GEGEVENSBEVEILIGING 1/1. Copyright Nokia Corporation All rights reserved. Ver. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEGEVENSBEVEILIGING 1/1. Copyright Nokia Corporation 2002. All rights reserved. Ver. 1.0"

Transcriptie

1 GEGEVENSBEVEILIGING 1/1 Copyright Nokia Corporation All rights reserved. Ver. 1.0

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING ARCHITECTUREN VOOR EXTERNE TOEGANG TOEGANG MET EEN INBELMODEM VEILIGE INTERNETTOEGANG (GPRS, WLAN) INTERNET-BEVEILIGINGSVEREISTEN VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORKING) IN HET KORT COMMERCIËLE VPN-APPARATUUR PERSOONLIJKE FIREWALL BEVEILIGING OP TOEPASSINGSNIVEAU VOOR BLADEREN OP HET INTERNET 7 3. VEILIGE GPRS-TOEGANG TOT HET BEDRIJFSNETWERK VEILIGE DRAADLOOS-LAN-TOEGANG DRAADLOOS-LAN-TOEGANG OP KANTOOR EXTERNE TOEGANG TOT EEN DRAADLOOS LAN SAMENVATTING VEILIGE BEDRIJFSTOEGANG MET DE NOKIA D Wettelijke mededelingen Copyright Nokia Corporation Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade. De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. 2/2

3 1. INLEIDING De nieuwe Nokia D211 multimodus-radiokaart is een ideale oplossing voor gebruikers van mobiele telefoons die toegang tot het bedrijfsnetwerk moeten hebben als ze onderweg zijn. De informatie die wordt overgebracht is vaak van cruciaal belang voor de activiteiten van een bedrijf en behoort niet naar buiten uit te lekken. Om deze reden speelt beveiliging een belangrijke rol bij het gebruik van de Nokia D211 voor externe toegang tot services. In dit document worden beschreven welke vormen van beveiliging in overweging moeten worden genomen bij gebruik van de Nokia D211. De basisprincipes van Internet-beveiliging worden behandeld en er worden ter referentie enkele architecturen besproken waarmee veilige toegang tot een bedrijfsnetwerk via GPRS-netwerken (General Packet Radio Service) en draadloze LAN's (WLAN) mogelijk is. 2. ARCHITECTUREN VOOR EXTERNE TOEGANG 2.1 TOEGANG MET EEN INBELMODEM Tot voor kort vond externe toegang tot services voornamelijk plaats via speciale lijnen, inbelmodems en externe servers. De verbinding wordt hierbij tot stand gebracht via het openbare telefoonnetwerk en de bekende point-to-point protocollen (PPP) die in vrijwel alle terminalsoftware aanwezig zijn. De inbelverbinding vindt plaats via een vaste telefoon of een draadloze terminal. De gebruiker wordt door de externe server herkend op basis van een wachtwoord. Afgezien hiervan worden geen andere bijzondere veiligheidsmaatregelen toegepast. De Nokia D211 biedt twee alternatieven voor de inbelmethode: GSM-gegevens en HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Bij deze methoden worden de via de ether-interface gecommuniceerde gebruikersgegevens door het GSM-netwerk beschermd. Op deze manier zijn voor draadloze toegang geen extra veiligheidsmaatregelen nodig en kan de toegang op dezelfde manier worden gebruikt als een vast inbelmodem. De inbelverbinding wordt meestal tot stand gebracht met de inbelfunctionaliteit van Microsoft Windows. 2.2 VEILIGE INTERNETTOEGANG (GPRS, WLAN) Met de nieuwe draadloze Internet-technologieën zoals GPRS en draadloos LAN is toegang tot bedrijfsgegevens sneller en goedkoper. Voor deze technologieën zijn enkele aanpassingen aan het bedrijfsplatform voor externe toegangsservices nodig, zodat de vertrouwelijkheid van gegevens kan worden gegarandeerd. In Figuur 1 wordt de architectuur van de inbeltoegang en de externe Internet-toegang afgebeeld. Het belangrijkste verschil is dat GPRS en draadloos LAN in plaats van een telefoonnetwerk, het Internet als gateway tot het bedrijfsnetwerk gebruiken. Gebruikersgegevens worden van het mobiele netwerk via het onveilige Internet met Internetprotocollen overgebracht naar het bedrijfsnetwerk. 3/3

4 Het openbare Internet is aan een groot aantal veiligheidsrisico's blootgesteld. Een van de grootste zwaktes van het Internet is dat Internet-pakketten, in tegenstelling tot bij een pointto-point inbelverbinding, door iedereen met toegang tot het netwerk kunnen worden gelezen. Dit geldt ook voor IP-pakketten, waardoor de potentiële indringer hoogstwaarschijnlijk toegang heeft tot alle IP-pakketten. De beveiligingsfuncties voor draadloze netwerken (GPRS en WLAN) alleen zijn onvoldoende om vertrouwelijkheid te waarborgen. Een zeer betrouwbaar systeem voor externe toegang kan worden gemaakt door draadloze toegang te combineren met een end-to-end Internet-beveiligingsoplossing (IP). Opmerking: Voor een veilige GPRS- / WLAN-toegang raadt Nokia aan een veelgebruikte VPN-veiligheidsoplossing (Virtual Private Network) op IP-niveau te gebruiken. Hieronder wordt verduidelijkt hoe deze technologie kan worden gebruikt voor GPRStoegang, een WLAN-verbinding met kantoor en een verbinding thuis. Intranet-services Zakelijk intranet Inbelserver Firewall voor veilige externe IP-toegang End-to-end Internet-beveiliging GSMnetwerk Radiokoppelingsbeveiliging Telefoonnetwerk Openbaar Internet Draadloos pakketnetwerk (GPRS, WLAN) Laptop met Nokia D211 Figuur 1: Alternatieve mogelijkheden voor externe toegang: inbel- en Internettoegang 4/4

5 2.2.1 Internet-beveiligingsvereisten Een Internet-beveiligingsoplossing moet de volgende mogelijkheden bieden om de veiligheid van gegevens en het bedrijfsnetwerk te waarborgen: Toegangsbeheer, zodat onbevoegde gebruikers geen toegang kunnen krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Codering, zodat wordt voorkomen dat gegevens kunnen worden gelezen of gekopieerd als deze over het Internet worden verzonden. Gegevenscodering wordt gebruikt om gegevens tegen onbevoegde gebruikers te beschermen. Er bestaan vele coderingsmethoden. Deze verschillen voornamelijk van elkaar door de gebruikte coderingsalgoritmen. Verificatie, waarmee wordt vastgesteld of de gegevens van de opgegeven bron komen. De VPN-technologie (Virtual Private Network) wordt veel gebruikt om zakelijke LAN's tussen locaties of externe zakenpartners en het bedrijfsnetwerk te koppelen VPN (Virtual Private Networking) in het kort In Figuur 2 wordt een typische VPN-configuratie afgebeeld. Dezelfde technologie en hetzelfde platform kunnen ook worden gebruikt voor een veilige externe toegang voor gebruikers van GPRS en draadloos LAN. Intranet van vestiging VPN-server Intranet van zakenpartners VPN-server Internet VPN VPN VPN Firewall / VPN-server Zakelijk intranet Externe toegang, VPN-client Figuur 2: VPN (Virtual Private Network) De VPN-oplossing bestaat uit een netwerkserver en clientsoftware. De VPN-server beschermt tegen ongewenste en onbevoegde communicatie van en naar het beschermde netwerk. Alle verkeer naar het privénetwerk moet via de VPN-server plaatsvinden. Er wordt 5/5

6 een tunnel tussen de terminal en de VPN-server gemaakt en de gebruikersgegevens worden geverifieerd, gecodeerd en via de tunnel naar de host overgebracht. Het voordeel van het VPN is dat informatie die van en naar het intranet wordt overgebracht, is beschermd en onbevoegde toegang wordt voorkomen. De VPN's handhaven geen permanente koppelingen tussen eindpunten. In plaats hiervan wordt er wanneer nodig een verbinding tussen een terminal en het bedrijfsnetwerk gemaakt. Deze wordt verwijderd als de verbinding wordt verbroken. De client initieert de veilige tunnel en het netwerk verifieert de externe gebruiker. Met gebruikersverificatie wordt de identiteit van alle externe gebruikers bevestigd. Toegang tot het bedrijfsnetwerk wordt pas toegestaan als de verificatie is voltooid. Er zijn verschillende alternatieve manieren om gebruikersverificatie te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld met wachtwoorden, beveiligingstokens (bijvoorbeeld opgeslagen op een smartcard) en certificaten. De gegevensoverdracht wordt door end-to-end tunnels beschermd tegen indringers. Vaak bevatten de VPN-client en -server ook een ingesloten firewall. Door de zogenaamde persoonlijke firewall worden inkomende gegevens gefilterd en is alleen Internet-verbinding via vooraf bepaalde hosts mogelijk. Zodoende heeft een indringer geen toegang tot de externe terminal. Door geïntegreerde codering is het vrijwel onmogelijk dat ongemachtigde gebruikers gegevens kunnen lezen. Vrijwel alle VPN-apparatuur gebruikt automatisch de beste codering en algoritmen voor gegevensverificatie tussen de communicerende partijen. De codering is transparant voor alle toepassingen, zoals en webbrowsers, die IP-protocollen gebruiken. Het enige belangrijke gevolg is dat door VPN-inkapseling extra overheadgegevens worden toegevoegd die via de draadloze koppeling moeten worden overgebracht Commerciële VPN-apparatuur Er zijn vele commerciële VPN-oplossingen op de markt. Een VPN-beveiligingsgateway valt onder een van de volgende categorieën: VPN-routers met grote prestaties, firewalls, geïntegreerde VPN-hardware en goedkope VPN-software. Pakketcodering is normaal gezien in routers opgenomen als extra software of extra schakeling. Dit laatste is het beste voor situaties waarin veel verkeer plaatsvindt. Een combinatie van tunnelling en codering is waarschijnlijk de beste oplossing voor kleine netwerken met weinig verkeer. In de meeste gevallen selecteert en beheert de IT-manager het VPN-systeem. Er zijn zeer veel verschillende producten verkrijgbaar. Het belangrijkste criterium voor het kiezen van de beste oplossing is de vereiste capaciteit. In de praktijk komt dit neer op het aantal externe gebruikers. Het VPN moet doorgaans een conversie tussen het bedrijfsnetwerk en het IPadresseringsschema van het beheerdersnetwerk uitvoeren. Het wordt daarom aanbevolen een oplossing te zoeken waarmee NAT-overdracht (network address translation) mogelijk is. Door de gestandaardiseerde interoperabiliteit tussen verschillende VPN-apparaten wordt operabiliteit van de VPN-client en een aantal VPN-servers gewaarborgd. De Nokia D211 is getest op interoperabiliteit met de belangrijkste VPN-client- en -serverproducten. Een gedetailleerde lijst met geteste producten is te vinden op 6/6

7 2.2.4 Persoonlijke firewall Een persoonlijke firewall is software met een set regels waarmee verkeer op een computer wordt toegestaan of tegengehouden. Ook controleert of beheert een firewall toepassingen om deze te beschermen tegen indringers. Het hoofddoel is een betere beveiliging bij gebruik van een VPN-client. Een persoonlijke firewall beheert de toegang tot de pc van de gebruiker. Als u uw laptop gebruikt op een onveilig netwerk, moet het beschermingsniveau worden ingesteld op zeer hoog. In feite moet elke poging tot het maken van een verbinding met uw computer worden geweigerd. Als de firewall een indringer detecteert, wordt ervoor gezorgd dat het IP-adres van de hacker wordt geblokkeerd. Omdat door de firewall gegevensoverdracht op het TCP/IP-stackniveau van het netwerk wordt gecontroleerd, kunnen hackers een blokkering in de firewall niet omzeilen. Dit type bescherming dient onafhankelijk van de locatie altijd te worden geactiveerd. 2.3 BEVEILIGING OP TOEPASSINGSNIVEAU VOOR BLADEREN OP HET INTERNET Voor sommige Internet-toepassingen, zoals webbrowsers, is een extra beveiligingsniveau mogelijk. Door de huidige Netscape- en Internet Explorer-toepassingen worden beveiligingsprotocollen op toepassingsniveau gebruikt, bijvoorbeeld Transport Layer Security en SSL (Secure Socket Layer). Hierdoor worden gebruikersgegevens tussen de clienttoepassing en de server beschermd. Deze methoden worden bijvoorbeeld veel gebruikt voor Internet-bankieren en elektronische transacties. Met beveiliging op toepassingsniveau wordt een extra beveiligingsniveau verzekerd dat kan worden gebruikt bij Internet-toegang zonder bedrijfsgevoelige gegevens en vertrouwelijke informatie op de mobiele terminal. In dergelijke gevallen kan de gebruiker de Nokia D211 zonder VPN-services gebruiken. Met beveiligingstechnologieën op toepassingsniveau wordt de mobiele terminal echter niet tegen indringers beschermd. Daarnaast is het coderingsniveau vaak lager dan bij een VPN-verbinding. Opmerking: Bij toepassingen met bedrijfsgegevens moet de gebruiker altijd endto-end VPN-tunnelling gebruiken. Beveiliging op toepassingsniveau biedt dan naast VPN-tunnelling extra beveiliging. 3. VEILIGE GPRS-TOEGANG TOT HET BEDRIJFSNETWERK Het standaard-gprs-netwerk biedt beveiliging van gegevens die mobiel worden verzonden, maar geen end-to-end Internet-beveiligingsoplossing voor mobiele toegang tot een zakelijk LAN. Het GPRS-netwerk beschikt over twee beveiligingsfuncties: abonneeverificatie en gegevenscodering. De procedures voor gebruikersverificatie bij GPRS zijn vergelijkbaar met die van het GSM-netwerk. Alle beveiligingsfuncties zijn gebaseerd op de geheime sleutel Ki die zowel op de SIM-kaart (Subscriber Identification Module) als in het HLR, de database van een GSM-netwerk, is opgeslagen. Bij GPRS zijn gegevens en signalen die tussen de terminal en het Internet worden uitgewisseld gecodeerd. Opmerking: Wanneer een GPRS-verbinding met de Nokia D211 wordt gebruikt voor zakelijke verbindingen, wordt aangeraden een VPN-beveiligingsoplossing met end-to-end verificatie en gegevenscodering te gebruiken. 7/7

8 VPN is niet noodzakelijk als GPRS wordt gebruikt voor niet-vertrouwelijke toepassingen, zoals surfen op het Internet. De VPN-service wordt doorgaans door de zakelijke IT-manager of de exploitant van het mobiele netwerk verzorgd. Het systeem wordt weergegeven in Figuur 3 en werkt als volgt: 1. De gebruiker activeert de GPRS-verbinding. 2. Het GPRS-netwerk verifieert de mobiele terminal met de SIM-kaart en brengt een veilige, draadloze GPRS-koppeling met het Internet tot stand (GPRS-codering). 3. De gebruiker activeert de VPN-client op de mobiele terminal, waardoor een gecodeerde end-to-end IP-tunnel naar het bedrijfsnetwerk wordt gemaakt (Internetgegevenscodering). Deze oplossing is uitermate betrouwbaar en veilig, omdat al het verkeer van de mobiele telefoon tot de zakelijke VPN-server gecodeerd is. VPN biedt een hoog veiligheidsniveau. De gebruiker heeft via elk GPRS-netwerk toegang tot het intranet. Figuur 3: Veilige GPRS-toegang tot bedrijfsgegevens Een alternatieve configuratie bestaat uit het gebruik van een toegewezen verbinding van het mobiele GPRS-netwerk naar het intranet, waarbij het openbare Internet geheel wordt 8/8

9 omzeild. Bij deze mogelijkheid is voor de mobiele terminal geen VPN-client nodig. De beveiligingsfuncties van het GPRS-netwerk beschermen de gegevens die tussen de terminal en het GPRS-netwerk worden uitgewisseld. De exploitant van het mobiele netwerk brengt vervolgens een veilige tunnel tussen het netwerk van de exploitant en het bedrijfsnetwerk tot stand. Voor deze methode moet de klant de exploitant, die de veilige tunnel aanbiedt, kunnen vertrouwen. Enkele exploitanten van mobiele netwerken bieden deze oplossing aan hun grote zakelijke klanten. Neem voor meer informatie contact op met de exploitant van uw mobiele netwerk. 4. VEILIGE DRAADLOOS-LAN-TOEGANG Draadloos LAN wordt vooral op kantoor, thuis, of in openbare gelegenheden als hotels en luchthavens gebruikt. Met draadloos LAN kan gemakkelijker door het kantoor en vergaderruimten worden bewogen of thuis worden gewerkt met toegang tot de meest recente informatie op het bedrijfsnetwerk. Net als GPRS wordt het Internet ook voor draadloos LAN gebruikt. Het VPN-platform voor veilige externe toegang ondersteunt dan ook zowel GPRS als draadloos LAN. De gebruiker van de Nokia D211 kan kiezen tussen een GPRS- of draadloos-lan-verbinding en dezelfde VPN-configuratie vervolgens gebruiken om verbinding met het bedrijfsnetwerk te maken. WLAN kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen, omdat de signalen tot buiten het kantoorgebouw reiken. Deze risico's kunnen door het gebruik van de juiste verificatie en codering worden vermeden. Opmerking: Nokia raadt een end-to-end VPN-oplossing aan bij toegang tot bedrijfsgegevens via een draadloos LAN. De specificatie van draadloos LAN (IEEE b) bevat het WEP-beveiligingsalgoritme (Wired Equivalent Privacy), dat kan worden gebruikt voor de verificatie van telefoons op het WLAN en het coderen van gegevens op de radiokoppeling. In vergelijking met IP-beveiliging (VPN) is het beveiligingsniveau van WEP laag. WEP kan worden geactiveerd als extra beveiligingsmiddel dat kan worden gebruikt om de toegang tot het draadloos LAN te beheren, bijvoorbeeld thuis, maar is geen goede keuze om toegang tot een bedrijfsnetwerk te beperken of vertrouwelijke informatie te beschermen. Sommige leveranciers hebben extra functies, zoals 802.1x-functies, voor WEP-veiligheid ingebouwd en beweren dat deze voldoende zijn om het bedrijfsnetwerk te beschermen. Het beveiligingsniveau van deze niet-standaardoplossingen is echter aanzienlijk lager in vergelijking met een end-to-end VPN-oplossing. De combinatie van een draadloos LAN met een op de juiste manier geconfigureerd VPN is zeer veilig en vormt een ideale oplossing voor alle draadloos-lan-omgevingen. 4.1 DRAADLOOS-LAN-TOEGANG OP KANTOOR De meest voorkomende plaats voor een draadloos LAN is het kantoor. De gebruiker kan vrij door het kantoor bewegen, van bureau tot vergaderruimte of zelfs tussen twee kantoorgebouwen naast elkaar, en voortdurend verbinding met het netwerk houden. In Figuur 4 wordt een typische draadloos-lan-verbinding op kantoor weergegeven. 9/9

10 De draadloos-lan-toegangspunten worden door een VPN-server van het bedrijfsnetwerk gescheiden. Er wordt een VPN-tunnel tussen de draadloze terminal en de VPN-server gemaakt, waarmee de informatie die van en naar het intranet wordt verzonden, wordt beschermd en onbevoegd gebruik wordt voorkomen. De gebruiker kan met een wachtwoord, een eenmalig wachtwoord, zoals hardware-tokens, of certificaten worden gecontroleerd. Figuur 4: Kantoor met veilig draadloos LAN 4.2 EXTERNE TOEGANG TOT EEN DRAADLOOS LAN Gebruikers van mobiele apparatuur kunnen apparatuur voor draadloos LAN ook buiten kantoor gebruiken. Veel Internet-serviceproviders en exploitanten van mobiele netwerken maken openbare toegang tot WLAN mogelijk op luchthavens, in hotels en andere openbare gelegenheden. Daarnaast hebben sommige mensen thuis een draadloos LAN. Vanaf alle genoemde locaties hebben gebruikers van de Nokia D211 een veilige, externe draadloos- LAN-verbinding met het bedrijfsnetwerk. De architectuur van een extern WLAN lijkt op die van een WLAN op kantoor. Het enige grote verschil is dat het verkeer op kantoor via een privénetwerk direct naar de VPN-server verloopt. In het geval van een openbare toegangszone of een draadloos LAN thuis worden gebruikersgegevens via het openbare Internet uitgewisseld. Vanuit een veiligheidsoogpunt is voor beide gevallen het gebruik van VPN noodzakelijk. Voor zowel externe toegang als toegang binnen het bedrijf kan dezelfde veiligheidsconfiguratie op de terminal worden gebruikt. In Figuur 5 wordt de architectuur van de externe toegang afgebeeld. De gebruiker van de Nokia D211 wordt door het openbare draadloos LAN eerst geverifieerd; vervolgens start de gebruiker de VPN-client, waardoor automatisch een veilige tunnel naar het bedrijfsnetwerk wordt gemaakt. 10/10

11 Figuur 5: Externe toegang tot het WLAN 5. SAMENVATTING VEILIGE BEDRIJFSTOEGANG MET DE NOKIA D211 Met de Nokia D211 kan de gebruiker een conventioneel inbelnetwerk gebruiken (Figuur 1). In deze configuratie is geen VPN-client vereist, maar wordt de verbinding met de standaardinbelfuncties van Microsoft Windows tot stand gebracht. De geïntroduceerde architectuur voor externe toegang, afgebeeld in Figuur 6, bestaat uit twee hoofdonderdelen: de VPN-server en de VPN-client. Het bedrijfsnetwerk wordt door de VPN-server uitgebreid met Internet-toegang en de server biedt een veilige toegang tot bronnen op het bedrijfsnetwerk vanaf alle alternatieve draadloze netwerken: GPRS, HSCSD of draadloos LAN. Dezelfde server maakt voor allerlei externe gebruikers services voor externe toegang mogelijk: thuiswerkers, GPRS-gebruikers, gebruikers van openbare draadloze LAN's, enz. Hierdoor worden beheerderskosten verminderd en de netwerkarchitectuur vereenvoudigd. Meestal wordt de VPN-server door de IT-afdeling van het bedrijf beheerd. De software voor de VPN-client wordt op de pc van de gebruiker geïnstalleerd en naast de Nokia D211-software uitgevoerd. Dezelfde standaard-clientsoftware wordt met zowel GPRS als WLAN gebruikt. De client brengt automatisch een veilige tunnel naar de zakelijke VPNserver tot stand. Daarnaast is een persoonlijke firewall mogelijk, waarmee de pc tegen indringers wordt beschermd. Het bedrijf kan de meest geschikte VPN-client kiezen, aangezien de Nokia D211 compatibel is met de belangrijkste VPN-clients. 11/11

12 Figuur 6: Samenvatting van de architectuur voor veilige externe toegang VPN is de beste manier om een veilige, persoonlijke communicatie-infrastructuur naast het Internet te bouwen. Het gebruik van Internet-verbindingen, GPRS en WLAN waar mogelijk, biedt een aantal voordelen: Gebruikers van GPRS en draadloos LAN kunnen een openbare Internet-verbinding gebruiken en hoeven geen interlokale telefoongesprekken naar het bedrijf te maken. Kosten voor WLAN en GPRS zijn gebaseerd op het gegevensvolume dat wordt overgebracht en niet op de duur van de verbinding. berichten lezen en bladeren kan met dit type verbinding dus veel goedkoper zijn. Met VPN hebben bedrijven geen modems, dure telefoonlijnen en servers voor externe toegang meer nodig. Verder kan er worden bespaard op de kosten voor ondersteuning van externe gebruikers. Met de Nokia D211 multimodus-radiokaart wordt een nieuwe fase voor pc-connectiviteit ingeluid waarmee zowel inbel- als GPRS- en WLAN-connectiviteit in één apparaat wordt aangeboden. De veiligheidsaspecten zijn bij het ontwerp van het product in acht genomen. De interoperabiliteit van de Nokia D211 is getest in de beschreven referentieontwerpen met de belangrijkste software van de VPN-clientleverancier en met de ingesloten Internetbeveiligingsoplossingen (IPSEC) van Microsoft. Gedetailleerde informatie over beveiligingskwesties is te vinden op 12/12

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1 Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding 9238687 Nummer 1 Copyright 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9356503 Issue 1 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. NOKIA MODEM OPTIONS INSTALLEREN...1 3. UW NOKIA 6600 MET EEN PC VERBINDEN...2

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Chatten Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken

Nadere informatie

Connection Manager Gebruikershandleiding

Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Uitgave 1.0 NL 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen

Nadere informatie

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1. NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. DE SOFTWARE INSTALLEREN...1

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3 Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding 9354812 Nummer 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben.

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Deze cd bevat de Norton Internet Security-software. Deze software is ontwikkeld om uw privacy en veiligheid te waarborgen terwijl u on line bent. Op deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

4Passief: n Afluisteren. n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd. n Via de routers van WAN. n Via draadloze verbindingen. 4Fysieke afsluiting

4Passief: n Afluisteren. n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd. n Via de routers van WAN. n Via draadloze verbindingen. 4Fysieke afsluiting Telematica Hoofdstuk 20 4Passief: n Afluisteren Bedreigingen n Alleen gegevens (inclusief passwords) opgenomen n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd n Op LAN kan elk station alle boodschappen ontvangen

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol

VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Licenties

Dienstbeschrijving MSSL Licenties Dienstbeschrijving MSSL Licenties RoutIT Datum: 2015 Versielog RoutIT Wat is RoutIT MSSL 09-02-2015 Technische specificaties 11-10-2016 Service Level Agreement 31-01-2014 2 Inhoudsopgave 1 Wat is RoutIT

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Pensioenfonds PGGM breidt beveiliging uit met Windows Server 2008

Pensioenfonds PGGM breidt beveiliging uit met Windows Server 2008 Pensioenfonds PGGM breidt beveiliging uit met Windows Server 2008 PGGM is gevestigd in Zeist, Nederland, en beheert ongeveer 90 miljard. Werknemers moesten jarenlang via een VPN (Virtual Private Network)

Nadere informatie

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

LAN-to-LAN VPN. IPSec Protocol

LAN-to-LAN VPN. IPSec Protocol LAN-to-LAN VPN IPSec Protocol LAN-to-LAN VPN De DrayTek routers beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hiermee kan een VPN tunnel worden opgezet naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

wat betekent dit voor de mobiele professional?

wat betekent dit voor de mobiele professional? hoofdartikel Breedband-WWAN Breedband-WWAN: wat betekent dit voor de mobiele professional? Ultrasnelle verbindingen zonder onderbrekingen zijn steeds belangrijker voor het succes van ondernemingen en voor

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, :39 PM. Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520

N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, :39 PM. Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520 N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, 2006 3:39 PM Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520 N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 2 Wednesday, October 4,

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Draadloos (alleen bepaalde modellen)

Draadloos (alleen bepaalde modellen) Draadloos (alleen bepaalde modellen) Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen)

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

NAS 322 Uw NAS verbinden met een VPN

NAS 322 Uw NAS verbinden met een VPN NAS 322 Uw NAS verbinden met een Verbind uw ASUSTOR NAS met een -netwerk A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na het afwerken van deze cursus moet u het volgende kunnen: 1. Een standaardinzicht

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers. 23 mei 2013. Private GSM Private M2M

Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers. 23 mei 2013. Private GSM Private M2M Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers 23 mei 2013 Mixe Communication Solutions (MCS) Jan van Rossum MCS: twee hoofdpijlers Telefonie/besdrijfsnetwerk Machine to Machine Voice vast/mobiel, SMS &

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253612/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-86W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen)

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S.

Nadere informatie

Wat houdt Symantec pcanywhere 12.0 in? Belangrijkste voordelen Gemakkelijke en veilige externe verbindingen Waarde Vertrouwen

Wat houdt Symantec pcanywhere 12.0 in? Belangrijkste voordelen Gemakkelijke en veilige externe verbindingen Waarde Vertrouwen Symantec pcanywhere 12.0 Toonaangevende oplossing voor helpdeskondersteuning en probleemoplossing op afstand Wat houdt Symantec pcanywhere 12.0 in? Symantec pcanywhere, de toonaangevende oplossing voor

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Vodafone Mobile Connect Always Best Connected. Installatiehandleiding: Aan de slag met Always Best Connected

Vodafone Mobile Connect Always Best Connected. Installatiehandleiding: Aan de slag met Always Best Connected Vodafone Mobile Connect Always Best Connected Installatiehandleiding: Aan de slag met Always Best Connected Inhoud Always Best Connected van Vodafone Mobile Connect 3 Systeemvereisten 3 Aan de slag 4 Verbinding

Nadere informatie

Setup van uw Norman Online Protection account

Setup van uw Norman Online Protection account Setup van uw Norman Online Protection account Deze manual geeft u stap voor stap instructie om gebruik te gaan maken van uw Norman Online Protection service. Norman ASA en Norman/SHARK BV zijn niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet Veilig e-mailen E-mail heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als communicatiemiddel. Het is een snelle en goedkope manier om met anderen waar ook ter wereld te communiceren. Als gevolg hiervan vindt

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Windows XP & Windows Vista

Windows XP & Windows Vista Rem ote Dial- in User Windows XP & Windows Vista Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verbinding maken met de router... 4 Remote Dial In User PPTP... 5 Nieuwe VPN-verbinding maken in Windows

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

Pega Cloud Networking

Pega Cloud Networking Pega Cloud Networking Pega Cloud biedt een stevige set networking- en beveiligingscontroles aan die klanten in staat stellen gebruik te maken van de kracht van het Pega 7 Platform en strategische toepassingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client Inleiding Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding communiceren

Nadere informatie

Draadloze communicatie Gebruikershandleiding

Draadloze communicatie Gebruikershandleiding Draadloze communicatie Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Bluetooth

Nadere informatie

N300 micro-usb-wi-fi-adapter (N300MA)

N300 micro-usb-wi-fi-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Nadere informatie

Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting

Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Problemen onderzoeken Apparaatgegevens beoordelen Problemen oplossen Beveiliging van klant gegarandeerd 701P41700 Overzicht Externe diensten Info over

Nadere informatie

Product Sheet Wisper router van Draytek Vigor 1000Vn

Product Sheet Wisper router van Draytek Vigor 1000Vn Product Sheet Wisper router van Draytek Vigor 1000Vn Dit document beschrijft de voordelen van de router van Wisper ten opzichte van huidige oplossingen in de markt. Draytek Vigor 1000Vn High Speed Gigabit

Nadere informatie

wapploxx Doordachte toegangscontrole

wapploxx Doordachte toegangscontrole wapploxx Doordachte toegangscontrole Web gebaseerd toegangsmanagement, Alarmkoppeling en App bediening Slimme toegangscontrole voor kleine t/m middelgrote objecten wapploxx Intelligente toegangscontrole

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Mobiel werken. Mobiel zakendoen voor ondernemingen met een eigen bedrijfsnetwerk.

Mobiel werken. Mobiel zakendoen voor ondernemingen met een eigen bedrijfsnetwerk. Mobiel werken. Mobiel zakendoen voor ondernemingen met een eigen bedrijfsnetwerk. Mobiel internetten. Automatisch zakelijke e-mail ontvangen. Toegang tot bedrijfsspecifieke applicaties. Inhoud. Het effect

Nadere informatie

HAN4.x technisch document

HAN4.x technisch document HAN4.x technisch document Inhoudsopgave 1. Principe achter HAN (Hidden Automatic Navigator)... 3 2. HAN4.x specifieke zaken en systeemeisen... 6 2.1 HAN4.x server systeemeisen... 6 2.2 HAN cliënt systeemeisen...

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Overzicht printeract, Xerox Externe diensten

Overzicht printeract, Xerox Externe diensten Overzicht printeract, Xerox Externe diensten 701P28660 Overzicht printeract, Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Problemen onderzoeken Apparaatgegevens beoordelen Problemen oplossen Beveiliging

Nadere informatie

Infosessie Systeembeheerders. 26 juni 2002. VPN aan de KULeuven

Infosessie Systeembeheerders. 26 juni 2002. VPN aan de KULeuven Infosessie Systeembeheerders VPN aan de KULeuven Doel (1) vertrouwelijke informatie ter beschikking stellen van 'KUL-vreemde' netwerken thuiswerkers mobiele gebruikers externe contracten kotnet constante

Nadere informatie