The art of Discovery Investing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The art of Discovery Investing"

Transcriptie

1 The art of Discovery Investing

2 Commodity Discovery Fund Rond de milleniumwisseling was het investeren in grondstoffen niet erg populair maar een aantal jaren later begon het besef te komen dat grondstoffen in snel tempo steeds schaarser begonnen te worden. Met de huidige welvaartsontwikkeling zouden we al snel geconfronteerd worden met structurele tekorten. Uit een recent onderzoek van de US Geological Survey bleek dat er bij een tiental metalen zelfs al binnen twintig jaar serieuze tekorten gaan ontstaan Jaren strontium zilver antimoon goud zink arsenicum tin indium zirkonium lood cadmium barium kwik wolfraam koper titanium mangaan nikkel molybdeen renium bismut yttrium niobium ijzer Elementen Bron: US Geological Survey Sinds de kredietcrisis zijn grondstoffen herontdekt als veilige havens. Vooral China investeert versneld honderden miljarden dollars in projecten wereldwijd. Het land beseft dat investeren in assets die we niet bij kunnen drukken verstandiger is dan nog meer staatsobligaties of vreemde valuta te accumuleren. Daarnaast leidt de snelle groei van de BRIC-landen tot een steeds hogere vraag naar vrijwel alle grondstoffen. In een dergelijk klimaat is het niet vreemd dat grondstofprijzen steeds verder oplopen en grondstofontdekkingen steeds meer waard worden. Voor beleggers biedt deze situatie grote kansen. Het Commodity Discovery Fund (voorheen Gold&Discovery Fund), een Nederlands beleggingsfonds dat beschikt over een AFM-vergunning, investeert in beursgenoteerde mijnbouwbedrijven die nieuwe grondstofvondsten ontwikkelen. Dit betekent dat er pas wordt geïnvesteerd nadat er een significante ontdekking is aangetoond. Goud, zilver, uranium, nikkel, kolen, gas, olie en rare earth-vondsten creëren jaarlijks miljarden aan waarde. Deze vorm van investeren noemen we Discovery Investing. 2

3 Rendement Investeren in mijnbouwbedrijven die werken aan nieuwe grondstofprojecten kan zeer renderend zijn. Exploratiebedrijven met een significante grondstofontdekking worden vaak binnen enkele jaren overgenomen door grotere mijnbouwbedrijven. Alleen in de goudmarkt gaat het al om vijftig transacties per jaar, ter waarde van twintig miljard dollar. Over een langere periode is er in ons fonds altijd sprake geweest van een positief rendement. Het gemiddelde jaarrendement ligt al jaren fors boven tien procent. Dit is na aftrek van alle kosten en geheel in lijn met onze verwachtingen. Door het steeds schaarser worden van grondstoffen verwachten we dat er ook de komende jaren sprake zal zijn van structureel hogere prijzen. We zien de winstmarges en dividenden bij veel van onze investeringen sterk oplopen. Deze ontwikkeling zien we op dit moment onvoldoende gereflecteerd in de koersen. Overnames Het Commodity Discovery Fund is wereldwijd één van de weinige beleggingsfondsen met de nadruk op nieuwe grondstofontdekkingen. Door deze strategie werd er de afgelopen jaren elk kwartaal een bedrijf uit onze portfolio overgenomen. Meestal door een groter mijnbouwbedrijf op zoek naar extra reserves. Het leverde het fonds een gemiddeld rendement van ruim 100% per investering. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal overgenomen bedrijven waarin wij een positie hadden. Naam exploratiebedrijf Jaar ontdekking Behaald Rendement 1 Aurelian Resources (goud) % 2 Freewest Resources (chromium) % 3 West Timmins Mining (goud) % 4 Canplats Resources (goud) % 5 Underworld Resources (goud) % 6 Brett Resources (goud) % 7 AuEx Ventures (goud) % Rendementsontwikkelingen (NAV) 8 Pediment Gold (goud) % CDF AEX CDNX 9 Ventana Gold (goud) % 10 Fronteer Gold (goud) 0% 11 Silver Quest (goud) % 12 Hathor Exploration (uranium) % 13 Extract Resources (uranium) % 14 Silvermex Resources (zilver) -10% 15 Trelawney Mining (goud) % jul 2008 sep 2008 nov 2008 jan 2009 mrt 2009 mei 2009 jul 2009 sep 2009 nov 2009 jan 2010 mrt 2010 mei 2010 jul 2010 sep 2010 nov 2010 jan 2011 mrt 2011 mei 2011 jul 2011 sep 2011 nov 2011 jan 2012 mrt 2012 mei 2012 juli 2012 sept Extorre Gold (goud) 2008 * 17 Inter-Citic Minerals (goud) % *De grafiek geeft een vergelijking tussen de rendementsontwikkelingen van het Commodity Discovery Fund enerzijds en de AEX en Canadese CDNX indices anderzijds. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze vergelijking puur voor informatiedoeleinden wordt weergegeven en dat er geen enkele rechten aan kunnen worden ontleend, te meer omdat de samenstellingen verschillend van aard zijn. * Extorre aandelen gratis gekregen als onderdeel van een spin-off van Exeter Resources 3

4 Fundamentals Van alle grondstoffen bevindt goud zich in de sterkste uptrend. Dat verklaart onze sterke overweging (>50%) in deze sector. Vooral sinds de kredietcrisis beseffen veel beleggers dat geld niet meer door waarde maar feitelijk door krediet (schuld) wordt gedekt. Veelzeggend daarbij is het feit dat zelfs centrale banken na jaren van goudverkopen grote kopers zijn geworden. Vooral China, Rusland en India hebben grote hoeveelheden goud gekocht. Maar we zien nog grotere kansen voor zilver. Zilvermijnen zijn inmiddels goed voor bijna een kwart van de portfolio. Portfolio Sinds 2010 is het aandeel van producerende bedrijven in onze portfolio sterk vergroot, ten koste van de relatief kleinere exploratiebedrijven (Juniors). De weging van de zogenaamde royalty-bedrijven is het afgelopen jaar zelfs verviervoudigd. Deze bedrijven hebben een bedrijfsmodel waarbij ten behoeve van de bouw van nieuwe mijnen geld wordt uitgeleend, in ruil voor een levenslang deel van de productie opbrengst. In de categorie Developers bevinden zich bedrijven die nog maar relatief kort verwijderd zijn van het daadwerkelijk produceren van grondstoffen. Door deze veranderingen is het fonds defensiever en minder volatiel gepositioneerd. Verdeling portfolio Commodity Discovery Fund Producer 35% 19% Royalty 20% 5% Developer 15% 15% Junior 30% 61% Rare Earth Elements (REE) Ruim vijf procent van het fondsvermogen is geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn op het gebied van Rare Earth Elements. Deze groep van zeventien zeldzame aardmetalen is essentieel voor de zogenaamde high- en greentech sectoren. Doordat China verantwoordelijk is voor 95% van de productie van de REE-metalen is er grote vraag naar nieuwe REE-projecten in de westerse landen. Ook in de kopermarkt zien we al een productietekort, terwijl deze in de zinkmarkt vanaf 2015 wordt verwacht. Diamanten Kolen 0,7% 1,2% Uranium Zeldzame 3,4% aardmetalen 6,4% Basismetalen 10,8% Zilver 23,4% Platina 0,6% Olie & Gas 0,3% Goud 53,1% 4

5 Geografisch Het Commodity Discovery Fund investeert hoofdzakelijk in bedrijven die op de beurzen van Canada en de VS genoteerd staan. De projecten bevinden zich echter ook in andere delen van de wereld. Zo zijn er de laatste jaren vooral significante grondstofontdekkingen gedaan in Zuid-Amerika. Het verklaart onze relatief omvangrijke posities in landen als Colombia, Guyana en Brazilië. Afrika 4% Azië 9% Zuid-Amerika 23% Europa 2% Noord-Amerika 62% Levenscyclus Een succesvolle mijn doorloopt verschillende fases. Het start met een discovery hole, het boorgat aan het begin van de minerale ontdekking. Daarna duurt het minimaal vijf tot tien jaar om tot een producerende mijn te komen. Vooral aan het begin van de cyclus, tijdens de ontdekkingsfase, wordt veel waarde gecreëerd. In onderstaande grafiek zien we de waardeontwikkeling per aandeel gedurende de verschillende fases. Voor value-investors zoals wij, zijn vooral de discovery- en de productiefase interessant. In beide periodes zien we de beurswaarde meestal zeer sterk stijgen. Daar ligt dan ook het zwaartepunt van onze investeringen. Daartussen ligt een periode waarin haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. In die periode is een bedrijf wel vaak onderwerp van overnamepogingen en daarom toch interessant om in de portfolio aan te houden. Op de horizontale as staat het tijds- Waarde verloop terwijl op de verticale as de waardeontwikkeling van het aandeel kan worden afgelezen. Elk rondje in de grafiek vertegenwoordigt één van onze investeringen. De grootste staan I Prediscovery II Discovery III Mine planning IV Production voor investeringen van minimaal een miljoen euro. We onderscheiden de volgende fasen in de ontwikkeling van een mijnbouwbedrijf; I Pre-discovery (Exploratiebedrijf moet nog beginnen met boren) II Discovery (Boringen tonen een significante ontdekking aan) III Mine planning (Haalbaarheid van het project wordt onderzocht) IV Production (Opstarten productie laat de beurswaarde opnieuw stijgen) 5

6 Private Placements Voor de investeringen in de Canadese mijnbouwbedrijven wordt nauw samengewerkt met brokers in Vancouver en Toronto. Door de omvang van het Commodity Discovery Fund worden we regelmatig benaderd om te participeren in zogenaamde Private Placements. Hierbij worden relatief omvangrijke pakketten aandelen aangeboden tegen aantrekkelijke voorwaarden. Meestal gaat het hierbij om aandelen die tegen een discount worden aangeboden. Deze gaan vaak vergezeld van warrants die het recht geven extra aandelen tegen een vastgestelde prijs bij te kopen binnen een termijn van enkele jaren. Deze Private Placements staan alleen open voor professionele beleggers en leveren vaak extra rendement. Opties Daarnaast worden op basis van de posities in de portfolio verschillende optiestrategieën toegepast. Hiermee wordt getracht de volatiliteit te beperken en een extra rendement te creëren. Het fonds gebruikt geen geleend geld en leent haar aandelen ook niet uit. De cashpositie beweegt zich tussen de vijf en vijftien procent teneinde in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. Net Asset Value (NAV) De Net Asset Value (NAV), de intrinsieke waarde van het fonds, wordt aan het einde van elke maand door onze administrateur (Circle Partners, Amersfoort) berekend. Dit bedrijf verricht dergelijke activiteiten, geheel onafhankelijk, voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de participantenadministratie. Daarnaast controleert KPMG jaarlijks de jaarrekening. Elke week vindt u een door ons berekende indicatieve NAV-waarde op de website. Daarnaast publiceert het fonds elke maand een maandbericht en vier maal per jaar een uitgebreider kwartaal update, met een analyse van de marktomstandigheden. Jaarvergadering In de tweede helft van april staat jaarlijks de participantenvergadering op het programma, waar de jaarrekening wordt besproken. Aansluitend organiseren we een Discovery-Investing seminar waar we nader in gaan op onze investeringsstrategie. Voor deze bijeenkomst nodigen we ieder jaar een expert uit onze sector als gastspreker uit. Term Sheet Manager: Commodity Discovery Management B.V. Bewaarder: Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund Administrateur: Circle Investment Support Services B.V. Financieel dienstverlener: ABN AMRO Clearing Bank N.V. Juridisch adviseur: Loyens & Loeff N.V. Accountant: KPMG Accountants N.V. Deelname vanaf: Euro (extra participaties á Euro ) Instappen per: Maandelijks, per eerste van de maand Inschrijfkosten: 0,5% Uitstappen per: Maandelijks, per laatste van de maand (10 werkdagen van tevoren aan te geven) Uitstapkosten: 1% Management Fee: 2% Performance Fee: 20% Hurdle-rate: 1,5% per kwartaal High watermark: Eeuwigdurend 6

7 Het team Edwin Bergshoeff Edwin Bergshoeff is de fondsmanager van het Commodity Discovery Fund. In de jaren negentig was hij enige tijd vennoot bij Optiver en daarna was hij tot 2008 actief als zelfstandig marketmaker op Beursplein 5. Om het rendement te verbeteren maakt het fonds optimaal gebruik van zijn ervaring in opties, warrants en futures. Edwin, afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is één van de oprichters van het fonds. Willem Middelkoop Willem Middelkoop werkt dagelijks zeer nauw samen met collega fondsmanager Edwin Bergshoeff en is ondermeer verantwoordelijk voor de researchafdeling. Willem heeft als privé-investeerder meer dan tien jaar ervaring met het investeren in de Canadese mijnbouwsector en is een expert op het gebied van Discovery Investing. Willem is begin 2009 gestopt met zijn journalistieke werk. Wel bleef hij actief als auteur van verschillende financieeleconomische boeken. Raad van Advies Jan Dobber is het enige lid van de Raad van Advies en al sinds 1985 actief in de financiële sector. Na een periode bij de AMRO bank was hij als directeur gedurende zeventien jaar mede verantwoordelijk voor het laten uitgroeien van Optiver tot één van de grootste en meest vooraanstaande handelshuizen ter wereld. Jan Dobber is, samen met de fondsmanagers, één van de oprichters van het fonds in Alle drie bezitten een derde van de aandelen van de Commodity Discovery Management B.V. De oprichters investeren zelf ook in het fonds. De totale waarde van hun investeringen bedraagt ongeveer drie miljoen euro. Dat is circa vijf procent van het totale beheerde vermogen. Disclaimer: Dit document bevat een niet officiële Nederlandse vertaling van bepaalde tekstdelen afkomstig uit het Offering Memorandum, welke is opgesteld in de Engelse taal en bindend is. Bij het opstellen van de vertaling is geprobeerd zo dicht mogelijk bij het origineel in de Engelse taal te blijven zonder de bedoeling van de relevante teksten aan te tasten. Het is niet uitgesloten dat er interpretatieverschillen kunnen ontstaan tussen het origineel in de Engelse taal en de Nederlandse vertaling, in welk geval het origineel in de Engelse taal te allen tijde zal prevaleren. Er zijn in zijn algemeenheid geen rechten te ontlenen aan de Nederlandse vertaling van dit document. Voor meer informatie zie 7

8

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel 34 BELEGGINGSPRODUCT De wekelijkse weging van een beleggingsproduct Soort: Vermogensbeheer Partij: Fundix Onderliggende waarde Beleggingsfondsen Kosten 18,50 per maand Minimum instapbedrag - VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Vos. Retail Fund III NV

Vos. Retail Fund III NV Vos Retail Fund III NV Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Betrokken partijen 8 3 Definities 9 4 Zo werkt het 10 5 Inschrijfprocedure 12 6 Samenvatting 13 7 Kerngegevens 17 8 Vos Investment Groep NV 18 8.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie