Doxis Informatiemanagers Versie 1.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doxis Informatiemanagers Versie 1.1"

Transcriptie

1 ONDERWIJSGROEP TILBURG Handleiding Verseon Behandelaar Doxis Informatiemanagers Versie 1.1

2 Inhoud 1. Processtappen Starten van het behandelen van een zaak (activiteit) Behandeling van een zaak beëindigen Zaak doorsturen naar een andere behandelaar Versturen van een bericht met een Verseon-document of -zaak of PDF als bijlage Registreer als bijlagen bij zaak (Novell GroupWise) Aanmaken van een taak Toewijzen van een taak Behandelen van taken Uitloggen en wachtwoord wijzigen Versie juni

3 1. Processtappen De werkinstructie is gericht op het werken met zaken in Verseon. Dus het binnenkomen van poststukken, het aanmaken, beheren, behandelen van zaken en alle hierbij behorende handelingen en functies van Verseon. In het onderstaande schema wordt allereerst de levensloop van een document weergegeven zodra deze binnenkomt bij de Onderwijsgroep. Aan de hand van dit schema zullen wij een toelichting geven op de verschillende processtappen. Afbeelding 1. Het generieke proces van ingekomen fysieke post 1. Ingekomen post: nieuwe zaak of nieuw document? Nieuwe zaak Wanneer een binnengekomen poststuk het eerste document is, wordt er een nieuwe zaak voor aangemaakt door de registrator. Deze zaak wordt vervolgens doorgezet naar een afdeling waar een werkverdeler/secretariaat deze op naam zet van de betreffende behandelaar. Deze zaak verschijnt dan in jouw werkvoorraad onder de map Actueel. Nieuw document Wanneer een binnengekomen stuk bij een bestaande zaak hoort, wordt hij (bij poststukken) door de registrator geregistreerd en toegevoegd aan de zaak in jouw werkvoorraad. De zaak wordt dan door Verseon verplaatst naar de map Nieuwe documenten toegevoegd. 2. Wat doet een behandelaar met een nieuwe zaak? Wanneer jij een zaak in je werkvoorraad hebt ontvangen, ben jij verantwoordelijk voor de zaak. Jij bent de behandelaar van de zaak en verantwoordelijk voor de afhandeling. De volgende stappen horen bij het behandelen van een zaak. Versie juni

4 Afbeelding 2. De te nemen stappen bij het behandelen van een zaak. Starten van de behandeling van een zaak 1. Controleer of de zaak van wel bij jou thuis hoort. Als dit het geval is, start je de zaak. (Indien dit niet het geval is, kijk dan bij Hoofdstuk 4 hoe je een zaak kunt doorsturen naar een andere behandelaar). Waarom is het belangrijk om de zaak te starten? Als je een zaak hebt gestart, kan iedereen zien dat je gecontroleerd hebt of jij de juiste behandelaar bent. Het is heel vervelend als je pas na een paar weken tot de conclusie komt dat het poststuk niet bij jou hoort en hij vervolgens doorgezet wordt naar een collega. Daarnaast is het is de enige manier om te zien dat er een nieuwe zaak aangemaakt is. Wanneer de zaak niet bij jou thuishoort, kan je twee dingen doen, je kunt de zaak op naam van iemand anders zetten door: 1. starten en beëindigen (Hoofdstuk 2 en 3); 2. de behandelaar wijzigen (Hoofdstuk 4); Bij optie 1 wordt dit gelogd en bij optie 2 niet. Optie 2 is overigens alleen handig als je de activiteit nog niet hebt gestart. Zorgen dat een zaak compleet en volledig is Zelf stukken toevoegen aan de zaak Je kunt zelf in Verseon documenten en s toevoegen aan een zaak. Je kunt hierbij denken aan uitgaande brieven, memo s een toelichting per . In Verseon zijn er verschillende mogelijkheden om documenten toe te voegen. Je kunt de methode voor het toevoegen van een vinden onder hoofdstuk 6. Stukken toegevoegd door de registrator (nieuwe documenten toegevoegd) Wanneer de map nieuwe documenten toegevoegd in je werkvoorraad verschijnt, betekent dit dat er nieuwe post voor je is binnen gekomen. Wanneer je deze map opent, zie je daar de zaak waaraan een nieuw document is toegevoegd. Alle nieuwe toegevoegde documenten staan onder het tabblad documenten/notities. Om de map weer naar je de map actueel te verplaatsen moet je op gezien drukken (Hoofdstuk 9). Versie juni

5 Het overdragen of archiveren van de zaak. Wanneer jij jouw werkzaamheden overdraagt of wanneer je geen verdere communicatie ten aanzien van het dossier verwacht en de zaak gearchiveerd kan worden, kan je beëindigen hiervoor gebruiken (Hoofdstuk 4). 2. Starten van het behandelen van een zaak (activiteit) 1. Ga naar de werkvoorraad in het linkerscherm en kies voor Mijn Werk en de map Actueel. Let op: je moet eerst op de plusjes klikken om in je werkvoorraad te kunnen kijken. In het rechter boven scherm verschijnen nu alle zaken/activiteiten die jij verder moet behandelen. Klik één keer op de activiteit die je wilt gaan starten. Deze map bevat ook het werk dat de behandelaar al heeft gestart. NB: Per document vind je informatie in vier tabbladen: 1. Startdocument, 2. Algemeen, 3. Proces, 4. Documenten/Notities. De drie meest gebruikte tabbladen: Tabblad Startdocument: Hier vind je (een scan van) het eerste binnengekomen document. Tabblad Algemeen: Hier vind je (onder meer) de Afdeling waartoe het document behoort, de NAW-gegevens en het onderwerp. Tabblad Proces: Hier vind je wie de behandelaar is wat, wat de taak is en in welke fase de activiteit zich bevindt. Tabblad Documenten/Notities: Hier vind je mogelijk een notitie (opmerking, vraag) van je directeur of afdelingshoofd. 2. Voor het starten van de activiteit gebruik je de knop Starten in de knoppenbalk. Met Starten geef je aan dat je de zaak/activiteit/inkomende post in behandeling neemt. 3. Nu kun je de zaak/activiteit behandelen. Bijvoorbeeld een brief maken, etc. In deze eerste fase maken we deze documenten buiten Verseon. De registrator scant de documenten (na afronding of bij verzending) en voegt deze toe aan je zaak in Verseon. Zie afbeelding 3 op de volgende bladzijde voor een visuele weergave van de te nemen stappen. Wanneer doe je dit? Wanneer een zaak aan jou is toegewezen en deze zaak hoort bij je in behandeling te zijn, dan dien je de zaak te starten. Hierdoor kunnen de werkverdelers en jouw collega s zien dat deze zaak door jou in behandeling is genomen. Gerelateerde handelingen Wanneer de zaak bij iemand anders thuis hoort, kan je de zaak op een andere naam (laten) zetten. Zie ook hoofdstuk 4 Zaak doorsturen naar een andere behandelaar en de werkafspraken. Tip: je kunt door in het weergavevenster van de map Actueel de zaken te sorteren op status onderscheid maken tussen nieuwe en gestarte zaken. Versie juni

6 Afbeelding 3. Starten van het behandelen van een zaak (activiteit) Behandeling van een zaak beëindigen Als je jouw zaak/activiteit behandeld hebt, kun je deze beëindigen. Hiervoor is het vanzelfsprekend belangrijk dat de zaak volledig is, ofwel dat alle documenten aan de zaak zijn toegevoegd. Na het beëindigen van de zaak verdwijnen schrijfrechten voor de behandelende afdeling en is het niet meer mogelijk documenten toe te voegen. 1. Ga naar je eigen werkvoorraad Mijn werk. En selecteer de te beëindigen zaak/activiteit met één klik. 2. Ga naar het tabblad Proces. 3. Klik op de knop Beëindigen in de knoppenbalk. 4. Sla de wijzigingen op. Versie juni

7 Afbeelding 4. Behandeling van een zaak beëindigen Wanneer doe je dit? Een zaak wordt beëindigd wanneer de behandelaar klaar is met de behandeling van de zaak. Dit is wanneer er geen verdere communicatie en besluitvorming ten aanzien van de betreffende zaak verwacht wordt. Met het beëindigen van een zaak verdwijnt deze uit je werkvoorraad. Wanneer je ervoor kiest om de zaak te archiveren kan alleen de registrator nog handelingen uitvoeren ten aanzien van de zaak. Gerelateerde handelingen Wanneer je een zaak door wilt zetten naar een collega ter behandeling, dan kan je ook de instructie in hoofdstuk 4 Zaak doorsturen naar een andere behandelaar gebruiken. Vergeet ook de bijbehorende werkafspraken niet. Tip: Heb je per ongeluk de zaak beëindigd of blijkt er toch nog iets aan gedaan te moeten worden? Neem dan contact op met de registrator. Zij kunnen de zaak weer openen en ter behandeling op jouw naam zetten. Versie juni

8 4. Zaak doorsturen naar een andere behandelaar Let op! Je kunt een zaak doorsturen door de behandelaar te wijzigen (uitleg hieronder) maar ook door de activiteit te beëindigen (hoofdstuk 3). 1. Ga naar je werkvoorraad en de map Mijn werk en kies vervolgens voor de map Actueel. 2. Open de zaak zonder deze te starten (door middel van dubbel te klikken). 3. Selecteer het tabblad proces. Je ziet nu in het weergave venster verschillende activiteiten. Dubbelklik op de activiteit behandelen. 4. Wijzig de afdeling en/of de behandelaar op tabblad proces. De mogelijkheden van het wijzigingen van de afdeling is afhankelijk van de rechten van de werkverdeler. Als je het veld Behandelaar leeg maakt, komt de activiteit in de werkvoorraad van de afdeling in de map Niet toegewezen. De procedure wijzigen van behandelaar is ook op de activiteiten in deze map van toepassing. 5. Sla de wijzigingen op met de knop in de menubalk en klik op OK. Afbeelding 5. Wijzigen van behandelaar. 4 3 Wanneer doe je dit? Wanneer een zaak per ongeluk aan de verkeerde behandelaar is toegewezen. In de praktijk zullen de behandelaren als ze weten wie de juiste behandelaar binnen subsidie is zelf de behandelaar aanpassen. In de praktijk zal dit waarschijnlijk dus niet veel voorkomen. Tip! Door middel van beëindigen en niet archiveren kan je een zaak ook op naam van een andere behandelaar zetten. Dit wordt dan gelogd in de audittrail. Versie juni

9 5. Versturen van een bericht met een Verseon-document of - zaak of PDF als bijlage 1. Klik op de knop Zoeken in het linker scherm. Vervolgens kies je voor de categorie Inhoud en dan voor de gewenste categorie waarin je wilt zoeken. Selecteer een document of zaak (of meerdere door het ingedrukt houden van de Shifttoets) uit de resultaatlijst. 2. Klik na het selecteren van het gewenste document of zaak op de knop Verzenden in de bovenste menubalk. Deze is voor extern gebruik (dus géén Verseongebruikers) en hiermee worden alleen brondocumenten van de geselecteerde zaken/documenten verzonden. Zie afbeelding Een nieuw bericht opent zich. Dit bericht bevat de bijlage van de geselecteerde stukken. Ook zie je nog wat gegevens staan in het bericht zelf. Deze kun je selecteren (Ctrl+A) en verwijderen. 4. Schrijf een bericht voor de ontvanger van de . Verstuur de . Afbeelding 6. Versturen van een bericht met een Verseon-document of zaak of PDF als bijlage Versie 1.1 8

10 Afbeelding 7. Het bericht. 3 Je kunt ook een dergelijke verzenden vanuit de werkvoorraad! Gebruik hiervoor de knop op de balk waar je ook de knoppen Starten en Beëindigen vindt. Het is gemakkelijk om alles vanuit hetzelfde scherm (t.w. Werkvoorraad) te kunnen doen. Afbeelding 8. Verzenden vanuit de Werkvoorraad. Wanneer doe je dit? Deze functie zal je voornamelijk gebruiken wanneer je een collega wilt informeren of een advies wilt aanvragen. Ook zou deze methode geschikt kunnen zijn om gegevens naar externen te sturen. Let op! Zorg dan wel dat je alleen de relevante informatie meestuurt. Versie 1.1 9

11 6. Registreer als bijlagen bij zaak (Novell GroupWise) 1. Open de map van het adres. 2. Open de bewuste die je wilt toevoegen aan de zaak door te dubbelklikken. Tip! Wanneer de behandelaar het oorspronkelijke bericht als bijlage heeft bijgesloten, open dan deze bijlage. Het oorspronkelijke bericht opent zich in een GroupWisevenster en deze kan je dan door middel van het tabblad opslaan in DMS direct opslaan in Verseon. Hierdoor wordt de van de behandelaar aan de administratie niet onnodig geregistreerd. 3. Kijk goed wat er van je gevraagd wordt (aanmaken nieuwe zaak of koppelen aan bestaande zaak) en om wat voor een document het gaat: verzoek tot uitstel, voortgangsrapportage schriftelijke verzoek/vraag. Zijn er bijlagen bij? Zo ja, wat zijn de bijlagen en hoe kan je ze het beste omschrijven? Leg het dan terug bij de behandelaar. Als er heel veel bijlagen bijgesloten zijn, vraag dan aan de behandelaar of het noodzakelijk is om ze allemaal te registreren. 4. Selecteer het tabblad Opslaan in DMS (dubbel klikken, het kan even duren voordat je wordt doorgestuurd). De wizard zal zich openen in een nieuw venster. Afbeelding 9. Registreer als bijlagen bij zaak (Novell GroupWise) (1/3) A 5. Volg de stappen van de wizard. a) Het eerste venster is een venster met een algemene introductie. Druk op volgende om de intro over te slaan. b) Er wordt je gevraagd hoe je de wilt opslaan. Er worden drie opties gegeven: koppelen aan een bestaande registratie. Of de is een losse registratie. De hoort bij een bestaande zaak in Verseon. Dit is de meest voorkomende situatie. Selecteer dan dus koppelen aan een bestaande registratie. Versie

12 De is het begin van een nieuwe zaak. Wanneer er nog niets van dit dossier geregistreerd is in Verseon kies je Nieuwe registratie van een zaak. De optie Losse registratie van een document wordt door ons niet gebruikt omdat documenten niet los van een zaak in Verseon geregistreerd worden. Afbeelding 10. Registreer als bijlagen bij zaak (Novell GroupWise) (2/4). 5B Koppelen aan een bestaande zaak c) Selecteer koppelen aan een bestaande registratie en druk vervolgens op de knop achter het lege veld. d) Het zoekscherm wordt geopend. Voer in het zoekvenster het zaaknummer in waaraan je de wilt koppelen. Selecteer de betreffende zaak en druk op overnemen. De zaak verschijnt in het lege veld. e) Druk vervolgens op Volgende. f) Er verschijnt nu een venster waar je kunt aangeven welke onderdelen je wilt registreren. In Verseon dien je de en de bijlage apart te registreren. Wil je alleen de of ook (of alleen) de bijbehorende bijlagen? Selecteer de onderdelen die je wilt registreren (let op! Als je alles wilt registeren, dan loop je ze gewoon één voor één af). Let op! Soms laat hij hier ook afbeeldingen zien die onderdeel zijn van de opmaak van de . Deze hoef je niet te registreren. g) Er verschijnt een registratievenster waarbij je aan kan geven wat voor een soort document het betreft. Selecteer het soort document (zie hiervoor ook de werkafspraken). h) Vink het vakje registratieformulieren tonen aan. i) Druk vervolgens op Voltooien. j) Nu verschijnt opeenvolgend een Verseon documentregistratievenster voor alle onderdelen die jij hebt geselecteerd die geregistreerd moeten worden. Vul dit venster zo volledig mogelijk in. Let op! Vul bij datum de datum in wanneer de is binnen gekomen (bij e- mail van externen zoals verzoek tot uitstel of voortgangsrapportage) of verzonden (bij rappel, of vraag van subsidieverlener). Vul bij onderwerp een duidelijke omschrijving van het type document. Begin bij het registreren van bijlagen met: Bijlage bij (documentnummer ) Noteer dan wel het kenmerk van de geregistreerde . Selecteer de optie NAW-gegevens overnemen. Versie

13 Sla de gegevens op en druk op OK. Loop wanneer je meerdere documenten geselecteerd hebt alle registratievensters die verschijnen door. Afbeelding 11. Registreer als bijlagen bij zaak (Novell GroupWise) (3/4)). 5D 5C 5E 5D Koppelen aan een nieuwe zaak a) Selecteer 'Nieuwe registratie van een zaak' en druk vervolgens op de knop achter het lege veld. Het zoekscherm wordt geopend. Selecteer het type zaak dat je wilt aanmaken (dit is meestal ingekomen zaak). b) Druk op volgende. Er wordt nu aan jou gevraagd welk document in het initiërende document van de zaak moet worden. Selecteer De inhoud van het bericht (niet de bijlage), tenzij de behandelaar heeft aangegeven dat hij een ander document als initiërend document wil registreren. c) Druk op Volgende. d) Er wordt nu gevraagd of je de bijlage bij de ook gelijk bij de zaak wilt registeren. Wanneer dit het geval is, selecteer dan de betreffende bijlage. Let op! Soms laat hij hier ook afbeeldingen zien die onderdeel zijn van de opmaak van de e- mail (bestanden die eindigen op.jpg,.png,.gif). Deze hoef je niet te registeren. e) Vink het vakje Registratieformulieren tonen aan en druk op voltooien. a) Het registratievenster voor het aanmaken van een zaak wordt geopend. Vul deze in zoals omschreven in de handleiding Aanmaken zaak op pagina 3, punten 3 en 4. Druk na afronding op OK. Let op! Vul het onderwerp in volgens de afspraken. Daarna verschijnt het registratievenster voor de bijlage als je deze hebt geselecteerd. Vul deze in zoals hierboven omschreven bij punt i. Druk na afronding op OK. Versie

14 Afbeelding 12. Registreer als bijlagen bij zaak (Novell GroupWise) (4/4). 7. Aanmaken van een taak 1. Ga naar Werkvoorraad en kies de map Mijn werk en dan de map Actueel (of kies de werkvoorraad van de afdeling). Selecteer een Zaak (indien nodig met de activiteit behandelen ). 2. Ga naar het tabblad Proces en Taken. 3. Klik de knop Taak (Algemeen). Het venster Taak opent zich nu. 4. Vul in de nieuwe taak de sector in en voor wie de taak bedoeld is. De taak zal direct bij die collega/manager in de werkvoorraad terecht komen. 5. Vul een korte omschrijving in van de taak bij het veld Taak. Bij Opmerkingen kun je de taak uitgebreider toelichten. 6. Optioneel: Geef een einddatum voor de taak aan. 7. Sluit af met ok. Wanneer doe je dit Wat is een taak? Een taak is een vraag of opdracht naar een collega over een bepaald dossier. Je stuurt de taak vanuit het betreffende dossier. Het voordeel van het aanmaken van een taak in Verseon is dat de ontvanger van de taak direct toegang heeft tot de relevante informatie om de gestelde vraag te beantwoorden en dat het direct bij de zaak wordt opgeslagen en zodoende dan ook zichtbaar is. Je kunt het gebruiken als je bijvoorbeeld een financieel advies nodig hebt voor in het dossier maar je kunt het ook gebruiken als je wilt dat een collega en/of manager met je meedenkt. Versie

15 Afbeelding 13. Aanmaken van een taak Toewijzen van een taak Instructies 1. Ga naar de Werkvoorraad en kies voor de map Werk van mijn afdeling(en) en de map Niet toegewezen. Selecteer vervolgens een taak. 2. Open de taak door dubbel te klikken en geef aan wie de taak gaat uitvoeren. Wijs de taak toe aan jezelf of aan een collega. (Klik vervolgens op ok.) 3. De Taak is nu te vinden in de werkvoorraad van de toegewezen persoon. Als je de taak aan jezelf hebt toegewezen dan is deze terug te vinden in de map Actueel van de map Mijn werk. Versie

16 Afbeelding 14. Toewijzen van een taak. 1 2 Wanneer doe je dit? Het toewijzen van een taak kun je bijvoorbeeld gebruiken als de registrator een verkeerd document in jouw zaak heeft geplaatst en deze verwijderd dient te worden. Je stuurt het secretariaat dan het bericht dat er een document aan de zaak is gekoppeld die niet bij de zaak hoort. De werkverdeler kan dan zorgen dat het hersteld wordt. Maar ook voor het vragen van advies kan je taken uitzetten. 9. Behandelen van taken 1. Open de taak en lees goed wat je moet doen. In het veld Opmerkingen staat een uitgebreidere omschrijving van de taak. 2. Voer de taak uit. 3. Beëindig de taak wanneer je deze voltooid hebt met de knop Afgehandeld. 4. De taak verdwijnt vervolgens uit de werkvoorraad. Versie

17 Afbeelding 15. Behandelen van taken Uitloggen en wachtwoord wijzigen Om Verseon up-to-date te houden, is het raadzaam om dagelijks uit te loggen als je de computer gaat uitzetten. In de uitleg hieronder wordt geïllustreerd hoe je dit doet. Daarnaast is het aan te raden om je wachtwoord te wijzigen als je eenmaal bent gewend aan het werken met Verseon en de functioneel beheerder hoeft niet meer in jouw Verseonaccount om je te ondersteunen in het gebruik. Hiervoor klik je met je rechter muisknop op het Verseon-icoontje (zie rechts) dat te zien rechts onder in je scherm (mocht je deze niet direct zien, klik dan op het pijltje naar links). Door te klikken op Stop sessie word je uitgelogd en bij Wijzig wachtwoord kun je je wachtwoord wijzigen. Versie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Bloggen met blogdirect

Bloggen met blogdirect Bloggen met blogdirect H1 Aanmelden en inloggen H1.1 Aanmelden Ga naar www.blogdirect.nl Klik op registeren. Onderstaand scherm verschijnt: Vul de gegevens in en klik op verzenden. Verzin een gebruikersnaam:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2010

Gebruikershandleiding Outlook 2010 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2010 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2010 CLIËNT... 3 1.2 INTRODUCTIE OP DE OUTLOOK NAVIGATIEKNOPPEN... 4 2. E-MAILBERICHTEN...

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren.

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Sinds de invoering van het nieuwe Mijn RvR (augustus 2014) worden er

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Afspraken maken...3 1.1 Agenda...3 1.1.1 Het begin...3 1.1.2 Opmerkingen...3 1.1.3 Nabellen...3 1.1.4 Condoleances...4 1.1.5 Andere weergave...4

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Home/startpagina... 3 2 Startpagina... 4 2.1 Statistieken... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Berichten... 9 2.4 Uw collega's... 11 3 Zoeken naar dossiers... 12 3.1 Zoeken... 12 3.2

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT Jack Duivenvoorden Kees Wamelink Versie mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen..3 2. Aanmaken leerling.. 3 3. Koppelen digitale groeidocument aan leerling.5 4. Invullen groeidocument..6

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook Binnen Avans Hogeschool wordt op verschillende manieren een mailbox gedeeld. De volgende situaties doen zich voor: 1. Ik wil met collega s een gedeelde mailbox beheren. Met z n allen moeten wij van daaruit

Nadere informatie

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: februari 2012. Versie: 1.2.1

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: februari 2012. Versie: 1.2.1 MICROSOFT LIVE @ EDU handleiding Datum: februari 2012 Versie: 1.2.1 1 Wat is Live @ Edu Live @ Edu is een service van Microsoft voor het onderwijs. Hiermee krijgt elke leerling de beschikking over een

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Instructieblad aanmelden

Instructieblad aanmelden 5.0 E-mail aanmelden E-mail registreren en aanmelden Met een e-mailadres kun je post versturen en ontvangen met je computer. Je hebt daarvoor je eigen e-mailadres nodig en een e-mailadres van de persoon

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Gmail Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Gmail April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Basishandleiding WordPress

Basishandleiding WordPress Basishandleiding WordPress Website: http://www.uwsite.nl Back-end: http://www.uwsite.nl/wp-admin Gebruikersnaam: uwgebruikersnaam Wachtwoord: uwwachtwoord 0. Inloggen in het gebruikersgedeelte / het back-end

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Outlook. Nog geen Microsoft ID? Klik links op Registreren (en lees het stappenplan op pagina 2 tot 5) Open je browser en ga naar outlook.

Outlook. Nog geen Microsoft ID? Klik links op Registreren (en lees het stappenplan op pagina 2 tot 5) Open je browser en ga naar outlook. Outlook Open je browser en ga naar outlook.com Heb jij al webmail van Microsoft? [@live.be of @hotmail.be] >> Klik op Aanmelden en typ je e-mailadres + wachtwoord zoals je dat ook bij Hotmail doet. Je

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. MINIMALE VEREISTEN... 3 1.1 Software vereisten... 3 1.2 Inloggegevens... 3 2. DE VRAGENLIJSTEN... 4 2.1 Voorbereiding... 4 2.2

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen.

Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen. Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen. Deze uitleg is gegeven op 2 fictieve Cloud gebruikers: Stefan Peters

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Roundcube

Handleiding Roundcube Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van Beijes Webpublishing hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Stap 1 Je eigen website maken... 1. Stap 2 Je template invullen... 9. Stap 3 Wat kunnen we met de inhoud?... 19

Stap 1 Je eigen website maken... 1. Stap 2 Je template invullen... 9. Stap 3 Wat kunnen we met de inhoud?... 19 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Stap 1 Je eigen website maken... 1 De eerste stap... 1 Kompozer downloaden... 1 Kompozer openen... 1 Een nieuwe pagina beginnen... 1 Je eerste tekst schrijven... 2 Je eerste

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

HANDOUT. Digitaliseren van facturen

HANDOUT. Digitaliseren van facturen HANDOUT Digitaliseren van facturen 30 juni 2014 Pagina 2 van 25 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Budgethoudersregeling / Register... 4 1.2 Vervanging bij afwezigheid/ziekte.... 4 1.3 Voorwaarden facturen....

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document)

Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document) Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document) INLEIDING In de nu volgende tekst wordt beschreven op welke manieren je een document (Word, Exel, Powerpoint) via E-mail als een attached

Nadere informatie

Ervaringen met Outlook Web App 365

Ervaringen met Outlook Web App 365 Ervaringen met Outlook Web App 365 Na de mailmigratie van de enkele werkstichtingen bereikten ons al vele vragen en opmerkingen betreffende de overgang naar Outlook365. Het is dan ook niet niks wat er

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie