FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)"

Transcriptie

1 Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus AL Leusden NL tel fax FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum ) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het Levob Toekomstvermogen Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van het Levob Bank N.V. (hierna te noemen Levob Bank). Hij is opgesteld volgens een vaste, krachtens de wet voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het product Levob Toekomstvermogen en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over Levob Toekomstvermogen vindt u in het Reglement Levob Beleggingsrekening, het Addendum Reglement Levob Beleggingsrekening ten behoeve van Levob Toekomstvermogen en de overige stukken die u van ons ontvangt. Verdere details over de Beleggingsfondsen vindt u in het Prospectus. De beheerder van de Beleggingsfondsen raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. Wat houdt het product Levob Toekomstvermogen in? Het Levob Toekomstvermogen is een beleggingsproduct, waarbij belegd wordt in participaties van één door u gekozen Levob Beleggingsfondsen. U kunt tussentijds of aan het einde van de looptijd switchen naar de risicoloze Herbeleggingsrekening, waarop u een marktconforme rente ontvangt. Het Levob Toekomstvermogen is bedoeld voor de jeugdige belegger. De belegger mag niet ouder zijn dan 15 jaar. Ten behoeve van het Levob Toekomstvermogen wordt een beleggingsrekening geopend door de (groot-)ouders / voogd op naam van de (minderjarige) belegger. Voor een periode van minimaal 10 (tien) jaar of 15 (vijftien) jaar bij een inleg van 50,00 op maandbasis wordt er periodiek een bedrag gestort op de beleggingsrekening ten behoeve van de aankoop van de participaties. U kunt zelf bepalen of u maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of één keer per jaar de storting doet plaatsvinden. Er kan gekozen voor een periodieke inleg van 50,00, 75,00, 100,00 of een inleg naar keuze indien deze meer bedraagt dan 100,00 op maandbasis. De periodieke inleg kan gedurende de looptijd verlaagd of verhoogd worden in voornoemde stappen. Met de belegging wordt beoogd vermogen op te bouwen voor de (minderjarige) belegger. De uiteindelijke uitkering van het opgebouwde vermogen komt de (minderjarige) belegger ten goede. U heeft de keuze om te beleggen in één van de volgende Levob Beleggingsfondsen. Let wel: er kan niet tegelijkertijd in verschillende fondsen ingelegd worden. Er dient een keuze te worden gemaakt voor één fonds. Switchen van het ene fonds naar het andere is wel mogelijk. Het belegt hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen in ondernemingen die deel uitmaken van de FTSE -1-

2 Eurotop 100 Index. Dit is een breed gespreide index waarin de meest gerenommeerde Europese richt het Levob AEX+ Fonds zich primair, dus niet uitsluitend, op de ondernemingen waarvan Wat zijn de financiële risico s van Levob Toekomstvermogen? Levob uropees Mix Fonds Het Levob uropees Mix Fonds belegt ook in ondernemingen zijn opgenomen. Zowel voor deze (certificaten van) aandelen zijn opgenomen in de ondernemingen gevestigd in Europese landen met index als voor de portefeuille van het Levob uropees AEX-index. Dit is een gespreide index waarin De waardeontwikkeling van de Levob Beleggings- een andere vuluta dan de euro. Hierdoor kan er enig Aandelen Fonds zijn de volgende landen het meest gerenommeerde Nederlandse ondernemingen zijn fondsen is afhankelijk van ontwikkelingen op de valutarisico optreden. Dit valutarisico wordt in relevant: Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, opgenomen zoals Koninklijke Olie, Unilever, Ahold en kapitaal-, effecten-, valuta- en vastgoedmarkten. Dit beginsel niet afgedekt. Nederland, Finland, Zweden, Italië, Spanje, en België. Wolters Kluwer. betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - dit beleggingsproduct weinig of geen inkomsten Levob AEX+ Fonds De doelstelling van de Levob Beleggingsfondsen is zal opleveren; Het Levob AEX+ Fonds belegt uitsluitend in Het belegt hoofdzakelijk vermogensgroei per participatie in de vom van - bij een ongunstig koersverloop uw inleg geheel ondernemingen gevestigd in Nederland waardoor er in beursgenoteerde obligaties die luiden in euro of in koersresultaat en dividenden, waarbij de of ten dele verloren kan gaan; geen direct valutarisico is. de nationale valuta van de EMU landen zoals die voor rendementsverwachting en het risico in - mogelijk aan het eind van de looptijd de waarde de invoering van de euro golden. Bij de selectie van overeenstemming zijn met die van een gespreide van de uitkering niet voldoende is om uw Gebruik van derivaten de debiteuren (de uitgevende instellingen van de portefeuille (Europese) aandelen en / of (Europese) hypotheek of schuld af te lossen. Het Levob Beleggingsfondsen hebben de obligaties, dat wil zeggen (semi)overheden en obligaties. mogelijkheid om te beleggen in van aandelen ondernemingen) is het Marktrisico afgeleide producten, derivaten genaamd, waaronder gericht op kwaliteit. Daarbij dient als richtsnoer dat Het vermogen van de Levob Beleggingsfondsen is Een zorgvuldige selectie en spreiding van de Nederlandse aandelenindexopties en -futures en in de financiële positie van iedere debiteur in de verdeeld in participaties op naam. Door te beleggen beleggingen in de portefeuille is geen garantie voor converteerbare obligaties uitgegeven door portefeuille minimaal overeen moet komen met een in de Levob Beleggingsfondsen verkrijgt de belegger positieve dan wel relatief goede resultaten. Een Nederlandse ondernemingen. Indien derivaten Single A rating conform de definitie van Moody s een aantal participaties dat recht geeft op een algehele daling van de koersen van aandelen en worden gebruikt, dan is dat in beginsel niet om het Investors Services. De beheerder gaat daarbij op evenredig deel van de waarde van het vermogen van obligaties op de Europese markten zal naar risicorendementprofiel van het beleggingsfonds prudente wijze uit van de eigen inschatting, onder een of meer van de gekozen beleggingsfondsen. De verwachting leiden tot een daling van de intrinsieke structureel te beïnvloeden en gelden strikte meer gebruik makend van de eventueel bestaande Levob Beleggingsfondsen zijn niet genoteerd aan waarde van de Levob Beleggingsfondsen richtlijnen. Zo wordt er niet meer dan 5% van het ratings van de diverse instituten. Ook aan het beleid Euronext Amsterdam of enige andere officiële vermogen van de Levob Beleggingsfondsen belegt in ten aanzien van de gemiddelde looptijd van de effectenbeurs. Specifiek risico derivaten en beperken de fondsen zich bij het gebruik portefeuille zal op een prudente wijze invulling Naast het risico van algehele koersdalingen op de van derivaten tot van aandelenindices afgeleide worden gegeven. Dit betekent dat de beheerder de Door te beleggen in de Levob Beleggingsfondsen Nederlandse effectenmarkten, is er het risico dat, instrumenten. Derivaten kunnen bijvoorbeeld gemiddelde looptijd van de portefeuille ten hoogste verkrijgt u een vordering op de Stichting Levob ondanks de zorgvuldige en professionele selectie, één worden gebruikt wanneer het voordeliger is om drie jaar korter of langer dan het marktgemiddelde Beleggingsrekening, welke rechtspersoon de of meer ondernemingen waarin de Levob Beleggings- tijdelijk een bescherming te creëren voor een daling zal kiezen. participaties in het Fonds op eigen naam doch voor fondsen beleggen als gevolg van de gang van zaken van specifieke aandelen door een indexputoptie te rekening van u, de belegger, houdt. in die onderneming (tijdelijk) een negatieve kopen in plaats van de desbetreffende aandelen te Levob uropees Mix Fonds? koersontwikkeling doormaken. verkopen. Wanner de Levob Beleggingsfondsen Het Levob uropees Mix Fonds belegt hoofdzakelijk in Europese aandelen en in beursgenoteerde obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de Het beheer van de Levob Beleggingsfondsen is in handen van de Kempen Capital Management N.V. 1 te Amsterdam. Deze vermogensbeheerder geeft Valutarisico slechts een relatief gering bedrag ter belegging hebben ontvangen, kan het kostenefficiënt zijn om een tijdelijke belang in specifieke ondernemingen EMU landen zoals die voor de invoering van de euro invulling aan het beleggingsbeleid van de Levob Het belegt in indirect te verkrijgen door te beleggen in golden. Voor het beleggingsbeleid geldt als Beleggingsfondsen. ondernemingen gevestigd in Europese landen met indexcallopties in plaats van door direct de algemeen richtsnoer dat de verhouding tussen een andere vuluta dan de euro. Hierdoor kan er enig onderliggende aandelen aan te kopen. Voor zover de aandelen en obligaties in beginsel circa 50:50 is. Het Levob Toekomstvermogen wordt afgesloten bij Levob valutarisico optreden. Dit valutarisico wordt in Levob Beleggingsfondsen al van derivaten gebruik Levob uropees Mix Fonds heeft ook enige ruimte om Bank N.V., statutair gevestigd te Amersfoort en beginsel niet afgedekt. maken, wordt hiervan melding gemaakt in de in Europese vastgoedfondsen te kunnen beleggen tot kantoorhoudende te 3833 LB Leusden, Storkstraat 12. jaarverlagen. een maximum van 15%. Levob AEX+ Fonds in? Het postadres luidt: postbus 432, 3830 AL Leusden. Omdat het uitsluitend belegt in obligaties die zijn uitgegeven in euro of in Waartoe verplicht u zich financieel als u Levob Toekomstvermogen koopt? Het Levob AEX+ Fonds belegt hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen in ondernemingen die genoteerd zijn aan de officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.. Daarbij 1 Kempen Capital Management N.V. is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder conform artikel 7, eerste lid van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. de nationale valuta van de EMU landen zoals die gold voor de invoering van de euro is er geen direct valutarisico. Nadat u participaties in de Levob Beleggingsfondsen heeft gekocht heeft u ten aanzien van de Levob Beleggingsfondsen geen verdere verplichtingen

3 meer. U kunt de participaties in de Levob Beleggingsfondsen ten behoeve van de Levob Toekomstvermogen aankopen door middel van periodieke stortingen. Voorbeelden van rendementen en kosten Het hieronder gegeven cijfervoorbeelden zijn alleen als voorbeeld bedoeld. De uiteindelijke resultaten zijn niet te voorspellen. Het is dan ook waarschijnlijk dat uw daadwerkelijke rendement in de toekomst niet gelijk zal zijn aan de hieronder vermelde rendementen. van het jaar pessimistische rendement van 4% historie* rendementspercentages * Dit bestaat uit het rendement op basis van de ontwikkeling van de netto intrinsieke waarde van het Fonds voor de periode van tot aangevuld met rendementen van de FTSE Eurotop 100 Index ( tot , op herbeleggingsbasis) en met de rendementen van de MSCI 15 ( tot , total return). Levob uropees Mix Fonds * Dit bestaat uit het rendement op basis van de ontwikkeling van de netto intrinsieke waarde van het Fonds voor de periode van tot aangevuld met rendementen van de gecreëerde benchmark: 50% Europese aandelenindex + 50% euro obligatie-index. De Europese aandelenindex rendementen is gebaseerd op de FTSE Eurotop 100 Index ( tot , op herbeleggingsbasis) aangevuld met de rendementen van de MSCI 15 ( tot , total return) en de euro obligatie-index is gebaseerd op de CBS Obligatie Index 5-8 jaar ( tot , op herbeleggingsbasis). De gegeven voorbeeldwaarden zijn na aftrek van alle kosten, maar vóór effecten van inkomstenbelasting. Opslag en afslag * Dit bestaat uit het rendement op basis van de ontwikkeling van de netto intrinsieke waarde van het Fonds voor de periode van tot aangevuld met rendementen van de CBS Obligatie Index 5-8 jaar ( tot , op herbeleggingsbasis). Levob AEX+ Fonds * Dit bestaat uit het rendement op basis van de ontwikkeling van de netto intrinsieke waarde van het Fonds voor de periode van tot aangevuld met rendementen van de AEX Index ( tot , op herbeleggingsbasis). bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 2,18% per jaar. Bij een bruto voorbeeld-rendement van vier procent bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 2,42% per jaar. Op basis van het netto historisch rendement bedraagt het rendement op de inleg na 20 jaar 8,90% per jaar. Levob uropees Mix bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 2,35% per jaar. Bij een bruto voorbeeldrendement van vier procent bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 2,43% per jaar. Op basis van het netto historisch rendement bedraagt het rendement op de inleg na 20 jaar 7,96% per jaar. Levob uro Obligaties bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 jaar 1,78% per jaar

4 Bij een bruto voorbeeld-rendement van vier procent In het (half)jaarverslag kunt u exact lezen hoeveel verkoopwaarde (dit is het aantal verkochte Hoe handelt u bij klachten? bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 deze kosten bedragen en wordt de TER participaties vermenigvuldigd met de intrinsieke jaar 2,27% per jaar. Op basis van het netto gespecificeerd. Voor 2003 bedroeg de TER: waarde per participatie verminderd met Bij klachten kunt u zich wenden tot de afdeling historisch rendement bedraagt het rendement op : 1,28% maximaal 1,5%). Hierbij worden tevens transactie- Cliëntenservice van Levob Bank N.V., postbus 432, de inleg na 20 jaar 5,99% per jaar. : 1,43% kosten van maximaal 0,75% van de 3830 AL Leusden, Levob uropees Mix Fonds: 1,27% verkoopwaarde in rekening gebracht. De bank neemt de klacht in behandeling Levob AEX Levob AEX+ Fonds: 1,29% Wat gebeurt er bij overlijden? overeenkomstig de Regeling klachtenafhandeling beleggingsproducten Levob Bank N.V. Een bedraagt het netto rendement op de inleg na 20 Naast deze jaarlijkse kosten, zijn ook de éénmalige exemplaar van die regeling is op aanvraag jaar 3,08% per jaar. Bij een bruto voorbeeld- kosten in de voorbeeldwaarden verdisconteerd. Indien de rekeninghouder overlijdt erven de verkrijgbaar. Wanneer u de afhandeling van de klacht rendement van vier procent bedraagt het netto Dit betreft de op- en afslag en de transactiekosten erfgenamen genoemde vorderingen op de niet bevredigend vindt, kunt u zich wenden tot de rendement op de inleg na 20 jaar 2,41% per jaar. bij verkoop van participaties in het Fonds. Wanneer Stichting Levob Beleggingsrekening, welke blijken Geschillencommissie Bankzaken, Surinamestraat 24, Op basis van het netto historisch rendement u participaties koopt, betaalt u een opslag van uit de beleggingsrekening. De beleggings GJ Den Haag, tel of de bedraagt het rendement op de inleg na 20 jaar 9,95% per jaar. Toelichting op kosten maximaal 2,5% over de aankoopwaarde, wanneer u verkoopt ontvangt u de dan geldende intrinsieke waarde verminderd met maximaal 1,5%. Van genoemde opslag komt maximaal 0,25% en rekening kan eventueel inlegvrij voortgezet worden of de opgebouwde waarde kan, zonder dat de vergoeding in rekening wordt gebracht, uitgekeerd worden. Er zijn in beginsel geen klachtencommissie DSI, Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam, tel Indien u geen gebruik wenst te maken van voornoemde mogelijkheden van klachtenbehandeling of het oordeel van de van de afslag maximaal 1% ten gunste van het gevolgen voor de waarde van de belegging. betreffende commissie u niet tot tevredenheid stemt, Als reële inschatting voor de kosten die jaarlijks op het bruto rendement van het Fonds in mindering zijn gebracht, is de zogenaamde Total Expense Ratio (TER) gebruikt. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen de totale kosten die ten laste van het Fonds komen ten opzichte van het vermogen van het Fonds. Daarnaast betaalt u transactiekosten bij verkoop van 0,75% over de verkoopwaarde. Bij een switch tussen Levob Beleggingsfondsen bedragen de transactiekosten maximaal 0,25% over de verkoopwaarde indien u uw reeds opgebouwde vermogen wilt switchen. Welke informatie is van belang voor de inkomstenbelasting? Zowel de persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels en de uitleg van deze regels kunnen kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Is een wettelijk garantiestelsel van toepassing op de Levob Toekomstvermogen gemiddeld eigen vermogen. De totale kosten bestaan uit: - de beheervergoeding van 0,09% per maand Kunt u uit het Levob Toekomstvermogen stappen en wat zijn de gevolgen? een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van de Levob Beleggingsfondsen. Daardoor kan het netto rendement op dit product Op dit product is geen wettelijk garantiestelsel van toepassing. over de intrinsieke waarde van het Fonds; - de vergoeding ten gunste van de bewaarder en Indien u tijdens de looptijd de beleggingsrekening worden beïnvloed. Toetsing en/of registratie bij het BKR van de depotbank van respectievelijk 0,02% en wenst op te zeggen bent u een vergoeding De Levob Beleggingsfondsen 0,01% per kwartaal over de intrinsiek waarde verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 75,00. De Levob Beleggingsfondsen hebben de status van een Indien u een Levob Beleggingsfonds Hypotheek van het Fonds; Uw opzegging kunt u schriftelijk aan Levob Bank fiscale beleggingsinstelling wat met zich mee brengt dat aanvraagt wordt uw kredietwaardigeheid getoetst bij - de kosten van de Wtb-vergunning, N.V. doorgeven. Na de genoemde looptijd kunt u ze binnen acht maanden na afloop van het boekjaar hun het Bureau Krediet Registratie in Tiel (BKR). Mede op vergaderingen van Participanten, externe de beleggingsrekening opzeggen zonder dat de fiscale winst zullen uitkeren. Op het dividend dat de basis van deze BKR-informatie wordt beslist of u in adviseurs, administratie en accountants en vergoeding verschuldigd is. De transactiekosten van Levob Beleggingsfondsen uitkeren zal overeenkomstig aanmerking komt voor een Levob Beleggingsfonds andere direct aan het fonds toe te rekenen maximaal 0,75% van de verkoopwaarde worden te de geldende belastingwetgeving in beginsel 25% Hypotheek. Indien achterstande in betalingen externe kosten. allen tijde in rekening gebracht. dividendbelasting worden ingehouden. Deze ontstaan zullen deze worden gemeld bij het BKR dividendbelasting komt voor rekening van de belegger. conform de regels van het BKR. De Levob Beleggingsfondsen hebben een semi open end karakter. Dit houdt in dat het Fondsen, onder de in het prospectus genoemde De ingehouden dividend-belasting is in het algemeen volledig verrekenbaar met de inkomstenbelasting. Wie houdt toezicht op het financiële bijsluiter van het fonds? voorwaarden, in beginsel te allen tijde participaties De waarde van de beleggingen zal in beginsel tot de zal afgeven en innemen rond de intrinsieke waarde rendementsgrondslag voor het inkomen uit sparen en Voor vragen over het toezicht op de Financiële De waarde van uw belegging kan fluctueren. per participatie. beleggen (Box III) moeten worden gerekend. Bijsluiter kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Rendementen vanuit het verleden bieden geen De belastingheffing in Box III bedraagt 30% over een Financiële Markten bellen: (op garantie voor de toekomst. Kijk in de Voor u als belegger betekent dit dat u uw forfaitair rendement van 4% van het gemiddelde van werkdagen van 9 tot 17 uur, 0,35 per gesprek) risicoparagraaf van deze financiële bijsluiter participaties kunt verkopen tegen de de rendementsgrondslag in het desbetreffende jaar. of u kunt kijken op voor uw financiële risico s

5 Het toezicht is er niet op gericht uw risico s in verband de Levob Beleggingsfonds Hypotheek weg te nemen. Ten aanzien van deze financiële bijsluiter houdt het toezicht in dat de Autoriteit Financiële Markten de toepassing van de regelgeving over financiële bijsluiters controleert. Hoe kunt u verder informatie verkrijgen? Verdere informatie kunt u verkrijgen via Levob Bank N.V. Postadres Postbus AL Leusden Bezoekadres Storkstraat LB Leusden Telefoon Fax Internet De afgiftekoers van de Levob Beleggingsfondsen wordt dagelijks gepubliceerd in het landelijke dagblad De Telegraaf en in de verschillende regionale dagbladen. Daarnaast wordt de afgiftekoers van de Levob Beleggingsfondsen dagelijks gepubliceerd op U kunt ook Levob Bank bellen: Het prospectus is verkrijgbaar via de beheerder van het Fonds en via Levob Bank. Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat WZ Amsterdam Telefoon: Internet: Levob Bank N.V. Storkstraat LB Leusden Telefoon: FB 010 B Het Fonds is niet aansprakelijk voor de volledigheid van de in deze financiële bijsluiter verstrekte informatie. De informatie is gebaseerd op de gegevens zoals bekend op 6 februari

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter bij de Verlenging

Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Dexia Bank Nederland N.V. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari 2003 1 - januari 2003 (Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.) Financiële Bijsluiter Bij

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven

Loyalis Levensloop. uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven 1FINANCIËLE BIJSLUITER2 Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie 90.0167.05 december 2005 Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid-Limburg nr. 14053379 Gecertifieerd ISO 9001 : 2000 over het

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product

FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Fortis B Fix BEVEK 21 juni 2004 FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Fortis B Fix Equity 126 Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Als u voor later een kapitaal wilt opbouwen, is er nu een aantrekkelijk alternatief voor de gewone spaarrekening: AEGON Levensloop

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen Waarom AEGON Levensloop Wonen? Een hypotheek afsluiten is behalve voor de financiering van uw huis ook een uitstekende manier om aan vermogensvorming

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Zo werkt Garantie Beleggen

Zo werkt Garantie Beleggen Productwijzer Beleggen De zekerheid van sparen, de rendementskansen van beleggen Garantie Beleggen Wilt u een hoog rendement op uw spaargeld behalen, maar tegelijk weinig of geen risico lopen? Geen probleem.

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Voor producten als dit product is het

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

FBTO BELEGGINGSFONDSEN

FBTO BELEGGINGSFONDSEN FBTO BELEGGINGSFONDSEN BELEGGEN MET UITZICHT OP HOGE RENDEMENTEN Hogere rendementen mogelijk Keuze uit vijf fondsen Gespreide belegging zorgt voor beperkt risico Alle informatie vindt u ook op: www.fbto.nl

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt

Nadere informatie

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund.

Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. FINANCIËLE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over HiQ Invest Market Neutral Fund. HiQ Invest Market Neutral Fund Over de financiële bijsluiter Voor producten als het Market

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds IV CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woningfonds IV CV Voor producten als dit product is het opstellen van

Nadere informatie

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie