Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013 Inleiding Beste D4Y Abonnee, Hierbij vindt u alweer de eerste uitgave van onze nieuwsbrief en model portefeuille van Het zal u niet zijn ontgaan dat met name de Amerikaanse beurzen de laatste tijd fors zijn gestegen. Er is zelfs sprake van een record stand van de Dow. Een en ander weerspiegelt in onze ogen het toenemende vertrouwen in de Amerikaanse economie. Ook de herverkiezing van president Obama heeft de rust doen wederkeren doch dit neemt niet weg dat de problemen in de VS v.w.b. de staatsschuld nog immer aanwezig zijn. Vroeg of laat zal men over moeten gaan op bezuinigingen. Men heeft het probleem van de Fiscal Cliff voorlopig afgewend doch het feit blijft dat lastenverzwaringen en belastingverhogingen ook voor de amerikanen onafwendbaar zijn. Het enige wat dit kan beperken is een aanzienlijke groei van de Amerikaanse economie. Gezegd moet worden dat de groei van economie inderdaad de goede kant op lijkt te gaan en dat huizenprijzen weer enigszins gaan stijgen. Geen belasting wel dividend Zoals al meer gezegd, de Amerikaanse econome is zeer flexibel, niet in de laatste plaats omdat amerikanen een winners mentaliteit hebben. Daarnaast zijn er de vele regelingen die het het ondernemen sterk stimuleren en het ook voor particulieren mogelijk maken om hier aan mee te doen via het kunnen verkrijgen van aandelen met aantrekkelijke dividenden. Amerikanen moet in veel opzichten voor zich zelf zorgen en dat doen ze ook. Wij hebben u reeds meerdere malen gewezen op aandelen van bedrijven met een zeer hoog dividend rendement omdat men 90% van de winst moet afdragen aan de aandeelhouders in ruil voor het niet hoeven betalen van winstbelasting. Tot deze categorie behoren ook de zogenaamde Real Estate Investment Trust (REIT). Deze bedrijven investeren op een specifieke wijze in financiële producten die gelinkt zijn aan onroerend goed. Ik zal u niet vermoeien met de details maar gezegd kan worden dat deze categorie van bedrijven op dit moment zeer hoge dividend rendementen tot wel 17% biedt. Daartegenover staat dat de risico's hoger kunnen zijn. Er zijn diverse soorten REIT's. De huidige D4Y modelportefeuille bevat twee van deze REIT's te weten American Capital Agency Corp. en Chimera Investment Corp. Wij adviseren u sterk Chimera te verkopen wanneer u dit aandeel in bezit heeft en te vervangen door een ander fonds te weten een (REIT) index fonds. In de toelichting modelportefeuille" leest u waarom en hoe. Tot slot wensen wij u nogmaals een goed beleggingsjaar Wijziging in format: Vanaf heden zal de D4Y nieuwsbrief en modelportefeuille verschijnen als een (1) PDF document op onze site. Tot nu toe waren het twee aparte documenten (PDF's). Dit op verzoek van talloze van onze abonnees. Tevens hebben wij de modelportefeuille uitgebreid met een kolom bronbelasting, waar u kunt zien hoeveel bronbelasting u betaalt voor het dividend van het betreffende fonds. De bronbelasting wordt automatisch ingehouden door uw bank of broker. Fred Hendriks Direkteur Dividend4You

2 D4Y Modelportefeuille De D4Y adviesportefeuille bevat doorlopend 20 tot 25 aandelen, die allen een gemiddeld dividendrendement opleveren tussen 8 en 12 % per jaar. Sommige zelfs meer. De adviesportefeuille is gespreid opgebouwd uit diverse typen aandelen. Wij adviseren u uw beleggingen in deze aandelen over zoveel mogelijk fondsen te spreiden. De reden hiervan is, dat het risico veel lager wordt als gevolg van het type fondsen waarin wordt belegd en de markten waarin deze aandelen zich bewegen. Bijgaande modelportefeuille bevat een mix aan aandelen, die u allen dagelijks kunt kopen op de bekende beurzen van Amerika en Canada en is op dit moment grotendeels opgebouwd uit stabiele fondsen van grote ondernemingen, waarbij het dividend al jaren stabiel en consequent wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In deze D4Y nieuwsbrief kunnen wij niet alle fondsen uit de adviesportefeuille uitputtend behandelen. Dat hoeft ook niet, aangezien wij er naar streven slechts beperkt te muteren in de portefeuille. Op o.a. vindt u uitgebreide informatie over elk fonds. Vanzelfsprekend zullen wij iedere maand een of meerdere fondsen aan een nadere beschouwing onderwerpen. Alle aandelen, ongeacht het type, kunt u dagelijks kopen en verkopen aan de hand van onze adviesportefeuille op de beurzen in de VS en Canada. Toelichting Modelportefeuille Januari 2013 Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van onze model portefeuille over 2012 dan zien we dat deze een rendement heeft gemaakt van ca % in dollars en ca. 12.5% in euro. Vanzelfsprekend kunnen wij niet uw rendement bepalen omdat dit afhang van welke aandeel u in bezit heeft en op welke moment u deze heeft gekocht. Het is duidelijk dat opnieuw het grootste deel van ons rendement niet afkomstig is van koerswinsten doch van het hoge dividend dat maandelijks of per kwartaal wordt uitgekeerd. Alle aandelen in onze portefeuille hebben in 2013 hun dividend trouw uitbetaald. Er zijn geen fondsen te vinden die op een of ander wijze hun dividend betalingen hebben gestaakt of uitgesteld. Wel zijn er hier en daar kleinen fluctuaties in de hoogte van de dividend uitkering geweest. Echter vrijwel alle fondsen hebben voldaan aan onze eis om 8-12% dividendrendement te scoren. Zijn er dan nooit problemen? Toch wel af en toe; een voorbeeld is Chimera Investment Corp. Dit bedrijf is de laatste tijd in de VS negatief in het nieuws. Chimera (CIM) toont nu alle verschijnselen van een probleem aandeel. Zo heeft het bedrijf diverse malen verzuimd om tijdig de financiele verslagen te overleggen en tevens het dividend verlaagd. Men heeft nu wederom uitstel gekregen tot half februari, doch dit voelt niet goed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de koers de afgelopen periode is gedaald met meer dan 25%. Daarmee is Chimera veruit de grootse daler in onze modelportefeuille doch aangezien onze portefeuille ruim is gespreid heeft dit geen nadelige gevolgen. Vele ander fondsen zijn namelijk in koers gestegen. Ondanks de koersdaling van CIM is men wel het forse dividend blijven betalen maar de vraag is hoe lang nog? Aangezien wij Chimera al bijna twee jaar in portefeuille hebben met een dividend rendement van 13-14% jaarlijks hebben wij geen verlies geleden op dit aandeel maar quitte gespeeld. Dit is natuurlijk het bewijs dat dividendrendement koersdalingen kan neutraliseren. Ondanks het feit dat de D4Y geen negatieve effecten heeft van de CIM problemen adviezen wij het aandeel te verkopen; wij verwijderen het aandeel uit onze portefeuille. REM; Indexfonds Zoals gezegd is CIM een REIT aandeel. Op de Amerikaanse beurzen zijn tientallen REIT fondsen te koop. Velen van hen bieden een hoog dividend rendement. Een van deze fondsen te weten American Capital Agency Corp. zit al geruime tijd in onze portefeuille met prima en constant dividendrendement van 15-16%. Gezien het feit dat er vele REIT fondsen bestaan is er ook een zogenaamde REIT index. Index fondsen (ETF's Exchange Trade Funds) volgen exact een index zoals bv de AEX of de Dow. Het grootste verschil met een traditioneel beleggingsfonds zit in de autonomie van de fondsbeheerder. Met behulp van geautomatiseerde handelscomputers volgt een ETF precies de index (de benchmark). Het fonds probeert niet om een beter resultaat te behalen dan de index. Wij hebben dan ook aan onze portefeuille toegevoegd een REIT Index Fonds te weten: IShares FTSE Nareit Mortage Plus Capped (REM). REM volgt (automatisch) alle REIT fondsen en het resultaat is het volgen van de Amerikaans REIT index. REM is heeft dan ook een aanzienlijk lager risico dan het beleggen in een individueel REIT Fonds. Het dividendrendement is dan wel iets lager maar altijd nog bijna 12% per jaar op dit moment. (zie ook fonds onder loupe) Voorzichtigheid Tot slot zijn wij op dit moment voorzichtig met het kopen van nieuwe aandelen omdat de Amerikaanse beurzen zo sterk zijn gestegen. Dit omdat we natuurlijk

3 altijd een aandeel proberen te kopen wanneer dit niet op het hoogste punt staat, ondanks een hoog dividend. M.a.w. we wachten de komende periode even af voegen alleen toe het aandeel REM toe aan onze portefeuille. Spreiden! Tot slot wil ik u nogmaals wijzen op het feit dat u het beste de risico's kunt spreiden door een portefeuille op te bouwen met allerlei typen fondsen conform de Dividend4You modelportefeuille. Wanneer u ca fondsen uit onze portefeuille opneemt in uw eigen portefeuille loopt u weinig risico. Daarnaast verdient het aanbeveling uw portefeuille op te bouwen in de tijd, d.w.z. dat u bijvoorbeeld maandelijks een aandeel koopt. Zo zal uw risico m.b.t. dollar en aandelen koersen over tijd uitmiddelen terwijl het dividend consequent doorloopt. U kunt zo vrijwel niet verliezen op termijn. Tot slot: De strategie van Dividend4You blijft gebaseerd op in de VS/Canada genoteerde echte hoogdividend aandelen met een jaarlijks rendement van ca. 8-12%, en vrijwel belastingvrij voor particulieren. Dividendrendement in procenten = jaardividend x 100/koers Alle fondsen in de D4Y modelportefeuille zijn dagelijks verhandelbaar! Let op de aankooplimieten. Wanneer u een aandeel koopt moet u proberen onder deze limiet aan te kopen om boven de 8 % rendement te blijven D4Y Adviesportefeuille: Risico profielen Alle fondsen in de advies portefeuille geven wij een risico profiel meegeven. Met behulp van deze profielen kunt u zelf beoordelen welk risico u acceptabel vindt. D4Y onderscheidt hierbij drie risico niveaus te weten: - Laag risico (L) Dit zij meestal fondsen van hele grote financiële instellingen of grote ondernemingen met een lang trackrecord van continue dividend betalingen. - Middelmatig risico (M) Bij deze fondsen is de dividend betaling historie vaak wat korter of het fonds bestaat nog niet zo lang. Daarnaast zijn sommigen type fondsen vanzelfsprekend sterker afhankelijk van marktomstandigheden dan anderen. M-fondsen zijn meestal van het type bedrijfsaandeel, BDC (Business Development Companies) en/of REIT (Real Estate Investment Trust). - Hoog Risico (H) Ook deze fondsen zitten veelal in de categorie BDC en REIT doch het hoge dividendrendement (10-14 %) compenseert het mogelijk hogere risico. Wanneer u voorzichtig wilt opereren met weinig verrassingen en een constante maandelijkse (en/of kwartaal) dividend stroom dan adviseren wij u voornamelijk in laag risico fondsen te beleggen. Wanneer U wat meer risico s wilt nemen met M of H fondsen zult u een aanzienlijk hoger dividend rendement kunnen behalen. De modelportefeuille van D4Y bevat alle categorieën doch de meest van onze adviezen betreffen laag/midden risico aandelen met een dividend rendement van 8-12 %/jaar. Fonds onder de loupe: IShares FTSE Nareit Mortage Plus Capped (REM). Wij hebben er al vaker op gewezen dat meer dan 90% van de beheerders van beleggingsfondsen bij financiële instellingen niet is staat zijn om beter te presteren dan een index zoals bv de AEX index. Vandaar dat veel wordt geadviseerd om te beleggen in zogenaamde index trackers, fondsen die simpel de index volgen door te beleggen in alle aandelen van die index. Er bestaan honderden indexen en sommige marktpartijen hebben zich volledig gespecialiseerd in index beleggen. Het grootste voordeel van ETF's zijn de lagere beheerkosten. Die zijn ongeveer 0,4 procent vergeleken met de ongeveer 2 procent kosten van traditionele beleggingsfondsen. Men probeert niet slimmer te zijn dan de markt, en hoeft dus ook geen dure analisten in dienst te nemen. Een computerprogramma doet het meeste werk. Daarnaast zijn ETF's in de regel vol belegd, en zitten er dus geen slecht renderende contanten in het fonds. Als belegger weet men zeker dat het resultaat van zijn investering niet slechter zal zijn dan gemiddeld, en loopt men niet het risico slachtoffer te worden van een fondsbeheerder met een onjuiste visie. Een van de grootse partijen op dit gebied is IShares. IShares behoort tot het Backrock concern, een van de goorste beleggers te wereld. REM is een indexfonds van IShares dat uitsluitend belegt (de index volgt) in Amerikaanse Real Estate Investment trusts (REIT's). Het fonds belegt o.a. in American Capital Agency Corp. uit onze portefeuille. Men heeft recent gepubliceerd dat bij ca. 50% van de fondsen in de REM-portefeuille het (ervaren) management van deze REITS zelf aandelen heeft (bij) gekocht. Dit is een teken van vertrouwen in de sector. Wij verwijderen zoals gezegd Chimera (CIM) uit onze portefeuille en vervangen deze door REM.

4 Het dividendrendement van REM bedraagt bijna 12 %. D4Y: Hoe te starten? Als beginnend belegger in Hoog Dividend aandelen moet U een eerste keuze maken voor de opbouw van uw portefeuille. Zoals aangegeven moet u daartoe een keuze maken voor een Internet bank/broker zoal Binckbank of Alex. Ook uw eigen huisbank biedt tegenwoordig veelal deze mogelijkheid. Daarbij moet U tevens bedenken of in privé wilt gaan beleggen of vanuit een (bedrijfs) BV situatie. Wanneer U eenmaal een rekening heeft bij een internetbroker kunt u beginnen. Als U kijkt naar de huidige adviesportefeuille dan vind u daar ca fondsen, allen met een verschillend profiel. Wij adviseren U allereerst met een bescheiden bedrag twee of drie fondsen te kopen die het dividend maandelijks uitkeren. Vervolgens wacht u enige weken tot U het eerste dividend op uw rekening krijgt bijgeschreven. Dit is een aha moment en een echt bewijs dat Hoog Dividend beleggen ook voor u werkt. D4Y adviseert u als beginnend belegger te kiezen uit de volgende twee of drie aandelen uit de portefeuille te weten: 1) Het ING Int. High Div. Eq. Income Fund Dit fonds heeft op dit moment een dividend rendement van ruim 9.5 % dat maandelijks wordt uitbetaald. 2) Cohen & Steers Infrastructure Fund Het fonds heeft vanaf het jaar 2000 onafgebroken maandelijks dividend uitgekeerd. Momenteel is het dividend rendement ruim 7.3 %. 3) Gladstone Commercial Corporation Ook dit fonds heeft een lange stabiel dividend met momenteel 8.1 % rendement/jaar. Bronbelasting Op uw dividend inkomsten uit de VS en Canada zal door uw broker/bank een bronbelasting worden ingehouden van meestal 15%. Op sommige fondsen wordt 0% bronbelasting ingehouden zoals bij preferente aandelen. Deze belasting is voor u aftrekbaar in box 3 (vermogensrendement heffing). Wanneer u belegt vanuit een BV, geldt dividend als inkomsten voor de BV; raadpleeg uw financiële adviseur m.b.t. uw persoonlijke situatie. Contact:

5 Dividend4You: Modelportefeuille Hierbij vindt u de laatste Dividend4You adviesportefeuille, waarmee u uw inkomen maandelijks of per kwartaal kunt aanvullen. De adviesportefeuille is samengesteld uit beleggingsfondsen en individuele aandelen. De portefeuille bestaat gemiddeld uit 20 tot 25 fondsen. Ons doel is de portefeuille slechts beperkt te wijzigen afhankelijk van de omstandigheden. Rust en rendement zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Uitgebreide fondsinformatie vindt u in onze maandelijkse nieuwsbrief of op door ingeven van de fondscode. Verklaring van de kolommen Fondscode/Koers Dit is de officiële naam/afkorting van het Fonds/Aandeel Tevens vindt u hier de beurs waarop het aandeel wordt verhandeld NA: Nasdaq, NY: NewYork Stock Exchange, TSE: Toronto Stock Exchange Koers Dit is de slotkoers op genoemde datum. Jaardividend Dit is het dividend per jaar (gebaseerd op het laatst uitgekeerde maand- of kwartaaldividend). Dividendrendement % Dit wordt als volgt berekend: Div. rendement = Jaardividend x100/slotkoers. Aankooplimiet Dit is de maximale koers die wij aanraden om te kopen om nog 8% rendement te maken. Dividenduitkering M= maandelijks, K= per kwartaal, J= jaarlijks Risicofactor L= Laag, M= middelmatig, H= hoog Bronbelasting Precentage bronbelasting dat u betaalt over de dividenduitkering. Disclamer: Op deze D4Y nieuwsbrief en modelportefeuille is de D4Y disclaimer van toepassing.

6 D4Y: Modelportefeuille 25 januari 2013 Fondsen Fondscod e/beurs SlotKoers Jaardiv. Div. rend. Aankoop limiet Div.uitk. Risico Bron bel. % AllianceBernstein Global High AWF/NY $ 16,65 1,20 7,21% 15,00 M L 15 Income Fd Alpine Global Premier Properties AWP/NY $ 7,60 0,60 7,89% 7,50 M L 15 Fund American Capital Agency Corp. AGNC/NA $ 31,63 5,00 15,81% 62,50 K H 15 BlackRock Corporate High Yield COY/NY $ 8,13 0,61 7,50% 7,63 K M 15 Fund BlackRock Kelso Capital Corp. BKCC/NA $ 10,39 1,04 10,01% 13,00 M L 15 Cohen & Steers Infrastructure UTF/NY $ 19,60 1,44 7,35% 18,00 K L 15 Fund Inc Compass Diversified Holdings CODI $ 15,58 1,44 9,24% 18,00 K M 15 Credit Suisse High Yield Bond Fund DHY/NY $ 3,27 0,32 9,72% 3,98 M L 15 Double Eagle Petroleum 9.25% DBLEP/NA $ 25,74 2,31 8,98% 28,90 K M 0 Pref Dreyfus High Yield Strategies Fund DHF/NY $ 4,33 0,42 9,70% 5,25 M L 15 Fifth Street Finance Corp FSC/NA $ 10,66 1,15 10,81% 14,40 M L 15 First Trust Mortgage Income Fund FMY/NY $ 17,16 1,68 9,79% 21,00 M L 15 Gladstone Commercial GOOD/NA $ 18,54 1,50 8,09% 18,75 M L 15 Corporation Guggenheim Strategic GOF/NY $ 22,94 1,85 8,06% 23,10 M L 15 Opportunities Fund ING Asia Pacific High Dividend Eq IAE/NY $ 16,96 1,48 8,73% 18,50 K M 15 Inc Fd ING Int High Div Eq Income Fund IID/NY $ 10,00 0,96 9,60% 12,00 M M 15 ishares FTSE NAREIT Mortgage REM/NY $ 14,82 1,72 11,61% 21,50 K M 15 Plus Capped Istar Financial 7.8% Pref Perp SFI-F/NY $ 23,64 1,95 8,25% 24,38 K M 0 John Hancock Investors Trust JHI/NY $ 23,31 2,00 8,58% 25,00 K L 15 MCG Capital Corp MCGC/NA $ 4,49 0,50 11,14% 6,25 K M 15 Northstar Realty Fin 8.25% Pref NRF-PB/NY $ 24,65 2,06 8,36% 25,75 K M 0 Perp. Pennantpark Investment Corp. PNNT/NA $ 11,12 1,12 10,07% 14,00 K M 15 Pimco High Income Fund PHK/NY $ 12,18 1,46 12,02% 18,30 M L 15 Prospect Capital Corp PSEC/NA $ 11,38 1,22 10,69% 15,21 M L 15 Stone Harbor Emerging Markets EDF/NY $ 26,00 2,16 8,31% 27,00 M L 15 Western Asset Global Partners Income GDF/NY $ 13,63 1,14 8,36% 14,25 M L 15 Fd Western Asset High Income Fund II HIX/NY $ 10,15 1,00 9,85% 12,50 M L 15 Op deze nieuwsbrief is onze disclaimer van toepassing

Nieuwsbrief en Modelportefeuille December 2013

Nieuwsbrief en Modelportefeuille December 2013 Nieuwsbrief en Modelportefeuille December 2013 Euforie over aandelen beurzen goed voor dividendbeleggers? Beste D4Y Abonnee, Het jaar 2013 is alweer bijna teneinde en we staan op de drempel van een nieuw

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2010 Hoog dividend als alternatief voor obligaties De grote problemen die zijn ontstaan bij de banken tijdens de kredietcrisis, scheppen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Dinsdag 10 november 2015 Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en Managing Director Think

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Samenstelling en beleggingsschema s passieve lifecycles Allianz DGA Pakket Allianz Pensioen Beleggen De vermogensopbouw in de Allianz

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

1 TOSTRAMS Week van de Belegger ETF s en Beleggingsfondsen

1 TOSTRAMS Week van de Belegger ETF s en Beleggingsfondsen 1 TOSTRAMS Week van de Belegger ETF s en Beleggingsfondsen Week van de Belegger (deel IV) ETF s en beleggingsfondsen. Op de vierde dag van de belegger bespreken we ETF s en beleggingsfondsen. Allereerst

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 4 e Kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 8 oktober 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement?

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Met de hoogdividend fondsen van BNP Paribas Investment Partners kan het allemaal De hoogdividend fondsen van BNPP

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. Zorgeloos

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Den Haag, 11 oktober 2013 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch In welk land zou u willen beleggen? 800

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Beleggen in leningen met meer risico

Beleggen in leningen met meer risico beleggingsfondsen Bed Tekst Koos Henning Voor high yield obligaties,ook wel junk bonds genoemd, zijn de mooiste jaren voorbij. Toch bieden deze obligaties flink hogere rente dan veilige staatsobligaties.

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2012 IV

Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2012 IV Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement Rendementsoverzicht 2012 IV Toelichting rendementsoverzicht Dit rendementsoverzicht biedt u inzicht in de rendementen van onze Allianz Fondsen vanaf de

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 1 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 18 januari 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015 Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg Dinsdag 17 februari 2015 De agenda Wat is een ETF De impact van kosten Wat is een index Manieren om een index te volgen Dividendlekkage Portefeuillemanagement & verhandeling

Nadere informatie