Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook voor werknemers die op 1 januari van het desbetreffende jaar 54,5 jaar of ouder zijn) Ga na of in uw geval, het UWV hier rekening mee heeft gehouden. Contant betalen tanken auto van de zaak? Wie met de auto van de zaak tankt en contant betaalt, kan fluiten naar de BTW teruggave omdat dan uw gegevens niet te achterhalen zijn en dan mag de BTW niet worden verrekend. Om te voorkomen dat medewerkers of ondernemingen hierdoor schade lijden kun je bij de benzinepomp het beste betalen met (zakelijke) pinpas, tankpas of creditcard. Afschaffing Pembla: Pemba ( = de betaling door werkgevers voor de WAO) wordt per 1 januari afgeschaft omdat de nieuwe arbeidsongeschiktheid is gedaald en doorbetaling van het ziektegeld is beperkt.

2 Enigste binnen een BV: Als je als enigste werkzaam bent binnen een BV dan hoef je vanaf 1 januari 2008 geen aangifte loonheffing meer in te dienen. Het loon wordt dan alleen nog in de Inkomstenbelasting belast. Meewerkfaciliteit geschrapt? Wie ondernemer is (of zelfstandige arbeid verricht) en daarbij door zijn partner geholpen wordt, kan recht hebben op aftrek van de meewerkbeloning. (Als de beloning ten minste 5000 bedraagt) Deze beloning is vooral aantrekkelijk als de inkomens van de echtgenoten in verschillende tariefschijven zijn belast en alleen van toepassing als de meewerkende echtgenoot meer dan de gebruikelijke bijstand verricht. Er is dus sprake van aftrek: als er sprake is van een zakelijke beloning voor de werkzaamheden als de werkzaamheden van de meewerkende echtgenoot een zekere omvang hebben die de gebruikelijke bijstand te boven gaat Ook moet je in de gaten houden hoe het zou zijn als iemand anders die werkzaamheden zou verrichten ( dus hoe worden de werkzaamheden gezien in het economische verkeer) en hoe is de plaats van de meewerkend echtgenoot in de samenleving. Over bovenstaand verhaaltje zijn serieuze twijfels gerezen. Er zijn alternatieven gevonden die fiscaal gunstiger zijn hoogst waarschijnlijk en dus wordt de meewerkfaciliteit geschrapt. Hiervan houden we u op de hoogte. Vrijstelling BPM voor huur/lease voertuig De vrijstelling van de BPM voor kortlopende huur of lease van een voertuig met een kenteken uit een andere EG lidstaat door inwoners van Nederland wordt beperkt van ten hoogste een maand tot ten hoogste 2 weken.

3 Erfenissen/Schenkingen: De verlaging van het toptarief in de belasting op erfenissen/schenkingen gaat niet door. Daarvoor in de plaats zijn diverse vrijstellingen van successierecht voor kinderen en (achter)kleinkinderen verhoogd. BTW: Het verlaagde BTW tarief (zes procent) op vee, niet bestemd voor voortbrenging, voedselproductie of gebruik in de landbouw, blijft (voorlopig) gehandhaafd. Heffingsrente terugbetaald: Belastingplichtigen die ongevraagd in de jaren 2002, 2003 en 2004 ten onrechte de heffingskorting uitbetaald hebben gekregen, krijgen de heffingsrente die over de heffingskorting is geheven, terugbetaald. Scholingsverlof: Er komt een heffingskorting voor scholingsverlof. In het kalenderjaar van het scholingsverlof mag het genoten loon en de scholingsverlofkorting niet meer bedragen dan het in het voorafgaande kalenderjaar ontvangen loon. Verplaatsing onderneming: De regering merkt bepaalde vormen van indirect overheidsingrijpen ook aan als overheidsingrijpen in de zin van de Wet inkomstenbelasting Het gevolg hiervan is dat deze kunnen leiden tot het vormen van een herinvesteringsreserve bij verplaatsing van een onderneming.

4 Urenadministratie: Als zelfstandige zijnde moet je minimaal 1225 uur (3 dagen per week) aan de onderneming werken (inclusief tijd die je nodig hebt om van werk naar huis te komen en andersom) om in aanmerking te komen voor aftrekposten. Dus houd een goede uren administratie bij. (productie/ontwikkeling/reistijd/administratie/(bij)scholing/acquisitie en dergelijke) Financiële positie klant: Voordat u een klus of een order aanneemt is het goed om meer over de financiële positie van de klant te weten. Zeker als het een nieuwe klant is. Kijk op Bekijk daarop de gestandaardiseerde jaarrekeningen van de laatste 3 jaren. Dat kost 4,50 per jaarrekening. Kijk vooral op de laatste pagina naar de current ratio. Dat is de verhouding tussen de kortlopende schulden van het bedrijf en de uitstaande vorderingen. Hoe hoger dit getal hoe meer geld het bedrijf heeft om zijn rekeningen direct te betalen. Is de current ratio 1 dan moet je oppassen (schulden) Kijk ook naar kengetal eigenvermogen/balanstotaal dat inzicht geeft in vermogenspositie van bedrijf. Is dit 0 dan heeft het bedrijf geen eigen vermogen en is het ½ dan heeft het evenveel eigen vermogen als geleend vermogen.de jaarrekeningen die u nu kunt zien zijn van 2005 dus er kan natuurlijk wel veel veranderd zijn in een jaar tijd. Voorkom forse claim fiscus: Heel wat ondernemers hebben 30 jaar geleden een pandje gekocht voor f dat nu 2 miljoen euro waard is. Zij moeten dus, als ze hun bedrijf verkopen, over die meerwaarde tot 52% belasting betalen. Dus moeten ze aan de fiscus meer dan een miljoen euro betalen. Hoe kan dit voorkomen worden? Als dochter of zoon minimaal 3 jaar voorafgaand aan de overname in het bedrijf heeft gewerkt, wordt de belastingclaim doorgeschoven en gaat zij/hij verder met de oude boekwaarden.nog een oplossing is om over te gaan op een andere rechtsvorm. Een eenmanszaak wordt bijvoorbeeld een BV. Dit traject moet je in gang zetten zo n 5 jaar van tevoren.

5 Belastingtips bij eigen woning: - Als men de eigenwoningreserve niet of niet helemaal inzet bij de koop van een volgende woning is het verstandig 2 aparte hypotheken af te sluiten. Een die aftrekbaar is in box 1 en een die verwerkt wordt in box 3. Zo kun je de aangifte gemakkelijker invullen en sinds vorig jaar is het toegestaan bij extra aflossen van de hypotheekschuld aan te geven waar die betrekking op moet hebben. Meestal box 3 omdat de posten in die box vaak minder belastingvoordeel oplevert. - Starters dromen er vaak van om na een paar jaar een grotere woning te kunnen kopen. Alle overwaarde uit de 1 e woning moet dan worden ingebracht, hetgeen mogelijkheden voor nieuwe hypotheek stevig kan beperken. Dus pleit men ervoor met een zo hoog mogelijke hypotheekschuld te starten. Andere mogelijkheid: als ouders bereid zijn financieel in te springen kunnen ze het beste geen bedrag meer schenken aan de kinderen, maar lenen dat bedrag aan hun kinderen via een onderhandse schuldbekentenis tegen een iets hogere rente van, zeg, 6%. Kind betaald ouders 6% rente, maar die is aftrekbaar van belasting. Ouders mogen hun kind belastingvrij schenken ( 4.412) en kunnen rente inkomsten zo terugsluizen. Grootouders mogen - schenken tot Tot en met de leeftijd van 34 jaar mag 1 malig een verhoogd bedrag van belastingvrij geschonken worden. - Bijleenregeling: In gevallen van echtscheiding of het tijdelijk bezitten van 2 woningen gelden tijdelijk verruimende mogelijkheden. Ook partners die gaan samenwonen en van wie 1 van de 2 al een hypotheekschuld heeft, doen er goed aan zich vooraf goed te laten adviseren via belastinggidsen of zo. - Aankoopkosten: Voor het vaststellen van de eigenwoningschuld mag een aantal kosten worden opgevoerd. Naast aankoopkosten zijn dat kosten verbering/onderhoud woning, makelaarskosten, notariskosten enz.er zijn ook kosten die, in het jaar dat ze worden gemaakt, wel van de belasting mogen worden afgetrokken maar ze mogen niet bij de eigenwoningschuld worden opgeteld (bv gemaakte kosten gemaakt bij afsluiten van geldlening zoals telefoon, reiskosten enz.)

6 Woz waarde: Vanaf 2007 gaan de gemeenten de WOZ waarde van alle onroerende zaken jaarlijks vaststellen. De WOZ waarde van woningen en van courante niet woningen (kantoren, winkels) wordt voor het jaar 2007 bepaald op basis van de marktwaarde per 1 januari Daarbij worden vergelijkbare objecten, waarvan een marktprijs rond de waardepeildatum bekend is, als referentieobject gebruikt. Bij de gemeente kan een onderbouwd taxatieverslag worden opgevraagd, waardoor u inzicht kunt krijgen in de vastgestelde waarde. Maak, indien u het niet eens bent met de vastgestelde waarde, binnen zes weken bezwaar tegen de WOZ waarde en / of aanslag(en) OZB. Dit kan evt. d.m.v. een proformabezwaarschrift. Vermeld daarin kort waartegen u bezwaar maakt en geef aan dat u het bezwaar op een later tijdstip nader zult motiveren. Onbelaste fiets voor uw medewerker: Een fiets tot 749 is geheel belastingvrij. Bovendien kunt u de verzekering en jaarlijks tot max. 82 aan kosten die met de fiets samenhangen, onbelast vergoeden. Dit kan een leuke arbeidsvoorwaarde zijn. De werknemer moet de fiets wel gebruiken om ermee naar zijn werk te komen! Wat als de fiscus verkeerd heeft uitbetaald? Binnenkort moet u weer belastingaangifte doen. Het is raadzaam om altijd goed te controleren of het bankrekeningnummer dat op uw belastingformulier staat, (nog) klopt. Is het onjuist? Vermeld dan het juiste bankrekeningnummer. Daarmee voorkomt u dat de fiscus het geld op een verkeerd rekeningnummer overmaakt. En dat u via de rechter moet proberen om alsnog het geld binnen te krijgen van de onrechtmatige eigenaar. (De rechter heeft een keer beslist dat iemand die van de Belastingdienst onterecht een bepaald bedrag op zijn rekening kreeg bijgeschreven, dit aan de rechtmatige eigenaar moet worden terugbetaald)

7 Doe uzelf niet tekort met de KOR: In de Wet omzetbelasting is voor de kleine ondernemer een regeling getroffen, de zogenaamde kleineondernemersregeling, vaak KOR genoemd. Geldt die alleen voor kleine bedrijven dan? Wat is handig om te weten? Van de regeling kunt u gebruikmaken als u zonder toepassing van de KOR minder dan moet afdragen. De regeling geldt voor natuurlijke personen (niet voor BV s dus) met een in Nederland gedreven onderneming. Om van deze regeling te kunnen profiteren is niet de hoogte van uw omzet van belang, maar het bedrag dat u in een jaar per saldo aan btw moet betalen. U hoeft voor verzilvering niet te wachten tot eind 2007, u kunt uw voordeel bijvoorbeeld iedere kwartaalaangifte al nemen. Maar als u uw inkopen (voor een deel) uit het buitenland betrekt, wees er dan op bedacht dat hierdoor de kleine ondernemersregeling aan uw neus voorbij kan gaan. U moet de BTW over deze inkopen nl. aangeven als verwerving, terwijl u hetzelfde bedrag als voorbelasting aftrekt. De BTW over de verwerving mag u, bij het bepalen van de KOR, geen deel laten uitmaken van de af te dragen belasting. Belastingteruggaaf bij wisselende inkomens? Stel, u verdient het ene jaar veel en het andere jaar weinig. Waarschijnlijk betaalt u meer belasting dan iemand die zijn inkomsten gelijkmatig ontvangen heeft. Hoe kunt u dan een belastingteruggaaf krijgen? Via de middelingsregeling kunt u bij sterk wisselende inkomens over de afgelopen jaren een belastingteruggaaf realiseren. U telt de inkomens in box 1 van 3 aaneengesloten jaren op en deelt het totaal door 3. Het herrekende inkomen is over deze 3 jaren gelijk. Over dit inkomen rekent u per jaar de belasting uit. Als het totaal van de herrekende belasting lager is dan het totaal van de (inmiddels) geheven belasting, is onder voorwaarden teruggaaf mogelijk.

8 Spaar bij de fiscus: Voor het eerste kwartaal van 2007 is de heffings en invorderingsrente vastgesteld op 4,7%. Als u geld moet (bij)betalen aan de Belastingdienst, dan kost dat u dus 4,7% rente. Krijgt u echter geld terug, dan ontvangt u een rentevergoeding van 4,7% en dat is meer dan bij de bank. Het wordt dus aantrekkelijker oom uw geld pas na afloop van het belastingjaar terug te krijgen, in plaats van maandelijks via een voorlopige teruggave. Heeft u het geld niet (meteen) nodig, dan kunt u dus beter bij de Belastingdienst sparen. België: meldingsplicht buitenlandse bedrijven: Buitenlandse bedrijven of zelfstandigen die een tijdelijke opdracht uitvoeren in België, moeten zich vanaf 1 april 2007 verplicht melden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De mensen die dan in België gaan werken krijgen een bewijs die een beeld geven van de identiteit van de werknemer en de aard, de plaats en duur van de werkzaamheden. De Belgische opdrachtgever moet dat bewijs controleren en aangifte doen evt. Negeer je dit als Nederlands bedrijf dan riskeer je een fikse boete. Werkgevers krijgen boete bij ontduiking minimumloon: Als werkgevers de werknemers minder dan het minimumloon uitbetalen, krijgen zij hiervoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. Uw nieuwe WOZ-beschikking: In het verleden werd de door de gemeente getaxeerde WOZ waarde hoofdzakelijk gebruikt als grondslag voor de bepaling van gemeentelijke belastingen (OZB). Per 2007 echter, wordt de door de gemeente getaxeerde WOZ waarde tevens gebruikt als zogenaamde bodemwaarde voor de afschrijving van commercieel/bedrijfsmatig onroerend goed. Als eigenaar en gebruiker van het onroerend goed kunt u afschrijven (ten laste van uw resultaat) tot 50% van de hoogte van de getaxeerde WOZ waarde.

9 Var Verklaring: Een Verklaring Arbeidsrelatie vrijwaart opdrachtgevers van naheffingen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) vragen deze verklaring dus massaal aan. De ondernemers denken vaak drie tot zeven opdrachtgevers te moeten hebben voor bovenstaande vrijwaring maar ook met 1 opdrachtgever kun je ondernemer zijn. Wel verwacht de Belastingdienst van een klusjesman of journalist natuurlijk wel meer opdrachtgevers dan van een ICT er bijvoorbeeld. Wanneer ben je in de ogen van de belastingdienst ondernemer? - als hij bij het verwerven van opdrachten concurreert met anderen; - als er geen sprake is van gezagsverhouding en hij zich zonder toestemming kan laten vervangen; - als hijzelf het ondernemersrisico draagt in tijd en geld als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden. Bij een VAR wui (winst uit onderneming) of een VAR dga (directeurgrootaandeelhouders) hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen af te dragen. (ook als de Belastingdienst vaststelt dat er wel sprake was van dienstbetrekking dan nog is de opdrachtgever helemaal gevrijwaard hoeft er dus geen loonheffing enzo afgedragen te worden) Een VAR row (resultaat uit overige werkzaamheden) en de VAR loon bieden geen vrijwaring. Als je een VAR row hebt kun je vaak een VAR wuo krijgen. Op het formulier moet je dan invullen de totaal aantal opdrachten dat hij voor het hele jaar verwacht. Gemengde kosten: Kosten van representatie en congressen zijn niet meer aftrekbaar t/m 4.000, Eerder kon u kiezen om 25% van de daadwerkelijk gemaakte gemengde kosten niet in aftrek te brengen (voordeliger wanneer de daadwerkelijk gemaakte gemengde kosten minder bedragen dan ) Het gaat hier over de inkomstenbelasting. Deze bedragen zijn in 2006 niet gewijzigd.

10 Per 1 januari 2006 is de regeling voor de vennootschapsbelasting wel aangepast. In de BV komen gemengde kosten niet in aftrek tot een bedrag van 0,4% van de totale loonsom. Is het bedrag van 0,4% van de loonsom lager dan 4.000, dan moet worden uitgegaan van laatstgenoemd bedrag. Ook hier is het mogelijk om te kiezen voor toepassing van de aftrekbeperking op de werkelijke kosten. Telefoon en internetkosten: Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2007 een belastingvrije vergoeding verstrekken voor een telefoon en internetaansluiting. Voorwaarde: de aansluitingen moeten voor meer dan 10% zakelijk worden gebruikt. Andere regels voor de zelfstandige ondernemer: De kosten van het telefoonabonnement zijn niet aftrekbaar omdat de telefoon aansluiting in eigen huis is. De gesprekskosten voor zakelijke telefoongesprekken zijn wel aftrekbaar. De abonnementskosten van een mobiele telefoon, die zakelijk wordt gebruikt, zijn wel (gedeeltelijk) aftrekbaar.als de telefoonaansluiting zich in een zelfstandig deel van de woning bevindt, kunnen de kosten van de telefoonaansluiting wel in aftrek worden gebracht. Een werkruimte heeft een eigen ingang, een eigen toilet en kan los van de eigen woning worden verhuurd. Een internetaansluiting is slechts derhalve aftrekbaar voor zover het internet zakelijk wordt gebruikt. Op welke wijze moeten deze kosten toegerekend worden? Dit is vooral lastig als er maandelijks een vast bedrag aan de provider wordt betaald waarvoor onbeperkt gesurft kan worden. Vaak is het zo dat wanneer het internet voor meer dan 10% maar voor minder dan 90% zakelijk wordt gebruikt uit praktische overwegingen 50% van de kosten belastingvrij mag worden vergoed. U kunt dan dus 50% van de kosten in aftrek brengen (formeel gezien geldt dit besluit niet voor de aftrek van kosten en kan de belastinginspecteur daarom toepassing van het besluit weigeren)

11 Gebruikelijk loon en auto: Per 1 januari 2006 is de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voor wat betreft de werknemers overgeheveld naar de loonheffing. Ook een directeurgrootaandeelhouder (dga) krijgt hiermee te maken, deze heeft ook vaak een auto van de zaak.hoe gaat dit nu in de praktijk? Omdat privégebruik auto wel bij loon hoort voor de loonheffing, maar niet bij het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Een voorbeeld, waarbij uitgegaan wordt dat de dga, afgezien van de auto van de zaak, geen loon uit zijn bv krijgt. De bijtelling voor privégebruik auto stelt hij op en het loon op Bijtelling privégebruik auto Fictief loon Loon voor loonheffing Uizondering van de bijtelling Loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen Opmerkelijk verhaaltje: Vader ondersteunt dochter financieel als zij besluit, na een aantal jaren werken, weer te gaan studeren. Zij heeft nl. geen recht meer op kinderbijslag of studiefinanciering. Het bedrag wat hij voor zijn dochter uittrekt brengt hij in mindering in zijn inkomstenbelasting. De inspecteur vind het bedrag dat in mindering wordt gebracht teveel. Uiteindelijk beslist de rechtbank. De behoefte aan ondersteuning wordt afgemeten aan de plaats in de samenleving, het eigen inkomen en vermogen. Vader vindt dat dochter vergeleken dient te worden met werkende vrouw en niet met een studente. De vader krijgt in het eerste jaar van de studie gelijk en mag een fors bedrag voor zijn dochter aftrekken, maar het 2 e studiejaar mag hij minder besteden aan zijn dochter en dus minder aftrekken omdat, zo vind de rechter, ze dan onderhand gewend moet zijn aan levensstandaard van een studente.

TAK NIEUWSBRIEF. September 2007 1. INKOMSTENBELASTING. Vrijwilligers hoeven geen uren bij te houden

TAK NIEUWSBRIEF. September 2007 1. INKOMSTENBELASTING. Vrijwilligers hoeven geen uren bij te houden September 2007 1. TAK NIEUWSBRIEF INKOMSTENBELASTING Vrijwilligers hoeven geen uren bij te houden Hoewel de staatssecretaris van Financiën een uurtarief heeft genoemd ( 4,50 voor vrijwilligers boven de

Nadere informatie

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Mr. H. (Henk) Bettink RB Belastingadviseur ROZA Drs. J.A. (Arjan) Pul RB Belastingadviseur ROZA Fiscale beslommeringen Deel 1 Henk

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Eindejaarstips December 2017

Eindejaarstips December 2017 Eindejaarstips December 2017 Geachte relatie, Het nieuwe jaar komt alweer in zicht en daarmee wordt het weer tijd voor onze eindejaarstips. Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar weer een

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw)

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailde Uw BSN (sofi)nummer

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Z E E R B E L A N G R I J K

Z E E R B E L A N G R I J K Z E E R B E L A N G R I J K NIET correcte invulling van deze vragen kan leiden tot teveel betaling en/of boetes over de INKOMSTENBELASTING over 2011. Uw naam: (voorletters en naam) de heer / mevrouw E-mailadres:

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, oktober 2016 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. Einde pensioen in eigen beheer! Wat moet u nu doen?... 2 2. Bijtelling auto van de zaak ondanks

Nadere informatie

Voordeel behalen met je belastingaangifte

Voordeel behalen met je belastingaangifte Online Seminar Voordeel behalen met je belastingaangifte IB2016 Wat zie je? Video Slides Chat Wat zie je? Video Slides Chat Onderwerpen Wijzigingen in aangifte 2016 t.o.v. 2015 Tips bij je aangifte Tips

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten!

Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten! 1 APRIL 2009 TAK NIEUWSBRIEF Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten! De WOZ-waarde is ongeveer de waarde die u bij vrije verkoop van uw woning moet ontvangen. Zijn er negatieve aspecten

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie