1 DE VACATURE IN HET KORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 DE VACATURE IN HET KORT"

Transcriptie

1 functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zekt een Back-up sectrverantwrdelijke cntractueel Niveau: D Rang: D1 Graad: Back-up verantwrdelijke schnmaak Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 DE VACATURE IN HET KORT Het Facilitair Bedrijf zekt een back-up sectrverantwrdelijke. Heb je ervaring in de schnmaaksectr? Ben jij klaar vr een vlgende stap? Heb je zin m meer verantwrdelijkheid p te nemen naast het petswerk? Lees dan zeker verder! 2 FUNCTIECONTEXT De Vlaamse verheid is een pen en wendbare rganisatie die daadkrachtig anticipeert p de evluties en beheften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertruwen en vanuit het algemeen belang. Het Facilitair Bedrijf ndersteunt de agentschappen binnen de Vlaamse verheid bij hun huisvesting, schnmaak, catering, drukwerk, transprt en facilitaire cntracten. De functie van back-up werfverantwrdelijke schnmaak situeert zich binnen de afdeling Reginale Dienstverlening dat nder andere een ruime waaier aan schnmaakdiensten aanbiedt waarp klanten berep kunnen den m te verzekeren dat hun gebuwen er steeds netjes bij liggen. Als back-up sectrverantwrdelijke km je in het team van schnmaak kleine gebuwen. Dit team bestaat uit 5 sectrverantwrdelijken en 2 back-up sectrverantwrdelijken. Dit team is actief ver alle prvincies in Vlaanderen en valt nder de afdelingen reginale dienstverelening van Het Facilitair Bedrijf. Je rapprteert aan het teamhfd schnmaak kleine gebuwen.

2 3 TAKENPAKKET 3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE Als back-up sectrverantwrdelijke ben je in eerste instantie de back-up vr de sectrverantwrdelijken. Je ndersteunt en vervangt hen wanneer ndig. Je kan ingeschakeld wrden vr zeer diverse taken van schnmaak, tt klantencntacten en administratieve pvlging. Het is zeer belangrijk dat je flexibel bent, want je kan ingezet wrden in heel Vlaanderen. Je mag hiervr gebruik maken van een vertuig van de Vlaamse verheid. 3.2 RESULTAATSGEBIEDEN Eens je p kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit nderstaande resultaatsgebieden bestaan: Kennis nemen van de pdracht: Kennis nemen van de uit te veren pdrachten en te vlgen richtlijnen en regels m een duidelijk beeld te krijgen van de taken die uitgeverd meten wrden. Raadplegen van de standaardwerkplanning, kleurenplanning en peridieke werkzaamheden Overleg met de sectrverantwrdelijke en/f Teamhfd ver de pdracht, de planning en he die uit te veren Weet welke prducten f materiaal er met gebruikt wrden vr alle taken, gebruikt geen verkeerde prducten Uitvering: Diverse taken inherent aan de eigen specialisatie uitveren m bij te dragen tt een vltte en tijdige afhandeling van de pdrachten van de entiteit. Je vlgt de werkplanning, maar kunt inschatten wanneer er met afgeweken wrden van het schnmaakprgramma. Je respecteert de pgegeven pririteiten. Je kunt zelfstandig werken: je kan prblemen zelf plssen maar weet k wanneer je hulp met vragen. Je det bestellingen en vraagt speciale werkzaamheden aan p vraag van f in verleg met juw sectrverantwrdelijke. Je det bestellingen in BOS, aanvragen vr speciale werkzaamheden,. Je maakt klachten p. Je vert kwaliteitscntrles uit en verwerkt deze p een crrecte manier waarnder ISO. Je vult gebuwrapprt, pvlgingstabellen,.. aan. Je werkt mee f neemt zelf activiteiten p waar bijzndere kennis vr vereist is. Je assisteert bij technische prblemen pagina 2 van 11

3 Je springt in bij piektijden Je registreert nauwkeurig de uitgeverde werkzaamheden Beheer van materiaal en/f gegevens: Inventariseren, verzamelen en nderhuden van het ndige materiaal (grndstffen en werktuigen) en/f gegevens m altijd te beschikken ver degelijke en bruikbare materialen en/f gegevens. Je ziet na dat in alle gebuwen alle veiligheidsfiches beschikbaar te zijn. Je past gebruiksaanwijzingen van testellen en prducten crrect te en kijkt er p te dat de schnmaakpersneelsleden dit k den. Bij defecten en prblemen aan een technisch testel, stel je een technische interventie p. Je ziet erp te dat de werkplaats/berging en werkwagen rdelijk en net wrdt achtergelaten dr het schnmaakpersneel Je ziet erp te dat prducten in de juiste flacns en p de juiste plaats wrden bewaard dr het schnmaakpersneel. Je ziet erp te dat het schnmaakpersneel veiligheidsschenen draagt bij het benen Je ziet erp te dat het schnmaakpersneel de werkkledij en de badge draagt. Je brengt de sectrverantwrdelijke p de hgte brengen van de ndzakelijke bestellingen en/f vert dit zelf in Ad Hc taken: Verrichten van een aantal ad hc taken m de dienst p lgistiek, technisch f administratief vlak mee te ndersteunen. Vlgt de werkplanning, maar kan inschatten vr zichzelf en vr cllega s wanneer en he er met wrden van afgeweken Respecteert de pgegeven pririteiten en kan zelf k pririteiten leggen Je vert niet-vaste schnmaakpdrachten p vraag van de klant (bvb. lcker uitkuisen bij verhuis) f laat deze uitveren. Je gebruikt niet-alledaagse schnmaakprducten naar aanleiding van specifieke f uitznderlijke vervuiling p een crrecte manier. Specifieke rapprteringen p vraag van de leidinggevende pmaken (bvb. plijsting van gebruik van prducten, aantal,..). Beantwrden van specifieke vragen, pmerkingen van leidinggevenden, klanten en cllega s. Administratie en verslag uitbrengen: Verslag uitbrengen ver de eigen werkzaamheden en resultaten m de leidinggevende in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnrmen te vergelijken en indien ndig bij te sturen. pagina 3 van 11

4 Je signaleert prblemen en vrvallen en bespreekt dit met de sectrverantwrdelijke en/f Teamhfd Je registreert nauwkeurig de uitgeverde werkzaamheden. Je vult de gevraagde frmulieren crrect en tijdig in. Je hudt de tijdsregistratie crrect bij. Bij afwezigheid van de sectrverantwrdelijke ver je administratieve taken uit. Bij grte administratieve prjecten (bvb. pmaak nieuwe schnmaakplanningen) ndersteun je de verantwrdelijke. Je det aanvullingen in het gebuwrapprt. Inspringen bij werkverlast: Inspringen bij werkverlast en vervangen van afwezige cllega s m de cntinuïteit van de dienstverlening te garanderen. Bij afwezigheid vervang je de sectrverantwrdelijke. Je helpt cllega s m alle taken rnd te krijgen wanneer er erg veel werk is, bij afwezigheid f bij extra werkzaamheden. Je springt in p (n)regelmatige diensttijden bij nvrziene situaties. Je vlgt de werkplanning maar kan inschatten wanneer er veranderingen meten aangebracht wrden aan de eigen planning. Je respecteert pgegeven pririteiten en kan zelf k pririteiten leggen vr jezelf. Vrraadbeheer: Mee instaan vr het vrraadbeheer van werkmiddelen en prducten m de beschikbaarheid van deze middelen te verzekeren. Je gebruikt de juiste dsering van de prducten en ziet er p te dat de teamleden de juiste dsering kennen en tepassen. Je vlgt de vrraad p. Je brengt de verantwrdelijke p de hgte van de ndzakelijke bestellingen f vert deze zelf uit. Je zrgt vr rde en netheid in de bergruimte. Infrmeren: Infrmeren ver prducten, diensten, systemen f prcedures m er vr te zrgen dat de (interne f externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mgelijkheden ervan. Bijstaan van de sectrverantwrdelijke Bijwnen van werkgrepen, vergaderingen,. Infrmatie uitwisselen met de sectrverantwrdelijke en/f Teamhfd Werkzaamheden afstemmen p de beheften van de klant in samenspraak met de verantwrdelijke en/f Teamhfd pagina 4 van 11

5 Kennis met betrekking tt het vakgebied: Zichzelf vrtdurend vervlmaken in het eigen vakgebied en werkterrein m via integratie van de nieuwe evluties de kwaliteit van de uit te veren pdrachten vrtdurend te verbeteren. Blijven verder meedenken p welke manier wij z efficiënt mgelijk een blijvend kwaliteitsvlle schnmaak kunnen afleveren Cntrle: Op het terrein cntrleren van de naleving van wetgeving, regelgeving, vrschriften f nrmen m dwalingen p te spren en eventueel crrectieve acties te ndernemen f te laten ndernemen. Cntrleren van de schnmaakkwaliteit, cnfrm de afspraken en pgelegde frequentie in het afsprakenbek Tezien p de tepassing van de reglementering en de veiligheidsvrschriften Onderzeken van klachten, deze crrect registreren, indien mgelijk deze rechtzetten en ged pvlgen Realistische maar strenge deadlines afspreken met schnmaakpersneel f firma s en deze strikt naleven bij her cntrle. Bewaken van gelijkvrmige uitvering, zrgt ervr dat de schnmaaktechnieken en schnmaakprducten crrect gebruikt wrden Erp tezien dat de werkzaamheden crrect wrden uitgeverd en dat de ndige dcumenten dr de firma en dr de gebuwverantwrdelijke wrden pgemaakt en tijdig wrden drgestuurd (Inspectieverslag, cntrlebewijzen, PV van plevering en/f prestatiestaat ) 4 PROFIEL 4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN Op de uiterste inschrijvingsdatum vlde je aan nderstaande vrwaarde: 1) Je bent tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal f geldelijke lpbaan die vereenstemt met dezelfde f een hgere rang als die van de vacante functie binnen Het Facilitair Bedrijf. Vr extra infrmatie ver de deelnemingsvrwaarden kun je cntact pnemen met de selectieverantwrdelijke (Jnas De Keersmaecker, ) pagina 5 van 11

6 4.2 COMPETENTIES Technische cmpetenties - Je hebt een grndige kennis van de schnmaaktechnieken, prducten, materialen en machines die gebruikt wrden binnen de Vlaamse verheid - Je hebt een grndige kennis van de veiligheidsinstructies - Je hebt een basiskennis van de ISO-prcedures - Je bent vertruwd met Micrsft Office en kan er p een vltte manier mee werken - Je bent vertruwd met BOS (bestelsysteem), Vlimpers en Facilipunt f je bent bereid m dit p krte termijn te leren. Persnsgebnden cmpetenties Verantwrdelijkheid nemen: Je handelt in vereenstemming met de belangen, waarden en nrmen van de rganisatie (niveau 1) Flexibiliteit : Je verandert je werkwijze, aanpak f stijl m delen te bereiken. Je kan in verschillende situaties f ten aanzien van verschillende persnen p een efficiënte wijze je gedrag aanpassen (niveau 1) Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team f prject, k als dat niet meteen van persnlijk belang is (niveau 1) Klantgerichtheid: Je nderkent de wensen en beheften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de rganisatie en je kan er adequaat p reageren (niveau 1) Plannen & rganiseren: Je kan p effectieve wijze delen en pririteiten bepalen en de ndige acties, tijd en middelen aangeven m deze p een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) Zrgvuldigheid: Je handelt met aandacht vr kwaliteit en gericht p het vrkmen van futen (niveau 1) Bijkmende infrmatie ver de gedragscmpetenties bij de Vlaamse verheid kan je p vlgende website vinden: Bijkmende vrwaarden en verwachtingen - Je hebt een rijbewijs B. - Je bent flexibel inzetbaar en bereid te werken ver heel Vlaanderen. - Je standaard uurrster is dagelijks werken van 6u tt 12u. pagina 6 van 11

7 4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN Op datum van aanwerving dien je te vlden aan de vlgende vrwaarden: 1. Je hebt een gedrag dat in vereenstemming is met de eisen van de begde betrekking; 2. Je geniet van de burgerlijke en plitieke rechten; 3. Je bent medisch geschikt vr deze functie 4. Je vldet aan de vrwaarden vermeld nder paragraaf frmele deelnemingsvrwaarden; 5. Je slaagt in de selectieprcedure. 6. Je bevindt je in de administratieve testand van dienstactiviteit. Juw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkmst, leeftijd, geaardheid, handicap f chrnische ziekte. Stel je kandidaat en buw mee aan het diverse Vlaanderen van mrgen. 5 AANBOD - Je krijgt een deeltijds cntract (30u) van nbepaalde duur. - De functie is aantrekkelijk wegens de afwisseling in het takenpakket en de kans m met veel verschillende mensen en klanten smaen te werken. - Je wrdt verlnd in de salarisschaal gekppeld aan de graad van back-up verantwrdelijke schnmaak. - Relevante berepservaring in de private sectr f als zelfstandige kan wrden erkend dr de en lijnmanager p basis van de functievereisten. Op kan je je nettsalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. - Je eerste 4 maanden vrmen een inwerkperide. - De functie wrdt pgenmen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. - Deze prcedure vldet aan de vrwaarden van een bjectief wervingssysteem en geeft tegang tt tekmstige statutaire bevrderingsprcedures. Meer weten ver werken bij de Vlaamse verheid? pagina 7 van 11

8 6 SELECTIEPROCEDURE 6.1. CV-SCREENING Aan de hand van het dr ju ingevuld sllicitatiefrmulier gaan we na f je al dan niet aan de frmele deelnemingsvrwaarden vldet. Dit zijn de vlgende criteria: - Je bent tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal f geldelijke lpbaan die vereenstemt met dezelfde f een hgere rang als die van de vacante functie binnen Het Facilitair Bedrijf. Enkel de kandidaten die aan deze vrwaarden vlden, kunnen deelnemen aan het vervlg van de selectieprcedure. De cv-screening vindt plaats in de week van 10 april (datum nder vrbehud) 6.2. VOORSELECTIE De vrselectie vindt alleen plaats indien er meer dan 5 kandidaten zijn vr deze functie. Indien er minder kandidaten zijn, gaan deze allemaal autmatisch dr naar de vlgende selectiefase. Tijdens deze selectiefase wrden vlgende punten berdeeld: - Mtivatie - Inzicht in de functie Deze selectiefase wrdt geverd met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwrdelijke. Deze selectiefase is eliminerend. Enkel wie minstens 50 % behaalt p het geheel van de 2 criteria én wie behrt tt de 5 hgst screnden, kan deelnemen aan de vlgende selectiefase. Bij gelijkheid van punten kunnen dit er meer zijn. Wanneer een van de 5 hgst scrende kandidaten zijn f haar kandidatuur intrekt tijdens deze selectiefase, kan de vlgende best scrende kandidaat alsng uitgendigd wrden m deel te nemen. De selectiefase vindt plaats te Brussel p 11 april 2017 (datum nder vrbehud). pagina 8 van 11

9 6.3. EINDSELECTIE: JURYGESPREK MET CASE EN PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST Het eindgesprek wrdt geverd met afgevaardigde (n) van de wervende entiteit en een selectieverantwrdelijke. Vrafgaand aan het gesprek krijgt de kandidaat een nline persnlijkheidsvragenlijst tegestuurd die ingevuld met wrden. Tijdens deze selectiefase wrden vlgende punten berdeeld: Je visie p en inzicht in de functie Je mtivatie en verwachtingen Je technische cmpetenties Je persnsgebnden cmpetenties Je inzetbaarheid in de functie en de rganisatie Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel p 26 april 2017 (datum nder vrbehud). Op basis van het verkregen ttaalbeeld wrd je geschikt f niet geschikt bevnden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking kmt vr een cncrete vacature. De Vlaamse verheid wil de samenleving waarvr zij zich inzet z ged mgelijk weerspiegelen. Je wrdt geselecteerd p basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ngeacht je geslacht, gender, afkmst, leeftijd f handicap. Als je een handicap hebt, laat ns dat vraf weten. De Vlaamse verheid vrziet redelijke aanpassingen vr persnen met een handicap tijdens de selectieprcedure. Heb je bepaalde aanpassingen ndig m deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan z vreg mgelijk in de prcedure cntact p met de cntactpersn vermeld in de vacature NIET NODELOOS HERTESTEN Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprcedure bij een dienst van de Vlaamse verheid en werd je ten psitief berdeeld p gelijkaardige cmpetenties, dan kan dit aanleiding geven tt tepassing van het principe niet ndels hertesten in deze prcedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen wrden. Het is echter de selectr die in verleg met de lijnmanager daarver beslist. Veg bij je sllicitatie de stavende dcumenten te, d.w.z. een rapprt van de eerder afgelegde testen. 7 HOE KAN JE SOLLICITEREN? - pagina 9 van 11

10 8 VRAGEN Indien je bijkmende uitleg ver de functie-inhud wenst, kun je cntact pnemen met: Marina Antheunis Teamhfd schnmaak kleine gebuwen Indien je bijkmende uitleg ver de selectieprcedure en deelnemingsvrwaarden wenst, kun je cntact pnemen met: Jnas De Keersmaecker selectieverantwrdelijke Indien je bijkmende uitleg ver de arbeidsvrwaarden wenst, kan je terecht p pagina 10 van 11

11 9 FEEDBACK Wij verwachten dat deze prcedure kan wrden afgernd tegen 15 mei Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervr een mail sturen naar met vermelding van het vacaturenummer. 10 RESERVE EN GELDIGHEID Er wrdt vr deze prcedure geen werfreserve aangelegd. pagina 11 van 11

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een commissaris vastgoedtransacties (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zekt een cmmissaris vastgedtransacties

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Wnen-Vlaanderen zekt een ICT - tepassingsbeheerder Statutair Niveau:

Nadere informatie

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed.

Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van directeur of gelijkgesteld (rang A2) of een hogere rang binnen het agentschap Onroerend Erfgoed. SELECTIEREGLEMENT DIRECTEUR 3 directeurs afdeling Onderzek en Bescherming - Directeur nderzek buwkundig erfged - Directeur nderzek archelgie - Directeur nderzek landschap 2 directeurs afdeling Infrmatie

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING

TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): TECHNISCH RAADGEVER COÖRDINATOR TECHNISCHE KEURING Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt 2 Back-up werfverantwoordelijken schoonmaak

Nadere informatie

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder

Medewerker secretariaat afgevaardigd bestuurder Vacature Het GO! nderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse penbare instelling belast met de rganisatie van het nderwijs van de Vlaamse verheid en streeft naar maximale, gelijke nderwijskansen.

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt 2 straffe back-up werfverantwoordelijken

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een halftijdse Medewerker Schoonmaak contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Innveren en Ondernemen zekt een Directiesecretaresse Secretariaat

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Dienst van de Bestuursrechtsclleges zekt straffe medewerker management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR

BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): BELEIDSMEDEWERKER COÖRDINATOR ADR Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Vlaams

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Zrg en Gezndheid zekt een Administratief ndersteuner infectieziekte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen

Nadere informatie

Neutrale vacatureberichten Infofiche. Meer werkzoekenden uit de kansengroepen bereiken

Neutrale vacatureberichten Infofiche. Meer werkzoekenden uit de kansengroepen bereiken Neutrale vacatureberichten Inffiche Meer werkzekenden uit de kansengrepen bereiken Dienst Diversiteitsbeleid Agentschap Overheidspersneel, Vlaamse verheid Budewijnlaan 30 bus 50-1000 Brussel diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Zrg en Gezndheid zekt een Administratief ndersteuner infectieziekte

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement

LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement EWI zoekt een

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt 2 projectverantwoordelijken

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het departement Kanselarij en Bestuur zekt een straffe Prjectbegeleider

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband Het Agentschap vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband 1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR- JURIST (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten,

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband met een cntract van nbepaalde duur: BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een MEDEWERKER FACILIPUNT Statutair Niveau:

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Allround communicatiemedewerker

Allround communicatiemedewerker Vacature Het GO! nderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse penbare instelling belast met de rganisatie van het nderwijs van de Vlaamse verheid en streeft naar maximale, gelijke nderwijskansen.

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een Teamverantwoordelijke (HR-)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Buitenlandse Zaken zoekt een straffe servicemedewerker-ict

Nadere informatie

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V),

De afdeling Horizontaal Beleid van het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), De afdeling Hrizntaal Beleid van het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNER (M/V), Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Departement Onderwijs

Nadere informatie

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M)

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband een COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Departement Onderwijs en Vrming Afdeling

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING

DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING DISPATCHER-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) AANWERVING De Hulpverleningszne Ost staat vr de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare,

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Adviseur digitale cmmunicatie (statutair, weddenschaal A1-A3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Onthaalmedewerker Toerisme Leuven stad Leuven. Onthaalmedewerker Abdij van Park AGSL. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Onthaalmedewerker Toerisme Leuven stad Leuven. Onthaalmedewerker Abdij van Park AGSL. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Onthaalmedewerker Terisme Leuven stad Leuven (statutair, weddenschaal C1-C3) Onthaalmedewerker Abdij van Park AGSL (cntractueel, weddenschaal C1-C3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Keukenhulp/Koffiebarmedewerker (werfreserve)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Boswachter regio Schelde & Waas, omgeving Beveren/Kruibeke (m/v) Duurtijd: Onbepaalde duur

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT ////////////////////////////////////////////////// Het Departement EWI zoekt een ICT-ontwikkelaar en databeheerder via de horizontale mobiliteit Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad: adjunct van de directeur

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Teamleider dagelijks beheer SLAC. via aanwerving

Sollicitatieformulier Teamleider dagelijks beheer SLAC. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Teamleider dagelijks beheer SLAC (statutair, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): STUDIE-INGENIEUR

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): STUDIE-INGENIEUR Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband (cntract nbepaalde duur): STUDIE-INGENIEUR Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Expertise Betn en Staal

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt 3 medewerkers onderhoud gebouwen Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: D Rang: D1 Graad: technisch assistent

Nadere informatie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie 2015/01 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van tijdelijke medewerkers ten beheve van verschillende diensten met aanleg van een werfreserve. 1. Aard van de aanstelling - Een aanstelling

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het departement Kanselarij en Bestuur zekt een straffe Prjectbegeleider

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Maatschappelijk werker 2 HULPVERLENINGSTRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Deskundige (digitale) communicatie. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Deskundige (digitale) communicatie. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Deskundige (digitale) cmmunicatie (statutair, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Consulent loket kinderopvang. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Consulent loket kinderopvang. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Cnsulent lket kinderpvang (cntractueel, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Ingenieur gebouwtechnieken. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Ingenieur gebouwtechnieken. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Ingenieur gebuwtechnieken (statutair, weddenschaal A1a-A3a) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN

INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN INFORMATIEBUNDEL OVER DE VACATURE VAN TECHNISCH BEAMBTE - DIENST WEGEN Vacante functie Gemeentebestuur Nevele is p zek naar drie vltijdse (38/38) technisch beambtes dienst wegen Deze functies wrden uiterlijk

Nadere informatie

WAGSO werft aan: Parkeertoezichter

WAGSO werft aan: Parkeertoezichter WAGSO werft aan: Parkeertezichter INFORMATIEBUNDEL Wie zijn we? - p2 Wat verwachten we? p3 Wat bieden we? p7 He selecteren we? p9 He slliciteer je? p10 WIE ZIJN WE? WAGSO is het autnm gemeentebedrijf van

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

Selectiereglement Toezichter

Selectiereglement Toezichter Tezichter 1. Functiebeschrijving 1.1 Del van de functie In nauwe samenwerking met de technisch manager en/f ingenieur verantwrdelijk vr het prfessineel beheren van het penbaar dmein en patrimnium en in

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Administratief medewerker (statutair, weddenschaal C1-C3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

Functiebeschrijving gezinshelpster

Functiebeschrijving gezinshelpster Functiebeschrijving gezinshelpster Del van de functie Beschrijf in 1 zin de bestaansreden van de functie. Uitveren van verzrgende, huishudelijke taken bij klanten vlgens het hulpverleningsplan en de kwaliteitsnrmen

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Ontwerper-tezichter (aanleg statutaire wervingsreserve, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET.

Nadere informatie

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V)

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Studiedienst van de Vlaamse

Nadere informatie

Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker

Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker contractueel

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Jobcoach. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Jobcoach. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Jbcach (cntractueel, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens Mevr. Dhr. Vrnaam:

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Landmeter-expert. via aanwerving

Sollicitatieformulier. Landmeter-expert. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Landmeter-expert (knelpuntberep, statutair, weddenschaal A1a-A3a) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Buitenlandse Zaken legt een werfreserve aan voor servicemedewerker-ict

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged werft cntractueel aan: BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienst Onrerend Erfgedbeleid

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ zoekt een expert overheidsopdrachten contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een enthousiaste klantenondersteuner faciliteiten

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Beleidsadviseur Toegankelijkheid. aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven

Sollicitatieformulier. Beleidsadviseur Toegankelijkheid. aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven Sllicitatiefrmulier Beleidsadviseur Tegankelijkheid (cntractueel, PC 389 - L1) aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt verschillende KOKS contractueel Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client)

Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client) functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client)

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een gedreven medewerker Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een straffe Dossierbehandelaar

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een gemotiveerde Coördinerend HR

Nadere informatie

Technisch assistent elektricien

Technisch assistent elektricien Publicatie Infbundel technisch assistent elektricien Stad en OCMW Ieper werven aan in cntractueel verband en met een werfreserve van drie jaar: Technisch assistent elektricien (technische dienst) FUNCTIE:

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie