Doopsgezinde Gemeente Haren. 60 e jaargang, nummer 6 21 juni Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doopsgezinde Gemeente Haren. 60 e jaargang, nummer 6 21 juni Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum"

Transcriptie

1 Doopsgezinde Gemeente Haren 60 e jaargang, nummer 6 21 juni 2017 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

2 Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel (bereikbaar dinsdag, donderdag en vrijdag tussen en Ook op andere momenten kunt u mij thuis treffen of een boodschap inspreken. (In dringende gevallen buiten de vakantie kunt u ook bellen met ), Ds. J.H. Kikkert, tel , is bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 uur. Ook op andere momenten kunt u mij thuis treffen of een boodschap inspreken. In dringende gevallen buiten de vakantie kunt ook bellen met ). Kerkenraad Voorzitters, tevens secretariaat J.C. Noord, tel , en: A. van t Zand, tel , Boekhouder N. de Graaf Postadres: Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen tel , Bankrekeningnummer NL93TRIO t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen te Groningen Ledenadministratie C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 9742 SJ Groningen, tel , Diaconie: Bank ABN AMRO NL03ABNA t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde Gemeente Groningen. Een gift bestemd voor de Doperse Dis kan worden overgemaakt op bankrekening NL89TRIO o.v.v. Diaconaal Fonds DGG te Groningen Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, Groningen, tel (bereikbaar van maandag t/m donderdag uur). Internetadres: Colofon DG Haren Predikant: K. van der Werf, tel ; , Julianalaan 14, 9285 NB Buitenpost Pastoraal werker: H.P. Kieft-van der Sande tel ; Kerkenraad Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo Kromme Elleboog 21, 9751 RB Haren Tel , Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 10, 9752 EX Haren, tel Administrateur: R.J. Nienhuis tel Postgirorekening: NL76INGB Bankrekening: NL66ABNA beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren Ledenadministratie: P.J. Haadsma , Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 Website:dgharen.doopsgezind.nl Het volgende Gemeenteblad verschijnt op 16 augustus Kopij (alléén als Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 9 augustus 2017 bij de beide redactieleden van de betreffende DG. Redactie Groningen: J.M. Tuinstra-Winkler, Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, tel , E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 9711 PP Groningen, tel , Redactie Haren: L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC Haren, tel NIEUW ADRES: J.C.de Vries-Durksz, Tympad AJ Haren tel Lay-out Frans Riepma Druk / verspreiding Oude Boteringestr. 33, Groningen

3 Pinksteren en hoe verder? Hoofdartikel Pinksteren vind ik het moeilijkste feest om aan anderen uit te leggen. "De uitstorting van de Heilige Geest" wordt het in kerkelijke taal genoemd, maar wat moet je daar nu onder verstaan? Wat is een Heilige Geest en wat betekent dat voor het heden? En als ik bij mezelf te rade ga dan moet ik bekennen dat ik geen antwoord op deze vraag kan geven. Want hoe nu die Heilige Geest eruit ziet? Ik zou het niet weten. Op de een af andere manier kan ik me er niet een voorstelling van maken wat (of misschien wel wie) nu die Heilige Geest is. En toch is het een heel belangrijk feest in de christelijke traditie. Zo belangrijk dat scholen en bedrijven dicht zijn om mensen in staat te stellen het Pinksterfeest te vieren. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wat er te vieren valt! Want Pinksteren is niet alleen vrije dagen en zo snel mogelijk naar de caravan; Pinksteren heeft wél een religieuze betekenis welke al eeuwen lang bestaat. Ik denk dat het begrip "uitstorting van de Heilige Geest" een soort van verlegenheidsuitdrukking is om iets te beschrijven wat niet te beschrijven valt. De Heilige Geest is een soort kracht of een soort wind welke voor de mens ongrijpbaar is maar er op de een of andere manier toch is. Volgens mij betekent het begrip Heilige Geest niks anders dan dat het een begrip is dat wil aangeven dat het werk van God met de mensen dóórgaat! Dat er toch iets in de wereld is dat we God noemen, waardoor je als mens aangeraakt kan worden. Juist in deze tijd, waar we ons als gemeente moeten oriënteren op de toekomst, omdat we als doopsgezinde gemeenten kleiner worden, is Pinksteren letterlijk van levensbelang. Want de betekenis van Pinksteren moet juist invulling krijgen in de gemeente, dóór mensen die bereid willen zijn om gemeente te zijn, in de doopsgezinde traditie. Een traditie die ooit in de 16 e eeuw begonnen is, uitgerekend door mensen die zich ook gedreven voelden door die Geest van Pinksteren. Pinksteren is dan ook het feest, dat wil aangeven dat het geloof bestaat. Het is het feest dat wil benadrukken dat de mens, door een kracht die we geloof noemen, weet heeft van God en letterlijk de Spirit is van de doopsgezinde gemeente. Want: zonder geloof vaart niemand wel! Ds. Kl. v.d. Werf 1

4 Doopsgezinde Gemeente Groningen Kerkdiensten en Activiteiten Zondag 25 juni uur Buitendag Ds. J.H.Kikkert Dinsdag 27 juni uur Kerkenraad Zondag 2 juli uur Ds. Yvette Krol Zondag 9 juli uur Ds. S.J. van Hoorn- Dantuma Zondag 16 juli uur Ds. Tjitske Hiemstra Dinsdag 18 juli uur Doperse Dis Zondag 23 juli uur Oecumenische Zomerdienst Ds. L.Lijzen In de Remonstrantse kerk Coehoornsingel 14 Zondag 30 juli uur Oecumenische Zomerdienst Ds Saskia Delvendahl Bij de Evangelisch Broedergemeente Eikenlaan 255 Zondag 6 augustus uur Oecumenische zomerdienst Ds. R.P. Yetsenga in de Lutherse kerk Haddingestraat 23 Woensdag 9 augustus Redactie gemeenteblad Zondag 13 augustus uur Oecumenische zomerdienst Ds. R.P.Yetsenga in de Lutherse kerk Haddingestraat 23 Dinsdag 15 augustus uur Doperse Dis Zondag 20 augustus uur Oecumenische zomerdienst Ds. J.H.Kikkert In de Doopsgezinde kerk Zondag 27 augustus uur Oecumenische zomerdienst Ds. J.H.Kikkert In de Doopsgezinde kerk Zondag 3 september uur Oecumenische zomerdienst Ds. L.Lijzen In de Remonstrantse kerk Coehoornsingel 14 2

5 Doopsgezinde Gemeente Groningen Oecumenisch zomerprogramma binnenstadskerken Wanneer de zomerperiode iets te rustig voor u wordt, is er het gezamenlijke aanbod van de binnenstadskerken met een aansprekend zomerprogramma waaraan steeds meer kerken deelnemen. Het biedt een ieder de gelegenheid om een keer over de grenzen van de eigen gemeenschap heen te kijken. Daarnaast doen de kerken hiermee ook belangstellenden van buiten de kerken een inhoudelijk aanbod. Het samenbindend thema is deze zomer Haaks op de Wereld. Deze zin suggereert op z n minst dat kerk en geloof schuurt met de ons omringende samenleving. Of in bijbels perspectief: een andere zienswijze en moreel kader hanteert dan de wereld. Dit beloofd dan ook een spannend thema te worden. Want, ik voel me eigenlijk wel thuis in die wereld. Soms meer dan in zo n door en door kerkelijke omgeving (de bijeenkomsten van Bijbel Pizza s en Bier maakt overigens wel het een en ander goed). In ieder geval, binnenkort komen er de folders uit met het programma bestaande uit het aanbod van zondagse diensten; dan hier, dan daar. Maar ook met het aanbod van activiteiten met een inhoudelijke inslag. De folders liggen begin juli klaar in onze kerk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een keer langs te komen om de folder op te halen op zondagmorgen, wat uiteraard bijzonder jammer zou zijn, dan kunt u straks ook alle relevante informatie op onze website raadplegen. ds. Jacob Kikkert Vakantietijd In deze laatste weken merk ik dat ik de sterke behoefte krijg om al te gaan afbouwen. En dat is nog best lastig. Want mijn hoofd zit nog vol van wat 'des predikants' is, er is nog van alles te doen en aan van alles te denken, niet in de laatste plaats het voorbereiden van het nieuwe winterseizoen. Al liggen voor dat laatste ook al weer belangrijk bouwstenen klaar en kan dat in augustus worden gefinaliseerd. Maar klaar of niet klaar, de tijd breekt dus aan dat ik langzamerhand ga proberen vrij te worden van al de hectiek van de laatste maanden - en die was niet mis - en de bezigheden die zich nog steeds blijven aandienen. Vacare noem ik de komende tijd maar even. Daar komt ons woord vakantie (vacantie) vandaan. Vacare betekent vrij worden, leeg zijn, zoals een kerkelijke gemeente vacant wordt genoemd als er geen eigen predikant is. Vacare is tegelijk een monastieke term. Vacare Deo betekent voor de kloosterling: leeg worden voor God, je van binnen vrij maken zodat Gods stem, die door alle drukte van het alledaagse leven zo gemakkelijk wordt weggedrukt, gehoord kan worden. Vacare is een werkwoord. Leeg en ontvankelijk worden, aanvaarden en kunnen genieten van wat is. Vakantie omstandigheden helpen daarbij. Korter of langer weg uit de dagelijkse omgeving en drukte van alledag. Korter of langer weg van de druk uit de dagelijkse arbeid. Meestal betekend dat ook korter of langer vrij van allerlei belastende zaken, verwachtingen van buitenaf of misschien wel dwangmatige prestatiebehoeften. Eigenlijk zou vacare niet alleen tot de vakantie periode beperkt moeten blijven. Want dat vastzitten aan van alles en nog wat, dat is er wel, maar het hoort eigenlijk niet bij onze werkelijke bestemming. Het is goed om de komende weken, al vertoevend in het zuiden van het mooie Frankrijk, eens bij mijzelf na te gaan of ik inderdaad vacare alleen maar beperken wil tot de vakantietijd. Want goed beschouwd hoort het gewoon bij het gelovige leven van alle dag. Voor mij net zo goed als voor ons allemaal. 3

6 Doopsgezinde Gemeente Groningen Mijmeringen bij de kerkdienst op eerste Pinksterdag Afscheid. In gedachten kwamen ze voorbij al die oud-leden op een rij. De Klamers, maar ook Margriet, hele generaties die je ziet. In mijn rusteloosheid zie ik meer, mannen, vrouwen, steeds maar meer. Ko en Pieter en ook Marion, een reunie die ik zelf verzon. Sjoukje, Hillie en Annet, in leeftijd door elkaar gezet. Mannen staan daar op één lijn, 't moeten bassen en tenoren zijn. Met z'n allen hebben ze dit gemeen keurig gekleed van top tot teen. Een blauwe das en vlotte sjaal, het flatteert ze allemaal! Die sjaal en das dragen ze nog maar pas, werd aan een ieder uitgereikt toen ons jubileum werd bereikt. Dat was ons 70-jarig bestaan. De vraag werd: kunnen we wel verder gaan? Ouderdom komt met gebreken. We zijn er bijna aan bezweken. Terugloop doet een koor geen goed. Realistisch kijken, ja dat moet. We hebben ons weer opgericht We kregen wat nieuws in 't zicht Kennelijk had ik toch niet goed gekeken zoals wat later is gebleken. Ik had gewoon niet in de smiezen, dat je voor iets nieuws kunt kiezen. Een jaar geleden hield Ella dat al aan ons voor. Ze moest er nu toch echt van door Na vijftien jaar een besluit genomen op basis van haar dromen. En nu zal ik het toch beleven, een fusie zal ons toekomst geven. Zo vierden wij met pinkster wonderlijk verblijd een feest van toekomst en verbondenheid 4

7 Doopsgezinde Gemeente Groningen Tijdens een mooie dienst heel treffend werden de pijntjes van loslaten ge-effend. Mooie woorden, muziek en zang, brachten een bijzondere sfeer op gang Ella kreeg een sympathiek cadeau, het koor applaus in fortissimo. Na dit optreden lukt dat niet meer. In deze vorm zie je ons niet weer! In kleine kring hebben we toen lach en traan, in de Mennozaal z'n gang laten gaan. Zij na 15 en het koor na bijna 72 jaar. Op een dag als deze, kwam dat fantastisch bij elkaar! Henk Huyer aftredend voorzitter noot: eerste repetitie op 4/9 aanstaande als DG regiokoor te Roden. Nieuwe dirigente: Jellie Alkema 5

8 Doopsgezinde Gemeente Groningen Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 9 mei 2017 Passend bij de periode van herdenken en vieren, maar met een andere insteek, leest Jantien als inleiding In mei : als de lente komt en de natuur na de winter weer uitloopt. Gezien de ziekte van Geert, de discussie tijdens de vorige KR over de bezinningsbijeenkomsten en de drukke bezigheden die er nu voor Jacob liggen is besloten om deze vergadering een gewone KR te houden en niet een inhoudelijke bezinningsbijeenkomst. Jan Cees en Alex overleggen regelmatig met Jacob wat betreft taken die hij wel/niet over kan nemen, vooral ook met oog op zijn belasting. Mei is een drukke maand met ook een aantal GDS activiteiten. Ook met Geert is contact geweest. T/m oktober zal gezocht worden naar vervanging voor de kerkdiensten. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor combinatie van diensten met onze buurgemeenten. Helaas is het voorbereidingsweekend voor het nieuwe seizoen ( ) niet doorgegaan. De verwachting is dat er in het programma niet veel verandering zal zijn t.o.v. het afgelopen seizoen. Er komt in juni weer een open avond voor de gemeente om uit te wisselen over de plannen voor het komend seizoen. Vanuit de Werkgroep Verhuur wordt nagedacht over meer inzet van vrijwilligers bij de kosterij. Het is de wens om dit wat meer structureel aan te pakken. Er worden leden/belangstellenden persoonlijk, middels een brief, benaderd om hierin een bijdrage te leveren. De toiletgroepen zullen worden gereviseerd; ook met het oog op de verhuur. Sjoukje Benedictus, notulist Gaan we het kerkplein wat opfleuren? Onlangs was er een Open Dag voor nieuwe huurders van de Kerk, Mennozaal en Diaconie. Bezoekers werden welkom geheten met een Rode Loper en een paar prachtige plantenbakken. Het zag er heel fraai uit. De loper is weer terug naar zijn eigenaar en de meeste van de plantenbakken schonken we aan het Gasthuis. Omdat het zo aardig was zeiden we in de Beheerraad tegen elkaar dat we het kerkplein misschien wat zouden kunnen opfleuren. Wat te doen met groen, wat met verlichting, wat met de bestrating en de stalling van fietsen. Als we wat gaan doen, moet bedacht worden dat er altijd ruimte voor auto s moet blijven: bij een uitvaart, concert, of onderhoudswerk moet de kerkzaal goed bereikt kunnen worden. Ook moeten we goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld de brandweer. Ofwel: het vraagt om een voorzichtige en bescheiden aanpak als we wat gaan doen. Dat wat we gaan doen, moet goed te onderhouden zijn en niet leiden tot extra werk voor de koster. We horen graag wat u er van vindt. We horen graag uw wensen en ideeën. Dan gaan we op basis daarvan eens verder aan de slag. Namens de Beheerraad, Anne v.d. Meer en Pieter Westra. Opbrengst Mennomaaltijd We hebben weer een mooi jaar met de Mennomaaltijd gehad. Maar het was niet alleen gezelligheid en lekker eten. We hebben ook 264,04 opgehaald voor het goede doel. Het geld gaat dit jaar naar de Open Hof, de dagopvang voor daklozen in Groningen. 6

9 Doopsgezinde Gemeente Groningen Pijke Vossestein Doopsgezinde Gemeente Haren Kerkdiensten Haren Zondag 25 juni Regionale Buitendag met lunch in Norg, Café Zwaneveld, Oosteinde 33 (dus niet in Tolbert, zoals nog in het vorige Gemeenteblad stond) Programma: zie onder Algemeen in vorige Gemeenteblad en Website Er is géén dienst in t Witte Kerkje! Zondag 2 juli Ds. K. van der Werf Zondagsschool met afsluiting van het seizoen In de zomermaanden is er weer om de week dienst bij ons en zijn we de andere zondag te gast in t Witte Kerkje (Jachtlaan 11) Zondag 9 juli Dienst in t Witte Kerkje Ds. R.J. Immink Zondag 16 juli Ds. K. van der Werf Zondag 23 juli Dienst in t Witte Kerkje Ds. R.J. Immink Zondag 30 juli Ds. K. van der Werf Zondag 6 augustus Dienst in t Witte Kerkje Ds. R.J. Immink Zondag 13 augustus Zr. H.P. Kieft Zondag 20 augustus Dienst in t Witte Kerkje Ds. R.J. Immink Zondag 27 augustus Ds. K. van der Werf Om is de afscheidsdienst van ds. R.J. Immink in de Dorpskerk Andere activiteiten Donderdag 22 juni 30+ afsluiting seizoen Dinsdag 27 juni Theedrinken op de Mikkelhorst voor even contact in de vakantietijd Dinsdag 4 juli Themaochtend met ds. Van der Werf Kerkenraad Dinsdag 25 juli Theedrinken op de Mikkelhorst Woensdag 9 augustus Redactievergadering (geen redactievergadering in juli) Woensdag 24 augustus Jaarlijkse reisje Zusterkring vertrek vanuit de Voorhof 7

10 Doopsgezinde Gemeente Haren Verslag kerkenraadsvergadering 6 juni 2017 Iedereen is present. Bij de agenda was een mailtje van onze nieuwe overbuurvrouw, die ons waarschuwde voor een gevaarlijke exotisch plant aan de zuidkant van de parkeerplaats: de Japanse duizendknoop. Voor de opening waren we hierover al heftig in gesprek. Iedereen had hier op internet de nodige informatie over opgezocht en de haag planten op de parkeerplaats bekeken. Deze rij planten staat er overigens al jaren en vormt een mooie afscheiding met het hek van de bostuin er achter. De plant heeft een bamboeachtige stengel en bloeit ook leuk. Deze duizendknoop woekert echter ondergronds en kan daardoor het asfalt op de parkeerplaats sterk beschadigen. Verwijderen is een kwestie van lange adem. Volledig uitgraven van de wortels is niet mogelijk. Consequent maaien en het groen afvoeren via de grijze container is het advies, want elk stukje kan weer uitgroeien tot een nieuwe plant, die zeer goed bestand is tegen gif. Een aardige klus voor onze tuinlieden Simon en Roelof. Daarna volgen we de agenda. Ds. Van der Werf doet verslag van zijn vierdaagse seminar in een klooster op Cyprus (Paulus was hier) en zijn vakantie daarna. Met name de ervaringen met de grens tussen Grieks- en Turks-Cyprus maakten veel indruk. Het dagelijks leven op het eiland is doortrokken van de Griekse orthodoxie. De Doopsgezinde Gemeente Haren heeft de status van een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat kan belastingvoordeel opleveren m.b.t. hoofdgeld en andere giften aan de gemeente. Er zijn steeds meer leden die daarvan gebruik maken. Om deze ANBI-status te behouden moeten jaarlijks voor 1 juli de gegevens (beknopt jaarverslag en een verkorte staat van baten en lasten) op de ANBI-site van de belastingen worden aangepast. Dan volgt de terugblik op de diensten. Op 7 mei preekte ds. Van der Werf over herdenken met de geschiedenis van de Russen (het waren Oezbeken) in kamp Amersfoort. Remco Reiding heeft zich jarenlang ingespannen om deze geschiedenis en de namen en de familie te achterhalen, zodat gedenken weer mogelijk is. Op 21 mei ging zr. Van Kempen voor. In het Thomas-evangelie vragen de discipelen zich af wat er met ons gebeurt als we doodgaan. Als antwoord volgt de gelijkenis van de graankorrel. Alles (ook de ziel) is een kringloop, een cirkel. De eeuwige wereld is niet zozeer een plaats maar een zijn. Het is de Geest die levend maakt. Ds. Meihuizen ging voor op 28 mei, wezen-zondag, met als thema: Elkaar zien in vrede. In de open ruimte bood de heer Ritsema namens de nieuwe Stichting Oud Papier de cheque van aan voor renovatie van de keuken van het kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. In de mooie dienst op de 1e Pinksterdag in Groningen met ds. Yetsenga stond muziek centraal: Een bijzonder afscheid van dirigente Ella van Osnabrugge en het koor in oude samenstelling. Voor de buitendag op 25 juni in Norg moet u zich opgeven bij de kerkenraad. In de zomermaanden zijn we weer om de week te gast in de dienst in t Witte kerkje. De kostersdiensten worden verdeeld, daarna sluit de voorzitter de vergadering. Mads Haadsma 8

11 Doopsgezinde Gemeente Haren Het Quiltuitje Woensdag 14 juni was het zo ver, het quiltuitje. Met zes quiltzusters op stap naar de Fraeylemaborg in Slochteren, om daar te lunchen. Eén zuster was jammer genoeg verhinderd. Het weer was prachtig en de vogels zongen uitbundig. Op een heerlijk schaduwplekje onder een grote boom hebben we genoten van het heerlijke eten. Na het uitbuiken hebben we de tocht hervat. Op weg naar de De Frottende Freule. Een leuk winkeltje in een statig herenhuis. Daar hingen prachtige quilts en er waren veel mooie stofjes. We konden er niet afblijven maar dat werd met een streng gezicht ten strengste verboden. De freule vertelde ons ook dat er Quiltpolitie bestaat. Wij hadden daar nog nooit van gehoord, maar dat zijn dames die niet zeggen: Wat is dat mooi, maar bijvoorbeeld: Dat hoekje is niet netjes en de steekjes zijn niet even groot. Nadat we onze inkopen hadden gedaan wensten we elkaar een fijne zomer toe en ging ieder zijns weegs. Kortom een heel gezellige dag. In september gaan we weer aan de slag. Jantiena de Vries-Durksz INLIA en de Raad van Kerken De Raad va Kerken in Nederland ging met een delegatie op werkbezoek bij IN- LIA, het netwerk ten behoeve van asielzoekers, dat in Groningen een thuisbasis heeft. Bij Inlia op bezoek betekent je schamen voor je land en trots zijn op je land, vatte Yosé Höhne-Sparborth van de beraadgroep Samenlevingsvragen haar indrukken achteraf samen. Ze schaamde zich voor het beleid, dat soms zo administratief is gemotiveerd, dat het onvoldoende ruimte laat voor de menselijkheid; en ze is trots op vrijwilligers en betaalde krachten die door het oerwoud van de bureaucratie heen er in slagen om oog te blijven houden voor de mensen van vlees en bloed, mensen met verlangens en zorgen. De delegatie bezocht de bed-bad-broodplus-opvang in Groningen en de Tussen- Voorziening voor statushouders (TuVo) in Eelde. De bed-bad-brood-plus-opvang biedt elementaire hulp aan asielzoekers met ernstige psychische en/of medische problemen en ook asielzoekers die nog in procedure en legaal in Nederland zijn, maar desondanks geen recht meer hebben om in een azc te mogen blijven. De plus staat daarbij voor 24-uurs opvang met begeleiding. 9

12 Doopsgezinde Gemeente Haren De opvang wordt gefinancierd door de gemeente Groningen. Aanvankelijk kregen de gemeenten nog een vergoeding hiervoor van de staatssecretaris, maar deze heeft eind vorig jaar aangegeven de kosten hiervoor niet langer te willen vergoeden. De Tussen-Voorziening voor statushouders (TuVo) is een opvang in Eelde voor asielzoekers die een status hebben gekregen. In deze opvang wordt naast de reguliere inburgering al een aanvang gemaakt met de integratie. Hierbij zijn ook lokale kerkelijke vrijwilligers betrokken. Dirk Gudde, delegatieleider en voorzitter van de Raad van Kerken verwoordde het belang van het werk: De aanpak van Inlia laat zien hoe veel kracht er in de samenleving zit: goede werkrelaties met de gemeentelijke overheid, met de politie en het maatschappelijk werk, de vele vrijwilligers, niet in de laatste plaats uit de kerken. Inlia heeft last, zo kreeg de delegatie te horen, van de papieren werkelijkheid, een te weinig kijken naar het belang en de toekomstmogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Een schrijnend voorbeeld is dat van een jonge asielzoeker, die elders in het land een opleiding en werk had gevonden, maar niet naar een andere opvanglocatie mocht, waardoor dit toekomstperspectief voor haar op losse schroeven kwam te staan. Dertig procent ongeveer van de mensen die Inlia uiteindelijk moet opvangen, zit in een problematische situatie: medisch of psychiatrisch patiënt, of verslaafd. Dat vraagt veel van de begeleiding. Dit artikel is overgenomen uit Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken in Nederland. Zusterkring Beste zusters, Hier volgt het berichtje over ons jaarlijks reisje, goed om te noteren. Het is op donderdag 24 augustus. We komen bij elkaar in de Voorhof om 2 uur. De kosten bedragen 30 euro, graag met gepast geld betalen. Een ieder die mee wil, graag even bellen met Iet Reidinga, tel , adres: Als er iemand is die wel wil rijden, ook graag even opgeven. We hopen op een gezellige middag en zijn om ongeveer 7.30 u weer thuis. Vriendelijke groeten van Iet en Aafke 10

13 Doopsgezinde gemeente Assen Vanuit de kerkenraad. Op woensdag 28 juni komt de kerkenraad bij elkaar. Jelly Wester Preekboek In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze zondagse diensten. Zondag 28 mei 2017 Voorganger Organiste Thema Muzikale overdenking: - Ds. J. Kikkert - zr. T. van Nimwegen - De 7 e zondag van Pasen, Wezenzondag. - Der lieben Sonne Licht und Pracht van Martin Gotthard Schneider. Zondag 4 juni 2017 Pinksteren; gezamenlijke dienst met de VVP. Voorganger - Ds. T. Weidema-Bos Organiste - zr. T. van Nimwegen Thema - Stuw mij Heilige Geest, opdat ik doe wat heilig is. Muzikale overdenking: - Andante van Pietro Locatelli. Met medewerking van Denise Doek op dwarsfluit AGENDA Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente te Assen Zondag 18 juni uur Ds. J. van der Meer Zondag 25 juni Buitendag GDS in Norg Zondag 2 juli uur Ds. J. Winkler Prins Zondag 16 juli uur Mevr. F. Dijk, gezamenlijke dienst met de VVP Zondag 30 juli uur Br. Dukers Zondag 13 augustus uur Ds. C. Winkler Prins Zondag 27 augustus uur Ds. Klein Nagelvoort De ochtend- en avond gespreksgroep zijn op zomerreces. 11

14 Algemeen Hallo Allemaal, Ik kreeg van een Fins/Nederlandse kennis die werkt aan de universiteit van Oulu in Noord-Finland het verzoek of ik een Finse uitwisselingsstudent (afkomstig uit haar geboortedorp, Inari) die een half jaar naar Groningen komt naar de Hanze Hogeschool kan helpen bij het vinden van onderdak. De student zelf, Ville Linna, stuurde mij ook nog een (Engelstalige) mail. Hij is student "Construction management" aan de Oulu University of applied sciences en zal hier studeren van begin september tot februari volgend jaar. Hoe oud hij is, schrijft hij niet. Het enige wat ik kan doen is rondvragen. Mijn vraag aan jullie is dan ook: weten jullie iets of iemand die deze jongeman verder kan helpen? Laat het mij dan weten, of eventueel rechtstreeks aan hem (mailadres: Verder wens ik jullie allen een goede zomer en tot ziens in september in Roden of elders. Groeten, Nellejet Zorgdrager 12

15 Colofon Assen Consulent voor het gehele pastoraat incl. gespreksgroepen: Ds J.H.Kikkert, Entinge TT Roden Kerkenraad: Voorzitter: A.J. Anema (voorzitter) Plataanweg TR Assen telefoon Secretaris: Ledenadministratie J.Wester-Veenstra Telgenkamp GE Rolde lid: R.de Poel-Hijlkema Hoofdweg VE Bovensmilde Uitvoerend boekhouder: T.Koudenberg-Huizinga Tymanshof PJ Assen Rek.nr.NL18RABO tnv Doopsgezinde Gemeente p/a Tymanshof 8 Kerkgebouw: Oranjestraat 13 Assen Postadres: Telgenkamp GE Rolde website: Wijkhoofden: Wijk 1: Kloosterveen Zr R.de Poel-Hijlkema Hoofdweg VE Bovensmilde Wijk 2: Beilen Br. H.Manting Pr. Bernhardstr 1-P 9411 KH Beilen Wijk 3: Centrum/West Br.G.J.Blanksma Emmastraat HG Assen Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/Assen Oost Zr. J.Wester-Veenstra Telgenkamp GE Rolde Wijk 5: Marsdijk / Rhee / Assen Noord / Peelo Zr. A.Hummelen-Evenhuis Asserstraat TE Rhee Eenrum-Mensingeweer Predikanten: Ds Geert Brusewitz (pastoraat) Ruischerwaard CE Groningen en ds Jacob Kikkert Entinge TT Roden Kerkenraad: Voorzitter: Br Hendrik Jan Woltersom secretaris: zr Anja Hekma Wierda-Wibbens Boekhouder: zr Margriet vander Tuuk-Homan rek.nr: NL63INGB Vermaning: J.J.Willingestraat PB Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 60 e jaargang, nummer 8 20 september Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 60 e jaargang, nummer 8 20 september Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 60 e jaargang, nummer 8 20 september 2017 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag,

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer augustus Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer augustus Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 59 e jaargang, nummer 7-8 10 augustus 2016 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag,

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer 6 22 juni Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer 6 22 juni Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 59 e jaargang, nummer 6 22 juni 2016 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag,

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 60 e jaargang, nummer 5 24 mei Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 60 e jaargang, nummer 5 24 mei Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 60 e jaargang, nummer 5 24 mei 2017 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag, donderdag

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Beleidsplan Doopsgezinde Gemeente Assen augustus Algemeen:

Beleidsplan Doopsgezinde Gemeente Assen augustus Algemeen: Beleidsplan Doopsgezinde Gemeente Assen augustus 2015. Algemeen: Vergeleken met de meeste andere Doopsgezinde Gemeenten is die in Assen nog jong. Er zijn gemeenten, vooral in Friesland en Groningen, van

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 60 e jaargang, nummer 1 18 januari Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 60 e jaargang, nummer 1 18 januari Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 60 e jaargang, nummer 1 18 januari 2017 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag,

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 7 23 juli 2014

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 7 23 juli 2014 Doopsgezinde Gemeente Haren 57 e jaargang, nummer 7 23 juli 2014 U kunt het gemeenteblad vanaf nu ook digitaal ontvangen. De voordelen: men kan zelf de lettergrootte bepalen de foto s worden in kleur gepresenteerd

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

juni, juli en augustus 2017

juni, juli en augustus 2017 maandblad juni, juli en augustus 2017 VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VELP -G- Kerkgebouw: Oranjestraat 74, 6881 SG Velp, tel: 06-12148873 Verenigingsgebouw De Ark: N. Parallelweg 3A, 6881 RV Velp Aangesloten

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Protestantse Gemeente te Scheveningen Wat betekent de kerk voor u? Protestantse Gemeente te Scheveningen Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt.

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer 4 13 april 2016. Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer 4 13 april 2016. Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 59 e jaargang, nummer 4 13 april 2016 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag,

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72 ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer 2 17 februari Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer 2 17 februari Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 59 e jaargang, nummer 2 17 februari 2016 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Wennen Letters oefenen Studiedag 18 februari Geen speelgoedmiddag (let op!

Nieuwsbrief 1 / Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Wennen Letters oefenen Studiedag 18 februari Geen speelgoedmiddag (let op! Nieuwsbrief 1 / 2 Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Wennen Letters oefenen Studiedag 18 februari Geen speelgoedmiddag (let op!) 29 februari 2016 Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Boxmeer

Protestantse Gemeente Boxmeer Protestantse Gemeente Boxmeer Nr 17 Praatjes van uw predikant Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 s

Nadere informatie

Reactie op de brief van het bestuur van de Baolderse Hofzengers d.d

Reactie op de brief van het bestuur van de Baolderse Hofzengers d.d Reactie op de brief van het bestuur van de Baolderse Hofzengers d.d. 17-10-2014 Baarlo 26-10-2014 Aan Bestuur en leden Baolderse Hofzengers Met stijgende verbazing heb ik op 17-10-2014 de reactie van het

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Hemelvaart en Pinksterfeest

Hemelvaart en Pinksterfeest Hemelvaart en Pinksterfeest 2016 Inhoudsopgave Blz.3 Blz.4 Blz.5 Blz.6 Hemelvaart en Pinksterfeest Witte vogeltjes en duifjes Programma Hemelvaartsdag Programma Pinksterfeest - 2 - Hemelvaart en Pinksterfeest

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 EERSTE ZONDAG NA PASEN OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Allen gaan staan Groet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader van Christus, onze Heer Amen Bemoediging:

Nadere informatie

Vorming en Toerusting seizoen

Vorming en Toerusting seizoen Kringwerk verrassende ontmoetingen kom in de kring geloofsverkennend met de Bijbel open meditatief studie spiritualiteit samen een boek/filmpje pakken ONDERWERPEN VAN LEVENSBELANG een open en plezierige

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 8 27 augustus 2014

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 8 27 augustus 2014 Doopsgezinde Gemeente Haren 57 e jaargang, nummer 8 27 augustus 2014 U kunt het gemeenteblad vanaf nu ook digitaal ontvangen. De voordelen: men kan zelf de lettergrootte bepalen de foto s worden in kleur

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk Haren Telefoonnummer: 050-5349224

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 55 e jaargang, nummer 6 20 juni 2012

Doopsgezinde Gemeente Haren. 55 e jaargang, nummer 6 20 juni 2012 Doopsgezinde Gemeente Haren 55 e jaargang, nummer 6 20 juni 2012 U kunt het gemeenteblad vanaf nu ook digitaal ontvangen. De voordelen: men kan zelf de lettergrootte bepalen de foto s worden in kleur gepresenteerd

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber

Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber www.obsdeeiber.nl Jaargang 29, nummer 16 12-05-2017 (verschijnt 1x per twee weken) In deze editie: Opening school Topprestatie groep 8 Schoolfoto s Musical Actie Lars Aanwezigheid

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 24 april dienst Thema: Vrijheid en gebondenheid

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 24 april dienst Thema: Vrijheid en gebondenheid Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 24 april 2016 0-100 dienst Thema: Vrijheid en gebondenheid voorganger: Dik Mook organist: Peter Staats ! Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen. Dorpskerk Wijk aan Zee

Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen. Dorpskerk Wijk aan Zee Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen Dorpskerk Wijk aan Zee April 2015 Contactadres Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705 Kerkenraadsleden H. van Heerden (ouderling) Julianaweg 23, 1949 AM Wijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdenking. Hervormde gemeente Bourtange. Verjaardagen & Jubilea

Nieuwsbrief. Overdenking. Hervormde gemeente Bourtange. Verjaardagen & Jubilea Hervormde gemeente Bourtange Nieuwsbrief November / December 2015 Jaargang 2 nr. 6 Marktplein 2a 9945 PH Bourtange hervgembourtange@gmail.com Overdenking KIJK NAAR DE VOGELS Grassprieten groeien naar het

Nadere informatie

Dit nummer verschijnt op 25 juni a.s. Ook in de zomer is er veel te beleven!!

Dit nummer verschijnt op 25 juni a.s. Ook in de zomer is er veel te beleven!! Nr.67 juli 2016 Uitgave: Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen Dit nummer verschijnt op 25 juni a.s. Ook in de zomer is er veel te beleven!! Openluchtdienst bij het begin van het kerkelijk seizoen.

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

P e p p e l p r a a t

P e p p e l p r a a t P e p p e l p r a a t Inhoud: Pasen Schoolfruit Slotfeest Leesvirus Tikotaria Voorleeswedstrijd Bouwen met kleine blokjes Playbackshow Afwezigheid juf Kariann Zwangerschap juf Dieuwerke Kapstokregels Uren

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer 3 16 maart Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer 3 16 maart Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 59 e jaargang, nummer 3 16 maart 2016 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem Haarlem, maart 2017 Nieuwe Groenmarkt 12 Haarlem Inhoudsopgave 1. KERNPRINCIPES EN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ANTONIUS GEMEENSCHAP 1.1. Statutaire doelstelling 1.2.

Nadere informatie

Streetwise, let op gewijzigde schooltijden. Maandag 11 t/m woensdag 13 mei Kamp groep 5 en 6 Atletiekdag groep 7 en 8, vertrek 8.30 uur met de fiets

Streetwise, let op gewijzigde schooltijden. Maandag 11 t/m woensdag 13 mei Kamp groep 5 en 6 Atletiekdag groep 7 en 8, vertrek 8.30 uur met de fiets Regel van de Week Van elkaar afblijven! Agenda Woensdag 29 april Donderdag 30 april Vrijdag 1 mei Zaterdag 2 mei Maandag 4 t/m vrijdag 8 mei Maandag 4 mei Streetwise, let op gewijzigde schooltijden Afscheid

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Nieuwtjes en groetjes

Nieuwtjes en groetjes Nieuwsbrief Nieuwsbrief 1 / 2 Nieuwtjes en groetjes vanuit groep 1/2 Bijbelverhalen Psalm en lied Bij het thema Letterfeest k Gezond Oudercontacten Actie IRS En verder.. Kalender Verjaardagen Contact Welzalig

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

ProtestantseGemeente Boxmeer

ProtestantseGemeente Boxmeer Beste mensen, ProtestantseGemeente Boxmeer Praatjes van de predikant Nr 2 december 2012 Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend predikant. Intussen heb ik van velen van u het e-mailadres

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 29 mei voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 29 mei voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 29 mei 2011 voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in d. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 15 oktober 2017, schoolkerkdienst Is dat Eerlijk? - over werken en waardering, delen en dankbaarheid Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer november Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde Gemeente Haren. 59 e jaargang, nummer november Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Doopsgezinde Gemeente Haren 59 e jaargang, nummer 10 16 november 2016 Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum Colofon DG Groningen Predikanten: Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (bereikbaar dinsdag,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Nr Belangrijke data: 9 sept Start Jantje Beton groep 7/8. 18 sept Studiedag Gr. 1 t/m 8 vrij. 23 sept Sportdag (VVO)

Nr Belangrijke data: 9 sept Start Jantje Beton groep 7/8. 18 sept Studiedag Gr. 1 t/m 8 vrij. 23 sept Sportdag (VVO) Nr. 1 2015-2016 Belangrijke data: 9 sept. 2015 Start Jantje Beton groep 7/8 Opening schooljaar 2015-2016 Dit schooljaar zal de aanbouw bij de Sprunk van start gaan. Natuurlijk willen wij wel ideeën aandragen

Nadere informatie