MoneyView introduceert maatstaf beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MoneyView introduceert maatstaf beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 MoneyView introduceert maatstaf beleggingsfondsen MoneyView Performance Indicator (MPI) maatstaf die wél werkt in negatieve markt Bij het beoordelen van de prestaties van beleggingsfondsen wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde maatstaven. Deze maatstaven aven zijn veelal kengetallen waarin het door het fonds gelopen risico in verhouding tot het behaalde rendement tot uitdrukking komt. Alle op dit moment op de markt aanwezige maatstaven hebben echter grote nadelen, die er in de praktijk voor zorgen dat fondsen onderling niet vergelijkbaar zijn óf dat maatstaven alleen maar valide zijn in een positieve markt. Een prestatiemaatstaf van beleggingsfondsen moet idealiter aan een drietal eisen voldoen: In alle marktomstandigheden moet rendement worden beloond en risico bestraft De prestatie van een individueel fonds moet kunnen worden vergeleken met die van (alle) andere fondsen De maatstaf moet intuïtief te interpreteren en eenduidig zijn Op dit moment voldoet geen van de huidige prestatiemaatstaven aan alle bovenstaande eisen. Zo zijn veel maatstaven waardeloos in de huidige negatieve marktomstandigheden, omdat er bij de ontwikkeling van deze maatstaven impliciet vanuit is gegaan dat rendementen over een lange periode altijd positief zullen zijn. Nu de beurs op het niveau van meer dan 10 jaar geleden is beland en er dus over een langere periode bezien sprake is van negatieve rendementen, klopt dit uitgangspunt niet langer. Dit betekent in de praktijk dat maatstaven geen valide resultaten opleveren. Fondsbeleggers hebben dus op dit moment niet de beschikking over indicatoren waarop zij hun beleggingsbeslissingen kunnen baseren. Met de introductie van de MoneyView Performance Indicator (MPI) is het ook in de huidige marktomstandigheden mogelijk om een fonds te beoordelen op zijn prestaties. Niet alleen zijn de uitkomsten in een negatieve markt valide, ook wordt de prestatie van een beleggingsfonds met de MPI in een relevante context geplaatst: bij de MPI komt in één getal tot uitdrukking hoe een individueel beleggingsfonds heeft gepresteerd ten opzichte van een benchmark. In de praktijk fungeren de door MoneyView in samenwerking met het CBS ontwikkelde beleggingsfondsenindices als deze benchmark. Aldus wordt duidelijk hoe een individueel fonds heeft gepresteerd ten opzichte van vergelijkbare fondsen. De MPI is bijzonder eenvoudig te interpreteren: heeft deze een waarde van 0 dan is de prestatie van het fonds gelijk aan de benchmark, is deze negatief dan is de rendement/risicoverhouding van het fonds slechter dan die van de benchmark en omgekeerd. Meer informatie over de MoneyView Performance Indicator alsmede een overzicht met MPI scores van verschillende fondsen treft u aan in de bijlage van dit persbericht. Over MoneyView MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levens- en pensioenverzekeringen, hypotheken, schadeverzekeringen, beleggingsproducten en alle bancaire producten. MoneyView levert databasesystemen als Aequos en AeQuote aan banken en verzekeraars en adviesapplicaties als MoneyView Advisa Online aan financieel adviseurs. MoneyView publiceert daarnaast haar gegevens in diverse landelijke kranten en op websites. In de beleggingsfondsendatabase van MoneyView zijn meer dan 1300 in Nederland verkrijgbare fondsen opgenomen. Voor meer informatie (niet voor publicatie): MoneyView Tel De heer P. van Kleef Amsterdam, 1 mei Bijlage: toelichting MPI en Overzicht MPI

2 MoneyView Performance Indicator (MPI) - Toelichting Een maatstaf voor het vaststellen van de performance van een fonds heeft een aantal gewenste eigenschappen. In deze toelichting worden deze gewenste eigenschappen geformuleerd. Vervolgens wordt een motivering gegeven voor de MoneyView Performance Indicator (MPI) aan de hand van de gewenste eigenschappen van een performance maatstaf. In de conclusie wordt het instrument samengevat omschreven. Gewenste eigenschappen Als fondsen verschillen in risico is simpelweg kijken naar het verschil in rendementen niet voldoende om prestaties te meten. Over het algemeen wil een belegger hoge risico s uit de weg gaan of wordt een meer dan proportioneel hogere beloning verwacht voor het lopen van extra risico. Hieruit volgt de eerste gewenste eigenschap van een performance maatstaf: Een maatstaf beloont universeel (ongeacht het soort markt) rendement en bestraft risico. Een fonds met gelijk rendement en minder risico dan een ander fonds is dus altijd beter en een fonds met gelijk risico en meer rendement ook. Een performance maatstaf zou ook minimaal, zonder ingewikkelde denkstappen, moeten weergeven of een prestatie goed of slecht is. De methode en uitkomst moeten dus intuïtief kloppen. Verder heeft een gewenste uitspraak de vorm: Fonds A presteert 2 maal zo goed als fonds B. Resultaten moeten dus te interpreteren en vergelijkbaar zijn. Tezamen vormen deze wensen de volgende eigenschap: De uitkomsten van de maatstaf moeten interpreteerbaar zijn, intuïtief zijn en onderling vergeleken kunnen worden. MoneyView Performance Indicator (MPI) De MPI is een voor een benchmark gecorrigeerde Risk Adjusted Return (RAR). Kortgezegd is de RAR het rendement dat een fonds zou moeten opleveren als de vergoeding die de gemiddelde belegger eist voor het gelopen risico verrekend wordt met het behaalde rendement. Hierbij wordt rekening gehouden met risicoaversiteit. Dit levert een rendement dat het risicovrije equivalent wordt genoemd. Om dit te verduidelijken volgen hieronder twee voorbeelden: Voorbeeld 1 Fonds A heeft een rendement van 12% behaald. Het fonds is echter zeer risicovol gebleken; dat wil zeggen dat er grote koersschommelingen zijn geweest. Deze gegevens samen monden uit in een RAR van 3%, waarbij deze 3% dus het rendement van het fonds is gecorrigeerd tegen het gelopen risico. Dit betekent dat het fonds zo risicovol is voor een consument dat hij liever zijn geld risicovrij wegzet voor 3,1% rendement dan in fonds A te beleggen. Voorbeeld 2 Fonds B heeft een rendement behaald van 7%. De koersschommelingen zijn echter zeer gering geweest, oftewel het risico van beleggen in fonds B was laag. De uitkomst is een RAR van 5%. De doorgaans risicoaverse belegger heeft liever fonds B dan fonds A, al was het absolute rendement lager. Dit volgt uit een vergelijking van de RAR uitkomsten 5% > 3%. Amsterdam, 1 mei Bijlage: toelichting MPI en Overzicht MPI

3 Conclusies Als er alleen wordt gekeken naar de rendementen, zou een belegger voor fonds A kiezen. Dat zou echter een onterechte keuze zijn, omdat er voorbij wordt gegaan aan het risico dat gelopen is om het rendement te behalen. Hierbij is het uitgangspunt dat elke belegger het liefst een zo hoog mogelijk rendement heeft met een zo laag mogelijk risico. Dat is wat de RAR ondervangt, door het behaalde rendement te corrigeren voor het gelopen risico, door als het ware een boete in rekening te brengen op het behaalde rendement: De (doorgaans risico-averse) belegger heeft als hij wordt gesteld voor de keuze tussen fonds A (met een RAR van 3%) en fonds B (met een RAR van 5%) uiteindelijk liever fonds B, al was het daadwerkelijk behaalde rendement van fonds B lager. Deze conclusie volgt uit een vergelijking van de RAR uitkomsten: 5% is immers meer dan 3%. De MPI in de praktijk De MPI van een fonds wordt berekend per beleggingscategorie (MPI B ) De MPI B trekt de RAR behorende bij een categorie of index (de benchmark) af van de RAR per fonds in de betreffende categorie: MPI B = RAR (fonds) RAR (benchmark) Hierbij wordt de RAR van de benchmark op nul gesteld. Een fonds met een negatieve MPI B doet het dus slechter dan de benchmark en een fonds met een positieve MPI B doet het beter dan de benchmark. Naast MPI B is er ook de MPI T. Bij deze MPI wordt het fonds afgezet tegen de index van ALLE fondsen. Bij de MPI T wordt dus een overall-benchmark bepaald. Vervolgens wordt de RAR per fonds gecorrigeerd voor de RAR van de overall-benchmark (index van alle beleggingsfondsen). Met de MPI T zijn fondsen derhalve ook buiten categorieën om met elkaar te vergelijken. Een mogelijke tabel met uitkomsten ziet er als volgt uit (gegevens zijn fictief): VOORBEELD OVERZICHT MONEYVIEW PERFORMANCE INDICATOR Rendement MPIb MPIt MV Index Aandelenfondsen Pacific (Benchmark) -2,1% 19,4% 0,0% 2,0% XYZ China Fund 0,1% 34,9% -5,6% -3,6% ABC Japanese Equities -8,1% 24,3% -7,4% -5,4% KLM Korea Fonds 5,1% 33,3% 0,1% 2,1% GHI Maleisië Fund 6,4% 17,7% 9,0% 11,0% DEF Azië Fonds -37,5% 65,0% -53,6% -51,6% NOP China Warrants Fund 7,0% 36,7% -0,4% 1,6% Bovenaan in deze tabel staan de gegevens voor de (categorie) benchmark. Ook de benchmark zelf heeft een MPI T. Deze is in dit geval 2%, wat aangeeft dat deze index het dus 2% beter doet dan de overall benchmark (de index van alle fondsen). Verder is te zien dat het fonds GHI Maleisië Fund niet het hoogste rendement haalt maar wel de hoogste MPI heeft. Intuïtief klopt dit omdat dit fonds een (relatief) redelijk rendement behaalt, maar het laagste risicocijfer heeft. Conclusie De MPI is in essentie gebaseerd op de vanuit de nut-theorie afkomstige maatstaf Risk Adjusted Return. De aannamen waarop de RAR is gebaseerd, zijn uitvoerig uitgewerkt en gebruikt in wetenschappelijke literatuur; met name door Nobelprijswinnaar Kenneth Arrow. De onderliggende formules die gebruikt worden bij het bepalen van de RAR zijn beschikbaar in separate documentatie. Amsterdam, 1 mei Bijlage: toelichting MPI en Overzicht MPI

4 De RAR Bij het formuleren van de MPI speelden de volgende gewenste eigenschappen een rol: rendement wordt beloond en risico bestraft de resultaten moeten interpreteerbaar zijn de resultaten moeten vergelijkbaar zijn de resultaten moeten ook intuïtief kloppen De RAR geeft invulling aan een belangrijk deel van deze wensen. Om echter vergelijkbaarheid en interpreteerbaarheid te bewerkstelligen is de MPI geformuleerd. Deze ontstaat door de RAR in relatie tot een benchmark te berekenen. Amsterdam, 1 mei Bijlage: toelichting MPI en Overzicht MPI

5 Voorbeeld Overzicht MPI aandelenfondsen Nederland (werkelijke cijfers) OVERZICHT MONEYVIEW PERFORMANCE INDICATOR AANDELENFONDSEN NEDERLAND 31 maart 2009 Aanbieder Product Rendement 5 jr (herb.) MV-Index 5 jr (herb.) (h. krs) 5 jr (h. index) 5 jr MPI 5 jaar ING Bank ING AEX Clicker ,43 4,20-1,73 5,27 14,54 ING Verzekeringen ING Klikfonds Pensioen 2,32 4,20-1,30 5,27 9,76 Delta Lloyd Delta Deelnemingen Fonds 4,31 4,20-5,64 5,27 7,64 Kempen Orange Fund 4,38 4,20-5,97 5,27 7,26 Fortis Bank Fortis Small Companies Netherlands Fund 1,94 4,20-6,27 5,27 4,49 Kempen Capital Orange Oranje Participaties 4,78 4,20-8,20 5,27 3,61 Delta Lloyd Delta Lloyd Nederland Fonds 3,53-4,20-5,69 5,27 0,04- AEGON AEGON Equity Holland Fund 3,77-4,20-5,68 5,27 0,22- Robeco Groep Robeco Hollands Bezit 4,15-4,20-5,47 5,27 0,25- Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Nederland Fonds 4,30-4,20-5,57 5,27 0,56- RVS RVS Aandelen Fonds 4,31-4,20-5,57 5,27 0,56- De Goudse De Goudse Nederlandse Aandelenfonds 4,06-4,20-6,14 5,27 1,32- Levob Levob Hollandfonds 4,92-4,20-5,71 5,27 1,33- ING Verzekeringen ING Nederlandfonds Kapitaal 4,93-4,20-5,75 5,27 1,34- ING Bank ING Dutch Fund 5,10-4,20-5,62 5,27 1,43- De Goudse Verzekeringen De Goudse Holland Fonds 4,39-4,20-6,08 5,27 1,50- AEGON AEGON Index Plus Fund 5,26-4,20-5,60 5,27 1,51- REAAL Verzekeringen REAAL VGF Aandelen Nederland 5,33-4,20-5,58 5,27 1,53- ING Verzekeringen ING Nederlandfonds Pensioen 5,36-4,20-5,75 5,27 1,74- Bever Fund management DS (DamStaete) Premium 7,71-4,20-4,34 5,27 2,06- Zwitserleven Zwitserleven Aandelenfonds 5,25-4,20-6,01 5,27 2,12- streettracks streettracks SM AEX Index ETF 5,81-4,20-5,67 5,27 2,14- GENERALI GENERALI AandelenFonds Nederland 5,77-4,20-5,78 5,27 2,26- Levob Levob AEX+ Fonds 5,77-4,20-5,80 5,27 2,28- Allianz Holland Beleggingsgroep Allianz Aandelen Fonds 5,86-4,20-5,81 5,27 2,34- REAAL Verzekeringen AXA Aandelen Nederland 5,20-4,20-6,29 5,27 2,50- Fortis Bank Fortis AEX Index Fund 6,01-4,20-5,75 5,27 2,52- REAAL Verzekeringen REAAL Nederland Aandelen Fonds 5,99-4,20-5,77 5,27 2,56- Allianz Holland Beleggingsgroep Allianz Holland Fund 6,26-4,20-5,74 5,27 2,62- REAAL Verzekeringen REAAL PP Aandelenfonds Nederland 5,93-4,20-5,99 5,27 2,75- Falcon Falcon Nederlandse Aandelen Fonds (B units) 6,38-4,20-5,79 5,27 2,81- SNS Bank SNS Nederlands Aandelenfonds 6,47-4,20-5,80 5,27 3,02- Avéro Achmea Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds 6,08-4,20-5,79 5,27 3,05- FBTO Achmea FBTO (Achmea) Oranje Investerings Fonds 6,07-4,20-5,80 5,27 3,06- Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland 6,08-4,20-5,80 5,27 3,07- Fortis Bank Fortis Netherlands Fund 6,35-4,20-5,90 5,27 3,10- Achmea Achmea Nederland Aandelenfonds 5,92-4,20-6,08 5,27 3,14- ING Lux Asset Management ING (L) Invest Dutch Equity P CAP 6,86-4,20-5,84 5,27 3,43- SNS - REAAL Verzekeringen SNS Verzekerd Nederlands Aandelenfonds 6,70-4,20-6,17 5,27 3,93- SNS - REAAL Verzekeringen SNS Nederlandse AandelenPlusfonds 6,44-4,20-6,27 5,27 4,10- AEGON AEGON Nederland Index Fonds 8,01-4,20-5,81 5,27 4,40- REAAL Verzekeringen REAAL VGF VPV HollandHaven 11,68-4,20-6,14 5,27 8,45- Amsterdam, 1 mei Bijlage: toelichting MPI en Overzicht MPI

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS

KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS TEKST: LAURENS ROODBOL EN DENNIS DE VRIES KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS AANLEIDING Op eigen initiatief wordt regelmatig door Laurens Roodbol

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Waardering van woningcomplexen

Waardering van woningcomplexen Waardering van woningcomplexen Een nieuw perspectief op beleggen in woningcomplexen MSRE masterproof J.A. Kasteel Inleiding... 3 1 Waarderingsbegrippen en methoden... 5 1.1 Waarderingsbegrippen... 5 1.2

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie