orkestreert al die s p o nt a n e m a s s a d e m o n s t ra t i e s?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "orkestreert al die s p o nt a n e m a s s a d e m o n s t ra t i e s?"

Transcriptie

1 .7 The Sun Na 45 jaar wo e n s d a g 21 januari 2015 jaargang 9 nr. 217 Het weer PAGINA 14 Met een zwaai van zijn toverstaf pompt Mario Draghi, topman van de Europese Centrale Bank, morgen waarschijnlijk 500 miljard euro in de economie. Is dat wel z o n goed plan? Pagina 4 en 5 geen blote borsten meer op pagina 3.8 C a r t o o n p r o t e st e n Wi e orkestreert al die s p o nt a n e m a s s a d e m o n s t ra t i e s? Carrièreb ij l age Z e l f s t a n d i ge Zonder Pensioen. Is dat dom, of een slimme en welover wogen ke u z e? Mario kan toveren ILLUSTRAIE ROEL VENDERBOSCH Overal droog. Een matige zuidoostenwind. Koud met s ochtends lichte vorst en in de middag rond +2 graden. Af en toe zon. 2 C Ik ben denk ik Limburgser dan Geert Wilders zei Anja Lkoundi in 2007 LEES nrc.next BESPAAR TOT 40% GA NAAR NRC.NL/ABO x(7b0bb4*qkkknp( prijs 1, 30 Tarieven januari 2015

2 Inhoudsopgave Portfolio 3 Advertentiemogelijkheden print NRC Handelsblad 4 Advertentiemogelijkheden print nrc.next en nrc de week 5 Visualisatie formaten print 6 Crossmediale pakketten Toeslagen en kortingen 8 Bijlagen 9/10/11 Overige proposities 12/13 NRC Digitaal 14 Advertentiemogelijkheden digitaal 15/16 NRC Carrière 17/18 Sluitingstijden 19/20 Familieberichten 20 Rubrieksadvertenties 21 Reserveren en aanleveren 23 2

3 Tarieven 2015 Portfolio Print Digitaal NRC Handelsblad nrc.nl G 19 DEC EMB ER NRC.NL Landelijke onafhankelijke kwaliteitskrant met nuancering en duiding van het binnen- en buitenlands nieuws. VRI JDA Cuba-VS in Miami ns Cubaa is hiermee Onze pijn sloten niet afge 6-7 ws In het nieu 2014 het Jaar vand i afsche ratie er corpo Bestuurd den Berg Hedy van n hand voor r t iets Er gebeur s in end opwind n de lettere 5x per week maandag t/m teijn: vrijdag Duives en al bezwarkend 15 in Bereik: lezers1) 0 lang be 2 g li wiebe I I e t Betaalde oplage: ) t Ru k mij Ik stee meer in het vuu niemand pagina 1, 2-3 Boeken E6-7 PRIJS 2,- ZORGWE G JAARGAN 9 45 NO.6 Nieuw sanaly eikt na alitie ber moeizam handel e onder r oord ove ingen akk zorgwet. NRC Weekend Inlic over htingene met de we xpert hode erzi Ja s va nwek ne May ke er n de VS pa nde gina 11 Britseime di diep e spio enst in B nnen elga NA comzaten ur Buitenland t E9-11 Cultu d 8-11 Spor Binnenlan richten E8 INHOUD Familiebe E4 Colofon 9 C14-15 JS ntie INTE RVIE FIL MM WS AA DE KSTE NI SE JA NZ R KO ÉE RP FR AN SC HE K PA F AU AC TR W VA N ICE SY TS DE R ST ER KE Po van litiek ban is ee ge m n za ense ak vo TO n ge or en M- JA N ME word EU S en DeLUXE ber 2 mber 2014 ovem nove nd n azine #21, Weeke NRC Advo caa t tue le Mag High end luxury & lifestyle magazine vol stijl, aspiratie en internationale namen. Elke editie komt tot stand met een gastredacteur. Intell ec EXECU Eigen TIVE XE DeLU Y ww w.le E galpe X DeLU opl e.n l Beste l uw Laa ts Han te kan puzz dzaam s! ca elbo uw deau b ek best ij elli ng cade aus op nr clux.n x(7b Lee s NR C Han del Ga en bes sblad naa r nrcpaar tot.nl/abo 432% 0BB4 l *KKLK QL( 3,50 LTANC +]!&!;!= Bezo 088 rginforma tie www ma.nrc. t/m vr 08.0 nl/se rvice of 45 u, zat BURG!& u reld de we epi 6x per jaar k van edac Gastr teur, de be edz ené R ste ko Bereik: lezers1) Betaalde oplage: ) R nrc.next Landelijke kwaliteitskrant voor nieuwe generatie nieuwsconsumenten, brutaal en eigenzinnig, met kort nieuws en achtergronden... 7 The Sun Na 45 jaar geen blote borste meer op pagina n 3 woensdag 21 januari jaargang 9 nr. Cartoonprot est orkestreert al die en Wie massademons spontane traties? Carrièrebijlage Zelfstandige Zonder Pensio Is dat dom, of en. een slimme en weloverwogen keuze? 217 Met een zwaai van zijn tovers taf Mario Draghi, topman van de pompt Europese Centrale Bank, morgen waars chijnlijk 500 miljard euro in de zo n goed plan? economie. Is dat wel Pagina 4 en 5 Mario kan to veren 5x per week maandag t/m vrijdag Bereik: lezers1) Betaalde oplage: ) ILLUSTRAIE ROEL VENDERBOSCH next zaterdag bijlage nrc.nexvan t Het weer Ik ben denk ik Limburgs dan Geert Wilders er zei Anja Lkoundi in 2007 t ex T 40% L/ABO.n.N TO nrcaar NRC R ES LE BESP NAA GA PAGINA 14 JAARGANG 1 x(7b0bb4*qkkknp( NRC.NL Elke zaterdag verschijnt nrc.next ook als weekendeditie. Met speciaal vormgegeven katern Offline voor op zondag. prijs 1,30 2 C Overal droog. Een matige zuidoostenwind. Koud met s ochtends lichte vorst en in de middag rond +2 graden. Af en toe zon. NO.1 PRIJS 2,- FOTO REUTERS mij Neem mee 2 13 oktober nrc.next 12 & 2013 g 13 oktobe r 2013 The making of ala M la pagina 4-5 oktober& Zonda Hij pakt offline diplomate bijlage van nrc.next Pageviews per week: ) Bezoekers per week: ) FOTO PETER DE Nieuws apps De apps tonen de digitale kranten, los of via abonnement. NRC Handelsblad app: Downloads per week: ) nrc.next app: Downloads per week: ) NRC Reader Elke ochtend 8 beste artikelen die diepgang, achtergronden en verklaringen bij het nieuws geven. Vormgegeven voor de ipad en iphone. Van NRC Reader is tevens een Opinie & Debat editie beschikbaar. Pageviews per week: ) Bezoekers per week: ) In Beeld app Actuele nieuwsfoto s geselecteerd door NRC-redactie. Actieve gebruikers per maand: ) NRC Carrière Crossmediaal arbeidsmarktplatform bestaande uit het Carrière-katern in nrc.next, Economie-katern in NRC Weekend en de websites nrc.nl/carriere en nrccarriere.nl. Iedere zaterdag Oplage: ) KROM n Zaterdag 12 1) NOM Print Monitor 2013-II / 2014-I 2) HOI gemiddelde Q t/m Q (inclusief replica) 3) Eigen opgave gemiddelde Q1-Q (inclusief replica) 4) Google Analytics weekgemiddelde januaridecember ) Google Analytics weekgemiddelde september-december ) Eigen opgave weekgemiddelde januari-december ) Eigen opgave maandgemiddelde januari-november 2013 wel aan +]!&!"!=!% dom & LUXEM H CONSU BELGIË SEARC VAN DEN BRINK 13 FOTO LARS pag. & LUXEMBU Iedere zaterdag Bereik: lezers1) Betaalde oplage: ) 9 s Nog voor de wekker gaat, serveert NRC Q een overzicht. 3,50 H klimet a sp at de w lijt erel d PAGI NA PAGI Adv erte 432% NRC Q mping ca Moord op de offline pagina E ADVERTENTI 6-11 STUDENTEN AL x(7b0bb4*qkkkpt( Geh BELGIË ik kwas Nu gaar s, werp ik stra Een En zon medic moen gevangen. bijw der Nu isijnde erk inge n RG 2,50 Weekenduitgave van NRC Handelsblad met katernen Economie, Opinie & Debat, Wetenschap en Lux. Wa de ar leer marcia de tele n? Pageviews per week: 6,2 miljoen4) Bezoekers per week: 1,7 miljoen4) T de kon voor hij team. Het zijn dat AMSTERD verrassing men. Dat genoegen PvdA geen wet zou stem jn mort de VVD harde gazorg estei ijk heef met gen de tor Adri Duiv geen gesprek Uiteindel minder: wen dat het zegt sena Weekend, in geleeen trou men met weken beide t om door naar geno maar wel ver gen in NRC raak. Twee t. Voor het rech er tegen er ezen rantie, stel erdoor kom liever dan verder Coen Verb duidelijk dat doorverw waren : alles. zonder voor vestigt al en Het geldt wets was ingen zen bezijn. word en pers erverkiez zouden en den tiepartijen arts te che ziekenhuiekeraar. ren hebb ster Schip n de - coali crisis en Kam ers Samsom. stemmen drie, die ande van mini onderstreepte academis st van de verz uit het com overtuie taak nu een de PvdA-leid r dan, De kern Halbe ep laten rgd een lastig n die mee tussenkomste afspraken was na een overeind Vooral tieleider op de valre hebben gezo nu voor tuige Moerland leid blijft en VVD-frac dat zorgverde mee niet nieuw. Zo de Eerste her staan toren over al Duive- zich. De wet zou g in de zorg volsters cteur René n e in zijn sena at eruit en om kos) Assc ge is delin mini Voor reda ten moti Unie besta en. twee voor sociaaldedie isten midt krijg Zij moe laten temm en promd gesteunde Door onze voor een esteijn. Een maar tegen er (Chr ontzag na een het Zijlstra. meer mach zor. Zo kunn niet bree n balans Roel Kuip net moest weinig ndien krijgen - zich gens Duivkan daar allee er van heeft iging aan len zekeraarszorg te beheersen n af te sluig. De kabi toont eker het Kam bijsdre Bove HAA PvdA verz r. crisi steijn DEN van contracte orbeeld elijk dat als leide in PvdA-kringen de mocraat komen. De verder reikt ten in de maatrege politieke al duid meer invloed and iten geen zen die bijvo tegen Samsom veel weekje f: enkele extra Ik in opst zij beslu leveren. senatorenkruistocht tegen hermen leem dat Duivesteijn. gen voor rzekeraars. drie ziekenhui dure zorg prob de is Binnenho den te besc zorgverzekede met ve hun een zegt n. eker nhuizen den op in ten rmaatse of te vacuüm. is t van leider, val voor verzekeraars acht in de senatore om verz bederf op zieke met een d logisch dan de van iende mach e onde drukmiddel nties van vann tig sfeer delingen den een ideo regeerakkoor op de macht ade groe ging ervaar erd in ook: erns n de regerend verzeker geen recht Geen gara Een onderhan crisisop het duit dram name Samsom er gedetaille 2016 den de ng toch ng raars. Maar ngen tusse voor een eiste wijze waar vindt hij ron zen voor dat met polis vanaf oudi vergoedi Toch zorgcompromis ede Kam om de hervormi Kamer Haag.. De VVD de verh een jaar, Twe afgesloten r ja, er is gekour. (NRC) eid goedkope (gedeeltelijke) zen. Eerste in Den II is na over het Den Haag -senatoren stel Maa op nhui mogelijkhvoeren als de partijen bij af: zo sfeer in we voor tisch. informate net-rutte hebben in deze zieke houden, te achtige lijk dat drie PvdAAdri DuiveBos als som het nieu eind te Het kabi rust weer terugle senator Zater ns Sam Wouter zij door nd jaar ook van anke voor zorg beleid over (VVD) enkele esteijn ieke g enke dat volge aanv ling n geduiv polit een dag oerin in volge is geve dat Adri Om haar. Dat zou r aanv eringsrege zich Schippers De hoop coalitie is het, 13 de van zouden stel zouden view met kend van de wegstemt een uitvo wiebelig t minister schreven. ng te krij- onde, garanties ment [+] Inter voor Wee cem tbestaan Daaren door steijn de heef essies opge in NRC het parle mmi we wets dat. en kunn liet n het inste nieu over bevoor gen. morg waar bren senatoren r & Zo vannacht ident conc genoeg is om met het n. Zij weigerde geluk in de (AMvB) t uit te spreken. ng bleek uivaar kan dit spannige pres week vier uur spro instemme het bedrijfson tie die het s- dat van drie weer eerder deze sitieministerkort voorndag niet hoef ieke nood de oppo jen werd gen Kamer 14Asscher en mini en in de, die een kwestie raakte. Deze polit te liggen bij pers er de de PvdA stel tegenhield slagge- mee te Kamer Tweede coali elig iende parti eidmschip afge- van vicepremi ondhce Eers van de stenterst gevoook bij de bevr hun door Rutte, t op ber n haar wetsvoor was tbestaan SGP. Chri een Volksgez er met w is het rech 20 netscrisis partijen, stenunie en same ter van be- voor te Kam de het Nieu Een kabi PvdA hadden verd14 kabinet er Eers e stemmen. D66, Chrir Arie Slob noem net beleid gaan. ion. Het om vend kabi VVD en toe nd opin als het Unieleide marktwend. promis gevonden een seco twee keer om de bezwaar. beleid ernstig zetten dat tot t is aanvaard en. een com met hun verander plicadoor zou het parlemen te gaan in de zorg te com politieke steunen niet door ordening komt een en SGP er ook Daarbij ChristenUnie hebben tie. D66, s beleid, en invloed is afer ALG r hun te KaSchipp EM op maa EEN in de Eers ie in HAND Advertentie invloed van hun rol eigen fract zetels BLA hankelijk Samsom zijn D (182 nspel wil benr 8) EN de C.N mer. Als Kamer buite L NIE te tstreeks UW net: de de Eers t hij dus rech E ROT het kabi oppoter ten, raak ekering van DAM iende SCH E COU staansverz en met de bevr senaat. RAN Het T (184 goede band iaal is in de da cruc 4) z!#!& gboe sitie die KLKKT( +\!,! na 2 k taar pagi na 4-5 men x(7b0bb4*k elsblad pagi [+] Com Hand nieuws tot [+] In het Lees NRCen bespaar nrc.nl/abo ,95 Ga naar LU X NDEN vice of AID GEBO nrc.nl/ser uur glossy.nl CM GENA 24 X 17 ommel FORMATIE zaterdag PAGIN A S BEZORGIN uur, vr E1-7 ma t/m IG JAA omie 978 CHT RGA ISBN PRA 19 Econ NG 45 NO nschap SBLAD ERL IJK, Wete. 64 a C17-19 NRC HANDEL BLOEDE Medi/ PRI Opinie et Co se Kabin Website met al het relevante nieuws uit binnen- en buitenland. GRATIS HTC ONE MINI 3

4 Advertentiemogelijkheden print NRC Handelsblad code bxh (in mm) aandeel tarief NRCH ( ) tarief NRC Weekend ( ) CD101V 266x398 1/ CD102BS 212x238 1/ CD102VL 266x190 1/ CD307VL 266x166 3/ CD205BL 212x190 2/ CD205VS 104x375 2/ CD207BS 158x190 2/ CD207VL 266x118 2/ CD104B 158x166 1/ CD104L 212x118 1/ CD104S 104x238 1/ CD104VL 266x94 1/ CD105BL 158x118 1/ CD106BS 104x166 1/ CD106VL 266x70 1/ CD108BS 104x118 1/ CD108VL 266x46 1/ CD109L 158x70 1/ CD109VL 266x40 1/ CD110BL 104x94 1/ CD114BL 104x70 1/ CD114L 158x46 1/ CD120L 104x46 1/ CD120S 50x94 1/ CD125L 104x40 1/ CD127BS 50x70 1/ CD132L 104x30 1/ CD140B 50x50 1/ Spreads CS101V 550x398 2/ CS104VL 550x94 1/

5 Advertentiemogelijkheden print nrc.next en NRC De Week code bxh (in mm) aandeel tarief nrc.next ( ) tarief next zaterdag ( ) tarief NRC De Week ( ) CD101V 266x398 1/ CD102BS 212x238 1/ CD102VL 266x190 1/ CD307VL 266x166 3/ CD205BL 212x190 2/ CD205VS 104x375 2/ CD207BS 158x190 2/ CD207VL 266x118 2/ CD104B 158x166 1/ CD104L 212x118 1/ CD104S 104x238 1/ CD104VL 266x94 1/ CD105BL 158x118 1/ CD106BS 104x166 1/ CD106VL 266x70 1/ CD108BS 104x118 1/ CD108VL 266x46 1/ CD109L 158x70 1/ CD109VL 266x40 1/ CD110BL 104x94 1/ CD114BL 104x70 1/ CD114L 158x46 1/ CD120L 104x46 1/ CD120S 50x94 1/ CD125L 104x40 1/ CD127BS 50x70 1/ CD132L 104x30 1/ CD140B 50x50 1/ Spreads CS101V 550x398 2/ CS104VL 550x94 1/

6 Visualisatie formaten Dit is een visualisatie van de advertentieformaten zoals in de tabel op pagina 4 en 5 zijn opgenomen. 1/1 2/5 1/2 1/2 3/7 2/5 2/7 CD101V bxh: 266x398 CD102BS bxh: 212x238 CD102VL bxh: 266x190 CD307VL bxh: 266x166 CD205BL bxh: 212x190 CD205VS bxh: 104x375 CD207VL bxh: 266x118 1/4 1/4 1/6 1/4 1/4 1/5 1/6 CD104B bxh: 158x166 CD104L bxh: 212x118 CD104S bxh: 104x238 CD104VL bxh: 266x94 CD105BL bxh: 158x118 CD106BS bxh: 104x166 CD106VL bxh: 266x70 2/7 1/8 1/8 1/9 1/9 1/10 1/14 CD207BS bxh: 158x190 CD108BS bxh: 104x118 CD108VL bxh: 266x46 CD109L bxh: 158x70 CD109VL bxh: 266x40 CD110BL bxh: 104x94 CD114BL bxh: 104x70 1/14 1/20 1/20 1/25 1/27 1/32 1/40 CD114L bxh: 158x46 CD120L bxh: 104x46 CD120S bxh: 50x94 CD125L bxh: 104x40 CD127BS bxh: 50x70 CD132L bxh: 104x30 CD140B bxh: 50x50 Spreads 1/1 1/4 CS101V bxh: 550x398 CS104VL bxh: 550x94 V Volledige hoogte en breedte VL Volledig breedte van de pagina, niet volledige hoogte VS Volledige hoogte van de pagina, niet volledige breedte L Liggend BL Blok liggend B Blok BS Blok staand S Staand 6

7 hjhjhhjhjhjhkldkl;skdl Tarieven 2015 Crossmediale pakketten 2015 * Pakketnaam Omschrijving Pakkettarief NRC Take-over Doordeweeks 1/1 full colour in NRC Handelsblad en nrc.next Voorpaginastrook in NRC Handelsblad en nrc.next 266x40 1 Homepage Take Over op nrc.nl 1 Mobile Banner Large (evt. video) NRC mobiel fixed 1 InBeeld App Interstitial fixed 1 Full Banner Large in nieuwsbrief nrc.nl ,- NRC Take-over Weekend 1/1 full colour in NRC Weekend en nrc.next zaterdag Voorpaginastrook in NRC Weekend en nrc.next zaterdag 266x40 1 Homepage Take Over op nrc.nl 1 Mobile Banner Large (evt. video) NRC mobiel fixed 1 InBeeld App Interstitial fixed 1 Full Banner Large in nieuwsbrief nrc.nl ,- NRC frequent doordeweeks 5x adv. 158x166 full colour in NRC Handelsblad en nrc.next impressies Halfpage op nrc.nl impressies Mobile Banner Large 3x NRC Reader App (ma-vr) 2x Full Banner Large in nieuwsbrief nrc.nl 2x Nieuwsbrief Ad NRC Q ,- NRC Small 1x adv. 104x166 full colour in NRC Handelsblad impressies Large Rectangle op nrc.nl 5.000,- NRC Medium 1x adv. 158x166 full colour in NRC Handelsblad impressies Two Ad op nrc.nl ,- NRC Large 1x adv. 266x190 full colour in NRC Handelsblad Halfpage Ad op nrc.nl ,- * voor alle crossmediale pakketten geldt: op basis van beschikbaarheid en looptijd 1 maand. Gedurende het jaar worden diverse acties aangeboden. Neem contact op met uw accountmanager voor onze aantrekkelijke actietarieven of check deze op onze website 7

8 Offline Speciaal vormgegeven katern bij next zaterdag. Deze bijlage heeft een nog handzamer formaat, de helft van de normale krant. Een handig mee te nemen en door te lezen bijlage. code bxh (in mm) aandeel tarief ( ) hele pagina 185x265 1/ halve pagina liggend 185x130 1/2 922 Geen advertentiemogelijkheden op voorpagina, pagina 2&3 en achterpagina. Toeslagen en kortingen De genoemde advertentieformaten worden standaard en zonder toeslag geplaatst op een redactiepagina. U kunt op een specifieke pagina voorin de krant reserveren, of in een bepaald katern of redactioneel umfeld. U betaalt alleen een toeslag voor paginagarantie (en kleur). De samenstelling van de krant en het overige advertentieaanbod bepalen de beschikbaarheid. Uitzonderlijke plaatsingsverzoeken zijn op aanvraag. positietoeslagen 1e katern opvolgend katern kleurtoeslagen toeslag voorpagina 400% 200% pagina % 50% steunkleur 25% full colour 50% pagina 4, 5, 6 en 7 200% 50% overige paginagarantie 50% 50% 8

9 Bijlagen Vijfmaal Cultuur De redactie van NRC Handelsblad besteedt volop aandacht aan kunst, cultuur, film en literatuur, en geeft dit een prominente positie in het dagelijks katern Cultuur. Elke dag heeft dit katern een ander thema. Op maandag Première, dinsdag Media, woensdag Film, donderdag Cultureel Supplement en op vrijdag Boeken. NRC Handelsblad-lezers zijn cultuurconsumenten van de eerste orde. Zij zien NRC Handelsblad als voornaamste informatiebron op dit gebied. Daarom voorzien wij dagelijks in de behoefte van de lezer. Naast de reguliere advertentiemogelijkheden die in dit katern van toepassing zijn, biedt NRC Media onderstaande extra mogelijkheden. Art Ladder in Cultuur - Cultureel Supplement De Art Ladder verschijnt wekelijks op donderdag in het katern Cultuur Cultureel Supplement. Deze donderdageditie van het katern heeft als speciaal doel om aankondigingen van tentoonstellingen, exposities, veilingen, beurzen, symposia en lezingen te doen. Deadline reserveren: maandag uur. code bxh (in mm) aandeel tarief do. NRCH ( ) ART x350 1/ ART x300 1/ ART x250 1/ ART x200 1/ ART x150 4/ ART x100 1/ ART-75 50x75 2/ ART-50 50x50 1/ De reguliere kleurtoeslagen zijn van toepassing. PodiumKunsten in Cultuur - Cultureel Supplement Op de pagina PodiumKunsten in het katern Cultuur Cultureel Supplement op donderdag kunt u uw culturele programma gericht onder de aandacht brengen bij uw doelgroep door een advertentie/advertorial te plaatsen. NRC Media verzorgt de opmaak van de pagina PodiumKunsten. U kunt bij ons de tekst en het beeldmateriaal aanleveren. In afstemming met uw specifieke wensen maakt NRC Media de advertentie/advertorial voor u op (maximaal 2 correctierondes). formaat tarief ( )* verschijning deadline reserveren deadline materiaal 1/3 pagina tweewekelijks do. 10:00 uur** vr. 12:00 uur** * Full colour toeslag 25%. ** Een week voor plaatsing. Wetenschap, Opinie & Debat, Lux Op zaterdag verschijnen bij NRC Weekend de katernen Wetenschap, Opinie & Debat en Lux. De NRC Handelsbladlezer hecht grote waarde aan onderwerpen als techniek, innovatie, fundamentele wetenschap, maar houdt ook van kwaliteit, niet alleen in de nieuwsvoorziening, maar ook in hun dagelijkse behoeftes. Daarbij wil NRC Handelsblad een cruciale rol spelen in de opinievorming. Deze onderwerpen hebben daarom dagelijks een plaats in het nieuwskatern, en op zaterdag uitgebreid in eigen katernen. De reguliere advertentiemogelijkheden zijn in deze katernen van toepassing. 9

10 Bijlagen Economie Het Economie-katern biedt zowel de particulier belegger als de zakelijke beslisser al het relevante financieel-economische nieuws. Het katern verschijnt van dinsdag tot en met zaterdag, met op zaterdag een speciale uitgave gericht op carrière en persoonlijke financiën. Naast de reguliere advertentiemogelijkheden die in dit katern van toepassing zijn, biedt NRC Media onderstaande extra mogelijkheden. Economie - voorpaginabanner Prominente positie bovenaan de voorpagina van het Economie-katern in bannerformaat. code bxh (in mm) aandeel tarief ddw NRCH ( ) tarief NRC Weekend ( ) E-CD132L 104x30 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. Economie - beursvak Op zaterdag verschijnen de beursberichten in NRC Weekend in het Economie-katern, in de sectie Mijn Carrière. Het beursvak is een speciale advertentiepositie tussen de aandelen Euronext Amsterdam en de beleggingsfondsen met AEX-notering. code bxh (in mm) aandeel tarief NRC Weekend ( ) E-CD108BS 104x118 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. Economie - financiële berichten Dagelijks kunnen in NRC Handelsblad uw financiële berichten zoals fusieaankondigingen, aandeelhoudersvergaderingen aangeboden worden. Deze financiële berichten worden op een 6-koloms paginaopmaak geplaatst op basis van millimeter per kolom. dag tarief ( ) maandag t/m vrijdag zaterdag 6,21 per millimeter per kolom in zwart-wit 8,26 per millimeter per kolom in zwart-wit De financiële berichten worden geplaatst op de familieberichtenpagina. Wilt u uw financieel bericht op een andere plek in de krant plaatsen (zoals in het umfeld economie), dan adviseren wij een advertentie tussen de redactie te plaatsen. Aanleveren uiterlijk om uur de dag voor plaatsing. 10

11 Bijlagen Amsterdam en Rotterdam-katern Het Amsterdam en Rotterdam-katern verschijnen bij NRC Handelsblad op vrijdag. Dit acht pagina s tellende katern voorziet de inwoners van de regio Amsterdam en Rotterdam van kwaliteitsjournalistiek over lokale onderwerpen. Met informatie over wat zij niet mogen missen en wat er te doen is in de regio. code bxh (in mm) aandeel tarief Amsterdam NRCH vrijdag ( ) tarief Rotterdam NRCH vrijdag ( ) CD101V 266x398 1/ CD102VL 266x190 1/ CD102BS 212x238 1/ CD307VL 266x166 3/ CD205BL 212x190 2/ CD205VS 104x375 2/ CD207BS 158x190 2/ CD207VL 266x118 2/ CD104B 158x166 1/ CD104VL 266x94 1/ CD104L 212x118 1/ CD104S 104x238 1/ CD105BL 158x118 1/ CD106BS 104x166 1/ CD106VL 266x70 1/ CD108VL 266x46 1/ CD108BS 104x118 1/ CD109L 158x70 1/ CD109VL 266x40 1/ CD110BL 104x94 1/ CD114BL 104x70 1/ CD114L 158x46 1/ CD120S 50x94 1/ CD120L 104x46 1/ CD125L 104x40 1/ CD132L 104x30 1/ CD127BS 50x70 1/ CD140B 50x50 1/ Spread Spread CS101V 550x398 2/ CS104VL 550x94 1/

12 Overige proposities NRC Lifestyle De pagina NRC Lifestyle is speciaal ontwikkeld en alleen bedoeld voor adverteerders binnen de lifestyle branche om hun product(en) onder de aandacht te brengen in vorm van een advertorial conform de voorwaarden van NRC Lifestyle Advertorial. formaat tarief ( ) bxh (in mm) verschijning deadline reserveren deadline materiaal 1/8 pagina x80 tweewekelijks in NRC Weekend vr. 12:00 uur ma. 15:00 uur 1/4 pagina x164 / 258x80 tweewekelijks in NRC Weekend vr. 12:00 uur ma. 15:00 uur 1/2 pagina x164 tweewekelijks in NRC Weekend vr. 12:00 uur ma. 15:00 uur Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. NRC Huizen De pagina NRC Huizen is speciaal ontwikkeld voor adverteerders binnen de branche onroerend goed en verschijnt elke zaterdag in NRC Weekend en vrijdag in nrc.next. Via nrchuizen.nl kunt u zelf op eenvoudige wijze de advertentie(s) opgeven. In slechts 3 stappen wordt uw advertentie vervolgens niet alleen geplaatst op een stijlvol opgemaakte full colour pagina in NRC Weekend en/of nrc.next, maar ook digitaal op nrc.nl. advertentie formaten bxh (in mm) aandeel tarief ( ) nrc.next vrijdag tarief ( ) NRC Weekend 1/8 pagina 131x85 1/ /4 pagina 266x85 1/ /2 pagina 266x174 1/ /1 pagina 266x352 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. Sport Speciaal op maandag verschijnt bij NRC Handelsblad het Sport-katern met de uitslagen, bijzonder behaalde resultaten en overig actueel sportnieuws. Op de overige dagen komt sport aanbod in het nieuwskatern. De VP-banner sport is een prominente positie bovenaan de voorpagina van het sportkatern op maandag in bannerformaat. code bxh (in mm) aandeel tarief maandag NRCH ( ) S-CD132L 104x30 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. 12

13 Overige proposities DeLUXE In het high-end glossy magazine DeLUXE staan artikelen van de NRC-redactie over bijzondere personen en exclusieve producten, trends en ervaringen. Het magazine is een aanvulling op de overige bijlagen van NRC Handelsblad. DeLUXE is gemaakt op het DNA van de NRC-lezer. Het biedt de lezer inhoudelijke en relevante stukken met grote, opvallende beelden van professionele fotografen. Kernwoorden van het magazine zijn: intelligente luxe, grote internationale namen, eigentijds, ambitieus, stijl en glamour. DeLUXE verschijnt 6x per jaar. code bxh (in mm) aandeel tarief ( ) fc en zw/w CD x372 1/ CD x372 2/ Materiaal aflopend aanleveren, 5mm overvul rondom. toeslagen toeslag cover 2, 3 en 4 25% verschijning DeLUXE maart 2015 DeLUXE sept 2015 DeLUXE april 2015 DeLUXE okt 2015 DeLUXE mei 2015 DeLUXE nov 2015 Data voor reserveren en aanleveren kunt u vinden op nrcmedia.nl. NRC Exclusief De full colour advertentierubriek NRC Exclusief is bestemd voor retailers en fabrikanten in het luxe segment. De rubriek verschijnt in NRC Handelsblad van donderdag tot en met zaterdag op een redactionele pagina in het nieuwskatern. code bxh (in mm) aandeel tarief ddw NRCH ( ) tarief NRC Weekend ( ) EXCL x250 1/ EXCL x200 1/ EXCL x150 1/ EXCL x100 1/ EXCL x50 1/ Uw voordeel Er worden geen kleur- en positietoeslagen doorberekend. 13

14 NRC Digitaal nrc.nl nrc.nl is de zelfstandige gratis nieuwssite van NRC Media. nrc.nl brengt het allerlaatste nieuws en voegt er snelle duiding aan toe. Behalve actualiteit brengt nrc.nl ook het beste van het web - het artikel dat je gelezen moet hebben, het filmpje dat je niet mag missen, mooie foto s, of expertblogs over niches. nrc.nl is er voor een breed publiek, dat wil weten wat er nu gaande is. NRC Handelsblad app De digitale editie van de krant en het laatste nieuws van nrc.nl zijn 24 uur per dag toegankelijk via de NRC Handelsblad app. Ook de volledige NRC Weekend krant inclusief bijlagen verschijnt in digitale vorm. Lezers kopen losse nummers van de kranten of hebben een digitaal abonnement. nrc.next app nrc.next-lezers willen hun krant overal kunnen lezen. Zij kiezen zelf het moment, de plaats en het medium: papier, smartphone of tablet. Via de nrc.next app is de krant los te downloaden of toegankelijk via een digitaal abonnement. In Beeld app De NRC In Beeld applicatie voor de ipad werd gelanceerd in mei Naar een idee van The Boston Globe en The Guardian. Het belangrijkste (internationale) nieuws wordt dagelijks door de NRC-redactie samengevat in fotoseries. Behalve via de gratis app voor de ipad kunnen de series ook bekeken worden op NRC Reader Elke ochtend een nieuwe editie met de 8 beste artikelen die diepgang, achtergronden en verklaringen bij het nieuws geven. Speciaal vormgegeven voor de ipad en iphone. Van NRC Reader is tevens een Opinie & Debat editie beschikbaar. NRC Carrière Crossmediaal arbeidsmarktplatform bestaande uit het Carrière-katern in nrc.next, Economie-katern in NRC Weekend en de websites nrc.nl/carriere en nrccarriere.nl. NRC Q Terwijl de lezers liggen te slapen selecteren en schrijven NRC-redacteuren in andere tijdzones relevant nieuws. Nog voor de wekker gaat, serveert NRC Q een overzicht. Leesbaarheid op telefoon en tablet als uitgangspunt. 14

15 Advertentiemogelijkheden digitaal Het uitgebreide productportfolio van NRC Media biedt diverse digitale advertentie mogelijkheden die in de onderstaande tabel zijn verwerkt. Display Advertising & Rich Media op nrc.nl Leaderboard Leaderboard XL Billboard Full Banner Large Formaat Pixels 728x x optioneel expandable, dan 984x x Rectangle Large HalfPage DevilAd FloorAd Formaat Pixels 336x x x x optioneel expandable max. 980x500 Logolink Article Advertorial Advertorial links Advertorial rechts Formaat Pixels specs op aanvraag 468x200 specs op aanvraag specs op aanvraag p/wk Kop max. 35 karakters Tekst max. 45 karakters niet de homepage mogelijk alleen op homepage mogelijk alleen op homepage mogelijk Homepage Takeover Two Ad Two Ad XL Article Video Formaat Pixels 984x120 / 336x p/dg 728x90 / 336x zijn tegelijk zichtbaar 984x120 / 336x zijn tegelijk zichtbaar videobestand 30 Special Page Nieuwsbrief nrc.nl Formaat Pixels Afrekenmodel specs op aanvraag 468x vast tarief p/dg i.c.m. een bannercampagne cpm (tenzij anders aangegeven) Alle genoemde advertentiemogelijkheden en tarieven gelden vanaf 1 januari 2015 en zijn excl.btw tenzij anders vermeld. 15

16 Advertentiemogelijkheden digitaal NRCQ.nl Homepage Ad Article Ad Double Article Ad Extreem Article Ad Nieuwsbrief Ad Specificaties HTML5 (dynamic non-video) HTML5 (dynamic non-video) HTML5 (dynamic video mogelijk) Alle HTML-elementen: video (geen geluid) of carousel, 3 content blokken 468x200px, p/dg NRC Reader In Beeld app Advertorial Interstitial Formaat Pixels Middenvlak 2048x x1500 Formaat Pixels 2048x1536 / 1536x p/dg p/wk Mobiel Mobile Banner Mobile Video Formaat Pixels 320x200/ 320x100/ 320x75 320x250 30/25/20 35 Afrekenmodel cpm (tenzij anders aangegeven) Alle genoemde advertentiemogelijkheden en tarieven gelden vanaf 1 januari 2015 en zijn excl.btw tenzij anders vermeld. 16

17 Printtarieven NRC Carrière code Clustervakken advertentiemogelijkheden aandeel bxh (in mm) Compleet ( ) Slim ( ) CDC101V 1/1 266x CDC304VL 3/4 266x CDC102S 1/2 130x CDC102VL 1/2 266x CDC308S 3/8 130x CDC308VL 3/8 266x CDC310C 3/10 130x CDC104BS 1/4 130x CDC104VL 1/4 266x CDC211B 2/11 130x CDC108BL 1/8 130x Voorpagina Carrière-katern advertentiemogelijkheden code aandeel bxh (in mm) tarief excl. toeslagen ( ) tarief incl. positietoeslag ( ) CDC109VL 1/9 266x CDC114BL 1/14 104x Redactionele pagina s Carrière-katern advertentiemogelijkheden code aandeel bxh (in mm) tarief excl. toeslagen ( ) CDC110BL 1/10 104x toeslag afhankelijk van pagina Voorpagina NRC Weekend advertentiemogelijkheden code aandeel bxh (in mm) tarief excl. toeslagen ( ) tarief incl. positietoeslag ( ) CD132L 1/32 104x CD140B 1/40 50x toeslagen 1e katern Positietoeslagen opvolgend katern steunkleur Kleurtoeslagen full colour voorpagina 400% 200% 25% 50% pagina 2 en 3 300% 50% pagina 4, 5, 6 en 7 200% 50% overige paginagarantie 50% 50% Themakalender NRC Carrière 2015 Themaweek Doelgroep themaweek 9 t/m 15 feb 2015 Finance 23 t/m 29 maart 2015 Techniek 13 t/m 19 april 2015 Starters & young professionals 1 t/m 7 juni 2015 Technologie 14 t/m 20 september 2015 IT 19 t/m 25 oktober 2015 Onderzoek & wetenschap 16 t/m 22 november 2015 in NRC Handelsblad Directie & management 7 t/m 13 december 2015 Beste Werkgevers Gedurende het jaar worden diverse acties aangeboden. Neem contact op met uw accountmanager voor onze aantrekkelijke actietarieven of check deze op onze website 17

18 Tarieven NRC Carrière digitaal periode 60 dagen ( ) Online vacature prijs per vacature ( ) periode VacatureAd tarief ( ) vacature 399 pakket pakket pakket pakket pakket Vacaturecarrousel periode tarief ( ) 30 dagen 999 Digitale nieuwsbrief formaat tarief ( ) 468x200 pixels p/dg Article Video formaat tarief ( ) 60 dagen 199 videobestand 30 cpm Bannerproducten Leaderboard Leaderboard XL Billboard Full Banner Large Rectangle Large Formaat Pixels 728x x optioneel expandable 984x x x HalfPage DevilAd FloorAd Logolink Article Advertorial Formaat Pixels 336x x x optioneel expandable max. 980x500 specs op aanvraag p/mnd 468x Advertorial links Advertorial rechts Advertorial nrc.nl/carriere Homepage Takeover Two Ad Formaat Pixels specs op aanvraag 20 alleen op homepage mogelijk specs op aanvraag 30 alleen op homepage mogelijk specs op aanvraag p/wk 984x120 / 336x p/dg 728x90 / 336x zijn tegelijk zichtbaar Two Ad XL Article Video Special Page Formaat Pixels 984x120 / 336x zijn tegelijk zichtbaar videobestand 30 specs op aanvraag vast tarief i.c.m. een bannercampagne Homepage / Article Ad NRC Q NRC Carrière Topbaan NRC Q Double Article Ad Extreme Article Ad Specificaties Afrekenmodel HTML5 (dynamic, non-video) 30 cpm (tenzij anders aangegeven) HTML5 (dynamic, non-video) 1250 p/wk HTML5 (dynamic, non-video) 45 Alle HTML-elementen: video (geen geluid) of carousel, 3 content blokken 65 Alle genoemde advertentiemogelijkheden en tarieven gelden vanaf 1 januari 2015 en zijn excl.btw tenzij anders vermeld. 18

19 Sluitingstijden NRC Handelsblad product verschijning deadline reserveren deadline materiaal Nieuws maandag vrijdag 12:00 uur vrijdag 15:00 uur dinsdag maandag 12:00 uur maandag 15:00 uur woensdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur donderdag woensdag 12:00 uur woensdag 15:00 uur vrijdag donderdag 12:00 uur donderdag 15:00 uur NRC Weekend nieuws en weekoverzicht zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur Bijlagen product verschijning deadline reserveren deadline materiaal Sport maandag vrijdag 12:00 uur vrijdag 15:00 uur Cultuur (Premiere) maandag donderdag 10:00 uur donderdag 15:00 uur Economie dinsdag maandag 12:00 uur maandag 15:00 uur woensdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur donderdag woensdag 12:00 uur woensdag 15:00 uur vrijdag donderdag 12:00 uur donderdag 15:00 uur zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur Cultuur (Media) dinsdag donderdag 15:00 uur vrijdag 15:00 uur Cultuur (Film) woensdag vrijdag 12:00 uur maandag 15:00 uur Cultuur (Cultureel Supplement) donderdag maandag 12:00 uur maandag 15:00 uur Cultuur (Boeken) vrijdag maandag 12:00 uur maandag 15:00 uur Amsterdam vrijdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 17:00 uur Rotterdam vrijdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 17:00 uur Wetenschap zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur Opinie & Debat zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur Lux zaterdag maandag 12:00 uur woensdag 12:00 uur 19

20 Sluitingstijden nrc.next product verschijning reserveren materiaal aanleveren Nieuws maandag vrijdag 10:00 uur vrijdag 15:00 uur dinsdag maandag 10:00 uur maandag 15:00 uur + Carrière-katern woensdag dinsdag 10:00 uur dinsdag 15:00 uur donderdag woensdag 10:00 uur woensdag 15:00 uur vrijdag donderdag 10:00 uur donderdag 15:00 uur weekendeditie (+ bijlage Offline ) zaterdag donderdag 10:00 uur donderdag 15:00 uur NRC De Week product verschijning deadline reserveren deadline materiaal Nieuws maandag donderdag 11:00 uur vrijdag 11:00 uur Familieberichten In NRC Handelsblad bestaat dagelijks de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Dit betreffen geboorte-, huwelijks-, overlijdensberichten, in memoriam of dankbetuigingen. Voor de geboorte- en huwelijksberichten alsmede felicitaties kiest het merendeel van de adverteerders voor de zaterdag als verschijningsdag. dag tarief ( )* maandag t/m vrijdag zaterdag 4,39 per millimeter per kolom 4,59 per millimeter per kolom * Kleurtoeslag is 25% plaatsing sluitingstijd maandag t/m vrijdag zaterdag dag van plaatsing voor 08:00 uur vrijdag voor 15:00 uur Reserveren en aanleveren U kunt uw overlijdensbericht, in memoriam of dankbetuiging voor NRC Handelsblad online opgeven via U kunt ook contact opnemen met de afdeling Familieberichten. tel: , De afdeling Familieberichten is telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 8:30u t/m 17:00u. 20

Tarieven januari 2015

Tarieven januari 2015 Tarieven 2015 1 januari 2015 Advertentiemogelijkheden print NRC Handelsblad code bxh (in mm) aandeel ddw NRCH ( ) NRC Weekend ( ) CD101V 266x398 1/1 28.532 38.042 CD102BS 212x238 1/2 21.044 28.057 CD102VL

Nadere informatie

nrc.nl Lees Bespaar tot 43% Ga naar nrc.nl/abo

nrc.nl Lees Bespaar tot 43% Ga naar nrc.nl/abo MAANDAG 4 MAART 2 013 22 JAARGANG 7 N O. 247 PRIJS 1,30 Lees Bespaar tot 43% Ga naar nrc.nl/abo Magazine Magazine #8, november #11, #5, mei april 2012 2013 // weten Honkbalteam toont twee twee gezichten

Nadere informatie

Portfolio. nrc.next. NRC Handelsblad. NRC Weekend. DeLUXE. NRC Carrière. Nieuws app s. nrc.nl. in beeld app.

Portfolio. nrc.next. NRC Handelsblad. NRC Weekend. DeLUXE. NRC Carrière. Nieuws app s. nrc.nl. in beeld app. Tarieven 2012 Portfolio NRC Handelsblad nrc.next NRC Weekend DeLUXE Landelijke onafhankelijke kwaliteitskrant met nuancering en duiding van het binnenen buitenlandse nieuws. 5 x per week t/m vrijdag Bereik:

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2014

Producten & Tarieven 2014 1 Producten & Tarieven 2014 NRC Carrière NRC Carrière is het crossmediaal arbeidsmarktplatform van NRC Media. Dit platform bestaat uit het Carrière-katern in nrc.next (woensdag), het Economie-katern in

Nadere informatie

Factsheet Digitaal Portfolio

Factsheet Digitaal Portfolio Factsheet Digitaal Portfolio mei 2014 NRC Digitaal nrc.nl nrc.nl is de zelfstandige gratis nieuwssite van NRC Media. nrc.nl brengt het allerlaatste nieuws en voegt er snelle duiding aan toe. Behalve actualiteit

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2013

Producten & Tarieven 2013 1 NRC Carrière NRC Carrière is het crossmediaal arbeidsmarktplatform van NRC Media. Dit platform bestaat uit het Carrière-katern in nrc.next (woensdag), het Economie-katern in NRC Weekend (zaterdag), en

Nadere informatie

Tarieven 2016. magniet meer optreden. Buba

Tarieven 2016. magniet meer optreden. Buba dinsdag dinsdag 15 september 2015 2 Buba mag Buba magniet niet meer optreden meer optreden inzicht & inspiratie Coververhaalpagina pagina4-5 4-5 Coververhaal moet uit huis Buba FOTO OLIVIER MIDDENDORP

Nadere informatie

Tarieven 2015. juli 2015. Mario kan to. Zonder Pensio Is dat dom, of en. een slimme en weloverwogen. 2 C dan Geert Wilders er PAGINA 14

Tarieven 2015. juli 2015. Mario kan to. Zonder Pensio Is dat dom, of en. een slimme en weloverwogen. 2 C dan Geert Wilders er PAGINA 14 .. 7 The Sun Na 45 jaar geen blote borste meer op pagina n 3 woensdag 21 januari 2015 8 jaargang 9 nr. Cartoonprot est orkestreert al die en Wie massademons spontane traties? Carrièrebijlage Zelfstandige

Nadere informatie

Advertentiemogelijkheden in het RD

Advertentiemogelijkheden in het RD Factoren Toeslagen 3 Pagina / umfeld Factor Soort toeslag Factor Voorpagina 5 Voorpagina oortje (CD166L) 7 * 2 en 3 (Kerk & Godsdienst) 4 4 en 5 (Binnenland) 3 6 en 7 (Buitenland) 2 Economie 2 Predikbeurten

Nadere informatie

AMSTERDAMS. Tarieven. Herdruk 2012 >>

AMSTERDAMS. Tarieven. Herdruk 2012 >> Duidelijk AMSTERDAMS Tarieven Herdruk 2012 >> 2012 Uw doelgroep in de regio Amsterdam Over de krant Het Parool is een sterke en groeiende titel met een duidelijke positionering in en rond Amsterdam. Voor

Nadere informatie

Wat je in de ogen ziet tijdens seks, is onzegbaar

Wat je in de ogen ziet tijdens seks, is onzegbaar Wat je in de ogen ziet tijdens seks, is onzegbaar Tarieven 07 Tarieven 07 Inhoud Portfolio 3 NRC Doordeweeks / NRC Weekend en nrc.next zaterdag Visualisatie formaten 5 Katernen 6 Overige proposities 8

Nadere informatie

Overzicht advertentieformaten

Overzicht advertentieformaten Overzicht advertentieformaten Kranten redactiepagina s 2 Kranten advertentiepagina s 3 Alleen voor regionale adverteerders Kranten advertentiepagina s banen 4 Titels: AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool

Nadere informatie

Wat je in de ogen ziet tijdens seks, is onzegbaar

Wat je in de ogen ziet tijdens seks, is onzegbaar Wat je in de ogen ziet tijdens seks, is onzegbaar Tarieven 07 Tarieven 07 Inhoud Portfolio 3 NRC Doordeweeks / NRC Weekend en nrc.next zaterdag 4 Visualisatie formaten 5 Katernen 6 Overige proposities

Nadere informatie

Overzicht advertentieformaten

Overzicht advertentieformaten Overzicht advertentieformaten Kranten redactiepagina s 2 Kranten advertentiepagina s 3 Alleen voor regionale adverteerders Kranten advertentiepagina s banen 4 Titels: AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool

Nadere informatie

Tariefkaart De Telegraaf

Tariefkaart De Telegraaf Basistarieven Basistarieven per mm Ma t/m Vrij Zaterdag Broadsheet 10,94 12,32 Weekend, Reiskrant en Telesport tabloid tarief per module tarief per module Personeelstarief broadsheet 10,94 11,42 Familieberichten

Nadere informatie

Overzicht advertentieformaten

Overzicht advertentieformaten Overzicht advertentieformaten Kranten redactiepagina s 2 Kranten advertentiepagina s 3 Alleen voor regionale adverteerders Kranten advertentiepagina s banen 4 Titels: AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool

Nadere informatie

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in de regio Den Haag

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in de regio Den Haag DE NUMMER 1 VOOR WERVING in de regio Den Haag markt Arbeids 2012 tarieven Personeel vinden met AD Haagsche Courant Over de krant Ad Haagsche courant is dé krant voor actueel nieuws uit de regio. De krant

Nadere informatie

Tariefkaart Het Financieele Dagblad 2014

Tariefkaart Het Financieele Dagblad 2014 Tariefkaart Het Financieele Dagblad 201 9 Het Financieele Dagblad Tariefkaart 201 Voorwoord Het FD neemt een unieke positie in het Nederlandse medialandschap in. We zorgen voor alert, betrouwbaar nieuws.

Nadere informatie

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in het Groene Hart

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in het Groene Hart DE NUMMER 1 VOOR WERVING in het Groene Hart markt Arbeids 2012 tarieven Personeel vinden met AD Groene Hart Over de krant Het dagelijkse nieuws van AD Groene Hart komt niet alleen uit de kerngebieden Alphen,

Nadere informatie

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Utrecht en Amersfoort

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Utrecht en Amersfoort DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Utrecht en Amersfoort markt Arbeids 2012 tarieven Personeel vinden met AD Utrechts Nieuwsblad en AD Amersfoortse Courant Over de krant Ad Utrechts Nieuwsblad is een krant die

Nadere informatie

PCM MEDIA Tarieven 2008

PCM MEDIA Tarieven 2008 PCM MEDIA Tarieven 2008 Inhoud Inleiding 3 Premiums: opvallend adverteren tegen een aantrekkelijk tarief 5 Wijze van berekening 6 Rekenvoorbeelden 7 de Volkskrant 8 Volkskrant Banen 9 NRC Handelsblad 10

Nadere informatie

Kan Assad nog tussenbeide komen? Vandaag ontvangt de Duitse bondskanselier in Berlijn de wereldleiders. Hoe stopt Merkel de oorlog in Syrië?

Kan Assad nog tussenbeide komen? Vandaag ontvangt de Duitse bondskanselier in Berlijn de wereldleiders. Hoe stopt Merkel de oorlog in Syrië? www.nrc.nl Prijs 0 BENDESTIJD In het nieuws pagina 6-7 Coververhaal Coververhaal pagina pagina -5-5 GENEESWIJZEN FOTO OLIVIER MIDDENDORP Buba FIETSEN P R I VACY Waarom het geen zin heeft Meer bescherming,

Nadere informatie

Overzicht advertentieformaten

Overzicht advertentieformaten Overzicht advertentieformaten Kranten redactiepagina s 2 Kranten advertentiepagina s 3 Alleen voor regionale adverteerders Kranten advertentiepagina s banen 4 Titels: AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool

Nadere informatie

ANWB Media en Reizen. Mogelijkheden Online. Mogelijkheden Print. Portals. ANWB Vakantieportal: Bereik 350.000 unieke bezoekers per maand

ANWB Media en Reizen. Mogelijkheden Online. Mogelijkheden Print. Portals. ANWB Vakantieportal: Bereik 350.000 unieke bezoekers per maand 08 Factsheet Reizen ANWB Media en Reizen Dankzij 130 jaar ANWB kennen we reizigers door en door. We weten waar ze zijn, waar ze heen gaan en hoe hun harten te raken. Zo gaan we van massacommunicatie naar

Nadere informatie

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Dordrecht en Gorinchem

DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Dordrecht en Gorinchem DE NUMMER 1 VOOR WERVING in Dordrecht en Gorinchem markt Arbeids 2012 tarieven Personeel vinden met AD Rivierenland en AD De Dordtenaar Over de krant AD De Dordtenaar en AD Rivierenland zijn kranten die

Nadere informatie

woensdag 16 december 2015 n rc c a r r i e re. n l Zo tel je mee op L i n ke d I n B edreigd

woensdag 16 december 2015 n rc c a r r i e re. n l Zo tel je mee op L i n ke d I n B edreigd woensdag november e 05 pagina 0 pagina woensdag januari 06 pagina 0 pagina woensdag 6 december 05 pagina 0 pagina woensdag 0 december 05 pagina 0 pagina 5 AB AB Zo tel je mee op L i n ke d I n Sa m e nwe

Nadere informatie

Tariefkaart De Telegraaf

Tariefkaart De Telegraaf Basistarieven Basistarieven per mm Ma t/m Vrij Zaterdag Broadsheet 10,94 12,32 Weekend, Reiskrant en Telesport tabloid tarief per module tarief per module Personeelstarief broadsheet 10,94 11,42 Familieberichten

Nadere informatie

HAGENAARS & HAGENEZEN

HAGENAARS & HAGENEZEN Dé krant voor HAGENAARS & HAGENEZEN Tarieven 2012 Uw doelgroep in de regio Haaglanden Over de krant Van wijkennieuws tot de grootste bouwplannen: het verschijnt dagelijks als eerste in AD Haagsche Courant.

Nadere informatie

Cross Media Nederland BV - Telefoon: 010-742 05 49 - E-mail: bart.dewilde@crossadvertising.nl

Cross Media Nederland BV - Telefoon: 010-742 05 49 - E-mail: bart.dewilde@crossadvertising.nl REDACTIONELE FORMULE Duurzaam Geproduceerd is hét onafhankelijke kennisplatform over duurzaamheid in de industrie. Het informeert en inspireert de professional door nieuws, visies van experts, interessante

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

Kan Assad nog tussenbeide komen? Vandaag ontvangt de Duitse bondskanselier in Berlijn de wereldleiders. Hoe stopt Merkel de oorlog in Syrië?

Kan Assad nog tussenbeide komen? Vandaag ontvangt de Duitse bondskanselier in Berlijn de wereldleiders. Hoe stopt Merkel de oorlog in Syrië? www.nrc.nl Prijs 1,50 BENDESTIJD In het nieuws pagina 6-7 Coververhaal Coververhaal pagina pagina 4-5 4-5 GENEESWIJZEN FOTO OLIVIER MIDDENDORP Buba FIETSEN P R I VACY Waarom het geen zin heeft Meer bescherming,

Nadere informatie

ZORG + WELZIJN IS VOOR ADVERTEERDERS INTERESSANT, OMDAT:

ZORG + WELZIJN IS VOOR ADVERTEERDERS INTERESSANT, OMDAT: REDACTIONELE FORMULE Zorg + Welzijn helpt professionals die werken in het sociale domein. Door discussie op te roepen en te voeden, verbinding te creëren tussen de professionals die met elkaar werken rondom

Nadere informatie

sluitingsdatum 02 FEBRUARI 09 FEBRUARI 16 FEBRUARI 13 MAART 20 MAART 15 APRIL 07 MEI 15 MEI 15 JUNI 13 JULI 20 JULI 10 AUGUSTUS 17 AUGUSTUS

sluitingsdatum 02 FEBRUARI 09 FEBRUARI 16 FEBRUARI 13 MAART 20 MAART 15 APRIL 07 MEI 15 MEI 15 JUNI 13 JULI 20 JULI 10 AUGUSTUS 17 AUGUSTUS 2015 tarieven kalender NUMMER 127 MAART verschijning 18 FEBRUARI (week 08) sluitingsdatum 19 JANUARI (week 04) materiaal 23 JANUARI (week 04) LINDA.MODE 03 MAART (week 10) 02 FEBRUARI (week 06) 06 FEBRUARI

Nadere informatie

BAAS Magazine (Boardroom as a Service) Doelgroep. Boardmembers (RvB, RvC) CIO s, CDO s, en CMO s Oplage

BAAS Magazine (Boardroom as a Service) Doelgroep. Boardmembers (RvB, RvC) CIO s, CDO s, en CMO s Oplage BaaS Portfolio 2O16 BAAS Magazine (Boardroom as a Service) Doelgroep Boardmembers (RvB, RvC) CIO s, CDO s, en CMO s Oplage 3.800 exemplaren www.boardroomasaservice.nl Uitgever BaaS Magazine Hotze Zijlstra

Nadere informatie

SC Platform over wet- en regelgeving

SC Platform over wet- en regelgeving SC overheid factsheet 2015 Onmisbaar voor iedereen die compleet geïnformeerd moet zijn over actuele wet- en regelgeving BLADFORMULE sc SC is het platform over wet- en regelgeving en houdt in de gaten welke

Nadere informatie

Kennis en inspiratie voor facility management professionals sinds 1988 www.fmm.nl

Kennis en inspiratie voor facility management professionals sinds 1988 www.fmm.nl Mediakit 2012 Kennis en inspiratie voor facility management professionals sinds 1988 www.fmm.nl De media van FMM De 5 belangrijkste redenen om in FMM media te adverteren 1 FMM is marktleider met het grootste

Nadere informatie

Stedebouw & Architectuur. mediakit 2011. www.stedebouwarchitectuur.nl

Stedebouw & Architectuur. mediakit 2011. www.stedebouwarchitectuur.nl Stedebouw & Architectuur mediakit 2011 www.stedebouwarchitectuur.nl Stedebouw & Architectuur Voor een optimaal bereik bij voorschrijvers en beslissers in de bouw! Stedebouw & Architectuur Meer dan 25 jaar

Nadere informatie

Mediakit ELSEVIERWEEKBLAD.NL

Mediakit ELSEVIERWEEKBLAD.NL Mediakit ELSEVIERWEEKBLAD.NL 2017 Pageviews 6.726.098 Unieke bezoekers 1.402.315 Bron: Google Analytics, maart 2017 OVER ELSEVIERWEEKBLAD.NL Wat is Elsevierweekblad.nl? Elsevierweekblad.nl brengt het belangrijkste

Nadere informatie

Mogelijkheden Online Motorportal www.anwbmotor.nl: Bereik 106.000 unieke bezoekers per maand met een Rectangle, Leaderboard of Microsite.

Mogelijkheden Online Motorportal www.anwbmotor.nl: Bereik 106.000 unieke bezoekers per maand met een Rectangle, Leaderboard of Microsite. 06 Factsheet Motor ANWB Media en Motorsport In ruim 130 jaar ANWB hebben we zeer veel kennis over de Nederlandse motorrijder kunnen opdoen. Zo is ongeveer 75% man. De meeste motorrijders zijn tussen de

Nadere informatie

Tariefkaart 2016. Vakblad Petfood Magazine: gedrukte oplage = ± 1.350 exemplaren (per 2016)

Tariefkaart 2016. Vakblad Petfood Magazine: gedrukte oplage = ± 1.350 exemplaren (per 2016) kaart 2016 Vakblad Petfood Magazine: gedrukte oplage = ± 1.350 exemplaren (per 2016) Maandelijkse digitale nieuwsbrief: ± 400 abonnees (januari t/m oktober 2015) Website www.petfoodmagazine.nl: 3.960 paginaweergaves

Nadere informatie

Voordeligste advertentietarieven! Tarieven. Beste bereik in de regio

Voordeligste advertentietarieven! Tarieven. Beste bereik in de regio Voordeligste advertentietarieven! Tarieven Beste bereik in de regio Alstublieft, de voordelen van Woonstijl Grootste woonmagazine van Nederland Gratis huis-aan-huis verspreid Grootste regionale woonbereik

Nadere informatie

Bereik. Profiel lezers. Website. Wekelijkse nieuwsbrief. OR informatie Congres. OR informatie workshopdag. Vakblad

Bereik. Profiel lezers. Website. Wekelijkse  nieuwsbrief. OR informatie Congres. OR informatie workshopdag. Vakblad OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het helpt leden van ondernemingsraden bij de uitoefening van hun taak en professionalisering

Nadere informatie

Factsheet Vrije Tijd

Factsheet Vrije Tijd 05 Factsheet Vrije Tijd ANWB Media en Vrije Tijd Er lekker op uit trekken in de natuur of een dagje uit naar een museum of pretpark: bij de ANWB kennen we de actieve recreant door en door. Zo n 51% is

Nadere informatie

Tariefkaart 2015. Een heldere kijk op de markt

Tariefkaart 2015. Een heldere kijk op de markt kaart 2015 Een heldere kijk op de markt Ruim 73.000 pageviews per maand Database toegankelijk voor abonnees met daarin zo n 3.500 markten per jaar op een rij. 14 x per jaar ruim 3.000 lezers in uw bereik

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

4.500 lezers in uw bereik pageviews per maand gebruikers van de app

4.500 lezers in uw bereik pageviews per maand gebruikers van de app 10.000 lezers in uw bereik 4.500 lezers in uw bereik 2.500 lezers in uw bereik 46.000 pageviews per maand 9.200 gebruikers van de app Piloot en Vliegtuig Algemene informatie Titel Ondertitel Uitgegeven

Nadere informatie

Facility Management Magazine. Facility Management Magazine. mediakit 2011. www.fmm.nl

Facility Management Magazine. Facility Management Magazine. mediakit 2011. www.fmm.nl Facility Management Magazine Facility Management Magazine mediakit 2011 www.fmm.nl Facility Management Magazine Facility Management Magazine biedt u het grootste crossmediale bereik onder facility management

Nadere informatie

De crossmediale carrière proposities

De crossmediale carrière proposities De crossmediale carrière proposities VNU Vacature Media Dé recruitment-specialist op de Nederlandse arbeidsmarkt VNU Vacature Media, onderdeel van De Persgroep Nederland, is dé recruitment-specialist op

Nadere informatie

PW De Gids. Redactionele formule

PW De Gids. Redactionele formule PW De Gids PW De Gids biedt een volledig kennisnetwerk voor HR-professionals, gericht op actuele HR-thema s en wetgeving. PW De Gids is deskundig, opinievormend, praktisch en concreet. Redactionele formule

Nadere informatie

De Crossmediale Carrière Proposities

De Crossmediale Carrière Proposities De Crossmediale Carrière Proposities VNU Vacature Media Dé recruitment-specialist op de Nederlandse arbeidsmarkt VNU Vacature Media, onderdeel van De Persgroep Nederland, is dé recruitment-specialist op

Nadere informatie

VerSpreiDinGSGeBieD regionale DaGBlaDen

VerSpreiDinGSGeBieD regionale DaGBlaDen VerSpreiDinGSGeBieD regionale DaGBlaDen 01P Verspreidings Den Burg 01P Den Helder 01Q Schagen 02Q Noordhollands Dagblad 01P Helderse Courant 01Q Schager Courant 02P Dagblad voor West-Friesland 02Q Enkhuizer

Nadere informatie

04 Factsheet Kamperen

04 Factsheet Kamperen 04 Factsheet Kamperen ANWB Media en Kamperen Dankzij 130 jaar ANWB kennen we kampeerders door en door. We weten waar ze zijn, waar ze heen gaan en welk kampeermiddel ze gebruiken. En hoe hun harten te

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

Doelgroep Hoe interessant is de doelgroep van Vakantie DeLuxe voor u? Algemeen Sport / Vakantie Lezen

Doelgroep Hoe interessant is de doelgroep van Vakantie DeLuxe voor u? Algemeen Sport / Vakantie Lezen Formule Vakantie DeLuxe is het eerste Nederlandse en enige high-end glossy magazine over luxe vakanties. De meest bijzondere plaatsen, luxueuze hotels, spraakmakende interviews en unieke tips. Wegdromen

Nadere informatie

Ruim 6.000 lezers in uw bereik

Ruim 6.000 lezers in uw bereik Ruim 10.000 lezers in uw bereik Ruim 6.000 lezers in uw bereik Ruim 3.000 lezers in uw bereik Ruim 45.000 pageviews per maand Al bijna 15.000 gebruikers van de app Piloot en Vliegtuig Algemene informatie

Nadere informatie

ONLINE ADVERTEREN. Hoe online adverteren? Waarom online adverteren? Direct Respons online adverteren. Thematisch online adverteren

ONLINE ADVERTEREN. Hoe online adverteren? Waarom online adverteren? Direct Respons online adverteren. Thematisch online adverteren ONLINE ADVERTEREN 2011 ONLINE ADVERTEREN Waarom online adverteren? Alle titels van HDC Media hebben een digitale nieuwssite met 24 uur per dag/7 dagen per week actueel nieuws vooral uit de regio. De fervente

Nadere informatie

Online tarievenkaart & aanleverspecificaties kwartaal 1, 2017

Online tarievenkaart & aanleverspecificaties kwartaal 1, 2017 Online tarievenkaart & aanleverspecificaties kwartaal 1, 2017 versie 1, 22-12-2016 Banner formaten en tarieven Reguliere Banner formaten RD.nl Kerktijden.nl Digibron.nl Puntuit.nl Terdege.nl Tekstlink

Nadere informatie

Tariefkaart Vakblad Petfood Magazine: gemiddelde gedrukte oplage = exemplaren (2016)

Tariefkaart Vakblad Petfood Magazine: gemiddelde gedrukte oplage = exemplaren (2016) kaart 2017 Vakblad Petfood Magazine: gemiddelde gedrukte oplage = 1.325 exemplaren (2016) Maandelijkse digitale nieuwsbrief: gemiddeld 420 abonnees (2016) Website www.petfoodmagazine.nl: gemiddeld 1,878

Nadere informatie

Oplage: exemplaren Verschijning: 8 keer per jaar. Doelgroep: opticiens/optiekwinkels

Oplage: exemplaren Verschijning: 8 keer per jaar. Doelgroep: opticiens/optiekwinkels OCULUS Redactionele formule Verspreidingsgegevens Oculus is het vakblad voor de optiekbranche met een focus op het ondernemerschap, maar ook op optiek en design. Het blad speelt in op de interessegebieden

Nadere informatie

Tarievenkaart 2016. www.scheepvaartkrant.nl

Tarievenkaart 2016. www.scheepvaartkrant.nl Tarievenkaart 2016 www.scheepvaartkrant.nl De Scheepvaartkrant is hét tweewekelijks onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen-, passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc. De

Nadere informatie

Tariefkaart Metro. Toeslagen en kortingen t/m Positiefactoren. Frequentiepakket. Branchekortingen & Actualiteitskorting

Tariefkaart Metro. Toeslagen en kortingen t/m Positiefactoren. Frequentiepakket. Branchekortingen & Actualiteitskorting Standaard formaten 2/1 Hele spread volledig 550 x 398 55.720 CS101V 1/2 Spread volledig liggend 550 x 190 35.550 CS102VL 1/1 Hele pagina 266 x 398 39.840 CD101V 3/5 Pagina staand 158 x 398 23.910 CD305VS

Nadere informatie

Vakblad: 8x per jaar circa lezers in uw bereik

Vakblad: 8x per jaar circa lezers in uw bereik Vakblad: 8x per jaar circa 10.000 lezers in uw bereik Circa 5.000 volgers op Facebook Circa 3.500 volgers op Twitter Website: Circa 50.000 pageviews per maand Nieuwsbrief: Circa 7.000 lezers in uw bereik

Nadere informatie

Print > dagbladen, magazines en huis-aan-huiskranten Richtlijnen voor Advertorials

Print > dagbladen, magazines en huis-aan-huiskranten Richtlijnen voor Advertorials Print > dagbladen, magazines en huis-aan-huiskranten Richtlijnen voor Advertorials Een advertorial moet voor de lezer altijd te herkennen zijn als niet behorend tot de redactionele pagina s van de krant

Nadere informatie

Verschijning: 6 keer per jaar Oplage editie 1, 3 en 5: exemplaren Oplage editie 2, 4 en 6: exemplaren

Verschijning: 6 keer per jaar Oplage editie 1, 3 en 5: exemplaren Oplage editie 2, 4 en 6: exemplaren KRAAMSUPPORT Redactionele formule Verspreidingsgegevens Het doel van KraamSupport is deskundigheidsbevordering onder kraamverzorgenden. Het tijdschrift maakt gebruik van de kennis van vele deskundigen

Nadere informatie

Magazine Branded Content delicious.does delicious. helpt delicious. Gespot. delicious. workshops Kookboeken deliciousmagazine.nl Nieuwsbrief Facebook

Magazine Branded Content delicious.does delicious. helpt delicious. Gespot. delicious. workshops Kookboeken deliciousmagazine.nl Nieuwsbrief Facebook 2015 Magazine Branded Content delicious.does delicious. helpt delicious. Gespot. delicious. workshops Kookboeken deliciousmagazine.nl Nieuwsbrief Facebook Twitter Instagram delicious.webshop Recepten.apps

Nadere informatie

MEDIAKIT 2014 HÉT VAKBLAD VOOR DE AMBACHTELIJKE VERSSPECIALIST

MEDIAKIT 2014 HÉT VAKBLAD VOOR DE AMBACHTELIJKE VERSSPECIALIST MEDIAKIT 2014 Mediakit 2015 VAKBLAD Vers&Vers Vakblad Vers&Vers wordt uitgegeven door b2b Communications BV Markweg 11/ Postbus 50 6883 JL/ 6880 AB VELP (GLD) T: (026) 370 00 27 www.b2bcommunications.nl

Nadere informatie

Het Nieuwe Wonen. Nieuwbouw in de regio Drechtsteden >> Dé oriëntatiebron voor nieuwbouw in Dordrecht, Gorinchem en omgeving

Het Nieuwe Wonen. Nieuwbouw in de regio Drechtsteden >> Dé oriëntatiebron voor nieuwbouw in Dordrecht, Gorinchem en omgeving Nieuwbouw in de regio Drechtsteden >> Dordrecht, Gorinchem en omgeving Dordrecht, Gorinchem en omgeving Profiteer van een uniek umfeld Facts >> Verschijning: Bereik : zaterdag 6 april en 14 september 2013

Nadere informatie

ANWB Media en Watersport

ANWB Media en Watersport 03 Factsheet Water ANWB Media en Watersport Al sinds 1927 inspireren wij de Nederlandse watersporter met betrouwbare informatie, onafhankelijke tests en praktische tips. Daarom durven we wel te beweren

Nadere informatie

Tarieven en advertentiemogelijkheden 2015

Tarieven en advertentiemogelijkheden 2015 Tarieven en advertentiemogelijkheden 2015 De tarieven zijn geldig tot 31-12-2015. Met dit document vervallen alle voorgaande tariefpublicaties. 10-02-2015 Index Advertentiemogelijkheden in het RD Factoren

Nadere informatie

TMG Tariefkaart Digitaal

TMG Tariefkaart Digitaal TMG Tariefkaart Digitaal Premium display advertising deel 1 Tarieven in CPM ( ) Roadblock Roadblock XL Full Roadblock Half Page Ad (300*600) HPTO & Background Floor Ad Fly Over Flat Banner Billboard Billboard

Nadere informatie

Tariefkaart Altijd op zak bij de shoppers van nu

Tariefkaart Altijd op zak bij de shoppers van nu Tariefkaart 2017 Altijd op zak bij de shoppers van nu accountmanagers via sales@reclamefolder.nl of 085 303 0630 App en web Plaatsing magazine, banner of online folder Jouw campagne boodschap tussen de

Nadere informatie

Banner formaten en tarieven

Banner formaten en tarieven Online tarievenkaart & aanleverspecificaties kwartaal 4, 2016 Banner formaten en tarieven Reguliere Banner formaten RD.nl Kerktijden.nl Digibron.nl Puntuit.nl Terdege.nl Tekstlink 1,00 1,00 Normal mobile

Nadere informatie

1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2. 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2

1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2. 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2 Laatst bijgewerkt 22 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2 2.1. Vakblad Speelgoed en Hobby 2.1.1.

Nadere informatie

BELEGGERSBELANGEN.NL

BELEGGERSBELANGEN.NL Mediakit BELEGGERSBELANGEN.NL 2017 Pageviews 316.078 Unieke bezoekers 55.063 Bron: Google Analytics, maart 2017 Over Beleggers Belangen(.nl) Wat is Beleggers Belangen(.nl)? Beleggers Belangen voorziet

Nadere informatie

Oplage: exemplaren Verschijning: 6 keer per jaar. Full Colour 1/1 pagina /2 pagina /4 pagina Toeslag cover 2, 3 en 4 25%

Oplage: exemplaren Verschijning: 6 keer per jaar. Full Colour 1/1 pagina /2 pagina /4 pagina Toeslag cover 2, 3 en 4 25% TVZ Redactionele formule Verspreidingsgegevens TVZ is het vaktijdschrift voor verpleegkundig experts. Bedoeld voor (student) hbo-verpleegkundigen die een aanvullende opleiding hebben genoten en in die

Nadere informatie

Platform. Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl

Platform. Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl Presentatie 2014 Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl g De Telegraaf mobiel De Telegraaf tablet De Telegraaf tablet De Telegraaf glossy s De Telegraaf specials De Telegraaf specials Het platform

Nadere informatie

Met Arbo Rendement bereikt u meer dan 12.000* arboprofessionals, preventiemedewerkers & arbodeskundigen

Met Arbo Rendement bereikt u meer dan 12.000* arboprofessionals, preventiemedewerkers & arbodeskundigen Met Arbo Rendement bereikt u meer dan 12.000* arboprofessionals, preventiemedewerkers & arbodeskundigen *Verspreide oplage 3.700, een meeleesfactor van 3,3, de website en de digitale nieuwsbrief Arbo Rendement

Nadere informatie

GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg

GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg Mediakit 2013 Redactionele formule Gastvrije Zorg is al meer dan 45 jaar het vakblad voor hospitality professionals

Nadere informatie

Vakblad voor en door ondernemingsraden

Vakblad voor en door ondernemingsraden Vakblad voor en door ondernemingsraden Mediakit 2013 Redactionele formule OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het

Nadere informatie

Gastvrije Zorg. Redactionele formule

Gastvrije Zorg. Redactionele formule Gastvrije Zorg Gastvrije Zorg is meer dan 45 jaar de belangrijkste informatiebron voor hospitality managers en hoofden voeding met als focus het welbevinden van cliënten. Redactionele formule Gastvrije

Nadere informatie

Thema s, Specials & DePers.nl. Brochure. Productinformatie Dagblad De Pers

Thema s, Specials & DePers.nl. Brochure. Productinformatie Dagblad De Pers Thema s, Specials & DePers.nl Brochure 2012 Productinformatie Dagblad De Pers Thema s, Specials & DePers.nl Dagblad De Pers is dé gratis kwaliteitskrant van Nederland. De krant wordt gelezen door een breed

Nadere informatie

0-1.000 mm 0,78 per mm. 1.000-2.500 mm 0,67 per mm. 2.500-5.000 mm 0,60 per mm. 5.000-10.000 mm 0,52 per mm. 10.000-15.

0-1.000 mm 0,78 per mm. 1.000-2.500 mm 0,67 per mm. 2.500-5.000 mm 0,60 per mm. 5.000-10.000 mm 0,52 per mm. 10.000-15. Tarieven 2014 De Scheepvaartkrant verschijnt elke veertien dagen in een oplage van ruim 26.000 exemplaren met abonnees in binnen- en buitenland en geselecteerde verspreidingspunten langs de internationale

Nadere informatie

Tariefkaart 2012 Hét vakblad voor de home-entertainmentbranche

Tariefkaart 2012 Hét vakblad voor de home-entertainmentbranche Algemene informatie Titel : Entertainment Business (Print/Online) Ondertitel : Vakblad voor de home-entertainmentbranche Uitgegeven door : imediate Uitgever : Frank Janssen Sales : Joost Spanjaard Mitchel

Nadere informatie

Specificaties advertentiemateriaal

Specificaties advertentiemateriaal Specificaties advertentiemateriaal Foto: Jeroen Snijders Aanleveren advertentiemateriaal print Advertenties moeten worden aangeleverd als Certified pdf, raster voor zwart-wit, raster 0 voor full colour.

Nadere informatie

Vakblad over vlees en delicatessen

Vakblad over vlees en delicatessen Vakblad over vlees en delicatessen Ruim 5.500 pageviews per maand Ruim 600 lezers in uw bereik 6 x per jaar ruim 2.900 lezers in uw bereik Vakblad Vlees+ Algemene informatie Titel Ondertitel Uitgegeven

Nadere informatie

Mediakit Bits&Chips. Techwatch bv Bits&Chips 1-1-2012

Mediakit Bits&Chips. Techwatch bv Bits&Chips 1-1-2012 2012 Mediakit Bits&Chips Techwatch bv Bits&Chips 1-1-2012 Communiceer direct met beslissers en ontwikkelaars in de hightech industrie via Bits&Chips BITS&CHIPS: EEN CROSSMEDIAAL PLATFORM Al ruim 10 jaar

Nadere informatie

De Crossmediale Carrière Proposities

De Crossmediale Carrière Proposities De Crossmediale Carrière Proposities januari - juni 2016 VNU Vacature Media Dé recruitment-specialist op de Nederlandse arbeidsmarkt VNU Vacature Media, onderdeel van De Persgroep Nederland, is dé recruitment-specialist

Nadere informatie

Werf& Media Vakmagazine, websites en events over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment

Werf& Media Vakmagazine, websites en events over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment Werf& Media Vakmagazine, websites en events over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment Advertentiemogelijkheden 2013 Over Werf& Werf& is het onafhankelijke vakmagazine over arbeidsmarktcommunicatie &

Nadere informatie

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015 Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam Het festival in cijfers IFFR 2015 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede

Nadere informatie

2017 Jouw aanbiedingen altijd op zak bij jonge boodschappers van Nederland.

2017 Jouw aanbiedingen altijd op zak bij jonge boodschappers van Nederland. Tariefkaart 2017 Jouw aanbiedingen altijd op zak bij jonge boodschappers van Nederland. accountmanagers via sales@reclamefolder.nl of 085 303 0630 App en web Plaatsing online folder Jouw folder op onze

Nadere informatie

2016 TARIEFKAART. x (x ) = CAMPAGNEPRIJS PRINT ONLINE

2016 TARIEFKAART. x (x ) = CAMPAGNEPRIJS PRINT ONLINE 2016 TARIEFKAART TMG heeft per dag verschillende touchpoints met consumenten. Zo n 7 miljoen verschillende Nederlanders bedienen we per dag met onze media middels de verschillende platforms en devices.

Nadere informatie

Vakblad: 10x per jaar lezers in uw bereik

Vakblad: 10x per jaar lezers in uw bereik Vakblad: 10x per jaar 6.500 lezers in uw bereik Circa 1.300 volgers op Facebook Circa 1.700 volgers op Twitter Nieuwsbrief: Circa 5.000 lezers in uw bereik Website: Circa 30.000 pageviews per maand Bakkers

Nadere informatie

Oplage: exemplaren Verschijning: 52 keer per jaar. 1/1 pagina /2 pagina /4 pagina ELKE EDITIE IS EEN

Oplage: exemplaren Verschijning: 52 keer per jaar. 1/1 pagina /2 pagina /4 pagina ELKE EDITIE IS EEN VAKSTUDIENIEUWS Redactionele formule Verspreidingsgegevens Vakstudienieuws is het fiscaal juridische vaktijdschrift voor accountants en belastingadviseurs. Jurisprudentie van de Hoge Raad, uitspraken van

Nadere informatie

8x per jaar 6.500 lezers in uw bereik

8x per jaar 6.500 lezers in uw bereik 8x per jaar 6.500 lezers in uw bereik Al bijna 7.000 lezers Ruim 50.000 pageviews per maand Algemene informatie Titel Ondertitel Uitgegeven door Uitgever Professionele fotografie Hét vakblad voor professionele

Nadere informatie

MEDIAKIT BELEGGERSBELANGEN.NL

MEDIAKIT BELEGGERSBELANGEN.NL MEDIAKIT BELEGGERSBELANGEN.NL Pageviews 216.450 Unieke bezoekers 43.908 Visits 87.302 Bron: Omniture SiteCatalist nov 2015 Over Beleggers Belangen(.nl) Wat is Beleggers Belangen(.nl)? Beleggers Belangen

Nadere informatie

Specificaties advertentiemateriaal

Specificaties advertentiemateriaal Specificaties advertentiemateriaal Foto: Giovanni Giannoni, Pitti Bimbo AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL PRINT AFLOPENDE FORMATEN (EXCLUSIEF MM AFLOOP RONDOM) / pagina 30 x 300 mm / pagina 0 x 300 mm Advertenties

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

Advertentiemogelijkheden in het RD

Advertentiemogelijkheden in het RD Factoren Toeslagen 3 Pagina / umfeld Factor Soort toeslag Factor Voorpagina 5 Voorpagina oortje (CD166L) 7 * 2 en 3 (Kerk & Godsdienst) 4 4 en 5 (Binnenland) 3 6 en 7 (Buitenland) 2 Economie 2 Predikbeurten

Nadere informatie