Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017"

Transcriptie

1 Wet Verplichte GGZ Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag 28 juni 2017

2 Onderwerpen 1. Historie en wetsbehandeling Wvggz 2. Wvggz en personen met verward gedrag 3. Huidige BOPZ in cijfers 4. Doelstellingen en inhoud Wvggz 5. Ketenprogramma 6. Discussie onderdelen: Regio samenwerking: de proeftuinen Informatiedeling binnen de Wvggz Informatiedeling met de omgeving 2

3 Historie Wvggz 1. Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen 2. Wbopz is opnamewet die geldt voor 3 doelgroepen: psychiatrie, verstandelijk gehandicapten, psychogeriatrie 3. Evaluatie Wbopz: niet voldoende aansluiting bij de afzonderlijke doelgroepen verschillende doelgroepen met verschillende zorgpraktijk gericht op opname, niet op ambulantisering en behandeling 4. Na commissie Hoekstra: verzoekerrol/procesregie bij OM, zorgregie bij geneesheer-directeur verbetering gegevensuitwisseling, centrale registratie bij OM aanwezigheid OvJ ter zitting verdere verbetering positie familie 3

4 Wetsbehandeling Wvggz, Wzd en Wfz Wet verplichte GGZ: Psychiatrie Wet zorg en dwang: Verstandelijk gehandicapten, psychogeriatrie Wet forensische zorg: Strafrechtelijke titel Wvggz Wzd Wfz Tweede kamer - Juni 2010 ingediend - Feb aangenomen - Juni 2009 ingediend - Sept aangenomen - Juni 2010 ingediend - Dec aangenomen Eerste kamer - Ingediend bij EK feb Behandeling Q Aangehouden in afwachting van Wvggz - Behandeling Q Aangehouden in afwachting van Wvggz - Behandeling Q

5 Wvggz en personen met verward gedrag Wvggz Wfz? Mensen die hulp of zorg nodig hebben én (als gevolg van een psychische stoornis) zorgen voor ernstig nadeel voor zichzelf of anderen Psychische stoornis en relatie met ernstig nadeel : levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, psychische, (im)materiële, schade, verwaarlozing voor of van betrokkene of een ander; bedreiging van de veiligheid van betrokkene; hinderlijk gedrag roept agressie op van anderen; algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar. 5

6 Bopz in cijfers Type (Voortgezette) Inbewaringstelling Op eigen verzoek Voorlopige machtiging Voortgezet verblijf Voorwaardelijke machtiging Zelfbindingsmachtiging (Bron: Raad voor de Rechtspraak) 6

7 Doelstellingen Wvggz 1. Cultuuromslag: patiënt centraal, versterking positie, eigen inbreng 2. Dwang en drang ultimum remedium, voorkomen, beperking duur 3. Aandacht voor (Re)-integratie en participatie. 4. Behandeling staat centraal in plaats van opname 5. Waar mogelijk ambulante dwang 6. Betere kwaliteit zorg, zorg op maat, intensivering toezicht 7. Toegankelijkheid wet vergroten tov Wbopz 8. Integrale aanpak, machtiging volgt patiënt, aansluitende (na)zorg 7

8 Verbinding Wvggz Wfz - Wzd 1. Doel: integrale afweging tussen straf en zorg, continuïteit van zorg en de juiste patiënt op de juiste plek 2. Artikel 2.3 Wfz ( verbindingsartikel ): in elke strafrechtelijke fase, of na strafrechtelijke titel, zorgmachtiging Wvggz of opname machtiging Wzd mogelijk op vordering OvJ, of strafrechter ambtshalve 3. Toepassing 2.3 Wfz alleen indien aan criteria Wvggz of Wzd is voldaan en met toepassing van de procedure van die wetten. 4. Artikel 28, Wzd: Instroom in Wvggz op voorstel CIZ of rechter 8

9 Wat is verplichte zorg 1. Toedienen vocht, voeding en medicatie 2. Beperken bewegingsvrijheid 3. Insluiten 4. Uitoefenen van toezicht 5. Onderzoek aan lichaam of kleding 6. Onderzoek gedrag beïnvloedende middelen, gevaarlijke voorwerpen 7. Controleren aanwezigheid gedrag beïnvloedende middelen 8. Beperken in de vrijheid eigen leven in te richten 9. Beperken recht op ontvangen bezoek 10. Ontnemen van de vrijheid bij voorbereiding crisismaatregel 9

10 De crisismaatregel 1. Vergelijkbaar van de huidige Inbewaringstelling (IBS) 2. Opgelegd door de Burgemeester 3. Medische verklaring door onafhankelijk psychiater 4. Criterium: Onmiddellijk dreigend ernstig nadeel 5. Tijdelijke verplichte zorg vooraf (max. 18 uur) 6. Zo mogelijk horen betrokkene 7. OvJ verstrekt (op aanvraag) historie Wvggz 8. OvJ verstrekt (op aanvraag) relevante politie en justitie gegevens 9. Duur: Maximaal 3 dagen 10. Beroep bij de rechter 10

11 De voortgezette crisismaatregel 1. Na opgelegde crisismaatregel 2. Besluit verzoekschrift door OvJ binnen 1 dag 3. Beslissing rechter binnen 3 dagen 4. Duur: Maximaal 3 weken 5. Geen hoger beroep 11

12 De zorgmachtiging 1. Één zorgmachtiging, vervangt huidige verschillende machtigingen 2. Aanvraag bij OvJ door gemeente, politie, GGZ/zorg, ambtshalve 3. Aanvraag door gemeente: O.b.v. verkennend onderzoek (n.a.v. melding burger) doorzetting voor familie/relevante naaste (na melding aan gemeente) 4. Mogelijkheid eigen plan van aanpak 5. OvJ verstrekt historie Wvggz, relevante politie en justitiële informatie 6. Medische vkl, zorgplan, zorgkaart, bevindingen GD bij verzoekschrift 7. Besluit verzoekschrift OvJ binnen 4 weken 8. Beslissing rechter binnen 3 weken. Duur: Max. 6/12/24 maanden 9. Geen hoger beroep 12

13 Uitvoering verplichte zorg 1. Geneesheer directeur: regie op zorg, kwaliteit, beslissingen 2. Zorgverantwoordelijke: zorgverlening, patiëntendossier 3. Zorgaanbieder: zorgverlening, faciliteren, registratie dwangmiddelen 4. Toetsing en evaluatie met betrokkene en omgeving 5. Tijdelijke zorg onvoorzien/noodsituaties: max 3 dagen, daarna verzoekschrift wijziging zorgmachtiging via OvJ 6. Tussentijdse beëindiging: beslissing geneesheer directeur of verzoekschrift via OvJ eventueel met voorwaarden bij ontslag uit verblijf: overleg met OvJ, Burgemeester, College B&W bij toepassing Wfz 2.3: instemming minister van VenJ 13

14 Besturing 2 e ring PVP FVP NOVA 3RO I-VenJ DJI NiFP ZN AP GGD/GHOR LHV VGN 15

15 16

16 17

17 Project keteninrichting 18

18 Regio overleggen: proeftuinen 1. Uitwerking van wettelijke verplichting tot samenwerking 2. Uitgangspunten: Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande overleggen Samenwerkingsprotocol vanuit Querido werkgroep In overleg en samenwerking met schakelteam 3. Beoogde proeftuinen: Amsterdam, Midden-Nederland, Zeeland West-Brabant en Limburg 4. Trekker per regio in overleg te bepalen 5. Hebben aanwezigen nog tips/aanbevelingen/best practices? 19

19 Informatiedeling binnen de Wvggz 1. OvJ en GD hebben inzicht in proces en status 2. Betrokkene, advocaat, aanvrager, familie/naasten, huisarts op momenten geïnformeerd door burgemeester, OvJ, GD, rechtbank 3. Patiënten- en Familievertrouwenspersoon 4. Inbreng zorgverantwoordelijke en huisarts bij medische verklaring 5. Inbreng betrokkene, familie, college B&W, zorgverlener(s) bij zorgplan 6. Overleg OvJ, Burgemeester, College van B&W bij beëindiging verblijf 7. Historie Wvggz maatregelen en machtigingen 8. Gebruik relevante politie en justitiële informatie 20

20 Informatiedeling met de omgeving 1. Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens: wetstekst geeft expliciet momenten en inhoud informatiedeling aan 2. Betrokken professionals maken vanuit eigen rol afweging tot het delen van informatie 3. Bijzondere situaties: wanneer casusoverleg, ook onderdeel regio afspraken? vervolg na niet afgeven crisismaatregel of zorgmachtiging? volgen van ambulante verplichte zorg? vervolg na afloop/beëindiging van crisismaatregel of zorgmachtiging? preventie: informatiedeling voorafgaand aan Wvggz? 21

Ketenconferentie Wet verplichte GGZ. 14 maart Zorgmachtiging

Ketenconferentie Wet verplichte GGZ. 14 maart Zorgmachtiging Ketenconferentie Wet verplichte GGZ 14 maart 2019 Zorgmachtiging Voorstellen Janine Berton, Officier van Justitie Landelijk BOPZ- OvJ Houkje Tamsma, Geneesheer-directeur GGZ Friesland en voorzitter afd.

Nadere informatie

GGZ NL 8 juni Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

GGZ NL 8 juni Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) GGZ NL 8 juni 2018 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Inhoud presentatie 1. Aanleiding Wvggz 2. Doelstellingen Wvggz 3. Hoofdlijn Wvggz 4. Wat moeten we doen voor de implementatie? 5. Rol

Nadere informatie

De Crisismaatregel (CM) in de Wet Verplichte GGZ

De Crisismaatregel (CM) in de Wet Verplichte GGZ De Crisismaatregel (CM) in de Wet Verplichte GGZ Werkproces, rollen en aandachtspunten Ketenconferentie 14 maart Welke partijen in de keten zijn primair betrokken bij de CM? Waar gaan we het over hebben?

Nadere informatie

Hoofdlijnen. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische zorg

Hoofdlijnen. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische zorg Hoofdlijnen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet forensische zorg Presentatie voor GDDen 12 maart 2014 Margré Jongeling Sophie van Dierendonck Inhoud 1. Historie en aanleiding: waarom een

Nadere informatie

Processchema's WvGGZ nieuw V13-D Samenvatting.xlsx Hoofdprocesmodel 1

Processchema's WvGGZ nieuw V13-D Samenvatting.xlsx Hoofdprocesmodel 1 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING ZORG OBSERVATIE-, CRISISMAATREGEL EN MACHTIGING VOORTZETTING CRISISMAATREGEL ZORGMACHTIGING Processchema's WvGGZ nieuw V13-D2-201070-Samenvatting.xlsx Hoofdprocesmodel 1 HOOFDPROCESMODEL

Nadere informatie

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) De Wet zorg en dwang (Wzd) Ketenconferentie 14 maart 2019

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) De Wet zorg en dwang (Wzd) Ketenconferentie 14 maart 2019 De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) & De Wet zorg en dwang (Wzd) Ketenconferentie 14 maart 2019 Inhoud 1.Waarom twee regelingen? 2.Gemeenschappelijke uitgangspunten 3.Hoofdlijnen 4.Harmonisatie

Nadere informatie

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt?

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? 1 Agenda Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? Expertmeeting februari 2013 Korsakov Kenniscentrum (KKC) mr. drs. Susanne van den Hooff susanne.vandenhooff@inholland.nl 1. Huidige wetgeving

Nadere informatie

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Factsheet gemeenten

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Factsheet gemeenten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Factsheet gemeenten Colofon jb Lorenz augustus 2018 Vormgeving: de Beeldsmederij 2 Veranderingen Wet verplichte GGZ Verplichte zorg kan straks ook buiten een

Nadere informatie

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) / 31

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) / 31 Verkorte inhoudsopgave: Algemene inhoudsopgave / V De Wet Bopz in kort bestek / 1 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) / 31 Uitvoeringsregelingen Wet Bopz / 95 Voorstel Wet

Nadere informatie

Van Bopz naar Wet verplichte GGZ

Van Bopz naar Wet verplichte GGZ Van naar Wet verplichte GGZ Op 1 januari 2020 treedt de in werking. De nieuwe wetten brengen een aantal veranderingen met zich mee, al blijft er ook veel hetzelfde. Dit document geeft daar inzicht in.

Nadere informatie

Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang

Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang Congres VIA 23 januari 2017 Astrid Titel: Vogelvlucht Atelier: De kleurmeesters van de Parabool in Schalkhaar www.stichtingkunstinkwetsbaarheid.nl Inhoud presentatie

Nadere informatie

WvGGZ - Situatie per 1 januari Inleiding Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

WvGGZ - Situatie per 1 januari Inleiding Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg WvGGZ - Situatie per 1 januari 2020 Inleiding Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg In november 2018 heeft de VNG een aantal informatiesessies georganiseerd om gemeenten te informeren over de Wet

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT ZORGMACHTIGING NA HEROVERWEGING OFFICIER VAN JUSTITIE EX ARTIKEL 5:18 WVGGZ

VERZOEKSCHRIFT ZORGMACHTIGING NA HEROVERWEGING OFFICIER VAN JUSTITIE EX ARTIKEL 5:18 WVGGZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VERZOEKSCHRIFT ZORGMACHTIGING NA HEROVERWEGING OFFICIER VAN JUSTITIE EX ARTIKEL 5:18 WVGGZ GEGEVENS OPENBAAR MINISTERIE: -

Nadere informatie

Brochure crisismaatregel

Brochure crisismaatregel Voorliggende tekst is een concept waarin nog inhoudelijke en/of redactionele wijzigingen in kunnen worden aangebracht. Deze concept tekst is uitsluitend bedoeld t.b.v. de Oefensessies t.b.v. de Implementatie

Nadere informatie

Workshop Wet verplichte Ggz

Workshop Wet verplichte Ggz Workshop Wet verplichte Ggz Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker VNG Den Bosch, 3 december 2018 Inhoud van de workshop: Hoofdlijnen van de wet Discussie aan de hand van stellingen Historie en behandeling

Nadere informatie

Inleiding Wet Bopz en Wet Zorg en Dwang. 15 april Michiel Vermaak AVG en (toezichthoudend) Bopz-arts

Inleiding Wet Bopz en Wet Zorg en Dwang. 15 april Michiel Vermaak AVG en (toezichthoudend) Bopz-arts Inleiding Wet Bopz en Wet Zorg en Dwang 15 april 2019 Michiel Vermaak AVG en (toezichthoudend) Bopz-arts Programma 45 minuten Bopz 60 minuten casussen 15 minuten WZD En nog even ergens een plaspauze tussendoor

Nadere informatie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * Gegevens melder. 1. Uw contactgegevens: Functie* o Pvp o Fvp. Achternaam *: Tussenvoegsel:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * Gegevens melder. 1. Uw contactgegevens: Functie* o Pvp o Fvp. Achternaam *: Tussenvoegsel: Product: Melding tekortkomingen (verplichte) zorg (art. 11:1 derde lid onder a, art. 12:1 tweede lid onder a,) of het onvoldoende, niet of niet tijdig reageren op de klachten van de patiëntenvertrouwenspersoon

Nadere informatie

KENNISMAKING Een paar vragen ter introductie (JURIDISCHE) INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG. Programma

KENNISMAKING Een paar vragen ter introductie (JURIDISCHE) INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG. Programma (JURIDISCHE) INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG mr. dr. Brenda Frederiks (VUmc/APH) / b.frederiks@vumc.nl mr. Sofie Steen (KBS Advocaten) / sm.steen@kbsadvocaten.nl MEDILEX, OPLEIDING BOPZ OUDERENZORG,

Nadere informatie

Handreiking Wvggz Crisismaatregel

Handreiking Wvggz Crisismaatregel Handreiking Wvggz Crisismaatregel Dit product is geen voorschrift en betreft afspraken tussen ketenpartners en kan worden gebruikt ter voorbereiding van de implementatie van de Wvggz binnen de eigen organisatie.

Nadere informatie

VNG Handreiking Wvggz Crisismaatregel

VNG Handreiking Wvggz Crisismaatregel VNG Handreiking Wvggz Crisismaatregel Versie d.d. 18 april 2019 Inleiding De Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) vervangt de Wet BOPZ 1. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. Door een psychische

Nadere informatie

De Wet Verplichte GGZ: Als zorg dwang wordt. Ico Kloppenburg en Bernd Wondergem Dag van Zorg + Veiligheid Den Bosch, 17 juni 2019

De Wet Verplichte GGZ: Als zorg dwang wordt. Ico Kloppenburg en Bernd Wondergem Dag van Zorg + Veiligheid Den Bosch, 17 juni 2019 De Wet Verplichte GGZ: Als zorg dwang wordt Ico Kloppenburg en Bernd Wondergem Dag van Zorg + Veiligheid Den Bosch, 17 juni 2019 Quizvraag 1: Verdeling De Wvggz en Wzd vervangen per 1-1-2020 de Wet BOPZ.

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Deelsessie III. Algemene Implementatie 21/11/18

Deelsessie III. Algemene Implementatie 21/11/18 Deelsessie III Algemene Implementatie 21/11/18 Achtergrond Waarom stopt BOPZ? Opnamewet, mogelijkheid tot behandelen niet genoeg en te ingewikkeld. Locatie-gebonden (kliniek) maar maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Wet zorg en dwang. Informatie & toepassing. 2 april 2019 Irme de Bonth Marjolein van Vliet.

Wet zorg en dwang. Informatie & toepassing. 2 april 2019 Irme de Bonth Marjolein van Vliet. Wet zorg en dwang Informatie & toepassing 2 april 2019 Irme de Bonth Marjolein van Vliet www.vilans.nl Wat gaan we doen? Welkom Kernboodschap Stand van zaken Kernelementen van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Nadere informatie

JURIDISCHE INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG. Kennismaking met je buurvrouw of buurman. Programma

JURIDISCHE INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG. Kennismaking met je buurvrouw of buurman. Programma JURIDISCHE INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG mr. dr. Brenda Frederiks (VUmc/APH) / b.frederiks@vumc.nl mr. Sofie Steen (KBS Advocaten) / sm.steen@kbsadvocaten.nl MEDILEX, OPLEIDING BOPZ/WZD PG,

Nadere informatie

Position paper NVvP inzake Wet verplichte ggz, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg t.b.v. Deskundigenbijeenkomst gedwongen zorg 16 mei 2017

Position paper NVvP inzake Wet verplichte ggz, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg t.b.v. Deskundigenbijeenkomst gedwongen zorg 16 mei 2017 Position paper NVvP inzake Wet verplichte ggz, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg t.b.v. Deskundigenbijeenkomst gedwongen zorg 16 mei 2017 De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is de

Nadere informatie

Eten wat de pot schaft

Eten wat de pot schaft Eten wat de pot schaft over dwang in de zorg Wat verandert er met de wet Zorg en Dwang? Marelle van Bommel/ Janine Buttolo Symposium Novicare mei 2019 Inleiding https://www.youtube.com/watch?v=uu5xgve7ety&t=5s

Nadere informatie

JURIDISCHE INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG. Kennismaking met je buurvrouw of buurman. Programma

JURIDISCHE INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG. Kennismaking met je buurvrouw of buurman. Programma JURIDISCHE INTRODUCTIE: WET BOPZ EN WET ZORG EN DWANG mr. dr. Brenda Frederiks (VUmc/APH) / b.frederiks@vumc.nl MEDILEX, OPLEIDING BOPZ PG, 7 september 2018 Programma - Kennismaking - Quiz - Deel 1: de

Nadere informatie

DERDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

DERDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 399 Wijziging van het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) DERDE NOTA

Nadere informatie

Zorgplan/behandelplan van. 1. Samenvatting van het plan

Zorgplan/behandelplan van. 1. Samenvatting van het plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Zorgplan/behandelplan van 1. Samenvatting van het plan Datum van dit zorgplan Zorgverantwoordelijke

Nadere informatie

Werksessie Informatievoorziening Wvggz

Werksessie Informatievoorziening Wvggz Werksessie Informatievoorziening Wvggz Regiobijeenkomst Najaar 2018 Agenda Doel - Update geven van stand van zaken - Inventariseren beelden en vragen vanuit gemeenten Inhoud 1.Inleiding en kennismaken

Nadere informatie

De nieuwe Wet Verplichte GGZ

De nieuwe Wet Verplichte GGZ De nieuwe Wet Verplichte GGZ Zijn wij als sociaal psychiatrisch verpleegkundige klaar voor de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg die in 2020 zijn intrede doet? Mirjam Braaksma Ingrid Ittersum

Nadere informatie

1. Betrokkene. Identificatienummer: (Geboorte)naam: Voornamen: Geslacht: Geboortedatum en -plaats: Woonadres: Straat, huisnummer: Postcode, plaats:

1. Betrokkene. Identificatienummer: (Geboorte)naam: Voornamen: Geslacht: Geboortedatum en -plaats: Woonadres: Straat, huisnummer: Postcode, plaats: MEDISCHE VERKLARING t.b.v. de beslissing van de geneesheer-directeur inzake het verzoek tot beëindiging van verplichte zorg als bedoeld in artikel 8:18, lid 3a en 8:19 lid 2 van de Wet verplichte ggz 1.

Nadere informatie

Wet verplichte GGZ en de GGD

Wet verplichte GGZ en de GGD Wet verplichte GGZ en de GGD Kans of bedreiging? Scholten Christel Christel Scholten Wet Bopz evaluaties (IBS, V&V, Bopzis, Dwangbehandeling, forensische psychiatrie) Gevolgen WvGGZ en Wfz voor GGZ Aanpak

Nadere informatie

Wet zorg en dwang. Informatie & toepassing. 28 mei 2019 Irme de Bonth Marjolein van Vliet.

Wet zorg en dwang. Informatie & toepassing. 28 mei 2019 Irme de Bonth Marjolein van Vliet. Wet zorg en dwang Informatie & toepassing 28 mei 2019 Irme de Bonth Marjolein van Vliet www.vilans.nl Wat gaan we doen? Welkom Kernboodschap Stand van zaken Kernelementen van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Nadere informatie

Implementatieplan Wet verplichte ggz

Implementatieplan Wet verplichte ggz Implementatieplan Wet verplichte ggz Datum Bijlage(n) juni 2018 Van Doorkiesnummer Jaap Schrieke/Maayke Swank 033-4608978 Onderwerp Ons kenmerk Implementatieondersteuning Wvggz Wet verplichte ggz De Wet

Nadere informatie

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt Wat is ibs? Eisen en procedures Gevolgen en duur Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Voortzetting ibs Praktijk Middelen voor de patiënt Rechtspraak achterkant Voorwoord Met de serie brochures

Nadere informatie

Ontwikkelagenda ketenpartners - Wvggz april december 2019

Ontwikkelagenda ketenpartners - Wvggz april december 2019 Ontwikkelagenda ketenpartners - Wvggz april december 2019 Toegang tot Hoorplicht (art. 7:1 lid 3 onder b) Burgemeester moet iemand voorafgaande aan een crisismaatregel zo mogelijk laten horen. Twee consequenties:

Nadere informatie

Verslag verdiepingsbijeenkomst Schakelpunt Verward en Gevaarlijk Midden-Nederland

Verslag verdiepingsbijeenkomst Schakelpunt Verward en Gevaarlijk Midden-Nederland Verslag verdiepingsbijeenkomst Schakelpunt Verward en Gevaarlijk Midden-Nederland Utrecht, 6 februari 2018 Projectleider: Anke Leentjens Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Aanleiding en doel bijeenkomst

Nadere informatie

Mr. Kees Blankman

Mr. Kees Blankman Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Uitgangspunt is dat zorg en behandeling gebaseerd is op toestemming gegeven door de cliënt zelf of door zijn vertegenwoordiger Een vertegenwoordiger beslist voor de cliënt

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Soms wordt een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis zoals Vincent van Gogh noodzakelijk geacht. Een gedwongen opname kan alleen

Nadere informatie

Overzicht van de activiteiten behorende bij Van Bopz naar Wzd; plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang

Overzicht van de activiteiten behorende bij Van Bopz naar Wzd; plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang Overzicht van de activiteiten behorende bij Van Bopz naar Wzd; plan van aanpak implementatie Wet Wetgeving Aanpassingswet (zie uitwerking hieronder) Besluit Wzd artikel 1 lid 1 onder g Wzd artikel 1 lid

Nadere informatie

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Rechtspraak.

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Rechtspraak. Wat is ibs? Eisen en procedures Gevolgen en duur Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Voortzetting ibs Rechtspraak Praktijk Middelen voor de patiënt Voorwoord Het Overzicht Wet Bopz is een handzame

Nadere informatie

1. In onderdeel d wordt bestuur van de raad voor de rechtsbijstand vervangen door: bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

1. In onderdeel d wordt bestuur van de raad voor de rechtsbijstand vervangen door: bestuur van de raad voor rechtsbijstand. 32 399 Wijziging van het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) VIERDE NOTA

Nadere informatie

De rol van burgemeesters bij WvGGZ

De rol van burgemeesters bij WvGGZ De rol van burgemeesters bij WvGGZ Algemeen bestuur 07 maart 2019 Evert Boomsma [Kwartiermaker, SDF] Rob Janssen [Managing consultant, GGZ Friesland] Houkje Tamsma [Geneesheer-directeur GGZ Friesland]

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een rechterlijke machtiging. Informatie voor cliënten

Gedwongen opgenomen met een rechterlijke machtiging. Informatie voor cliënten Gedwongen opgenomen met een rechterlijke machtiging Informatie voor cliënten Inleiding In de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) staat wat de rechten zijn van patiënten die

Nadere informatie

De titel van Hoofdstuk 1 begripsbepalingen en algemene bepalingen komt te luiden:

De titel van Hoofdstuk 1 begripsbepalingen en algemene bepalingen komt te luiden: 32 399 Wijziging van het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) TWEEDE NOTA

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een inbewaringstelling. Informatie voor cliënten

Gedwongen opgenomen met een inbewaringstelling. Informatie voor cliënten Gedwongen opgenomen met een inbewaringstelling Informatie voor cliënten Inleiding In deze folder worden de regels van een gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) uitgelegd. De regels voor een

Nadere informatie

Concept plan implementatie WVGGZ in de VRK regio

Concept plan implementatie WVGGZ in de VRK regio Concept plan implementatie WVGGZ in de VRK regio In dit implementatievoorstel wordt allereerst in kaart gebracht wat de belangrijkste consequenties van de Wet verplichte GGZ (hierna: WVGGZ) zijn voor de

Nadere informatie

Wzd-functionaris: ter zake kundige arts, gezondheidspsycholoog of orthopedagoog-generalist,.

Wzd-functionaris: ter zake kundige arts, gezondheidspsycholoog of orthopedagoog-generalist,. 35 087 Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nadere informatie

Als een gedwongen opname nodig is

Als een gedwongen opname nodig is Als een gedwongen opname nodig is Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent opgenomen op de afdeling Psychiatrie van ons ziekenhuis en uw behandelaar en uw omgeving

Nadere informatie

Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)

Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (de wet BOPZ) regelt gedwongen opname van mensen die lijden aan een psychische

Nadere informatie

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) Rood = 1 e nota van wijziging (30 september 2013) Groen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nadere informatie

De Wet Zorg en dwang een feit, debat Eerste Kamer januari 2018

De Wet Zorg en dwang een feit, debat Eerste Kamer januari 2018 Invoering Wet zorg en dwang en kleinschalige (ouder) wooninitiatieven. Stand van zaken Wet zorg en dwang (Wzd) mr. Monica de Visser 24 november 2018 Astrid Titel: Vogelvlucht Atelier: De kleurmeesters

Nadere informatie

BOPZ voor de specialist ouderengeneeskunde. disclosure belangen spreker. programma

BOPZ voor de specialist ouderengeneeskunde. disclosure belangen spreker. programma BOPZ voor de specialist ouderengeneeskunde Amersfoort 20 juni 2018 PEGA mr. C.M.M. Vleugels, psychiater Drossaartweg 1 6065 EZ Montfort 0475-543548 disclosure belangen spreker Geen belangenverstrengeling

Nadere informatie

Handreiking Wvggz. Het verkennend onderzoek

Handreiking Wvggz. Het verkennend onderzoek Handreiking Wvggz Het verkennend onderzoek 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoud Inleiding 5 Hoofdlijnen werkproces VO 7 Uitvoeren verkennend onderzoek 10 Informeren naar aanleiding van uitkomst

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2018 37 Wet van 24 januari 2018, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte

Nadere informatie

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aan de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Datum

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

Er zijn twee vormen van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis: Een inbewaringstelling Een rechterlijke machtiging

Er zijn twee vormen van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis: Een inbewaringstelling Een rechterlijke machtiging Gedwongen opname Gedwongen opname U bent tegen uw zin opgenomen in onze kliniek. We mogen u niet zomaar gedwongen opnemen. Daarom zijn er strenge regels. Daarin staat wat wel of niet mag. In deze folder

Nadere informatie

Crisismaatregel. Werkproces, rollen en aandachtspunten. Werksessies najaar 2018 Wvggz traject

Crisismaatregel. Werkproces, rollen en aandachtspunten. Werksessies najaar 2018 Wvggz traject Crisismaatregel Werkproces, rollen en aandachtspunten Werksessies najaar 2018 Wvggz traject HOOFDLIJNEN CM Crisismaatregel in het kort Biedt mogelijkheid om onmiddellijk onvrijwillige (psychische) zorg

Nadere informatie

VNG Handreiking Wvggz Het verkennend onderzoek

VNG Handreiking Wvggz Het verkennend onderzoek VNG Handreiking Wvggz Het verkennend onderzoek Versie 0.8a, d.d. 4 maart 2019 Inleiding De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de Wet BOPZ. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. Door een ernstige psychische

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling 1 Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke) gezondheidszorg

Nadere informatie

Veiligheidsmatrix 2014. Driehoek Basisteam Den Helder Politie, OM, Schagen, Texel en Den Helder

Veiligheidsmatrix 2014. Driehoek Basisteam Den Helder Politie, OM, Schagen, Texel en Den Helder Veiligheidsmatrix 2014 Driehoek Basisteam Den Helder Politie, OM, Schagen, Texel en Den Helder 1 Inhoud Gebiedsscan (G. Dekker) Veiligheidsmatrix (K. Schuiling, namens driehoek) Casus "Loodsgracht 3" Overzicht

Nadere informatie

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling Artikel 2 Bopz Voorlopige machtiging (vm) Artikel 14 a Bopz (nw) Voorwaardelijke machtiging Artikel 15 Bopz Rechterlijke machtiging op eigen verzoek Artikel 20 Bopz Inbewaringstelling (ibs) Artikel 14

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

De Wet zorg en dwang en wils(on)bekwaamheid. Adger Hondius, psychiater/geneesheer-directeur & Manon Demmers-te Vruchte, jurist

De Wet zorg en dwang en wils(on)bekwaamheid. Adger Hondius, psychiater/geneesheer-directeur & Manon Demmers-te Vruchte, jurist De Wet zorg en dwang en wils(on)bekwaamheid Adger Hondius, psychiater/geneesheer-directeur & Manon Demmers-te Vruchte, jurist Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling: nee voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

FACTSHEET. 1. Achtergrond

FACTSHEET. 1. Achtergrond FACTSHEET Datum September 2014 Contactpersonen Maayke Swank en Tineke Stikker Onderwerp Factsheet Wet verplichte GGZ Doorkiesnummer 033-460 8978 / 033-460 8982 Deze factsheet biedt informatie over de Wet

Nadere informatie

FACTSHEET. Datum. september 2014 Doorkiesnummer 033-460 8978 / 033-460 8982

FACTSHEET. Datum. september 2014 Doorkiesnummer 033-460 8978 / 033-460 8982 Aan Leden GGZ Nederland Van GGZ Nederland Contactpersonen Maayke Sw ank en Tineke Stikker Onderw erp Factsheet Wet verplichte GGZ FACTSHEET Datum september 2014 Doorkiesnummer 033-460 8978 / 033-460 8982

Nadere informatie

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een voorwaardelijke machtiging? Wie mogen een voorwaardelijke machtiging

Nadere informatie

Casusbeschrijvingen Wet verplichte ggz (Wvggz) Uitstroom uit verplichte zorg

Casusbeschrijvingen Wet verplichte ggz (Wvggz) Uitstroom uit verplichte zorg Casusbeschrijvingen Wet verplichte ggz (Wvggz) Uitstroom uit verplichte zorg 2 Voorwoord Met de Wet verplichte ggz (Wvggz) verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Veilige zorg voor mensen met dementie

Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Mensen met dementie zorg willen wij zorg geven in een veilige omgeving, die zoveel mogelijk recht doet aan de mogelijkheden voor

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? U bent gedwongen opgenomen bij één van de onderdelen van Parnassia Groep op last van de rechter. Omdat u niet zelf voor opname heeft gekozen is

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Wet Zorg en Dwang. Tekst van de wet

Wet Zorg en Dwang. Tekst van de wet Wet Zorg en Dwang Tekst van de wet Juli 2019 Inleiding Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. De Wzd werd in 2013 aangenomen

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

juridisch toekomstbestendig?

juridisch toekomstbestendig? Mr.dr. Brenda Frederiks (VUmc) Vrijdag 4 november Vereniging voor Gezondheidsrecht, Utrecht Gedwongen zorg voor ouderen met dementie: juridisch toekomstbestendig? Inleiding Rechtspositie van ouderen met

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Handreiking implementatie Wvggz en Wzd Oost Brabant Een handreiking voor verplichte zorg aan gemeenten en ketenpartners

Handreiking implementatie Wvggz en Wzd Oost Brabant Een handreiking voor verplichte zorg aan gemeenten en ketenpartners Handreiking implementatie Wvggz en Wzd Oost Brabant Een handreiking voor verplichte zorg aan gemeenten en ketenpartners Manja Abraham en Alwien Bogaart Versie: 24 juni 2019 (wordt december 2019 bijgesteld)

Nadere informatie

9 juni 2017 Bijlage 1: voorstel GGZ Nederland en NVvP onafhankelijke positie geneesheerdirecteur

9 juni 2017 Bijlage 1: voorstel GGZ Nederland en NVvP onafhankelijke positie geneesheerdirecteur Aan de commissies voor VWS en V&J van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Datum Bijlage(n) 9 juni 2017 Bijlage 1: voorstel GGZ Nederland en NVvP onafhankelijke positie geneesheerdirecteur

Nadere informatie

Wet Verplichte GGZ GGZ Rivierduinen

Wet Verplichte GGZ GGZ Rivierduinen Wet Verplichte GGZ 09-10-2018 Emile Barkhf geneesheer directeur Frank Huismans wnd. geneesheer-directeur GGZ Rivierduinen Een nieuwe wet. WVGGZ Wet Verplichte GGZ WVGGZ 1884: Krankzinnigenwet Bestwil criterium

Nadere informatie

Toezichtvisie IGJ Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg

Toezichtvisie IGJ Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg Toezichtvisie IGJ Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg Visienota toezicht op onvrijwillige en verplichte zorg De afgelopen jaren heeft dwang in de zorg onverminderd aandacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 337 Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Nadere informatie

Concept Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg (Bvggz) december 2017 tbv internetconsultatie

Concept Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg (Bvggz) december 2017 tbv internetconsultatie december 2017 tbv internetconsultatie Besluit van, houdende regels ter uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014 Wilsonbekwaamheid of BOPZ Jacqueline Koster oktober 2014 Casus borderline persoonlijkheidsstoornis overdosis aan medicatie ingenomen: 30 paracetamol 500 mg, 45 oxazepam 10 mg Patiënte weigert SE behandeling.

Nadere informatie

We gaan hierbij specifiek in op de amendementen 49 en 55 en de moties 65 en 71.

We gaan hierbij specifiek in op de amendementen 49 en 55 en de moties 65 en 71. Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Bijlage(n) 9 februari 2017 1 Contactpersoon Doorkiesnummer Olfert Koning 0629020035

Nadere informatie

Wet Zorg en Dwang. 50 vragen en antwoorden

Wet Zorg en Dwang. 50 vragen en antwoorden Wet Zorg en Dwang 50 vragen en antwoorden Factsheet Februari 2018 50 vragen en antwoorden over de Wet zorg en dwang (Wzd) Vooraf Algemeen 1. Wat regelt de Wzd? 4 2. Wat is de aanleiding voor de Wzd? 4

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie