Werkkostenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling 2014-2015"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling DRV Accountants & Adviseurs

2 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema: vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling...5 Brutoloon/eindheffingsloon...5 Intermediaire kosten...5 Gerichte vrijstellingen...6 Andere relatie...7 Eigen bijdrage werknemer...7 Vrijgesteld loon...7 Nihilwaardering...8 Vaste onkostenvergoedingen...9 Waardering...9 Gebruikelijkheidstoets...11 Vanaf 2015: noodzakelijkheidscriterium?...11 Berekenen loonsom...12 Concernregeling...12 Vrije ruimte...13 Vergelijking huidige en nieuwe situatie...13 Einde overgangsregeling...14 Aanpassen arbeidsvoorwaarden...14 Hoger brutoloon...14 Toestemming...15 Vrije ruimte over...15 Toepassing werkkostenregeling: administratieve gevolgen...15 Tot slot...16 Ondersteuning...16 Bijlage: FAQ Werkkostenregeling Begrippen kader werkkostenregeling Cafetariaregeling Vergoedingen & verstrekkingen Voorbeelden werkkostenregeling...23 Voorbeeld 1: fiets en elektrische scooter...23 Voorbeeld 2: cafetariaregeling voor fietsen...23 Voorbeeld 3: intermediaire vergoedingen...23 Voorbeeld 4: loon in natura...23 Voorbeeld 5: woon-werkverkeer...23 Voorbeeld 6: bovenmatige gerichte vrijstelling...24 Voorbeeld 7: Gebruikelijkheidstoets...24 Herzien inventarisatieformulier...25 DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

3 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015! Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling de enige regeling voor het fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Omdat de regeling sterk afwijkt van het oude stelsel, pakt deze soms flink duurder of juist goedkoper uit. Daarom is het belangrijk uw situatie goed in kaart te brengen. Zo kunt u op tijd maatregelen nemen voor het beperken van kosten of het behalen van voordelen. Deze notitie helpt u daarbij. Overigens zijn in het Belastingplan 2015 een aantal aanpassingen in de werkkostenregeling voorgesteld: Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium; Jaarlijkse afrekensystematiek; Concernregeling; Vrijstelling voor branche-eigen producten; Geen onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen; Aanpassen percentage vrije ruimte naar 1,2%; en Mogelijke afspraken met de inspecteur inzake waardering en btw. Deze aanpassingen worden pas definitief als het Belastingplan 2015 wordt aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. De werkkostenregeling De werkkostenregeling is een andere fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel, die u niet als brutoloon in aanmerking neemt. Dit kan uiteen lopen van een vaste kosten- of kilometervergoeding voor het gebruik van eigen vervoer, verstrekken van een telefoon of gereedschap, tot personeelsfeesten en planten op het bureau van uw werknemer. Samengevat houdt de regeling in dat u, vanaf 1 januari 2015, 1,2% van de fiscale loonsom van uw bedrijf onbelast aan vergoedingen en verstrekkingen aan u personeel mag geven (de vrije ruimte). U mag dit totale bedrag zelf onder de werknemers verdelen. Alle vergoedingen en verstrekkingen moeten dus, op een aantal uitdrukkelijk genoemde uitzonderingen na, worden opgeteld. Zijn de vergoedingen en verstrekkingen die u binnen de vrije ruimte verstrekt hoger, dan is het meerdere belast met 80% eindheffing. Deze 80% komt bovenop het bedrag van de vergoeding of verstrekking en moet u als werkgever betalen. Voorbeeld Is uw loonsom en zijn de verstrekkingen en vergoedingen binnen uw bedrijf lager dan of gelijk aan 6.000, dan zijn deze vrij. Is de waarde van de vergoedingen en verstrekkingen hoger dan 6.000, dan betaalt u 0,80 per euro eindheffing over het meerdere boven de Door de werkkostenregeling verdwijnen veel gedetailleerde regeltjes voor verschillende kostenvergoedingen en verstrekkingen. Denk aan de voorwaarden voor de fiets van de zaak. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. Maar daar staat tegenover dat u wél al uw vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in kaart moet hebben om te beoordelen wat wél en wat níet onder de vrije ruimte valt. De eerste taak is dus het inventariseren van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

4 Indeling vergoedingen en verstrekkingen Na het verzamelen van de vergoedingen en verstrekkingen, moet er bepaald worden of deze mogelijk onder de vrije ruimte vallen of dat deze mogelijk fiscaal zijn vrijgesteld of anders worden gekwalificeerd. De volgende vergoedingen en verstrekkingen vallen niet in de vrije ruimte: Brutoloon en eindheffingsloon; Intermediaire kosten; Gerichte vrijstellingen; en Nihilwaarderingen. Vallen de vergoedingen en verstrekkingen niet in een van deze categorieën, dan maken ze automatisch deel uit van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deel alle vergoedingen en verstrekkingen dus correct in! Gebruik als hulpmiddel het hierna opgenomen Schema: vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling. Dit schema geeft onder andere weer wat er wordt verstaan onder: Intermediaire kosten; Gerichte vrijstellingen; en Nihilwaarderingen. Het is belangrijk om duidelijk te laten zien hoe de vergoedingen en verstrekkingen binnen de onderneming zijn ingedeeld en vast te leggen in een lijst. De inventarisatielijst is opgenomen als bijlage bij deze notitie. Onze (salaris)adviseurs kunnen u behulpzaam zijn bij het inventariseren van uw vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel en ook bij het opstellen van deze lijst. Deze lijst kunt u in de toekomst gebruiken bij een belastingcontrole, maar ook als u overweegt om uw arbeidsvoorwaarden aan te passen. Voorbeeld Indeling Autokosten: auto van de zaak Intermediaire kosten (benzine, kosten verzekeringen, parkeergelden) Scholing en opleidingskosten Gericht vrijgesteld DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

5 Schema: vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling Brutoloon/eindheffingsloon Alles wat u als brutoloon op de loonstrook opneemt en waarvoor de werknemer zelf de verschuldigde belasting betaalt. Hierbij hoort ook het loon waarvoor u de belastingheffing voor uw rekening neemt op basis van een specifieke eindheffingsloon -regeling. Voorbeelden Brutoloon Het vaste periodeloon Toeslagen en vakantiegeld De auto van de zaak Belaste kostenvergoedingen Eindheffingsloon De eindheffing van 300 voor privégebruik bij doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto s Let op Onder de werkkostenregeling is het aantal mogelijkheden om eindheffingsloon toe te passen beperkt. Dit kan alleen nog maar in een van de volgende gevallen: Doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto s ( 300 per auto in 2014) Eindheffing wegens naheffingsaanslag door de Belastingdienst Eindheffing wegens tijdelijke knelpunten (omdat de Belastingdienst redelijkerwijs niet van u kan verwachten dat u tijdig een aangifte kunt indienen) Eindheffing wegens een aangewezen publiek rechtelijke uitkering Pseudo-eindheffing wegens VUT-regeling, excessieve vertrekvergoeding of backservice van pensioen Intermediaire kosten Kosten die met het personeel samenhangen, maar eigenlijk bij de kosten van uw bedrijf horen. Voorbeelden Kosten postzegels postafdeling die de werknemer koopt Kosten zakendiner (niet de kosten van het diner van de werknemer) Kosten die samenhangen met de auto van de zaak (zoals parkeerkosten, tolwegen en waskosten) Let op Uit de wet blijkt niet altijd duidelijk wat er allemaal onder deze categorie valt. Heeft u kostenvergoedingen of verstrekkingen waarvan u twijfelt of deze onder de intermediaire kosten vallen? Stem deze dan af met een van onze (salaris)adviseurs. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

6 Gerichte vrijstellingen Voor een beperkt aantal zaken is uitdrukkelijk bepaald dat deze belastingvrij mogen worden vergoed of verstrekt. Deze zaken zijn uitdrukkelijk genoemd in de wet. Voorbeelden Vervoer in het kader van de dienstbetrekking per taxi, vliegtuig, schip of vanwege de inhoudingsplichtige (werkelijke kosten) Vervoer in het kader van de dienstbetrekking per openbaar vervoer en niet vanwege de inhoudingsplichtige (meer dan 0,19, dan tot de werkelijke kosten) Vervoer in het kader van de dienstbetrekking ( 0,19 per kilometer) Tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking (eten en overnachtingen tijdens dienstreizen) Cursussen, studie, congressen, vakliteratuur e.d., voor zover deze van belang zijn voor het werk Outplacement Procedures tot erkenning van verworven competenties (EVCprocedures) ET-kosten (kosten wegens het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst) Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking (kosten overbrenging boedel plus 7.750) Vanaf 2015: werkplekgerelateerde voorzieningen Vanaf 2015: onder voorwaarden (kortingen op) branche-eigen producten tot maximaal 500. Vanaf 2015: gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen voorzover voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Let op Naast de hiervoor genoemde voorbeelden zijn er géén mogelijkheden voor andere gerichte vrijstellingen op basis van de huidige werkkostenregeling. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

7 Andere relatie Beslissend criterium is of er een verband is tussen het loon en de dienstbetrekking. Eigen bijdrage werknemer Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage betaald kunnen geen belast loon zijn. Vrijgesteld loon Sommige aanspraken, uitkeringen en verstrekkingen vallen niet onder de werkkostenregeling en worden beschouwd als vrijgesteld loon. Voorbeelden Rouwkrans Fruitmand voor een zieke werknemer Voorbeelden Eigen bijdrage voor een maaltijd op het werk, die gelijk is aan het forfaitaire bedrag. Voorbeelden Aanspraken op pensioen-, prepensioen- en VUTregelingen Aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon Aanspraak op Verlof ZW, Wet Wajong, WAZO, WW, WAO/WIA en overeenkomstige aanspraken Vergoedingen en verstrekkingen wegens schade aan of verlies van persoonlijke zaken Eenmalige uitkeringen en verstrekkingen bij overlijden Ondervoorwaarden een uitkering vanuit een fonds Diensttijduitkeringen (25 en 40 jaar) Vergoedingen voor arbeid in de onderneming van de partner die lager zijn dan Eenmalige premies voor projecten die bedoeld zijn om een bijstandsgerechtigde weer aan het werk te helpen Let op Alleen geen loon als: werkgever een persoonlijke attentie geeft in situaties dat anderen dat ook doen; de attentie geen geld of een waardebon is; en de factuurwaarde (met btw) niet meer dan 25 is (bijvoorbeeld bij een geboorte of verjaardag). Let op De werknemer moet minimaal een eigen bijdrage hebben betaald ter hoogte van de (factuur)waarde. Let op Naast de hiervoor genoemde voorbeelden zijn er géén mogelijkheden voor andere aanspraken en uitkeringen beschouwd worden als vrijgesteld loon. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

8 Nihilwaardering Vergoedingen en verstrekkingen die eigenlijk wel onder de vrije ruimte vallen, maar omdat ze tegen nihil worden gewaardeerd, de vrije ruimte niet verkleinen. Voorbeelden Voorzieningen op de werkplek (zoals het gebruik van de vaste computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon) Arbo-voorzieningen Consumpties op de werkplek (geen maaltijd) Uniformen en werkkleding, mobiele telefoon, Blackberry of smartphone (als het zakelijke gebruik meer dan 10% is), regeling tot en met 2014 Portable computer, notebook of laptop (als het zakelijke gebruik 90% of meer is), regeling tot en met 2014 Ov-jaarkaart en voordeelurenkaart (als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt) Let op Hiervoor staan de mogelijkheden die tot nu toe bij de wetgeving zijn genoemd. Deze lijst kan echter worden uitgebreid. Twijfelt u of kostenvergoedingen of verstrekkingen onder de nihilwaardering vallen? Stem deze dan af met een van onze (salaris)adviseurs. De zakelijke gebruikseis van 10% vervalt per 1 januari 2015 door het noodzakelijkheidscriterium. De zakelijke gebruikseis van 90% vervalt per 1 januari 2015 door het noodzakelijkheidscriterium. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

9 Vaste onkostenvergoedingen Er kan onder de werkkostenregeling nog steeds een vaste onkostenvergoeding worden gegeven voor vergoedingen die in de vrije ruimte zijn aangewezen. Vaste onkostenvergoedingen voor vergoedingen die niet in de vrije ruimte zijn ondergebracht vormen individueel te belasten loon van de werknemer. Gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten kunnen alleen onderdeel zijn van een vaste onkostenvergoeding indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: Het bedrag van de vrijstellingen en de kosten kan aannemelijk gemaakt worden; Er is een omschrijving van elke vrijstelling en kostenpost met een geschat bedrag; Er is een specificatie van de opbouw van de vaste kostenvergoedingen per vrijstelling en per kostenpost; Er is een onderbouwing van de vaste onkostenvergoeding met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten. Op verzoek van de Belastingdienst of als de omstandigheden wijzigen wordt dit onderzoek herhaald. Het onderzoek vooraf is alleen noodzakelijk als het gaat om nieuwe vaste onkostenvergoedingen. Voor vaste onkostenvergoedingen die al bestonden voordat de werkkostenregeling werd toegepast, hoeft niet opnieuw onderzoek te worden gedaan zolang de omstandigheden niet zijn veranderd. Vaste onkostenvergoedingen voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten die niet voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, zijn belast. Het is wel mogelijk om deze toe te wijzen aan de vrije ruimte. Waardering Loon in natura wordt gewaardeerd op het bedrag van de inkoopfactuur inclusief btw. Vastlegging in de financiële administratie door werkgevers die met btw belaste prestaties verrichten, gebeurt in principe exclusief btw. In de brief van 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven dat voor het berekenen van het bedrag dat in de vrije ruimte moet worden geboekt, de werkgever met de inspecteur kan afspreken dat hij de gemiddelde btwdruk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte in aanmerking neemt. Als er geen factuur is, of een factuur van een verbonden vennootschap, wordt er niet gewaardeerd op het bedrag van de inkoopfactuur inclusief btw, maar op de waarde in het economische verkeer. Voor sommige verstrekkingen gelden normbedragen. Voor de volgende voorzieningen die op de werkplek gebruikt of verbruikt worden gelden de daarbij vermelde bedragen: Maaltijden: 3,15 (bedrag 2014) per maaltijd; Huisvesting en inwoning (anders dan de ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking te beschikking gestelde woning) met inbegrip van genot van energie, water en bewassing: 5,35 (bedrag 2014) per dag, Door de werkgever verrichte kinderopvang waarvoor aanspraak kan ontstaan op kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: het aantal uren kinderopvang maal de uurprijs vastgesteld krachtens artikel 1.7, tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Producten uit eigen bedrijf worden gewaardeerd tegen de prijs die aan klanten in rekening wordt gebracht. Krijgen werknemers een korting op deze verkoopprijs, dan vormt die korting loon voor de werknemer. Dit bedrag mag ook worden aangewezen in de vrije ruimte van 1,2% (2015). DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

10 Vanaf 1 januari 2015 is een gerichte vrijstelling voorgesteld voor personeelskortingen voor branche-eigen producten. De regeling voor branche-eigen producten zoals deze onder de oude regeling geldt, wordt in de werkkostenregeling nagenoeg geheel voortgezet in de vorm van een gerichte vrijstelling. De gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen voor de aanschaf van brancheeigen producten bij de inhoudingsplichtige of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap is van toepassing tot een bedrag van ten hoogste: 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten, maar bedraagt niet meer 500 per werknemer per kalenderjaar. In afwijking van de oude regeling is het onder de werkkostenregeling niet langer mogelijk om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar volgende kalenderjaren. Voorbeeld U geeft uw werknemers jaarlijks: Een telefoon die noodzakelijk is voor de uitoefening van de dienstbetrekking. Een personeelsfeest dat 500 kost. Een beroepsopleiding. Een vaste kostenvergoeding voor kosten die samenhangen met de auto van de zaak. (Gemiddeld) twee fietsen van de zaak (totale kosten 600 inclusief btw). Een T-shirt en spijkerbroek zonder logo voor op de werkvloer (totaal 400). Een vergoeding voor de vakbond voor drie medewerkers (totaal 350). Drankjes met bitterballen na werktijd in een café (drie keer per jaar: in verband met de zomervakantie, kerst en het jaarlijkse bedrijfsjubileum). Kosten totaal: 400. In de vrije ruimte (mits in totaal niet meer dan 1,2% van de loonsom) horen de volgende uitgaven thuis: Zakelijke telefoon nihil Personeelsfeest 500 Fietsen van de zaak 600 Kleding voor het werk 400 Vakbondvergoeding 350 Drankjes met bitterballen 400 Totaal DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

11 Gebruikelijkheidstoets Het uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat een belangrijke administratieve vereenvoudiging wordt bereikt. Om die reden kunt u zelf bepalen op welke manier u de kostenvergoedingen over uw werknemers verdeelt. Dit biedt de mogelijkheid aan specifieke werknemers een relatief zeer hoge kostenvergoeding te geven en aan anderen geen. Ook bestaat de mogelijkheid om een eventueel resterende vrije ruimte aan het einde van het jaar te benutten door enkele werknemers nog een aanvullende kostenvergoeding te geven. De directeur-grootaandeelhouder zou dan bijvoorbeeld een extra (hoge) kostenvergoeding kunnen krijgen. Om dat te voorkomen is een gebruikelijkheidstoets opgenomen. De vergoedingen en verstrekkingen die aan de vrije ruimte worden toegewezen, mogen niet in belangrijke mate (30%) afwijken van hetgeen in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is. Of iets gebruikelijk is, is niet altijd eenvoudig aan te geven. Elementen die bij de gebruikelijkheidstoets van belang zijn, zijn onder meer: De soort vergoedingen en verstrekkingen en de waarde ervan; De hoogte van de vergoedingen en verstrekkingen; Wie de vergoedingen en verstrekkingen krijgen. De beoordeling of een vergoeding gebruikelijk is of niet, vindt achteraf plaats. Ook vindt deze op werknemersniveau plaats. De inspecteur krijgt hiermee de mogelijkheid extreme situaties aan te pakken, zoals ongebruikelijke omvangrijke omzettingen van belast loon in een onbelaste vergoeding. Overigens ligt de bewijslast dat bepaalde vergoedingen en verstrekkingen ongebruikelijk zijn bij de inspecteur. Bij twijfel over de gebruikelijkheid van een vergoeding of verstrekking kunt u de volgende uitgangspunten hanteren: Beoordeel iedere vergoeding of verstrekking op gebruikelijkheid, Beoordeel in de loop van het kalenderjaar het totaal van alle vergoedingen en verstrekkingen. Als dit totaal meer dan 30% ongebruikelijk is, is het bedrag boven de 30%-grens loon van de werknemer. Als een vergoeding of verstrekking niet gebruikelijk is, kan deze niet aan de vrije ruimte worden toegewezen en behoort de vergoeding tot het individueel belastbaar loon van de werknemer. Vanaf 2015: noodzakelijkheidscriterium? Vanaf 2015 komt er een nieuwe gerichte vrijstelling die gebaseerd is op het noodzakelijkheidscriterium. Het noodzakelijkheidscriterium kent als uitgangspunt dat hetgeen u, als werkgever, in het kader van uw bedrijfsvoering aan voorzieningen redelijkerwijs noodzakelijk acht, aan de werknemer kan vergoeden of verstrekken zonder fiscaal rekening te houden met een eventueel privévoordeel voor de werknemer. Om het noodzakelijkheidscriterium te kunnen toepassen zult u daarom per werknemer of per groep werknemers die vergelijkbare werkzaamheden verrichten, moeten verantwoorden waarom een bepaalde voorziening voor die groep werknemers noodzakelijk is. Hierbij geldt een redelijkheidstoets: een redelijk handelende werkgever moet de voorziening voor die bepaalde groep werknemers noodzakelijk kunnen achten. In het Belastingplan 2015 is gekozen voor een beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium. Het noodzakelijkheidscriterium gaat gelden voor: Gereedschappen; Computers; en Mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

12 Er zijn een aantal nadere voorwaarden voor toepassing van het noodzakelijkheidscriterium: 1. Het noodzakelijkheidscriterium kan alleen worden toegepast als de werknemer verplicht is tot teruggaaf van de voorziening of tot vergoeding van de restwaarde indien de voorziening naar het oordeel van de werkgever niet langer noodzakelijk is voor de vervulling van de dienstbetrekking. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het einde van de dienstbetrekking of bij een functiewisseling of als de werkgever overstapt op andere voorzieningen of programmatuur en de werknemer de eerder verstrekte of vergoede voorziening behoudt. 2. Voorzieningen die met toepassing van een cafetariaregeling worden vergoed of verstrekt zijn expliciet uitgesloten van het noodzakelijkheidscriterium. Dit geldt niet alleen voor inwisseling van brutoloon maar ook voor de inwisseling van bijvoorbeeld vakantiedagen. Daarnaast vallen onder deze uitsluiting ook voorzieningen die in het kader van een cao zijn bedongen ten laste van de loonruimte. Maar ook zogenaamde budgetten van waaruit een werknemer naar eigen inzicht voorzieningen kan bekostigen, worden door dit artikel uitgesloten van het noodzakelijkheidscriterium. U dient zelf te bewijzen of een voorziening noodzakelijk is. Hiervoor moet u aannemelijk maken dat een bepaalde voorziening voor (een bepaalde groep van) uw werknemers noodzakelijk is. De inspecteur moet vervolgens aannemelijk maken dat de voorziening redelijkerwijs niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de dienstbetrekking. Dit is anders als de werknemer tevens bestuurder of commissaris is van het lichaam waarvoor hij werkzaamheden verricht. In dat geval is het noodzakelijkheidscriterium niet van toepassing, tenzij u aannemelijk maakt dat de voorziening een voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking van de desbetreffende werknemer gebruikelijke voorziening is. Dit betreft een verzwaring van de bewijslast voor bestuurders en commissarissen waarbij de nadruk ligt op de gebruikelijkheid van de voorziening. Berekenen loonsom Staan alle vergoedingen en verstrekkingen op één rij, dan kan daarna de fiscale loonsom worden bepaald. Het gaat daarbij om de loonsom in het jaar waarin de werkkostenregeling wordt toegepast. Voor het eerste jaar zal dit dus de loonsom van 2015 zijn. Omdat u deze loonsom nog niet kent, kan ook de loonsom over 2014 worden gebruikt voor het bepalen wat voor u de gevolgen zijn van de invoering van de werkkostenregeling. Uw salarisadministratie kan aangeven wat de loonsom van uw onderneming is. Het is handig om alvast rekening te houden met wijzigingen die u nu al kent of verwacht. Denk aan reorganisaties, ontslag of juist uitbreiding van een afdeling. Bestaat uw bedrijf uit meerdere werkgevers, bijvoorbeeld uit meerdere BV s? Dan dienen de uitgaven voor personeel per werkgever apart te worden vastgesteld en apart te worden vergeleken met de loonsom bij die werkgever, tenzij de concernregeling kan worden toegepast. Concernregeling De werkkostenregeling wordt toegepast per inhoudingsplichtige. Vanaf 2015 is het echter mogelijk om te kiezen voor de concernregeling. De concernregeling kan voor een inhoudingsplichtige samen met een andere inhoudingsplichtige worden toegepast als: De inhoudingsplichtige voor ten minste 95% belang heeft in die andere inhoudingsplichtige; Die andere inhoudingsplichtige voor ten minste 95% belang heeft in de inhoudingsplichtige; of Een derde voor ten minste 95% belang heeft in de inhoudingsplichtige, terwijl deze derde tevens voor ten minste 95% belang heeft in die andere inhoudingsplichtige. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

13 Uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar kan een concern kiezen om de concernregeling al dan niet toe te passen. Als hiervoor gekozen wordt geldt de concernregeling voor alle concernonderdelen die gedurende het gehele kalenderjaar hebben voldaan aan de eigendomseis van 95%. In het kalenderjaar toe- of uittredende concernonderdelen mogen de concernregeling niet toepassen. Door de concernregeling ontstaat een collectieve vrije ruimte. Op concernniveau hoeft dan ook geen splitsing meer gemaakt te worden van de vergoedingen en verstrekkingen naar concernonderdeel. Het concernonderdeel met de grootste loonsom geeft de eventuele verschuldigde belasting als gevolg van overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte aan en draagt deze af. Alle bij de concernregeling betrokken inhoudingsplichtigen zijn echter wel aansprakelijk voor de gehele door het concern verschuldigde belasting. Bij ministeriële regeling wordt nog bepaald welke gegevens iedere inhoudingsplichtige binnen de concernregeling moet administreren. Vrije ruimte Nadat de indeling van de vergoedingen en verstrekkingen is bepaald, kan aan de hand van de loonsom de vrije ruimte (1,2% van de loonsom) berekend worden. Het meerdere is belast tegen 80% eindheffing. Voorbeeld De uitgaven die vallen in de vrije ruimte van Metaalbedrijf X bedragen Het bedrijf heeft een loonsom van Dit betekent dat de vrije ruimte bedraagt (namelijk 1,2% * ). Indien er geen maatregelen worden genomen is per jaar een bedrag aan belasting verschuldigd van (80% * ( / )). Afhankelijk van de concrete feiten kan de lastenverzwaring voor het bedrijf dan ook maximaal 2,56% van de loonsom zijn. Stel de aandelen van Metaalbedrijf X worden gehouden door X Beheer BV. Bij X Beheer BV is alleen de dga in dienst. De loonsom bij X Beheer BV bedraagt De vrije ruimte bedraagt dan 528 (1,2% * ). Wordt gebruik gemaakt van de concernregeling bedraagt de vrije ruimte en zal Metaalbedrijf X in haar aangifte de verschuldigde belasting over de overschrijding van de vrije ruimte aan moeten geven. De maximale lastenverzwaring voor het concern is in dit geval dan maximaal 1,86% van de loonsom Vergelijking huidige en nieuwe situatie Met behulp van de voorgaande informatie uit deze notitie heeft u kunnen bepalen in welke categorie de kostenvergoedingen en verstrekkingen vallen en welke fiscale lasten dit met zich meebrengt vanaf 1 januari Hier staat tegenover dat u nu soms ook al fiscale lasten betaalt in verband met vergoedingen en verstrekkingen, en deze lasten onder de werkkostenregeling komen te vervallen. Denk bijvoorbeeld aan de eindheffing in verband met geschenken of bovenmatige kostenvergoedingen. Voor een goede vergelijking van de huidige en de nieuwe situatie is het van belang dat u alle structurele kosten van eindheffing die voor uw rekening komen ook optelt. Onze (salaris)adviseurs kunnen dit samen met u bepalen. Zodra dit is gebeurd, kunt u de fiscale gevolgen van de huidige en de nieuwe situatie goed vergelijken: DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

14 Huidige situatie: Betaalde eindheffingen voor loonbestanddelen die straks onder de werkkostenregeling in de vrije ruimte zou vallen. Werkkostenregeling: 80% eindheffing over: de vrije ruimte -/- 1,2% van de loonsom. Einde overgangsregeling De overgangsregeling houdt in dat u tot en met 31 december 2014 nog gebruik mag maken van de huidige fiscale regeling voor vergoedingen en verstrekkingen. Uw afspraken met de Belastingdienst (bijvoorbeeld over de hoogte van de onbelaste vaste kostenvergoeding) blijven tot 31 december 2014 gewoon in stand. Met het verschil dat personeelsfeesten of - reizen alleen onbelast zijn als die niet meer waard zijn dan 454 per persoon was de laatste keer dat u mocht kiezen of u het huidige stelsel bleef gebruiken of dat u overging op de werkkostenregeling. Vanaf 2015 geldt enkel nog de werkkostenregeling. De Belastingdienst heeft bekend gemaakt, dat het voldoende is dat uw keuze voor toepassing van de overgangsregeling blijkt uit uw administratie. Bij het doen van de aangifte loonheffing januari 2014 had u uw keuze moeten maken over het al dan niet toepassen van de werkkostenregeling. Heeft u niets gedaan, dan maakt u gebruik van de overgangsregeling. Toepassing van de overgangsregeling betekent dat u tot en met 31 december 2014 de tijd heeft om uw werknemers vergoedingen en verstrekkingen te geven die onder de huidige regeling onbelast zijn, denk bijvoorbeeld aan een fiets van de zaak of een thuiswerkplek. Natuurlijk gelden hierbij dan wél de huidige fiscale voorwaarden. U kunt op deze manier werknemers fiscaal vriendelijk belonen. Maak hen wel schriftelijk duidelijk dat het gaat om een eenmalig aanbod en niet om een nieuwe structurele arbeidsvoorwaarde! Aanpassen arbeidsvoorwaarden De werkkostenregeling kan door de eindheffing een forse kostenstijging voor u betekenen. U wilt dit waarschijnlijk voorkomen. Daarom is het noodzakelijk om uw arbeidsvoorwaarden door te (laten) nemen en deze waar nodig bij te stellen. Onze afdeling personeelsadvies kan u daarbij behulpzaam zijn. Kies hierbij vooral voor arbeidsvoorwaarden die vallen onder de gerichte vrijstelling, de nihilwaardering of de intermediaire kosten en minder voor arbeidsvoorwaarden die de vrije ruimte opmaken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een telefoon te verstrekken die noodzakelijk is voor de dienstbetrekking en daarvoor in ruil de vergoeding van internet thuis schrappen. Let op! Maak duidelijk dat het bij bepaalde verstrekkingen of vergoedingen slechts om een eenmalig aanbod gaat. Zorg dat de werknemer hier géén vast jaarlijks recht aan kan ontlenen. Wordt uw vrije ruimte in de toekomst kleiner, dan hoeft u niet alsnog 80% eindheffing te betalen. Spreek daarom uitdrukkelijk met uw werknemers af dat zij alleen een onbelaste vergoeding of verstrekking krijgen als de vrije ruimte dit toelaat. Leef deze regel strak na. Hoger brutoloon Vergoedingen en verstrekkingen die onder de huidige regeling onbelast zijn, kunt u onder de werkkostenregeling deel laten uitmaken van het brutoloon. De werknemer moet dan zelf de loonheffing voor zijn rekening nemen. Let hierbij wel op: een hoger brutoloon kan gevolgen hebben voor de door u te betalen premies werknemersverzekeringen. Ook kan een hoger brutoloon gevolgen hebben voor de opbouw van pensioen en vakantiegeld. Per saldo kan het omzetten van een vergoeding of verstrekking in belast loon daardoor heel duur zijn. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

15 Let op! Houd er rekening mee dat het meestal niet is toegestaan om als werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Sommige werkgevers zijn gebonden aan cao s en moeten rekening houden met de arbeidsvoorwaarden conform de cao. Toestemming Wanneer een cao u niet belemmert om arbeidsvoorwaarden aan te passen, dan mag u dit in principe doen. Hierbij is wel toestemming van de werknemer of de ondernemingsraad nodig. Vraagt u deze toestemming niet, dan kan de werknemer naar de rechter stappen om handhaving van de verdwenen arbeidsvoorwaarde af te dwingen. Stem, ter voorkoming van onduidelijkheden, een en ander vooraf af met de ondernemingsraad of uw werknemers! Als u hier tijdig mee begint, kunnen uw werknemers alvast aan het idee wennen. Bovendien kunt u bij veel weerstand kiezen om de 80% eindheffing te accepteren en in ruil daarvoor een aantal jaren af te zien van loonsverhogingen. Op die manier worden de loonkosten in de greep gehouden. Dit laatste kan natuurlijk alleen voor zover de wettelijke minimumlonen of de verplichte cao-lonen niet in het gedrang komen. Vrije ruimte over Bedragen uw vergoedingen en verstrekkingen minder dan 1,2% van de loonsom, dan heeft u belastingvrije ruimte over. U kunt uw huidige arbeidsvoorwaarden handhaven. Deze bedragen bij elkaar zijn immers niet meer dan de vrije ruimte en leiden niet tot extra belastingheffing. Misschien betekent toepassing van de werkkostenregeling zelfs wel een besparing. Voor bepaalde inkomensbestanddelen, zoals kleine geschenken, geldt namelijk een eindheffing. Deze komt onder de werkkostenregeling te vervallen. Om te bepalen hoe groot het voordeel van de werkkostenregeling is, kunt u het beste de eindheffingen die u onder de huidige wetgeving betaalt, maar gaan vervallen, bij elkaar optellen. Toepassing werkkostenregeling: administratieve gevolgen De volgende zaken moeten in de administratie worden bijgehouden: Alle vergoedingen en verstrekkingen die zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte, worden in de (financiële) administratie opgenomen als eindheffingsloon. Deze gegevens hoeven niet op werknemersniveau te worden vastgelegd. Als een vergoeding of verstrekking niet is aangewezen in de vrije ruimte, maar wordt behandeld als individueel loon van de werknemer, moet deze vergoeding of verstrekking wel op werknemersniveau worden vastgelegd in de loonstaat van de werknemer. Een gerichte vrijstelling is eindheffingsloon welke op werknemersniveau moet worden vastgelegd. Voor zover meer wordt vergoed of verstrekt wordt dan het gericht vrijgestelde bedrag, is er sprake van een bovenmatige vergoeding. Als deze bovenmatige vergoeding is aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte, dan moet deze als eindheffingsloon worden opgenomen in de administratie. Als deze bovenmatige vergoeding wordt aangemerkt als individueel loon van de werknemer, moet deze op werknemersniveau worden geadministreerd in de loonstaat van de werknemer. Let op! Zijn in de financiële administratie de vergoedingen en verstrekkingen opgenomen exclusief btw, dan moet de btw worden toegevoegd. Vastlegging in de financiële administratie door werkgevers die met btw belaste prestaties verrichten, gebeurt in principe exclusief btw. In de brief van 3 juli 2014 (DB2014/272) heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven dat voor het berekenen van het bedrag dat in de vrije ruimte moet worden geboekt, de werkgever met de inspecteur kan afspreken dat hij de gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte in DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

16 aanmerking neemt. In dat geval hoeft niet per voorziening separaat de btw geadministreerd te worden. Daarnaast is het raadzaam om in de administratie bij te houden hoeveel vrije ruimte er nog is. Op die manier houdt u grip op de eventuele verschuldigde eindheffing. Vanaf 2015 hoeft u nog maar één keer per jaar de eventuele eindheffing als gevolg van overschrijding van de vrije ruimte te berekenen en af te dragen. Na afloop van het kalenderjaar zal de salarisadministratie de totale loonsom (kolom 14-loon) berekenen, daaruit afleiden wat uw vrije ruimte is en bepalen of die is overschreden. U geeft de eventueel verschuldigde belasting als gevolg van een overschrijding van de vrije ruimte aan en draagt deze af uiterlijk met de belasting over het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar. Bij een aangiftetijdvak van een maand is dit de aangifte over januari die in februari wordt gedaan. U mag er overigens voor kiezen om de verschuldigde belasting als gevolg van overschrijding van de vrije ruimte op een eerder moment al aan te geven en af te dragen. Eindigt de inhoudingsplicht gedurende een kalenderjaar, dan mag u niet wachten met aangeven en afdragen van de verschuldigde belasting als gevolg van overschrijding van de vrije ruimte tot het nieuwe kalenderjaar. In dat geval moet de verschuldigde belasting uiterlijk worden aangegeven en afgedragen in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht is geëindigd. Let op! Heeft u op basis van de huidige regeling afspraken met de Belastingdienst over vergoedingen en verstrekkingen, dan vervallen deze per 1 januari Tot slot In deze notitie staan de stappen die u moet nemen om tot een goede afweging te komen beschreven. De te nemen stappen kunnen als volgt samengevat worden: 1. Inventariseer de vergoedingen en verstrekkingen binnen uw onderneming. 2. Deel de vergoedingen en verstrekkingen in categorieën in A. Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon vormen B. Gerichte vrijstellingen C. Vergoedingen die verplicht individueel loon vormen D. Vergoedingen die nihil worden gewaardeerd E. Vergoedingen die vallen in de vrije ruimte. 3. Bepaal de vrije ruimte 4. Beoordeel de arbeidsvoorwaarden Begin hiermee op tijd en neem voor meer informatie en advies contact met ons op. Ondersteuning Onze salaris- en HR-adviseurs kunnen u ondersteunen bij het in beeld brengen van uw onkostenregeling en het aanpassen van uw arbeidsvoorwaardenregeling. U kunt hiervoor contact opnemen met: Eddy Bras (Zuid-Holland) telefoon: Ko Prinsen (Zeeland) telefoon: Marga de Bree (Brabant) telefoon: DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

17 Bijlage: FAQ Werkkostenregeling 1. Begrippen kader werkkostenregeling 2. Cafetariaregeling 3. Vergoedingen & verstrekkingen 4. Voorbeelden werkkostenregeling DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

18 1. Begrippen kader werkkostenregeling Loon Intermediaire kosten Nihilwaarderingen Gerichte vrijstellingen Noodzakelijkheidscriterium Concernregeling Loon is al datgene wat iemand ontvangt uit hoofde van een dienstbetrekking, inclusief vergoedingen en verstrekkingen. Indien de vergoedingen en verstrekkingen worden aangemerkt als eindheffingbestanddeel, dan behoren deze niet meer tot het loon. Er is geen wettelijke bepaling die regelt wat intermediaire kosten zijn. Dit begrip is in de loop der jaren in de praktijk ontwikkeld. Intermediaire kosten zijn kosten die weliswaar door de werknemer worden gemaakt, maar die in feite bij de werkgever thuishoren. Dit is met name het geval als kosten worden gemaakt ten behoeve van de bedrijfsvoering of voor zaken die tot het vermogen van de onderneming behoren. Intermediaire kosten vallen niet onder de vrije ruimte. Een aantal versterkingen worden in de werkkostenregeling niet onder de vrije ruimte geplaatst. Nihilwaarderingen gelden alleen voor loon in natura (meestal in de vorm van terbeschikkingstelling), niet voor vergoedingen in geld. Loon in natura waarvoor een vrijstelling geldt. Voor de gerichte vrijstellingen mag ook een vaste kostenvergoeding gegeven worden. Gerichte vrijstellingen en vaste kostenvergoedingen gaan niet ten koste van uw vrije ruimte voor zover ze binnen de normen blijven die voor deze gerichte vrijstellingen gelden. Wordt er meer vergoedt of verstrekt dan de normen, dan is er sprake van een bovenmatig deel van gerichte vrijstellingen. Voor dit bovenmatige deel mag gekozen worden om dit als eindheffingloon onder te brengen in de vrije ruimte of als loon van de werknemer te belasten. Vanaf 1 januari 2015 wordt het noodzakelijkheidscriterium ingevoerd. Dit is een open norm waarbij ervan wordt uitgegaan dat werkgevers hetgeen zij noodzakelijk achten voor hun bedrijfsvoering aan hun werknemers belastingvrij kunnen vergoeden. Hierbij hoeft niet te worden gekeken naar het privévoordeel dat de werknemers zouden kunnen hebben. Vooralsnog is het noodzakelijkheidscriterium beperkt tot gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Vanaf 1 januari 2015 wordt de concernregeling ingevoerd. Hiermee kunnen verschillende in een concern (minimaal 95% eigendom) opererende inhoudingsplichtigen al hetgeen door hen vergoed en verstrekt is in een gezamenlijke vrije ruimte laten vallen. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

19 2. Cafetariaregeling De werknemer kan nog steeds brutoloon inleve- ren voor een netto vergoeding van de fiets. Ook elektrische fietsen mogen hiervoor in aanmerking komen. De gehele netto vergoeding van de fiets valt echter onder de vrije ruimte, ondanks dat de werknemer een stukje bruto loon inlevert. Voor de werkgever is daarom de fietsregeling niet meer aantrekkelijk. Stel de werkgever komt daardoor boven de vrije ruimte, dan moet over het meerdere 80% eindheffing betaald worden. Mag de vakbondscontributie nog worden verrekend? Mogen reiskosten worden gesaldeerd? Kan nog deelgenomen worden aan de fietsregeling? Mogen vakantiedagen worden uitgeruild voor zakelijke telefoon? Onder de oude regeling mag vakbonds- contributie belastingvrij aan de werknemer worden vergoedt. Onder de werkkostenregeling is er geen vrijstelling meer opgenomen voor de vakbondscontributie. De gehele vergoeding van de vakbondcontributie valt daardoor in de vrije ruimte, ondanks dat de werknemer een stukje loon inlevert of dient beschouwd te worden als loon voor de werknemer dat wordt belast bij de werknemer. Volgens de oude regels mag u voor reiskosten een bedrag van 0,19 per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. Als u werkt met een variabele reiskostenvergoeding mag u deze onder voorwaarden salderen per loontijdvak of per jaar. Er is dan alleen sprake van belastingheffing als de gemiddelde vergoeding hoger is dan 0,19. De salderingsregels zijn ook van toepassing onder de werkkostenregeling. Onder het huidige regime kunnen vakantiedagen uitgeruild worden voor een onbelaste vergoeding van een aangeschafte zakelijke telefoon. Door invoering van het noodzakelijkheidscriterium kan een zakelijke telefoon niet meer onbelast worden uitgeruild voor een zakelijke telefoon. De vergoeding is dan belast als loon of valt in de vrije ruimte. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

20 3. Vergoedingen & verstrekkingen Valt de bijdrage aan de Personeelsvereniging onder de vrije ruimte? Vallen etentjes/feesten ivm jubilea of afscheid onder de vrije ruimte? Vallen cadeaus bij huwelijk, geboorte etc. onder de vrije ruimte? Vallen attenties bij ziekte onder de vrije ruimte? Vallen overwerkmaaltijden onder de vrije ruimte? De bijdrage van de werkgever aan de PV valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Alle personeelsactiviteiten vallen onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling, dus ook de etentjes en feesten ivm een jubileum/afscheid. Een borrel (niet zijnde een maaltijd) die op de wekplek gegeven wordt valt echter onder de regeling van consumptie op de werkplek en wordt gewaardeerd op nihil. Geschenken aan personeel vallen onder de vrije ruimte. Geschenken in natura tot 25 bij bijzondere gelegenheden zijn onder voorwaarden wel nog belastingvrij. Men moet hier denken aan een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid. Wanneer er bij ziekte een fruitmand of een bloemetje aan een werknemer wordt gegeven wordt gegeven, wordt dit door de belastingdienst beschouwd als zijnde verstrekt uit medelevendheid en valt niet in de vrije ruimte. De volgende maaltijden vallen onder de gerichte vrijstellingen: maaltijden tijdens overwerk of op koopavonden; maaltijden tijdens dienstreizen; maaltijden die onderweg worden genoten door mobiele en ambulante werknemers; maaltijden die samen met cliënten worden genoten op een andere locatie dan de werkplek; en maaltijden die op een niet-vaste werkplek worden genoten, maaltijden aan boord van vliegtuigen, schepen, boordplatforms etc. Overige maaltijden vallen tegen een forfaitair bedrag van 3,15 in de vrije ruimte van 1,2%. Consumpties op de werkplek (niet zijnde maaltijden) worden overigens op nihil gewaardeerd. Vallen verblijfskosten onder de vrije ruimte? Tijdelijke verblijfskosten vallen onder de gerichte vrijstellingen als de vergoeding of verstrekking meer dan een bijkomstig zakelijk karakter heeft. De kosten van het hotel, lunchpakketten etc. vallen dus onder de gerichte vrijstelling. DRV Accountants & Adviseurs Werkkostenregeling 2014 Versie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen?

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Sinds 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Bladzijde 1 Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011, 2012 en 2013) geldt een overgangsregeling

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014

Werkkostenregeling 2014 Werkkostenregeling 2014 DRV Accountants & Adviseurs 29-01-2014 Inhoud Direct doen of uitstellen?...3 De werkkostenregeling...3 Indeling...3 Waardering...4 Berekenen loonsom...5 Vrije ruimte...5 Uitzonderingen...6

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

In het Belastingplan 2016 is slechts één aanpassing in de werkkostenregeling voorgesteld: Aanscherping gebruikelijkheidscriterium.

In het Belastingplan 2016 is slechts één aanpassing in de werkkostenregeling voorgesteld: Aanscherping gebruikelijkheidscriterium. Kennisdocument Werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling de enige regeling voor het fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Het is belangrijk uw situatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 23 september 2014 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling. Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Direct doen of uitstellen? Oktober 2010 Wij zijn er om u de helpende hand te bieden in het doolhof van regels! Werkkostenregeling: direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen belast loon

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling?

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling? Werkkostenregeling. Introductie: Met ingang van 1 januari 2011 kunt u opteren voor de werkkostenregeling. U mag. U moet niet. U heeft voor elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds opnieuw de keuze. U

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING HANDREIKING WERKKOSTENREGELING Buro Zaken Jan Willem Brouwersstraat 16 1071 LJ Amsterdam Telefoon: 020-364 11 72 info@burozaken.nl Versie 1.3 (3 november 2014) INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 1 2 De werkkostenregeling...

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING HANDREIKING WERKKOSTENREGELING Kamphuis & Berghuizen Accountants/Belastingadviseurs Utrechtseweg 51 Jan Willem Brouwersstraat 16-1 Postbus 2003 1071 LJ Amsterdam 1200 CA Hilversum Telefoon: 020-3792600

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers krijgen op 1 januari 2015 verplicht te maken met de werkkostenregeling. De overgangsregeling komt hiermee te vervallen. Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING Belastingdienst 14-10-2014 Website: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_e n_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/hoe_werk_de_werkkost

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie