Filosofie 2012 /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Filosofie 2012 /2013"

Transcriptie

1 & Filosofie /2013

2 In het Nederlandse taalgebied is Uitgeverij Boom nog altijd toonaangevend op het terrein van de filosofie. Een traditie van meer dan veertig jaar wordt daarmee gecontinueerd. Het fonds filosofie bij Boom telt ruim 200 leverbare titels, zowel oorspronkelijk Nederlandstalig als vertaald. Lezers in Nederland en Vlaanderen waarderen de hoge kwaliteit van de inhoud en de uitvoering van onze boeken. Jaarlijks wordt met grote zorg een programma samengesteld dat voorziet in een breed scala van uitgaven voor de verschillende deelgebieden die de filosofie kent, zoals ethiek, wetenschapsfilosofie, sociale en politieke filosofie, geschiedenis van de filosofie en metafysica. Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het digitaal uitgeven worden nauwgezet gevolgd en hebben onder meer geleid tot de uitgave van e-books en een online database: filosofiebank.nl. Deze catalogus filosofie biedt een zo volledig mogelijk overzicht van alle nieuw te verschijnen boeken in de komende periode. Daarnaast worden ook alle reeds uitgegeven en nog steeds leverbare werken gepresenteerd. De rijkdom van de filosofie zichtbaar gemaakt! Wouter van Gils Directeur/uitgever Boom Publishers remains the leading publisher in the field of philosophy in the Dutch speaking world. A tradition of more than forty years is thus continued. Boom s philosophy list comprises more than 200 available titles. These include both original Dutch language works and translations. Dutch and Flemish readers appreciate our books for their high quality in terms of content and presentation. Every year, great care is taken to compile a programme that offers the widest possible selection of publications for the various philosophical disciplines, such as ethics, philosophy of science, social and political philosophy, history of philosophy and metaphysics. New developments in the area of digital publishing are closely followed and have, for instance, led to the publication of e-books and an online database: filosofiebank.nl. This philosophy catalogue aims to offer a comprehensive survey of all books to be published in the forthcoming period. Additionally, all published and still available works are presented. Philosophy is shown in all its wealth! Wouter van Gils Director/publisher Vormgeving: Yulie Vriens & Fonzie Strankinga Boom & filosofie 1 /2013

3 inhoud Nieuwe titels Nieuwe vertalingen Bibliotheek Descartes 7 Grote klassieken 8 Kleine klassieken 8 Boom klassiek 10 Profielen 11 Basisboeken 12 Nieuw Nederlandstalig werk 14 Filosofiebank 18 Leverbare titels Grote klassieken 20 Kleine klassieken 22 Bibliotheek Descartes 23 Basisboeken 24 Vertaalde filosofie 24 Boom klassiek 28 Uitgelezen 29 Nederlandse en Vlaamse filosofie 29 Naslagwerken/studieboeken 34 Het oog in de storm 35 Wijsgerig perspectief 36 Register van auteurs 37

4 Nieuwe vertalingen New translations Fenomenologie van de geest Phenomenology of Spirit pp. 57, Georg Wilhelm Friedrich Hegel Willem Visser Ethica Ethics pp. 39,50 Benedictus de Spinoza Corinna Vermeulen De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Max Weber Mark Wildschut x 23 cm 300 pp. 27,90 > In 1993 verscheen bij Uitgeverij Boom een G.W.F. integrale vertaling van de Essays van Michel de Montaigne. Die uitgave, met een omvang van 1321 bladzijden, vormde de opmaat voor een indrukwekkende reeks grote vertaalprojecten. Van Pascal, Kant, Montesquieu, Hume, Hobbes, Marx en Sloterdijk verschenen Nederlandse edities van hun grote publicaties. Ook de komende periode publiceert Uitgeverij Boom weer verschillende grote werken uit de geschiedenis van de filosofie. In 1993, Boom Publishers presented a full translation of Michel de Montaigne s Essays. This edition, which encompasses 1321 pages, was the first of an impressive series of major translation projects. Key works of Pascal, Kant, Montesquieu, Hume, Hobbes, Marx and Sloterdijk appeared in Dutch editions. In the forthcoming period, Boom Publishers will continue to publish various key texts from the history of philosophy. G.W.F. Hegel wordt beschouwd als een van de invloedrijkste denkers uit de westerse geschiedenis. Daartoe heeft zijn grote boek Phänomenologie des Geistes uit 1807 zeker bijgedragen. Het werk biedt een beschrijving van de verschillende fenomenen van de geest, zoals deze zich op dialectische wijze uit elkaar ontwikkelen. Een magistraal boek, nu in een voortreffelijke Nederlandse vertaling. Hegel is regarded as one of the most influential thinkers in Western history. His key text Phänomenologie des Geistes from 1807 has certainly contributed to this status. The work offers a description of the different phenomenologies of the mind in their dialectical progress of separation. This classic book is now available in an excellent Dutch translation. Eind 2010 deed de Nederlandse filosoof en historicus Leen Spruit een spectaculaire ontdekking in de bibliotheek van het Vaticaan: hij vond het verloren gewaande handschrift van Spinoza s Ethica. Op basis van dit manuscript verschijnt het boek der boeken van de moderne filosofie in in een nieuwe vertaling. Het revolutionaire boek uit de Gouden Eeuw blijkt in onze tijd nog altijd een verbluffende zeggingskracht te hebben. At the close of 2010, Dutch philosopher and historian Leen Spruit made a spectacular discovery in the library of the Vatican: he found the lost manuscript of Spinoza s Ethica. A new translation of the book of all books of modern philosophy based on this manuscript will appear in. The revolutionary book from the Golden Age turns out to still have an astonishing persuasiveness today. Max Weber is een van de grootste figuren uit de geschiedenis van de sociale filosofie en de sociale wetenschappen. Hij schiep de methodologische basis voor een historisch georiënteerde cultuursociologie, onder meer met zijn befaamde boek Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905). Met dit werk ontwikkelde Weber een nieuwe positie tegenover de marxistische geschiedenistheorie. Max Weber is a major figure in the history of social philosophy and the social sciences. He created the methodological groundwork for a historically oriented cultural sociology. This is partly achieved in his famous book Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905), in which Weber develops a new position versus a Marxist theory of history. 4 5 Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

5 Reflecties op het Joodse vraagstuk Reflections on the Jewish Question Muziek Music Bibliotheek Descartes Descartes Library Meditaties over de eerste filosofie Meditations on First Philosophy pp. 22,50 Jean-Paul Sartre Jeanne Holierhoek Michel Serres Jeanne Holierhoek pp. 24, x 20 cm 400 pp. 39, René Descartes Corinna Vermeulen Sartre maakte in het naoorlogse Frankrijk een heftig debat los toen hij een jaar na het einde van de Holocaust Réflexions sur la question juive publiceerde. Dit manifest tegen het antisemitisme spant een boog tussen 1946 en onze tijd, waarin zijn visie op rassenhaat en xenofobie nog steeds actueel is. Een aangrijpend en belangrijk boek voor eenieder die in de 21ste eeuw beseft hoe dicht vrijheid en onvrijheid bij elkaar liggen. Sartre started a heated debate in post-war France when he published his Réflexions sur la question juive merely a year after the end of the Holocaust. This manifesto against Antisemitism forms a bridge between 1946 and our times. His vision on racial hatred and xenophobia is still topical. This is a moving and important book for everyone living in the 21st century who realises how little distance there is between freedom and constraint. Van Michel Serres is nog weinig werk in het Nederlands vertaald. Toch geldt deze Franse filosoof internationaal als een van de grootste denkers. Eind verschijnt een Nederlandse vertaling van het in Frankrijk zeer succesvolle en lyrisch geschreven Musique. Een ideale introductie tot zijn werk. Volgens Serres is muziek de volmaaktste uitdrukking van de menselijkheid, de ware taal van de wereld en haar bewoners. Na het lezen van Muziek is de wereld voorgoed veranderd. Little of Michel Serres work has as yet been translated into Dutch. Still, this French philosopher is internationally considered to be one of the major scholars. The end of will witness the publication of a Dutch translation of a very successful work in France, the poetically written Musique. Musique is also an ideal introduction to Serres work. According to Serres, music is the most perfect expression of humanity, the true language of the world and its inhabitants. After reading Musique, one s world is changed for good. > De filosofie van René Descartes ( ) The wordt beschouwd als het fundament van het moderne denken. Zijn oeuvre kwam grotendeels tot stand in Nederland, waar hij woonde en werkte. Bij Uitgeverij Boom verschijnt de Bibliotheek Descartes, een uitgave in acht banden van vrijwel het volledige werk van Descartes, vertaald uit het Frans en het Latijn. Voor de komende periode staat de uitgave van band 4 gepland, namelijk zijn Meditaties over de eerste filosofie. The philosophy of René Descartes ( ) is regarded as the fundament of modern thought. His oeuvre was mainly created in the Netherlands where he lived and worked. Boom Publishers presents the Bibliotheek Descartes. Virtually all of Descartes works are translated from French and Latin in this eight-volume publication. In the forthcoming period, the publication of the fourth volume is scheduled, the Meditations on First Philosophy. Band 4 in de Bibliotheek Descartes bevat een nieuwe Nederlandse vertaling van het in 1641 verschenen Meditationes de prima philosophia. In dit werk trachtte Descartes een hechte en absoluut zekere grondslag voor de wetenschap te ontwikkelen. Het boek is in wezen bedoeld als een weerlegging van het scepticisme. Descartes heeft met dit filosofische hoofdwerk een enorme invloed gehad op het westerse denken. fourth volume of the Bibliotheek Descartes comprises a new Dutch translation of the Meditationes de prima philosophia that first appeared in In this work, Descartes aims to establish a firm and totally secure fundament for science. The underlying intention of the book is to discard scepticism. With this key philosophical work, Descartes has had a major influence on Western thought. 6 7 Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

6 Prolegomena Prolegomena Moraliteit Morality De toekomst van een illusie The Future of an Illusion Over de esthetiek On Aesthetics Het dagelijkse leven Everyday Life Grote klassieken Great Classics Kleine klassieken Little Classics > In de reeks Grote klassieken verschijnen bij Uitgeverij Boom sinds 2005 teksten waarvan de canonieke status onaantastbaar is. De hoofdwerken uit de geschiedenis van de wijsbegeerte zijn zorgvuldig geselecteerd, tijdloos vormgegeven en luxe uitgevoerd in deze prachtige bibliotheek: van grootheden als Seneca, Kant, Nietzsche en Pascal tot moderne klassiekers als Arendt, Adorno, Foucault en Deleuze. Since 2005, in its Grote klassieken series Boom Publishers has published texts of which the canonical status is beyond dispute. The reader can find timelessly designed luxury editions of major works of the history of philosophy in this marvellous library. Its careful selection encompasses great minds such as Seneca, Kant, Nietzsche and Pascal as well as modern classics such as Arendt, Adorno, Foucault and Deleuze , 176 pp. 27, , 480 pp. 59, Immanuel Kant Jabik Veenbaas & Willem Visser Marges van de filosofie Margins of Philosophy Jacques Derrida Ger Groot met preeg met preeg 2013 Emile Durkheim Karel van der Leeuw Lof der wijsbegeerte In Praise of Philosophy Maurice Merleau-Ponty Eugène Honée & Eddie Kerstiens met preeg Over roem On Fame met preeg 2013 Sigmund Freud Wilfred Oranje Michel de Montaigne Frank de Graaff met preeg 135 pp. Mediatijd Media Time met preeg Georg Wilhelm Friedrich Hegel Sybrandt van Keulen Peter Sloterdijk Paul Beers & Hans Driessen met preeg 2013 Over Kleur On Color met preeg 135 pp. Leszek Kołakowski Ekke Overbeek Ludwig Wittgenstein Paul Wijdeveld < De reeks Kleine klassieken verzamelt aansprekende essays van de grootste filosofen voor een vriendelijke prijs. Uitgangspunt is steeds de doordenking van een interessant thema. Zo leert men met Montaigne nadenken over vriendschap, met Kierkegaard over ironie en met Heidegger over kunst. Vormgever René van der Vooren geeft ieder omslag zijn unieke signatuur. Het resultaat is een schitterende reeks boekjes die ideaal zijn om cadeau te doen. The Kleine klassieken series presents appealing essays of great philosophers for an attractive price. The central principle is always the thorough consideration of an engaging topic. Montaigne, for instance, teaches the reader to reflect on friendship, Kierkegaard on irony and Heidegger on art. Graphic designer René van der Vooren gives each cover its unique character. The result is a brilliant series that is also a perfect present. 8 9 Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

7 Boom klassiek Boom Classics Een klassieke reeks opnieuw uitgevonden. Profielen Profiles De start van een reeks toegankelijke introducties. De wereld een hel The World A Hell Emile Emile Žižek Žižek Foucault Foucault > Boom klassiek is het hart van het fonds filosofie. Door de jaren heen heeft deze midprice-reeks verschillende gedaanten gehad. Begonnen in de jaren zeventig als serie van kleine boekjes, in de jaren tachtig uitgegeven als blauwe en begin deze eeuw kleurrijk opnieuw uitgevonden, is het in 2013 aan ontwerpbureau Dog and Pony om de reeks een hedendaags uiterlijk te geven. Gebleven in al die jaren is de kwaliteit van de teksten, die onverminderd hoog is. > Samen met Lannoo Campus begint Uitgeverij Boom in het najaar van een nieuwe reeks inleidingen op invloedrijke denkers: Profielen. Ieder jaar zullen er vier deeltjes in deze reeks verschijnen. Elke titel geeft de kern van het gedachtegoed van de filosoof in circa 100 pagina s toegankelijk weer voor een niet-filosofisch geschoold publiek. De lezer komt niet alleen te weten waarom de filosoof in kwestie belangrijk is, maar krijgt ook zin hem of haar daadwerkelijk te lezen. Boom klassiek forms the Philosophy list s heart. This midprice series has changed its appearance throughout the years. It started as a series of small hard-cover books in the 1970s, was then published as blue s in the 1980s and reappeared as colourful editions at the start of the millennium. Graphic design studio Dog and Pony has accepted the challenge to create a new contemporary look for the series. What remains is the texts high quality that has distinguished the series throughout the years , 220 pp. 13,5 x 21 cm 19,90 Arthur Schopenhauer Heleen Pott , 440 pp. 13,5 x 21 cm 22,50 Jean-Jacques Rousseau Anneke Brassinga In autumn, Boom Publishers and Lannoo Campus will jointly present a new series of introductions to influential thinkers: Profielen. Each year, four new little volumes will be added to this series. Each title provides the essence of a philosopher s thought in about 100 pages for a philosophically untrained audience. The reader learns why the philosophers in question are important and also becomes motivated to actually read them , 100 pp. 14,90 Marc De Kesel Žižek , 100 pp. 14,90 Machiel Karskens Foucault Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

8 Basisboeken Basic Books Mens en mensenrechten Man and Human Rights Onenigheid en gemeenschap Disagreement and Community De nieuwe Duitse filosofie New German Philosophy pp. 34,50 Thomas Mertens pp. 29,50 Marin Terpstra Robin Celikates, René Gabriëls, Johan Hartle, Pieter Lemmens & Thijs Lijster (red.) pp. 34,95 > Basisboeken zijn complete inleidingen in de verschillende filosofische disciplines, geschreven door absolute specialisten. De boeken zijn zeer geschikt voor studenten, maar zeker ook toegankelijk voor het algemene publiek. In verschijnen onder andere basisboeken politieke filosofie en rechtsfilosofie. Ook staat een overzichtswerk van de nieuwe Duitse filosofie op stapel en zal het basisboek bedrijfsethiek de reeks een meer praktijkgerichte invalshoek geven. Basisboeken are comprehensive introductions to various philosophical disciplines written by absolute experts. The books are perfect for students, but certainly also suitable for the general public. Basic books on political philosophy and philosophy of law will appear in Moreover, a survey on new German philosophy is in the pipeline. A Basic Book on business ethics is going to give the series a more practical twist. Te verschijnen basisboeken in -2013: Politieke filosofie () Rechtsfilosofie () De nieuwe Duitse filosofie () Bedrijfsethiek (2013) Organisatiefilosofie (2013) Metafysica (2014) Antieke en middeleeuwse filosofie (2014) Mens en mensenrechten biedt een unieke en complete inleiding in de filosofie van het recht. In een heldere stijl bespreekt Thomas Mertens aan de hand van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de voornaamste vraagstukken, stromingen en denkers in deze rijke wijsgerige traditie. Ook bevat dit basisboek diverse tekst fragmenten van de voornaamste denkers in het vakgebied. Het boek is daarmee bij uitstek geschikt voor studenten in het wo en hbo. Mens en mensenrechten offers a unique and comprehensive introduction to the philosophy of law. In a lucid style, Thomas Mertens uses the Universal Declaration of Human Rights as a point of departure in his discussion of the main issues, currents and scholars of this rich philosophical tradition. This basic book also contains various text fragments of the principal scholars of the philosophy of law. Politiek ontstaat op het moment dat de mens tracht een gemeenschap te vormen ondanks de onenigheid met de medemens. Dat is het uitgangspunt in deze toegankelijk geschreven inleiding in de politieke filosofie. In een systematisch en een historisch deel behandelt Marin Terpstra de voornaamste filosofische antwoorden op deze spanning. Het boek eindigt met een plaatsbepaling van de politieke filosofie anno nu, geschreven door diverse kenners. Politics come into existence at the moment that men try to form a community despite their disagreement with their fellow men. That is the starting point of this very accessible introduction to political philosophy. Marin Terpstra dis cusses the main philosophical answers to this tension in a systematic and a historical part. The book closes with a positioning of political philosophy in the present, written by various experts. Basic Books to be published in -2013: Political Philosophy () Philosophy of Law () New German Philosophy () Business Ethics (2013) Philosophy of Organisation (2013) Metaphysics (2014) Ancient and Medieval Philosophy (2014) De nieuwe Duitse filosofie is het complement van het eerder bij Uitgeverij Boom verschenen De nieuwe Franse filosofie. Dit boek zet voor de komende jaren de relevante Duitstalige filosofen op een rij. De lezer maakt kennis met grote namen als Jürgen Habermas en Peter Sloterdijk, maar vooral ook met hun bij het Nederlandse publiek veelal minder bekende opvolgers. De hoofdstukken zijn toegankelijk geschreven door Nederlandse en Vlaamse kenners van de betreffende filosofen. De nieuwe Duitse filosofie complements the De nieuwe Franse filosofie [New French Philosophy] volume that has previously been published by Boom Publishers. This book parades German philosophers who are relevant for the coming years. The reader is introduced to great names such as Jürgen Habermas and Peter Sloterdijk, and, even more importantly, to their followers, who are often little known among the Dutch public. Dutch and Flemish experts on the philosophers in question present them in chapters that are written in an accessible style Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

9 Nieuw Nederlandstalig werk New Dutch-language books Auschwitz mon amour Auschwitz mon amour ,5 x 21 cm 248 pp. 24,50 Marc De Kesel Goudmijn van het denken Goldmines of Thought pp. 26,90 Marli Huijer & Frank Meester Mondiale rechtvaardigheid Global Justice Ronald Tinnevelt & Thomas Mertens pp. 17,50 > Niet alleen geeft Uitgeverij Boom prestigieuze vertalingen uit van grote filosofische werken, ze bouwt ook sinds de jaren zeventig aan een rijk fonds met boeken van Nederlandse en Vlaamse filosofen. De laatste jaren had het fonds filosofie onder andere succes met Wat een onzin! van Herman de Regt en Hans Dooremalen, Het geniale dier van René ten Bos en Goden breken van Marc De Kesel. Ook in staan diverse titels gepland. Op de volgende pagina s een kleine greep uit het programma. In addition to its prestigious translations of major philosophical works, Boom Publishers has developed a rich programme of books by Dutch and Flemish philosophers since the 1970s. In recent years, the Philosophy list has been very successful with titles such as Wat een onzin! [Nonsense!] by Herman de Regt and Hans Dooremalen, Het geniale dier [The genius of the animal] by René ten Bos and Goden breken [Breaking Gods] by Marc De Kesel. Various other titles are planned for The following pages offer a small selection of this programme. Auschwitz mon amour is het nieuwe boek van de Vlaamse filosoof Marc De Kesel. Van hem verscheen in 2010 het veelbesproken en succesvolle Goden breken. Essays over monotheïsme. In zijn nieuwe studie stelt De Kesel een heel gevoelige kwestie aan de orde: de Holocaust, die ons, ook meer dan 65 jaar na dato, nog altijd zwaar op de maag ligt. Het extreme geweld tegen de joden en meer algemeen: tegen het vreemde ervaren we als iets onwerkelijks, maar tevens als iets wat heel dicht bij ons staat. Auschwitz mon amour is Boom s new book by Flemish philosopher Marc De Kesel. His much-discussed and successful Goden breken. Essays over monotheïsme [Breaking Gods. Essays on Monotheism] appeared in In his new study, De Kesel discusses a very sensitive subject. Even after more than 65 years, The Holocaust remains hard to bear. We experience the extreme violence against the Jews and more generally: against the unknown as something unreal, which is, nevertheless, close to us. Wat heeft John Stuart Mill ons te zeggen over de wekelijkse afdelingsvergadering? Kunnen we van Michel Foucault tips verwachten over de omgang met machtsverhoudingen op de werkvloer? En zou Charles Darwin ons kunnen leren wat het begrip duurzaamheid betekent? Al deze vragen en meer worden beantwoord in Goudmijn van het denken. In dit boek plaatsen Marli Huijer en Frank Meester de filosofie midden in de beroepspraktijk. What can John Stuart Mill tell us about the weekly department meetings? Can Michael Foucault give good advice on how to deal with the power relations at the office? And could Charles Darwin teach us the meaning of the term sustainability? All these questions and more are answered in Goudmijn van het denken. In this book Marli Huijer and Frank Meester put philosophy at the core of professional practice. In Mondiale rechtvaardigheid geven Ronald Tinnevelt en Thomas Mertens een helder overzicht van de verschillende filosofische reacties op armoede en lijden. Zo behandelen zij liefdadigheid: is dat een morele plicht of is het iets wat we zelf kunnen uitmaken? Ook gaan zij dieper in op de vraag wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de armoede in de wereld. Dit boek is voorgeschreven stof bij het eindexamen filosofie voor de havo. In Mondiale rechtvaardigheid, Ronald Tinnevelt and Thomas Mertens present a clear survey of the various philosophical reactions to poverty and suffering. They discuss, for instance, philanthropy: Is it a moral obligation or something we can decide ourselves? The question of who is actually responsible for poverty around the globe is also addressed in depth. This book is required reading at Dutch secondary schools for the final exam in philosophy from 2015 to Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

10 Dat had je gedacht! You Thought So! Het snapgevoel The Aha-Feeling De filosofie twittercanon The Philosophical Twitter Canon Spelen met ideeën Playing with Ideas pp. 18,90 Marc Slors Hans Dooremalen & Herman de Regt pp. 19, pp. 12,50 Leon Heuts & Herman de Regt Jos Kessels pp. 32,50 E-book De laatste jaren is er veel gedebatteerd over de vraag of de hersenwetenschappen wel of niet het failliet van de vrije wil hebben aangetoond. Ondanks al het argumentatieve tumult blijft een duidelijk antwoord uit. Marc Slors levert een lucide bijdrage aan deze discussie. In Dat had je gedacht! laat hij zien dat het neuroonderzoek minder radicaal is dan wij vaak denken. Het verandert weliswaar onze kijk op het bewustzijn, maar zegt zo goed als niets over de vrije wil. There has been a lot of debate on whether neurosciences have (or have not) demonstrated the end of free will in recent years. Despite all argumentative upheaval, a clear answer remains yet to be given. Marc Slors makes a cogent contribution to this issue. He demonstrates in Dat had je gedacht! that brain research is less radical than we often think. Although it changes the perception of our consciousness, it actually says little on free will. Het snapgevoel gaat over het verschil tussen kennis en het gevoel van kennis. Soms hebben wij het gevoel dat wij weten hoe iets zit, terwijl wij niet doorhebben dat dit snapgevoel een illusie is. Herman de Regt en Hans Dooremalen ontleden dit fenomeen filosofisch, evolutionair en psychologisch. Ze laten zien dat wij er gevoelsmatig vaker naast zitten dan wij denken. Ontkomen aan het snapgevoel is moeilijk, maar een taak die wij onverschrokken op ons moeten nemen. Het snapgevoel is about the difference between actually knowing something and having the feeling of knowing it. Sometimes we have a hunch of understanding how something works and do not realize that this Aha-feeling is an illusion. Herman de Regt and Hans Dooremalen dismantle this phenomenon from philosophical, evolutionary and psychological points of view. They demonstrate that we get it wrong more often than we think when we trust our intuition. Although it is difficult to escape the Aha-feeling, it is a challenge to be tackled with courage. Het vluchtige gecombineerd met het diepzinnigste, het nieuwe met het oude. Dat had Leon Heuts voor ogen toen hij zich voornam, beginnende bij Plato, de kern van het denken van de grootste filosofen te vatten in de 140 tekens van één tweet. Samen met Herman de Regt presenteerde hij deze tweets, steeds voorzien van een korte uitleg, in diverse columns in NRC Handelsblad. De filosofie twittercanon presenteert deze en meer stukken in een handzaam boekje dat uitnodigt tot meedoen. The ephemeral combined with the profound; the new with the old. This is what Leon Heuts had envisioned when he resolved to capture the essence of the thought of the world s greatest philosophers in the 140 characters of a single tweet, starting with Plato. Together with Herman de Regt, he presented these tweets complemented with a short explanation in different columns in the newspaper NRC Handelsblad. The philosophical twitter canon presents these and other pieces in a convenient little book that invites you to join in. De mooiste gesprekken zijn filosofische gesprekken. Zij komen voort uit verwondering en roepen verwondering op. Ze verbinden mensen in een onderzoek naar zichzelf en de wereld. In Spelen met ideeën laat Jos Kessels de lezer op originele wijze kennismaken met de rijkdom van het filosofische gesprek en leert hij de lezer zelf zo n gesprek te voeren en op zoek te gaan naar de idee achter onze veelheid aan ervaringen. The best conversations are philosophical debates. They arise from wonderment and lead to wonder. They connect people in an investigation of themselves and the world. In Spelen met ideeën, Jos Kessels offers the reader an original introduction to the wealth of philosophical conversations and teaches them to lead such exchanges. He instructs the reader to look for the idea behind the magnitude of our experiences Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

11 Naast een uitgebreide zoekfunctionaliteit zijn sleutelbegrippen in de teksten in de Filosofiebank gekoppeld aan een verhelderende uitleg. De gebruiker heeft zo tijdens het lezen altijd een encyclopedie van de filosofie beschikbaar. Ook wordt het veel makkelijker filosofen te vergelijken. Mill dacht over vrijheid, maar Kant ook. Met de intuïtieve zoekmogelijkheden heeft men zo de relevante passages bij de hand. De Filosofiebank maakt een totaal nieuwe ervaring van de filosofie mogelijk. Filosofiebank Vanaf de jaren 70 publiceerde Uitgeverij Boom minstens bladzijden filosofie. Sommige van deze teksten zijn nog leverbaar, andere zijn alleen antiquarisch nog te verkrijgen. In 2010 begon het fonds filosofie aan een voor Nederland uniek project: de ontwikkeling van de Filosofiebank. Deze digitale databank maakt leverbare en niet meer leverbare titels op termijn allemaal weer toegankelijk en bovendien integraal doorzoekbaar en vergelijkbaar. Beschikbaar vanaf najaar. Since the 1970s, Boom Publishers has published at least 50,000 pages of philosophy. Some of these texts are still available; others can only be obtained second hand. In 2010, the Philosophy list started a unique project in the Netherlands: the development of the Filosofiebank. This digital database will ultimately include both available titles and those that ceased to be available. All of them will become accessible and, moreover, completely searchable and comparable. Available from autumn. Next to its extensive search functionality, the Filosofiebank will provide a clear explanation to key terms in the texts. When reading, the user thus has constant access to an encyclopaedia of philosophy. It will also be much easier to compare philosophers. Mill thought about freedom and so did Kant. With the intuitive search options, relevant passages are at hand in no time. The Filosofiebank makes a totally new experience of philosophy possible Boom & filosofie /2013 Boom & filosofie /2013

12 Grote klassieken De menselijke conditie Het kunstwerk Verschil en herhaling Het civilisatieproces Lof der Zotheid De religie binnen de grenzen van de rede Fundering voor de metafysica van de zeden Of/Of Totaliteit en oneindigheid Fenomenologie van de waarneming pp. 45,90 Hannah Arendt C. Houwaard pp. 25,90 Walter Benjamin Henk Hoeks pp. 59,50 Gilles Deleuze Joost Beerten & Walter van der Star pp. 49,90 Norbert Elias Willem Kranendonk, Han Israëls e.a pp. 26,50 Desiderius Erasmus inleiding & annotatie Petty Bange pp. 34,50 Immanuel Kant Geert van Eekert, Walter van Herck & Willem Lemmens pp. 25,90 Immanuel Kant Thomas Mertens pp. 63,90 Søren Kierkegaard Jan Marquart Scholtz pp. 44,50 Emmanuel Levinas Theo de Boer & Chris Bremmers pp. 59,00 Maurice Merleau-Ponty Douwe Tiemersma & Rens Vlasblom De woorden en de dingen Geboorte van de kliniek Italiaanse reis Het beginsel van grond Dialectiek van de Verlichting Aldus sprak Zarathoestra Gedachten Het ressentiment in de moraal Dialogen Filosofische onderzoekingen pp. 47,50 Michel Foucault Walter van der Star pp. 29,90 Michel Foucault Peter Klinkenberg i.s.m. Henk Hoeks & Aukje van Rooden pp. 39,90 Johann Wolfgang von Goethe Wilfred Oranje pp. 22,00 Martin Heidegger Mark Wildschut pp. 39,90 Max Horkheimer & Theodor W. Adorno Michel van Nieuwstadt pp. 35,90 Friedrich Nietzsche Wilfred Oranje pp. 43,90 Blaise Pascal Frank de Graaff pp. 22,00 Max Scheler Willem Visser pp. 39,90 Lucius Annaeus Seneca Tjitte H. Janssen pp. 38,50 Ludwig Wittgenstein Maarten Derksen & Sybe Terwee Boom & filosofie 20 /2013 Boom & filosofie 21 /2013

13 Kleine klassieken Bibliotheek Descartes Lachen Twee opvattingen van vrijheid Zakboekje Het schone De oorsprong van het kunstwerk Magie en emotie De kunst van het gelijk krijgen De kunst om gelukkig te zijn Regels om richting te geven aan het verstand De wereld - De mens E-book E-book E-book met preeg 136 pp. Henri Bergson Eric de Marez Oyens met preeg 116 pp. Isaiah Berlin Tine Ausma met preeg 88 pp. Epictetus Hein van Dolen & Charles Hupperts met preeg Hans-Georg Gadamer Willem Dijkhuis met preeg Martin Heidegger Mark Wildschut met preeg. Jean-Paul Sartre Louis Tas & Henk Bouman met preeg. 88 pp. Arthur Schopenhauer Cyril Lansink met preeg. 102 pp. Arthur Schopenhauer Cyril Lansink x 20 cm 352 pp. 24,50 René Descartes Rudolf Rasch & Corinna Vermeulen x 20 cm 280 pp. 24,50 René Descartes Jeanne Holierhoek Ironie Leidraad voor het verstand De tragiek van de goden Over de vriendschap Over waarheid en leugen Gelukkig leven Ik geloof dat ik geloof Intolerantie Over de methode Essays met preeg 120 pp. Søren Kierkegaard Willem Breeuwer met preeg 110 pp. John Locke Ilonka de Lange met preeg. Lucianus van Samosata Tjitte H. Janssen met preeg 110 pp. Michel de Montaigne Frank de Graaff met preeg 132 pp. Friedrich Nietzsche Tine Ausma met preeg Lucius Annaeus Seneca Tjitte H. Janssen met preeg Gianni Vattimo Liliana Jansen-Bella met preeg 109 pp. Slavoj Žižek Jan Willem Reitsma x 20 cm 572 pp. 39,90 René Descartes Jeanne Holierhoek Boom & filosofie 22 /2013 Boom & filosofie 23 /2013

14 Basisboeken Vertaalde filosofie Erfenissen van de verlichting Exploring Humans De nieuwe Franse filosofie Homo Sacer Totalitarisme Sporen Breekbare vrijheid De moed tot waarheid Religie in de democratie Geloven en weten pp. 34,50 René Boomkens pp. 37,00 Hans Dooremalen, Herman de Regt, Maurice Schouten pp. 32,50 Bram Ieven, Aukje van Rooden, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen pp. 26,90 Giorgio Agamben Ineke van der Burg pp. 25,00 Hannah Arendt Remi Peeters & Dirk de Schutter x 21 cm 184 pp. 23,00 Jacques Derrida Ger Groot x 21 cm 272 pp. 27,50 Michel Foucault Henk Manschot & Laurens ten Kate pp. 29,90 Michel Foucault Ineke van der Burg ,5 x 22 cm 144 pp. 20,90 Marcel Gauchet Joost Beerten pp. 22,90 Jürgen Habermas Frank Rebel & Hans de Vries Denken, ontwerpen, maken Argumentatie en formele structuur Deleuze compendium Politiek in donkere tijden Taal en mythe Filosofie van de objectieve geest Zijn en tijd Leviathan Traktaat over de menselijke natuur Wat te doen met ons brein? pp. 43,50 Maarten Verkerk, Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Marc de Vries pp. 59,50 Willem de Jong pp. 24,90 Ed Romein, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen pp. 15,00 Hannah Arendt Remi Peeters & Dirk de Schutter x 23 cm 208 pp. 22,50 Ernst Cassirer Stefan van Erp & Huub Stegeman pp. 34,00 Georg Wilhelm Friedrich Hegel Bart Labuschagne ,5 x 22 cm 560 pp. 37,50 Martin Heidegger Mark Wildschut pp. 54,90 Thomas Hobbes Wessel Krul pp. 34,90 David Hume Frits van Holthoon pp. 19,95 Catherine Malabou Jeanne Holierhoek Boom & filosofie 24 /2013 Boom & filosofie 25 /2013

15 Kritiek van de zuivere rede Kritiek van de praktische rede Kritiek van het oordeelsvermogen Compromissen en rotte compromissen Herinnering Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7 Wat liefde weet Het begrip politiek De mens als werk in uitvoering De hartslag van de wereld pp. 49,00 Immanuel Kant Jabik Veenbaas & Willem Visser pp. 25,90 Immanuel Kant Jabik Veenbaas & Willem Visser pp. 42,90 Immanuel Kant Jabik Veenbaas & Willem Visser pp. 23,00 Avishai Margalit Ronald Kuil x 23 cm 176 pp. 22,90 Avishai Margalit Ineke van der Burg pp. 148,80 Friedrich Nietzsche x 20 cm 232 pp. 29,90 Martha Nussbaum Frans van Zetten pp. 25,90 Carl Schmitt George Kwaad & Bert Kerkhof x 24 cm 120 pp. 12,90 Richard Sennett Ineke van der Burg pp. 22,90 Alain Finkielkraut & Peter Sloterdijk Walter van der Star Het Kapitaal De wereld waarnemen Over de geest van de wetten De indringer Het kwaad denken Het kristalpaleis Regels voor het mensenpark Woede en tijd Het heilig vuur Sferen Schuim x 22,5 cm 752 pp. 35,90 Karl Marx Isaac Lipschits & Hans Driessen pp. 18,90 Maurice Merleau-Ponty Jenny Slatman pp. 54,50 Ook in Charles de Montesquieu Jeanne Holierhoek pp. 18,50 Jean-Luc Nancy Joost de Bloois, m.m.v. Ignaas Devisch pp. 24,90 Susan Neiman Walter van der Star ,5 x 22 cm 304 pp. 25,00 Peter Sloterdijk Hans Driessen pp. 24,00 Peter Sloterdijk Angela Adriaansz, Paul Beers & Hans Dijkhuis pp. 21,50 Peter Sloterdijk Hans Driessen ,5 x 22 cm 160 pp. 23,50 Peter Sloterdijk Frans van Zetten ,5 x 22 cm 693 pp. 49,00 Peter Sloterdijk Hans Driessen Boom & filosofie 26 /2013 Boom & filosofie 27 /2013

16 Sferen Bellen en globes Filosofische temperamenten Je moet je leven veranderen Boom klassiek Uitgelezen Nederlandse en Vlaamse filosofie Het menselijk inzicht De structuur van wetenschappelijke revoluties De groei van kennis Het maatschappelijk verdrag De uitgelezen Hume Reframing Kant s kritiek van de zuivere rede E-book ,5 x 22 cm 952 pp. 59,00 Peter Sloterdijk Hans Driessen pp. 17,50 Peter Sloterdijk Mark Wildschut x 24 cm 512 pp. 39,90 Peter Sloterdijk Hans Driessen pp. 20,90 David Hume J. Kuin pp. 25,90 Thomas Kuhn Bastiaan Willink pp. 26,90 Karl Popper Zeno Swijtink pp. 20,90 Jean-Jacques Rousseau S. van den Braak & G. van Roermund ,5 x 21,5 cm 392 pp. 14,50 Patricia de Martelaere pp. 24,50 Karim Benammar ,5 x 21 cm 160 pp. 15,50 Karin de Boer Welkom in de woestijn van de werkelijkheid Geweld Eerst als tragedie, dan als klucht Over vrijheid Waarheid en cultuur Vertoog over de ongelijkheid De uitgelezen Plato Het geweld van laatste woorden Want de plaats waarop je staat is heilige grond pp. 18,90 Slavoj Žižek Ineke van der Burg x 23 cm 224 pp. 23,95 Slavoj Žižek Ineke van der Burg x 23 cm 240 pp. 24,95 Slavoj Žižek Ineke van der Burg pp. 19,90 John Stuart Mill Wessel Krul pp. 20,50 Friedrich Nietzsche Tine Ausma Boom & filosofie 28 /2013 Boom & filosofie 29 / pp. 20,90 Jean-Jacques Rousseau Wilfried Uitterhoeve ,5 x 21,5 cm 286 pp. 14,50 Jos Decorte pp. 34,90 Paulus van Bortel pp. 15,90 Erik Borgman

17 Rationele engelen Modes in management Het geniale dier Stilte, geste, stem De machtige filosoof Vier ongemakkelijke filosofen De ander in ons Een Engelsman in Frankrijk Een dialoog over David Hume U bevindt zich hier E-book ,5 x 21 cm 250 pp. 24,90 René ten Bos ,5 x 21 cm 224 pp. 39,90 René ten Bos Jan-Willem Reitsma x 24 cm 304 pp. 25,90 René ten Bos pp. 17,50 René ten Bos x 24 cm 464 pp. 24,90 Hans Dijkhuis pp. 39,50 Ger Groot pp. 27,70 France Guwy x 24 cm 320 pp. 26,60 Cor Hermans ,5 x 21 cm 224 pp. 17,90 Frits van Holthoon pp. 18,90 Marcel ten Hooven Monarchia De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken De gelukkigste illusies Het krediet van het credo Twee zielen Ludwig Wittgenstein Goden breken Geluk en wijsheid voor beginners Socrates op de markt De jacht op een idee x 24 cm 336 pp. 22,50 Hans Dijkhuis pp. 19,90 René Gabriëls (redactie) pp. 19,50 Ger Groot pp. 21,50 Ger Groot pp. 19,50 Ger Groot pp. 20,40 Bert Keizer x 24 cm 240 pp. 22,50 Marc De Kesel pp. 13,90 Jos Kessels E-book pp. 32,50 Jos Kessels pp. 29,90 Jos Kessels Boom & filosofie 30 /2013 Boom & filosofie 31 /2013

18 Vrije ruimte Vrije ruimte praktijkboek Free space Het poëtisch argument In gesprek over goede zorg Wat een hufter! Democratie als cultus Deugdelijk leven Welkom in Youtopia Als in een donkere spiegel pp. 46,90 Jos Kessels E-book pp. 28,90 Jos Kessels pp. 34,50 Jos Kessels pp. 36,90 Jos Kessels pp. 27,50 Henk Manschot & Hans van Dartel pp. 18,50 Bas van Stokkom x 24 cm 284 pp. 19,95 Marin Terpstra pp. 20,40 Paul van Tongeren x 23 cm 168 pp. Menno van der Veen x pp. 42,50 Frank Vande Veire E-book De ontdekking van het weten Wat een onzin! Stof tot denken Spiritualiteit begrijpen Geesten De verwaarlozing van het zijnde Tijd van onbehagen Geweten onder schot Lof der zichtbaarheid De druk van de beleving x 24 cm 384 pp. 35,90 Chunglin Kwa pp. 19,95 Hans Dooremalen & Herman de Regt pp. 23,75 Hans Dooremalen, Herman de Regt, Maurice Schouten pp. 17,50 Angela Roothaan x 21 cm 196 pp. 18,50 Angela Roothaan ,5 x 24 cm 590 pp. 59,20 Ad Verbrugge pp. 21,00 Ad Verbrugge pp. 18,00 Désirée Verweij pp. 19,50 Rudi Visker Paperback 400 pp. 39,90 Gerard Visser Boom & filosofie 32 /2013 Boom & filosofie 33 /2013

19 Naslagwerken/studieboeken Het oog in de storm Gelatenheid Ethiek in de kliniek 25 eeuwen westerse filosofie 25 eeuwen oosterse filosofie Wat heet wetenschap Woorden & daden Het oog in de storm Handboek 1 Het oog in de storm Handboek 2 Het oog in de storm Docentendossier pp. 26,20 Gerard Visser pp. 27,50 Guy Widdershoven pp. 36,50 Jan Bor & Karel van der Leeuw pp. 36,50 Jan Bor & Laurens Landeweerd (redactie) pp. 37,50 A.F. Chalmers R. van den Boorn pp. 33,90 Annet van Melle & Peter van Zilfhout (redactie) pp. 21 x 27 cm 19,00 Ellen Geerlings pp. 21 x 27 cm 19,00 Ellen Geerlings cd-rom 41,50 Ellen Geerlings Spinoza s inleiding tot de filosofie Kernthema s van de filosofie Encyclopedie van de filosofie Het verschijnsel wetenschap Taal en betekenis Het oog in de storm Werkboek HAVO Het oog in de storm Werkboek VWO pp. 37,50 Theo Zweerman pp. 37,90 Martin van Hees, Else de Jonge, Lodi Nauta (redactie) pp. 39,50 Laurens ten Kate, Rebekka Bremmer, Eelke Warrink (redactie) x 23 cm 248 pp. 30,00 Herman Koningsveld ,5 x 21 cm 320 pp. 37,50 Martin Stokhof pp. 21 x 27 cm 13,50 Ellen Geerlings pp. 21 x 27 cm 13,50 Ellen Geerlings Boom & filosofie 34 /2013 Boom & filosofie 35 /2013

20 Wijsgerig Perspectief Vanaf 2013 verschijnt het tijdschrift Wijsgerig Perspectief uitsluitend nog online. Het tijdschrift biedt nog steeds kwalitatief hoogstaande en toegankelijke filosofische reflectie op maatschappij en wetenschap, maar maakt daarbij gebruik van alle mogelijkheden die het internet biedt. As of 2013, Wijsgerig Perspectief [Philosophical Perspectives] will appear exclusively as an online journal. Wijsgierig Perspectief will continue to present high-quality philosophical reflections on society and science, making excellent use of all opportunities the internet offers. Wijsgerig Perspectief Verschijnt 4 keer per jaar Gemiddelde omvang 56 pagina s ISSN Register van auteurs Adorno, Theodor W. 20 Agamben, Giorgio 24 Arendt, Hannah 20, 24 Benjamin, Walter 20 Benammar, Karim 29 Bergson, Henri 22 Berlin, Isaiah 22 Boer, Karin de 29 Boomkens, René 24 Bor, Jan 34 Borgman, Erik 29 Bortel, Paulus van Bos, René ten 30 Cassirer, Ernst 24 Celikates, Robin 13 Chalmers, Alan 34 Dartel, Hans van 32 Decorte, Jos 29 Deleuze, Gilles 20 Derrida, Jacques 8, 25 Descartes, René 7, 23 Dijkhuis, Hans 30 Durkheim, Emile 8 De Kesel, Marc 11, 14, 31 Dooremalen, Hans 16, 24, 32 Epictetus 22 Elias, Norbert 20 Erasmus, Desiderius 20 Finkielkraut, Alain 27 Foucault, Michel 20, 25 Freud, Sigmund 9 Gabriëls, René 13, 30 Gadamer, Hans-Georg 22 Gauchet, Marcel 25 Geerlings, Ellen 35 Groot, Ger 30, 31 Goethe, Johann Wolfgang von 20 Guwy, France 31 Habermas, Jürgen 25 Hartle, Johan 13 Hees, Martin van 34 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 4, 9, 25 Heidegger, Martin 20, 22, 25 Hermans, Cor 31 Heuts, Leon 17 Hobbes, Thomas 25 Holthoon, Frits van 31 Hoogland, Jan 24 Hooven, Marcel ten 31 Horkheimer, Max 20 Huijer, Marli 15 Hume, David 25, 28, 29 Ieven, Bram 24 Jong, Willem de 24 Jonge, Else de 34 Kant, Immanuel 8, 21, 26 Karskens, Machiel 11 Keizer, Bert 31 Kessels, Jos 17, 31, 32 Kierkegaard, Søren 21, 22 Kołakowski, Leszek 9 Koningsveld, Herman 34 Kuhn, Thomas 28 Kwa, Chunglin 32 Landeweerd, Laurens 34 Leeuw, Karel van der 34 Lemmens, Pieter 13 Levinas, Emmanuel 21 Locke, John 22 Lucianus 22 Lijster, Thijs 13 Malabou, Catherine 25 Manschot, Henk 32 Margalit, Avishai 26 Marx, Karl 26 Martelaere, Patricia de 29 Meester, Frank 15 Melle, Annet van 35 Merleau-Ponty, Maurice 8, 21 Mertens, Thomas 12, 15 Mill, John Stuart 28 Montaigne, Michel de 9, 22 Montesquieu, Charles de 26 Nancy, Jean-Luc 26 Nauta, Lodi 34 Neiman, Susan 26 Nietzsche, Friedrich 21, 22, 27, 28 Nussbaum, Martha 27 Pascal, Blaise 21 Popper, Karl 29 Regt, Herman de 16, 17, 24, 32 Romein, Ed 24 Rooden, Aukje van 24 Roothaan, Angela 32 Rousseau, Jean-Jacques 10, 29 Samosata, Lucianus van 22 Sartre, Jean-Paul 6, 23 Scheler, Max 21 Schmitt, Carl 27 Schopenhauer, Arthur 10, 23 Schouten, Maurice 24, 32 Schuilenburg, Marc 24 Seneca, Lucius Annaeus 21, 23 Sennett, Richard 27 Serres, Michel 6 Slors, Marc 16 Sloterdijk, Peter 9, 27, 28 Spinoza, Benedictus de 5 Stoep, Jan van der 24 Stokhof, Martin 35 Stokkom, Bas van 33 Terpstra, Marin 13, 33 Tinnevelt, Ronald 15 Tongeren, Paul van 33 Tuinen, Sjoerd van 24 Vande Veire, Frank 33 Vattimo, Gianni 23 Veen, Menno van der 33 Verbrugge, Ad 33 Verkerk, Maarten 24 Verweij, Désirée 33 Visker, Rudi 33 Visser, Gerard 33, 34 Vries, Marc de 24 Weber, Max 5 Widdershoven, Guy 34 Wittgenstein, Ludwig 9, 21 Zilfhout, Peter van 35 Žižek, Slavoj 23, 28 Zweerman, Theo 34 Boom & filosofie 36 /2013 Boom & filosofie 37 /2013

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13

INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13 INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13 HOOFDSTUK 1. Op zoek naar een stabiele werkelijkheid. De Oudheid (6 de eeuw v.c. 6 de eeuw n.c.) 25 1. Het ontstaan

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Ruimte Scheppen. Filosofie, Fontys en het hbo. Redactie: Peter van Zilfhout Charles Vergeer Niek Wiskerke. Fontys Hogescholen Lectoraat Filosofie

Ruimte Scheppen. Filosofie, Fontys en het hbo. Redactie: Peter van Zilfhout Charles Vergeer Niek Wiskerke. Fontys Hogescholen Lectoraat Filosofie Ruimte Scheppen Filosofie, Fontys en het hbo Redactie: Peter van Zilfhout Charles Vergeer Niek Wiskerke Fontys Hogescholen Lectoraat Filosofie bw ruimte scheppen 22-1-2010.indd 3 22-1-10 10:48 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake 2 The ceramic sculptures together with images designed by Royal Delft make the apple of the Royal Blue Collection a true piece of art. The Royal Blue Collection displays a rich tradition in a contemporary

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

boom filosofie sun

boom filosofie sun 2005 2006 boom filosofie sun inhoud Vooraf 3 moderne filosofie 4 geschiedenis van de filosofie 14 grote kl assieken 18 ethiek 25 onderwijs, filosofie & praktijk 30 tijdschriften 37 in voorbereiding 40

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

TAALFILOSOFIE. Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers

TAALFILOSOFIE. Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers TAALFILOSOFIE Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers WAT IS TAALFILOSOFIE? De plaats van taalfilosofie in de wijsbegeerte INLEIDING METAFYSICA ETHIEK LOGICA LOGICA I termen II oordelen III redeneringen

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Dagverhaal Van Eene Reis Naar Paramaribo En Verdere Omstreken In De Kolonie Suriname - Primary Source Edition (Dutch Edition) By Gaspard Philippe

Dagverhaal Van Eene Reis Naar Paramaribo En Verdere Omstreken In De Kolonie Suriname - Primary Source Edition (Dutch Edition) By Gaspard Philippe Dagverhaal Van Eene Reis Naar Paramaribo En Verdere Omstreken In De Kolonie Suriname - Primary Source Edition (Dutch Edition) By Gaspard Philippe Charles Van Breugel All Medical Books: Suriname - Location:

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7 [5]

Inhoud. Inleiding 7 [5] Inhoud Inleiding 7 Plato (ca. 429 - ca. 347 v. Chr.) 11 Diogenes van Sinope (404-323 v. Chr.) 13 Aristoteles (384-322 v. Chr.) 17 Epicurus (341-270 v. Chr.) 19 Seneca (ca. 1 v. Chr. - 65 n. Chr.) 21 Plotinus

Nadere informatie

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Theo Thomassen Universiteit van Amsterdam - - Theo Thomassen, Universiteit van Amsterdam, Media Studies

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen

Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen If you are searching for a book by Ronald Geelen Dementiezorg in de praktijk, deel 1: Van Achterdocht

Nadere informatie

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake 2 The ceramic sculptures of Lisa Pappon for BULL & STEIN together with images designed by Royal Delft make the apple of the Royal Blue Collection a true piece of art. The Royal Blue Collection displays

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Magnalia Dei : Onderwijzing In De Christelijke Religie Naar Gereformeerde Belijdenis (Dutch Edition) By Herman Bavinck

Magnalia Dei : Onderwijzing In De Christelijke Religie Naar Gereformeerde Belijdenis (Dutch Edition) By Herman Bavinck Magnalia Dei : Onderwijzing In De Christelijke Religie Naar Gereformeerde Belijdenis (Dutch Edition) By Herman Bavinck Dutch: Magnalia Dei: Onderwijzing in de Christelijke religie naar gereformeerde belijdenis

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ==> Download: ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF - Are you searching for Zo Gaat Dat In Rusland Books? Now, you will be happy that at this time Zo Gaat Dat

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie