KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen"

Transcriptie

1 KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

2 KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM Mobile Data. Deze samenvatting is bedoeld als hulpmiddel, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Waarom dit document? De regeling met betrekking tot het gebruik van de zakelijke auto is niet altijd even duidelijk. Dit boekje kan u helpen hier meer inzicht in te krijgen. U kunt het stroomschema achterin gebruiken om te bepalen welke regeling voor u van toepassing is. Vervolgens kunt u in de tekst nadere informatie krijgen over deze regeling. Natuurlijk hebben wij ons best gedaan de informatie zo compleet en correct mogelijk weer te geven. Toch kunnen er geen rechten aan dit boekje ontleend worden en is het geen vervanging van een deskundig advies. De informatie in dit boekje gaat uit van de regels zoals die voor het ar 2014 gelden. RAM Mobile Data De fiscale bijtelling van vervoermiddelen is een hot item bij de belastingdienst. In de praktijk betekent dit dat de controle op privégebruik terwijl hier niet voor betaald wordt (de bijtelling) door de belastingdienst, sterk is uitgebreid. Er is zelfs een speciaal Landelijk Coördinatieteam Auto in het leven geroepen. Maar de fiscus heeft zich ook aan de regels van de privacy te houden. De actie van de fiscus om de kenteken gegevens op te vragen van een bedrijf dat parkeren via de mobiele telefoon mogelijk maakt is vooralsnog door de rechter niet toegestaan. In de praktijk blijkt dat bij controle door de belastingdienst nogal eens niet voldaan kan worden aan de vereisten om het afwezig zijn van privégebruik aan te tonen. Bij de werkgever/ werknemer ligt een relatief zware bewijslast. Zij moeten in beginsel aantonen dat geen (of <500 kilometer) sprake is van privégebruik. Omdat de controle op het gebruik van de auto tot een speerpunt is verworden, worden eerder boetes opgelegd die bij opzet zelfs kunnen oplopen tot 100% van de verschuldigde belasting. Bij een aannemelijke verklaring wordt de boete nog wel eens gematigd, maar ook dan is het een nog steeds een behoorlijk last. Ook zal de fiscus rente in rekening brengen en die alleen al kan fors oplopen, zeker omdat de fiscus 5 ar terug mag kijken. De informatie in deze brochure is gebaseerd op onderzoek door Er zijn mogelijkheden boetes en bijtelling te voorkomen, uiteraard binnen de grenzen van de wet. Hiernaast is een stroomschema opgenomen. Op basis van dit stroomschema kunt u bepalen welke regeling voor u van toepassing kan zijn. Vervolgens wordt op de diverse mogelijkheden een korte toelichting gegeven. 1. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik Met ingang van 1 nuari 2012 heeft de belastingdienst de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geïntroduceerd. Indien deze verklaring is aangevraagd mag geen enkele privé kilometer met de bestelauto worden gereden. Er hoeft geen kilometeradministratie te worden bijgehouden. Controle door de fiscus vindt plaats via de vele camera s en flitsauto s langs wegen maar ook bijvoorbeeld bij recreatiecentra, grensovergang etc.

3 Schema auto van de zaak per hoofdstuk personenauto Is er een rittenregistratie of ander sterk bewijs waaruit privé gebruik van minder dan 500 km per ar blijkt? Let op: vanaf 2009 is soms een vereenvoudigde rittenregistratie voldoende voor bestelauto s 2 Heeft de werknemer een verklaring Geen privé gebruik van de fiscus? 3 Bijtelling blijft achterwege. De werkgever is niet aansprakelijk voor eventuele naheffing, tenzij kwade trouw 4 Geen bijtelling, echter risico bij werkgever. Deze is aansprakelijk bij naheffing Bijtelling variërend van 0 tot 25% afhankelijk type auto, CO 2 -uitstoot, en leeftijd. 5 6 bestelauto 1 Wordt er nul kilometer privé in gereden? Geen bijtelling indien verklaring uitsluitend zakelijk gebruik vooraf is aangevraagd en afgegeven. 6 1 Is er sprake van een verhoogde of verlengde bus of zijn er andere omstandigheden die het privé gebruik belemmeren? 9 Geen vaste bijtelling. Eventuele privé-kilometers belasten tegen bedrag per kilometer. 2 Wordt de bestelauto doorlopend aan twee of meer werknemers ter beschikking gesteld? Geen bijtelling. De werkgever betaalt een eindheffing van e 300 per bestelauto. Werkgever aansprakelijk bij naheffing. 8 3 Kan de bestelauto buiten werktijd om privé niet gebruikt worden doordat de auto gestald wordt bij de werkgever. Geen bijtelling. Werkgever aansprakelijk bij naheffing 8 4 Is er een verbod op privé-gebruik in de arbeidsovereenkomst opgenomen en wordt dit gecontroleerd? 7 Geen bijtelling. Werkgever aansprakelijk bij naheffing Hieronder valt de auto met grijs kenteken tot een maximaal gewicht van kg. 2 Alle woon-werk verkeer is zakelijk (ook de lunch kilometers). Ander sterk bewijs wordt slechts onder uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. Voor bestelauto s geldt dat onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde rittenregistratie voldoende is. Raadpleeg een deskundige. 3 De verklaring geen privé gebruik moet de werknemer bij de fiscus aanvragen. De fiscus kan op enig moment aan de werknemer verzoeken te doen blijken dat de auto op arbasis voor niet meer dan 500 km.. voor privé wordt gebruikt. Dit kan dus eigenlijk alleen met een rittenadministratie. 4 Als de werkgever weet dat de werknemer ondanks de verklaring geen privé gebruik toch privé rijdt, kan de naheffing ook aan de werkgever worden opgelegd. Opnemen in de arbeidsovereenkomst dat een eventuele naheffing op de werknemer verhaald zal worden. 5 Bijgeteld moet worden over de cataloguswaarde incl. BTW en BPM, tenzij afgifte van kentekenbewijs Deel 1 voor een bestelauto is afgegeven voor (geen BPM). Auto s ouder dan 15 ar tellen verhoogd percentage bij over de waarde van de auto. 6 Die verklaring vragen de werkgever en de werknemer samen aan bij de belanstingdienst. 7 Het verbod privé gebruik moet schriftelijk worden vastgelegd en de werkgever moet dit ook controleren, bijv. aan de hand van brandstofbonnen, km standen, tijdstippen bekeuringen. De verklaring moet bij de loonadministratie bewaard worden en bij overtreding moet er een sanctie door de werkgever worden opgelegd. 8 Opnemen in de arbeidsovereenkomst dat een eventuele naheffing op de werknemer verhaald zal worden. 9 Voor verhoogde of verlengde bussen geldt de forfaitaire bijtelling soms niet.

4 De werkgever en werknemer vragen de verklaring gezamenlijk digitaal aan op de website van de belastingdienst. De verklaring wordt vervolgens door de werknemer ondertekend en de werkgever dient die verklaring bij de loonadministratie te bewaren. Bij wijziging van de omstandigheden zijn werkgever en werknemer verplicht die informatie door te geven aan de belastingdienst op straffe van hoge boetes. Indien geconstateerd wordt dat toch sprake is van privégebruik, vervalt de verklaring en zal de belastingdienst naheffingsaanslagen (met boete) opleggen. Indien de werknemer het voertuig privé wil gaan gebruiken, moet dit vooraf aan de belastingdienst gemeld worden. De verklaring wordt dan ingetrokken. Na intrekking van de verklaring wordt het voertuig bij wijze van wetsfictie geacht tot de intrekking wel voor privédoeleinden ter beschikking te hebben gestaan, maar niet als zodanig te zijn gebruikt. Dit betekent in de praktijk dat vervolgens nog door het voeren van een sluitende rittenadministratie over de volgende periode, bewijs kan worden geleverd dat het vervoermiddel op kalenderarbasis voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. In de praktijk zien wij overigens dat de verklaring maar zelden aangevraagd wordt. Voornamelijk omdat je in zo n geval helemaal niet, dus 0 meter, privé met de auto mag rijden. En als je nu toevallig net die ene keer in het ar als je bij het tuincentrum een kerstboom koopt door de belastingdienst geflitst wordt, dan wordt het geen vrolijke kerst. 2. Bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer goederen Is een ter beschikking gestelde bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen, dan hoeft u de vaste bijtelling niet toe te passen. Dat is bijvoorbeeld zo bij een auto met alleen een bestuurdersstoel als de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast. Maar ook als de auto wel een tweede zitplaats heeft, of een bank, dan kunt u in sommige gevallen toch onder de vaste bijtelling uitkomen. Dit geldt dan met name voor de verhoogde en of verlengde bussen. De aanwezigheid van een zitplaats naast de bestuurder hoeft dan op zich geen probleem te zijn mits die gebruikt wordt voor het werk, bijvoorbeeld de tweede monteur of de hulp bij het laden en lossen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw adviseur die dan samen met u kan bekijken of de vaste bijtelling van toepassing is of niet. Is de vaste bijtelling niet van toepassing dan wordt de werkelijke waarde van het privé gebruik als loon belast. Die waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de bestelauto en verminderd met de eigen bijdrage van uw werknemer. Op kalenderarbasis mag de uitkomst niet negatief zijn. Uw werknemer hoeft geen rittenregistratie bij te houden, maar het bijhouden van de werkelijk privé gereden kilometers is wel aan te raden zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan. 3. Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto Als 2 of meer werknemers een bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend gebruiken, kan het moeilijk zijn om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen. In dat geval moet u eindheffing toepassen op het voordeel van het privégebruik. De eindheffing voor doorlopend afwisselend gebruik is op arbasis een vast bedrag van 300 per bestelauto. Bij een aangiftetijdvak van een maand geeft u dan 25 per bestelauto per maand aan. Het bedrag van de eindheffing vermeldt u in de aangifte loonheffingen in de rubriek Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto. Indien geconstateerd wordt dat geen sprake is van doorlopend afwisselend gebruik kunnen naheffingsaanslagen loonheffingen aan de werkgever worden opgelegd, eventueel verhoogd met boetes. Doorlopend afwisselend gebruik is bijvoorbeeld het geval waarin er 10 monteurs in dienst zijn, maar er zijn maar 5 bestelbussen. Niet iedere monteur kan daardoor op elk moment zo n bus gebruiken en dan wordt privé gebruik ook heel lastig. In de praktijk wordt nogal snel verwezen naar deze regeling, maar niet altijd terecht. Als er bijvoorbeeld afgesproken is dat de bus om de 14 dagen rouleert dan is geen sprake van door

5 lopend afwisselend gebruik door meerdere werknemers. Pas dus op hoe u de zaak vorm geeft. Het kan het verschil tussen wel en niet bijtellen uitmaken. 4. Bestelauto buiten werktijd niet te gebruiken Kan uw werknemer een ter beschikking gestelde bestelauto niet buiten werktijd gebruiken, dan is de regeling voor privégebruik auto niet van toepassing. Dit is bijvoorbeeld zo bij een bestelauto die uw werknemer buiten werktijd op uw (afgesloten) bedrijfsterrein zet, waarbij controleerbaar is dat privégebruik niet mogelijk is. De regeling privégebruik auto is niet van toepassing. Als werkgever zult u wel moeten aantonen dat de auto s bij u op het terrein blijven. Dat kan nog wel een lastige zijn. Camera toezicht zou kunnen (dan moet u de beelden wel bewaren!), het opbergen van de sleutels in een kluis na werktijd kan ook. Ook in deze situatie geldt dat eventuele naheffingen loonheffingen bij de werkgever zullen worden opgelegd. Dit kan gebeuren indien geconstateerd wordt dat geen of onvoldoende controle is uitgeoefend. Discussie zou kunnen ontstaan over de mate van controle. 5. Privégebruik auto is verboden Uw werknemer heeft een schriftelijk verbod op privégebruik van de auto. U moet daarop controleren. Als uw werknemer zich hier niet aan houdt, moet u hiervoor een passende sanctie opleggen. Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, is de regeling voor privégebruik auto niet van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: - U legt uw verbod vast in een schriftelijke afspraak. - U ziet toe op de naleving van uw verbod. Bij controle door de belastingdienst moet u uw toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet u uw waarnemingen vastleggen en bewaren bij uw loonadministratie. - De kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers; - De kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof; - Gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd. Bij overtreding van het verbod legt u een passende sanctie op, bijvoorbeeld in de vorm van een reële geldboete. Indien achteraf geconstateerd wordt dat uw toezicht niet toereikend is geweest, worden de naheffingen in beginsel opgelegd aan de werkgever. 6. Verklaring Geen privégebruik De werknemer kan bij de belastingdienst een verklaring Geen privégebruik aanvragen. Het aanvraagformulier is te downloaden bij de belastingdienst. De werkgever bewaart deze verklaring vervolgens bij de loonadministratie. De werknemer dient in beginsel aan te tonen dat hij de auto voor minder dan 500 kilometer op kalenderarbasis voor privédoeleinden heeft gebruikt. Anders dan bij de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik (zie punt 1 hiervoor) is dus max 500 km privé gebruik wel mogelijk. Als bewijs is een sluitende rittenadministratie nodig. Ander bewijs is in theorie wel mogelijk maar in de praktijk niet haalbaar. Indien het vereiste bewijs niet door de werknemer geleverd kan worden, wordt de naheffingsaanslag (met boete) in beginsel opgelegd aan de werknemer. De mogelijkheid kan zich voordoen dat de belastingdienst de loonheffing, ondanks de vrijwaring die de verklaring in beginsel geeft, toch op de werkgever verhaalt. Deze mogelijkheid doet zich voor als de werkgever weet dat de werknemer toch privé rijdt. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als op een niet werkdag een bekeuring is opgelopen en de werkgever hiermee bekend is geworden. U kunt met de belastingdienst afspraken maken over de mate van toezicht en de bewaartermijn(en) van uw waarnemingen. U kunt toezicht op de naleving van het verbod houden door bijvoorbeeld:

6 7. Op kalenderarbasis maximaal 500 km privé U mag de bijtelling voor privégebruik achterwege laten bij overtuigend bewijs dat uw werknemer op kalenderarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt (tenzij sprake is van een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik). De beste manier om dit te bewijzen is een sluitende rittenregistratie. Die moet bevatten: 1. Het merk, het type en het kenteken van de auto; 2. De periode waarin de auto beschikbaar is geweest; 3. De ritgegevens. De ritgegevens bestaan uit: 1. De datum; 2. De begin- en eindkilometerstand; 3. Het adres van vertrek en van aankomst; 4. De route als uw werknemer niet de meest gebruikelijke route heeft gereden; 5. Het karakter van de rit (privé of zakelijk); 6. De privéomrijkilometers bij een rit met een gemengd karakter. - Het is ook mogelijk dat u met de belastinginspecteur afspraken maakt over de controle van het privé gebruik door uw werknemers, maar uitgangspunt zal ook dan een sluitende rittenregistratie zijn. - Met een ander soort bewijs volgens de zogenoemde vrije bewijsleer, maar dat wordt alleen in heel uitzonderlijke situaties toegestaan. Het risico van naheffing ligt in beginsel bij de werkgever. 8. Vereenvoudiging rittenregistratie voor bestelauto s Als de werknemer door de aard van zijn werkzaamheden (vaak) veel ritten op één dag heeft met de bestelauto van de werkgever, kan het bijhouden van een rittenregistratie voor de werknemer en de werkgever een grote (administratieve en financiële) last zijn. In dit geval mag u om praktische redenen het bewijs voor het aantal gereden privékilometers leveren met de combinatie van: - Een vereenvoudigde rittenregistratie; - De zakelijke adressen in de (project)administratie van de werkgever. Voorwaarden vereenvoudigde rittenregistratie Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de werkgever schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken dat: - De werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt; - Privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan; - De werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie heeft. Registratie blijft verplicht, maar u hoeft niet alle ritinformatie meer op het registratieformulier te vermelden, zolang de informatie maar uit de administratie van de werkgever kan worden gehaald. U mag de vereenvoudigde rittenregistratie alleen gebruiken wanr u hierover afspraken met uw werkgever hebt vastgelegd. De belastingdienst heeft hiervoor samen met (belangen) organisaties een voorbeeldafspraak gemaakt. U kunt deze voorbeeldafspraak downloaden op de website van de belastingdienst. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan en het bewijs niet in voldoende mate is geleverd kan de naheffingsaanslag (met boete) aan de werkgever worden opgelegd. 9. Bijtelling vanwege privégebruik Indien het vervoermiddel voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt is de regeling privégebruik auto van toepassing. Afhankelijk van type aandrijving en CO2-uitstoot variëren de bijtellingspercentages van 0% tot 35%. De grondslag voor de bijtelling is de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM, ook voor bestelauto s. 10. Niet gehele ar (dezelfde) auto Is er sprake van dat er maar een deel van het ar een auto ter beschikking staat, dan moet het werkelijk aantal gereden privé kilometers herrekend worden naar een artotaal. Voorbeeld: de auto staat ter beschikking van 1 nuari tot en met 30 april. In die periode is 100 km privé gereden. Op arbasis zou dat 300 km zijn. Over het hele ar is dit minder dan 500 km, dus geen vaste bijtelling. Zou u van 1 nuari tot en 30 april 200 km privé hebben gereden dan is dat op arbasis 600 km, en wordt u dus wel aangeslagen voor de vaste bijtelling. In dit geval dan wel beperkt tot 4 maanden.

7 Als u gedurende het ar van auto wisselt, dan moet de bijtelling van elke auto naar tijdgelang herrekend worden. Wat nu als u met de eerste auto minder dan 500 km privé rijdt en met de tweede auto meer? Voorbeeld: tot 1 maart heeft u de beschikking over een auto waarmee u niet privé heeft gereden. Met de auto die u daarna ter beschikking heeft rijdt u wel meer dan 500 km privé. U wordt nu toch tot 1 maart aangeslagen voor de eerste auto waarmee u dus helemaal niet privé heeft gereden! Waarom track-and-trace Marktleider op gebied van ritregistratiesystemen in de Benelux Keurmerk ritregistratiesystemen voor Track-and-trace Fiscaal Onderdeel van betrouwbare en gezonde RAM Mobile Data, opgericht in 1993 Lid van Branche Vereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) Eigen beveiligd en gecertificeerd datacentrum Snel, gebruiksvriendelijk en overal toegankelijk via internet en apps Optiol: 0% afwijking kilometerstanden Nieuwste functionaliteiten door automatische updates Koppeling met andere applicaties Gratis professionele helpdesk Groen: CO2, brandstofverbruik en rijgedrag inzage Over RAM track-and-trace Track-and-trace is onderdeel van RAM Mobile Data die al sinds 1993 één van de meest vooraanstaande spelers op het gebied van mobiele datacommunicatie is voor de zakelijke markt. Met ons track-and-trace platform leveren wij een serie diensten voor ritregistratie (al dan niet voorzien van het keurmerk ritregistratiesystemen), controle van werkuren, fleetmanagement, verbetering rijgedrag en vermindering brandstofverbruik. Daarnaast is het mogelijk om een koppeling met andere systemen, zoals een mobiel werkorder systeem (business apps) te maken. Track-and-trace is een van de meest gebruikte en betrouwbare oplossingen voor ritregistratie in de Benelux en dus niet voor niets marktleider. Naast track-and-trace levert RAM ook andere diensten. Zo is RAM Mobile Data eigenaar van het zeer betrouwbare mobiele Mobitex-netwerk, het eerste draadloze pakketgeschakelde netwerk voor mobiele datacommunicatie. De dochter RAM Infotechnology beheert bedrijfskritische applicaties en systemen in het eigen beveiligde en gecertificeerde datacentrum, waar tevens track-and-trace gebruik van maakt. RAM is gevestigd in Nederland en België en heeft ruim 130 medewerkers. Het hoofdkantoor inclusief datacenter is gesitueerd op het innovatieve bedrijventerrein Papendorp te Utrecht. Meer informatie over de organisatie is te vinden op

8 RAM Mobile Data B.V Ptolemaeuslaan BR Utrecht t e Nictiz certificering ISO

mobile data KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

mobile data KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen mobile data KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM

Nadere informatie

Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s

Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s Belastingdienst Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s De ondergetekenden: A [naam, adres, postcode en woonplaats en loonheffingennummer], hierna te noemen de werkgever en

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait)

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait) Naar aanleiding van vragen door de BOVAG over de administratieve lasten voor de werkgever in relatie tot de verklaring geen privégebruik wordt in deze notitie kort ingegaan op deze problematiek. De volgende

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

Auto van de zaak. Vastleggen bij Werkgever, Auto's

Auto van de zaak. Vastleggen bij Werkgever, Auto's Auto van de zaak Inhoudsopgave Auto van de zaak in de loonstrook 1 Vastleggen bij Werkgever, Auto's 1 Volgorde van werken 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s) 2 Voorbeeld auto v.d.

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst.

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst. DE BESTELAUTO VAN DE ZAAK De auto, al dan niet van de zaak, blijft toch altijd een hot item. Veel vragen hoe dat nu zit met de auto van de zaak. We gaan proberen hier wat licht in de duisternis te scheppen

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

BEHANDELING AUTO VAN DE ZAAK IN DE LOONSFEER Informatie voor werkgevers

BEHANDELING AUTO VAN DE ZAAK IN DE LOONSFEER Informatie voor werkgevers kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl BEHANDELING

Nadere informatie

Fiscale aspecten auto van de zaak

Fiscale aspecten auto van de zaak Fiscale aspecten auto van de zaak De regels van de Belastingdienst overzichtelijk gebundeld De registratie van Decos Cartracker is goedgekeurd door Ernst & Young en is goedgekeurd als kilometeradministratie

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op.

Editie mei Snel en makkelijk uw loonstrook bekijken? Installeer de app Nmbrs - ESS en neem contact met ons op. Nieuwsbrief loonadministratie Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Mocht u aan de hand hiervan vragen hebben of ondersteuning

Nadere informatie

Bijtelling Whitepaper. Bijtelling Whitepaper. www.trackjack.nl

Bijtelling Whitepaper. Bijtelling Whitepaper. www.trackjack.nl Bijtelling Whitepaper www.trackjack.nl 1 Wat is bijtelling en hoe betaal je zo min mogelijk? Toch rittenadministratie bijhouden bij 0%-bijtelling. Hoe reken je bijtelling nou precies uit? 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Behandeling auto van de zaak in de loonsfeer

Behandeling auto van de zaak in de loonsfeer Behandeling auto van de zaak in de loonsfeer (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten van NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 3 oktober 2005 Inleiding Vanaf 1 januari 2006

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr.

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Commentaar op concept besluit 'Autokostenfictie. Bewijs 2,5%-bestelauto.', nr. JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Ministerie van Financiën mevrouw B.M. van Bronckhorst-David Richard Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 5 september 2002 Betreft: Commentaar op

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Alles over de auto van de zaak

Alles over de auto van de zaak Alles over de auto van de zaak Versie 2012.1/17 januari 2012 Flynth heeft deze uitgave met bijzondere zorg samengesteld. Desondanks kan Flynth geen aansprakelijkheid aanvaarden Alles over de auto van de

Nadere informatie

Auto van de zaak. Goed op weg met de administratie

Auto van de zaak. Goed op weg met de administratie Auto van de zaak Goed op weg met de administratie Inhoudsopgave 1. Wie is eigenaar van de auto? 5 1.1 Inleiding 6 1.2 Leasevormen 9 1.3 Lease of eigen beheer? 14 2. Bijtelling in de salarisadministratie

Nadere informatie

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Auto van de zaak Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Ter beschikking stellen auto van de zaak 5 1.1 Ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf

Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf Regeling gebruik (bestel)auto Woonbedrijf Behorende bij (bestel)auto nummer:. Berijder:..(vanaf datum ) Kenteken:. Om de medewerker van Woonbedrijf in staat te stellen zijn werkzaamheden uit te kunnen

Nadere informatie

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt.

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt. FAQ s overgangsbeleid privégebruik dienstauto. De lijst met vragen en antwoorden geldt als hulpmiddel je te informeren. De lijst kan regelmatig worden aangevuld / aangepast. De lijst is zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

1 De auto van de zaak in de bijtelling

1 De auto van de zaak in de bijtelling 1 De auto van de zaak in de bijtelling Een werknemer die door zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, geniet daarmee loon in natura. Specifiek voor de auto is in de loonbelasting

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene

Nadere informatie

Versie ultimo 2010 Belastingdienst/Holland Midden. Fiscale en administratieve handleiding Taxibedrijven

Versie ultimo 2010 Belastingdienst/Holland Midden. Fiscale en administratieve handleiding Taxibedrijven Versie ultimo 2010 Belastingdienst/Holland Midden Fiscale en administratieve handleiding Taxibedrijven Inhoudsopgave Handleiding 1 Handleiding regelgeving taxi s...1 2 Teruggaafverzoeken BPM...1 2.1 Algemeen...1

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s.

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Trevler Fleet: Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Waarom: De Belastingdienst heeft in veel gevallen de controle op het

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en. Brancheorganisatie BOVAG. Belastingdienst

Convenant tussen de Belastingdienst en. Brancheorganisatie BOVAG. Belastingdienst Convenant tussen de Belastingdienst en Brancheorganisatie BOVAG Belastingdienst 1 Convenant Brancheorganisatie BOVAG Partijen - de Brancheorganisatie BOVAG, gevestigd Kosterijland 15 te Bunnik, in deze

Nadere informatie

Taxi regelgeving. BPM en kilometeradministratie. Handreiking fiscale verplichtingen taxiondernemingen, juni 2010

Taxi regelgeving. BPM en kilometeradministratie. Handreiking fiscale verplichtingen taxiondernemingen, juni 2010 1 Taxi regelgeving Hieronder vindt u de meest relevante onderdelen van de regelgeving die nader zijn toegelicht. Het betreft hier geen limitatieve opsomming. Voor een exacte weergave van de wettelijke

Nadere informatie

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Belastingdienst Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Inleiding Als u uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling: de regeling voor privégebruik

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

De besloten vennootschap... gevestigd en kantoor houdende... loonheffingennummer:... wettig vertegenwoordigd door... hierna te noemen werkgever

De besloten vennootschap... gevestigd en kantoor houdende... loonheffingennummer:... wettig vertegenwoordigd door... hierna te noemen werkgever GEBRUIKSCONTRACT BESTELAUTO'S De besloten vennootschap... gevestigd en kantoor houdende.... loonheffingennummer:...... wettig vertegenwoordigd door...... hierna te noemen werkgever en... wonende te...

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene informatie. In deze aanvullende

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009 Nummer: 12 2009 Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Een verklaring aanvragen Als u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft, kunt u met dit formulier

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Auto van de zaak; 500 km-grens. Aanvaardbaar bewijs.

Inkomstenbelasting. Auto van de zaak; 500 km-grens. Aanvaardbaar bewijs. Inkomstenbelasting. Auto van de zaak; 500 km-grens. Aanvaardbaar bewijs. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 9 april 2004,

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Algemeen. Leveranciers: Ritassist ZakelijkRijden Osirius Trevler Leveranciers: ZakelijkRijden App

Algemeen. Leveranciers: Ritassist ZakelijkRijden Osirius Trevler Leveranciers: ZakelijkRijden App Berijders Vergelijking ritregistratiesystemen Algemeen Bent u op zoek naar een ritregistratiesysteem? Dan is het verstandig om te beginnen met de beslissing of u een ingebouwd systeem wilt of een los systeem.

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Nr. 125 21 februari 2017 Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie

Nadere informatie

Betrouwbaar Eenvoud. Overzichtelijk. Privacy

Betrouwbaar Eenvoud. Overzichtelijk. Privacy Betrouwbaar Eenvoud Overzichtelijk Privacy Wilt u voor uw bedrijf: Efficiëntere inzet van uw medewerkers? Besparen op het brandstofverbruik en de onderhoudskosten? 24/7 beveiligde toegang tot de posities

Nadere informatie

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Belastingdienst Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 Uitgave december 2011 Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 U vindt in deze Bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 het laatste

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Amersfoort (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Amersfoort (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummers 13/00632 en 13/00633 uitspraakdatum: 15 april 2014 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Meten is weten! Om zeker te weten dat uw voertuigen en mensen optimaal presteren, wilt u inzicht in waar ze zijn en wat ze doen.

Meten is weten! Om zeker te weten dat uw voertuigen en mensen optimaal presteren, wilt u inzicht in waar ze zijn en wat ze doen. Meten is weten! Om zeker te weten dat uw voertuigen en mensen optimaal presteren, wilt u inzicht in waar ze zijn en wat ze doen. Dat is waardevolle informatie om uw organisatie efficiënter aan te sturen.

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Vis niet achter de wet

Vis niet achter de wet Vis niet achter de wet De verschillende rechtsvormen van eenmanszaak tot BV Salarisadministratie en de financiële gevolgen Gebruik van bedrijfsauto s (bussen) Werkkostenregeling Benchmarking De verschillende

Nadere informatie

Ventilatie uit bij rampen BOA-V schakelt op afstand

Ventilatie uit bij rampen BOA-V schakelt op afstand Ventilatie uit bij rampen BOA-V schakelt op afstand RAM mobile data Ventilatie uit bij rampen BOA-V schakelt op afstand Bij rampen en incidenten roept de lokale rampenzender op tot het sluiten van ramen

Nadere informatie

Fiscaal Portaal Gemeenten

Fiscaal Portaal Gemeenten GERECHTSHOF AMSTERDAM kenmerk P10/00024 28 juli 2011 uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van X, wonende te Y, belanghebbende, tegen de uitspraak in de zaak met kenmerk

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Inleiding BusinessTrack RRS

Inleiding BusinessTrack RRS Inleiding BusinessTrack RRS In de eerste plaats onze dank voor het gebruiken van BusinessTrack voor uw fiscale Ritten Registratie. Gezien er bij het gebruik van het systeem een aantal opties zijn, willen

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie