Klein project, groot verschil?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klein project, groot verschil?"

Transcriptie

1 Klein project, groot verschil? Een studie naar de duurzaamheid van ontwikkelingsprojecten medegefinancierd door Wilde Ganzen. Radboud Universiteit Centre for International Development Issues Nijmegen Sara Kinsbergen en Christine Plaisier Februari 2015

2 Voorwoord Sinds onze oprichting in 1957 heeft Wilde Ganzen ruim projecten gesteund. In meer dan 150 landen. Projecten die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van mensen die in armoede leven, hun gemeenschap én bevlogen Nederlanders. Die laatste groep noemen we ook wel het Particulier Initiatief. Een unieke werkwijze, waarvan wij de concrete resultaten regelmatig met eigen ogen konden aanschouwen. Maar wat is de impact van ons werk op de lange termijn? Wat zijn de factoren die het succes bepalen? Die kennis is voor ons belangrijk. Want daarmee kunnen wij ons werk nog beter maken en samen met het Particulier Initiatief in Nederland én de mensen ter plekke, nog meer verschil maken. Daarnaast willen we ook verantwoording afleggen aan onze trouwe donateurs en fondsen die geld geven, vaak voor specifieke projecten. We hebben daarom onafhankelijk onderzoek laten doen door het Centre for International Development Issues Nijmegen van de Radboud Universiteit. Onderzoeker Dr. Sara Kinsbergen bezocht 93 projecten in Kenia, India, Zuid-Afrika en Ghana. Ze onderzocht samen met twee collega s hoe de projecten functioneerden en welk effect ze 10 jaar na dato nog hebben. Dat was natuurlijk best spannend, zowel voor ons als voor de particuliere initiatiefnemers en projecteigenaren. Jezelf kritisch onder de loep leggen vereist lef. Maar de resultaten mogen er zijn. Zelfs 10 jaar later staan bijna 8 van de 10 projecten nog! En 7 van de 10 projecten functioneren na die 10 jaar nog geheel volgens verwachting of zelfs beter. Het onderzoek toont aan dat de kleinschalige manier van projecten steunen werkt en écht grote verschillen maakt in de levens van mensen. Daar zijn we zonder meer trots op. Bij dat trotse gevoel willen we het niet laten. We lieten dit onderzoek niet doen om te zien hoe succesvol we zijn; we wilden er iets van leren. In de aanbevelingen zien we dan ook prachtige kansen om onszelf en ons werk te verbeteren. Zo onderstreept het onderzoek nog eens dat hoe groter de lokale betrokkenheid is bij het ontwerp en de uitvoering van het project, hoe groter de kansen zijn dat het slaagt. We zullen dus nog meer inzetten op het vergroten van lokaal eigenaarschap. Ook zullen we meer meedenken met de Particuliere Initiatieven over hoe zij zich op termijn kunnen terugtrekken, zodat de mensen ter plaatse het project zelfstandig kunnen voortzetten en niet meer afhankelijk zijn van ondersteuning uit Nederland. We hebben inmiddels een programma opgezet dat de focus legt op fondsenwerving ter plekke zodat de afhankelijkheid van Nederland vermindert. Tenslotte willen we bij de opzet van projecten nog meer kijken naar de onderliggende oorzaken van de problemen. Dus niet alleen een pleister plakken, maar bijdragen aan een structurele oplossing. We zien een belangrijke rol weggelegd voor Wilde Ganzen om het Particulier Initiatief hierin te ondersteunen. De resultaten van het onderzoek delen we graag met u in de vorm van deze samenvatting. We willen u als betrokken Nederlander in ons verhaal meenemen. Om dat wat we gezamenlijk bereikt hebben te vieren, én er van te leren. Want Wilde Ganzen kan het niet alleen. Alleen samen met mensen zoals u lukt het ons om blijvend verschil te maken in de levens van mensen die in armoede leven. Klaas van Mill Directeur, Wilde Ganzen WILDE GANZEN 2

3 Klein project, groot verschil? Een studie naar de duurzaamheid van ontwikkelingsprojecten medegefinancierd door Wilde Ganzen. SAMENVATTING 1 Radboud Universiteit Centre for International Development Issues Nijmegen Sara Kinsbergen en Christine Plaisier In samenwerking met Rik Habraken en Janneke Vorstenbosch Februari De studie Deze samenvatting presenteert de resultaten van een duurzaamheidsstudie uitgevoerd in opdracht van Wilde Ganzen. De studie vond plaats onder 93 projecten die in de periode medegefinancierd werden door Wilde Ganzen. De projecten werden opgezet door 42 verschillende lokale organisaties, projecteigenaren genoemd (PE s), met ondersteuning van een even groot aantal Nederlandse Particuliere Initiatieven (PI s). Het veldonderzoek vond plaats tussen februari en mei 2014 in Kenia, India, Zuid-Afrika en Ghana. De projecten omvatten een totaal budget van ongeveer 3,6 miljoen Euro (zie Tabel 1) 2. De gemiddelde leeftijd van de projecten bedraagt 10 jaar. Het oudste project dateert uit 1990, het jongste project werd opgezet in Voorafgaand aan het veldonderzoek werden de dossiers van de projecten uitvoerig bestudeerd evenals de websites van de betrokken organisaties in Nederland en in de projectlanden. Tijdens het veldonderzoek is er uitvoerig gesproken met projectmanagers, stafleden (bv. leerkrachten, medisch personeel) en waar mogelijk vond er een ontmoeting en gesprek plaats met de doelgroep van het project of met mensen die in het verleden tot de doelgroep behoorden (bv. voormalige studenten van een opleidingscentrum). Tabel 1 Overzicht van de projecten Totaal aantal lokale partners Aantal bestudeerde projecten Totale budget van projecten Kenia ,080,083 India ,033,132 Zuid Afrika ,099,370 Ghana ,587 Totaal ,647, Dit betreft een samenvatting van het rapport Is small beautiful? A sustainability study of development interventions co-financed by the Wild Geese Foundation. 2. De uiteindelijke selectie van de projecten gebeurde volledig onafhankelijk van Wilde Ganzen. WILDE GANZEN 3

4 2. De duurzaamheidsbril Om de duurzaamheid van de projecten te beoordelen, werd naar twee centrale onderdelen gekeken. Ten eerste werd beoordeeld in hoeverre de geplande project resultaten (output) en doelstellingen (outcome) op de lange termijn gerealiseerd worden. Het betreft hier de levensduur van de projecten. Ten tweede werd gekeken in hoeverre projecten bijdragen aan structurele verandering; verandering gericht op de oorzaken van gesignaleerde De duurzaamheidsbril in de praktijk: In een stad wordt vastgesteld dat er steeds meer kinderen op straat leven. Vervolgens wordt er door een lokale organisatie met ondersteuning van een Nederlands PI in 1998 een dagcentrum gebouwd. Het centrum beoogt 75 straatkinderen tussen de 4 en 18 jaar van begeleiding en onderwijs te voorzien. Om de duurzaamheid van dit project te beoordelen stelden we de volgende vragen: Inzicht in de levensduur van de projecten: Output: bestaat het centrum nog en is het in een dergelijke staat dat het nog steeds gebruikt kan worden voor de opvang van straatkinderen? Outcome: wordt het centrum nog gebruikt waarvoor het bedoeld was; opvang van en onderwijs aan straatkinderen? Structurele veranderingen in oorzaken: Is het centrum enkel gericht op het verzorgen van kinderen die reeds in nood zijn, of is het werk er ook op gericht om te voorkomen dat kinderen op straat gaan leven? 3. De resultaten Levensduur Allereerst richtte de studie zich dus op de levensduur van de projecten door de output en outcome resultaten van projecten op langere termijn te beoordelen. Het blijkt dat na een gemiddelde looptijd van 10 jaar 78% (n=73) van de projecten haar beoogde output en 69% (n=63) haar outcome resultaten nog steeds behaalt zoals gepland. In sommige situaties zijn de resultaten zelfs boven verwachting (zie Figuur 1). In 2004 financierde Wilde Ganzen de bouw van een middelbare school met een hostel. De school beoogde onderwijs te bieden aan 300 kinderen. Tien jaar later, in 2014, is de school nog steeds actief en heeft ze een regionale functie. Inmiddels is er capaciteit voor en wordt er lesgegeven aan meer dan 600 leerlingen. Figuur 1 Output resultaten in output resultaten worden niet langer bereikt output resultaten zijn beneden verwachting output resultaten worden bereikt zoalsgepland output resultaten overstijgen de verwachting WILDE GANZEN 4

5 Na het beoordelen van de output en outcome resultaten is vervolgens gekeken waarom een aantal projecten de beoogde output en outcome resultaten niet (langer) behaalt. Een vergelijking van de verschillende projecten laat geen specifieke verklaring zien voor het niet (langer) functioneren van projecten. Zo is de leeftijd van een project niet één op één bepalend voor het niet langer behalen van beoogde projectresultaten en doelstellingen. Elk project heeft zijn eigen verhaal en redenen waarom de geplande output en outcome resultaten niet (meer) behaald worden. Zo bestaat in enkele gevallen het project niet meer omdat de lokale organisatie haar beleid heeft veranderd als gevolg van een verandering in management of een nieuwe visie. Projecten uit het verleden passen dan niet meer in het nieuwe beleid, waardoor bepaalde infrastructuur niet meer gebruikt wordt of een andere bestemming heeft gekregen. In andere gevallen bleek de capaciteit van de PE ontoerei- kend om beoogde resultaten en doelen te behalen of kwam de overheid gemaakte afspraken niet na. De resultaten tonen dus aan dat over het algemeen de projecten bijgedragen hebben en nog steeds bijdragen aan verbeterde levensomstandigheden van een groot aantal individuen. Anders gezegd: klein als ze zijn, maken de projecten een direct verschil in het leven van veel mensen. Een investering van 2300 euro voor een landbouwmachine zorgt nu bijna 10 jaar later nog steeds voor een inkomen voor acht vrouwen en hun families. Bovendien is er na de initiële investering geen buitenlandse steun nodig geweest voor dit project dat wordt gerund door een lokale kleinschalige coöperatie. Structurele verandering Na het beoordelen van de levensduur van projecten werd beoordeeld of projecten ook gericht zijn op het veranderen van de oorzaken van de problemen waar het project op inspeelt en daarmee dus ook op het voorkomen van bepaalde problemen. De resultaten laten zien dat een meerderheid van de projecten gericht is op directe armoedebestrijding; het bieden van concrete ondersteuning aan mensen in het voorzien van primaire levensbehoeften zoals drinkwater, sanitatie, onderwijs en gezondheidszorg. De verwachting van veel PE s is dat middels deze investeringen niet alleen de directe doelgroep een beter leven wacht, maar dat ze ook een positieve uitwerking zullen hebben op de bredere gemeenschap of samenleving door toekomstige problemen te voorkomen. Bij het starten van het dagcentrum redeneert de PE bijvoorbeeld als volgt: onderwijs meer kansen op een baan (meer) inkomen verbeterde levensstandaard betere scholing van de volgende generatie geen/minder straatkinderen Voor een deel van de projecten is het gezien het type ondersteuning dat ze bieden (directe armoedebestrijding) minder vanzelfsprekend dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een structurele verandering, waarbij de onderliggende oorzaken van armoede, uitsluiting en ongelijkheid aangepakt worden. Zo is het de vraag of de kinderen die in het dagcentrum een opleidingstraject hebben afgerond ook daadwerkelijk een baan vinden. Het vinden van een baan is namelijk niet alleen afhankelijk van opleiding. Het is bovendien niet eenvoudig om (via PE s) zicht te krijgen in hoeverre dit soort veronderstelde veranderingen ook daadwerkelijk plaatsvinden: een meerderheid van de PE s houdt geen basis informatie bij over de resultaten van het project, het systematisch opvolgen van de doelgroep gebeurt zelden en slechts in uitzonderlijke gevallen evalueren de PE s uit de studie hun werk. Door een gebrek aan opvolging en evaluatie is het dus moeilijk voor PI en PE om inzicht te krijgen en te geven in de aanname dat de projecten het leven van individuen blijvend veranderen en bovendien bijdragen aan veranderende structuren en systemen. WILDE GANZEN 5

6 In 2003 financierde Wilde Ganzen de bouw van een centrum voor kinderen en jongeren met een handicap. Vandaag de dag is het centrum actief in gebruik. In gesprek met de lokale projectmanager blijkt dat de stigmatisering van mensen met een handicap erg sterk is in de regio. Dit vormt een van de belangrijkste redenen waarom deze kinderen niet thuis kunnen wonen. Het aanpakken van dit probleem vormt geen onderdeel van het werk van de lokale organisatie. In gesprek met de lokale betrokkenen wordt duidelijk dat er bij de meeste PE s en de betrokken PI s sprake is van een sterke project-focus. Vanaf het moment dat beide de contouren en focus van het project hebben vastgesteld, gaat het grootste gedeelte van de tijd van de PE uit naar het uitvoeren en managen van het project en is er over het algemeen weinig tot geen tijd of prioriteit om te investeren in het opvolgen van de projectresultaten, het beter inbedden van de projecten in de omgeving of eventueel aanpassen van het project op veranderingen die plaatsvinden in de omgeving. Tevreden? Het onderzoek laat zien dat de meeste projecten gemiddeld 10 jaar na dato nog steeds bestaan en functioneren en bijdragen aan verbeterde leefomstandigheden van individuen. Maar bij deze positieve resultaten kan nog een andere kritische kanttekening geplaatst worden. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het functioneren van meer dan 40% van de projecten op dit moment volledig afhankelijk is van één of meerdere buitenlandse donoren. De projectresultaten en de doelstellingen worden nog steeds behaald, maar het voortbestaan is sterk afhankelijk van de financiële ondersteuning uit het buitenland. Bovendien geldt voor één op vijf van deze projecten dat het management in handen is van buitenlandse betrokkenen. Het terugtrekken van slechts één buitenlandse donor of betrokkene kan al tot gevolg hebben dat het project of soms zelfs de hele lokale organisatie omvalt. Dit gegeven legt een zekere kwetsbaarheid van de positieve output en outcome resultaten bloot. In 2004 ondersteunde Wilde Ganzen een opleidingscentrum voor kinderen uit een moeilijke thuissituatie. Naast kleine bijdragen vanuit de omgeving van het project, komen de belangrijkste inkomsten van het centrum van verschillende Nederlandse organisaties. De belangrijkste donateur heeft kenbaar gemaakt dat hij zijn donaties aan het centrum stopzet wanneer de Nederlandse manager het centrum verlaat. De Toekomst Naast de bovengenoemde resultaten en kanttekeningen biedt deze studie ook veelbelovende inzichten voor de toekomst. De gesprekken met lokale betrokkenen laten een groot potentieel zien om aan de geschetste uitdagingen het hoofd te bieden. Veel van de PE s beschikken over een grote hoeveelheid kennis over en inzicht in de omgeving waarin ze opereren en blijken over het algemeen capabel voor het managen van projecten onder vaak moeilijke omstandigheden. Bovendien beschikt een aantal van hen over een basis projectadministratie en kunnen de meeste van hen verhalen vertellen hoe individuele levens veranderd zijn vanwege hun deelname aan een project. Door het verder benutten, stimuleren en versterken van het lokaal aanwezige potentieel kan een klein project een groot, duurzaam verschil maken. WILDE GANZEN 6

7 Nawoord Het CIDIN-onderzoek gaat over projecten die Wilde Ganzen gemiddeld tien jaar geleden gesteund heeft. In het licht hiervan is de successcore van 70-80% een positief resultaat. Maar het onderzoek laat ook zien dat er nog uitdagingen zijn. Gelukkig kunnen we terugkijkend zeggen dat er bij de behandeling en besluitvorming over projecten al veel veranderd is in de lijn van de aanbevelingen van de studie. Dankzij de CIDIN-studie weten wij dat wij op de goede weg zijn. Maar we zien in de uitkomsten ook kansen en daarmee de verplichting om ons werk nog verder te verbeteren. Dat gaan we als volgt doen: Versterken lokaal eigenaarschap Voor Wilde Ganzen is lokaal eigenaarschap altijd een voorwaarde geweest voor samenwerking. Wij ondersteunen alleen projecten waarbij het, na overleg met de aanvragers, voldoende duidelijk is dat het project een prioriteit is van de lokale projecteigenaar (PE) en dat het Particulier Initiatief (PI) zich faciliterend opstelt. Het onderzoek bevestigt ons hierin én stimuleert ons om dit aspect in onze relatie met de PI nog meer centraal te stellen. PI zullen daarom nog meer dan voorheen bij Wilde Ganzen terecht kunnen voor advies bij het ontwikkelen van het projectplan. Dat is ook onze meerwaarde. Wij hebben expertise op het gebied van specifieke landen, de rol van de overheid, het lokaal fondsenwerven etc. Wij gaan hierover, en over de andere uitkomsten van het onderzoek, met PI in gesprek en zullen daartoe een aantal bijeenkomsten organiseren. Om resultaten en succesfactoren al vooraf helder in kaart te brengen ontwikkelen we een tool die we PI online zullen aanbieden. Via een vernieuwde website zullen PI toegang krijgen tot relevante informatie, beleids- en kennisdocumenten, en er zal plaats zijn om eigen ervaringen te plaatsen en te delen. Afhankelijkheid verkleinen Een ander belangrijk punt uit het onderzoek is dat 40% van de onderzochte projecten alleen konden voortbestaan dankzij voortdurende steun uit het buitenland. Dat percentage moet flink omlaag, vinden wij. We zullen daarom bij de ontwikkeling van projectplannen aan PI vragen na te denken over een zogenaamde exit-strategie. Hoe wordt er bijgedragen aan de verzelfstandiging van het project? Welke lokale besluitstructuren zijn er? Is de lokale partner in gesprek is met de overheid in eigen land? Hoe zorgen we ervoor de projecteigenaar straks zelfstandig, zonder voortdurende financiële steun uit het buiteland, voort kan? Want pas dan is er zicht op werkelijke duurzaamheid. Met het programma Change the Game ondersteunen we PI en PE daarbij. We weten namelijk dat 75% van mensen die in armoede leven niet leven in lage inkomenslanden, maar in middeninkomenslanden. Wilde Ganzen investeert daarom in Brazilië, India, Kenia en Zuid-Afrika al bijna 10 jaar in de capaciteit van lokale organisaties om zelf fondsen te werven. Inmiddels zijn er meer dan organisaties getraind. Het Change the Game programma richt zich op het versterken van organisatieontwikkeling, lokale fondsenwerving (inclusief communicatie en PR), en claim making (lobby & advocacy). Wilde Ganzen zal dit programma in de periode uitbreiden naar ongeveer 10 andere lage en middeninkomenslanden. Hiermee verwachten we grote stappen te kunnen zetten in de structurele aanpak van armoedebestrijding. WILDE GANZEN 7

8 Oorzaken aanpakken Tenslotte bevestigt het onderzoek dat zowel PI als PE veelal projectmatig werken. Misschien is dat ook wel heel menselijk. Toch wil Wilde Ganzen zowel PI als PE aanmoedigen nog meer te kijken naar het grotere plaatje. Om bijvoorbeeld altijd contact te leggen met lokale overheden en waar mogelijk die aan te spreken op zijn verplichtingen. De context goed in kaart te brengen. Te kijken naar onderliggende oorzaken van problemen. Om, op basis daarvan, samen een veranderingsstrategie te ontwikkelen. Hierin kunnen en moeten we nog meer stappen maken voor de toekomst. Waarbij we verwachten dat veel van onze concrete projecten (zoals het bouwen van een schoolgebouw) op zich al bijdragen aan structurele verandering. Met goed onderwijs stijgt de kans op een baan, meer inkomen, verbeterde levensomstandigheden en uiteindelijk een betere toekomst. De uitdaging om deze verwachtingen waar te maken gaan we graag aan. Nog meer het verschil maken De bovengenoemde zaken maken deel uit van het DNA van Wilde Ganzen, nu en in de toekomst. Dit onderzoek geeft helderheid over ons werk en laat zien dat de kleinschalige manier van projecten steunen grote verschillen maakt. Dat is waar we het voor doen. De uitdagingen daarbij nemen we zeer serieus. We zullen met passie en overtuiging blijven werken aan het verbeteren van onze methode om nog meer en duurzaam verschil te maken in de levens van mensen die in armoede leven. Heleen Reedijk, Manager projecten en projectaanvragen Robert Wiggers, Manager programma s en beleidsvorming Wilde Ganzen WILDE GANZEN 8

9

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze?

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Radboud Universiteit Nijmegen Centre for International Development Issues Nijmegen Sara Kinsbergen, MSc Dr Lau

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Kennisdocument 1 Levensloop van een project

Kennisdocument 1 Levensloop van een project Kennisdocument 1 Levensloop van een project Inhoud De zes projectfases 5 1 - BELEIDSFASE 5 2 - IDENTIFICATIEFASE 6 3 - FORMULERINGSFASE 6 4 - CONTRACTFASE 7 5 - UITVOERINGSFASE EN MONITORING 7 6 - EVALUATIEFASE

Nadere informatie

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru. De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.nl Groeit het PI? Hoe groeit het PI? Organisatie Activiteiten

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014 1. Inleiding In dit beleidsplan legt de Stichting Pimp My Village haar beleidsvoornemens voor de periode 2014 neer. Het door de Stichting in deze periode

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER

Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER Inhoud Budgetteren 4 Het maken van een budget 4 Het opzetten van financieel projectbeheer 7 1. Budgetteren en plannen 8 2. Boekhouden 8 3. Rapportage

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Mission statement Tuharuko Awaj

Mission statement Tuharuko Awaj Mission statement Tuharuko Awaj (vs januari 2015) Missie Waartoe; bestaansrecht Een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen in Nepal mogelijk maken Visie Wat of wie wil TA zijn Waar gaan wij voor (ambitie/

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Sturen op maatschappelijk resultaat. Geen blauwdruk maar een kleurplaat

Sturen op maatschappelijk resultaat. Geen blauwdruk maar een kleurplaat Sturen op maatschappelijk resultaat Geen blauwdruk maar een kleurplaat Hoe zijn we begonnen? Zoveel mogelijk kinderen groeien kansrijk en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en naar vermogen par>ciperen

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan Randolph Fellowship

Beleidsplan Randolph Fellowship Beleidsplan Randolph Fellowship Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Randolph Fellowship, hierin kunt u alles lezen met betrekking tot de stichting en de plannen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

Coördinator Kinderhulpprojecten

Coördinator Kinderhulpprojecten vf ue vnr etc rrt oi r eu obw uew sle ci lhj ik rj ik rj va r pi anp g op ro & t r t p r o f i e l s c h e t s Coördinator Kinderhulpprojecten Net4kids Aid Foundation In deze wereld zijn teveel kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

JAARVERSLAG (1 april maart 2013) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION

JAARVERSLAG (1 april maart 2013) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION JAARVERSLAG 2012 (1 april 2012 31 maart 2013) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen. Historie. Organisatie. Beleid. Fondsenwerving. Publiciteit. 2. Jaarverslag 2012. Investeringen

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht

Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht Rekenkameronderzoek Nieuwegein Nienke van de Hoef 23 mei 2012 Hoofdvraag: In hoeverre is de wijze waarop de gemeente wijkgericht werken

Nadere informatie

Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP

Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP Inhoud 1. DE PROJECTEIGENAAR 4 2. HET VERWACHTINGSPATROON & WEDERZIJDSE KWALITEITEN 5 3. PROJECT GEZAMENLIJK PLANNEN EN OPZETTEN 6 4. VASTLEGGEN AFSPRAKEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Voorbeeld adviesrapport MedValue

Voorbeeld adviesrapport MedValue Voorbeeld adviesrapport MedValue (de werkelijke naam van de innovatie en het ziektebeeld zijn verwijderd omdat anders bedrijfsgevoelige informatie van de klant openbaar wordt) Dit onafhankelijke advies

Nadere informatie

Investeren in Leren. Inzicht in de leerbehoefte van Kleine Goede Doelen in internationale samenwerking. Door: MDF svikaworks Bureau Wyser

Investeren in Leren. Inzicht in de leerbehoefte van Kleine Goede Doelen in internationale samenwerking. Door: MDF svikaworks Bureau Wyser Investeren in Leren Inzicht in de leerbehoefte van Kleine Goede Doelen in internationale samenwerking Door: MDF svikaworks Bureau Wyser In samenwerking met: Partin Cross Wise Works MyWorld/OneWorld 1 Inhoud

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Lokaal, Europa en Internationaal

Lokaal, Europa en Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche SWISSLEG (ZWITSERLAND) Opgericht in 2012 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handicaps/artificiële

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2015

Activiteiten verslag 2015 Activiteiten verslag 2015 1 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen (0-23) te vergoten. Dit doet zij

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Projectplan Winterhulp Actie Afghanistan 2013

Projectplan Winterhulp Actie Afghanistan 2013 1 Projectplan Winterhulp Actie Afghanistan 2013 i.s.m. Inhoudsopgave 2 Inleiding 1. Doelgroep 4 2. De geldinzameling 5 3. Uitvoering 7 4. Tijdsplanning 8 Nawoord 3 Inleiding Stichting Niaaz is opgericht

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Social Return on Investment. Toegepast in een inkomstengenererend project in India

Social Return on Investment. Toegepast in een inkomstengenererend project in India Social Return on Investment Toegepast in een inkomstengenererend project in India Het project SROI proces Resultaten Voordelen en nadelen Comprehensive Development Programma in Kukkalavaripalem Kukkalavaripalem

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie