Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016"

Transcriptie

1 Informatie starten VVR zorgprogramma Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wat is CVRM? Richtlijnen en standaarden Voorwaarden starten VVR bij Syntein Belangrijke data In- en exclusiecriteria VVR Wie komen er in aanmerking voor VVR? Wie komen er niet in aanmerking voor VVR? Inclusiepercentage VVR Inclusie op basis van HIS registratie Belangrijke HIS-registraties: ICPC en hoofdbehandelaar Optioneel: gebruik K49.01 en K Voorbereiding en organisatie Identificeren en selecteren van patiënten uit HIS Casefinding HIS protocol inrichten Werkafspraken op de praktijk Minimale eis Formatieberekening Oproepen en follow-up Individueel zorgplan Declaratie Declaratieproces Wat valt er onder de ketendbc en wat niet?

3 1. Inleiding 1.1 Wat is CVRM? Cardiovasculair Risico Management (CVRM) is de preventie van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van hart- en vaatziekten. Bij het in kaart brengen van de populatie die in aanmerking komt voor het zorgprogramma kan er onderscheid worden gemaakt tussen primaire preventie en secundaire preventie: Primaire preventie (VVR = verhoogd vasculair risico): richt zich op mensen waarbij er nog geen ziekteverschijnselen zijn, maar die wel een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van HVZ. Secundaire preventie (HVZ= hart- en vaatziekten): vindt plaats bij patiënten die reeds een HVZ hebben ontwikkeld, en waarbij zoveel mogelijk de kans op het opnieuw krijgen van een event omlaag wordt gebracht. Syntein contracteert sinds 2013 het HVZ programma. Inmiddels hebben 21 van de 25 praktijken het HVZ programma geïmplementeerd. Per 2017 voegt Syntein VVR toe als zorgprogramma. In dit document richten we ons op het opstarten van VVR. 1.2 Richtlijnen en standaarden De volgende richtlijnen en standaarden zijn de basis van het VVR zorgprogramma: NHG standaard Cardiovasculair Risicomanagement, eerste herziening 2012; Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement, Platform Vitale Vaten, 2013; Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement, CBO en NHG, herziening Aanvullende praktische informatie is te vinden in het boek Protocollair CVRM, editie 2016 en op de website Voorwaarden starten VVR bij Syntein Huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Syntein kunnen vanaf januari 2017 starten met VVR. De voorwaarden zijn: De praktijk is op of vóór deze datum gestart met de HVZ keten. De praktijk heeft de HVZ keten goed geïmplementeerd. Hieronder verstaat Syntein: o Juiste in- en exclusie van HVZ patiënten; o Score op procesindicatoren HVZ van InEen gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde (benchmark 2015). Met elke praktijk zal een praktijkbezoek gepland worden waarbij de kaderhuisarts HVZ aanwezig is en een medewerker van Syntein. Bovenstaande voorwaarden zullen dan besproken worden. 3

4 1.4 Belangrijke data 2017 Praktijken die starten op 1 januari 2017 met VVR hebben het eerste kwartaal van 2017 (januari t/m maart) de tijd om de startpopulatie van VVR te selecteren. Aan het einde van het eerste kwartaal zal dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari gedeclareerd worden. Vanaf kwartaal 2 (april) gaat de normale declaratieprocedure gelden, zoals die ook voor andere zorgprogramma s geldt. Dat betekent dat de 1 e dag van het kwartaal als peildatum aangehouden wordt voor de declaratie. Met de introductie van VIPLive van Calculus wordt er geen gebruik meer gemaakt van een KIS, maar worden patiënten geïncludeerd in een zorgprogramma op basis van HIS-registraties (ICPC en hoofdbehandelaar). Let op! Dit betekent niet dat de volledige VVR populatie in het eerste kwartaal van 2017 al ingekaart en gezien hoeft te zijn. De praktijk heeft heel 2017 de tijd om de volledige VVR populatie te selecteren en op te roepen. Patiënten kunnen dus gedurende het hele jaar geïncludeerd worden. Vanaf het moment dat de patiënt geïncludeerd is in het VVR programma, wordt deze patiënten meegenomen in de eerstvolgende DBC declaratie. 4

5 2. In- en exclusiecriteria VVR 2.1 Wie komen er in aanmerking voor VVR? Voor in- en exclusie hanteert Syntein de Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s van InEen, versie juli Dit betekent dat de volgende patiënten geïncludeerd mogen worden in het VVR programma: Patiënten met hypertensie (K86 / K87) of hypercholesterolemie (T93.01*) Én een indicatie voor medicamenteuze behandeling volgens de NHG-standaard Alle patiënten die reeds antihypertensiva of statines gebruiken kunnen opgenomen worden in het zorgprogramma, omdat men ervan uit mag gaan dat zij een risicoscore hadden van >20% bij aanvang van de medicatie. Zie voor extra toelichting blz. 7 & 8 in de handleiding van InEen. 18 jaar Hoofdbehandelaar huisarts * De ICPC code T93 bestaat uit verschillende sub ICPC codes, namelijk: o T93 - Vetstofwisselingsstoornis(sen) o T93.01 Hypercholesterolemie o T93.02 Hypertriglyceridemie o T93.03 Gemengde hyperlipidemie o T93.04 Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie Let op: alleen ICPC code T93.01 valt binnen de ketenzorg VVR. 2.2 Wie komen er niet in aanmerking voor VVR? De volgende patiënten mogen niet geïncludeerd worden in de VVR keten: Patiënten met DM type 2 inclusie in DM keten; Patiënten met een doorgemaakt event inclusie in HVZ keten; Patiënten zonder indicatie voor medicamenteuze behandeling volgens de NHG-standaard; Patiënten <18 jaar; Hoofdbehandelaar specialist; Zorgweigeraar / geen programmatische zorg, bijv. bij beperkte levensverwachting. 2.3 Inclusiepercentage VVR Syntein heeft met VGZ en CZ afgesproken dat 4% van de totaal ingeschreven populatie geïncludeerd mag worden in het VVR programma. Voor praktijken is dit een richtlijn. Syntein zal dit inclusiepercentage monitoren. 5

6 3. Inclusie op basis van HIS registratie Voor de volledigheid behandelen we in dit hoofdstuk de hele CVRM populatie, dus zowel VVR als HVZ. Het is belangrijk duidelijke afspraken te maken over hoe patiënten die deelnemen aan het CVRM ketenzorgprogramma worden geregistreerd in het HIS. Op basis van de HIS-registratie (ICPC en hoofdbehandelaar) worden patiënten namelijk aangemeld voor het CVRM zorgprogramma en gedeclareerd via VIPLive. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van een KIS. Daarnaast is het ook handig dat het voor alle werknemers van de praktijk duidelijk is welke patiënt wél deelneemt aan ketenzorg en welke patiënt niet. 3.1 Belangrijke HIS-registraties: ICPC en hoofdbehandelaar Een CVRM patiënt wordt aangemeld voor de ketenzorg op basis van de volgende HIS-registraties: ICPC code: Een patiënt wordt geïncludeerd in het VVR zorgprogramma bij hypertensie en/of hypercholesterolemie. Een patiënt wordt geïncludeerd in het HVZ zorgprogramma bij één of meerdere doorgemaakte event(s). zie tabel 1 en 2 voor een overzicht van de ICPC-codes voor het VVR en HVZ programma Hoofdbehandelaar: VVR en HVZ patiënten worden geïncludeerd in de keten als de huisarts de hoofdbehandelaar voor CVRM is. zie tabel 3 voor de bepaling en de bijbehorende labcode die in het CVRM HISprotocol ingevuld moet worden om de huisarts (geel gemarkeerd) als hoofdbehandelaar voor CVRM te registreren Een patiënt mag niet geregistreerd staan als zorgweigeraar/geen programmatische zorg: zie tabel 3 voor de bepalingen en de bijbehorende labcodes die in het CVRM HISprotocol ingevuld kunnen worden om een patiënt als zorgweigeraar/geen programmatische zorg (geel gemarkeerd) te registreren Tabel 1: ICPC-codes voor inclusie in de VVR en HVZ CVRM VVR CVRM HVZ ICPC-code K86/K87 en/of T93.01 K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, en/of K99.01 Tabel 2: betekenis ICPC-codes HVZ en VVR programma s VVR K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie T93.01 Hypercholesterolemie HVZ K74 Angina pectoris K75 Acuut myocardinfarct K76 Andere/chronische ischemische hartziekte K89 Passagère cerebrale ischemie/tia K90.03 Cerebraal infarct K92.01 Claudicatio intermittens K99.01 Aneurysma aorta 6

7 Tabel 3: bepalingen voor hoofdbehandelaar en zorgweigeraar/geen programmatische zorg CVRM Omschrijving bepaling Labcode voor Antwoordopties in HIS protocol Hoofdbehandelaar hoofdbehandelaar CVRM 2815 CVHB KZ huisarts specialist overig/onbekend Zorgweigeraar/geen programmatische zorg controlebeleid CVRM 2413 HVCB KZ 1x per twee jaar 1x per jaar 2x per jaar 3x per jaar 4x per jaar elke 2 maanden elke 6 weken elke maand overig reden geen programmatische zorg (CVRM) geen programmatische zorg 2414 HVRZ KZ op verzoek patiënt op initiatief arts naar/in ander zorgprogramma no show overig/onbekend 3.2 Optioneel: gebruik K49.01 en K91 Naast de ICPC codes in tabel 1 en 2 kan er gebruik gemaakt worden van aanvullende ICPC codes voor VVR en HVZ patiënten. Daarmee wordt gemarkeerd dat de patiënt onder primaire of secundaire preventie valt. Syntein adviseert het volgende: Voor VVR patiënten kan er naast de ICPC code voor hypertensie en/of hypercholesterolemie, gebruik gemaakt worden van de ICPC code K49.01 (CVRM). Verder adviseren wij deze ICPC code ook te gebruiken voor patiënten waarvan de huisarts het gunstig acht de patiënt onder controle te houden in het kader van primaire preventie, maar waarbij de patiënt niet voldoet aan het inclusiecriteria voor het ketenzorgprogramma (bijv. een patiënt met overgewicht met een 10 jaars risico <10%). Bij deze patiënten registreer je naast de ICPC code K49.01 de bepaling geen programmatische zorg. Voor HVZ patiënten kan er naast de ICPC code van het doorgemaakte event, gebruik gemaakt worden van de ICPC code K91 (atherosclerose). Zie ook Afbeelding 1. Let op: het gebruik van K91 en K49.01 is optioneel en niet verplicht voor de declaratie. 7

8 Registratie CVRM Primaire preventie Secundaire preventie Patiënt in VVR ketenzorg Patient niet in VVR ketenzorg Patient in HVZ ketenzorg Patiënt niet in HVZ ketenzorg ICPC K49.01 ICPC K geen programmatische zorg ICPC K91 ICPC K91 + geen programmatische zorg Afbeelding 1: Schematisch overzicht voorgestelde ICPC-registratie K49.01 en K91 Als de praktijk ervoor kiest om K49.01 en K91 te gaan gebruiken voor het markeren van CVRM patiënten, is het belangrijk dat alle medewerkers van de praktijk zich bewust zijn dat deze ICPC codes alleen worden gebruikt in het kader van CVRM. Verder is het natuurlijk mogelijk om de tekst van de ICPC code handmatig te veranderen. Bijv. K49.01 CVRM wordt aangepast naar K49.01 VVR of K49.01 CVRM niet in keten. Zo kunnen medewerkers van de praktijk snel zien of een patiënten binnen of buiten de ketendbc, en of er via de keten gedeclareerd wordt of dat er reguliere consulten gedeclareerd kunnen worden. 8

9 4. Voorbereiding en organisatie 4.1 Identificeren en selecteren van patiënten uit HIS De praktijken die gaan starten doen al aan primaire preventie en hebben daarmee een deel van de VVR-populatie al in beeld en onder controle. In aanvulling daarop worden mogelijk nieuwe VVR-patiënten opgespoord en geïncludeerd in het zorgprogramma via een selectie op basis van ICPC-codering/medicatiegegevens en via casefinding. Inkaartrapport VIPLive In VIPLive is een inkaartrapport voor VVR beschikbaar die helpt bij het selecteren van de VVR populatie op basis van aanwezige HIS-registraties. Het rapport heet Inkaarten VVR patiëntenlijst' en is te vinden onder Inzicht > Rapporten > Voor uw Praktijk. De praktijk kan het rapport op elk gewenst moment met elk gewenste peildatum draaien. Advies is om een peildatum te gebruiken die overeenkomt met de datum van de laatste HIS extractie. Het inkaartrapport bestaat uit twee tabbladen: de inclusielijst en de exclusielijst. Zie hieronder een toelichting per blad. Patiënten die ook een episode voor DM type 2 (T90.2) hebben kunnen niet geïncludeerd worden in het VVR programma maar blijven in het DM zorgprogramma. Dit geldt ook voor patiënten met een HVZ episode. Deze patiënten worden er automatisch uit gefilterd en worden niet meegenomen in het inkaartrapport. Nalopen inclusielijst Op de inclusielijst staan patiënten die geïncludeerd worden in het VVR zorgprogramma op basis van aanwezige HIS-registraties: ICPC hypertensie (K86 / K87) en/of hypercholesterolemie (T93.01) Hoofdbehandelaar huisarts Geen zorgweigeraar (oftewel: geen registratie geen programmatische zorg ) 18 jaar Controleer of de patiënten op de inclusielijst terecht een VVR episode hebben, en of ze in aanmerking komen voor het zorgprogramma. Patiënten die al gezien worden voor primaire preventie, mits ze voldoen aan de inclusiecriteria (zie hoofdstuk 2), kunnen direct worden geïncludeerd in de VVR keten en horen dus op de inclusielijst te staan. Groepen op het inclusietabblad die je specifiek kan nalopen: Patiënten zonder medicatie (zie kolom U: Bloeddrukverlagers of cholesterol verlagers met antwoord nee ). Patiënten met een risico <20% (zie kolom K: Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2012 met antwoord 10% - 19% (geel) of antwoord 0% - 9 % (groen) ). Patiënten met de codering K49.01 (zie kolom J: overige ICPC s met antwoord K49.01 ) Als patiënten onterecht op het inclusietabblad staan, pas dan registraties in het HIS aan. Bijvoorbeeld aanpassing van ICPC codering, wijziging hoofdbehandelaar of registratie geen programmatische zorg. 9

10 Nalopen exclusielijst Op de inclusielijst staan patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor het VVR zorgprogramma op basis van aanwezig HIS-registraties. Naast de ICPC codes die gelden voor inclusie in het VVR zorgprogramma (K86/K87 en T93.01) staan op de exclusielijst patiënten waarbij andere gerelateerde ICPC codes gevonden worden in het HIS: K49.01 CVRM T93, T93.02, T93.03, T93.04 U99.01 Nierinsufficiëntie L88.01 Reumatoïde artritis L88.02 M. Bechterew S91 Psoriasis met artropathie P17 roken/tabaksverlaving T82 Obesitas A29.01 Hart en vaatziekten in de familie anamnese W81 Zwangerschapstoxicose/(pre)-eclampsie Het exclusietabblad kan behoorlijk veel patiënten bevatten. Het advies om dit tabblad gefaseerd na te lopen. Je kunt met filters gericht groepen patiënten selecteren en beoordelen of ze wel of niet in het VVR zorgprogramma thuishoren. Hieronder enkele suggesties hoe je het kan aanvliegen. Groepen op het exclusietabblad die je specifiek kan nalopen: Patiënten met hypertensie en/of hypercholesterolemie (zie kolom I: ICPC's volgens inclusiecriteria, zet de lege cellen uit). Dit kunnen bijv. patiënten zijn zonder hoofdbehandelaar. Onderstaande subgroepen zou je kunnen nalopen: Subgroep: patiënten met medicatie (zie kolom AH Bloeddrukverlagers of cholesterol verlagers met antwoord ja ) Subgroep: bepaalde leeftijdscategorie, bijv. leeftijdscategorie tussen 50 en 80 jr (zie kolom F: leeftijd ) Subgroep: rokers (zie kolom T: P17.00 Roken/tabaksverslaving met antwoord ja ) Subgroep: mensen met ICPC K49.01, indien de praktijk deze al gebruikt voor primaire preventie (zie kolom N: K49.01 CVRM met antwoord ja ) Patiënten zonder hypertensie en/of hypercholesterolemie (zie kolom ICPC's volgens inclusiecriteria met antwoord lege cellen ) Subgroep: patiënten die wel bloeddrukverlagers of cholesterol verlagers gebruiken (zie kolom AH Bloeddrukverlagers of cholesterol verlagers met antwoord ja ) Patiënten met ICPC code T93 (zie kolom T93.00 (Vetstofwisselingsstoornis(sen) met antwoord ja ) T93 dient verder gespecificeerd te worden in T93.01, T93.02, T93.03, of T93.04 Dossieronderzoek kan veel tijd kosten. Maak hier op de praktijk goede afspraken over. Het belangrijkst hierbij is dat de inclusielijst steeds op orde is: daar moeten alle patiënten op staan die geïncludeerd zijn in het zorgprogramma en die ook daadwerkelijk programmatische CVRM zorg ontvangen. Het op orde brengen van de HIS registratie kan de praktijk helpen om de populatie goed in beeld te krijgen, inzicht te krijgen in proces- en uitkomstindicatoren en daarmee te werken aan kwaliteit. Daarnaast komt het het declaratieproces ten goede. 10

11 4.2 Casefinding Casefinding wil zeggen dat patiënten buiten de hierboven beschreven wijze worden geïdentificeerd voor het CVRM-spreekuur. Bij casefinding wordt gelet op de volgende kenmerken: Hypertensie: SBD>140 Lipiden stoornis: TC>6,5 Verminderde nierfunctie (< 65 jaar: ml/ min/1,73 m2 en 65 jaar: ml/min/1,73 m2) en/of (micro)albuminurie Diabetes mellitus: 2 nuchtere plasmaglucosewaarden 7,0 mmol/l op 2 verschillende dagen. Bij diagnosestelling inclusie in zorgprogramma Diabetes mellitus 2 Patiënten met inflammatoire gewrichtsziekte zoals Reumatoïde artritis, M. Bechterew, artritispsoriatica Roken: boven de 50 jaar Obesitas BMI>35 kg/m2 of een middelomtrek van >102cm bij mannen en >88 cm bij vrouwen Familiair voorkomen HVZ: de aanwezigheid van 1 of meer eerstegraads verwanten onder de 65 jaar of 1 eerstegraads verwant onder de 60 jaar Vrouwen van 50 jaar of ouder met in de voorgeschiedenis complicaties in de zwangerschap zoals (pre)eclampsie, HELPP, hypertensie of zwangerschapsdiabetes Patiënten die antipsychotica gebruiken blijken eveneens een verhoogd risico te hebben op het krijgen van HVZ. Waarschijnlijk is de levensstijl hiervoor verantwoordelijk. 4.3 HIS protocol inrichten Voor het VVR zorgprogramma kan hetzelfde HIS protocol gebruikt worden als voor het HVZ zorgprogramma. Syntein heeft een overzicht gemaakt van de bepalingen die minimaal in het HIS protocol moeten staan. Deze vind je hier. Daarnaast is er een voorbeeld protocol beschikbaar voor praktijken die CGM huisarts / MIRA hebben. Deze vind je hier. Het HIS protocol voor CVRM mag je wegschrijven onder de ICPC code van de risicofactor of het event. Indien de praktijk besluit ook gebruik te maken van de ICPC codes K49.01 (VVR) of K91 (HVZ) (zie hoofdstuk 3) dan kan het HIS protocol ook weggeschreven worden onder deze ICPC codes. Het is vooral belangrijk dat de praktijk hier zelf duidelijke afspraken over maakt, zodat het voor alle medewerkers duidelijk is hoe er geregistreerd moet worden. 4.4 Werkafspraken op de praktijk Het is belangrijk om op de praktijk afspraken te maken over wie wat gaat doen in de uitvoering van het VVR programma. Het werkafsprakenprotocol uit het protocollaire CVRM-boek kan hiervoor een hulpmiddel zijn (zie website protocollair CVRM, bijlage 11). Doktersassistentes kunnen een grote rol spelen in de CVRM-zorg. 4.4 Minimale eis De patiënt wordt in ieder geval jaarlijks gezien door de POH. Uiteraard is het belangrijk dat er zo nodig supervisie van de huisarts plaats vindt. 11

12 4.5 Formatieberekening Afhankelijk van het aantal patiënten per praktijk kan er berekend worden hoeveel uur (POH)-inzet er ongeveer nodig is voor de CVRM zorg. Per normpraktijk (2350 pt.) kan er, bij een inclusiepercentage van 4% voor VVR, uitgegaan worden van 2 tot 3 uur benodigde tijd per week, waarvan ongeveer 2 uur voor POH/DA. Syntein kan deze berekening maken voor de praktijk. Neem hiervoor contact op met Syntein. 4.5 Oproepen en follow-up Patiënten die al gezien worden voor primaire preventie Patiënten die al gezien worden voor primaire preventie kunnen per 1 januari 2017 worden geïncludeerd in het VVR zorgprogramma, mits ze voldoen aan de inclusiecriteria (zie hoofdstuk 2). Deze patiënten hoeven niet opnieuw opgeroepen te worden. De eerstvolgende keer dat deze patiënten op controle komen worden ze geïnformeerd over het CVRM zorgprogramma. Op dat moment wordt ook met de patiënt overlegd of hij of zij akkoord is met deelname aan het zorgprogramma. Is de patiënt niet akkoord, dan wordt de patiënt alsnog uit het zorgprogramma gehaald. Bij deze patiënt dient dan geen programmatische zorg geregistreerd te worden in het CVRM-protocol in het HIS. Voor deze patiënten is een informatiebrief beschikbaar. Nieuwe patiënten Op basis van de inkaartrapportage in het VIPLive kan je patiënten selecteren en gefaseerd oproepen om een risicoprofiel te laten bepalen. Een voorbeeld-oproep brief is hier te vinden. Na het bepalen van het risicoprofiel wordt in overleg met de patiënt bepaald of het VVR zorgprogramma opgestart wordt. Vanaf dat moment wordt de hoofdbehandelaar huisarts geregistreerd in het HIS en is de patiënt geïncludeerd in het zorgprogramma. Let op: het diagnostisch traject (bijv. opstellen van een risicoprofiel) valt niet onder de ketendbc! Voor deze contacten mogen reguliere consulten gedeclareerd worden. Follow-up Op basis van het risicoprofiel wordt in overleg met de patiënt een plan opgesteld en de frequentie van vervolgafspraken bepaald. 4.6 Individueel zorgplan Als de patiënt dit prettig vindt, kan er gebruik worden gemaakt van het individueel zorgplan (IZP). In het IZP zijn streefdoelen met betrekking tot risicofactoren opgenomen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het boekje Zorgplan Vitale Vaten. 12

13 5. Declaratie Op basis van de HIS-registratie (ICPC en hoofdbehandelaar) worden patiënten aangemeld voor het CVRM zorgprogramma en de ketendbc gedeclareerd via VIPLive van Calculus. 5.1 Declaratieproces Uitbetaling aan de huisartsenpraktijk vindt elk kwartaal plaats. De 1 e dag van het kwartaal wordt als peildatum aangehouden voor de declaratie. Een voorbeeld Op 30 juni 2017 wordt er in overleg met de patiënt besloten om VVR ketenzorg op te starten, en worden de benodigde HIS-registraties op orde gebracht (ICPC en hoofdbehandelaar). Op de 1 e dag van het nieuwe kwartaal, 1 juli 2017, wordt er opnieuw gekeken welke patiënten er geïncludeerd zijn in de ketenzorg. Deze nieuwe patiënt wordt dus vanaf kwartaal 3 meegenomen in de DBC declaratie. De volgende stappen zijn elk kwartaal nodig: De huisartsenpraktijk maakt een HIS extractie aan het begin van het kwartaal. Calculus verwerkt de HIS extractie van de praktijk en maakt een voorlopige declaratielijst. Dit gebeurt binnen 24 uur. De patiëntenlijst wordt in VIPLive voor de praktijk klaar gezet ter controle. De praktijk ontvangt een mail van Calculus zodra de patiëntenlijst klaar staat. De huisartsenpraktijk checkt de patiëntenlijst en zet de lijst door voor de definitieve declaratie. 5.2 Wat valt er onder de ketendbc en wat niet? Het ketentarief omvat: Inzet huisarts (alle directe en indirecte tijd*) Inzet praktijkondersteuner (alle directe en indirecte tijd*) Inzet assistente (alle directe en indirecte tijd*) Stoppen Met Roken module ECG op indicatie Begeleiding diëtist *Zoals consulten, telefoontjes, visites, maar ook organisatie-tijd en registratie-tijd Onderstaande activiteiten kan de huisartsenpraktijk zelf declareren bij de zorgverzekeraar (buiten de ketendbc) via verrichtingen of consulten: Diagnostisch traject (risicoprofiel opstellen) Bloeddruk thuismeting en 24-uurs bloeddrukmeting Doppler Enkel-arm index Acute zorg bij CVRM Bloedafname door de huisartsenpraktijk zelf, hiervoor kan de praktijk per patiënt een consult declareren. 13

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Handreiking voor nakijken HIS m.b.v. analyse HIS KIS zorgprogramma. Inleiding. Waar staan de inkaartrapporten?

Handreiking voor nakijken HIS m.b.v. analyse HIS KIS zorgprogramma. Inleiding. Waar staan de inkaartrapporten? Handreiking voor nakijken HIS m.b.v. analyse HIS KIS zorgprogramma Inleiding Omdat het HIS vanaf 1 januari 2017 de bron wordt voor de DBC declaratie voor Syntein heeft Calculus voor de overgang van KIS

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO. 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen

Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO. 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen AGENDA 1. Introductie op de ketenzorg CVRM in het Gooi. 15 2. De inclusie criteria en het selectie proces.

Nadere informatie

CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever

CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever We hebben reeds een hypertensie protocol, bedoeld voor alle patiënten met hypertensie. Vanaf nu gaan we op de praktijk ook werken via het

Nadere informatie

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Aanleiding Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke zorg ontvangen. Dat geldt ook voor chronische

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S

HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S Versie 7 juli 2016 Waarom in- en exclusiecriteria voor ketenzorgprogramma s? Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke

Nadere informatie

Checklist Categoraal spreekuur

Checklist Categoraal spreekuur Checklist Categoraal spreekuur Vink het onderdeel af als het is uitgevoerd. De onderdelen worden hieronder uitgewerkt. a. Doelgroep vaststellen b. Omvang doelgroep voor het categoraal spreekuur berekenen

Nadere informatie

Stappenplan praktijk op orde

Stappenplan praktijk op orde Stappenplan praktijk op orde Patiëntenpopulatie VRM De inclusie van patiënten voor de keten VRM berust op 3 pijlers (zie bijlage 2): 1. Geprotocolleerde en gestructureerde zorg voor patiënten in het kader

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.1 3 oktober 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up Zorgproces HVZ Het HVZ zorgproces bestaat uit 5 fasen: identificatie, anamnese/probleeminventarisatie, gedeelde besluitvorming/ individueel zorgplan, interventies en follow up. In de volgende hoofdstukken

Nadere informatie

STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE

STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE 2014 Inhoudsopgave A. INTRODUCTIE... 3 B. HET STAPPENPLAN... 4 1. Selecteren doelgroep... 4 2. Uitbreiden doelgroep... 4 3. Registreren in CareSharing... 5 4. Oproepen

Nadere informatie

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Stappen: 1. Maak lijst van patiënten met ICPC-code atherosclerotische HVZ 2. Maak lijst van patiënten met antistolling/plaatjesaggregatieremmers 3.

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

VRM Praktijk Op Orde. versie: juli VRM Praktijk Op Orde 1

VRM Praktijk Op Orde. versie: juli VRM Praktijk Op Orde 1 VRM Praktijk Op Orde versie: juli 2016 VRM Praktijk Op Orde 1 Inleiding Per 1 januari 2016 hebben we succesvol een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis aangaande VRM ketenzorg. Dankzij de betrokkenheid

Nadere informatie

Handleiding inzicht verschillen HIS KIS zorgprogramma COPD

Handleiding inzicht verschillen HIS KIS zorgprogramma COPD Handleiding inzicht verschillen HIS KIS zorgprogramma COPD Deze handleiding beschrijft hoe u inzicht kunt krijgen in de verschillen tussen HIS en KIS voor zorgprogramma COPD. Omdat het HIS de bron wordt

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

VRM Praktijk op orde 1 Medrie Regio Hardenberg, Praktijk op orde, versie 23 november 2015

VRM Praktijk op orde 1 Medrie Regio Hardenberg, Praktijk op orde, versie 23 november 2015 VRM Praktijk op orde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Patiëntenpopulatie VRM... 3 Leeswijzer:... 4 Keten VRM Businesscase... 5 Formatieberekening en kosten... 5 Bonus voor Praktijk op Orde (naast het

Nadere informatie

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk HET VRM SPREEKUUR Van richtlijn naar praktijk Even voorstellen Mieke Wijnen Kwaliteitsmedewerker VRM bij 178 huisartsen uit Oost Twente en de Vechtstreek aangesloten bij de zorggroep. Sinds 5 jaar DBC

Nadere informatie

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU 1 IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU Inhoud: 1. Inclusie van de doelgroep. 2 2. Rol en taakverdeling in de ketenzorg: overzicht.. 3 3. Implementatieplan VRM voor de HVZ populatie: Stappen uit het overzicht

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Ketenpartners: Vanaf het tweede kwartaal van 2017 kunnen huisartsen en POH's verwijzen naar ketenpartners via VIP Live.

Ketenpartners: Vanaf het tweede kwartaal van 2017 kunnen huisartsen en POH's verwijzen naar ketenpartners via VIP Live. 4. Calculus VIP Live Vanaf januari 2017 wordt gewerkt met Calculus VIP Live. Vip Live is de opvolger van Topicus KIS. Met VIP Live worden de werkprocessen vereenvoudigd. Voor huisartsen en POH's betekent

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg):

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te worden. Deze gaat

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding 2 Doelgroep 3 Organisatie 4 Identificatie 5 Diagnostiek 5 Prevalentie

Nadere informatie

VRM Praktijk op orde 1 Medrie Regio Flevoland, Praktijk op orde, versie 9 december 2015

VRM Praktijk op orde 1 Medrie Regio Flevoland, Praktijk op orde, versie 9 december 2015 VRM Praktijk op orde Medrie Regio Flevoland, Praktijk op orde, versie 9 december 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Patiëntenpopulatie VRM... 3 Leeswijzer:... 4 Stappenplan Includeren VRM patiënten...

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum juni 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 Overige

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.0 30 mei 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

Kenmerk : SB-DB/LK/13.070 Betreft : Informatiebrief wijziging patiënten die geïncludeerd worden in Care2U binnen het Zorgprogramma CVRM Bijlagen : 2

Kenmerk : SB-DB/LK/13.070 Betreft : Informatiebrief wijziging patiënten die geïncludeerd worden in Care2U binnen het Zorgprogramma CVRM Bijlagen : 2 Tilburg, 11 december 2013 Kenmerk : SB-DB/LK/13.070 Betreft : Informatiebrief wijziging patiënten die geïncludeerd worden in binnen het Zorgprogramma CVRM Bijlagen : 2 Beste huisarts en praktijkondersteuner,

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw, datum 27 november 2018 Contactpersonen van de zorggroepen en referentie 00242 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2018 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding Doelgroepen Organisatie Identificatie Diagnostiek Risicoprofiel

Nadere informatie

PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE. Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk

PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE. Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk Korte versie met alleen stappenplannen 1 september 2016 Inhoud 1.

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoud Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:... 3

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten Voor de logistieke inrichting van het CVRM spreekuur voor HVZ patiënten is het essentieel dat iedereen weet wie wat doet, wanneer, hoe vaak en hoe lang.

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 CVRM Werkwijzer CVR dossieronderzoek RCH Midden Brabant versie 1.0 2013 Bijlage 2.1 1 Werkwijzer dossieronderzoek I. Inleiding Hoe gaat

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

No-show beleid. Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk

No-show beleid. Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk No-show beleid Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk Inhoudsopgave Inleiding... 3 No-show beleid Diabetes... 4 Voorbeeldbrief no-show Diabetes patiënt... 6 STROOMDIAGRAM no-show beleid

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma CVRM over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

Programma spiegelbijeenkomst VRM. Werkgroep leden. Vragen? VRM Spiegelbijeenkomst transmurale casuïstiek 24 januari 2017

Programma spiegelbijeenkomst VRM. Werkgroep leden. Vragen? VRM Spiegelbijeenkomst transmurale casuïstiek 24 januari 2017 Programma spiegelbijeenkomst VRM 17.30-18.00 uur 18.00-18.15 uur 18.15-19.15 uur Inloop met broodje Inleiding Aandachtspunten en vragen Spiegelinfo, RTA en transmurale casuïstiek - Werkgroep VRM Businesscase

Nadere informatie

Regionaal zorgplan Hart en Vaatziekten

Regionaal zorgplan Hart en Vaatziekten Regionaal zorgplan Hart en Vaatziekten Opgesteld door Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) Versie 2015 Publicatie 23-03-2015 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 INLEIDING... 6 DEFINITIE PATIËNTEN... 6 Inclusiecriteria...

Nadere informatie

ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur. Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts

ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur. Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts Programma ACT II, context en toekomst Effect van secundaire preventie Doorlopen protocol NHG

Nadere informatie

In Hart(vaten) en Nieren. Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT

In Hart(vaten) en Nieren. Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT In Hart(vaten) en Nieren Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT Inleiding 17.30 Het belang van de basiszorg, Moniek Köhlen, Medisch directeur AMC 17.40 De aanpak CVRM in Amsterdam,

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland

Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland Versie: 27 mei 2016 160527 Richtlijn CVRM SEZ mei 2016 Pagina 1 van 40 Inhoud 1. Inleiding...4 1.1 Contract SEZ met de zorgverzekeraars...5

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ Meetperiode is 12 maanden Voor de uitslagen wordt de laatste meting in meegenomen tenzij anders aangegeven Nr Omschrijving Noemer Operationalisatie Aantal Opbouw patiëntenpopulatie:

Nadere informatie

PRAKTIJKDOCUMENT. CVRM Secundaire preventie 2014. In de huisartsenpraktijk

PRAKTIJKDOCUMENT. CVRM Secundaire preventie 2014. In de huisartsenpraktijk PRAKTIJKDOCUMENT CVRM Secundaire preventie 2014 In de huisartsenpraktijk Referenties - ELZHA Startdocument Zorgprogramma ketenzorg VRM,Pilot in de Wijk, mei 2011 - ELZHA Praktijkdocument CVRM, Concept

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management

Cardio Vasculair Risico Management ZORGGROEP ELZHA Cardio Vasculair Risico Management Primaire + Secundaire Preventie ELZHA 2017 ELZHA 2017 Pagina 1 Inhoudsopgave Cardio Vasculair Risico management Leeswijzer... 4 Terminologie CVRM PP en

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM

Fries Wisselprotocol CVRM Fries Wisselprotocol CVRM Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding waaronder zoutbeperking (tot 5 gram/dag) o stoppen roken o voldoende lichamelijke activiteiten

Nadere informatie

Uitvoering Ketenzorg Dokterscoop

Uitvoering Ketenzorg Dokterscoop Uitvoering CVRM ketenzorg Dokterscoop Opzet en uitvoering door werkgroep CVRM Dokterscoop Mei 2016 pagina-1 Tabel Voorbereiding Nr Aktie: Omschrijving: HA PO Ass Gepland dd. Afgerond dd 1. Selecteren Een

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten

Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten Joke Lanphen, kaderhuisarts hart en vaatziekten Inhoud presentatie 1 Voorkomen van HVZ bij DM type 2 2 NHG standaard CVRM en diabetes 3 Metingen

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 1 maart 2017 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan

Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Vet in Historisch Perspectief simpele vetopstapelingsziekte

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management

Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management Deze regionale transmurale afspraak (RTA) CVRM is tot stand gekomen na overleg tussen de maatschappen interne geneeskunde

Nadere informatie

Registratieprotocol ouderenzorg

Registratieprotocol ouderenzorg RCH15.1066 Registratieprotocol ouderenzorg HISSEN Verslaglegging: Lianne van Gastel, POH Ellen Struijcken, Zorgprogramma-coördinator Kwetsbare ouderen RCH Rens Henquet, kaderarts Ouderengeneeskunde RCH

Nadere informatie

Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement

Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement Kenmerk: RCH15.027-3.0 Datum: september 2017 Status: definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Zorgprogramma CVRM in Midden Brabant 4 2 Voorbereidende activiteiten

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2014 specificaties indicatoren landelijke benchmark 2014 - v1.0 definitief 1/18 COLOFON Titel specificaties indicatoren landelijke benchmark

Nadere informatie

Opleverdocument KIS 3.7.0

Opleverdocument KIS 3.7.0 Opleverdocument KIS 3.7.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: Prestatietypes voor meerdere onderzoeken kunnen toevoegen en invoeren... 2 Toevoegen prestatietype... 2 Wijzigen prestatietype... 2

Nadere informatie

Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) Ketenzorg Friesland BV januari 2017 2017-S033 Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc CVRM Ketenzorg Friesland 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Dia 1 Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. Dia 2. Dia 3. Vet in Historisch Perspectief. simpele vetopstapelingsziekte

Dia 1 Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. Dia 2. Dia 3. Vet in Historisch Perspectief. simpele vetopstapelingsziekte Dia 1 Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Dia 2 Vet in Historisch Perspectief simpele vetopstapelingsziekte

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

CVRM. Aanvulling handleiding KIS CVRM

CVRM. Aanvulling handleiding KIS CVRM Aanvulling handleiding KIS CVRM 1 In deze handleiding vindt u alleenn die items die anders of specifiek zijn voor (het starten) van de keten COPD t.a.v. het KIS. Voor algemenee vragen kunt u de handleiding

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Protocol CardioVasculair RisicoManagement Medicamus Zorg B.V.

Protocol CardioVasculair RisicoManagement Medicamus Zorg B.V. Protocol CardioVasculair RisicoManagement Medicamus Zorg BV Versiedatum: 16 juni 2016 1 van 19 Inleiding Het doel van de CVRM-keten is het inhoudelijk en organisatorisch optimaliseren van de behandeling

Nadere informatie

Vasculair Risico Management

Vasculair Risico Management ZORGGROEP ELZHA Vasculair Risico Management Primaire Preventie ELZHA 16-11-2015 Referenties - NHG standaard M 84: Cardiovasculair Risico management 2012 - Zorgstandaard CVRM 2013 - Protocollair CVRM editie

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkwijze risicoprofiel De huisarts verwijst de patiënt voor een inventarisatieconsult naar de POH (labformulier en evt. urineonderzoek bij antihypertensiva

Nadere informatie

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten huisarts in GZC de Lloods Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Voor de fietslichten: Ik heb mijn eigen CVR beoordeeld ahv de score kaart Ik

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM

Fries Wisselprotocol CVRM Fries Wisselprotocol CVRM Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding waaronder zoutbeperking (tot 5 gram/dag) o stoppen roken o voldoende lichamelijke activiteiten

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016

AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 2016 AANSCHERPING SPECIFICATIES INDICATOREN LANDELIJKE BENCHMARK 201 Versie: 1.1 Datum: januari 201 Status: Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Goedkeuring en certificering... 3 1.2 Verspreiding... 3 1.3

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Wat is OZIS en hoe werkt het?... 3 1.1 Hoe werkt het bevragen van KIS naar HIS nu precies?... 3 1.2 Wat kan er

Nadere informatie

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Protocol CVRM secundaire preventie UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om dit optimaal te laten verlopen, moet de huisarts

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen Altijd een statine bij hart- en vaatziekten en type-2-diabetes? t Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen en inleiding Presentatie ti

Nadere informatie

Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) Ketenzorg Friesland BV mei 2016 KZF-S046 Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc CVRM Ketenzorg Friesland 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Lipidenbilan en cardiovasculair risico

Lipidenbilan en cardiovasculair risico Lipidenbilan en cardiovasculair risico OLV Ziekenhuis, Aalst-Asse-Ninove Laboratorium: 053 724281 (Dr. P. Couck, Dr. F. Beckers, Apr. L. Van Hoovels) Endocrinologie: 053 724488 (Dr. F. Nobels, Dr. P. Van

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie