Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013 Inleiding Beste D4Y Abonnee, Hierbij vindt u alweer de eerste uitgave van onze nieuwsbrief en model portefeuille van Het zal u niet zijn ontgaan dat met name de Amerikaanse beurzen de laatste tijd fors zijn gestegen. Er is zelfs sprake van een record stand van de Dow. Een en ander weerspiegelt in onze ogen het toenemende vertrouwen in de Amerikaanse economie. Ook de herverkiezing van president Obama heeft de rust doen wederkeren doch dit neemt niet weg dat de problemen in de VS v.w.b. de staatsschuld nog immer aanwezig zijn. Vroeg of laat zal men over moeten gaan op bezuinigingen. Men heeft het probleem van de Fiscal Cliff voorlopig afgewend doch het feit blijft dat lastenverzwaringen en belastingverhogingen ook voor de amerikanen onafwendbaar zijn. Het enige wat dit kan beperken is een aanzienlijke groei van de Amerikaanse economie. Gezegd moet worden dat de groei van economie inderdaad de goede kant op lijkt te gaan en dat huizenprijzen weer enigszins gaan stijgen. Geen belasting wel dividend Zoals al meer gezegd, de Amerikaanse econome is zeer flexibel, niet in de laatste plaats omdat amerikanen een winners mentaliteit hebben. Daarnaast zijn er de vele regelingen die het het ondernemen sterk stimuleren en het ook voor particulieren mogelijk maken om hier aan mee te doen via het kunnen verkrijgen van aandelen met aantrekkelijke dividenden. Amerikanen moet in veel opzichten voor zich zelf zorgen en dat doen ze ook. Wij hebben u reeds meerdere malen gewezen op aandelen van bedrijven met een zeer hoog dividend rendement omdat men 90% van de winst moet afdragen aan de aandeelhouders in ruil voor het niet hoeven betalen van winstbelasting. Tot deze categorie behoren ook de zogenaamde Real Estate Investment Trust (REIT). Deze bedrijven investeren op een specifieke wijze in financiële producten die gelinkt zijn aan onroerend goed. Ik zal u niet vermoeien met de details maar gezegd kan worden dat deze categorie van bedrijven op dit moment zeer hoge dividend rendementen tot wel 17% biedt. Daartegenover staat dat de risico's hoger kunnen zijn. Er zijn diverse soorten REIT's. De huidige D4Y modelportefeuille bevat twee van deze REIT's te weten American Capital Agency Corp. en Chimera Investment Corp. Wij adviseren u sterk Chimera te verkopen wanneer u dit aandeel in bezit heeft en te vervangen door een ander fonds te weten een (REIT) index fonds. In de toelichting modelportefeuille" leest u waarom en hoe. Tot slot wensen wij u nogmaals een goed beleggingsjaar Wijziging in format: Vanaf heden zal de D4Y nieuwsbrief en modelportefeuille verschijnen als een (1) PDF document op onze site. Tot nu toe waren het twee aparte documenten (PDF's). Dit op verzoek van talloze van onze abonnees. Tevens hebben wij de modelportefeuille uitgebreid met een kolom bronbelasting, waar u kunt zien hoeveel bronbelasting u betaalt voor het dividend van het betreffende fonds. De bronbelasting wordt automatisch ingehouden door uw bank of broker. Fred Hendriks Direkteur Dividend4You

2 D4Y Modelportefeuille De D4Y adviesportefeuille bevat doorlopend 20 tot 25 aandelen, die allen een gemiddeld dividendrendement opleveren tussen 8 en 12 % per jaar. Sommige zelfs meer. De adviesportefeuille is gespreid opgebouwd uit diverse typen aandelen. Wij adviseren u uw beleggingen in deze aandelen over zoveel mogelijk fondsen te spreiden. De reden hiervan is, dat het risico veel lager wordt als gevolg van het type fondsen waarin wordt belegd en de markten waarin deze aandelen zich bewegen. Bijgaande modelportefeuille bevat een mix aan aandelen, die u allen dagelijks kunt kopen op de bekende beurzen van Amerika en Canada en is op dit moment grotendeels opgebouwd uit stabiele fondsen van grote ondernemingen, waarbij het dividend al jaren stabiel en consequent wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In deze D4Y nieuwsbrief kunnen wij niet alle fondsen uit de adviesportefeuille uitputtend behandelen. Dat hoeft ook niet, aangezien wij er naar streven slechts beperkt te muteren in de portefeuille. Op o.a. vindt u uitgebreide informatie over elk fonds. Vanzelfsprekend zullen wij iedere maand een of meerdere fondsen aan een nadere beschouwing onderwerpen. Alle aandelen, ongeacht het type, kunt u dagelijks kopen en verkopen aan de hand van onze adviesportefeuille op de beurzen in de VS en Canada. Toelichting Modelportefeuille Januari 2013 Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van onze model portefeuille over 2012 dan zien we dat deze een rendement heeft gemaakt van ca % in dollars en ca. 12.5% in euro. Vanzelfsprekend kunnen wij niet uw rendement bepalen omdat dit afhang van welke aandeel u in bezit heeft en op welke moment u deze heeft gekocht. Het is duidelijk dat opnieuw het grootste deel van ons rendement niet afkomstig is van koerswinsten doch van het hoge dividend dat maandelijks of per kwartaal wordt uitgekeerd. Alle aandelen in onze portefeuille hebben in 2013 hun dividend trouw uitbetaald. Er zijn geen fondsen te vinden die op een of ander wijze hun dividend betalingen hebben gestaakt of uitgesteld. Wel zijn er hier en daar kleinen fluctuaties in de hoogte van de dividend uitkering geweest. Echter vrijwel alle fondsen hebben voldaan aan onze eis om 8-12% dividendrendement te scoren. Zijn er dan nooit problemen? Toch wel af en toe; een voorbeeld is Chimera Investment Corp. Dit bedrijf is de laatste tijd in de VS negatief in het nieuws. Chimera (CIM) toont nu alle verschijnselen van een probleem aandeel. Zo heeft het bedrijf diverse malen verzuimd om tijdig de financiele verslagen te overleggen en tevens het dividend verlaagd. Men heeft nu wederom uitstel gekregen tot half februari, doch dit voelt niet goed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de koers de afgelopen periode is gedaald met meer dan 25%. Daarmee is Chimera veruit de grootse daler in onze modelportefeuille doch aangezien onze portefeuille ruim is gespreid heeft dit geen nadelige gevolgen. Vele ander fondsen zijn namelijk in koers gestegen. Ondanks de koersdaling van CIM is men wel het forse dividend blijven betalen maar de vraag is hoe lang nog? Aangezien wij Chimera al bijna twee jaar in portefeuille hebben met een dividend rendement van 13-14% jaarlijks hebben wij geen verlies geleden op dit aandeel maar quitte gespeeld. Dit is natuurlijk het bewijs dat dividendrendement koersdalingen kan neutraliseren. Ondanks het feit dat de D4Y geen negatieve effecten heeft van de CIM problemen adviezen wij het aandeel te verkopen; wij verwijderen het aandeel uit onze portefeuille. REM; Indexfonds Zoals gezegd is CIM een REIT aandeel. Op de Amerikaanse beurzen zijn tientallen REIT fondsen te koop. Velen van hen bieden een hoog dividend rendement. Een van deze fondsen te weten American Capital Agency Corp. zit al geruime tijd in onze portefeuille met prima en constant dividendrendement van 15-16%. Gezien het feit dat er vele REIT fondsen bestaan is er ook een zogenaamde REIT index. Index fondsen (ETF's Exchange Trade Funds) volgen exact een index zoals bv de AEX of de Dow. Het grootste verschil met een traditioneel beleggingsfonds zit in de autonomie van de fondsbeheerder. Met behulp van geautomatiseerde handelscomputers volgt een ETF precies de index (de benchmark). Het fonds probeert niet om een beter resultaat te behalen dan de index. Wij hebben dan ook aan onze portefeuille toegevoegd een REIT Index Fonds te weten: IShares FTSE Nareit Mortage Plus Capped (REM). REM volgt (automatisch) alle REIT fondsen en het resultaat is het volgen van de Amerikaans REIT index. REM is heeft dan ook een aanzienlijk lager risico dan het beleggen in een individueel REIT Fonds. Het dividendrendement is dan wel iets lager maar altijd nog bijna 12% per jaar op dit moment. (zie ook fonds onder loupe) Voorzichtigheid Tot slot zijn wij op dit moment voorzichtig met het kopen van nieuwe aandelen omdat de Amerikaanse beurzen zo sterk zijn gestegen. Dit omdat we natuurlijk

3 altijd een aandeel proberen te kopen wanneer dit niet op het hoogste punt staat, ondanks een hoog dividend. M.a.w. we wachten de komende periode even af voegen alleen toe het aandeel REM toe aan onze portefeuille. Spreiden! Tot slot wil ik u nogmaals wijzen op het feit dat u het beste de risico's kunt spreiden door een portefeuille op te bouwen met allerlei typen fondsen conform de Dividend4You modelportefeuille. Wanneer u ca fondsen uit onze portefeuille opneemt in uw eigen portefeuille loopt u weinig risico. Daarnaast verdient het aanbeveling uw portefeuille op te bouwen in de tijd, d.w.z. dat u bijvoorbeeld maandelijks een aandeel koopt. Zo zal uw risico m.b.t. dollar en aandelen koersen over tijd uitmiddelen terwijl het dividend consequent doorloopt. U kunt zo vrijwel niet verliezen op termijn. Tot slot: De strategie van Dividend4You blijft gebaseerd op in de VS/Canada genoteerde echte hoogdividend aandelen met een jaarlijks rendement van ca. 8-12%, en vrijwel belastingvrij voor particulieren. Dividendrendement in procenten = jaardividend x 100/koers Alle fondsen in de D4Y modelportefeuille zijn dagelijks verhandelbaar! Let op de aankooplimieten. Wanneer u een aandeel koopt moet u proberen onder deze limiet aan te kopen om boven de 8 % rendement te blijven D4Y Adviesportefeuille: Risico profielen Alle fondsen in de advies portefeuille geven wij een risico profiel meegeven. Met behulp van deze profielen kunt u zelf beoordelen welk risico u acceptabel vindt. D4Y onderscheidt hierbij drie risico niveaus te weten: - Laag risico (L) Dit zij meestal fondsen van hele grote financiële instellingen of grote ondernemingen met een lang trackrecord van continue dividend betalingen. - Middelmatig risico (M) Bij deze fondsen is de dividend betaling historie vaak wat korter of het fonds bestaat nog niet zo lang. Daarnaast zijn sommigen type fondsen vanzelfsprekend sterker afhankelijk van marktomstandigheden dan anderen. M-fondsen zijn meestal van het type bedrijfsaandeel, BDC (Business Development Companies) en/of REIT (Real Estate Investment Trust). - Hoog Risico (H) Ook deze fondsen zitten veelal in de categorie BDC en REIT doch het hoge dividendrendement (10-14 %) compenseert het mogelijk hogere risico. Wanneer u voorzichtig wilt opereren met weinig verrassingen en een constante maandelijkse (en/of kwartaal) dividend stroom dan adviseren wij u voornamelijk in laag risico fondsen te beleggen. Wanneer U wat meer risico s wilt nemen met M of H fondsen zult u een aanzienlijk hoger dividend rendement kunnen behalen. De modelportefeuille van D4Y bevat alle categorieën doch de meest van onze adviezen betreffen laag/midden risico aandelen met een dividend rendement van 8-12 %/jaar. Fonds onder de loupe: IShares FTSE Nareit Mortage Plus Capped (REM). Wij hebben er al vaker op gewezen dat meer dan 90% van de beheerders van beleggingsfondsen bij financiële instellingen niet is staat zijn om beter te presteren dan een index zoals bv de AEX index. Vandaar dat veel wordt geadviseerd om te beleggen in zogenaamde index trackers, fondsen die simpel de index volgen door te beleggen in alle aandelen van die index. Er bestaan honderden indexen en sommige marktpartijen hebben zich volledig gespecialiseerd in index beleggen. Het grootste voordeel van ETF's zijn de lagere beheerkosten. Die zijn ongeveer 0,4 procent vergeleken met de ongeveer 2 procent kosten van traditionele beleggingsfondsen. Men probeert niet slimmer te zijn dan de markt, en hoeft dus ook geen dure analisten in dienst te nemen. Een computerprogramma doet het meeste werk. Daarnaast zijn ETF's in de regel vol belegd, en zitten er dus geen slecht renderende contanten in het fonds. Als belegger weet men zeker dat het resultaat van zijn investering niet slechter zal zijn dan gemiddeld, en loopt men niet het risico slachtoffer te worden van een fondsbeheerder met een onjuiste visie. Een van de grootse partijen op dit gebied is IShares. IShares behoort tot het Backrock concern, een van de goorste beleggers te wereld. REM is een indexfonds van IShares dat uitsluitend belegt (de index volgt) in Amerikaanse Real Estate Investment trusts (REIT's). Het fonds belegt o.a. in American Capital Agency Corp. uit onze portefeuille. Men heeft recent gepubliceerd dat bij ca. 50% van de fondsen in de REM-portefeuille het (ervaren) management van deze REITS zelf aandelen heeft (bij) gekocht. Dit is een teken van vertrouwen in de sector. Wij verwijderen zoals gezegd Chimera (CIM) uit onze portefeuille en vervangen deze door REM.

4 Het dividendrendement van REM bedraagt bijna 12 %. D4Y: Hoe te starten? Als beginnend belegger in Hoog Dividend aandelen moet U een eerste keuze maken voor de opbouw van uw portefeuille. Zoals aangegeven moet u daartoe een keuze maken voor een Internet bank/broker zoal Binckbank of Alex. Ook uw eigen huisbank biedt tegenwoordig veelal deze mogelijkheid. Daarbij moet U tevens bedenken of in privé wilt gaan beleggen of vanuit een (bedrijfs) BV situatie. Wanneer U eenmaal een rekening heeft bij een internetbroker kunt u beginnen. Als U kijkt naar de huidige adviesportefeuille dan vind u daar ca fondsen, allen met een verschillend profiel. Wij adviseren U allereerst met een bescheiden bedrag twee of drie fondsen te kopen die het dividend maandelijks uitkeren. Vervolgens wacht u enige weken tot U het eerste dividend op uw rekening krijgt bijgeschreven. Dit is een aha moment en een echt bewijs dat Hoog Dividend beleggen ook voor u werkt. D4Y adviseert u als beginnend belegger te kiezen uit de volgende twee of drie aandelen uit de portefeuille te weten: 1) Het ING Int. High Div. Eq. Income Fund Dit fonds heeft op dit moment een dividend rendement van ruim 9.5 % dat maandelijks wordt uitbetaald. 2) Cohen & Steers Infrastructure Fund Het fonds heeft vanaf het jaar 2000 onafgebroken maandelijks dividend uitgekeerd. Momenteel is het dividend rendement ruim 7.3 %. 3) Gladstone Commercial Corporation Ook dit fonds heeft een lange stabiel dividend met momenteel 8.1 % rendement/jaar. Bronbelasting Op uw dividend inkomsten uit de VS en Canada zal door uw broker/bank een bronbelasting worden ingehouden van meestal 15%. Op sommige fondsen wordt 0% bronbelasting ingehouden zoals bij preferente aandelen. Deze belasting is voor u aftrekbaar in box 3 (vermogensrendement heffing). Wanneer u belegt vanuit een BV, geldt dividend als inkomsten voor de BV; raadpleeg uw financiële adviseur m.b.t. uw persoonlijke situatie. Contact:

5 Dividend4You: Modelportefeuille Hierbij vindt u de laatste Dividend4You adviesportefeuille, waarmee u uw inkomen maandelijks of per kwartaal kunt aanvullen. De adviesportefeuille is samengesteld uit beleggingsfondsen en individuele aandelen. De portefeuille bestaat gemiddeld uit 20 tot 25 fondsen. Ons doel is de portefeuille slechts beperkt te wijzigen afhankelijk van de omstandigheden. Rust en rendement zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Uitgebreide fondsinformatie vindt u in onze maandelijkse nieuwsbrief of op door ingeven van de fondscode. Verklaring van de kolommen Fondscode/Koers Dit is de officiële naam/afkorting van het Fonds/Aandeel Tevens vindt u hier de beurs waarop het aandeel wordt verhandeld NA: Nasdaq, NY: NewYork Stock Exchange, TSE: Toronto Stock Exchange Koers Dit is de slotkoers op genoemde datum. Jaardividend Dit is het dividend per jaar (gebaseerd op het laatst uitgekeerde maand- of kwartaaldividend). Dividendrendement % Dit wordt als volgt berekend: Div. rendement = Jaardividend x100/slotkoers. Aankooplimiet Dit is de maximale koers die wij aanraden om te kopen om nog 8% rendement te maken. Dividenduitkering M= maandelijks, K= per kwartaal, J= jaarlijks Risicofactor L= Laag, M= middelmatig, H= hoog Bronbelasting Precentage bronbelasting dat u betaalt over de dividenduitkering. Disclamer: Op deze D4Y nieuwsbrief en modelportefeuille is de D4Y disclaimer van toepassing.

6 D4Y: Modelportefeuille 25 januari 2013 Fondsen Fondscod e/beurs SlotKoers Jaardiv. Div. rend. Aankoop limiet Div.uitk. Risico Bron bel. % AllianceBernstein Global High AWF/NY $ 16,65 1,20 7,21% 15,00 M L 15 Income Fd Alpine Global Premier Properties AWP/NY $ 7,60 0,60 7,89% 7,50 M L 15 Fund American Capital Agency Corp. AGNC/NA $ 31,63 5,00 15,81% 62,50 K H 15 BlackRock Corporate High Yield COY/NY $ 8,13 0,61 7,50% 7,63 K M 15 Fund BlackRock Kelso Capital Corp. BKCC/NA $ 10,39 1,04 10,01% 13,00 M L 15 Cohen & Steers Infrastructure UTF/NY $ 19,60 1,44 7,35% 18,00 K L 15 Fund Inc Compass Diversified Holdings CODI $ 15,58 1,44 9,24% 18,00 K M 15 Credit Suisse High Yield Bond Fund DHY/NY $ 3,27 0,32 9,72% 3,98 M L 15 Double Eagle Petroleum 9.25% DBLEP/NA $ 25,74 2,31 8,98% 28,90 K M 0 Pref Dreyfus High Yield Strategies Fund DHF/NY $ 4,33 0,42 9,70% 5,25 M L 15 Fifth Street Finance Corp FSC/NA $ 10,66 1,15 10,81% 14,40 M L 15 First Trust Mortgage Income Fund FMY/NY $ 17,16 1,68 9,79% 21,00 M L 15 Gladstone Commercial GOOD/NA $ 18,54 1,50 8,09% 18,75 M L 15 Corporation Guggenheim Strategic GOF/NY $ 22,94 1,85 8,06% 23,10 M L 15 Opportunities Fund ING Asia Pacific High Dividend Eq IAE/NY $ 16,96 1,48 8,73% 18,50 K M 15 Inc Fd ING Int High Div Eq Income Fund IID/NY $ 10,00 0,96 9,60% 12,00 M M 15 ishares FTSE NAREIT Mortgage REM/NY $ 14,82 1,72 11,61% 21,50 K M 15 Plus Capped Istar Financial 7.8% Pref Perp SFI-F/NY $ 23,64 1,95 8,25% 24,38 K M 0 John Hancock Investors Trust JHI/NY $ 23,31 2,00 8,58% 25,00 K L 15 MCG Capital Corp MCGC/NA $ 4,49 0,50 11,14% 6,25 K M 15 Northstar Realty Fin 8.25% Pref NRF-PB/NY $ 24,65 2,06 8,36% 25,75 K M 0 Perp. Pennantpark Investment Corp. PNNT/NA $ 11,12 1,12 10,07% 14,00 K M 15 Pimco High Income Fund PHK/NY $ 12,18 1,46 12,02% 18,30 M L 15 Prospect Capital Corp PSEC/NA $ 11,38 1,22 10,69% 15,21 M L 15 Stone Harbor Emerging Markets EDF/NY $ 26,00 2,16 8,31% 27,00 M L 15 Western Asset Global Partners Income GDF/NY $ 13,63 1,14 8,36% 14,25 M L 15 Fd Western Asset High Income Fund II HIX/NY $ 10,15 1,00 9,85% 12,50 M L 15 Op deze nieuwsbrief is onze disclaimer van toepassing

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel 34 BELEGGINGSPRODUCT De wekelijkse weging van een beleggingsproduct Soort: Vermogensbeheer Partij: Fundix Onderliggende waarde Beleggingsfondsen Kosten 18,50 per maand Minimum instapbedrag - VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie