orkestreert al die s p o nt a n e m a s s a d e m o n s t ra t i e s?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "orkestreert al die s p o nt a n e m a s s a d e m o n s t ra t i e s?"

Transcriptie

1 .7 The Sun Na 45 jaar wo e n s d a g 21 januari 2015 jaargang 9 nr. 217 Het weer PAGINA 14 Met een zwaai van zijn toverstaf pompt Mario Draghi, topman van de Europese Centrale Bank, morgen waarschijnlijk 500 miljard euro in de economie. Is dat wel z o n goed plan? Pagina 4 en 5 geen blote borsten meer op pagina 3.8 C a r t o o n p r o t e st e n Wi e orkestreert al die s p o nt a n e m a s s a d e m o n s t ra t i e s? Carrièreb ij l age Z e l f s t a n d i ge Zonder Pensioen. Is dat dom, of een slimme en welover wogen ke u z e? Mario kan toveren ILLUSTRAIE ROEL VENDERBOSCH Overal droog. Een matige zuidoostenwind. Koud met s ochtends lichte vorst en in de middag rond +2 graden. Af en toe zon. 2 C Ik ben denk ik Limburgser dan Geert Wilders zei Anja Lkoundi in 2007 LEES nrc.next BESPAAR TOT 40% GA NAAR NRC.NL/ABO x(7b0bb4*qkkknp( prijs 1, 30 Tarieven januari 2015

2 Inhoudsopgave Portfolio 3 Advertentiemogelijkheden print NRC Handelsblad 4 Advertentiemogelijkheden print nrc.next en nrc de week 5 Visualisatie formaten print 6 Crossmediale pakketten Toeslagen en kortingen 8 Bijlagen 9/10/11 Overige proposities 12/13 NRC Digitaal 14 Advertentiemogelijkheden digitaal 15/16 NRC Carrière 17/18 Sluitingstijden 19/20 Familieberichten 20 Rubrieksadvertenties 21 Reserveren en aanleveren 23 2

3 Tarieven 2015 Portfolio Print Digitaal NRC Handelsblad nrc.nl G 19 DEC EMB ER NRC.NL Landelijke onafhankelijke kwaliteitskrant met nuancering en duiding van het binnen- en buitenlands nieuws. VRI JDA Cuba-VS in Miami ns Cubaa is hiermee Onze pijn sloten niet afge 6-7 ws In het nieu 2014 het Jaar vand i afsche ratie er corpo Bestuurd den Berg Hedy van n hand voor r t iets Er gebeur s in end opwind n de lettere 5x per week maandag t/m teijn: vrijdag Duives en al bezwarkend 15 in Bereik: lezers1) 0 lang be 2 g li wiebe I I e t Betaalde oplage: ) t Ru k mij Ik stee meer in het vuu niemand pagina 1, 2-3 Boeken E6-7 PRIJS 2,- ZORGWE G JAARGAN 9 45 NO.6 Nieuw sanaly eikt na alitie ber moeizam handel e onder r oord ove ingen akk zorgwet. NRC Weekend Inlic over htingene met de we xpert hode erzi Ja s va nwek ne May ke er n de VS pa nde gina 11 Britseime di diep e spio enst in B nnen elga NA comzaten ur Buitenland t E9-11 Cultu d 8-11 Spor Binnenlan richten E8 INHOUD Familiebe E4 Colofon 9 C14-15 JS ntie INTE RVIE FIL MM WS AA DE KSTE NI SE JA NZ R KO ÉE RP FR AN SC HE K PA F AU AC TR W VA N ICE SY TS DE R ST ER KE Po van litiek ban is ee ge m n za ense ak vo TO n ge or en M- JA N ME word EU S en DeLUXE ber 2 mber 2014 ovem nove nd n azine #21, Weeke NRC Advo caa t tue le Mag High end luxury & lifestyle magazine vol stijl, aspiratie en internationale namen. Elke editie komt tot stand met een gastredacteur. Intell ec EXECU Eigen TIVE XE DeLU Y ww w.le E galpe X DeLU opl e.n l Beste l uw Laa ts Han te kan puzz dzaam s! ca elbo uw deau b ek best ij elli ng cade aus op nr clux.n x(7b Lee s NR C Han del Ga en bes sblad naa r nrcpaar tot.nl/abo 432% 0BB4 l *KKLK QL( 3,50 LTANC +]!&!;!= Bezo 088 rginforma tie www ma.nrc. t/m vr 08.0 nl/se rvice of 45 u, zat BURG!& u reld de we epi 6x per jaar k van edac Gastr teur, de be edz ené R ste ko Bereik: lezers1) Betaalde oplage: ) R nrc.next Landelijke kwaliteitskrant voor nieuwe generatie nieuwsconsumenten, brutaal en eigenzinnig, met kort nieuws en achtergronden... 7 The Sun Na 45 jaar geen blote borste meer op pagina n 3 woensdag 21 januari jaargang 9 nr. Cartoonprot est orkestreert al die en Wie massademons spontane traties? Carrièrebijlage Zelfstandige Zonder Pensio Is dat dom, of en. een slimme en weloverwogen keuze? 217 Met een zwaai van zijn tovers taf Mario Draghi, topman van de pompt Europese Centrale Bank, morgen waars chijnlijk 500 miljard euro in de zo n goed plan? economie. Is dat wel Pagina 4 en 5 Mario kan to veren 5x per week maandag t/m vrijdag Bereik: lezers1) Betaalde oplage: ) ILLUSTRAIE ROEL VENDERBOSCH next zaterdag bijlage nrc.nexvan t Het weer Ik ben denk ik Limburgs dan Geert Wilders er zei Anja Lkoundi in 2007 t ex T 40% L/ABO.n.N TO nrcaar NRC R ES LE BESP NAA GA PAGINA 14 JAARGANG 1 x(7b0bb4*qkkknp( NRC.NL Elke zaterdag verschijnt nrc.next ook als weekendeditie. Met speciaal vormgegeven katern Offline voor op zondag. prijs 1,30 2 C Overal droog. Een matige zuidoostenwind. Koud met s ochtends lichte vorst en in de middag rond +2 graden. Af en toe zon. NO.1 PRIJS 2,- FOTO REUTERS mij Neem mee 2 13 oktober nrc.next 12 & 2013 g 13 oktobe r 2013 The making of ala M la pagina 4-5 oktober& Zonda Hij pakt offline diplomate bijlage van nrc.next Pageviews per week: ) Bezoekers per week: ) FOTO PETER DE Nieuws apps De apps tonen de digitale kranten, los of via abonnement. NRC Handelsblad app: Downloads per week: ) nrc.next app: Downloads per week: ) NRC Reader Elke ochtend 8 beste artikelen die diepgang, achtergronden en verklaringen bij het nieuws geven. Vormgegeven voor de ipad en iphone. Van NRC Reader is tevens een Opinie & Debat editie beschikbaar. Pageviews per week: ) Bezoekers per week: ) In Beeld app Actuele nieuwsfoto s geselecteerd door NRC-redactie. Actieve gebruikers per maand: ) NRC Carrière Crossmediaal arbeidsmarktplatform bestaande uit het Carrière-katern in nrc.next, Economie-katern in NRC Weekend en de websites nrc.nl/carriere en nrccarriere.nl. Iedere zaterdag Oplage: ) KROM n Zaterdag 12 1) NOM Print Monitor 2013-II / 2014-I 2) HOI gemiddelde Q t/m Q (inclusief replica) 3) Eigen opgave gemiddelde Q1-Q (inclusief replica) 4) Google Analytics weekgemiddelde januaridecember ) Google Analytics weekgemiddelde september-december ) Eigen opgave weekgemiddelde januari-december ) Eigen opgave maandgemiddelde januari-november 2013 wel aan +]!&!"!=!% dom & LUXEM H CONSU BELGIË SEARC VAN DEN BRINK 13 FOTO LARS pag. & LUXEMBU Iedere zaterdag Bereik: lezers1) Betaalde oplage: ) 9 s Nog voor de wekker gaat, serveert NRC Q een overzicht. 3,50 H klimet a sp at de w lijt erel d PAGI NA PAGI Adv erte 432% NRC Q mping ca Moord op de offline pagina E ADVERTENTI 6-11 STUDENTEN AL x(7b0bb4*qkkkpt( Geh BELGIË ik kwas Nu gaar s, werp ik stra Een En zon medic moen gevangen. bijw der Nu isijnde erk inge n RG 2,50 Weekenduitgave van NRC Handelsblad met katernen Economie, Opinie & Debat, Wetenschap en Lux. Wa de ar leer marcia de tele n? Pageviews per week: 6,2 miljoen4) Bezoekers per week: 1,7 miljoen4) T de kon voor hij team. Het zijn dat AMSTERD verrassing men. Dat genoegen PvdA geen wet zou stem jn mort de VVD harde gazorg estei ijk heef met gen de tor Adri Duiv geen gesprek Uiteindel minder: wen dat het zegt sena Weekend, in geleeen trou men met weken beide t om door naar geno maar wel ver gen in NRC raak. Twee t. Voor het rech er tegen er ezen rantie, stel erdoor kom liever dan verder Coen Verb duidelijk dat doorverw waren : alles. zonder voor vestigt al en Het geldt wets was ingen zen bezijn. word en pers erverkiez zouden en den tiepartijen arts te che ziekenhuiekeraar. ren hebb ster Schip n de - coali crisis en Kam ers Samsom. stemmen drie, die ande van mini onderstreepte academis st van de verz uit het com overtuie taak nu een de PvdA-leid r dan, De kern Halbe ep laten rgd een lastig n die mee tussenkomste afspraken was na een overeind Vooral tieleider op de valre hebben gezo nu voor tuige Moerland leid blijft en VVD-frac dat zorgverde mee niet nieuw. Zo de Eerste her staan toren over al Duive- zich. De wet zou g in de zorg volsters cteur René n e in zijn sena at eruit en om kos) Assc ge is delin mini Voor reda ten moti Unie besta en. twee voor sociaaldedie isten midt krijg Zij moe laten temm en promd gesteunde Door onze voor een esteijn. Een maar tegen er (Chr ontzag na een het Zijlstra. meer mach zor. Zo kunn niet bree n balans Roel Kuip net moest weinig ndien krijgen - zich gens Duivkan daar allee er van heeft iging aan len zekeraarszorg te beheersen n af te sluig. De kabi toont eker het Kam bijsdre Bove HAA PvdA verz r. crisi steijn DEN van contracte orbeeld elijk dat als leide in PvdA-kringen de mocraat komen. De verder reikt ten in de maatrege politieke al duid meer invloed and iten geen zen die bijvo tegen Samsom veel weekje f: enkele extra Ik in opst zij beslu leveren. senatorenkruistocht tegen hermen leem dat Duivesteijn. gen voor rzekeraars. drie ziekenhui dure zorg prob de is Binnenho den te besc zorgverzekede met ve hun een zegt n. eker nhuizen den op in ten rmaatse of te vacuüm. is t van leider, val voor verzekeraars acht in de senatore om verz bederf op zieke met een d logisch dan de van iende mach e onde drukmiddel nties van vann tig sfeer delingen den een ideo regeerakkoor op de macht ade groe ging ervaar erd in ook: erns n de regerend verzeker geen recht Geen gara Een onderhan crisisop het duit dram name Samsom er gedetaille 2016 den de ng toch ng raars. Maar ngen tusse voor een eiste wijze waar vindt hij ron zen voor dat met polis vanaf oudi vergoedi Toch zorgcompromis ede Kam om de hervormi Kamer Haag.. De VVD de verh een jaar, Twe afgesloten r ja, er is gekour. (NRC) eid goedkope (gedeeltelijke) zen. Eerste in Den II is na over het Den Haag -senatoren stel Maa op nhui mogelijkhvoeren als de partijen bij af: zo sfeer in we voor tisch. informate net-rutte hebben in deze zieke houden, te achtige lijk dat drie PvdAAdri DuiveBos als som het nieu eind te Het kabi rust weer terugle senator Zater ns Sam Wouter zij door nd jaar ook van anke voor zorg beleid over (VVD) enkele esteijn ieke g enke dat volge aanv ling n geduiv polit een dag oerin in volge is geve dat Adri Om haar. Dat zou r aanv eringsrege zich Schippers De hoop coalitie is het, 13 de van zouden stel zouden view met kend van de wegstemt een uitvo wiebelig t minister schreven. ng te krij- onde, garanties ment [+] Inter voor Wee cem tbestaan Daaren door steijn de heef essies opge in NRC het parle mmi we wets dat. en kunn liet n het inste nieu over bevoor gen. morg waar bren senatoren r & Zo vannacht ident conc genoeg is om met het n. Zij weigerde geluk in de (AMvB) t uit te spreken. ng bleek uivaar kan dit spannige pres week vier uur spro instemme het bedrijfson tie die het s- dat van drie weer eerder deze sitieministerkort voorndag niet hoef ieke nood de oppo jen werd gen Kamer 14Asscher en mini en in de, die een kwestie raakte. Deze polit te liggen bij pers er de de PvdA stel tegenhield slagge- mee te Kamer Tweede coali elig iende parti eidmschip afge- van vicepremi ondhce Eers van de stenterst gevoook bij de bevr hun door Rutte, t op ber n haar wetsvoor was tbestaan SGP. Chri een Volksgez er met w is het rech 20 netscrisis partijen, stenunie en same ter van be- voor te Kam de het Nieu Een kabi PvdA hadden verd14 kabinet er Eers e stemmen. D66, Chrir Arie Slob noem net beleid gaan. ion. Het om vend kabi VVD en toe nd opin als het Unieleide marktwend. promis gevonden een seco twee keer om de bezwaar. beleid ernstig zetten dat tot t is aanvaard en. een com met hun verander plicadoor zou het parlemen te gaan in de zorg te com politieke steunen niet door ordening komt een en SGP er ook Daarbij ChristenUnie hebben tie. D66, s beleid, en invloed is afer ALG r hun te KaSchipp EM op maa EEN in de Eers ie in HAND Advertentie invloed van hun rol eigen fract zetels BLA hankelijk Samsom zijn D (182 nspel wil benr 8) EN de C.N mer. Als Kamer buite L NIE te tstreeks UW net: de de Eers t hij dus rech E ROT het kabi oppoter ten, raak ekering van DAM iende SCH E COU staansverz en met de bevr senaat. RAN Het T (184 goede band iaal is in de da cruc 4) z!#!& gboe sitie die KLKKT( +\!,! na 2 k taar pagi na 4-5 men x(7b0bb4*k elsblad pagi [+] Com Hand nieuws tot [+] In het Lees NRCen bespaar nrc.nl/abo ,95 Ga naar LU X NDEN vice of AID GEBO nrc.nl/ser uur glossy.nl CM GENA 24 X 17 ommel FORMATIE zaterdag PAGIN A S BEZORGIN uur, vr E1-7 ma t/m IG JAA omie 978 CHT RGA ISBN PRA 19 Econ NG 45 NO nschap SBLAD ERL IJK, Wete. 64 a C17-19 NRC HANDEL BLOEDE Medi/ PRI Opinie et Co se Kabin Website met al het relevante nieuws uit binnen- en buitenland. GRATIS HTC ONE MINI 3

4 Advertentiemogelijkheden print NRC Handelsblad code bxh (in mm) aandeel tarief NRCH ( ) tarief NRC Weekend ( ) CD101V 266x398 1/ CD102BS 212x238 1/ CD102VL 266x190 1/ CD307VL 266x166 3/ CD205BL 212x190 2/ CD205VS 104x375 2/ CD207BS 158x190 2/ CD207VL 266x118 2/ CD104B 158x166 1/ CD104L 212x118 1/ CD104S 104x238 1/ CD104VL 266x94 1/ CD105BL 158x118 1/ CD106BS 104x166 1/ CD106VL 266x70 1/ CD108BS 104x118 1/ CD108VL 266x46 1/ CD109L 158x70 1/ CD109VL 266x40 1/ CD110BL 104x94 1/ CD114BL 104x70 1/ CD114L 158x46 1/ CD120L 104x46 1/ CD120S 50x94 1/ CD125L 104x40 1/ CD127BS 50x70 1/ CD132L 104x30 1/ CD140B 50x50 1/ Spreads CS101V 550x398 2/ CS104VL 550x94 1/

5 Advertentiemogelijkheden print nrc.next en NRC De Week code bxh (in mm) aandeel tarief nrc.next ( ) tarief next zaterdag ( ) tarief NRC De Week ( ) CD101V 266x398 1/ CD102BS 212x238 1/ CD102VL 266x190 1/ CD307VL 266x166 3/ CD205BL 212x190 2/ CD205VS 104x375 2/ CD207BS 158x190 2/ CD207VL 266x118 2/ CD104B 158x166 1/ CD104L 212x118 1/ CD104S 104x238 1/ CD104VL 266x94 1/ CD105BL 158x118 1/ CD106BS 104x166 1/ CD106VL 266x70 1/ CD108BS 104x118 1/ CD108VL 266x46 1/ CD109L 158x70 1/ CD109VL 266x40 1/ CD110BL 104x94 1/ CD114BL 104x70 1/ CD114L 158x46 1/ CD120L 104x46 1/ CD120S 50x94 1/ CD125L 104x40 1/ CD127BS 50x70 1/ CD132L 104x30 1/ CD140B 50x50 1/ Spreads CS101V 550x398 2/ CS104VL 550x94 1/

6 Visualisatie formaten Dit is een visualisatie van de advertentieformaten zoals in de tabel op pagina 4 en 5 zijn opgenomen. 1/1 2/5 1/2 1/2 3/7 2/5 2/7 CD101V bxh: 266x398 CD102BS bxh: 212x238 CD102VL bxh: 266x190 CD307VL bxh: 266x166 CD205BL bxh: 212x190 CD205VS bxh: 104x375 CD207VL bxh: 266x118 1/4 1/4 1/6 1/4 1/4 1/5 1/6 CD104B bxh: 158x166 CD104L bxh: 212x118 CD104S bxh: 104x238 CD104VL bxh: 266x94 CD105BL bxh: 158x118 CD106BS bxh: 104x166 CD106VL bxh: 266x70 2/7 1/8 1/8 1/9 1/9 1/10 1/14 CD207BS bxh: 158x190 CD108BS bxh: 104x118 CD108VL bxh: 266x46 CD109L bxh: 158x70 CD109VL bxh: 266x40 CD110BL bxh: 104x94 CD114BL bxh: 104x70 1/14 1/20 1/20 1/25 1/27 1/32 1/40 CD114L bxh: 158x46 CD120L bxh: 104x46 CD120S bxh: 50x94 CD125L bxh: 104x40 CD127BS bxh: 50x70 CD132L bxh: 104x30 CD140B bxh: 50x50 Spreads 1/1 1/4 CS101V bxh: 550x398 CS104VL bxh: 550x94 V Volledige hoogte en breedte VL Volledig breedte van de pagina, niet volledige hoogte VS Volledige hoogte van de pagina, niet volledige breedte L Liggend BL Blok liggend B Blok BS Blok staand S Staand 6

7 hjhjhhjhjhjhkldkl;skdl Tarieven 2015 Crossmediale pakketten 2015 * Pakketnaam Omschrijving Pakkettarief NRC Take-over Doordeweeks 1/1 full colour in NRC Handelsblad en nrc.next Voorpaginastrook in NRC Handelsblad en nrc.next 266x40 1 Homepage Take Over op nrc.nl 1 Mobile Banner Large (evt. video) NRC mobiel fixed 1 InBeeld App Interstitial fixed 1 Full Banner Large in nieuwsbrief nrc.nl ,- NRC Take-over Weekend 1/1 full colour in NRC Weekend en nrc.next zaterdag Voorpaginastrook in NRC Weekend en nrc.next zaterdag 266x40 1 Homepage Take Over op nrc.nl 1 Mobile Banner Large (evt. video) NRC mobiel fixed 1 InBeeld App Interstitial fixed 1 Full Banner Large in nieuwsbrief nrc.nl ,- NRC frequent doordeweeks 5x adv. 158x166 full colour in NRC Handelsblad en nrc.next impressies Halfpage op nrc.nl impressies Mobile Banner Large 3x NRC Reader App (ma-vr) 2x Full Banner Large in nieuwsbrief nrc.nl 2x Nieuwsbrief Ad NRC Q ,- NRC Small 1x adv. 104x166 full colour in NRC Handelsblad impressies Large Rectangle op nrc.nl 5.000,- NRC Medium 1x adv. 158x166 full colour in NRC Handelsblad impressies Two Ad op nrc.nl ,- NRC Large 1x adv. 266x190 full colour in NRC Handelsblad Halfpage Ad op nrc.nl ,- * voor alle crossmediale pakketten geldt: op basis van beschikbaarheid en looptijd 1 maand. Gedurende het jaar worden diverse acties aangeboden. Neem contact op met uw accountmanager voor onze aantrekkelijke actietarieven of check deze op onze website 7

8 Offline Speciaal vormgegeven katern bij next zaterdag. Deze bijlage heeft een nog handzamer formaat, de helft van de normale krant. Een handig mee te nemen en door te lezen bijlage. code bxh (in mm) aandeel tarief ( ) hele pagina 185x265 1/ halve pagina liggend 185x130 1/2 922 Geen advertentiemogelijkheden op voorpagina, pagina 2&3 en achterpagina. Toeslagen en kortingen De genoemde advertentieformaten worden standaard en zonder toeslag geplaatst op een redactiepagina. U kunt op een specifieke pagina voorin de krant reserveren, of in een bepaald katern of redactioneel umfeld. U betaalt alleen een toeslag voor paginagarantie (en kleur). De samenstelling van de krant en het overige advertentieaanbod bepalen de beschikbaarheid. Uitzonderlijke plaatsingsverzoeken zijn op aanvraag. positietoeslagen 1e katern opvolgend katern kleurtoeslagen toeslag voorpagina 400% 200% pagina % 50% steunkleur 25% full colour 50% pagina 4, 5, 6 en 7 200% 50% overige paginagarantie 50% 50% 8

9 Bijlagen Vijfmaal Cultuur De redactie van NRC Handelsblad besteedt volop aandacht aan kunst, cultuur, film en literatuur, en geeft dit een prominente positie in het dagelijks katern Cultuur. Elke dag heeft dit katern een ander thema. Op maandag Première, dinsdag Media, woensdag Film, donderdag Cultureel Supplement en op vrijdag Boeken. NRC Handelsblad-lezers zijn cultuurconsumenten van de eerste orde. Zij zien NRC Handelsblad als voornaamste informatiebron op dit gebied. Daarom voorzien wij dagelijks in de behoefte van de lezer. Naast de reguliere advertentiemogelijkheden die in dit katern van toepassing zijn, biedt NRC Media onderstaande extra mogelijkheden. Art Ladder in Cultuur - Cultureel Supplement De Art Ladder verschijnt wekelijks op donderdag in het katern Cultuur Cultureel Supplement. Deze donderdageditie van het katern heeft als speciaal doel om aankondigingen van tentoonstellingen, exposities, veilingen, beurzen, symposia en lezingen te doen. Deadline reserveren: maandag uur. code bxh (in mm) aandeel tarief do. NRCH ( ) ART x350 1/ ART x300 1/ ART x250 1/ ART x200 1/ ART x150 4/ ART x100 1/ ART-75 50x75 2/ ART-50 50x50 1/ De reguliere kleurtoeslagen zijn van toepassing. PodiumKunsten in Cultuur - Cultureel Supplement Op de pagina PodiumKunsten in het katern Cultuur Cultureel Supplement op donderdag kunt u uw culturele programma gericht onder de aandacht brengen bij uw doelgroep door een advertentie/advertorial te plaatsen. NRC Media verzorgt de opmaak van de pagina PodiumKunsten. U kunt bij ons de tekst en het beeldmateriaal aanleveren. In afstemming met uw specifieke wensen maakt NRC Media de advertentie/advertorial voor u op (maximaal 2 correctierondes). formaat tarief ( )* verschijning deadline reserveren deadline materiaal 1/3 pagina tweewekelijks do. 10:00 uur** vr. 12:00 uur** * Full colour toeslag 25%. ** Een week voor plaatsing. Wetenschap, Opinie & Debat, Lux Op zaterdag verschijnen bij NRC Weekend de katernen Wetenschap, Opinie & Debat en Lux. De NRC Handelsbladlezer hecht grote waarde aan onderwerpen als techniek, innovatie, fundamentele wetenschap, maar houdt ook van kwaliteit, niet alleen in de nieuwsvoorziening, maar ook in hun dagelijkse behoeftes. Daarbij wil NRC Handelsblad een cruciale rol spelen in de opinievorming. Deze onderwerpen hebben daarom dagelijks een plaats in het nieuwskatern, en op zaterdag uitgebreid in eigen katernen. De reguliere advertentiemogelijkheden zijn in deze katernen van toepassing. 9

10 Bijlagen Economie Het Economie-katern biedt zowel de particulier belegger als de zakelijke beslisser al het relevante financieel-economische nieuws. Het katern verschijnt van dinsdag tot en met zaterdag, met op zaterdag een speciale uitgave gericht op carrière en persoonlijke financiën. Naast de reguliere advertentiemogelijkheden die in dit katern van toepassing zijn, biedt NRC Media onderstaande extra mogelijkheden. Economie - voorpaginabanner Prominente positie bovenaan de voorpagina van het Economie-katern in bannerformaat. code bxh (in mm) aandeel tarief ddw NRCH ( ) tarief NRC Weekend ( ) E-CD132L 104x30 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. Economie - beursvak Op zaterdag verschijnen de beursberichten in NRC Weekend in het Economie-katern, in de sectie Mijn Carrière. Het beursvak is een speciale advertentiepositie tussen de aandelen Euronext Amsterdam en de beleggingsfondsen met AEX-notering. code bxh (in mm) aandeel tarief NRC Weekend ( ) E-CD108BS 104x118 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. Economie - financiële berichten Dagelijks kunnen in NRC Handelsblad uw financiële berichten zoals fusieaankondigingen, aandeelhoudersvergaderingen aangeboden worden. Deze financiële berichten worden op een 6-koloms paginaopmaak geplaatst op basis van millimeter per kolom. dag tarief ( ) maandag t/m vrijdag zaterdag 6,21 per millimeter per kolom in zwart-wit 8,26 per millimeter per kolom in zwart-wit De financiële berichten worden geplaatst op de familieberichtenpagina. Wilt u uw financieel bericht op een andere plek in de krant plaatsen (zoals in het umfeld economie), dan adviseren wij een advertentie tussen de redactie te plaatsen. Aanleveren uiterlijk om uur de dag voor plaatsing. 10

11 Bijlagen Amsterdam en Rotterdam-katern Het Amsterdam en Rotterdam-katern verschijnen bij NRC Handelsblad op vrijdag. Dit acht pagina s tellende katern voorziet de inwoners van de regio Amsterdam en Rotterdam van kwaliteitsjournalistiek over lokale onderwerpen. Met informatie over wat zij niet mogen missen en wat er te doen is in de regio. code bxh (in mm) aandeel tarief Amsterdam NRCH vrijdag ( ) tarief Rotterdam NRCH vrijdag ( ) CD101V 266x398 1/ CD102VL 266x190 1/ CD102BS 212x238 1/ CD307VL 266x166 3/ CD205BL 212x190 2/ CD205VS 104x375 2/ CD207BS 158x190 2/ CD207VL 266x118 2/ CD104B 158x166 1/ CD104VL 266x94 1/ CD104L 212x118 1/ CD104S 104x238 1/ CD105BL 158x118 1/ CD106BS 104x166 1/ CD106VL 266x70 1/ CD108VL 266x46 1/ CD108BS 104x118 1/ CD109L 158x70 1/ CD109VL 266x40 1/ CD110BL 104x94 1/ CD114BL 104x70 1/ CD114L 158x46 1/ CD120S 50x94 1/ CD120L 104x46 1/ CD125L 104x40 1/ CD132L 104x30 1/ CD127BS 50x70 1/ CD140B 50x50 1/ Spread Spread CS101V 550x398 2/ CS104VL 550x94 1/

12 Overige proposities NRC Lifestyle De pagina NRC Lifestyle is speciaal ontwikkeld en alleen bedoeld voor adverteerders binnen de lifestyle branche om hun product(en) onder de aandacht te brengen in vorm van een advertorial conform de voorwaarden van NRC Lifestyle Advertorial. formaat tarief ( ) bxh (in mm) verschijning deadline reserveren deadline materiaal 1/8 pagina x80 tweewekelijks in NRC Weekend vr. 12:00 uur ma. 15:00 uur 1/4 pagina x164 / 258x80 tweewekelijks in NRC Weekend vr. 12:00 uur ma. 15:00 uur 1/2 pagina x164 tweewekelijks in NRC Weekend vr. 12:00 uur ma. 15:00 uur Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. NRC Huizen De pagina NRC Huizen is speciaal ontwikkeld voor adverteerders binnen de branche onroerend goed en verschijnt elke zaterdag in NRC Weekend en vrijdag in nrc.next. Via nrchuizen.nl kunt u zelf op eenvoudige wijze de advertentie(s) opgeven. In slechts 3 stappen wordt uw advertentie vervolgens niet alleen geplaatst op een stijlvol opgemaakte full colour pagina in NRC Weekend en/of nrc.next, maar ook digitaal op nrc.nl. advertentie formaten bxh (in mm) aandeel tarief ( ) nrc.next vrijdag tarief ( ) NRC Weekend 1/8 pagina 131x85 1/ /4 pagina 266x85 1/ /2 pagina 266x174 1/ /1 pagina 266x352 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. Sport Speciaal op maandag verschijnt bij NRC Handelsblad het Sport-katern met de uitslagen, bijzonder behaalde resultaten en overig actueel sportnieuws. Op de overige dagen komt sport aanbod in het nieuwskatern. De VP-banner sport is een prominente positie bovenaan de voorpagina van het sportkatern op maandag in bannerformaat. code bxh (in mm) aandeel tarief maandag NRCH ( ) S-CD132L 104x30 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. 12

13 Overige proposities DeLUXE In het high-end glossy magazine DeLUXE staan artikelen van de NRC-redactie over bijzondere personen en exclusieve producten, trends en ervaringen. Het magazine is een aanvulling op de overige bijlagen van NRC Handelsblad. DeLUXE is gemaakt op het DNA van de NRC-lezer. Het biedt de lezer inhoudelijke en relevante stukken met grote, opvallende beelden van professionele fotografen. Kernwoorden van het magazine zijn: intelligente luxe, grote internationale namen, eigentijds, ambitieus, stijl en glamour. DeLUXE verschijnt 6x per jaar. code bxh (in mm) aandeel tarief ( ) fc en zw/w CD x372 1/ CD x372 2/ Materiaal aflopend aanleveren, 5mm overvul rondom. toeslagen toeslag cover 2, 3 en 4 25% verschijning DeLUXE maart 2015 DeLUXE sept 2015 DeLUXE april 2015 DeLUXE okt 2015 DeLUXE mei 2015 DeLUXE nov 2015 Data voor reserveren en aanleveren kunt u vinden op nrcmedia.nl. NRC Exclusief De full colour advertentierubriek NRC Exclusief is bestemd voor retailers en fabrikanten in het luxe segment. De rubriek verschijnt in NRC Handelsblad van donderdag tot en met zaterdag op een redactionele pagina in het nieuwskatern. code bxh (in mm) aandeel tarief ddw NRCH ( ) tarief NRC Weekend ( ) EXCL x250 1/ EXCL x200 1/ EXCL x150 1/ EXCL x100 1/ EXCL x50 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. 13

14 NRC Digitaal nrc.nl nrc.nl is de zelfstandige gratis nieuwssite van NRC Media. nrc.nl brengt het allerlaatste nieuws en voegt er snelle duiding aan toe. Behalve actualiteit brengt nrc.nl ook het beste van het web - het artikel dat je gelezen moet hebben, het filmpje dat je niet mag missen, mooie foto s, of expertblogs over niches. nrc.nl is er voor een breed publiek, dat wil weten wat er nu gaande is. NRC Handelsblad app De digitale editie van de krant en het laatste nieuws van nrc.nl zijn 24 uur per dag toegankelijk via de NRC Handelsblad app. Ook de volledige NRC Weekend krant inclusief bijlagen verschijnt in digitale vorm. Lezers kopen losse nummers van de kranten of hebben een digitaal abonnement. nrc.next app nrc.next-lezers willen hun krant overal kunnen lezen. Zij kiezen zelf het moment, de plaats en het medium: papier, smartphone of tablet. Via de nrc.next app is de krant los te downloaden of toegankelijk via een digitaal abonnement. In Beeld app De NRC In Beeld applicatie voor de ipad werd gelanceerd in mei Naar een idee van The Boston Globe en The Guardian. Het belangrijkste (internationale) nieuws wordt dagelijks door de NRC-redactie samengevat in fotoseries. Behalve via de gratis app voor de ipad kunnen de series ook bekeken worden op NRC Reader Elke ochtend een nieuwe editie met de 8 beste artikelen die diepgang, achtergronden en verklaringen bij het nieuws geven. Speciaal vormgegeven voor de ipad en iphone. Van NRC Reader is tevens een Opinie & Debat editie beschikbaar. NRC Carrière Crossmediaal arbeidsmarktplatform bestaande uit het Carrière-katern in nrc.next, Economie-katern in NRC Weekend en de websites nrc.nl/carriere en nrccarriere.nl. NRC Q Terwijl de lezers liggen te slapen selecteren en schrijven NRC-redacteuren in andere tijdzones relevant nieuws. Nog voor de wekker gaat, serveert NRC Q een overzicht. Leesbaarheid op telefoon en tablet als uitgangspunt. 14

15 Advertentiemogelijkheden digitaal Het uitgebreide productportfolio van NRC Media biedt diverse digitale advertentie mogelijkheden die in de onderstaande tabel zijn verwerkt. Display Advertising & Rich Media op nrc.nl Leaderboard Leaderboard XL Billboard Full Banner Large Formaat Pixels 728x x optioneel expandable, dan 984x x Rectangle Large HalfPage DevilAd FloorAd Formaat Pixels 336x x x x optioneel expandable max. 980x500 Logolink Article Advertorial Advertorial links Advertorial rechts Formaat Pixels specs op aanvraag 468x200 specs op aanvraag specs op aanvraag p/wk Kop max. 35 karakters Tekst max. 45 karakters niet de homepage mogelijk alleen op homepage mogelijk alleen op homepage mogelijk Homepage Takeover Two Ad Two Ad XL Article Video Formaat Pixels 984x120 / 336x p/dg 728x90 / 336x zijn tegelijk zichtbaar 984x120 / 336x zijn tegelijk zichtbaar videobestand 30 Special Page Nieuwsbrief nrc.nl Formaat Pixels Afrekenmodel specs op aanvraag 468x vast tarief p/dg i.c.m. een bannercampagne cpm (tenzij anders aangegeven) Alle genoemde advertentiemogelijkheden en tarieven gelden vanaf 1 januari 2015 en zijn excl.btw tenzij anders vermeld. 15

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten.

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. Magazine van Kempen Communicatie 2012 nummer 3 Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. In deze uitgave o.a. Coaching haalt het beste uit de werknemer Enthousiaste klanten

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Naam: Q. Jong A Tai Projectnaam: Q.Q.D (Quentin s Quality Design) Datum: 28 april 2015 Klas: MM2C INHOUDSOPGAVE 1. De ondernemer... 3 1.1 Persoonlijke gegevens:... 3 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt

DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL 2,2 miljoen euro voor grafimediasector P03 Het flitsfaillissement nieuwe mode? P07 FNV KIEM MAGAZINE EDITIE /GRAFIMEDIA Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave

Nadere informatie

VOEDING MEDIABROCHURE 2015. vakblad website nieuwsbrieven social media Bijeenkomsten search engine marketing YOURbusinessmedia

VOEDING MEDIABROCHURE 2015. vakblad website nieuwsbrieven social media Bijeenkomsten search engine marketing YOURbusinessmedia ~1~ MEDIABROCHURE 2015 VOEDING NU voor vakprofessionals op het gebied van voeding en gezondheid vakblad website nieuwsbrieven social media Bijeenkomsten search engine marketing YOURbusinessmedia ~ 2 ~

Nadere informatie

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Verslag Raad van Toezicht 2009............................................. 07 Inleiding..............................................................

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer Het Wijn en Spijs Lokaal Lekker eten en een goed glas wijn interview pagina 5 Tony s Chocolonely Op weg naar slaafvrije chocolade interview pagina 8 Arko van Brakel Iedereen ondernemer expert pagina 22

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders De impact van de Wet Incassokosten (WIK) Forum: Financieren en investeren. Special: Green & Fun cars

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders De impact van de Wet Incassokosten (WIK) Forum: Financieren en investeren. Special: Green & Fun cars Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen vallei regionaal zakenmagazine Jaargang

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

mediamonitor over nieuws en het anp analyse en verdieping #1 november 2009 Commissariaat voor de Media

mediamonitor over nieuws en het anp analyse en verdieping #1 november 2009 Commissariaat voor de Media mediamonitor analyse en verdieping #1 over nieuws en het anp november 2009 Commissariaat voor de Media Colofon De Mediamonitor is een uitgave van het Commissariaat voor de Media Redactie Wieteke Jongbloed

Nadere informatie

IK BéN MIJN MERK. Jantine Vaartjes (April and May): Let's dance. Extra zonnig nummer! Neerlands trots (afl 5): Nazomerspecial:

IK BéN MIJN MERK. Jantine Vaartjes (April and May): Let's dance. Extra zonnig nummer! Neerlands trots (afl 5): Nazomerspecial: TWEËentwintigste jaargang nummer 5 SEPTEMBER 2013 prijs 5,50 Nazomerspecial: Extra zonnig nummer! Neerlands trots (afl 5): Let's dance Primeur! Clickable Paper Jantine Vaartjes (April and May): IK BéN

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Onderzoek Online Video

Onderzoek Online Video Onderzoek Online Video Sanoma/SBS 2014 Inhoudsopgave Introductie Pagina 3 Samenvattingen Pagina 4 Resultaten Pagina 7 Bijlagen Pagina 67 Onderzoek Online Video Sanoma-SBS 2014 2 Introductie Dit onderzoek

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

inhoud Bijlagen: Verantwoording 29 Definitie media-activiteiten 32 Kerncijfers Media:Tijd 34 Amsterdam / Den Haag, april 2014 Colofon

inhoud Bijlagen: Verantwoording 29 Definitie media-activiteiten 32 Kerncijfers Media:Tijd 34 Amsterdam / Den Haag, april 2014 Colofon 2O14 media:tijd 2014 03 inhoud Hoofdstuk 1 Tijdsbesteding algemeen 6 Hoofdstuk 2 Tijd voor media 9 Hoofdstuk 3 Media-multitasking 15 Hoofdstuk 4 Gebruik van mediadragers 17 Hoofdstuk 5 Kijken naar audiovisuele

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie