Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN"

Transcriptie

1

2 Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving in Nederland. De Engelstalige versie van het jaarverslag en Form 20-F is het officiële verslaggevingdocument. De Nederlandstalige versie is tevens de vertaling van het Annual Report on Form 20-F 2004 dat wordt ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten van Amerika. De verwijzingen naar Form 20-F zijn aan het eind van dit document vermeld. 2

3 INHOUD Profiel 5 Missie 5 Strategie 5 Presentatie van financiële en overige informatie 6 Toekomstgerichte uitspraken 7 Financiële kerncijfers en personeelsaantallen 8 Voorwoord van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 10 Over KPN 16 Geschiedenis en ontwikkelingen 16 Organisatiestructuur 17 Divisie Vast 18 Divisie Mobiel 25 Overige activiteiten 29 Materiële vaste activa 30 Onderzoek en ontwikkeling 34 Intellectueel eigendom 34 Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving 35 Risicofactoren 42 Resultaatontwikkeling 47 Geconsolideerde bedrijfsresultaten 47 Gesegmenteerde bedrijfsresultaten 52 Overige geconsolideerde bedrijfsresultaten 66 Liquiditeit en financiering 67 Kritische waarderingsgrondslagen en schattingen 73 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 79 Corporate Governance 81 Remuneratierapport 96 Bericht van de Raad van Commissarissen 106 INHOUD 3

4 Jaarrekening 111 Accountantsverklaring 114 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 115 Geconsolideerde balans 116 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 118 Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 119 Algemene toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 120 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 126 Toelichting op de geconsolideerde balans 142 Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 152 Toelichting op het overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 157 Financiering 160 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa, en rechtszaken 168 Transacties met verbonden partijen 172 Gesegmenteerde informatie 175 Informatie op basis van Amerikaanse grondslagen 180 Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 200 Vennootschappelijke balans 201 Algemene toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 203 Toelichting op de vennootschappelijke balans 204 Overige gegevens 206 Vijfjarenoverzicht 208 Gegevens per kwartaal 211 Informatie over het aandeel KPN 212 Dividendbeleid 213 Aanvullende informatie voor aandeelhouders 217 Begrippen 229 Verwijzingen naar Form 20-F INHOUD

5 PROFIEL KPN biedt telecommunicatiediensten aan zowel particuliere als zakelijke klanten. De kernactiviteiten van KPN zijn spraak- en datadiensten via het vaste net in Nederland, mobiele telecommunicatiediensten in Duitsland, Nederland en België, en datadiensten in West-Europa. KPN is marktleider in de belangrijkste segmenten van de Nederlandse telecommunicatiemarkt. Met E-Plus in Duitsland en BASE in België is KPN in deze landen de op twee na grootste aanbieder in de mobiele markt. Per 31 december 2004 bediende KPN 7,4 miljoen klanten met een vaste telefoonaansluiting en 1,6 miljoen internetgebruikers in Nederland, en nog eens 17,2 miljoen mobiele klanten in Duitsland, Nederland en België. Per dezelfde datum had KPN medewerkers. KPN is in 1989 verzelfstandigd. De aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en de beurzen van New York, Londen en Frankfurt. De credit-ratings van KPN per 25 februari 2005 waren A met stabiele vooruitzichten (Standard & Poor s) en Baa1 met stabiele vooruitzichten (Moody s). Missie Wij streven ernaar moderne, kwalitatief hoogwaardige telecommunicatiediensten te leveren aan onze klanten. Wij willen onze klanten helpen hun doelen te bereiken en hun leven te verrijken, of het nu zakelijk of privé is. KPN is van mening dat een dergelijke aanpak leidt tot tevreden klanten en een solide basis vormt voor duurzame, winstgevende groei en waardecreatie voor de aandeelhouders. KPN is van mening dat servicekwaliteit en klanttevredenheid alleen kunnen floreren als medewerkers gemotiveerd zijn om optimale dienstverlening te bieden aan de klant. KPN is zich bewust van zijn verantwoordelijkheden en alle belanghebbenden kunnen KPN aanspreken op zijn prestaties. Strategie Nederland, KPN s belangrijkste markt, blijft een van de meest competitieve markten van Europa. KPN heeft zijn leidende positie in alle belangrijke segmenten met succes verdedigd. Veel concurrenten proberen een positie voor zichzelf te creëren door nieuwe diensten aan te bieden, zoals VoIP en Triple Play (internet, spraak en televisie). Op de mobiele markt bieden mobiele operators versneld mobiele datadiensten aan via 3G-netwerken. De migratie van traditionele naar nieuwe diensten vindt in het hele telecommunicatiespectrum plaats en KPN staat voor de dubbele uitdaging om enerzijds nieuwe diensten te ontwikkelen en anderzijds zijn leidende positie in de oude markten te behouden. Het succes van KPN op lange termijn is afhankelijk van het vermogen om beter in de behoeften van klanten te voorzien dan de concurrentie en om zich in de ogen van de consument te onderscheiden. Klanten willen in toenemende mate overal en altijd toegang hebben tot communicatie, informatie en amusement. De grenzen tussen vaste en mobiele communicatie vervagen. KPN ziet het als een uitdaging en een must om klanten kennis te laten maken met naadloze, gemakkelijke toegang en gebruikersinterfaces. In 2005 zal KPN belangrijke stappen zetten om zijn positie in een vrijwel verzadigde, door IP beheerste markt verder te versterken. De strategie voor de vaste activiteiten is gestoeld op drie kernpunten: de aanval openen op de markt voor nieuwe communicatiediensten zodat KPN een leidende positie bereikt die resulteert in een aantrekkelijk, lange termijn rendement; het verdedigen van de traditionele diensten om marktleider te blijven in de krimpende markten; het benutten van de leidende positie van KPN in zowel de markt voor traditionele als nieuwe diensten om een kostenstructuur te verwezenlijken die ongeëvenaard is en die KPN een aanzienlijk en duurzaam concurrentievoordeel zal opleveren. In 2005 zal KPN nieuwe diensten introduceren, zoals VoIP, mobiele televisie en Video-on-Demand over ADSL. KPN blijft Triple Play-diensten aanbieden (spraak, internet en televisie). Bovendien zal KPN in 2005 zijn ADSL-netwerk opwaarderen naar ADSL2+. Het digitale tv-netwerk zal in 2005 en 2006 verder worden uitgerold om landelijke dekking te bereiken. Er komt een proef waarbij een deel van het aansluitnet volledig op IP wordt gebaseerd wat, afhankelijk van de uitkomst, kan leiden tot volledige rationalisatie van het KPN-netwerk. Ten aanzien van de mobiele activiteiten blijft KPN zich richten op uitbreiding van het klantenbestand door middel van aansprekende aanbiedingen om zo het marktaandeel (op basis PROFIEL 5

6 van omzet) te vergroten. Ook blijft KPN investeren in de uitbreiding van de UMTS-netwerken. UMTS biedt hogere snelheden in het ontvangen en verzenden van data, waarmee onder andere video messaging en het downloaden van muziek en videobeelden mogelijk worden. In Nederland streeft KPN ernaar de onbetwiste marktleider te blijven door klanten onder de merknamen KPN en Hi aansprekende aanbiedingen te doen. In Duitsland zet E-Plus zijn groeistrategie voort met zeer aantrekkelijke en vernieuwende tarieven. E-Plus blijft zich richten op postpaidklanten en de zakelijke markt. BASE, het Belgische merk van KPN, onderscheidt zich door een innovatieve marketingstrategie, richt zich met specifieke aanbiedingen op bepaalde doelgroepen en blijft zijn positie versterken door samenwerkingsverbanden en MVNOovereenkomsten aan te gaan. Bij alles wat KPN doet, wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van de klant. Alleen als KPN de klanttevredenheid op het hoogste niveau weet te houden, kan het zijn strategische doelstellingen verwezenlijken. Het is dan ook zeer bemoedigend dat KPN op dit gebied grote vooruitgang heeft geboekt. Dankzij nieuwe technologieën wordt het mogelijk om structureel lagere netwerkkosten te realiseren. Bovendien vereisen deze technologieën minder mankracht en andere capaciteiten. Daarom blijft verdere reorganisatie in de komende jaren noodzakelijk. KPN ziet de transformatie van de sector als een uitdaging en zal het veranderingsproces niet vertragen. Integendeel, KPN zal het voortouw nemen en de veranderingen vanuit een sterke positie sturen. Presentatie van financiële en overige informatie In dit jaarverslag en Form 20-F (hierna het jaarverslag ): (1) wordt met KPN verwezen naar Koninklijke KPN N.V.; (2) verwijzen woorden als de Groep, het bedrijf, de onderneming, zijn, diens en soortgelijke uitdrukkingen naar KPN en alle of bepaalde dochterondernemingen en joint ventures, al naar gelang de context; (3) verwijst E-Plus naar E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (een commanditaire vennootschap) en alle of bepaalde dochterondernemingen, al naar gelang de context; (4) wordt met KPN Mobile KPN Mobile N.V. dan wel KPN Mobile Holding B.V. bedoeld, inclusief alle of bepaalde dochterondernemingen, al naar gelang de context; (5) verwijst BASE naar BASE N.V./S.A.; (6) betekent SNT SNT Group N.V. inclusief alle of bepaalde dochterondernemingen, al naar gelang de context; (7) staat NTT DoCoMo voor NTT DoCoMo, Inc. inclusief alle of bepaalde dochterondernemingen, al naar gelang de context. Bij de samenstelling van dit jaarverslag is gebruikgemaakt van sectorspecifieke gegevens en projecties die zijn verkregen uit sectoronderzoeken, marktonderzoeken en andere openbare informatie. In dergelijke bronnen en andere publicaties wordt over het algemeen vermeld dat de opgenomen informatie is gebaseerd op bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar dat de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie niet kan worden gegarandeerd en dat de gebruikte extrapolaties zijn gebaseerd op een aantal wezenlijke aannames. KPN heeft deze informatie noch afzonderlijk onderzocht, noch de redelijkheid van dergelijke aannames vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat dergelijke informatie niet accuraat, volledig, afdoende, up-to-date of allesomvattend is. Het marktaandeel van KPN in de traditionele spraakmarkt wordt gedefinieerd als het KPN-aandeel in het totale verkeersvolume. Deze cijfers zijn gebaseerd op extern beschikbare marktgegevens, die wellicht niet 100% nauwkeurig zijn. Het KPN-aandeel in de internetmarkt wordt gedefinieerd als het totale aantal actieve internetklanten (smal- en breedband) van de ISP s van KPN als percentage van het totale aantal actieve internetgebruikers (inclusief kabel). Deze cijfers zijn gebaseerd op extern beschikbare marktgegevens, waarvan KPN de nauwkeurigheid niet kan controleren. Het aandeel van KPN in de breedbandmarkt voor consumenten wordt gedefinieerd als het totale aantal ADSL-aansluitingen van KPN als percentage van het totale aantal particuliere breedbandaansluitingen, bestaande uit ADSL van andere aanbieders en breedband via de kabel. Deze cijfers zijn gebaseerd op extern beschikbare marktgegevens, waarvan KPN de nauwkeurigheid niet kan controleren. Het aantal klanten van KPN s mobiele operators wordt gedefinieerd als het aantal eindgebruikers dat aan het eind van een rapportageperiode is geregistreerd. Deze cijfers omvatten zowel data-only- en PC-aansluitingen als aansluitingen voor machine-based traffic. Het klantenbestand omvat tevens nietactieve prepaidgebruikers die gedurende drie maanden geen inkomend of uitgaand verkeer hebben gegenereerd, maar die nog niet voldoen aan de criteria om te worden afgesloten (meestal inactiviteit gedurende 12 maanden). Het mobiele marktaandeel wordt gedefinieerd als het aandeel van KPN s mobiele operators in het totale aantal mobiele klanten in de respectievelijke landen. Andere mobiele operators berekenen hun klantenaantallen wellicht op een andere wijze, wat de vergelijkbaarheid en nauwkeurigheid van de cijfers kan beïnvloeden. ARPU is de som van de aansluitvergoedingen, vaste maandelijkse abonnementsopbrengsten, verkeersopbrengsten en, voor E-Plus, de bruto-opbrengsten van serviceproviders, verminderd met 6 PROFIEL

7 gerelateerde kortingen, gedurende één maand gedeeld door het gemiddelde aantal klanten gedurende die maand. Brutoopbrengsten van serviceproviders betreffen de opbrengsten die worden gegenereerd door andere providers. Het nettodeel wordt als opbrengsten verantwoord. Opbrengsten van serviceproviders worden voornamelijk door E-Plus gegenereerd. Details over de belangrijkste wisselkoersen die bij de totstandkoming van dit jaarverslag zijn gehanteerd, worden elders in dit document gegeven, evenals de Noon Buying Rates in New York voor de desbetreffende periodes. Toekomstgerichte uitspraken Dit jaarverslag bevat toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op hetgeen KPN verwacht en veronderstelt en op de informatie waarover KPN op dit moment beschikt. Dergelijke uitspraken bevatten informatie omtrent mogelijke of veronderstelde toekomstige bedrijfsresultaten, de bedrijfsstrategie, de financieringsplannen, de concurrentiepositie, potentiële groeimogelijkheden, potentiële verbeteringen op het gebied van bedrijfsprestaties of uitgavenposten en de effecten van toekomstige wet- en regelgeving. Toekomstgericht uitspraken omvatten alle uitspraken die geen historische feiten betreffen en zijn te herkennen aan woorden als geloven, verwachten, plannen, voornemen, anticiperen, inschatten, voorspellen, potentieel, voortzetten, zouden, zullen, kunnen, dienen te of het ontkennend gebruik van deze of soortgelijke bewoordingen. Hierna volgen enkele voorbeelden van toekomstgerichte uitspraken, deze lijst is echter niet limitatief: de gebruiksintensiteit van telecommunicatiemogelijkheden en marktomstandigheden (inclusief het aantal toegangslijnen ten behoeve van telefonie), verkeerspatronen (inclusief internetgebruik) en de toename van het aantal klanten; concurrentie in de geliberaliseerde markten, waaronder prijsdruk, technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen betreffende de alternatieve routing van verkeer en het vermogen om marktaandeel te behouden in het licht van concurrentie van bestaande en nieuwe marktpartijen; ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, onder meer met betrekking tot de prijsniveaus, interconnectievoorwaarden, elektromagnetische veldsterkte van mobiele transmissieapparatuur, klantentoegang en internationale verrekeningsmethoden, evenals rechtsgedingen en onderzoeken op het gebied van regelgeving en regulering; het succes en de marktacceptatie van bedrijfsactiviteiten en strategische, operationele en financiële initiatieven (die veelal niet eerder zijn ondernomen), het niveau en het tijdstip van de groei en de winstgevendheid van nieuwe initiatieven, opstartkosten als gevolg van het betreden van nieuwe markten, de succesvolle toepassing van nieuwe systemen en applicaties ter ondersteuning van nieuwe initiatieven, pogingen om de klanttevredenheid te verbeteren, evenals plaatselijke omstandigheden en belemmeringen; de hoogte van toekomstige investeringen; de afhankelijkheid van en de relatie met leveranciers; het tijdstip van de uitrol van UMTS-netwerken en andere nieuwe, verbeterde of vernieuwde netwerken, systemen, producten en diensten en de respectievelijke prestaties en de invloed daarvan op de financiële positie; de beschikbaarheid en aanwending van kapitaal en de daaraan gerelateerde voorwaarden; de invloed van belastingovereenkomsten, de termijn van de realisatie van compensabele verliezen en onzekerheden met betrekking tot toekomstige belastingschulden; de hoeveelheid en het tijdstip van eventuele toekomstige bijzondere waardeverminderingen op licenties, goodwill of andere activa; de invloed van mededingingsrechtelijke ontwikkelingen op kapitaaluitgaven en het vermogen om kostenbesparingen en productiviteitsverbeteringen te realiseren; onzekerheden die voortvloeien uit ontwikkelingen met betrekking tot de International Financial Reporting Standards (IFRS) en US GAAP; algemene economische omstandigheden, het beleid van de overheid en toezichthouders, de bedrijfsomstandigheden in de markten waarin KPN en zijn gelieerde ondernemingen opereren; risico s met betrekking tot ICT-systemen in het algemeen. Toekomstgerichte uitspraken gaan gepaard met risico s, onzekerheden en aannames. De werkelijke resultaten kunnen substantieel afwijken van de toekomstgerichte uitspraken. Er dient geen onevenredig grote waarde te worden gehecht aan toekomstgerichte uitspraken. Tenzij anderszins bepaald door de relevante wet- en regelgeving of de relevante richtlijnen van de beurzen waaraan KPN is genoteerd, heeft KPN noch de intentie noch de verplichting om de toekomstgerichte uitspraken bij te werken na publicatie van dit jaarverslag. PROFIEL 7

8 Financiële kerncijfers en personeelsaantallen BEDRIJFSOPBRENGSTEN NETTO KASSTROMEN BEDRAGEN IN MILJOENEN EURO BEDRAGEN IN MILJOENEN EURO Netto-omzet Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten VERMOGEN Operationele activiteiten Investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten BEDRAGEN IN MILJOENEN EURO BEDRIJFSRESULTAAT BEDRAGEN IN MILJOENEN EURO RESULTAAT VOOR BELASTINGEN BEDRAGEN IN MILJOENEN EURO Totale activa Groepsvermogen Leningen (langlopend) Schulden (kortlopend) en banken in rekening-courant Liquide middelen RESULTAAT NA BELASTINGEN BEDRAGEN IN MILJOENEN EURO PROFIEL

9 RATIO'S PERSONEEL IN % INCLUSIEF GECONSOLIDEERDE EN INTERNATIONALE DEELNEMINGEN ,6 * 20,3 30, ,5 24,1 30, ,7 19,0 Pay-out ratio 1) Operationele marge 2) Solvabiliteitsratio 3) Gemiddeld aantal FTE s 1) Aantal FTE s per 31 december Aantal medewerkers per 31 december * Wordt op 12 april 2005 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 1) Eén FTE (fulltime-equivalent) komt overeen met een dienstverband van 37 uur per week 1) Pay-out ratio: dividend per gewoon aandeel gedeeld door de winst per gewoon aandeel, zoals bepaald onder de Nederlandse wet- en regelgeving. 2) Operationele marge: bedrijfsresultaat gedeeld door de som der bedrijfsopbrengsten, zoals bepaald onder de Nederlandse wet- en regelgeving. 3) Solvabiliteitsratio: eigen vermogen plus aandeel derden (groepsvermogen) gedeeld door het totale vermogen, zoals bepaald onder Nederlandse wet- en regelgeving. HOOGSTE EN LAAGSTE SLOTKOERS VAN GEWONE AANDELEN KPN AAN EURONEXT AMSTERDAM EN ADS S VAN KPN AAN DE NEW YORK STOCK EXCHANGE (OVER EEN PERIODE VAN EEN JAAR) Euronext Amsterdam NYSE Hoog Laag Hoog Laag EUR EUR USD USD GEGEVENS PER AANDEEL BEDRAGEN IN EURO ,07 5,80 9,65 7, ,13 5,37 8,02 5, ,85 3,99 6,79 3, ,35 * 0,63 0, ,25 1,11 1, ,94 3,94 Dividend per gewoon aandeel Nettowinst per gewoon aandeel (niet verwaterd) Nettowinst per gewoon aandeel (op volledig verwaterde basis) * Wordt op 12 april 2005 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. KPN Jaarverslag en Form 20-F 2004 PROFIEL 9

10 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN CEO Typerend voor de telecommunicatiesector is de serie vertraagde revoluties die de sector heeft doorgemaakt. Na de doorbraak van internet, mobiele telefonie en breedband bevinden we ons nu op de drempel van de IP-revolutie. Het traditionele geschakelde telefoonnetwerk wordt vervangen door een breedbandnetwerk op basis van Internet Protocol (IP). IP is in rap tempo de norm aan het worden voor talloze toepassingen, niet alleen voor en surfen op internet, maar ook voor datacommunicatie en telefonie. Onze opbrengsten uit traditionele diensten staan steeds meer onder druk. Dit is het gevolg van de vele vernieuwingen om ons heen: oud maakt plaats voor nieuw. Dit proces komt in alle sectoren voor, maar in onze branche ligt het tempo hoger dan elders. KPN verwelkomt veranderingen en neemt waar mogelijk zelfs het voortouw. Op dit moment maakt ons bedrijf een transformatie door. FINANCIËLE RESULTATEN IN 2004 De nettowinst bedroeg in 2004 in totaal EUR 1,5 miljard; EUR 1,2 miljard minder dan in In 2003 omvatte de nettowinst echter boekwinsten van EUR 0,7 miljard en een bate van EUR 1,1 miljard als gevolg van het akkoord met de Nederlandse belastingdienst. De winst voor belastingen bedroeg in 2004 EUR 1,8 miljard. Dit is EUR 400 miljoen lager dan in 2003, toen dit bedrag de eerder genoemde boekwinsten van EUR 0,7 miljard bevatte. Het jaar 2004 kende een aantal opvallende ontwikkelingen: de netto-omzet vertoonde een lichte daling, maar de afname bij onze vaste activiteiten werd vrijwel geheel gecompenseerd door groei bij de mobiele activiteiten; het bedrijfsresultaat, exclusief de boekwinst van EUR 0,7 miljard, was stabiel; de kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in 2004 EUR 4,0 miljard. Dit cijfer lag nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2003, toen de kasstroom EUR 4,1 miljard bedroeg. Al met al stemmen de resultaten over het jaar 2004 tot tevredenheid. Uit de jaarcijfers van 2004 blijkt dat de migratie van traditionele naar nieuwe diensten zich voortzet. Dit verklaart de marginale daling van de netto-omzet. Als we de achterliggende resultaten bekijken, zien we dat snelle daling en snelle groei hand in hand gaan. De opbrengsten uit de traditionele telefoondiensten lopen in hoog tempo terug, terwijl onze activiteiten op het gebied van breedband en mobiele telefonie in het buitenland een spectaculaire groei vertonen. Hierdoor staan we voor een dubbele uitdaging. We investeren in nieuwe diensten, zoals breedbandinternet (DSL), IP-VPN, mobiele breedbandtechnologie (UMTS), digitale televisie en VoIP (bellen via internet). Tegelijkertijd moeten we ook een aanzienlijke kasstroom en winstgevendheid zien te realiseren. De gevolgen van de migratie van traditionele naar nieuwe diensten blijken met name uit de resultaten van de divisie Vast. De bedrijfsopbrengsten zijn met 6,4% gedaald. Dit is te wijten aan diverse factoren. Ten eerste was er het negatieve effect van de verlaging van de MTA-tarieven, wat tot uiting komt in onze winst-en-verliesrekening van de divisie Vast zonder impact te hebben op het bedrijfsresultaat. Daarnaast kiezen steeds meer huishoudens ervoor om uitsluitend mobiele telefoons te gebruiken: 12% aan het eind van 2004 ten opzichte van 8% in De toegenomen marktpenetratie van breedband heeft geleid tot een significante daling van het internetverkeer via inbelverbindingen. Daarnaast daalde het aantal huurlijnen in de zakelijke markt met 16% tot minder dan Tenslotte hebben twee grote projecten Tetraned en Mobirail, die hun grootste omzet in 2003 realiseerden, in 2004 minder bijgedragen. 10 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN CEO

11 We hebben in 2004 laten zien dat we ons kunnen meten met aanbieders van Carrier PreSelect (CPS). De afname van ons aandeel is in deze markt omgebogen door onze direct-marketingactiviteiten te verdubbelen. Daarnaast hebben onze callcenters, onze winkels en ook onze monteurs meegewerkt aan acties om klanten terug te winnen. We hebben voordeelpakketten aangeboden aan trouwe particuliere en zakelijke klanten (BelPlus en BelZakelijk). Aan het eind van 2004 hadden 1,4 miljoen consumenten (ofwel 26% van al onze particuliere klanten) een BelPlus-pakket en maakte 17% van onze zakelijke klanten gebruik van BelZakelijk. We hebben in 2004 tijdens werkdagen ongeveer elke 20 seconden een nieuwe ADSL-klant aangesloten. Onze internetserviceproviders (ISP s) kregen in totaal nieuwe breedbandgebruikers. Het aantal ADSL-abonnementen van onze ISP s (inclusief Direct ADSL) steeg enorm, van aan het eind van 2003 naar aan het eind van vorig jaar. Ons aandeel in de totale breedbandmarkt voor consumenten (inclusief kabel) groeide van 39% aan het eind van 2003 naar 44% een jaar later (inclusief ADSL-verbindingen die niet door onze eigen ISP s zijn geleverd). Om ons klantenbestand uit te breiden, hebben we een aantal kleine, bestaande breedbandexploitanten overgenomen. De diensten aan zakelijke klanten vertonen hetzelfde veranderingspatroon. Veel bedrijven en organisaties met intensief dataverkeer gaan steeds vaker goedkope internettechnologieën gebruiken en schakelen over van traditionele analoge en digitale huurlijnen naar IP-VPN-netwerken. Eind 2004 gold dit voor zakelijke klanten, tegenover 807 in het jaar daarvoor. Door deze ontwikkeling is het aantal IP-VPN-verbindingen gegroeid van aan het eind van 2003 naar meer dan aan het eind van De netto-omzet van de divisie Mobiel steeg in 2004 met 6,2%. In Nederland daalde de netto-omzet met 4,3%, vooral als gevolg van de verlaging van de tarieven voor het afwikkelen van gesprekken naar de mobiele netwerken. De concurrentie op de Nederlandse mobiele markt blijft zeer fel. Halverwege het jaar hebben we onze tactiek gewijzigd en aangekondigd dat we een verder verlies van marktaandeel niet zouden tolereren. We kozen voor een herpositionering van ons merk Hi en hebben onze distributieactiviteiten verdubbeld, met name in externe distributiekanalen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In de tweede helft van het jaar hebben we terrein teruggewonnen: ultimo 2004 bedroeg ons geschatte marktaandeel 40% en hadden we een ruime voorsprong genomen op alle andere marktpartijen. De daling van de netto-omzet in Nederland werd ruimschoots gecompenseerd door een flinke groei in Duitsland en België, waar onze operators E-Plus en BASE een stijging van de netto-omzet realiseerden van respectievelijk EUR 311 miljoen (+14%) en EUR 104 miljoen (+33%). E-Plus haalde 1,3 miljoen nieuwe klanten binnen. Met 9,5 miljoen klanten aan het eind van 2004 had E-Plus een geschat marktaandeel van 13,3%. De doelstelling van 9 miljoen klanten aan het eind van 2004 werd al in het derde kwartaal bereikt. Van de nieuwe klanten van E-Plus koos 65% voor een postpaidabonnement, wat leidde tot een betere postpaid/prepaid-klantenmix. BASE, dat weliswaar nog steeds relatief kleinschalig is, heeft in 2004 ook zeer goede resultaten geboekt. Het bedrijf is erin geslaagd zich in de ogen van de klant duidelijk te onderscheiden. Met BASE richten we ons op opvallende tarieven en acties voor de brede consumentenmarkt, gecombineerd met maatoplossingen voor specifieke marktsegmenten (bijvoorbeeld voor de Turkse gemeenschap in België). BASE vertoonde een verbluffende groei van het klantenbestand, dat met 31% steeg naar 1,6 miljoen klanten, en een geleidelijk stijgende ARPU. Het geschatte marktaandeel van BASE nam toe tot ruim 17%. Kostenbesparingen zijn essentieel voor het toekomstige succes van KPN en we hebben in 2004 diverse reorganisaties aangekondigd. De meeste daarvan zullen in 2005 worden uitgevoerd. Daarnaast zien we nog meer mogelijkheden voor verdere verbetering van onze kostenbasis door de complexiteit van het netwerk te verminderen middels implementatie van een geheel IP gebaseerd netwerk, rationalisatie van de IT-omgeving en vereenvoudiging van de groepsstructuur. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN CEO 11

12 STRATEGIE We geloven dat ons succes op de lange termijn afhankelijk is van ons vermogen om beter in de behoeften van klanten te voorzien dan de concurrentie en om ons in de ogen van de consument te onderscheiden. Onze slogan Altijd dichtbij geeft aan dat de beleving van de klant bij KPN voorop staat. Binnen KPN gelden de kernwaarden eenvoud, vertrouwen en persoonlijke benadering. Deze waarden drukken ambitie uit: de ambitie om ervoor te zorgen dat klanten op ons kunnen vertrouwen, de ambitie om technologie eenvoudig te maken en de ambitie om een servicegericht bedrijf te zijn waar klanttevredenheid centraal staat. We zien het als een uitdaging om de onderliggende technologie naadloos en eenvoudig te maken. DSL, GPRS, VDSL, UMTS, WiFi, WIMAX en VoIP: het is maar een greep uit de vele lettercombinaties waarachter een stroom van innovaties schuilgaat. We benutten ze optimaal en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Dankzij deze innovaties kunnen we op nieuwe en betere manieren onze belofte, Altijd dichtbij, waar blijven maken en zijn onze klanten steeds minder gebonden aan tijd en plaats. Het fundament van onze diensten wordt gevormd door ons fijnmazig netwerk dat steeds meer op IP wordt gebaseerd. IP wordt de bindende factor in ICT-domeinen en de basis voor vaste en mobiele telecommunicatie. In de toekomst zullen onze klanten niet eens weten of ze een vast of een mobiel netwerk gebruiken. Ze kunnen werken waar en wanneer ze willen, zonder zich af te vragen welke toegangstechnologie (ADSL, GPRS, WiFi of UMTS) ze gebruiken. En als ze zich willen ontspannen, dan kan dat. KPN zal een volledig spectrum aanbieden: internet, televisie, vaste en mobiele telefonie. Met andere woorden: de kwaliteit wordt beter, er komen meer keuzemogelijkheden en vooral, het wordt leuker. Plannen van de divisie Vast Vanwege het bestaan van concurrerende netwerken en partijen die worden aangespoord door een actieve toezichthouder, is de Nederlandse vaste markt de meest competitieve markt van Europa. Voor de toekomst verwachten we dat onze concurrenten nieuwe mogelijkheden introduceren. Beginnende marktpartijen zullen nadrukkelijk van zich laten horen. We zien 2005 als een cruciaal jaar. De VoIP-technologie komt tot volle wasdom. Alle grote marktpartijen nemen initiatieven op het gebied van VoIP en Triple Play. We zijn van plan om de strijd aan te gaan en zijn van mening dat we daarvoor over de juiste middelen beschikken. We hebben een leidende marktpositie in de breedbandmarkt, evenals in de vaste en mobiele spraakmarkt. Via het DVB-T-netwerk hebben we toegang gekregen tot de televisiemarkt, waardoor kabelexploitanten er een nieuwe concurrent bij hebben. We beschikken over sterke, nationaal bekende merken en dankzij de niet-aflatende inspanningen van de afgelopen jaren zijn de klanttevredenheid en klantentrouw hoog. We hebben een indrukwekkende staat van dienst als voorkeurspartner voor wholesale-diensten. Daarnaast is de efficiëntie groter dan ooit, waarbij de lat voor de meeste dimensies in Europa hoog wordt gelegd. Onze strategie voor de Nederlandse vaste markt naar de toekomst is gestoeld op drie kernpunten: de aanval openen op de markt voor nieuwe communicatiediensten, zodat KPN een leidende positie bereikt die resulteert in een aantrekkelijk, langdurig financieel rendement; de traditionele diensten verdedigen om marktleider te blijven in krimpende markten; het benutten van de leidende positie van KPN in zowel de markt voor traditionele als nieuwe diensten om een kostenstructuur te verwezenlijken die ongeëvenaard is en die ons een aanzienlijk, duurzaam concurrentievoordeel zal opleveren. De belangrijkste initiatieven voor 2005 zijn als volgt: de aanval openen door VoIP te introduceren in de consumentenmarkt en door ADSL2+ uit te rollen. Daarnaast zal het televisienetwerk worden uitgebreid en zullen nieuwe diensten worden geïntroduceerd waarmee de beleving van consumenten een nieuwe impuls krijgt; 12 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN CEO

13 onze traditionele activiteiten verdedigen door het voortzetten van klantentrouw en terugwin acties; de leidende positie van KPN benutten om de laagste kostenbasis te realiseren door verdere rationalisatie en nieuwe, doortastende initiatieven die resulteren in een volledige IP-backbone en een stroomlijning van de IT-activiteiten. Bovendien zal de divisie Vast deel uitmaken van de vereenvoudiging van de groepsstructuur. We gaan de grondslag leggen voor nog ingrijpender veranderingen in ons netwerk door een pilotproject te starten met een volledig op IP gebaseerd aansluitnet. Als dit project een succes blijkt te zijn, zal dat een volledige rationalisatie van ons aansluitnet inluiden. Plannen van de divisie Mobiel Mobiele telefoons zijn gemeengoed geworden. We zien nog steeds groeimogelijkheden, met name in onze internationale markten in Duitsland en België. Daarnaast willen we groei bewerkstelligen door intensiever gebruik van datadiensten te stimuleren. Dit willen we onder meer bereiken door onze zakelijke klanten verbeterde maatoplossingen te bieden. Daarnaast willen we, evenals vorig jaar, investeren in de uitbreiding van onze UMTS-netwerken. UMTS biedt aanmerkelijk hogere snelheden in het ontvangen en verzenden van data, waarmee videoberichten van persoon naar persoon en het downloaden van muziek en video mogelijk worden. Naarmate het mobiele gebruik van laptops en personal digital assistants toeneemt en er meer geavanceerde handsets op de markt komen, kunnen we deze diensten tegen aantrekkelijkere tarieven aanbieden. In Nederland hebben we duidelijk laten zien dat we de onbetwiste marktleider willen blijven door onze commerciële strategie nieuw leven in te blazen. We blijven aantrekkelijke aanbiedingen ontwikkelen voor onze twee merken, KPN en Hi. Daarnaast streven we ernaar de relatie met onze klanten verder uit te diepen om de churn tot een minimum te beperken. In Duitsland stijgt onze marktpenetratie in rap tempo. E-Plus wil de stijgende lijn voortzetten door zeer aantrekkelijke en innovatieve tarieven aan te bieden en op die manier een groter aandeel in de totale spraakmarkt te veroveren. Deze tarieven zijn in toenemende mate gericht op het aantrekken van intensieve gebruikers en op het stimuleren van gebruik. Met meer dan 9,5 miljoen klanten wordt het onderwerp klantentrouw voor E-Plus steeds belangrijker. Kritieke factoren hierbij zijn het assortiment producten en diensten, maar ook de transparantie van de tarieven. E-Plus blijft zich in 2005 concentreren op postpaid-klanten en de zakelijke markt. Er zal verder worden geïnvesteerd in zowel de GSM- als de UMTS-netwerken. Net als van E-Plus willen we ook van BASE een winstgevende speler maken voor de lange termijn. Om dat doel te bereiken, zal BASE de groeistrategie met eenvoudige, kenmerkende aanbiedingen onder de eigen merknaam voortzetten en zich daarnaast richten op nichemarkten, samenwerkingsverbanden en MVNO-overeenkomsten. De ongecompliceerde marketing van BASE heeft resultaat gehad en nieuwe groepen klanten aangetrokken. De overgang van vast naar mobiel is een centraal punt in het commerciële beleid. Ook bij BASE zijn verdere investeringen in het netwerk essentieel voor aanhoudende groei. KLANTTEVREDENHEID We zijn ons er terdege van bewust dat we alleen marktleider kunnen zijn als klanttevredenheid onze hoogste prioriteit houdt. Onze progressie op dit gebied is aanzienlijk. Twee jaar geleden bereikte de divisie Vast een klanttevredenheid van 68%. Aan het eind van 2004 was dit percentage gestegen naar 78%. Bij KPN Mobile the Netherlands bedroeg de klanttevredenheid zelfs maar liefst 89%. We besteden speciale aandacht aan zakelijke klanten. We hebben het voor hen makkelijker gemaakt om ons te bereiken door het aantal klantingangen te verminderen. Zakelijke klanten en business partners hebben nu één aanspreekpunt voor het gehele KPN-portfolio. Daar nemen we eerst eventuele problemen uit handen van de klant om ze vervolgens op te lossen. Op 1 februari 2005 is de zakelijke verhuisservice geïntroduceerd, die de verhuizing van alle telecommunicatievoorzieningen verzorgt voor klanten die naar nieuwe locaties gaan. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN CEO 13

14 Kort samengevat willen we onze marktpositie in Nederland behouden door ons portfolio te moderniseren. We richten ons op het vergroten van de klanttevredenheid en blijven streven naar kostenbesparingen. Zowel E-Plus als BASE richt zich op groei van het klantenbestand, de opbrengsten en het marktaandeel. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN REGELGEVING Het hoge veranderingstempo van de markt betekent een grote uitdaging voor de toezichthouders. De nieuwe Telecommunicatiewet die in 2004 in werking trad, is hiervan een uitstekend voorbeeld. Enkele definities voor telecommunicatiemarkten die in de wet worden gebruikt, zijn nu al achterhaald. Er wordt verwezen naar telefonie, kabel, radio en televisie alsof dit de belangrijkste ICT-diensten zijn. Dit is echter in tegenspraak met de nieuwste trends. Jongeren besteden nu het grootste deel van hun ICT-tijd aan het gebruik van diensten als MSN en SMS. Telecommunicatiebedrijven concurreren inmiddels met partijen als Microsoft en Yahoo, aanbieders van deze nieuwe communicatiediensten. Hier vinden de echte concurrentieslagen plaats, iets waar toezichthoudende en regelgevende instanties rekening mee moeten houden. Het regelgevingskader houdt evenmin afdoende rekening met de nieuwste business-modellen en tariefstructuren. KPN heeft in 2004 een voorstel ingediend bij OPTA voor bundels met vaste maandtarieven ( flat fees ) voor eindgebruikers. Klanten waarderen de eenvoud van een vast tarief voor hun maandelijkse telefoongesprekken. KPN s concurrenten bieden nu al dergelijke pakketten aan. OPTA houdt KPN s initiatief echter tegen, omdat de bestaande regels niet voorzien in flat fees. Hoewel onze meningen aanzienlijk verschillen, wil KPN de communicatie met OPTA open en transparant houden. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID In 2004 hebben we alle scholen in Nederland gratis breedbandinternet aangeboden voor een periode van drie jaar. Meer dan scholen zijn op dit aanbod ingegaan. KPN is tevens betrokken bij een aantal baanbrekende projecten in de gezondheidszorg. Een daarvan is een project voor diagnose op afstand. Het idee is dat cardiologen virtueel meerijden in ambulances, zodat ze levensreddende beslissingen kunnen nemen. Beelden en gegevens (zoals ECG s) worden vanuit de ambulance via GPRS en UMTS naar de cardioloog gestuurd. Op basis hiervan kan hij of zij beoordelen welke behandeling de patiënt nodig heeft en waar deze het beste kan plaatsvinden. Hoe eerder een cardioloog een gefundeerd besluit kan nemen, hoe beter. Van dergelijke projecten leren we veel. Ze laten bijvoorbeeld zien dat telecommunicatie een significante bijdrage kan leveren aan het oplossen van ernstige problemen, en dat we in de toekomst nog veel meer kunnen bijdragen. AANDEELHOUDERSRENDEMENT Uit de winst van 2003 konden we in 2004, voor het eerst sinds 2001, dividend uitkeren. Bij de publicatie van onze jaarcijfers over 2003 hebben we aangekondigd dat we de intentie hadden om overtollige kasmiddelen te retourneren aan de aandeelhouders in de vorm van dividend of via het terugkopen van aandelen. Deze belofte hebben we snel ingelost: in 2004 hebben we hieraan in totaal EUR 1,8 miljard ofwel bijna 80% van onze vrije kasstroom besteed. We zijn van plan dit beleid ten aanzien van overtollige kasmiddelen te continueren. We zullen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over 2004 een dividend van EUR 0,35 per aandeel voorstellen (hetgeen boven het oorspronkelijk bepaalde niveau van EUR 0,20 ligt). Daarvan is EUR 0,08 al in augustus uitgekeerd als interimdividend. Voor de middellange termijn zijn we van plan een regulier dividend uit te keren van 35 50% van de jaarlijkse vrije kasstroom gedefinieerd als kasstroom uit operationele activiteiten verminderd met de investeringen. We willen bovendien doorgaan met de terugkoop van aandelen, op een prijsniveau dat waarde toevoegt voor de resterende aandeelhouders. De aandelen KPN hebben in 2004 beter gepresteerd dan de AEXindex, met een winst van 14% tegenover de 3% van de AEX. TOT BESLUIT Meer nog dan de opkomst van mobiele telefonie, internet en breedband zal de huidige IP-revolutie een reeks fundamentele veranderingen teweegbrengen. We zien het als onze plicht om daar volledig op voorbereid te zijn. Dit vereist een focus op groei op de lange termijn in plaats van op winstgevendheid op de korte termijn. Veel aspecten van de all-ip wereld die op dit moment nog complex en duur zijn, 14 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN CEO

15 zullen eenvoudiger en goedkoper worden. Dit betekent dat er aanzienlijk minder mensen nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren. Het verdwijnen van een groot aantal banen is helaas onvermijdelijk. We zijn het aan onze belanghebbenden klanten, medewerkers, aandeel- en obligatiehouders verplicht om eerlijke, volledige informatie te verschaffen over deze maatregelen. Eén ding is zeker: we kunnen en willen het veranderingstempo niet verlagen. Integendeel, we willen het voortouw nemen en de veranderingen vanuit een sterke positie doorvoeren. KPN is vastbesloten zijn leidende marktpositie te behouden en een pionier in innovatieve diensten te blijven. Daarom beginnen we vandaag met de agenda voor morgen. We kunnen de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeel- en obligatiehouders op geen betere manier behartigen. Ad Scheepbouwer VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN CEO 15

16 OVER KPN Geschiedenis en ontwikkelingen Koninklijke KPN N.V. werd op 1 januari 1989 verzelfstandigd onder Nederlands recht. Op 28 juni 1998 werd de naam Koninklijke PTT Nederland N.V. gewijzigd in Koninklijke KPN N.V. KPN is statutair gevestigd te Den Haag. KPN staat onder nummer ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag, Nederland. Het adres van het hoofdkantoor is Maanplein 55, 2516 CK Den Haag, telefoonnummer +31 (0) De domicilieagent in de Verenigde Staten is KPN INS, Inc., th Avenue, 23 rd floor, New York NY Bij de verzelfstandiging bestond KPN uit twee belangrijke werkmaatschappijen: PTT Telecom B.V. voor de telecommunicatiediensten en PTT Post B.V. als het primaire Nederlandse postbedrijf. In de periode tussen de verzelfstandiging en de notering in juni 1994 van de KPN-aandelen aan Euronext Amsterdam was de Staat der Nederlanden de enige aandeelhouder van KPN. Ultimo 2004 had de Staat 20,69% van de uitstaande aandelen KPN in bezit. In januari 2005 heeft de Staat een deel van zijn aandelen verkocht, waardoor zijn belang in KPN momenteel 14,25% bedraagt. Op 28 juni 1998 werden de post-, express- en logistieke bedrijfsactiviteiten afgesplitst en ondergebracht in de TNT Post Groep (TPG) met terugwerkende kracht tot 1 januari Bij deze opsplitsing werd circa EUR 1,6 miljard eigen vermogen overgedragen aan TPG. In november 1999 werden de mobiele activiteiten ondergebracht in een afzonderlijke dochteronderneming: KPN Mobile N.V. KPN Mobile gaf in augustus 2000 nieuwe aandelen uit aan NTT DoCoMo, waardoor NTT DoCoMo een belang van 15% kreeg in KPN Mobile. Bij de financiële herstructurering van KPN Mobile in december 2002 besloot NTT DoCoMo zijn antiverwateringsrechten niet uit te oefenen, waardoor het belang afnam tot 2,16%. In februari 2000 werd de verwerving van een indirect belang van 77,49% in E-Plus, de derde mobiele operator in Duitsland, voltooid. Tot 13 maart 2002 deelde KPN de zeggenschap over E-Plus met BellSouth Corporation (BellSouth), dat het resterende indirecte belang van 22,51% hield. Op 13 maart 2002 zette BellSouth zijn indirecte 22,51%-belang in E-Plus om in 234,7 miljoen gewone aandelen KPN, die BellSouth vervolgens verkocht. Sindsdien heeft KPN de volledige zeggenschap over E-Plus. Na de aankoop van UMTS-licenties en de verwerving van het Duitse E-Plus initieerde KPN een herfinancieringsprogramma. De herfinanciering werd gerealiseerd via aandelenemissies in 2000 en 2001 en de verkoop van niet-kernactiviteiten, waaronder het belang van 21% in de Ierse telecommunicatie-operator eircom (november 2001), het belang van 22,28% in de Indonesische mobiele operator Telkomsel (11 december 2001), het 44,66%-belang in het Hongaarse Pannon GSM (4 februari 2002), Telefoongids Media B.V. (13 februari 2003), het 16,33%-belang in Ukrainian Mobile Communications (28 februari 2003) en KPN s directe en indirecte belang van 6,48% respectievelijk 13,8% in Ceský Telecom (16 juni 2003 en 8 december 2003). De activiteiten van KPN zijn geconcentreerd in Nederland, Duitsland en België. Voor de financiële gevolgen van de belangrijkste afstotingen die onlangs hebben plaatsgevonden, zie het onderdeel Verkoop van activiteiten en activa, onder Bedrijfsresultaat Overzicht. 16 OVER KPN - GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELINGEN

17 Organisatiestructuur In onderstaand diagram is een overzicht van de organisatiestructuur van KPN per 31 december 2004 opgenomen. In 2004 zijn bij de divisie Vast de eerste stappen genomen om de bedrijfsactiviteiten rondom de volgende klantengroepen en activiteiten te groeperen: consumenten, bedrijven en Wholesale & Operations. Daarnaast is KPN begonnen met een uitgebreid programma om tot een structureel lager kostenniveau te komen, onder andere door het vereenvoudigen van de groepsstructuur. Met ingang van 1 januari 2004 is KPN EnterCom niet langer ondergebracht bij Overige activiteiten, maar bij de divisie Vast. Daarnaast is het distributiekanaal voor persoonlijke verkoop, KPN Sales (inclusief Externe distributie), verplaatst van de divisie Vast naar Overige activiteiten. Binnen de divisie Vast vonden diverse verschuivingen plaats, zowel binnen Vaste Net als binnen Business Solutions. De activiteiten bij Business Solutions zijn opgesplitst in drie nieuwe business units (Connectivity, Integrated & Managed Solutions en KPN EnterCom). Integrated & Managed Solutions omvat de volgende voormalige business units: Integrated Solutions; Managed Application Services; de MVPN-activiteiten van IP Services. De resterende activiteiten van de voormalige business unit IP Services werden geïntegreerd in de nieuwe business unit Breedband (ADSL) en vervolgens overgeheveld van Business Solutions naar Vaste Net. Zie voor meer informatie het onderdeel Juridische structuur onder Aanvullende informatie voor aandeelhouders elders in dit jaarverslag. De nieuwe business unit Connectivity bestaat uit de voormalige business units: Transmission Services; KPN EuroRings; de IP-VPN (Epacity)- en Internet Access-activiteiten van IP Services. Raad van Bestuur Corporate Center KPN Services Divisie Vast Divisie Mobiel Overige activiteiten Vaste Net Vaste Telefonie Carrier Services Business Solutions Connectivity Integrated & E-Plus KPN Mobile The Netherlands KPN Sales (inclusief Externe Distributie ) 2) KPN Retail 2) Breedband SNT XS4ALL KPN TV 1) Managed Solutions KPN EnterCom BASE Xantic Infonet 3) PanTel 4) EuroWeb 4) Planet Media Group Operator Vaste Net KPN.com 2) 1) KPN TV wordt met ingang van 1 januari 2005 als een business unit beschouwd 2) Distributiekanaal 3) Infonet is op 25 februari 2005 verkocht 4) Verkoopproces loopt OVER KPN - ORGANISATIESTRUCTUUR 17

18 Divisie Vast In voorgaande jaren werden de bedrijfsactiviteiten van KPN beschreven op basis van de rapportagestructuur (per bedrijfsonderdeel). Aangezien de organisatiestructuur van KPN momenteel wordt herzien, worden de bedrijfsactiviteiten beschreven aan de hand van de producten en diensten die KPN levert. In het onderdeel Resultaatontwikkeling wordt op basis van bedrijfsonderdeel gerapporteerd in lijn met de rapportagestructuur van KPN. KPN biedt spraak- en datadiensten via zijn vaste netwerk in Nederland en datadiensten in West-Europa. KPN is marktleider in de traditionele Nederlandse marktsegmenten, zoals geschakelde spraakdiensten en datahuurlijnen, en werkt actief aan de groei van zijn marktaandeel in de nieuwe IP- en DSL-markten. Omzetgroei is een grote uitdaging voor alle spelers in de telecommunicatiesector, in het bijzonder voor KPN als incumbent operator in een zeer competitieve markt. Nederland blijft één van de meest competitieve markten in Europa. In de snel veranderende markt van vandaag de dag proberen verschillende concurrenten posities te veroveren op het gebied van VoIP en Triple Play (spraak, internet en televisie). Deze nieuwe diensten worden over het algemeen tegen lagere tarieven geleverd en de opbrengsten afkomstig uit deze nieuwe groeimarkten konden de afname van de opbrengsten uit de traditionele diensten nog niet geheel compenseren. De introductie van KPN TV in oktober 2004 maakt onderdeel uit van de Triple Play-strategie voor de particuliere markt, waarmee klanten een combinatie van televisie-, internet- en telefoniediensten wordt geboden. Een ander belangrijk element is de ontwikkeling van nieuwe spraakdiensten, zoals Voice over IP (VoIP) en Voice over DSL (VoDSL). De breedbandpenetratie in Nederland is een van de hoogste in Europa. Met betrekking tot de traditionele spraakdiensten richt KPN zich op klantbehoud via diverse acties om klanten terug te winnen en de innovatieve bundeling van diensten. Klanten worden via een aantal kanalen teruggewonnen, onder meer via KPN-monteurs. Het aantal huurlijnen in de zakelijke markt is in 2004 gestaag gedaald als gevolg van het grote succes van breedbanddiensten als IP-VPN. In 2004 is de concurrentie op het gebied van IPconnectiviteit voor de zakelijk markt verder toegenomen. Daarom concentreert KPN zich op hoogwaardige communicatie gecombineerd met diensten die zijn ontworpen om de productiviteit en de efficiëntie te verbeteren. Voorbeelden van toekomstige aanbiedingen zijn de migratie van zakelijke klanten naar een volledige IP-omgeving en managed and hosted IPtelefonie. Met name de internationale activiteiten (KPN EuroRings) hebben te maken met een markt met overcapaciteit en daardoor met dalende prijzen. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, is de strategie voor de vaste activiteiten gestoeld op drie kernpunten: de aanval openen op de markt voor nieuwe communicatiediensten zodat KPN een leidende positie bereikt die resulteert in een aantrekkelijk, lange termijn rendement; het verdedigen van de traditionele diensten om marktleider te blijven in de krimpende markten; het benutten van de leidende positie van KPN in zowel de markt voor traditionele als nieuwe diensten om een kostenstructuur te verwezenlijken die ongeëvenaard is en die KPN een aanzienlijk en duurzaam concurrentievoordeel zal opleveren. Om de ambities waar te maken is de divisie Vast bezig zijn positie in de breedbandmarkt te versterken via intensieve wervingscampagnes, de ontwikkeling van nieuwe, aantrekkelijke, klantgerichte breedbanddiensten (zoals ADSL, VoIP, IP-VPN en KPN TV) en verbeterde gebundelde pakketten en diensten. KPN heeft de veelomvattende taak op zich genomen om een structureel lagere kostbasis te realiseren door de complexiteit van het netwerk terug te dringen door implementatie van een geheel op IP gebaseerd netwerk, rationalisatie van de IT-omgeving en het vereenvoudigen van de groepsstructuur. Gedurende de komende vijf jaar verwachten wij een substantiële afname van het personeelsbestand, inclusief de eerder aangekondigde reorganisaties bij EnterCom en het IT-werkveld. Onlangs is een onafhankelijk onderzoek afgerond naar onrechtmatig door KPN verleende kortingen aan bepaalde klanten van de divisie Vast. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar Resultaatontwikkeling Gesegmenteerde bedrijfsresultaten Divisie Vast Onderzoek naar kortingen. WAT KPN VERKOOPT De opbrengsten van de divisie Vast zijn voornamelijk afkomstig uit retail- en wholesale-toegangsdiensten tot het Nederlandse vaste net, evenals uit lokale, nationale en internationale telefoonen internetdiensten voor zowel de particuliere als de zakelijke markt in Nederland. Ook worden opbrengsten gegenereerd door de levering van geïntegreerde wholesale-transmissiediensten. Diverse tarieven voor zowel retail- als wholesalediensten zijn onderworpen aan de goedkeuring door OPTA, de toezichthouder van de Nederlandse telecommunicatiesector. De producten en diensten van KPN kunnen worden onderverdeeld in producten en diensten die betrekking hebben op toegang, verkeer, digitale televisie, wholesalediensten en bedrijfsoplossingen. Toegang Spraaktelefonie KPN biedt vaste telefonie aan via analoge (PSTN) en digitale (ISDN) lijnen. Elke PSTN-lijn biedt één enkel telecommunicatiekanaal, terwijl ISDN-lijnen over 2, 15, 20 of OVER KPN - DIVISIE VAST

19 kanalen beschikken (afhankelijk van het type ISDN-aansluiting). Bij ISDN kan één lijn tegelijkertijd voor een aantal verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals spraak-, data-, internet- en faxverkeer. De opbrengsten van deze toegangsdiensten bestaan voornamelijk uit de abonnementsgelden die tweemaandelijks aan klanten worden gefactureerd. De netto-omzet uit aansluitingen, waarvoor eenmalige aansluitvergoedingen en abonnementsgelden in rekening worden gebracht, is afhankelijk van het aantal nieuwe aansluitingen en abonnees, het percentage doe-het-zelf-pakketten (waarbij de aansluitvergoedingen lager zijn), de samenstelling van het abonnementenbestand (digitale aansluitingen zijn duurder dan analoge aansluitingen) en de prijs van de dienstverlening door KPN. KPN is de grootste leverancier in de traditionele spraakmarkt, maar ondervindt felle concurrentie. In de particuliere markt ondervindt KPN concurrentie van volledig mobiele oplossingen en kabeltelefonie. Ultimo 2004 had ongeveer 12% van de Nederlandse huishoudens alleen een mobiele telefoon (vergeleken met 8% ultimo 2003). Zo n 4% van de huishoudens maakt gebruik van kabelaansluitingen om te telefoneren. Al met al bleef het aantal PSTN- en ISDN-lijnen ook in 2004 dalen. Per 31 december 2004 verzorgde KPN ongeveer 7,43 miljoen PSTN- en ISDN-aansluitingen voor klanten (vergeleken met 7,68 miljoen per 31 december 2003). Internet Als onderdeel van de strategie om het aandeel in de breedbandmarkt te vergroten, levert KPN diverse DSL-varianten en aanvullende diensten aan zowel particulieren als het middenen kleinbedrijf. KPN acht deze strategie van groot belang aangezien DSL-lijnen in de nabije toekomst naar verwachting niet alleen voor internet zullen worden gebruikt, maar ook voor spraak- en televisiediensten. Daarom stimuleert KPN de overstap door klanten van een inbel- naar een breedbandverbinding. Breedbandtoegang wordt aangeboden via Direct ADSL, Planet Media Group en XS4ALL. Planet Media Group voert twee merken: Het Net en Planet Internet. Het totale aantal ADSL-aansluitingen van KPN is met 85% gestegen van ultimo 2003 naar ultimo Dit vertegenwoordigt 44% van de totale particuliere markt voor breedband in Nederland, inclusief breedband via de kabel (31 december 2003: 39%). Het aantal breedbandabonnees van de drie eigen ISP s en Direct ADSL steeg van per 31 december 2003 naar per 31 december Deze toename is het gevolg van intensieve wervingscampagnes en de introductie van Direct ADSL (waarbij een directe ADSL-verbinding wordt aangeboden zonder tussenkomst van een ISP) en ADSL Tijdsurfen (een combinatie van een laag maandelijks abonnementstarief en een tarief per inbelminuut). KPN richt zich ook op spraakdiensten via nieuwe technologieën zoals VoIP en VoDSL, zodat KPN klanten bredere communicatiediensten kan bieden dan uitsluitend traditionele spraakdiensten. VoIP is een spraakapplicatie op een IP-netwerk; dat kan het openbare internet zijn of een gesloten of eigen IPdatanetwerk. KPN is bezig met de voorbereiding van een pakket voor een breedband IP-aansluiting met IP-toepassingen als VoIP, internet en videotelefonie. Afhankelijk van goedkeuring van de toezichthouder wordt dit pakket in het tweede kwartaal van 2005 op de markt gebracht. Voice over DSL is een spraakapplicatie op een ATM-DSL-verbinding in het eerste stuk van het netwerk, die vervolgens voor verder transport wordt overgebracht naar het gewone PSTN-netwerk. KPN is van mening dat zijn thuismarkt een van de meest competitieve telecommunicatiemarkten van Europa is, voornamelijk als gevolg van de vroegtijdige liberalisering van de sector in Nederland. Carrier (Pre)Select-aanbieders zijn in Nederland zeer actief. De belangrijkste concurrenten van KPN op dit gebied zijn Tele2 en Pretium, die zich richten op de particuliere markt en het midden- en kleinbedrijf. In 2004 werd VoIP geïntroduceerd door kabelexploitanten als UPC en Multikabel. Ook concurreert KPN met VoDSL-aanbieders als Colt en Versatel. Diverse vaste-netoperators (zoals Versatel, BT, bbned en MCI) hebben in Nederland hun eigen netwerk. Zij richten zich met name op de zakelijke markt en bieden uitgebreide diensten op het gebied van toegang, spraak, data en breedband. Abonnees die ADSL van KPN gebruiken, ontvangen extra kortingen op speciale diensten en hebben toegang tot bepaalde breedbanddiensten. Om het marktaandeel te vergroten worden abonnementen met (introductie-)kortingen aangeboden. In februari 2004 is de ADSL-snelheid verhoogd. De concurrentie in de ISPmarkt blijft hevig. De belangrijkste concurrenten in de ISP-markt zijn Chello, Tiscali, Wanadoo, Zonnet De ADSLdekkingsgraad van KPN steeg in Nederland van 97% aan het eind van 2003 naar 99% aan het eind van Het bestaande klantenbestand en de sterke merknamen vormen in Nederland de pijlers van KPN s internetactiviteiten. Het maandelijkse abonnement voor ADSL-klanten bestaat uit twee componenten: de ISP factureert de klant voor zijn internetgebruik, terwijl het gebruik van de infrastructuur rechtstreeks aan de klant in rekening wordt gebracht door de business unit Breedband (de leverancier van de infrastructuur). Aanvullende diensten worden afzonderlijk gefactureerd door de ISP. Alle ISP-klanten betalen een vergoeding voor internetdiensten. Naast ADSL-breedbanddiensten biedt KPN ook smalbandinternet: een inbelverbinding met internet voor zowel de klanten van de interne ISP s als klanten van externe ISP s (via zogenoemde nummers). Aangezien veel klanten met een inbelverbinding overstappen op breedbandinternet, neemt het aantal inbelminuten snel af. In 2004 reageerde ISP Het Net op deze trend met de introductie van ADSL Tijdsurfen, breedbandinternet tegen OVER KPN - DIVISIE VAST 19

20 een lage maandelijkse abonnementsprijs en een tarief per inbelminuut. Per 31 december 2004 had KPN in Nederland nog inbelklanten (2003: ). KPN s ISP s brengen de inbelklanten een vast bedrag per maand in rekening en daarnaast een tarief per inbelminuut. Het totale marktaandeel van KPN in het aantal actieve internetgebruikers in Nederland (smal- en breedband, inclusief kabel) is gestegen naar 30% aan het eind van december 2004 (december 2003: 29%). ongeveer 29% bij het midden- en kleinbedrijf, een van de belangrijkste doelgroepen. Dankzij deze activiteiten in de traditionele spraakmarkt is KPN erin geslaagd om de afname van het marktaandeel te vertragen. Het marktaandeel van KPN bedroeg aan het eind van 2004 tussen 70% en 75% (lokaal), circa 60% (nationaal), circa 60% (vast naar mobiel) en circa 45% (internationaal) 2). 1) Gebaseerd op de aanvragen. Tarieven De abonnementsgelden voor ISDN-lijnen zijn hoger dan voor standaard analoge lijnen. De tarieven die KPN hanteert voor vaste spraakdiensten zijn onderworpen aan de goedkeuring door de toezichthouder. Overeenkomstig de regelgeving die op de Nederlandse telecommunicatiesector van toepassing is, zijn deze tarieven onderworpen aan regulering door de toezichthouder zolang KPN door de Nederlandse toezichthouder is aangewezen als een aanbieder met aanmerkelijke marktmacht. Op 1 juli 2004 heeft KPN de abonnementstarieven voor PSTN-lijnen met 2,1% verhoogd en voor ISDN-lijnen met 1,4%. Gezien de technologische ontwikkelingen en de concurrentie, waardoor ADSL-tarieven onder druk staan, biedt KPN een hogere capaciteit bij een gelijkblijvend tarief. Ook de tarieven voor inbelverbindingen bleven in 2004 ongewijzigd. Verkeer Spraakverkeer retail KPN biedt: lokaal telefoonverkeer: belminuten van gesprekken die binnen een regio plaatsvinden, dat wil zeggen het eigen netnummergebied en alle aangrenzende netnummergebieden; binnenlands interlokaal verkeer: belminuten van gesprekken tussen klanten uit verschillende Nederlandse regio s; vast-mobiel verkeer: belminuten vanaf een vaste telefoonaansluiting naar een mobiele telefoon; uitgaand internationaal telefoonverkeer: belminuten voor internationale gesprekken via direct dialing. Als gevolg van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt staat het consumenten vrij om hun eigen provider te kiezen. Deze handelt hun gesprekken af via Carrier (Pre)Select. Nieuwe diensten worden over het algemeen tegen lagere tarieven aangeboden. Om marktaandeel te behouden, streeft KPN er in toenemende mate naar om zijn spraakklanten meer waarde te leveren, onder andere via voordeelpakketten die zowel voor de particuliere markt (BelPlus-pakketten) als de zakelijke markt (BelZakelijkpakketten) beschikbaar zijn. Daarnaast heeft KPN zijn directmarketingactiviteiten uitgebreid om spraakklanten terug te winnen en te behouden. Sinds de introductie van de BelPluspakketten in het tweede kwartaal van 2003 hebben ongeveer 1,4 miljoen consumenten voor een dergelijk pakket gekozen, ofwel circa 26% van het totale aantal particuliere klanten van KPN. In totaal maken ongeveer zakelijke klanten 1) gebruik van BelZakelijk, hetgeen circa 17% van het totale aantal zakelijke vestigingen betreft en een marktpenetratie betekent van 2) Exclusief internationaal verkeer afkomstig van telefoonkaarten. Tarieven De tarieven die KPN hanteert voor vaste spraakdiensten, zijn onderworpen aan goedkeuring door de toezichthouder met uitzondering van de internationale spraakdiensten. Overeenkomstig de regelgeving die op de Nederlandse telecommunicatiesector van toepassing is, zijn deze tarieven onderworpen aan regulering door de toezichthouder zolang KPN door de Nederlandse toezichthouder is aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht. Sinds 1999 zijn de tarieven voor de vaste openbare telefoondiensten van KPN onderworpen aan een tariefplafond (price cap-systeem). In 2001 bepaalde de Nederlandse toezichthouder dat KPN het verschil tussen de retail- en wholesaletarieven moest vergroten. KPN heeft daarop een nieuwe tariefstructuur geïntroduceerd voor lokale gesprekken, waarbij de starttarieven zijn verlaagd en de prijs per minuut is verhoogd. Op 1 juli 2003 werden de start- en verkeerstarieven met 3,5% verhoogd. Op 1 januari 2004 zijn de mobiele terminatingtarieven met ongeveer 20% verlaagd als gevolg van tariefregulering. Op 1 december 2004 werden de tarieven voor verkeer van vast naar mobiel met circa 13,5% verlaagd, wat heeft geleid tot lagere opbrengsten bij de divisie Vast. De lagere MTAtarieven (Mobile Terminating Access) hadden geen effect op het bedrijfsresultaat van de divisie Vast. Internetverkeer KPN levert inbelminuten voor internetverkeer aan de eigen en andere ISP s. Als gevolg van de gestegen penetratiegraad van breedband en de overstap van klanten van een inbel- naar een ADSL-verbinding, nam het aantal inbelklanten en inbelminuten snel af. Als antwoord op deze trend introduceerde ISP Het Net in 2004 ADSL Tijdsurfen, breedbandinternet tegen een laag maandelijks abonnementstarief en een tarief per inbelminuut. Digitale televisie Op 18 oktober 2004 heeft KPN draadloze digitale televisie en radio geïntroduceerd als onderdeel van de Triple Play-strategie om totaalleverancier te worden van spraak-, breedband- en televisiediensten. KPN is een van de eerste telecommunicatiebedrijven die zich op de televisiemarkt begeeft. Aan het eind van 2004 kon Digitale TV van KPN in de Randstad worden ontvangen door 2,7 miljoen Nederlandse huishoudens (45% van het totale aantal huishoudens). Naar verwachting zal deze dekkingsgraad in de toekomst toenemen. 20 OVER KPN - DIVISIE VAST

Altijd dichtbij. en samenvatting financiële gegevens

Altijd dichtbij. en samenvatting financiële gegevens Altijd dichtbij en samenvatting financiële gegevens Inhoudsopgave Bedrijf Profiel 4 Financiële kerncijfers en personeelsaantallen 8 Voorwoord van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 10 Selectie

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Brought to you by Global Reports JAARVERSLAG EN FORM 20-F

Brought to you by Global Reports JAARVERSLAG EN FORM 20-F JAARVERSLAG EN FORM 20-F 2 Deze uitgave is geproduceerd in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag 2003 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014

Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014 Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014 KPN sluit transformatiejaar 2014 af met wederom kwartaal met goede voortgang. Sterke groei van het aantal klanten in Nederland in Kw4 2014 Goede toename vast-mobiele

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2016

Telecommonitor Q4 2016 Telecommonitor Q4 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 4. KPN en maatschappelijk verantwoord ondernemen 8

Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 4. KPN en maatschappelijk verantwoord ondernemen 8 Altijd dichtbij DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2004 De in het KPN Duurzaamheidsverslag 2004 opgenomen financiële cijfers zijn opgesteld volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (Dutch GAAP). Voor een begrip van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Agendapunt 1 Opening en mededelingen. Ton Risseeuw, Voorzitter RvC

Agendapunt 1 Opening en mededelingen. Ton Risseeuw, Voorzitter RvC 0 Agendapunt 1 Opening en mededelingen Ton Risseeuw, Voorzitter RvC Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2009 Ad Scheepbouwer, CEO Carla Smits-Nusteling, CFO Agenda Financiële resultaten 2009 Operationele

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 15 april 2008 Safe harbor Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken omvatten onder meer, maar zijn

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 s-hertogenbosch, 28 augustus 2014 Ctac continueert opgaande lijn in eerste halfjaar Netto resultaat stijgt met 54% Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld)

Nadere informatie

Telecommonitor Q Openbare rapportage

Telecommonitor Q Openbare rapportage Telecommonitor Q3 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2015

Telecommonitor Q4 2015 Telecommonitor Q4 2015 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie)

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) OPTION ZET STERKE 3 de KWARTAALCIJFERS NEER Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) Leuven, België 28 Oktober 2004 Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), de vernieuwer

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie