Zakelijke gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijke gedragscode"

Transcriptie

1 Zakelijke gedragscode

2 Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben de verantwoordelijkheid om de ethische basis te vormen van ons bedrijf en ons merk te blijven verbeteren door ons te houden aan de hoogste normen van eerlijkheid, rechtvaardigheid en integriteit bij het uitvoeren van onze taken. Het nemen van de juiste beslissing wijst zich niet altijd vanzelf. Daarom hebben wij een zakelijke gedragscode ontwikkeld. Dit is een uitermate belangrijk document waarin de verwachtingen, die AbbVie van al haar medewerkers heeft, op een duidelijke manier worden beschreven. Al meer dan een eeuw bouwt AbbVie voort op het principe van zaken doen op de juiste wijze. Het begon met Dr. Wallace Abbott, een van de grondleggers van ethiek in de farmaceutische industrie, die als eerste de hoge eisen van veiligheid en krachtdadigheid als basis van de moderne gezondheidszorg vaststelde. Onze Code geeft een vaste vorm aan deze principes om zo de grote traditie van Abbott naar AbbVie wereldwijd en toekomstgericht voort te zetten. De Code biedt richtlijnen voor en richting aan onze inspanningen. Hierin wordt beschreven waarin wij geloven en waarnaar wij streven om datgene wat nodig is te verstrekken aan degenen die wij helpen: patiënten, zorgverleners, aandeelhouders, zakelijke partners en onze collega s. De Code ondersteunt de waarden van ons bedrijf vernieuwen, presteren, zorg verlenen en duurzaamheid die bepalen wie wij zijn en die onze acties sturen. We dragen allemaal de verantwoording om te leven volgens onze voorschriften en waarden. Dit helpt AbbVie zich te onderscheiden, verzekert ons succes en beïnvloedt uiteindelijk de kwaliteit van het leven van degenen die wij dienen. Ons voortdurend succes is afhankelijk van het vertrouwen van onze klanten, zakelijke partners en van elkaar. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om onze werkzaamheden in de gaten te houden, vragen te stellen en zorgen te melden, zonder angst voor vergelding. Het niet naleven van de gedragscode stelt AbbVie en onze mensen bloot aan mogelijke strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid en zet onze reputatie en succes op het spel.

3 Vergeet daarom niet de gedragscode te raadplegen wanneer u voor een moeilijke keuze komt te staan. Wenst u dit nog verder te bespreken, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw AbbVie management en collega s, met inbegrip van onze afdelingen Juridische Zaken en Ethiek en compliance, die altijd voor u klaar staan. Heeft u nog vragen? Onze Hulplijn Ethiek en Compliance is gratis en altijd bereikbaar, 24/7. Ik dank u voor het strikt naleven van de gedragscode en de essentiële principes hierin en voor uw bijdrage aan het groot maken en het blijvende succes van AbbVie. Richard A. Gonzalez Bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer UW VERANTWOORDELIJKHEID

4

5 Inhoud Onze waarden Pagina 2 Onze waarden naleven Pagina 4 Ethiek, compliance en onze waarden Wie zijn wij en wat doen wij Pagina 4 Onze Code en compliance van wet- en regelgeving wereldwijd Pagina 4 Eerlijk handelen Pagina 6 Vragen stellen en zorgen melden Pagina 6 Hulplijn gebruiken en contact opnemen met de afdeling Ethiek en Compliance Pagina 8 Meewerken aan onderzoeken en enquêtes Pagina 10 Controle en toezicht Pagina 12 Verantwoording en discipline Pagina 12 De juiste beslissing nemen Pagina 12 Om hulp vragen Pagina 14 Patiënten zijn onze prioriteit Pagina 16 Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg naleven Pagina 16 Patiëntveiligheid handhaven Pagina 18 Privacy van patiënten- en klanten beschermen Pagina 19 Onderzoeken en klinische studies uitvoeren Pagina 20 Interactie hebben met zorgverleners en andere klanten Pagina 22 Onze verplichtingen naar elkaar naleven Pagina 24 Samenwerking en respect Pagina 24 Gelijke kansen bevorderen Pagina 24 Intimidatievrije werkplek handhaven Pagina 26 Veiligheid, beveiliging en een gezonde werkomgeving bevorderen Pagina 28 Persoonsgegevens van werknemers beschermen Pagina 30 Verantwoordelijkheid aangaan en verantwoording kunnen afleggen aan onze aandeelhouders, het publiek en onze zakelijke partners Pagina 32 Onze middelen verstandig gebruiken Pagina 32 Vertrouwelijke informatie beschermen Pagina 34 Elektronische media en sociale netwerken correct gebruiken Pagina 34 Communiceren met het publiek Pagina 36 Belangenconflicten Pagina 38 Nauwkeurige boekhouding en administratie voeren Pagina 40 Omkoping en corruptie bestrijden Pagina 42 Antitrust- en mededingingswetgeving naleven Pagina 44 Handel met voorkennis voorkomen Pagina 45 Bedrijfsinformatie verkrijgen Pagina 46 Wetgeving inzake internationale handel naleven Pagina 48 Onze betrokkenheid als wereldburger Pagina 50 Iets terugdoen voor de samenleving waarin we leven en werken Pagina 52 Deelnamen aan politieke en charitatieve activiteiten Pagina 52 Milieu beschermen Pagina 53 Vrijstellingen en wijzigingen Pagina 54 Index Pagina 56 Hulplijn gebruiken en contact opnemen met de afdeling Ethiek en Compliance Pagina 58 Certificering Pagina 59 1

6 Onze waarden Vernieuwen De nieuwste wetenschap en commercialisering Ons bedrijf is leidinggevend op het gebied van oplossingen gericht op menselijke behoeften dankzij ons baanbrekende werk met innovatieve behandelingen en producten, levensreddende medische hulpmiddelen en nieuwe manieren van gezondheidszorg. Bij AbbVie staat vernieuwen voor de nieuwste wetenschap en innovatieve uitvoering. Presteren Klantgerichte resultaten en uitvoering van wereldklasse We streven naar zinvolle resultaten we stellen hoge eisen aan onszelf en aan elkaar omdat ons werk grote invloed heeft op het leven van anderen. We streven ernaar samen te werken om oplossingen te bieden die effectief en winstgevend zijn. Onze focus op uitvoering en samenwerking zorgt ervoor dat we onze beloften aan elkaar en aan degenen die we helpen, nakomen. Zorg verlenen Een verschil maken in het leven van mensen Zorg verlenen staat centraal in het werk dat we doen om mensen te helpen gezonder te leven. We hebben groot respect voor het leven van iedereen die met ons bedrijf te maken heeft, inclusief medewerkers en klanten. Ons respect voor mensen blijkt uit wat we doen en hoe we handelen. Duurzaamheid Toewijding en doel Duurzaamheid betekent dat wij zowel trouw blijven aan onze tradities als ons blijven richten op de toekomst. Wij zullen er altijd zijn om mensen gezond te houden. Wij komen onze beloften na en handelen volgens al onze waarden. We groeien door onze intellectuele nieuwsgierigheid en de wens om voortdurend te leren en te verbeteren. 2

7 3

8 Onze waarden naleven Ethiek, compliance, en onze waarden Wie zijn wij en wat doen wij Elke dag weer, hebben we de mogelijkheid om het leven van mensen te verbeteren. Onze hoogwaardige producten en wetenschappelijke expertise hebben een positief effect op gebruikers en degenen die ze aanbevelen en voorschrijven. Zo is ons werk, een geweldig voorrecht en een grote verantwoordelijkheid in één. Wij zijn het verschuldigd aan degenen die op ons vertrouwen ons werk uit te voeren met compliance van de hoogste ethische eisen, wet- en regelgeving en in een werkomgeving die in overeenstemming is met onze waarden. Wij streven naar een eerlijke, rechtvaardige en integere bedrijfsvoering, in de wetenschap dat we grote dingen kunnen doen en mensen kunnen blijven ondersteunen in hun streven naar een gezond leven. Onze Code en compliance van wet- en regelgeving wereldwijd We streven naar een ethische bedrijfsvoering overal waar we actief zijn. Dit omvat het naleven van alle wet- en regelgevingen in de hele wereld. Als wereldwijd bedrijf kunnen wetten uit een land bepalen hoe we te werk gaan in andere landen. Sommige wetten kunnen ook per regio verschillen. We zullen altijd de strengste eisen naleven. Om deze Code in ons dagelijkse werk te kunnen toepassen en om wet- en regelgevingen in specifieke situaties beter te kunnen interpreteren, zijn er aanvullende beleidsregels en procedures ontwikkeld. Beleidsregels bevatten meer gedetailleerde juridische en compliance-eisen. Procedures vormen de leidraad van onze activiteiten en bieden specifieke werkwijzen. Onze beleidsregels en procedures omvatten relevante wet- en regelgevingen, inclusief wetten m.b.t. medicijnen en betreffende gezondheidsprogramma s van de overheid. Deze beleidsregels en procedures worden regelmatig bijgewerkt om wijzigingen in wetgevingen, industriële codes en aanbevolen procedures op te nemen. 4

9 Onze Code, ondersteund door deze beleidsregels en procedures, versterkt het streven van AbbVie naar integriteit en compliance en legt de grondslag voor het ethisch gedrag dat van ons allen verwacht wordt. Hoewel de Code niet alle mogelijk voorkomende problemen kan behandelen, biedt deze wel de nodige begeleiding en de middelen voor het nemen van de juiste beslissing in geval van twijfel of wanneer extra hulp gewenst is. Voor wie is de zakelijke gedragscode bestemd? De Code bepaalt de ethische richtlijnen en verwachtingen met betrekking tot het handelen namens AbbVie. Dit geldt voor al het leidinggevend personeel en medewerkers van AbbVie, overal waar we zaken doen, en voor zover toegestaan door de plaatselijke wetgeving. AbbVie verwacht van haar zakelijke partners, zoals contractmedewerkers, verkopers, leveranciers en adviseurs, dat zij zich volgens de Code ethisch gedragen, met inachtneming van alle wet- en regelgevingen die van toepassing zijn wanneer zij voor AbbVie werken. AbbVie wenst zaken te doen met zakelijke partners die ethische normen hanteren die overeenkomen met die van ons bedrijf. Werknemers die toezicht houden op onze zakelijke partners moeten ervoor zorgen dat deze hun verplichtingen begrijpen. Wanneer een zakelijke partner zich niet aan onze ethische richtlijnen houdt en dus niet aan onze verwachtingen en de respectievelijke contractuele eisen voldoet, kan dit een reden zijn voor beëindiging van de handelsbetrekking. Deze Code is geen arbeidsovereenkomst. 5

10 Eerlijk handelen Wij zullen eerlijk, rechtvaardig en integer handelen. Dit betekent ook mensen eerlijk behandelen, ongeacht of zij klant, leverancier, concurrent, werknemer of iemand anders zijn met wie wij zaken doen. Wij zullen geen gebruik maken van misleiding, manipulatie, onjuiste voorstelling van feiten, of andere oneerlijke praktijken wanneer we namens AbbVie werken. Vragen stellen en zorgen melden Ons voortdurende succes is afhankelijk van het vertrouwen van onze klanten, zakelijke partners en van elkaar. Ieder van ons moet ervoor zorgen dat dit vertrouwen gewaarborgd blijft. Het stellen van vragen en het melden van zorgen helpt ons om problemen sneller en efficiënter op te lossen. Wij zijn het verplicht ons te laten horen en eventueel onethisch gedrag en eventuele overtredingen van de Code of het bedrijfsbeleid te melden. We worden aangemoedigd om openhartig met collega s en managers te spreken over het handhaven van een eerlijke, rechtvaardige en integere sfeer binnen de dagelijkse activiteiten. Onze managers, personeelszaken, de afdeling voor ethiek en compliance en juridische zaken staan hiervoor ter beschikking. Het is onze verantwoordelijkheid eventuele zorgen te melden, zelfs als het niet zeker is dat het om een probleem gaat. Iedere melding zal serieus worden behandeld en adequaat worden beoordeeld om de juiste vervolgstappen, inclusief onderzoek, te kunnen bepalen. Ga er niet van uit dat iemand anders het probleem zal melden. V: Ik ben een manager. Als ik een geval van wangedrag bemerk in een gebied dat niet onder mijn toezicht valt, moet ik dit dan toch melden? A: Ja. Alle AbbVie-medewerkers worden verzocht om potentiële gevallen van wangedrag te melden. 6

11 Vermoedens van niet-compliance - Waarop moet worden gelet Als u iets hoort wat op een van de volgende uitingen lijkt of iets ongebruikelijks waarneemt wat op misleidend, potentieel wangedrag lijkt: Het is geen probleem als je niet betrapt wordt. Geen van deze regels is eigenlijk zinvol. Als je niets vraagt, kunnen ze niet zeggen dat je het wist. Ik moet mijn doel bereiken, het maakt niet uit hoe. Ik moet het doen omdat mijn concurrenten het ook doen. Transparantie staat centraal. Wanneer u twijfelt over de juistheid van bepaald gedrag, bespreek dit dan onmiddellijk met het management of de afdeling voor ethiek en compliance. 7

12 Hulplijn gebruiken en contact opnemen met de afdeling Ethiek en Compliance Er zijn verschillende manieren om ondersteuning te krijgen bij het melden van een eventuele overtreding van de Code of van ons beleid. De Hulplijn voor Ethiek en Compliance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het contact met de Hulplijn voor Ethiek en Compliance kan vertrouwelijk en anoniem blijven, indien de plaatselijke wetgeving dit toestaat. Om contact op te nemen met de hulplijn: Vanuit de Verenigde Staten, Puerto Rico, of Canada, belt u naar: Vanuit alle andere landen, belt u naar AT&T USADirect en kiest u, of vraagt u om doorverbonden te worden met Ga naar om het nummer van AT&T USADirect in uw land te vinden. U kunt ook bellen naar en de operator vragen om een collect call gesprek. 8

13 Daarnaast kunt u zich direct in verbinding stellen met de vicevoorzitter, hoofd van de afdeling Ethiek en Compliance via een van de volgende mogelijkheden: Telefoon: (voor buitenlandse filialen ) Fax: (voor buitenlandse filialen ) Postadres: Vicevoorzitter, hoofd afdeling ethiek en compliance AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL VS Vermeld op de envelop: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Vergelding voorkomen We hebben een strikt geen vergelding beleid. Om vertrouwen op te bouwen en te behouden is het van belang dat we allemaal beseffen dat we onze zorgen in goed vertrouwen kunnen delen zonder angst voor vergelding. AbbVie streeft naar een open gesprekssfeer om problemen te kunnen vaststellen en snel aan te pakken. Klachten over vergelding worden door ons serieus genomen. Alle meldingen van vergelding zullen worden onderzocht en indien gegrond bevonden, zullen de daders worden vervolgd en overeenkomstig worden gestraft, tot een maximumstraf van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Heeft iemand van ons het gevoel slachtoffer van vergelding te zijn als gevolg van een melding, dan zal dat aan de afdelingen Ethiek en Compliance of Personeelszaken moeten worden doorgegeven. 9

14 Meewerken aan onderzoeken en enquêtes AbbVie zal iedere melding van wangedrag onmiddellijk onderzoeken. De resultaten van deze interne onderzoeken zullen ons de kans geven om verbeteringen aan te brengen. Uit een onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat een bestaand beleid moet worden aangescherpt, dat er een nieuw beleid moet komen of dat er aanvullende informatie moet worden verstrekt. Belangrijke aspecten die u moet weten in verband met het uitvoeren van intern onderzoek: Voor het onderzoek worden onafhankelijke onderzoeksdeskundigen aangewezen. Managers en medewerkers mogen geen onderzoek uitvoeren, tenzij ze daartoe bevoegd zijn. We zullen de hoogste mate van geheimhouding betrachten. Iedereen wordt verzocht om medewerking te verlenen aan een eventueel intern onderzoek. Onderzoekers mogen niet worden misleid en documenten of gegevens mogen niet worden veranderd of vernietigd voorafgaand aan of als gevolg van een onderzoek. Het onderzoek mag niet worden verstoord of belemmerd. Een van bovengenoemde acties zou tot disciplinaire maatregelen kunnen leiden en zelfs tot ontslag. V: Ik heb net gehoord dat er een onderzoek is gestart naar een medewerker wegens beleidsschending. Ik kan niet geloven dat het waar is en ik vind het niet meer dan eerlijk dat ik hem daarvoor waarschuw zodat hij zich kan verweren. Het is toch mijn verantwoordelijkheid om het aan hem te vertellen? A: Nee, u mag hem niets vertellen. Uw collega zal de kans krijgen om zich te verweren en AbbVie zal een eerlijk en onpartijdig onderzoek uitvoeren. Naast de betrokkenen zou de bewering namelijk ook implicaties voor ons bedrijf kunnen hebben. Door uw collega te waarschuwen kunt u het onderzoek en zodoende AbbVie in gevaar brengen. 10

15 Extern onderzoek Men kan informatieverzoeken ontvangen van derden, waaronder overheidsinstellingen. Elk verzoek om informatie van derden zal worden doorgestuurd naar de juridische afdeling. Verzoeken om informatie zullen op een eerlijke en tijdige wijze worden beantwoord. We zullen nooit een onderzoeker misleiden of een onderzoek belemmeren. We zullen medewerking verlenen aan de onderzoeker en alle documenten die hiervoor relevant kunnen zijn zullen worden bewaard. We zullen nooit documenten of gegevens voorafgaand aan of als gevolg van een onderzoek veranderen of vernietigen. 11

16 Controle en toezicht Er zullen op routine en specifieke basis interne en externe controles worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of onze zakelijke processen in overeenstemming zijn met de Code, ons beleid, onze procedures en de wet. We zullen medewerking verlenen aan de aangewezen auditors. De controles op onze zakelijke processen stellen ons in staat de aspecten vast te stellen die kunnen worden verbeterd en potentiële problemen op te lossen om er zeker van te zijn dat wij op de juiste wijze zaken voeren. Verantwoording en discipline Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag en het nakomen van zijn of haar verplichtingen. Het overtreden van de Code of het aanmoedigen hiertoe stelt AbbVie en diens medewerkers bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging of civielrechtelijke aansprakelijkheid en zet onze reputatie en succes op het spel. Daarom nemen we elke overtreding heel serieus. Degenen onder ons die de Code, de van toepassing zijnde wet- of regelgevingen, ons beleid of onze procedures niet naleven, zullen aan disciplinaire maatregelen worden onderworpen en in het ergste geval worden ontslagen. Dit geldt ook voor de toezichthouder(s) van een overtreder wegens het niet opsporen en melden van een overtreding als gevolg van onvoldoende toezicht of gebrek aan supervisie. De juiste beslissing nemen Het nemen van de juiste beslissing is niet altijd even makkelijk. Het kan voorkomen dat we onzeker zijn over wat we moeten doen. Onthoud dat we er niet alléén voorstaan bij het nemen van een moeilijke beslissing. Onze collega s en het AbbVie management staan altijd klaar om te helpen. Verschillende middelen, zoals de afdelingen voor Ethiek en Compliance en juridische zaken, staan tot onze beschikking. 12

17 Als men voor een zware ethische kwestie staat, kan het soms helpen om een stap terug te doen en zich de volgende vragen te stellen. Als ook maar één vraag met misschien kan worden beantwoordt, dan is het verstandig om een andere oplossing te overwegen of om hulp te zoeken. Zouden mijn acties illegaal kunnen zijn? Zouden mijn acties in strijd kunnen zijn met de letter en geest van de Code, of ons beleid en onze procedures? Zou ik in verlegenheid worden gebracht als mijn acties door de lokale media werden gemeld? Wat wordt er dus van ons verwacht? In alle zakelijke activiteiten moet men eerlijk, rechtvaardig en integer handelen. We moeten allemaal: De wetten, regels, het beleid en de procedures die in onze vestigingen op onze werkverplichtingen van toepassing zijn kennen en naleven. Ons beleid en onze procedures aanscherpen of verbeteren. Elkaar en onze zakenrelaties met eerbied behandelen. De waarheid zeggen en verantwoording afleggen voor onze acties. Vermoedelijke overtredingen melden zonder ervan uit te gaan dat iemand anders dat zal doen. Om hulp vragen wanneer dat nodig is. 13

18 Om hulp vragen Begin altijd met de vraag of er sprake is van schending van de wet, onze Code, of het beleid en de procedures van AbbVie. Denk na over de gevolgen van de voorgestelde actie. Als u twijfelt over het juiste antwoord of het pad dat u wilt volgen, vraag dan uw manager om hulp of neem contact op met uw plaatselijke afdeling voor personeelszaken. U kunt ook bellen met de Hulplijn voor Ethiek en Compliance op , waar een vertegenwoordiger u verder zal helpen met al uw vragen. AbbVie biedt ook een aantal hulpmiddelen om specifieke kwesties te behandelen. Voor kwesties over de Code of het beleid en de procedures van het bedrijf, kunt u contact opnemen met de afdeling Ethiek en Compliance. Voor ondersteuning in andere kwesties, kunt u zich wenden tot: Milieu, Gezondheid en Veiligheid Financiële administratie Inkoop Interne controle Juridische zaken Kwaliteit en regelgeving 14

19 15

20 Patiënten zijn onze prioriteit Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg naleven Patiënten zijn onze prioriteit. Zij zijn afhankelijk van de innovatie, veiligheid en effectiviteit van onze producten. Overheden in de hele wereld hebben wetten en regels vastgesteld die de activiteiten van onze branche, waaronder onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing, promotie en distributie van farmaceutische producten, moeten regelen. Deze wetten zijn van directe invloed op onze dagelijkse activiteiten en regelen de interactie met patiënten, zorgverleners, onderzoekers, klanten, kopers, overheden, enz. Waar we ook zaken doen, we zijn ons ervan bewust dat wet- en regelgeving in de gezondheidszorg belangrijk zijn om mensen te beschermen. Alleen al om deze simpele reden zijn we ertoe verplicht overeenkomstig de letter en geest van deze wetten te handelen: We voldoen aan alle wetten en voorschriften die de goedkeuring en productie van onze producten regelen. We leven alle wetten en voorschriften na die onze werkwijze met overheden en hun vertegenwoordigers bepalen bij de promotie en verkoop van onze producten. We leven alle voor de marketing van onze producten geldende wetten en voorschriften na. We streven ernaar om eerlijke, evenwichtige en zorgvuldige informatie te verstrekken om zowel onze patiënten als hun zorgverleners te helpen bij het kiezen van de meest adequate behandeling

21 17

22 Patiëntveiligheid handhaven De veiligheid van de gebruikers van onze producten staat bij ons altijd op de eerste plaats. Om patiënten te beschermen moeten wij hun zorgen over veiligheid kunnen vaststellen, beoordelen, minimaliseren en waar mogelijk wegnemen. We voldoen tevens aan alle van kracht zijnde wetten en reglementaire voorschriften inzake het melden van veiligheidsinformatie aan regelgevende of publieke instanties en we staan we in verbinding met alle overheidsinstanties die toezicht houden op onze producten om eventuele veiligheidsproblemen te melden. We communiceren openlijk en eerlijk met zorgverleners, instellingen, patiënten en volksgezondheidsinstellingen om ervoor te zorgen dat zij over alle nodige informatie beschikken voor een veilig en doeltreffend gebruik van AbbVie-producten. We gaan eventuele klachten over onze producten onmiddellijk na en nemen tijdig passende correctiemaatregelen. Melding van bijwerkingen Een van de wijzen waarop wij de kwaliteit en de veiligheid van onze producten controleren is het zorgvuldig verzamelen van informatie over de ervaringen van onze gebruikers. Indien AbbVie op de hoogte wordt gebracht van klachten bij het gebruik van een onze producten, dient dat aan de juiste personen of afdeling binnen AbbVie te worden gemeld door te bellen naar AbbVie voldoet aan alle eisen voor het verplicht melden van veiligheidsinformatie over al haar producten aan de desbetreffende overheidsinstantie. We zijn verplicht alle bijwerkingen van onze producten binnen één werkdag na kennisgeving te melden, zelfs als we er niet zeker van zijn dat er een oorzaak-gevolgeffect bestaat tussen het product en het voorval. Voor het melden van veiligheidszaken, verwijzen wij u naar de plaatselijke voorschriften van uw afdeling of filiaal

23 Privacy van patiënten klanten beschermen AbbVie respecteert de privacy van de gebruikers van onze producten. We voldoen aan alle wetten die het gebruik, de openbaarmaking en de bescherming van persoonsgegevens bepalen en die AbbVie in verband met klinische studies, controle van productveiligheid, of andere zakelijke activiteiten verzamelt. Tevens voldoen we aan de eisen die het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden beperken. We nemen geen contact op met patiënten of potentiële patiënten om onze producten te promoten, zonder daarvoor toestemming te hebben verkregen. We verkopen geen privégegevens en we zetten ons niet in voor het verkrijgen van persoonsgegevens via onbevoegde bronnen. Patiënten, gebruikers, enz. rekenen erop dat wij de privacy en veiligheid van hun gezondheid of andere persoonsgegevens beschermen. Het is onze verantwoordelijkheid om hun vertrouwen hoog te houden. We zullen geen persoonsgegevens gebruiken of delen, behalve voor zover toegestaan door de wet. We maken geen persoonlijke patiëntgegevens buiten AbbVie openbaar zonder de schriftelijke toestemming van de patiënten zelf, behalve wanneer anders toegestaan is bij wet. We delen persoonlijke gegevens van patiënten en klanten uitsluitend met AbbVie-personeelsleden die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Bestaan er vermoedens van ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens, dan zal dit onmiddellijk aan de manager of hoofd juridische zaken worden gemeld. Zijn er vermoedens van verlies of diefstal van AbbVie-eigendommen, waaronder elektronische apparatuur, media of documenten die eventueel persoonsgegevens kunnen bevatten, dan dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Global Security via het centrale noodnummer (Voor buitenlandse filialen ) 19

24 Onderzoeken en klinische studies uitvoeren Omdat we productontwikkelaars zijn, verwachten de toezichthouders van ons dat we verschillende onderzoeken verrichten, inclusief klinische studies met menselijke deelnemers. De informatie afkomstig van deze onderzoeken helpt ons om nieuwe producten te ontdekken en bestaande behandelingen te verbeteren. Bij het uitvoeren van onderzoek: Wordt er goed op gelet dat de deelnemers aan het onderzoek niet aan onnodige risico s worden blootgesteld. Verzekeren wij ons ervan dat de deelnemers aan onze klinische onderzoeken op de hoogte worden gebracht van de aard, het doel en de eventuele risico s ervan. Vormt het verkrijgen van een toestemmingsverklaring van onze onderzoeksdeelnemers een essentieel deel van ons onderzoeksproces. Stellen we de bijdrage van onze onderzoeksdeelnemers zeer op prijs en verplichten we ons ertoe de onderzoeksdeelnemers waardig en respectvol te behandelen. Streven we ernaar om zowel positieve als negatieve onderzoeksresultaten op zorgvuldige wijze en op het juiste moment te leveren, in overeenstemming met de voorschriften voor publicatie en auteurschap. Moeten de resultaten van ieder onderzoek de gegevens van dat onderzoek nauwgezet weergeven. Zullen we niet proberen om op ongepaste wijze het resultaat van klinische studies of verslagen te beïnvloeden. Erkennen we het belang van de nauwkeurigheid van de gegevens afkomstig van de studies en bijbehorende analyses. Indien het onderzoek namens ons wordt gedaan, dan eisen wij dat de relatie, indien van toepassing, openbaar wordt gemaakt. We hechten veel waarde aan totale openheid van financiële en andere betrekkingen in het kader van onderzoek en ontwikkeling

25 21

26 Interactie hebben met zorgverleners en andere klanten Op regelmatige basis hebben we interactie met klanten, waaronder de zorgverleners die onze producten aanbevelen of voorschrijven, de beherende apothekers die beslissen welke medicijnen zij in hun assortiment opnemen, en overheidsinstanties, ziekenhuizen en andere zorginstellingen die betrokken zijn bij het inkoopproces en het koopgedrag bepalen. Zorgverleners hebben de taak om de beste zorgbehandeling van hun patiënten te bepalen en het is onze taak om ze tijdig van juiste informatie te voorzien om ze te ondersteunen in hun behandelkeuzes. Wegens de belangrijke rol van zorgverleners bij het bepalen van welke producten worden aanbevolen, voorgeschreven of gebruikt in de behandeling van specifieke ziekten of aandoeningen, willen wij op geen enkele manier hun beslissingen beïnvloeden. AbbVie promoot haar producten uitsluitend voor gebruik dat is goedgekeurd, geautoriseerd of gecertificeerd door de desbetreffende overheidsinstantie. V: Iedereen in onze branche deelt wel geschenken uit aan klanten, vooral met bepaalde feestdagen. Als wij dat niet doen, zullen we business verliezen. Is het nooit toegestaan om klanten iets te schenken? A: In sommige landen is dit nooit toegestaan. In andere landen, kunnen zich situaties voordoen waarin het geven van een klein geschenk volgens de lokale cultuur wel gepast is. Raadpleeg uw plaatselijke beleidsregels en neem contact op met de afdeling Ethiek en Compliance. De meeste landen hebben wetten inzake het promoten van farmaceutische producten. Het betreftnationale, regionale of plaatselijke wetgeving. Om een voorbeeld te noemen, in de VS zorgt de Food and Drug Administration (FDA) ervoor dat ondernemingen in de gezondheidszorg alleen geneesmiddelen op recept promoten die goedgekeurd of gecertificeerd zijn. Een aantal staten in de VS voert wetten uit die van toepassing kunnen zijn op het promoten van onze producten. Bovendien is het in veel staten verboden dat een bedrijf aan zorgverleners iets van waarde aanbiedt of levert in ruil voor het gebruik of het aanbevelen van producten van het bedrijf. Een Amerikaanse federale wet, aangeduid als Anti-kickback statuut, verbiedt het aanbieden of geven aan zorgverleners van iets van waarde in ruil voor het gebruik of het aanbevelen van farmaceutische producten die door de staat betaald of vergoed worden. De Amerikaanse False Claim Act geeft de overheid het recht om tot drie keer het bedrag terug te vorderen dat betaald werd op grond van valse of frauduleuze claims, die bij de overheid ingediend werden voor de betaling of de vergoeding van medische kosten, inclusief producten die werden gepromoot in strijd met de FDA-normen of waarvoor illegaal commissieloon werd aangeboden of betaald. Overeenkomstig deze wet, kunnen particulieren rechtstreeks bij de overheid eventuele overtredingen melden en een deel van de door de overheid teruggevorderde bedragen ontvangen. Tegen werknemers die overtredingen melden aan de onderneming of aan de overheid mogen geen vergeldingsmaatregelen worden getroffen

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie