Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3"

Transcriptie

1 Procesverslag Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Tutorgroep 2 Lotte Joosten Nathalie Kombolitis Vera van Oosten Eline Verspoor Sanne van Schijndel Anouk Riekert

2 Inhoudsopgave Voeding en Dietetiek jaar 2 blok Evaluatie van het werkproces... 3 Leerdoelen voor de groep... 3 Individuele verantwoordingen... 4 Sanne... 4 Lotte... 5 Nathalie... 6 Vera... 7 Eline... 8 Anouk... 9

3 Evaluatie van het werkproces Aan het begin van ons project hebben wij een planning gemaakt als richtlijn. Dit was een goede ondersteuning om redelijk op schema te blijven. Wij hadden ook een duidelijke verdeling van voorzitter en notulist tijdens tutorbijeenkomsten. Als er iemand afwezig was tijdens een van de vergaderingen, schoof het schema gewoon door en zo was er altijd iemand voorzitter of notulist. Tijdens extra vergaderingen met de groep hadden we van te voren geen planning gemaakt voor notulist of voorzitter, dat is misschien een puntje wat we in het vervolg ook kunnen toepassen. Wij hebben in de tutorbijeenkomsten verschillende samenwerkingsmomenten gehad. Hierin verdeelden wij de puntjes en maakten wij afspraken over de deadlines. We hadden ook afgesproken dat we elkaar konden bereiken via de mail of telefoon. Ook hebben wij afgesproken dat we op elkaars stukken feedback zouden geven binnen twee dagen. Dit werkte voor iedereen goed, omdat ieder op zichzelf aan haar stuk kon werken. Zodra er onduidelijkheden waren werd er g d en daar werd ook op geantwoord. Omdat wij ook hadden afgesproken zoveel mogelijk feedback te geven op school, spraken we 1X per week extra af naast de tutor bijeenkomsten. Deze bijeenkomst was er dan om elkaar te helpen met de opdrachten en waar nodig feedback te geven. Leerdoelen voor de groep - Tijdens het volgende project willen we minder communiceren via de mail, en meer communiceren tijdens turorvergaderingen. - Tijdens het volgende project willen we ook een duidelijke rolverdeling maken voor voorzitter en notulist tijdens de extra bijeenkomsten

4 Individuele verantwoordingen Sanne Geleverde werk Tijdens dit project hebben we vanaf dag 1 alle taken goed verdeeld over de groepsleden. Dat begon met het plan van aanpak, ik heb daar de samenwerkingsovereenkomst voor gemaakt. Daarna heb ik me bezig gehouden met het marktonderzoek, we deden dat met drie personen dus we hadden allemaal een merk op ons genomen om daar marktonderzoek naar te doen. Vervolgens ging ik verder met de productstrategie, ik heb duidelijk op papier gezet voor wat voor product wij kiezen en hoe die uiteindelijk er uit komt te zien. Daarbij heb ik toen ook een activiteiten plan geschreven, zodat het duidelijk is wat er stap voor stap binnen het bedrijf moet gebeuren om een nieuw product op de markt te kunnen zetten. Na het maken van de losse onderdelen van het marketingplan hebben we het met z n drieën in elkaar gezet met een samenvattin en inleiding enzovoorts. Naast het maken van allerlei individuele opdrachten voor het project, heb ik ook de anderen groepsleden geholpen. Ik heb hun werk goed bekeken en waarnodig feedback geleverd. Ook als er vragen via de mail binnen kwamen heb ik daar zo snel mogelijk op gereageerd. Sterke en minder sterke punten tijdens samenwerking Sterke punten: - Als er vragen waren binnen de groep, dan heb ik zo snel mogelijk en goed mogelijk geprobeerd te helpen om het op te lossen zodat die genen weer verder kon met haar opdracht. - Tijdens dit project heb ik me goed ingezet en de dingen die ik moest doen op tijd ingeleverd. Minder sterke punten: - Groepswerker: Een paar keer tijdens een extra bijeenkomst op school kon ik niet aanwezig zijn, of kwam ik iets later. In het vervolg wil ik proberen vaker aanwezig te zijn. SMART-leerdoelen na project 1. In het volgende blok wil ik meer afspreken op school, zodat we elkaar dan goed feedback kunnen geven en of helpen met een bepaalde opdracht 2. In volgende projecten zal ik meer inzet tonen door iets meer het leiderschap op me te nemen en taken te verdelen

5 Lotte Mijn leerdoelen voorafgaand aan dit project waren: 1. Tijdens dit blok wil ik een goed evenwicht vinden tussen het leiderschap en groepswerker, door actief deel te nemen in bijeenkomsten, mijn aandacht goed te verdelen en te zorgen dat ik van alle onderdelen van het project af weet. 2. Tijdens dit blok wil ik proberen om de communicatie goed te laten verlopen door feedback te geven tijdens bijeenkomsten en alle stukjes op tijd in te leveren en andermans stukjes op tijd te lezen. Leerdoel 1 is naar mijn mening goed verlopen. Vergeleken met de vorige integrale opdracht heb ik een goed evenwicht kunnen vinden. Ik heb niet perse het leiderschap op me genomen, maar heb ook niet altijd afwachtend gehandeld. Voor mezelf was het heel fijn om op deze manier te werken en ik denk dat dat voor mijn groepsleden ook zo was. Leerdoel 2 heb ik ook uitgevoerd. Ik heb mijn delen op tijd ingeleverd en wanneer er onduidelijkheden of irritaties waren van mijn kant heb ik die meteen uitgesproken en gezorgd dat diegene ervan afwist. Mijn geleverde werk Dit project bestond uit twee delen: het onderzoeksrapport en het marketingplan. Aangezien we met zes personen waren in onze projectgroep, hebben drie leden zich vooral bezig gehouden met het onderzoeksrapport en drie leden met het marketingplan. Op deze manier was het project naar mijn mening eerlijk verdeeld. Ik heb niet het idee dat iemand veel meer heeft gedaan dan een ander, of dat iemand meegelift heeft. Ik heb aandeel gehad in het literatuuronderzoek, het sensorisch onderzoek en het klinisch onderzoek. De taken die bij deze onderzoeken horen hebben wij met onze helft van het groepje per stuk ook onderverdeeld. Ook heb ik een klein aandeel gehad in het marketingplan. Ik heb ervoor gezorgd dat Daphne de Vries voor ons de visuele ontwerpen heeft gemaakt. De communicatie met Daphne is via mij verlopen. Samenwerking De samenwerking tijdens dit project is prettig verlopen. Er zijn weinig irritaties of frustraties geweest. Als deze zich wel voordeden zijn ze vrijwel direct uitgesproken met desbetreffende personen. Dit was voor mij erg prettig werken. Ook de manier waarop we dit project verdeeld hebben vond ik fijn. Ik hoorde echter van andere groepjes dat ze vanaf het begin tot het eind een planning gemaakt hadden en ook van tevoren al de taken verdeeld hadden. Misschien is dit nog iets om van te leren. Daardoor zal het proces nog meer gestructureerd verlopen. Sterke en zwakke punten Vanuit de feedback die ik heb ontvangen kan ik geen zwakke punten opschrijven. De feedback die ik heb ontvangen van mijn groepsleden was heel positief. Ze hebben het fijn gevonden om met mij samen te werken en ze vonden dat ik actief heb deelgenomen aan dit project. Het enige puntje dat wat minder was ging over een lachbui die ik samen met Vera heb gehad tijdens een van de vergaderingen. Dit is wel als vervelend ervaren door de andere groepsleden. Ik vond dat zelf op een gegeven moment ook niet meer leuk, maar ik kon niet meer stoppen met lachen. Het was een hele foute timing. Als ik zelf terugkijk op dit project zie ik het ook als een hele positieve ervaring. Ik vind het daarom ook lastig om nog leerdoelen op te stellen, aangezien het eigenlijk heel erg goed ging dit blok. 2 SMART-leerdoelen 1. Tijdens het volgende blok wil ik proberen om ook met andere mensen uit de klas dan de mensen met wie ik al in projectgroepjes gezeten heb samen te gaan werken, zodat ik kan leren om met zoveel mogelijk verschillende mensen samen te werken.

6 2. Tijdens het volgende blok wil ik proberen om de samenwerking nog steeds goed te laten verlopen door feedback zo snel mogelijk te bespreken en er niet te lang mee te wachten. Nathalie Een onderbouwing van het door mij geleverde werk - Ik heb van het plan van aanpak de projectorganisatie gemaakt - Ik heb samen met Lotte en Eline het literatuuronderzoek gemaakt - Ik heb een smaaktest afgenomen bij verschillende personen - Ik heb de opzet voor het klinisch onderzoek gemaakt Mijn toegevoegde waarde tijdens dit project Naar mijn idee heb ik mijn best gedaan voor dit project. Ik heb initiatief getoond door aan te bieden om opdrachten te doen. Ook heb ik naar mijn idee meegedacht met de andere opdrachten en mijn mening gegeven. Het hele project heb ik mij aan de afspraken gehouden. Reflectie op de samenwerking Ik vind dat afgelopen blok de samenwerking goed is verlopen. We hebben de taken verdeeld en zijn hier zelf mee aan de slag gegaan, maar we hebben alles gelezen zodat we van heel het project zouden afweten. Wanneer er feedback gegeven moest worden, werd dit in de tutorbijeenkomsten gedaan. Dit vond ik prettig werken, aangezien je dan geen misverstanden krijgt via de mail. Dit blok heb ik mijn irritaties uitgesproken wanneer ik deze had, zodat ik ze niet op zou laten stapelen. Dit heeft mij goed gedaan. Ik ben vrijwel zonder stress het project doorgegaan. Alle opdrachten werden naar mijn idee uiteindelijk goed ingeleverd. Af en toe liep het wat moeizaam doordat er wat misverstanden waren ontstaan, maar dit is uiteindelijk goed gekomen. Mijn sterke punten tijdens dit blok: - Gedrevenheid: ik heb mijn best gedaan om ideeën naar voren te brengen, alles op tijd in te leveren en mijn taken naar behoren te maken. - Gedoseerd initiatief tonen: dit blok heb ik geprobeerd de leidende rol niet aan te nemen. Dit is gelukt, al voelde ik me er niet altijd even prettig bij. Soms merkte ik dat ik uitschieters had en wel de leidende rol probeerde aan te nemen. - Feedback geven: dit blok heb ik feedback gegeven tijdens de tutorbijeenkomsten, wat er voor heeft gezorgd dat ik niks opstapelde en vrijwel zonder stress het project kon doorlopen. Mijn zwakke punten tijdens dit blok: - De uitschieters naar de leidende rol: af en toe merkte ik dat ik iets te enthousiast was met het naar voren brengen van ideeën en deze ook graag zo wilde uitvoeren. Het was heel erg moeilijk om dit op dat moment in te houden en dat bespreekbaar te maken. SMART-leerdoelen Volgend blok ben ik beter in staat om een balans te vinden tussen een leidende rol en een groepswerker, door mijn ideeën naar voren te brengen maar ze niet direct uit te willen voeren. Volgend blok ben ik in staat anderen beter hun idee te laten uitspreken, door niet meteen te zeggen dat ik gelijk heb, maar door de ander eerst te laten uitpraten en ook hier naar te luisteren.

7 Vera SMART-leerdoelen voorafgaand aan het project - Dit project wil ik mij verder ontwikkelen in het gebruiken van verschillende en goede bronnen door veel bronnen te vergelijken en er minimaal 3 te gebruiken voor een onderzoek. - Dit project wil ik kritischer naar het gemaakte werk van andere kunnen kijken en hier goede feedback op kunnen geven door dit veel te oefenen. Geleverde werk Dit blok ben ik begonnen met het meewerken aan het plan van aanpak. Hiervoor heb ik het stukje over kwaliteit geschreven. Ook heb ik de verdeling voor voorzitter en notulist gemaakt. Na het plan van aanpak ben ik samen met Sanne en Anouk begonnen aan het marktonderzoek. Hiervoor heb ik mij verdiept in de bedrijven Fresenius en Nestlé/Novartis en de producten die zij op de markt hebben voor patiënten met het Irritable Bowel Syndrome. Hierna ben ik begonnen met het maken van de SWOT-analyse. Voor de SWOT-analyse heb ik het interne deel gemaakt. Na de SWOT-analyse ben ik begonnen met het deel promotiestrategie. Als laatste heb ik voor het marktonderzoek nog de inleiding geschreven en de titelpagina gemaakt, nadat we met zijn drieën alles onder elkaar hadden gezet. Voor het andere onderzoek, het literatuur onderzoek, heb ik mensen getest voor het sensorische gedeelte. Ik ben er elke bijeenkomst bij geweest en ik heb geprobeerd zoveel mogelijk lessen die voor het project waren te volgen. Dit blok ben ik 1 keer voorzitter en 2 keer notulist geweest. Een beschrijving van wat voor toegevoegde waarde ik heb gehad tijdens dit project Naar mijn idee heb ik dit project goed mijn best gedaan en veel aan het project gewerkt. Ik heb veel stukken geschreven, waardoor ik denk dat ik een goede toegevoegde waarde heb gehad. Ook heb ik tijdens de vergaderingen meegedacht en door middel van overleggen zijn we op het geleverde werk gekomen. Sterke en minder sterke punten tijdens samenwerking Mijn sterke punten dit blok waren dat ik betrokken was. Ik ben bij elke bijeenkomst aanwezig geweest en heb tijdens bijeenkomsten mijn mening laten horen. Een zwak punt dit blok vond ik dat ik meer op de mailtjes van andere kon reageren. Vaak dacht ik dat ik het later wel zou doen en dan vergat ik het. Wel vond ik dat er wel heel veel mailtjes waren. Het is lastig om op 6 mailtjes te moeten reageren. Ook vind ik het een zwak punt dat mijn 2 e leerdoel nog niet is uitgekomen. Ik heb hier weinig mee geoefend en had dit wel graag gewild. SMART-leerdoelen na project - Volgend project wil ik kritischer naar het gemaakte werk van andere kunnen kijken en hier goede feedback op kunnen geven door dit veel te oefenen. - Volgend project wil ik leren om beter via de mail te communiceren door middel van de mailtjes die ik ontvang te beantwoorden.

8 Eline SMART-leerdoelen begin blok 3 klinische voeding in de markt - Tijdens het volgende blok van mijn opleiding, Voeding en Dietetiek (2 e jaar), wil ik graag meer open vragen stellen zodat de andere groepsleden ook meer hun mening zullen laten horen. - Ik wil tijdens blok 3 van het 2 e jaar van mijn opleiding Voeding en Dietetiek minder het leiderschap op me nemen door andere groepsleden te motiveren om dit te doen. Ik heb mijn SMART-leerdoelen behaald dit blok door minder het leiderschap op me te nemen en de andere groepsleden meer te laten spreken. Ik vond het moeilijk om niet altijd het leiderschap op me te nemen omdat de andere groepsleden ook het leiderschap niet op zich namen waardoor er soms niets gebeurde of weinig werd gezegd tijdens vergaderingen. Ik kan daar moeilijk tegen omdat ik graag gelijk to-the-point kom en vaart wil zetten om het project zo goed mogelijk af te ronden. Ik vind het moeilijk om de andere groepsleden te motiveren om het leiderschap op zich te nemen of meer hun best te laten doen zodat het project snel, efficiënt en goed verloopt. Dit zal dan ook een nieuw SMART-leerdoel van mij worden: ik wil graag tijdens blok 4 van het 2 e jaar van mijn opleiding Voeding en Dietetiek leren andere groepsleden te motiveren om het project snel, efficiënt en goed te laten verlopen door te veel communiceren met mijn groepsleden. Ik zal mijn bijdrage aan dit project hieronder toelichten. Ik heb een deel van het Plan van Aanpak geschreven, hierna zijn we begonnen aan het project. Ik ben samen met Nathalie en Lotte begonnen met het literatuuronderzoek gaan schrijven, hierbij heb ik twee schema s gemaakt van artikelen en door middel van literatuuronderzoek antwoord gevonden op drie verschillende vragen. Verder heb ik dit literatuuronderzoek doorgelezen en nagekeken of het Engels wel correct was. Vervolgens heb ik een opzet gemaakt voor het sensorisch onderzoek en heb ik dit later verder uitgewerkt met Lotte en Nathalie. Ik heb drie kinderen uit de doelgroep 6 tot 10 jaar een test laten afnemen bij mij thuis voor het sensorisch onderzoek. Samen met Lotte heb ik de resultaten van het sensorisch onderzoek verwerkt in SPSS tot twee staafdiagrammen. Verder heb ik ook nog tijdens de les sensorisch onderzoek een presentatie gehouden samen met Nathalie over onze opzet voor het sensorisch onderzoek. Ik heb drie werkcolleges onderzoek bijgewoond omdat dit goed te gebruiken was bij het literatuuronderzoek, sensorisch onderzoek en het klinisch onderzoek. In een van deze werkcolleges heb ik samen met Vera een doelstelling en hypothese opgesteld voor het klinisch onderzoek. Ik heb vervolgens een opzet gemaakt van het klinisch onderzoek wat Nathalie verder heeft uitgewerkt en af heeft gemaakt. Ik heb de inleiding geschreven voor het onderzoeksrapport. Verder heb ik alle vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond en actief hieraan meegedaan. Ik heb een keer tijdens de vergadering de rol van notulist en voorzitter op me genomen. Ik heb als feedback van mijn medestudenten gekregen dat ik minder moet communiceren via de mail en meer in de vergaderingen aan bod moet laten komen Ik ga aan de slag met mijn feedback door aan mijn onderstaande SMART-leerdoelen te werken. SMART-leerdoelen - Ik wil graag tijdens blok 4 van het 2 e jaar van mijn opleiding Voeding en Dietetiek leren andere groepsleden te motiveren om het project snel, efficiënt en goed te laten verlopen door te veel communiceren met mijn groepsleden. - Ik wil graag tijdens het volgende blok van mijn opleiding Voeding en Dietetiek minder communiceren via de mail door meer te communiceren tijdens de vergaderingen en bijeenkomsten.

9 Anouk SMART-leerdoelen voorafgaand aan het project - Tijdens dit project wil ik kritischer feedback geven met als doel een kwalitatief goed eindproduct te krijgen. - Tijdens dit project wil ik minder terughoudend overkomen tijdens de vergaderingen en dit wil ik bereiken door actief mee te participeren tijdens de vergaderingen. Geleverde werk Voor het plan van aanpak heb ik de planning gemaakt. Voor het marketingplan heb ik het marktonderzoek gedaan, samen met Vera en Sanne en we hebben de concurrenten verdeeld en hier onderzoek naar gedaan. Ik heb verder voor het marketingplan aan de SWOT analyse gewerkt, voornamelijk aan de externe analyse. Ik heb de conclusie voor de SWOT-analyse gemaakt en opties voor een nieuw te ontwikkelen product. Ik heb de executive summary gemaakt. Ik heb verder mijn hulp aangeboden bij de overige punten waar nodig en feedback gegeven op gemaakte stukken. We hebben met z n drieën het marketingplan in elkaar gezet. Ik ben een keer voorzitter en een keer notulist geweest. Een beschrijving van wat voor toegevoegde waarde ik heb gehad tijdens dit project Ik heb tijdens dit project hard gewerkt naar een goed eindresultaat. Ik heb geprobeerd de stukken waar ik verantwoordelijk voor was zo goed mogelijk te maken en gezorgd dat deze onderdelen op tijd klaar waren. Ik heb ook tijdens de vergaderingen ideeën aangedragen om tot een goed eindresultaat te komen. Een reflectie op de samenwerking met daarin mijn sterke en minder sterke punten tijdens de samenwerking in dit project Ik heb geprobeerd mijn SMART-leerdoelen te realiseren. Vergeleken met vorige projecten heb ik wel een actievere houding gehad tijdens de vergaderingen. Dit is dus naar mijn idee goed gedaan. Ik had wel wat meer feedback mogen geven op alle stukken naar mijn idee. Sterke punten van mij waren dat ik hard werk en me behulpzaam opstel. Minder sterke punten, waar ik in een volgend project aan wil werken is dat ik sneller om feedback vraag en het zelf ook aan andere geef, want dat heb ik niet altijd gedaan. 2 SMART persoonlijke leerdoelen ten aanzien van de minder sterke punten voor een volgend project - Tijdens een volgend project wil ik zeker zijn van kwaliteit van gemaakte stukken, door meer om feedback te vragen aan mijn medeprojectleden en het zelf ook meer te geven. - Tijdens een volgend project wil ik mijn voorzitter vaardigheden verbeteren, door minimaal 2 keer voorzitter te zijn.

Ontwikkeling van een ziektespecifieke drinkvoeding

Ontwikkeling van een ziektespecifieke drinkvoeding Ontwikkeling van een ziektespecifieke drinkvoeding Lotte Joosten 10007741 Nathalie Kombolitis 10070478 Vera van Oosten 10040048 Eline Verspoor 10038043 Sanne van Schijndel 10063870 Anouk Riekert 10041680

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Plan van aanpak Integrale opdracht blok 2.4 Het opzetten en uitvoeren van een voorlichtingsactiviteit ter preventie van overgewicht. Docent: H. Feenstra Studenten Nathalie Kombolitis

Nadere informatie

Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De

Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014 Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Docent: Janne de Kan Datum: 30-10-2014 1. Groepsverslag 1.1

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam

HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam Procesverslag groep 4 Project voeding Voeding en decubitus HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam Oktober 2013 Klas LV13-3IKZ2 Groepsleden Linn van der Heijden 500636768 Lauri Linn Konter 500642432

Nadere informatie

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Praktijkervaring reflectieverslag Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Datum: 19 mei 2013 Docent: Floor Scheffers Student: Jennifer van Staalduinen Studentnummer: 12062561 Klas: 1F2 Voorwoord Ik wil graag

Nadere informatie

Verslag vergadering 11-11-2003 11-11-2004 Versie 1 Projectgroep 13 D. Liauw

Verslag vergadering 11-11-2003 11-11-2004 Versie 1 Projectgroep 13 D. Liauw 11-11-2003 11-11-2004 Projectgroep 13 D. Liauw Datum: 11-11-2004 Begin: 9.00 uur Einde: 9.30 uur Locatie: zaal MM Gebouw: Zuidplantsoen 4 Voorzitter: J. Bijl Notulist: D. Liauw Aanwezigen: H. Boomsma,

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe COVA 2 Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Lerares: L. te Hennepe Inhoudsopgave Inleiding 2 Casus 3 Leerdoelen 3 Sterkte zwakte analyse 4 Gespreksanalyse 6 Reflectie 9 Bijlagen 12

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Zelfmanagement en Communicatie practicum

Zelfmanagement en Communicatie practicum Zelfmanagement en Communicatie practicum Heleen Bulthuis 10-1-16 Jenna Hardin GI1B ZMC practicum opdracht 1: Wat is je motivatie voor deze opleiding? Na mijn afgeronde MBO 4 opleiding voor Styling en Design

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein Opdracht Teamrollen Samenwerken door teamrollen in te zetten 8.4.2016 - Teake Kastelein 348344 1 Inhoud Belbin test... 3 5 situaties teamrollen... 4 Vergaderingen... 5 Analyse Functioneren... 5 Leerpunten

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

Praktijkervaring- Jill Picauly

Praktijkervaring- Jill Picauly De Haagse Hogeschool- Voeding en Diëtetiek jaar 2 Praktijkervaring- Jill Picauly Studente Voeding en diëtetiek 14 Voor mijn praktijkervaring in jaar 2 heb ik er voor gekozen om ervaring op te doen in het

Nadere informatie

Professional Skills, Opdracht samenwerken. Teake Kastelein, Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen

Professional Skills, Opdracht samenwerken. Teake Kastelein, Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen 15 Professional Skills, Opdracht samenwerken Teake Kastelein, 348344 Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen Behoeftes _ Ambities Mijn ambitieniveau ligt dit jaar erg hoog. Omdat ik geen

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Reflectieverslag eindpresentatie Handelen Gespreksvaardigheden Ik wilde door de geleerde

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Zelfmanagement. & Communicatie. Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B

Zelfmanagement. & Communicatie. Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B Zelfmanagement 10-1-2016 Verslag Practica Docenten: Heleen Bulthuis Wendelien Koop Victor ter Horst G&I 1-B Inhoudsopgave: Opdracht 1: Motivaties Pagina 2 Opdracht 2: Het Leerteam Pagina 2 Opdracht 3:

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Keuzeverslag Mijn keuze is ITM Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Klas : IP110 Emailadres : Naziers001@hva.nl Datum : 18/10/2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 2 3 Wie ben ik... 3

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan Persoonlijk ontwikkelingsplan Naam Danny Yang Studienummer 14131889 Datum 29-01-2015 Coach Van Tiel 1. Reflectie Wie ben ik? Persoon Ik ben Danny Yang geboren op 26-02-1996. Ik heb een havo diploma op

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Reflectieverslagen. Project Expo. ITopia. Contactpersoon Project team 105:

Reflectieverslagen. Project Expo. ITopia. Contactpersoon Project team 105: Reflectieverslagen Project Expo Deelnemende organisaties Hogeschool van Amsterdam ITopia Contactpersoon Project team 105: Romeo Zwart O. B. Swen Dekker Jason Kalmijn Shanilla Nazier Clayvan Peterson 1

Nadere informatie

NIELS VAN UNEN GAME DESIGN

NIELS VAN UNEN GAME DESIGN NIELS VAN UNEN ZMC Practicum opdracht 1 26/09/15 Wendelien Koop Groepsleden Ruben Alexander Alice Milan Opdracht 1 Wat is je motivatie voor de opleiding? De reden dat ik game art ben gaan studeren is omdat,

Nadere informatie

Initiatief. Initiatief Ik heb niet vaak t initiatief genomen, omdat ik niet snel op nieuwe ideeën opkwam.

Initiatief. Initiatief Ik heb niet vaak t initiatief genomen, omdat ik niet snel op nieuwe ideeën opkwam. Naam: Mesam Sarwary Klas: WH28.B.2 Groep: 5 Mentor: Dhr J.P.M. Tromp Studentenummer: 13015176 Datum: 26-06-2015 Namen beoordeel groepsleden: 1) Mesam Sarwary 2) Jaron Stam 3) Joris van Rossem 360-graden

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

Procesverslag. Save Energy Leiden. Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0

Procesverslag. Save Energy Leiden. Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0 Procesverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0 1 Inleiding In dit procesverslag leg ik uit hoe het project is verlopen en wat ik er van geleerd heb. Ik geef een reflectie op hoe ik dingen

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2 COVA 2 - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Naam: Esmée Keur Student.nr: 500634892 Klas: LV12-2B2 Vak: COVA 2 Docent: L. te Hennepe Leerjaar: 2012 2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz.3 Leerdoelen Blz.4 Sterkte/zwakte

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Design Document If This Then That HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Concept Iedereen ervaart wel eens stress of een drukke ruimte die ze even teveel wordt waar ze even weg van moeten gaan om tot

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Reflectie simulatiegesprek

Reflectie simulatiegesprek Reflectie simulatiegesprek Naam: Iris Maring Studentnummer: Klas: VD1E2 Vak: diëtistische vaardigheden Docent: I. Meeldijk Datum: 20-04-2013 Casus Deze reflectie heeft als doel om terug te kijken op mijn

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 3012673

ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 3012673 ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 301673 Opdracht 1 Opdracht Wat is je motivatie voor deze opleiding? Ik ben vooral geïnteresseerd in de Interaction Design aspecten van de opleiding.

Nadere informatie

CMD AAN PROCESVERSLAG

CMD AAN PROCESVERSLAG CMD AAN PROCESVERSLAG Team: One Soul Teamnummer: 01 zwart Teamleden: Wesley Versteegen, Arjen Tienkamp, Zenja Gammer, Emir Bajric, Cynthia van Asperen Website: http://stap.iam.hva.nl/~tienkaa001/cmdaan/

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

360 graden feedback formulieren

360 graden feedback formulieren 360 graden feedback formulieren Propedeuse blok 3 360 graden feedback formulier Auteur: Wouter van Zoest Positief: 1. Initiatief Toont veel initiatief om dingen aan te pakken en heeft naar mijn mening

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Beroepsrol Behandelaar

Beroepsrol Behandelaar Beroepsrol Behandelaar Het behandelplan is het centrale beroepsproduct van de voedingskundige/diëtist als behandelaar. Het is geen enkelvoudig product, maar eerder een leidraad aan de hand waarvan andere

Nadere informatie

Bijeenkomst 1. Opdracht 1 Doel: Aansluiten bij voorkennins en ervaring van studenten.

Bijeenkomst 1. Opdracht 1 Doel: Aansluiten bij voorkennins en ervaring van studenten. Bijeenkomst 1 Leerdoelen: Studenten kunnen Uitleggen waarom sommige informayie makkelijk vergeten wordt en welke factoren een rol spelen Expliciteren hoe hij zelf leert Opdracht 1 Doel: Aansluiten bij

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Groeidocument trainingen blok 1

Groeidocument trainingen blok 1 Groeidocument trainingen blok 1 Jeroen Dusseldorp 11-10-2013 Inleiding... 3 Training 1 Competenties... 4 Training 2 Reflecteren... 5 Training 3 Overtuigen... 6 Training 4 Intake (deel 1)... 7 Training

Nadere informatie

Reflectieverslag IpMEDT3 project

Reflectieverslag IpMEDT3 project Reflectieverslag IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964

DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964 DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964 Reflectie De uitdaging die ik mijzelf gesteld had ontwerp een super hero heb ik met beide armen ontarmd. Het onderwerp heb ik dicht bij mij zelfgehouden om met

Nadere informatie

Reflectieverslag. Minor Health Promotion. Door: Robin van Leeuwen. Groep: AHP 3, groep kappers. Coach: Greet Gevers Datum: Juli 2009

Reflectieverslag. Minor Health Promotion. Door: Robin van Leeuwen. Groep: AHP 3, groep kappers. Coach: Greet Gevers Datum: Juli 2009 Reflectieverslag. Minor Health Promotion. Door: Robin van Leeuwen. Groep: AHP 3, groep kappers. Coach: Greet Gevers Datum: Juli 2009 1. Inhoudsopgave 2. Evaluatie van het plan van aanpak.... 3 3. Beschrijving

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Introduceren thema Voeding en Bewegen. Wat doe je als leerkracht? Omschrijving van de opdracht: Thema: Voeding en bewegen

Introduceren thema Voeding en Bewegen. Wat doe je als leerkracht? Omschrijving van de opdracht: Thema: Voeding en bewegen Natuur & Techniek Mijn lijf: Voeding en bewegen Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Voeding en bewegen In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal rondom voeding en bewegen:

Nadere informatie

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM 1/19/2015 Samenwerken Project 2 Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM Inhoudsopgave Individueel procesverslag... 3 Reflectieverslag Thema Leiderschap en leiderschapsstijlen... 6 Observatieformulier... 7 Test

Nadere informatie

Inleiding. Plan Van Aanpak

Inleiding. Plan Van Aanpak Inleiding. Er zijn verschillende mensen en bedrijven betrokken bij dit project. Het bedrijf Chess heeft een grote rol bij dit project. Het geeft de opdracht direct aan de studenten en verzorgt workshops

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Docentenhandleiding PO Schoolkamp

Docentenhandleiding PO Schoolkamp Docentenhandleiding PO Schoolkamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat maakt deze opdracht 21 e eeuws?... 1 2.1 Lesdoelstellingen... 2 2.2 Leerdoelen... 2 3 Opzet van de opdracht... 2 3.1 Indeling van

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 5

Voortgangsverslag Blok 5 Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2016 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 1 Voorwoord Aan het einde van elk

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen Lisa van Ginkel 1571514 Leerdoelen Wat wil ik leren met dit project? Ik wil beter worden in mijn visuele vaardigheden. Ik wil beter worden in Photoshop, Illustrator

Nadere informatie

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij Overige notulen Projectles Edwin Rooseman week 2 Na de presentatie van ons team en de feedback daarop zijn we verder gaan kijken over welke specifieke doelgroep we gaan kiezen. We zijn een aantal vragen

Nadere informatie

VERSLAG LEIDINGGEVEN 29-11-2013. Naam : Jeroen Dusseldorp. Tutor : Anne ten Ham. Minor : Consultancy

VERSLAG LEIDINGGEVEN 29-11-2013. Naam : Jeroen Dusseldorp. Tutor : Anne ten Ham. Minor : Consultancy VERSLAG LEIDINGGEVEN 29-11-2013 Naam : Jeroen Dusseldorp Tutor : Anne ten Ham Minor : Consultancy VOORWOORD Voor u ligt mijn verslag leidinggeven waar ik gedurende mijn periode als projectleider aan gewerkt

Nadere informatie

Leerlijn Samenwerken SingaporeNext

Leerlijn Samenwerken SingaporeNext Leerlijn Samenwerken SingaporeNext Groep 1-2 Groep 3-4-5 Groep 6-7-8 1. Luisteren naar elkaar Elkaar aankijken tijdens het praten. Oogcontact maken. In mimiek en lichaamstaal je luisterende houding laten

Nadere informatie

360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega s en één opdrachtgever mij zien tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Kleding Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog - Kleding Introduceren thema Tweede Wereldoorlog - Kleding In dit

Nadere informatie

SLC. Opdracht 3 & 4. Soulia Moor CMD- 1B 29/11/ 11

SLC. Opdracht 3 & 4. Soulia Moor CMD- 1B 29/11/ 11 SLC Opdracht 3 & 4 Soulia Moor 0853637 CMD- 1B 29/11/ 11 1 Inhoud Individuele leerstijlen... 3 Leerstijl... 3 SWOT- analyse... 3 SMART- doelstellingen... 3 Reflectie... 4 Timemanagement... 5 Stappenplan

Nadere informatie

Reflectie verslag. Patrick Hendriks

Reflectie verslag. Patrick Hendriks Reflectie verslag Patrick Hendriks Mijn bijdrages Voor project seflab 2015 heb ik, Patrick Hendriks mijn voornamelijk op technische aspecten en organisatie van het project gericht. Dit komt neer op het

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Een bekende Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog: een bekende Introduceren thema Tweede Wereldoorlog: een bekende

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Reflectie op het onderzoek

Reflectie op het onderzoek Reflectie op het onderzoek Naar aanleiding van mijn gehouden onderzoek omtrent ICT-communicatie op het HMC wil ik terugkijken naar mijn handelen en de verworven kennis. Een terugblik op de aanpak, het

Nadere informatie

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Taakbekwaam onderbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Daltonbasisschool de Leer, Hengelo (Gld) Ria Menting Groep 3 Intern opleider: Miriam Pasman Beoordelaar:

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Agenda

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Agenda 22-10- 201 4 nummer 4 T KOOLBLAADJE Obs Koolhoven, Koolhovenlaan 1A, 5036 TK Tilburg www.obskoolhoven.nl, www.facebook.com/obskoolhoven obskoolhoven@opmaat-scholen.nl, 013-4565680 De nieuwsbrief Door:

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Training Peer assessment Kelly Meusen

Training Peer assessment Kelly Meusen Training Peer assessment Kelly Meusen Lessenserie: In de eerste les wordt aandacht besteed aan self assessment. Voor leerlingen een ander kunnen beoordelen, moeten ze beschikken over de vaardigheden hun

Nadere informatie

Module 1 Starting out Unit 1 Solid ground strokes

Module 1 Starting out Unit 1 Solid ground strokes Unit 1 Solid ground strokes 1 Ik heb met behulp van de informatie uit de brochure twee goede tennisrackets geselecteerd voor ons bedrijf. 2 Ik heb het bestelformulier volledig en juist ingevuld. 1 Ik vond

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie