Voorbeeld Performance Monitor Leverancier X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Performance Monitor Leverancier X"

Transcriptie

1 Voorbeeld Performance Monitor Leverancier X

2 pagina 1 De Performance Monitor Leverancier X is een uitgave van: Van Es Marketing Services Doelenstraat AJ Almelo tel (+31) fax (+31) Niets uit dit onderzoeksrapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Es Marketing Services. Van Es Marketing Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit gebruik en/of interpretatie van de cijfers in dit onderzoeksrapport Van Es Marketing Services Voor een actueel overzicht van verschenen onderzoeksrapporten verwijzen wij u naar:

3 pagina 2 Inhoudsopgave pagina: Inleiding 3 1 Klantrelaties Overzicht klantrelaties 5 2 Performance indicatoren Overzicht performance indicatoren Gewogen belang van de performance indicatoren 7 3 Leveranciersbeoordeling Assortiment Logistiek Informatie Prijs Service Totaalscore performance indicatoren 11 4 Klantrelaties en performance leverancier X Klantprofiel performance indicatoren Klantrelaties en klantgroepen met andere leveranciers Klantgroepen en performance indicatoren Sterke en zwakke punten 20 5 Onderzoeksverantwoording 21

4 pagina 3 Inleiding Voor u ligt de Performance Monitor Leverancier X. Wij presenteren u in dit rapport de resultaten van het onafhankelijke onderzoek onder X naar hun relatie met en tevredenheid over leveranciers in de X- branche in Nederland. Wat biedt de Performance Monitor Leveranciers in de rijwielhandel? Het onderzoeksrapport biedt u inzicht in de klantrelaties van X met de belangrijkste leveranciers in Nederland. Daarnaast biedt het inzicht in de tevredenheid over de leveranciers ten aanzien van vijf hoofdaspecten en het gewogen totaal. Feitelijk en essentieel De multiclientonderzoeken van Van Es Marketing Services worden gekenmerkt door een feitelijke weergave van essentiële informatie. In de Performance Monitor treft u dan ook geen ingewikkelde en complexe statistische berekeningen, uitvoerige (gekleurde) analyses of irrelevante achtergrondinformatie. De onderzoeksresultaten worden kort en helder gepresenteerd middels tekst, figuren en tabellen. Dat stelt u in staat om eenvoudig de informatie die voor uw organisatie relevant is, uit dit rapport te destilleren. Welke conclusies u aan deze informatie verbindt, laten wij graag aan u. Dat hangt immers mede af van uw missie en positionering. Inhoud en interpretatie Achtereenvolgens treft u in voorliggend onderzoeksrapport informatie over de klantrelaties (hoofdstuk 1), het belang van aspecten met betrekking tot leveranciers (hoofdstuk 2) en de scores van de leveranciers op deze aspecten (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten van leverancier X behandeld waarbij ingezoomd wordt op de performance scores, de sterke en zwakke punten, de concurrenten en type klantrelaties. Tot slot treft u in hoofdstuk 5 informatie over de onderzoeksopzet en uitvoering. Achtergrond Van Es Marketing Services geeft reeds lange tijd als onafhankelijk onderzoeksbureau het tweejaarlijkse Marketingrapport X-branche uit. In dat onderzoeksrapport wordt onder meer het inkoopproces behandeld van X. Uit de markt ontvingen wij echter specifieke vragen over de leveranciers. Zowel leveranciers zelf als producenten die hun distributiebeleid trachten te optimaliseren bleken veel vragen te hebben over hun klantengroepen en performance. De Performance Monitor Leverancier X tracht zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de distributie en performance van de leveranciers en zoomt specifiek in op leverancier X. Het is de bedoeling dat deze Performance Monitor iedere twee jaar zal verschijnen met de nieuwste cijfers, waardoor ontwikkelingen in de tijd in beeld kunnen worden gebracht. Dit is de eerste editie van het onderzoeksrapport. Alleen bij voldoende belangstelling zal het onderzoek structureel worden uitgevoerd.

5 pagina 4 Performance indicatoren Aan de hand van vijf aspecten is de performance gemeten van de belangrijkste leveranciers. Deze vijf aspecten zijn bepaald op basis van de criteria die X in de onderzoeken ten behoeve van het Marketingrapport X-branche in de afgelopen jaren. Om tot een overzichtelijk en meetbaar systeem te komen zijn alle verschillende criteria samengevoegd tot de volgende vijf performance indicatoren: Assortiment: de breedte en diepte van het assortiment, de collectie, innovatieve producten, productkwaliteit, omzetvolume e.d. Logistiek: de voorraad, snelle levering, levertijd, op tijd leveren, uitlevergraad, compleet leveren, schadevrij leveren e.d. Informatie (niet-persoonlijk, niet één-op-één): online bestelgemak, productcatalogi, documentatie, geautomatiseerde informatievoorziening over producten, diensten, prijzen, leveringen, orders, facturen e.d. Prijs: prijsniveau, prijs-kwaliteitverhouding, kortingen, bonussen, handelsmarge, betalingscondities e.d. Service (persoonlijk, één-op-één): persoonlijk contact met de leverancier, garantie, service, klachtafhandeling, telefonische bereikbaarheid, meedenken van de leverancier, het nakomen van afspraken, vertegenwoordiger bezoeken, eerlijk en betrouwbaar, deskundigheid, vakkennis, verkoopondersteuning e.d. Leveranciers Op basis van diverse voorgaande onderzoeken in de X-branche zijn de tien belangrijkste leveranciers in de X-branche opgenomen in het onderzoek, te weten: Leverancier 1 Leverancier 2 Leverancier 3 Leverancier 4 Leverancier 5 Leverancier 6 Leverancier 7 Leverancier 8 Leverancier 9 Leverancier 10 Voor meer onderzoeksrapporten over diverse sectoren raadpleegt u:. Indien u interesse heeft in maatwerk marktonderzoek, kunt u ook bij Van Es Marketing Services terecht. Onze contactgegevens vindt u op pagina 1 van dit rapport.

6 pagina 5 1 Klantrelaties 1.1 Overzicht klantrelaties Onderstaand overzicht toont bij welke leveranciers de X klant is en in welke hoedanigheid; ziet men de leverancier als incidentele/regelmatige leverancier of is het een hoofdleverancier. De leveranciers zijn gesorteerd op het aandeel rijwielzaken dat zaken doet met de betreffende leveranciers. KLANTRELATIE geen leverancier incidentele / regelmatige leverancier hoofdleverancier LEVERANCIER 10 90% 1% 9% LEVERANCIER 9 80% 20% LEVERANCIER 8 61% 27% 12% LEVERANCIER 7 48% 45% 7% LEVERANCIER 6 44% 33% 23% LEVERANCIER 5 31% 57% 12% LEVERANCIER 4 31% 41% 28% LEVERANCIER 3 22% 25% 53% LEVERANCIER 2 19% 61% 20% LEVERANCIER 1 17% 46% 37% Leverancier 1 kent het grootste aandeel klanten onder de rijwielzaken. 83 Procent van de respondenten geeft aan dat het een leverancier is. De leverancier met het grootste aandeel als hoofdleverancier is echter leverancier 3. Ruim de helft van de X (53%) ziet leverancier 3 als een hoofdleverancier. Gemiddeld is een X klant bij 5,6 van de vermelde leveranciers. Gemiddeld heeft men 2,0 hoofdleveranciers aangegeven.

7 pagina 6 2 Performance indicatoren 2.1 Overzicht performance indicatoren Aan de hand van vijf aspecten is de performance gemeten van de belangrijkste leveranciers. Deze vijf aspecten zijn bepaald op basis van de criteria die X vermeldden in de onderzoeken ten behoeve van het Marketingrapport X-branche in de afgelopen jaren. Om tot een overzichtelijk en meetbaar systeem te komen zijn alle verschillende criteria samengevoegd tot de volgende vijf performance indicatoren: Assortiment: de breedte en diepte van het assortiment, de collectie, innovatieve producten, productkwaliteit, omzetvolume e.d. Logistiek: de voorraad, snelle levering, levertijd, op tijd leveren, uitlevergraad, compleet leveren, schadevrij leveren e.d. Informatie (niet-persoonlijk, niet één-op-één): online bestelgemak, productcatalogi, documentatie, geautomatiseerde informatievoorziening over producten, diensten, prijzen, leveringen, orders, facturen e.d. Prijs: prijsniveau, prijs-kwaliteitverhouding, kortingen, bonussen, handelsmarge, betalingscondities e.d. Service (persoonlijk, één-op-één): persoonlijk contact met de leverancier, garantie, service, klachtafhandeling, telefonische bereikbaarheid, meedenken van de leverancier, het nakomen van afspraken, vertegenwoordiger bezoeken, eerlijk en betrouwbaar, deskundigheid, vakkennis, verkoopondersteuning e.d.

8 pagina Gewogen belang van de performance indicatoren Deelnemers aan het onderzoek dienden eerst het relatieve belang toe te kennen aan de vijf verschillende performance indicatoren met betrekking tot leveranciers. Hierbij diende men 100 procent te verdelen over de vijf indicatoren. Gemiddeld zou een indicator derhalve 20% moeten scoren. Een percentage daar boven duidt op een boven gemiddeld belang. Op basis van deze verdeling kunnen gewogen totaalscores van de leveranciers worden berekend (zie hoofdstuk 3). Onderstaand overzicht toont het belang van de performance indicatoren met betrekking tot leveranciers van de totaalmarkt. belang assortiment 25% service 18% 19% logistiek 15% 23% prijs informatie De performance indicatoren assortiment en prijs worden relatief belangrijk gevonden door de rijwielzaken. Van de vijf indicatoren wordt informatie (niet persoonlijk, niet één-op-één) het minst belangrijk gevonden, deze indicator heeft een relatief belang van 15%.

9 pagina 8 3 Leveranciersbeoordeling In het onderzoek is gevraagd de leveranciers waar men zaken mee doet te beoordelen met een rapportcijfer tussen de 1 en 10. In dit hoofdstuk wordt per performance indicator de score getoond van de leveranciers. De figuren zijn allen gesorteerd op de scores van de leveranciers. In paragraaf 3.6 wordt de gewogen totaalscore getoond. Let op: Omdat slechts een beperkt deel van de deelnemers aan het onderzoek klant is bij de leverancier 9 en leverancier 10 hebben deze leveranciers ook een beperkt aantal beoordelingen gekregen. De scores van leverancier 9 en leverancier 10 dient u derhalve als indicatie te interpreteren. 3.1 Assortiment LEVERANCIER 10 8,7 LEVERANCIER 9 LEVERANCIER 8 LEVERANCIER 7 8,0 8,3 8,3 LEVERANCIER 6 LEVERANCIER 5 LEVERANCIER 4 LEVERANCIER 3 LEVERANCIER 2 LEVERANCIER 1 7,7 7,7 7,4 7,2 7,2 7, ASSORTIMENT Met betrekking tot het assortiment van de leveranciers krijgt leverancier 10 met een 8,7 de hoogste score. Ook leverancier 9, 8 en 7 krijgen gemiddeld een acht of hoger. Geen van de leveranciers krijgt met betrekking tot het assortiment een echt laag rapportcijfer. De overige leveranciers krijgen gemiddeld een cijfer tussen de zeven en de acht van hun klanten.

10 pagina Logistiek LEVERANCIER 10 LEVERANCIER 9 8,5 8,4 LEVERANCIER 8 LEVERANCIER 7 LEVERANCIER 6 LEVERANCIER 5 LEVERANCIER 4 LEVERANCIER 3 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 LEVERANCIER 2 LEVERANCIER 1 7,0 6, LOGISTIEK Bij de performance indicator logistiek scoren leverancier 10 en leverancier 9 bijzonder goed. Leverancier 10 staat op de eerste plaats met een 8,5. Leverancier 9 volgt op de voet met een 8,4. Onderaan de ranglijst staan leverancier 1 en 2 met een 6,9 respectievelijk een 7, Informatie LEVERANCIER 10 8,2 LEVERANCIER 9 7,6 LEVERANCIER 8 LEVERANCIER 7 LEVERANCIER 6 LEVERANCIER 5 LEVERANCIER 4 7,2 7,1 7,0 6,9 6,7 LEVERANCIER 3 LEVERANCIER 2 LEVERANCIER 1 6,1 6,4 6, INFORMATIE Ook bij de performance indicator informatie (niet persoonlijk, niet één-op-één) krijgen leverancier 10 en leverancier 9 de hoogste rapportcijfers van de X. Leveranciers 1, 2 en 3 presteren hier beduidend minder goed.

11 pagina Prijs LEVERANCIER 10 8,3 LEVERANCIER 9 LEVERANCIER 8 LEVERANCIER 7 7,8 7,7 7,7 LEVERANCIER 6 LEVERANCIER 5 LEVERANCIER 4 LEVERANCIER 3 LEVERANCIER 2 7,0 6,8 6,7 6,5 6,4 LEVERANCIER 1 5, PRIJS Bij de performance indicator prijs komt leverancier 10 met de hoogste score naar voren. Ook leverancier 9, 8 en 7 krijgen gemiddeld een hoog rapportcijfer. 3.5 Service LEVERANCIER 10 LEVERANCIER 9 LEVERANCIER 8 LEVERANCIER 7 LEVERANCIER 6 LEVERANCIER 5 7,8 7,7 7,6 7,6 7,3 7,3 LEVERANCIER 4 LEVERANCIER 3 6,4 6,6 LEVERANCIER 2 LEVERANCIER 1 5,8 5, SERVICE De vier leveranciers met de hoogste score op het gebied van service (persoonlijk, één-op-één) zijn leverancier 10, 9, 8 en 7. Leverancier 1 en 2 krijgen gemiddeld nog net een voldoende.

12 pagina Totaalscore performance indicatoren Onderstaand overzicht visualiseert de gemiddelde score van de leveranciers op de vijf performance indicatoren. leverancier 1 leverancier 2 leverancier 3 leverancier 4 leverancier 5 leverancier 6 leverancier 7 leverancier 8 leverancier 9 leverancier 10 assortiment service 6 logistiek 5 prijs informatie De kracht van leverancier 2 en leverancier 6 op het gebied van logistiek en informatie is goed zichtbaar. Leverancier 8 en leverancier 10 komen voornamelijk sterk naar voren op het gebied van assortiment en prijs. Leverancier 1, 3 en 9 presteren op vrijwel alle onderdelen beneden gemiddeld.

13 pagina 12 Op basis van de vijf performance indicatoren en het relatieve belang dat de X aan de indicatoren hechten is de totaalscore van de leveranciers berekend. Onderstaand figuur toont de ranglijst van het gewogen totaal. LEVERANCIER 10 LEVERANCIER 9 LEVERANCIER 8 LEVERANCIER 7 LEVERANCIER 6 LEVERANCIER 5 LEVERANCIER 4 7,98 7,80 7,63 7,60 7,48 7,32 7,24 LEVERANCIER 3 LEVERANCIER 2 LEVERANCIER 1 6,69 6,56 6, TOTAALSCORE Leverancier 10 staat, met afgerond een 8,0, op de eerste plaats, gevolgd door leverancier 9, 8 en 7. De drie leveranciers met de laagste score zijn leverancier 1, 2 en 3.

14 pagina 13 4 Klantrelaties en performance leverancier X 4.1 Klantprofiel performance indicatoren Klantprofiel op basis van het belang van de vijf onderscheiden performance indicatoren assortiment 30% 20% service logistiek 10% prijs informatie belang niet-klanten belang incidentele/regelmatige klanten belang hoofdklanten Ten opzichte van de totaalmarkt hechten klanten van leverancier X relatief veel waarde aan service. Onder de niet-klanten zijn aspecten op het gebied van assortiment en prijs relatief belangrijk.

15 pagina Klantrelaties van klantgroepen met andere leveranciers Bij welke leveranciers zijn de niet-klanten van leverancier X klant? En bij welke leveranciers zijn de hoofdklanten van leverancier X ook klant? De performance monitor biedt inzicht in de klantrelaties binnen de X-branche. Onderstaande tabel toont de procentuele verdeling van klantrelaties van de totaalmarkt, de niet-klanten, de incidentele/regelmatige klanten en de hoofdklanten van leverancier X. totaalmarkt nietklanten incidentele/regelmatige klanten hoofdklanten geen leverancier incidentele / regelmatige leverancier geen leverancier incidentele / regelmatige leverancier geen leverancier incidentele / regelmatige leverancier geen leverancier incidentele / regelmatige leverancier hoofdleverancier hoofdleverancier hoofdleverancier hoofdleverancier leverancier 1 80% 20% 0% 81% 19% 0% 80% 20% 0% 80% 20% 0% leverancier 2 19% 61% 20% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% leverancier 3 31% 41% 28% 87% 13% 0% 18% 53% 29% 18% 23% 59% leverancier 4 48% 45% 7% 63% 25% 12% 46% 50% 4% 54% 33% 13% leverancier 5 17% 46% 37% 50% 31% 19% 6% 50% 44% 18% 47% 35% leverancier 6 22% 25% 53% 50% 25% 25% 12% 33% 55% 31% 0% 69% leverancier 7 61% 27% 12% 69% 19% 12% 53% 33% 14% 80% 20% 0% leverancier 8 44% 33% 23% 75% 13% 12% 35% 39% 26% 47% 33% 20% leverancier 9 31% 57% 12% 63% 37% 0% 27% 65% 8% 13% 56% 31% leverancier 10 90% 1% 9% 100% 0% 0% 90% 2% 8% 80% 0% 20% In de volgende drie figuren worden de data gevisualiseerd van de klantgroepen van leverancier X. KLANTRELATIE NIET-KLANTEN VAN GROSSIER X geen leverancier incidentele / regelmatige leverancier hoofdleverancier LEVERANCIER % LEVERANCIER 9 63% 37% LEVERANCIER 8 75% 13% 12% LEVERANCIER 7 69% 19% 12% LEVERANCIER 6 50% 25% 25% LEVERANCIER 5 50% 31% 19% LEVERANCIER 4 63% 25% 12% LEVERANCIER 3 87% 13% LEVERANCIER 2 100% LEVERANCIER 1 81% 19% Ondernemers die geen klant zijn van leverancier X zijn vaak wel klant bij leverancier 5 en 6.

16 pagina 15 KLANTRELATIE INCIDENTELE/REGELMATIGE KLANTEN VAN GROSSIER X geen leverancier incidentele / regelmatige leverancier hoofdleverancier LEVERANCIER 10 90% 2% 8% LEVERANCIER 9 27% 65% 8% LEVERANCIER 8 35% 39% 26% LEVERANCIER 7 53% 33% 14% LEVERANCIER 6 12% 33% 55% LEVERANCIER 5 6% 50% 44% LEVERANCIER 4 46% 50% 4% LEVERANCIER 3 18% 53% 29% LEVERANCIER 2 100% LEVERANCIER 1 80% 20% Bijna twee op de drie incidentele/regelmatige klanten van leverancier X is ook een incidentele/regelmatige klant bij leverancier 9. Ongeveer de helft van deze klantengroep is tevens incidentele/regelmatige klant bij leverancier 3, 4 en 5.

17 pagina 16 KLANTRELATIE HOOFDKLANTEN VAN GROSSIER X geen leverancier incidentele / regelmatige leverancier hoofdleverancier LEVERANCIER 10 80% 20% LEVERANCIER 9 13% 56% 31% LEVERANCIER 8 47% 33% 20% LEVERANCIER 7 80% 20% LEVERANCIER 6 31% 69% LEVERANCIER 5 18% 47% 35% LEVERANCIER 4 54% 33% 13% LEVERANCIER 3 18% 23% 59% LEVERANCIER 2 100% LEVERANCIER 1 80% 20% 69 Procent van de hoofdklanten van leverancier X is tevens hoofdklant bij leverancier 6.

18 pagina Klantgroepen en performance indicatoren De volgende drie figuren tonen de gemiddelde scores van de prestatie indicatoren van de klantgroepen (niet-klant, incidentele/regelmatige klant, hoofdklant) van leverancier X bij de andere leveranciers. Ondernemers die geen klant zijn bij leverancier X Onderstaand figuur toont de gemiddelde score van leveranciers op de prestatie indicatoren van de niet-klanten van leverancier X. leverancier 1 leverancier 2 leverancier 3 leverancier 4 leverancier 5 leverancier 6 leverancier 7 leverancier 8 leverancier 9 leverancier 10 assortiment service 6 logistiek 5 prijs informatie Onder de bedrijven die geen klant zijn van leverancier X behalen leverancier 6 en 8 opvallend hoge scores.

19 pagina 18 Incidentele/regelmatige klanten van leverancier X Onderstaand figuur toont de gemiddelde score van de leveranciers op de prestatie indicatoren van de incidentele/regelmatige klanten van leverancier X. leverancier 1 leverancier 2 leverancier 3 leverancier 4 leverancier 5 leverancier 6 leverancier 7 leverancier 8 leverancier 9 leverancier 10 assortiment service 6 logistiek 5 prijs informatie Onder de incidentele/regelmatige klanten van leverancier X krijgt met name leverancier 6 hoge scores bij de prestatie indicatoren logistiek en informatie. Leverancier 4 en 8 worden erg gewaardeerd op het gebied van het assortiment.

20 pagina 19 Hoofdklanten van leverancier X Onderstaand figuur toont de gemiddelde score van de leveranciers op de vijf aspecten van de hoofdklanten van leverancier X leverancier 1 leverancier 2 leverancier 3 leverancier 4 leverancier 5 leverancier 6 leverancier 7 leverancier 8 leverancier 9 leverancier 10 assortiment service logistiek prijs informatie Leverancier 6 krijgt op vrijwel alle prestatie indicatoren de hoogste score onder de hoofdklanten van leverancier X.

21 pagina Sterke en zwakke punten Bij het beoordelen van de leveranciers was een mogelijkheid geboden de sterke en zwakke punten van de beoordeelde leveranciers te vermelden. Dit invulveld hoefde men niet verplicht in te vullen. Met andere woorden, er is niet geforceerd naar sterke en zwakke punten gevraagd. De ondervraagden die een sterk of zwak punt hebben vermeld hebben derhalve een nadrukkelijk beeld van de leverancier. De volgende tabellen tonen de spontaan genoemde sterke en zwakke punten van leverancier X. Sterke punten spontaan genoemd Persoonlijk contact Service Service Uitstekende service Zwakke punten spontaan genoemd Assortiment Geen artikelen leveren die niet besteld zijn. Prijzen kritisch bekijken en voorraad verbeteren. Ze zijn duurder dan de wat grotere jongens dus ze moeten zich meer onderscheiden met wat andere producten. Misschien wat minder vertegenwoordigers. De vermelde sterke en zwakke punten van leverancier X zijn terug te vinden in de scores van de performance indicatoren. Leverancier X is sterk op het gebied van service. Het assortiment en de prijs zijn volgens de klanten voor verbetering vatbaar.

22 pagina 21 5 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek onder X heeft plaatsgevonden van 2 tot 16 september Ten behoeve van het onderzoek zijn alle X voor deelname uitgenodigd. Bij de Kamers van Koophandel staan X economisch actieve X (SBI-code X) geregistreerd, waarvan X als hoofdvestiging. Er hebben X ondernemers hun medewerking verleend aan het onderzoek. Een analyse van de steekproef en respondenten biedt geen aanleiding om te veronderstellen dat bepaalde groepen systematisch niet hebben meegewerkt aan het onderzoek. Onderzoeksmethodiek In het onderzoek is eerste gevraagd naar het relatieve belang van de performance indicatoren en de relatie van de X met de tien vermelde leveranciers. Antwoorden op deze vragen waren verplicht. Vervolgens is gevraagd de leveranciers waar men klant bij is te beoordelen met een rapportcijfer op de vijf performance indicatoren. Bij de responsverwerking zijn sterke uitschieters naar boven en beneden uit de database gefilterd, omdat zij in het gemiddelde anders te sterk domineren. Extreme invloeden van individuele respondenten zijn derhalve buiten beschouwing gelaten bij de performance indicatoren.

Voorbeeld Performance Monitor

Voorbeeld Performance Monitor Voorbeeld Performance Monitor pagina 1 De Performance Monitor Leveranciers in de X-branche 2014 is een uitgave van: Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31)

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016 Gemeente Losser Voorwoord Groningen, oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt het resultaat van het in 2015 en 2016 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EVO Bestelautomerk van het Jaar

EVO Bestelautomerk van het Jaar EVO van het Jaar Uitslag verkiezing 2015 van het Jaar-verkiezing Auteur Ruben Willems Beleidsadviseur Eigen Vervoer Telefoon: 079 3467 346 E-mail: r.willems@evo.nl 1. Verkiezing Ruim 95 procent van de

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

monitor Interne transportmiddelen

monitor Interne transportmiddelen kondigt de uitvoering aan van alweer de 12e editie van het marktonderzoek monitor Interne transportmiddelen 2014-2015 onderzoeksrapport MONITOR INTERNE TRANSPORT- 2. module naamsbekendheid & imago HOE

Nadere informatie

Geomarktprofiel. Drogisterij X

Geomarktprofiel. Drogisterij X Geomarktprofiel Drogisterij X 1 Dit Geomarktprofiel is opgesteld door: Van Es Marketing Services marktdata.nl Doelenstraat 4 NL-7607 AJ Almelo NEDERLAND tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31) 0546 45 67 80

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT (cliëntenthermometer)

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Online klantervaringen Onderzoek 2008 N=1457

Online klantervaringen Onderzoek 2008 N=1457 Online klantervaringen Onderzoek 2008 N=1457 November 2007 Maart 2008 Niets uit dit onderzoek mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch

Nadere informatie

Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement.

Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Maastricht (Vergunnen, Toezicht en Handhaven) Datum : september 2010 Contactpersonen

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

In dit document vindt u de analyse en op de laatste pagina s de samenvatting en nadere uitleg per onderdeel.

In dit document vindt u de analyse en op de laatste pagina s de samenvatting en nadere uitleg per onderdeel. Omnilabel heeft 630 klanten aangeschreven om het klanttevredenheidsonderzoek in te vullen via internet. Er hebben 121 de moeite genomen om dat onderzoek in te vullen. Wij danken hen hartelijk voor de genomen

Nadere informatie

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Productblad. De MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Achtergrondinformatie rondom de prijsuitreiking

Productblad. De MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Achtergrondinformatie rondom de prijsuitreiking Productblad De MKB-Vriendelijkste gemeente van Achtergrondinformatie rondom de prijsuitreiking MKB- heeft in 2016 weer de verkiezing van de MKB- Vriendelijkste gemeente van georganiseerd. In oktober en

Nadere informatie

BEKNOPTE VERSIE TEVREDENHEID OVER LEASEMAATSCHAPPIJEN TOL ONDERZOEK 2016

BEKNOPTE VERSIE TEVREDENHEID OVER LEASEMAATSCHAPPIJEN TOL ONDERZOEK 2016 BEKNOPTE VERSIE TEVREDENHEID OVER LEASEMAATSCHAPPIJEN TOL ONDERZOEK 2016 voorwoord 3 VOORWOORD Met trots presenteren wij u de resultaten van de zesde editie van ons onderzoek naar de Tevredenheid Over

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek

Achtergrond onderzoek Vestigingsrapportage Thermometer Klanttevredenheid Welzorg-vestiging: Den Bosch Periode : februari 2010 december 2010 Auteurs : Mariëlle van Delft, Maaike Caarels en Arno van Welzen Datum : februari 2011

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsbevordering Keukenbranche

Stichting Kwaliteitsbevordering Keukenbranche Stichting Kwaliteitsbevordering Keukenbranche Klantenonderzoek in opdracht van Keukens te Bemmel Toelichting Dit rapport is een visuele weergave van het resultaat van het door de Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Beste pleegouder, U heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Is Energy Services goed op weg?

Is Energy Services goed op weg? Is Energy Services goed op weg? Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2013 November 2013 Centrale vraag Energy Services heeft onvoldoende inzicht in de tevredenheid en wensen van haar klanten

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Herculesplein AA Utrecht. +31 (0)

Herculesplein AA Utrecht. +31 (0) Herculesplein 36 3584 AA Utrecht +31 (0)88 2345 700 www.novioresearch.com Novio Research is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Wij zijn lid van de Markt Onderzoek Associatie (MOA), Research keurmerkgroep, de

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor kondigt de uitvoering aan van het marktonderzoek Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor 2014 ALLES OVER ZORG, INKOMEN EN HET GEZONDHOUDEN VAN WERKNEMERS onderzoeksrapport ARBODIENSTVERLENING,

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 14 Rapportcijfer Lichte daling in rapportcijfers voor alle sectoren Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,35 7,3 7,14

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

De kracht van uw school meten en laten weten. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes

De kracht van uw school meten en laten weten. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes De kracht van uw school meten en laten weten De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes Scholen met Succes Scholen met Succes is marktleider op het gebied van Tevredenheidspeilingen. Als pionier

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor

Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor Van 0-0-0 tot --0 In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de CQ-index Fysiotherapie van de afgelopen 65 dagen voor uw praktijk. Elk

Nadere informatie

Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland

Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland 1 Het spiegelonderzoek In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

Hoe scoort uw merk in het mkb?

Hoe scoort uw merk in het mkb? RWERP ONDERL ONDERSTEUNEND 3 Mkb. Merkindex. 2012. ONDERZOEKPAG. 60 Wanneer zijn B2B-marketeers succesvol in hun vak? Als ze duurzame merkrelaties creëren. Dat moeten ze vaak doen op basis van low-interestproducten

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek. nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente. Contactpersonen: Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc

Intern tevredenheidsonderzoek. nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente. Contactpersonen: Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc Intern tevredenheidsonderzoek nderzoek Facilitair Bedrijf - Universiteit Twente Contactpersonen: Arjen Maliepaard, MSc Drs. Egbert Engelfriet Hanneke Grobbe, MSc INTEGRON BV Juni 2009 Wijnhaven 65 Postbus

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Themarapport Social media, verlichtingszaken en de woonbranche 2012

Themarapport Social media, verlichtingszaken en de woonbranche 2012 Themarapport Social media, en de 2012 Het Themarapport Social media, en de 2012 is een uitgave van: pagina 1 Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31) 0546

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Wij hebben 2.151.023. lagers voor u op voorraad

Wij hebben 2.151.023. lagers voor u op voorraad Wij hebben 2.151.023 lagers voor u op voorraad Inhoud Nooit zonder lagers 03. Introductie. 04. De voordelen van ABF Bearings. 06. Kwaliteitscontroles bij alle lagers. 08. Een breed assortiment op voorraad.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Consumenten. Belang aspecten p.3. Prijs-kwaliteitverhouding p.6. Assortiment p.8. Personeel p.10. Bereikbaarheid p.12. Service p.

Inhoudsopgave. Consumenten. Belang aspecten p.3. Prijs-kwaliteitverhouding p.6. Assortiment p.8. Personeel p.10. Bereikbaarheid p.12. Service p. Positionering 1 Inhoudsopgave Consumenten Belang aspecten p.3 Prijs-kwaliteitverhouding p.6 Assortiment p.8 Personeel p.10 Bereikbaarheid p.12 Service p.14 Koopmogelijkheden p.16 Communicatie p.18 Aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in maart van 2011 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr. Rapport Inhoudsopgave Inleiding Conclusie Resultaten Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.nl Inleiding Meest patiëntvriendelijk De prijs voor meest

Nadere informatie

April 2014 Stichting S@les in de Bouw

April 2014 Stichting S@les in de Bouw XML XML XML XML XML Resultaten enquête naar gebruik XMLberichten S@les in de Bouw April Stichting S@les in de Bouw HOOFDSTUK BLZ. 1. ALGEMEEN 2 2. SAMENVATTING 3 3. GEBRUIK XML-ARTIKELBESTAND 4 4. GEBRUIK

Nadere informatie

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ŢļJE CHOICE arktonderzoek 8L advies Theroeter Klanttevredenheid Welzorg vestiging: Breda Roosendaal Periode : 1 [ januari noveber

Nadere informatie

Bijlage II. Karakter van Breda. Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie

Bijlage II. Karakter van Breda. Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie Bijlage II Karakter van Breda Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie 1 Het karakter van Breda Huidige en toekomstige karakteristieken Breda

Nadere informatie