RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Recreatie Noord-Holland NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Recreatie Noord-Holland NV"

Transcriptie

1 RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE juni 2012

2 SAMENVATTING Het totaal aantal bezoeken aan Spaarnwoude was in 2011 iets hoger dan in Gedeeltelijk heeft die toename te maken met het mooiere weer in Het aantal bezoeken aan het recreatieschap over 6 jaar blijft redelijk stabiel rond de 5,5 miljoen. Ook het bezoek aan de deelgebieden is redelijk stabiel. Wel is er in de Houtrak een neergaande trend, en in de Groene Weelde een stijgende trend. Het aantal bezoeken is per deelgebied weergegeven in de onderstaande tabel. Aantal bezoeken Oosterbroek / Buitenhuizen Houtrak Veerplas Groene Weelde Westbroekplas Totaal Het zwaartepunt van de bezoeken lag in de meeste gebieden in april / mei, toen het in 2011 erg mooi weer was. Bij de analyse bleek dat er door wegwerkzaamheden aan de Amsterdamseweg veel sluipverkeer gebruik was door Oosterbroek / Buitenhuizen. Om het sluipverkeer zoveel mogelijk uit de tellingen te verwijderen (omdat het niet recreatief verkeer betreft) zijn de resultaten herberekend. Het aantal bezoeken aan dit deelgebied en daardoor aan Spaarnwoude als geheel is dus lager dan eerder vermeld in de concept aantallen! In de meeste deelgebieden is er op de lange termijn (6 jaar) geen duidelijke trend zichtbaar. Dat geldt niet voor de Houtrak en de Groene Weelde. De eerste kent een dalende trend, en de tweede een stijgende. De stijgende trend in het gebied Groene Weelde heeft waarschijnlijk te maken met de toenemende bekendheid van dit, relatief nieuwe, groengebied en de horecavoorziening. De dalende trend van het Aantal bezoeken aan de Houtrak vindt misschien zijn oorzaak in de verouderde voorzieningen en inrichting van dit gebied. Gericht enquête onderzoek onder bezoekers is nodig om dat te bevestigen of weerleggen. 22 juni 2012

3 INHOUD Samenvatting Resultaten Waar wordt geteld Aantal bezoeken Analyse lange termijn en invloed weer... 6 Invloed van het weer Methodologie Onderzoeksvraag... 9 Subvragen... 9 Onderzoeksgebieden Automatische tellingen Visuele tellingen

4 1. RESULTATEN 1.1 WAAR WORDT GETELD Op de hiernaast afgebeelde kaarten staat door middel van een zwarte omlijning aangegeven in welke deelgebieden het aantal bezoeken wordt geteld. Het gaat in Spaarnwoude Noord (kaart boven) om Oosterbroek Buitenhuizen, De Westbroekplas, De Veerplas en De Houtrak. In Spaarnwoude Zuid (kaart onder) wordt het bezoek aan de Groene Weelde geteld. De kaarten hebben niet dezelfde schaal. 1.2 AANTAL BEZOEKEN 2011 Het totaal aantal bezoeken aan Spaarnwoude was in 2011 iets hoger dan in Gedeeltelijk heeft die toename te maken met het mooiere weer in Het aantal bezoeken aan het recreatieschap over 6 jaar blijft redelijk stabiel rond de 5,5 miljoen. Ook het bezoek aan de deelgebieden is redelijk stabiel. Wel is er in de Houtrak een neergaande trend, en in de Groene Weelde een stijgende trend. Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende paragraaf. 4

5 Het aantal bezoeken is per deelgebied weergegeven in de onderstaande tabel. De spreiding van de bezoeken per maand staat in de figuur hieronder. Aantal bezoeken Oosterbroek / Buitenhuizen Houtrak Veerplas Groene Weelde Westbroekplas Totaal Spaarnwoude Oosterbroek / Buitenhuizen Veerplas Westbroekplas Houtrak Groene Weelde Het zwaartepunt van de bezoeken lag in de meeste gebieden in april / mei, toen het in 2011 erg mooi weer was. Bij de Veerplas valt juist op dat de mooi weer piek niet zichtbaar is. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het zwemwater, waardoor er niet altijd gezwommen kon worden, en de aanwezigheid van een recreatieve voorziening (SaPlaza) die ook met minder weer bezoekers naar het gebied toe trekt. Bij de analyse bleek dat er door wegwerkzaamheden aan de Amsterdamseweg veel sluipverkeer gebruik heeft gemaakt van de ingang van Oosterbroek / Buitenhuizen bij de kruising Spaarndammerweg en het Hoge Land. Bij deze ingang ligt een mechanische teller. Om het sluipverkeer zoveel mogelijk uit de tellingen te verwijderen (omdat het geen recreatief verkeer betreft) zijn de resultaten van dit telpunt herberekend aan de hand van de resultaten van de tellers bij de andere toegangen van Oosterbroek / Buitenhuizen. 5

6 Het aantal bezoeken aan dit deelgebied en daardoor aan Spaarnwoude als geheel is dus lager dan eerder vermeld in de concept aantallen! 1.3 ANALYSE LANGE TERMIJN EN INVLOED WEER De telling van het aantal bezoeken loopt, in de meeste gebieden, sinds Het aantal bezoeken per deelgebied per jaar is weergegeven in onderstaande grafiek. Zoals is te zien schommelt het aantal bezoeken, vooral door de invloed van het weer Spaarnwoude Oosterbroek / Buitenhuizen Houtrak Veerplas Groene Weelde Westbroekplas In de meeste deelgebieden is er geen duidelijke trend zichtbaar. Dat geldt niet voor de Houtrak en de Groene Weelde. De eerste kent een dalende trend, en de tweede een stijgende. Dit is beter zichtbaar in een grafische weergave. In de onderstaande figuur is het aantal bezoeken weergegeven als ontwikkeling van het eerste jaar. Het aantal bezoeken in dat eerste jaar is gesteld op 100%. 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% OB Houtrak Veerplas GW 60% 50% De stijgende trend in het gebied Groene Weelde heeft waarschijnlijk te maken met de toenemende bekendheid van dit, relatief nieuwe, groengebied. Ook is de daar aanwezige horecavoorziening uitgebreid, en trekt waarschijnlijk meer bezoekers naar het gebied. 6

7 De dalende trend van het aantal bezoeken aan de Houtrak vindt misschien zijn oorzaak in de verouderde voorzieningen en inrichting van dit gebied. Gericht enquête onderzoek onder bezoekers is nodig om dat te bevestigen of weerleggen. In het enquête onderzoek van 2009 werden beter onderhoud, meer toezicht en beter schoonmaken door de bezoekers veel genoemd als verbeterpunten. Het gevoel van onveiligheid was groter dan in andere deelgebieden behalve Oosterbroek / Buitenhuizen. De waardering van het deelgebied was niet uitgesproken laag in vergelijking met de andere deelgebieden. INVLOED VAN HET WEER Op basis van het verloop van de bezoekers per maand over de hele periode waarin gemeten is, is het mogelijk om de relatie tussen het aantal bezoeken aan een deelgebied en het weer te analyseren door middel van een regressieanalyse. Deze is uitgevoerd voor het aantal zonuren per maand en de gemiddelde temperatuur per maand. Beide variabelen hebben ongeveer dezelfde correlatie met het aantal bezoekers, en daarom wordt hier alleen het aantal zonuren gebruikt. In de grafieken hieronder wordt het verband weergeven. Het verband is sterker naarmate de stippen dichterbij de trendlijn staan. Langs de x-as staan het (genormaliseerde) aantal bezoeken, en langs de y-as de (genormaliseerde) gemiddelde temperatuur. 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000-0,500-1,000-1,500-2,000 Oosterbroek / Buitenhuizen ,000 Houtrak 2,000 1,000 0,000-1, ,000 7

8 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000-0,500-1,000-1,500-2,000 Veerplas Alleen voor de deelgebieden Oosterbroek / Buitenhuizen, de Veerplas en Houtrak zijn er voldoende gegevens beschikbaar om deze analyse uit te voeren. In vergelijking met andere recreatieschappen is het verband tussen het weer en het aantal bezoeken in de deelgebieden van Spaarnwoude erg laag. Ter vergelijking staat hier onder de grafiek voor Geestmermabacht, een gebied waar het verband tussen het aantal bezoeken en het weer groot is. Geestmermabacht 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000-3,000-2,000-1,000 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000-1,000-2,000 Voor de Veerplas was de verwachting dat, door de aard van het deelgebied, de correlatie groter zou zijn. De Veerplas is bij uitstek een gebied met veel water waarbij de zwemvoorziening centraal staat. Er is echter al jaren sprake van overlast van blauwalg, waardoor er in het seizoen niet altijd gezwommen kan worden. Daarnaast zorg de aanwezigheid van SaPlaza ervoor dat er ook met minder weer bezoek is. 8

9 2. METHODOLOGIE 2.1 ONDERZOEKSVRAAG De centrale onderzoeksvraag voor het bepalen van het aantal bezoeken aan de recreatieschappen in Noord-Holland luidt: Is er een ontwikkeling van het aantal bezoeken aan de recreatieschappen zichtbaar in de periode vanaf 2005? SUBVRAGEN 1. Wat is het aantal bezoeken aan een recreatieschap en de deelgebieden binnen dit recreatieschap per jaar? 2. Hoe ziet het patroon van het aantal bezoeken per maand er uit voor de verschillende gebieden? 3. Is er een vergelijking mogelijk van het bezoekgedrag aan bepaalde deelgebieden en / of recreatiegebieden? 4. Welke aanbevelingen voor beleid kunnen worden gegeven op basis van het aantal bezoeken nadat deze over een langere periode zijn gemeten? Bij het opzetten van de recreatiemonitor zijn de onderstaande hypotheses geformuleerd. Inmiddels hebben de gegevens afdoende bewijs geleverd voor alle hypotheses, waarbij hypothese 4 het minst duidelijk uit de gegevens is af te lezen daar de andere invloeden op de het aantal bezoeken hiermee interfereren. De vijf recreatieschappen uit het onderzoek verschillen onderling qua inrichting, karakter en ligging. Enkele gebieden liggen aan de rand van een grote stad en andere recreatiegebieden liggen in een meer landelijke omgeving. De functie varieert van uitloopgebied voor korte wandelingen in het stadsrandgebied tot zwemlocaties waar bezoekers zich gedurende een hele dag kunnen vermaken. Als gevolg van de verschillen tussen de gebieden zullen de aantallen bezoeken en de seizoenscurve per recreatiegebied verschillen. De aantallen bezoeken worden in belangrijke mate bepaald door de dagsoort. Hiermee wordt bedoeld of er sprake is van een doordeweekse dag, een zaterdag of een zon- of feestdag. Het aantal bezoeken aan de recreatiegebieden is weersafhankelijk. Het aantal bezoeken aan de recreatiegebieden hangt samen met vakantieperioden. ONDERZOEKSGEBIEDEN In Spaarnwoude worden in de volgende gebieden tellingen uitgevoerd: Oosterbroek / Buitenhuizen, Veerplas, Houtrak, Westbroekplas en de Groene Weelde (zie kaarten). 9

10 2.2 AUTOMATISCHE TELLINGEN Per deelgebied van een recreatieschap wordt minimaal één referentiepunt bepaald bij een hoofdingang waar zuiver kan worden gemeten (en dus zo min mogelijk sprake is van woonwerkverkeer of andere nietrecreatieve verkeersstromen). Hierdoor is het mogelijk per deelgebied een seizoenscurve op te stellen van het aantal bezoeken aan het gebied. Door de lijn in het aantal bezoeken per maand vast te stellen gedurende een aantal jaren kunnen conclusies worden getrokken voor het beleid op het niveau van deelgebieden. Het referentiepunt van het deelgebied is bij voorkeur gekozen op een plaats waar ook in het eerste jaar van onderzoek (2005) een meting heeft plaatsgevonden. Voor Groengebied Amstelland en Spaarnwoude zijn vaste telpunten vastgesteld in overleg met de gebiedscoördinatoren. Per deelgebied is hierdoor minimaal 1 punt waar jaarrond wordt geteld. Op basis van de tellingen op dit punt kan het verkeer dat via de andere ingangen het gebied binnen komt worden bijgeschat op basis van de visuele tellingen die worden gehouden bij alle ingangen van een deelgebied. 10

11 2.3 VISUELE TELLINGEN Bij vooraf bepaalde ingangen in het deelgebied werd gedurende een aantal dagen visueel geteld. Hiermee kan de verhouding tussen het soort bezoeken per deelgebied worden berekend en een verhoudingsfactor waarmee het referentiepunt zou moeten worden vermenigvuldigd om het totaal aantal bezoeken aan het gebied te kunnen berekenen. Het doel van de visuele tellingen is dus: 1. Het vaststellen van een ophoogfactor voor voetgangers, fietsers en de bezettingsgraad per fiets en per auto. 2. Het bepalen van een vaste vermenigvuldigingsfactor om de aantallen bezoeken van het referentiepunt om te rekenen naar het totale aantal bezoeken per deelgebied. Een week heeft drie dagsoorten: doordeweekse dag, zaterdag en zon of feestdag. Om een goed beeld te krijgen van het aantal bezoeken aan een deelgebied vonden visuele tellingen plaats op een doordeweekse dag, een zaterdag en een zondag. Deze visuele tellingen worden gehouden in vier perioden in het jaar. Het jaar is onderverdeeld in de perioden: laagseizoen (november t/m april) voorseizoen (mei en juni) hoogseizoen (juli en augustus) naseizoen (september en oktober) Het aantal bezoeken tijdens de visuele tellingen is bijgehouden op een telformulier. Dit is in de afgelopen jaren herhaald zodat in elk seizoen een visuele telling heeft plaatsgevonden bij alle ingangen van een deelgebied. Met de gegevens die hieruit zijn verkregen is een betrouwbare dataset ontstaan van de verhoudingen tussen de verschillende vervoermiddelen en de verhoudingen van het aantal bezoeken tussen de referentie-ingang en de overige ingangen van een deelgebied. In 2006 en 2007 zijn in Spaarnwoude en Groengebied Amstelland visuele tellingen gehouden bij alle ingangen. Hiermee is een vaste vermenigvuldigingsfactor vastgesteld voor het omrekenen van het aantal bezoeken via de referentie-ingang, waar automatische tellingen worden gehouden, naar het totaal aantal bezoeken. In 2010 is een aantal gebieden nieuwe visuele tellingen gehouden aangezien zich in sommige gebieden ontwikkelingen hebben voorgedaan die mogelijk de verhoudingen tussen de verschillende telpunten hebben veranderd. 11

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011 Recreatieschap het Twiske AB 05-12-2012 Agendapunt 3b mededeling recreatiemonitor, aantal bezoeken 2011 BIJLAGE RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011 Recreatie Noord-Holland

Nadere informatie

M E D E D E L I N G. Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling.

M E D E D E L I N G. Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. M E D E D E L I N G Adviescommissie 19 mei 2014 agendapunt 3 d Dagelijks bestuur 5 juni 2014 Algemeen bestuur 26 juni 2014 Bijlage Recreatiemonitor 2013 Onderwerp Besluit Mededeling SPW RAPPORTAGE RECREATIEMONITOR

Nadere informatie

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN EN ENQUÊTES GROENGEBIED AMSTELLAND 2013. Recreatie Noord-Holland NV

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN EN ENQUÊTES GROENGEBIED AMSTELLAND 2013. Recreatie Noord-Holland NV RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN EN ENQUÊTES GROENGEBIED AMSTELLAND 2013 SAMENVATTING De belangrijkste conclusies uit het telonderzoek en het enquêteonderzoek zijn: Het aantal bezoeken aan de deelgebieden

Nadere informatie

Recreatiemonitor: aantal bezoeken Recreatieschap Spaarnwoude Recreatie Noord-Holland NV

Recreatiemonitor: aantal bezoeken Recreatieschap Spaarnwoude Recreatie Noord-Holland NV Recreatiemonitor: aantal bezoeken Recreatieschap Spaarnwoude 2010 Recreatie Noord-Holland NV 20 mei 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA SAMENVATTING 3 1. INLEIDING 5 2. METHODIEK 6 2.1. Onderzoeksvraag 6 2.2. Onderzoeksgebieden

Nadere informatie

Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht en Park van Luna 2010

Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht en Park van Luna 2010 Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht en Park van Luna 2010 Recreatie Noord-Holland NV Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Methodiek 5 2.1 Onderzoeksvraag 5 2.2 Onderzoeksgebieden

Nadere informatie

Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht 2008

Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht 2008 Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht 2008 Recreatie Noord-Holland NV April 2009 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Samenvatting Geestmerambacht 4 1. Inleiding 5 2. Methodiek 6 2.1 Onderzoeksvraag 6

Nadere informatie

Recreatie Noord-Holland NV

Recreatie Noord-Holland NV Recreatie Noord-Holland NV 21 september 2012 1 HOOFDCONCLUSIES ALGEMEEN Het Geestmerambacht heeft een sterk verband tussen het aantal bezoeken en het weer De waardering van het gebied is voor Geestmerambacht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2 Inleiding...8

INHOUDSOPGAVE. 2 Inleiding...8 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Samenvatting...3 1.1 Samenvatting aantal bezoeken...3 1.1.1 Algemeen...3 1.1.2 Recreatieschap RAUM...3 1.2 Samenvatting face to face enquêtes oeverparken...4 1.3 Samenvatting face

Nadere informatie

Recreatieschap Spaarnwoude. Recreatiemonitor Concept. Recreatiemonitor 2009 Recreatieschap Spaarnwoude 4 juni 2010 pag.

Recreatieschap Spaarnwoude. Recreatiemonitor Concept. Recreatiemonitor 2009 Recreatieschap Spaarnwoude 4 juni 2010 pag. Recreatieschap Spaarnwoude Recreatiemonitor 2009 Concept 4 juni 2010 pag. 1 / 41 4 juni 2010 pag. 2 / 41 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Samenvatting...5 1.1 Samenvatting aantal bezoeken...5 1.1.1 Algemeen...5 1.1.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2 Inleiding...5

INHOUDSOPGAVE. 2 Inleiding...5 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Samenvatting...2 1.1 Samenvatting aantal bezoeken...2 1.1.1 Algemeen...2 1.1.2 Recreatieschap Het Twiske...2 1.2 Samenvatting face to face enquêtes...3 1.3 Samenvatting on-line enquêtes...4

Nadere informatie

Landschap Waterland. Recreatiemonitor Concept. Landschap Waterland AB Agendapunt 3 g Mededeling Recreatiemonitor 2009

Landschap Waterland. Recreatiemonitor Concept. Landschap Waterland AB Agendapunt 3 g Mededeling Recreatiemonitor 2009 Landschap Waterland AB 01-07-2010 Agendapunt 3 g Mededeling Recreatiemonitor 2009 Landschap Waterland Recreatiemonitor 2009 Concept 15 juni 2010 concept pag. 1 / 36 15 juni 2010 concept pag. 2 / 36 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit het

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

Demo kwartaalrapportage binnenstad. Demo

Demo kwartaalrapportage binnenstad. Demo Demo kwartaalrapportage binnenstad Demo Kwartaal 3 2013 Kwartaal 3-2013 in kwartaal 3 2013 Voor de gemeente [Voorbeeld] hebben wij gedurende het derde kwartaal van 2013 de passantstromen in de belangrijkste

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

Recreatie. in de regio Amsterdam. Een gecombineerde analyse van de gegevens van het O+S onderzoek en de provinciale recreatiemonitor

Recreatie. in de regio Amsterdam. Een gecombineerde analyse van de gegevens van het O+S onderzoek en de provinciale recreatiemonitor Recreatie in de regio Amsterdam Een gecombineerde analyse van de gegevens van het O+S onderzoek en de provinciale recreatiemonitor _1 INTEGRALE RAPPORTAGE RECREATIEMONITOR EN HET GROTE GROENONDERZOEK.

Nadere informatie

EINDNOTA UTOPIA Versie 1.1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EINDNOTA UTOPIA Versie 1.1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Expertise Verkeer en Telematica Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 BRUSSEL T 02 533 78 01 expertise.verkeer.telematica@vlaanderen.be EINDNOTA UTOPIA Versie 1.1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Analyse verkeerstellingen Stenen Poort

Analyse verkeerstellingen Stenen Poort Analyse verkeerstellingen Stenen Poort Van 16 t/m 29 november 2011 hebben er op een viertal plekken in en om de Stenen Poort verkeerstellingen plaatsgevonden. De cijfers representeren een momentopname,

Nadere informatie

Bezoekers aan Scheveningen Bad

Bezoekers aan Scheveningen Bad Bezoekers aan Scheveningen Bad Samenvatting Bezoekersonderzoek Scheveningen Bad, BRO 12 november 2008 blz. 6: Totaal aantal bezoekers afhankelijk van weer blz. 9: Aantal bezoekers verdubbelt bij extreem

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wachtdagen en ziekteverzuim

Wachtdagen en ziekteverzuim Wachtdagen en ziekteverzuim 1 Inhoud presentatie Onderzoeksvraag Uitvoering onderzoek Betrouwbaarheid van de gegevens Uitkomsten Hoofdvraag Neveneffect (verlof) Controlevariabelen Stijgers/dalers Conclusie

Nadere informatie

najaar 2010 Winkelpassantentellingen Leuven

najaar 2010 Winkelpassantentellingen Leuven Winkelpassantentellingen Leuven najaar 2010 Dit rapport is gebaseerd op Locatus gegevens die bewerkt werden door het Centrummanagement. De visuele weergave van de passage werd verzorgd door het GIS. 1.

Nadere informatie

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 In deze memo wordt ingegaan op de resulaten van de mechanische tellingen. De tellingen zijn gehouden in de de volgende weken: Vakantieweek: week

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit:

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Blauwalgen in Nederland

Blauwalgen in Nederland Blauwalgen in Nederland Landelijk beeld 2-2 DG Water februari 21 Blauwalgen in Nederland Landelijk beeld 2-2 dossier : D32 registratienummer : WA-WN2141 versie : 1 DG Water februari 21 DHV B.V. Niets uit

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De richtlijn 80/779/EG bepaalde als grenswaarde voor de dagwaarden:

De richtlijn 80/779/EG bepaalde als grenswaarde voor de dagwaarden: 4.9 ZWARTE ROOK (BSM) De meetposten voor Zwarte Rook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden zich in de Kroonlaan te Elsene (2FR002), te Ukkel (2FR012) en in het metrostation St.-Katelijne (2FB004).

Nadere informatie

Nieuw fietsverkeer door een nieuw fietspad? De gevolgen van de aanleg van FP10 voor het fietsen naar en door duingebied Meijendel

Nieuw fietsverkeer door een nieuw fietspad? De gevolgen van de aanleg van FP10 voor het fietsen naar en door duingebied Meijendel (Bijdragenr. 48) Nieuw fietsverkeer door een nieuw fietspad? De gevolgen van de aanleg van FP10 voor het fietsen naar en door duingebied Meijendel C. F. (Rinus) Jaarsma (zelfstandig adviseur vervoersplanologie;

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2010

Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2010 Recreatieschap Spaarnwoude AB 6-6-211 Agendapunt 7 Jaarrekening 21 BIJLAGE 1 Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 21 1. Programmadoelstelling 21 Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht

Nadere informatie

Je kunt al: -de centrummaten en spreidingsmaten gebruiken -een spreidingsdiagram gebruiken als grafische weergave van twee variabelen

Je kunt al: -de centrummaten en spreidingsmaten gebruiken -een spreidingsdiagram gebruiken als grafische weergave van twee variabelen Lesbrief: Correlatie en Regressie Leerlingmateriaal Je leert nu: -een correlatiecoëfficient gebruiken als maat voor het statistische verband tussen beide variabelen -een regressielijn te tekenen die een

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

ACT Algemene Intelligentie

ACT Algemene Intelligentie Rapport Datum ACT Algemene Intelligentie Voor u ligt het rapport van de ACT Algemene Intelligentie. Door middel van subtests zijn uw cognitieve capaciteiten gemeten. Allereerst wordt uw totaalscore weergegeven.

Nadere informatie

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Passantentelling. Horecabezoekers Centrum Uden Winter Opdrachtnummer: Dataverzameling: januari 2013 Oplevering: februari 2013

Passantentelling. Horecabezoekers Centrum Uden Winter Opdrachtnummer: Dataverzameling: januari 2013 Oplevering: februari 2013 Horecabezoekers Centrum Uden Winter 2013 Opdrachtnummer: 29-2116 Dataverzameling: januari 2013 Oplevering: februari 2013 Projectbegeleiding: R.J.G. van Houwelingen MSc Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Anton Wijbenga. MAPtm. v 1.0

Anton Wijbenga. MAPtm. v 1.0 Anton Wijbenga MAPtm v 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Methode... 2 2.1. DE METING... 2 2.2. GEGEVENSVERWERKING... 2 Bluetooth... 2 Bluetooth vs. Kentekenonderzoek... 3 Bluetooth vs. Mechanische

Nadere informatie

6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod

6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod 6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod Opgave 1 a Noem vier factoren die bij een gegeven prijsniveau tot een verandering van de Effectieve Vraag kunnen leiden. b Met welke (macro-economische) instrumenten

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Genieten van nieuwe natuur

Genieten van nieuwe natuur Genieten van nieuwe natuur Recreatieonderzoek Oeverlanden Hollands Diep en Tiengemeten T.A. de Boer J.R. de Vries 52 Genieten van nieuwe natuur Genieten van nieuwe natuur In opdracht van Deltanatuur, Rotterdam.

Nadere informatie

Rapportage project 1.3 Uitvoering publieke domein

Rapportage project 1.3 Uitvoering publieke domein Rapportage project 1.3 Uitvoering publieke domein Rapportage Hier ligt het tussentijdse rapportage voor u van het project 1.3 uitvoering publieke domeinen uitgevoerd door studenten van de opleiding bestuurskunde

Nadere informatie

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding Resultaten Brugklas Tevredenheidonderzoek 2015-201 Inleiding De jaarlijkse enquête onder leerlingen brugklas is in 2015-201 weer in het najaar 2015 gehouden, de respons was 1% en de enquête is daarmee

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde Compex. Vragen 18 tot en met 28. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt.

Examen HAVO. aardrijkskunde Compex. Vragen 18 tot en met 28. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Examen HAVO 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei totale examentijd 2,5 uur aardrijkskunde Compex Vragen 18 tot en met 28 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Bij

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Stad en landschap verbonden

Stad en landschap verbonden Afstudeerpresentatie - 19 april 2013 Stad en landschap verbonden Het inpassen van het bedrijventerrein van Haarlem in de omliggende structuren voor het recreatieve langzaam verkeer Jenny Nauta - 1303163

Nadere informatie

Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit

Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit Deze samenvatting is een vereenvoudigde weergave van de effecten van de Holland Outlet Mall op verkeersdoorstroming, parkeren, luchtkwaliteit

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2005-I

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2005-I Eindexamen wiskunde A- vwo 005-I 4 Beoordelingsmodel Meer neerslag de opmerking dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag in beide plaatsen gelijk is De standaardafwijking in Winterswijk is groter (en dus

Nadere informatie

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL.

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. 2014 GEACHTE BEZOEKER/RECREANT GAASPERPLAS, MIDDELS DEZE ENQUÊTE WIL DE AFDELING TOEZICHT VAN GROENGEBIED AMSTELLAND MEER INZICHT KRIJGEN

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

Practicum algemeen. 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag

Practicum algemeen. 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag Practicum algemeen 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag 1 Diagrammen maken Onafhankelijke grootheid en afhankelijke grootheid In veel experimenten wordt

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Het recreatief gebruik. van de Sysselt en de Ginkelse Heide. R. Beunen

Het recreatief gebruik. van de Sysselt en de Ginkelse Heide. R. Beunen Het recreatief gebruik van de Sysselt en de Ginkelse Heide R. Beunen Het recreatief gebruik van de Sysselt en de Ginkelse Heide Raoul Beunen WAGENINGEN UNIVERSITEIT Departement Omgevingswetenschappen

Nadere informatie

Passantentellingen Heerlen Centrum 2011

Passantentellingen Heerlen Centrum 2011 Passantentellingen Heerlen Centrum 2011 Rapportage Passantentellingen Heerlen Centrum 2011 door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604740 E-mail: o&s@heerlennl Internet:

Nadere informatie

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Maartje van der Aa MuConsult m.vanderaa@muconsult.nl Lisette Hoeke Maastricht Bereikbaar

Nadere informatie

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 15 september 2016 Kenmerk N004-1234853PTL-wga-V03-NL Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne 1 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2)

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2) Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2) Snelheid en gemiddelde snelheid Met de grootheid snelheid geef je aan welke afstand een voorwerp in een bepaalde tijd aflegt. Over een langere periode is de snelheid

Nadere informatie

Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid?

Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid? Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid? De p90 onzekerheid staat in het kader van de garantieregeling voor aardwarmte

Nadere informatie

1) Neem een blokje en meet met een krachtmeter hoeveel kracht er nodig is om een blokje op te tillen.

1) Neem een blokje en meet met een krachtmeter hoeveel kracht er nodig is om een blokje op te tillen. Naam: Klas: Practicum losse en vaste katrol VASTE KATROL Opstelling: 1) Neem een blokje en meet met een krachtmeter hoeveel kracht er nodig is om een blokje op te tillen. Benodigde kracht = ) Maak een

Nadere informatie

Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Centrum voor Onderzoek en Statistiek Feitenkaart Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011 Eind 2011 hield het Centrum voor Onderzoek en

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude. Verkenning beeldkwaliteit. actualisatie maatregelen in beheergebied Spaarnwoude

Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude. Verkenning beeldkwaliteit. actualisatie maatregelen in beheergebied Spaarnwoude Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude actualisatie 4-11-2015 Verkenning beeldkwaliteit maatregelen in beheergebied Spaarnwoude Colofon Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude, verkenning

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

Er is gemonitord op twee aspecten: Passantentellingen, uitgevoerd door Citytraffic; Telling van het aantal geopende winkels, uitgevoerd door de WBA.

Er is gemonitord op twee aspecten: Passantentellingen, uitgevoerd door Citytraffic; Telling van het aantal geopende winkels, uitgevoerd door de WBA. Back-office Economie en Arbeidsmarkt Memorandum Aan : Raad Van : Victor Kloos Datum : 17 september 2014 Onderwerp : Monitor koopzondagen Afschrift aan : Bij de raadsbehandeling van het besluit tot deregulering

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Op slimme wijze langzaam verkeer monitoren Ir. T.M. Bunschoten Goudappel Coffeng B.V. P. Kant MSc DAT.Mobility Samenvatting Deze paper beschrijft een aanpak waarmee

Nadere informatie

4. Buienradar:

4. Buienradar: Hoe betrouwbaar zijn de windverwachtingen van de verschillende weersites? Robbert van der Eijk, Groningen juli 2011 Inleiding Voor kanoërs en watersporters in het algemeen is het weer een belangrijke factor

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool

Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool BS De Antoniusschool/ Wijchen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool Enige tijd geleden heeft onze school BS De Antoniusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Recreatieonderzoek Zuiderpark Den Haag

Recreatieonderzoek Zuiderpark Den Haag Recreatieonderzoek Zuiderpark Den Haag Door: Rob Dirven, Projectleider NRIT Onderzoek Tussen april en september 2009 heeft NRIT Onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag een recreatieonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Folkert Buiter 2 oktober 2015

Folkert Buiter 2 oktober 2015 1 Nuchter kijken naar feiten en trends van aardbevingen in Groningen. Een versneld stijgende lijn van het aantal en de kracht van aardbevingen in Groningen. Hoe je ook naar de feitelijke metingen van de

Nadere informatie

Test Dylos fijnstof sensor. Vergelijking Dylos met BAM1020 metingen

Test Dylos fijnstof sensor. Vergelijking Dylos met BAM1020 metingen Test Dylos fijnstof sensor Vergelijking Dylos met BAM1020 metingen DCPJ1R mil.ieudienst Rijn mond Test Dylos fijn stof sensor vergelijking Dylos met BAM1O2O metingen Auteur (s) Afdeling Bureau Docu mentnu

Nadere informatie

Beoordelingsmodel. Antwoorden VWO wa I. Deelscores. Meer neerslag

Beoordelingsmodel. Antwoorden VWO wa I. Deelscores. Meer neerslag Beoordelingsmodel Antwoorden VWO wa 005-I Meer neerslag Maximumscore de opmerking dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag in beide plaatsen gelijk is De standaardafwijking in Winterswijk is groter (en dus

Nadere informatie

Meetrapport. Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door :

Meetrapport. Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door : Meetrapport Meetrapport Opdrachtgever : Voorbeeld BV Adres : Postcode/Plaats : : Contact persoon : Locatie van meting ( adres ) : Postcode/Plaats : : Datum Meting : Meting uitgevoerd door : Rapportage

Nadere informatie

PERMANENT MEETSYSTEEM DAGTOERISME KUST:

PERMANENT MEETSYSTEEM DAGTOERISME KUST: PERMANENT MEETSYSTEEM DAGTOERISME KUST: Methodologie Met de steun van de Vlaamse regering, in het kader van het Kustactieplan 2000-2004 van de Vlaamse Minister van Toerisme. Oorsprong Voordien: enkel globale

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit

Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit Onderzoek naar de relatie tussen kwaliteitsoordeel en instroom bij universitaire bacheloropleidingen Eva de Haan, BSc Drs. José van Zwieten Maart 2013 Bijcollege

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Voorbeeld bij het Excel-werkboek Analyse klantkenmerken

Voorbeeld bij het Excel-werkboek Analyse klantkenmerken Voorbeeld bij het Excel-werkboek Analyse klantkenmerken Deze flyer bevat een voorbeelduitwerking bij het Excel-werkboek Analyse klantkenmerken, een van de resultaten van het project Kanalen in Balans.

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave 1. Inleiding De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een

Nadere informatie

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Uitgevoerd door: Inhoudsopgave 1. Werk.nl, het belang van beschikbaarheid 3 2. Performance Scan Werk.nl 4 3. Performance score card 5 4. Performance

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Wachtdagen

Nadere informatie

Nr Betreft Actie 1. Aanbesteding: Gevraagd wordt waarom voor de aanbesteding van het onderzoek geen Europese aanbesteding is gedaan.

Nr Betreft Actie 1. Aanbesteding: Gevraagd wordt waarom voor de aanbesteding van het onderzoek geen Europese aanbesteding is gedaan. VERSLAG CONCEPT - Bijeenkomst : Fort benoorden Spaarndam - Bespreking verkeersonderzoek Grontmij Datum : 14 maart 2012 Locatie : Beheersbureau Spaarnwoude, Genieweg 46 te Velsen-Zuid Aanwezig : Vrienden

Nadere informatie

Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid. Eindrapport

Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid. Eindrapport Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid Eindrapport Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid Eindrapport in opdracht van: Gemeente Rijswijk datum: 5 juli 2016 rapportnummer: 5589-R-E auteur(s): H. Zuiver

Nadere informatie

Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Fietstelling Amsterdam Centraal Station Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1 IV175 2 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Onderzoeksopzet... 5 2.1 Opzet onderzoek... 5 2.2 Onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Actualisatie zwemwaterprofiel Watergeus

Actualisatie zwemwaterprofiel Watergeus Actualisatie zwemwaterprofiel Watergeus - 2015 Archimedesweg 1 CORSA nummer: postadres: versie: 01 postbus 156 auteur: Piet van der Wee 2300 AD Leiden oplage: 1 telefoon (071) 3 063 063 datum: april 2016

Nadere informatie