Manifest voor een diervriendelijk Utrecht Partij voor de Dieren, 4 oktober 2014 te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manifest voor een diervriendelijk Utrecht Partij voor de Dieren, 4 oktober 2014 te Utrecht"

Transcriptie

1 Foto: Monique van Someren 0 Manifest voor een diervriendelijk Utrecht Partij voor de Dieren, 4 oktober 2014 te Utrecht

2 Inleiding Dit manifest Utrecht, echt goed voor dieren? is tot stand gekomen naar aanleiding van de Dierenwelzijnsnota Dierenrijk Utrecht uit De Dierenwelzijnsnota is een richtlijn voor de gemeente Utrecht voor het handelen in dierenwelzijnsaangelegenheden. Het huidige college (D66, GroenLinks, SP en VVD) heeft besloten om de Dierenwelzijnsnota eind 2014 te actualiseren. Om hen een zetje in de goede richting te geven is dit manifest opgesteld. Hierin staan onderwerpen die, wat de Partij voor de Dieren betreft, absoluut thuishoren in een dierenwelzijnsnota en er nu nog niet instaan. Met het toevoegen van deze punten maakt Utrecht serieus werk van haar streven naar een diervriendelijke stad! 1

3 Algemeen - Zorg voor dierenwelzijn wordt beschouwd als een integraal onderwerp in het gemeentebeleid en wordt daarom ook toegepast op verschillende deelgebieden zoals (woning)bouw, ruimtelijke ordening, verkeer, natuur, milieu, cultuur, onderwijs, veiligheid en zorg; - De gemeente Utrecht rapporteert jaarlijks aan de raad over de vorderingen op het gebied van dierenwelzijn binnen de gemeente; - De gemeente informeert haar burgers door middel van haar website en eventuele voorlichtingscampagnes over: o Verantwoord huisdierbezit; o Opvang van en zorg voor (in het wild levende) dieren; o Diervriendelijk vermaak; o Diervriendelijk groenbeheer; o Melding dierenmishandeling; Uiteraard met vermelding van of doorverwijzing naar betrokken organisaties. - De gemeente Utrecht stimuleert dat het Bestuur van U10 (Utrecht en omliggende gemeentes) eveneens Dierenwelzijn op de agenda zet. Bijvoorbeeld door een Nota Dierenwelzijn specifiek op te stellen voor de regio Utrecht. Er kan hierbij worden gedacht aan gemeentegrensoverschrijdende problematiek, samenwerking tussen gemeenten op het gebied van toezicht en handhaving en op het gebied van de bescherming van de flora en fauna; - De gemeente geeft het goede voorbeeld door bij de catering van de gemeentelijke instellingen ook zorg te dragen voor voldoende aanbod van volledig plantaardig voedsel. 2

4 Opvang van en zorg voor huis- en zwerfdieren - De gemeente draagt zorg voor informatie op hun website alwaar mensen kunnen worden doorverwezen naar belangrijke adressen in het kader van de opvoeding en het gedrag van hun hond, zoals cursussen en gedragstherapeuten. De gemeente kan daarnaast behulpzaam zijn door het vestigen van hondenscholen te stimuleren door middel van het verstrekken van vergunningen; - De gemeente is wettelijk verplicht om zwerfdieren 14 dagen op te vangen op grond van artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Veel dieren zijn na deze 14 dagen echter nog in de opvang aanwezig en de kostendekking daarvan is niet structureel geregeld. In de gemeente Heemskerk is deze kostendekking wel structureel geregeld en opvangcentra verkeren daardoor niet in financiële onzekerheid. Het Heemskerkse model houdt in dat er door middel van een convenant afspraken worden gemaakt met de dierenopvangcentra, waarbij de gemeente deze organisaties ziet als gewone aannemers en hen betaalt per geleverde dienst. De gemeente Utrecht gaat eenzelfde model voeren; - Er zijn steeds meer signalen dat er door de economische crisis bezuinigd wordt op noodzakelijke of preventieve zorg voor huisdieren. De dierenbescherming spreekt inmiddels van een trend met zorgelijke contouren, waarbij de gezondheid van dieren die bij hen worden binnengebracht steeds slechter is. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft gezien dat dierenbezitters het bezoek aan de dierenarts uitstellen en pas de dierenarts bezoeken als het dier er ernstig aan toe is. Het komt zelfs voor dat eigenaren hun dier moeten laten inslapen, omdat ze uit kostenoverwegingen hun huisdier niet kunnen laten behandelen. De gemeente kan tegemoet komen aan minima, wat betreft deze dierenartskosten, door middel van bijvoorbeeld korting via de U-pas. Daarnaast kan de gemeente in gesprek gaan met dierenartsen om te inventariseren of zij bereid zijn voor sociale minima een noodfonds op te zetten, zodat de druk op de asielen afneemt. 3

5 - Dierenwinkels en tuincentra worden aangemoedigd om te stoppen met de verkoop van dieren. Zij kunnen hun klanten in plaats daarvan naar een opvangcentrum in de buurt doorverwijzen; - Ook s avonds en s nachts moet het mogelijk zijn om honden en katten naar opvangcentra (bijvoorbeeld het Stichts Asyl voor Dieren in Utrecht) te brengen. Nu kan dat bij honden niet vanwege de Hinderwet (geluidsoverlast): Honden mogen na uur niet meer opgevangen worden; - De gemeente stimuleert een wijze van paardenhouderij die de intrinsieke waarde van het paard waarborgt. Paarden dienen niet individueel gestald te zijn en moeten het grootste deel van de dag buiten kunnen lopen. De gemeente Den Haag gaat uit van positieve trainingsmethoden en verwacht van de maneges en hippische accommodaties binnen de gemeentegrens dat zij deze trainingsmethoden hanteren. De gemeente Utrecht kan hier een voorbeeld aan nemen. - De gemeente dient verantwoord huisdierenbezit zoveel mogelijk te stimuleren via de gemeentelijke website en haar burgers voor te lichten over de aanschaf en de verplichtingen die een huisdier met zich meebrengt. Op de lange termijn zal dit ertoe leiden dat er minder dieren in de opvang belanden en er minder overlast wordt ervaren. - De gemeente bevordert beschuttingsmogelijkheden zoals schuilstallen, bomen en hagen voor dieren die in de wei staan. Opvang van en zorg voor in het wild levende dieren 4 - Watergangen hebben veelal hoge beschoeiingen, waardoor veel dieren niet in staat zijn om op het droge te komen en daardoor verdrinken. Fauna Uittreed Plaatsen (FUP s) zijn standaard opgenomen in nieuwe projecten rond het water. Bij wateren waar geen werkzaamheden plaatsvinden, zal de gemeente Utrecht in samenwerking met opvangcentra en de Dierenbescherming een

6 inventarisatie maken van onveilige waterkanten en de best passende oplossingen voor FUP s. Ook het plaatsen van veilige putdeksels, afsluitroosters e.d. worden in heel Utrecht doorgevoerd zodat padden, kikkers en jonge eenden niet vast komen te zitten in straatkolken of andere putten. - Om de uitvoering van de wettelijke zorgplicht richting hulpbehoevende in het wild levende dieren, zoals vogels en egels, te faciliteren dient de gemeente de betreffende opvangcentra en dierenambulances tegemoet te komen. De gemeente draagt ook bij aan de opvang en het vervoer van deze dieren als deze door bijvoorbeeld verwondingen verzorging nodig hebben, zoals bij Stichting Vogelopvang Utrecht en dierenambulances. Natuur - De gemeente bevordert de aanwezigheid van bijen, vlinders en andere bestuivers o.a. door gifvrije onkruidbestrijding en door het aanplanten van bloemdragende planten; - Het gebruik van prikkeldraad in natuurgebieden wordt niet langer toegestaan. Het aanwezige prikkeldraad wordt verwijderd. In het wild levende dieren, maar ook bijvoorbeeld honden en katten kunnen zich hier ernstig aan verwonden; - Bij het beheer van groen en watergangen wordt met kappen, maaien, baggeren en opschonen rekening gehouden met aanwezige diersoorten. Gefaseerd ecologisch onderhouden heeft hierbij de voorkeur; - Het gebruik van gif door de gemeente wordt verboden en gifgebruik door bedrijven en particulieren tegengegaan. De gemeente informeert haar inwoners over de gevaren van het gebruik van giftige onkruidbeheersing voor mens, natuur en dier. 5

7 Bouw en ruimtelijke ordening - Bij nieuwbouw worden automatisch nestgelegenheden en slaap- en schuilplekken voor dieren gecreëerd; - Een beter afvalbeleid beperkt het voedselaanbod voor (wilde) dieren in bewoond gebied en voorkomt zo mogelijke overlast door bijvoorbeeld stadsvogels of ratten. In de hele stad komen daarom ondergrondse containers voor restafval. Veiligheid - De opvang van dieren in geval van calamiteiten binnen de gemeente, bijvoorbeeld in dierenopvangcentra en in maneges, wordt in de gemeentelijke rampenplannen uitgewerkt. Ook dient de gemeente zich, in samenwerking met de brandweer, de brandveiligheid in deze dierverblijven te waarborgen. - Geweld tegen dieren en huiselijk geweld tegen kinderen en partner gaan vaak hand in hand, zo blijkt uit het onderzoek Cirkel van geweld, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. De betrokken organisaties (zoals politie, maatschappelijk werk, huisarts en dierenarts) moeten samenwerken en de nodige gegevens uitwisselen om een zo goed mogelijke opsporing en handhaving te bewerkstelligen. De gemeente kan de samenwerking tussen die organisaties bevorderen. - Dierenwelzijn wordt onderdeel van het driehoeksoverleg tussen burgemeester, OM en politie om dierenmishandeling zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken. Cultuur / Vermaak met dieren - De gemeente draagt niet financieel bij aan evenementen of modeshows waar bont wordt gebruikt of getoond en faciliteert deze ook niet. Het 6

8 gemeentebestuur roept winkels op om geen bont of angorawol meer te verkopen; - De gemeente verleent geen vergunning voor het gebruik van dieren of het tentoonstellen van dieren bij manifestaties, voor volksvermaak of bij artistieke evenementen. Ook voor dieren in kerststallen wordt geen vergunning verleend; - In afwachting van landelijke wetgeving die het gebruik van wilde dieren in circussen verbiedt, worden in de gemeente Utrecht alleen circussen zonder dieren toegelaten; - Bij evenementen worden geen ballonnen opgelaten. Dieren kunnen ernstig gewond raken of zelfs gedood worden door verstrikking of verstikking in de resten. Verkeer - Groene gebieden in de stad worden met elkaar verbonden en met de natuur buiten de stad. De gemeente zorgt bij drukke wegen voor de aanleg van oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren; - De gemeente neemt in de taxiverordening op dat hulphonden moeten worden toegelaten in taxi s. Educatie - Dierenwelzijnseducatie op scholen wordt gestimuleerd. De gemeente dient hierin meer normstellend te zijn in haar educatieve programma s en actief uit te dragen dat dieren een intrinsieke waarde hebben en dienovereenkomstig behandeld moeten worden. Op deze manier wordt dierenleed, met bijbehorende kosten, binnen de gemeentegrenzen in de toekomst teruggedrongen; 7

9 - Kinder- of stadsboerderijen kunnen pas een educatieve functie hebben als kinderen er leren hoe ze met dieren om moeten gaan. Het welzijn van de dieren moet voorop staan. Er wordt een strenger fokbeleid ingesteld en dit beleid wordt aangepast aan de huisvestingscapaciteit. Dit voorkomt dat dieren worden afgevoerd naar de slacht. De gemeente stelt strenge eisen aan het welzijn van dieren in kinder- of stadsboerderijen. Dieren worden in staat gesteld hun natuurlijke, soortspecifieke gedrag uit te oefenen. Daarnaast is er te allen tijde een gediplomeerde dierenverzorger of toezichthouder aanwezig. 8

Heeft geen speerpunten op het gebied van dierenwelzijn

Heeft geen speerpunten op het gebied van dierenwelzijn Partijen Wat zijn de speerpunten m.b.t. dierenwelzijn? - Het CDA wil de meeuwen in de stad bestrijden i.v.m. overlast. Met vernieuwende, desnoods onorthodoxe maatregelen. - De dierenweides blijven open

Nadere informatie

PIJNACKER - NOOTDORP. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom. Stelling 1

PIJNACKER - NOOTDORP. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom. Stelling 1 PIJNACKER - NOOTDORP Stelling 1 Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom De gemeente dient een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren te hanteren. Vermaak met dieren gaat namelijk

Nadere informatie

Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling.

Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. DELFT Stelling 1 Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom De gemeente dient een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren te hanteren. Vermaak met dieren gaat namelijk in tegen de eigenwaarde

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. BOSSCHE AANPAK DIERENWELZIJN Op weg naar een integraal en transparant gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Initiatiefvoorstel. BOSSCHE AANPAK DIERENWELZIJN Op weg naar een integraal en transparant gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Initiatiefvoorstel Op weg naar een integraal en transparant gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Initiatiefvoorstel Op weg naar een integraal en transparant gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling.

Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. RIJSWIJK Stelling 1 Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom De gemeente dient een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren te hanteren. Vermaak met dieren gaat namelijk in tegen de

Nadere informatie

Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling.

Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. Heeft niet gereageerd op deze stelling. LEIDSCHENDAM - VOORBURG Stelling 1 Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom De gemeente dient een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren te hanteren. Vermaak met dieren gaat namelijk

Nadere informatie

Nota Dierenwelzijn Gemeente Vlissingen

Nota Dierenwelzijn Gemeente Vlissingen Nota Dierenwelzijn Gemeente Vlissingen Initiatiefvoorstel: GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie Datum: 14-11-2013 Nederland wordt niet alleen bewoond door mensen. Er leven ook miljoenen dieren in Nederland.

Nadere informatie

CDA zegt: Niets over dierenwelzijn. Christen Unie en SGP zeggen: De bezuinigingen van diergaarde Blijdorp worden heroverwogen.

CDA zegt: Niets over dierenwelzijn. Christen Unie en SGP zeggen: De bezuinigingen van diergaarde Blijdorp worden heroverwogen. CDA zegt: Niets over dierenwelzijn Christen Unie en SGP zeggen: De bezuinigingen van diergaarde Blijdorp worden heroverwogen. D66 zegt: Bij overlast van dieren (muskusratten, duiven, ganzen, exoten) prefereert

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE GEMEENTELIJK DIERENWELZIJNSBELEID

OVERZICHTSNOTITIE GEMEENTELIJK DIERENWELZIJNSBELEID OVERZICHTSNOTITIE GEMEENTELIJK DIERENWELZIJNSBELEID Inleiding Mede door de Partij voor de Dieren staat het onderwerp dierenwelzijn in de belangstelling. Daarom is het goed een overzicht van de diverse

Nadere informatie

ACTIEPLAN DIERENWELZIJN

ACTIEPLAN DIERENWELZIJN ACTIEPLAN DIERENWELZIJN Concept (inspraak tot en met 4 oktober 2016) Introductie Voor u ligt het Actieplan Dierenwelzijn van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Dit actieplan komt voort uit de Nota Dierenwelzijn

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. BOSSCHE AANPAK DIERENWELZIJN Op weg naar een integraal en transparant gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Initiatiefvoorstel. BOSSCHE AANPAK DIERENWELZIJN Op weg naar een integraal en transparant gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Initiatiefvoorstel Op weg naar een integraal en transparant gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Initiatiefvoorstel Op weg naar een integraal en transparant gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oplegvel informatienota

Oplegvel informatienota Oplegvel informatienota Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. D.M. van Esterik Telefoon 5113380 E-mail: dmesterik@haarlem.nl Onderwerp Dierenwelzijn WZ/OGV Reg.nr. 2008/114369 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Nota dierenwelzijn Den Haag

Nota dierenwelzijn Den Haag Nota dierenwelzijn Den Haag Gemeente Den Haag April 2012 2 Inhoudsopgave 1 Waarom een nota dierenwelzijn?... 4 2 Hoe geeft de gemeente invulling aan dierenwelzijnswetten?... 6 3 Wat doet de gemeente nog

Nadere informatie

Den Haag, stad van vrede en recht; ook voor dieren!

Den Haag, stad van vrede en recht; ook voor dieren! RIS179579_18 januari 2012 RV 35, gewijzigd initiatiefvoorstel d.d. 6 december 2011 Den Haag, stad van vrede en recht; ook voor dieren! Een initiatiefvoorstel voor een ambitieus en integraal dierenwelzijnsbeleid

Nadere informatie

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening Convenant Dierenhulpverlening Ondergetekenden: 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 2. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Nota dierenwelzijn Den Haag

Nota dierenwelzijn Den Haag Nota dierenwelzijn Den Haag Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer September 2011 2 Inhoudsopgave 1 Waarom een nota dierenwelzijn?... 4 2 Hoe geeft de gemeente invulling aan dierenwelzijnswetten?... 6 3

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoeringsafspraken opvang zwerfdieren met DAN en De Mère 2013.

Onderwerp Uitvoeringsafspraken opvang zwerfdieren met DAN en De Mère 2013. Openbaar Onderwerp Uitvoeringsafspraken opvang zwerfdieren met DAN en De Mère 2013. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente is

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland 2015 t/m 2020 Vogelopvang Soest, Eemweg 2E, Soest Dierentehuis t Hart, Eemweg 2D, Soest Dierenambulance Eemland Inhoud: - Vestiging - Werkzaamheden / onderdelen

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

Tussenevaluatie 2015 van de Kadernota Dierenwelzijn 2012-2016. Aanbeveling/standpunt/ actie/uitvoering. Kadernota Dierenwelzijn. Resultaten 2012-2015

Tussenevaluatie 2015 van de Kadernota Dierenwelzijn 2012-2016. Aanbeveling/standpunt/ actie/uitvoering. Kadernota Dierenwelzijn. Resultaten 2012-2015 Tussenevaluatie 2015 van de Kadernota 2012-2016 Kadernota Wettelijke kaders Paarden Aanbeveling: Overwegen over te gaan naar een beleid waarbij de gemeente een reële bijdrage betaalt voor de opvang van

Nadere informatie

GroenLinks geeft de voorkeur aan evenementen zonder dieren. Eerste stap is om circussen met wilde dieren in Ehv te vermijden.

GroenLinks geeft de voorkeur aan evenementen zonder dieren. Eerste stap is om circussen met wilde dieren in Ehv te vermijden. Twitterstellingen Dierenbescherming 1. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom CDA Eindhoven SP Eindhoven SP 040 is voorstander van evenementen zonder dieren. Ook mogen evenementen de rust

Nadere informatie

NEDERLAND ZWERFKATTENARM the support of stray animals worldwide

NEDERLAND ZWERFKATTENARM the support of stray animals worldwide 1 NEDERLAND ZWERFKATTENARM 2025 4 the support of stray animals worldwide Stray Animal Foundation Platform 2 Koepelorganisatie voor zwerfdierstichtingen In Nederland ca. 180 stichtingen actief met zwerfdieren.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland 2015 t/m 2020 Vogelopvang Soest, Eemweg 2 E, Soest Dierentehuis t Hart, Eemweg 2D, Soest Dierenambulance Eemland Inhoud: - Vestiging - Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Vaststellen Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht

Vaststellen Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 1 december 2015 Ons kenmerk SBH/1529309 Begrotingsprogramma Leefbaarheid en stedelijk beheer Betreft Vaststellen

Nadere informatie

Beleidsplan DAW Beleidsplan van Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o.

Beleidsplan DAW Beleidsplan van Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o. Beleidsplan van Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o. 1 STICHTING DIERENAMBULANCE WOUDENBERG EN OMSTREKEN Doornheg 11 3931 AS Woudenberg Tel: 0654928928 info@dierenambulancewoudenberg.nl www.dierenambulancewoudenberg.nl

Nadere informatie

BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT

BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT foto: Gert van den Bosch De Dierenbescherming zoekt voortdurend naar partners die haar werk ondersteunen. Wij zien talloze mogelijkheden voor samenwerking met

Nadere informatie

Handige lijst van instanties gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Handige lijst van instanties gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Handige lijst van instanties gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Algemeen Asielen http://www.dierenbescherming.nl/contactgegevens/asielen Dierenambulances http://www.dierenbescherming.nl/contactgegevens/dierenambulance

Nadere informatie

EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN?

EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN? EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN? Ook in uw gemeente komen wilde vogels voor. Wilde vogels trekken steeds meer de stedelijke gebieden in, reden hiervoor zijn onder andere de iets hogere temperaturen,

Nadere informatie

Bijlage 2 Vergelijking met de nota Aanbevelingen gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid van de Dierenbescherming (2014)

Bijlage 2 Vergelijking met de nota Aanbevelingen gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid van de Dierenbescherming (2014) Bijlage 2 Vergelijking met de nota Aanbevelingen gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid van de Dierenbescherming (2014) De 40 aanbevelingen van de dierenbescherming zijn hieronder in cursief aangegeven. Per

Nadere informatie

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincies van Nederland. Iedereen

Nadere informatie

Inhoud: Blz.: 0. Opbouw van de nota 3

Inhoud: Blz.: 0. Opbouw van de nota 3 DIERENWELZIJNSNOTA GEMEENTE BEVERWIJK Inhoud: Blz.: 0. Opbouw van de nota 3 1. Inleiding 3 2. Relevante wetgeving 5 3. Dierenbescherming - regio Noord-Holland-Noord 7 4. Regionale- en Lokale organisaties

Nadere informatie

DIEREN IN DE UITVERKOOP

DIEREN IN DE UITVERKOOP DIEREN IN DE UITVERKOOP Manifest tegen de verkoop van dieren Utrecht, 11 oktober 2016 Aan: wethouder Dierenwelzijn Paulus Jansen Utrecht, 11 oktober 2016 De afgelopen maanden hebben actieve leden van Partij

Nadere informatie

Jouw idealen in Westerwolde Verkiezingsprogramma. Gemeenteraadsverkiezingen

Jouw idealen in Westerwolde Verkiezingsprogramma. Gemeenteraadsverkiezingen Jouw idealen in Westerwolde Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Inhoud Voorwoord 1 Duurzaam Westerwolde 2 Groen Westerwolde 6 Diervriendelijk Westerwolde 8 Zorgzaam Westerwolde 11 Plan

Nadere informatie

Het doden van dieren:

Het doden van dieren: Het doden van dieren: ja, mits..., of nee, tenzij...? Elsbeth Stassen Hoogleraar Dier en Samenleving Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren Art 43: het is verboden dieren te doden in andere dan bij algemene

Nadere informatie

Jouw idealen in Vlagtwedde

Jouw idealen in Vlagtwedde Jouw idealen in Vlagtwedde Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Vlagtwedde Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Duurzaam Vlagtwedde 4 Groen Vlagtwedde 7 Diervriendelijk Vlagtwedde

Nadere informatie

1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard

1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer : 11IN005216 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard 2. Doel van het raadsvoorstel en samenvatting

Nadere informatie

ZIJN HUISDIEREN HET KIND VAN DE REKENING?

ZIJN HUISDIEREN HET KIND VAN DE REKENING? Symposium PVH, 6 april 2013 ZIJN HUISDIEREN HET KIND VAN DE REKENING? Léon Ripmeester, juridisch beleidsmedewerker INHOUD 1. Huisdierbezit niet vrijblijvend 2. Positie dierenartsen 3. Dier als eigendom

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

08UIT04320 010-2191797

08UIT04320 010-2191797 gemeente Schiedam aan de leden van de gemeenteraad Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM

Nadere informatie

Basisarrangement Dierennoodhulp. Kwalitatieve beschrijving van de Basisvoorziening voor het verzorgen van Dierennoodhulp

Basisarrangement Dierennoodhulp. Kwalitatieve beschrijving van de Basisvoorziening voor het verzorgen van Dierennoodhulp Basisarrangement Dierennoodhulp Kwalitatieve beschrijving van de Basisvoorziening voor het verzorgen van Dierennoodhulp Colofon Samenstelling & Eindredactie Vormgeving Nederlandse Vereniging tot Bescherming

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Wettelijk kader met toelichting en bevoegdheden gemeenten

gemeente Eindhoven 1 Wettelijk kader met toelichting en bevoegdheden gemeenten gemeente Eindhoven Marielle van den Bos Juridische Zaken, Advies Van mw. mr. C. Gebuis Kamer 3.03 Telefoon (040) 238 24 38 14 augustus 2009 Memo Betreft Juridische kaders beleid dierenwelzijn 1 Wettelijk

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 12 december 2011. Agenda nr: 10 Onderwerp: opvang van honden en katten. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 12 december 2011. Agenda nr: 10 Onderwerp: opvang van honden en katten. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 12 december 2011. Agenda nr: 10 Onderwerp: opvang van honden en katten. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Volgens het Burgerlijk

Nadere informatie

Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid Versie 2014 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Jaarverslag. Dierenbescherming HAAGLANDEN

Jaarverslag. Dierenbescherming HAAGLANDEN Jaarverslag 2012 Dierenbescherming HAAGLANDEN Het jaar 2012: één Dierenbescherming voor alle dieren in Haaglanden 2012 was een enerverend jaar voor de Dierenbescherming! Na jaren van voorbereiding ontstond

Nadere informatie

- Zaakvoerder: Erwin Thielemans. - Site Manager: Nerinckx Brenda. - 4 werknemers - 2 werknemers. - 22 Vaste vrijwilligers.

- Zaakvoerder: Erwin Thielemans. - Site Manager: Nerinckx Brenda. - 4 werknemers - 2 werknemers. - 22 Vaste vrijwilligers. Zellik Lokeren - Interventies Vlaams Brabant. - Interventies Oost Vlaanderen. - Dierenambulance. - Dierenambulance. - Dispatching zwerfkattenprojecten. - Uitvoeren zwerfkattenprojecten. - Uitvoeren zwerfkattenprojecten.

Nadere informatie

Nog niet afgehandeld, bijlage ontbreekt!!

Nog niet afgehandeld, bijlage ontbreekt!! Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Aan de leden van de Gemeenteraad Nog niet afgehandeld, bijlage ontbreekt!!

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 13R ^

RAADSINFORMATIEBRIEF 13R ^ RAADSINFORMATIEBRIEF ^ 13R.00099 ^ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 16 april 2013 Portefeuillehouders) : J.I.M. Duindam Portefeuille(s) : Duurzaamheid en milieu Contactpersoon

Nadere informatie

Bestuursopdracht n.a.v. het Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van GroenLinks N.v.t. Griffie

Bestuursopdracht n.a.v. het Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van GroenLinks N.v.t. Griffie Raadsstuk B&W datum Sector/afdeling Registratienummer Bestuursopdracht n.a.v. het Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van GroenLinks N.v.t. Griffie Onderwerp: Bestuursopdracht n.a.v. Initatiefvoorstel Dierenwelzijn

Nadere informatie

Nota Dierenwelzijn Oostzaan. De zorg voor het dier begint bij de mens

Nota Dierenwelzijn Oostzaan. De zorg voor het dier begint bij de mens Nota Dierenwelzijn Oostzaan De zorg voor het dier begint bij de mens Voorwoord Onder het motto de zorg voor het dier begint bij de mens, bieden wij u hierbij de nota dierenwelzijn voor de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 4 april 2016 onderwerp Beleid t.a.v. dieren en huislijk geweld portefeuillehouder Filip van As informant Kruizinga, M (Marco) 2405 eenheid/afdeling Expertisecentrum ECA

Nadere informatie

Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof LL NIJKERK. Datum 29 juni 2017 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof LL NIJKERK. Datum 29 juni 2017 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof 61 3862 LL NIJKERK Rijksdienst voor Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39

Nadere informatie

Dierenbescherming West- en Midden-Brabant

Dierenbescherming West- en Midden-Brabant Dierenbescherming Voor Alle dieren in uw regio West- en Midden-Brabant Dierenbescherming West- en Midden-Brabant Lichttorenhoofd 5, 4871 CA Etten-Leur Telefoon: 06-43873400 wmbdierenbescherming@gmail.com

Nadere informatie

Regionaal voorstel tegemoetkoming kosten opvang en vervoer van in het wild levende dieren in regio Gooi- en Vechtstreek

Regionaal voorstel tegemoetkoming kosten opvang en vervoer van in het wild levende dieren in regio Gooi- en Vechtstreek Regionaal voorstel tegemoetkoming kosten opvang en vervoer van in het wild levende dieren in regio Gooi- en Vechtstreek 1. Inleiding Binnen de grenzen van een gemeente bevinden zich tal van dieren. De

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot. sv RIS Regnr. DSB/ Den Haag, 30 augustus 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot. sv RIS Regnr. DSB/ Den Haag, 30 augustus 2011 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot sv 2011.404 RIS 180999 Regnr. DSB/2011.506 Den Haag, 30 augustus 2011 Inzake: duiven sterven hongerdood De

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL BO-Ruimte

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL BO-Ruimte Raadsvoorstel VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 120-2014 28-10-2014 BO-Ruimte CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE 2014.40464 Nota Dierenwelzijn Maastricht Breed Welzijn ONDERWERP RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Initiatief voorstel D66 en GL

Initiatief voorstel D66 en GL Initiatief voorstel D66 en GL Titel Nota dierenwelzijn Oostzaan Nummer 12/68 Datum 6 december 2012 Programma Leefomgeving Fase Onderwerp Dierenwelzijn Fractie D66 en GroenLinks Portefeuillehouder E.J.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014 Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014 Verslag uitgeoefende activiteiten Dierenhulpcentrum 2014 Konijnenopvang. In het jaar 2014 zijn bij het Dierenhulpcentrum 329 konijnen opgevangen. Van 297

Nadere informatie

Nota Dierenwelzijn Oostzaan. De zorg voor het dier begint bij de mens

Nota Dierenwelzijn Oostzaan. De zorg voor het dier begint bij de mens Nota Dierenwelzijn Oostzaan De zorg voor het dier begint bij de mens Definitieve versie van de nota, behoort bij vaststellingsbesluit van de raad d.d. 1 juli 2013 Voorwoord Onder het motto de zorg voor

Nadere informatie

Dierenbescherming, afdeling West-Brabant Oktober Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Gemeentebeleid en dierenwelzijn

Dierenbescherming, afdeling West-Brabant Oktober Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Gemeentebeleid en dierenwelzijn Dierenbescherming, afdeling West-Brabant Oktober 2007 Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Gemeentebeleid en dierenwelzijn Inhoudsopgave Dierenbescherming in West-Brabant...3 1. Visie en doelen...4 2.

Nadere informatie

Discussienotitie Dierenwelzijn

Discussienotitie Dierenwelzijn Discussienotitie Dierenwelzijn Inzicht in dierenwelzijn in de gemeente en aanbevelingen voor Groningen Partij voor de Dieren Gemeenteraadsfractie Groningen December 2014 Discussienotitie Dierenwelzijn

Nadere informatie

Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM

Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend G Controlerend D Rest

Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend G Controlerend D Rest Gemeente eente 1 j] /l Eergen Berc op Zoom --......,,!«! muf (HU RVB07-0048 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Initiatiefvoorstel D66-fractie Voorkomen van aantasting van

Nadere informatie

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Beleidsplan 2017-2020 Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOELSTELLINGEN 2017-2020... 5 ACTIEPLAN PER DOELSTELLING... 6 1. VERKRIJGEN VAN EEN NIEUWE ONTHEFFING

Nadere informatie

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra.

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Agroketens en Prins Clauslaan 5 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Dienst Regelingen Stichting Dierenambulance Den Haag de heer E. Louwrier Oosterbeek 5 2597 VJ DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Jaarverslag DIERENBESCHERMING HAAGLANDEN

Jaarverslag DIERENBESCHERMING HAAGLANDEN Jaarverslag 2013 DIERENBESCHERMING HAAGLANDEN Het jaar 2013: Dierenbescherming Haaglanden al 95 jaar actief! Vijfennegentig jaar geleden werd in Den Haag door een groep gedreven vrijwilligers een lokale

Nadere informatie

Mening Internetpanel over Dierenwelzijn

Mening Internetpanel over Dierenwelzijn Mening Internetpanel over Dierenwelzijn In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Bert Mentink Jan van Poorten Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Purmerend Datum: 4 juni 2007 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Knelpunten van de Natuurzoom.

Knelpunten van de Natuurzoom. Knelpunten van de Natuurzoom. Deze knelpunten komen voort uit het eindrapport van oktober 2014 Uitvoeringsplan Natuurboog Amsterdam ZuidOost van Dienstlandelijk Gebied Ministerie van Economische Zaken.

Nadere informatie

POLITIEKE MARKT APELDOORN

POLITIEKE MARKT APELDOORN POLITIEKE MARKT APELDOORN NOTITIE DIERENWELZIJN APELDOORN Voorzitter Notulist J.D. van der Borg J. Brouwer Onderwerp Notitie Dierenwelzijn Apeldoorn Datum 18 februari 2016 Tijd 19.00 21.00 uur Plaats De

Nadere informatie

Spreekbeurt Hulp aan dieren in nood

Spreekbeurt Hulp aan dieren in nood Hoi, ik ben Ikki. Wat leuk dat je je spreekbeurt houdt over hulp aan dieren. Ik kan je daar van alles over vertellen. Over asielen, waar dieren zonder baas terecht komen. En over dierenambulances, die

Nadere informatie

X X B. en W. d.d. 15 december 2015 Nr. 10B Onderwerp: Formaliseren dierenvervoer- en opvang in Hardinxveld-Giessendam

X X B. en W. d.d. 15 december 2015 Nr. 10B Onderwerp: Formaliseren dierenvervoer- en opvang in Hardinxveld-Giessendam BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 05239922 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: 052329893 Van afdeling: BOO Opgesteld door: S. van Die Datum: 04 december 2015 Overleg gepleegd

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 m v 2 013-3 \J J Duurzame Ontwikkeling Contactpersoon Alex de Bree Telefoon (030)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Visie en regelgeving (algemeen) 1.3 Doelstelling kadernota dierenwelzijn 1.

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Visie en regelgeving (algemeen) 1.3 Doelstelling kadernota dierenwelzijn 1. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Visie en regelgeving (algemeen) 1.3 Doelstelling kadernota dierenwelzijn 1.4 Het proces 2. Huidige voorzieningen en beleid 3. Gezelschapsdieren 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015 Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015 Verslag uitgeoefende activiteiten Dierenhulpcentrum 2015 Konijnenopvang. In het jaar 2015 zijn bij het Dierenhulpcentrum 339 konijnen opgevangen. Van 292

Nadere informatie

Samen met gemeenten. 1

Samen met gemeenten. 1 Samen met gemeenten. 1 Over ons Wetgeving Ontwikkelingen Samenwerking Ambitie Inhoud 2 Wat zijn onze doelstellingen? Hulp en opvang voor beschermde wilde vogels die door diverse oorzaken (tijdelijk!) niet

Nadere informatie

Jouw idealen in Leeuwarden Verkiezingsprogramma. Gemeenteraadsverkiezingen

Jouw idealen in Leeuwarden Verkiezingsprogramma. Gemeenteraadsverkiezingen Jouw idealen in Leeuwarden Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2017 Inhoud Voorwoord 1 Duurzaam Leeuwarden 2 Groen Leeuwarden 7 Diervriendelijk Leeuwarden 9 Zorgzaam Leeuwarden 12 Plan B voor

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Nota Dierenwelzijn

Nota Dierenwelzijn Nota Dierenwelzijn 2017-2021 Inhoudsopgave Dierenwelzijn in Bodegraven-Reeuwijk 3 De opvang en verzorging van (gevonden/gewonde) dieren... 3 Huisdieren chippen en andere maatregelen... 3 Het minimahuisdier...

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Zwerfdieren Symposium

Zwerfdieren Symposium Zwerfdieren Symposium Inleiding Op 3 november j.l. vond de tweede editie van het Zwerfdieren Symposium plaats. Het symposium werd mogelijk gemaakt door organisator Stray Animal Foundation Platform en partner

Nadere informatie

Beleid Stichting Dierenbescherming Curaçao

Beleid Stichting Dierenbescherming Curaçao Beleid Stichting Dierenbescherming Curaçao Datum: 15 mei 2012 Status: DEFINITIEF 1 Missie en Visie 1.1 Missie De missie van de Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) is het nastreven van het welzijn

Nadere informatie

NOTA DIERENWELZIJN RIDDERKERK Onderlegger voor de discussie over het Ridderkerkse dierenwelzijnsbeleid

NOTA DIERENWELZIJN RIDDERKERK Onderlegger voor de discussie over het Ridderkerkse dierenwelzijnsbeleid NOTA DIERENWELZIJN RIDDERKERK Onderlegger voor de discussie over het Ridderkerkse dierenwelzijnsbeleid ''De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee ze met hun dieren omgaan."

Nadere informatie

KADERNOTITIE DIERENWELZIJN

KADERNOTITIE DIERENWELZIJN KADERNOTITIE DIERENWELZIJN GEMEENTE BRUMMEN BR08.0018/HdB Kadernotitie Dierwelzijn gemeente Brummen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving gezelschapsdieren 3 3 Opvang gezelschapsdieren 4 4 Overlast

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld ED NIJMEGEN

Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld ED NIJMEGEN > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld 1 6525 ED NIJMEGEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië

Jaaroverzicht 2013 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië Jaaroverzicht 2013 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië 1. Algemeen In maart 2010 hebben wij Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië (SZR) opgericht. Stichting SZR is zowel actief in Nederland

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 14 oktober 2016 tot en met 14 oktober Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 14 oktober 2016 tot en met 14 oktober Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Schildpaddenopvang Nederland G. van der Wijk Warmoltsstraat 7 9281 PK HARKEMA Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378

Nadere informatie

Dicussienotitie dierenwelzijn in Breda. 1. Inleiding

Dicussienotitie dierenwelzijn in Breda. 1. Inleiding Dicussienotitie dierenwelzijn in Breda 1. Inleiding Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om de dieren die zich binnen haar grenzen bevinden te beschermen. Inwoners houden gezelschapsdieren, zoals

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Met genoegen presenteert de Stichting Dierenambulance regio s-hertogenbosch het jaarverslag 2014.

JAARVERSLAG 2014. Met genoegen presenteert de Stichting Dierenambulance regio s-hertogenbosch het jaarverslag 2014. JAARVERSLAG 2014 Met genoegen presenteert de Stichting Dierenambulance regio s-hertogenbosch het jaarverslag 2014. Er is gekozen voor een beknopte vorm daar immers het jaarverslag, dankzij de uitgebreide

Nadere informatie

Stuknummer: AM 2.07041. GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- i

Stuknummer: AM 2.07041. GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- i Stuknummer: AM 2.07041 voor GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- J U 2 2 i Gemeente Den Helder T.a.v. Gemeenteraad Postbus 36 1780 AA Den Helder WERKGROEP ë Purmerend, 24 juli 2012 Betreft: kamelenrace tijdens

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2014. Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië

Jaaroverzicht 2014. Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië Jaaroverzicht 2014 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië 1. Algemeen Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië (SZR) is zowel actief in Nederland als in Roemenië. In Nederland vragen wij de aandacht

Nadere informatie

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen Dienst Regelingen Team Natuur Conny Krutzen Martijn van Opijnen Vleermuizen in de stad 4 september 2012 In deze presentatie 1. Over Dienst Regelingen 2. Flora- en faunawet, Wabo 3. Vleermuizen en de wet

Nadere informatie

Betreft: Bijdrage aan concept nota Lokaal Dierenwelzijnsbeleid Alkmaar Ons kenmerk: 2015/RP05

Betreft: Bijdrage aan concept nota Lokaal Dierenwelzijnsbeleid Alkmaar Ons kenmerk: 2015/RP05 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 53 1800 BC Alkmaar T.a.v. Esther Cremer,projectleider Dierenwelzijn Alkmaar, 28 november 2015 Betreft: Bijdrage aan concept nota Lokaal Dierenwelzijnsbeleid

Nadere informatie

Bijlagen bij Nota Dierenwelzijn Heerhugowaard 2016

Bijlagen bij Nota Dierenwelzijn Heerhugowaard 2016 Bijlagen bij Nota Dierenwelzijn Heerhugowaard 2016 I: Aanbevelingen Gemeentelijk dierenwelzijn door de Dierenbescherming II. Beantwoording door Gemeente op aanbevelingen Dierenbescherming III. Landelijke

Nadere informatie

Richtlijnen Dierplaagbeheersing laatst bijgewerkt: 14-4-2009

Richtlijnen Dierplaagbeheersing laatst bijgewerkt: 14-4-2009 Kip (Gallus gallus domesticus) Ontwikkelingssnelheid Afhankelijk van menselijk voeren Afhankelijk van zwerfvuil Risico om ziek te worden Schadelijk gedrag Samenvattend werkprotocol voor beheerder Bij Kippenoverlast

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Aan de commissie voor Fysieke Infrastructuuren Buitenruimte. Geachte commissieleden,

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Aan de commissie voor Fysieke Infrastructuuren Buitenruimte. Geachte commissieleden, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Aan de commissie voor Fysieke Infrastructuuren Buitenruimte Drs. Alexandra C. van HufFelen Wethouder Wethouder Duumaamtteid, Binnenstad en Buitenruimte

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht

Jouw idealen in Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Utrecht Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Duurzaam Utrecht 4 Groen Utrecht 8 Diervriendelijk Utrecht 10 Zorgzaam

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht

Jouw idealen in Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Utrecht Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Duurzaam Utrecht 4 Groen Utrecht 8 Diervriendelijk Utrecht 10 Zorgzaam

Nadere informatie

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan 1 1601 MA ENKHUIZEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie