Handleiding voor insiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor insiders"

Transcriptie

1 Handleiding voor insiders

2 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag Inleiding Cliëntenonderzoek Openen van een rekening Overboeken effectenportefeuille Classificatie Uitvoering orders Taal Wijzigingen 5 2 Inloggen Uw mogelijkheden Inloggen Wachtwoord vergeten Veiligheid 7 5 Emissies Emissies Claimemissies 24 6 Rekeningen De geld- en effectenrekening De vreemde valutarekening Rentecondities Geld overboeken Geld overboeken van een rekening in het buitenland Geld overboeken tussen geldrekeningen Spoedboekingen Valutadatum 26 7 Effectenkrediet 27 3 De internetportal Aan de slag Portefeuille-overzicht Plaatsen order vanuit portefeuille Bestedingsruimte Geldrekening Orderen Plaatsen order Orderoverzicht Orderhistorie Koersen Rapportage Rekeningafschriften Instellingen Uitloggen 19 4 Orders Ordertypen Deeluitvoeringen Orderduur Ticksize Orders veilingfondsen Orders tijdens slotveiling Statuswijzigingen orders Vervallen orders door Euronext 23 8 Margin voor opties en futures Margin voor opties en futures/overige procedures Berekening van de margin voor enkelvoudige optieposities Optiecombinaties Berekening van de margin voor futures Gebruik van het effectenkrediet als margin Procedure expiratiedag Afwijkende expiratieprocedure BOBL (FGBM) en BUND (FGBL) future 34 9 Negatieve bestedingsruimte Tekortenprocedure Tekortenprocedure bij futurehandel Uitzondering Administratieve handelingen Administratieve handelingen Contant dividend en couponrente Stockdividend Keuzedividend Warrants Converteerbare obligaties 37

3 Wijzigingen van bestaande effecten Openbaar bod Aflossing en uitloting van obligaties, bank- en spaarbrieven Verwijderen van waardeloze aandelen Aandeelhoudersvergaderingen Koers bij deponering Inducements Zekerheden Bewaarfunctie Beleggerscompensatieen depositostelsel Toezicht Klachtenprocedure Klantenservice & Orderdesk Beurzen Euronext Eurex New York Stock Exchange (NYSE) Nasdaq American Stock Exchange (AMEX) OTC BB & Pink Sheets Canada Uitvoering van orders door buitenlandse brokers FundSettle Beëindiging insidersregeling Legenda Contactgegevens BinckBank Professional Services 47 Bijlage 1: Plaatsen van uitvoering 58 Bijlage 2: Orderuitvoeringsbeleid BinckBank 51 Bijlage 3: Matrices acceptatievoorwaarden 53

4 4 1 Direct aan de slag 1.1 Inleiding In deze handleiding vindt u informatie over de dienstverlening van BinckBank. BinckBank is wettelijk verplicht u bepaalde informatie te verschaffen. Deze informatie is te vinden in deze handleiding en de overige documentatie van BinckBank. Indien u vragen heeft over de dienstverlening van BinckBank kunt u contact opnemen met de Klantenservice & Orderdesk van Professional Services. Zie voor gegevens hoofdstuk Cliëntenonderzoek Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient BinckBank een cliëntenonderzoek te verrichten bij de cliënten met wie zij een zakelijke relatie aangaat. Dit houdt onder meer in dat zij zich op adequate wijze dient te vergewissen van de identiteit van haar cliënten en dat zij, voor zover het om rechtspersonen gaat, inzicht dient te krijgen in de kapitaal- en zeggenschapsstructuur van deze rechtspersonen. Bij BinckBank gebeurt voornoemde identificatie bij natuurlijke personen in de regel door een kopie van een geldig paspoort of geldig rijbewijs bij een cliënt op te vragen in combinatie met een zogenaamde eerste storting ter identificatie. Deze eerste storting ter identificatie houdt in dat een cliënt die voor de eerste maal geld naar zijn rekening bij BinckBank wil overboeken, dit dient te doen vanaf een rekening met dezelfde tenaamstelling aangehouden bij een bank gevestigd in de Europese Unie. Bij rechtspersonen gebeurt de identificatie door het opvragen van een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 1.3 Openen van een rekening BinckBank heeft het openen van een rekening zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Zodra de rekening is geopend en u ter identificatie een eerste geldstorting heeft gedaan, ontvangt u per uw wachtwoord en pincode en kunt u aan de slag. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de Klantenservice & Orderdesk van BinckBank als u hierover vragen heeft. 1.4 Overboeken effectenportefeuille Wilt u ook (een deel van) uw bestaande effectenportefeuille overboeken naar uw effectenrekening bij BinckBank, dan kunt u hiervoor het overboekingsformulier gebruiken. Na ontvangst van het ingevulde overboekingsformulier zal BinckBank contact met uw bank opnemen en volledig zorg dragen voor het overboeken van uw portefeuille Gratis overboeken van effecten Het overboeken van uw huidige effectenportefeuille naar uw rekening bij BinckBank is overigens gratis* (inclusief de kosten die uw huidige bank in rekening brengt) mits de effecten zijn genoteerd aan beurzen waarop via BinckBank gehandeld kan worden. De kosten die uw bank in rekening brengt voor het overboeken ontvangt u retour. Stuur of fax hiervoor een kopie van het afschrift van uw bank met daarop de overboekingskosten naar BinckBank. BinckBank vergoedt de kosten op uw BinckBank geldrekening Overboekingstraject Voor de afwikkeling van de overboekingsopdracht zijn wij mede afhankelijk van uw leverende bank. De wijze van het overboeken van effecten verschilt per instrument. Elk instrument kent een ander afwikkeltraject. Hierdoor komt het voor dat over te boeken effecten op verschillende momenten in uw portefeuille worden bijgeschreven. Houdt u er rekening mee dat gedurende deze periode het niet mogelijk is de aandelen of opties die onderweg zijn te verkopen of te sluiten. Op het moment dat wij uw effecten ontvangen, boeken wij deze direct in uw portefeuille. Meer informatie vindt u op het overboekingsformulier. * Met een maximum van 25 per binnenlandse en buitenlandse fondsregel tot een maximum van 500 per portefeuille.

5 5 1.5 Cliëntenclassificatie Op grond van wettelijke bepalingen is BinckBank verplicht om haar klanten te classificeren in één van de volgende drie categorieën: niet-professionele belegger, professionele belegger of in aanmerking komende tegenpartij. Afhankelijk van de indeling in een bepaalde categorie geniet een klant meer of minder bescherming. Hierbij geniet een niet-professionele belegger de hoogst mogelijke wettelijke bescherming. Een professionele belegger minder bescherming en een in aanmerking komende tegenpartij geniet de minste wettelijke bescherming. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan een klant kiezen voor een andere categorie. Het staat een beleggingsonderneming vrij om hier al dan niet op in te gaan. BinckBank deelt haar particuliere klanten in als zijnde niet-professionele beleggers. Een indeling in een andere categorie is niet mogelijk. Hierdoor geniet u als klant de hoogst mogelijke wettelijke bescherming. 1.6 Uitvoering orders Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is BinckBank verplicht om bij het uitvoeren van uw orders Best execution toe te passen. Best execution volgens de Wft houdt in dat BinckBank maatregelen dient te nemen om bij de uitvoering van uw orders het best mogelijke resultaat te halen, rekening houdend met de prijs van een financieel instrument, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van de uitvoering en afwikkeling en andere voor de uitvoering van een order relevante aspecten. BinckBank heeft de wijze waarop zij invulling geeft aan voornoemde Best execution beleid vastgelegd in een orderuitvoeringsbeleid. Dit kunt u terugvinden in Bijlage 1 van deze handleiding en op de internetportal. 1.7 Taal De taal waarmee u met BinckBank kunt communiceren is Nederlands en Engels. Afschriften, documenten en andere informatie worden echter alleen in het Nederlands verstrekt. 1.8 Wijzigingen De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de handleiding kunt u vinden op de internetportal beschikbaar via of kunt u opvragen bij de Klantenservice & Orderdesk van BinckBank.

6 6 2 Inloggen 2.1 Uw mogelijkheden U beschikt over de volgende mogelijkheden: Uw portefeuille raadplegen Uw bestedingsruimte raadplegen Uw geldrekening(en) raadplegen Een effectenorder plaatsen of annuleren Uw orderoverzicht raadplegen Realtime koersen raadplegen Uw rekeningafschriften raadplegen/downloaden Positieoverzichten en jaaropgaven raadplegen en/of downloaden Uw jaaropgave raadplegen. Om van deze mogelijkheden gebruik te maken dient u eerst in te loggen. De volgende paragrafen beschrijven de inlogprocedure. Een beschrijving van het werken met de hierboven opgesomde functionaliteit vindt u terug in hoofdstuk Inloggen BinckBank maakt gebruik van een beveiligde internetportal waarop u moet inloggen. U heeft de inloggegevens via de mail van BinckBank ontvangen. Ga naar om in te loggen op uw rekening. Vervolgens verschijnt het inlogscherm. U logt in door in het bovenste veld uw rekeningnummer onderste veld uw wachtwoord 2 in te vullen. 1 en in het Figuur 1 - Het inlogscherm Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Controleer daarom of de Caps-lock -functie (hoofdletterfunctie) op uw toetsenbord niet actief is. Klik vervolgens op Controleer. De eerste keer dat u inlogt, vraagt het internetprogramma u het wachtwoord te wijzigen. Bij Huidig wachtwoord vult u dan het wachtwoord in dat u zojuist heeft ingetoetst. Bij Nieuw wachtwoord vult u een - door u te verzinnen - nieuw wachtwoord in (minimaal zes karakters). Om er zeker van te zijn dat u het door u gewenste wachtwoord heeft ingetoetst, dient u bij Bevestig wachtwoord nogmaals het nieuwe wachtwoord in te toetsen. Druk hierna op Wijzigen wachtwoord. U krijgt dan de melding Uw wachtwoord is gewijzigd of de melding dat het wachtwoord niet is gewijzigd, met de vermelding van de oorzaak. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er na elke 99 dagen automatisch gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. U heeft ook een pincode ontvangen. Deze heeft u nodig om een order door te geven. Uw wachtwoord en pincode kunt u op elk moment wijzigen (nadat u ingelogd bent) onder de keuze Instellingen en dan Gegevens. Let op! Uw rekening wordt geblokkeerd na 10 mislukte inlogpogingen. U kunt de rekening deblokkeren door een nieuw wachtwoord aan te vragen.

7 7 2.3 Wachtwoord vergeten Indien u uw wachtwoord bent vergeten, ga dan naar het inlogscherm van BinckBank zoals beschreven in de vorige paragraaf. Klik onder Controleer op Wachtwoord vergeten?. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Op deze pagina kunt u uw wachtwoord aanvragen. Figuur 2 - Scherm nieuwe inloggegevens Op deze pagina vult u de volgende gegevens in: 1. Rekeningnummer. 2. adres (dat bij BinckBank bekend is). Klik op Verzoek. Het systeem controleert vervolgens of uw gegevens overeenkomen met uw gegevens die bekend zijn bij BinckBank. Na controle krijgt u een bevestiging in beeld. Als de gegevens niet overeenkomen, controleert u dan rekeningnummer en/of adres op eventuele typefouten. Wij streven naar een zo snel mogelijke afhandeling van uw verzoek om nieuwe inloggegevens. 2.4 Veiligheid BinckBank hecht veel waarde aan de privacy van haar cliënten. Om die reden is er maximale aandacht besteed aan de beveiliging door BinckBank: Uw gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde verbinding. Die verbinding kunt u herkennen aan de https:// in de adresbalk en het slotje op uw scherm. Als u langer dan 60 minuten geen actie heeft ondernomen in de internetportal, wordt u automatisch uitgelogd. Wat kunt u zelf doen? De aan u verstrekte inloggegevens zijn persoonlijk. Wij adviseren u deze gegevens privé te houden en niet aan derden te verstrekken. De medewerkers van BinckBank zullen u nooit vragen om uw wachtwoord en/ of pincode. Direct na het inloggen ziet u linksboven, onder het menu, uw laatste inlogdatum en -tijd. Als die gegevens niet correct zijn, neemt u dan contact op met BinckBank. Wij adviseren u altijd uit te loggen aan het einde van een sessie. U beëindigt een sessie op de juiste wijze met Uitloggen in de menubalk.

8 8 3 De internetinternetportal 3.1 Aan de slag De startpagina van de internetportal biedt u in één oogopslag inzicht in het laatste nieuws, agenda, adviezen, stijgers, dalers en een overzicht van de indices. Het menu toont de mogelijkheden die u heeft: 1 Home (startpagina) 2 Portefeuille: portefeuille raadplegen 3 Bestedingsruimte: bestedingsruimte raadplegen 4 Geldrekeningen: geldrekeningen raadplegen 5 Orderen: effectenorder plaatsen 6 Orderoverzicht: effectenorder annuleren en orderoverzicht raadplegen 7 Koersen: koersen raadplegen 8 Rapportage: rekeningafschriften, positieoverzichten en jaaropgave raadplegen 9 Instellingen: portefeuille lay-out aanpassen en wachtwoord wijzigen 10 Uitloggen Figuur 3 - Scherm portefeuille-overzicht

9 9 3.2 Portefeuille-overzicht Het portefeuille-overzicht geeft u in een oogopslag inzicht in uw totale actuele positie. In één overzicht 1 ziet u de waarde van uw beleggingen en de bestedingsruimte op uw geldrekening. Daaronder worden de fondsen in uw portefeuille weergegeven 2. De fondsen zijn verdeeld in groepen: aandelen, opties, futures, sprinters, beleggingsfondsen, trackers, obligaties en warrants. Standaard wordt per fonds het volgende weergegeven: 1. Aantal 2. Laatst 3. Waarde 4. Historische koers (ytd) 5. Historische waarde (ytd) 6. Laatste tijd 7. +/- (eur) (ytd) 8. % (ytd) Door met uw muisknop op Portefeuille indeling 3 te klikken kunt u de samenstelling van dit overzicht zelf aanpassen. Voor eigen analyses kunt u het Portefeuille-overzicht downloaden als Microsoft exceldocument 4. Klik met uw muisknop op Download als exceldocument. Voor uw schaduwportefeuille kunt u met uw muisknop op 5 klikken. Tenslotte kunt u via het portefeuillescherm voor de weergegeven fondsen eenvoudig een order plaatsen. Figuur 4 - Scherm portefeuille-overzicht

10 3.3 Plaatsen order vanuit portefeuille In het portefeuille-overzicht staat voor de naam van het fonds het Bincklogo. Als u met uw cursor (muis) op het BinckBank roertje gaat staan, verschijnt een pop-up menu met -afhankelijk van het type fonds- de volgende keuzemogelijkheden: De naam van het fonds; hiermee gaat u direct naar het orderscherm. Kopen Verkopen Sluitingsverkoop Openingskoop Openingsverkoop Sluitingskoop Exercise Toevoegen aan schaduwportefeuille Toevoegen aan favorieten Om de actie direct uit te voeren, klikt u met uw linkermuisknop op een van bovenstaande mogelijkheden. Het orderscherm voor het betreffende fonds verschijnt. 10 Figuur 5 - Order plaatsen via pop-up menu Meer informatie over het plaatsen van een order leest u in hoofdstuk Portefeuille indeling aanpassen U kunt de indeling van het portefeuillescherm zelf aanpassen. Klik hiervoor op Portefeuille indeling, rechtsboven in het portefeuillescherm. U kunt ook op Instellingen in het menu klikken. Er komen twee velden in beeld. In het linkerveld 1 staan alle beschikbare kolommen en in het rechterveld 2 staan alle huidige, al geselecteerde, kolommen. U kunt een kolom aan uw portefeuillescherm toevoegen door in het linkerveld een kolom te selecteren. Die wordt hierdoor blauw gearceerd. Klik vervolgens op de knop. De kolom wordt overgezet naar het rechterveld. In het portefeuillescherm is de kolom toegevoegd. Als u een huidige, al geselecteerde kolom uit het portefeuille-overzicht wilt verwijderen, selecteer dan de betreffende kolom. Klik vervolgens op de knoppen tussen kolommen 1 en 2. De kolom wordt overgezet naar het linkerveld. In het portefeuillescherm is de kolom verwijderd. De volgorde van de huidige, geselecteerde kolommen kunt u wijzigen door gebruik te maken van de knoppen rechts naast kolom 2. Klik met uw muisknop op een kolom en vervolgens op de hiervoor genoemde knoppen.

11 Als u de standaardweergave wilt herstellen, gebruik dan Herstel standaardselectie. De verklaring van de gehanteerde termen voor de kolommen kunt u vinden in de legenda. Klik op Naar portefeuille of in het menu op Portefeuille om terug te keren naar het portefeuilleoverzicht. Figuur 6 - Scherm portefeuille-layout aanpassen Download als exceldocument U kunt het portefeuille-overzicht voor eigen analyses downloaden als Microsoft exceldocument. Klik op Download als exceldocument. Er verschijnt een pop-up. Klik op openen of opslaan. Figuur 7 - Portefeuille-overzicht downloaden naar Excel Schaduwportefeuille U kunt in uw schaduwportefeuille een fictieve portefeuille opmaken en bekijken voor eigen analyse. Het is mogelijk meerdere schaduwportefeuilles aan te maken en te verwijderen. Figuur 8 - Schaduwportefeuille

12 3.4 Bestedingsruimte Dit scherm geeft een gedetailleerde opbouw van uw bestedingsruimte weer. In één overzicht staan hier de posten (geldsaldi, uitstaande orders, margin) en bedragen die van invloed zijn op de bestedingsruimte. De bestedingsruimte is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Deze kunnen zijn: 1. Geldsaldi 2. Uitstaande kooporders 3. Margin Indien een van deze waarden op nul staat, wordt die niet weergegeven. Door op de rekening te klikken krijgt u gedetailleerd de opbouw te zien van de betreffende posten. Figuur 9 - Scherm bestedingsruimte Let op! Bij een negatieve bestedingsruimte geldt een aparte procedure, zoals beschreven in hoofdstuk 9, tekortenprocedure Geldrekening Dit scherm geeft het actuele saldo weer van uw geldrekening. Klik op de desbetreffende rekening 1 voor een gedetailleerd transactieoverzicht 2. Wanneer u een effectentransactie heeft verricht, dan wordt uw geldrekening automatisch gedebiteerd of gecrediteerd. Figuur 10 - Scherm geldrekeningen In dit scherm kunt u een order plaatsen. In de volgende paragrafen leest u op welke wijze u dit kunt doen.

13 3.6 Orderen Fonds selecteren Om een order te plaatsen kiest u allereerst een fonds. Dit kan op twee manieren, via een selectiemenu 1 of via Zoeken 2. Een fonds kiezen via het selectiemenu 1 verloopt als volgt: 1. Selecteer het gewenste fondstype via het uitklapmenu. 2. Vervolgens selecteert u eerst de stad of het land van de beurs waarop u wilt handelen. 3. Selecteer de beurs. 4. Kies eventueel een range binnen het alfabet zodat het gewenste fonds snel in beeld komt. Maakt u hier geen keuze, dan worden standaard alle fondsen getoond die op de gekozen beurs worden verhandeld. 5. Klik op Selecteer. 6. Aan de rechterkant van het scherm wordt op basis van de gekozen criteria een lijst getoond met fondsen. Klik op de gewenste fondsnaam om te beginnen met orderen. 13 Figuur 11 - Fonds selecteren of zoeken Figuur 12 - Fonds zoeken met de zoekwoordsuggestie Een fonds zoeken 2 verloopt als volgt: 1. Kies een fondstype via het uitklapmenu. Maakt u geen keuze, dan worden alle typen fondsen, gegroepeerd weergegeven. 2. Typ (een gedeelte van) de fondsnaam in. Er verschijnt een hulpvenster met zoekwoord suggesties. Kies eventueel een van de getoonde resultaten. 3. Klik op Selecteer. 4. Het scherm toont op basis van de gekozen criteria een lijst met fondsen. Klik op de gewenste fondsnaam. 5. Het gekozen fonds verschijnt. Aan de linkerkant van dit scherm kunt u een order plaatsen en aan de rechterkant wordt detailinformatie over het fonds weergegeven. Let op! De internetportal toont alle verhandelbare fondsen. Het is echter niet toegestaan in alle fondsen te handelen. De beurzen waarop men bevoegd is te handelen is op te vragen bij de Klantenservice & Orderdesk Fondsdetails Per fonds wordt de volgende informatie geboden: Naam van het fonds. Naam van de beurs waar het fonds wordt verhandeld. De realtime koers voor het fonds (klik op verversen naast de fondsnaam om de gegevens te actualiseren). Als er geen realtime koers beschikbaar is, wordt alleen de slotkoers getoond. Afhankelijk van het type fonds wordt extra fondsinformatie getoond.

14 Wilt u een ander fonds inzien of orderen, dan klikt u op Wijzig, naast de fondsnaam. Figuur 13 - Fondsdetails Plaatsen order Als u het gewenste fonds heeft geselecteerd, dan wordt het orderscherm getoond. Het plaatsen van een order gaat als volgt: 1. Maak bij opdracht een keuze uit de beschikbare mogelijkheden. 2. Geef het aantal stukken op. 3. Kies het betreffende ordertype. 4. Als het gaat om een limietorder, vul dan hier het bedrag in. Maak eventueel gebruik van het punt- of kommateken. 5. Selecteer de orderduur. Bij Einde kunt u zelf een datum opgeven. 6. Klik op Fiatteer deze order. 7. Er komt een bevestiging in beeld dat uw order akkoord is bevonden. 8. Controleer deze bevestiging nauwkeurig. Indien u niet akkoord bent, pas dan uw order aan via Order aanpassen. 9. Indien u wel akkoord bent, voer dan uw pincode in. Als u uw pincode bent vergeten, klik dan op Verstuur een nieuwe pincode. 10. Klik op Verstuur naar de beurs. 11. Het orderoverzichtscherm wordt getoond en de ingevoerde order wordt weergegeven bij uitstaande orders (orderoverzicht). Figuur 14 - Scherm orderen

15 3.8 Orderoverzicht Het scherm orderoverzicht biedt u een overzicht aan uitstaande 1 en eerder geplaatste 2 orders. Figuur 15 - Scherm orderoverzicht Uitstaande orders Bij uitstaande orders staan de actuele orders die u heeft ingevoerd. Per fonds ziet u de opdrachtdetails en de status: Ingevoerd Gefiatteerd Geplaatst Plaatsing bevestigd Verworpen Transactie deels uitgevoerd Restant uitgevoerd Geheel ineens uitgevoerd Geheel ineens transactie gemaakt Gehistoriseerd Daarnaast heeft u per ingevoerde orderregel de volgende mogelijkheden: 1. Een extra opdracht uitvoeren (klik op ) 2. Royeren 3. Herplaatsen 4. Koersinformatie tonen Extra opdracht uitvoeren Aan het begin van elke orderregel staat een. Als u met uw cursor (muis) op het gaat staan, verschijnt een pop-up menu met afhankelijk van het type fonds- de volgende keuzemogelijkheden: De naam van het fonds; hiermee gaat u direct naar het orderscherm Kopen Verkopen Sluitingsverkoop Openingskoop Openingsverkoop Sluitingskoop Exercise Klik met uw linkermuisknop op een van de bovenstaande mogelijkheden om de actie direct uit te voeren. Het orderscherm voor het betreffende fonds verschijnt.

16 Royeren Als u een order wenst te royeren, klik dan op. Het scherm Order royeren verschijnt. Controleer de gegevens en indien u akkoord bent, klik op Verstuur naar de beurs. Als u niet akkoord bent, klik dan op Terug. Herplaatsen Als u een order wilt herplaatsen, klik dan op. U gaat naar het orderscherm. Daar kunt u specificaties wijzigen en opnieuw aanbieden door op Fiatteer deze order te klikken. Vervolgens doorloopt u dezelfde procedure als omschreven in hoofdstuk 3.7. Koersinformatie tonen Klik op om actuele koersinformatie te tonen. Figuur 16 - Extra opdracht uitvoeren Orderhistorie In de orderhistorie staan alle orders die u heeft opgegeven. Dit overzicht biedt u dezelfde gegevens en mogelijkheden als bij uitstaande orders. U kunt hier alleen geen orders royeren. U kunt zelf een gewenste periode kiezen waarover een overzicht wordt gegeven. Kies de gewenste data door gebruik te maken van de kalender icoontjes en klik op Selecteer. Figuur 17 - Orderhistorie periode selecteren 3.10 Koersen Dit scherm toont voor alle type fondsen per beurs de actuele koersinformatie. De selectiemogelijkheden zijn gelijk aan die zoals omschreven in hoofdstuk Fonds selecteren. Aanvullend kunt u ook de actuele indicesen valutakoersen opvragen.

17 De volgende informatie wordt getoond: Fonds Fondsnaam. Door op de fondsnaam te klikken komt u in het orderscherm dat meer details over het fonds geeft. Laatste De laatst verhandelde koers van het fonds. Bied De huidige biedkoers. Laat De huidige laatkoers. +/- Het absolute koersverschil ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag. % Het relatieve koersverschil ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag. Tijd Het tijdstip waarop de koers tot stand is gekomen. Aantal Aantal verhandelde stukken. Slot De slotkoers van de vorige beursdag. Open De openingskoers. Hoog De hoogste koers waarop is gehandeld vanaf opening. Laag De laagste koers waarop is gehandeld vanaf opening. Valuta De valuta waarin een product genoteerd wordt. 17 Figuur 18 - Scherm Koersen Door met uw muis op voor de naam van het fonds te staan, kunt u de onderstaande acties ondernemen: Kopen Verkopen Openingskoop (bij opties) Openingsverkoop (bij opties) Toevoegen aan schaduwportefeuille Toevoegen aan favorieten Let op! De koersen worden niet rechtstreeks in uw beeldscherm geactualiseerd. Ververs uw scherm voor de meest actuele koersinformatie. Handig! Gebruik de knop F5 op uw toetsenbord om het scherm met de koersen te verversen voor de meest actuele koersinformatie.

18 3.11 Rapportage Via Rapportage kunt u rekeningafschriften, positieoverzichten en jaaropgaven opvragen Rekeningafschriften In het submenu 1 klikt u op Rekeningafschriften (dit scherm wordt ook standaard getoond als u op Rapportage klikt). U kunt hier digitale rekeningafschriften 2 opvragen. Standaard wordt als periode een doorlopende maand geselecteerd, berekend vanaf de afgelopen maand tot de huidige datum. Klik op om het rekeningafschrift te openen. De rekeningafschriften worden getoond in PDF formaat. Om dit type bestand te kunnen openen, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Via de link bovenin het scherm kunt u dit programma gratis downloaden en vervolgens op uw computer installeren. Als u alleen afschriften getoond wilt hebben over een bepaalde periode, kies dan de gewenste data 3 en klik op Selecteer. Figuur 19 - Scherm Rekeningafschriften Uitleg rekeningafschrift Het rekeningafschrift bevat een overzicht van uw effectentransacties en geldmutaties. Dit afschrift is online beschikbaar en wordt na elke effectentransactie en geldmutatie dagelijks bijgewerkt. 18 Rekeningafschriften blijven altijd beschikbaar. Wanneer u meerdere rekeningen aanhoudt, ontvangt u per rekening een afschrift. Indien gewenst kunt u de afschriften zeer eenvoudig printen en opslaan op uw computer. U kunt uw rekeningafschriften ook per post ontvangen. Standaard ontvangt u geen rekeningafschriften per post. Voor het toezenden van rekeningafschriften per post worden kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen 0,50 (excl. BTW) per afschrift. Op het rekeningafschrift ziet u de transactiegegevens, zoals het notabedrag en de betaalde provisie. Als een order op dezelfde dag in delen wordt uitgevoerd, wordt de order als één order en transactie gezien. De provisie wordt éénmaal over het totaal van de deeluitvoeringen van die dag berekend. Deeluitvoeringen verspreid over meerdere dagen worden door de beurs als losse orders gezien. Hierover wordt per dag provisie in rekening gebracht. Per dag worden alle (gedeeltelijk) uitgevoerde orders administratief afgewikkeld. Op het rekeningafschrift ziet u de (gemiddelde) uitvoeringsprijs. Op de internetportal kunt u bij Uitstaande orders of Orderhistorie eenvoudig zien of een order is uitgevoerd en tegen welke prijs. Wanneer u op het ordernummer klikt verschijnt een gedetailleerd statusverloop van de betreffende order. Hierin ziet u onder andere op welk tijdstip de order exact is geplaatst. Als de order is uitgevoerd, laat het statusverloop ook het tijdstip van uitvoering, het aantal verhandelde effecten of contracten en de uitvoeringsprijs zien. Het tijdstip bij de (deel)uitvoering is het tijdstip dat is meegezonden door het handelsplatform of de broker bij het uitvoeringsbericht. Deze tijd kan afwijken van de Nederlandse tijd. Is de order in meerdere delen uitgevoerd, dan ziet u per deeluitvoering deze informatie. Het statusverloop is alleen via de website opvraagbaar. Voor vragen hierover of informatie over een transactie kunt u de Klantenservice & Orderdesk bellen.

19 Positieoverzichten Het positieoverzicht bevat de volgende gegevens: Effectenportefeuille Geldsaldo Marginverplichting Bestedingsruimte (exclusief lopende orders) Selecteer een bepaalde periode waarover u positieoverzichten wilt opvragen door de gewenste data 1 te selecteren en op Selecteer te klikken. Het positieoverzicht staat op de internetportal. Indien gewenst kunt u de positieoverzichten zeer eenvoudig printen. U kunt uw positieoverzichten ook per post ontvangen door dit aan te geven op de laatste pagina van de cliëntenovereenkomst. U kunt uw voorkeur ook wijzigen door contact op te nemen met de Klantenservice & Orderdesk. Voor het toezenden van rekeningafschriften per post worden kosten in rekening gebracht (zie Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank ). Figuur 20 - Positieoverzichten Jaaropgaven Aan het begin van een nieuw jaar kunt u een jaaropgave inzien van uw effectenportefeuille over het afgelopen jaar Onjuistheden Indien (een deel van) de aan u via eerder genoemde berichten verstrekte informatie naar uw mening niet juist is, dan dient u dit direct aan de Klantenservice & Orderdesk te melden (telefonisch of schriftelijk) Instellingen Via Instellingen kunt u uw portefeuille-indeling aanpassen en uw wachtwoord wijzigen. Klik hiervoor op Wijzigen achter deze mogelijkheid. Meer informatie over het wijzigen van de portefeuille indeling leest u in hoofdstuk Figuur 21 - Scherm Instellingen Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, klik dan op Wijzigen. Type uw huidige wachtwoord in. Type vervolgens uw nieuwe wachtwoord in. Type vervolgens ter controle nogmaals uw nieuwe wachtwoord in en klik op Aanpassen Uitloggen Als u klaar bent met uw sessie, dan klikt u op Uitloggen in de menubalk. Figuur 22 - Wachtwoord wijzigen

20 4 Orders 4.1 Ordertypen Bestensorder Een bestensorder is een koop- of verkooporder waarbij u geen beperkende bepalingen ten aanzien van de koers meegeeft. Deze orders worden tegen de eerstvolgende koers uitgevoerd, ongeacht de hoogte van deze koers. Er kunnen geen bestensorders worden geplaatst buiten beurstijd. Bij de Euronext Effectenbeurs kunnen echter bestensorders voor aandelen geplaatst worden vanaf een halfuur voor beursopening. Het voordeel van een bestensorder is de snelle uitvoering. Een nadeel is echter dat de prijs waartegen uw order wordt uitgevoerd door koersfluctuaties sterk kan afwijken van de laatst gedane koers. BinckBank adviseert u om altijd orders met een limiet te plaatsen Limietorder Door middel van een limietorder geeft u een limiet een koersgrens aan waarboven de kooporder respectievelijk waaronder de verkooporder niet mag worden uitgevoerd. Zo wordt een verkooporder Koninklijke Philips met de limiet 17 alleen uitgevoerd als de markt 17 of meer biedt Stop limietorder Een stop limietorder wordt nadat het door u opgegeven stopniveau (de stopprijs) is geraakt of overschreden omgezet in een limietorder en mogelijk uitgevoerd (afhankelijk van het orderboek) zodra de koers de opgegeven limiet heeft bereikt. Bij het opgeven van een stop limietorder geeft u dus zowel een stopniveau als een limiet op. Met dit ordertype beschermt u uw positie tegen een (verdere) koersdaling of kunt u profiteren van een koersuitbraak. 20 Let op! Bij een stop limiet verkooporder dient de stopprijs lager te zijn dan de laatst verhandelde koers. Daarbij dient uw opgegeven limiet lager dan wel gelijk te zijn aan de stopprijs. Voor een kooporder dient de stopprijs hoger te zijn dan de laatst verhandelde koers en dient de limiet hoger of gelijk aan de stopprijs te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de order door de beurs niet geaccepteerd en verworpen. Voorbeeld Koers fonds X is 18,50. U heeft 100 aandelen X in bezit. U plaatst een verkoop stop limietorder met een stopprijs van 18,10 en een limiet van 18,09. Indien de koers van het fonds X boven de 18,10 blijft dan gebeurt er niets. Op het moment dat de koers 18,10 wordt, dan wordt uw order geactiveerd. Dit houdt in dat uw order naar de beurs gaat als limietorder met de opgegeven limiet van 18,09. Uw order kan dan direct uitgevoerd worden of komt afhankelijk van het orderboek in het orderboek te liggen op 18,09. Het plaatsen van een stop limietorder is uitsluitend mogelijk voor Euronext aandelen en wordt niet geaccepteerd in combinatie met een andere order.

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Handleiding Bijlage Fondsbeleggen

Handleiding Bijlage Fondsbeleggen Handleiding Bijlage Fondsbeleggen Handleiding Bijlage Fondsbeleggen 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag met BinckBank Fondsbeleggen 3 1.1 Inleiding 3 2 Het tabblad: Fondsbeleggen 4 2.1 De homepage 4 2.2

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

Welkom bij BinckBank. Snel aan de slag. Snel aan de slag

Welkom bij BinckBank. Snel aan de slag. Snel aan de slag Welkom bij BinckBank 1 Inhoudstafel 1 Hoe activeer ik mijn rekening?... 3 1.1 Uw beleggersprofiel 4 2 Starten met beleggen bij BinckBank 4 2.1 Alle informatie om beter te beleggen 4 2.2 Beleggingstools

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

handleiding digitale TV Via de KaBel

handleiding digitale TV Via de KaBel handleiding DIGITALE TV VIA DE KABEL Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Installatie 6 2.1 Aansluiten van de digitale ontvanger op uw televisie 6 2.2 Aansluiten van randapparatuur op de digitale ontvanger 7

Nadere informatie