CZ 48. Gebruiksaanwijzing en Onderdelen Handboek. 48 Inch Consumer Z Grasopvangbak. Nederlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CZ 48. Gebruiksaanwijzing en Onderdelen Handboek. 48 Inch Consumer Z Grasopvangbak. Nederlands"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing en Onderdelen Handboek CZ Inch Consumer Z Grasopvangbak Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands

2 GEFELICITEERD met uw aankoop van een nieuwe grasopvangbak. De grasopvangbak is ontworpen, geconstrueerd en geproduceerd om u de grootst mogelijke betrouwbaarheid en prestaties te geven. Mocht u problemen ervaren die u niet eenvoudig op kunt lossen, verzoeken wij u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum/ afdeling. Daar heeft men competente, goed opgeleide monteurs en het juiste gereedschap om deze maaier te onderhouden of te repareren. Wij verzoeken u dit handboek goed door te lezen en te bewaren. De instructies stellen u in staat uw grasopvangbak juist in elkaar te zetten en te onderhouden. Hou altijd rekening met de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LET OP: Om het opruimen van afval te vereenvoudigen kunnen plastic vuilniszakken van 113,5 liter in plastic grascontainers worden gedaan. SYMBOOL PLAATJE LEER UW GRASOPVANGBAK KENNEN LEES DEZE BEDIENINGSHANDLEIDING EN DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT U UW GRASOPVANGBAK MONTEERT OF BEDIENT. Vergelijk de illustraties met de inhoud van de doos om u bekend te maken met de onderdelen voordat u start met de montage. Bestudeer de bedieningsinstructies en voorzorgsmaatregelen omwille van de veiligheid zorgvuldig om te zorgen voor het juist functioneren van uw grasopvangbak en letsel aan uzelf en anderen te voorkomen. Bewaar dit handboek om later nog eens terug te kunnen lezen. WAARSCHUWING Het bedienen van een maaier kan ertoe leiden dat vreemde voorwerpen in de ogen geslingerd kunnen worden, wat kan leiden tot ernstig oogletsel. Draag ALTIJD een veiligheidsbril of oogbescherming voordat u uw maaier start en tijdens het maaien. We raden aan een veiligheidsmasker met breed blikveld over de bril of standaard veiligheidsbril te dragen. Waarschuwing Bedien de maaier NIET wanneer de uitworp niet aan de opvangcontainer is vastgemaakt. INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INHOUD VAN DOOS... 9 MONTAGE BEDIENING VERANTWOORDELIJKHEDEN KLANT OPSLAG ONDERDELEN Husqvarna. Alle rechten voorbehouden. Beatrice, NE.

3 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Veiligheidsinstructies Deze instructies zijn voor uw eigen veiligheid. Lees ze zorgvuldig door. Algemeen gebruik WAARSCHUWING! Dit symbool betekent dat belangrijke veiligheidsinstructies moeten worden benadrukt. Het betreft uw veiligheid. Lees alle instructies in deze bedieningshandleiding en op de machine voordat u de machine start. Zorg ervoor dat u alles begrijpt en de instructies ook opvolgt. Leer hoe u de machine en de hendels veilig moet gebruiken en hoe u snel kunt stoppen. Leer ook de veiligheidsplaatjes te herkennen. Laat de machine alleen gebruiken door volwassenen die het gebruik kennen. Zorg ervoor dat er niemand in de buurt van de machine is wanneer u de motor start, de aandrijving inschakelt of de machine laat lopen. Zorg ervoor dat dieren en mensen op veilige afstand van de machine blijven. Stop de machine indien iemand het werkgebied binnenkomt. Verwijder voorwerpen zoals stenen, speelgoed, staaldraad enz. die in de messen bekneld kunnen raken en kunnen worden weggeslingerd. Let op de uitworp en richt deze niet op iemand. Gebruik de machine niet zonder dat de uitworp geplaatst is. Stop de motor en vermijd het deze opnieuw te starten voor u de uitworp schoonmaakt. Denk erom dat de operator verantwoordelijk is voor gevaar of ongelukken. Neem nooit passagiers mee. De machine is alleen bedoeld voor gebruik door één persoon. Kijk altijd naar beneden en naar achteren voor en tijdens achteruitrijmanoeuvres. Blijf letten op grote en kleine obstakels. Ga langzamer rijden voordat u een bocht maakt. Zet de messen uit indien u niet maait. Lees de bedieningshandleiding voordat u de machine start Haal voor het maaien alle voorwerpen van het terrein Neem nooit passagiers mee

4 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Wees zorgvuldig wanneer u rond vaste voorwerpen rijdt, zodat de messen ze niet raken. Rij nooit over vreemde voorwerpen heen. Gebruik de machine alleen bij daglicht of andere goed verlichte omstandigheden. Houd de machine op veilige afstand van gaten of andere onregelmatigheden in de grond. Let op andere mogelijke risico s. Gebruik de machine niet wanneer u moe bent, alcohol hebt gedronken, of wanneer u andere drugs of medicijnen gebruikt die uw zicht, beoordelingsvermogen of coördinatie kunnen beïnvloeden. Let op verkeer wanneer u vlakbij een weg werkt of deze oversteekt. Laat de machine nooit onbeheerd achter wanneer de motor loopt. Zet de messen altijd uit, trek de parkeerrem naar achteren, stop de motor en verwijder de startsleutel voor u de machine verlaat. Sta kinderen of andere personen die niet getraind zijn in het gebruik van de machine nooit toe deze te gebruiken of service uit te voeren. Plaatselijke regelgeving kan de leeftijd van de gebruiker bepalen. WAARSCHUWING! Uitlaatgassen van de motor en bepaalde voertuigonderdelen bevatten of stoten chemicaliën uit waarvan men denkt dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. De uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, wat een kleurloos, giftig gas is. Gebruik de machine niet in afgesloten ruimtes. Hou kinderen van het werkterrein weg WAARSCHUWING! Wanneer u de machine gebruikt, moet goedgekeurde persoonlijke beschermingsuitrusting worden gebruikt. Persoonlijk beschermingsuitrusting kan het risico van verwonding niet elimineren maar het zal de ernst van de verwonding verminderen wanneer een ongeluk plaatsvindt. Vraag uw dealer om hulp bij het kiezen van de juiste uitrusting. Zorg ervoor dat een EHBO-doos in de buurt is wanneer u de machine gebruikt. Gebruik de machine nooit wanneer u blootvoets bent. Draag altijd beschermende schoenen of laarzen, bij voorkeur met een stalen neus. Draag altijd een goedgekeurde beschermingsbril of een compleet vizier wanneer u iets monteert of rijdt. Draag nooit loszittende kleding die in bewegende delen vast kan komen zitten. 4 Persoonlijke beschermingsuitrusting

5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Op hellingen rijden Op hellingen rijden is een van de momenten waarop het risico het grootst is dat de bestuurder de controle verliest of dat de machine kantelt, hetgeen kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Alle hellingen vragen om extra voorzichtigheid. Wanneer u niet achteruit een helling op kunt of u voelt zich onzeker, maai de helling dan niet. Doe als volgt Verwijder voorwerpen zoals stenen, takken enz. Maai van boven naar beneden, nooit van zijkant naar zijkant. Gebruik de Rider nooit op terrein dat meer dan 10 helt. Vermijd starten en stoppen op een helling. Wanneer de banden gaan slippen, zet u de messen uit en u rijdt langzaam over de helling naar beneden. Rijd altijd gelijkmatig en langzaam op hellingen. Wijzig niet plotseling de snelheid of richting. Voorkom onnodige bochten op hellingen, en mocht het nodig zijn, draai dan langzaam stap voor stap naar beneden, indien mogelijk. Kijk uit voor en vermijd te rijden over greppels, gaten en bobbels. Op ongelijk terrein kan de machine makkelijker kantelen. Lang gras kan voorwerpen verbergen. Rij langzaam. Gebruik kleine bewegingen van de stuurhendels. Wees extra voorzichtig met aanvullende apparatuur, wat de stabiliteit van de machine kan wijzigen. Maai niet vlakbij bermen, sloten of dijken. De machine kan plotseling rondspinnen wanneer een wiel over de rand van een greppel of sloot komt of wanneer een rand inzakt. Maai geen nat gras. Het is glad en de banden kunnen grip verliezen zodat de machine uitglijdt. Probeer de machine te stabiliseren door een voet op de grond te zetten. Wanneer u het chassis schoonmaakt, mag de machine nooit vlakbij bermen of sloten worden gereden. Maai van boven naar beneden, nooit van zijkant naar zijkant Wees extra voorzichtig bij het rijden op hellingen

6 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Kinderen Ernstige ongelukken kunnen ontstaan wanneer u niet goed let op kinderen in de buurt van de machine. Kinderen worden vaak aangetrokken tot de machine en het maaiwerk. Ga er nooit vanuit dat kinderen op de plaats blijven waar u ze het laatst zag. Hou kinderen weg van het maaiterrein en onder streng toezicht van een andere volwassene. Hou er een oogje op en zet de machine uit wanneer kinderen het werkterrein binnenkomen. Kijk naar achteren en naar beneden of u kleine kinderen ziet, voor en tijdens een achteruitrijmanoeuvre. Sta kinderen nooit toe de machine te bedienen Sta nooit toe dat een kind met u mee rijdt. Ze kunnen vallen en zichzelf ernstig verwonden of het risicoloos manoeuvreren van de machine voorkomen. Sta kinderen nooit toe de machine te bedienen. Wees bijzonder oplettend in de buurt van hoeken, struiken, bomen en andere voorwerpen die uw zicht belemmeren. WAARSCHUWING! De motor mag niet worden gestart wanneer de vloerplaat van de bestuurder of een andere beschermende plaat van de aandrijfriem van het maaidek is verwijderd. Stop de motor. Voorkom dat de motor start door de startsleutel te verwijderen voordat u afstellingen maakt of onderhoud uitvoert. Vul de brandstoftank nooit binnenshuis bij. Brandstof en brandstofdampen zijn giftig en zeer brandbaar. Wees vooral voorzichtig wanneer u met brandstof werkt, omdat onoplettendheid kan leiden tot persoonlijk letsel of brand. Sla brandstof alleen op in vaten die voor dat doel zijn goedgekeurd. Verwijder nooit de brandstofdop en vul de brandstoftank nooit bij als de motor loopt. Vul de brandstoftank nooit binnenshuis bij

7 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Geef de motor tijd om af te koelen voordat u tankt. Niet roken. Vul geen brandstof bij in de buurt van vonken of open vuur. Wanneer lekkage optreedt in het brandstofsysteem, mag de motor niet worden gestart tot het probleem is opgelost. Sla de machine en de brandstof zo op dat er geen risico is voor brandstoflekkage of brandstofdampen die tot schade leiden. Controleer het brandstofpeil voor ieder gebruik en laat ruimte over zodat de brandstof kan uitzetten, want de hitte van de motor en de zon kunnen er anders voor zorgen dat de brandstof uitzet en overloopt. Voorkom overvullen. Wanneer u brandstof op de machine knoeit, moet u het gemorste opdrogen en wachten tot het is verdampt voordat u de motor start. Wanneer u brandstof op uw kleding heeft geknoeid, moet u andere kleding aantrekken. Laat de machine afkoelen voordat u iets gaat doen in de motorruimte. Wees zeer voorzichtig bij het hanteren van accuzuur. Zuur op de huid kan ernstige bijtende brandwonden veroorzaken. Wanneer u accuzuur op uw huid knoeit, moet u dit onmiddellijk met water afspoelen. Zuur in de ogen kan leiden tot blindheid, neem onmiddellijk contact op met een arts. Wees zorgvuldig wanneer u service aan de accu uitvoert. In de accu worden explosieve gassen gevormd. Voer nooit onderhoud aan de accu uit wanneer u rookt of vlakbij open vuur of vonken. De accu kan exploderen en ernstig letsel/schade veroorzaken. Zorg ervoor dat moeren en bouten, vooral de bevestigingsbouten voor de meshouders, goed vastgedraaid zijn en dat de apparatuur in goede staat verkeert. Breng geen wijzigingen aan de veiligheidsvoorzieningen aan. Controleer regelmatig om zeker te zijn dat alles juist functioneert. De machine mag niet worden gebruikt met kapotte of niet aangebrachte beschermplaten, beschermkappen, veiligheidsschakelaars of andere beschermende voorzieningen. Wijzig de instelling van de regelaars niet en voorkom dat de machine loopt met te hoge motorsnelheden. Wanneer de motor te snel loopt, loopt u het risico machinecomponenten te beschadigen. WAARSCHUWING! De motor, het uitlaatsysteem en de componenten van het hydraulisch systeem worden tijdens bedrijf zeer warm. Risico van brandwonden bij aanraking. WAARSCHUWING! De accu bevat lood en loodcomponenten, chemicaliën die worden beschouwd als veroorzakers van kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan de voortplantingsorganen. Was uw handen na het aanraken van de accu Rook niet wanneer u onderhoud uitvoert aan de accu. De accu kan exploderen en ernstig letsel/ schade veroorzaken. 7

8 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Gebruik de machine nooit binnenshuis of in ruimtes zonder goede ventilatie. De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een geurloos, giftig en dodelijk gas. Stop en inspecteer de apparatuur wanneer u over iets of tegen iets aanrijdt. Voer, indien nodig, een reparatie uit voor de start. Voer nooit afstellingen uit wanneer de motor loopt. De machine is getest en goedgekeurd, alleen in combinatie met de apparatuur die origineel is meegeleverd of is aanbevolen door de producent. De messen zijn scherp en kunnen sneden en gapende wonden veroorzaken. Wikkel de messen in of gebruik beschermende handschoenen wanneer u ze hanteert. Controleer regelmatig de functionaliteit van de parkeerrem. Stel af en voer service uit indien nodig. Het mulchmaaidek mag alleen worden gebruikt wanneer op bekend terrein een hogere kwaliteit maaien is gewenst. Verminder het risico op brand door gras, bladeren en ander vuil dat in de machine vast is komen te zitten, te verwijderen. Laat de machine afkoelen voor u hem in stalling zet. Transport De machine is zwaar en kan ernstig beknellingsletsel veroorzaken. Wees extra voorzichtig wanneer hij wordt geladen of gelost van een wagen of trailer. Gebruik een goedgekeurde aanhangwagen om de machine te vervoeren. Activeer de parkeerrem, zet de brandstoftoevoer uit en bevestig de machine met goedgekeurd bevestigingsmateriaal zoals banden, kettingen of touwen tijdens het vervoer. Controleer en volg plaatselijke verkeersregels voor u de machine over de weg rijdt of transporteert. Opvangbak Bedien de maaier NIET met een grasopvangbak, tenzij de voorgewichten zijn aangebracht. De onderdelen van de grasopvangbak staan bloot aan slijtage, beschadiging en achteruitgang, waardoor bewegende onderdelen bloot komen te liggen of voorwerpen weggeworpen kunnen worden. Controleer regelmatig de onderdelen en vervang ze, indien nodig, met 8 door de producent aanbevolen onderdelen. Gebruik de machine nooit in een gesloten ruimte Maak de machine regelmatig schoon BELANGRIJKE INFORMATIE De parkeerrem is niet voldoende om de machine tijdens transport op zijn plaats te houden. Zorg ervoor dat de machine goed aan het transportvoertuig is vastgemaakt. Rij de machine achteruit het transportvoertuig op om te voorkomen dat hij kantelt.

9 INHOUD VAN DOOS INSTRUCTIES VOOR UITPAKKEN Verwijder alle onderdelen en verpakkingsmateriaal uit de doos. Controleer de doos met de lijst. Vergewis u ervan dat alle onderdelen aanwezig zijn. BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR MONTAGE (2) 1/2" Sleutels (1) 9/16" Sleutel (1) 9/16" Dopsleutel INHOUD VAN DOOS: 3 - Containerbovenkanten 2 - Riemen 3 - Containeronderkanten 4 - Bouten, 3/8-16 x 4 1/2" 1 - Boventrechter 4 - Moeren 3/8-16, centerlock 1 - Ondertrechter 2 - Bouten, 5/16-18 x 1 1/4" 1 - Houder opvangbak 4 - Ringen 5/16, plat 1 - Kap 2 - Ringen, draag 2 - Voorgewichten 2 - Moeren, 5/16-18, nyloc IDENTIFICATIE ONDERDELEN KAP STORTZAK INDICATOR TRECHTERSLOT GRASOPVANGCONTAINERS BOVENTRECHTER ONDERTRECHTER BEVESTIGINGSRIEMEN ONDERTRECHTER LET OP: Wanneer in dit handboek sprake is van rechterhand (R.H.) en linkerhand (L.H.), gaat dit ervan uit dat u op de maaier zit op de plaats van de operator. VOORZICHTIG VOORDAT U DE GRASOPVANGBAK OP DE MAAIER MONTEERT: Moet u de parkeerrem aantrekken. De besturingshendels in de NEUTRAAL stand zetten. De startsleutel op OFF zetten en de sleutel verwijderen. Zorg ervoor dat de messen en alle bewegende onderdelen volledig zijn gestopt. Haal de bougie los en plaats de kabel zo, dat deze niet in contact met de bougie kan komen. 9

10 1 MONTAGE OPVANGSTEUN (Zie figuur 1A en 1B) 1. Verwijder de achterbeschermkap van de motor door de zes bouten te verwijderen waarmee de beschermkap aan het frame vastzit. 2. Bevestig de haak (onderdeelnr ) aan het frame door dezelfde gaten en dezelfde zes bouten te gebruiken waarmee de achterbeschermkap van de motor vastzat. *LET OP: Wanneer uw machine geen gaten of gleuven op het spatscherm heft, moet u deze uitmeten en boren voordat u verder gaat. MONTAGE 2 DE KAP OP DE STEUN MONTEREN (Zie figuur 2) LET OP: Om de montage te vergemakkelijken, is het prettig assistentie van een tweede persoon te krijgen om de kap op de maaier te bevestigen. 1. Plaats de kap op de grond achter de maaier zoals afgebeeld. 2. Til de kap op en draai deze om de steunen van de kap op gelijke hoogte met de draagbuizen te brengen. 3. Schuif de kap omlaag op de draagbuizen. BOUTEN MOTOR BESCHERMKAP SPATSCHERM 3/8" GAT* ACHTER BESCHERMKAP MOTOR 3/8" GAT* KAP MONTAGE STEUN BOUTEN MOTOR BESCHERMKAP FIGUUR 1A BOUTEN MOTOR BESCHERM- KAP 3. Gebruik de afgebeelde apparatuur, bevestig de boven armen van de haak aan het achterspatscherm van het frame. RING, 5/16 RING, SPECIAAL MOER, 5/16, NYLOC HAAK RING, 5/16 RING, 5/16 BOUT, 5/16-18 X 1 1/4 MOER, 5/16, NYLOC RING, SPECIAAL RING, 5/16 BOUT, 5/16-18 X 1 1/4 10 FIGUUR 1B FIGUUR 2

11 MONTAGE 3 IN ELKAAR ZETTEN CONTAINER (Zie figuur 3) 1. Plaats de onderste helft in de bovenste helft, zoals afgebeeld. 2. Plaats een voet in de onderste helft en til de bovenste helft op om bij de onderste helft te komen. 3. Druk de helften stevig op elkaar terwijl u de bovenkant optilt zodat deze op zijn plaats valt, zoals afgebeeld. BELANGRIJK: VOORDAT U DE LIPPEN VASTZET, MOETEN DE HAAKSGEWIJS GEBOGEN RANDEN VAN BEIDE HELFTEN ELKAAR OVERLAPPEN OM EEN AFDICHTING TE VORMEN ZOALS OP DE INZET TE ZIEN IS> ONDERSTE HELFT CONTAINER 4 BEVESTIGEN CONTAINER (Zie figuur 4) 1. Installeer eerst een container aan de linkerkant met de waarschuwing naar de buitenkant van de machine toe. Installeer een andere container op de middenpositie en een op de rechterpositie. LET OP: De rechter container moet de linker container altijd overlappen bij de middensteunen. 2. Doe de kap dicht en maak de sluitingen dicht over de draagbuizen in het midden. SLUITINGEN KAP CONTAINER WAARSCHUWING ONDERSTE HELFT CONTAINER BOVENSTE HELFT CONTAINER SAMENDRUKKEN OM AFDICHTING TE VORMEN TERWIJL U DE BOVENSTE HELFT OPTILT SLUITLIP MONTAGECONTROLE: Duw de zijkanten van de onderste helft van de container naar binnen en controleer of er geen gat is tussen de bovenste en onderste helften. Wanneer een gat verschijnt, moet u de lippen losmaken om de containerhelften uit elkaar te halen en de bovenstaande instructies herhalen. DRAAG- BUIZEN MIDDEN CONTAINER HANDGREEP CONTAINER WAARSCHUWING WAARSCHUWING Gebruik de maaier NIET tenzij de container juist is geïnstalleerd. De container is onderhavig aan slijtage en achteruitgang, controleer de containers regelmatig en vervang ze wanneer ze zijn gebarsten of beschadigd. Gebruik alleen een door ons aanbevolen container ter vervanging. FIGUUR 4 FIGUUR 3 11

12 5 ONDERTRECHTER (Zie figuur 5) 1. Zet de motor van de maaier uit. 2. Til het deksel van de uitworp op en hou dit rechtop. 2. Plaats de gleuf in ondertrechter over de lip op het maaidek en plaats de ondertrechter over de opening in het maaidek zoals afgebeeld. 3. Haak de achtersluiting in het flensgat aan de achterkant van het maaidek. 4. Haak de voorsluiting in het lipgat aan de voorkant van het maaidek. VOORZICHTIG Voordat u het deksel van de uitworp optilt, moet u de motor van de maaier uitzetten. Verwijder het uitworpdeksel NIET van de maaier. Til het deksel op en hou het omhoog terwijl u de ondertrechter aanbrengt en laat het op de trechter rusten wanneer u werkt. UITWORP DEKSEL MONTAGE 6 BOVENTRECHTER (Zie figuur 6A & 6B) 1. Breng het maaidek omlaag tot de laagste maaihoogte. 2. Bevestig de boventrechter door het gebogen einde in het gat aan de achterkant van de kap te steken. LET OP: Doe dit voorzichtig om de indicator van de stortzak niet te beschadigen. 3. Druk op de boventrechter en draai deze tot hij in lijn is met de ondertrechter. 4. Lijn de nokken op de ondertrechter uit met de uitlijngleuven op de boventrechter en schuif ze in elkaar. 5. Zet vast met een rubberen sluiting door het gat in de sluiting over de sluitpen te haken. KAP BOVEN TRECHTER STORTZAK INDICATOR HANDGREEP LIP ONDER TRECHTER FIGUUR 6A UITLIJN GLEUF SLUITPEN RUBBER SLUITING VOOR SLUITING FIGUUR 6B NOKKEN 12 FIGUUR 5 ACHTERSLUITING 7 NIVEAU MAAIDEK Zorg ervoor dat het maaidek goed gelijk is voor de beste maaiprestaties. Zie de gebruikshandleiding van uw maaier voor instructies.

13 MONTAGE 8 VOORGEWICHTEN (Zie figuur 8) 1. Draai de wielen zo dat ze naar voren wijzen, zoals afgebeeld. 2. Zet de gewichten met bouten vast aan de voorbuis van het frame, zoals afgebeeld. VOORZICHTIG Gebruik de maaier NIET met een opvangbak, tenzij de voorgewichten zijn aangebracht (MOER, 3/8-16, CENTERLOC) (MOER, 3/8-16, CENTERLOC) (WIELGEWICHT) (WIELGEWICHT) (RIEM) (RIEM) (BOUT, 3/8-16 X 4 1/2) (BOUT, 3/8-16 X 4 1/2) (BOUT, 3/8-16 X 4 1/2) FIGUUR 8 13

14 BEDIENING TIPS VOOR BETERE WERKING VAN DE OPVANGZAK: Volg de bedieningsinstructies voor de maaier in de gebruikshandleiding van uw maaier. Wanneer u met de grasopvangbak werkt op een gazon waarop nooit eerder is gewerkt met gras- en bladopvangapparatuur, dan verzamelt u vilt en vuil dat over een lange periode is opgebouwd. De verzamelde hoeveelheid en de totale gebruikstijd kunnen groter zijn dan u zult ervaren wanneer u regelmatig uw grasopvangbak gebruikt. Laat het gas op volle snelheid lopen wanneer u opvangt. Selecteer een snelheid die laag genoeg is voor een goede maaiprestatie van de maaier, een goede snede en goed opvangprestaties. LET OP: Het kan nodig zijn om de maaibreedte te laten overlappen om aan uw voorwaarden te voldoen. Wanneer het gras uitzonderlijk lang is, moet het twee keer worden gemaaid. De eerste keer relatief hoog, de tweede keer op de gewenste hoogte. Gebruik de linkerkant van de maaier om te trimmen. Plastic vuilniszakken (113,5 l) kunnen in de grasopvangcontainer worden gedaan om het vuil makkelijker kwijt te raken. Het verwijderen van volle plastic vuilniszakken: a. Open het deksel en til het op. b. Verwijder de containers een voor een door de handgrepen te pakken en deze naar de achterkant te trekken, van de buisrails vandaan. c. Wanneer de container op de grond rust, kunt u de bovenkant van de plastic gazonzak dichtmaken en vastzetten. d. Kantel de container op de zijkant en schuif de volle zak uit de container. e. Installeer een nieuwe plastic gazonzak met de randen van de zak over de bovenrand van de container gedrapeerd (voor vervangende zakken, kijk bij RESERVEONDERDELEN). f. Herhaal dit voor de andere containers. g. Installeer de containers weer en zorg ervoor dat de rechter container de linker container overlapt bij de middensteunen. h. Sluit het deksel en zet de sluitingen over de midden draagbuizen vast. Vermijd het maaien van nat gras of s ochtends maaien wanneer er nog veel dauw is. Grasmaaisel dat onder deze omstandigheden wordt verzameld heeft de neiging te kleven en aan de wanden te plakken waardoor verstoppingen ontstaan. 14 Uw opvangbak is voorzien met een indicator voor de stortzak. Wanneer de bakken vol raken, zal de kogel die de stroom aangeeft in een gleuf vallen en aangeven dat de bakken vol zijn of dat de trechters verstopt zijn geraakt. U moet voorzichtig zijn om de onderdelen niet te beschadigen en ervoor te zorgen dat de bal aan het begin van ieder gebruik vrij kan bewegen. Wanneer het de grasopvangbak niet lukt om het gemaaide gras of bladeren op te pakken, is dat een indicatie dat er een verstopping in het systeem is opgetreden of dat de grasopvangcontainers vol zijn. a. Schakel de messen uit, plaats de besturingshendels in de neutraalstand. - Open het deksel en til het op. - Schuif de containers naar buiten en gooi het maaisel weg. - Vervang de containers, doe het deksel dicht en sluit af. b. Maak de trechters open en controleer op verstoppingen. - Haal alle vuil uit de trechter. - Zet opnieuw in elkaar en sluit de trechters. c. Controleer om zeker te weten dat de stortzakindicator niet verstopt is. - Het gat voor de luchtpassage moet vrij van vuil zijn. Doe voorzichtig een smalle tak of draad in de passage om schoon te maken. VOORZICHTIG Bedien de maaier NIET met een gras opvangbak die slechts gedeeltelijk is geïnstalleerd. Schakel de messen uit en stop de motor voordat u van de maaierzitting opstaat om containers te legen, trechters te ontstoppen enz. Doe het deksel dicht voordat u start. Schakel de messen van de maaier uit wanneer u opritten of grindstroken en andere stukken moet oversteken, waar weggeworpen voorwerpen een gevaar kunnen vormen. Probeer NIET om blikjes of andere potentieel gevaarlijke projectielen op te zuigen.

15 VERANTWOORDELIJKHEDEN KLANT ALGEMENE AANBEVELINGEN: Neem altijd de veiligheidsregels in acht wanneer u onderhoud uitvoert. Controleer voor ieder gebruik op losse bevestigingen. Maak de machine na ieder gebruik zorgvuldig schoon. ONDERHOUD MESSEN: Voor het beste resultaat moeten de messen van de maaier scherp worden gehouden. Vervang gebogen of beschadigde messen. Zie de instructies voor MESONDERHOUD in de gebruikshandleiding van uw maaier. OPSLAG: Wanneer de grasopvangbak voor een langere periode wordt gestald, moet u hem zorgvuldig schoonmaken en alle vuil, gras, bladeren enz. verwijderen. Stallen in een schone, droge plaats. VOORZICHTIG Laat geen gras in de opvangcontainers achter. Leeg de containers na ieder gebruik en voor stalling. Wanneer u dit niet doet kan dit leiden tot zelfontbranding, wat tot brand kan leiden. VOORZICHTIG VOOR HET UITVOEREN VAN ONDER- HOUD, SERVICE OF INSTELLINGEN: Moet u de parkeerrem aantrekken. Moet u de besturingshendels in de NEUTRAAL stand zetten. De koppelingshendel in de UITGE- SCHAKELDE stand zetten. De startsleutel naar de OFF stand draaien. Ervoor zorgen dat de messen en alle bewegende onderdelen volledig zijn gestopt. Haal de bougiekabel(s) van de bougie(s) en plaats de kabel zo dat deze niet in contact kan komen met de bougie. VOORZICHTIG Grasopvangbakonderdelen zijn onderhavig aan slijtage, beschadiging en achteruitgang, waardoor bewegende onderdelen bloot komen te liggen of voorwerpen weggeworpen kunnen worden. Controleer regelmatig de onderdelen en vervang ze, indien nodig, met door de producent aanbevolen onderdelen. 15

16 ONDERDELEN

17 ONDERDELEN NUMMER ONDERDEELNR. HVH. BESCHRIJVING Scherm, kap Kap Trechter, boven Schroef, #10-14 x ½, speciaal Stortzakindicator Schroef, #10-24 x 1 1/ Ring, 3/16 x 3/4 x 16 Ga Pasring, split Moer, #10-24, acorn Borgring Sluiting, trechter Moer, gelast Sluiting, apparaat Trechter, onder Schroef, #10-24 x 5/ Veer, kap L.H. (zwart) Pasring, kap Veer, kap R.H. (grijs) Veer, sluit Plug, buisuiteinde Opvangbak, frame Pen, scharnier Pakking, kap Container, bovenkant Container, onderkant Afdichting, kap Handgreep, kap opvangbak Strip, versterking Moer, #10-24, crownlock (hoort niet bij machine) Moer, #10-24 x 1/2, (hoort niet bij machine) Ring, speciaal Ring, 5/ Bout, 5/16-18 x 1 1/ Haak Moer, 5/16-18, nyloc Moer, 3/8-16, centerloc Wielgewicht Riem Bout, 3/8-16 x 4 1/ Plaatje, Husqvarna Plaatje, waarschuwing opvangbak 17

18 z+h4i 6E 2003W33

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

STIGA VILLA 85 M

STIGA VILLA 85 M STIGA VILLA 85 M 8211-3039-01 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Z X V W Y 11. 3 NL NEDERLANDS SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid

Nadere informatie

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren

Nadere informatie

Montage-instructies voor modellen:

Montage-instructies voor modellen: Montage-instructies voor modellen: 968999306/IZC Uitgerust met: 96899934 TRD5 Tunnel Ram dek of 968999347 CD48 Combidek Montage Haal de machine uit de krat. Banden Bevestig de achterwielen met de wielmoeren

Nadere informatie

STIGA PARK 121 M

STIGA PARK 121 M STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Nadere informatie

Montage. Haal de machine uit de krat. Banden Bevestig de achterwielen met de wielmoeren die op de naaf zijn geïnstalleerd.

Montage. Haal de machine uit de krat. Banden Bevestig de achterwielen met de wielmoeren die op de naaf zijn geïnstalleerd. Montage-instructies: 9689995/BZ7C en 9689996/BZ4C Uitgerust met een van de volgende maaidekken: 96899945 TRD6B Tunnel Ram dek 96899946 TRD7B Tunnel Ram dek 96899950 CD6B Combidek Montage Haal de machine

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

Bandenwisselaar handbediend

Bandenwisselaar handbediend 9706552 Bandenwisselaar handbediend Gebruikershandleiding 1 Bewaar deze handleiding op een veilige plek! U wordt verwezen naar deze handeling voor de montage-instructies, operationele procedures, veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Montage-instructies voor modellen:

Montage-instructies voor modellen: Montage-instructies voor modellen: 96899930/LZ5C Uitgerust met een van de volgende maaidekken: 968999343 TRD5 Tunnel Ram dek, 968999344 TRD6 Tunnel Ram dek, 968999348 CD5 Combidek, 968999349 CD6 Combidek

Nadere informatie

Cultivatorhulpstuk CA 150 Motozappa CA 150 Kultivatoraufsatz CA 150 Acessório para cultivador CA 150

Cultivatorhulpstuk CA 150 Motozappa CA 150 Kultivatoraufsatz CA 150 Acessório para cultivador CA 150 . Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Bedienungsanweisung Instrucões para o uso Cultivatorhulpstuk CA 150 Motozappa CA 150 Kultivatoraufsatz CA 150 Acessório para cultivador CA 150 NL IT DE PT VERKLARING

Nadere informatie

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid bij gebruik vereist zijn. De

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24

HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24 HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24 Veiligheidsinstructies 1. Lees eerst de handleiding alvorens men de machine monteert en gebruikt. 2. Hou de machine buiten het bereik van kinderen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Metalen plaat Z Master commerciële 2000-serie zitmaaiers

Metalen plaat Z Master commerciële 2000-serie zitmaaiers Metalen plaat Z Master commerciële 000-serie zitmaaiers Modelnr.: 5-4790 Form No. 78-5 Rev A Installatie-instructies Opmerking: Laat de riem van het maaidek op zijn plaats tijdens de montage van deze set.

Nadere informatie

Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, of GreensPro 1200 greensrol

Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, of GreensPro 1200 greensrol Form No. 338-643 Rev A Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, 44906 of 44907 GreensPro 00 greensrol Modelnr.: 7-5899 Modelnr.: 7-5907 Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Nadere informatie

DEUTSCH. Multiclip

DEUTSCH. Multiclip DEUTSCH D Multiclip 8211-0229-07 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier 8. Onderhoud Controleer en maak de Husqvarna-robotmaaier regelmatig schoon en vervang eventuele versleten onderdelen voor een betere betrouwbaarheid en een langere levensduur. Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding CZE 4818

Bedieningshandleiding CZE 4818 Bedieningshandleiding CZE 4818 Wij verzoeken u de handleiding zorgvuldig door te lezen en te zorgen dat u de inhoud begrijpt voor u de machine gaat gebruiken. Nederlands Gefeliciteerd met de aankoop van

Nadere informatie

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A Nederlands Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN 461332) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN 471042) A9638059 en A9638060 Hartelijk dank dat u voor deze originele Triumph-accessoireset

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona *dt-57834man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Montage

Nadere informatie

WAARSCHUWING. CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

WAARSCHUWING. CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing Form No. 3378-99 Rev A CE verlichtingsset Groundsmaster 4000-serie tractie-eenheid met Yanmar motor Modelnr.: 30660 Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing Dit product

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van geheugenmodules 7429180005 7429180005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN AFSLUITBARE WIELMOEREN

Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN AFSLUITBARE WIELMOEREN Wielen vervangen GEREEDSCHAPSSET De krik en het gereedschap bevinden zich onder de stoel links voorin. HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN Wees voorzichtig bij het optillen van een wiel. De wielen zijn zwaar en

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

Touchscreen iphone 3G / 3GS Installatie handleiding

Touchscreen iphone 3G / 3GS Installatie handleiding 1. Verwijder de twee kleine schroeven van de dock-aansluiting onderaan de iphone. Let op: ga voorzichtig te werk bij het openen van de iphone, zodat de kabels onder het scherm niet kapot gaan! 2. Er zit

Nadere informatie

Strooier - Duwmodel 50LB

Strooier - Duwmodel 50LB Strooier - Duwmodel 50LB 1. NUTTIGE TIPS: MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING LEES DE RICHTLIJNEN VOORDAT U DE STROOIER MONTEERT BIJ ONDUIDELIJKHEID, LEES DAN DE RICHTLIJNEN NOG EENS DOOR Als uw strooier

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Artikelnummer: Modelnummer: OD210017 328.149CGY Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Lees deze handleiding voor gebruik goed door. Gooi deze handleiding niet weg na de montage. Bewaar deze handleiding voor

Nadere informatie

HANDLEIDING NANO EDGE

HANDLEIDING NANO EDGE Gebruiksaanwijzing Onderdelen Model: 9 NANO EDGE Lees deze instructies voordat u de machine gaat gebruiken. Lees deze veiligheidsberichten voordat u de machine gaat gebruiken. INHOUDSOPGAVE 2 VEILIGHEID

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

c BELANGRIJK c Denk erom de automatische berichtgever voor het vervangen van de messen weer terug te stellen na elke vervanging van de messen.

c BELANGRIJK c Denk erom de automatische berichtgever voor het vervangen van de messen weer terug te stellen na elke vervanging van de messen. Hoofdstuk 10 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag 10.1 Aanbevolen onderhoudsschema Onderhoud Interval Onderhoudsprocedure Elk gebruik Controleer en verwijder indien nodig grassnippers en vuil van het

Nadere informatie

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Nadere informatie

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing MZ25 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands Voor het doorvoeren van verbeteringen kunnen specificaties en

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Kabelbinder 6 De kabelboom leiden.

WAARSCHUWING. Kabelbinder 6 De kabelboom leiden. Achterste werklichten Multi Pro gazonspuitmachine Modelnr.: 41010 Form No. 3401-388 Rev B Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing Dit product bevat een chemische stof

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Billy Goat Force Blower

Billy Goat Force Blower Billy Goat Force Blower Gebruikshandleiding Lankhaar Techniek B.V. De korten Bruggert 5 Telefoon : 0416-355770 4266 ER Eethen Fax : 0416-355779 E-mail: info@lankhaartechniek.nl www.lankhaartechniek.nl

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak.

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Veiligheidsvoorzieningen De bestuurdersplaats bevindt zich aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak Voorbereiding Veiligheid Het is mogelijk de zonnepanelen alleen te installeren, maar met hulp is het een stuk makkelijker en veiliger. De panelen

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van een draadloos LAN-netwerkkaart 7440900005 7440900005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Papiervernietiger X10 CD

Papiervernietiger X10 CD Papiervernietiger X10 CD met aparte snij-eenheid voor cd's/dvd's en creditcards Handleiding 91608 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen/vernietigen van een maximum van 10 (niet-geniete)

Nadere informatie

Onderstaand de vertaalde tekst van de Engelstalige waarschuwingssticker die zich op uw Ab Wave bevindt:

Onderstaand de vertaalde tekst van de Engelstalige waarschuwingssticker die zich op uw Ab Wave bevindt: GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Waarschuwingssticker Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Lijst van losse onderdelen Montage instructies Onderstaand de vertaalde tekst van de Engelstalige waarschuwingssticker

Nadere informatie

Sleutelstartset Workman MD/MDX multifunctioneel voertuig

Sleutelstartset Workman MD/MDX multifunctioneel voertuig Sleutelstartset Workman MD/MDX multifunctioneel voertuig Modelnr.: 121-6338 Form No. 3397-353 Rev A Installatie-instructies Deze set is bedoeld voor de Workman MD 2013 met een serienummer van 313000401

Nadere informatie

Installatie. De as en oprijplaat (Model 04245) of rails (Model en 04247) monteren. De koppelinrichting monteren

Installatie. De as en oprijplaat (Model 04245) of rails (Model en 04247) monteren. De koppelinrichting monteren Form No. Transportframe, oprijplaat met rails en vlakke oprijplaat Trans Pro 80 getrokken aanhangwagen Modelnr.: 04238 Serienr.: 230000801 en hoger Modelnr.: 04244 Modelnr.: 04245 Modelnr.: 04247 3370-223

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de harde schijf www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Stroomverdelerset Groundsmaster 4500-D/4700-D en Reelmaster 7000-D tractie-eenheid uit 2009 en later Modelnr.: Installatie-instructies

Stroomverdelerset Groundsmaster 4500-D/4700-D en Reelmaster 7000-D tractie-eenheid uit 2009 en later Modelnr.: Installatie-instructies Form No. 3369-773 Rev A Stroomverdelerset Groundsmaster 4500-D/4700-D en Reelmaster 7000-D tractie-eenheid uit 2009 en later Modelnr.: 30871 Installatie-instructies Veiligheid Veiligheids- en instructiestickers

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIK NEEMT. 1. INLEIDING WIJ DANKEN U DAT U EEN CARAVAGGI HAKSELAAR HEBT GEKOZEN. Uw Caravaggi hakselaar

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies Contents Inhoud Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Zonwering 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona *dt-57106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Bediening...

Nadere informatie

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Inhoudts Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

STIGA PARK 121M

STIGA PARK 121M STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Nadere informatie

Motorset GreensPro 1200 rol voor greens

Motorset GreensPro 1200 rol voor greens Motorset GreensPro 00 rol voor greens Modelnr.: 36-689 Form No. 344-755 Rev A Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing Dit product bevat een chemische stof of chemische

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Zorg voor bescherming wij adviseren dan ook minimaal een helm te gebruiken voordat u gaat rijden.

Zorg voor bescherming wij adviseren dan ook minimaal een helm te gebruiken voordat u gaat rijden. Handleiding : Kinderquad,Pocketbike en dirtbike 49cc 2 takt van United Trade. Belangrijk is dat de veiligheid van uw kind op nr 1 staat. Immers bent u verantwoordelijk voor uw kind en van uw aankoop. Zorg

Nadere informatie

AirPort-kaart. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

AirPort-kaart. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. ls je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Speaker ipad 3 Reparatie handleiding

Speaker ipad 3 Reparatie handleiding 1. In de volgende stappen wordt de ipad open gemaakt met behulp van een zogenaamde iopener. Deze iopener moet eerst verwarmd worden in de magnetron. Maak de iopener overigens niet te warm, anders kan deze

Nadere informatie

Veiligheid. Installatie. Snelheidsbegrenzerset Sand Pro 2040Z tractie-eenheid WAARSCHUWING WAARSCHUWING. Losse onderdelen. Installatie-instructies

Veiligheid. Installatie. Snelheidsbegrenzerset Sand Pro 2040Z tractie-eenheid WAARSCHUWING WAARSCHUWING. Losse onderdelen. Installatie-instructies Snelheidsbegrenzerset Sand Pro 00Z tractie-eenheid Modelnr.: 0870 Form No. 78-60 Rev A Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing Dit product bevat een chemische stof of

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOETEN WORDEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Zorg ervoor dat

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van het geheugen www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NL NEDERLANDS SYMBOLEN Op de

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de CD/DVD speler 7429150005 7429150005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING VRAGEN? OPGELET. Modelnr. WEEVBE Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. Sticker met serienummer

GEBRUIKSAANWIJZING VRAGEN? OPGELET. Modelnr. WEEVBE Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. Sticker met serienummer Modelnr. WEEVBE3909.0 Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKSAANWIJZING Sticker met serienummer VRAGEN? Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid.

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 2, 2015 Tilly Light BV 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 9 Eerste gebruik 10 Op de auto plaatsen 14 Fietsen plaatsen 17 Rijden 22

Nadere informatie

Asus F6A-X2 Speaker Replacement

Asus F6A-X2 Speaker Replacement Asus F6A-X2 Speaker Replacement Een stap-voor-stap handleiding over de luidsprekers van de laptop te vervangen. Geschreven door: Jonathan INTRODUCTIE Luidsprekers audio van uw laptop. Zorg ervoor dat u

Nadere informatie

Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers die u op de AB Prince Pro vindt.

Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers die u op de AB Prince Pro vindt. GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Waarschuwingsstickers 2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 3 Onderdelenlijst 5 Montage instructies 6 Onderstaand de vertaling van de tekst van de waarschuwingsstickers

Nadere informatie

Wegverlichting- en homologatieset Workman HD multifunctionele voertuigen uit 2012 en later

Wegverlichting- en homologatieset Workman HD multifunctionele voertuigen uit 2012 en later Form No. Wegverlichting- en homologatieset Workman HD multifunctionele voertuigen uit 202 en later Modelnr.: 20-5030 Modelnr.: 20-5045 3386-93 Rev A Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË Proposition

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de CD / DVD speler www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u

Nadere informatie

Weglichten- en homologatieset/set met remlicht en richtingaanwijzers Workman MD-serie multifunctionele voertuigen

Weglichten- en homologatieset/set met remlicht en richtingaanwijzers Workman MD-serie multifunctionele voertuigen Form No. 3371-332 Rev B Weglichten- en homologatieset/set met remlicht en richtingaanwijzers Workman MD-serie multifunctionele voertuigen Modelnr.: 120-5031 Modelnr.: 120-5044 Installatie-instructies Losse

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

1. Draag altijd een beschermingsbril. 2. De Renovator nooit in natte omstandigheden gebruiken. 3. Wanneer u de Renovator langer aaneengesloten gaat

1. Draag altijd een beschermingsbril. 2. De Renovator nooit in natte omstandigheden gebruiken. 3. Wanneer u de Renovator langer aaneengesloten gaat Wij adviseren u om de opzetstukken die u later eventueel wilt bij kopen, te kopen bij dezelfde leverancier als waar u de Renovator heeft gekocht. Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant van

Nadere informatie

moe of ziek bent, onder invloed van alcohol of drugs, of als u medicijnen hebt genomen.

moe of ziek bent, onder invloed van alcohol of drugs, of als u medicijnen hebt genomen. Gebruiksaanwijzing Belangrijk: Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaan wijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht! Gebruiksaan wijzing zorgvuldig bewaren! Voor veilig

Nadere informatie

STIGA PARK VILLA READY

STIGA PARK VILLA READY STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NL NEDERLANDS 1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT EN 1.1 ALGEMEEN Lees deze voorschriften zorgvuldig door. Zorg dat u bekend bent met alle bedieningsmechanismen en het juiste gebruik

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het dvd-station 7440910005 7440910005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies Lees

Nadere informatie

LED-lampset Greensmaster Flex 1800/2100 serie en eflex 1800/2100 serie maaiers

LED-lampset Greensmaster Flex 1800/2100 serie en eflex 1800/2100 serie maaiers Form No. 3399-956 Rev C LED-lampset Greensmaster Flex 1800/2100 serie en eflex 1800/2100 serie maaiers Modelnr.: 04293 Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing Dit product

Nadere informatie

Ledlampset Greensmaster -maaiers uit de serie 800, 1000, 1600, Flex 1820/2120 en eflex 1820/2120 met serienummer of hoger

Ledlampset Greensmaster -maaiers uit de serie 800, 1000, 1600, Flex 1820/2120 en eflex 1820/2120 met serienummer of hoger Form No. 3415-345 Rev A Ledlampset Greensmaster -maaiers uit de serie 800, 1000, 1600, Flex 1820/2120 en eflex 1820/2120 met serienummer 400000000 of hoger Modelnr.: 04063 Modelnr.: 04064 Installatie-instructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING VRAGEN? OPGELET. Modelnr. WEEVBE Serienr. Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING VRAGEN? OPGELET. Modelnr. WEEVBE Serienr. Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. Modelnr. WEEVBE023.0 Serienr. Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKSAANWIJZING Sticker met serienummer (beneden rugleuning) VRAGEN? Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie