Partner in Examinering. Leverancier van vertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partner in Examinering. Leverancier van vertrouwen"

Transcriptie

1 Partner in Examinering Leverancier van vertrouwen

2 De arbeidsmarkt vraagt om goed gekwalificeerd personeel. Scholing is daarbij onontbeerlijk. Maar wat is scholing waard als de leeropbrengsten niet transparant en waardevast zijn? De waarde van een diploma daalt, als de kwaliteit van examinering niet goed is. Als expert op het gebied van examinering is het onze ambitie om de leerinspanningen van schoolgaand, studerend en werkend Nederland te voorzien van de kenmerken Waardevol & Waardevast. Kees de Jong, voorzitter Associatie 2

3 Leverancier van vertrouwen De waarde van een diploma? De reputatie van uw branchevereniging, school of opleiding? Dat wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van examineren. Investeringen in het proces van examinering werpen snel vruchten af. De Associatie is graag uw partner in examinering. Of het nu gaat om toetstechnisch advies, toetsontwikkeling, logistiek of deskundigheidsbevordering van uw personeel. Wij zorgen voor vertrouwen in uw product. Examendiensten 100% onafhankelijk, de hoogst gewaardeerde diploma s, schriftelijke en online examens per jaar. Dát is de Associatie in een notendop. Al 70 jaar is ons exameninstituut toonaangevend in de markt bij het maken én afnemen van examens. De Associatie ontwikkelt, examineert en corrigeert examens voor diverse vakgebieden. Onze expertise zetten wij inmiddels ook in voor derden. Wij zijn partner in examinering voor onderwijsorganisaties, opleidingsinstituten, brancheorganisaties, overheid en werkgevers. Wij adviseren niet alleen, u kunt ook de uitvoering met een gerust hart aan ons overlaten. U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten. Advies & training Advies kwaliteitsverbetering examinering Van analyses en toetstechnisch advies tot ondersteuning bij de inschaling NLQF. Deskundigheidsbevordering Coaching, trainingen en workshops op het gebied van toetsing, examenafname en beoordeling. Uitvoering Toetsontwikkeling & inhoudelijke uitvoering Ontwikkeling toetsen, correctie, nazorg. Examenlogistiek Wij nemen het gehele logistieke traject van a-tot-z uit handen. Overige diensten Van secretariële en bestuursondersteuning tot registerbeheer. 3

4 4

5 Kwaliteitsverbetering examinering Maakt u uw eigen examenprogramma s en examens? Dan is het goed om te weten dat u onafhankelijk advies kunt inwinnen. De Associatie biedt toetstechnisch advies en inhoudelijke ondersteuning. Toetstechnisch advies De Associatie kan uw huidige toetsbeleid kritisch doorlichten. U krijgt een goed beeld van de sterke en zwakke punten in uw beleid. Wij adviseren in en begeleiden bij de onderstaande onderwerpen. De ontwikkeling van toetsbeleid De controle van de eind- & toetstermen en de toetsmatrijs van uw examens Toetstechnische analyse van vragen en toetsen De ontwikkeling van eind- en toetstermen De ontwikkeling en het gebruik van een toetsmatrijs Het vertalen van de toetsmatrijs naar examens. Keuze type examinering Begeleiding bij de keuze in type examinering: competentiegericht, schriftelijk, online of mondeling. Analyse, rapportages en advies Benieuwd hoe uw toetsen uitpakken? Wij verzorgen analyses en rapportages over afgenomen examens inclusief een praktisch advies. Hiermee kunt u uw examinering en procedures verbeteren. Verslaglegging examenrondes Kwalitatieve analyse van gebruikte toetsvragen Hoe hoog is de score per vraag? Valt dat binnen acceptabele normen? Feedback aan kandidaten over de fout beantwoorde vragen Gemiddelde score per eindterm Advies over verbetertrajecten in toetsing. Inschaling NLQF Bij wettelijk erkende diploma s is het duidelijk welk opleidingsniveau een gediplomeerde heeft. Maar bij non-formele opleidingen, diploma s en certificaten is dit niet helder. Dat kan anders. De Associatie ondersteunt u graag bij de inschaling binnen het NLQF. Inschaling toont objectief aan tot welke leerresultaten uw (non-formele) opleiding leidt. Helderheid over het behaalde eindniveau biedt grote meerwaarde. Werkgevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn, u beschikt over een solide verkoopargument. Externe deelname aan examencommissies De Onderwijsraad adviseert om externen te betrekken bij de examinering. Dit vergroot de legitimiteit en betrouwbaarheid. Immers, met externe leden neemt het onafhankelijke karakter van de examencommissie toe. De Associatie beschikt over de vereiste toetsdeskundigheid en kan optreden als extern lid van uw examencommissie. 5

6 Deskundigheidsbevordering: training & workshops 6 Examinering is een vak apart. Ons vak. Daarom biedt de Associatie trainingen en workshops op het gebied van toetsontwikkeling, examenafname, examenlogistiek en nazorg. Onze trainingen en workshops zijn maatwerk, afgestemd op uw doelen, het niveau van uw medewerkers en branche. Een greep uit ons trainingsaanbod: Toetsconstructeurs en examencommissies Leer alles over toetstechnieken: online, schriftelijk, mondeling en competentiegericht. Training Ontwikkelen leerdoelen en toetsvormen In deze opleiding leert u functieprofielen te vertalen in eind- en toetstermen. Hierna volgt de keuze voor de leerdoelen en de toetsvormen. Training Examencommissies Taken en verantwoordelijkheden van examencommissies Positionering examenprogramma, niveau aanduiding Opstellen examenprogramma s en toetsmatrijzen Beoordelingswijze en -norm vaststellen Examenprotocollen opstellen Toetsing organiseren en toetsresultaten analyseren Klachten en bezwaren. Training Ontwikkelen van vragen en toetsen Opstellen leerdoelen, indeling in taxonomieën Ontwikkelen van meerkeuze- en open vragen Competentiegericht toetsen Antwoordmodellen, normering en cesuur. Training Online examinering Ontwikkelen van online examens Ontwikkelen van examenvragen Soorten gesloten vragen Het opzetten van een vragenboomstructuur voor een itembank Het optimaal inzetten van een digitaal toetssysteem Gebruik van toetssoftware. Training Taalniveau Europa heeft zes verschillende taalniveaus: van A1 tot C2. In deze training leert u niet alleen de taalniveaus herkennen. U leert ook hoe u het juiste taalniveau toepast bij het construeren, beoordelen en vaststellen van examens. Training Evaluatie Deze training behandelt de statistische evaluatie van toetsen en examens. Daarnaast leert u op een goede manier feedback geven aan opleiders en cursisten.

7 Surveillanten en examenleiders Het afnemen van een examen en de surveillance vraagt om expertise. Wat zijn de juiste procedures? Hoe zorg ik voor goed toezicht en hoe signaleer ik fraude? Uiteraard is er ook aandacht voor de controle van examenopgaven en -middelen en het omgaan met onregelmatigheden. Na de training Surveillanten en examenleiders beheersen uw medewerkers de kneepjes van het vak. Correctoren Voor correctoren bieden wij de training Beoordelen (corrigeren) van examens. Onderstaande onderwerpen komen aan de orde: Het objectief en efficiënt beoordelen van examens Het toepassen van het antwoordmodel Het bepalen van de cesuur Ontdek de valkuilen bij beoordelen. Workshops op maat Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om alleen bepaalde onderdelen uit de genoemde trainingen te volgen. In overleg ontwikkelen wij een workshop op maat. 7

8 8

9 Inhoudelijke uitvoering De Associatie kan de examinering voor u uit handen nemen. Van a-tot-z of alleen op bepaalde onderdelen. Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat onze uitvoering voldoet aan de wet- en regelgeving binnen uw branche. Vaststellen toetsbeleid De Associatie helpt u bij de ontwikkeling en professionalisering van uw toetsbeleid en toetsen. U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten. Opstellen toetsbeleid Opstellen eind- & toetstermen en toetsmatrijzen Vaststellen examens en correctiemodellen op basis van een toetsmatrijs Examenontwikkeling: we vertalen de toetsmatrijs naar examens. Examenontwikkeling Bij het maken van examens draait het maar om één ding. U wilt zeker weten dat met het behalen van een examen de leerdoelen zijn behaald. De Associatie ontwikkelt toetsen die passen bij de toetsmatrijs en aansluiten op uw specifieke situatie. Of het nu gaat om schriftelijke examens voor financiële professionals of praktijkopdrachten voor technisch personeel. Wij leveren elke gewenste examenvorm. Van schriftelijke en mondelinge examens tot praktijkopdrachten, meerkeuzevragen en online examens. Daar horen uiteraard ook passende correctie modellen bij. Correctietraject Uw correctietraject? Dat geeft u natuurlijk niet zomaar uit handen. U wilt erop kunnen vertrouwen dat de correcties snel en secuur worden uitgevoerd. Dan bent u bij de Associatie aan het goede adres. Onze inhoudelijke expertise op het gebied van corrigeren én het correctieproces staan als een huis. Onze correctoren voeren met uiterste precisie de correcties uit en stellen de uitslagen vast. Onze processen zijn waterdicht. Functiescheiding zorgt voor absolute betrouwbaarheid. Wat resulteert in vertrouwen in uw examens. Nazorg De uitbesteding van de examenontwikkeling en het correctietraject staan niet op zichzelf. Ook de nazorg moet goed geregeld zijn. De Associatie regelt het inzageproces en behandelt volgens strakke procedures de klachten, bezwaren en beroepen. Uitvoering van analyses Als u uw examinering uitbesteedt, ontvangt u uiteraard ook rapportages over de afgenomen examens. We leggen verantwoording af over de kwaliteit van de examens en de correctie modellen. Daarbij betrekken we ook de mening van de examenkandidaten. Dit vindt u terug in een rapportage over het aantal inzagen, klachten en bezwaren. 9

10 10

11 Examenlogistiek Het afnemen van examens? Daar komt heel wat voorbereiding en logistiek bij kijken. Van de communicatie met kandidaten tot aan het regelen van de locaties en de surveillance. Besteedt u liever uw energie en tijd aan uw eigen kernactiviteit? Dan nemen wij graag de gehele examenlogistiek voor u uit handen. Kandidatenregistratie en -administratie Collectieve en individuele inschrijvingen, inning examengelden en uitslagverzending. Examenafname Examenafname is mogelijk op verschillende vaste locaties in het land, maar ook in-company. Desgewenst regelen wij surveillanten op uw locatie. Inzage klachten- en bezwaarprocedures Laat de behandeling van aanvragen voor inzagen, klachten en bezwaren met een gerust hart aan ons over. Ook verzorgen wij rapportages en adviseren wij u over uw procedures. Klantcontact U kunt het contact met uw kandidaten (website, en telefoon) volledig uitbesteden. Desgewenst handelen wij uit naam van uw organisatie. Extra ondersteuning nodig? Naast de examenlogistiek kunt u ons ook inschakelen voor andere, vakgerelateerde diensten zoals: secretariële ondersteuning; bestuursondersteuning; registerbeheer en -ontwikkeling. Toetssoftware Bij online examens levert de Associatie de toetssoftware en indien gewenst de toetslocaties. 11

12 12

13 Onze meerwaarde Als u een partner zoekt voor examinering, kiest u uiteraard niet voor de eerste de beste. We zetten onze meerwaarde graag voor u op een rij. 1. Inhoudelijke expertise De Associatie is al ruim 70 jaar expert in examenontwikkeling, -logistiek, correctie en nazorg. Bij de Associatie werken toetsconstructeurs, correctoren, surveillanten en andere toetstechnische experts. 2. Ervaring met grote aantallen Wij nemen examens per jaar af op locaties verspreid door heel Nederland. 3. Hoogste kwaliteitsniveau Kwaliteit is een speerpunt in ons beleid. Dit uit zich in: - periodieke scholing en training van onze experts; - een eigen kwaliteitsafdeling en uitstekend kwaliteitsmanagementsysteem; - periodieke meting van klanttevredenheid en bijsturing. 4. Gedragscodes NRTO Wij committeren ons aan de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. 5. Toezicht onderwijsinspectie Een groot aantal van onze examens staat onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat is bij deze examens verplicht. Ons kwaliteitsbeleid is er echter op gericht dat al onze examens aan deze eisen voldoen. Ook als het ministerie deze verplichting niet oplegt. 6. Onafhankelijke toetsing, hogere marktwaarde Kiest u ervoor om uw examinering aan ons uit te besteden? Dan vergroot u hiermee ook de marktwaarde van uw diploma's. Immers, de onafhankelijke toetsing van uw examens is voor 100% gewaarborgd. 13

14 Opdrachtgevers & praktijkvoorbeelden Wij rekenen niet alleen onderwijsorganisaties en opleidingsinstituten tot onze opdrachtgevers. Ook brancheorganisaties, overheid en werkgevers doen een beroep op onze expertise. Een aantal praktijkvoorbeelden op een rij: Wat voor een taal? De Associatie verzorgt al jarenlang de examens voor vertalers en tolken in exotische talen als Dari, Kermandji en Sorani. Eigen label? Of powered by? Sommige opdrachtgevers kiezen ervoor om de Associatie zichtbaar in te zetten. Het voordeel hiervan? Het is direct helder dat zowel de onafhankelijkheid als de kwaliteit van examinering zijn gewaarborgd. Een uitbreiding van uw logo met powered by Associatie behoort tot de mogelijkheden. Wij kunnen echter ook opereren onder uw eigen label. Dit houdt in dat de Associatie onzichtbaar blijft en alle werkzaamheden namens de opdrachtgever worden verricht. Kwaliteitsverbetering onder uw eigen label dus. Hbo-examens In opdracht van een cluster van hbo-instellingen levert de Associatie de examens, het correctietraject en de nazorg van de kernvakken uit de hbo-opleiding. Overheid Voor een grote overheidsinstantie ontwikkelen onze toetsconstructeurs toetsvragen voor de itembank. Ambtenaren krijgen zo steeds nieuwe en actuele vragen voorgelegd. Brancheorganisaties De cao van de uitzendbranche vereist dat bepaalde functionarissen over specifieke vaardigheden en kennis beschikken. In opdracht van de brancheorganisatie verzorgen wij het volledige logistieke traject. Alles onder hun eigen label. Daarnaast adviseren onze experts over het branchespecifieke toetsbeleid en hun examens. Uiteraard leveren wij ook de analyses en rapportages. 14

15 Meer weten? Wilt u de kwaliteit van uw examens verbeteren? Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers op of via 15

16 De waarde van een diploma? Dat is een optelsom van de kwaliteit van de opleiding en van de examinering. Een diploma van waarde, Onderwijsraad (2010) Associatie voor Examinering Hardwareweg 7A 3821 BL Amersfoort T F E

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Toetsen

Eerste Hulp Bij Toetsen research center voor examinering en certificering Eerste Hulp Bij Toetsen Grip op toetskwaliteit universiteit twentel Toetsen maken, afnemen, beoordelen en evalueren Hoe doe ik dit en hoe kan dit beter?

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Professioneel aan de start Tussen 0 en 4 jaar leggen kinderen de basis voor hun verdere ontwikkeling. Naast de ouders spelen pedagogisch medewerkers een essentiële rol in de

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

ONZE DIENSTEN Werkt voor u!

ONZE DIENSTEN Werkt voor u! HERENBOS herenbos.nl personeelsdienst Uitzenden Pay-roll service Outplacement Detacheren Werving en selectie Advies en scholing Re-integratie ONZE DIENSTEN Werkt voor u! Telefoonnummers SCHAGEN 0224 290190

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie