Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2016"

Transcriptie

1 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2016 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels, overnachtende vogels en (mogelijke) broedgevallen. Januari: Kleine Zilverreiger t/m : De Kleine Zilverreiger die al vanaf 6 december 2015 aanwezig was, verbleef nog tot en met 9 maart op het Beuven. De vogel sliep de gehele periode samen op de slaapplaats van de Grote Zilverreigers. Opmerkelijk genoeg werd er eind dit jaar op 5 december (bijna dezelfde datum als in 2015) ook weer een Kleine Zilverreiger gezien op het Beuven, deze vogel was echter maar kort aanwezig (zie december). Klapekster : De Klapekstersimultaantelling door VWG de Kempen leverde dit jaar slechts 5 exemplaren op. In 2014 en 2015 werden 6 exemplaren geteld. Nonnetje : Een Nonnetje (v) was deze dag aanwezig op het Beuven. Kraanvogel : s Ochtends vertrok een leuke groep van 230 Kraanvogels van de slaapplaats op de Strabrechtse Heide. Rotgans : Een Rotgans werd s ochtends waargenomen tussen de Kolganzen en Toendrarietganzen op de slaapplaats op het Beuven. Waarschijnlijk dezelfde vogel is rond deze tijd ook op andere plekken in de regio gezien. Kleine Rietgans : Op de 28 e werd ook een Kleine Rietgans gezien op het Beuven.

2 Februari: Nonnetje t/m : Een Nonnetje (m) werd begin februari gezien op het Beuven, later waren van 11 t/m 12 februari 3 exemplaren aanwezig. Van 13 t/m 21 februari verbleven zelfs 5 vogels op het Beuven. Daarna werden tot en met 9 maart nog 3 Nonnetjes gezien. Op 13 maart waren weer 4 vogels aanwezig (2v,2m) en tot en met 26 maart werden nog 2 exemplaren gezien (v+m). Stormmeeuw : Een enorme groep van minimaal 1040 Stormmeeuwen vloog over de Strabrechtse Heide. Een gedeelte van de groep viel kort in op het Beuven. Lepelaar t/m : De eerste (vroege) Lepelaar van dit jaar werd al op 27 februari waargenomen, de vogel was ook nog op de 28 e aanwezig. Maart: Raaf : 2 Raven vlogen rond 13:32 hoog over de Strabrechtse Heide, 1 exemplaar was ook af en toe aan het baltsen. De twee vogels vielen na enige tijd in op de hei en waren tot 13:58 ter plaatse. Daarna zijn ze richting oost vertrokken.

3 Raaf (foto R. Kastelijn) Boerenzwaluw : De 1 e Boerenzwaluwen vlogen op 26 maart over de telpost. Gele Kwikstaart : Ook de 1 e Gele Kwikstaart werd deze dag waargenomen. Kleine Plevier : De eerste Kleine Plevier van het jaar werd ook op 26 maart waargenomen. Blauwborst : Op 27 maart werden de eerste drie zingende Blauwborsten gehoord bij het Beuven. Visarend : De vroegste Visarend ooit voor de telpost werd op 27 maart al gezien (was 1 april in 2004, 2005, 2008 en 2013). Lepelaar t/m : Totaal 5 Lepelaars werden deze dag gezien op het Beuven. Tot en met 1 april waren nog ten minste 3 vogels aanwezig. Op 6 april waren weer 5 Lepelaars aanwezig. Op 9 en 10 april werden 7 exemplaren gezien. Kort hierna zijn de vogels voor het eerst succesvol gaan broeden in het gebied (zie april). Oeverzwaluw : De eerste Oeverzwaluw van het jaar werd op deze dag gezien.

4 Dwergmeeuw : Op 30 maart vloog een adult winter Dwergmeeuw over de telpost. Dwergmeeuw (foto R. van den Heuvel) April: Boompieper : De eerste Boompieper vloog op 1 april over de telpost. Tapuit : Op 2 april werd de eerste Tapuit waargenomen. Raaf : Deze dag werd weer minimaal 1 Raaf gezien (mogelijk 2), de vogel had het enige tijd aan de stok met een Havik. Beflijster t/m : Leuke aantallen Beflijsters werden deze periode gezien, met op 7 april groepen van 12, 11 en 2. Op 11 en 16 april werden groepen van 15 exemplaren gezien. Op 20 april werd nog een groep van 12 vogels waargenomen.

5 Koekoek : Op 9 april werd de eerste Koekoek ontdekt. Zwarte Wouw : De eerste Zwarte Wouw werd ook op 9 april gezien. Hop : Ook dit jaar werd weer een Hop gezien en gehoord op de Strabrechtse Heide, de vogel was helaas slechts kort ter plaatse. Zwarte Ooievaar : De vroegste Zwarte Ooievaar voor de telpost ooit, werd al op 10 april gezien. Groenpootruiter : 12 april werd de eerste Groenpootruiter van het jaar gezien en gehoord. Sprinkhaanzanger : Deze dag werd de eerste Sprinkhaanzanger gehoord bij het Mosven. Lepelaar t/m : De eerste broedende Lepelaar werd op 13 april waargenomen, enige tijd daarna werden nog 3 andere nesten ontdekt. Op een vijfde nest werd pas enkele dagen later gebroed (17 april). Eén van de vier nesten is overigens daarna om onbekende redenen weer verlaten en op het vijfde nest zijn nooit jongen gezien (op dit nest werd pas gestopt met broeden na de hagelstorm van 23 juni). Op 11 mei werden de eerste jongen gezien (op 1 nest 1 juveniel en op een 2 e nest 2). Op deze dag werd ook begonnen met broeden door een nieuw paar op een zesde nest. Uiteindelijk zijn ten minste 12 jonge Lepelaars geboren, waarvan er helaas drie (van het 6 e nest) zijn gesneuveld door de hevige hagelbui op 23 juni. Meer informatie is hier te vinden. Huiszwaluw : Op 16 april werden de eerste Huiszwaluwen gezien. Gierzwaluw : Ook op deze dag werden de eerste Gierzwaluwen gezien (7exx). De eerste Gierzwaluw en Huiszwaluwen werden in 2015 op 17 april toevallig ook op dezelfde dag gezien. Boomvalk : De eerste Boomvalk werd ook op 16 april gezien, dat is drie dagen eerder dan in maar dat was met 19 april wat aan de latere kant, vaak wordt de eerste Boomvalk op de Strabrechtse Heide rond 15 april gezien.

6 Koereiger t/m : In de ochtend van 16 april werden maar liefst 5 Koereigers ontdekt op het Beuven. Ze leken later op de dag richting zuid te vertrekken, maar bleken de volgende dag ook nog aanwezig. Na 17 april zijn de Koereigers niet meer gezien. Dit is de eerste keer dat deze soort op de Strabrechtse Heide werd waargenomen. Koereigers (foto R. van den Heuvel) Draaihals : Een Draaihals werd gezien op de Strabrechtse Heide. Zwarte Stern : De eerste Zwarte Sterns (10 exx) werden op 21 april gezien bij het Beuven. Zwarte Ruiter : Op 21 april werden de eerste Zwarte Ruiters waargenomen op de telpost. Dwergmeeuw : Een groep van 14 Dwergmeeuwen vloog deze dag boven het Beuven. Paapje : De eerste Paapjes werden op 25 april waargenomen.

7 Mei: Purperreiger t/m : Een Purperreiger was van 4 tot en met 6 mei aanwezig bij het Beuven. Op 8 mei vloog een exemplaar hoog over en op 9 mei waren zelfs totaal 3 exemplaren aanwezig in het gebied. Op de 10 e waren nog 2 vogels aanwezig en op 15 mei werd nog 1 Purperreiger bij het Beuven gezien. Purperreiger (foto R. van den Heuvel) Witvleugelstern : Ook bijzonder was de ontdekking van twee adulte Witvleugelsterns op 4 mei. De vogels waren op het Beuven aanwezig van ten minste 11:35 tot en met 15:30. Deze soort wordt niet vaak waargenomen op de Strabrechtse Heide. De laatste waarneming was op 9 mei 2013 en de waarnemingen van daarvoor dateren alweer uit 2007, wat destijds een invasiejaar voor deze soort was.

8 Witvleugelstern (foto R. Kastelijn) Grauwe Kiekendief : Twee mannetjes Grauwe Kiekendief vlogen vandaag samen over de telpost. Bosruiter : De eerste Bosruiter vloog op 8 mei over de telpost. Roodpootvalk t/m : Op 8 mei werd een KJ2 man Roodpootvalk gezien bij het Marijkeven. Op 13 mei werd mogelijk dezelfde vogel waargenomen tussen het Scheidingsven en Waschven. Roodpootvalk (foto R. Kastelijn)

9 Van 15 tot en met 16 mei verbleven op dezelfde locatie 1 vrouwtje en 2 KJ2 mannetjes. Op 18 mei waren nog 1 KJ2 man en 1 vrouw aanwezig. Tot en met 21 mei werd alleen nog het vrouwtje gezien. Roodpootvalk (foto A. Mendoza) Zwarte Ooievaar : Een Zwarte Ooievaar trok om 13:37 hoog over de Strabrechtse Heide. Griel : Spectaculair was de ontdekking van een Griel aan de zuidkant van het Beuven. Helaas werd de vogel niet teruggevonden. Dit is een nieuwe soort voor het gebied. Griel (foto P. van de Haar)

10 Wespendief : De eerste twee Wespendieven werden op 9 mei gezien. Zwarte Wouw : Op 9 mei trokken 5 Zwarte Wouwen over de telpost, waaronder een groep van 3. Hop : Een Hop werd enige tijd gehoord ten noorden van het Beuven en later bij het Starven. Ook deze vogel was helaas slechts kort ter plaatse. Slangenarend : Op 13 mei kwam een adulte Slangenarend over de telpost gevlogen. De vogel werd tussen 11:05 en 11:31 waargenomen en is uiteindelijk richting ZO (Groote peel) vertrokken en is daar ook nog gezien. Slangenarend (foto R. Kastelijn) Brilduiker t/m : Een laat mannetje Brilduiker werd gezien op het Grafven. Op de 31 e werden zelfs een vrouwtje en mannetje gezien. Op 9 juni werd nog een vrouwtje gezien. Zwarte Ooievaar : Op 21 mei vloog een Zwarte Ooievaar hoog over de Strabrechtse Heide. Zwarte Ooievaar : Ook op 25 mei vloog een Zwarte Ooievaar over de Strabrechtse Heide.

11 Juni: Zwarte Ooievaar : Drie Zwarte Ooievaars werden op deze dag gezien. Juli: Slangenarend t/m : Op 2 juli werd om 11:26 de tweede Slangenarend van het jaar ontdekt. De vogel was in ieder geval aanwezig tot de volgende ochtend en kon zeer fraai worden gezien. Dit is na het exemplaar van 29 en 30 augustus 2011, de tweede bekende overnachtende vogel voor de regio. Slangenarend (foto R. Kastelijn) Zwarte Ooievaar t/m : Van 15 juli t/m 1 oktober waren minimaal twee Zwarte Ooievaars aanwezig op de Strabrechtse Heide. Van 26 juli t/m 13 augustus werden enkele keren 3 exemplaren gezien. Op 16 augustus en 9 en 10 september werden zelfs 4 Zwarte Ooievaars waargenomen. Van 15 t/m 24 september waren weer 3 exemplaren aanwezig. Daarna werden nog tot en met 1 oktober 2 vogels (adult en juveniel) op het Marijkeven gezien.

12 Augustus: Grote Zilverreiger t/m : Begin augustus liepen de aantallen Grote Zilverreigers opmerkelijk snel op. Op 6 augustus waren al 28 vogels aanwezig en op de 13 e werden minimaal 38 exemplaren gezien. Op 18 augustus werden op de slaapplaats zelfs 48 Grote Zilverreigers geteld. Dit is een nieuw record voor de Strabrechtse Heide (was 43 op meerdere data in 2013). Dit record zou echter niet lang standhouden (zie oktober). Zilverplevier : Op 13 augustus vloog een Zilverplevier over de Strabrechtse Heide. Zwarte Ibis t/m : De 18 e augustus vielen om 13:05 twee Zwarte Ibissen in op het Beuven, de vogels waren i.i.g. nog tot 15:00 aanwezig. Op 22 augustus werd ook nog kort een exemplaar gezien. Zwarte Ibis (foto R. van den Heuvel) Kleine Strandloper : Een Kleine Strandloper vloog deze dag over de telpost. Duinpieper : De 1 e Duinpieper vloog op 26 augustus ook over de telpost.

13 Morinelplevier : Een Morinelplevier werd om 10:40 op de telpost gehoord. Ortolaan : Op 29 augustus vloog om 12:26 een Ortolaan over de telpost. Steenloper : Een bijzondere waarneming voor het binnenland; een groepje van 3 Steenlopers vloog op 29 augustus over de telpost. De laatste waarnemingen van deze soort op de Strabrechtse Heide stammen uit Draaihals : Bij de telpost vloog op 29 augustus een Draaihals op. Draaihals : Ook op 30 augustus werd een Draaihals gezien. Zwarte Ibis : De 31 e werd weer een Zwarte Ibis gezien, de vogel leek in te vallen op het Beuven, maar kon helaas niet worden teruggevonden. Zwarte Ibis (foto R. Kastelijn) Ortolaan : Om 7:37 vloog weer een Ortolaan over de telpost.

14 Duinpieper : Een Duinpieper werd om 9:49 gehoord op de telpost. September: Rosse Grutto : Een roepende Rosse Grutto vloog om 7:17 over de telpost. Rosse Grutto (foto R. Kastelijn) Ortolaan : Om 11:00 werd op de telpost een Ortolaan gehoord. Visarend : Een bijzonder aantal van 8 Visarenden vloog vandaag over de telpost. Dit is een evenaring van het dagrecord van 6 april Draaihals : Op 8 september werd een Draaihals gezien op de Strabrechtse Heide. Dwergmeeuw : Twee Dwergmeeuwen vlogen enige tijd boven het Beuven.

15 Duinpieper : Pas de derde keer dit jaar vloog er een Duinpieper over de telpost, deze keer om 8:19. Ortolaan : Om 8:54 vloog deze dag wederom een Ortolaan over de telpost, het vierde exemplaar van het jaar. Zilverplevier : Ook vloog er een Zilverplevier vanaf 8:59 enige tijd rond boven de Strabrechtse Heide. Draaihals : Een Draaihals werd gezien op de Strabrechtse Heide. Zilverplevier : Op 12 September vloog om 10:59 wederom een Zilverplevier over de telpost. Dwergmeeuw : Een leuk groepje van 10 Dwergmeeuwen vloog om 10:59 enige tijd boven het Beuven, om daarna weer hoog uit het zicht te verdwijnen. Dwergmeeuwen (foto R. Kastelijn) Smient : De eerste Smienten (v+m) van het najaar werden op 12 september gezien op het Beuven.

16 Visarend : Wederom een leuk aantal trekkende Visarenden, deze keer 6 exemplaren. Waarvan de eerste vier tussen 7:40 en 7:55 voorbij kwamen. Deze vier vogels zijn vermoedelijk na een overnachting uit de omgeving vertrokken. Bonte Strandloper : Een leuk aantal van totaal 19 overtrekkende Bonte Strandlopers werd deze dag gezien, waaronder een groepje van 11. Zilverplevier : Om 12:36 vlogen op 17 september 2 Zilverplevieren samen over de telpost. Zilverplevier : Ook op 18 september vloog een Zilverplevier over de telpost, deze keer om 9:30. Zilverplevier (foto R. Kastelijn) Visarend : En met 7 exemplaren was 18 september ook weer een bijzondere dag voor de trek van Visarend zou uiteindelijk totaal 41 trekkende Visarenden opleveren voor de telpost, het grootste gedeelte hiervan (28 exx, bijna 70%) is tussen 6 en 18 september voorbijgekomen. Na 51 exx in 2008 en 46 exx in 2006, is dit het derde hoogste jaartotaal ooit. Toendrarietgans : De eerste vroege Toendrarietganzen (8 exx) van het najaar werden deze dag gezien. Dit is de vroegste najaarswaarneming van deze soort voor de telpost.

17 Kolgans : Naast de eerste Toendrarietganzen werden op 18 september ook de eerste 23 Kolganzen van het najaar waargenomen. Draaihals : Een Draaihals werd om 7:52 kort ontdekt bij de telpost. Roodkeelpieper : Om 11:19 vloog een Roodkeelpieper over de telpost. Zilverplevier : Op 22 september vloog wederom een Zilverplevier over de Strabrechtse Heide. Zeearend : Deze dag trok om 12:50 een Zeearend over het gebied. Krombekstrandloper : Een Krombekstrandloper vloog om 12:25 enkele minuten boven de telpost. Zilverplevier : s Ochtends vertrok een Zilverplevier van het Marijkeven. Duinpieper : Op 25 september vloog om 10:43 een Duinpieper over de telpost. Krombekstrandloper : Op deze dag was een Krombekstrandloper aanwezig bij het Beuven. Klapekster : De eerste Klapekster van het najaar werd op 27 september gezien. Zilverplevier : Een bijzonder groepje van 6 Zilverplevieren viel om 11:55 in op het Marijkeven en was daar kort ter plaatse. Het werd inmiddels wel duidelijk dat 2016 voor de Strabrechtse Heide een heel goed jaar was voor deze soort. Het aantal waargenomen vogels zou uiteindelijk dan ook uitkomen op minimaal 16 exx. Alleen in 2005 (28) en 2004 (27) werden meer exemplaren gezien. Dwergmeeuw : Deze dag vloog enige tijd een juveniele Dwergmeeuw bij het Beuven.

18 Oktober: Zilverplevier : Op 1 oktober vloog om 10:03 weer een Zilverplevier over de telpost. Gele Kwikstaart : Een vrij late Gele Kwikstaart vloog over de telpost. Zilverplevier : Op 4 oktober vloog een Zilverplevier over de Strabrechtse Heide. Bladkoning : Een Bladkoning werd op 4 oktober kort gehoord bij het Beuven. De vogel werd om 13:15 ontdekt en was enkele minuten ter plaatse. Helaas kon de Bladkoning later niet terug worden gevonden. Na eerdere waarnemingen van 1 exemplaar op 17 oktober 2003 en op 7 oktober 2005, is dit pas het derde geval voor de Strabrechtse Heide. Koekoek t/m : Op deze dagen was een late Koekoek aanwezig bij de telpost. In 2013 werd ook op 5 oktober nog een late Koekoek gezien. Koekoek (foto R. van den Heuvel)

19 Brilduiker : De eerste Brilduiker (v) van het najaar werd op deze dag gezien. Grote Zilverreiger t/m : Een enorm aantal van ten minste 68 Grote Zilverreigers was op de ochtend van 5 oktober aanwezig op de slaapplaats op het Beuven. Dit was 20 exemplaren meer dan het record van 13 augustus eerder dit jaar. Op de 7 e werden nog minimaal 62 exemplaren geteld. Daarna namen de aantallen weer snel af. Zo waren op 12 oktober nog 52 exemplaren aanwezig en op de 17 e vertrokken nog 47 Grote Zilverreigers van de slaapplaats. Roodkeelpieper : Om 12:04 vloog de tweede Roodkeelpieper van dit jaar over de telpost. Spreeuw t/m : In het najaar verbleven voor het eerst sinds jaren weer enorme aantallen Spreeuwen op de slaapplaats bij het Beuven. De piek lag met ca exemplaren rond de periode van 22 t/m 27 oktober. Kleine Zwaan : De eerste twee Kleine Zwanen van het najaar werden 22 oktober op het Beuven gezien. Europese Kanarie : Om 10:54 vloog een Europese Kanarie over de telpost. Pestvogel : Een Pestvogel werd om 11:59 gezien ten noorden van het Kranenmeer. Dit is pas de eerste keer in iets meer dan tien jaar dat deze soort weer is gezien in het gebied. Grauwe Gors : Om 8:04 vloog een Grauwe Gors roepend over de telpost. November: IJseend t/m : Op 13 november werd een IJseend ontdekt op het Beuven. Dit is na eerdere waarnemingen in 1988 en 2011, pas de derde keer dat deze soort werd gezien op Strabrechtse Heide. De vogel was in ieder geval nog tot en met 28 november aanwezig.

20 IJseend (foto W. Ramaekers) Roodhalsgans : Een Roodhalsgans werd s middags gezien op het Beuven. Rosse Stekelstaart t/m : Een Rosse Stekelstaart (escape) was enkele dagen aanwezig op het Beuven. December: Kleine Zilverreiger : Een Kleine Zilverreiger werd op 5 december gezien bij het Beuven. Toendrarietgans t/m : Sinds lange tijd sliepen er weer uitzonderlijk veel ganzen op de Strabrechtse Heide. Van de ganzen die in deze periode op Strabrecht sliepen, bestond verreweg het grootste gedeelte uit Toendrarietganzen. De meeste van deze ganzen sliepen op het Beuven. Tussen deze grote aantallen verbleven ook af en toe zeldzamere soorten (zie hierna). Roodhalsgans : Een Roodhalsgans verbleef s morgens op de ganzenslaapplaats op het Beuven. Deze leuke soort is helaas daarna niet meer op de slaapplaats gezien.

21 Kleine Rietgans t/m : Twee Kleine Rietganzen verbleven op 14 december s morgens ook op de ganzenslaapplaats op het Beuven. Op 21 december was daar ook 1 Kleine Rietgans aanwezig. Nonnetje t/m : Een Nonnetje (v) werd op 17 december gezien op het Beuven, van de 21 e tot en met de 26 e waren zelfs vier vogels (v) aanwezig. Daarna werden in ieder geval nog tot en met 29 december 3 vrouwtjes gezien en deze waren begin 2017 ook nog aanwezig. Kleine Zwaan t/m : Op 17 december verbleef een leuk aantal van 89 Kleine Zwanen op het Beuven. Op 21 december waren daar zelfs 93 exemplaren aanwezig (het record voor de Strabrechtse Heide is 104 op 14 februari 2015). Ook deze grote groep zwanen foerageerde overdag regelmatig in de omgeving van de Limburglaan (Someren-Heide).

22 Met dank aan alle waarnemers en fotografen. Voor de overzichten van voorgaande jaren; zie hier. Voor bijzondere waarnemingen in de Kempen, zie hier en de Peel zie hier. Meer informatie over Trektelpost Strabrechtse Heide hier Trektelpost Strabrechtse Heide/RvdH HAS028r2

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2015

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2015 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2015 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2013

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2013 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2013 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2014

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2014 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2014 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2012

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2012 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2012 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Gegevens bijgewerkt tot 12.12.2008 1. Toelichting Lijst A: alle soorten, uitgenomen die van Lijst B Lijst B: soorten die mogelijk, waarschijnlijk

Nadere informatie

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal Sectie cursisten In de "nieuwe zakgids vogels" wordt bij veel vogelsoorten helaas verkeerde informatie weergegeven over hun voorkomen in Nederland. In de tabel hieronder vind je de juiste gegevens. Broedvogels

Nadere informatie

Vogellijst Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT

Vogellijst Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT Roodkeelduiker Parelduiker Ijsduiker Geelsnavelduiker Kuifduiker Geoorde Fuut Dodaars 1 1 1 1 Fuut 1 1 1 1 Roodhalsfuut Noordse

Nadere informatie

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Roodhalsfuut 3 Fuut 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls Pijlstormvogel 3 Noordse

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Vogels van het Beuven en omgeving 2010

Vogels van het Beuven en omgeving 2010 Vogels van het Beuven en omgeving 2010 Broedvogels Bijzondere vogelsoorten Overwinterende vogelsoorten Fenologie Overige soorten (insecten e.d.) Roel van den Heuvel 2010 VWG de Peel Vogels, insecten en

Nadere informatie

Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach

Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach Sinds 2010 woon en studeer ik in Leeuwarden. Mijn

Nadere informatie

WETLAND TELLINGEN LEPELAARPLASSEN: 2013

WETLAND TELLINGEN LEPELAARPLASSEN: 2013 1 WETLAND TELLINGEN LEPELAARPLASSEN: 2013 TOTALE KENGETALLEN 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 Lepelaarsplassen: Totaal aantal vogels per jaar 5,000 Aantal Zonder wilgenbos

Nadere informatie

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1 Aziatische Steenpatrijs 3 x x x Patrijs 1 x Kwartel 1 x Casarca 3 x x x Krakeend 2 x x Wilde eend 6 x x x x x x Slobeend 1 x Zomertaling 2 x x Wintertaling 1 x Krooneend 2 x x Tafeleend 3 x x x Kuifeend

Nadere informatie

Goois Jaaroverzicht 2005

Goois Jaaroverzicht 2005 Goois Jaaroverzicht 2005 Ik ga eens een nieuwe traditie in het leven roepen, een jaaroverzicht van Gooise vogels en andere leuke waarnemingen. Gezellig om te lezen in deze donkere dagen en wellicht een

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp In het najaar van 2006 is er voor het eerst geteld aan de Oolmansweg. Door bebouwing in de zuidwesthoek van het recreatieterrein Bussloo moest er een

Nadere informatie

De Vulkaan voorjaar 2018: 35 records 81 topsoorten

De Vulkaan voorjaar 2018: 35 records 81 topsoorten De Vulkaan voorjaar 2018: 35 records 81 topsoorten Rob Berkelder Bij de waarnemers van de vogeltrektelpost De Vulkaan aan de Haagse kust (Den Haag, Zuid- Holland) begon in de lente van 2018 het besef te

Nadere informatie

Vogelreis zuidelijk Israël (Eilat) Totaal vogelsoorten gezien 161

Vogelreis zuidelijk Israël (Eilat) Totaal vogelsoorten gezien 161 22 Bergeend 1 1 1 1 4 22 Nijlgans 1 1 24 Wilde Eend 1 1 1 1 4 24 Krakeend 1 1 24 Pijlstaart 1 1 1 3 26 Slobeend 1 1 1 3 28 Wintertaling 1 1 1 1 4 28 Zomertaling 1 1 2 30 Witoogeend 1 1 32 Kuifeend 1 1

Nadere informatie

Augustusexcursie naar de Rieselfelder.

Augustusexcursie naar de Rieselfelder. Augustusexcursie naar de Rieselfelder. Volgens de kalender stond op zaterdag 30 augustus een groepsexcursie naar het Lauwersmeer gepland. Er hadden zich 11 deelnemers aangemeld en het plan was om met 3

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Ralreiger: héél zeldzaam in België (foto Geert Spanoghe)

Ralreiger: héél zeldzaam in België (foto Geert Spanoghe) Lente in Gent Eind februar ebruari i tot eind mei, de tijd van de massale doortrek van steltlopers, de aankomst van onze zomervogels en soms van het verschijnen van zeer zeldzame vogels. Wat dacht u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen 1 Dodaars X X X X 2 Fuut X X X 3 Roze Pelikaan X X 4 Kroeskoppelikaan X X 5 Aalscholver X X X

Nadere informatie

NAJAARSTREK IN 2002 OVER TELPOST NOORDHOUT Een overzicht (deel 1)

NAJAARSTREK IN 2002 OVER TELPOST NOORDHOUT Een overzicht (deel 1) NAJAARSTREK IN 2002 OVER TELPOST NOORDHOUT Een overzicht (deel 1) Herman van den Bijtel Het najaar in cijfers Najaar 2002 was wat betreft de trek een beetje een kousenvoetenseizoen met heel gelijkmatige

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek

Jaarverslag 2013 Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek Jaarverslag 2013 Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek Algemeen Gerard Jansen is onze nieuwe voorzitter geworden en hij beheert voorlopig tevens de penningen. Het secretariaat is nu in handen van Rick

Nadere informatie

Van aalscholver tot zwarte zee-eend.

Van aalscholver tot zwarte zee-eend. Van aalscholver tot zwarte zee-eend. Voor de 8 e keer werd dit jaar een meerdaagse excursie voor de leden van de vogelwerkgroep Losser georganiseerd. Van 8-11 november zwierven 19 VWG-leden door Zeeland

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Studiegebied gemeente Leeuwarden

Studiegebied gemeente Leeuwarden Eén jaar lang intensief vogelen in de gemeente Leeuwarden 2013 Een jaar met vele hoogtepunten; het bewijs dat vogelen in de regio niet saai hoeft te zijn Door Jeroen Breidenbach Sinds 2010 woon en studeer

Nadere informatie

Roel van den Heuvel. Vogels van het Beuven en omgeving 2014

Roel van den Heuvel. Vogels van het Beuven en omgeving 2014 Roel van den Heuvel Vogels van het Beuven en omgeving 2014 VWG de Peel November 2014 Vogels: Roel van den Heuvel Foto s voorblad: Roel van den Heuvel Met speciale dank aan: Robert Kastelijn, Antonio Mendoza,

Nadere informatie

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011. Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011. Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen Vogels in Zuid-West-Vlaanderen 2011 Alle foto s zijn genomen in onze regio in 2011 en geplukt van vwgzwv.waarnemingen.be bij de fotografen Bonte Kraai 02/01/2011, Kooigem foto: Yves De Bosscher Toendrarietgans

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Datum: Woensdag 26 juni Excursie: Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: Woensdag 26 juni Excursie: Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: Woensdag 26 juni 2019 Excursie: Oostvaardersplassen Gids: Pim Rond de klok van 9.00 uur ontmoette ik de deelnemers aan een excursie in de Oostvaardersplassen langs de Knardijk te Lelystad. Het was

Nadere informatie

Samenvatting feedback Nationale Vogelweek 2016

Samenvatting feedback Nationale Vogelweek 2016 Samenvatting feedback Nationale Vogelweek 2016 Beste excursieleider, Beste collega, De Nationale Vogelweek 2016 was geweldig met een recordaantal van bijna 10.000 deelnemers bij ruim 300 activiteiten door

Nadere informatie

Texel voorjaar mei Georganiseerd door:

Texel voorjaar mei Georganiseerd door: voorjaar 2016 6 8 mei 2016 Georganiseerd door: www.birdingbreaks.nl Dag 1 vrijdag 6 mei Het verzamelen bij de boot aan de se kant verliep voorspoedig en al snel tuurden we met een volle bus, gevolgd door

Nadere informatie

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen. Fotojaaroverzicht

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen. Fotojaaroverzicht Vogels in Zuid-West-Vlaanderen Fotojaaroverzicht 2012 Middelste Bonte Specht, 04/01/2012, Tiegem foto: Francis Pattyn Grote Zee-eend, 07/01/2012, Harelbeke foto: Thijs Calu Goudhaan, 25/01/2012, Harelbeke

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 160 records Middelpunt < 1km2 Middelpunt 1km2-5km2 Middelpunt > 5km2 Vlak schaal 1 : 5000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Vaatplanten Vogels Zoogdieren Amfibieën

Nadere informatie

Vogels van het Beuven en omgeving 2011

Vogels van het Beuven en omgeving 2011 Roel van den Heuvel Vogels van het Beuven en omgeving 2011 Broedvogels Bijzondere vogels Overwinterende vogels Overzomerende vogels Trekvogels Beknopte Fenologie VWG de Peel Een zo compleet mogelijk overzicht

Nadere informatie

2570 Beflijster 2571 Oehoe 2572 Velduil 2573 Kerkuil 2574 Sneeuwuil 2575 Ransuil 2576 Bosuil 2577 Laplanduil 2578 Oeraluil 2579 Sperweruil 2580

2570 Beflijster 2571 Oehoe 2572 Velduil 2573 Kerkuil 2574 Sneeuwuil 2575 Ransuil 2576 Bosuil 2577 Laplanduil 2578 Oeraluil 2579 Sperweruil 2580 Willem II : vogels Nummer Naam 2535 Spreeuw 2536 Kneu 2537 Vink 2538 Putter 2539 Groenling 2540 Appelvink 2541 Goudvink 2542 Geelgors 2543 Huismus 2544 Grote Karekiet 2545 Merel 2546 Grote lijster 2547

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Trektelpost de Groote Peel

Trektelpost de Groote Peel Trektelpost de Groote Peel 2013 02-01-2014 Trektellers: Het trekteljaar 2013 gaat de boeken in als een uitermate geslaagd jaar. Kijkend naar aantallen en soorten is het de vraag of het nog ooit overtroffen

Nadere informatie

Jaarverslag Birding Biesbosch

Jaarverslag Birding Biesbosch 2011 Jaarverslag Birding Biesbosch Drukwerk: Strix uitgeverij Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht 2012 T. van der Es, A.J. de Jong en S. Terlouw Birding Biesbosch 2 In dit jaarverslag Colofon Dit

Nadere informatie

Roofvogeltrek over Elten in 2012

Roofvogeltrek over Elten in 2012 Roofvogeltrek over Elten in 2012 Het najaar van 2012 was een gedenkwaardig jaar. Hieronder een verslag per week welke in vergelijkbare vorm op www.vogelwerkgroeparnhem.nl staat onder Roofvogeltrek/ Overzicht

Nadere informatie

Reizen met een Plus in de Kaukasus!

Reizen met een Plus in de Kaukasus! Reizen met een Plus in de Kaukasus! FOTOBOEK GEORGIË VOGELREIS 15 T/M 26 SEPTEMBER 2012 KAUKASUS PLUS REIZEN DEELNEMERS Jan Benoist Huub Don Menno Korbijn Martin van Leest Peter Mende Paulien van Ommen

Nadere informatie

Project Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland Nieuwsbrief midwintertelling 2019

Project Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland Nieuwsbrief midwintertelling 2019 Project Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland Nieuwsbrief midwintertelling 2019 Beste tellers, Nijmegen, 2-1-2019 Allereerst iedereen natuurlijk een gezond en vogelrijk 2019 toegewenst.

Nadere informatie

NAJAARSTREK IN 2002 OVER TELPOST NOORDHOUT Een overzicht (deel 2)

NAJAARSTREK IN 2002 OVER TELPOST NOORDHOUT Een overzicht (deel 2) NAJAARSTREK IN 2002 OVER TELPOST NOORDHOUT Een overzicht (deel 2) Herman van den Bijtel Roodstaarten en tapuiten Er werden het afgelopen jaar slechts 14 zwarte roodstaarten gezien, waarvan 4 in september

Nadere informatie

Vinkenbaanverslag Richard Reijnders. Maart

Vinkenbaanverslag Richard Reijnders. Maart Vinkenbaanverslag 2014 Maart Richard Reijnders Dit jaar geen winterweer, dus pas in maart werden weer enkele min of meer serieus te noemen vangpogingen gedaan. Bitter weinig werd er gevangen, met als hoogtepunten

Nadere informatie

Conventie van Bern, vogels Bijlage II Lijst broedvogels in NL (incl. te verwachten op korte termijn)

Conventie van Bern, vogels Bijlage II Lijst broedvogels in NL (incl. te verwachten op korte termijn) Conventie van Bern, vogels Bijlage II Oorspronkelijke lijst Lijst broedvogels in NL (incl. te verwachten op korte termijn) Aasgier Aasgier Alpengierzwaluw Appelvink Alpenheggenmus Baardman Amerikaanse

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

EUROPEES BESCHERMDE DIERSOORTEN EN PLANTENSOORTEN Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I. Soorten waarvoor een strikt beschermingsregime geldt

EUROPEES BESCHERMDE DIERSOORTEN EN PLANTENSOORTEN Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I. Soorten waarvoor een strikt beschermingsregime geldt EUROPEES BESCHERMDE DIERSOORTEN EN PLANTENSOORTEN Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I. Soorten waarvoor een strikt beschermingsregime geldt Zie tevens voor toelichting totstandkoming lijst kst-33348-9

Nadere informatie

Natuurhistorisch Jaarverslag 2003

Natuurhistorisch Jaarverslag 2003 Natuurhistorisch Jaarverslag 2003 afdeling Hoorn/West-Friesland Index verslag pagina 1 Inleiding 3 2 Vogels 2.1 Gegevensbronnen 4 2.2 Verslag bijzondere waarnemingen in het jaar 2003 5 2.3 Verslag Huiszwaluwproject

Nadere informatie

Rootsweekend Texel 2016

Rootsweekend Texel 2016 Rootsweekend Texel 2016 23 tot en met 25 september 2016 Roze Spreeuw Georganiseerd door: (foto: Klaas de Jong) in samenwerking met Dag 1 vrijdag 23 september De enorme drukte bij de boot zorgde ervoor

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

VOGELS VAN HET VEEN.

VOGELS VAN HET VEEN. VOGELS VAN HET VEEN. Excursie Twentse Vogelwerkgroep i.s.m. Vogelbescherming en Staatbosbeheer, t.b.v. de Nationale Vogelweek op zaterdag 14 mei 2016 Na een ontzettend mooie week met warm en zonnig weer

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7

Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer

Nadere informatie

Texel najaar tot en met 28 augustus Georganiseerd door:

Texel najaar tot en met 28 augustus Georganiseerd door: Texel najaar 2016 26 tot en met 28 augustus 2016 Georganiseerd door: www.birdingbreaks.nl Dag 1 vrijdag 26 augustus Iedereen kwam met dezelfde boot aan, dus al snel reden we richting de Petten en de Mokbaai.

Nadere informatie

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Inhoudsopgave 1. Contact leggen 3 1.1 Inloggen op www.sovon.nl 3 1.2 Controleer uw informatie 3 2. Aan de slag 4 2.1 Naar WSN

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

11:00 Palmplantage: 6 steltkluut, 2 sporenkievit, 2 witgatjes, 3 witte kwikstaart, 1 torenvalk, 3 arabische babbelaar, 2 aziatische steenpatrijs.

11:00 Palmplantage: 6 steltkluut, 2 sporenkievit, 2 witgatjes, 3 witte kwikstaart, 1 torenvalk, 3 arabische babbelaar, 2 aziatische steenpatrijs. Vrijdag 20 maart: 16:15 vertrek vanaf dirk thuis. 16:52 trein na schiphol 18:15 aankomst op schiphol 21:00 instappen in vliegtuig 21:30 opstijgen, 4 uur vliegen + 1 uur tijdverschil Zaterdag 21 maart:

Nadere informatie

Verslag Wadvogeltellingen langs de Wieringerkust.

Verslag Wadvogeltellingen langs de Wieringerkust. Verslag Wadvogeltellingen langs de Wieringerkust. Over de periode December 2015 tot en met November 2016. Elke maand worden er Wadvogeltellingen gedaan in o.a het NL - Waddengebied tijdens hoog water.

Nadere informatie

VOGELS VAN DE AMERONGSE BOVENPOLDER

VOGELS VAN DE AMERONGSE BOVENPOLDER VOGELS VAN DE AMERONGSE BOVENPOLDER Ted Hoogendoorn Langs de Nederrijn tussen de voormalige steenfabriek van Elst en de stuw van Amerongen/Maurik ligt de Amerongse Bovenpolder. Dit uiterwaardengebied had

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer)

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) 2 Spaanse Keizerarend, Monfragüe, Extremadura, Spanje, 1

Nadere informatie

Datum: 13 april Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch. Gids: Pim

Datum: 13 april Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch. Gids: Pim Datum: 13 april 2019 Excursie: Middagexcursie Brabantse Biesbosch Gids: Pim Rond de klok van 13.00 uur ontmoette ik Wil en zes andere deelnemers uit de regio Den Haag. Door omstandigheden zat Wil in een

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

LAUWERSMEER mei Georganiseerd door: Beb Martens

LAUWERSMEER mei Georganiseerd door:   Beb Martens LAUWERSMEER 12-14 mei 2017 Beb Martens Georganiseerd door: www.birdingbreaks.nl Reisschema Het Lauwersmeergebied is al jaren een van de beste vogelgebieden van Nederland, een combinatie van een veelvoud

Nadere informatie

Texel najaar tot en met 27 augustus Georganiseerd door: (foto: Klaas de Jong)

Texel najaar tot en met 27 augustus Georganiseerd door:   (foto: Klaas de Jong) Texel najaar 2017 25 tot en met 27 augustus 2017 (foto: Klaas de Jong) Georganiseerd door: www.birdingbreaks.nl Dag 1 vrijdag 25 augustus Door pech, drukte in Den Helder en voor sommigen persoonlijke omstandigheden

Nadere informatie

Lauwersmeer excursie, mei Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom

Lauwersmeer excursie, mei Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom Lauwersmeer excursie, mei 2019 Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom De vogelwerkgroep, in dit geval een groep van 10 mensen, is een lang weekeind, van 3 t/m 6 mei, op excursie geweest naar het Lauwersmeergebied.

Nadere informatie

Vogeltrektelling 30 oktober 2016

Vogeltrektelling 30 oktober 2016 Vogeltrektelling 30 oktober 0 Voorwoord De laatste vogeltrektelling van 0 vond plaats op zondag 30 oktober, op de nieuwe dit jaar gekozen locatie de Volthe es.de tel locatie ligt dicht tegen de zuid kant

Nadere informatie

Datum: 13 mei Excursie: Brabantse Biesbosch. Gids: Pim

Datum: 13 mei Excursie: Brabantse Biesbosch. Gids: Pim Datum: 13 mei 2019 Excursie: Brabantse Biesbosch Gids: Pim Al rond 7.30 ontmoette ik Peter uit Zoetermeer langs de weg Steurgat buiten de bebouwde kom van Werkendam. Op de achtergrond hoorde we een kakofonie

Nadere informatie

Datum: Zondag 16 juni Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie. Gids: Pim

Datum: Zondag 16 juni Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie. Gids: Pim Datum: Zondag 16 juni 2019 Excursie: Oostvaardersplassen middagexcursie Gids: Pim Om 13.00 uur ontmoette ik Conchita, haar zus, twee dochters en nicht langs de Knardijk te Lelystad. Mijn vrouw had geadviseerd

Nadere informatie

Natuurhistorisch Jaarverslag 2013

Natuurhistorisch Jaarverslag 2013 Natuurhistorisch Jaarverslag 2013 afdeling Hoorn/West-Friesland Index verslag pagina 1 Inleiding 3 2 Vogels 2.1 Gegevensbronnen 4 2.2 Welke soorten kwamen er langs in 2013? 5 2.3 Verslag Huiszwaluwen 1991

Nadere informatie

Datum: Vrijdag 14 juni Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Datum: Vrijdag 14 juni Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Datum: Vrijdag 14 juni 2019 Excursie: Middagexcursie Oostvaardersplassen Gids: Pim De regen trok rond het middaguur weg en het klaarde niet alleen op, het leek opeens een zomerse middag. Gids Pim mocht

Nadere informatie

Vinkenbaanverslag 2015

Vinkenbaanverslag 2015 Vinkenbaanverslag 2015 Richard Reijnders Januari Een hele magere maand, opnieuw zonder echt winterweer. Er werden nauwelijks vangpogingen gedaan. Wel mooie vangst van een Houtsnip en toch nog 89 Kramsvogels.

Nadere informatie

^^^^^<^3^ der Wal 'htinsen bij Bolt. Nederlandse Vissersbond De heer D.J.T. Berends Postbus AB EMMELOORD. Geachte heer Berends,

^^^^^<^3^ der Wal 'htinsen bij Bolt. Nederlandse Vissersbond De heer D.J.T. Berends Postbus AB EMMELOORD. Geachte heer Berends, PROVI N^IE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Nederlandse Vissersbond De heer D.J.T. Berends Postbus 64 8300 AB EMMELOORD Telefoon (0320)-255265 Fox (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website

Nadere informatie

Watervogels en kustbroedvogels tussen Breskens en Braakmanhaven

Watervogels en kustbroedvogels tussen Breskens en Braakmanhaven Watervogels en kustbroedvogels tussen Breskens en Braakmanhaven Tellingen 2001 en 2002 B.W.J. Oosterbaan T. Damm 2005 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee Van der Goes en Groot

Nadere informatie

Trektellingen bij Dieren, najaren 2004 en 2005

Trektellingen bij Dieren, najaren 2004 en 2005 Trektellingen bij Dieren, najaren 2004 en 2005 Bob Coenen Inleiding Nadat vanaf 1981 tot en met 2003 23 najaren achtereen de trektelpost "Ons Genoegen" bij Arnhem was bemand, werd in overleg besloten om

Nadere informatie

Reisverslag vogelreis naar Marokko - Grusgroep - 2010

Reisverslag vogelreis naar Marokko - Grusgroep - 2010 Reisverslag vogelreis naar Marokko - Grusgroep - 2010 Van 26 februari tot 9 maart 2010 Deelnemers: Jaap Beers, Klaas Bart, Herman Wolfswinkel, Marinco Lefevere, Ellen Koolhaas, Betty Foppema en Truus van

Nadere informatie

ROOFVOGELTREK OVER TELPOST DE HORDE,

ROOFVOGELTREK OVER TELPOST DE HORDE, ROOFVOGELTREK OVER TELPOST DE HORDE, 1997-2009 Arjan Boele Telpost De Horde is gelegen langs de Lekdijk direct aan de Lek tussen Jaarsveld en Uitweg nabij Lopik. Vanaf de telpost is het zicht in alle richtingen

Nadere informatie

Vervolgens reden we via de Torenvalkweg naar de Oostvaardersplassen. We besloten van start te gaan met een wandeling over het Oostvaardersveld.

Vervolgens reden we via de Torenvalkweg naar de Oostvaardersplassen. We besloten van start te gaan met een wandeling over het Oostvaardersveld. Avondexcursie Oostvaardersplassen Datum: 19 mei 2018 Gids: Pim Rond half zes haalde ik Hans en drie, naar later bleek, enthousiaste dames op van het station van Lelystad. Ik kon het niet laten even een

Nadere informatie

Nieuwsbrief PTT Januari 2018

Nieuwsbrief PTT Januari 2018 Wind/temperatuur Neerslag Nieuwsbrief PTT Januari 2018 Willem van Manen Het weer tijdens de tellingen Er bestond een indruk dat het weer in 2017 bepaald niet meezat, wat me op het idee bracht om eens te

Nadere informatie

VOGELS IN ONZE STREEK

VOGELS IN ONZE STREEK VOGELS IN ONZE STREEK najaarstrek 2006 en waarnemingen van 1 september tot 30 november 2006 Het werd een tamelijk rustig najaar, hoewel begin september een vliegende start werd genomen met uitzonderlijk

Nadere informatie