KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen"

Transcriptie

1 KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

2 KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM Mobile Data. Deze samenvatting is bedoeld als hulpmiddel, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Waarom dit document? De regeling met betrekking tot het gebruik van de zakelijke auto is niet altijd even duidelijk. Dit boekje kan u helpen hier meer inzicht in te krijgen. U kunt het stroomschema achterin gebruiken om te bepalen welke regeling voor u van toepassing is. Vervolgens kunt u in de tekst nadere informatie krijgen over deze regeling. Natuurlijk hebben wij ons best gedaan de informatie zo compleet en correct mogelijk weer te geven. Toch kunnen er geen rechten aan dit boekje ontleend worden en is het geen vervanging van een deskundig advies. De informatie in dit boekje gaat uit van de regels zoals die voor het ar 2014 gelden. RAM Mobile Data De fiscale bijtelling van vervoermiddelen is een hot item bij de belastingdienst. In de praktijk betekent dit dat de controle op privégebruik terwijl hier niet voor betaald wordt (de bijtelling) door de belastingdienst, sterk is uitgebreid. Er is zelfs een speciaal Landelijk Coördinatieteam Auto in het leven geroepen. Maar de fiscus heeft zich ook aan de regels van de privacy te houden. De actie van de fiscus om de kenteken gegevens op te vragen van een bedrijf dat parkeren via de mobiele telefoon mogelijk maakt is vooralsnog door de rechter niet toegestaan. In de praktijk blijkt dat bij controle door de belastingdienst nogal eens niet voldaan kan worden aan de vereisten om het afwezig zijn van privégebruik aan te tonen. Bij de werkgever/ werknemer ligt een relatief zware bewijslast. Zij moeten in beginsel aantonen dat geen (of <500 kilometer) sprake is van privégebruik. Omdat de controle op het gebruik van de auto tot een speerpunt is verworden, worden eerder boetes opgelegd die bij opzet zelfs kunnen oplopen tot 100% van de verschuldigde belasting. Bij een aannemelijke verklaring wordt de boete nog wel eens gematigd, maar ook dan is het een nog steeds een behoorlijk last. Ook zal de fiscus rente in rekening brengen en die alleen al kan fors oplopen, zeker omdat de fiscus 5 ar terug mag kijken. De informatie in deze brochure is gebaseerd op onderzoek door Er zijn mogelijkheden boetes en bijtelling te voorkomen, uiteraard binnen de grenzen van de wet. Hiernaast is een stroomschema opgenomen. Op basis van dit stroomschema kunt u bepalen welke regeling voor u van toepassing kan zijn. Vervolgens wordt op de diverse mogelijkheden een korte toelichting gegeven. 1. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik Met ingang van 1 nuari 2012 heeft de belastingdienst de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geïntroduceerd. Indien deze verklaring is aangevraagd mag geen enkele privé kilometer met de bestelauto worden gereden. Er hoeft geen kilometeradministratie te worden bijgehouden. Controle door de fiscus vindt plaats via de vele camera s en flitsauto s langs wegen maar ook bijvoorbeeld bij recreatiecentra, grensovergang etc.

3 Schema auto van de zaak per hoofdstuk personenauto Is er een rittenregistratie of ander sterk bewijs waaruit privé gebruik van minder dan 500 km per ar blijkt? Let op: vanaf 2009 is soms een vereenvoudigde rittenregistratie voldoende voor bestelauto s 2 Heeft de werknemer een verklaring Geen privé gebruik van de fiscus? 3 Bijtelling blijft achterwege. De werkgever is niet aansprakelijk voor eventuele naheffing, tenzij kwade trouw 4 Geen bijtelling, echter risico bij werkgever. Deze is aansprakelijk bij naheffing Bijtelling variërend van 0 tot 25% afhankelijk type auto, CO 2 -uitstoot, en leeftijd. 5 6 bestelauto 1 Wordt er nul kilometer privé in gereden? Geen bijtelling indien verklaring uitsluitend zakelijk gebruik vooraf is aangevraagd en afgegeven. 6 1 Is er sprake van een verhoogde of verlengde bus of zijn er andere omstandigheden die het privé gebruik belemmeren? 9 Geen vaste bijtelling. Eventuele privé-kilometers belasten tegen bedrag per kilometer. 2 Wordt de bestelauto doorlopend aan twee of meer werknemers ter beschikking gesteld? Geen bijtelling. De werkgever betaalt een eindheffing van e 300 per bestelauto. Werkgever aansprakelijk bij naheffing. 8 3 Kan de bestelauto buiten werktijd om privé niet gebruikt worden doordat de auto gestald wordt bij de werkgever. Geen bijtelling. Werkgever aansprakelijk bij naheffing 8 4 Is er een verbod op privé-gebruik in de arbeidsovereenkomst opgenomen en wordt dit gecontroleerd? 7 Geen bijtelling. Werkgever aansprakelijk bij naheffing Hieronder valt de auto met grijs kenteken tot een maximaal gewicht van kg. 2 Alle woon-werk verkeer is zakelijk (ook de lunch kilometers). Ander sterk bewijs wordt slechts onder uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. Voor bestelauto s geldt dat onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde rittenregistratie voldoende is. Raadpleeg een deskundige. 3 De verklaring geen privé gebruik moet de werknemer bij de fiscus aanvragen. De fiscus kan op enig moment aan de werknemer verzoeken te doen blijken dat de auto op arbasis voor niet meer dan 500 km.. voor privé wordt gebruikt. Dit kan dus eigenlijk alleen met een rittenadministratie. 4 Als de werkgever weet dat de werknemer ondanks de verklaring geen privé gebruik toch privé rijdt, kan de naheffing ook aan de werkgever worden opgelegd. Opnemen in de arbeidsovereenkomst dat een eventuele naheffing op de werknemer verhaald zal worden. 5 Bijgeteld moet worden over de cataloguswaarde incl. BTW en BPM, tenzij afgifte van kentekenbewijs Deel 1 voor een bestelauto is afgegeven voor (geen BPM). Auto s ouder dan 15 ar tellen verhoogd percentage bij over de waarde van de auto. 6 Die verklaring vragen de werkgever en de werknemer samen aan bij de belanstingdienst. 7 Het verbod privé gebruik moet schriftelijk worden vastgelegd en de werkgever moet dit ook controleren, bijv. aan de hand van brandstofbonnen, km standen, tijdstippen bekeuringen. De verklaring moet bij de loonadministratie bewaard worden en bij overtreding moet er een sanctie door de werkgever worden opgelegd. 8 Opnemen in de arbeidsovereenkomst dat een eventuele naheffing op de werknemer verhaald zal worden. 9 Voor verhoogde of verlengde bussen geldt de forfaitaire bijtelling soms niet.

4 De werkgever en werknemer vragen de verklaring gezamenlijk digitaal aan op de website van de belastingdienst. De verklaring wordt vervolgens door de werknemer ondertekend en de werkgever dient die verklaring bij de loonadministratie te bewaren. Bij wijziging van de omstandigheden zijn werkgever en werknemer verplicht die informatie door te geven aan de belastingdienst op straffe van hoge boetes. Indien geconstateerd wordt dat toch sprake is van privégebruik, vervalt de verklaring en zal de belastingdienst naheffingsaanslagen (met boete) opleggen. Indien de werknemer het voertuig privé wil gaan gebruiken, moet dit vooraf aan de belastingdienst gemeld worden. De verklaring wordt dan ingetrokken. Na intrekking van de verklaring wordt het voertuig bij wijze van wetsfictie geacht tot de intrekking wel voor privédoeleinden ter beschikking te hebben gestaan, maar niet als zodanig te zijn gebruikt. Dit betekent in de praktijk dat vervolgens nog door het voeren van een sluitende rittenadministratie over de volgende periode, bewijs kan worden geleverd dat het vervoermiddel op kalenderarbasis voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. In de praktijk zien wij overigens dat de verklaring maar zelden aangevraagd wordt. Voornamelijk omdat je in zo n geval helemaal niet, dus 0 meter, privé met de auto mag rijden. En als je nu toevallig net die ene keer in het ar als je bij het tuincentrum een kerstboom koopt door de belastingdienst geflitst wordt, dan wordt het geen vrolijke kerst. 2. Bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer goederen Is een ter beschikking gestelde bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen, dan hoeft u de vaste bijtelling niet toe te passen. Dat is bijvoorbeeld zo bij een auto met alleen een bestuurdersstoel als de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast. Maar ook als de auto wel een tweede zitplaats heeft, of een bank, dan kunt u in sommige gevallen toch onder de vaste bijtelling uitkomen. Dit geldt dan met name voor de verhoogde en of verlengde bussen. De aanwezigheid van een zitplaats naast de bestuurder hoeft dan op zich geen probleem te zijn mits die gebruikt wordt voor het werk, bijvoorbeeld de tweede monteur of de hulp bij het laden en lossen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw adviseur die dan samen met u kan bekijken of de vaste bijtelling van toepassing is of niet. Is de vaste bijtelling niet van toepassing dan wordt de werkelijke waarde van het privé gebruik als loon belast. Die waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de bestelauto en verminderd met de eigen bijdrage van uw werknemer. Op kalenderarbasis mag de uitkomst niet negatief zijn. Uw werknemer hoeft geen rittenregistratie bij te houden, maar het bijhouden van de werkelijk privé gereden kilometers is wel aan te raden zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan. 3. Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto Als 2 of meer werknemers een bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend gebruiken, kan het moeilijk zijn om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen. In dat geval moet u eindheffing toepassen op het voordeel van het privégebruik. De eindheffing voor doorlopend afwisselend gebruik is op arbasis een vast bedrag van 300 per bestelauto. Bij een aangiftetijdvak van een maand geeft u dan 25 per bestelauto per maand aan. Het bedrag van de eindheffing vermeldt u in de aangifte loonheffingen in de rubriek Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto. Indien geconstateerd wordt dat geen sprake is van doorlopend afwisselend gebruik kunnen naheffingsaanslagen loonheffingen aan de werkgever worden opgelegd, eventueel verhoogd met boetes. Doorlopend afwisselend gebruik is bijvoorbeeld het geval waarin er 10 monteurs in dienst zijn, maar er zijn maar 5 bestelbussen. Niet iedere monteur kan daardoor op elk moment zo n bus gebruiken en dan wordt privé gebruik ook heel lastig. In de praktijk wordt nogal snel verwezen naar deze regeling, maar niet altijd terecht. Als er bijvoorbeeld afgesproken is dat de bus om de 14 dagen rouleert dan is geen sprake van door

5 lopend afwisselend gebruik door meerdere werknemers. Pas dus op hoe u de zaak vorm geeft. Het kan het verschil tussen wel en niet bijtellen uitmaken. 4. Bestelauto buiten werktijd niet te gebruiken Kan uw werknemer een ter beschikking gestelde bestelauto niet buiten werktijd gebruiken, dan is de regeling voor privégebruik auto niet van toepassing. Dit is bijvoorbeeld zo bij een bestelauto die uw werknemer buiten werktijd op uw (afgesloten) bedrijfsterrein zet, waarbij controleerbaar is dat privégebruik niet mogelijk is. De regeling privégebruik auto is niet van toepassing. Als werkgever zult u wel moeten aantonen dat de auto s bij u op het terrein blijven. Dat kan nog wel een lastige zijn. Camera toezicht zou kunnen (dan moet u de beelden wel bewaren!), het opbergen van de sleutels in een kluis na werktijd kan ook. Ook in deze situatie geldt dat eventuele naheffingen loonheffingen bij de werkgever zullen worden opgelegd. Dit kan gebeuren indien geconstateerd wordt dat geen of onvoldoende controle is uitgeoefend. Discussie zou kunnen ontstaan over de mate van controle. 5. Privégebruik auto is verboden Uw werknemer heeft een schriftelijk verbod op privégebruik van de auto. U moet daarop controleren. Als uw werknemer zich hier niet aan houdt, moet u hiervoor een passende sanctie opleggen. Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, is de regeling voor privégebruik auto niet van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: - U legt uw verbod vast in een schriftelijke afspraak. - U ziet toe op de naleving van uw verbod. Bij controle door de belastingdienst moet u uw toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet u uw waarnemingen vastleggen en bewaren bij uw loonadministratie. - De kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers; - De kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof; - Gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd. Bij overtreding van het verbod legt u een passende sanctie op, bijvoorbeeld in de vorm van een reële geldboete. Indien achteraf geconstateerd wordt dat uw toezicht niet toereikend is geweest, worden de naheffingen in beginsel opgelegd aan de werkgever. 6. Verklaring Geen privégebruik De werknemer kan bij de belastingdienst een verklaring Geen privégebruik aanvragen. Het aanvraagformulier is te downloaden bij de belastingdienst. De werkgever bewaart deze verklaring vervolgens bij de loonadministratie. De werknemer dient in beginsel aan te tonen dat hij de auto voor minder dan 500 kilometer op kalenderarbasis voor privédoeleinden heeft gebruikt. Anders dan bij de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik (zie punt 1 hiervoor) is dus max 500 km privé gebruik wel mogelijk. Als bewijs is een sluitende rittenadministratie nodig. Ander bewijs is in theorie wel mogelijk maar in de praktijk niet haalbaar. Indien het vereiste bewijs niet door de werknemer geleverd kan worden, wordt de naheffingsaanslag (met boete) in beginsel opgelegd aan de werknemer. De mogelijkheid kan zich voordoen dat de belastingdienst de loonheffing, ondanks de vrijwaring die de verklaring in beginsel geeft, toch op de werkgever verhaalt. Deze mogelijkheid doet zich voor als de werkgever weet dat de werknemer toch privé rijdt. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als op een niet werkdag een bekeuring is opgelopen en de werkgever hiermee bekend is geworden. U kunt met de belastingdienst afspraken maken over de mate van toezicht en de bewaartermijn(en) van uw waarnemingen. U kunt toezicht op de naleving van het verbod houden door bijvoorbeeld:

6 7. Op kalenderarbasis maximaal 500 km privé U mag de bijtelling voor privégebruik achterwege laten bij overtuigend bewijs dat uw werknemer op kalenderarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt (tenzij sprake is van een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik). De beste manier om dit te bewijzen is een sluitende rittenregistratie. Die moet bevatten: 1. Het merk, het type en het kenteken van de auto; 2. De periode waarin de auto beschikbaar is geweest; 3. De ritgegevens. De ritgegevens bestaan uit: 1. De datum; 2. De begin- en eindkilometerstand; 3. Het adres van vertrek en van aankomst; 4. De route als uw werknemer niet de meest gebruikelijke route heeft gereden; 5. Het karakter van de rit (privé of zakelijk); 6. De privéomrijkilometers bij een rit met een gemengd karakter. - Het is ook mogelijk dat u met de belastinginspecteur afspraken maakt over de controle van het privé gebruik door uw werknemers, maar uitgangspunt zal ook dan een sluitende rittenregistratie zijn. - Met een ander soort bewijs volgens de zogenoemde vrije bewijsleer, maar dat wordt alleen in heel uitzonderlijke situaties toegestaan. Het risico van naheffing ligt in beginsel bij de werkgever. 8. Vereenvoudiging rittenregistratie voor bestelauto s Als de werknemer door de aard van zijn werkzaamheden (vaak) veel ritten op één dag heeft met de bestelauto van de werkgever, kan het bijhouden van een rittenregistratie voor de werknemer en de werkgever een grote (administratieve en financiële) last zijn. In dit geval mag u om praktische redenen het bewijs voor het aantal gereden privékilometers leveren met de combinatie van: - Een vereenvoudigde rittenregistratie; - De zakelijke adressen in de (project)administratie van de werkgever. Voorwaarden vereenvoudigde rittenregistratie Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de werkgever schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken dat: - De werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt; - Privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan; - De werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie heeft. Registratie blijft verplicht, maar u hoeft niet alle ritinformatie meer op het registratieformulier te vermelden, zolang de informatie maar uit de administratie van de werkgever kan worden gehaald. U mag de vereenvoudigde rittenregistratie alleen gebruiken wanr u hierover afspraken met uw werkgever hebt vastgelegd. De belastingdienst heeft hiervoor samen met (belangen) organisaties een voorbeeldafspraak gemaakt. U kunt deze voorbeeldafspraak downloaden op de website van de belastingdienst. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan en het bewijs niet in voldoende mate is geleverd kan de naheffingsaanslag (met boete) aan de werkgever worden opgelegd. 9. Bijtelling vanwege privégebruik Indien het vervoermiddel voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt is de regeling privégebruik auto van toepassing. Afhankelijk van type aandrijving en CO2-uitstoot variëren de bijtellingspercentages van 0% tot 35%. De grondslag voor de bijtelling is de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM, ook voor bestelauto s. 10. Niet gehele ar (dezelfde) auto Is er sprake van dat er maar een deel van het ar een auto ter beschikking staat, dan moet het werkelijk aantal gereden privé kilometers herrekend worden naar een artotaal. Voorbeeld: de auto staat ter beschikking van 1 nuari tot en met 30 april. In die periode is 100 km privé gereden. Op arbasis zou dat 300 km zijn. Over het hele ar is dit minder dan 500 km, dus geen vaste bijtelling. Zou u van 1 nuari tot en 30 april 200 km privé hebben gereden dan is dat op arbasis 600 km, en wordt u dus wel aangeslagen voor de vaste bijtelling. In dit geval dan wel beperkt tot 4 maanden.

7 Als u gedurende het ar van auto wisselt, dan moet de bijtelling van elke auto naar tijdgelang herrekend worden. Wat nu als u met de eerste auto minder dan 500 km privé rijdt en met de tweede auto meer? Voorbeeld: tot 1 maart heeft u de beschikking over een auto waarmee u niet privé heeft gereden. Met de auto die u daarna ter beschikking heeft rijdt u wel meer dan 500 km privé. U wordt nu toch tot 1 maart aangeslagen voor de eerste auto waarmee u dus helemaal niet privé heeft gereden! Waarom track-and-trace Marktleider op gebied van ritregistratiesystemen in de Benelux Keurmerk ritregistratiesystemen voor Track-and-trace Fiscaal Onderdeel van betrouwbare en gezonde RAM Mobile Data, opgericht in 1993 Lid van Branche Vereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) Eigen beveiligd en gecertificeerd datacentrum Snel, gebruiksvriendelijk en overal toegankelijk via internet en apps Optiol: 0% afwijking kilometerstanden Nieuwste functionaliteiten door automatische updates Koppeling met andere applicaties Gratis professionele helpdesk Groen: CO2, brandstofverbruik en rijgedrag inzage Over RAM track-and-trace Track-and-trace is onderdeel van RAM Mobile Data die al sinds 1993 één van de meest vooraanstaande spelers op het gebied van mobiele datacommunicatie is voor de zakelijke markt. Met ons track-and-trace platform leveren wij een serie diensten voor ritregistratie (al dan niet voorzien van het keurmerk ritregistratiesystemen), controle van werkuren, fleetmanagement, verbetering rijgedrag en vermindering brandstofverbruik. Daarnaast is het mogelijk om een koppeling met andere systemen, zoals een mobiel werkorder systeem (business apps) te maken. Track-and-trace is een van de meest gebruikte en betrouwbare oplossingen voor ritregistratie in de Benelux en dus niet voor niets marktleider. Naast track-and-trace levert RAM ook andere diensten. Zo is RAM Mobile Data eigenaar van het zeer betrouwbare mobiele Mobitex-netwerk, het eerste draadloze pakketgeschakelde netwerk voor mobiele datacommunicatie. De dochter RAM Infotechnology beheert bedrijfskritische applicaties en systemen in het eigen beveiligde en gecertificeerde datacentrum, waar tevens track-and-trace gebruik van maakt. RAM is gevestigd in Nederland en België en heeft ruim 130 medewerkers. Het hoofdkantoor inclusief datacenter is gesitueerd op het innovatieve bedrijventerrein Papendorp te Utrecht. Meer informatie over de organisatie is te vinden op

8 RAM Mobile Data B.V Ptolemaeuslaan BR Utrecht t e Nictiz certificering ISO27001

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie