ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V."

Transcriptie

1 Habasit Belgium N.V. Leuvensesteenweg 542, unit A 1930 Zaventem Tel. +32 (0) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V. 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, verkopen en leveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en ongeacht eventuele afwijkende inkoopvoorwaarden van de afnemer. 2. Offertes / bestellingen 2.1 Alle offertes, kostenramingen en aanbevelingen zijn vrijblijvend. Een bij ons geplaatste bestelling is voor de wederpartij onherroepelijk. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door onze bevestiging of, bij het ontbreken hiervan, door de feitelijke uitvoering. 2.2 Overeenkomsten zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd door onze werknemers of onze medewerkers die de bevoegdheid hebben met hun handtekening de firma te binden. 2.3 Wij kunnen niet gebonden worden door agenten, wederverkopers of andere tussenpersonen. 2.4 Toleranties zijn volgens EN/ISO Lengte Breedte categorie afwijking categorie afwijking Riemen mm ± 0,5% mm ± 1 mm mm ± 0,3% mm ± 2 mm vanaf mm ± 0,2% vanaf 601 mm ± 4 mm Transportbanden mm ± 10 mm mm ± 1 mm mm ± 20 mm mm ± 2 mm vanaf mm ± 0,3% mm ± 4 mm mm ± 6 mm mm ± 7 mm vanaf mm ± 8 mm Dit zijn productie toleranties. Ze garanderen niet de veranderingen in lengte en breedte onder klimatologische of andere invloeden van buiten. 3. Levering 3.1 De prijzen gelden exclusief B.T.W., af fabriek, waarbij de vracht op factuur wordt doorberekend. We behouden ons het recht voor om kostenstijgingen die het gevolg zijn van belastingen, wijzigingen in wisselkoersen, enz. door te berekenen. 3.2 Levering vindt plaats af fabriek. Het vervoer geschiedt voor rekening en op risico van de afnemer. 3.3 Opgegeven levertermijnen gelden bij benadering ; overschrijding daarvan geeft geen recht op annulering of schadevergoeding. 3.4 Bestellingen kunnen naar eigen inzicht in gedeelten uitgevoerd, geleverd en gefactureerd worden.

2 Habasit Belgium N.V. Leuvensesteenweg 542, unit A 1930 Zaventem Tel. +32 (0) De goederen gelden als geleverd, zodra zij ter verzending, respectievelijk ter keuring gereed zijn en de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en in elk geval zodra de goederen het fabrieksterrein verlaten hebben. 3.6 Ingeval van overmacht zijn we gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Overmacht is, in het algemeen, alle gebeurtenissen die buiten onze kontrole liggen. 3.7 We behouden ons het eigendom van alle goederen voor tot zij volledig betaald zijn, tezamen met eventuele rente en kosten, ingeval van wanbetaling zijn we bevoegd de goederen terug te nemen, waar ze zich ook bevinden. 3.8 Ingeval van een montage ter plaatse is de afnemer verplicht alle nodige assistentie, hulpwerktuigen en hulpmaterialen tijdig en kosteloos te onzer beschikking te stellen en zorg te dragen dat onze technici terstond en ongestoord hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De afnemer is aansprakelijk voor de veiligheid van onze technici op zijn terreinen, fabrieken en machines. 3.9 Alle kosten van de keuringen en/of beproevingen zijn voor rekening van de afnemer. 4. Betaling 4.1 Betaling dient binnen 30 dagen in ons bezit te zijn. Korting voor kontante betaling is niet van toepassing. 4.2 Heeft als dan geen betaling plaatsgevonden, dan zal de wederpartij een rente verschuldigd zijn van 1% per maand. Tevens zijn we gerechtigd uitvoering van deze of andere bestellingen op te schorten of te annuleren. 4.3 Na aanmaning met aangetekende brief hebben we het recht om de verschuldigde bedragen te vermeerderen met alle bijkomende kosten. 5. Garantie 5.1 We garanderen alleen het door ons gebruikte materiaal en de wijze van fabricage. De bewijslast van fouten rust op de afnemer. Garantie voor een levensduur wordt niet gegeven. 5.2 Onder voorbehoud van hetgeen verder in artikel 6 besproken wordt beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het leveren van goederen; montage- en transportkosten zijn voor rekening van de afnemer. De defekte goederen moeten ons door de afnemer franko geleverd worden. Bij vernieuwing zal een redelijk bedrag in rekening gebracht worden voor het gebruik van het vervangen produkt. 5.3 Deze garantie geldt niet indien de afnemer zijn lopende verplichtingen niet stipt nakomt of de produkten niet volgens de bedrijfsvoorschriften ofwel onjuist of onoordeelkundig heeft aangewend. 5.4 Onze aansprakelijkheid beloopt maximaal nooit meer dan het bedrag van de oorspronkelijke faktuur. 5.5 De garantie termijn bedraagt ten hoogste 12 maanden vanaf levering. 6. Aansprakelijkheid 6.1 De voldoening aan onze garantie-verplichting overeenkomstig artikel 5 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Iedere andere vordering tot schadevergoeding of tot vergoeding van kosten en interesten is uitgesloten. 6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor - schade en kosten als gevolg van niet tijdige, ondeugdelijke levering en/of wanprestaties onzerzijds.

3 Habasit Belgium N.V. Leuvensesteenweg 542, unit A 1930 Zaventem Tel. +32 (0) schade aan de uitrusting van de afnemer, aan de afnemer zelf, zijn personeel tijdens werkzaamheden door onze mensen, tenzij de afnemer grove fout van ons kan aanwijzen. - schade en kosten als gevolg van het gebruik van onze produkten. 6.3 De afnemer is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te houden voor alle aanspraken welke derden op ons mochten doen gelden. 7. Klachten 7.1 Klachten ten aanzien van uitvoering en maten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden ingediend. 7.2 Beroep op garantie dient te geschieden binnen 14 dagen nadat het euvel redelijkerwijze kenbaar was. 7.3 Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. 7.4 Klachten worden behandeld binnen de grenzen van artikelen 5 en Toepasselijk recht 8.1 Belgisch recht is van toepassing op alle aanbiedingen, verbintenissen en uitvoeringen. 8.2 Elk geschil zal worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank naar onze keuze.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vadrupak B.V. te Tiel, nader te noemen verkoper, en haar wederpartij,

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Thiele&Kor Plastic Machinery B.V. (hierna te noemen TKPM B.V., gedaan of aangegaan.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst De algemene voorwaarden van MIJNVORM zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten, opdrachten en leveringen van MIJNVORM. I. ALGEMEEN a. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij Boonstra schadevoertuigen gevestigd aan de Dopplerlaan 4 te Drachten ingeschreven KVK Leeuwarden

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Algemene leveringsvoorwaarden Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Blauw B.V. verder te noemen Blauw. 1. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken met

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL) Ingeschreven in het Handelsregister van Arnhem onder nummer 09146096. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F Algemene inkoopvoorwaarden van EEN ANDER BUREAU v.o.f. De algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.eenanderbureau.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verbintenissen en leveringen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie