EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek"

Transcriptie

1 EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

2 INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek beschrijven we de principes en hoge normen van gedrag die we na moeten streven, als bedrijf, maar ook als individuele werknemers. Wij weten dat het succes van ons bedrijf rust op het bouwen van sterke, langdurige relaties met luisteraars van onze radiostations, het publiek voor onze externe activa, zakenpartners, adverteerders en lokale gemeenschappen door hun vertrouwen te winnen, een uitstekende service te bieden en ons te wijden aan het ethisch en integer handelen in alles wat we doen. Dit geldt ook voor de omgang met elkaar in de Clear Channel-familie. Als bedrijf delen we de overtuiging dat we ons moeten blijven houden aan de hoogste ethische normen. Onze code zal ons daarbij helpen. In dit document vindt u: Leidende beginselen die vaststellen hoe wij zakendoen. Voorbeelden om u te helpen mogelijke kwesties op te lossen. Contactinformatie voor het vragen van advies. Bovendien hebben we geprobeerd goed te letten op nieuwe ontwikkelingen in de media-industrie en de wereld om ons heen, inclusief opkomende trends in sociale media en het passend gebruik van bedrijfsactiva. Zoals onze code uitlegt hebben we allen de verantwoordelijkheid om eerlijk en integer te handelen in alles wat we doen. We weten dat u deze gedachte al ondersteunt, iets dat van essentieel belang is voor de missie van ons bedrijf om elk aspect van ons zakendoen met openheid, eerlijkheid en integriteit uit te voeren. Hoogachtend, Bob Pittman Voorzitter + CEO CC Media Holdings, Inc. en Clear Channel Communications, Inc. William Eccleshare CEO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. i

3 DE WAARDEN DIE ONS LEIDEN Onze missie is het creëren van producten en diensten die onze klanten, gemeenschappen, adverteerders en zakenpartners prikkelen en binden. We moeten ervoor zorgen dat onze producten blijven groeien en ontwikkelen, waarbij we goed nadenken over nieuwe technologieën en nieuw gedrag en smaken van consumenten. We moeten overal zijn waar onze consumenten zijn, en overal waar onze partners en adverteerders ons verwachten, met de producten en diensten die zij wensen. Gebruik van onze waarden EERLIJKHEID, RESPECT, SAMENWERKING, NIEUWSGIERIGHEID + URGENTIE we werken samen om onze gedeelde visie te creëren en uit te voeren. Onze waarden begeleiden ons bij alle kleinere beslissingen die we nemen. EERLIJKHEID De oplossing van elk probleem begint met transparantie en eindigt met handelen op basis van feiten. RESPECT De sleutel tot ons succes is de diversiteit van al onze levenservaringen en -achtergronden te gebruiken bij het bereiken van onze doelen. SAMENWERKING Wij werken samen als een team. Gezonde en respectvolle discussies worden echter aangemoedigd als noodzakelijk onderdeel van ons creatieve proces. Het dwingt ons om kritischer te kijken naar onze taken en kan nieuwe ideeën tot stand brengen of bestaande producten nog beter maken. NIEUWSGIERIGHEID Wij streven ernaar nooit te stoppen met verkennen, onderzoeken en ons afvragen wat voor ons bedrijf de volgende stap is of hoe we ons kunnen blijven verbeteren. URGENTIE We creëren onze producten en diensten met urgentie en zonder in te leveren op kwaliteit. ii

4 DE WAARDEN DIE ONS LEIDEN EERLIJKHEID URGENTIE Onze klanten. Onze mensen. Onze gemeenschap. RESPECT NIEUWSGIE- RIGHEID SAMEN- WERKING iii

5 INHOUD Introductie...i De waarden die ons leiden...ii Over onze code Begeleiding zoeken + zorgen melden...4 Het belang van melden...5 Wie te benaderen...5 Onderzoeken + aanpakken van zorgen...6 Beleid van niet-vergelding...6 Gevolgen van schendingen We steunen elkaar als werknemers...8 Eerlijke behandeling...9 Veiligheid op de werkplek...11 Bedrijfsactiva...12 Gebruik van technologie Onze klanten + reclamepartners rekenen op ons...16 Eerlijk zakendoen...17 Ethisch verkopen + marketing...18 Servicekwaliteit...18 Bescherming van activa van derde partijen...19 Internationale zakelijke beperkingen Onze belanghebbenden vertrouwen ons...21 Belangenverstrengeling...22 Anticorruptie Handel met voorkennis Nauwkeurige administratie Onze gemeenschappen maken ons tot wie we zijn...31 Uitwisseling van informatie Onze verantwoordelijkheden tegenover ons publiek Maatschappelijk verantwoord ondernemen Deelname aan sociale aangelegenheden Politieke bijdragen Uitzonderingen + vrijstellingen...37 Ondertekening...38 iv

6 OVER ONZE CODE

7 OVER ONZE CODE Wij zijn toegewijd aan het bieden van een eerlijke, ethische en open werkomgeving voor onze werknemers en we willen deze waarden ook verder toepassen op onze interacties en communicatie met ons publiek, onze kijkers en klanten. Bij Clear Channel werken we allemaal samen om deze gedeelde visie te creëren en uit te voeren. Om ons daarbij te helpen, hebben we deze Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek ( Code ) opgesteld om ons de nodige informatie te geven om ethische beslissingen te nemen waar uiteindelijk al onze belanghebbenden van profiteren. De code legt de ethische normen en wettelijke eisen uit die ons werk voor Clear Channel vorm geven, waar ter wereld we ook zakendoen. Terwijl u uw werk doet, komt u wellicht situaties tegen die niet worden besproken in uw lokale werkbeleid, procedures of andere bron. Dit is nog een reden dat onze code er is om u de juiste richting op te sturen en u te voorzien van bronnen als u vragen of zorgen hebt. Als u onzeker bent over de correcte gang van zaken, overweeg dan het volgende: Welke optie vertegenwoordigt De waarden die ons leiden het best? Welke keuze is de eerlijke keuze? Hoe zullen anderen (negatief) beïnvloed worden door uw beslissing? Hoe zou de actie en de uitkomst er in het nieuws uitzien? Om ons duidelijke en gelijke begeleiding te geven, geldt onze code voor ons allemaal van officers, directeuren en werknemers tot stagiaires, aannemers en vertegenwoordigers van de zakelijke familie van Clear Channel, inclusief CC Media Holdings, Inc., Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. en hun dochterondernemingen. 2

8 Als wereldwijd bedrijf is het onze verantwoordelijkheid om overal waar we ter wereld zakendoen de van toepassing zijnde wetten na te leven. Wetten zijn mogelijk op sommige plekken strenger dan ergens anders. Waar lokale wetten mogelijk met onze code of met het betreffende beleid botsen, dient u de strengste standaard op te volgen. We hebben allen de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van alle wetten en beleid dat van toepassing is op ons werk, en om deze na te leven. Als u vragen hebt over wat er van u wordt verwacht, raadpleeg dan iemand van de juridische afdeling voordat u verder gaat. Als onderdeel van hun verantwoordelijkheden worden managers en officers geacht hun persoonlijke toewijding aan deze code te tonen door het bevorderen van een werkplek waar naleving wordt gekoesterd en door ervoor te zorgen dat werknemers onder hun toezicht deelnemen aan onze compliance trainingsprogramma s. Managers moeten: Het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat alle werknemers zich bewust zijn van deze code, ander bedrijfsbeleid en van toepassing zijnde wetten en deze naleven. Ervoor zorgen dat rechtstreekse ondergeschikten het belang begrijpen van deelname aan compliance trainingsprogramma s. Een open deur omgeving creëren waarin rechtstreekse ondergeschikten en ander personeel van Clear Channel zich op hun gemak voelen bij het stellen van vragen of het doen van meldingen. Elke vastgestelde of vermoede schending van onze code, ons beleid of de wet meteen melden. Bij het bieden van regelmatige feedback of evaluaties, rekening houden met inspanning gerelateerd aan ethiek en naleving. Managers dienen er ook voor te zorgen dat werknemers van Clear Channel die hun mening uiten of meldingen doen op de hoogte zijn van Clear Channel s niet-vergeldingsbeleid. Managers moeten zich aan dat beleid houden, het duidelijk maken aan hun rechtstreekse ondergeschikten en de juiste actie ondernemen als zij geïnformeerd worden over een vergeldingsactie of het vermoeden dat er vergelding heeft plaatsgevonden. 3

9 BEGELEIDING ZOEKEN + 01 ZORGEN MELDEN

10 01 BEGELEIDING ZOEKEN + ZORGEN MELDEN Het belang van melden Alle leden van het Clear Channel-team hebben de verantwoordelijkheid om schendingen van deze code, ons beleid of de wet te melden en mee te werken aan onderzoeken over zulke schendingen, onderhevig aan lokale wetten. Hoewel u anoniem meldingen kunt doen, hebben wij liever dat u uw identiteit opgeeft als u schendingen meldt zodat wij u kunnen benaderen als we verdere informatie nodig hebben om ons onderzoek voort te kunnen zetten. Uw identiteit zal volgens de wet, afhangend van de omstandigheden, vertrouwelijk blijven. V Tienne heeft haar manager horen praten over het wijzigen van de financiële resultaten om hogere bonussen te krijgen. Tienne vindt het gesprek ongepast. Hoewel ze het incident wil melden, vreest ze dat haar manager haar wellicht anders zal gaan behandelen en dat dit mogelijk haar werk belemmert. Wat moet Tienne doen? Wie te benaderen Als u vragen of zorgen hebt die u wilt uiten of melden, neem dan contact op met een of meerdere van de volgende bronnen: Uw manager. Een andere manager bij wie u zich op uw gemak voelt. De afdeling Human Resources. Het hoofd juridische zaken of ander lid van de juridische afdeling. Tienne moet eerlijk haar zorgen melden over wat ze heeft gehoord. Omdat ze te goeder trouw spreekt, zal ons bedrijf haar beschermen tegen alle soorten vergelding. Tienne kan het geval melden door een andere manager of een andere bron genoemd in deze code te raadplegen. Ze heeft tevens de optie om de Clear Channel Hotline te bellen. De Chief Compliance Officer of compliance officer op uw locatie. De auditcomités van onze Raad van Bestuur. De Clear Channel Hotline: (voor oproepen van buiten de V.S. gebruik de AT&T-toegangscode van het land waar u vandaan belt)

11 Onderzoeken + aanpakken van zorgen Wij streven ernaar consequente principes toe te passen wanneer we gemelde incidenten onderzoeken. Wanneer er een melding is gedaan, wordt de informatie doorgegeven aan de juiste bron voor beoordeling en een eventueel onderzoek. Wij zullen onmiddellijk, discreet en professioneel reageren op elke indicatie dat er mogelijk een inbreuk van deze code, ons beleid of de wet heeft plaatsgevonden. Wij zullen ook een gepaste correctieve actie ondernemen, bijvoorbeeld door de juiste autoriteiten op de hoogte te stellen. V Waar Nico woont is het niet beleefd om achter iemand s rug om te praten. Maar Nico denkt dat hij Michael, een collega, iets heeft zien doen wat mogelijk illegaal was. Wat moet hij doen? Bovendien worden wij allen geacht aan alle onderzoeken mee te werken, onderhevig aan de lokale wet. Dit betekent het eerlijk en volledig communiceren van alle relevante informatie die u kent over het een onderzoek. Dit betekent ook dat u rapporten en andere informatie die u bezit volledig moet bijhouden, zoals aangegeven in het records managementbeleid dat geldt voor uw afdeling of locatie. Beleid van niet-vergelding Clear Channel beschermt Nico tegen vergelding dat hem kan overkomen vanwege het melden van zijn waarnemingen. Nico hoeft er slechts voor te zorgen dat hij de waarheid spreekt en alles wat hij weet, deelt. Clear Channel zal geen vergeldingsmaatregelen nemen tegen iemand die ons te goeder trouw informeert over een mogelijke schending van deze code, ons beleid of de wet, en wij tolereren geen enkele intimidatie tegen een werknemer die een mogelijke schending meldt. Te goeder trouw handelen betekent dat u al uw informatie verschaft en gelooft dat u een volledige en oprechte melding doet. Met andere woorden: het maakt niet uit of uw melding uiteindelijk terecht is, zolang u het maar eerlijk overbrengt. Iemand die te kwader trouw een melding doet of die wraak neemt op een persoon die te goeder trouw melding heeft gedaan of deelneemt aan een onderzoek, is mogelijk onderhevig aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag, volgens lokale wetten. Clear Channel zal ons tegen vergelding beschermen. In ruil daarvoor worden wij allen geacht een van de vele bronnen te raadplegen als we denken dat er vergelding heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie over hoe er met meldingen wordt omgegaan, raadpleeg het beleid dat geldt voor uw afdeling of locatie. 6

12 Gevolgen van schendingen Schendingen van onze code, ons beleid of de wet kunnen ernstige gevolgen met zich meebrengen, zowel voor de betrokken personen als voor ons bedrijf. Mensen die zich bezighouden met onethisch of illegaal gedrag (en degenen die zulk gedrag voorschrijven, door de vingers zien, goedkeuren of ondersteunen) kunnen worden onderworpen aan vervolging of andere disciplinaire acties, tot en met ontslag, onderhevig aan lokale wetten. Onthoud dat zulk gedrag ons allemaal in gevaar brengt wat betreft de schade aan onze reputatie en de negatieve invloed op onze belanghebbenden, en dat zulk gedrag kan resulteren in: Boetes. Civielrechtelijke aansprakelijkheid. Strafrechtelijke aansprakelijkheid. Als u betrokken bent bij een schending, dan zal het onderzoek het volgende nagaan: Of u de kwestie hebt gemeld. Uw mate van medewerking. Of de schending bedoeld of onbedoeld was. Resulterende disciplinaire maatregelen zullen hier ook rekening mee houden. 7

13 02 WE STEUNEN ELKAAR ALS WERKNEMERS

14 02 Eerlijke behandeling WE STEUNEN ELKAAR ALS WERKNEMERS Intimidatie + discriminatie Bij Clear Channel bereiken we onze doelen door teamwork. Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor elkaar en worden geacht binnen ons bedrijf gelijke kansen te bevorderen. We streven naar het aantrekken van toptalent in onze industrie en doen dit door een omgeving te ontwikkelen die elk lid van ons team respecteert en waardeert. We tolereren geen intimidatie op onze werkvloer en geen discriminatie tegen toekomstige of huidige leden van ons team. Intimidatie kan vele vormen aannemen, zoals verbale, fysieke of visuele uitingen en kan komen van collega s, leidinggevenden, leveranciers of aannemers. Gedrag wordt als intimidatie beschouwd als het als doel heeft om een intimiderende, beledigende of vernederende omgeving te creëren voor een ander persoon. Het is ook belangrijk op te merken dat intimidatie seksueel of non-seksueel van aard kan zijn. Om intimidatie buiten onze werkvloer te houden, moeten we ervoor zorgen dat onze opmerkingen en acties gepast en respectvol zijn. Bovendien mogen we gepraat of gedrag dat discriminerend of intimiderend kan zijn voor een sollicitant of werknemer op basis van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, religie, handicap, etniciteit, nationale afkomst, zwangerschap, burgerlijke staat, veteranenstatus, genetische informatie of een andere wettelijk beschermde status nooit goedkeuren. Wij kennen posities alleen toe op basis van verdienste en nemen werkgerelateerde beslissingen nooit op basis van een karaktereigenschap dat door de wet wordt beschermd. Werkgerelateerde beslissingen omvatten: V Gisteren vroeg Sandra s collega Liam of ze na het werk wat met hem wilde gaan drinken. Dit is de derde keer dat hij heeft voorgesteld buiten werktijd af te spreken en hij maakt ook vaak opmerkingen die haar in verlegenheid brengen. Wat moet Sandra doen nu ze zich ongemakkelijk voelt door Liam s gedrag? Sandra heeft net als de rest van Clear Channel het recht om zich op haar gemak te voelen op het werk. Ze dient Liam s gedrag onmiddellijk te melden aan haar manager of andere bronnen genoemd in deze code, inclusief de Clear Channel Hotline. Aanstelling. Plaatsing. Promotie. Demotie. Overplaatsingen. Verlof. Ontslag. Terugroeping. Training. Compensatie. Voordelen. Door het bedrijf gesponsorde programma s. Discipline. Beëindiging van het dienstverband. Als u gedrag waarneemt dat volgens u ongepast is, of als u vindt dat u slachtoffer bent van zulk gedrag, stel uw manager of iemand van de afdeling Human Resources dan op de hoogte. 9

15 Databescherming Clear Channel is toegewijd aan het beschermen van vertrouwelijke informatie waarmee individuele personen geïdentificeerd kunnen worden ( persoonlijke informatie ) om de privacy en identiteit van alle betrokken partijen te beschermen. Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende soorten data: Secundaire arbeidsvoorwaarden. Salarisinformatie. Medische rapporten. Contactinformatie, zoals adressen en telefoonnummers. Sofi-nummer. Fiscale informatie. Financiële informatie. Elk van ons heeft de plicht onze eigen persoonlijke informatie, maar ook die van anderen, te beschermen. Geen van ons mag toegang krijgen tot gevoelige informatie van collega s zonder specifieke volmacht en zakelijk belang. Als deze informatie u toch onder ogen komt vanwege uw functie, wees dan extra voorzichtig en voorkom verlies, diefstal of onachtzame onthulling en gebruik het alleen voor het oorspronkelijke doel. Wanneer persoonlijke en vertrouwelijke gegevens naar een externe partij moeten worden verzonden, gebruik dan dezelfde maatregelen en raadpleeg iemand van de juridische afdeling om te garanderen dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn genomen met de externe partij. Als u aanvullende vragen hebt over hoe we gegevens van werknemers beschermen of als u een feitelijke of vermoedelijke onthulling wilt melden, neem dan contact op met uw manager of een lid van de juridische afdeling. Voor begeleiding aangaande het beschermen van de bezittingen van onze leveranciers, klanten en andere zakenpartners, raadpleeg de Bescherming van eigendommen van derde partijen sectie van deze code. 10

16 Veiligheid op de werkplek Veilige faciliteiten + veiligheid van voertuigen Wij geloven dat eenieder van ons, ongeacht onze functie of titel, de verantwoordelijkheid heeft om een gezonde en veilige werkplek te bevorderen. We zijn samen betrokken bij het bepalen en opvolgen van alle veiligheidswetten en -regels, inclusief intern beleid en procedures. Dit betekent dat we bedrijfsactiviteiten uitvoeren op een manier waarmee we een schone, veilige en gezonde werkomgeving behouden en bevorderen. Als u onveilige of ongezonde praktijken, apparaten, toestanden, ongelukken of verwondingen waarneemt of vermoedt, meld dit dan onmiddellijk aan uw manager, een lid van de juridische afdeling of de directeur van risicomanagement. Als u bevoegd bent om een bedrijfsvoertuig te besturen, doe dit dan alleen binnen het doel van uw werk en in overeenstemming met alle wetten. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een bedrijfsvoertuig wordt sterk afgeraden. Als u de telefoon toch besluit te gebruiken tijdens het rijden, gebruik dan een handsfree - apparaat en handel altijd in overeenstemming met lokale wetten. Bovendien is sms en, en of het gebruik van andere functies op uw telefoon nooit gepast tijdens het besturen van een motorvoertuig en dit kan op sommige plekken illegaal zijn. Geweld V Morgen zal ik namens ons bedrijf een evenement bijwonen en er zal daar alcohol geschonken worden. Mag ik alcohol drinken tijdens het evenement? Ja, zolang het u bij wet is toegestaan om alcohol te drinken volgens de wetten in uw gebied. U mag slechts met mate drinken en moet altijd voorkomen dat de alcohol uw taken belemmert. Het is belangrijk dat u uzelf of ons bedrijf niet in verlegenheid brengt. Wij tolereren en houden ons nooit bezig met welke vorm van geweld dan ook. Hiermee bedoelen we bedreigingen, uitingen van geweld, intimidatie of pogingen om anderen angst in te boezemen. Het is belangrijk dat we een mate van bewustzijn op onze werkplek behouden en de tekenen van potentieel gewelddadig gedrag opmerken. Geweld kan vaak voorkomen worden door het opmerken van tekenen van onregelmatig of significant afwijkend gedrag. Bovendien zijn wapens op de werkplek niet toegestaan, zoals de lokale wet dat voorschrijft. Als u incidenten of dreigingen van geweld op de werkplek kent of vermoedt, dan moet u onmiddellijk uw zorgen rapporteren. Als u denkt dat iemand in onmiddellijk gevaar is, neem dan contact op met de beveiliging of lokale autoriteiten. Alcohol, illegale drugs + medicatie We worden geacht in staat te zijn om onze taken en onze verantwoordelijkheden op de meest veilige manier uit te voeren. Dit houdt in dat we te allen tijde verantwoordelijk en professioneel moeten handelen. Daarom mogen we nooit werken onder invloed van alcohol, illegale drugs, verkeerd gebruik van voorgeschreven recepten of zelfzorgmedicijnen. Bovendien mogen we nooit illegale drugs of alcohol gebruiken, bezitten of verkopen terwijl we in een pand van Clear Channel zijn of tijdens bedrijfsevenementen. Ons bedrijf maakt op deze regel een uitzondering als er in beperkte mate alcohol wordt geschonken tijdens een bedrijfsevenement. Voor meer informatie aangaande kwesties over veiligheid op de werkplek, raadpleeg het beleid dat op uw afdeling of locatie van toepassing is. 11

17 Bedrijfsactiva Clear Channel s activa worden ons dagelijks toevertrouwd en we zijn verantwoordelijk voor het beschermen van deze activa en het correct gebruiken daarvan. Onthoud altijd dat de goede naam en het merk van ons bedrijf tot de meest waardevolle bezittingen behoren. We zorgen er allemaal voor dat ons imago en onze reputatie positief blijven voor de mensen en gemeenschappen die we dienen. Clear Channel s activa omvatten ook andere tastbare en niet-tastbare activa zoals fysieke eigendommen en vertrouwelijke en gepatenteerde materialen, inclusief intellectueel eigendom ( IE ). V Kara reist veel, voert vaak zakelijke telefoongesprekken en gebruikt haar laptop van Clear Channel terwijl ze wacht in terminals en tijdens lange treinreizen of vluchten. Op welke manieren kan Kara vertrouwelijke informatie van ons bedrijf beschermen? Informatie We moeten vertrouwelijke en gepatenteerde informatie van Clear Channel beschermen, wat over het algemeen informatie omvat die niet voor het publiek beschikbaar is. We mogen vertrouwelijke informatie alleen delen met mensen die ertoe bevoegd zijn om het voor geldige zakelijke doeleinden te weten. U mag s of andere interne communicatie of documenten van Clear Channel bijvoorbeeld nooit doorsturen naar andere werknemers van Clear Channel of externe partijen, tenzij zij bevoegd zijn om het te ontvangen en de informatie nodig hebben voor zakelijke doeleinden van Clear Channel. Let ook goed op dat u zaken van Clear Channel nooit op openbare plekken bespreekt. Vertrouwelijke informatie kan de volgende informatie omvatten: Kara kan haar plicht om informatie van Clear Channel te beschermen nakomen door gevoelige data niet te bespreken op openbare plekken waar ze afgeluisterd kan worden (zoals taxi s, treinen, vliegtuigen en zelfs kantines of toiletten op het werk). Ze dient alle computers en andere technologie die bedrijfsinformatie kan bevatten fysiek te beveiligen en te allen tijde bij haar te houden. Businessplannen. Informatie over een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Financiële resultaten. Informatie over klanten, leveranciers of concurrenten. Prijsbeleid of budgetten. Beveiligingsplannen van het bedrijf. Privé-informatie van werknemers. Informatie over procesvoering of geheimhouding tussen advocaat en cliënt. Regelgevende compliance data. IE. Software of technologiegegevens. Wachtwoorden voor hardware, technologie of bestanden van het bedrijf. 12

18 Intellectueel eigendom Ons IE is ook een waardevol bezit. In ons werk voor Clear Channel moeten we te allen tijde zeer zorgvuldig zijn in het beschermen en handhaven van onze intellectuele eigendomsrechts. IE omvat, maar is niet beperkt tot, niet-tastbaar bezit zoals copyrights, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken, modelrechten, uitvindingen, systemen, processen, klantenlijsten, software, logo s en merken. De wet beschermt onze rechten tot dit bezit zoals het andere vormen van bezit beschermt. Voor zover bij wet toegestaan moeten we het IE van ons bedrijf beschermen en ons realiseren dat de rechten tot alle IE gecreëerd met bedrijfsmaterialen, tijdens bedrijfstijd of op kosten van ons bedrijf toebehoren aan Clear Channel. Als u vragen hebt over wat vertrouwelijke informatie of IE is of wat u er mee moet doen, neem dan contact op met een lid van de juridische afdeling. V Clear Channel heeft een handelsrelatie met een autodealer. De autodealer verschaft onderhoud en banden aan voertuigen van Clear Channel in ruil voor advertenties op posters en billboards van Clear Channel. Sven, een Clear Channelsalesmanager, heeft de handelsrelatie correct gedocumenteerd en heeft ervoor gezorgd dat de waarde correct is opgenomen in de boekhouding van het bedrijf. Nu vraagt Sven zich af of hij de handelsrelatie mag gebruiken om nieuwe banden te laten zetten onder zijn eigen auto, aangezien hij een werknemer is van Clear Channel. Zou dat aanvaardbaar zijn? Fysieke activa De fysieke activa van ons bedrijf zijn verkregen door het harde werken van iedereen bij Clear Channel. Enkele voorbeelden van deze activa omvatten apparatuur, faciliteiten, voertuigen, fondsen en documenten, en we moeten deze zeer zorgvuldig beschermen tegen schade of verlies. Hoewel incidenteel persoonlijk gebruik is toegestaan een kind thuis opbellen of af en toe een kopie maken voor persoonlijk gebruik moeten we buitensporig en duur persoonlijk gebruik van bedrijfsactiva voorkomen. Nee. De handelsrelatie van Clear Channel met de autodealer is een bezit van Clear Channel en mag alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt worden. Handel mag niet gebruikt worden als persoonlijk voordeel voor Sven. Voorkomen van fraude We hebben de verantwoordelijkheid activa die ons zijn toevertrouwd te beschermen tegen frauduleus gebruik, diefstal of misbruik. Bedrijfsactiva en fondsen dienen alleen voor zakelijke doeleinden van Clear Channel gebruikt te worden en mogen nooit voor illegale doeleinden gebruikt worden. Als u zich bewust wordt van mogelijk of feitelijk misbruik van bezittingen of fondsen of als u vragen hebt over hoe u deze correct moet gebruiken, raadpleeg dan onmiddellijk uw manager. U mag uw bezorgdheid ook delen met de auditcommissie van onze Raad van Bestuur door de Clear Channel Hotline te bellen. 13

19 Gebruik van technologie Informatieveiligheid Ons bedrijf vertrouwt ons de technologie toe die we nodig hebben om ons werk effectief uit te voeren. Om de bescherming van informatieactiva van ons bedrijf te waarborgen, zowel tijdens als na uw dienstverband met Clear Channel, dient u de volgende richtlijnen na te leven: Noteer informatie correct, houd het veilig en verschaf het alleen aan mensen die het moeten weten. Behandel alle wachtwoorden als vertrouwelijke informatie en deel ze niet, aangezien dit kan leiden tot de onthulling van persoonlijke informatie. Als een wachtwoord gedeeld is, dan moet dit wachtwoord zo snel mogelijk worden gewijzigd om dit vertrouwelijk te houden. Vergrendel uw werkstation, computer, persoonlijke apparaten en telefoons als u ze niet gebruikt. Veronderstel altijd dat er een derde partij meeluistert. Daarom mag u bedrijfsgerelateerde vertrouwelijke informatie niet bespreken op openbare plekken zoals vliegvelden, treinen en restaurants. Wees voorzichtig als u gevoelige documenten, schijven, audiotapes of ander bedrijfseigendom kopieert, faxt of onthult, en onthul ze niet op een plek waar de informatie onderschept kan worden. Verlies of diefstal moet onmiddellijk bij uw manager of lid van de juridische afdeling gemeld worden. Maak uzelf vertrouwd met het bedrijfsbeleid aangaande informatieveiligheid, en volg dit beleid te allen tijde op. Houd uw apparaten (laptops, persoonlijke apparaten, telefoons, tablets, enz.), aktentas en alle andere bedrijfseigendommen te allen tijde bij u als u op reis bent. Zorg ervoor dat u gevoelige informatie en accounts, zelfs op het werk, met een wachtwoord beveiligt als u deze niet in gebruik hebt. Als er apparaten van Clear Channel of apparaten die informatie van Clear Channel bevatten kwijt zijn geraakt of zijn gestolen, meld het incident dan onmiddellijk aan uw manager en de Information Technologie (IT) Helpdesk in uw land of het Corporate Network Operations Center (NOC). IT is mogelijk in staat het risico van de onthulling van persoonlijke informatie en inbreuk op gegevens te verminderen mochten deze apparaten onbetrouwbaar worden. 14

20 Sociale media Clear Channel is zich bewust van het groeiende belang van deelname aan sociale media en moedigt ons aan om deze waardevolle bronnen verantwoord te gebruiken. Verantwoord betekent dat we allen ontvankelijk moeten zijn voor de aard en impact van opmerkingen die op deze publieke fora geplaatst worden, inclusief blogs, microblogs zoals Twitter, sociale netwerksites als Facebook, LinkedIn, wiki s, photo/video sharing sites en chatrooms. Hieronder staan enkele algemene verwachtingen voor het verantwoord gebruik van sociale media, zowel voor gebruik om uw taken voor het bedrijf uit te voeren als voor persoonlijk gebruik: V Ryan is DJ bij een lokale Clear Channel-radiozender. In zijn vrije tijd houdt hij ook een blog bij, en veel van zijn volgers weten van zijn relatie met Clear Channel. Soms stellen ze hem vragen over Clear Channel en soms bespreekt hij interessante gebeurtenissen op het werk. Moet Ryan zich zorgen maken over zijn blog? Plaats geen vertrouwelijke informatie over ons bedrijf of over zakenpartners, inclusief beursinformatie, operationele strategieën, financiële resultaten of handelsgeheimen. Uit alleen uw persoonlijke meningen en handel niet als woordvoerder namens het bedrijf, tenzij u hiertoe bevoegd bent. Plaats alleen gepaste, eerlijke, juiste en respectvolle dingen, in overeenstemming met andere secties van deze code. Vermijd het gebruik van sociale media om met een collega of zakenpartner te communiceren als een face to-facegesprek gepaster is. Deze verwachtingen gelden altijd, of u nu op het werk bent of niet. Als u vragen hebt, raadpleeg dan uw manager of het beleid dat voor uw afdeling of locatie geldt. Jazeker. We begrijpen dat bloggen een waardevolle vorm van uiting kan zijn binnen sociale media. Ryan mag echter geen vertrouwelijke of gepatenteerde informatie op internet onthullen, of deze informatie nu tot Clear Channel, onze klanten of anderen behoort. We mogen gevoelige informatie slechts delen als we hebben vastgesteld dat er een geldige zakelijke reden voor is, maar nooit via blogs, andere sociale media of op het internet in het algemeen. 15

21 03 ONZE KLANTEN + RECLAMEPARTNERS REKENEN OP ONS

22 03 Eerlijk zakendoen ONZE KLANTEN + RECLAMEPARTNERS REKENEN OP ONS Concurrentie- + antitrustwetten Concurrentie- of antitrustwetten zijn opgesteld om voor alle bedrijven een gelijke markt te behouden. Deze wetten bevorderen open en eerlijke concurrentie en verbieden elke overeenkomst of praktijk die handel op onredelijke wijze beperkt. Deze wetten helpen ervoor te zorgen dat onze klanten de voordelen genieten van open concurrentie. We profiteren ook van open concurrentie onder onze leveranciers of verkopers voor onze zaken. Clear Channel vertrouwt op de kwaliteit van haar mensen, producten en diensten om zaken te verkrijgen, en voldoet waar we ook zakendoen aan concurrentiewetten. Hoewel concurrentiewetten ingewikkeld zijn, verbieden ze over het algemeen het aangaan van formele of informele overeenkomsten met concurrenten die handel mogelijk beperken, zoals het verdelen of toekennen van markten of gebieden, het delen van informatie over prijzen, voorwaarden en bepalingen, kosten, marketingplannen, klanten of andere gepatenteerde of vertrouwelijke informatie. Onthoud dat een onrechtmatige overeenkomst niet per se geschreven hoeft te zijn. Als een concurrent van Clear Channel probeert om een van deze onderwerpen met u te bespreken, beëindig dan onmiddellijk het gesprek en loop weg. Wees vooral voorzichtig tijdens het bijwonen van beurzen, seminaries of conferenties. Vermijd simpelweg gesprekken over gevoelige informatie met vertegenwoordigers van onze concurrenten. U dient elk twijfelachtig incident onmiddellijk bij uw manager te melden. Als u vragen hebt over antitrustwetten, raadpleeg voor begeleiding dan een lid van de juridische afdeling. Overeenkomsten betreffende mogelijke antitrustimplicaties dienen vooraf goedgekeurd te worden door ons hoofd juridische zaken. V Francisco woont een industrieconferentie bij als zijn collega en vriend van een concurrent van Clear Channel hem tijdens de lunchpauze benadert. Nadat ze elkaar groeten begint Francisco s vriend te praten over de plannen van zijn werkgever om de prijzen in hun outdoor- en vliegveldreclame te verlagen. Francisco is bezorgd dat dit nadelig kan zijn voor Clear Channel en hij wil antwoorden. Mag hij antwoorden? Nee, Francisco mag geen praktijken van Clear Channel over prijzen met zijn collega bespreken of met iemand die geen geldige zakelijke reden heeft om het te weten. In dit geval moet Francisco, zodra zijn vriend het onderwerp aansnijdt, het gesprek beëindigen, weglopen en het incident onmiddellijk melden bij de juridische afdeling van ons bedrijf. 17

23 Correct gebruik van concurrentiegevoelige informatie Soms hebben we toegang tot vertrouwelijke informatie over onze concurrenten die ons bedrijf een zakelijk voordeel kunnen geven. Deze informatie kan komen van onze zakenpartners of van nieuwe werknemers die voorheen voor een concurrent gewerkt hebben of hier informatie over hebben. Het is belangrijk dat we te allen tijde legaal en ethisch handelen ten opzichte van deze informatie. Dit houdt in dat we geen vertrouwelijke informatie moeten proberen los te krijgen van een nieuwe werknemer of van een collega van een andere afdeling die mogelijk toegang heeft tot concurrentiegevoelige informatie die u niet hebt. Ook al is het legaal om concurrentiegevoelige informatie te gebruiken, het is mogelijk niet ethisch. Als vertrouwelijke informatie over een concurrentie met opzet of per ongeluk aan u is onthuld, bespreek dit dan met een lid van de juridische afdeling en gebruik het niet zonder toestemming. Ethisch verkopen + marketing Om onze reputatie te beschermen en de loyaliteit van onze klanten te behouden, is het belangrijk dat we te allen tijde eerlijk handelen. Degenen van ons die betrokken zijn bij het verkopen, adverteren, promoten en de marketing van onze producten en diensten moeten ervoor zorgen dat ons zakelijk gedrag altijd eerlijk en integer is. Dit betekent dat we nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn als we de kwaliteit, kenmerken en beschikbaarheid van onze producten en diensten voorstellen. Dit betekent ook dat we nooit ten onrechte voordeel mogen halen uit iemand door een onjuiste voorstelling van essentiële feiten, manipulatie, geheimhouding, misbruik van bevoorrechte informatie, fraude of andere oneerlijke zakelijke praktijken. Servicekwaliteit Klantbetrokkenheid Bij onze beslissingen als werknemers van Clear Channel moeten we altijd rekening houden met onze klanten wat zij denken, willen en van ons verwachten. We moeten ook de contractvoorwaarden met onze klanten naleven. Als we, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om aan deze voorwaarden te voldoen, dan dienen we de kwestie verantwoord aan te pakken en het vertrouwen van de getroffen klanten terug te winnen. Om te voorkomen dat zulke problemen opnieuw ontstaan is het belangrijk dat we de oorzaken onderzoeken en corrigerend optreden. 18

24 Eisen van de overheid Al onze uitzendingen moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en regels, inclusief de wetten en regels die door de Federal Communications Commission ( FCC ) in de VS zijn uitgegeven. Sommige gebieden van regelgeving verdienen extra aandacht: identificatie van sponsors en de gerelateerde kwesties over omkoperij en tendentieuze berichtgeving welke beiden verboden zijn en onfatsoenlijke inhoud. Elk geval van schending van deze regels kan resulteren in aanzienlijke geldboetes en kan mogelijk aan de basis staan van het niet verlengen van de licentie van een zender of andere straffen. Omkoperij vindt plaats wanneer een individu geld of iets anders van waarde ontvangt om een nummer, show of verklaring uit te zenden, zonder dat duidelijk is dat er een vergoeding is ontvangen in ruil voor het uitzenden en wie de sponsor is. Tendentieuze berichtgeving vindt plaats wanneer een werknemer van een zender iets uitzendt waar hij zelf een financieel belang bij heeft, zonder dat belang te onthullen. Tendentieuze berichtgeving is vergelijkbaar met omkoperij, maar er hoeft geen externe partij of betaling bij betrokken te zijn. Regels aangaande sponsoridentificatie schrijven voor dat een zender live alle afspraken onthult, waaronder het geld, diensten of iets ander van waarde ontvangen wordt in ruil voor het uitzenden van een nummer, show of ander materiaal. De FCC geeft ook advies over de definitie en regels van onfatsoen, wat onder bepaalde omstandigheden verboden is. Vergelijkbaar advies wordt aangeboden door lokale regelgeving elders op de wereld. Als u vragen hebt over kwesties over FCC-regelgeving of hun lokale equivalenten, raadpleeg dan een lid van de juridische afdeling. Bescherming van activa van derde partijen We hebben de plicht de activa van onze zakenpartners te beveiligen zoals we onze eigen activa ook beveiligen. Zo kunnen we het vertrouwen behouden dat we met onze leveranciers, klanten en andere zakenpartners hebben opgebouwd. Overeenkomstig dient u informatie van een derde partij die niet openbaar is (inclusief hun contactgegevens) vertrouwelijk te houden of deze alleen te onthullen met voorafgaande toestemming van onze juridische afdeling. Evenzo dienen we altijd toestemming te krijgen voordat we auteursrechtelijk beschermde of andere gepatenteerde informatie die Clear Channel nog niet bezit of nog niet mag gebruiken kopiëren, verspreiden of gebruiken. 19

25 Internationale zakelijke beperkingen Import- en exportcontroles Als wereldwijd bedrijf leveren we onze producten en diensten overal ter wereld. Het is daarom essentieel dat we zorgvuldig alle nationale en lokale wetten en regels naleven die onze internationale handelsactiviteiten reguleren. We moeten de wetten aangaande export en import van de VS en elders ter wereld begrijpen en naleven. Omdat dit gebied gecompliceerd kan zijn, kunt u met vragen terecht bij een lid van de juridische afdeling. Boycots, beperkte landen + sancties Clear Channel moet voldoen aan alle nationale en internationale sancties en regelgeving die van toepassing zijn op zakendoen met bepaalde vreemde landen. De Amerikaanse regering heeft bijvoorbeeld sanctieregelingen opgesteld om Amerikaanse bedrijven en hun filialen te beperken in het ondernemen van bepaalde economische activiteiten. De Europese Unie hanteert een vergelijkbare sanctieregeling. Bovendien worden Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen door anti-boycotwetten verboden om mee te werken aan internationale boycots die de Amerikaanse regering niet kan bestraffen en moeten zij alle verzoeken die zij krijgen tot boycotactiviteiten melden bij de Amerikaanse regering. Andere landen hebben mogelijk ook wetten die het meedoen met landspecifieke boycots verbieden. Als u vragen hebt over sancties of anti-boycotwetten of als u denkt dat de wetten van twee landen of het bedrijfsbeleid met elkaar botsen, vraag dan advies aan een lid van de juridische afdeling. 20

26 04 ONZE BELANGHEBBENDEN VERTROUWEN ONS

27 04 ONZE BELANGHEBBENDEN VERTROUWEN ONS Belangenverstrengeling Wij zijn verantwoordelijk om alleen in het beste belang van ons bedrijf te handelen. Om onze taken zonder beïnvloeding of belemmering uit te kunnen voeren moeten we goed letten op situaties die een belangenverstrengeling kunnen veroorzaken. Een belangenverstrengeling doet zich voor wanneer onze loyaliteit aan ons bedrijf wordt aangetast door een feitelijk of potentieel voordeel of invloed van buitenaf. We dienen ons allemaal bewust te zijn van mogelijke invloeden die onze loyaliteit aan het bedrijf aantasten of lijken aan te tasten en dienen deze waar mogelijk te vermijden. Doet een belangenverstrengeling zich voor, of heeft het de schijn daarvan, vertel dit dan onmiddellijk aan uw manager. Elk mogelijk conflict waarbij een vicepresident, algemeen directeur of hogere bestuurder betrokken is, dient door ons hoofd juridische zaken goedgekeurd te worden. Zo kan de situatie goed geëvalueerd en doorgegeven worden aan de juiste bron(nen) en, indien goedgekeurd, juist gedocumenteerd worden. Hoewel het onmogelijk is om elke vorm van belangenverstrengeling te beschrijven, volgen hieronder enkele situaties die een belangenverstrengeling kunnen veroorzaken: Zakendoen met familieleden. Een financieel belang hebben in een ander bedrijf waarmee we zakendoen. Doorverwijzen van een zakelijke mogelijkheid van ons bedrijf naar een ander bedrijf. Een tweede baan aannemen. Uw eigen zaak beheren. Directeur zijn bij een ander bedrijf. Een leider zijn in sommige organisaties. Aanvaarden of aanbieden van geschenken of entertainment in bepaalde situaties. Enkele meer voorkomende soorten belangenverstrengeling worden hieronder beschreven. Als u vragen hebt over een mogelijke belangenverstrengeling, neem dan contact op met een lid van de juridische afdeling. 22

28 Zakendoen met familie + vrienden Als er tussen werknemers een persoonlijke of familierelatie bestaat, met name als ze veel met elkaar te maken hebben, dan kan het lijken alsof een werknemer een voorkeursbehandeling krijgt of wordt voorgetrokken. Een familielid omvat uw echtgenoot, levenspartner, kinderen, broers en zussen, ouders, grootouders, kleinkinderen, stiefouders, stiefkinderen, wettelijke voogden of andere naaste familieleden of aangetrouwden. Geen enkel familielid mag in een positie worden geplaatst waarin hij of zij een bepaalde beslissende bevoegdheid heeft over een ander familielid inclusief aanbevelingen over beslissingen aangaande aanstellingen. Hoewel we u aanmoedigen om kandidaten aan te bevelen voor vacatures, ontmoedigen we relaties die de schijn wekken van ongepastheid, ongepaste beïnvloeding of vriendjespolitiek. Onthoud dat zelfs het vermijden van de schijn van vooringenomenheid belangrijk is. V Mijn broer bezit een bedrijf dat Clear Channel mogelijk wil inhuren als leverancier, en ik weet dat het contract de zaken van mijn broer erg zouden helpen. Is er iets dat ik kan doen om te zorgen dat mijn broer het contract realiseert? Financiële belangen Een belangenverstrengeling kan zich ook voordoen als u, uw familielid of een goede vriend een persoonlijk of aanzienlijk financieel belang heeft in een leverancier, potentiële leverancier, klant of concurrent van Clear Channel. Als u zich in zo n situatie bevindt, dan mag u uw positie op geen enkele manier gebruiken om een transactie of onderhandeling te beïnvloeden. Stel uw manager onmiddellijk op de hoogte en vraag toestemming voordat u namens Clear Channel zakendoet met een organisatie waar een familielid werkt of een aanzienlijk financieel belang in heeft. Indien u toestemming heeft gekregen, dient u deze te documenteren. Nee, want het zou niet ethisch zijn van u om te proberen de selectie van leveranciers te beïnvloeden. Als u nog niet betrokken bent bij de beslissing, zorg dan dat dat zo blijft. Echter, als u bij Clear Channel betrokken bent bij aankoopbeslissingen en u mogelijk betrokken raakt bij het bod van uw broer, meld dit dan meteen aan uw manager zodat ons bedrijf transparantie en eerlijkheid kan garanderen. Zolang u te goeder trouw handelt als u zich bewust wordt van een mogelijke kwestie, zult u geen negatieve gevolgen ondervinden. Twee tests bepalen of er sprake is van een aanzienlijk financieel belang : U of een familielid bezit meer dan 5% van de aandelen van een bedrijf of heeft autoriteit over de beslissingen die dat bedrijf neemt, of De investering vertegenwoordigt meer dan 5% van de totale activa van u of van een naast familielid. Zakelijke mogelijkheden Wij hebben in ons werk voor Clear Channel de plicht het bedrijfsbelang boven onze eigen belangen te plaatsen. Dit betekent dat we nooit mogelijkheden voor onszelf (of voor vrienden en familie) mogen aangrijpen die ontdekt worden door onze connecties bij Clear Channel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het hoofd juridische zaken of de Chief Executive Officer. 23

29 Extern dienstverband + externe besturen Het aanvaarden van een extern dienstverband of onderdeel zijn van een andere Raad van Bestuur kan een belangenverstrengeling veroorzaken. We dienen altijd goed na te denken over dergelijke vooruitzichten en mogen nooit deelnemen aan externe activiteiten die onze bekwaamheid om ons werk voor Clear Channel belemmeren of mogelijk kunnen belemmeren. Hieronder valt werk dat concurrentie met ons bedrijf veroorzaakt of werk dat onze concurrenten of andere zakenpartners hulp biedt. Extern werk mag nooit tijdens bedrijfstijd worden uitgevoerd en onze materialen en apparaten mogen er niet voor gebruikt worden. Voordat u zich bezighoudt met extern werk of zitting neemt in een bestuur, deel uw plannen dan mee aan uw manager om te bevestigen dat uw activiteiten niet in strijd zijn met onze belangen. U kunt ook onze afdeling Human Resources raadplegen voor meer informatie over ons beleid dat geldt voor uw afdeling of locatie betreffende extern werk. Executive officers + directeuren Executive officers en directeuren hebben de plicht om een geplande transactie met een verbonden partij te melden bij het hoofd juridische zaken voor toestemming voordat een dergelijke transactie mag worden gedaan. In sommige gevallen is voorafgaande toestemming van de auditcomissies van onze Raad van Bestuur ook vereist. Leningen van ons bedrijf aan onze executive officers en directeuren zijn volgens onze code niet toegestaan. Transacties met een verbonden partij kunnen gecompliceerd zijn en moeten mogelijk openbaar gemaakt worden volgens de regels van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Zie voor meer informatie onze Beleidsverklaring Aangaande Transacties met Verbonden Partijen. V John maakt regelmatig billboards voor Clear Channel en is erg handig met gereedschap. Mag John parttime freelance werk doen als klusjesman? Zolang John dit niet onder werktijd van Clear Channel doet en geen materiaal (zoals gereedschap) van Clear Channel gebruikt, is hij vrij om andere bronnen van inkomsten te zoeken, zolang dit andere werk niet concurreert met Clear Channel. John moet zijn plannen eerst onthullen aan zijn manager om er zeker van te zijn dat er geen conflict bestaat met Clear Channel. Onze onpartijdige directeuren en hun familieleden hebben mogelijk aanzienlijke financiële belangen bij leveranciers, klanten, concurrenten en derde partijen waarmee we zakendoen of gaan doen. Omdat zij geen werknemers van ons zijn, zijn er voor onze onpartijdige directeuren bepaalde uitzonderingen op ons beleid aangaande belangenverstrengeling in deze code. Executive officers en directeuren die vragen of zorgen hebben aangaande potentiële belangenverstrengelingen of transacties met verbonden partijen, moeten contact opnemen met ons hoofd juridische zaken. 24

30 Zakelijke gunsten Geschenken, entertainment, gastvrijheid Wij doen er alles aan om alle personen en bedrijven waarmee we zakendoen eerlijk en onpartijdig te behandelen. Misverstanden kunnen worden voorkomen door duidelijk te maken dat ons bedrijf op een ethische manier zakendoet en geen speciale overwegingen zal maken. Daarom mogen onze werknemers geen geschenken, entertainment of fooien geven of ontvangen die onze zakelijke beslissingen beïnvloeden of bedoeld zijn om deze te beïnvloeden. Geschenken zijn meestal goederen en diensten, maar kunnen worden omschreven als alle dingen die waarde hebben. Entertainment omvat evenementen die worden bijgewoond door zowel de persoon die het heeft aangeboden als de persoon die het heeft aanvaard, zoals maaltijden of sportwedstrijden. Anders dan bij goedgekeurde, door het bedrijf gesponsorde evenementen, mogen we geschenken of entertainment alleen aanvaarden of aanbieden als ze aan alle criteria hieronder voldoen: Er is een geldig zakelijk doel. Het is geen geld of geldequivalent. Het wordt niet beperkt of verboden door de voorwaarden van toepasbare contracten of wetten. In het geval van entertainment is er een vertegenwoordiger van het bedrijf van de gever aanwezig tijdens het evenement. V Raquel onderhoudt de iheartradio-website, en een van haar adverteerders van een ander bedrijf heeft haar een klein sieraad gestuurd. De twee werken bijna een jaar samen en de vertegenwoordigster wil haar dank tonen. Wat moet Raquel doen? Raquel moet het geschenk waarschijnlijk weigeren en haar manager raadplegen voor advies en om de situatie correct af te handelen. Het geschenk kan worden gezien als overvloedig en beschouwd worden als een poging om toekomstige zakelijke beslissingen te beïnvloeden. Het is gepast voor de positie van de gever en de ontvanger. Het zal de ontvanger niet in verlegenheid brengen. Er is niet om gevraagd. Als u het geschenk of entertainment aanbiedt, zorg dan dat het voldoet aan het beleid van de ontvangende partij. Het is belangrijk hier zeker van te zijn voordat u geschenken of entertainment aanbiedt. Raadpleeg het beleid dat geldt voor uw afdeling of locatie of neem contact op met uw manager of lokale compliance officer voor aanvullende begeleiding over zakelijke gunsten. Onthoud goed dat de regels aangaande het aanbieden van geschenken of entertainment aan overheidsfunctionarissen strenger zijn dan de regels aangaande onze interactie met onze andere zakenpartners. Als u vragen hebt over het aanbieden van geschenken of entertainment aan overheidsfunctionarissen, neem dan contact op met de juridische afdeling. 25

31 Anticorruptie Clear Channel tolereert geen omkoping. We verliezen liever zaken of ondervinden vertraging dan dat we ons met illegale praktijken bezighouden. We zullen nooit een derde partij, of het nu een publieke of private partij is, omkopen, noch direct noch indirect (bijvoorbeeld via een tussenpersoon). We geloven in het verkrijgen van zaken dankzij de kwaliteit van onze producten en diensten, nooit dankzij omkoping. We houden ons aan alle internationale wetten, verdragen en regelgevingen die omkoping verbieden, waaronder de U.S. Foreign Corrupt Practices Act en de U.K. Bribery Act. Om verantwoordelijke leden te zijn van ons zakelijke gemeenschappen, moeten we deze wetten overal ter wereld naleven, ongeacht de lokale wetten of gebruiken. Dit betekent dat we nooit steekpenningen of smeergeld mogen aanbieden, proberen aan te bieden, goedkeuren of beloven met als doel het verkrijgen of behouden van zaken of een oneerlijk voordeel. Bovendien mogen we nooit steekpenningen of smeergeld aanvaarden of er om vragen. Een steekpenning is een aanbod of geschenk van enige waarde of voordeel dat bedoeld is om de handelingen van de ontvanger op onjuiste wijze te beïnvloeden (of dat kan worden gezien als het onjuist willen beïnvloeden). Steekpenningen omvatten geld, geschenken, (reis)kosten, gastvrijheid, goedkope leningen, kortingen, gunsten, mogelijkheden tot zaken of dienstverbanden, politieke of liefdadigheidsbijdrages, of enig ander voordeel, hetzij direct hetzij indirect. Clear Channel verbiedt ook faciliterende betalingen, kleine betalingen die aan individuen worden gedaan om routinehandelingen van de overheid, zoals het uitgeven van vergunningen, te versnellen. Smeergeld is het teruggeven van een bedrag dat al is betaald of betaald zou worden als beloning voor het toewijzen of verkrijgen van zaken. Wees extra voorzichtig als u met een overheidsfunctionaris werkt. Als u zich afvraagt of de persoon met wie u communiceert beschouwd kan worden als een overheidsfunctionaris, raadpleeg dan onmiddellijk een lid van de juridische afdeling. V Marie heeft de leiding over het indienen van de nodige licenties in een nieuw land waar Clear Channel zich wil gaan vestigen. Ze heeft ontdekt dat enkele derde partijen aanbieden om de uitgifte van licenties en vergunningen van de regering te versnellen en ze interviewt een vertegenwoordiger van de laatste partij op haar lijstje. Tijdens de ontmoeting beweert de vertegenwoordiger, Raul, dat hoewel zijn prijzen hoger liggen niemand anders zo snel licenties kan leveren als hij. Hoe moet Marie deze uitspraak opvatten? Deze uitspraak moet Marie bezorgd maken. Een hogere prijs voor een snellere service kan erop wijzen dat Raul s bedrijf namens Clear Channel een ongepaste of illegale betaling doet, en dit kan nooit worden toegestaan. Marie moet Raul bedanken, het gesprek beëindigen, het incident melden aan de juridische afdeling van Clear Channel en Raul s bedrijf niet inhuren. 26

32 OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN: Werknemers van een nationale, regionale, lokale of andere regering Verkozene Ambtenaar of werknemer van een bedrijf dat de regering bezit of door de regering wordt bestuurd Particulier die tijdelijk namens de regering optreedt VOORBEELD Een douaneambtenaar, politieagent, minister of personeel dat verantwoordelijk is voor het toekennen van reclamevergunningen Een burgemeester, wetgever of raadslid Iemand die een overheidsuitzending regelt of een manager van een staatsbedrijf Een consultant van de regering die onder de autoriteit van de regering optreedt V Marcus en zijn Clear Channelteam zijn op een bijeenkomst met ministers in een Europees land. Tijdens een koffiepauze vraagt een van de ministers Marcus waar hij zijn horloge heeft gekocht, want haar echtgenoot zou hem ook wel mooi vinden. Marcus besluit haar het horloge te geven, als geschenk aan haar echtgenoot, en zegt dat het bedoeld is als een aardig gebaar. Was dit aanvaardbaar? Kandidaat voor een politieke partij of de regering Politieke partij of partijambtenaar Een kandidaat voor de lokale wetgevende macht Het hoofd van de lokale partij Het is ook belangrijk om op te merken dat we geen derde partij zullen inhuren voor iets wat we niet zelf op een ethische en legale manier kunnen doen. Een derde partij inschakelen om indirect een ongepaste betaling te doen of een bepaald voordeel aan te bieden is in strijd met onze code en met anticorruptiewetten. We moeten alle derde partijen met behulp van onze uitgebreide procedures zorgvuldig screenen voordat we met ze in zee gaan. Nee, Marcus heeft een ernstige fout begaan. Hoewel hij goede bedoelingen had, mogen we nooit iets van waarde geven aan een vertegenwoordiger of werknemer van een regering. Het geschenk kan de indruk wekken dat Marcus probeert een gunst te verkrijgen van de minister. Anticorruptiewetten zijn complex en de gevolgen van het overtreden van deze wetten zijn ernstig. Daarom dient u elke activiteit die als omkoping kan worden uitgelegd te vermijden. Raadpleeg het beleid dat voor uw afdeling of locatie geldt of raadpleeg een lid van de juridische afdeling voor meer informatie of uitleg over de wetten en beleid over anticorruptie. 27

33 Handel met voorkennis Tijdens ons werk namens Clear Channel kunnen we in contact komen met cruciale, niet-openbare informatie over ons bedrijf of andere bedrijven. Cruciale, niet-openbare informatie (ook bekend als insiderinformatie ) is bedrijfsinformatie die niet bekend is bij het grote publiek en die de beslissingen van een investeerder om effecten van dat bedrijf te kopen, verkopen of houden, kunnen beïnvloeden. Omdat we een naamloze vennootschap zijn, zijn we onderhevig aan een aantal wetten betreffende de aan- en verkoop van onze aandelen en andere openbaar verhandelde effecten. Het kopen of verkopen van effecten van een bedrijf terwijl u cruciale niet-openbare informatie bezit is een strafbaar feit en wordt verboden door ons bedrijfsbeleid, ongeacht uw positie binnen het bedrijf. Dit geldt voor informatie over aandelen, dividenden, mogelijke fusies of overnames, procesvoering, zakelijke strategieën, managementveranderingen, schuldbewijzen, voorraad, opties of andere afgeleide effecten van Clear Channel en van onze zakenpartners. Informatie is niet meer niet-openbaar als: Het correct is ingediend bij de Securities and Exchange Commission en openbaar is gemaakt Het gepubliceerd is via een groot nieuwsmedium Het op een andere manier effectief is onthuld aan het publiek en er een redelijke periode is verstreken zodat de informatie is opgenomen door de maatschappij Als u insiderinformatie onthult aan iemand die er geen zakelijk belang bij heeft, waaronder leden van uw familie of gezin, en die persoon koopt of verkoopt vervolgens effecten (of geeft de informatie door aan iemand anders die dit doet), dan bent u aansprakelijk voor tippen. Tippen is een schending van onze code en van wetten betreffende handel met voorkennis. Onthoud dat zelfs wanneer u handelt terwijl dit niets te maken heeft met insiderinformatie die u bezit, dan kunt u nog aansprakelijk zijn voor handel met voorkennis. Als u vragen hebt over wetten aangaande effecten of insiderinformatie, handel dan niet. Neem liever meteen contact op met ons hoofd juridische zaken. Zie voor meer informatie ons Beleid Handel met Voorkennis en de daarbij horende bijlage. 28

34 Nauwkeurige administratie Het vastleggen of registreren van alle informatie namens ons bedrijf dient nauwkeurig en eerlijk te gebeuren. Onze hele administratie, waaronder klantenrekeningen, uitgaven en financiële verklaringen, dient gedetailleerd te worden behouden, tijdig te worden bijgehouden en onze transacties juist weer te geven. Het vervalsen of niet correct bijhouden van documenten is een ernstige overtreding en kan resulteren in vervolging of ontslag. Informatie uit onze administratie wordt verschaft aan onze aandeelhouders, kredietverstrekkers en overheidsinstellingen. Onze administratie moet dus niet alleen voldoen aan onze interne procedures, maar ook aan alle algemeen aanvaarde boekhoudprincipes en fiscale eisen, inclusief alle wetten en regels. Onze openbare communicaties en de rapporten die we afgeven aan overheidsinstellingen dienen informatie te bevatten die volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpbaar is. Onze interne en externe auditdiensten zijn er om ons te helpen ervoor te zorgen dat onze financiële bestanden en rapporten juist zijn. Daarom dient u mee te werken met onze boekhoudafdeling, interne audits, de auditcomités van onze Raad van Bestuur en onafhankelijke accountants en hen alle informatie te verschaffen waar zij om vragen. We stimuleren open lijnen van communicatie met de auditcomités van onze Raad van Bestuur en accountants en moedigen u aan om vragen te stellen over uw verantwoordelijkheden. Natuurlijk mogen we nooit proberen onze onafhankelijke accountants op frauduleuze wijze te beïnvloeden, stimuleren, dwingen, manipuleren of misleiden. Als u niet zeker weet hoe u iets moet registreren, gelooft dat een transactie onjuist is vastgelegd of als u een andere zorg of klacht hebt over boekhouding, meld dit dan. Raadpleeg uw manager, de leidinggevende van uw business unit, onze Chief Accounting Officer of onze Chief Financial Officer, of meld uw probleem bij de auditcomités van onze Raad van Bestuur door de Clear Channel Hotline te bellen. V Vivienne wordt per uur betaald en ze heeft deze week vijf uur overgewerkt. Haar manager heeft haar echter net gevraagd om volgende week elke dag een uur eerder te stoppen, en om voor deze week nul uren overwerk te noteren. Dat extra uur zou haar volgende week goed uitkomen om na haar werk boodschappen te doen wat moet ze doen? Vivienne moet twee dingen doen: Ten eerste moet ze haar manager niet gehoorzamen, maar het overwerk juist noteren en haar schema voor volgende week niet aanpassen. Ten tweede moet Vivienne iemand anders van het management of een andere bron in deze code raadplegen om het ongepaste verzoek van haar manager te melden. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het bijhouden van een correcte administratie, en daar horen roosters en werktijden ook bij. 29

35 Records management, behoud + vernietiging Eenieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om documenten, s en andere tastbare informatiebronnen elektronisch of op papier te behouden en weg te werpen volgens ons bedrijfsbeleid aangaande het behoud van administratie en alle van toepassing zijnde wetten en regels. Van tijd tot tijd zijn we betrokken bij een juridische situatie, zoals een rechtsgeding, mogelijke rechtsvordering, dagvaarding of overheidsonderzoek, waardoor we mogelijk documenten beschikbaar moeten stellen aan derde partijen. Voordat u in zulke gevallen hierop ingaat moet u eerst contact opnemen met een lid van de juridische afdeling om te bepalen hoe u het verzoek zult aanpakken. Het effectief managen van deze documenten stelt ons in staat om aan onze zakelijke behoeften te voldoen en te zorgen dat onze administratie wanneer nodig beschikbaar is. Wijzig, vernietig of verberg nooit documenten die relevant zijn voor een onderzoek of die een officiële procedure belemmeren, beïnvloeden of hinderen, of dit lijken te doen. Raadpleeg voor meer informatie het beleid aangaande records management dat voor uw afdeling of locatie geldt en stel uw vragen aan uw manager. 30

36 05 ONZE GEMEENSCHAPPEN MAKEN ONS TOT WIE WE ZIJN

37 05 Uitwisseling van informatie + chatten ONZE GEMEENSCHAPPEN MAKEN ONS TOT WIE WE ZIJN We hebben elk de verantwoordelijkheid om het netwerk en de computersystemen van Clear Channel op een ethische en legale manier te gebruiken. Hoewel incidenteel persoonlijk gebruik van deze systemen is toegestaan, behoudt ons bedrijf het recht om ons gebruik te controleren, tenzij dit door de lokale wet verboden wordt. Hieronder valt alle informatie en communicatie overgebracht, ontvangen of omvatten in s en voic s van het bedrijf en elektronische documenten op laptops en andere mobiele apparaten van het bedrijf. We mogen het internet nooit gebruiken voor onbevoegde, illegale of onethische doeleinden of om seksueel getint of expliciet materiaal te downloaden. We moeten ook voorzichtig zijn bij het opstellen van s en chatberichten, aangezien elektronische berichten gewijzigd of verstuurd kunnen worden zonder onze toestemming. Zie voor meer informatie het beleid dat geldt voor uw afdeling of locatie. Reageren op media + analisten Ons bedrijf heeft een aantal werknemers aangewezen om te reageren op verzoeken van de media, analisten of andere derde partijen. Mediamensen omvatten verslaggevers van het nieuws, kranten, televisie of radio, en internetpublicaties zoals blogs. Alleen deze aangewezen werknemers mogen over ons bedrijf spreken tegen de media, beursanalisten en/of investeerders, of reageren op verzoeken van andere derde partijen over ons bedrijf. Als dergelijke communicatie geen betrekking heeft op uw werk, dan mag u niet reageren op zulke verzoeken. Alle verzoeken van buitenaf over financiële of andere gevoelige informatie over ons bedrijf dienen te worden doorverwezen naar de afdeling Investor Relations. Alle mediaverzoeken over ons bedrijf dienen doorverwezen te worden naar de afdeling Communications of uw lokale communicatiepersoneel. 32

38 Reageren op controles + interne/externe onderzoeken We zijn toegewijd aan het voldoen aan alle soorten wettelijke controles, inspecties en onderzoeken, inclusief die door de regering worden uitgevoerd. We zullen onderzoekers voorzien van de informatie waar zij recht op hebben en zullen nauwkeurig handelen om documenten te behouden die relevant zijn voor dergelijke onderzoeken. Als u door iemand van buiten ons bedrijf benaderd wordt voor een controle, inspectie of onderzoek, geef de kwestie dan onmiddellijk door aan het hoofd juridische zaken. Onze verantwoordelijkheden tegenover ons publiek Het publiek rekent erop dat we producten en diensten van hoge kwaliteit leveren en het succes van Clear Channel hangt af van onze toewijding aan het behoud van dat vertrouwen. Bovendien hebben we als licentiehouder van een omroep de plicht het publieke belang te dienen. Daarom streven we ernaar programma s te bieden die de wensen van de lokale gemeenschap beantwoorden via een gevarieerde en gepaste selectie van inhoud en een ongeëvenaarde ervaring voor het genieten door alles wat we aanbieden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Als wereldwijd leidend mediabedrijf geloven we dat we de plicht hebben om kritische kwesties te behandelen die in onze gemeenschappen spelen. Clear Channel Communities, de tak van ons bedrijf die betrokken is bij onze gemeenschap, werkt aan het opknappen van wijken in de VS en de rest van de wereld op het gebied van familie, gezondheid, onderwijs, geletterdheid, muziek en kunst. We moedigen iedereen bij Clear Channel aan om betrokken te raken bij hun lokale gemeenschap. Praat voor meer informatie over deze initiatieven met uw manager en bezoek de sectie Clear Channel Communities op onze website. 33

39 Respect voor mensenrechten + arbeidsbescherming Als onderdeel van onze toewijding aan sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheden verdedigen wij individuele mensenrechten in al onze zaken en we verwachten hetzelfde van al onze zakenpartners. We bieden redelijke werktijden en goede salarissen aan degenen die namens ons werken. Clear Channel heeft ook een zerotolerancebeleid wat betreft kinderarbeid, gedwongen arbeid en mensenhandel. We zullen nooit bewust zakendoen met subcontractanten, zakenpartners of verkopers die deze praktijken uitvoeren. Bescherming van het milieu Ons bedrijf heeft ook de plicht onze activiteiten uit te voeren op een manier die een schoon, veilig en gezond milieu garandeert. Dit betekent dat we van toepassing zijnde milieuwetten en openbaar beleid in woord en daad strikt moeten naleven. De gevolgen voor het niet naleven van milieuwetten en -beleid kunnen ernstig zijn. Zowel ons bedrijf als individuen kunnen niet alleen aansprakelijk zijn voor de kosten van het opruimen van vervuiling, maar ook voor aanzienlijke civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. U dient uw uiterste best te doen om schending te voorkomen en eventuele schendingen te melden bij uw manager, een lid van onze juridische afdeling of de directeur van risicomanagement. Deelname aan sociale aangelegenheden Clear Channel moedigt u aan om deel te nemen aan maatschappelijke en liefdadigheidsactiviteiten en -gelegenheden in uw lokale gemeenschap. U mag echter in het bedrijfspand geen collega s betrekken bij uw persoonlijke liefdadigheidsactiviteiten en -gelegenheden. Evenzo mag u geen eigendommen, faciliteiten, tijd of fondsen van het bedrijf gebruiken voor persoonlijke liefdadigheidsactiviteiten of -gelegenheden. U wordt aangemoedigd om deel te nemen aan liefdadigheidsactiviteiten en -gelegenheden die door het bedrijf gesponsord worden. 34

Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTION Wij willen graag de gedragscode van iheartmedia, Inc en Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. met u delen Bob Pittman Richard Bressler In deze Code voor Zakelijk

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Ethiek bij Best Buy. Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen.

Ethiek bij Best Buy. Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen. Ethiek bij Best Buy Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen. ONTKETEN DE KRACHT VAN ONZE MENSEN LEER VAN UITDAGINGEN EN VERANDERINGEN TOON RESPECT, NEDERIGHEID EN INTEGRITEIT GENIET,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

CONCACAF Partner Gedragscode. (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015)

CONCACAF Partner Gedragscode. (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015) 2015 CONCACAF Partner Gedragscode (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 CONCACAF Partner Gedragscode...2 Op wie is deze Gedragscode van toepassing?...2 Onze verwachtingen...2

Nadere informatie