Q&A voor participanten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A voor participanten"

Transcriptie

1 Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds voor gemene rekening is een bijzondere vorm van de burgerlijke maatschap, die speciaal ten doel heeft het voor gezamenlijke rekening van de participanten vermogen te beleggen. Het beleggingsfonds voor gemene rekening is een vrij gebruikelijke rechtsvorm voor dergelijke activiteiten. Een groot aantal ter AEX verhandelde beleggingsfondsen hebben ook deze rechtsvorm, bijvoorbeeld veel van de Robeco fondsen. 3. Q: Waarom is gekozen voor een fonds voor gemene rekening en niet bijvoorbeeld een BV? A: Een fonds voor gemene rekening is een zeer gebruikelijke rechtsvorm voor dit soort activiteiten. Dat komt ook omdat een fonds aan veel minder dwingend recht is onderworpen dan een NV of BV (contractsvrijheid). Een BV moet bijvoorbeeld op winst gericht zijn en leent zich daarom veel minder voor de ideële nevendoelstellingen die ons fonds ook heeft. 4. Q: Hoe zit het met de belastingen? A: Het Fonds is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dat klinkt slecht maar is juist goed, en wel om twee redenen: 1) Het Fonds gaat zoals gezegd participeren in BV s. Als het Fonds een belang verwerft van tenminste 5% (en die ondergrens is wel het uitgangspunt) dan geldt, uitzonderingen daargelaten, de deelnemingsvrijstelling: het Fonds kan alle opbrengsten uit haar deelname, of dat nu dividenden of verkoopwinsten zijn, onbelast genieten; 2) Ook de participanten in het Fonds verkrijgen elk een belang van tenminste 5%, maar nu in het Fonds. Als zij met hun BV participeren genieten zij ook de deelnemingsvrijstelling, mits het Fonds maar aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. 5. Q: Wie heeft deze juridische en fiscale structuur bedacht? A: De structuur is bedacht door Mr. Frank Bracht van Deloitte Belastingadviseurs BV. 6. Q: Wat is het beoogde rendement? A: Hoofddoelstelling is de sociale cohesie bevorderen middels de participatie in startende en sterk groeiende ondernemingen van partijen met een sociale en of culturele achterstand. Dit betekent niet dat het Fonds een sociale instelling is. Q&A ten behoeve van participanten dd Pagina 1/4

2 Elke participatie zal beoordeeld worden op normale bedrijfseconomische rendementseisen. Deze rendementseisen stellen de participanten zelf vast. Op deze manier wordt zowel maatschappelijk als financieel rendement behaald. 7. Q: Hoe kan ik participant worden? A: Wanneer u interesse heeft om participant te worden dan kunt u contact met ons opnemen via of telefoonnummer Na aanmelding zal Stichting Suikeroom contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. 8 Q: Wat is de procedure om participant te worden? A: Na aanmelding heeft u een kennismakingsgesprek met Stichting Suikeroom. De stichting zal u vervolgens voorstellen aan 2 participanten zodat u de ervaringen vanuit de eerste hand hoort. Daarna is het enkel nog de administratieve afwikkeling, de STAK bestuurder zal dit samen met afhandelen. 9. Q: Waarom is het participatiebedrag ,-? A: Beneden de ,- zou het Fonds onder de Wet Toezicht Effectenverkeer vallen met alle administratieve verplichtingen en kosten van dien ,- is het minimum bedrag waarbij dit niet meer het geval is en men een professionele belegger is. Voor dit minimum is gekozen om het Fonds zo toegankelijk mogelijk te houden. 10. Q: Wat is de waardering van de participatie als ik nu instap? A: Tot kunt u instappen op nominale waarde. 11. Q: Waarom bestaat een fonds uit maximaal 20 participanten? A: Indien een participant via een BV participeert kan hij profiteren van de deelnemingsvrijstelling mits de participatie niet onder de 5% komt (zie 4.). 12. Q: Hoe groot is het risico van een participatie in het Fonds? A: Een participatie in het Fonds is een zeer riskante belegging. Gelet op de beleggingsdoelen van het Fonds zal geparticipeerd worden in ondernemingen die aan het begin van hun groei staan. Daaraan zijn zeer grote risico s verbonden. Potentiële participanten wordt nadrukkelijk geadviseerd uitsluitend in het Fonds te beleggen met gelden die zij zonder financiële bezwaren kunnen verspelen. 13. Q: Wat is de rol van de Stichting Administratiekantoor (STAK)? A: De achtergrond daarvan is vooral juridisch. Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan daarom geen eigenaar zijn van haar bezittingen. Formeel zijn de bezittingen van een maatschap de gezamenlijke mede eigendom van alle participanten. Dat is echter erg lastig als er participanten toe- of uittreden, of overlijden. Q&A ten behoeve van participanten dd Pagina 2/4

3 Het is namelijk de bedoeling dat het Fonds aandelen in BV s gaat verwerven. Zou er sprake zijn van mede-eigendom door alle participanten, dan zou er elke keer en notaris aan te pas moeten komen als er een participant wisselde. Daarom wordt de eigendom van alle bezittingen van het Fonds opgedragen aan de stichting. De STAK houdt deze eigendom echter niet voor zichzelf, maar voor en namens het Fonds, oftewel voor en namens alle participanten. Deze rol wordt ook wel aangeduid als de bewaarder van het fondsvermogen. Daarnaast is de stichting ook beheerder van het fondsvermogen. De stichting voert de directie over het Fonds. 14. Q: Wie zitten in het bestuur van de STAK? A: Het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de vergadering van participanten. Het bestuur van de STAK dient uit (vertegenwoordigers van) participanten te bestaan. De participanten zullen in het algemeen de rechtsvorm van een BV hebben (zie 4.), zij zullen daarom een van hun directieleden moeten afvaardigen om in het stichtingsbestuur zitting te nemen. Zodra een lid van het bestuur geen participant meer is, kan hij geen bestuurder meer zijn en dient hij als lid van het bestuur af te treden. 15. Q: Wat is de taak van de STAK? A: De STAK draagt zorg voor de administratie en het beheer van het fondsvermogen. De STAK oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de vermogenswaarden van het Fonds. Alle fondswaarden zullen ten name van de STAK in bewaring worden genomen, maar worden overigens voor rekening en risico van het Fonds gehouden. De STAK is zelfstandig eigenaar van/ rechthebbende op alle fondswaarden. De STAK houdt een participantenregister en vermeldt daarin: a. de naam en het adres van de participant; b. het aantal participaties waarmee wordt deelgenomen; c. de datum van verkrijging en storting. 16. Q: Hoe komt een participatiefonds aan kandidaat participaties? A: Hiervoor is de Stichting Suikeroom in het leven geroepen. Dit is een andere stichting dan de hiervoor genoemde STAK. Stichting Suikeroom heeft namelijk een zuiver ideële doelstelling, namelijk het veranderen van de beeldvorming door de eerder genoemde ondernemingen aan kapitaal en connecties te helpen. Zo worden nieuwe rolmodellen gecreëerd, worden er verbindingen gelegd tussen netwerken en werkgelegenheid gecreëerd. Daarom beoordeelt en selecteert zij de businesscases en indien passend en kansrijk, verwijst ze door naar een fonds Bij de beoordeling en selectie worden de volgende criteria gebruikt als uitgangspunt: - Niveau plannen/ kandidaat - De kandidaat/ het plan is een potentieel rolmodel - De onderneming moet werkgelegenheid creëren in Nederland - De onderneming moet (op termijn) een gezond financieel rendement opleveren Q&A ten behoeve van participanten dd Pagina 3/4

4 17. Q: Wie beslist waar in geparticipeerd wordt? A: Het Fonds beslist. De ondernemers presenteren binnen 20 minuten conform een fixed format samenvatting hun businesscase aan het Fonds. Het Fonds beslist daarna voor een participatie of afwijzing. Bij participatie benoemen de participanten samen een investeringscommissie, bestaande uit 3 participanten. De investeringscommissie gaat verder in gesprek met de ondernemer en moet hierin de waardering bepalen, de randvoorwaarden en Letter of Intent opstellen. De Letter of Intent wordt voorgelegd aan de andere participanten. Deze hebben dan een beperkte tijd om eventueel hierop te reageren. Geen reactie is stilzwijgend akkoord. 18. Q: Welke financiering en contractvormen worden er gehanteerd? A: Het uitgangspunt is investeren in equity. Om daarmee het commitment van het fonds aan de ondernemers te illustreren. - Een Hybride financiering, waarbij in een mix naast de investering in aandelen ook een convertible of een calloptie wordt aangeboden is mogelijk. Hiervoor zijn standaard contracten opgesteld. - Cofinanciering is mogelijk en gewenst tegen gelijke condities. Bij cofinanciering door participanten wordt altijd het Fonds in kennis gesteld. De exit is in principe na 5 jaar. Bij afwijkende voorstellen is een gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk. 19. Q: Hoe wordt een mentor benoemd? A: Een participant die een participatie van het Fonds wil begeleiden moet worden benoemd door de participantenvergadering. 20. Q: Hoe wordt onderling gerapporteerd over de participaties: A: Aan alle participanten tijdens de participantenvergadering. Het Fonds komt in principe 2x per kwartaal bijeen. Tenzij er noodzaak is voor tussentijdse terugmeldingen. 21. Q: Hoe wordt de waarde van de participatie vastgesteld? A: Dit gebeurt jaarlijks door een aan te wijzen accountant. Tenzij door de participanten anders wordt beslist. 22. Q: Kan je van de participatie af en/of de participatie verpanden? A: De participaties in het Fonds zijn overdraagbaar maar kunnen niet verpand worden. 23. Q: Is iedereen verplicht bij te storten indien het Fonds meer liquide middelen nodig heeft? A: Niemand is verplicht bij te storten. op is op. Indien voor een participatie een tweede ronde financiering nodig is, zal dat buiten het fonds moeten worden gezocht. Q&A ten behoeve van participanten dd Pagina 4/4

5 24. Q: Hoe zijn de kosten van het Fonds gefinancierd? A: De kosten van het Fonds worden gefinancierd met de rente-inkomsten uit het fondsvermogen. Er zijn geen beheerskosten of fee s verschuldigd. De werving en begeleiding tot de presentatie worden door de Stichting Suikeroom gedaan. Het fonds zelf kent alleen kosten die te maken hebben met de bijeenkomsten van de participanten. 25. Q: Hoe is de Stichting Suikeroom gefinancierd? A: Dit gebeurt middels subsidies en schenkingen van de volgende maatschappelijke partners; Gemeente Amsterdam Koers Nieuw West, Gemeente Amsterdam Economische Zaken, Rabobank Amsterdam en Woningcorporatie Ymere Q&A ten behoeve van participanten dd Pagina 5/4

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

PROSPECTUS DE HEL VAN 63

PROSPECTUS DE HEL VAN 63 PROSPECTUS DE HEL VAN 63 AANBOD Voor belastingplichtigen in Nederland: INVESTEREN IN PRODUCTIEMAATSCHAPPIJ DE HEL VAN 63 FILM BV PARTICIPATIE IN DE RECHTEN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE HEL VAN 63 RIGHTS

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie