Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches"

Transcriptie

1 Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

2 De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd. Wij zijn geen publiciteitsmensen. Wij zijn zakenmensen met een stevig, duurzaam en opbouwend ethisch programma, dat niet tijdsgebonden is en in de toekomst nog actueler zal zijn dan vandaag. Ray Kroc,

3 McDonald s waarden Beste medewerker van McDonald s, Wij zijn een bedrijf met restaurants en nog zo veel meer. Al 60 jaar lang worden wij door een set van kernwaarden geleid bij alles wat wij bij de Golden Arches doen. Ik ben trots op onze inzet voor ethiek en onze uitstekende reputatie. Terwijl wij evolueren naar een modern en progressief hamburgerbedrijf dat klanten een hedendaagse ervaring biedt, moeten wij ons blijven gedragen volgens de hoogste normen. Wij leven vandaag in een complexe omgeving. Ingewikkelde wet- en regelgevingen, en zelfs de nieuwe technologieën, kunnen het meer dan ooit moeilijk maken om een onderscheid te maken tussen goed en fout. Onze Normen voor professioneel gedrag zijn dan ook de heldere verwoording van onze morele verantwoordelijkheden. Ze richten de schijnwerper op het juiste gedrag in moeilijke situaties. Naast de naleving van de Normen is ook een open dialoog van cruciaal belang. Stel vragen en breng problemen aan de orde, zelfs als dit niet gemakkelijk is. Als je dat doet, worden onze zaken en ons merk sterker. Bedankt voor je inzet voor McDonald s en voor de acties die je onderneemt die leiden tot simpel en gemakkelijk plezier voor onze klanten. Wij zetten de ervaring van de klanten centraal bij alles wat we doen Wij zetten ons in voor onze mensen Wij geloven in het McDonald s systeem Wij doen zaken op ethische wijze Wij geven terug aan de gemeenschap Wij laten ons bedrijf winstgevend groeien Wij streven voortdurend naar verbetering Onze klanten zijn onze bestaansreden. Wij tonen onze waardering door voeding van hoge kwaliteit en perfecte service aan te bieden, in een propere, aantrekkelijke omgeving, tegen een goede prijs. Ons doel is kwaliteit, service, kraakhelderheid en waar voor je geld (KSK & W of QSC&V) voor iedere klant, elke keer weer. Wij bieden kansen, koesteren talent, ontwikkelen leiders en belonen prestaties. Wij geloven dat een team goedgetrainde individuen met verschillende achtergronden en ervaringen, dat samenwerkt in een respectvolle omgeving met een hoog gehalte aan betrokkenheid, essentieel is voor ons voortdurend succes. Het McDonald's bedrijfsmodel, vertaald in de three-legged stool van franchisenemers, leveranciers en werknemers van het bedrijf, is onze fundering, en het evenwicht tussen de belangen van deze drie groepen is bepalend. Goede ethiek betekent goede zaken. Bij McDonald s houden we onszelf en onze zaken aan de hoogste normen van rechtvaardigheid, eerlijkheid en integriteit. Wij zijn individueel aansprakelijk en gezamenlijk verantwoordelijk. Wij nemen de verantwoordelijkheid die wij als leider hebben serieus. Wij helpen onze klanten om betere gemeenschappen te bouwen, steunen RMHC en oefenen invloed uit d.m.v. onze omvang, ons bereik en onze middelen om zo de wereld te helpen verbeteren. McDonald s is een beursgenoteerd bedrijf. Als zodanig werken wij aan een duurzame winstgevende groei voor onze aandeelhouders. Dit vereist een continue focus op onze klanten en de gezondheid van ons systeem. Wij zijn een organisatie die leert en die als doel heeft te anticiperen en te reageren op de veranderende behoeften van onze klanten, werknemers en ons systeem door constante evolutie en innovatie. Steve Easterbrook President en CEO Wij streven ernaar om de favoriete plek en manier van eten te zijn voor onze klanten. Om deze missie te volbrengen, moeten onze handelingen als individuen en als systeem onze waarden weergeven. 4 5

4 Inhoudsopgave 9 INLEIDING De Normen voor professioneel gedrag 9 Toepasselijkheid van de Normen 9 Publicatie, wijzigingen en uitzonderingen 9 27 ETHIEK VERVOLG Beleggingen en investeringen in andere bedrijven 30 Gebruik van elektronische communicatie 31 Zakelijke verslaglegging en communicatie 32 Belofte van het management 10 Letter en geest van de wet 32 Overige verantwoordelijkheden van toezichthoudende werknemers 10 Wetten en bepalingen tegen financiële misdaad, witwassen van geld en terrorisme 33 Persoonlijke verantwoordelijkheid 10 Export- en importcontroles 33 Open communicatie/integriteitslijn 11 Corruptiebestrijding ONZE KLANTEN 19 ONZE MENSEN 23 McDONALD S SYSTEEM 27 ETHIEK Productkwaliteit en veiligheid 13 De daad bij het woord voegen 13 Vertrouwelijke informatie 14 Marketing 15 Privacy en bescherming van gegevens 16 Werkervaring 19 Bescherming tegen vergelding 19 Hulp zoeken bij McDonald s 19 Arbeidspraktijken 20 Mensenrechten 20 Respect en waardigheid 20 Privérelaties 20 Gelijke kansen en diversiteit 21 Veilige werkomgeving 21 Alcohol en drugs 21 Handelen in het beste belang van McDonald s 23 Relaties met franchisenemers 23 Relaties met leveranciers 24 Bescherming van bedrijfsmiddelen 27 Fraude 27 Belangenvermenging 28 Belangenvermenging melden ONZE GEMEENSCHAPPEN 41 WINSTGEVENDE GROEI 45 VOORTDURENDE VERBETERING 49 EXTRA HULPMIDDELEN Teruggeven aan de gemeenschap 37 Politieke activiteiten 37 Sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf en duurzaamheid 38 Verantwoordelijkheid voor het milieu 39 Voedingswaarde en welzijn 39 Duurzame goederenstroom 39 Eerlijke concurrentie en mededinging 41 Handelspraktijken 42 Voorkennis en effectentransacties 42 Communicatie met het publiek 43 Dagvaardingen en onderzoeken van de overheid 43 Ondernemingsbestuur en interne controle 45 Interne onderzoeken 45 Kwesties rapporteren 46 Mensen/jouw uitgebreide team 49 Beleidsregels/jouw uitgebreide informatienetwerk 49 Melden van vermeende schendingen van de Normen 50 Onze Arches glanzend houden 50 Veelgestelde vragen over de Global Compliance Office 51 Index 53 Internationale toegang 56 Gerelateerde personen 28 Richtlijnen voor belangenvermenging 28 Zakendoen met familie en vrienden 29 Nepotisme (vriendjespolitiek) 29 Werken bij andere bedrijven en andere zakelijke overeenkomsten 29 Geschenken, attenties en zakelijk entertainment 30 Op de relatie tussen McDonald s en iedere werknemer is de geldende nationale wetgeving van toepassing van het land waar de werknemer werkzaam is. Behoudens de bepalingen in deze van toepassing zijnde wetgeving, zal niets in de Normen voor professioneel gedrag de aard van deze relatie wijzigen of een arbeidsrelatie scheppen tussen McDonald s Corporation en de werknemer. Behoudens de bepalingen in de van toepassing zijnde wetgeving, behoudt McDonald s zich het recht voor te bepalen op welke wijze de Normen van toepassing zijn op een specifieke situatie, en om de Normen zonder voorafgaande kennisgeving, overleg of overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Of dergelijke wijzigingen of aanpassingen van toepassing zijn op een bepaalde werknemer, hangt af van de omstandigheden van de wijziging of aanpassing en de van toepassing zijnde nationale wetgeving. Niets in de Normen is bedoeld als een verbod voor werknemers om hun salaris, arbeidsvoorwaarden of secundaire voorwaarden te bespreken, of als aantasting van hun rechten om zaken te melden aan de overheid in overeenstemming met het toepasselijke recht. 6 7

5 Ons succes hangt af van de persoonlijke verantwoordelijkheid die ieder van ons neemt om het juiste te doen. Inleiding De Normen voor professioneel gedrag Deze Normen voor professioneel gedrag zijn een leidraad voor de ethische en juridische verantwoordelijkheden die we delen als leden van de McDonald s familie. Dit is geen volledig reglement dat elk mogelijk ethisch probleem behandelt. Het is ook geen samenvatting van alle wetten en beleidsregels die van toepassing zijn op de zaken van McDonald s. Het is geen contract en geen vervanging voor gezond verstand. De Normen leiden ons en verwijzen ons naar hulpmiddelen om ons te helpen de juiste beslissingen te nemen. Toepasselijkheid van de Normen Deze Normen voor professioneel gedrag zijn van toepassing op werknemers van de McDonald s Corporation en haar wereldwijde dochterondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang heeft (in deze Normen McDonald s of het bedrijf genoemd). Leden van het bestuur van McDonald s die geen werknemer zijn, dienen zich te houden aan de Gedragscode voor het bestuur van de McDonald s Corporation, die geplaatst is en wordt bijgehouden op de McDonald s website op De Normen zijn niet van toepassing op onze franchisenemers, leveranciers, gelieerde bedrijven waarover McDonald s geen zeggenschap heeft, of hun directieleden of werknemers. Zij zijn echter lid van het McDonald s systeem en als zodanig wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de Normen. Wij moedigen hen aan om hun eigen beleidsregels, procedures, trainingsprogramma s en certificeringen te ontwikkelen die in lijn liggen met het karakter van de Normen, en om onze werknemers volledig te steunen bij de naleving van de Normen. Deze gedeelde belofte helpt ons er zeker van te zijn dat wij onze reputatie handhaven als bedrijf dat op integere wijze zakendoet. Publicatie, wijzigingen en uitzonderingen De huidige versie van de Normen voor professioneel gedrag zal worden geplaatst en bijgehouden op de McDonald s website op Wijzigingen worden ook op de website geplaatst, zoals vereist door het toepasselijke recht. Uitzonderingen op de Normen voor de directie moeten worden goedgekeurd door de controlecommissie van de raad van bestuur, en moeten onmiddellijk worden bekendgemaakt, zoals wettelijk vereist. De Normen worden geregeld gewijzigd; raadpleeg de website voor de meest recente versie. 8 INLEIDING 9

6 Belofte van het management Het McDonald s management zet zich in om hoge normen voor ethisch gedrag na te leven. Het McDonald s bestuur overziet de betrokkenheid van het bedrijf bij kwesties betreffende ethiek en naleving van juridische normen. Om onze werknemers te helpen bij het naleven van onze Normen voor professioneel gedrag, heeft McDonald s een Global Compliance Office ingesteld. De Global Compliance Office is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Normen en andere beleidsregels van McDonald s. Overige verantwoordelijkheden van toezichthoudende werknemers Werknemers die toezicht houden op anderen bevinden zich in een invloedrijke vertrouwenspositie. Om deze reden hebben zij speciale verantwoordelijkheden volgens de Normen voor professioneel gedrag om een ethische werkomgeving te handhaven en het juiste voorbeeld te geven. Zij dienen ervoor te zorgen dat de werknemers die verantwoording aan hen afleggen de Normen begrijpen en naleven, en alle benodigde uitleg en training ontvangen. Bovendien moeten zij het relevante McDonald s beleid bekendmaken aan werknemers, en hen helpen het beleid te begrijpen. Leidinggevenden dienen wederzijds open en eerlijk te communiceren met werknemers. Dit betekent dat zij werknemers aanmoedigen om vragen te stellen, suggesties te doen en wangedrag te melden. Ten slotte dienen leidinggevenden aantijgingen van wangedrag die aan hen kenbaar worden gemaakt, op te volgen en de nodige corrigerende of disciplinaire acties te ondernemen. Persoonlijke verantwoordelijkheid De rest van de wereld ziet elke handeling van één van ons als een handeling van McDonald s en wij moeten dan ook altijd ons best doen om de reputatie van ons bedrijf hoog te houden. Ons succes hangt af van de persoonlijke verantwoordelijkheid die ieder van ons neemt om het juiste te doen. Wij aanvaarden de verplichting om handelingen te stoppen of te verhinderen die schade kunnen toebrengen aan onze klanten, het systeem of de reputatie van McDonald s, en om dergelijke handelingen te melden zodra zij plaatsvinden of wanneer wij vernemen dat zij mogelijk plaats zullen vinden. Integriteitslijn van McDonald s BEL De McDonald s integriteitslijn is 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar bemand door een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in de behandeling van telefoongesprekken met gevoelige inhoud. Tolken zijn beschikbaar. Bel in de Verenigde Staten Om van buiten de Verenigde Staten te bellen, volg je de instructies op pagina 56. Bellers kunnen een geval anoniem melden, en er worden geen pogingen ondernomen om hun identiteit te achterhalen. Het is hierbij wel belangrijk te beseffen dat het vaak moeilijker is om een probleem aan te pakken, wanneer de melding anoniem is gedaan. De Global Compliance Office zorgt ervoor dat de informatie die wordt bekendgemaakt beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is om een melding te onderzoeken en dat, waar mogelijk en indien vereist door de wet, de informatie anoniem wordt gehouden. Open communicatie/ integriteitslijn Bij McDonald s spreken wij eerlijk en openlijk en luisteren wij aandachtig. Wij stellen vragen en stellen problemen aan de orde, zelfs wanneer dat moeilijk is. Indien je op de hoogte bent van een materiële en wezenlijke schending van de Normen voor professioneel gedrag of van een van toepassing zijnde wet, dan moedigen we je aan de schending onmiddellijk te melden. Er zijn verschillende manieren om problemen bespreekbaar te maken. Voor zaken waarmee je niet terecht kunt bij jouw directe leidinggevende, een ander lid van het managementteam of de afdeling Human Relations, raden we aan melding te doen bij de Global Compliance Office. Je kunt ook bellen met de McDonald s integriteitslijn, een gratis telefoonnummer dat speciaal is ingesteld voor werknemers om zaken betreffende ethiek of naleving telefonisch te kunnen melden. Werknemers die de wet of de Normen voor professioneel gedrag schenden, worden onderworpen aan disciplinaire acties; in het ergste geval kan dit leiden tot ontslag. 10 INLEIDING 11

7 Wij zetten de klantenervaring centraal bij alles wat we doen. Onze klanten Productkwaliteit en veiligheid Propere restaurants. Smakelijk en veilig voedsel. Kindvriendelijk speelgoed van de Happy Meals. Dit zijn al lang de keurmerken van McDonald s die fundamenteel zijn voor de belofte die aan ons merk is gekoppeld. McDonald s zet zich in om te verzekeren dat alle producten die wij aan onze klanten serveren veilig zijn. Dit betekent werken met leveranciers, die onze ingrediënten controleren, testen en in de gaten houden. Onze veiligheidsen kwaliteitsnormen voor al onze producten volgen of overtreffen alle van toepassing zijnde overheidsregels. Wij steunen overige maatregelen om onze klanten te beschermen en de veiligheid van onze plaatselijke voedselvoorraden te verzekeren. Wij zien dit als een onderdeel van onze verantwoordelijkheid als een goede zakelijke burger, en wij weten dat het ook essentieel is voor de continue groei en winstgevendheid van ons bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van iedere McDonald s werknemer om alle van toepassing zijnde veiligheids- en hygiënische beleidsregels en procedures na te leven. Licht jouw leidinggevende in indien je op de hoogte raakt van een probleem dat te maken heeft met de veiligheid van onze producten. DE DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN Wij vertegenwoordigen het merk McDonald s iedere dag opnieuw en met ieder woord en iedere boodschap die wij geven aan onze klanten en onze collega s. McDonald s Medewerker 12 ONZE KLANTEN 13

8 Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie omvat nietgepubliceerde informatie over de zaken, franchisenemers, werknemers, klanten en leveranciers van McDonald s die McDonald s vanuit concurrentie oogpunt kan schaden, of schadelijk kan zijn voor het McDonald s-systeem, als dit openbaar wordt gemaakt. Voorbeelden zijn onder meer, maar niet beperkt tot, informatie over expansie, ontwikkeling of zakelijke plannen, of marketing- of operationele strategieën die niet bekend zijn bij het algemeen publiek of de concurrentie. Informatie is een waardevol bezit, en niet-toegestane bekendmaking van dit soort zakelijke informatie kan schadelijk zijn voor het McDonald s-systeem en is verboden. Denk aan de volgende tips als het gaat om vertrouwelijke informatie: Neem altijd de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, zodat je nooit per ongeluk vertrouwelijke informatie onthult. Markeer dergelijke informatie als Vertrouwelijk en bespreek deze nooit in openbare locaties. Gebruik wachtwoorden en andere goedgekeurde maatregelen om je laptop, mobiele telefoon en/of andere elektronica te beveiligen. Bespreek geen vertrouwelijke informatie in openbare locaties, zoals liften, toiletten of restaurants. Laat geen vertrouwelijke documenten achter in niet-afgesloten ruimten, bijvoorbeeld in vergaderzalen of bij de kopieermachines waar onbevoegden ze kunnen zien. Wees voorzichtig bij het verzenden en doorzenden van vertrouwelijke informatie via . Controleer je lijst van ontvangers twee keer, zodat je zeker weet dat iedereen deze informatie moet weten. Wees vooral voorzichtig als je drukt op Allen beantwoorden. Wees voorzichtig en maak geen vertrouwelijke informatie bekend op een forum op internet, zoals in een blog of via sociale media. Marketing De belofte die aan ons merk gekoppeld is, begint al voordat onze klanten onze restaurants binnentreden, met reclame en marketing die waarheidsgetrouw is, van goede smaak getuigt en past bij een van de bekendste retailmerken ter wereld. De McDonald s Golden Arches code bevat informatie betreffende onze belofte over hoe en wat wij communiceren in onze reclame en marketing, alsook onze beleidsregels en normen met betrekking tot de wet en ons handelsmerk. De McDonald s Golden Arches code Beschikbaar op het McDonald s intranet AccessMcD 14 ONZE KLANTEN 15

9 Privacy en bescherming van gegevens De wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens dient om gegevens over natuurlijke personen te beschermen. Bij McDonald s respecteren en waarderen wij de privacy van onze werknemers, klanten en franchisenemers, en behandelen wij hun persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze. Daarnaast zijn er strenge regels voor de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens van klanten en franchisenemers voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens omvatten informatie die direct of indirect gerelateerd is aan een persoon, bijvoorbeeld geboortedatum, telefoonnummers, adressen, sociale zekerheidsnummers, wachtwoorden, financiële gegevens en, in bepaalde gevallen, IP-adressen. Dit betekent dat je alle persoonsgegevens met betrekking tot werknemers, klanten en franchisenemers met zorg en respect moet behandelen, en moet oppassen dat je niet onbedachtzaam deze informatie onthult. Gebruik deze gegevens nooit voor persoonlijk voordeel of op een andere ongepaste wijze (zoals voor een zakelijke onderneming buiten McDonald s, het vragen om bijdragen voor je favoriete goede doel of steun voor een politieke kandidaat). Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt als je daartoe bevoegd bent, en dan slechts voor legitieme zakelijke doeleinden en in naleving van toepasselijke wetten en beleidsregels. Stel vragen als je niet goed weet wat er toegestaan is. Geef persoonsgegevens van iemand anders nooit door binnen of buiten McDonald s, behalve indien wettelijk toegestaan en conform het beleid van McDonald s. Zelfs als er een legitieme zakelijke reden is moet je, voordat je persoonsgegevens deelt buiten McDonald s, er zeker van zijn dat de ontvanger: 1) bevoegd is om de informatie te ontvangen, 2) weet dat de gegevens vertrouwelijk zijn, en 3) begrijpt hoe de informatie gebruikt kan worden. Geef persoonsgegevens alleen vrij voor zover noodzakelijk voor de verwezenlijking van een zakelijk doel. Het is ook mogelijk dat er wettelijke beperkingen zijn op het doorgeven van persoonsgegevens aan een derde of buiten het land van oorsprong. Niet-toegestaan gebruik van persoonsgegevens kan leiden tot gerechtelijke straffen en kan ook de reputatie van McDonald s schaden. Neem voor vragen over persoonsgegevens of de bescherming van gegevens contact op met de Global Compliance Office. Voorbeelden van juiste bescherming van vertrouwelijke informatie Miguel bespreekt mogelijk vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen uitsluitend met collega s binnen het bedrijf die deze informatie zouden kunnen gebruiken, en beperkt de verspreiding van informatie tot de kleinst mogelijke groep. Carol stopt vertrouwelijke informatie altijd in een afgesloten la tijdens haar lunchpauze. Wat is vertrouwelijke informatie? ANTWOORD: Vertrouwelijke informatie is alle niet-openbare informatie die misschien nuttig zou kunnen zijn voor onze concurrenten, of schadelijk voor de eigenaar van de informatie, indien deze wordt bekendgemaakt. Informatie over zakelijke plannen of de werking van ons bedrijf die niet algemeen bekend is bij het publiek of de concurrentie is een voorbeeld hiervan. Ik kom net terug van een regionale bespreking waar ik heb gehoord over de spannende plannen voor nieuwe McDonald s producten en de uitstekende financiële resultaten die binnenkort aangekondigd zullen worden. Ik ben zeer trots op het succes van McDonald s en zou graag het nieuws willen verspreiden. Mag ik het mijn familie vertellen, of vragen beantwoorden indien een verslaggever contact met mij opneemt? ANTWOORD: Nee. Deze informatie is nog niet openbaar gemaakt en is dus vertrouwelijk. Onbevoegde openbaarmaking zou ernstige gevolgen kunnen hebben. McDonald s zou bijvoorbeeld benadeeld kunnen worden in haar concurrentiepositie of blootgesteld kunnen worden aan wettelijke aansprakelijkheid. Geef nooit vertrouwelijke informatie aan verslaggevers of anderen buiten McDonald s. Aangezien Joe werkt met de personeelsgegevens van de werknemers, bewaart hij ze altijd in een afgesloten archiefkast. Rita zorgt er altijd voor dat toekomstige leveranciers eerst een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen, alvorens zij informatie over McDonald s verkrijgen. 16 ONZE KLANTEN 17

10 Wij zetten ons in voor onze mensen. Onze mensen Werkervaring Wij bieden kansen, koesteren talent, ontwikkelen leiders en belonen prestaties. Wij geloven dat een team goedgetrainde individuen met verschillende achtergronden en ervaringen, dat samenwerkt in een omgeving die respect kweekt en leidt tot een hoog gehalte aan betrokkenheid, essentieel is voor ons voortdurend succes. Bescherming tegen vergelding Als werknemer van McDonald s ben je veilig tegen vergeldingsmaatregelen. Vergelding is elke daad die men direct of indirect aanbeveelt, dreigt of onderneemt tegen een werknemer, als reactie op een melding van een ethisch of wettelijk probleem of medewerking met een onderzoek. McDonald s verbiedt ten strengste elke vorm van vergelding tegen een werknemer die een kwestie betreffende naleving van de Normen meldt. Ook een werknemer die weet of vermoedt dat vergelding heeft plaatsgevonden, moet dit onmiddellijk melden. Hulp zoeken bij McDonald s Als jij denkt dat je het slachtoffer van vergelding bent, neem dan contact op met: de afdeling Human Relations Global Compliance Office Telefoon: Sms: Integriteitslijn: De integriteitslijn is 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar bemand door een telefonist(e) van een extern bedrijf. Gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk en kunnen anoniem afgehandeld worden. Tolken zijn altijd beschikbaar. Elke onderstaande actie zal tot disciplinaire maatregelen leiden, in het ernstigste geval ontslag: een bewust valse melding maken; een melding maken bedoeld als bedreiging of om de reputatie van een werknemer schade toe te brengen; actie ondernemen tegen een andere werknemer die als vergelding wordt beschouwd. 18 ONZE MENSEN 19

11 Arbeidspraktijken MENSENRECHTEN Wij werken bij McDonald s met respect voor de mensenrechten, zoals uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Wij maken geen gebruik van slavenarbeid, gedwongen arbeid, arbeid voor aflossing van schulden of onvrijwillige arbeid van gevangenen. Wij zijn niet betrokken bij mensenhandel of uitbuiting en wij voeren geen goederen in waarbij er sprake was van slavernij of mensenhandel. Wij steunen de fundamentele mensenrechten voor iedereen. Wij maken geen gebruik van kinderarbeid of dwangarbeid. Wij verbieden lichamelijke straffen en misbruik. Wij respecteren het recht van onze werknemers om zich aan te sluiten of niet aan te sluiten bij een bepaalde groep, conform bepalingen hiertoe in de van toepassing zijnde wetgeving. McDonald s leeft alle arbeidswetten na in alle markten waar wij werkzaam zijn. Jerry en zijn leidinggevende, David, gaan vaak samen op zakenreis. Iedere keer dat zij reizen, koopt David kleine persoonlijke spullen met zijn creditcard van het bedrijf, en Jerry is zich daarvan bewust. Jerry zou graag iemand willen vertellen dat David zijn bedrijfscreditcard op onjuiste wijze gebruikt, maar hij is bang voor de mogelijke negatieve gevolgen als hij iets zegt. Is Jerry verantwoordelijk voor het melden van de twijfelachtige uitgaven van David? ANTWOORD: Ja. Jerry moet Davids handelingen melden en kan dit doen zonder angst voor vergelding. Hij heeft een aantal opties. Hij kan Davids handelingen direct aan de afdeling Human Relations of de Global Compliance Office melden, of indien hij liever een anonieme melding maakt, contact opnemen met de integriteitslijn op RESPECT EN WAARDIGHEID Al onze werknemers, overal ter wereld, hebben het recht om eerlijk en met respect en waardigheid te worden behandeld. Wij bieden onze werknemers en sollicitanten gelijke kansen. Werknemers van McDonald s hebben recht op een werkomgeving zonder pesterijen, intimidatie of misbruik, op seksueel of enig ander gebied. Verbaal en fysiek gedrag waarbij iemand wordt vernederd, op onredelijke wijze in zijn presteren wordt gehinderd of waardoor een intimiderende, schendende, vijandige of agressieve werkomgeving wordt geschapen, wordt niet getolereerd. In dit beleid betekent pesterijen o.a. verdachtmaking, beledigende opmerkingen, grappen, elektronische communicatie en ander visueel, verbaal of fysiek gedrag dat een intimiderende, vijandige of agressieve werkomgeving zou kunnen creëren. Behalve het bovenstaande, betekent seksuele intimidatie o.a. ongewenste seksuele toenaderingen, verzoeken om seksuele gunsten en ander gedrag van seksuele aard. PRIVERELATIES Blijk van vriendjespolitiek of een beslissing die gebaseerd is op genegenheid of vriendschap in plaats van het belang van het bedrijf, is ongepast. GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT McDonald s zet zich in voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Wij respecteren de unieke eigenschappen en perspectieven van iedere werknemer, en wij vertrouwen op deze diversiteit aan perspectieven om ons te helpen onze relaties met klanten en zakelijke partners op te bouwen en te verbeteren. Wij aanvaarden de diversiteit van onze werknemers, franchisenemers, klanten en zakelijke partners, en doen ons best om te zorgen dat iedereen zich bij McDonald s welkom voelt. McDonald s biedt gelijke behandeling en gelijke kansen zonder te letten op ras, huidskleur, geloof, geslacht, leeftijd, nationaliteit of afkomst, burgerschap, fysieke of geestelijke beperkingen, seksuele oriëntatie, militaire status, genetische informatie of welke andere wettelijk beschermde grond dan ook. Wij passen dit beleid toe op onze werknemers, sollicitanten, onafhankelijke contractanten, franchisenemers en leveranciers. Wij volgen dit beleid bij alle aspecten van de transacties van McDonald s met klanten, en bij onze beslissingen omtrent tewerkstelling, met inbegrip van werving, indienstneming, aanstelling, ontwikkeling, promotie, training, planning, secundaire arbeidsvoorwaarden, compensatie en ontslag. VEILIGE WERKOMGEVING Wij doen al het mogelijke om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden aan onze werknemers. Wij eisen van alle werknemers dat zij de veiligheidsregels en -procedures navolgen en dat zij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van zichzelf en hun collega s. Voor de veiligheid van iedereen moeten werknemers onmiddellijk alle ongevallen en onveilige praktijken of omstandigheden aan hun directe leidinggevenden rapporteren. Alcohol en drugs Je mag geen alcohol of illegale drugs in je bezit hebben of gebruiken op het werk, of terwijl je werkgerelateerde activiteiten onderneemt. Je mag niet werken onder de invloed van alcohol, illegale drugs of andere stoffen die het veilig en effectief uitvoeren van je werk zouden kunnen verhinderen. Je mag geen alcohol of drugs distribueren op het werk. Je mag geen alcohol bezitten of nuttigen op bedrijfsterrein behalve op door McDonald s gesponsorde sociale evenementen waar alcohol is toegestaan. Een aantal van mijn collega s vertelt vaak ongepaste grappen, maar ik vind het ongemakkelijk om hen te vertellen dat deze grappen voor mij beledigend zijn. Hoe ga ik om met deze situatie? ANTWOORD: Respect voor mensen is één van de gevestigde waarden van McDonald s. Omdat je niet graag aan je collega s zegt dat ze met hun ongepaste gedrag moeten ophouden, bespreek je beter je twijfels met je leidinggevende, de afdeling Human Relations of de integriteitslijn. McDonald s operationele leidraad Human Relations Beschikbaar op het McDonald s intranet AccessMcD 20 ONZE MENSEN 21

12 McDonald s systeem Wij geloven in het McDonald s systeem. Handelen in het beste belang van McDonald s Wij handelen vanuit het perspectief van voordelen op de lange termijn voor McDonald s, en nooit voor persoonlijk gewin of om onze familie of vrienden te begunstigen. Relaties met franchisenemers Wij hebben ons geweldig systeem opgebouwd door de franchisenemers te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten in een positieve zakelijke relatie met McDonald s. Wij hebben dit gedaan door hen respectvol, eerlijk en billijk te behandelen, in goede en in slechte tijden. Onze relaties met franchisenemers blijven de sleutel tot ons succes. Handhaving van deze positieve relaties is de verantwoordelijkheid van alle werknemers. De Normen zijn niet van toepassing op de McDonald s franchisenemers of hun werknemers, die onafhankelijke zakenmensen zijn. Wij verwachten echter dat onze franchisenemers een hoge integriteitsstandaard in stand houden en dat zij zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en bepalingen, met inbegrip van wetten omtrent mensenrechten, waardigheid en respect, veiligheid in de werkomgeving en compensatie en behandeling van werknemers. Wij moedigen hen ook aan om Normen voor hun zaken aan te nemen die vergelijkbaar zijn met deze Normen. 22 McDONALD S SYSTEEM 23

13 Relaties met leveranciers Ray Kroc wist als leverancier voor de eerste McDonald s hoe belangrijk het was om sterke relaties met de leveranciers op te bouwen. Wij doen dit nog steeds. Wij behandelen onze leveranciers respectvol, eerlijk en billijk, en wij verwachten van onze leveranciers dat zij ons op dezelfde wijze behandelen. McDonald s baseert haar relaties met leveranciers op wettelijke, efficiënte en eerlijke praktijken. Hoewel de Normen voor professioneel gedrag niet van toepassing zijn op onze leveranciers, verwachten wij wel dat zij zich houden aan de van toepassing zijnde wettelijke regels in hun zakelijke relaties, met inbegrip van de relaties met hun werknemers, hun plaatselijke gemeenschap en McDonald s. Bovendien dienen al onze leveranciers hun naleving van onze Gedragscode voor leveranciers te certificeren. Als wereldwijd bedrijf doet McDonald s zaken met leveranciers in vele landen met diverse culturele, sociale en economische achtergronden. McDonald s zet zich in voor eerlijke praktijken op het werk, en een veilige, gezonde en productieve werkomgeving voor haar werknemers. Daarom streven wij er ook naar om te werken met leveranciers die onze waarden delen. Dit betekent dat wij verwachten dat onze leveranciers onze waarden betreffende fundamentele rechten voor alle mensen delen: zij behandelen hun werknemers met billijkheid, respect en waardigheid en houden zich aan praktijken die gezondheid en veiligheid bevorderen. Wij evalueren en vernieuwen regelmatig onze inkoop- en duurzaamheidsactiviteiten om ervoor te zorgen dat deze consequent aan onze normen voldoen. Wij streven ernaar te werken met leveranciers die zich inzetten voor onze universele principes van zakendoen op een verantwoorde en ethische wijze. Moeten leveranciers van McDonald s en franchisenemers de jaarlijkse verklaring van naleving van de Normen voor professioneel gedrag afleggen? ANTWOORD: Nee, leveranciers en franchisenemers hoeven de Normen niet te certificeren. Van hen wordt echter wel verwacht dat zij principes zoals beschreven in de Normen hoog in het vaandel dragen, en werknemers van McDonald s steunen bij het naleven van de Normen. Leveranciers moeten daarnaast jaarlijks verklaren dat zij de Gedragscode voor leveranciers zullen naleven. Wij verwachten dat zij op ethische wijze zakendoen en zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en bepalingen. Gedragscode voor leveranciers van McDonald s Beschikbaar op het McDonald s intranet AccessMcD en 24 McDONALD S SYSTEEM 25

14 Wij doen zaken op ethische wijze. Ethiek Bescherming van bedrijfsmiddelen Alle werknemers van McDonald s moeten bedrijfsmiddelen beschermen, met inbegrip van ons meest waardevolle bezit: ons merk. Eén van de manieren waarop wij ons merk beschermen, is het voorkomen van het incorrecte of onwettige gebruik van de naam van McDonald s, de handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van McDonald s. Jij bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de bescherming van bedrijfsmiddelen, en mag bedrijfsmiddelen uitsluitend gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden. Gebruik je gezond verstand en verantwoordelijkheidszin in het gebruik van bedrijfsmiddelen, en maak Gebruik nooit de computers of netwerken van het bedrijf op een manier die de veiligheid of integriteit van bedrijfsinformatie of software in gevaar zou kunnen brengen. Gebruik nooit de computers of netwerken van het bedrijf om materialen te verkrijgen, te ontvangen of te verzenden die ongepast zijn in een zakelijke omgeving, illegaal zijn, of ons beleid betreffende vertrouwelijkheid of andere beleidsregels van het bedrijf zou kunnen schenden. Bedrijfseigendommen mogen niet worden uitgeleend, geleend, gegeven, verkocht of van de hand worden gedaan, tenzij dit specifiek is toegestaan door je leidinggevende of de bevoegde directeur. Gebruik nooit bedrijfseigendommen, bedrijfsinformatie of jouw functie in het bedrijf voor persoonlijk gewin. geen misbruik van de voorrechten die je hebt in jouw functie bij McDonald s. Onder bedrijfsmiddelen verstaan wij financiële middelen, voertuigen, kantoorbenodigdheden, apparatuur, computers, netwerken, software, telefoon- en internetdiensten, voic en . Fraude Neem nooit deel aan activiteiten die te maken hebben met diefstal, fraude, verduistering of incorrecte toe-eigening van een eigendom. Fraude vindt plaats als men opzettelijk informatie verbergt, wijzigt, vervalst of weglaat voor eigen voordeel of het voordeel van anderen. Fraude kan gemotiveerd zijn door de mogelijkheid om iets van waarde te winnen, zoals het bereiken van een prestatiedoel of het ontvangen van een betaling, of om negatieve gevolgen, zoals sancties, te vermijden. Vermijd elke actie die ook maar de schijn van fraude zou kunnen hebben. Geef bijvoorbeeld nooit geld van het bedrijf uit zonder de juiste goedkeuring te hebben. Ga geen overeenkomst aan namens het bedrijf, tenzij je daartoe bevoegd bent. Voorbeelden van fraude zijn: omzet of voorraadlijsten wijzigen om de prestatiedoelen te halen; valse medische informatie verstrekken om een uitkering te ontvangen; onjuiste opgave van de gewerkte tijd om meer te verdienen, of om een sanctie te ontlopen omdat je te laat of afwezig was; onjuiste opgave van financiële informatie in de boekhouding van het bedrijf; prestatiemaatstaven manipuleren bij restaurantevaluaties en -activiteiten. 26 ETHIEK 27

15 Belangenvermenging Ieder van ons moet situaties vermijden waarin persoonlijke of financiële belangen onze loyaliteit in gevaar zouden kunnen brengen. Om de reputatie van billijkheid en integriteit van ons bedrijf hoog te houden, moeten wij op onze hoede zijn voor elke situatie die kan leiden tot belangenvermenging of de schijn daarvan heeft. Belangenvermenging ontstaat als je een persoonlijke relatie of een financieel belang hebt waardoor jouw verplichting om in het beste belang van McDonald s te handelen wordt gehinderd, of als je je functie bij McDonald s gebruikt voor persoonlijk voordeel. BELANGENVERMENGING MELDEN Jij bent verantwoordelijk voor het kenbaar maken van feitelijke of potentiële belangenvermenging aan zowel de Global Compliance Office als je manager. Een melding moet gedaan worden wanneer de belangenvermenging ontstaat, en jaarlijks in de vragenlijst Bekendmaking van belangenvermenging, zelfs als je al in kennis bent gesteld dat je geval van feitelijke of potentiële belangenvermenging reeds beoordeeld en behandeld is. Hierdoor kan men de situatie op de juiste wijze herzien naar gelang de huidige omstandigheden gerelateerd aan jou en je functie bij McDonald s. Je moet alle voorwaarden nakomen die je leidinggevende of de Global Compliance Office voor je vaststelt om de belangenvermenging onder controle te houden of te elimineren. Dergelijke voorwaarden zijn bijvoorbeeld het ontnemen van je bevoegdheid om beslissingen te nemen namens McDonald s, of bijkomende controles om de feitelijke of potentiële belangenvermenging aan te pakken. Als je op de hoogte bent van feitelijke of potentiële belangenvermenging waarbij jijzelf niet betrokken bent, dan ben je nog steeds verantwoordelijk voor de melding ervan bij de Global Compliance Office. GERELATEERDE PERSONEN Omdat de leden van de directie van McDonald s zo belangrijk zijn bij het bewaren en beschermen van de reputatie van een eerlijk en integer bedrijf, moeten zij de hoogst mogelijke rekenschap afleggen voor hun daden. Dit is in het bijzonder het geval bij een mogelijke of potentiële belangenvermenging tussen de persoonlijke of financiële belangen van een directielid en die van McDonald s, of de schijn daarvan. Naast de meldingsplicht krachtens de Normen, moeten directieleden van McDonald s elke feitelijke of potentiële belangenvermenging melden conform het Beleid voor gerelateerde personen. RICHTLIJNEN VOOR BELANGENVERMENGING Wij moeten opletten dat onze zakelijke en financiële handelingen niet de schijn van vooringenomenheid of oneerlijkheid wekken. Vaak voorkomende situaties van belangenvermenging zijn onder meer, maar niet beperkt tot: je familielid of huisgenoot werkt voor een concurrent of leverancier; ofwel jij, een familielid of een huisgenoot heeft een financieel belang in een concurrent of een bestaande of mogelijke leverancier; je bent de directe of indirecte leidinggevende of ondergeschikte van een familielid of huisgenoot; je hebt een persoonlijke of romantische relatie met iemand van wie jij ook de leidinggevende of ondergeschikte bent; je hebt invloed op arbeidsbeslissingen (zoals inbreng bij het aannemen, beoordeling van prestaties, bepaling van salaris of bonus) voor een familielid of huisgenoot of iemand met wie je een persoonlijke of romantische relatie hebt; je gebruikt vertrouwelijke informatie of bedrijfsmiddelen als hulp bij een investering of onderneming buiten McDonald s; of je hebt een externe baan of externe zakelijke belangen die je objectiviteit of vermogen om te handelen in het beste belang van McDonald s beïnvloeden. ( Familie omvat een kind, stiefkind, ouder, stiefouder, echtgeno(o)t(e), levenspartner, broer of zus, schoonmoeder, schoonvader, schoonzoon, schoondochter, zwager, schoonzus en iedereen behalve huurders en werknemers met wie je een huishouden deelt.) ZAKENDOEN MET FAMILIE EN VRIENDEN Een belangenvermenging kan ontstaan wanneer je zakelijke transacties aangaat met familie of goede persoonlijke vrienden. Jij bent verplicht een potentiële belangenvermenging te melden aan zowel jouw leidinggevende als aan de Global Compliance Office. Wees ook zeer voorzichtig met het delen van informatie met familieleden of vrienden die werken voor concurrenten, of die zakelijke belangen hebben bij concurrenten. Hetzelfde geldt ook indien familieleden of vrienden werkzaam zijn voor leveranciers, serviceverleners of franchisenemers van McDonald s, of indien zij zakelijke belangen hebben in zulke bedrijven. NEPOTISME (VRIENDJESPOLITIEK) Nepotisme ontstaat als een werknemer direct of indirect ondergeschikt is aan een familielid. Leidinggevenden mogen geen vrienden of familieleden als directe of indirecte ondergeschikten hebben. In dergelijke situaties moeten leidinggevenden verantwoording afleggen aan hun eigen leidinggevende of de afdeling Human Relations. WERKEN BIJ ANDERE BEDRIJVEN EN ANDERE ZAKELIJKE OVEREENKOMSTEN Wij hebben allen als belangrijkste taak het bevorderen van de belangen van McDonald s. Werken buiten het bedrijf of andere zakelijke overeenkomsten mogen deze verplichting niet in gevaar brengen. Als werknemer van McDonald s mag je nooit vergoedingen accepteren of ontvangen van een leverancier of een rechtspersoon met wie je namens McDonald s zaken doet. Mijn broer heeft een bedrijf dat volgens hem veel betere en goedkopere bevoorrading kan leveren aan McDonald s dan de huidige leverancier. Kunnen we zijn bedrijf gebruiken? ANTWOORD: Misschien. Stel altijd jouw leidinggevende of de persoon die verantwoordelijk is voor inkoopbeslissingen op de hoogte van je vriendschapsrelatie met onze (potentiële) leveranciers, en meld ook de mogelijke belangenvermenging aan de Global Compliance Office. Iedere situatie wordt individueel beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Ik heb een vriendschap ontwikkeld met een leverancier en overweeg met hem een partnerschap aan te gaan in een zakelijk project dat geheel losstaat van McDonald s. Kan dit een schending zijn van het beleid van het bedrijf? ANTWOORD: Ja, dat kan. Zelfs als je ervoor kunt zorgen dat jouw persoonlijke en financiële zaken jouw beslissingen namens het bedrijf niet beïnvloeden, dan nog kunnen anderen denken dat jij bevooroordeeld bent. Voordat je je plannen tot uitvoer brengt, moet je ze bespreken met zowel jouw leidinggevende als de Global Compliance Office. 28 ETHIEK 29

16 GESCHENKEN, ATTENTIES EN ZAKELIJK ENTERTAINMENT Wij betalen geen steekpenningen, noch bieden wij iets van waarde aan om het oordeel of de daden van anderen te beïnvloeden of schijnbaar te beïnvloeden. Wij vragen of accepteren geen steekpenningen, smeergeld of andere ongepaste betalingen. Wij gebruiken ons gezond verstand en gebruiken gematigdheid bij het uitdelen van relatiegeschenken of het aanbieden van zakelijk entertainment. Wij respecteren de beleidsregels van de organisatie met wie wij zakendoen. Het doel van relatiegeschenken en zakelijk entertainment in een commerciële context is het creëren van welwillendheid en goede werkrelaties. Het hiernavolgende is van toepassing op werknemers van ons bedrijf, hun familieleden en vertegenwoordigers of derden die werken namens het bedrijf. Het aanbieden, geven of accepteren van een geschenk, vorm van zakelijk entertainment of ander persoonlijk voordeel is nooit toegestaan indien: het niet in lijn ligt met de gebruikelijke zakelijke praktijken; het gaat om geld; het een buitensporige waarde heeft; het kan worden opgevat als smeergeld of steekpenningen; of het een schending betekent van enige wet of regelgeving. Indien je twijfelt aan de geschiktheid van een geschenk, voorgesteld geschenk of een ander persoonlijk voordeel, bespreek dit dan eerst met je leidinggevende en de Global Compliance Office voordat je enige actie onderneemt. Eén van mijn leveranciers heeft mij uitgenodigd om een toespraak te geven op een congres dat de leverancier sponsort, en heeft aangeboden om al mijn onkosten te betalen. Mag ik dit aanbod accepteren? ANTWOORD: Het is mogelijk dat je een deel van dit aanbod kunt accepteren. Als je leidinggevende het goed vindt, kun je een toespraak geven op het congres. McDonald s staat echter niet toe dat leveranciers betalen voor reis- en hotelkosten voor werknemers. Bespreek de uitnodiging met je leidinggevende aangezien deze situatie afhangt van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. In mijn land kan het als beledigend worden ervaren om een geschenk van een zakenrelatie te weigeren. Wat moet ik doen als mij een duur geschenk wordt aangeboden en ik weet dat ik de gever zal beledigen wanneer ik het niet aanneem? ANTWOORD: Indien het gebruikelijk is in de plaatselijke cultuur om geschenken uit te wisselen en je gelooft dat het schadelijk is voor de zakelijke relaties van McDonald s als je een geschenk niet accepteert, dan mag je het geschenk aannemen namens het bedrijf. Vervolgens dien je de ontvangst van het geschenk te melden aan je leidinggevende om te bepalen hoe verder te handelen. BELEGGINGEN EN INVESTERINGEN IN ANDERE BEDRIJVEN Het is werknemers verboden om een aanmerkelijk belang te bezitten in een concurrent van McDonald s, of een rechtspersoon die momenteel zakendoet, of probeert zaken te doen met McDonald s. Deze regel geldt voor zowel een direct als indirect eigenaarsbelang. Een aanmerkelijk belang betekent een eigenaarsbelang van meer dan 5% van het netto vermogen van een werknemer en zijn of haar familie, of meer dan 1% van de uitstaande aandelen voor beleggingen in een beursgenoteerd bedrijf. Er kan een uitzondering worden gemaakt op deze regel voor beleggingen in beleggingsfondsen of beheerde rekeningen waarbij de werknemer geen keuze heeft over de bedrijven waarin wordt belegd. Haal geen persoonlijk voordeel uit het gebruik van zakelijke of investeringsmogelijkheden die zijn ontdekt door het gebruik van bedrijfseigendommen, bedrijfsinformatie of jouw positie binnen het bedrijf. Dit omvat o.a. het direct of indirect kopen, huren of op andere wijze de rechten verkrijgen tot welke eigendommen of materialen dan ook, indien McDonald s ook geïnteresseerd zou kunnen zijn in de mogelijkheid. Tot slot, ga geen persoonlijke investering aan in een entiteit indien die investering jouw beoordeling van zakelijke beslissingen met betrekking tot die onderneming zou kunnen beïnvloeden, of indien deze indruk gewekt zou kunnen worden. Pas op voor potentiële conflicten die zouden kunnen ontstaan bij het investeren in particuliere en beursgenoteerde bedrijven, en wees op je hoede voor eventuele problemen met voorkennis bij het investeren in beursgenoteerde bedrijven. (Zie voor meer informatie het onderdeel Voorkennis en effectentransacties.) Gebruik van elektronische communicatie Werknemers zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van telefoons, mobiele telefoons, computers, faxmachines, pagers, en toegang tot internet. Er wordt van hen verwacht dat zij zich houden aan de hoogste ethische normen wanneer zij werk uitvoeren voor McDonald s. Werknemers mogen geen elektronische communicatie gebruiken om hun privébelangen te behartigen, of voor welk ander doel dan ook, wanneer dat niet in het belang is van het bedrijf. Bovendien moeten werknemers hun gezond verstand gebruiken bij het gebruik van elektronische middelen en technologie die beschikbaar is gesteld door het bedrijf, met inbegrip van internet en . Onder voorbeelden van onjuist gebruik vallen o.a.: illegale activiteiten; gokken, wedden of verkopen; intimidatie, vernedering van anderen, lastigvallen en/of illegale discriminatie; geldwerving voor een ander dan een door het bedrijf goedgekeurd doel; zakelijke activiteiten, bijvoorbeeld persoonlijke winstgevende activiteiten; promotie van politieke of religieuze meningen of activiteiten; ontvangst, opslag, openbaarmaking of uitzending van materiaal dat redelijkerwijs opgevat zou kunnen worden als gewelddadig, intimiderend, discriminerend, obsceen, uitgesproken seksueel of pornografisch, onder welke voorstelling, foto, geluidsopname of geschreven tekst dan ook; onbevoegd toegang verkrijgen tot niet-openbare informatie; gebruik dat op welke wijze dan ook storend of schadelijk is voor de reputatie of de zaken van het bedrijf; en doelen buiten de zaken van het bedrijf, behalve voor beperkt en redelijk persoonlijk gebruik. Ik heb een eigen bedrijf en doe veel zaken op internet. Ik gebruik mijn McDonald s computer om te versturen en om tijdens mijn lunchpauze en na mijn werk dingen op internet op te zoeken voor mijn eigen bedrijf. Mag dit? McDonald s elektronisch communicatiebeleid en beleid betreffende het beheren van documenten ANTWOORD: Nee. Het gebruik van bedrijfsapparatuur en/of internetdiensten om zaken te ondernemen die niet gerelateerd zijn aan McDonald s is niet toegestaan. Beschikbaar op het McDonald s intranet AccessMcD 30 ETHIEK 31

17 Zakelijke verslaglegging en communicatie De aandeelhouders rekenen er op dat McDonald s hen eerlijke en nauwkeurige informatie verschaft en dat zij verantwoorde zakelijke beslissingen nemen op basis van betrouwbare documentatie. De gehele boekhouding, administratie en rekeningen dienen nauwkeurig alle transacties en gebeurtenissen weer te geven. Zij moeten ook worden opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde accountant principes en het systeem voor interne controle van McDonald s. Verslagen verzonden aan of ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie (Securities and Exchange Commission, SEC) en andere communicatie van het bedrijf moeten volledig, eerlijk, accuraat, tijdig en duidelijk zijn. Om de nauwkeurigheid van alle documentatie, verslagen en andere communicatie van McDonald s te waarborgen, mag je nooit: valse boekingen maken of kwitanties wijzigen in onkostennota s; valse informatie invullen op tijdkaarten; kwaliteits- of veiligheidsresultaten wijzigen of vervalsen; interne controles omzeilen; schulden en activa onder- of overwaarderen; geheime of niet-geboekte activa, fondsen of buiten balans activa beheren; onkosten onjuist boeken, of de boeking helemaal verzuimen; iets boeken met de bedoeling om de ware aard van de transactie te verbergen of te vermommen. Bijna alle zakelijke dossiers, met inbegrip van s en computerbestanden, kunnen in de loop van rechtszaken of onderzoeken van de overheid openbaar worden gemaakt. Documentatie komt ook vaak in de handen van derden en de media. Daarom dienen alle werknemers duidelijk, beknopt, waarheidsgetrouw en nauwkeurig te zijn bij het vastleggen van informatie. Vermijd overdrijvingen, kleurrijke taal, giswerk, juridische conclusies en geringschattende beschrijvingen van mensen en hun motieven. Behandel alle documenten in overeenstemming met het beleid van McDonald s met betrekking tot het beheren van documenten. Neem contact op met de juridische afdeling indien je twijfelt of het gepast is om een bepaald document te bewaren of te vernietigen. Letter en geest van de wet Onze eerste en meest fundamentele verplichting op iedere plek waar wij zaken doen, is het gehoorzamen aan de letter en geest van de wet. Deze stelling is van toepassing op de werknemers van McDonald s en op alle derden die namens ons bedrijf handelen. Indien je twijfelt of een bepaalde zaak legaal is, dan ben je verantwoordelijk voor het raadplegen van de juridische afdeling om zo een mogelijk illegale handeling te voorkomen. Wetten en bepalingen tegen financiële misdaad, witwassen van geld en terrorisme McDonald s leeft alle toepasselijke wetten, regels en reglementen na van alle Amerikaanse en niet- Amerikaanse overheidsinstanties en andere privéen publieke toezichthoudende instanties, inclusief die van beurzen waar effecten van McDonald s genoteerd staan, overal waar wij zakendoen. Als bedrijf dat gevestigd is in de Verenigde Staten, zijn veel Amerikaanse wetten van toepassing op onze zaken, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. Dit zijn o.a. wetten die: handelingen verbieden die terroristen, of organisaties die terroristen steunen, zouden kunnen helpen; en vereisen dat transacties niet worden gebruikt voor het witwassen van zwart geld. Als je vermoedt dat een leverancier, verhuurder of franchisenemer van McDonald s bij een illegale activiteit betrokken is, dan moet je dit melden. McDonald s leeft alle wetten tegen witwassen van geld en financiering van illegale of niet-legitieme doelen na. Witwassen van geld betekent dat personen of groepen proberen om de opbrengst van illegale activiteiten te verbergen, of proberen om de bron van hun illegale fondsen legitiem te doen lijken. Je moet er altijd voor zorgen dat je zakendoet met achtenswaardige partners, voor legitieme zakelijke doeleinden, met legitieme fondsen. Wees op je hoede voor waarschuwingssignalen, zoals een verzoek van een potentiële leverancier om contante betaling, of andere ongebruikelijke betalingsvoorwaarden. Als je mogelijk witwassen van geld vermoedt, moet je de situatie melden aan de Global Compliance Office. Export- en importcontroles Als multinational moet McDonald s de handelsbepalingen naleven. Op onze zakelijke transacties kunnen allerhande handelscontroles en wetten van toepassing zijn ter regeling van in- en uitvoer, waaronder: exportcontroles, handelsbeperkingen, handelsembargo s, wettelijke economische sancties en boycots opgelegd door de overheid; en antiboycotwetten die bedrijven verbieden om deel te nemen aan of samen te werken met internationale boycots die niet door de Amerikaanse overheid zijn goedgekeurd of toegestaan. Als je betrokken bent bij de grensoverschrijdende import, export of overdracht van goederen namens het bedrijf, dan moet je deze wetten naleven, ongeacht je locatie. In het geval van tegenstrijdigheid tussen het Amerikaanse recht en het lokale handelsrecht, kan het Amerikaanse recht van toepassing zijn. Mocht je vragen hebben over de toepassing van deze wetten op jouw activiteiten, neem dan contact op met de Global Compliance Office voor advies. 32 ETHIEK 33

18 Corruptiebestrijding Alle werknemers van McDonald s moeten de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (Wet tegen corruptie in het buitenland, FCPA) naleven, ongeacht hun locatie of de plaats waar zij zakendoen. De FCPA bepaalt dat omkoping van een overheidsfunctionaris een misdaad is, ongeacht waar McDonald s zakendoet. Daarnaast zijn er in elk land wetten tegen corruptie die omkoping van overheidsfunctionarissen of steekpenningen voor en omkoping van partijen in de privésector (ook bekend als commerciële omkoping) verbieden. McDonald s verbiedt elke vorm van omkoping en het betalen of ontvangen van steekpenningen, zoals uiteengezet in ons internationaal beleid tegen corruptie. Alle werknemers, vertegenwoordigers, adviseurs, gevolmachtigden en partners in joint ventures die handelen namens McDonald s of de door haar bestuurde dochterbedrijven, moeten ons beleid en de wet volledig naleven. Wij tolereren geen schendingen. Naleving is een voorwaarde voor indienstneming in of samenwerking met ons bedrijf. Voor naleving van ons beleid en de wetten tegen corruptie is het alle werknemers verboden om direct of indirect een geschenk, zakelijk entertainment of iets van waarde in welke vorm ook aan te bieden aan een overheidsfunctionaris of zijn of haar vertegenwoordigers om: zaken te verkrijgen of te behouden; zakelijke beslissingen te beïnvloeden; een proces te bespoedigen; of een oneerlijk voordeel zeker te stellen. McDonald s verbiedt daarnaast faciliterende betalingen of smeergeld. Dit zijn betalingen aan overheidsfunctionarissen om routinematige acties te bespoedigen of te verzekeren, zoals de uitgifte van een licentie, vergunning of visum. Deze verbodsbepalingen zijn van kracht op onze zakelijke transacties en op derden die namens ons handelen, zoals consultants, agenten, leveranciers en contractanten. Een overheidsfunctionaris is iemand die werkt voor of een agent is van een instantie in handen van of onder zeggenschap van de overheid. Voor de anti-corruptiewetten omvatten overheidsfunctionarissen verkozen en aangestelde functionarissen of werknemers van nationale, gemeentelijke of lokale overheden (waaronder personen in een wetgevend, bestuurlijk of gerechtelijk ambt), functionarissen van politieke partijen, kandidaten voor een openbaar ambt, en werknemers van door de overheid of staat gecontroleerde bedrijven. Betalingen aan een overheidsinstantie in de gewone gang van zaken, zoals betaling van belastingen, zijn toegestaan. Betalingen, geschenken en zakelijk entertainment aangeboden of gegeven aan een specifieke overheidsfunctionaris zijn echter riskant, vooral als ze discretionair zijn. Als je een bedrag wilt betalen, of een geschenk of gastvrijheid wilt aanbieden aan een overheidsfunctionaris, moet je daarom eerst de schriftelijke goedkeuring hebben van de Global Compliance Office, zoals uiteengezet in onze Richtlijnen voor geschenken en gastvrijheid in het Internationaal beleid tegen corruptie. Het is absoluut essentieel dat onze boekhouding en dossiers juiste en accurate gegevens bevatten van betalingen, geschenken of gastvrijheid aan overheidsfunctionarissen. Dit geldt voor directe betalingen, geschenken of zakelijk entertainment, en ook voor indirecte betalingen. Als je niet goed weet of iemand een overheidsfunctionaris is, of andere vragen hebt over de naleving van ons Internationaal beleid tegen corruptie of anti-corruptiewetten, neem dan contact op met de Global Compliance Office. Als je een ongeoorloofde activiteit vermoedt waarbij het bedrijf of handelingen van een werknemer met een overheidsfunctionaris betrokken zijn, dan moet je dit geval onmiddellijk melden aan de Global Compliance Office. Naleving anti-corruptiebeleid: Internationaal beleid tegen corruptie Beschikbaar op het McDonald s intranet AccessMcD 34 ETHIEK 35

19 Onze gemeenschappen Wij geven terug aan de gemeenschap. Teruggeven aan de gemeenschap McDonald s is trots op haar lange traditie van teruggeven aan de plaatselijke gemeenschappen. Wij weten dat het juist is om dat te doen, en dat het een van onze sterkste punten is. Als leiders op het gebied van sociale verantwoordelijkheid hebben wij een positieve invloed op onze buurten, mensen en de omgeving. Ons bedrijf, onze werknemers en onze franchisenemers schenken miljoenen dollars en ontelbare uren aan liefdadigheidsinstellingen in de hele wereld, in het bijzonder organisaties die zich inzetten voor de behoeften van kinderen. Wij springen ook meteen bij wanneer rampen plaatsvinden, en werken samen met franchisenemers, leveranciers en hulpverlenende organisaties om slachtoffers en hulpverleners te helpen. Politieke activiteiten Het bedrijf mag geen enkele politieke bijdrage doen, rechtstreeks of onrechtstreeks via haar vertegenwoordigers of via derden die namens het bedrijf handelen. Werknemers mogen deelnemen aan persoonlijke politieke activiteiten en zijn vrij om de politieke kandidaat en de politieke onderwerpen van hun keuze te steunen. Elke deelname aan een dergelijke activiteit moet echter plaatsvinden in de eigen vrije tijd en voor eigen bijdrage. Je moet duidelijk maken dat jij op persoonlijke titel spreekt en handelt en niet namens McDonald s. Ten slotte mag je geen bedrijfskapitaal of -middelen gebruiken voor welke politieke activiteiten dan ook, zonder toestemming vooraf van het hoofd van de wereldwijde afdeling voor overheids- en publieke zaken. Ronald McDonald House Charities (RMHC) en hun plaatselijke afdelingen nemen een speciale plek in binnen onze liefdadigheden. Ieder jaar zamelen McDonald s restaurants miljoenen dollars in voor RMHC en andere doelen voor kinderen. McDonald s helpt RMHC met algemene en administratieve kosten en bepaalde andere kosten waarvoor zij anders geld zouden moeten inzamelen om diensten en programma s aan te bieden. McDonald s wereldwijde richtlijnen betreffende politieke activiteiten Beschikbaar op het McDonald s intranet AccessMcD 36 ONZE GEMEENSCHAPPEN 37

20 Terwijl ik op zakenreis was in Los Angeles, had ik de kans om een diner bij te wonen voor een bijdrage van $ 200 per persoon, ter ondersteuning van een politieke kandidaat in de komende verkiezingen. De kosten voor het diner heb ik ingevuld op mijn onkostennota, maar mijn leidinggevende keurt deze uitgave af. McDonald s vergoedt de maaltijdkosten voor werknemers op zakenreis, dus waarom zou mijn leidinggevende dan de kosten van dit diner niet goedkeuren? ANTWOORD: McDonald s betaalt niet voor deze kosten, omdat ze niet vooraf waren goedgekeurd door het hoofd van de wereldwijde afdeling voor overheids- en publieke zaken. Jij moet zelf betalen voor dit diner. Zo niet, dan zou het de schijn wekken dat jij een bijdrage leverde aan de kandidaat in jouw hoedanigheid als medewerker van McDonald s, en dat McDonald s de kandidaat zou ondersteunen. Sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf en duurzaamheid Wij streven er altijd naar om morgen beter te zijn dan vandaag. Dit zegt meer over McDonald s als bedrijf dan wat dan ook. Het overkoepelend doel van onze duurzaamheidsinspanningen is gericht op continue verbetering via onze vijf focusgebieden: voedingswaarde en welzijn, duurzame goederenstroom, verantwoordelijkheid voor het milieu, ervaring van werknemers en de gemeenschap. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU McDonald s zet zich in voor verantwoordelijkheid voor het milieu, en iedereen in het systeem speelt een rol in het nakomen van die belofte. Wij spitsen onze acties toe op gebieden waar wij een merkbare invloed kunnen hebben op belangrijke milieuproblemen, zoals klimaatverandering, het behoud van natuurlijke bronnen en afvalverwerking. Wij luisteren continu en leren en investeren in vernieuwingen die onze ecologische voetafdruk kunnen verbeteren. Wij vormen partnerschappen met andere organisaties om bewustzijn voor het milieu te verhogen. Wij werken met onze belangrijkste leveranciers om milieuverantwoordelijke praktijken te bevorderen binnen hun bedrijven. VOEDINGSWAARDE EN WELZIJN Wij zetten ons in voor ondersteuning van het welzijn van onze klanten n. Wij bieden een reeks van keuzen aan in ons menu om tegemoet te komen aan de diverse wensen en voorkeuren van onze klanten. Wij geven informatie over de voedingswaarden in ons aanbod, zodat klanten datgene kunnen kiezen wat past bij hun dieetbehoeften en die van hun gezin. DUURZAME GOEDERENSTROOM Wij voorzien een goederenstroom die op winstgevende wijze veilige producten van hoge kwaliteit oplevert, zonder onderbreking van de toevoer, terwijl wij onze positie van leiderschap gebruiken om een netto gewin te creëren door de ethische, ecologische en economische resultaten te verbeteren. Sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf en duurzaamheid Beschikbaar op het McDonald s intranet AccessMcD en 38 ONZE GEMEENSCHAPPEN 39

Normen voor professioneel gedrag

Normen voor professioneel gedrag Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. De basis voor al onze activiteiten is

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Gedragscode QHSE Policy Inleiding

Gedragscode QHSE Policy Inleiding VOMS-PO-06 Page 1-7 Date 14-03-2017 Gedragscode QHSE Policy Inleiding Deze Gedragscode beschrijft de waarden, verantwoordelijkheden en gedragsregels die gelden binnen Van Oord NV. Deze bedrijfsprincipes

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie