Literatuurlijst. Dillard, Raymond B., Tremper Longman III Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Literatuurlijst. Dillard, Raymond B., Tremper Longman III. 2002. Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen."

Transcriptie

1 Literatuurlijst Woord vooraf Hieronder vindt u een lijst met literatuur die door de ETA wordt aanbevolen om te gebruiken bij het maken van exegetische of bijbels-theologische werkstukken. Inleidingen Dit betreft de inleidingsvragen bij een bijbelboek: datering, auteurschap, theologie, historische achtergrond, literaire analyse (structuur, stijl). Commentaren hebben over het algemeen een inleiding waarin op deze materie wordt ingegaan. Daarnaast wordt de volgende literatuur aanbevolen: Dillard, Raymond B., Tremper Longman III Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen. Guthrie, Donald New Testament Introduction. Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press. Tekst en vertaling Voor het vaststellen van de tekst waarop een exegese wordt gebaseerd. Tekstkritische edities. Indien men Grieks en Hebreeuws beheerst. Elliger, K. en W. Rudolph (red) Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Nestle, E. en K. Aland (red.) Novum Testamentum Graece, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Aland, K. e.a The Greek New Testament. (4 e herziene editie) Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft/United Bible Societies. Metzger, B.M A Textual Commentary on the Greek New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft/United Bible Societies. Indien men geen Grieks of Hebreeuws beheerst. Bette, J.C. (red) Studiebijbel Oude Testament. Veenendaal : Centrum voor Bijbelonderzoek. Hierna aangeduid als SBOT. (Het SBOT is nog niet compleet). Voor Internetversie zie onder Software. Bette, J.C. (red) Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 2 t/m 10. Veenendaal : Centrum voor Bijbelonderzoek. Hierna aangeduid als SBNT. Voor Internetversie zie onder Software.

2 Software Bibleworks Software for Biblical Exegesis & Research. Versie 7. CD-ROM De Online Bijbel. CD-ROM. Dordrecht: Importantia Publishing. Logos Bible Software, zie Internetversie Studiebijbel, zie Voor ETA-studenten bestaat de mogelijkheid om met 50% korting een abonnement hierop te nemen. Bijbelvertalingen Oussoren, Pieter De Naardense Bijbel : de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament. Vught: Skandalon De Nieuwe Bijbelvertaling. Heerenveen: Jongbloed. Nieuwe Vertaling NBG Heerenveen: Jongbloed. Herziene Statenvertaling Heerenveen: Jongbloed Willibrordvertaling. Vernieuwde uitgave Het Nieuwe Testament. Herziene Voorhoeve-uitgave. (Telos-vertaling). Vaassen: Uitgeverij Medema, Inleiding Exegese Fee, G. D Exegese van het Nieuwe Testament: een praktische handleiding. (Ned. vert.; Eng.: 1993). Zoetermeer: Boekencentrum. Fee, G.D. & Stuart, D How to Read the Bible for All Its Worth. London: Scripture Union. Stuart, D Old Testament Exegesis: a Primer for Student and Pastors. (2 e herziene editie). Philadelphia: Westerminster Press. Commentaren Voor een overzicht van commentaren in het Engels, met een waardering per commentaar, wordt verwezen naar: Longman, Tremper Old Testament Commentary Survey. Gand Rapids: Baker Academic. Carson, D. A New Testament Commentary Survey. Grand Rapids: Baker Academic.

3 Let op!!! Over het algemeen geldt dat een commentaar niet ouder mag zijn dan 50 jaar en dat het eigenlijke commentaar (vers voor vers bespreking) een gemiddelde omvang dient te hebben van 1 bladzijde per vers. Dit betekent dat bijv. de sterk verouderde literatuur die wordt teruggevonden op een Online-Bible (bijv. Matthew Henry) niet in aanmerking komt! Commentaren Oude Testament Voor het maken van werkstukken voor de ETA worden de volgende commentaar series aanbevolen. Hubbard, Robert L. (editor). The New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. Hierna aangeduid als NICOT. Metzger, Bruce M. (editor). Word Biblical Commentary. Nashville: Thomas Nelson Publishers. Hierna aangeduid als WBC. SBOT Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschenen delen in deze series. Grijs gearceerd betekent dat het betreffende deel is verschenen. SBOT deel NICOT WBC deel Genesis 1 2 delen 1, 2 Exodus 1 3 Leviticus 2 X 4 Numeri 2 X 5 Deuteronomium 2 X 6A, 6B Jozua 3 X 7 Richteren 3 Ruth 3 X 9 1 Samuël 3 X 10 2 Samuël Koningen Koningen Kronieken Kronieken 5 15 Ezra 6 X 16 Nehemia 6 X 16 Ester 6 9 Job 6 X 17, 18A, 18B Psalmen 7 19, 20, 21 Spreuken 8 2 delen 22 Prediker 8 X 23A Hooglied 9 X 23B Jesaja 9 2 delen 24, 25 Jeremia 10 X 26, 27 Klaagliederen 10 23B Ezechiël 2 delen 28, 29

4 SBOT deel NICOT WBC deel Daniël 30 Hosea 31 Joël X 31 Amos 31 Obadja X 31 Jona X 31 Micha X 32 Nahum X 32 Habakuk X 32 Zephanja X 32 Haggai X 32 Zacharia 32 Maleachi X 32 Voor bijbelboeken waarvoor maar één commentaar in de tabel voorkomt, worden hieronder alternatieven geboden. Richteren Block, Daniel I Judges, Ruth. The New American Commentary. Nashville : Broadman & Holman Publishers. Younger, K. Lawson Judges, Ruth. The NIV Application Commentary. Grand Rapids, MI : Zondervan. 2 Samuël Arnold, Bill T & 2 Samuel. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Gordon, Robert P & 2 Samuel: A Commentary. Exeter : Paternoster. 1 en 2 Koningen Brueggemann, Walter & 2 Kings: A Commentary. Macon, Ga : Smyth & Helwys Publishing. House, Paul R , 2 Kings. The new American commentary. Nashville : Broadman & Holman. 1 en 2 Kronieken Hill, Andrew E & 2 Chronicles. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich: Zondervan. Thompson, J. A , 2 Chronicles. New American Commentary. Nashville : Broadman & Holman.

5 Ester Jobes, Karen H Esther. The NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Breneman, Mervin Ezra, Nehemiah, Esther. New American Commentary. Nashville: Broadman & Holman. Psalmen VanGemeren, Willem A. e.a Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs. The Expositor's Bible Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan, Wilson, Gerald H Psalms Volume 1. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Klaagliederen Dearman, J.Andrew Jeremiah, Lamentations. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Daniël Longman III, Tremper Daniel. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Miller, Stephen R Daniel. New American Commentary. Nashville : Broadman & Holman. Hosea McComiskey, Thomas Edward The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary : Hosea, Joel, and Amos. Grand Rapids: Baker Academic. Gary V. Smith Hosea, Amos, Micah. The NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich: Zondervan. Amos McComiskey, Thomas Edward The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary : Hosea, Joel, and Amos. Grand Rapids: Baker Academic. Smith, Gary V Amos. A Mentor Commentary. Fearn, Ross-shire : Mentor.

6 Zacharia Boda, Mark J Haggai, Zechariah. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich: Zondervan. McComiskey, Thomas Edward The Minor Prophets : an exegetical and expository commentary. Vol. 3: Zephaniah-Malachi. Grand Rapids : Baker Book House. Commentaren Nieuwe Testament Voor het maken van werkstukken voor de ETA worden de volgende commentaar series aanbevolen. Bruggen, Jakob van (red). Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie. Kampen: Kok. Hierna aangeduid als CNT. WBC Fee, Gordon D. (editor). The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. Hierna aangeduid als NICNT. SBNT (deel 2 t/m 10). Het commentaar in de SBNT is vrij beknopt. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschenen delen in deze series. Grijs gearceerd betekent dat het betreffende deel is verschenen. SBNT deel NICNT WBC deel CNT Matteüs 2 X 33A, 33B X Marcus 3 X 34A, 34B X Lucas 4 X 35A, 35B X Johannes 5 X 36 X Handelingen 6 X X Romeinen 7A X 38A, 38B X 1 Korinthiërs 7B X X 2 Korinthiërs 7B X 40 X Galaten 8; X 41 X Epheziërs 8 X 42 X Filippenzen 8 X 43 X Kolossenzen 8 X 44 X 1 Thessalonicenzen 8 X 45 X 2 Thessalonicenzen 8 X 45 X 1 Timotheüs 8 X 46 X 2 Timotheüs 8 X 46 X Titus 8 X 46 X Filemon 8 X 44 X Hebreeën 9 X 47A, 47B X Jakobus 9 X 48 X 1 Petrus 9 X 49 X 2 Petrus 9 50 X 1 Johannes 9 X 51 X

7 SBNT deel NICNT WBC deel CNT 2 Johannes 9 X 51 X 3 Johannes 9 X 51 X Judas 9 50 X Openbaring 10 X 52A, 52B, 52C X Theologische woordenboeken Voor het bestuderen van de betekenis van ieder woord in de Bijbel worden de volgende theologische woordenboeken aanbevolen. Archer, Gleason, R.Laird Harris, Bruce Waltke Theological Wordbook of the Old Testament. Chicago: Moody Publishers. Verbrugge, V The NIV Theological Dictionary of New Testament Words. Grand Rapids, MI: Zondervan. Bromiley, Geoffrey William Theological dictionary of the New Testament. Abridged in One Volume. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans. SBNT. Deel 11 t/m 16. Noordegraaf, A. (ed.) Woordenboek Voor Bijbellezers. Zoetermeer: Boekencentrum. Historische en culturele achtergronden Voor het bestuderen van historische en culturele achtergronden van de Bijbel worden de volgende boeken aanbevolen. Lorein, G.W. (red) Nieuwe Bijbelatlas. Leiden: Uitgeverij J.J. Groen en Zoon BV. Tenney, Merrill C (ed) Pictorial Encyclopedia of the Bible, 5 Volumes. Grand Rapids : Zondervan Pub. House. Endedijk, H.C. (red) Bijbelse encyclopedie. Kampen: Kok. Mulder, M.J. (red.) Bijbels Handboek. I De wereld van de bijbel; IIB Het Oude Testament; IIA Tussen Oude en Nieuwe Testament; III Het Nieuwe Testament. Kampen : Kok, (Eerder uitgegeven in 4 banden). Bijbelse theologie Alexander, T. Desmond., Rosner, Brian S New dictionary of biblical theology. Leicester: InterVarsity Press. Elwell, W Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Grand Rapids, MI: Baker Publishing Group.

8 Guthrie, Donald. New Testament theology Leicester: Inter-Varsity Press.

Aanbevolen Literatuur ETA

Aanbevolen Literatuur ETA Aanbevolen Literatuur ETA De boeken zijn gesorteerd op Alfabetische volgorde van de Achternaam van de schrijver, daarna op uitgifte jaar (waarbij het laatst uitgegeven boek bovenaan staat) en dan op voorletter

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 datum zondag Gemeenschappelijk 29 november 2015 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 6 december 2015 2 e van de Advent

Nadere informatie

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 21 september Genesis 25:19-34 22 september Genesis 26:1-17 23 september Genesis 26:18-33 24 september Genesis 26:34-27:29 25 september Genesis 27:30-28:9

Nadere informatie

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen 1!"# $%& '()* +,' - *./*.00!00,%%($*.+ 1% *./.222342222 NASLAGCOLLECTIE TFL 0. TFL 9 (=TFL + UDC code) UDC-codering globaal Wijsbegeerte TFL 1 Theologie algemeen TFL 2 Exegese TFL 22 Dogmatische theologie

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Oude Testament: samenstelling en indeling

Oude Testament: samenstelling en indeling Oude Testament: samenstelling en indeling Wat betreft de samenstelling en indeling van de Tenach ofwel het Oude Testament is er een hellenistisch-joodse en een Palestijns-joodse traditie. 1 De hellenistisch-joodse

Nadere informatie

De openbaring van God

De openbaring van God DE OPENBARING VAN GOD 1 De openbaring van God BINNENKOMER Een moeder had in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een zoon verloren. Hij was in fort De Bilt gefusilleerd door de Duitsers. Vlak voor zijn dood

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes

3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes Bijbelquiz I. Uit hoeveel boeken bestaat de bijbel ongeveer? 1. De bijbel bestaat volgens mij uit verschillende boeken. Uit deze verschillende boeken zijn verhalen gehaald en deze samen vormen de bijbel.

Nadere informatie

ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING

ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING STUDIEGIDS De vreze des Heren is het begin der kennis! Spreuken 1:7a 1 Voorwoord De Ecclesia Suriname biedt mensen de mogelijheid om een theologische opleiding te

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie

Hoe de Bijbel tot ons kwam

Hoe de Bijbel tot ons kwam 1 IN EN OM DE BIJBEL Hoe de Bijbel tot ons kwam De Bijbel Christendom en islam lijken met elkaar gemeen te hebben, dat beide gebaseerd zijn op een boek. Er wordt dan ook wel gezegd, dat beide godsdiensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken.

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. Een kast vol boeken THEMA Het Oude Testament (1) LEERDOEL Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. GROEPSDOEL Jongeren ontdekken dat het Oude Testament

Nadere informatie

datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de

datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de United Bible Societies) zien als hun opdracht het vertalen

Nadere informatie

Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah

Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah zaterdag 10 oktober 2015 1 Bereshit/ בראשית Genesis 1:1-6:8 Jesaja 42:5-43:11 Johannes 1:1-14 Mattheus 1:1-3:6

Nadere informatie

Beknopt inhoudsoverzicht Nederlands deel OnlineBijbel Studie DVD (editie 11-01)

Beknopt inhoudsoverzicht Nederlands deel OnlineBijbel Studie DVD (editie 11-01) Bijbel Bybel Afrikaans 1953 Afrikaans ja ja Bijbel Apocriefe Boeken Lutherse vertaling Nederlands ja ja Bijbel Apocriefe Boeken Statenvertaling Nederlands ja ja Bijbel Het Boek Nederlands ja ja Bijbel

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten.

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten. CHECKLIJST VOOR LES 9 Om deze les te doen, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. 2 Timoteüs 2:2 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van Galaten 1-6, en gebruik maken van het Mijn dagelijkse

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Oude Testament

De Heilige Geest in het Oude Testament Aanwijzingen voor de docent Les 1 - De Heilige Geest in het Oude Testament - Pag. 1 De Heilige Geest in het Oude Testament Doel Het doel van dit blok is dat je vertrouwd raakt met wat de Bijbel leert over

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament 1. Tijdlijn 2. Canon 3. Ontstaan van het Oude Testament 4. Apocriefen 5. Indeling van de Bijbel 6. Verbonden 1. Tijdlijn 1 zie bijlage 1 Bijlage 1

Nadere informatie

Het Oude Testament in vogelvlucht

Het Oude Testament in vogelvlucht Het Oude Testament in vogelvlucht Vooraf: Houd de bijbel nog even dicht. Weet jij nog hoe de lijn van het hele Oude Testament loopt? Maak allemaal individueel een overzicht van de geschiedenis vanaf de

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

Oude Testament: taal. Hebreeuwse inscriptie, zevende eeuw voor Christus, gevonden tijdens opgravingen bij Hasha yadu.

Oude Testament: taal. Hebreeuwse inscriptie, zevende eeuw voor Christus, gevonden tijdens opgravingen bij Hasha yadu. Oude Testament: taal 1 De taal van de Tenach ofwel het Oude Testament is het Hebreeuws (op Daniël 2:4 7:28 en Ezra 4:8 6:18 na, die geschreven zijn in de Syrische volkstaal: het Aramees). Het Hebreeuws

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

De vertaling van How to Read the Bible For All Its Worth is al jaren geleden

De vertaling van How to Read the Bible For All Its Worth is al jaren geleden V O O R W O O R D Voorwoord bij de Nederlandse vertaling De vertaling van How to Read the Bible For All Its Worth is al jaren geleden begonnen met het verlangen om dit boek in het Nederlands beschikbaar

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Wàt geloof ik? Contactpersoon: Willy van Bemmel - Vossenstein Email: c.bemmel2@chello.nl

Wàt geloof ik? Contactpersoon: Willy van Bemmel - Vossenstein Email: c.bemmel2@chello.nl Wàt geloof ik? Contactpersoon: Willy van Bemmel - Vossenstein Email: c.bemmel2@chello.nl Inhoudsopgave Inleiding Geloven 3 Blz. Les 1 Zekerheid en vertrouwen 4 Les 2 Les 3 Beloften 7 De bijbel; het woord

Nadere informatie

Index Bijbel met uitleg

Index Bijbel met uitleg Pagina 1 van 22 hoofdstuk/inleiding kaart of illustratie schema /uitleg kernwoord 00 inleiding Inhoudsopgave 00 inleiding Afkortingen 00 inleiding Register 00 inleiding kernwoorden 00 inleiding 8 kaarten

Nadere informatie

Gods plan der eeuwen (deel 2)

Gods plan der eeuwen (deel 2) Gods plan der eeuwen (deel 2) Welke betekenis heeft het woord "eeuwigheid"? door M.Paasse Laatst gewijzigd: 19.06.2004 Inhoud deel 2 Inleiding overzicht "Olam" en "Aion" Overzicht van het Hebreeuwse woord

Nadere informatie

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 1e druk: 2008 2e herziene druk: 2009 3e druk: 2013 Omslagontwerp en illustraties schema s: Theresia Koelewijn

Nadere informatie

Theologie van het Oude Testament

Theologie van het Oude Testament Theologie van het Oude Testament Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul (red.) Theologie van het Oude Testament De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament boek voor de leerkracht Samenstelling: kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong

Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong Hein en Elize Middelhoven De Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws 1 (OT) en Grieks (NT) geschreven. Om een juiste interpretatie van een Bijbeltekst

Nadere informatie

BEVEILIG JE HART! Jehovah s Getuigen PROGRAMMA. Districtscongres. van

BEVEILIG JE HART! Jehovah s Getuigen PROGRAMMA. Districtscongres. van BEVEILIG JE HART! Districtscongres van Jehovah s Getuigen 2012 PROGRAMMA BEVEILIG JE HART! Districtscongres van Jehovah s Getuigen 2012 Georganiseerd door het Besturende Lichaam van Jehovah s Getuigen

Nadere informatie

De bijbel als geheel

De bijbel als geheel De bijbel als geheel R.K. Campbell LESSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN DE BIJBEL Uit: De Morgenster, 34 ste jaargang, Uit het Woord der Waarheid, Aalten http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/ INLEIDING Twee

Nadere informatie

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2011-2012 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST

Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Oude Testament: gids voor de cursist Kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2003 by Intellectual

Nadere informatie

Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran)

Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran) Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran) Grot 1 Het duurde tot in 1949, bijna twee jaar na de ontdekking, voor de eerst ontdekte grot werd geëxploiteerd. In februari van dat jaar werden

Nadere informatie

Bijbelcursus WEGWIJZER. De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus

Bijbelcursus WEGWIJZER. De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus Bijbelcursus WEGWIJZER De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus pagina 1 Hoofdstuk 1 De bijbelboeken Het Oude Testament Genesis Prediker Exodus Hooglied Leviticus

Nadere informatie

deel 3 Kinderleerhuis De bijbel voor kinderen van 9 en 10 jaar Jikke Spoelstra

deel 3 Kinderleerhuis De bijbel voor kinderen van 9 en 10 jaar Jikke Spoelstra Kinderleerhuis deel 3 voor kinderen van 9 en 10 jaar De bijbel Jikke Spoelstra Kinderleerhuis deel 3 voor kinderen van 9 en 10 jaar De bijbel Jikke Spoelstra Colofon De bijbel Kinderleerhuis, deel 3 Voor

Nadere informatie

Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk)

Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk) Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk) Door: Gerard Oudijn De Bijbelverzen komen uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld. Om het Woord

Nadere informatie

De Bijbel Bestuderen En Begrijpen

De Bijbel Bestuderen En Begrijpen Les 1 De Bijbel Bestuderen En Begrijpen Code A 2 Timotheus 2:15 1 2 Timotheus 2:15 AN-188 2 Jesaja 28:10 AO-618 3 Daniel 9:21 AO-754 4 Lucas 1:19 AN-52 5 Mattheus 13:24-30,37-39 AN-15 6 Daniel 8:3-8, 20-22

Nadere informatie

Voorwoord. De Samensteller

Voorwoord. De Samensteller Inleiding tot Theologie Les 1 Inleiding tot de Bijbel 1 Voorwoord Bijbelse onwetendheid komt veelvuldig voor! Een opinieonderzoek liet zien, dat minder dan 50 procent van de Amerikaanse volwassenen wisten,

Nadere informatie

I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan?

I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan? 1 I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan? * Het Woord Bijbel is afkomstig van het Griekse woord Biblia = de boeken. Het is niet één boek, maar een kleine bibliotheek

Nadere informatie

Eeuwig Leven S o t e r i o l o g i e

Eeuwig Leven S o t e r i o l o g i e Eeuwig Leven S o t e r i o l o g i e Eeuwig Leven Raymond R. Hausoul Copyright mei 2013 Ref. Raymond R. Hausoul, Eeuwig Leven, http://bijbelstudie.110mb.com, 2013. Download de nieuwste versie op: http://bijbelstudie.110mb.com

Nadere informatie

Met de antwoorden op deze vragen moet het mogelijk zijn om de reden te geven waarom wij het Oude Testament bestuderen.

Met de antwoorden op deze vragen moet het mogelijk zijn om de reden te geven waarom wij het Oude Testament bestuderen. Waarom het Oude Testament? Bij een inleiding is het altijd goed om je af te vragen waarom je iets gaat doen. In de komende negen maanden gaan wij het laatste deel van het Oude Testament bestuderen en in

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

27. De geestelijke strijd Kringleider

27. De geestelijke strijd Kringleider 27. De geestelijke strijd Kringleider D OELEN VOOR DE KRINGLEIDER De kringleden helpen aanvaarden: 1. dat als je een christen bent, je geestelijke vijanden hebt en betrokken behoort te zijn in de geestelijke

Nadere informatie

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Gemaakt voor een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Copyright 2015 door LoveGodGreatly.com Geschreven door: Angela Perritt & Whitney Daugherty Toestemming is verleend om dit document af te drukken

Nadere informatie

Studiegids Bachelor 2014-2015

Studiegids Bachelor 2014-2015 Studiegids Bachelor 2014-2015 Periode 1 A 3 Periodemodule 3 Luisteren naar het Woord 7 Talen 8 Persoonsvorming 11 Periode 1B 12 Periodemodule Het evangelie van het goede leven 12 Luisteren naar het Woord

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Het boek Openbaring Verklaard door de Schrift IN TWEE DELEN DEEL II

Het boek Openbaring Verklaard door de Schrift IN TWEE DELEN DEEL II Het boek Openbaring Verklaard door de Schrift IN TWEE DELEN DEEL II Het boek Openbaring Verklaard door de Schrift DEEL II door Robert Govett, M.A. In dit boek wordt de witte spelling gebruikt. Omdat niet

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

BIJBELUITLEG. voor lekenprekers. Afke Maas-Smilde

BIJBELUITLEG. voor lekenprekers. Afke Maas-Smilde BIJBELUITLEG voor lekenprekers Afke Maas-Smilde Workshop Bidden, Zingen en Horen - Doopsgezinde Zending, 11 april 2015 2 INHOUDSOPGAVE Ter inleiding pagina 5 Over het kiezen van een tekst pagina 5 Verband

Nadere informatie

Land voor de Arabieren

Land voor de Arabieren Land voor de Arabieren 1. Gods verbond met Abraham In Genesis 15:18-21 lezen we dat God een verbond sloot met Abraham en zei: 'Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot

Nadere informatie

De brief aan de Efeziërs

De brief aan de Efeziërs De brief aan de Efeziërs DE BRIEF AAN DE EFEZIËRS Een verklaring van Paulus brief speciaal voor jou Rotsvast 5 Ger de Koning 2005 Uitgeverij Daniël, Zwolle 2014 gewijzigde uitgave Uitgeverij Daniël, Zwolle

Nadere informatie

De wijsheid van Jesus Sirach

De wijsheid van Jesus Sirach Jesus Sirach vs5 9/21/06 10:35 AM Pagina 3 De wijsheid van Jesus Sirach Een vergeten joods geschrift Panc Beentjes Jesus Sirach vs5 9/21/06 10:35 AM Pagina 5 Inhoud Afkortingen 7 Woord vooraf 9 Inleiding

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht De inhoud in vogelvlucht Over de auteurs... xxi Dankwoord... xxiii Inleiding... 1 Deel I: Waarover de bijbel gaat... 7 Hoofdstuk 1: Van Mozes tot moderne tijden: een inleiding in het Heilige Boek.. 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe doe ik bijbelstudie?

Hoe doe ik bijbelstudie? Hoe doe ik bijbelstudie? Inleiding: het belang van Bijbelstudie God spreekt! Tot jou en tot mij. Wij kunnen God leren kennen! We kunnen te weten komen wat Gods wil is. God heeft ons zijn Woord gegeven.

Nadere informatie

Les 1 Jozef. Voorplaat Jozef. 1. Slachtoffers en daders 2. Verleiding. 4. Wraak. 3. Overwin het kwade door het goede

Les 1 Jozef. Voorplaat Jozef. 1. Slachtoffers en daders 2. Verleiding. 4. Wraak. 3. Overwin het kwade door het goede Les 1 Jozef Voorplaat Jozef 1. Slachtoffers en daders 2. Verleiding 3. Overwin het kwade door het goede 4. Wraak 5. God weet alles van je 6. Verzoening Jozef is een voorafschaduwing van Jezus Hij werd

Nadere informatie

BIBLE SCHOOL. Informatie Brochure. "... om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus...

BIBLE SCHOOL. Informatie Brochure. ... om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus... BIBLE SCHOOL Informatie Brochure "... om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus..." Efeze 4:12 Doel & Missie Open Heavens Bijbel School is een

Nadere informatie

Studiebijbel OT deel 1 nuttig en degelijk studieboek

Studiebijbel OT deel 1 nuttig en degelijk studieboek Helaas ontbreekt bevindelijke geestelijke geloofsgang van Gods Kerk op aarde Studiebijbel OT deel 1 nuttig en degelijk studieboek Bijbeluitleg is altijd een zaak die vaak verdeeldheid van meningen meebrengt.

Nadere informatie

WAAROM HEEFT GOD BEROUW?

WAAROM HEEFT GOD BEROUW? ú ( WAAROM HEEFT GOD BEROUW? Op zoek naar een bijbels-theologisch perspectief op Gods berouw Op verschillende plaatsen in de Tenach lezen we dat God berouw heeft. Het Hebreeuws gebruikt hiervoor het woord

Nadere informatie

Bouwsteentjes van "Het Geloof " in Jezus Christus

Bouwsteentjes van Het Geloof  in Jezus Christus Bouwsteentjes van "Het Geloof " in Jezus Christus Bijbel en bijbelstudie Laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. 1 Petrus 2:4 Evangelie Gemeente Harlingen Bijbelstudie:

Nadere informatie

Exegetisch onderzoek naar Genesis 28:10-22

Exegetisch onderzoek naar Genesis 28:10-22 Exegetisch onderzoek naar Genesis 28:10-22 Jacob Schneider 2018489 Exegese Oude Testament, Theologie VU 30 Mei 2012 Genesis 28:10-22 Pagina 1 Inhoud Inleiding 1. Werkvertaling Genesis 28:1-22 1.1. Tekstkritische

Nadere informatie

De brontekst van het Nieuwe Testament

De brontekst van het Nieuwe Testament De brontekst van het Nieuwe Testament In 2012 is de 28e editie van Novum Testamentum Graece uitgekomen, de meest gebruikte tekstuitgave van het Griekse Nieuwe Testament. Deze reeks edities staat bekend

Nadere informatie

Inleiding op de boeken van de Bijbel

Inleiding op de boeken van de Bijbel Inleiding op de boeken van de Bijbel Deel 1 Inleiding op de boeken van het Oude Testament Inleiding op de boeken van het Oude Testament Maarten Hertoghs Alle schriftaanhalingen komen uit de HSV, tenzij

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

De Engel van de Heer

De Engel van de Heer 1. Introductie Op bijzondere momenten in de geschiedenis van het volk Israel verscheen de engel van de Heer aan individuele mensen. Er bestaan verschillende uitleggingen over wie dat precies was. In deze

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN HET WOORD AMEN

HET GEBRUIK VAN HET WOORD AMEN Pagina 1 van 8 Laatst aangepast: 1 mei, 2013 HET GEBRUIK VAN HET WOORD AMEN Dr. R. Dean Anderson, v.d.m. Aanleiding voor deze kleine studie over het gebruik van het woordje amen in de Bijbel is de steeds

Nadere informatie

Het ontstaan van de Bijbel 21-4-2015. De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel:

Het ontstaan van de Bijbel 21-4-2015. De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel: Het ontstaan van de Bijbel De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel: De Bijbel in Gewone Taal 2015 De Nieuwe Herziene Statenvertaling 2010 De Nieuwe Bijbelvertaling 2004

Nadere informatie

Calendarium - Spe Gaudentes

Calendarium - Spe Gaudentes Calendarium - Spe Gaudentes 2015 2016 Aan allen die zich verbonden weten met de Communiteit Spe Gaudentes, In het Calendarium zijn alle liturgische gegevens van ons gezamenlijk geloven en hoogtepunten

Nadere informatie

Verantwoording van de digitale uitgave van de Statenvertaling 1637 door Nicoline van der Sijs

Verantwoording van de digitale uitgave van de Statenvertaling 1637 door Nicoline van der Sijs Verantwoording van de digitale uitgave van de Statenvertaling 1637 door Nicoline van der Sijs Bron De uitgave betreft de digitale versie van de bijbel die bekend staat als de Statenvertaling of Statenbijbel

Nadere informatie

6 De wereld als schepping?

6 De wereld als schepping? 6 De wereld als schepping? INLEIDING Waar komen we vandaan? Hoe is de wereld ontstaan en hoe zit alles in elkaar? Waarom bestaat er zo n wonderlijke diversiteit aan leven? Waarom is er zoveel wreedheid

Nadere informatie

DE BIJBEL. wat is dat voor een boek? dit werkboek is van

DE BIJBEL. wat is dat voor een boek? dit werkboek is van DE BIJBEL wat is dat voor een boek? dit werkboek is van INHOUD 1. Hallo, hallo - kennismaking 3 Werkblad 1 4 2. Mensen houden van boeken 5 Werkblad 2 8 3. Het boek dat wordt doorgegeven 9 Werkblad 3 13

Nadere informatie