Gedragscode Augustus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode Augustus 2011"

Transcriptie

1 Gedragscode Augustus 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met concurrenten 8 o Omgaan met overheden 9 o Omgaan met media 9 Hoofdstuk 2: Bedrijfsmiddelen 10 o Persoonlijk gebruik 10 o Budgetten 10 o Eigendommen van huurders 10 Hoofdstuk 3: Belangen, informatie en voorschriften 11 o Omgaan met de belangen van stadgenoot 11 o Omgaan met informatie van Stadgenoot 11 o Omgaan met voorschriften 12 o Omgaan met Arbo en milieuregels 13 Hoofdstuk 4: Gezondheid en veiligheid 14 o Agressie 14 o Omgaan met gezondheid 14 o Omgaan met veiligheidsmaatregelen 14 Hoofdstuk 5: Handhaving & Sancties 15 o Controle en handhaving 15 o Sancties 15 Hoofdstuk 6: Tot slot 16 2

3 Gedragscode Inleiding Als je werkt breng je vaak meer tijd door met je collega's dan met je familie en vrienden. Alle reden dus om extra aandacht te besteden aan goede onderlinge verhoudingen op je werk. Dat is vooral een kwestie van persoonlijke inzet: je gaat met je collega's om, zoals je ook zelf behandeld wilt worden. Open en eerlijk, zakelijk en vriendelijk. Dat is in het belang van je collega's én van jezelf. Het lastige is dat gedrag niet door iedereen hetzelfde wordt beleefd. Wat voor de één gewoon is, vindt een ander storend. Daarom is het zinvol een aantal uitgangspunten vast te leggen zodat ze voor iedereen duidelijk zijn. We willen normen en omgangsvormen bespreekbaar en helder maken: dat leidt tot integer gedrag en een goede werksfeer. Integriteit staat bij Stadgenoot hoog op de agenda. Daarom hebben wij o.a. de onderstaande (gedrag-) documenten opgesteld: Algemene gedragscode: dat is dit document Gedragscode , internet en gsm (zie Intranet) Protocol Vertrouwenspersoon (zie Intranet) Klokkenluidersregeling (zie Intranet) Waarden en normen leveren voor iedereen gedragsregels op; rechten én plichten. Deze gedragsregels geven duidelijkheid, zowel in de omgang met elkaar, als met klanten en leveranciers. Op die manier ontstaat een bedrijfsklimaat waarin ruimte is voor bedrijfstrots, loyaliteit, saamhorigheid, eigen initiatief, zelfstandigheid, openhartige discussie en ondernemingszin. Kortom, een bedrijfsklimaat waar we ons allemaal prettig bij voelen. De managementstijl van Stadgenoot is er op gericht onze medewerkers zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Hierbij hoort o.a. het delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden horend bij dat functieniveau. In verband met de uitoefening van hun functie hebben medewerkers in toenemende mate hun eigen relaties en zullen ze meer gebruikmaken van de bedrijfsmiddelen. Stadgenoot stimuleert ondernemingszin en eigen initiatief binnen de organisatie. Deze trend vraagt om duidelijke spelregels die concreet aangeven waar de grens ligt tussen zakelijk en privé-gebruik. Stadgenoot wordt door o.a. de media nauwlettend in de gaten gehouden; het gaat bij ons om de belangen van véél mensen en om véél geld. Dat maakt ons extra kwetsbaar. Daarom moeten we zorgvuldig omgaan met elkaar, met klanten en opdrachtgevers, maar ook met bedrijfsmiddelen en procedures. In deze spelregels, gebaseerd op de Nederlandse omgangsvormen, staat beschreven welke gedragsregels we bij Stadgenoot hanteren. Het lijkt allemaal simpel en vanzelfsprekend, maar de naleving vraagt discipline van ons allen! 1 1 Versie: augustus

4 Hoofdstuk 1: Mensen 1. Omgaan met elkaar Binnen Stadgenoot hechten we veel waarde aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan: open, eerlijk en met respect. Er zijn algemeen gangbare en objectieve normen waaraan ieder mens zich te houden heeft. Maar wat voor de één gewoon is, kan voor de ander storend zijn. Daarom willen wij onze omgangsvormen helder en bespreekbaar maken. Bestuur, directie en managers zijn zich te allen tijde bewust van hun voorbeeldfunctie! Medewerkers kunnen ook hun managers aanspreken op het niet naleven van de gedragsregels. Openheid hierbij is erg belangrijk. Indien gewenst kun je de directeur van de bedrijfseenheid of de adviseur P&O erbij betrekken Relaties en levenssfeer Stadgenoot respecteert ieders persoonlijke levenssfeer en bemoeit zich normaal gesproken niet met het gedrag buiten het werk. Maar als dat gedrag je functioneren echter duidelijk beïnvloedt, mag je leidinggevende daarover afspraken met je maken. Wanneer je buiten werktijd met je gedrag de zakelijke belangen of de reputatie van Stadgenoot schaadt, zullen wij hiertegen maatregelen treffen. Ook op je werk heb je een persoonlijke levenssfeer, al is deze uiteraard kleiner dan daarbuiten. Zo kun je vriendschappen of nog intiemere relaties met collega's hebben. Hoewel werk en liefde soms moeilijk samengaan, bemoeit het bedrijf zich daar niet mee maar wil er ook geen hinder van hebben. Houd daarom extra rekening met je naaste collega s als je een intieme relatie hebt met een andere collega Verstrengeling gezag -verhoudingen Relaties tussen medewerkers op dezelfde afdeling of tussen medewerker en managers komen voor. Wanneer in deze situatie de leidinggevende het functioneren van de ander moet beoordelen, is er geen sprake meer van objectiviteit. Het is dus verstandig een dergelijke relatie voorafgaand aan het planning -, ontwikkel -, of beoordelingsgesprek te melden bij de leidinggevende en/of bij de afdeling P&O om in goed overleg tot goede werkbare afspraken te komen Sleutelfunctionarissen Voor medewerkers in sleutelposities (bestuur, directeuren, managers, senioren en coördinatoren) geldt naast de inhoud van deze gedragscode nog een aantal specifieke regelingen: De RvC geeft opdracht bij indiensttreding van bestuurders tot een onafhankelijk accountonderzoek naar privévermogenspositie. Het bestuur bepaalt bij indiensttreding van directeur tot een onafhankelijk accountonderzoek naar privévermogenspositie. Verbod op handelen in aandelen met bij Stadgenoot opgedane voorkennis; Zorgvuldig omgaan met de zakelijk verstrekte creditcard; Activiteiten waarbij bedrijfsmiddelen / - tijd van Stadgenoot worden ingezet en waarvoor een financiële vergoeding tegenover staat, moeten vooraf om toestemming worden gevraagd aan het bestuur c.q. de directie. 4

5 1.4. Ongewenste intimiteiten Wat voor de een "zomaar een opmerking", een "blote" wandversiering of een beetje plagen is, kan een ander ervaren als seksuele intimidatie of ongewenste intimiteit. Exacte grenzen zijn hierbij moeilijk aan te geven. Daarom passen wij hier maar één regel toe: ongewenste intimiteiten horen in ons bedrijf niet thuis Discriminatie Discriminatie is verboden en strafbaar. Alle medewerkers van Stadgenoot worden gelijk behandeld ten aanzien van geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, functie, inschaling en werken in deeltijd Rassendiscriminatie Onder rassendiscriminatie verstaan wij discriminatie naar ras, kleur en/of afkomst. De klachten die worden gemeld bij managers, ondernemingsraad of afdeling P&O worden serieus genomen. Spreek je collega s aan als ze zich racistische uitlaten Pesten Binnen Stadgenoot vinden wij pesten niet acceptabel en zien dit als ongewenst gedrag. Wat voor de één een leuk grapje is hoeft voor de ander niet zo te zijn. Opmerkingen met een dubbele bodem zijn niet altijd prettig. Spreek je collega s direct aan als je vindt dat het grapje niet leuk is. Sta open voor opbouwende kritiek. Geef zelf het goede voorbeeld. Help je collega s als je merkt dat zij gepest worden. Wat kun je zelf doen? Overkomt het je toch, laat dan degene die je lastig valt duidelijk weten dat je daarvan niet bent gediend. Dat is in de praktijk heel moeilijk. Medewerkers twijfelen, schamen zich er soms voor, voelen zich soms zelfs schuldig, of zijn bang voor de gevolgen. Ga in álle gevallen direct naar je leidinggevende, adviseur P&O of bedrijfsarts. Of stap in het geval van ongewenste intimiteiten naar de vertrouwenspersoon. Wat kunnen wij doen? Wij nemen jou in elk geval uiterst serieus. Wij staan garant voor geheimhouding, discretie en anonimiteit. Je kunt ook rekenen op ondersteuning en opvang tijdens en na de klachtenbehandeling. Een ding is zeker: medewerkers hoeven niet bang te zijn voor de gevolgen van een melding. Stadgenoot tilt zwaar aan een gegronde klacht op dit gebied. De manager van de afdeling P&O en de verantwoordelijke directeur nemen de klacht in behandeling Diefstal Het is treurig, maar ook binnen ons bedrijf wordt gestolen. Om een vinger aan de pols te houden, laten wij regelmatig onderzoek doen door een bedrijfsrecherchebureau. Wie schuldig is bevonden aan diefstal krijgt ontslag op staande voet. Hoe kun je diefstal voorkomen? Laat geen waardevolle zaken in je jaszakken zitten. Berg waardevolle persoonlijke en bedrijfsbezittingen goed op, in een afgesloten lade of kast. Laat ze niet onbeheerd op je bureau of in je auto achter (ook niet "heel even"); Wees alert. Tref je een onbekende aan op een plek waar je dat niet zou verwachten, vraag dan wie hij is of wat hij daar zoekt. Meld verdacht gedrag aan je leidinggevende. Wat doe je als je slachtoffer van diefstal? Mis je spullen van Stadgenoot, geef dit dan direct door aan de manager Interne Services. Die verzorgt de aangifte bij de politie. 5

6 Voor persoonlijke spullen doe je zelf aangifte. Met deze aangifte kun je eventueel bij de afdeling P&O een tegemoetkoming in de kosten vragen. Wie gelegenheid heeft geboden tot diefstal krijgt niets vergoed (bijvoorbeeld portemonnee op tafel laten liggen of in jas laten zitten) Werktijd Wees op tijd als je een vergadering hebt. Kom je afspraken na met je collega s, met klanten en met ieder ander met wie je op je werk te maken hebt. Afspraken met dokter en tandarts worden zoveel mogelijk buiten werktijd in eigen tijd gemaakt Taalgebruik en kleding Onze uitstraling is zakelijk en modern, en onze voertaal is Nederlands. We letten op ons taalgebruik en spreken externe klanten in eerste instantie altijd met u aan. Je kleding is schoon en verzorgd. Kleding en accessoires die tot discussie leiden zijn niet wenselijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat te korte rokken of broeken, gezichtsbedekkende kleding, opzichtige piercings, diepe decolletés en blote buiken niet zijn toegestaan. 2. Omgaan met klanten 2.1. Privacy De klant heeft recht op zijn privacy. Dat geldt vooral bij de klant thuis (een grondrecht!). Maar ook wat betreft zijn gegevens. Hoe gaan we daar bij Stadgenoot mee om? We gebruiken gegevens alleen in het belang van het bedrijf, voor het doel waarvoor de informatie is verzameld. Soms zijn we verplicht om gegevens van de klant aan derden te verstrekken (strafrechtelijk, fiscaal). Wat doe je in een dergelijke situatie? Algemene uitspraken zijn hierover niet te doen en de wetten veranderen voortdurend. Maar houdt in principe vast aan onderstaande globale regels. Degene die om de gegevens vraagt moet zich legitimeren en zijn vraag wettelijk onderbouwen. Je laat dit vervolgens toetsen door de afdeling Juridische Zaken. We mogen wel anonieme gegevens van klanten verwerken in de gebruikelijke enquêtes (zoals van het CBS). 2.2 Gelijke behandeling Elke klant heeft recht op gelijke behandeling. Dit is een heel principieel punt. We ontvangen elke klant goed en serieus, ongeacht inkomen, uiterlijk of opleiding. Intimidatie, pesten of afpoeieren zijn uit den boze. Kosten, baten en risico s zijn goede zakelijke afwegingen voor het stellen van prioriteiten. Dus níet de persoonskenmerken van de klant! Gebeurt dit toch, dan vat Stadgenoot dit zeer ernstig op (zie hoofdstuk 5: Sancties). 3. Omgaan met leveranciers Via leveranciers leveren wij onze producten en diensten aan onze klanten. Adviseurs en investeerders (leverancier van geld) beschouwen wij ook als leveranciers. Wij hebben als opdrachtgever, net als de klant, recht op de leveranciers met de beste prijs/ prestatieverhouding. De leverancier die in die zin het beste scoort, zou de opdracht kunnen krijgen. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de leverancier die rechtstreeks aan onze klant levert. De klant mag nooit de dupe worden van zijn gedrag of werk. Wij kunnen in die situaties de leveranciers daarop aanspreken Privé inzet van zakelijke relaties / partners Je meldt vooraf aan je leidinggevende dat je werkzaamheden in de privésfeer laat doen via een relatie van Stadgenoot. Een offerte moet altijd vooraf worden overlegd en deze offerte wordt beoordeeld door een deskundige medewerker (te bepalen door de directeur Vastgoed) 6

7 van de afdeling Vastgoed. Deze situatie kan zich ook voordoen bij een ander soort relatie dan voor vastgoed gelieerde activiteiten Geschenken aannemen Gunsten/geschenken die worden aangeboden of gegeven door derden met het doel je te bewegen iets te doen of na te laten moeten altijd worden geweigerd. De onafhankelijkheid mag niet in gevaar komen. Door het aannemen van gunsten/geschenken mogen er geen (on-)bewuste verplichtingen ontstaan. Beoordeel wel of de aangeboden geschenken of gunsten algemeen gebruikelijk en aanvaardbaar zijn en wees alert op bedrijven die nog geen leverancier zijn van Stadgenoot. Het is te allen tijde niet toegestaan gunsten/geschenken op het privé adres te ontvangen, omdat dit de indruk kan wekken dat anderen er niet van mogen weten. Het aanbieden van relatiegeschenken of gunsten anders dan via het bedrijfsadres is niet toegestaan. We gaan er vanuit dat de wijze waarop we intern met elkaar omgaan, uitstraling heeft op de manier waarop we met klanten omgaan. Bij Stadgenoot hanteren we hiervoor een aantal uitgangspunten. Die betekenen concreet: Behulpzaam, betrouwbaar en effectief in houding en gedrag; Klanten nauwkeurig en juist informeren; Afspraken met klanten op tijd nakomen; Vragen op tijd, vriendelijk en zakelijk beantwoorden; Contracten naleven; Alleen toezeggingen doen over onze organisatie, producten en diensten waarvan we zeker zijn dat we ze na kunnen komen; De klant altijd proberen te begrijpen, actief luisteren en in eigen woorden de vraag of het probleem herformuleren; Houd rekening met cultuurverschillen; Wijs de klant bijtijds op zijn/haar rechten (bijvoorbeeld de huurcommissie, de klachtenprocedure) en help de klant ook hierbij aan voldoende informatie en ondersteuning. Een kleine service is vaak snel geleverd en een tevreden klant is goud waard. Daarmee kunnen wij klanten binden. Wees dus behulpzaam. Een ontevreden klant vertelt zijn verhaal misschien wel 30 tot 40 keer verder! Kun je de klant niet snel genoeg tevreden te stellen, roep er dan een collega bij. Wees alsjeblieft niet te trots of snel gekrenkt - dan schaad je jezelf en het bedrijf. Een klant die bijvoorbeeld ten onrechte geen service heeft ontvangen of veel te lang heeft moeten wachten mag je op eigen gezag een klein geschenk geven (bijvoorbeeld een bloemetje) of extra service verlenen. Alle gunsten / geschenken meld je bij je leidinggevende. Je geeft aan bij je leidinggevende wat de gunst/het geschenk is; Wat de (geschatte) waarde van het geschenk of de gunst is; Wie de gever is; Wat de aanleiding of omstandigheid is om te geven. 7

8 3.3. Vrienden en familie Het is mogelijk dat een vriend of familielid uit het persoonlijke netwerk van de medewerker wordt aanbevolen als potentiële nieuwe medewerker van Stadgenoot. Dat kan positief zijn voor alle betrokkenen. Maar je zult zo'n relatie binnen Stadgenoot niet zelf kunnen behartigen. Mogelijke belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Informeer de leidinggevende die besluiten neemt altijd vooraf over deze specifieke relaties. Als de relatie te "intiem" is raden we deze in de buurt van jouw werk of zelfs binnen Stadgenoot af. Je brengt jezelf en het bedrijf namelijk in een lastige situatie. Wees dus naar beide kanten duidelijk en open over je positie en je relaties en meld het altijd van tevoren. 4. Omgaan met opdrachtgevers en partners Beleggers of afnemers in samenwerkingsverbanden beschouwen wij ook als opdrachtgevers en partners. De relatie met hen ligt tussen die met een klant en die met een leverancier in. Met hen streven we wederzijds voordelige relaties na. Ook hier geldt: zij verdienen de service waar de klant recht op heeft Geschenken aanbieden Bij deze relaties geldt, dat Stadgenoot hen alléén geschenken en giften biedt, die algemeen gebruikelijk en aanvaard zijn. Zakenlunches, uitnodigingen voor recepties, of een onkostenvergoeding voor het bijwonen van door ons georganiseerde gelegenheden zijn toegestaan, mits de kosten gepast zijn Informatieverstrekking Opdrachtgevers en partners krijgen alle informatie die zij voor een goed functioneren van hun relatie met Stadgenoot nodig hebben. Hier draait het echter om samenwerking, niet om concurrentie zoals bij leveranciers. Informatie die wij verstrekken hoeft niet voor alle partijen gelijk te zijn. Er zijn natuurlijk wel grenzen. Privacygevoelige gegevens van klanten of collega's, concurrentiegevoelige gegevens van leveranciers verstrekken wij nooit. 5. Omgaan met concurrenten Concurrentie is volgens Stadgenoot een goede motivatie om tot betere prestaties te komen. Om de concurrentie vóór te zijn, is het van belang de verwachting van de klant te kennen, hieraan tegemoet te komen of deze zelfs te overtreffen. Je mag de voordelen van het aanbod van Stadgenoot tegenover alle klanten eerlijk vergelijken met die van onze concurrenten. Echter zonder negatieve opmerkingen over hen te maken. Je mag informatie over de concurrent verzamelen en deze voor Stadgenoot gebruiken, behalve wanneer de concurrent zelf deze informatie als vertrouwelijk beschouwt. Oneigenlijk is die informatie die een ander (bijvoorbeeld een leverancier, een (ex-) medewerker of een andere concurrent) verspreidt terwijl je weet dat dat niet de bedoeling is. Deze informatie moet je negeren. Wat verder van belang is te weten: Concurrenten krijgen geen vertrouwelijke informatie van Stadgenoot. Algemeen toegankelijke informatie (jaarstukken, brochures e.d.) geven mag wel; Stadgenoot zal klanten nooit beletten producten van concurrenten te kopen. Gedwongen winkelnering of koppelverkoop is verboden; Stadgenoot zal leveranciers nooit beletten hun producten aan concurrenten te leveren, behalve wanneer Stadgenoot een intellectueel recht op (een deel van) deze producten heeft. 8

9 6. Omgaan met overheden De overheid bestaat uit het Rijk, de provincie, de gemeente en instanties zoals het Centraal Fonds. De overheid kent vele gedaanten in relatie met Stadgenoot. Voor zover zij klant, leverancier, adviseur of concurrent is, gelden de bij die relaties beschreven regels. Maar de overheid heeft ook altijd een publieke functie. Behalve klant of opdrachtgever, is de overheid tegelijkertijd regelgever, vergunningverlener, toezichthouder en rechtshandhaver. Daarom moeten we overheidsbeleid, voorschriften en wetten goed begrijpen en strikt naleven. Geschenken en gunsten Omdat wij elke indruk van oneigenlijke beïnvloeding willen voorkomen, hebben we voor de omgang met overheden afspraken op papier gezet. Als Stadgenoot geschenken en gunsten aanbiedt aan mensen die voor de overheid werken dan worden te allen tijde de regels van de overheid gerespecteerd; Financiële bijdragen aan politieke partijen vanuit Stadgenoot zijn ook verboden. Ook anderen zetten we hiertoe niet aan; Voor alle overheidsdiensten betaalt Stadgenoot de normale prijs - ook voor toegangsbewijzen voor politieke evenementen. Bedrijfsmiddelen van Stadgenoot mogen niet gratis ter beschikking van de overheid worden gesteld. 7. Omgaan met media Mocht je een journalist aan de telefoon krijgen of mocht je aangesproken worden door een journalist, dan verbind je de journalist door met de afdeling Communicatie & Marketing. Zij is verantwoordelijk voor het begeleiden en afhandelen van persvragen. Het bestuur en de directeuren van Stadgenoot zijn woordvoerders. Medewerkers staan geen journalisten te woord en doen geen uitspraken over zaken die over Stadgenoot gaan, tenzij dit is aangegeven door één van de directieleden of de manager Communicatie & Marketing. Toch kan het voorkomen dat je een journalist aan de telefoon krijgt. Wat doe je dan? Noteer de naam van de journalist, voor welke media hij/zij werkt en telefoonnummer; Vraag ook aan de journalist wanneer zijn/haar deadline is; Neem direct contact op met de afdeling Communicatie & Marketing en geef de gegevens door; De afdeling Communicatie & Marketing neemt het vanaf hier over en zorgt voor de verdere afhandeling. 9

10 Hoofdstuk 2: Bedrijfsmiddelen Bedrijfsmiddelen zijn middelen waarmee je je werk efficiënter en effectiever kunt uitvoeren. Denk hierbij aan computer, gereedschap, telefoon, auto, werkkleding, tankpas, parkeerapparaat, fax, software, Internet, et cetera. Je bent verplicht om die middelen goed te leren gebruiken. Hiervoor bestaan handleidingen en cursussen. 1. Persoonlijk gebruik Je mag een aantal van deze bedrijfsmiddelen ook thuis voor jezelf gebruiken, mits je er zorgvuldig en conform de spelregels mee omgaat. Het gebruik van verkeer, internet en mobiele informatiedragers staat omschreven in de betreffende gedragscode. Voorkom diefstal, zorg voor voldoende beveiliging. Plezier aan het gebruik ervan en het ermee leren werken is goed. Fout is om deze bedrijfsmiddelen vooral voor je vertier te gebruiken of om er zelf geld mee te verdienen of kosten mee te besparen. Overtollige apparatuur lever je in bij de afdeling Interne Services. Ook overbodige spullen zijn niet automatisch beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Je mag er wel om vragen en er soms zelfs een bedrag voor bieden. Zodra je communicatiemiddelen gebruikt tijdens het werk, mogen wij er vanuit gaan dat het daadwerkelijk voor de zaak is. Wat kan wel? Het persoonlijke gebruik van de telefoon is toegestaan, maar voor korte (nood-)zakelijke communicatie. En wat niet? Langdurige privé-gesprekken aan de telefoon, hetzij je vaste of mobiele telefoon (lees hier ook: privé GSM): die zijn storend voor je directe omgeving en kosten tijd en geld (indien je gebruik maakt van Stadgenoot telefonie) Veel correspondentie, faxen, kopiëren en internetten voor privé-doelen; Inzage in een brief of weigeren en daarbij een beroep doen op recht op privacy. Merk je zelf dat je wel erg vaak privé belt en t, doe het dan in je vrije tijd, met je eigen spullen. 2. Budgetten Ook bedrijfskapitaal is een bedrijfsmiddel. Hiermee worden de bedrijfsdoelstellingen bereikt. Onjuiste, onnodig inefficiënte en onbevoegde bestedingen zijn niet correct. Je hoeft niet de hand op de knip te houden bij een klant of leverancier, als je hen of Stadgenoot hiermee van dienst kunt zijn. Want dan komt er niets meer tot stand. Vaak kost het minder om de klant gelijk te geven en je bereikt er meer mee. Toch wil Stadgenoot dat je zorgvuldig met het geld omgaat. Neem je geen onnodige risico's? Snap je wel hoe het geld besteed wordt? Ben je bevoegd tot de uitgave? Twijfel je? Neem de tijd en oriënteer je goed om tot een juiste beslissing te komen. 3. Eigendommen van huurders Onder eigendommen van huurders verstaan wij de persoonlijke bezittingen van onze huurders. Het spreekt voor zich dat wij niet aan de bezittingen van onze huurders komen of deze ons toe-eigenen. Hiervan kan worden afgeweken op schriftelijk verzoek van huurders en/of hun erfgenamen. Indien Stadgenoot wel zich genoodzaakt ziet om aan persoonlijke bezittingen te komen van onze huurders is daarvoor de specifieke procedure Goederen Verwijderen voor opgesteld. 10

11 Hoofdstuk 3: Belangen, informatie en voorschriften 1. Omgaan met de belangen van Stadgenoot In je werk dien je de belangen van Stadgenoot. Daarom moet je je onafhankelijkheid bewaren, professioneel handelen en integer beslissingen nemen. Een persoonlijke relatie of een persoonlijk voordeel kan het belang van Stadgenoot beïnvloeden. Het is jouw verantwoordelijkheid dergelijke situaties te voorkomen. Meld het direct wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zelfs wanneer ze slechts je beoordelingsvermogen beïnvloeden Werken buiten het bedrijf Er zijn nevenwerkzaamheden die kunnen leiden tot belangenverstrengeling of die botsen met het belang van Stadgenoot. In het uiterste geval kunnen ze zelfs het imago van Stadgenoot beschadigen. Dit soort nevenwerkzaamheden is dus niet toegestaan. Om te voorkomen dat je nevenwerkzaamheden je in een lastige positie brengen, moet je de nevenwerkzaamheden die je van plan bent te gaan doen vooraf met je leidinggevende bespreken. Die beoordeelt of ze wel of niet zijn toegestaan. Om te beoordelen of de nevenwerkzaamheden verantwoord zijn, zijn de volgende aspecten van belang: Leid je werk bij Stadgenoot er onder tot het verkrijgen van de nevenwerkzaamheden? Is er sprake van tegengestelde belangen tussen Stadgenoot en de nevenwerkzaamheden? Maak je voor je nevenwerkzaamheden gebruik van gegevens van Stadgenoot? Hebben je nevenwerkzaamheden invloed op je collegiale verhoudingen? Heb je te maken met personen/bedrijven met wie je ook bij Stadgenoot zaken doet? Heb je familieleden en /of heb je nevenfuncties in of betrokkenheid bij bedrijven die in de sfeer van verwerving, bemiddeling, beheer etc. werkzaam zijn, dan moet dit vooraf gemeld worden bij je direct-leidinggevende. Tijdens de werktijd voor Stadgenoot moet je beschikbaar zijn. De normale inzet voor het werk bij Stadgenoot mag ook niet lijden door werken elders. Werken voor klanten, concurrenten en relaties (leveranciers, adviseurs, partners en dergelijke) van Stadgenoot is verboden. Bij werken buiten het bedrijf mag je alleen met toestemming bedrijfsmiddelen van Stadgenoot gebruiken. Het moet dan om een bescheiden, duidelijk omschreven en voor de hand liggend gebruik gaan. Gebruik nooit je gezag of positie voor het werken buiten het bedrijf Politieke nevenfuncties Medewerkers mogen op persoonlijke titel officiële politieke functies vervullen. Meld dit wel aan je leidinggevende. Stadgenoot respecteert in overleg - de rechten die medewerkers volgens de wet of CAO hebben, bij het vervullen van deze functies Persoonlijke financiële belangen Leen geen geld van of aan klanten, concurrenten en andere relaties. Neem ook geen andere beduidende financiële belangen in de organisatie van relaties. Dit veroorzaakt tegenstrijdige belangen. 11

12 2. Omgaan met informatie van Stadgenoot 2.1. Vertrouwelijke informatie Informatie over bedrijfsstrategieën, aankopen, producten, diensten, techniek, ontwerpen, projecten e.d. zijn voor ons bijzonder waardevol. Als anderen daarover zouden beschikken kunnen wij daar schade door oplopen. De gegevens van Stadgenoot zijn vertrouwelijk; je gebruikt ze in het belang van je werk en dat van je collega s; ze zijn niet bedoeld voor derden. De gegevens van onze medewerkers, klanten en relaties behandelen wij vertrouwelijk en alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Je mag natuurlijk met familie, vrienden en kennissen discreet over Stadgenoot en je werk praten. Maar praat niet met anderen over belangrijke kwesties van Stadgenoot als dat schadelijk voor ons kan zijn. Wees extra voorzichtig bij concurrenten, relaties en de overheid. Bij twijfel stap je naar je leidinggevende Vastleggen, vermenigvuldigen en vernietigen van informatie Je vermenigvuldigt en verspreidt informatie alleen voor collega s die de betreffende informatie voor hun werk nodig hebben. Om verspilling tegen te gaan is het nuttig de verspreiding te beperken. Alle bedrijfsinformatie leg je nauwkeurig en controleerbaar vast in de daartoe bestemde bestanden/systemen. Houd geen rekeningen, transacties, geldbedragen of activa bij buiten de boekhouding. Het aanpassen of vervalsen van de boeken of dossiers is verboden evenals het openen of houden van een geheime rekening. Overbodige, onjuiste, of onbruikbare gegevens kun je vernietigen. Zijn deze gegevens voor anderen belangrijk (economisch waardevol of privacygevoelig), zorg dan dat je ze correct vernietigt bijvoorbeeld via Interne Services Beveiliging van informatie Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw gegevens moet je deze goed opbergen en beveiligen. Laat geen papieren slingeren op de werkplek, sluit de kasten af, gebruik codes voor vertrouwelijke digitale gegevens, en geef codes of sleutels niet door. Gebruik eventueel de beschikbare lockers Personeelsdossiers De afdeling P&O, je manager en jijzelf mogen je eigen dossier inzien. In dit geval moet je dat wel van te voren aangeven. Je dossier is strikt vertrouwelijk. Het bestuur, directie en de betreffende manager mag jouw dossier inzien als dat voor het werk nodig is. Bovendien moet de afdeling P&O daar toestemming voor geven. Overtreding van deze regels vat het bedrijf buitengewoon ernstig op, vooral wanneer je deze gegevens zonder toestemming, in het belang van jezelf of buiten het beoogde doel (laat staan buiten het werk) beoogt te gebruiken of gebruikt. Andersom mag je ervan uit gaan dat de werkgever zeer zorgvuldig omgaat met jouw privacygegevens. Uitsluitend wanneer wij juridisch verplicht zijn gegevens van medewerkers te verstrekken doen wij dit, bijvoorbeeld in geval van een fiscale wet of een gerechtelijke uitspraak. Dit zullen wij dan van te voren melden. 3. Omgaan met voorschriften Stadgenoot is verplicht een grote hoeveelheid voorschriften na te leven. Iedereen heeft er op zijn eigen gebied mee te maken, raadpleeg bij twijfel managers, onze juristen of andere deskundigen. Probeer het belang en de betekenis te begrijpen en daar naar te handelen. Mogelijke gevolgen door niet naleving zijn zéér divers: financiële schade, persoonlijk leed, maatschappelijke of ecologische schade et cetera. 12

13 3.1. Bouwvoorschriften Bouwvoorschriften hebben veelal betrekking op hygiëne en veiligheid. Het met voeten treden hiervan is gevaarlijk voor onze klanten, medewerkers en leveranciers Woonruimteverdeling/Huur - en huurprijswetgeving In een schaarse woningmarkt worden vraag en aanbod door voorschriften aan elkaar gekoppeld. Pas ze dan vooral doelmatig toe. Leg elke toewijzing altijd controleerbaar vast. Ook de huurbescherming en de huurprijswetgeving zijn gevoelige onderwerpen in onze branche. Handhaving van deze regels is belangrijk bij de beoordeling van de integriteit van onze corporatie. Stadgenoot past ook de normen toe die beschreven staan in de gedragscode van Aedes. Je kunt deze nalezen via Intranet. 4. Omgaan met Arbo - en milieuregels Om de invloed van ons werk op het milieu tot een minimum te beperken, moeten wij allerlei wetten en voorschriften naleven. Deze regels zijn er ook om de gezondheid van onze klanten en medewerkers te beschermen. Onze leveranciers moeten hieraan eveneens voldoen. 4.1 Milieuvoorschriften Wanneer in het kader van milieuvoorschriften gegevens gecontroleerd of vastgelegd moeten worden, ga dan zorgvuldig te werk. Raak je op de hoogte van een milieubedreigende situatie meld dit dan direct aan je leidinggevende; Houd je altijd aan afvalverwerkings- en recyclingsprocessen en voorschriften. Knoei er niet mee, verander ze niet eigenhandig; Berg gevaarlijke stoffen strikt volgens de voorschriften op; Transporteer en verwerk gevaarlijke stoffen altijd volgens de geldende procedures Eigen verantwoordelijkheid Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en voor die van anderen voor zover je die kunt schaden. Stel jezelf op de hoogte van de risico's die verband houden met je werk, de middelen die je daarbij gebruikt en hoe je die gebruikt. We houden ons ook bij de klant aan de (veiligheids-)voorschriften en vergunningen. Je houdt dus je veiligheidsschoenen aan en je helm op; trek desnoods de werksloffen over je schoenen heen. Onveilige middelen en omstandigheden moet je direct melden bij je leidinggevende Workpace / RSI / beeldschermwerk RSI en Beeldschermwerk RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelnaam van allerlei verschillende klachten aan de hand, pols, elleboog, schouder of nek als gevolg van herhaalde bewegingen, een verkeerde houding of als gevolg van het ontbreken van beweging. Stadgenoot probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat een medewerker als gevolg van RSI arbeidsongeschikt wordt. Iedere (nieuwe) medewerker ontvangt een brochure Gezond werken doe je zo en moet de adviezen en de tips die hierin staan vermeld opvolgen. Deze adviezen moeten ook op de thuiswerkplek opgevolgd worden. 13

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Negen gouden regels. Integriteitscode Mitros

Negen gouden regels. Integriteitscode Mitros Negen gouden regels Integriteitscode Mitros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inleiding 1 Waarom integriteitsbeleid? 1 De integriteitscode 2 Bijbehorende regelingen en protocollen 2 Klokkenluidersregeling 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT?

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Wij werken met 7 800 ambtenaren bij de stad Antwerpen. De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland juni 2007 Inleiding Deze notitie bevat de integriteitcode van Wonen Noordwest Friesland. Hierin staat aangegeven wat bij Wonen Noordwest Friesland verstaan

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode Zo doen wij het gewoon Integriteitscode De Huismeesters 2015 Zo doen wij het gewoon! Integriteit, binnen de corporatiewereld hebben we het er vaak over. En terecht, want we willen integer zijn, oftewel:

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

dragscode Gedra Gedrags code scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge DSW Gedragscode Gedragscod

dragscode Gedra Gedrags code scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge DSW Gedragscode Gedragscod Gedragscode Ge scode Gedragscode Gedrag DSW Gedragscode Gedragscod dragscode Gedra scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge Gedrags scode Gedragscode Gedrag D i e n s t S o c i a l e We r k v o o r z i e n

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Ondergetekende heeft kennis genomen van deze Integriteits- en gedragscode en gaat hiermee akkoord: (handtekening) Naam medewerk(st)er: Datum:

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

Integriteitscode van Mitros. Negen gouden regels. www.mitros.nl

Integriteitscode van Mitros. Negen gouden regels. www.mitros.nl Integriteitscode van Mitros Negen gouden regels www.mitros.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 De integriteitscode, negen gouden regels 4 Klokkenluidersregeling 5 Wat als 5 De basisprincipes 6 Negen gouden regels

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedragscode voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Gedragscode voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedragscode voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Gedragscode voor de organisatie AANLEIDING Mag ik een geschenk aannemen van een relatie? Hoe gaan we om met

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2.3 Maatschappelijk verantwoord handelen 10

1 Inleiding 2. 2.3 Maatschappelijk verantwoord handelen 10 Gedragscode Tauw Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden en gedrag 4 2.1 Integriteit 5 2.1.1 Onafhankelijkheid 2.1.2 Wet- en regelgeving 2.1.3 Open en eerlijk 2.1.4 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding Een organisatie valt of staat met de mensen die er werken. Iedere medewerker is voor een deel in dat grote geheel verantwoordelijk; ieder

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedrags-/integriteitscode

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Gedrags-/integriteitscode ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedrags-/integriteitscode ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Integriteitsbeleid AANLEIDING De corporatiesector is de laatste jaren meerdere malen geconfronteerd met incidenten

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S Hoe gaan we om met onze klant en met elkaar? U als medewerker draagt bij aan het professionele en klantgerichte karakter van het ziekenhuis.

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Zonder twijfel Zo gaan we met elkaar om Integriteitscode van Domesta

Zonder twijfel Zo gaan we met elkaar om Integriteitscode van Domesta Zonder twijfel Zo gaan we met elkaar om Integriteitscode van Domesta Vastgesteld op 13 mei 2014 C.F. Weelink, directeur Inleiding Wat is integriteit? Als je strikt en rechtlijnig bent, is dat dan ook integer?

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte Deze regeling wordt vastgesteld door de directie en treedt in werking op de datum van ondertekening. De regeling behoeft de goedkeuring

Nadere informatie