Literatuurlijst. Dillard, Raymond B., Tremper Longman III Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Literatuurlijst. Dillard, Raymond B., Tremper Longman III. 2002. Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen."

Transcriptie

1 Literatuurlijst Woord vooraf Hieronder vindt u een lijst met literatuur die door de ETA wordt aanbevolen om te gebruiken bij het maken van exegetische of bijbels-theologische werkstukken. Inleidingen Dit betreft de inleidingsvragen bij een bijbelboek: datering, auteurschap, theologie, historische achtergrond, literaire analyse (structuur, stijl). Commentaren hebben over het algemeen een inleiding waarin op deze materie wordt ingegaan. Daarnaast wordt de volgende literatuur aanbevolen: Dillard, Raymond B., Tremper Longman III Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen. Guthrie, Donald New Testament Introduction. Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press. Tekst en vertaling Voor het vaststellen van de tekst waarop een exegese wordt gebaseerd. Tekstkritische edities. Indien men Grieks en Hebreeuws beheerst. Elliger, K. en W. Rudolph (red) Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Nestle, E. en K. Aland (red.) Novum Testamentum Graece, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Aland, K. e.a The Greek New Testament. (4 e herziene editie) Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft/United Bible Societies. Metzger, B.M A Textual Commentary on the Greek New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft/United Bible Societies. Indien men geen Grieks of Hebreeuws beheerst. Bette, J.C. (red) Studiebijbel Oude Testament. Veenendaal : Centrum voor Bijbelonderzoek. Hierna aangeduid als SBOT. (Het SBOT is nog niet compleet). Voor Internetversie zie onder Software. Bette, J.C. (red) Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 2 t/m 10. Veenendaal : Centrum voor Bijbelonderzoek. Hierna aangeduid als SBNT. Voor Internetversie zie onder Software.

2 Software Bibleworks Software for Biblical Exegesis & Research. Versie 7. CD-ROM De Online Bijbel. CD-ROM. Dordrecht: Importantia Publishing. Logos Bible Software, zie Internetversie Studiebijbel, zie Voor ETA-studenten bestaat de mogelijkheid om met 50% korting een abonnement hierop te nemen. Bijbelvertalingen Oussoren, Pieter De Naardense Bijbel : de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament. Vught: Skandalon De Nieuwe Bijbelvertaling. Heerenveen: Jongbloed. Nieuwe Vertaling NBG Heerenveen: Jongbloed. Herziene Statenvertaling Heerenveen: Jongbloed Willibrordvertaling. Vernieuwde uitgave Het Nieuwe Testament. Herziene Voorhoeve-uitgave. (Telos-vertaling). Vaassen: Uitgeverij Medema, Inleiding Exegese Fee, G. D Exegese van het Nieuwe Testament: een praktische handleiding. (Ned. vert.; Eng.: 1993). Zoetermeer: Boekencentrum. Fee, G.D. & Stuart, D How to Read the Bible for All Its Worth. London: Scripture Union. Stuart, D Old Testament Exegesis: a Primer for Student and Pastors. (2 e herziene editie). Philadelphia: Westerminster Press. Commentaren Voor een overzicht van commentaren in het Engels, met een waardering per commentaar, wordt verwezen naar: Longman, Tremper Old Testament Commentary Survey. Gand Rapids: Baker Academic. Carson, D. A New Testament Commentary Survey. Grand Rapids: Baker Academic.

3 Let op!!! Over het algemeen geldt dat een commentaar niet ouder mag zijn dan 50 jaar en dat het eigenlijke commentaar (vers voor vers bespreking) een gemiddelde omvang dient te hebben van 1 bladzijde per vers. Dit betekent dat bijv. de sterk verouderde literatuur die wordt teruggevonden op een Online-Bible (bijv. Matthew Henry) niet in aanmerking komt! Commentaren Oude Testament Voor het maken van werkstukken voor de ETA worden de volgende commentaar series aanbevolen. Hubbard, Robert L. (editor). The New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. Hierna aangeduid als NICOT. Metzger, Bruce M. (editor). Word Biblical Commentary. Nashville: Thomas Nelson Publishers. Hierna aangeduid als WBC. SBOT Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschenen delen in deze series. Grijs gearceerd betekent dat het betreffende deel is verschenen. SBOT deel NICOT WBC deel Genesis 1 2 delen 1, 2 Exodus 1 3 Leviticus 2 X 4 Numeri 2 X 5 Deuteronomium 2 X 6A, 6B Jozua 3 X 7 Richteren 3 Ruth 3 X 9 1 Samuël 3 X 10 2 Samuël Koningen Koningen Kronieken Kronieken 5 15 Ezra 6 X 16 Nehemia 6 X 16 Ester 6 9 Job 6 X 17, 18A, 18B Psalmen 7 19, 20, 21 Spreuken 8 2 delen 22 Prediker 8 X 23A Hooglied 9 X 23B Jesaja 9 2 delen 24, 25 Jeremia 10 X 26, 27 Klaagliederen 10 23B Ezechiël 2 delen 28, 29

4 SBOT deel NICOT WBC deel Daniël 30 Hosea 31 Joël X 31 Amos 31 Obadja X 31 Jona X 31 Micha X 32 Nahum X 32 Habakuk X 32 Zephanja X 32 Haggai X 32 Zacharia 32 Maleachi X 32 Voor bijbelboeken waarvoor maar één commentaar in de tabel voorkomt, worden hieronder alternatieven geboden. Richteren Block, Daniel I Judges, Ruth. The New American Commentary. Nashville : Broadman & Holman Publishers. Younger, K. Lawson Judges, Ruth. The NIV Application Commentary. Grand Rapids, MI : Zondervan. 2 Samuël Arnold, Bill T & 2 Samuel. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Gordon, Robert P & 2 Samuel: A Commentary. Exeter : Paternoster. 1 en 2 Koningen Brueggemann, Walter & 2 Kings: A Commentary. Macon, Ga : Smyth & Helwys Publishing. House, Paul R , 2 Kings. The new American commentary. Nashville : Broadman & Holman. 1 en 2 Kronieken Hill, Andrew E & 2 Chronicles. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich: Zondervan. Thompson, J. A , 2 Chronicles. New American Commentary. Nashville : Broadman & Holman.

5 Ester Jobes, Karen H Esther. The NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Breneman, Mervin Ezra, Nehemiah, Esther. New American Commentary. Nashville: Broadman & Holman. Psalmen VanGemeren, Willem A. e.a Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs. The Expositor's Bible Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan, Wilson, Gerald H Psalms Volume 1. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Klaagliederen Dearman, J.Andrew Jeremiah, Lamentations. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Daniël Longman III, Tremper Daniel. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich : Zondervan. Miller, Stephen R Daniel. New American Commentary. Nashville : Broadman & Holman. Hosea McComiskey, Thomas Edward The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary : Hosea, Joel, and Amos. Grand Rapids: Baker Academic. Gary V. Smith Hosea, Amos, Micah. The NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich: Zondervan. Amos McComiskey, Thomas Edward The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary : Hosea, Joel, and Amos. Grand Rapids: Baker Academic. Smith, Gary V Amos. A Mentor Commentary. Fearn, Ross-shire : Mentor.

6 Zacharia Boda, Mark J Haggai, Zechariah. NIV Application Commentary. Grand Rapids, Mich: Zondervan. McComiskey, Thomas Edward The Minor Prophets : an exegetical and expository commentary. Vol. 3: Zephaniah-Malachi. Grand Rapids : Baker Book House. Commentaren Nieuwe Testament Voor het maken van werkstukken voor de ETA worden de volgende commentaar series aanbevolen. Bruggen, Jakob van (red). Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie. Kampen: Kok. Hierna aangeduid als CNT. WBC Fee, Gordon D. (editor). The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. Hierna aangeduid als NICNT. SBNT (deel 2 t/m 10). Het commentaar in de SBNT is vrij beknopt. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschenen delen in deze series. Grijs gearceerd betekent dat het betreffende deel is verschenen. SBNT deel NICNT WBC deel CNT Matteüs 2 X 33A, 33B X Marcus 3 X 34A, 34B X Lucas 4 X 35A, 35B X Johannes 5 X 36 X Handelingen 6 X X Romeinen 7A X 38A, 38B X 1 Korinthiërs 7B X X 2 Korinthiërs 7B X 40 X Galaten 8; X 41 X Epheziërs 8 X 42 X Filippenzen 8 X 43 X Kolossenzen 8 X 44 X 1 Thessalonicenzen 8 X 45 X 2 Thessalonicenzen 8 X 45 X 1 Timotheüs 8 X 46 X 2 Timotheüs 8 X 46 X Titus 8 X 46 X Filemon 8 X 44 X Hebreeën 9 X 47A, 47B X Jakobus 9 X 48 X 1 Petrus 9 X 49 X 2 Petrus 9 50 X 1 Johannes 9 X 51 X

7 SBNT deel NICNT WBC deel CNT 2 Johannes 9 X 51 X 3 Johannes 9 X 51 X Judas 9 50 X Openbaring 10 X 52A, 52B, 52C X Theologische woordenboeken Voor het bestuderen van de betekenis van ieder woord in de Bijbel worden de volgende theologische woordenboeken aanbevolen. Archer, Gleason, R.Laird Harris, Bruce Waltke Theological Wordbook of the Old Testament. Chicago: Moody Publishers. Verbrugge, V The NIV Theological Dictionary of New Testament Words. Grand Rapids, MI: Zondervan. Bromiley, Geoffrey William Theological dictionary of the New Testament. Abridged in One Volume. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans. SBNT. Deel 11 t/m 16. Noordegraaf, A. (ed.) Woordenboek Voor Bijbellezers. Zoetermeer: Boekencentrum. Historische en culturele achtergronden Voor het bestuderen van historische en culturele achtergronden van de Bijbel worden de volgende boeken aanbevolen. Lorein, G.W. (red) Nieuwe Bijbelatlas. Leiden: Uitgeverij J.J. Groen en Zoon BV. Tenney, Merrill C (ed) Pictorial Encyclopedia of the Bible, 5 Volumes. Grand Rapids : Zondervan Pub. House. Endedijk, H.C. (red) Bijbelse encyclopedie. Kampen: Kok. Mulder, M.J. (red.) Bijbels Handboek. I De wereld van de bijbel; IIB Het Oude Testament; IIA Tussen Oude en Nieuwe Testament; III Het Nieuwe Testament. Kampen : Kok, (Eerder uitgegeven in 4 banden). Bijbelse theologie Alexander, T. Desmond., Rosner, Brian S New dictionary of biblical theology. Leicester: InterVarsity Press. Elwell, W Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Grand Rapids, MI: Baker Publishing Group.

8 Guthrie, Donald. New Testament theology Leicester: Inter-Varsity Press.

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

HET RECHTVAARDIGE DOEL VAN GODS OORDEEL

HET RECHTVAARDIGE DOEL VAN GODS OORDEEL G E R R Y B E A U C H E M I N HET RECHTVAARDIGE DOEL VAN GODS OORDEEL VREES NIET IK HEB DE SLEUTELS DER HEL EN DES DOODS JEZUS CHRISTUS 2007, 2010 herzien door Gerry Bauchemin. All rights reserved 2 NOOT

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Jeremia 30-52 en Klaagliederen. Toegelicht & toegepast

Jeremia 30-52 en Klaagliederen. Toegelicht & toegepast Jeremia 30-52 en Klaagliederen Toegelicht & toegepast Jeremia 30-52 en Klaagliederen Toegelicht & toegepast De HEERE is verheven Groot is Uw trouw! Ger de Koning Uitgeverij: Johannes Multimedia e-mail:

Nadere informatie

OM HET WOORD GODS EN DE GETUIGENIS VAN JEZUS CHRISTUS. Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en de bronnen van de Statenvertaling

OM HET WOORD GODS EN DE GETUIGENIS VAN JEZUS CHRISTUS. Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en de bronnen van de Statenvertaling 1 OM HET WOORD GODS EN DE GETUIGENIS VAN JEZUS CHRISTUS Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en de bronnen van de Statenvertaling Samengesteld door W. Westerbeke STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG

Nadere informatie

Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran)

Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran) Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran) Grot 1 Het duurde tot in 1949, bijna twee jaar na de ontdekking, voor de eerst ontdekte grot werd geëxploiteerd. In februari van dat jaar werden

Nadere informatie

Wie was Job? Deze informatie helpt ons om de volgende vragen beantwoorden: Wanneer leefde Job? Waar woonde hij? Van wie stamde hij af?

Wie was Job? Deze informatie helpt ons om de volgende vragen beantwoorden: Wanneer leefde Job? Waar woonde hij? Van wie stamde hij af? 1. Introductie Het boek Job is een schitterend voorbeeld van een man die onrechtvaardig moest lijden, maar die uiteindelijk gezegend werd. Wat Job meemaakte is zo overweldigend groot, dat sommigen denken

Nadere informatie

Waar komt het kwaad vandaan?

Waar komt het kwaad vandaan? Waar komt het kwaad vandaan? Door: Albert Lukkien Bewerkt door: Anke Pronk-Waterlander Boze geesten Boze geesten zijn Gods dienaren. Dat lijkt ons onbegrijpelijk, maar de Schrift heeft er verschillende

Nadere informatie

Maatwerk Werk in uitvoering Handleiding bij Maatwerk Werk in uitvoering, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk; vanaf 15 jaar

Maatwerk Werk in uitvoering Handleiding bij Maatwerk Werk in uitvoering, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk; vanaf 15 jaar Verantwoording Maatwerk Werk in uitvoering Handleiding bij Maatwerk Werk in uitvoering, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk; vanaf 15 jaar IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt DEEL 1 God heeft zich bekendgemaakt BEWOGENHEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1 - God heeft Zich bekend gemaakt 1. God de Schepper... 5 2. God de Almachtige... 7 3. God, de eeuwige Getrouwe...

Nadere informatie

Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning

Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning Jan J. Boersema 1 Ten geleide In het kader van de voorbereiding van Micha Monitor in 2014 heeft prof.dr. Jan J. Boersema in opdracht van twee van de betrokken

Nadere informatie

Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda

Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda Inhoud Biebel ien t Grunnegers... p. 3 Marten van Dijken Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda De lofprijzing van Christus in Filippenzen 2:6-11... p. 15 Aantekeningen bij het oecumenisch

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

HIJ GAF ONS PROFETEN

HIJ GAF ONS PROFETEN HIJ GAF ONS PROFETEN Schematische Bijbelcursus, naar een training van Dr. Richard L. Pratt, Jr. Third Millennium Ministries http://thirdmill.org/ Samenvatting en bewerking 2015 Stg. Bijbels en Theologisch

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 15:1-27 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 15) Blijf in Jezus Christus (vers 4, 15:1-8)... 1 Blijf

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 10:1-42 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 10) De allegorie van de goede herder... 1 Jezus is de

Nadere informatie

De grootste mens ooit

De grootste mens ooit De grootste mens ooit De grootste mens ooit Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus 54234 3008 JE Rotterdam www.bijbelcursussen.nl Vertaling van The greatest man alive ISBN 978-94-91494-02-4

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

Jezus, meer dan een timmerman

Jezus, meer dan een timmerman Jezus, meer dan een timmerman Josh McDowell In zijn verzet tegen het Christendom stuitte schrijver op argumenten die hij van zijn kant onmogelijk kon weerleggen en die tenslotte voor hem het overtuigende

Nadere informatie

Vrouw, wat heb Ik met u te doen?

Vrouw, wat heb Ik met u te doen? 1 Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Onbegrijpelijk, op het eerste gezicht. Dat de Heere Jezus Zijn moeder, die Hem een probleem voorlegt, zó antwoordt: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? We willen daar in

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten!

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Romeinen 11 God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Deze en volgende studies over de Romeinenbrief werden oorspronkelijk gebruikt door studenten aan de Wesleyan University in Middletown, CT, en Trinity

Nadere informatie

De Dode Zee Rollen. http://wayoflife.org/index_files/dead_sea_scrolls.html, 22-01-2015

De Dode Zee Rollen. http://wayoflife.org/index_files/dead_sea_scrolls.html, 22-01-2015 De Dode Zee Rollen http://wayoflife.org/index_files/dead_sea_scrolls.html, 22-01-2015 Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling (ingekort), plaatjes en voetnoten door

Nadere informatie

Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals

Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Redactie OudeSporen Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Een studie over de begrippen sjeool en hades Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals,

Nadere informatie

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6)

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6) Johannes 14:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 14) Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3)... 1 Jezus

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie