FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)"

Transcriptie

1 Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus AL Leusden NL tel fax FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum ) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het Levob Toekomstvermogen Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van het Levob Bank N.V. (hierna te noemen Levob Bank). Hij is opgesteld volgens een vaste, krachtens de wet voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het product Levob Toekomstvermogen en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over Levob Toekomstvermogen vindt u in het Reglement Levob Beleggingsrekening, het Addendum Reglement Levob Beleggingsrekening ten behoeve van Levob Toekomstvermogen en de overige stukken die u van ons ontvangt. Verdere details over de Beleggingsfondsen vindt u in het Prospectus. De beheerder van de Beleggingsfondsen raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. Wat houdt het product Levob Toekomstvermogen in? Het Levob Toekomstvermogen is een beleggingsproduct, waarbij belegd wordt in participaties van één door u gekozen Levob Beleggingsfondsen. U kunt tussentijds of aan het einde van de looptijd switchen naar de risicoloze Herbeleggingsrekening, waarop u een marktconforme rente ontvangt. Het Levob Toekomstvermogen is bedoeld voor de jeugdige belegger. De belegger mag niet ouder zijn dan 15 jaar. Ten behoeve van het Levob Toekomstvermogen wordt een beleggingsrekening geopend door de (groot-)ouders / voogd op naam van de (minderjarige) belegger. Voor een periode van minimaal 10 (tien) jaar of 15 (vijftien) jaar bij een inleg van 50,00 op maandbasis wordt er periodiek een bedrag gestort op de beleggingsrekening ten behoeve van de aankoop van de participaties. U kunt zelf bepalen of u maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of één keer per jaar de storting doet plaatsvinden. Er kan gekozen voor een periodieke inleg van 50,00, 75,00, 100,00 of een inleg naar keuze indien deze meer bedraagt dan 100,00 op maandbasis. De periodieke inleg kan gedurende de looptijd verlaagd of verhoogd worden in voornoemde stappen. Met de belegging wordt beoogd vermogen op te bouwen voor de (minderjarige) belegger. De uiteindelijke uitkering van het opgebouwde vermogen komt de (minderjarige) belegger ten goede. U heeft de keuze om te beleggen in één van de volgende Levob Beleggingsfondsen. Let wel: er kan niet tegelijkertijd in verschillende fondsen ingelegd worden. Er dient een keuze te worden gemaakt voor één fonds. Switchen van het ene fonds naar het andere is wel mogelijk. Het belegt hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen in ondernemingen die deel uitmaken van de FTSE -1-

2 Eurotop 100 Index. Dit is een breed gespreide index waarin de meest gerenommeerde Europese richt het Levob AEX+ Fonds zich primair, dus niet uitsluitend, op de ondernemingen waarvan Wat zijn de financiële risico s van Levob Toekomstvermogen? Levob uropees Mix Fonds Het Levob uropees Mix Fonds belegt ook in ondernemingen zijn opgenomen. Zowel voor deze (certificaten van) aandelen zijn opgenomen in de ondernemingen gevestigd in Europese landen met index als voor de portefeuille van het Levob uropees AEX-index. Dit is een gespreide index waarin De waardeontwikkeling van de Levob Beleggings- een andere vuluta dan de euro. Hierdoor kan er enig Aandelen Fonds zijn de volgende landen het meest gerenommeerde Nederlandse ondernemingen zijn fondsen is afhankelijk van ontwikkelingen op de valutarisico optreden. Dit valutarisico wordt in relevant: Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, opgenomen zoals Koninklijke Olie, Unilever, Ahold en kapitaal-, effecten-, valuta- en vastgoedmarkten. Dit beginsel niet afgedekt. Nederland, Finland, Zweden, Italië, Spanje, en België. Wolters Kluwer. betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - dit beleggingsproduct weinig of geen inkomsten Levob AEX+ Fonds De doelstelling van de Levob Beleggingsfondsen is zal opleveren; Het Levob AEX+ Fonds belegt uitsluitend in Het belegt hoofdzakelijk vermogensgroei per participatie in de vom van - bij een ongunstig koersverloop uw inleg geheel ondernemingen gevestigd in Nederland waardoor er in beursgenoteerde obligaties die luiden in euro of in koersresultaat en dividenden, waarbij de of ten dele verloren kan gaan; geen direct valutarisico is. de nationale valuta van de EMU landen zoals die voor rendementsverwachting en het risico in - mogelijk aan het eind van de looptijd de waarde de invoering van de euro golden. Bij de selectie van overeenstemming zijn met die van een gespreide van de uitkering niet voldoende is om uw Gebruik van derivaten de debiteuren (de uitgevende instellingen van de portefeuille (Europese) aandelen en / of (Europese) hypotheek of schuld af te lossen. Het Levob Beleggingsfondsen hebben de obligaties, dat wil zeggen (semi)overheden en obligaties. mogelijkheid om te beleggen in van aandelen ondernemingen) is het Marktrisico afgeleide producten, derivaten genaamd, waaronder gericht op kwaliteit. Daarbij dient als richtsnoer dat Het vermogen van de Levob Beleggingsfondsen is Een zorgvuldige selectie en spreiding van de Nederlandse aandelenindexopties en -futures en in de financiële positie van iedere debiteur in de verdeeld in participaties op naam. Door te beleggen beleggingen in de portefeuille is geen garantie voor converteerbare obligaties uitgegeven door portefeuille minimaal overeen moet komen met een in de Levob Beleggingsfondsen verkrijgt de belegger positieve dan wel relatief goede resultaten. Een Nederlandse ondernemingen. Indien derivaten Single A rating conform de definitie van Moody s een aantal participaties dat recht geeft op een algehele daling van de koersen van aandelen en worden gebruikt, dan is dat in beginsel niet om het Investors Services. De beheerder gaat daarbij op evenredig deel van de waarde van het vermogen van obligaties op de Europese markten zal naar risicorendementprofiel van het beleggingsfonds prudente wijze uit van de eigen inschatting, onder een of meer van de gekozen beleggingsfondsen. De verwachting leiden tot een daling van de intrinsieke structureel te beïnvloeden en gelden strikte meer gebruik makend van de eventueel bestaande Levob Beleggingsfondsen zijn niet genoteerd aan waarde van de Levob Beleggingsfondsen richtlijnen. Zo wordt er niet meer dan 5% van het ratings van de diverse instituten. Ook aan het beleid Euronext Amsterdam of enige andere officiële vermogen van de Levob Beleggingsfondsen belegt in ten aanzien van de gemiddelde looptijd van de effectenbeurs. Specifiek risico derivaten en beperken de fondsen zich bij het gebruik portefeuille zal op een prudente wijze invulling Naast het risico van algehele koersdalingen op de van derivaten tot van aandelenindices afgeleide worden gegeven. Dit betekent dat de beheerder de Door te beleggen in de Levob Beleggingsfondsen Nederlandse effectenmarkten, is er het risico dat, instrumenten. Derivaten kunnen bijvoorbeeld gemiddelde looptijd van de portefeuille ten hoogste verkrijgt u een vordering op de Stichting Levob ondanks de zorgvuldige en professionele selectie, één worden gebruikt wanneer het voordeliger is om drie jaar korter of langer dan het marktgemiddelde Beleggingsrekening, welke rechtspersoon de of meer ondernemingen waarin de Levob Beleggings- tijdelijk een bescherming te creëren voor een daling zal kiezen. participaties in het Fonds op eigen naam doch voor fondsen beleggen als gevolg van de gang van zaken van specifieke aandelen door een indexputoptie te rekening van u, de belegger, houdt. in die onderneming (tijdelijk) een negatieve kopen in plaats van de desbetreffende aandelen te Levob uropees Mix Fonds? koersontwikkeling doormaken. verkopen. Wanner de Levob Beleggingsfondsen Het Levob uropees Mix Fonds belegt hoofdzakelijk in Europese aandelen en in beursgenoteerde obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de Het beheer van de Levob Beleggingsfondsen is in handen van de Kempen Capital Management N.V. 1 te Amsterdam. Deze vermogensbeheerder geeft Valutarisico slechts een relatief gering bedrag ter belegging hebben ontvangen, kan het kostenefficiënt zijn om een tijdelijke belang in specifieke ondernemingen EMU landen zoals die voor de invoering van de euro invulling aan het beleggingsbeleid van de Levob Het belegt in indirect te verkrijgen door te beleggen in golden. Voor het beleggingsbeleid geldt als Beleggingsfondsen. ondernemingen gevestigd in Europese landen met indexcallopties in plaats van door direct de algemeen richtsnoer dat de verhouding tussen een andere vuluta dan de euro. Hierdoor kan er enig onderliggende aandelen aan te kopen. Voor zover de aandelen en obligaties in beginsel circa 50:50 is. Het Levob Toekomstvermogen wordt afgesloten bij Levob valutarisico optreden. Dit valutarisico wordt in Levob Beleggingsfondsen al van derivaten gebruik Levob uropees Mix Fonds heeft ook enige ruimte om Bank N.V., statutair gevestigd te Amersfoort en beginsel niet afgedekt. maken, wordt hiervan melding gemaakt in de in Europese vastgoedfondsen te kunnen beleggen tot kantoorhoudende te 3833 LB Leusden, Storkstraat 12. jaarverlagen. een maximum van 15%. Levob AEX+ Fonds in? Het postadres luidt: postbus 432, 3830 AL Leusden. Omdat het uitsluitend belegt in obligaties die zijn uitgegeven in euro of in Waartoe verplicht u zich financieel als u Levob Toekomstvermogen koopt? Het Levob AEX+ Fonds belegt hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen in ondernemingen die genoteerd zijn aan de officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.. Daarbij 1 Kempen Capital Management N.V. is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder conform artikel 7, eerste lid van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. de nationale valuta van de EMU landen zoals die gold voor de invoering van de euro is er geen direct valutarisico. Nadat u participaties in de Levob Beleggingsfondsen heeft gekocht heeft u ten aanzien van de Levob Beleggingsfondsen geen verdere verplichtingen

3 meer. U kunt de participaties in de Levob Beleggingsfondsen ten behoeve van de Levob Toekomstvermogen aankopen door middel van periodieke stortingen. Voorbeelden van rendementen en kosten Het hieronder gegeven cijfervoorbeelden zijn alleen als voorbeeld bedoeld. De uiteindelijke resultaten zijn niet te voorspellen. Het is dan ook waarschijnlijk dat uw daadwerkelijke rendement in de toekomst niet gelijk zal zijn aan de hieronder vermelde rendementen. van het jaar pessimistische rendement van 4% historie* rendementspercentages * Dit bestaat uit het rendement op basis van de ontwikkeling van de netto intrinsieke waarde van het Fonds voor de periode van tot aangevuld met rendementen van de FTSE Eurotop 100 Index ( tot , op herbeleggingsbasis) en met de rendementen van de MSCI 15 ( tot , total return). Levob uropees Mix Fonds * Dit bestaat uit het rendement op basis van de ontwikkeling van de netto intrinsieke waarde van het Fonds voor de periode van tot aangevuld met rendementen van de gecreëerde benchmark: 50% Europese aandelenindex + 50% euro obligatie-index. De Europese aandelenindex rendementen is gebaseerd op de FTSE Eurotop 100 Index ( tot , op herbeleggingsbasis) aangevuld met de rendementen van de MSCI 15 ( tot , total return) en de euro obligatie-index is gebaseerd op de CBS Obligatie Index 5-8 jaar ( tot , op herbeleggingsbasis). De gegeven voorbeeldwaarden zijn na aftrek van alle kosten, maar vóór effecten van inkomstenbelasting. Opslag en afslag * Dit bestaat uit het rendement op basis van de ontwikkeling van de netto intrinsieke waarde van het Fonds voor de periode van tot aangevuld met rendementen van de CBS Obligatie Index 5-8 jaar ( tot , op herbeleggingsbasis). Levob AEX+ Fonds * Dit bestaat uit het rendement op basis van de ontwikkeling van de netto intrinsieke waarde van het Fonds voor de periode van tot aangevuld met rendementen van de AEX Index ( tot , op herbeleggingsbasis). bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 2,18% per jaar. Bij een bruto voorbeeld-rendement van vier procent bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 2,42% per jaar. Op basis van het netto historisch rendement bedraagt het rendement op de inleg na 20 jaar 8,90% per jaar. Levob uropees Mix bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 2,35% per jaar. Bij een bruto voorbeeldrendement van vier procent bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 2,43% per jaar. Op basis van het netto historisch rendement bedraagt het rendement op de inleg na 20 jaar 7,96% per jaar. Levob uro Obligaties bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 1,78% per jaar

4 Bij een bruto voorbeeld-rendement van vier procent In het (half)jaarverslag kunt u exact lezen hoeveel verkoopwaarde (dit is het aantal verkochte Hoe handelt u bij klachten? bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 deze kosten bedragen en wordt de TER participaties vermenigvuldigd met de intrinsieke jaar 2,27% per jaar. Op basis van het netto gespecificeerd. Voor 2003 bedroeg de TER: waarde per participatie verminderd met Bij klachten kunt u zich wenden tot de afdeling historisch rendement bedraagt het rendement op : 1,28% maximaal 1,5%). Hierbij worden tevens transactie- Cliëntenservice van Levob Bank N.V., postbus 432, de inleg na 20 jaar 5,99% per jaar. : 1,43% kosten van maximaal 0,75% van de 3830 AL Leusden, Levob uropees Mix Fonds: 1,27% verkoopwaarde in rekening gebracht. De bank neemt de klacht in behandeling Levob AEX Levob AEX+ Fonds: 1,29% Wat gebeurt er bij overlijden? overeenkomstig de Regeling klachtenafhandeling beleggingsproducten Levob Bank N.V. Een bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 Naast deze jaarlijkse kosten, zijn ook de éénmalige exemplaar van die regeling is op aanvraag jaar 3,08% per jaar. Bij een bruto voorbeeld- kosten in de voorbeeldwaarden verdisconteerd. Indien de rekeninghouder overlijdt erven de verkrijgbaar. Wanneer u de afhandeling van de klacht rendement van vier procent bedraagt het netto Dit betreft de op- en afslag en de transactiekosten erfgenamen genoemde vorderingen op de niet bevredigend vindt, kunt u zich wenden tot de rendement op de inleg na 20 jaar 2,41% per jaar. bij verkoop van participaties in het Fonds. Wanneer Stichting Levob Beleggingsrekening, welke blijken Geschillencommissie Bankzaken, Surinamestraat 24, Op basis van het netto historisch rendement u participaties koopt, betaalt u een opslag van uit de beleggingsrekening. De beleggings GJ Den Haag, tel of de bedraagt het rendement op de inleg na 20 jaar 9,95% per jaar. Toelichting op kosten maximaal 2,5% over de aankoopwaarde, wanneer u verkoopt ontvangt u de dan geldende intrinsieke waarde verminderd met maximaal 1,5%. Van genoemde opslag komt maximaal 0,25% en rekening kan eventueel inlegvrij voortgezet worden of de opgebouwde waarde kan, zonder dat de vergoeding in rekening wordt gebracht, uitgekeerd worden. Er zijn in beginsel geen klachtencommissie DSI, Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam, tel Indien u geen gebruik wenst te maken van voornoemde mogelijkheden van klachtenbehandeling of het oordeel van de van de afslag maximaal 1% ten gunste van het gevolgen voor de waarde van de belegging. betreffende commissie u niet tot tevredenheid stemt, Als reële inschatting voor de kosten die jaarlijks op het bruto rendement van het Fonds in mindering zijn gebracht, is de zogenaamde Total Expense Ratio (TER) gebruikt. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen de totale kosten die ten laste van het Fonds komen ten opzichte van het vermogen van het Fonds. Daarnaast betaalt u transactiekosten bij verkoop van 0,75% over de verkoopwaarde. Bij een switch tussen Levob Beleggingsfondsen bedragen de transactiekosten maximaal 0,25% over de verkoopwaarde indien u uw reeds opgebouwde vermogen wilt switchen. Welke informatie is van belang voor de inkomstenbelasting? Zowel de persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels en de uitleg van deze regels kunnen kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Is een wettelijk garantiestelsel van toepassing op de Levob Toekomstvermogen gemiddeld eigen vermogen. De totale kosten bestaan uit: - de beheervergoeding van 0,09% per maand Kunt u uit het Levob Toekomstvermogen stappen en wat zijn de gevolgen? een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van de Levob Beleggingsfondsen. Daardoor kan het netto rendement op dit product Op dit product is geen wettelijk garantiestelsel van toepassing. over de intrinsieke waarde van het Fonds; - de vergoeding ten gunste van de bewaarder en Indien u tijdens de looptijd de beleggingsrekening worden beïnvloed. Toetsing en/of registratie bij het BKR van de depotbank van respectievelijk 0,02% en wenst op te zeggen bent u een vergoeding De Levob Beleggingsfondsen 0,01% per kwartaal over de intrinsiek waarde verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 75,00. De Levob Beleggingsfondsen hebben de status van een Indien u een Levob Beleggingsfonds Hypotheek van het Fonds; Uw opzegging kunt u schriftelijk aan Levob Bank fiscale beleggingsinstelling wat met zich mee brengt dat aanvraagt wordt uw kredietwaardigeheid getoetst bij - de kosten van de Wtb-vergunning, N.V. doorgeven. Na de genoemde looptijd kunt u ze binnen acht maanden na afloop van het boekjaar hun het Bureau Krediet Registratie in Tiel (BKR). Mede op vergaderingen van Participanten, externe de beleggingsrekening opzeggen zonder dat de fiscale winst zullen uitkeren. Op het dividend dat de basis van deze BKR-informatie wordt beslist of u in adviseurs, administratie en accountants en vergoeding verschuldigd is. De transactiekosten van Levob Beleggingsfondsen uitkeren zal overeenkomstig aanmerking komt voor een Levob Beleggingsfonds andere direct aan het fonds toe te rekenen maximaal 0,75% van de verkoopwaarde worden te de geldende belastingwetgeving in beginsel 25% Hypotheek. Indien achterstande in betalingen externe kosten. allen tijde in rekening gebracht. dividendbelasting worden ingehouden. Deze ontstaan zullen deze worden gemeld bij het BKR dividendbelasting komt voor rekening van de belegger. conform de regels van het BKR. De Levob Beleggingsfondsen hebben een semi open end karakter. Dit houdt in dat het Fondsen, onder de in het prospectus genoemde De ingehouden dividend-belasting is in het algemeen volledig verrekenbaar met de inkomstenbelasting. Wie houdt toezicht op het financiële bijsluiter van het fonds? voorwaarden, in beginsel te allen tijde participaties De waarde van de beleggingen zal in beginsel tot de zal afgeven en innemen rond de intrinsieke waarde rendementsgrondslag voor het inkomen uit sparen en Voor vragen over het toezicht op de Financiële De waarde van uw belegging kan fluctueren. per participatie. beleggen (Box III) moeten worden gerekend. Bijsluiter kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Rendementen vanuit het verleden bieden geen De belastingheffing in Box III bedraagt 30% over een Financiële Markten bellen: (op garantie voor de toekomst. Kijk in de Voor u als belegger betekent dit dat u uw forfaitair rendement van 4% van het gemiddelde van werkdagen van 9 tot 17 uur, 0,35 per gesprek) risicoparagraaf van deze financiële bijsluiter participaties kunt verkopen tegen de de rendementsgrondslag in het desbetreffende jaar. of u kunt kijken op voor uw financiële risico s

5 Het toezicht is er niet op gericht uw risico s in verband de Levob Beleggingsfonds Hypotheek weg te nemen. Ten aanzien van deze financiële bijsluiter houdt het toezicht in dat de Autoriteit Financiële Markten de toepassing van de regelgeving over financiële bijsluiters controleert. Hoe kunt u verder informatie verkrijgen? Verdere informatie kunt u verkrijgen via Levob Bank N.V. Postadres Postbus AL Leusden Bezoekadres Storkstraat LB Leusden Telefoon Fax Internet De afgiftekoers van de Levob Beleggingsfondsen wordt dagelijks gepubliceerd in het landelijke dagblad De Telegraaf en in de verschillende regionale dagbladen. Daarnaast wordt de afgiftekoers van de Levob Beleggingsfondsen dagelijks gepubliceerd op U kunt ook Levob Bank bellen: Het prospectus is verkrijgbaar via de beheerder van het Fonds en via Levob Bank. Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat WZ Amsterdam Telefoon: Internet: Levob Bank N.V. Storkstraat LB Leusden Telefoon: FB 010 B Het Fonds is niet aansprakelijk voor de volledigheid van de in deze financiële bijsluiter verstrekte informatie. De informatie is gebaseerd op de gegevens zoals bekend op 6 februari

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie