Handleiding voor insiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor insiders"

Transcriptie

1 Handleiding voor insiders

2 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag Inleiding Cliëntenonderzoek Openen van een rekening Overboeken effectenportefeuille Classificatie Uitvoering orders Taal Wijzigingen 5 2 Inloggen Uw mogelijkheden Inloggen Wachtwoord vergeten Veiligheid 7 5 Emissies Emissies Claimemissies 24 6 Rekeningen De geld- en effectenrekening De vreemde valutarekening Rentecondities Geld overboeken Geld overboeken van een rekening in het buitenland Geld overboeken tussen geldrekeningen Spoedboekingen Valutadatum 26 7 Effectenkrediet 27 3 De internetportal Aan de slag Portefeuille-overzicht Plaatsen order vanuit portefeuille Bestedingsruimte Geldrekening Orderen Plaatsen order Orderoverzicht Orderhistorie Koersen Rapportage Rekeningafschriften Instellingen Uitloggen 19 4 Orders Ordertypen Deeluitvoeringen Orderduur Ticksize Orders veilingfondsen Orders tijdens slotveiling Statuswijzigingen orders Vervallen orders door Euronext 23 8 Margin voor opties en futures Margin voor opties en futures/overige procedures Berekening van de margin voor enkelvoudige optieposities Optiecombinaties Berekening van de margin voor futures Gebruik van het effectenkrediet als margin Procedure expiratiedag Afwijkende expiratieprocedure BOBL (FGBM) en BUND (FGBL) future 34 9 Negatieve bestedingsruimte Tekortenprocedure Tekortenprocedure bij futurehandel Uitzondering Administratieve handelingen Administratieve handelingen Contant dividend en couponrente Stockdividend Keuzedividend Warrants Converteerbare obligaties 37

3 Wijzigingen van bestaande effecten Openbaar bod Aflossing en uitloting van obligaties, bank- en spaarbrieven Verwijderen van waardeloze aandelen Aandeelhoudersvergaderingen Koers bij deponering Inducements Zekerheden Bewaarfunctie Beleggerscompensatieen depositostelsel Toezicht Klachtenprocedure Klantenservice & Orderdesk Beurzen Euronext Eurex New York Stock Exchange (NYSE) Nasdaq American Stock Exchange (AMEX) OTC BB & Pink Sheets Canada Uitvoering van orders door buitenlandse brokers FundSettle Beëindiging insidersregeling Legenda Contactgegevens BinckBank Professional Services 47 Bijlage 1: Plaatsen van uitvoering 58 Bijlage 2: Orderuitvoeringsbeleid BinckBank 51 Bijlage 3: Matrices acceptatievoorwaarden 53

4 4 1 Direct aan de slag 1.1 Inleiding In deze handleiding vindt u informatie over de dienstverlening van BinckBank. BinckBank is wettelijk verplicht u bepaalde informatie te verschaffen. Deze informatie is te vinden in deze handleiding en de overige documentatie van BinckBank. Indien u vragen heeft over de dienstverlening van BinckBank kunt u contact opnemen met de Klantenservice & Orderdesk van Professional Services. Zie voor gegevens hoofdstuk Cliëntenonderzoek Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient BinckBank een cliëntenonderzoek te verrichten bij de cliënten met wie zij een zakelijke relatie aangaat. Dit houdt onder meer in dat zij zich op adequate wijze dient te vergewissen van de identiteit van haar cliënten en dat zij, voor zover het om rechtspersonen gaat, inzicht dient te krijgen in de kapitaal- en zeggenschapsstructuur van deze rechtspersonen. Bij BinckBank gebeurt voornoemde identificatie bij natuurlijke personen in de regel door een kopie van een geldig paspoort of geldig rijbewijs bij een cliënt op te vragen in combinatie met een zogenaamde eerste storting ter identificatie. Deze eerste storting ter identificatie houdt in dat een cliënt die voor de eerste maal geld naar zijn rekening bij BinckBank wil overboeken, dit dient te doen vanaf een rekening met dezelfde tenaamstelling aangehouden bij een bank gevestigd in de Europese Unie. Bij rechtspersonen gebeurt de identificatie door het opvragen van een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 1.3 Openen van een rekening BinckBank heeft het openen van een rekening zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Zodra de rekening is geopend en u ter identificatie een eerste geldstorting heeft gedaan, ontvangt u per uw wachtwoord en pincode en kunt u aan de slag. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de Klantenservice & Orderdesk van BinckBank als u hierover vragen heeft. 1.4 Overboeken effectenportefeuille Wilt u ook (een deel van) uw bestaande effectenportefeuille overboeken naar uw effectenrekening bij BinckBank, dan kunt u hiervoor het overboekingsformulier gebruiken. Na ontvangst van het ingevulde overboekingsformulier zal BinckBank contact met uw bank opnemen en volledig zorg dragen voor het overboeken van uw portefeuille Gratis overboeken van effecten Het overboeken van uw huidige effectenportefeuille naar uw rekening bij BinckBank is overigens gratis* (inclusief de kosten die uw huidige bank in rekening brengt) mits de effecten zijn genoteerd aan beurzen waarop via BinckBank gehandeld kan worden. De kosten die uw bank in rekening brengt voor het overboeken ontvangt u retour. Stuur of fax hiervoor een kopie van het afschrift van uw bank met daarop de overboekingskosten naar BinckBank. BinckBank vergoedt de kosten op uw BinckBank geldrekening Overboekingstraject Voor de afwikkeling van de overboekingsopdracht zijn wij mede afhankelijk van uw leverende bank. De wijze van het overboeken van effecten verschilt per instrument. Elk instrument kent een ander afwikkeltraject. Hierdoor komt het voor dat over te boeken effecten op verschillende momenten in uw portefeuille worden bijgeschreven. Houdt u er rekening mee dat gedurende deze periode het niet mogelijk is de aandelen of opties die onderweg zijn te verkopen of te sluiten. Op het moment dat wij uw effecten ontvangen, boeken wij deze direct in uw portefeuille. Meer informatie vindt u op het overboekingsformulier. * Met een maximum van 25 per binnenlandse en buitenlandse fondsregel tot een maximum van 500 per portefeuille.

5 5 1.5 Cliëntenclassificatie Op grond van wettelijke bepalingen is BinckBank verplicht om haar klanten te classificeren in één van de volgende drie categorieën: niet-professionele belegger, professionele belegger of in aanmerking komende tegenpartij. Afhankelijk van de indeling in een bepaalde categorie geniet een klant meer of minder bescherming. Hierbij geniet een niet-professionele belegger de hoogst mogelijke wettelijke bescherming. Een professionele belegger minder bescherming en een in aanmerking komende tegenpartij geniet de minste wettelijke bescherming. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan een klant kiezen voor een andere categorie. Het staat een beleggingsonderneming vrij om hier al dan niet op in te gaan. BinckBank deelt haar particuliere klanten in als zijnde niet-professionele beleggers. Een indeling in een andere categorie is niet mogelijk. Hierdoor geniet u als klant de hoogst mogelijke wettelijke bescherming. 1.6 Uitvoering orders Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is BinckBank verplicht om bij het uitvoeren van uw orders Best execution toe te passen. Best execution volgens de Wft houdt in dat BinckBank maatregelen dient te nemen om bij de uitvoering van uw orders het best mogelijke resultaat te halen, rekening houdend met de prijs van een financieel instrument, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van de uitvoering en afwikkeling en andere voor de uitvoering van een order relevante aspecten. BinckBank heeft de wijze waarop zij invulling geeft aan voornoemde Best execution beleid vastgelegd in een orderuitvoeringsbeleid. Dit kunt u terugvinden in Bijlage 1 van deze handleiding en op de internetportal. 1.7 Taal De taal waarmee u met BinckBank kunt communiceren is Nederlands en Engels. Afschriften, documenten en andere informatie worden echter alleen in het Nederlands verstrekt. 1.8 Wijzigingen De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de handleiding kunt u vinden op de internetportal beschikbaar via of kunt u opvragen bij de Klantenservice & Orderdesk van BinckBank.

6 6 2 Inloggen 2.1 Uw mogelijkheden U beschikt over de volgende mogelijkheden: Uw portefeuille raadplegen Uw bestedingsruimte raadplegen Uw geldrekening(en) raadplegen Een effectenorder plaatsen of annuleren Uw orderoverzicht raadplegen Realtime koersen raadplegen Uw rekeningafschriften raadplegen/downloaden Positieoverzichten en jaaropgaven raadplegen en/of downloaden Uw jaaropgave raadplegen. Om van deze mogelijkheden gebruik te maken dient u eerst in te loggen. De volgende paragrafen beschrijven de inlogprocedure. Een beschrijving van het werken met de hierboven opgesomde functionaliteit vindt u terug in hoofdstuk Inloggen BinckBank maakt gebruik van een beveiligde internetportal waarop u moet inloggen. U heeft de inloggegevens via de mail van BinckBank ontvangen. Ga naar om in te loggen op uw rekening. Vervolgens verschijnt het inlogscherm. U logt in door in het bovenste veld uw rekeningnummer onderste veld uw wachtwoord 2 in te vullen. 1 en in het Figuur 1 - Het inlogscherm Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Controleer daarom of de Caps-lock -functie (hoofdletterfunctie) op uw toetsenbord niet actief is. Klik vervolgens op Controleer. De eerste keer dat u inlogt, vraagt het internetprogramma u het wachtwoord te wijzigen. Bij Huidig wachtwoord vult u dan het wachtwoord in dat u zojuist heeft ingetoetst. Bij Nieuw wachtwoord vult u een - door u te verzinnen - nieuw wachtwoord in (minimaal zes karakters). Om er zeker van te zijn dat u het door u gewenste wachtwoord heeft ingetoetst, dient u bij Bevestig wachtwoord nogmaals het nieuwe wachtwoord in te toetsen. Druk hierna op Wijzigen wachtwoord. U krijgt dan de melding Uw wachtwoord is gewijzigd of de melding dat het wachtwoord niet is gewijzigd, met de vermelding van de oorzaak. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er na elke 99 dagen automatisch gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. U heeft ook een pincode ontvangen. Deze heeft u nodig om een order door te geven. Uw wachtwoord en pincode kunt u op elk moment wijzigen (nadat u ingelogd bent) onder de keuze Instellingen en dan Gegevens. Let op! Uw rekening wordt geblokkeerd na 10 mislukte inlogpogingen. U kunt de rekening deblokkeren door een nieuw wachtwoord aan te vragen.

7 7 2.3 Wachtwoord vergeten Indien u uw wachtwoord bent vergeten, ga dan naar het inlogscherm van BinckBank zoals beschreven in de vorige paragraaf. Klik onder Controleer op Wachtwoord vergeten?. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Op deze pagina kunt u uw wachtwoord aanvragen. Figuur 2 - Scherm nieuwe inloggegevens Op deze pagina vult u de volgende gegevens in: 1. Rekeningnummer. 2. adres (dat bij BinckBank bekend is). Klik op Verzoek. Het systeem controleert vervolgens of uw gegevens overeenkomen met uw gegevens die bekend zijn bij BinckBank. Na controle krijgt u een bevestiging in beeld. Als de gegevens niet overeenkomen, controleert u dan rekeningnummer en/of adres op eventuele typefouten. Wij streven naar een zo snel mogelijke afhandeling van uw verzoek om nieuwe inloggegevens. 2.4 Veiligheid BinckBank hecht veel waarde aan de privacy van haar cliënten. Om die reden is er maximale aandacht besteed aan de beveiliging door BinckBank: Uw gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde verbinding. Die verbinding kunt u herkennen aan de https:// in de adresbalk en het slotje op uw scherm. Als u langer dan 60 minuten geen actie heeft ondernomen in de internetportal, wordt u automatisch uitgelogd. Wat kunt u zelf doen? De aan u verstrekte inloggegevens zijn persoonlijk. Wij adviseren u deze gegevens privé te houden en niet aan derden te verstrekken. De medewerkers van BinckBank zullen u nooit vragen om uw wachtwoord en/ of pincode. Direct na het inloggen ziet u linksboven, onder het menu, uw laatste inlogdatum en -tijd. Als die gegevens niet correct zijn, neemt u dan contact op met BinckBank. Wij adviseren u altijd uit te loggen aan het einde van een sessie. U beëindigt een sessie op de juiste wijze met Uitloggen in de menubalk.

8 8 3 De internetinternetportal 3.1 Aan de slag De startpagina van de internetportal biedt u in één oogopslag inzicht in het laatste nieuws, agenda, adviezen, stijgers, dalers en een overzicht van de indices. Het menu toont de mogelijkheden die u heeft: 1 Home (startpagina) 2 Portefeuille: portefeuille raadplegen 3 Bestedingsruimte: bestedingsruimte raadplegen 4 Geldrekeningen: geldrekeningen raadplegen 5 Orderen: effectenorder plaatsen 6 Orderoverzicht: effectenorder annuleren en orderoverzicht raadplegen 7 Koersen: koersen raadplegen 8 Rapportage: rekeningafschriften, positieoverzichten en jaaropgave raadplegen 9 Instellingen: portefeuille lay-out aanpassen en wachtwoord wijzigen 10 Uitloggen Figuur 3 - Scherm portefeuille-overzicht

9 9 3.2 Portefeuille-overzicht Het portefeuille-overzicht geeft u in een oogopslag inzicht in uw totale actuele positie. In één overzicht 1 ziet u de waarde van uw beleggingen en de bestedingsruimte op uw geldrekening. Daaronder worden de fondsen in uw portefeuille weergegeven 2. De fondsen zijn verdeeld in groepen: aandelen, opties, futures, sprinters, beleggingsfondsen, trackers, obligaties en warrants. Standaard wordt per fonds het volgende weergegeven: 1. Aantal 2. Laatst 3. Waarde 4. Historische koers (ytd) 5. Historische waarde (ytd) 6. Laatste tijd 7. +/- (eur) (ytd) 8. % (ytd) Door met uw muisknop op Portefeuille indeling 3 te klikken kunt u de samenstelling van dit overzicht zelf aanpassen. Voor eigen analyses kunt u het Portefeuille-overzicht downloaden als Microsoft exceldocument 4. Klik met uw muisknop op Download als exceldocument. Voor uw schaduwportefeuille kunt u met uw muisknop op 5 klikken. Tenslotte kunt u via het portefeuillescherm voor de weergegeven fondsen eenvoudig een order plaatsen. Figuur 4 - Scherm portefeuille-overzicht

10 3.3 Plaatsen order vanuit portefeuille In het portefeuille-overzicht staat voor de naam van het fonds het Bincklogo. Als u met uw cursor (muis) op het BinckBank roertje gaat staan, verschijnt een pop-up menu met -afhankelijk van het type fonds- de volgende keuzemogelijkheden: De naam van het fonds; hiermee gaat u direct naar het orderscherm. Kopen Verkopen Sluitingsverkoop Openingskoop Openingsverkoop Sluitingskoop Exercise Toevoegen aan schaduwportefeuille Toevoegen aan favorieten Om de actie direct uit te voeren, klikt u met uw linkermuisknop op een van bovenstaande mogelijkheden. Het orderscherm voor het betreffende fonds verschijnt. 10 Figuur 5 - Order plaatsen via pop-up menu Meer informatie over het plaatsen van een order leest u in hoofdstuk Portefeuille indeling aanpassen U kunt de indeling van het portefeuillescherm zelf aanpassen. Klik hiervoor op Portefeuille indeling, rechtsboven in het portefeuillescherm. U kunt ook op Instellingen in het menu klikken. Er komen twee velden in beeld. In het linkerveld 1 staan alle beschikbare kolommen en in het rechterveld 2 staan alle huidige, al geselecteerde, kolommen. U kunt een kolom aan uw portefeuillescherm toevoegen door in het linkerveld een kolom te selecteren. Die wordt hierdoor blauw gearceerd. Klik vervolgens op de knop. De kolom wordt overgezet naar het rechterveld. In het portefeuillescherm is de kolom toegevoegd. Als u een huidige, al geselecteerde kolom uit het portefeuille-overzicht wilt verwijderen, selecteer dan de betreffende kolom. Klik vervolgens op de knoppen tussen kolommen 1 en 2. De kolom wordt overgezet naar het linkerveld. In het portefeuillescherm is de kolom verwijderd. De volgorde van de huidige, geselecteerde kolommen kunt u wijzigen door gebruik te maken van de knoppen rechts naast kolom 2. Klik met uw muisknop op een kolom en vervolgens op de hiervoor genoemde knoppen.

11 Als u de standaardweergave wilt herstellen, gebruik dan Herstel standaardselectie. De verklaring van de gehanteerde termen voor de kolommen kunt u vinden in de legenda. Klik op Naar portefeuille of in het menu op Portefeuille om terug te keren naar het portefeuilleoverzicht. Figuur 6 - Scherm portefeuille-layout aanpassen Download als exceldocument U kunt het portefeuille-overzicht voor eigen analyses downloaden als Microsoft exceldocument. Klik op Download als exceldocument. Er verschijnt een pop-up. Klik op openen of opslaan. Figuur 7 - Portefeuille-overzicht downloaden naar Excel Schaduwportefeuille U kunt in uw schaduwportefeuille een fictieve portefeuille opmaken en bekijken voor eigen analyse. Het is mogelijk meerdere schaduwportefeuilles aan te maken en te verwijderen. Figuur 8 - Schaduwportefeuille

12 3.4 Bestedingsruimte Dit scherm geeft een gedetailleerde opbouw van uw bestedingsruimte weer. In één overzicht staan hier de posten (geldsaldi, uitstaande orders, margin) en bedragen die van invloed zijn op de bestedingsruimte. De bestedingsruimte is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Deze kunnen zijn: 1. Geldsaldi 2. Uitstaande kooporders 3. Margin Indien een van deze waarden op nul staat, wordt die niet weergegeven. Door op de rekening te klikken krijgt u gedetailleerd de opbouw te zien van de betreffende posten. Figuur 9 - Scherm bestedingsruimte Let op! Bij een negatieve bestedingsruimte geldt een aparte procedure, zoals beschreven in hoofdstuk 9, tekortenprocedure Geldrekening Dit scherm geeft het actuele saldo weer van uw geldrekening. Klik op de desbetreffende rekening 1 voor een gedetailleerd transactieoverzicht 2. Wanneer u een effectentransactie heeft verricht, dan wordt uw geldrekening automatisch gedebiteerd of gecrediteerd. Figuur 10 - Scherm geldrekeningen In dit scherm kunt u een order plaatsen. In de volgende paragrafen leest u op welke wijze u dit kunt doen.

13 3.6 Orderen Fonds selecteren Om een order te plaatsen kiest u allereerst een fonds. Dit kan op twee manieren, via een selectiemenu 1 of via Zoeken 2. Een fonds kiezen via het selectiemenu 1 verloopt als volgt: 1. Selecteer het gewenste fondstype via het uitklapmenu. 2. Vervolgens selecteert u eerst de stad of het land van de beurs waarop u wilt handelen. 3. Selecteer de beurs. 4. Kies eventueel een range binnen het alfabet zodat het gewenste fonds snel in beeld komt. Maakt u hier geen keuze, dan worden standaard alle fondsen getoond die op de gekozen beurs worden verhandeld. 5. Klik op Selecteer. 6. Aan de rechterkant van het scherm wordt op basis van de gekozen criteria een lijst getoond met fondsen. Klik op de gewenste fondsnaam om te beginnen met orderen. 13 Figuur 11 - Fonds selecteren of zoeken Figuur 12 - Fonds zoeken met de zoekwoordsuggestie Een fonds zoeken 2 verloopt als volgt: 1. Kies een fondstype via het uitklapmenu. Maakt u geen keuze, dan worden alle typen fondsen, gegroepeerd weergegeven. 2. Typ (een gedeelte van) de fondsnaam in. Er verschijnt een hulpvenster met zoekwoord suggesties. Kies eventueel een van de getoonde resultaten. 3. Klik op Selecteer. 4. Het scherm toont op basis van de gekozen criteria een lijst met fondsen. Klik op de gewenste fondsnaam. 5. Het gekozen fonds verschijnt. Aan de linkerkant van dit scherm kunt u een order plaatsen en aan de rechterkant wordt detailinformatie over het fonds weergegeven. Let op! De internetportal toont alle verhandelbare fondsen. Het is echter niet toegestaan in alle fondsen te handelen. De beurzen waarop men bevoegd is te handelen is op te vragen bij de Klantenservice & Orderdesk Fondsdetails Per fonds wordt de volgende informatie geboden: Naam van het fonds. Naam van de beurs waar het fonds wordt verhandeld. De realtime koers voor het fonds (klik op verversen naast de fondsnaam om de gegevens te actualiseren). Als er geen realtime koers beschikbaar is, wordt alleen de slotkoers getoond. Afhankelijk van het type fonds wordt extra fondsinformatie getoond.

14 Wilt u een ander fonds inzien of orderen, dan klikt u op Wijzig, naast de fondsnaam. Figuur 13 - Fondsdetails Plaatsen order Als u het gewenste fonds heeft geselecteerd, dan wordt het orderscherm getoond. Het plaatsen van een order gaat als volgt: 1. Maak bij opdracht een keuze uit de beschikbare mogelijkheden. 2. Geef het aantal stukken op. 3. Kies het betreffende ordertype. 4. Als het gaat om een limietorder, vul dan hier het bedrag in. Maak eventueel gebruik van het punt- of kommateken. 5. Selecteer de orderduur. Bij Einde kunt u zelf een datum opgeven. 6. Klik op Fiatteer deze order. 7. Er komt een bevestiging in beeld dat uw order akkoord is bevonden. 8. Controleer deze bevestiging nauwkeurig. Indien u niet akkoord bent, pas dan uw order aan via Order aanpassen. 9. Indien u wel akkoord bent, voer dan uw pincode in. Als u uw pincode bent vergeten, klik dan op Verstuur een nieuwe pincode. 10. Klik op Verstuur naar de beurs. 11. Het orderoverzichtscherm wordt getoond en de ingevoerde order wordt weergegeven bij uitstaande orders (orderoverzicht). Figuur 14 - Scherm orderen

15 3.8 Orderoverzicht Het scherm orderoverzicht biedt u een overzicht aan uitstaande 1 en eerder geplaatste 2 orders. Figuur 15 - Scherm orderoverzicht Uitstaande orders Bij uitstaande orders staan de actuele orders die u heeft ingevoerd. Per fonds ziet u de opdrachtdetails en de status: Ingevoerd Gefiatteerd Geplaatst Plaatsing bevestigd Verworpen Transactie deels uitgevoerd Restant uitgevoerd Geheel ineens uitgevoerd Geheel ineens transactie gemaakt Gehistoriseerd Daarnaast heeft u per ingevoerde orderregel de volgende mogelijkheden: 1. Een extra opdracht uitvoeren (klik op ) 2. Royeren 3. Herplaatsen 4. Koersinformatie tonen Extra opdracht uitvoeren Aan het begin van elke orderregel staat een. Als u met uw cursor (muis) op het gaat staan, verschijnt een pop-up menu met afhankelijk van het type fonds- de volgende keuzemogelijkheden: De naam van het fonds; hiermee gaat u direct naar het orderscherm Kopen Verkopen Sluitingsverkoop Openingskoop Openingsverkoop Sluitingskoop Exercise Klik met uw linkermuisknop op een van de bovenstaande mogelijkheden om de actie direct uit te voeren. Het orderscherm voor het betreffende fonds verschijnt.

16 Royeren Als u een order wenst te royeren, klik dan op. Het scherm Order royeren verschijnt. Controleer de gegevens en indien u akkoord bent, klik op Verstuur naar de beurs. Als u niet akkoord bent, klik dan op Terug. Herplaatsen Als u een order wilt herplaatsen, klik dan op. U gaat naar het orderscherm. Daar kunt u specificaties wijzigen en opnieuw aanbieden door op Fiatteer deze order te klikken. Vervolgens doorloopt u dezelfde procedure als omschreven in hoofdstuk 3.7. Koersinformatie tonen Klik op om actuele koersinformatie te tonen. Figuur 16 - Extra opdracht uitvoeren Orderhistorie In de orderhistorie staan alle orders die u heeft opgegeven. Dit overzicht biedt u dezelfde gegevens en mogelijkheden als bij uitstaande orders. U kunt hier alleen geen orders royeren. U kunt zelf een gewenste periode kiezen waarover een overzicht wordt gegeven. Kies de gewenste data door gebruik te maken van de kalender icoontjes en klik op Selecteer. Figuur 17 - Orderhistorie periode selecteren 3.10 Koersen Dit scherm toont voor alle type fondsen per beurs de actuele koersinformatie. De selectiemogelijkheden zijn gelijk aan die zoals omschreven in hoofdstuk Fonds selecteren. Aanvullend kunt u ook de actuele indicesen valutakoersen opvragen.

17 De volgende informatie wordt getoond: Fonds Fondsnaam. Door op de fondsnaam te klikken komt u in het orderscherm dat meer details over het fonds geeft. Laatste De laatst verhandelde koers van het fonds. Bied De huidige biedkoers. Laat De huidige laatkoers. +/- Het absolute koersverschil ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag. % Het relatieve koersverschil ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag. Tijd Het tijdstip waarop de koers tot stand is gekomen. Aantal Aantal verhandelde stukken. Slot De slotkoers van de vorige beursdag. Open De openingskoers. Hoog De hoogste koers waarop is gehandeld vanaf opening. Laag De laagste koers waarop is gehandeld vanaf opening. Valuta De valuta waarin een product genoteerd wordt. 17 Figuur 18 - Scherm Koersen Door met uw muis op voor de naam van het fonds te staan, kunt u de onderstaande acties ondernemen: Kopen Verkopen Openingskoop (bij opties) Openingsverkoop (bij opties) Toevoegen aan schaduwportefeuille Toevoegen aan favorieten Let op! De koersen worden niet rechtstreeks in uw beeldscherm geactualiseerd. Ververs uw scherm voor de meest actuele koersinformatie. Handig! Gebruik de knop F5 op uw toetsenbord om het scherm met de koersen te verversen voor de meest actuele koersinformatie.

18 3.11 Rapportage Via Rapportage kunt u rekeningafschriften, positieoverzichten en jaaropgaven opvragen Rekeningafschriften In het submenu 1 klikt u op Rekeningafschriften (dit scherm wordt ook standaard getoond als u op Rapportage klikt). U kunt hier digitale rekeningafschriften 2 opvragen. Standaard wordt als periode een doorlopende maand geselecteerd, berekend vanaf de afgelopen maand tot de huidige datum. Klik op om het rekeningafschrift te openen. De rekeningafschriften worden getoond in PDF formaat. Om dit type bestand te kunnen openen, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Via de link bovenin het scherm kunt u dit programma gratis downloaden en vervolgens op uw computer installeren. Als u alleen afschriften getoond wilt hebben over een bepaalde periode, kies dan de gewenste data 3 en klik op Selecteer. Figuur 19 - Scherm Rekeningafschriften Uitleg rekeningafschrift Het rekeningafschrift bevat een overzicht van uw effectentransacties en geldmutaties. Dit afschrift is online beschikbaar en wordt na elke effectentransactie en geldmutatie dagelijks bijgewerkt. 18 Rekeningafschriften blijven altijd beschikbaar. Wanneer u meerdere rekeningen aanhoudt, ontvangt u per rekening een afschrift. Indien gewenst kunt u de afschriften zeer eenvoudig printen en opslaan op uw computer. U kunt uw rekeningafschriften ook per post ontvangen. Standaard ontvangt u geen rekeningafschriften per post. Voor het toezenden van rekeningafschriften per post worden kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen 0,50 (excl. BTW) per afschrift. Op het rekeningafschrift ziet u de transactiegegevens, zoals het notabedrag en de betaalde provisie. Als een order op dezelfde dag in delen wordt uitgevoerd, wordt de order als één order en transactie gezien. De provisie wordt éénmaal over het totaal van de deeluitvoeringen van die dag berekend. Deeluitvoeringen verspreid over meerdere dagen worden door de beurs als losse orders gezien. Hierover wordt per dag provisie in rekening gebracht. Per dag worden alle (gedeeltelijk) uitgevoerde orders administratief afgewikkeld. Op het rekeningafschrift ziet u de (gemiddelde) uitvoeringsprijs. Op de internetportal kunt u bij Uitstaande orders of Orderhistorie eenvoudig zien of een order is uitgevoerd en tegen welke prijs. Wanneer u op het ordernummer klikt verschijnt een gedetailleerd statusverloop van de betreffende order. Hierin ziet u onder andere op welk tijdstip de order exact is geplaatst. Als de order is uitgevoerd, laat het statusverloop ook het tijdstip van uitvoering, het aantal verhandelde effecten of contracten en de uitvoeringsprijs zien. Het tijdstip bij de (deel)uitvoering is het tijdstip dat is meegezonden door het handelsplatform of de broker bij het uitvoeringsbericht. Deze tijd kan afwijken van de Nederlandse tijd. Is de order in meerdere delen uitgevoerd, dan ziet u per deeluitvoering deze informatie. Het statusverloop is alleen via de website opvraagbaar. Voor vragen hierover of informatie over een transactie kunt u de Klantenservice & Orderdesk bellen.

19 Positieoverzichten Het positieoverzicht bevat de volgende gegevens: Effectenportefeuille Geldsaldo Marginverplichting Bestedingsruimte (exclusief lopende orders) Selecteer een bepaalde periode waarover u positieoverzichten wilt opvragen door de gewenste data 1 te selecteren en op Selecteer te klikken. Het positieoverzicht staat op de internetportal. Indien gewenst kunt u de positieoverzichten zeer eenvoudig printen. U kunt uw positieoverzichten ook per post ontvangen door dit aan te geven op de laatste pagina van de cliëntenovereenkomst. U kunt uw voorkeur ook wijzigen door contact op te nemen met de Klantenservice & Orderdesk. Voor het toezenden van rekeningafschriften per post worden kosten in rekening gebracht (zie Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank ). Figuur 20 - Positieoverzichten Jaaropgaven Aan het begin van een nieuw jaar kunt u een jaaropgave inzien van uw effectenportefeuille over het afgelopen jaar Onjuistheden Indien (een deel van) de aan u via eerder genoemde berichten verstrekte informatie naar uw mening niet juist is, dan dient u dit direct aan de Klantenservice & Orderdesk te melden (telefonisch of schriftelijk) Instellingen Via Instellingen kunt u uw portefeuille-indeling aanpassen en uw wachtwoord wijzigen. Klik hiervoor op Wijzigen achter deze mogelijkheid. Meer informatie over het wijzigen van de portefeuille indeling leest u in hoofdstuk Figuur 21 - Scherm Instellingen Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, klik dan op Wijzigen. Type uw huidige wachtwoord in. Type vervolgens uw nieuwe wachtwoord in. Type vervolgens ter controle nogmaals uw nieuwe wachtwoord in en klik op Aanpassen Uitloggen Als u klaar bent met uw sessie, dan klikt u op Uitloggen in de menubalk. Figuur 22 - Wachtwoord wijzigen

20 4 Orders 4.1 Ordertypen Bestensorder Een bestensorder is een koop- of verkooporder waarbij u geen beperkende bepalingen ten aanzien van de koers meegeeft. Deze orders worden tegen de eerstvolgende koers uitgevoerd, ongeacht de hoogte van deze koers. Er kunnen geen bestensorders worden geplaatst buiten beurstijd. Bij de Euronext Effectenbeurs kunnen echter bestensorders voor aandelen geplaatst worden vanaf een halfuur voor beursopening. Het voordeel van een bestensorder is de snelle uitvoering. Een nadeel is echter dat de prijs waartegen uw order wordt uitgevoerd door koersfluctuaties sterk kan afwijken van de laatst gedane koers. BinckBank adviseert u om altijd orders met een limiet te plaatsen Limietorder Door middel van een limietorder geeft u een limiet een koersgrens aan waarboven de kooporder respectievelijk waaronder de verkooporder niet mag worden uitgevoerd. Zo wordt een verkooporder Koninklijke Philips met de limiet 17 alleen uitgevoerd als de markt 17 of meer biedt Stop limietorder Een stop limietorder wordt nadat het door u opgegeven stopniveau (de stopprijs) is geraakt of overschreden omgezet in een limietorder en mogelijk uitgevoerd (afhankelijk van het orderboek) zodra de koers de opgegeven limiet heeft bereikt. Bij het opgeven van een stop limietorder geeft u dus zowel een stopniveau als een limiet op. Met dit ordertype beschermt u uw positie tegen een (verdere) koersdaling of kunt u profiteren van een koersuitbraak. 20 Let op! Bij een stop limiet verkooporder dient de stopprijs lager te zijn dan de laatst verhandelde koers. Daarbij dient uw opgegeven limiet lager dan wel gelijk te zijn aan de stopprijs. Voor een kooporder dient de stopprijs hoger te zijn dan de laatst verhandelde koers en dient de limiet hoger of gelijk aan de stopprijs te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de order door de beurs niet geaccepteerd en verworpen. Voorbeeld Koers fonds X is 18,50. U heeft 100 aandelen X in bezit. U plaatst een verkoop stop limietorder met een stopprijs van 18,10 en een limiet van 18,09. Indien de koers van het fonds X boven de 18,10 blijft dan gebeurt er niets. Op het moment dat de koers 18,10 wordt, dan wordt uw order geactiveerd. Dit houdt in dat uw order naar de beurs gaat als limietorder met de opgegeven limiet van 18,09. Uw order kan dan direct uitgevoerd worden of komt afhankelijk van het orderboek in het orderboek te liggen op 18,09. Het plaatsen van een stop limietorder is uitsluitend mogelijk voor Euronext aandelen en wordt niet geaccepteerd in combinatie met een andere order.

Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling

Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling 2 1. Belangrijke informatie 1.1. Inleiding In deze handleiding vindt u informatie over de dienstverlening Bewaargeving en Afwikkeling van BinckBank.

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Startscherm pg. 2 2. Koersenscherm pg. 3 3. Orderscherm 3.1. Productscherm binnen orderscherm 3.2. Een order inleggen pg. 4 pg. 5 pg. 6 4. Portefeuille 4.1.

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Inloggen... 2 2. Startscherm... 3 3. Koersen... 4 4. Portefeuille... 5 4.1. Portefeuille...5 4.2. Overzicht...6 5. Zoeken... 8 5.1. Productdetailpagina...9

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Handelsmogelijkheden Op welke beurzen kan ik handelen? U hebt de mogelijkheid om te handelen (aan- en verkooptransacties) op een groot aantal beurzen in Europa

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 1.1 Trader openen 3. 2 Schermindeling 4 2.1 Standaardschermen 4 2.2 Koersenlijsten 5 2.

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 1.1 Trader openen 3. 2 Schermindeling 4 2.1 Standaardschermen 4 2.2 Koersenlijsten 5 2. 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Trader openen 3 2 Schermindeling 4 2.1 Standaardschermen 4 2.2 Koersenlijsten 5 2.3 Optiescherm 6 3 Orderopgave 7 3.1 Snelle orderopgave 7 4 Informatie en grafieken 9

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line.

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. verkorte handleiding INLEIDING Welkom bij Alex Bottom-Line! Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. Meer uitgebreide

Nadere informatie

Handleiding Mijn BLG. Toegang tot Mijn BLG. Eerste keer inloggen. Uitloggen

Handleiding Mijn BLG. Toegang tot Mijn BLG. Eerste keer inloggen. Uitloggen Handleiding Mijn BLG Met Mijn BLG, de beveiligde online omgeving van BLG Wonen, regelt u uw financiële zaken snel en eenvoudig. In deze handleiding leest u welke gegevens u via Mijn BLG kunt inzien en

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde Orders

Handleiding Geavanceerde Orders Handleiding Geavanceerde Orders 2 Binck biedt u de mogelijkheid om geavanceerde orders te plaatsen. Een geavanceerde order bestaat uit twee delen, te weten de conditie en de order. Als de conditie wordt

Nadere informatie

Handleiding E-bankieren

Handleiding E-bankieren Handleiding E-bankieren Inhoud 1 Starten met E-bankieren 3 1.1 Inloggen en uitloggen 3 1.2 Wachtwoord wijzigen 3 1.3 Inloggegevens vergeten 3 1.4 Goed om te weten voordat u begint 3 2 Sparen 4 2.1 Naar

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.2 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde orders

Handleiding Geavanceerde orders Handleiding Geavanceerde orders Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website.

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.10 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013)

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) Handleiding Opties werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) 1 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Handelen in opties 2 2.1 Wat is een optie 2 2.2 Het kopen of schrijven (verkopen) van opties 2 2.3 Marginverplichting

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.1

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.1 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.1 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding SNS Zelf Beleggen

Handleiding SNS Zelf Beleggen Handleiding SNS Zelf Beleggen 6.0015.61 (23-12-2014) INHOUD 1 Inleiding 2 2 SNS Zelf Beleggen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Toelichting bij de dienstverlening SNS Zelf Beleggen 3 3 Orders opgeven bij SNS Zelf Beleggen

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions Nadere informatie beleggingsdiensten Corporate actions Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet

Handleiding Effectenkrediet Handleiding Effectenkrediet 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Handleiding Systemshop

Handleiding Systemshop Handleiding Systemshop Handleiding SystemShop 1. Abonneren op een systeem 2. Activeren van een systeem 3. Stoppen met een systeem 4. Aanpassen van een factor 5. Systeem gedeactiveerd 6. Verschillende systemen

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7 handleiding effectenkrediet 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Dit overzicht bevat informatie over de minimum marginvereisten

Nadere informatie

Handleiding Derivaten

Handleiding Derivaten Handleiding Derivaten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overeenkomsten en instellingen 4 2.1 Overeenkomst derivaten 4 2.2 Overeenkomst derivaten stopzetten 4 3 Definities en begrippen 5 4 Risico s van opties

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Januari 2017 Inhoud Handleiding Elde-Pas als betaalmiddel... 3 1 Opwaarderen van uw Elde-Pas... 3 Stap 1: De website... 3 Stap 2: Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.0

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.0 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.0 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.06 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Handleiding Opties & Futures

Handleiding Opties & Futures Handleiding Opties & Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Beheer

Handleiding Zakelijk Beheer Handleiding Beheer 1 Handleiding Beheer - April 2011 Handleiding Beheer Indien u een zakelijk abonnement heeft bij Telfort, kunt u automatisch gebruik maken van zakelijk beheer. Hieronder vindt u een instructie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR

HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN INLOGGEN TSO COÖRDINATOR HANDLEIDING OUDERLOGIN TSO REGISTREREN Uw kind aanmelden/inschrijven voor de TSO Ga naar www.spring kinderopvang.nl en klik op de bol Tussenschoolse opvang Klik op de knop Uw kind inschrijven Kies de locatie

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Voordelen van Online Banking: Hoe functioneert Credit Europe Online Banking? Online Banking Snel, zeker, gratis 24 uur per dag beschikbaar

Voordelen van Online Banking: Hoe functioneert Credit Europe Online Banking? Online Banking Snel, zeker, gratis 24 uur per dag beschikbaar Voordelen van Online Banking: Hoe functioneert Credit Europe Online Banking? Makkelijk en snel Op elk gevraagd moment heeft u inzicht in uw bankzaken. Duidelijke instructies maken het gebruik zeer eenvoudig.

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. ETF s / Beleggingsfondsen Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding LYNX Basic

Handleiding LYNX Basic Handleiding LYNX Basic 02 INLOGGEN Inhoudsopgave In deze verkorte handleiding worden de basisfunctionaliteiten van LYNX Basic besproken. 02 Inloggen 05 Effecten opzoeken 06 Orderticket opvragen 07 Orderticket

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket Rapportages

Handleiding Digitaal Loket Rapportages Handleiding Digitaal Loket Rapportages Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen met eherkenning 3. Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Nadere informatie

Tradzster. Handleiding 1.2

Tradzster. Handleiding 1.2 Tradzster Handleiding 1.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inloggen... 4 2 Tradzster dashboard... 5 2.1 Mededelingen... 5 2.2 Rekeningen... 5 2.3 Instellingen... 6 2.4 Uitloggen... 7 2.5 Schakelen tussen

Nadere informatie

Op deze pagina kunt u de volgende ontwikkelingen van uw portefeuille inzien:

Op deze pagina kunt u de volgende ontwikkelingen van uw portefeuille inzien: Portefeuille Op deze pagina kunt u de volgende ontwikkelingen van uw portefeuille inzien: De waarde van uw portefeuille op dagbasis De procentuele verdeling van de fondsen binnen uw portefeuille Een overzicht

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Week 3.

Week 3. Cursus Beleggen Week 3 www.cursus-beleggen.net Inleiding De afgelopen week bent u aan de slag gegaan met het uitvoeren van technische analyses. Enkele dagen geleden hebben wij u laten zien hoe wij deze

Nadere informatie

Handleiding mijn.siloah.nl

Handleiding mijn.siloah.nl Handleiding mijn.siloah.nl Siloah biedt de mogelijkheid om uw begeleidingsplan en de dagelijkse rapportage, of dit van de cliënt waarvan u vertegenwoordiger bent, in te zien. Voor het inloggen heeft u

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Handleiding voor www.galvano-metaal.nl

Handleiding voor www.galvano-metaal.nl Handleiding voor www.galvano-metaal.nl Het is mogelijk via Internet, 24 uur per dag, prijzen op te vragen, orders in te voeren en de status van uw offerte aanvragen en orders te volgen. Ook prijslijsten

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Verkorte handleiding Binck

Verkorte handleiding Binck Verkorte handleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Direct aan de slag bij Binck 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Beleggersprofiel 4 1.3 Mijn Binck 4 2 Geld en effecten overboeken 5 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

Handleiding - Mijngastouderburo.nl

Handleiding - Mijngastouderburo.nl Handleiding - Mijngastouderburo.nl voor vraagouders en gastouders 1. Mijngastouderburo.nl Mijngastouderburo.nl is je persoonlijke pagina op de website van Gastouderbureau ViaViela. Hier kun je je klant-

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie