Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 05 l MAART Danny Wittenberg. 01 Editoriaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 05 l MAART 2012. Danny Wittenberg. 01 Editoriaal"

Transcriptie

1 Analyses Monthly 05 l MAART 2012 INHOUD EDITORIAAL Danny Wittenberg 01 Editoriaal 02 Griekenland ziet nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel 03 De ECB kalmeert de interbankenmarkt 04 Michelin, een belegging die de moeite waard is! 05 De overname van Rhodia: een nieuwe dimensie voor Solvay 06 Zoom op Pictet EUR High Yield 06 Antimisbruikbepaling nieuwe stijl 07 Home Funds News 08 Monthly Performances Indices Wenst u deze publicatie in elektronisch formaat te ontvangen? Laat het ons weten via Na 2 fi nanciële crisissen in 3 jaar tijd liggen heel wat investeerders uitgeteld in de touwen. De schrik om nog meer geld te verliezen heeft velen enorm risicoschuw gemaakt, met als gevolg dat ze de huidige beursrally aan zich voorbij zien trekken. De argumenten om langs de zijlijn te staan, zijn legio, gaande van de enorme schuldopbouw in de Westerse wereld, de ijzingwekkende besparingsdrift van de Europese landen, de Iraanse geopolitieke spelletjes en hun impact op de olieprijzen, het quasi-faillissement van Griekenland en de impact op de cohesie binnen de eurozone, enz., enz. Tegenover al deze gewettigde excuses staan echter de grootste centrale banken ter wereld die bijna overal gratis geld in het fi nancieel systeem pompen, met historisch lage rentevoeten tot gevolg. En hoewel deze monetaire ingrepen de structurele problemen niet kunnen oplossen, kopen ze wel tijd (alweer). Tijd die nodig is om het vertrouwen in de banken en de overheden, en de economie in het algemeen, te herstellen. Het risico op het blazen van nieuwe zeepbellen is niet nihil, maar het mort subite alternatief rechtvaardigt de koers. Over enkele jaren zullen we heel waarschijnlijk moeten afkicken van zoveel doping, maar dat is een zorg voor later. Stierenmarkten komen slechts tot stilstand op het ogenblik dat centrale banken het geweer van schouder veranderen en de interventierentes opnieuw optrekken. Dat is een risico waar we niet van wakker hoeven te liggen vóór het einde van 2014, als we de FEDleden mogen geloven. Aangezien dit een inspanning van lange adem wordt, waarvan de uitslag niet bij voorbaat gekend is, zal de beursrit zeker geen vlakke tijdrit worden, verre van. Beleggers moeten zich echter realiseren dat het zich verbergen achter een hoop cash zonder noemenswaardige opbrengst (of negatief na infl atie) even pijnlijk kan blijken als een gecontroleerd meerijden op de beurstrein. De centrale banken rijden niet voor rekening van de spaarders, maar voor zij die investeren in de economie en daarvoor desnoods willen/moeten lenen (lage rentes, weet je wel?). Deze politiek leidt tot asset refl ation, waarbij vooral real assets, zoals grondstoffen, vastgoed en tot op zekere hoogte ook aandelen, beter presteren dan cash of overheidsobligaties. Het komt er voor de centrale banken daarbij vooral op aan om gas- en rempedaal gedoseerd te bedienen, zodat hyperinfl atie vermeden wordt. Gezien de ondermaatse economische groei in grote delen van de wereld is het risico op ontsporende infl atie echter klein. Diezelfde gedoseerde aanpak vertalen we ook naar de portefeuilles toe. Zonder ons kritiekloos te willen overgeven aan de sirenenzang die ons uitnodigt om voluit te gaan in risicoactiva, hebben we in februari het aandelenrisico toch verder verhoogd, waarbij de voorkeur voor nieuwe aankopen vooral geconcentreerd lag in cyclische bedrijven (waarvan we er enkele kort belichten in deze nieuwsbrief). Ook in het obligatiegedeelte hebben we de focus iets verscherpt op high yield (ook op iets langere termijnen) en senior bankobligaties van goede debiteuren (aangezien de LTRO-actie (Long Term Refi nancing Operation) van de Europese Centrale Bank het bancaire risico op middellange termijn praktisch volledig uit de wereld heeft geholpen), omdat we denken dat de zoektocht naar rendement de spreads in deze activaklassen verder zal vernauwen. Zolang de monetaire politiek stimulerend werkt, de economische cijfers per saldo verbeteren, het Griekse drama niet in een tragedie vervalt en het grafi sch-technisch plaatje (Stoxx 600 en S&P 500 index) verder verbetert met koersen boven het 400-daags gemiddelde, blijven we ons richten op voldoende gespreide risicoactiva. 1

2 GRIEKENLAND ZIET NOG STEEDS GEEN LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL François Van Tichelen Griekenland was de voorbije weken niet uit de actualiteit weg te slaan. Op 20 maart eerstkomende vervalt een Griekse staatsobligatie ter waarde van 14,5 miljard euro en het land heeft de middelen niet om ze terug te betalen. Griekenland verkeert immers nog steeds in de onmogelijkheid om geld op de kapitaalmarkt op te halen en de middelen die dankzij het eerste steunplan ter beschikking werden gesteld, zijn binnenkort opgesoupeerd. Er zijn twee mogelijke alternatieven: een wanbetaling van de Griekse staatsschuld of de leden van de eurozone, het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de ECB (Europese Centrale Bank) vinden de nodige middelen om een tweede steunplan door te voeren. De autoriteiten kozen uiteindelijk voor de tweede optie, maar de doorvoering ervan verliep bijzonder moeizaam omwille van het groeiende wantrouwen dat de relaties tussen Griekenland en zijn Europese partners bezoedelt. Zo vroegen deze laatstgenoemden steeds grotere waarborgen in verhouding tot het toe te kennen geldbedrag, waardoor Griekenland vreesde voor het verlies van zijn soevereiniteit en zelfs sprak van een vernedering. Eindelijk een akkoord Nadat ze uiteindelijk, vaak met tegenzin, hadden ingestemd met de aanzienlijke eisen van de Trojka (Europese Commissie, IMF en ECB), aanvaardden de Griekse meerderheidspartijen om dit akkoord te ondertekenen en het voor hun parlement te verdedigen, de stakingen en de sociale onrust ten spijt. Na de instemming van de Griekse autoriteiten met de steeds hogere eisen van hun schuldeisers had de vergadering van de Ministers van Financiën van de eurozone alleen nog maar een formaliteit moeten zijn...maar toch waren er nog 13 uur nodig om tot een akkoord te komen om deze gelden vrij te maken. Dit zal onder bepaalde voorwaarden gebeuren die zullen toelaten dat de Griekse schuld tegen 2020 niet meer dan 120,5% van het BBP bedraagt. Hiervoor zullen de winsten die de ECB genereert op haar aankopen van Griekse staatsobligaties op de secundaire markt, aan Griekenland worden teruggestort via de nationale centrale banken. De opgelegde rente op de leningen die in het kader van het eerste steunplan werden toegekend, zal met 150bp worden verlaagd. Maar zal dat volstaan? De aanwezigheid van de Trojka in Athene zal worden versterkt om de goede uitvoering van alle eisen en aanbevelingen te garanderen. Om de betaling van de intresten en het kapitaal van de schuld van het land te waarborgen, zal een waarborgrekening worden geopend waarop de behoeften in termen van schuldafl ossing voor het komende kwartaal zullen worden gestort. Tot slot, en dit zal bepalend zijn, zou een procedure om een deel van de schuld op vrijwillige basis in te wisselen, dankzij voldoende deelname, moeten toelaten om de schuld met 107 miljard euro te verlagen. Deze procedure zou in de loop van de maand maart moeten worden doorgevoerd. Zal Griekenland op die manier het licht aan het einde van de tunnel zien? Tien tegen één dat dit niet het geval is. Het sleutelelement van dit plan is, ongetwijfeld, het bereiken van de doelstelling van 120,5% in termen van schuld in verhouding tot het BBP. Vanuit deze optiek is het essentieel dat er groei is, zoniet zal dit plan gewoon het tweede uit een reeks zijn en dan zal het bod tot omwisseling van de schuld dat vandaag voorgesteld wordt, de voorbode zijn van een nakende herstructurering. In de onmiddellijke toekomst hebben de autoriteiten waarschijnlijk de schade kunnen beperken en tijd kunnen winnen... maar Griekenland zal nog lang het middelpunt van de fi nanciële actualiteit blijven! 2

3 DE ECB KALMEERT DE INTERBANKENMARKT Jérôme Truyens Ondanks de onbeperkte liquiditeiten op 3 jaar (Long Term Refinancing Operation) die de ECB eind december 2011 verstrekte, hebben de financiële markten niet onmiddellijk gereageerd op het idee van de Franse president Nicolas Sarkozy om het verkregen geld in staatsobligaties te beleggen. Ze waren eerder geschokt door het bedrag van de gevraagde liquiditeiten en door het aantal banken die hiervan gebruikmaakten. Bovendien werd kort na de operatie bijna hetzelfde bedrag bij de ECB in bewaring gegeven. Dit bedrag bereikte in januari 2012 een record van 528 miljard euro Maar alles op zijn tijd: het hoofddoel van de LTRO was om het risico omtrent de herfinanciering van de banken de kop in te drukken. Het is dus volkomen begrijpelijk dat zij het verkregen geld houden om hun schulden op vervaldag te herfinancieren alvorens over te gaan tot deze veelbesproken, goed renderende Sarkozy-trade. Vandaag twijfelt niemand eraan dat de LTRO-operatie een positieve impact heeft gehad op het systeemrisico en op het heersende sentiment op de financiële markten: door de uitbreiding van de kwaliteit van de leningen die in aanmerking komen als collateral (onderpand), vergewist de ECB zich ervan dat een groot aantal banken in voldoende mate aan de operatie kan deelnemen. Dit liet de banken eveneens toe om de obligatiemarkten te ondersteunen: door eind december 2011 respectievelijk 116 en 110 miljard euro te lenen (46% van het toegekende totaalbedrag), verhoogden de Italiaanse en Spaanse banken in januari 2012 hun participaties in staatsobligaties van hun land met respectievelijk 13% en 29%. De ECB behoudt de controle De ECB heeft dus twee vliegen in één klap geslagen: ze heeft zowel het bankrisico als de besmetting van het overheidsrisico in de kiem gesmoord. De Spaanse en de Italiaanse rente zijn de eerste operatie immers aanzienlijk gedaald. De LTRO is, uiteindelijk, slechts een substituut voor het overheidsschuldenterugkoopprogramma dat de ECB in augustus 2011 lanceerde. Op 29 februari 2012 stond de teller op 800 banken die 529,5 miljard euro geleend hebben, wat het totaalbedrag van de twee LTRO-operaties op iets meer dan 1 triljoen euro brengt. Het verschil is dat zich deze keer eveneens een groot aantal kleine banken bij de ECB aangeboden heeft. Zelfs al zou het een zekere tijd kunnen duren, de hoop ligt in het feit dat de liquiditeiten in de reële economie terechtkomen dankzij nauwe banden met de KMO s. De ECB heeft het verwachte doel dus bereikt. Zonder het expliciet te willen toegeven, op gevaar van de Europese banken hoofdzakelijk te zien afhangen van de financiering van de ECB zonder structurele aanpassingen door te voeren, behoudt zij de controle over de werking van de interbankenmarkt. Source: BofA Merrill Lynch (*) Note that the calculation does not take into account the opt-out option available in the 3Y operation. 3

4 MICHELIN, EEN BELEGGING DIE DE MOEITE WAARD IS! Sandrine de Moerloose De beursperformance van Michelin was redelijk teleurstellend (-17%), hoewel ze in de lijn lag van de algemene tendens van de beurzen. Toch wordt Michelin in de automobielsector beschouwd als meer defensief dan de autoconstructeurs, die een impact ondervinden van zodra er zich een economische crisis of een vertraging van de vraag manifesteert. Bij de bandenfabrikanten is Michelin de waarde die het meest van een gediversifieerd profiel profiteert, zowel op productvlak (door zijn activiteit van specialiteitsbanden) als op geografisch vlak (sterke aanwezigheid in Noord- Amerika en groeiende aanwezigheid in de opkomende landen). Ondanks zijn ontgoochelende beursperformance vorig jaar waren de resultaten die Michelin voor het jaar 2011 publiceerde, van behoorlijke kwaliteit en ze lagen in de lijn van de marktverwachtingen. Deze goede resultaten (stijging van het omtzetcijfer met 16% en van het nettoresultaat met 40%) waren mogelijk dankzij de pricing power van Michelin: wanneer de grondstoffenprijs beduidend stijgt (wat het geval was), slaagt Michelin erin om deze kosten volledig aan de consumenten door te rekenen. De pricing power van Michelin vormde dus de groeivector voor het bedrijf en heeft de volumedaling over het jaar ruimschoots gecompenseerd. Sinds het begin van het jaar heeft Michelin, net als de meeste cyclische waarden, zijn achterstand op de beurs (in vergelijking met de goede resultaten die gerealiseerd werden) ingehaald met een koersstijging van meer dan 20%! Voor 2012 worden stabiele volumes en een positief prijseffect verwacht. De grondstoffenprijs zal dit jaar waarschijnlijk nog verder stijgen en voor Michelin een bijkomende kost van 300 à 500 miljoen euro met zich meebrengen, maar dit zou moeten worden gecompenseerd door een verhoging van de bandenprijzen van dezelfde grootteorde. De operationele marge zal dus waarschijnlijk stabiel zijn over het jaar. Toch zou het eerste semester moeilijk kunnen worden omdat we dit jaar, in tegenstelling tot het begin van 2011, geen heel strenge winter hebben gehad en de winterbanden in Europa dus niet vlot over de toonbank zijn gegaan. Maar deze daling zou moeten worden goedgemaakt door een beter tweede semester. Ondanks de rally van het begin van het jaar is het koerspotentieel nog niet uitgeput en het aandeel zou moeten blijven klimmen met een koersdoelstelling van 65 EUR op middellange termijn. 4

5 DE OVERNAME VAN RHODIA: EEN NIEUWE DIMENSIE VOOR SOLVAY Marc Ernaelsteen In september 2011 heeft Solvay de overname afgerond van het Franse chemiebedrijf Rhodia, waarvoor het 3,4 miljard EUR neergeteld heeft. Dit openbaar bod tot aankoop werd gefinancierd met de opbrengst van de verkoop van zijn vroegere farmatak. Wanneer we de bankschulden, met inbegrip van de pensioenverplichtingen, in rekening nemen, benadert het totaalbedrag van deze transactie 6,6 miljard EUR. De overname werd, zonder bijzondere toegevingen, door de mededingingsautoriteiten goedgekeurd. Een leiderspositie in 90% van zijn activiteiten Voor Solvay is het ontegensprekelijk een transactie van formaat die de concurrentiepositie van de groep, die een belangrijke speler in de specialiteitenchemie geworden is, zal versterken. Wanneer we dit alles van nabij bekijken, zien we dat de beslissing van Solvay om Rhodia over te nemen, beantwoordt aan een duidelijk gedefinieerde strategie: streven naar een diversificatie in de specialiteitenchemie en naar een grotere aanwezigheid op de opkomende markten met complementaire activiteiten met stabiele operationele marges en cashflows. De concurrentievoordelen van de nieuwe groep kunnen worden samengevat als volgt: (1) een leiderspositie top 3 in termen van marktaandeel in bijna 90% van het omzetcijfer, (2) een grotere blootstelling aan de sterke groeimarkten met bijna 40% van de verkopen in de opkomende landen, (3) een uitgebalanceerde activiteitenportefeuille en (4) een verhoogde koopkracht tegenover de leveranciers om in de grote energiebehoeften (gas, elektriciteit) van de groep te voorzien. Het management rekent er bovendien op dat de integratie van Rhodia synergieën zal creëren ter waarde van 250 miljoen EUR, dat wil zeggen te realiseren kostenbesparingen in de komende drie jaar. Hierbij komen de besparingen van circa 120 miljoen EUR die reeds door Solvay waren voorzien. De overname van Rhodia, dat vanaf het laatste kwartaal 2011 in de rekeningen van Solvay is opgenomen, zal in principe vanaf dit jaar een relutief effect hebben op de winsten. Clamadieu neemt de fakkel over van Jourquin Na de volgende aandeelhoudersvergadering zal Solvay-topman Christian Jourquin de fakkel doorgeven aan de Fransman Jean-Pierre Clamadieu, de topman van Rhodia 2003, die grondige veranderingen binnen het bedrijf met succes heeft doorgevoerd. Na de aankondiging van het bod op Rhodia in april van vorig jaar ging het aandeel Solvay aanzienlijk de hoogte in tot in juli, om vervolgens de weerslag te ondervinden van de algemeen verbreide toename van de risicoaversie, die werd versterkt door de perceptie van de hoge cycliciteit van Solvay. Sinds het begin van dit jaar is de beurstendens omgekeerd en wij denken dat het aandeel nog een zeker stijgingspotentieel op middellange termijn bezit. Het zou zelfs een overperformance in zijn sector kunnen neerzetten als de beleggers blijven warmlopen voor cyclische waarden in het algemeen. 5

6 ZOOM OP PICTET EUR HIGH YIELD Charles-Antoine de Bellefroid Pictet EUR High Yield is een beleggingsfonds gespecialiseerd in hoogrentende bedrijfsobligaties uitgegeven in euro. High yield obligaties worden vaak gelijkgesteld met de term junk bonds (vuilnisbakobligaties). Deze term groepeert obligaties met zeer verschillende kenmerken. Het is evenwel waar dat deze obligaties meer risico inhouden dan Investment Grade (kwaliteitsvolle) obligaties, maar ze bieden daarentegen een hoger rendement. Het is interessant om in deze activacategorie te beleggen na periodes van marktstress. Gedurende dergelijke periodes nemen de spreads (rendementsverschillen tussen obligaties en overheidsobligaties) toe om een groter risico te weerspiegelen. Wanneer de spanningen op de markt van de high yield obligaties afnemen, is het raadzaam om te profiteren van de vernauwing van de spreads, wat een positief effect heeft op de waarderingen van dergelijke obligaties. Wanneer u via een beleggingsfonds in deze thematiek belegt, kunt u de obligatieselectie overlaten aan een gespecialiseerde beheerder. Om die reden stellen wij u het fonds Pictet EUR High Yield voor. Dit fonds bezit aantrekkelijke kenmerken: Het beheersteam, onder leiding van Roman Gaiser, is ervaren en kan een goede track record voorleggen. Het kan bovendien rekenen op de analistenteams van Pictet om zijn obligatieselectie te verfijnen. Het fonds is een echt high yield fonds. Zijn statistieken van eind januari 2012 bewijzen het: Gemiddeld een B+ rating; Een actuarieel rendement op vervaldag (YTM) van 9,17%; Een gewijzigde duration van 2,78 jaar. Naast de waardenselectie voert het fonds eveneens een macroeconomische analyse uit om de meest aantrekkelijke sectoren te bepalen en de systeemrisico s te identificeren. Het beheersteam van het fonds heeft goed begrepen dat het beheer van de risico s een belangrijk element is in het high yield segment. Een goed evenwicht tussen overtuiging en diversificatie laat toe om een overperformance te realiseren door de zorgvuldige keuze van de waarden en tegelijkertijd voldoende te Roman Gaiser diversifiëren om het specifieke risico van elk bedrijf te beperken. Dit fonds heeft een duration (gevoeligheid van de prijs voor renteschommelingen) die altijd relatief dicht bij die van zijn index blijft. Het is niettemin agressiever dan zijn concurrenten, wat het bijzonder aantrekkelijk maakt om in te spelen op de marktoplevingen. Ter conclusie, het fonds laat toe om in te stappen in de high yield thematiek die interessante kenmerken bezit. Het kan eveneens worden gecombineerd met andere, door de bank geselecteerde high yield fondsen met een kortere duration, die bijgevolg defensiever zijn (bv.: Muzinich Short Duration High Yield, AXA US Short Duration High Yield en JPM Income Opportunity). ANTIMISBRUIKBEPALING NIEUWE STIJL Anouk Lejeune Wanneer u de laatste maanden een krant opensloeg of de televisie aanzette, heeft u ongetwijfeld vernomen dat de wetgever de intentie heeft om de antimisbruikbepaling, zoals voorzien in artikel 344, 1 WIB, aan te scherpen. De antimisbruikbepaling werd destijds ingevoerd om de fi scus een wapen aan te reiken om misbruiken en belastingontwijking tegen te gaan. Vermits de fi scus, naar eigen zeggen, onvoldoende slagkracht heeft om fraude aan te pakken, heeft de regering het voornemen opgevat om de bevoegdheden van de Administratie aanzienlijk te vergroten, en reikt haar een ware bazooka aan. Het ontwerp van programmawet dat op 24 februari in de Kamer werd ingediend, voert zowel in het Wetboek Inkomstenbelasting als in het Wetboek Registratierechten een nieuw antimisbruikartikel in. Beide artikelen stellen, samengevat, dat er sprake is van fi scaal misbruik indien de belastingplichtige een rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen kiest die hem een fi scaal voordeel opleveren terwijl dit in strijd is met de doelstellingen van de fi scale wet. Bovendien is het de uitdrukkelijke wens van de regering dat de nieuwe antimisbruikbepalingen niet alleen van toepassing zullen zijn ten aanzien van rechtshandelingen in de economische sfeer, zoals tot op vandaag, maar dat het principe wordt uitgebreid naar verrichtingen die gesteld worden in het kader van het beheer van een privévermogen. Het is evenwel betreurenswaardig dat de regering geen enkel voorbeeld geeft van dergelijke geviseerde rechtshandelingen. Wait and see Algemeen gesteld, wenst de regering handelingen te bestrijden die geen enkel economisch motief hebben en enkel zijn ingegeven uit fi scale overwegingen. Dit principe kan Vervolg op p7. 6

7 evenwel niet onverkort worden toegepast op handelingen in het kader van een privévermogen. Met name in het kader van (eenvoudige) successieplanningen, waarbij we denken aan schenkingen tussen kinderloze echtgenoten, schenkingen in het licht van een overlijden, schenkingen voor een Nederlandse notaris,, is het fi scaal voordeel dat verkregen wordt de belangrijkste beweegreden. Betekent dit dat dergelijke handelingen in de toekomst geviseerd zullen worden door de nieuwe antimisbruikbepaling? HOME FUNDS NEWS Zal dit het (onbedoelde) gevolg met zich meebrengen dat complexe successieplanningen waarin meerdere motieven voorhanden zijn (onterven of bevoordelen van bepaalde kinderen, specifi eke regelingen in nieuw samengestelde gezinnen, overdrachten familiale ondernemingen, ), meer kans hebben om aan de nieuwe bepaling te ontsnappen? Eén en ander moet worden afgewacht en er zijn gelukkig ook nog goede argumenten om aan te nemen dat de soep uiteindelijk niet zo warm zal worden gegeten als opgediend. Maar voorzichtigheid is zeker geboden. Tot slot kan nog worden meegegeven dat de regeling op het vlak van registratieen successierechten slechts in werking zal treden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, waardoor reeds geïmplementeerde planningen in principe niet onder de nieuwe maatregel zullen vallen. Marc Engels Puilaetco Dewaay Small & Mid Cap Europe: goed gepositioneerd om van de marktopleving te profi teren. Stoxx 600 Puilaetco Dewaay Small & Mid Cap Europe Wat ons fondsengamma betreft, denken we dat het compartiment PLDW Small & Mid Cap Europe een waardevol instrument is om in portefeuille te hebben in de huidige marktomgeving. Volgens een interessante analyse van Merrill Lynch moet men tijdens fases van «recovery» en «boom» van de markt opteren voor, onder andere, kleinere kapitalisaties. Deze waarden hebben het historisch beter gedaan dan de grote kapitalisaties, waaraan de voorkeur dient te worden gegeven tijdens fases van dalende markten. Wij hebben de evolutie van ons compartiment Small & Mid Cap tijdens de laatste twee marktcycli onder de loep genomen. Tijdens de periode van stijging van 2003 tot 2007 presteerde het compartiment bijna 40% beter dan de Europese Stoxx 600. Voor een belegger met veel geluk (! ) die op het laagste punt van de cyclus is ingestapt en op het hoogste punt terug heeft verkocht, bedroeg de surperformance bijna 60%! Tijdens de kortere periode van stijging van werd hetzelfde verschijnsel vastgesteld, i.e. de performance van het compartiment lag 35% hoger dan die van diezelfde marktindex (zie grafi ek). Sinds het laatste dieptepunt, in september laatstleden, kan men dezelfde analyse maken... met hetzelfde resultaat: een betere performance van reeds 5%! Deze resultaten bevestigen dus alleen maar de analyse van Merrill Lynch in het voordeel van de kleine kapitalisaties. Ten aanzien van de beveks van hetzelfde type als de onze die in België gecommercialiseerd worden, eindigt het compartiment PLDW Small & Mid Cap Europe vooraan in het klassement tijdens de zeer goede periodes. Zo behaalde het fonds in 2010 een plaats in de top 3 dankzij een groei van bijna 29%, waarbij het befaamde concurrenten zoals Franklin, Robeco, JPM en Comgest achter zich liet. Deze performance lag 7% hoger dan het gemiddelde van de 26 vergelijkbare fondsen. In 2011 in een dalende markt, daarentegen, had het compartiment het zwaarder te verduren dan het gemiddelde. Het liet een daling van 19% optekenen en eindigde in het laatste kwartiel van het klassement. Sinds het begin van het jaar registreerde het compartiment een stijging van meer 13% en het behoort opnieuw tot de beste leerlingen van de klas. Als we, naar wij denken, een fase van «recovery» hebben ingezet, is het fonds Small & Mid Cap Europe zeker het beste instrument uit ons gamma om hieruit maximaal voordeel te halen. Meer gedetailleerde informatie en de netto-inventariswaarden van onze fondsen kunt u terugvinden op onze website 7

8 MONTHLY PERFORMANCES INDICES (29/02/2012) AANDELEN MUNTEN BEURZEN Europa - DJ Stoxx 600 3,9% 8,1% -11,3% Europa - DJ Euro Stoxx 50 3,9% 8,4% -17,1% België - Bel 20 3,1% 9,2% -19,2% Nederland - AEX 1,8% 3,8% -11,9% Frankrijk - CAC 40 4,7% 9,3% -17,0% Duitsland - DAX 6,1% 16,2% -14,7% Verenigd Koninkrijk - FTSE 100 2,3% 5,1% -3,1% Spanje - Ibex 35-0,5% -1,2% -13,1% Italië - FTSE MIB 3,3% 8,4% -25,2% Zwitserland - SMI 2,2% 3,9% -5,8% Dow Jones Industrial Average 0,3% 2,9% 8,8% S&P 500 1,8% 5,4% 3,1% Nasdaq Composite 3,2% 10,5% 1,3% Brazilië - Bovespa 4,2% 22,3% -25,3% USD - EUR 1,8% 2,8% -3,2% GBP - EUR 0,9% 0,5% -2,8% JPY - EUR 8,4% 8,5% -8,2% BEDRIJFSOBLIGATIES (JPM INDICES) AAA 0,6% 1,5% 5,5% AA 1,0% 2,2% 4,3% A 1,4% 3,9% 2,9% BBB 2,2% 5,2% 1,2% Investment Grade 1,3% 3,2% 5,8% High Yield 3,6% 9,5% -1,1% Japan - Nikkei 225 1,8% 6,0% -10,2% Hongkong - Hang Seng 4,1% 14,3% -17,4% China - Shangai Composite 3,9% 7,2% -15,5% Taiwan - Taiex 6,5% 14,8% -21,7% OVERHEIDSOBLIGATIES (JPM INDICES) Korea - Kospi 2,3% 11,5% -10,9% SECTOREN (STOXX 600) Healthcare -0,1% -1,5% 11,8% Oil & Gas 4,4% 6,3% 1,4% Food & Beverages 4,5% 3,6% 5,4% Personal & Household Goods 6,2% 9,7% 0,5% Telecommunication 0,6% -2,0% -6,2% Insurance 4,0% 15,0% -13,7% 1-3 j 0,9% 1,6% 0,3% 3-5 j 1,5% 2,9% 1,5% 5-7 j 1,8% 3,9% 1,5% 7-10 j 2,0% 4,5% 2,5% > 10 j 3,1% 4,4% 3,1% GRONDSTOFFEN PERFORMANCES IN USD Gold -2,3% 8,5% 10,1% Crude Oil 8,7% 8,3% 8,2% Technology 7,1% 12,1% -12,8% Retail 3,8% -0,2% -7,1% Real Estate 0,3% 5,6% -12,1% Chemicals 7,2% 14,4% -9,7% Media 3,0% 5,1% -10,6% Utilities 2,2% 1,7% -16,6% Automobiles & Parts 7,0% 29,3% -24,1% Construction & Materials 6,7% 13,7% -19,6% Industrial Goods & Services 5,6% 13,1% -16,0% Travel & Leisure 1,9% 6,7% -15,7% Financial Services 5,6% 13,1% -21,9% Banks 6,3% 16,4% -32,5% Basic Resource -0,2% 13,8% -30,1% WENST U TE REAGEREN? Puilaetco Dewaay Herrmann Debrouxlaan Brussel Facebook: Analyses Monthly is een financiële nieuwsbrief uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van: Danny Wittenberg, Chief Investment Officer, en Christophe Van Canneyt, Head of Fixed Income & Structured Products, van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Herrmann Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. BTW BE De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek tot aan- of verkoop van om het even welk fi nancieel instrument. Brussel Antwerpen Hasselt Luik Namen Sint-Martens-Latem Waregem 8

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Analyses. Monthly EDITORIAAL INHOUD. n 15 l FEBRUARI 2013. 01 Editoriaal. 02 Aberdeen Asian Smaller Companies Small is beautiful

Analyses. Monthly EDITORIAAL INHOUD. n 15 l FEBRUARI 2013. 01 Editoriaal. 02 Aberdeen Asian Smaller Companies Small is beautiful Analyses n 15 l FEBRUARI 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal 02 Aberdeen Asian Smaller Companies Small is beautiful 03 Emerging Debt Nog steeds aantrekkelijke fundamenten en rendementen 04 ASML Een reus

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Rulebook Ohpen Indices

Rulebook Ohpen Indices Rulebook Ohpen Indices Ohpen, Indexbeleggen voor iedereen 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Corporate Actions 4 3. Waardering van de indices 6 4. Herweging 6 5. Beurs van verhandeling 7 6. Samenstelling indices

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Analyses Monthly INHOUD EDITORIAAL. 04 l FEBRUARI 2012. Danny Wittenberg

Analyses Monthly INHOUD EDITORIAAL. 04 l FEBRUARI 2012. Danny Wittenberg Analyses Monthly INHOUD EDITORIAAL 04 l FEBRUARI 2012 Danny Wittenberg 01 Editoriaal 02 De telecomsector: een defensieve sector... met risico 03 De vrijwillige Griekse schuldherschikking: een moeilijke

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Bouwen op het verleden om de toekomst te schrijven

ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Bouwen op het verleden om de toekomst te schrijven Analyses OKTOBER 2015 #42 Monthly EDITORIAAL ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Beste cliënt, Het derde kwartaal was zeker geen hoogvlieger op de beurzen. Na een negatief tweede kwartaal eindigden de

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties.

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Nieuwsbrief Vooruitzichten obligaties In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Sinds begin dit jaar zijn obligaties

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

november MARKTCOMMENTAAR

november MARKTCOMMENTAAR november 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 Marktcontext in de Verenigde Staten 5 INLEIDING De rentevoeten daalden zoals tijdens 10 van de voorbije 11

Nadere informatie

februari MARKTCOMMENTAAR

februari MARKTCOMMENTAAR februari 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Een maand na de aankondiging van de Quantitative Easing door de Europese Centrale Bank zijn de rentemarkten ongeveer gestagneerd terwijl de rendementen

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT Analyses JANUARI 2015 #35 Monthly EDITORIAAL DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL Beste cliënt, Vooreerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 2014 is niet bepaald een hoogvlieger geworden voor

Nadere informatie

BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd

BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd Analyses JULI-AUGUSTUS 2015 #40 Monthly EDITORIAAL DE GRIEKSE CRISIS VERHOOGT DE VOLATILITEIT OP DE MARKTEN Beste cliënt, Met het afsluiten van de maand juni sluiten we ook het tweede kwartaal af en dat

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Analyses. Monthly WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN «HIGH-YIELD» OBLIGATIES: OPKOMENDE MARKTEN: FUNDS: P. 05 P. 06-07 P.

Analyses. Monthly WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN «HIGH-YIELD» OBLIGATIES: OPKOMENDE MARKTEN: FUNDS: P. 05 P. 06-07 P. Analyses SEPTEMBER 2015 #41 Monthly EDITORIAAL WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN Beste cliënt, Bij het afsluiten van de maand augustus blijkt nog maar eens hoe volatiel en desastreus de zomermaanden kunnen

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 03 l JANUARI 2012. Danny Wittenberg

Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 03 l JANUARI 2012. Danny Wittenberg Analyses Monthly INHOUD EDITORIAAL 03 l JANUARI 2012 Danny Wittenberg 01 Editoriaal 02 Ontgiftingskuur na de feesten 02 Amundi International SICAV: discipline, geduld en performance 03 De interbankenmarkt

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

MARKET NEUTRAL. Een goed alternatief voor obligaties?

MARKET NEUTRAL. Een goed alternatief voor obligaties? Analyses DECEMBER 2015 #43 Monthly EDITORIAAL DE BAL LIGT IN HET KAMP VAN DE CENTRALE BANKEN Beste cliënt, Het jaar loopt stilaan op zijn laatste benen en analisten kijken vooruit naar 2016. Maar waar

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Nieuwsbrief. High Yield Obligaties

Nieuwsbrief. High Yield Obligaties Nieuwsbrief High Yield Obligaties Een onderdeel binnen de categorie obligaties waar men relatief weinig over hoort, is de high yield obligatie. High yield betekent niets anders dan hoog rendement. Hoewel

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Marc Langeveld RBA. Technologie & Innovatie. 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium

Marc Langeveld RBA. Technologie & Innovatie. 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium Marc Langeveld RBA Technologie & Innovatie 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium Kort CV Op mijn 14 e (1982) gestart met beleggen Afgerond HEAO-CE (1989 - HES Amsterdam) en Registerbeleggingsanalist (1996

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie