Finance Avenue 20/10/2012. Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finance Avenue 20/10/2012. Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt?"

Transcriptie

1 Finance Avenue 20/10/2012 / Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt?

2 Actualiteit De wereld waarin we leven verandert continu Economische en politieke gebeurtenissen Financiële crisis Economische groei Financiële markten

3 Indekkingsstrategieën Allereerst Een volmaakte hedge of indekking bestaat niet! Redenen: -termijncontracten (futures) of opties niet altijd beschikbaar op de desbetreffende onderliggende waarde vb. small / midcaps -contracten niet voldoende liquide vb. Belgische Opties -kostprijs

4 Indekkingsstrategieën Eerste mogelijkheid: Posities beschermen met een stoporder, stop-limietorder i t of trailing-stop order* *nieuw op EURONEXT Hierbij worden de aandelen verkocht van zodra de stopkoers bereikt wordt. Doel: -deel van de winst veilig te stellen -het verlies te beperken -bepaling van het stop loss niveau op basis van een percentage boven of onder de aankoopkoers of op basis van technische steunlijnen

5 Indekkingsstrategieën Posities beschermen met een stop order:

6 Indekkingsstrategieën Posities beschermen met een stop-limiet order:

7 Indekkingsstrategieën Posities beschermen met een trailing-stop market order:

8 Indekkingsstrategieën Tweede mogelijkheid: Positie niet verkopen, maar deze beschermen tegen een daling door een tegenpositie in te nemen ( hedgen ) Enkele mogelijke beleggingsproducten: (definitie short) - Reverse Trackers (Short) - Turbo s/speeders/sprinters Short - Put Opties - Futures en CFD s

9 Indekkingsstrategieën Nadelen: - Indien de markt echter verder blijft stijgen, verliest u op uw Tracker Short, Turbo Short, enz. - Het gaat hier om complexe beleggingsproducten met een hefboom, hierdoor kan de winst / het verlies snel oplopen. - In bepaalde gevallen kan dit zelfs leiden tot het totale verlies van de investering Belangrijk: - Kennis en ervaring in complexe beleggingsproducten - Eventueel deze producten eerst testen in de virtuele portefeuille - Info sessie bij Keytrade Bank - Demo Keytrade Pro

10 Concrete voorbeelden: Trackers Short: Een Tracker is een soort van "indexfonds". Ze probeert de prestatie van een bepaalde grondstof, beursindex of aandelenkorf te volgen. Het gaat eigenlijk om fondsen of aandelenkorven die continu genoteerd zijn op de beurs, net zoals aandelen. Een Tracker Short volgt dus de onderliggende waarde in omgekeerde richting. Indien u veel aandelen bezit van eenzelfde beursindex en u niet op elk aandeel afzonderlijk een stop loss order wenst te plaatsen, dan kan u opteren om een Reverse Tracker (ook wel Bear Tracker of Short Tracker genoemd) op een beursindex in portefeuille te nemen. Van zodra de markten beginnen te dalen, nemen de verliezen op de aandelen in portefeuille toe, maar wordt dit risico gedeeltelijk opgevangen door de Reverse Tracker, die in waarde zal toenemen

11 Concrete voorbeelden: Trackers Short op beursindexen:

12 Concrete voorbeelden: Trackers Short op een bepaalde sector of grondstof: Verwacht men een daling in een bepaalde sector (bijvoorbeeld de financiële sector of de vastgoedsector, enz.), dan bestaan hier ook Reverse Trackers voor. I di d l d t f d d b d ij i Indien u aandelen van grondstofproducerende bedrijven in portefeuille heeft of beleggingen in goud of zilver en verwacht u daar een daling, dan kan u deze ook gedeeltelijk beschermen met een Tracker Short (Reverse Tracker)

13 Concrete voorbeelden: Trackers Short op een bepaalde sector:

14 Concrete voorbeelden: Trackers Short op grondstoffen:

15 Concrete voorbeelden: Leveraged Short Trackers (hefboom x2):

16 Concrete voorbeelden: Maar hoeveel Trackers Short / Reverse Trackers dient u nu aan te kopen opdat uw risico gehedged is? De hoeveelheid Reverse Trackers die u aankoopt, hangt af van de waarde van de portefeuille en de posities die u wenst in te dekken vb. ¼ of ½ van de totale waarde van de portefeuille en de hefboom van de Tracker vb. x2 Indien u opteert voor een Leveraged Short Tracker (hefboom x2) is het te investeren bedrag maar de helft van dat van een klassieke Reverse Tracker. Door de hefboom is het risico uiteraard groter Voor de andere helft van de portefeuille (indien u deze ook wenst af te dekken) kan u positie per positie bekijken en waar nodig een Reverse Tracker of Turbo Short of Put Optie nemen.

17 Concrete voorbeelden: We geven enkele voorbeelden: -Stel: de totale waarde van de portefeuille bedraagt en deze bestaat voor de helft ( ) uit effecten die op de CAC 40 noteren. U zou dan voor (1/8 van de portefeuille) of voor (of 1/4 van de portefeuille) een Tracker Short op de CAC40 kunnen aankopen om dit risico gedeeltelijk af te dekken. -Stel dat de portefeuille voornamelijk uit aandelen uit de Euro Stoxx 50 bestaat en u verwacht hier een daling, dan kan u hiervoor ook een Reverse Tracker in portefeuille nemen Eventueel kan u ook opteren voor een Leveraged Short Tracker Eventueel kan u ook opteren voor een Leveraged Short Tracker (hefboom x2).

18 Concrete voorbeelden: Turbo s / Speeders / Sprinters Short: Een Turbo / Speeder / Sprinter* is een beursgenoteerd beleggingsinstrument g dat gebruik maakt van een hefboomeffect,, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde versneld doorwerken in de waarde van de Turbo. Met een Turbo Short kan u heel wat individuele waarden in de portefeuille gaan beschermen. Zo zijn er Turbo Short op aandelen, grondstoffen, indices en valuta, maar ook op sommige obligaties en fondsen. *Turbo s / Speeders / Sprinters zijn allemaal dezelfde beleggingsinstrumenten. Ze worden echter uitgegeven door verschillende emittenten: RBS, ABN Amro, BNP Paribas, Commerzbank en ING

19 Concrete voorbeelden: Turbo s / Speeders / Sprinters Short op beursindexen: Net als bij een Tracker Short (Reverse Tracker), kan u via een Turbo Short op een index bijna heel de portefeuille indekken tegen een daling. We geven een voorbeeld: -Stel: De portefeuille bestaat voornamelijk uit Europese grote aandelen, dan is het mogelijk om via de aankoop van een Turbo Short op de Euro Stoxx 50 u in te dekken tegen een daling van deze waarden. De hefboom geeft aan hoeveel Turbo s u moet kopen om volledig ingedekt te zitten. Indien de Turbo Short op de Euro Stoxx 50 een hefboom heeft van ongeveer 10 en de totale waarde van de portefeuille voor ongeveer uit Europese blue chip aandelen bestaat, dan volstaat een investering van om en bij de voor een volledige indekking van de portefeuille. Elke daling van de DJ Euro Stoxx 50 met 1% zorgt namelijk voor een stijging van de Turbo Short met 10%. Voor Turbo s waarbij het stop loss niveau en de hefboom veel lager liggen, dient het investeringsbedrag dan ook hoger te liggen.

20 Concrete voorbeelden: Turbo s / Speeders / Sprinters Short op beursindexen: Wat met het stoploss niveau van de Turbo? Belangrijk gegeven bij Turbo s is het stop loss niveau. Bereikt de index dit niveau, dan wordt u uitgestopt. De Turbo wordt dan verkocht aan de geldende koers en u bent dan niet meer ingedekt. In het slechtste geval verliest zelfs uw totale investering in de Turbo. Verliest u geld indien u uitgestopt wordt? Indien u de Turbo Short als een indekkingsinstrument gebruikt, wordt het verlies op de Turbo Short in theorie goedgemaakt door de winst op de onderliggende waarde in portefeuille. Maar u verkoopt wel best de Turbo voordat het stop loss niveau bereikt wordt en u neemt dan ook best onmiddellijk terug een nieuwe Turbo Short in portefeuille met een hogere stop loss. Zo blijft u constant ingedekt.

21 Concrete voorbeelden: Put Opties: Een Put Optie is het recht om op een bepaalde datum een onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf vastgelegde prijs (de strike prijs). Verschil Turbo tov Optie: Het verschil met een Turbo is dat Opties wel een vervaldatum / afloopdatum hebben. Er is hier dus geen sprake van een stop loss niveau. Ook de hefboom van een Optie is op voorhand niet gekend, bij een Turbo is dit wel het geval. Het grote nadeel van een Optie is de tijdswaarde. Gebeurt er niets gedurende de looptijd van de Optie, dan gaat de betaalde optiepremie i in rook op.

22 Concrete voorbeelden: Put Opties: Verschil Turbo tov Optie: Bij een Put Optie moet de timing én de richting juist zitten indien men er een voordeel uit wenst te halen. Bij een Turbo Short moet enkel de richting correct zijn. In dat opzicht zijn Turbo Shorts gebruiksvriendelijker. De timing bij een Put Optie is van groot belang. Indien men een verkeerde inschatting maakt en de onderliggende waarde de andere kant op evolueert, kan het speculeren met opties nefast zijn voor de portefeuille. Het feit dat de koers van opties veel sneller verandert (tegenover bijvoorbeeld de koers van een gewoon aandeel) door de hefboom, volatiliteit, looptijd, enz., maakt dat opties in de eerste plaats weggelegd zijn voor de dynamische tot zeer dynamische belegger.

23 Concrete voorbeelden: Put Opties: Essentieel verschil tussen Reverse Trackers of Turbo s Short en Put Opties bij een indekkingsstrategie: Als je je portefeuille indekt via opties behoud je je opwaarts potentieel terwijl je tegen een daling wordt beschermd. Bij Reverse Trackers of Turbo s Short zal elke stijging van het instrument gecompenseerd worden door de omgekeerde evolutie van het dekkingsinstrument (de Reverse Tracker/Turbo Short). In dit geval wordt zowel een stijging als een daling volledig gecompenseerd. Dit komt dus neer op een hedge. Dit is helemaal niet het geval bij een indekking met een Put Optie, waar je als belegger de upside behoudt, terwijl je tegen de daling bent verzekerd.

24 Concrete voorbeelden: Put Opties: We geven een voorbeeld: U kan een Put Optie nemen op ieder aandeel afzonderlijk in de portefeuille, maar indien deze weerom voornamelijk uit grote Europese bedrijven bestaat, kan u deze beter indekken via een Put Optie op de DJ Euro Stoxx 50-index. Of indien u zwaar belegd bent in de AEX-index, kan u ook opteren voor een Put Optie op de AEX.

25 Concrete voorbeelden: Put Opties: -Stel: de totale waarde van de portefeuille bedraagt euro en deze bestaat voor de helft ( ) uit aandelen die op de DJ Euro Stoxx 50 noteren en de andere helft ( ) uit aandelen van de AEX. U vreest een daling van de beursindexen van +/- 10%, maar wenst toch niet uw aandelen te verkopen. U dekt de portefeuille (gedeeltelijk) in met Put Opties. De DJ Euro Stoxx 50 noteert dicht bij de 2500 punten en de AEX bij de 330 punten. Voor de looptijd van de opties opteert u bijvoorbeeld voor een looptijd van 6 maanden (indien u denkt dat in die periode de markten zullen dalen), in ons voorbeeld, een afloopdatum maart Ook opteert u voor iets out of the money opties, deze zijn minder duur. U koopt de vermelde Put Optie voor zowel de DJ Euro Stoxx 50 en de AEX.

26 Concrete voorbeelden: Put Opties: De optiereeks voor de DJ Euro Stoxx 50 ziet er als volgt uit: Put Optie met uitoefenprijs (strike) 2400 en afloopdatum maart Elke optie omvat 10 contracten wat een totaal te investeren bedrag van ongeveer 1050 euro inhoudt. De optiereeks voor de AEX het volgende: Put Optie met uitoefenprijs (strike) 300 en afloopdatum maart Elke optie omvat 100 contracten wat een totaal te investeren bedrag van ongeveer 675 euro inhoudt.

27 Concrete voorbeelden: Futures en CFD s: Een Future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs (de future prijs). Future contracten bestaan er op landbouwproducten (maïs, graan, vlees), financiële instrumenten (staatsbon, beursindexen, deviezen), energiebronnen (petroleum, aardgas, huisbrandolie) of edelmetalen (goud, zilver). Internationale bedrijven gebruiken futures om hun marktrisico s af te dekken. (vb. Schommelingen in de brandstofprijzen, grondstofprijzen of valutaprijzen)

28 Concrete voorbeelden: Futures en CFD s: CFD s (Contracts for Difference) maken het mogelijk om deel te nemen aan de fluctuaties op de aandelenmarkten of indexen, zonder evenwel de onderliggende waarde te bezitten. Het is dus mogelijk om zowel in stijgende als in dalende d markten te investeren, terwijl men slechts een deel van het totale t investeringsbedrag moet beleggen. Dankzij CFD s heeft u toegang tot 22 beurzen, en als onderliggende waarde, 15 indexen en 3500 aandelen. Ze kunnen ook dienen om een bestaande portefeuille te beschermen. In plaats van uw aandelen te verkopen in geval van een beursval of volatiele l markten, kan u de potentiële risico s compenseren door de overeenkomende positie in CFD s te verkopen. Opgelet! Futures en CFD s zijn margin producten. Wegens de vereiste margin kan elke prijsverandering van de onderliggende waarde een belangrijk verlies met zich meebrengen dat zelfs heel wat groter kan zijn dan de waarde van de neergelegde margin.

29 Concrete voorbeelden: Futures en CFD s: We geven een voorbeeld: Stel: de totale waarde van de portefeuille bedraagt euro en deze bestaat voor de helft ( ) uit aandelen die op de DJ Euro Stoxx 50 noteren en de andere helft ( ) uit aandelen van de AEX. U vreest een daling van de beursindexen van +/- 10%, maar u wenst toch niet uw aandelen te verkopen. U dekt de portefeuille in met futures en CFD s. De DJ Euro Stoxx 50 noteert dicht bij de 2500 punten en de AEX bij de 330 punten. Voor de euro aandelen die u van de DJ Euro Stoxx 50 in portefeuille heeft, nemen we 1 Future Short december 2012 op de Euro Stoxx 50 index. Deze future verkopen we, aangezien we shorten op de index. Met 1 Future Short Euro Stoxx 50 (standaard contractgrootte Future Euro Stoxx 50 = 10*index), een investering van +/ euro, dekt u de portefeuille dus af voor ongeveer euro. Wilt u ingedekt zijn tot en met maart 2013, kan u de future december 2012 doorrollen dwz. de future december 2012 sluiten en een nieuwe future DJ Euro Stoxx 50 maart 2013 verkopen (doorrol kosten!).

30 Concrete voorbeelden: Futures en CFD s: Voor de andere euro AEX aandelen die u in portefeuille heeft, gaan we geen Future Short nemen, aangezien 1 Future Short op de AEX index meteen een positie inhoudt van euro (standaard contractgrootte Future AEX = 200*index) index). Bijna 3 maal zoveel als nodig. Beter is hier te opteren voor CFD s Short op de AEX index. Aangezien 1 CFD Short op de AEX index een hefboom heeft van 20 en een kostprijs van +/- 330 euro, nemen we 4 CFD s Short. Deze CFD s verkopen we, aangezien we shorten op de index. Met een investering van om en bij de 1300 euro bent u zo ingedekt voor ongeveer euro.

31 Concrete voorbeelden: Futures en CFD s: Praktisch, stel de beide indexen dalen met 2 procent: Op de aandelen in portefeuille heeft u ongeveer 1000 euro verlies, maar op de DJ Euro Stoxx 50 Future Short maakt u ongeveer 500 euro winst (25 euro x 10 (hefboom) x 2 (beweging index)) en op de CFD s Short op de AEX index ook ongeveer een 500 euro (4 (aantal CFD s) x 330 (koers) x 20 (hefboom) x 2 procent (beweging van de index)). Het feit dat de koers van futures en CFD s veel sneller verandert (tegenover bijvoorbeeld de koers van een gewoon aandeel) door de hefboom, volatiliteit, looptijd, enz., maakt dat deze producten in de eerste plaats weggelegd zijn voor de zeer dynamische belegger. Ook heel belangrijk om weten is dat bij deze producten gewerkt wordt met een margin en dat er bij CFD s financieringkosten aangerekend worden voor de tijd dat u de CFD s in portefeuille aanhoudt.

32 Hoe beleggen in een volatiele markt Goed Tradingplan + goede risicospreiding Posities beschermen en afdekken Money Management Position sizing Periodiek beleggen (automatisch) met de hoogste risicospreiding adhv bijvoorbeeld het Fund Investment Plan

33 Stel uw vragen op de stand van Keytrade Bank

34 Disclaimer De inlichtingen, beelden en gegevens in dit document zijn en blijven de eigendom van Keytrade Bank NV en/of haar providers. De gebruiker verbindt zich ertoe ze op geen enkele manier te publiceren, te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Keytrade Bank NV. Beoogd worden zowel de inhoud van de site en van de componenten ervan alsook de vorm, de voorstelling en de structuur ervan. De al dan niet geregistreerde merken, benamingen en logo's die op dit document voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van Keytrade Bank of van andere vennootschappen en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd. De afgifte van dit document mag niet worden geïnterpreteerd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Dit document heeft een louter informatief karakter. Het bevat geen aanbod tot aan of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het vormt evenmin de bevestiging van enige transactie. De informatie in dit document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied een ook geen beleggingsaanbeveling. Deze werd niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Elke belegging houdt risico s in. Er zijn verschillende soorten risico s, waarvan de omvang afhankelijk is van het financieel instrument en de type dienst die men afneemt. Algemeen gezien dient een belegger geen enkele belegging te doen voordat hij de gevolgen van zijn belegging kan inschatten alsook alle risico s van zijn belegging begrijpt. Een overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten is beschikbaar op Resultaten behaald in het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De cliënt dient zijn kennis en ervaringsniveau aan te geven alvorens in complexe financiële instrumenten te beleggen. Enkel indien zijn kennis en/of ervaringsniveau toeneemt mag de cliënt het niveau wijzigen. Keytrade Bank NV mag zich baseren op de informatie die haar cliënten verstrekken om de passendheid van een belegging te beoordelen.

35 Fund Investment Plan

36 Wat? Beleggingsplan Periodiek 20 beleggingsfondsen Vanaf 25 per periode Geen instapkosten t Flexibel Eenvoudig 4 modelportefeuilles Simulatie

37 Fund Investment Plan Fonds Met fonds, wordt "instelling voor collectieve belegging"(icb) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële iël middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds).

38 Fund Investment Plan Investeringsplan in fondsen Initieel bedrag g( (optioneel) Periodieke investering (maand, trimester, semester, jaar) Vanaf 25 / storting ZONDER INSTAPKOST (in tegenstelling tot het normaal tarief, zie onder) Normaal tarief fondsen online - Instap 9,95* - Uitstap GRATIS - Transactiekost per order GRATIS * De Carmignac, Petercam en Landbouwkrediet fondsen hebben een specifieke kostenstructuur. De instapkosten bedragen 1.00% van het bedrag van uw aankoop in plaats van het gebruikelijke vaste tarief van 9.95 per aankoop.

39 20 Fondsen Rendement Risico Spreiding Kwaliteit van de beheerder

40 20 Fondsen

41 Per Fonds

42 Per Fonds

43 Per Fonds

44 Flexibiliteit Bedrag Periodiciteit - horizontale + verticale spreiding Bevriezen /onderbreken Verkopen Injectie van kapitaal Samenstelling veranderen

45 Fund Investment Plan Backtesting : Wat had dit plan mij opgebracht indien ik had belegd sinds...

46 Fund Investment Plan

47 Fund Investment Plan Eenvoudige en transparante opvolging van uw Fund Investment Plan

48 Q & A Heeft u nog bijkomende vragen of wenst een simulatie? Kom op onze stand

49 Disclaimer De inlichtingen, beelden en gegevens in dit document zijn en blijven de eigendom van Keytrade Bank NV en/of haar providers. De gebruiker verbindt zich ertoe ze op geen enkele manier te publiceren, te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Keytrade Bank NV. Beoogd worden zowel de inhoud van de site en van de componenten ervan alsook de vorm, de voorstelling en de structuur ervan. De al dan niet geregistreerde merken, benamingen en logo's die op dit document voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van Keytrade Bank of van andere vennootschappen en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd. De afgifte van dit document mag niet worden geïnterpreteerd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Dit document heeft een louter informatief karakter. Het bevat geen aanbod tot aan of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het vormt evenmin de bevestiging van enige transactie. De informatie in dit document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied een ook geen beleggingsaanbeveling. Deze werd niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Elke belegging houdt risico s in. Er zijn verschillende soorten risico s, waarvan de omvang afhankelijk is van het financieel instrument en de type dienst die men afneemt. Algemeen gezien dient een belegger geen enkele belegging te doen voordat hij de gevolgen van zijn belegging kan inschatten alsook alle risico s van zijn belegging begrijpt. Een overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten is beschikbaar op Resultaten behaald in het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De cliënt dient zijn kennis en ervaringsniveau aan te geven alvorens in complexe financiële instrumenten te beleggen. Enkel indien zijn kennis en/of ervaringsniveau toeneemt mag de cliënt het niveau wijzigen. Keytrade Bank NV mag zich baseren op de informatie die haar cliënten verstrekken om de passendheid van een belegging te beoordelen.

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen KEYPLAN Een goed plan om uw geld vooruit te helpen Inhoud Inleiding 3 De 2 gouden beleggingsregels 5 Fondsen, een uitstekende beleggingsbron 6 KEYPLAN, de ideale oplossing om met beleggen te beginnen 7

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing)

AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing)

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie