inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care"

Transcriptie

1

2 inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie Bart Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn Annelies Jasper mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen A. Creton mr. Peter J. van der Hof RBA ir. Yvo J.E. Dahmen beursvisie verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: vrijwaring Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitings datum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4 Financiële markten Peter J. van der Hof 5 Beleggingsfonds Jacqueline B.M. van der Voort 6 Financiële Planning Anne M.C.A. Berger-de Klijn 7 Beleggingsbeleid Frank G.W.M. van den Bergh 8 Robotisering Yvo J.E. Dahmen 10 Antiek Care 12 Fondsen in het Kort Bart Groot 14 Global list 16 Ten Cate Actueel Foto voorpagina: Decoratief floraal motief met schaduweffect door middel van sandshading BEURSVISIE JAARGANG 26 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, De lente is begonnen! We hebben de eerste zonnige dagen al gehad en dat belooft veel goeds voor een mooi voorjaar. Laten we hopen dat het niet net als vorig jaar een koude en natte zomer inluidt. Ook op de financiële markten lijkt de lente aangebroken. De volatiliteit op de aandelenmarkten is gedaald en over de meeste bedrijven komt positief nieuws. De schuldencrisis is echter nog niet voorbij en het wachten is op een volgende periode van onzekerheid. Voor wat betreft de ontwikkelingen op het rentevlak is het dan ook scherp aan de wind varen. In deze Beursvisie vindt u de gebruikelijke rubrieken. Wel hebben onze vaste redacteuren deels een andere rubriek gekregen en mogen we een nieuwe redacteur verwelkomen: Bart Groot. Bart is senior beleggingsadviseur en zal Fondsen in het kort voor zijn rekening gaan nemen. Om de Beursvisie persoonlijker te maken hebben wij vanaf nu bij alle artikelen een foto van de auteurs geplaatst, zodat u een beeld krijgt van de persoon achter de bank. Op de achterkant, in Ten Cate Actueel, vindt u het eerste van de zes uitgangspunten van wat wij verstaan onder de cliënt centraal stellen. De komende kwartalen bespreken wij elke keer één van de uitgangspunten. Dit kwartaal: geen voorkeursbehandeling eigen producten. Wij zijn trots dat u voor de tweede keer als bijlage onze halfjaarlijkse marktbeschouwingen ontvangt. Deze bijlage is geschreven door ir. Yvo Dahmen, portfolio manager bij Bank ten Cate & Cie, en geeft een beschouwing van onze visie op de macro-economische ontwikkelingen in de wereld. Het macro-economische katern in Beursvisie is deze keer dan ook vervangen door een heel ander thema: Robotisering. Een zegen voor efficiency of een bedreiging voor de werkgelegenheid? Oordeelt u zelf. Tot slot wil ik u nog laten weten dat wij ons tarievenoverzicht hebben geactualiseerd. Er zijn geen materiele wijzigingen, maar als u een nieuw exemplaar wenst te ontvangen kunt u dat opvragen bij uw private banker of beleggingsadviseur. Namens alle medewerkers van Bank ten Cate & Cie wens ik u een mooie lente toe en veel leesplezier met Beursvisie. Dennis Raithel Directeur 3

4 Financiële markten Door mr. Peter J. van der Hof RBA Europa blijft alle aandacht van de financiële markten voor zich opeisen. 4 H et jaar 2012 is hoopgevend van start gegaan, maar heeft alle zorgen in Europa nog niet weggenomen. Een Grieks faillissement is voorlopig afgewend en de ECB heeft met haar Long Term Refinancing Operation (LTRO) programma de Zuid-Europese rente-niveaus kunnen laten dalen. Dit LTRO programma voorziet in het uitlenen van gratis geld voor een periode van drie jaar aan de banken die daarmee voor een groot gedeelte hun eigen staatsleningen hebben opgekocht en daardoor weer de rente hebben laten dalen. Echter, deze leningen moeten over drie jaar wel weer terugbetaald worden! De begrotingsproblematiek in Europa is nog steeds niet structureel verbeterd en Europa zal dan ook de komende periode een cruciale rol blijven spelen om de rust op de financiële markten te laten terugkomen. Hoewel de aandelenmarkten zijn gestegen door vertrouwen op een goede afloop is de obligatiemarkt daar veel minder van overtuigd. In Europa ging de zoektocht naar veiligheid gewoon door, hetgeen resulteerde in wederom gedaalde kapitaalmarktrentes. De 10-jaars rente daalde van 1,83 tot 1,79. In de Verenigde Staten komt het vertrouwen wel iets terug en dat uitte zich in een stijging van de kapitaalmarktrente van 1,88 tot 2,21 (een stijging van maar liefst bijna 18%). De centrale banken van zowel de Verenigde Staten als Europa hielden beiden hun kruit droog en lieten de korte rentes ongemoeid. een boost gegeven met een stijging van maar liefst 15% naar USD 125, waarmee we weer op de hoogste niveaus van de afgelopen vier jaar zijn gekomen. Dit komt ook de inflatie-angst niet ten goede, hetgeen weer implicaties voor de renteniveaus kan hebben. Ook het goud wist terrein te winnen en eindigde het kwartaal op USD 1.666,70. Dit betekende een stijging van 6,2%. Op de aandelenbeurzen was van enig herstel van het vertrouwen sprake. De MSCI World Index steeg dit kwartaal verder met maar liefst 7,8%. Na de spurt in het laatste kwartaal van 2011 deed de AEX index het rustiger aan met een winst van 3,5%. Dat was iets minder dan de Dow Jones, die een stijging liet zien van 5,1%. De MSCI World Index werd echter met name gestuwd door de Emerging Markets, die na een zeer moeizaam 2011 eindelijk weer een winst op de borden zetten van zelfs 10,5%. Op sectorniveau waren de voornaamste stijgers dit kwartaal de Financiele sector (+14,1%) en de Informatie Technologie (+16,4%). De zwakste broeders waren Telecom (-2,6%) en Nutsbedrijven (-1,9%). Aan het valutafront was men ook niet onder de indruk. De Euro wist iets terrein te winnen ten opzichte van de Dollar tot 1,33. Maar zowel het Britse Pond als de Zwitserse Frank bleven nagenoeg onveranderd. De internationale spanningen over de Straat van Hormuz hebben de olieprijs weer BEURSVISIE FINANCIËLE MARKTEN

5 Obligaties Opkomende Markten Door drs. Jacqueline B.M. van der Voort H In de rubriek Beleggingsfondsen wordt dit kwartaal het Emerging Market Select Bond Fund (USD 100,08) besproken, een fonds dat investeert in staats- en bedrijfsobligaties uitgegeven in opkomende markten. Het fonds heeft oog voor capital preservation en absolute return. Behoud van kapitaal en rendement staan dus voorop, echter is het fonds geen strikte volger van de benchmark. De fondsmanager heeft de vrijheid om actief te handelen dan wel de cashpositie te verhogen indien een negatief beleggingsklimaat aanleiding daartoe geeft. et Emerging Market Select Bond Fund wordt beheerd door BlueBay. Deze onderneming is opgericht in 2001, beheert circa USD 36 miljard en is gevestigd in Londen. Blue Bay heeft ook kantoren in Japan, Hong Kong en de Verenigde Staten en is een 100% dochteronderneming van de Royal Bank of Canada (RBC). RBC is een van de 20 grootste banken wereldwijd en heeft een van de hoogste ratings, AA- bij S&P. EM Debt at BlueBay Assets Under Management Strong growth in AUM Annualised return 14% EM Debt at BlueBay - Assets Under Management AUM in US$ millions GBI EM BlueBay has strategically grown its EM debt franchise Global since Div inception (US$mn to 30 December 2011) 16,000 12% 14,000 10% 12,000 8% 10,000 6% EM Local Debt Returns and Volatility Return vs volatility (as at January 2012)* Emerging Market Alternative EMBIG Div Emerging Market GBI Long Only Global ELMI+ US Treasury CEMBI Div Global HY 8,000 6,538 4% 6,000 US Equity5,292 4,575 2% EM Growth Outperformance 4,000 3,549 Set To Continue 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Annualised 1,754 standard deviation 2, Emerging local markets have been the strongest performing asset class Emerging since 2002, markets with returns are exceeding becoming traditional the source fixed income of global and 2002 Growth 2003in the 2004 emerging 2005markets 2006 will 2007 boost global 2008 growth Emerging markets are becoming the source of global stability equity indices 6% BlueBay's Emerging Market Volatility group manages has over declined US$13 billion as of diversity assets of opportunities has increased Ease of Developed markets Cum. General Current doing Nominal Public GDP Δ Public gov t Fiscal account business Obligaties 5% uit opkomende Emerging markets landen zijn om een aantal redenen in- GDP sector debt growth sector debt revenues balance balance 2010 Our strategy focused on initial growth of alternative products franchise followed by more measured growth of long-only business Global US$bn % of GDP % to GDP % of GDP % of GDP % of GDP Ranking teressant. Enerzijds is de spread, het verschil tussen de coupons met het Westen, waardoor er, op lange termijn, kans is op appreciatie versus de Euro en de US Dollar. In verband met een verwachte vertraging van de economische groei zullen centrale 9,645 13,005 banken in Emerging Markets overgaan tot een cyclus van renteverlagingen, waardoor de koersen van obligaties kunnen oplopen. De lange termijn lage correlatie met andere asset categorieën en de toenemende kredietkwaliteit van leningen maken dit fonds een aantrekkelijke belegging. Het fonds maakt deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles als onderdeel van de categorie alternatieve beleggingen. Contributions to global growth (%) High degree of correlation 4% between the long/short core portfolio and the long-only portfolio Total return index index (to January (to January) 2012)* Core met Data die source: voor JPMorgan Amerikaanse *Returns and volatility Treasuries since December en Duitse All in US$ Bunds total returns hoog, unless noted 10, Europe1 otherwise. Peripheral 3% Europe2 4, anderzijds hebben overheden van opkomende landen, in vergelijking Japan 5, UK 2, Asset Management met as at 30 December Westerse 2011 landen, lagere schulden in verhouding tot Emerging 4 2% US Data source: BlueBay 14,120 18, markets 1% Brazil het Bruto Nationaal Product. Valuta s van opkomende landen zijn China 2,021 4, India tevens 0% aantrekkelijk vanwege het economisch groeidifferentieel Korea 1, s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 2030s 2040s Mexico 1, Russia 1, Dec-02 Developed markets EMBIG Diversified ELMI+ Global HY US Equity US Treasuries GBI-EM Global Diversified Overall fundamental improvements in EM economies will allow growth outperformance to continue Nov-03 Oct-04 Sep-05 Aug-06 Jul-07 36, Jun Euro area countries excluding peripheral Europe. Current account data for Apr Cyprus, Greece, Ireland, Italy, Malta, Portugal, Spain. Current account data for Voor meer informatie omtrent het fonds kunt u contact opnemen EM economies have emerged from 2008 crisis with lower levels of consumer and government debt. Developed growth will continue to suffer as economics deliver met uw Private Banker of beleggingsadviseur. Mar-10 Feb-11 Jan Data source: HSBC, as at January 2011 Data source: JP Morgan, as at 23 November BEURSVISIE OBLIGATIES OPKOMENDE MARKTEN

6 FLEXBV - nieuwe vrijheid maar ook nieuwe aansprakelijkheid! Door mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn FFP A ls DGA hoort u de laatste tijd veel over het wetsvoorstel Flexibilisering en vereenvoudiging B.V.-recht ; de zogenaamde FLEXBV. De minister streeft ernaar de wet op 1 juli 2012 in werking te laten treden. Wat betekent dat voor u? Er veranderen belangrijke zaken en let op: het venijn zit in de staart! Nieuwe vrijheden: Geen minimumkapitaal. Nu heeft een B.V. nog een minimumkapitaaleis van Na storting geeft de bank hiervoor een verklaring af. Of er moet een accountantsverklaring zijn dat de inbreng in natura minimaal EUR waard is. Onder de Flexwet vervallen deze vereisten; één geplaatst aandeel van één cent is dan al voldoende om een B.V. op te richten. Bank of accountant hoeven niet meer te verklaren. Winstrechtloos aandeel. Nu heeft iedere aandeelhouder recht op winstdeling: geen enkele aandeelhouder mag geheel worden uitgesloten. Onder het nieuwe recht kan worden bepaald dat aandelen geen of slechts een beperkt recht geven op deling in winst of reserves - denk aan vader die wel zeggenschap wil maar geen dividend meer hoeft. Stemrechtloos aandeel. Nu heeft iedere aandeelhouder minimaal één stem - bijvoorbeeld aandeelhouders/kinderen hebben altijd een stem. Bij de FLEXBV wordt het mogelijk om van die hoofdregel af te wijken. Niet mogelijk blijft dat een aandeel geen winstrecht en geen stemrecht heeft. Geen blokkeringsregeling, vrije bepaling. De wet bepaalt nu dat een aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen goedkeuring nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders. De overdracht van aandelen kan straks naar keuze worden beperkt of vrijgegeven (alleen aan bepaalde personen bijvoorbeeld). Ook kan men dan een lock-up periode afspreken: interessant voor investeringsvehikels en bij een opvolgingstraject. Met deze vrijheden krijgen ondernemers straks veel meer ruimte bij de inrichting van de statuten van hun B.V. Voor de toepassing van de nieuwe regels is een statutenwijziging nodig. Nog even langs de notaris dus. Nieuwe aansprakelijkheid: de rol van de bestuurder (DGA) bij uitkering. Er wacht ons een verandering die naast mogelijkheden óók een risico meebrengt. Vandaag mogen aandeelhouders van een B.V. altijd besluiten om (dividend)uitkeringen te doen als daartoe volgens de laatst vastgestelde balans voldoende vrije reserves aanwezig zijn. De nieuwe wet bepaalt echter: Ieder besluit tot uitkering moet worden goedgekeurd door het bestuur van de B.V. Goedkeuring moet worden geweigerd als men weet - of behoort te weten - dat de B.V. na uitkering haar schulden niet meer kan blijven betalen. Het bestuur krijgt dan een nieuwe verantwoordelijkheid, die kan niet worden weggeschreven in de statuten. 6 Benoeming bestuurders. Nu benoemt en ontslaat de vergadering van (alle) aandeelhouders de bestuurders. Straks wordt het mogelijk dat bestuurders rechtstreeks worden benoemd door de houder(s) van een bepaald soort aandelen. Iedere groep van aandeelhouders kan daarmee een eigen bestuurder benoemen: handig voor investerings B.V. s of B.V. s waarin de familie een onderneming drijft! Als het bestuur ten onrechte een uitkering goedkeurt, dan zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat daardoor ontstaat. Natuurlijk moet er meer mis zijn, maar waar u voorheen kon volstaan met een redelijke toets, moet u nu als bestuurder zelf een oordeel geven over de gegoedheid van de B.V. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

7 Markten komen tot rust Door Frank G.W.M. van den Bergh Het Griekse dossier is als kauwgom aan een schoen: wat je ook doet, je komt er niet vanaf. Met kunst- en vliegwerk werd afgelopen kwartaal de rust op de financiële markten hersteld, maar de vraag is voor hoelang, gelet op de zwakke conjunctuur in het Westen. H et Griekse dossier blijft de markten beheersen. De toenemende onzekerheid en onrust binnen de financiële sector waren aanleiding voor Mario Draghi, de nieuwe president van de ECB, om op 21 december jl. in te grijpen. Om de vastgelopen interbancaire markt vlot te trekken stelde hij een 3-jaars faciliteit beschikbaar aan Europese banken tegen een rente van 1%. Banken schreven in voor een bedrag van in totaal EUR 490 miljard, wat verlichting bracht voor een aantal Zuid-Europese banken. In februari van dit jaar volgde een tweede faciliteit tegen dezelfde voorwaarden. Met de opgehaalde EUR 530 miljard werden door sommige marktpartijen Zuid-Europese staatsleningen gekocht, waardoor de rente in Spanje en Italië kon dalen. Hiermee kwam de rust op de markten terug. De fundamentele omstandigheden in Zuid-Europese landen veranderden overigens niet. Inmiddels hebben ook Frankrijk en Oostenrijk de AAA-status voor staatsobligaties verloren. Of de ruime kredietfaciliteiten zullen resulteren in meer leningen richting bedrijfsleven en consument moet worden afgewacht. Niet alleen in Europa, maar ook in China neemt de economische groei af. Waren in het verleden groeipercentages van meer dan 10% heel normaal, nu anticipeert de Chinese overheid op een groei van 7,5%. Tevens was er over de maand februari een groot tekort op de handelsbalans. Voor heel 2012 wordt rekening gehouden met een overschot. De Chinese overheid is zich zeer bewust van de imbalansen in de economie en beoogt de consumptie in de komende jaren te zullen stimuleren. Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met lagere groeiniveaus. Er zijn daarnaast ook zeer zeker lichtpunten. De groei van GDP en werkgelegenheid in de Verenigde Staten verrassen in positieve zin. Duitsland zal mogelijkerwijs een recessie weten te vermijden en naar verwachting zal de inflatie de komende tijd kunnen dalen doordat de olieprijzen minder sterk stijgen dan vorig jaar. Beleggingsstrategie Voor de portefeuilles in vermogensbeheer werd afgelopen kwartaal het beleid van de laatste twee kwartalen van 2011 voortgezet. De terugval van de economische groei in een groot aantal Europese landen en het ontbreken van een structurele oplossing voor de landen met een te hoge staatsschuld kwam niet als een verrassing. Het leidde, in combinatie met de lagere economische groei in Emerging Markets waaronder China, tot een behoedzame beleggingsbenadering. Dit resulteerde in een verdere verlaging van het cyclische karakter van de aandelenposities in portefeuille. Er is daarnaast afscheid genomen van ondernemingen waarvan wij vinden dat de winstontwikkeling en het dividendbeleid onder druk kunnen komen te staan bij tegenvallende resultaten. Vanwege het onzekere economische klimaat en het feit dat de financiële sector nog steeds deleveraging ondergaat, gaat onze voorkeur momenteel uit naar blue chips. De problemen voor financiële instellingen zijn nog steeds groot en de verkoop van bezittingen, om te kunnen voldoen aan de kapitaalseisen die door de Europese Commissie zijn gesteld, gaat nog door, hoewel de acute noodzaak daartoe is geweken vanwege de liquiditeitsinjecties van de ECB. Wij blijven voorlopig sterk onderwogen in Financials. Het gewicht van Emerging Markets in de portefeuilles is onveranderd gebleven, wél heeft binnen deze categorie een verschuiving plaatsgevonden van Long/Short naar Long Only. Het beleid voor beleggingen in obligaties met solide ratings werd ongewijzigd voortgezet. 7 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

8 Tijdperk van robotisering aanstaande Door ir. Yvo J.E. Dahmen T ijdens een recente bijeenkomst voor beleggers in Amsterdam gaf Charles Gave, medeoprichter van GaveKal, een in Hong Kong gevestigde research onderneming voor institutionele beleggers, aan dat robotisering een belangrijke trend zal worden voor de komende jaren. Hoewel dit thema gemengde gevoelens kan oproepen in het Westen zal robottechnologie, dat in toenemende mate goedkoper verkrijgbaar is, een antwoord zijn op een aantal vraagstukken waar het Westen momenteel mee worstelt: hoge arbeidslonen, de resulterende noodzaak voor hogere efficiëntie teneinde wereldwijd concurrerend te blijven, alsmede de aanstaande vergrijzing. Robotisering in productieprocessen is een verschijnsel dat inmiddels enkele decennia oud is en voor het eerst grootschalig werd geïmplementeerd binnen de automobielindustrie. Het is in feite een vergaand proces van automatisering, waarbij de productietaken van menselijke deelnemers worden overgenomen door robots. Naast het aspect van hoge arbeidslonen kunnen robots om de volgende afwegingen worden ingezet: voor het verrichten van zwaar en eentonig werk dat voor mensen als niet-veilig kan worden beschouwd en voor het uitvoeren van precisiewerkzaamheden die onmogelijk door mensen kunnen worden verricht. Binnen de automobielindustrie is het proces van lassen door robots een niet meer weg te denken onderdeel van het productieproces. ABB heeft bijvoorbeeld voor Great Wall Motors, China s meest geavanceerde autofabriek in Tianjin, een lasstraat ontwikkeld, waarbij de robots lassen maken die 30% sterker zijn dan gemiddeld met een snelheid die een kwart hoger ligt. Bovendien 8 zijn de robots in staat werkzaamheden uit te voeren op verschillende typen auto s. Het Da Vinci Surgical System van Intuitive Surgical wordt in de medische sector gebruikt voor het uitvoeren van een grote reeks chirurgische ingrepen. Het systeem heeft drie tot vier robotische armen. Het is eigenlijk geen robot, in de zin dat een handeling louter plaats vindt op aangeven Da Vinci Surgical System van de medisch specialist. De precisie van het systeem beperkt de afmetingen van insnijdingen tot een minimum terwijl de handen vingerbewegingen van de chirurg worden omgezet naar zeer beheerste bewegingen van speciaal ontwikkelde instrumenten die zich in de patiënt bevinden. De chirurg, zittend achter een console, overziet de door hem of haar verrichte handelingen via uitvergrote, driedimensionale beelden die worden weergegeven in HD. De ontwikkelingen op het gebied van robotisering ondergaan een golf van vernieuwing. Verdergaande innovatie waarbij steeds betere software wordt verwerkt door sneller wordende microprocessoren in combinatie met goedkoop geworden technieken zoals spraakherkenning, navigatietechnologie, draadloze communicatie, visuele herkenning (door middel van camera s) en het toepassen van sonar-, infrarood- en lasersensoren, zorgt er thans voor dat de wereld aan het begin staat van een fase van re-industrialisatie. De nieuwe generatie robots wordt binnen de automobielindustrie ingezet voor deelgebieden als verpakken, verven en opslag. Binnen non-automotive, waar de robotpenetratie naar verhouding nog laag is, worden robots gebruikt binnen activiteiten als elektronica, cosmetica, voedsel en dranken. Naar verwachting zal er de komende jaren een verdere diversificatie ontstaan in de vraag naar robots. Voorzien wordt dat er in toenemende mate een verschuiving zal plaatsvinden van zogenaamde fixed automation naar flexible automation, waarbij productie- en assemblageprocessen projectmatig kunnen worden veranderd. Dat robots tegenwoordig multipurpose kunnen worden ingezet, komt enerzijds doordat het veranderen van software een eenvoudige zaak is geworden, anderzijds kunnen robots ook makkelijk fysiek worden gewijzigd. Het inzetten van robots met zogenaamde adaptatievermogen biedt een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van vaste systemen die niet flexibel kunnen worden geconfigureerd. Volgens IFR (International Federation of Robotics) zijn industriële robots goed voor 60% van de omzet. De overige 40% wordt opgebracht voor zogenaamde dienstverlenende robots. Dergelijke robots verrichten, volgens de voorlopige IFR-definitie, (semi) au- BEURSVISIE ROBOTISERING

9 de Petman tonome diensten voor het welzijn van mensen binnen een nietindustriële context, maar ook voor machines, het laatste binnen een industriële omgeving. Een voorbeeld van een autonome, dienstverlenende robot, die tegenwoordig in ziekenhuizen in de VS voor logistieke doeleinden wordt gebruikt, is de TUG, die gemaakt wordt door het Amerikaanse bedrijf Aethon. Deze robot is klein van afmeting (18,4 cm x 50,8 cm), de feitelijke omvang van het systeem hangt af van de afmeting van de kar die eraan wordt gekoppeld. De TUG kan spullen zoals medische dossiers, medicijnen, en snelheid. De Cheetah kan op een lopende bank een recordsnelheid bereiken van 29 km/uur en binnen afzienbare tijd zal een prototype worden getest in openbare velden. De BigDog, die 91 cm lang en 76 cm hoog is, is al veelvuldig getest als draagezel in ruige omgevingen. In afzonderlijke tests kon deze robot rennen (6,4 km/uur), hellingen van 35 graden beklimmen, lopen in modder, water en sneeuw en een last dragen van 150 kg. BigDog is momenteel, zonder te worden opgeladen, recordhouder met een actieradius van 20,6 km. lakens, etc. verplaatsen tot een gewicht van 250 kg. Het verzorgen van room service behoort ook tot de mogelijkheden. Vier 12-volt batterijen zorgen ervoor dat de TUG tien uur lang kan functioneren, docking voor opladen vindt autonoom plaats. De robot is voorzien van de nodige sensoren om obstakels te kunnen ontwijken en met draadloze communicatieapparatuur kunnen liften worden bediend. TUG De RiSe robot van Global Dynamics is in staat om muren, bomen en hekken te beklimmen, terwijl de Petman (zie foto boven) de eerste anthropomorfische robot is die als een mens dynamisch kan bewegen. Met name de hiel/teen functionaliteit, waarmee het menselijk lopen wordt nagebootst, is bij deze robot vergaand ontwikkeld, evenals de reactie Navigatiesoftware zorgt ervoor dat de robot de weg niet kwijtraakt. Er worden thans minder dan 1000 van dergelijke robots gebruikt in Amerikaanse ziekenhuizen en naar verwachting zal dit aantal op een poging om omver te worden geduwd. Het zal echter nog wel enige tijd duren voordat humanoïde robots in staat zullen zijn om de Moonwalk van Michael Jackson na te doen. sterk stijgen door aanstaande bezuinigingen, de vergrijzing en het ontstaan van een relatief tekort aan doctoren en verplegend personeel, die in de toekomst wel steeds meer ondersteund zullen worden door TUG-achtige robots. Voor de nabije toekomst voorziet GaveKal dat met name de OECD-landen voordeel kunnen behalen bij het opvoeren van investeringen in robotisering. Het proces van het uitbesteden van productie aan lage loon landen kan wel eens in de komende jaren Robots voor huishoudelijk gebruik zijn al enige jaren verkrijgbaar voor de consument. In 2002 introduceerde het Amerikaanse bedrijf irobot de stofzuigerrobot Roomba en de dweilrobot Scooba werd eind 2005 op de markt gebracht. De Windoro van het Koreaanse bedrijf Piro betreft een kleine robot voor het schoonmaken van ramen. Het Italiaanse Zucchetti Centro Sistemi introduceerde in 2008 de eerste grasmaaier met gepatenteerde ZCS grassensoren, die de robot in staat stelt gazon te herkennen. Zeer indrukwekkend zijn de geavanceerde robots van Boston Dynamics. worden teruggedraaid. De sterk gestegen olieprijzen hebben een navenant effect gehad op transportkosten en bij een verdere verlaging van de kosten voor robotisering wordt het voor Westerse bedrijven economisch weer interessant om de productie terug te halen, een trend die Reshoring heet en reeds is ingezet door een aantal Amerikaanse bedrijven. Behalve logistieke voordelen biedt Reshoring een betere beheersbaarheid van het productieproces en de kwaliteitsbewaking. Tevens zal het, zowel direct als indirect, een positief effect hebben op de werkgelegenheid. De robots vallen op in mobiliteit, lenigheid, behendigheid 9 BEURSVISIE ROBOTISERING

10 Antiek Care Foekje ten Cate is de oudste dochter van Egbert ten Cate, directeur van Bank ten Cate & Cie en cliënt bij de bank. Ze heeft zich gespecialiseerd in de restauratie en conservatie van antieke meubels en dat doet ze vol overgave. In deze Beursvisie vertelt ze haar verhaal. 10 B ij een beroepentest bleek meubelrestauratie precies in mijn interesses en vaardigheden te passen. Ik had hier nog nooit aan gedacht, maar ik werd direct enthousiast. Ik ben niet iemand voor achter een bureau, maar een persoon die graag iets met haar handen doet. Het Hout- en Meubilerings College (HMC) in Amsterdam waar ik een opleiding ging volgen was een succes. De eerste twee jaar bestond uit een algemene opleiding om de verschillende manieren van verbindingen en houtsoorten te leren. In de twee laatste jaren van de opleiding volgde ik de specialisatie meubelrestauratie. Na het HMC ben ik een jaar naar Engeland gegaan om daar te studeren aan het West Dean College, wat geldt als het Mekka van de meubelrestauratie. Engeland is ten opzichte van Nederland echt een land met een veel grotere meubelgeschiedenis. Hier heb ik een fantastische tijd gehad en ontzettend veel geleerd. Aansluitend heb ik een half jaar stage gelopen bij Hans Piena (tegenwoordig hoofd conservatie Openlucht Museum in Arnhem). Bij hem heb ik verschillende meubelen gerestaureerd voor museumcollecties waarbij ik me ook veel richtte op conserveren. Hierbij is het van groot belang dat het meubel cosmetisch in orde is en blijft. Vervolgens heb ik een half jaar bij Michiel de Vlam ervaring opgedaan (een bekende meubelrestaurator in Den Haag), waar ik de fijne kneepjes van het politoeren, de oudste en één van de mooiste afwerkmethodes, onder de knie heb gekregen. In 2007 kwam ik in contact met Paul Seibert, een meubelrestaurator op zoek naar opvolging. In augustus van dat jaar ben ik in zijn zaak in Bussum begonnen. Na een geslaagde proefperiode heb ik in januari 2008 zijn atelier Antiek Care overgenomen. Om de overgang voor de klanten zo soepel mogelijk te maken zou Paul nog één jaar blijven. Inmiddels zijn we vier jaar verder en hij is er nog steeds. Hij doet minder, maar als er een meubel binnenkomt dat hij leuk vindt, restaureert hij dat nog met veel plezier. Ook kan ik altijd bij hem terecht voor overleg, hoewel hij inmiddels ook vaak bij mij advies komt vragen. De werkplaats is flink uitgebreid om alle aanbod zo goed mogelijk te kunnen opvangen en om meer mensen enthousiast te maken voor dit fantastische beroep heb ik jaarlijks een aantal stagiaires. Het is ontzettende leuk de kennis en kunde die je in al die jaren hebt opgedaan te kunnen delen met jonge, geïnteresseerde mensen. Het restaureren van antieke meubelen heeft alles te maken met emotie en vertrouwen. Veelal zijn de stukken al vele generaties in de familie. We werken bij Antiek Care volgens de ethische code: er mag een meubel geen geweld worden aangedaan. Restaureren doe je op de manier zoals het meubel gemaakt is en je moet werken met omkeerbare methodes. Door centrale verwarming en de beter geïsoleerde huizen hebben meubels vandaag de dag veel meer te lijden. We gebruiken voor restauratie dan ook oude houtsoorten en lijmsoorten die toentertijd werden toegepast. BEURSVISIE ANTIEK CARE

11 Zo kwam het binnen......en zo ging het weg. In de loop der jaren hebben we al een groot aantal bijzondere meubelen mogen restaureren. Voor de Edwina van Heek Stichting heb ik onder andere een secretaire à abattant, een Empire kabinet met messing inleg en klein Frans Louis XVII kastje met een marmeren bovenblad gerestaureerd, een zware maar prachtige klus. Voor het Kasteel Huis Bergh, die een mooie antieke kunst- en meubelcollectie heeft, heb ik een collectie van 20 stoelen in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Mocht u naar aanleiding van dit verhaal meer informatie willen of wanneer u bijvoorbeeld een kast, tafel, stoel heeft staan die aan een professionele opknapbeurt toe is, kunt u altijd even bellen of langskomen. De koffie staat klaar! Op dit moment werk ik aan een Louis Vuitton reissecretaire uit Hiervan is het houten onderframe met wielen niet origineel. De eigenaar is een verzamelaar en bij een ander model kist zat een origineel onderstel. Bij deze kist hoort geen frame, dus dit frame wordt als donor gebruikt. Verder worden al het messing beslag, nagels en sloten gereinigd en gepoetst. Sinds drie jaar staan we met een kleine stand op de Kunsten Antiek Beurs in de Grote kerk in Naarden-Vesting. Hier heb ik alle tijd om mensen uitvoerig uit te leggen hoe ik werk. Klanten waarderen dit zeer. Zeker als het gaat om een meubelstuk met een grote emotionele waarde, is het prettig om goed ingelicht te worden over de eventuele restauratie. Klanten vanuit heel het land hebben mij via die weg inmiddels gevonden. Antiek Care Eerste industriestraat VL Bussum tel: BEURSVISIE ANTIEK CARE

12 Fondsen in het kort Door Bart Groot Koersen per 31 maart 2012 ROCHE CHF 157,10 NOVARTIS CHF 49,96 Dit kwartaal bespreken we vier fondsen uit de farmaceutische sector, waaronder Roche. Roche biedt farmaceutische en diagnostische producten in 60 landen wereldwijd. De farmaceutische divisie is goed voor circa 80% van de omzet, met inbegrip van producten ontwikkeld door het overgenomen biotechnologie bedrijf Genentech. Het bedrijf beschikt over geneesmiddelen in de oncologie, virologie, en op het gebied van ontstekingen. De diagnostiek divisie is sterk in de diabeteszorg en biedt state-of-theart-technologie in hartfalen en ziektedetectie. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Zwitserse Basel. Het bedrijf heeft een leidende positie in de lucratieve markt op het gebied van oncologie. Met de overname van Genentech heeft het bedrijf zich verzekerd van een mooie pijplijn met innovatieve medicijnen tegen kanker. Tevens heeft Roche minder last van aflopende octrooi-expiraties ten opzichte van de rest van de farmaceutische industrie. De productiviteitsverhogende voordelen van de overname van Genentech 70 zullen zich waarschijnlijk in het komende jaar openbaren. Management is bovendien constant opzoek naar overname kandidaten die 67de pijplijn van nieuwe producten kan verbeteren. Het bedrijf is hier 64 uitermate succesvol in en heeft mede daardoor een van de beste pijpleidingen in de sector, waardoor het bedrijf uitstekende 61 groeivooruitzichten heeft met een aantrekkelijk risicoprofiel. Wij zijn Koersverloop Johnson & Johnson (USD) van mening dat Roche binnen de sector het hoogste groeipotentieel bezit, ondanks het feit dat ook Roche net zoals de rest van de jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 sector is onderworpen aan koersvolatiliteit als reactie op rechtelijke uitspraken waaraan de sector nu eenmaal onderhevig is. Bron : Bloomberg Farmaceutische producten van Novartis worden verkocht in meer dan 140 landen via 80 filialen. De Zwitserse firma, tevens gevestigd in Basel, is eigenaar van de CIBA Vision lijn van oogheelkundige producten, die is versterkt door de overname van Alcon. Andere bedrijven binnen de groep zijn onder andere een divisie welke generieke medicijnen produceert, diergeneeskunde en een bedrijf op het gebied van vaccin en moleculaire diagnostiek. Novartis heeft ook 33,3% van de stemgerechtigde aandelen in sectorgenoot Roche. Ondanks dat recent een octrooi is afgelopen van één van Novartis zijn top-selling medicijnen, is de volgende expiratie van een significant product pas in Het bedrijf heeft voldoende snel groeiende nieuwe merken en producten, waardoor het in staat moet zijn om de komende drie jaar dit op te vangen. Door middel van eigen research en externe samenwerkingsverbanden heeft het bedrijf één van de meest veelbelovende portefeuilles in de sector. De afgelopen jaren is de diversificatie binnen de productcategorieën sterk verbeterd en is het bedrijf thans één van de sterksten binnen de sector. Tevens heeft het bedrijf de afgelopen tijd sterk de aandacht gegeven aan kostenbesparing. Dit om met name de invloed van een sterke Zwitserse frank te kunnen opvangen. Novartis heeft een sterke balans en is in staat, ondersteund door constante kasstromen, om aandeelhouderswaarde toe te voegen door middel van aankoop eigen aandelen en verhoging van dividenduitkeringen. Als lange termijnbelegging kunt u dit aandeel prima in uw portefeuille opnemen. Koersverloop Roche Holding Ag-Genusschein (CHF) Koersverloop Novartis Ag-Reg Shs (CHF) jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT Koersverloop Pfizer Inc (USD) 24 22

13 JOHNSON & JOHNSON USD 65,96 PFIZER USD 22,64 Johnson & Johnson, opgericht in 1886, is actief is in de farmaceutische industrie, medische- en consumentenproducten. Het bedrijf, afkomstig uit de Verenigde Staten, heeft meer dan 200 dochterondernemingen, waaronder het recent overgenomen, in Nederland gevestigde, Crucell. Johnson & Johnson heeft een uitermate goede en kwalitatief sterke balanspositie. Het is een van de weinige bedrijven welke door de rating agency s worden gewaardeerd met een triple A rating (hoogst mogelijke rating op gebied van kredietwaardigheid). Het bedrijf is de afgelopen jaren telkens in staat gebleken om de omzet, boekwaarde en jaarwinst te verbeteren. Het dividend, dat voor het lopende boekjaar circa 3,8 % bedraagt, wordt doorgaans jaarlijks verhoogd. Economische tegenwind, aflopende patenten op een aantal producten, en een onbekende mate van juridische aansprakelijkheid als gevolg van rechtszaken, zijn redenen waarom de koers van het bedrijf thans achterblijft. Echter, de geplande overname van Synthes (medische hulpmiddelen en implantaten) en de ontwikkeling van een handvol nieuwe geneesmiddelen, alsmede duidelijkheid omtrent aansprakelijkheid in juridische kwesties, kan voor een positieve koersimpuls zorg dragen. Gezien de uitstekende balanspositie en het vermogen om jaarlijks waarde toe te voegen aan het bedrijf vinden wij Johnson & Johnson een uitstekende lange termijninvestering. Houdt u er wel rekening mee dat bij tijd en wijle, voor de sector gebruikelijke juridische kwesties, de koers negatief kunnen beïnvloeden. Pfizer, actief in 89 landen, is een bedrijf dat is gevestigd in de Verenigde Staten. Het bedrijf is de grootste ter wereld op het gebied van voorgeschreven medicijnen. Het medicijn Lipitor, welke een cholesterol en vetverlagende werking in het bloed heeft, is het best verkopende medicijn ter wereld. Pfizer is sterk op het gebied van hart en vaatziekten en producten voor de behandeling van aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. Het is ook bekend om zijn marketing van Viagra voor erectiestoornissen. De overname van Wyeth heeft Consumer Healthcare en vaccins toegevoegd aan de portefeuille, evenals geneesmiddelen op recept en verzorgingsproducten voor dieren. Ook Pfizer heeft last van aflopende octrooien, waardoor de concurrentie met generieke medicijnen zal toenemen. Hierdoor zal de omzet en winstbijdrage van het top product Lipitor steeds zwaarder gaan wegen op de cijfers. De kostenvoordelen van de overname van Wyeth Koersverloop zullen Novartis niet opwegen Ag-Reg Shs tegen (CHF) de toenemende concurrentie als gevolg van aflopende octrooien. De door het 60 management uitgesproken verwachting dat de winst voor het 54 lopende jaar gelijkblijvend zal zijn aan het afgelopen jaar wordt 48 door ons als onzeker ingeschat. Tot op heden is er geen duidelijk 42 plan om de winstbijdrage van octrooiverliezende producten te 36 herstellen. Om de inkoop van eigen aandelen en dividendverhoging 30 te realiseren, worden niet-essentiële bedrijfsactiviteiten jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 afgestoten. Op dit moment heeft Pfizer, binnen de sector, niet onze voorkeur. Bron : Bloomberg Koersverloop Johnson & Johnson (USD) Koersverloop Pfizer Inc (USD) jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg Koersverloop Roche Holding Ag-Genusschein (CHF) BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

14 Global list 31 maart 2012 Op deze pagina s vindt u een overzicht van grote beursgenoteerde ondernemingen. Voor elk aandeel wordt een aantal voor beleggers relevante, kerncijfers gegeven. De in het rood afgedrukte fondsen maken deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles. Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-11 WPA-12T KW-12T Energy BG GROUP GBp 1453,50 5,6% 1575, ,00 1,1% 1,25 1,47 15,84 BP GBp 463,40 0,6% 512,00 361,25 4,4% 1,36 1,12 6,64 CHEVRON USD 107,21 0,8% 112,28 86,68 3,0% 13,54 12,90 8,31 EXXON MOBIL USD 86,73 2,3% 88,13 67,03 2,2% 8,43 8,24 10,53 FUGRO EUR 53,28 17,1% 63,68 34,01 2,8% 3,63 3,95 13,48 KONINKLIJKE OLIE EUR 26,11-7,6% 29,18 20,12 4,7% 4,98 4,51 7,72 SBM OFFSHORE EUR 15,69-1,5% 20,93 11,75 3,1% -2,77 2,38 8,81 SCHLUMBERGER USD 69,93 2,4% 95,53 54,79 1,5% 3,70 4,61 15,16 TOTAL EUR 38,62-3,5% 43,73 29,40 7,4% 5,46 5,42 7,13 Materials AIR LIQUIDE EUR 101,10 4,1% 101,50 80,90 2,3% 5,43 5,73 17,65 AKZO EUR 43,85 16,2% 53,74 29,25 3,2% 2,04 3,21 13,67 ARCELOR MITTAL EUR 14,15-4,7% 26,40 10,47 3,8% 1,46 2,10 9,00 BASF EUR 65,63 20,0% 70,22 42,19 3,4% 6,74 5,82 11,29 BAYER EUR 52,97 4,3% 59,44 35,36 2,8% 2,99 5,01 10,58 BHP BILLITON AUD 35,12 2,0% 49,81 33,68 4,2% 4,29 3,66 9,98 DSM EUR 43,18 18,4% 47,42 29,84 3,2% 4,86 3,23 13,39 LAFARGE EUR 35,57 28,7% 48,76 22,29 2,8% 2,07 2,74 12,96 LINDE EUR 135,55 16,3% 136,90 94,63 1,6% 6,88 7,98 16,99 RIO TINTO AUD 66,19 9,8% 88,85 58,52 2,9% 3,03 7,60 9,05 SYNGENTA CHF 315,10 14,6% 316,30 211,10 17,40 21,68 16,11 Industrials Capital Goods ABB CHF 18,49 4,6% 23,55 14,40 1,38 1,54 13,34 GENERAL ELECTRIC USD 20,07 12,1% 21,00 14,02 3,2% 1,24 1,54 13,04 IMTECH EUR 23,82 15,9% 26,63 15,60 2,7% 1,72 2,16 11,02 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 48,94 17,8% 61,83 35,00 3,3% 3,39 4,01 12,20 SIEMENS EUR 75,62 0,2% 99,07 62,13 4,0% 7,04 6,50 11,63 Commercial Services ADECCO CHF 47,02 19,5% 62,30 31,98 2,72 2,90 13,49 MANPOWER USD 47,37 32,5% 69,64 31,81 1,7% 3,08 2,89 16,39 POSTNL EUR 4,58 73,0% 8,71 1,98 4,7% 4,53 0,66 6,99 RANDSTAD EUR 26,87 13,2% 39,40 19,59 9,0% 1,00 2,38 11,29 TNT EXPRESS EUR 9,25 55,2% 10,24 4,46 0,4% -0,50 0,29 32,46 UPS USD 80,72 10,3% 81,79 60,74 2,6% 3,88 4,88 16,54 Consumer Discretionary Consumer Goods LVMH EUR 130,35 17,1% 136,80 94,16 1,7% 6,27 7,11 18,33 MCDONALDS USD 98,10-2,2% 102,22 75,66 2,7% 5,33 5,72 17,15 PHILIPS EUR 15,15-8,1% 22,50 12,01 5,0% -1,36 1,19 12,72 PPR EUR 129,80 15,6% 136,90 90,50 2,7% 7,82 9,41 13,80 Retail AMAZON USD 202,51 17,0% 246,71 166,97 1,39 2,57 78,89 HENNES & MAURITZ SEK 237,80 6,6% 253,50 178,80 4,0% 9,56 10,65 22,33 HOME DEPOT USD 50,31 19,7% 50,42 28,13 2,1% 2,49 2,86 17,60 INDITEX EUR 71,97 12,0% 73,36 52,04 2,2% 3,10 3,46 20,78 TESCO GBp 330,15-18,2% 423,00 309,95 5,0% 0,33 0,34 9,80 WAL-MART USD 61,20 2,4% 62,63 48,31 2,4% 4,54 4,86 12,60 Media ELSEVIER EUR 9,59 6,1% 9,74 7,38 4,3% 0,59 0,90 10,63 VIACOM USD 51,97-2,6% 60,90 44,10 1,9% 3,64 4,29 12,12 THOMSON REUTERS USD 28,90 8,4% 41,35 25,28 4,3% -1,67 2,05 14,08 WALT DISNEY USD 43,78 16,7% 44,50 28,19 1,4% 2,56 2,97 14,76 WOLTERS KLUWER EUR 14,16 3,6% 16,79 11,49 4,7% 0,40 1,55 9,11 14 Consumer Staples Food & Beverage ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 54,50 12,8% 55,61 33,85 1,5% 3,67 4,39 16,56 CARREFOUR EUR 17,83-1,6% 28,39 14,66 6,1% 0,56 1,46 12,25 DANONE EUR 52,31 6,2% 53,46 41,92 2,5% 2,77 3,25 16,10 DIAGEO GBp 1517,50 7,9% 1560, ,00 3,0% 0,76 0,91 16,62 NESTLE CHF 56,80 5,2% 57,25 43,50 3,3% 2,97 3,35 16,98 PEPSICO USD 66,35 0,0% 71,89 58,50 3,1% 4,08 4,09 16,22 PERNOD RICARD EUR 78,44 8,2% 82,25 56,09 1,8% 3,98 4,58 17,13 UNILEVER EUR 25,63-5,4% 27,16 20,96 3,5% 1,51 1,63 15,73 Household & Personal Care COLGATE USD 97,78 5,8% 97,93 78,62 2,4% 4,98 5,38 18,17 L OREAL EUR 91,88 12,3% 92,54 68,83 2,0% 4,11 4,63 19,84 PROCTER & GAMBLE USD 67,21 0,7% 67,95 57,56 3,1% 4,12 3,97 16,94 RECKITT BENCKISER GBp 3528,00 10,9% 3624, ,00 3,9% 2,40 2,44 14,46 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-10 WPA-11T KW-11T Health Care ASTRAZENECA GBp 2776,50-6,7% 3218, ,50 7,0% 7,33 6,16 7,23 ELI LILLY & CO USD 40,27-3,1% 42,03 33,75 4,9% 3,90 3,18 12,66 GLAXOSMITHKLINE GBp 1406,50-4,1% 1494, ,41 5,9% 1,05 1,24 11,32 JOHNSON & JOHNSON USD 65,96 0,6% 68,05 59,08 3,5% 3,54 5,10 12,95 NOVARTIS CHF 50,25-6,4% 55,05 38,91 4,5% 3,83 5,55 10,03 PFIZER USD 22,65 4,6% 22,80 16,63 3,6% 1,28 2,27 9,99 ROCHE CHF 158,50-0,4% 166,50 115,10 4,3% 11,01 13,69 11,58 SANOFI-AVENTIS EUR 58,05 1,1% 59,56 42,85 4,3% 4,31 5,84 9,94 Financials Banks BANK OF AMERICA USD 9,57 72,1% 13,88 4,92 0,4% 0,01 0,69 13,79 BANCO BILBAO VIZCAYA EUR 5,86-13,8% 8,95 5,03 3,4% 0,64 0,72 8,15 ARGENTARIA BANCO SANTANDER EUR 5,66-5,2% 8,72 5,08 6,4% 0,60 0,73 7,77 BNP PARIBAS EUR 34,81 11,2% 55,44 22,72 6,0% 4,82 5,43 6,41 CREDIT SUISSE CHF 25,52 15,6% 40,17 19,53 5,1% 1,37 2,67 9,58 DEUTSCHE BANK EUR 36,92 21,6% 44,56 20,79 2,0% 4,45 4,93 7,49 ERSTE GROUP BANK EUR 17,07 21,5% 37,20 10,40 4,1% -2,28 2,15 7,93 HSBC GBp 544,80 10,9% 674,30 456,35 5,2% 0,92 0,93 9,38 SOCIETE GENERALE EUR 21,33 20,6% 48,24 14,32 8,2% 3,20 3,32 6,43 UBS CHF 12,56 12,3% 17,60 9,34 1,10 1,32 9,52 Diversified GOLDMAN SACHS USD 124,37 37,5% 164,40 84,27 1,1% 4,71 11,59 10,73 ING EUR 6,15 7,7% 9,27 4,21 1,12 1,27 4,85 JPMORGAN CHASE & CO USD 45,98 38,3% 47,80 27,85 2,2% 4,50 4,82 9,54 Insurance AEGON EUR 4,13 29,8% 5,63 2,59-0,06 0,57 7,20 ALLIANZ EUR 89,84 17,1% 107,45 56,16 5,0% 5,63 11,19 8,03 AXA EUR 12,34 18,3% 15,97 7,88 5,6% 1,75 1,82 6,77 IT Software&Services ACCENTURE USD 64,50 21,2% 65,89 47,40 1,7% 3,53 3,85 16,75 ADOBE USD 34,31 21,4% 35,99 22,67 1,67 2,44 14,06 GOOGLE USD 641,24-0,7% 670,25 473,02 30,17 42,52 15,08 LOGICA GBp 99,05 60,5% 146,00 57,45 4,9% 0,02 0,11 9,09 MICROSOFT USD 32,26 24,2% 32,95 23,65 2,2% 2,73 2,69 11,98 ORACLE USD 29,16 13,7% 36,50 24,72 0,8% 1,69 2,42 12,05 Hardware & Equipment APPLE USD 599,55 48,0% 621,45 310,50 28,05 44,00 13,63 CISCO SYSTEMS USD 21,15 17,0% 21,24 13,30 0,9% 1,17 1,85 11,43 HEWLETT PACKARD USD 23,83-7,5% 41,80 21,50 2,0% 3,38 4,03 5,91 IBM USD 208,65 13,5% 209,12 157,13 1,4% 13,25 14,91 14,00 INTEL USD 28,12 15,9% 28,45 19,16 2,9% 2,46 2,45 11,46 NOKIA EUR 4,02 3,0% 6,36 3,33 10,0% -0,31 0,11 35,58 Telecom Services AT&T USD 31,23 3,3% 31,97 27,29 5,5% 0,66 2,34 13,35 KPN EUR 8,21-12,0% 12,30 7,71 9,9% 1,06 0,97 8,50 TELEFONICA EUR 12,15-11,1% 18,34 12,12 12,5% 1,20 1,47 8,25 VODAFONE GBp 171,85-3,9% 182,45 150,48 8,5% 0,15 0,16 10,67 Utilities EON EUR 17,94 3,8% 23,54 12,50 8,4% -1,16 1,42 12,68 GDF-SUEZ EUR 19,30-11,5% 28,37 17,65 7,8% 1,80 1,64 11,74 RWE EUR 35,56 25,2% 47,34 21,14 9,8% 3,35 4,07 8,75 Vastgoed CORIO EUR 39,07 16,0% 50,46 28,26 6,9% 2,38 2,90 13,47 UNIBAIL-RODAMCO EUR 149,15 8,2% 162,95 123,30 5,4% 14,46 9,33 15,99 WERELDHAVE EUR 59,84 15,4% 76,22 46,22 7,9% 2,38 4,85 12,34 15 Div Rend dividend van het afgelopen boekjaar gedeeld door de koers KW koers - winstverhouding Hoog 12 mnd de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden Laag 12 mnd de laagste koers in de afgelopen 12 maanden Rend 3 mnd procentuele koersontwikkeling in het afgelopen kwartaal in de Valuta van notering T taxatie BEURSVISIE GLOBAL LIST

16 Ten Cate Actueel In Ten Cate Actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie binnen de bank. Zoals in de vorige Beursvisie gesteld, is een belangrijk thema van toezichthouders dat banken de cliënt centraal moeten stellen. Bank ten Cate & Cie verstaat daaronder zes individuele uitgangspunten. De komende kwartalen bespreken wij elke keer één van deze uitgangspunten. Dit kwartaal: geen voorkeursbehandeling eigen producten. Veel banken werken met eigen huisbeleggingsproducten die men zelf of een dochteronderneming heeft ontwikkeld. Dit kunnen beleggingsfondsen zijn of bijvoorbeeld gestructureerde producten. Voor de banken zeer winstgevend en dus aantrekkelijk. Deze producten worden veelal opgenomen in de beleggingsportefeuilles van eigen cliënten (in bankjargon heet dit product-pushing). Dit is voor de (private) bank de makkelijkste manier van verkopen. De keerzijde is dat zo n product vaak helemaal niet het beste is voor de cliënt, omdat het bijvoorbeeld niet past bij de doelstelling, de performance slecht is of omdat er veel kosten mee gemoeid zijn. Knollen voor citroenen dus. De cliënt centraal stellen is het in ieder geval niet. Daarom heeft Bank ten Cate & Cie er expliciet voor gekozen geen eigen huisbeleggingsproducten te voeren. Zo is er nooit een incentive om een eigen product voorrang te geven op dat van een andere aanbieder. Wij denken dat de cliënt het meest gebaat is bij het beleggen in individuele aandelen en obligaties. Indien om een bepaalde reden een beleggingsfonds of alternatieve belegging past in de portefeuille van onze cliënten, selecteren wij die op volstrekt objectieve gronden. Wij zullen ook altijd kiezen voor de voor de cliënt goedkoopste variant. Het teruggeven van zogenaamde kick-backs, waar veel private banks tegenwoordig mee pochen, is dan helemaal niet nodig omdat deze überhaupt niet in rekening worden gebracht. Geen voorkeursbehandeling van eigen producten betekent bij Bank ten Cate & Cie alleen de best passende beleggingen voor onze cliënten opnemen in de portefeuille. Client centraal bij Bank ten Cate & Cie: 1. Geen voorkeursbehandeling eigen producten 2. Veel persoonlijke aandacht voor de cliënt 3. Goede bereikbaarheid van zowel de bank als de private banker 4. Adequate en begrijpelijke rapportages 5. De juiste cliënt/risico inventarisatie en documentatie 6. Transparantie van de kosten Wij zijn verheugd te kunnen melden dat per 1 februari jl. Maaike Schrauwen (42) ons team van private bankers is komen versterken. Maaike was hiervoor werkzaam bij Van Lanschot Bankiers, de laatste jaren als hoofd van de afdeling Private Wealth management in Breda. Zij zal zich dan ook met name op die regio gaan focussen en Bank ten Cate & Cie daar vertegenwoordigen. Over de overstap zegt ze zelf: Bank ten Cate & Cie is veel meer gefocust op de cliënt dan anderen. Voorheen was ik veel tijd kwijt aan administratie. Nu kan ik vooral mijn energie steken in het beheer van mijn relaties en veel persoonlijke aandacht geven. Dat is namelijk een belangrijk aspect van de cliënt centraal stellen. Wij wensen Maaike veel succes bij onze bank.

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie