Pensioen. Wie? Wat? Waar? Waarom?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen. Wie? Wat? Waar? Waarom?"

Transcriptie

1

2 Pensioen. Wie? Wat? Waar? Waarom? Over uw pensioen Pensioen is belangrijk. Eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. Uw pensioen is uw financiële rugzak voor later. Voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden. Neem uw pensioen dus serieus en wees er zuinig op. hoofdstuk drie geven wij u de meest belangrijke informatie die geldt voor uw leeftijdscategorie. Vragen? Hebt u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met Leon Betzel van het pensioenfonds. Leon is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot uur op telefoonnummer (010) U kunt hem ook mailen via Over uw pensioen bij Chevron Als u werknemer bent bij Chevron Oronite Technology bv, Chevron Nederland bv of Chevron bv, bouwt u pensioen op bij Chevron Pensioenfonds. Chevron Pensioenfonds zorgt ervoor dat uw pensioen goed geadministreerd wordt en dat alle pensioenen op tijd worden uitbetaald. In deze brochure leest u alles over uw pensioenregeling bij Chevron. U kunt ook op de website terecht voor meer informatie over uw pensioen. Hoe leest u deze brochure? Deze brochure is een handig naslagwerk. Handig voor als u in een situatie terecht komt waarin u (ook) aan uw pensioen moet denken. Maar ook handig om te beoordelen of u wellicht moet bijsparen voor een goed pensioen. De rode uitroeptekens geven aan dat het om voor u belangrijke informatie gaat. In 2

3 Inhoudsopgave 1. Uw pensioen bij Chevron 4 Wat is pensioen? 5 Uw pensioenregeling bij Chevron 5 Hoe werkt het? 6 2. Wat als? 9 Wat als u trouwt of gaat samenwonen? 11 Wat als u scheidt? 11 Wat als u een kind krijgt of adopteert? 12 Wat als u of uw dierbaren overlijden? 13 Wat als u verhuist? 14 Wat als u werkloos wordt? 19 Bijna met pensioen Pensioen en uw leeftijd Om even bij stil te staan 24 Stijging van de prijzen 25 In- en uit dienst Meer informatie 26 Wijzigingen doorgeven 27 Klachtenregeling 27 Contactgegevens 27 Wat als u bij Chevron komt werken? 14 Wat als u uit dienst gaat? 15 Wat als u meer of minder gaat werken? 16 Wat als u met onbetaald verlof gaat? 16 Wat als u in het buitenland gaat werken? 17 Wat als u arbeidsongeschikt wordt? 17 3

4 1. UW PENSIOEN BIJ CHEVRON 4

5 In dit hoofdstuk leggen we uit wat pensioen is en hoe uw pensioen bij Chevron eruit ziet. Let op de uitroeptekens. Die wijzen u namelijk op belangrijke informatie. Wat is pensioen? Pensioen is belangrijk. Eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. Uw pensioen is uw financiële rugzak voor later. Voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden. Neem uw pensioen dus serieus en wees er zuinig op. Inkomen voor nu Pensioen is niet alleen voor later. Het is ook mogelijk dat u of uw naasten al op jongere leeftijd een pensioen ontvangen, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidspensioen voor uzelf of als u overlijdt een nabestaandenpensioen voor uw partner en/of kinderen. Pensioen kan dus ook ineens heel dichtbij zijn. Inkomen voor later Vanaf uw pensioendatum ontvangt u het pensioen dat u bij uw werkgever(s) hebt opgebouwd. Daarnaast ontvangt u vanaf uw 65 ste of 67ste AOW van de overheid. En wellicht hebt u zelf nog voor extra pensioen gezorgd, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente-uitkering. Pensioen via uw werkgever(s) Tijdens uw werkzame leven bouwt u pensioen op via de pensioenuitvoerder van uw werkgever(s) Zolang u werkt bij Chevron, bouwt u pensioen op via de pensioenregeling bij Chevron Pensioenfonds. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt u maandelijks uw pensioen. Dit pensioen ontvangt u levenslang. AOW De AOW is een basispensioen voor iedereen. Voor de opbouw ervan hoeft u niets te doen, tenzij u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen. Iedereen die in Nederland verblijft, bouwt tussen zijn 15e en 65 ste /67ste AOW op. Vanaf uw 65 ste /67ste ontvangt u levenslang AOW. Op vindt u meer informatie over de AOW. PENSIOEN IS UW FINANCIELE RUGZAK Uw pensioenregeling bij Chevron VOOR LATER Vanaf uw indiensttreding bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Uw pensioenregeling is een eindloonregeling. Dat betekent dat uw uiteindelijke pensioen gebaseerd is op uw laatste verdiende salaris. De hoogte van uw jaarlijkse pensioenopbouw is afgestemd op het salaris dat u in dat jaar verdient. Alle opgebouwde stukjes pensioen stijgen elk jaar mee met uw laatste salaris. Dat is 5

6 kenmerkend voor een eindloonregeling. Omdat de hoogte van uw pensioen vooraf in principe vaststaat, wordt uw pensioenregeling ook wel uitkeringsovereenkomst genoemd. U bouwt ook pensioen op over uw ploegentoeslag. U leest in de volgende paragraaf meer over pensioen en ploegentoeslag. Op welke pensioenen hebt u recht? Ouderdomspensioen: dit is uw inkomen vanaf uw pensioendatum Nabestaandenpensioen: dit is inkomen voor uw partner als u overlijdt Wezenpensioen: dit is inkomen voor uw kinderen als u overlijdt Arbeidsongeschiktheidspensioen: dit is het pensioen dat u ontvangt als u door ziekte niet meer kunt werken Hoe werkt het? Elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling, bouwt u een stukje van uw ouderdomspensioen op over het salaris dat u in dat jaar verdient. Het uitgangspunt daarvoor is uw pensioengevend salaris. U BOUWT ELK JAAR EEN STUKJE PENSIOEN OP Wat is uw pensioengevend salaris? Het pensioengevend salaris is hetzelfde als uw vaste jaarsalaris (zonder ploegentoeslag; daar bouwt u apart pensioen over op). Waarover bouwt u pensioen op? Het ouderdomspensioen dat u opbouwt bij Chevron is een aanvulling op uw AOW. Bij uw pensioenopbouw wordt daar al rekening mee gehouden. U bouwt daarom alleen pensioen op over uw pensioengevend salaris vanaf ,- (2010). De franchise is ,-. Hierover bouwt u geen pensioen op omdat u van de overheid een AOW ontvangt. Wat overblijft is uw pensioengrondslag, hierover bouwt u pensioen op. Hoeveel pensioen bouwt u op? Over de pensioengrondslag bouwt u elk jaar 2% aan ouderdomspensioen op. Pensioen en de levensloopregeling U ontvangt van Chevron een bijdrage voor de levensloop- 6

7 regeling. Deze bijdrage is bedoeld om u eerder met pensioen te laten gaan. U krijgt de bijdrage één maal per jaar (in januari) bij uw salaris gestort. Als u de levensloopbijdrage op uw levenslooprekening wilt laten storten, dan moet u dat doorgeven aan HR. In dat geval wordt over het bedrag geen belasting ingehouden, anders wel. Als u het tegoed op uw levenslooprekening wilt inzetten voor vervroegde pensionering dan moet dit aangeven bij de afdeling HR. Let op: u kunt elk jaar kiezen of u geldt stort op een levenslooprekening of op een spaarloonrekening. Slechts één van de twee is mogelijk in één jaar, maar u kunt in principe elk jaar wisselen. Pensioen en ploegentoeslag U bouwt ook pensioen op over uw ploegentoeslag. De hoogte van dit pensioen is gebaseerd op de gemiddelde ploegentoeslag die u bij Chevron heeft ontvangen. Elk jaar dat u in ploegendienst werkt bouwt u 2,25% van uw ploegentoeslag aan pensioen op. Het pensioen dat u in vorige jaren heeft opgebouwd, wordt jaarlijks verhoogd op basis van de Chevron salarisstijgingen. Pensioen als u overlijdt Als u overlijdt, hebben uw partner en/of eventueel uw kinderen recht op een uitkering van het pensioenfonds. Pensioen voor uw partner gaat in vanaf de eerste dag van de maand nadat u overlijdt en wordt levenslang uitgekeerd. Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Chevron dan is het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw pensioendatum zou opbouwen. Uw kinderen hebben tot hun 18 e, en in het geval zij studeren tot hun 27e, recht op wezenpensioen. Dit bedraagt 70% van het nabestaandenpensioen. Wilt u eerder pensioneren? U krijgt van Chevron een bijdrage voor de levensloopregeling. Dit is bedoeld voor eerdere pensionering. Wilt u dit? Meld dit dan bij HR. Voorbeeldberekening Jan is vijf jaar in dienst van Chevron. Zijn vaste salaris is Pensioengevend salaris: Franchise: Pensioengrondslag: ( ) Hij bouwt 2% per jaar op. Hij is 5 jaar in dienst dus zijn totale opbouw is 10% (2% x 5 jaar) van zijn pensioengrondslag ( ). Dat is dus 2182,70. Dit wil zeggen dat Jan voor deze 5 jaar werken op basis van zijn huidige salaris recht heeft op een levenslang ouderdomspensioen van 2182,70 bruto per jaar. Ex-partner Als u eerder een partner hebt gehad, heeft deze na uw overlijden recht op het nabestaandenpensioen dat u opbouwde tot aan het moment dat u uit elkaar ging. Dit zogenaamde bijzonder nabestaandenpensioen wordt in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen voor uw huidige partner. Als u in Nederland woont, stuurt de gemeente waar u staat ingeschreven na uw overlijden automatisch een bericht naar 7

8 het pensioenfonds. Woont u in het buitenland, dan is het belangrijk dat uw overlijden door uw nabestaanden bij het pensioenfonds wordt gemeld. Bij arbeidsongeschiktheid Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en meer verdient dan de WIA-loongrens van (2010), ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U leest hierover meer in hoofdstuk 2. Daarnaast neemt het pensioenfonds de premiebetaling van u over voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Wat kost uw pensioen? Pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde. En een belangrijke, want het gaat om een belangrijk deel van uw inkomen voor later. Uw bijdrage aan de premie voor uw pensioen bedraagt 6% van de laatst voor u vastgestelde pensioengrondslag. De rest van de kosten (bijna 30% in 2008) betaalt Chevron. 8

9 2. WAT ALS? 9

10 Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Daardoor kan uw pensioen straks anders uitvallen dan u wellicht verwacht. Wanneer moet u op uw pensioen letten? Let op de uitroeptekens. Deze wijzen u op belangrijke informatie. 10

11 Wat als u trouwt of gaat samenwonen? Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt uw partner recht op nabestaandenpensioen, wanneer u overlijdt. Dit geldt onder voorwaarden ook voor de partner met wie u een samenlevingscontact sluit. Onder partner wordt verstaan: Degene met wie u: getrouwd bent; een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; (meer dan 6 maanden) samenwoont; Nabestaandenpensioen Uw partner heeft recht op nabestaandenpensioen, wanneer u overlijdt. Op hoeveel nabestaandenpensioen uw partner recht heeft, hangt af van: het aantal jaren dat u aan de regeling hebt deelgenomen uw salaris een eventuele eerdere partner die recht heeft op (een deel van uw) nabestaandenpensioen Partner aanmelden? Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Of gaat u samenwonen? Dan moet u dat doorgeven aan HR en aan het pensioenfonds. Gaat u samenwonen? Meld uw partner dan zelf aan bij HR en het pensioenfonds. Wat als u scheidt? Wanneer uw huwelijk of geregistreerde partnerschap eindigt, heeft uw ex-partner recht op een deel van het opgebouwde pensioen. U hebt recht op een deel van het opgebouwde pensioen van uw partner. U moet deze verdeling zelf aanvragen. Tenzij u met uw ex-partner andere afspraken heeft gemaakt, gaat de pensioenverdeling om: de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd; het nabestaandenpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd (dit deel wordt ook wel bijzonder nabestaandenpensioen genoemd). Als er sprake is van een samenlevingscontract geldt wel als voorwaarde dat dit is vastgelegd in een notariële akte. Tijdig melden Meld uw scheiding binnen twee jaar aan HR en het pensioenfonds. U moet daarbij de formeel gemaakte afspraken overleggen (scheidingsconvenant). U gebruikt voor deze 11

12 afmelding het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen, dat u kunt downloaden via Let op: alleen als u het pensioenfonds tijdig hebt geïnformeerd over uw scheiding, wordt het aan uw ex-partner toekomende deel van het pensioen rechtstreeks door het pensioenfonds aan haar of hem uitbetaald. Als uw keuze voor pensioenverdeling niet binnen twee jaar bij het pensioenfonds bekend is, ontvangt u na uw pensionering ook het deel waar uw expartner recht op heeft. Dat wil niet zeggen dat uw ex-partner dan geen recht meer heeft op een deel van uw pensioen. Uw ex behoudt zijn/haar recht maar moet dit dan rechtstreeks via u regelen. Het pensioenfonds speelt daar dan geen rol meer bij. Hoe werkt pensioenverdeling? De wijze van pensioenverdeling kan op twee manieren plaatsvinden: via verevening of via conversie. Verevening Verevening is de standaard manier. Het pensioen blijft op uw naam staan. Vanaf uw pensioendatum ontvangt uw ex-partner zijn/haar deel van uw pensioen. Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner het bijzonder nabestaandenpensioen. Overlijdt uw ex-partner eerder dan uzelf? Dan krijgt u het verevende gedeelte van het ouderdomspensioen weer terug. Het bijzonder nabestaandenpensioen komt dan te vervallen. nabestaandenpensioen op zijn/haar naam gezet. Hij of zij krijgt daarmee een eigen, zelfstandig pensioen dat losstaat van uw pensioneren of overlijden. Het pensioen wordt uitgekeerd als uw ex-partner 65 jaar wordt. Voor conversie is toestemming van het fonds nodig. Download het echtscheidingsformulier via Vul het formulier in en stuur het op naar het pensioenfonds Wat als u een kind krijgt of adopteert? Als u een kind krijgt dan hoeft u dat niet te melden aan het pensioenfonds. Al uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Dat geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen die als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed. Conversie Bij conversie wordt het deel van het ouderdomspensioen dat bedoeld is voor uw ex-partner samen met het bijzonder 12

13 Wat als u of uw dierbaren overlijden? Wanneer u overlijdt, wordt het pensioenfonds daar automatisch over geïnformeerd door de gemeente. Om er zeker van te zijn dat wij op tijd het nabestaandenpensioen uitbetalen, kan uw nabestaande het ook zelf bij het pensioenfonds melden. Indien er recht is op nabestaanden- en wezenpensioen, neemt het pensioenfonds vervolgens contact op met uw nabestaanden. Ook de eventuele uitkering van een bijzonder nabestaandenpensioen (aan een ex-partner) wordt automatisch door het pensioenfonds geregeld. Als u bent verhuisd naar het buitenland dan moet uw partner uw overlijden zelf melden bij het pensioenfonds. moet u het overlijden van uw partner zelf melden aan het pensioenfonds. Wanneer uw kind overlijdt Overlijden van een kind heeft geen gevolgen voor uw pensioensituatie. U hoeft het overlijden van een kind niet aan het pensioenfonds te melden. ALS U OVERLIJDT DAN ONTVANGT UW PARTNER AUTOMATISCH EEN NABESTAANDENPENSIOEN Wanneer u zelf overlijdt Als u overlijdt terwijl u nog in dienst bent wordt het pensioenfonds hierover door HR geïnformeerd. Indien er recht is op nabestaanden- en wezenpensioen, neemt het pensioenfonds vervolgens contact op met uw nabestaanden. Ook de eventuele uitkering van een bijzonder nabestaandenpensioen (aan een ex-partner) wordt automatisch door het pensioenfonds geregeld. Als u bent verhuisd naar het buitenland dan moet uw partner uw overlijden zelf melden bij het pensioenfonds Wanneer uw partner overlijdt Wanneer uw partner overlijdt, heeft dat geen directe gevolgen voor uw pensioensituatie. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangt het pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente. Woont u samen? Dan 13

14 Wat als u verhuist? Verhuizingen binnen Nederland hoeft u niet door te geven aan het pensioenfonds. De adreswijziging ontvangt het fonds automatisch via uw gemeente. Verhuizingen en de adreswijziging geeft u altijd door aan het pensioenfonds en HR. Wat als u naar het buitenland verhuist? Verhuizen naar het buitenland heeft vaak gevolgen voor de opbouw van uw pensioen of AOW of voor de uitkering daarvan. Kijk voor meer informatie op Geef uw nieuwe adres door aan het pensioenfonds en HR Neem contact op met de SVB om de gevolgen voor uw AOW te bespreken Wat als u bij Chevron komt werken? Als u in dienst komt bij Chevron, zorgt uw werkgever voor uw aanmelding bij het pensioenfonds. U kunt het pensioen dat u hebt opgebouwd bij een eventuele vorige werkgever meenemen naar Chevron Pensioenfonds. Het meenemen van pensioen naar Chevron Pensioenfonds heet waardeoverdracht. Het voordeel van waardeoverdracht is dat u één pensioenopbouw en één pensioenuitvoerder houdt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van één instantie uw pensioen. Waardeoverdracht is niet altijd financieel aantrekkelijk. Laat u daarom goed adviseren door een betrouwbare partij. U KUNT UW PENSIOEN VAN UW VORIGE WERKGEVER MEENEMEN NAAR CHEVRON. Waardeoverdracht Waardeoverdracht moet u binnen 6 maanden na aanvang van uw deelname aan de pensioenregeling aanvragen bij Chevron Pensioenfonds. Deze aanvraag kunt u doen door gebruik te maken van het formulier waardeoverdracht. Dit formulier ontvangt u bij indiensttreding van HR en kunt u ook opvragen bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds vraagt vervolgens uw gegevens op bij uw vorige pensioenuitvoerder. Op basis hiervan ontvangt u een offerte. Daarin staat de waarde van uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in uw regeling bij Chevron. Als u waardeoverdracht wilt uitvoeren dan moet u binnen 2 maanden (na ontvangst van de offerte) een verzoek tot waardeoverdracht doen. Let op: de waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Pensioenregelingen zijn moeilijk vergelijkbaar. Laat u daarom vóór een eventuele waardeoverdracht deskundig adviseren! 14

15 Vraag bij HR of Leon Betzel van het pensioenfonds een offerte voor waardeoverdracht aan Bespreek na ontvangst de offerte met Leon Bespreek gelijk met Leon of uw nabestaandenpensioen voldoende is Gaat u akkoord met de offerte? Geef dit dan binnen 2 maanden door Let op! Soms is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk, zie hoofdstuk 4. Wat als u uit dienst gaat? Als u uit dienst gaat, eindigt uw deelname aan de pensioenregeling. Gaat u naar een andere werkgever en gaat u daar deelnemen aan een pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioen meenemen óf laten staan. U moet dat binnen zes maanden aanvragen. Pensioen laten staan Als u uw pensioen bij Chevron Pensioenfonds laat staan, ontvangt u vanaf uw pensioenleeftijd een pensioen van Chevron Pensioenfonds. Daarnaast houden uw partner en kind(eren) recht op partner- en wezenpensioen. Deze pensioenen zijn gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd totdat uw deelname eindigde. Is uw opgebouwde pensioen minder dan 420,69 (2010) bruto per jaar? Dan mag Chevron Pensioenfonds dit pensioen afkopen. Dit betekent dat u dan in één keer de waarde van het opgebouwde pensioen krijgt uitgekeerd. U kunt uw pensioenregeling bij Chevron niet vrijwillig voortzetten. U KUNT UW PENSIOEN MEENEMEN NAAR UW VOLGENDE WERKGEVER Pensioen meenemen Het meenemen van uw pensioen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever wordt waardeoverdracht genoemd. Een voordeel van waardeoverdracht is dat u één pensioenopbouw en één pensioenuitvoerder houdt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van één instantie uw pensioen. Waardeoverdracht vraagt u binnen 6 maanden aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Uw nieuwe pensioenuitvoerder vraagt vervolgens uw gegevens op bij Chevron Pensioenfonds. Op basis hiervan ontvangt u van uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte. Daarin staat de waarde van uw opgebouwde pensioen bij Chevron Pensioenfonds en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in de regeling bij uw nieuwe werkgever. Let op: de waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Pensioenregelingen zijn moeilijk vergelijkbaar. Laat 15

16 u daarom vóór een eventuele waardeoverdracht deskundig adviseren door een betrouwbare partij! Vraag bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte voor waardeoverdracht aan Bekijk de offerte goed (laat u desnoods adviseren door een deskundige) Wilt u het pensioen meenemen? Geef dit dan binnen twee maanden door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder Wat als u meer of minder gaat werken? De hoogte van uw pensioenopbouw hangt samen met de hoogte van uw salaris. Als u meer of minder gaat werken, heeft dit gevolgen voor uw salaris en dus ook voor uw pensioenopbouw. Dat werkt door in zowel uw ouderdomspensioen als uw nabestaanden- en wezenpensioen. Uw pensioenpremie De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast aan uw gewijzigde salaris. Uw werkgever geeft dit door aan Chevron Pensioenfonds. MINDER WERKEN = MINDER SALARIS = MINDER PENSIOEN Wat als u met onbetaald verlof gaat? De hoogte van uw pensioenopbouw hangt samen met de hoogte van uw salaris. Als u (deeltijd) verlof opneemt, heeft dit gevolgen voor uw salaris en dus ook voor uw pensioenopbouw. Dat werkt door in zowel uw ouderdomspensioen als uw nabestaanden- en wezenpensioen. Tijdens de eerste zes maanden van het onbetaald verlof loopt uw pensioenopbouw door, onder voorwaarde dat u uw pensioenpremie betaalt. In dat geval loopt ook de bijdrage van Chevron in de levensloopregeling door. Bij de vaststelling van de periode van zes maanden worden alle verlofperiodes opgeteld. Als u verlof in deeltijd opneemt wordt de periode waarover de opbouw doorloopt langer. Als u bijvoorbeeld 50% verlof opneemt loopt de opbouw 12 maanden door. 16

17 NEEMT U VERLOF OP? DAN BLIJFT U TIJDELIJK PENSIOEN OPBOUWEN. Uw pensioenpremie De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast aan uw gewijzigde salaris. Uw werkgever geeft dit door aan Chevron Pensioenfonds. Wat als u in het buitenland gaat werken? Als u permanent in het buitenland gaat werken betekent dit dat u uit dienst gaat bij de Nederlandse vestiging van Chevron. Dit betekent dat uw pensioenopbouw en opbouw van AOW stopt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HR. Tijdelijk in het buitenland werken Als u tijdelijk voor Chevron in het buitenland gaat werken blijft u in dienst van de Nederlandse vestiging en loopt uw pensioenopbouw en premiebetaling gewoon door. Doorlopen van uw AOW-opbouw wordt in principe geregeld door HR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HR. Wat als u arbeidsongeschikt wordt? Bij arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen behoorlijk dalen. U kunt in aanmerking komen voor een WIA-uitkering van de overheid. Daarnaast kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. WIA-uitkering van de overheid Als u twee jaar ziek bent, bepaalt het UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV, ontvangt u de WGA- of IVA-uitkering. Deze uitkering ontvangt u tot uw 65ste zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw inkomen kan fors dalen. Kijk voor meer informatie op ALS U AAN DE VOORWAARDEN VOLDOET DAN ONTVANGT U EEN PENSIOENUITKERING Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u door ziekte niet meer kunt werken dan ontvangt u na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. Dit geldt alleen als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en meer verdient dan U ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf het moment dat u 2 jaar ziek bent tot het moment dat u niet langer arbeidsongeschikt bent, overlijdt of pensioneert. Als uw salaris voordat u ziekt werd meer bedroeg dan (de WIA-loongrens), zou u er met alleen een WIAuitkering flink op achteruit gaan. Dit verschil wordt gedeeltelijk 17

18 opgevangen door het arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen 70% van het deel van uw salaris dat meer is dan de WIA-loongrens. In onderstaande tabel ziet u de verschillende uitkeringspercentages staan. Bij arbeidsongeschiktheid Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en meer verdient dan , ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Voorbeeldberekening arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioengevend salaris bij 100% werken Deeltijdpercentage 80% Deeltijd pensioengevend salaris WIA-loongrens -/ Verschil % van verschil Bij een mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA van: Bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen dat u ontvangt van het pensioenfonds onderstaand percentage van uw salaris boven de (2010): Het arbeidsongeschiktheidspercentage is 75%. Het uitkeringspercentage dat hierbij hoort is 72,5%. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is 72,5% van = minder dan 35% 0% 35%-45% 40% 45%-55% 50% 55%-65% 60% 65%-80% 72,5% U betaalt geen pensioenpremie meer Als u arbeidsongeschikt bent dan blijft u pensioen opbouwen. U hoeft dan geen bijdrage aan de pensioenpremie meer te betalen. Als u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent dan betaalt Chevron uw volledige pensioenpremie. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent dan wordt een deel van uw pensioenpremie voor u betaald. U moet uw arbeidsongeschiktheid direct melden bij het pensioenfonds. U moet ook een kopie van de beslissing van het UWV toesturen. Wijzigingen in uw situatie moet u direct melden bij het pensioenfonds. 18

19 Wat als u werkloos wordt? Bij werkloosheid eindigt uw dienstverband bij uw werkgever. Ook uw deelname aan de pensioenregeling van Chevron eindigt. Als u werkloos raakt, hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering van de overheid. Kijk voor meer informatie hierover op Meld uw arbeidsongeschiktheid direct bij het pensioenfonds Stuur een kopie van de beslissing van het UWV naar het pensioenfonds Geef wijzigingen in uw situatie direct door aan het pensioenfonds BENT U 40 JAAR OF OUDER EN ONTVANGT U EEN WW-UITKERING? LEES DAN VERDER. FVP-bijdrage? Bent u 40 jaar of ouder en ontvangt u de loongerelateerde WW-uitkering? Dan hebt u wellicht recht op een bijdrage van de Stichting FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering). Met de FVP-bijdrage gaat een deel van uw pensioenopbouw door. De Stichting FVP bepaalt het recht, de hoogte en de duur én betaalt de bijdrage. Als u werkloos wordt op of na 1 januari 2011, vervalt het recht op de FVP-bijdrage. U ontvangt het aanvraagformulier voor de FVP-bijdrage automatisch als u een WW-uitkering hebt aangevraagd en 40 jaar of ouder bent. Kijk voor meer informatie op Bent u ouder dan 40 jaar? Houd dan goed in de gaten of u het formulier voor de FVP-bijdrage ontvangt. Bijna met pensioen Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, kunt u uw pensioenuitkering op een aantal manieren op uw wensen afstemmen. U hebt de volgende mogelijkheden: Eerder stoppen met werken en uw pensioen eerder laten ingaan; Uw ouderdomspensioen uitruilen voor meer nabestaandenpensioen; Uw nabestaandenpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen; Kiezen voor eerst tijdelijk een hoger en daarna een lager pensioen. Uiteraard hebben al deze keuzes invloed op de hoogte van uw pensioen. 19

20 Let op! Voor al deze keuzemogelijkheden geldt een aanvraagtermijn van vier maanden. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden. Eerder met pensioen U kunt uw pensioen eerder dan op uw 65ste laten ingaan. Pensioneren is mogelijk vanaf 57 jaar. Houd er wel rekening mee dat u dan een lager pensioen ontvangt. Immers, u bouwt minder lang pensioen op én u moet langer doen met uw opgebouwde pensioen. Als u eerder met pensioen wilt, moet u hiervoor zes maanden van tevoren een verzoek indienen bij HR. Het eerder laten ingaan van uw pensioen is alleen mogelijk als u geen WAO- of WIA-uitkering ontvangt. Ouderdomspensioen uitruilen Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaandenpensioen verhoogd wordt. U kunt daarvoor een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger nabestaandenpensioen. Het verhoogde nabestaandenpensioen mag maximaal 70% van het ouderdomspensioen zijn dat u overhoudt. Hoeveel meer ouderdomspensioen uitruilen van het nabestaandenpensioen oplevert, hangt af van uw leeftijd. Let op: Hebt u een ex-partner die recht heeft op bijzonder nabestaandenpensioen? Dan kunt u dit deel van nabestaandenpensioen niet uitruilen. Eerst meer, dan minder pensioen U kunt ervoor kiezen om in de eerste drie of tien jaar vanaf uw pensioendatum een hoger bedrag aan ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. Hierbij geldt dat de lagere uitkering niet minder mag bedragen dan 75% van de hogere uitkering. Wilt u iets veranderen ten aanzien van uw pensioen? Geef dit dan minimaal vier maanden voordat u met pensioen gaat, door aan het pensioenfonds. Nabestaandenpensioen uitruilen Als u met pensioen gaat, kunt u afstand doen van uw recht op nabestaandenpensioen om zo een hoger ouderdomspensioen te krijgen. Dit gebeurt niet automatisch. Als u dat wilt dan moet u dat, voorafgaand aan uw pensionering, doorgeven aan het pensioenfonds. Als u een partner hebt, dan moet uw partner schriftelijk toestemming geven. 20

21 3. PENSIOEN EN UW LEEFTIJD 21

22 Pensioen is belangrijk. Maar niet voor iedereen altijd op dezelfde manier. Dat hangt af van uw leeftijd en van ontwikkelingen in uw persoonlijke situatie. De beschrijving van de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis kunt u lezen in hoofdstuk twee. 22

23 jonger dan 30 Heeft u het nu goed voor elkaar? Hoeveel pensioen u straks krijgt is nog niet zo belangrijk voor u. Maar wel dat uw pensioen naast uw salaris uw belangrijkste arbeidsvoorwaarde is. tussen de 30 en 40 Zorg voor een goede financiële toekomst! Uw pensioen helpt u ervoor te zorgen dat uw carrière nu en uw inkomen straks op elkaar aansluiten. En dat uw naasten voor een financiële ramp behoed blijven tussen de Tijd voor actie! Het spitsuur van het leven voorbij? Meer tijd voor uzelf? Wat zijn uw plannen voor de rest van uw leven? En hoe gaat u die financieren? Hebt u genoeg aan uw pensioen? Daar kunt u wellicht nú nog iets aan doen. naasten voor een financiële ramp ouder dan behoed blijven als u iets overkomt. 55 Later komt dichtbij! Het duurt nog wel even vóór u met pensioen gaat. Maar het is toch verstandig nu al na te denken over later. U kunt uw pensioen al laten ingaan op uw 57 ste. Of wilt u juist langer doorwerken 23

24 4. OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 24

25 Er is een aantal zaken die van indirecte invloed zijn op uw pensioen. In dit hoofdstuk lichten we deze onderwerpen toe. Stijging van de prijzen Geld wordt in de loop der tijd minder waard. Voor 100 euro kunt u op dit moment meer kopen dan - bijvoorbeeld over tien jaar. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen meestijgt met de prijzen. Als uw pensioen niet meestijgt dan wordt het steeds minder waard. U verliest dan koopkracht. Uw pensioen bij Chevron stijgt mee met uw salaris. Daarom behoudt uw pensioen dus zijn waarde. Uw salaris wordt namelijk elk jaar in principe verhoogd met een bepaald percentage. Het pensioen dat u opbouwt over de ploegentoeslag wordt jaarlijks verhoogd op basis van de prijsstijgingen. Als u uit dienst bent en u laat uw pensioen staan bij Chevron Pensioenfonds dan stijgt uw pensioen voorwaardelijk mee met de prijzen. Dat betekent dat u niet gegarandeerd een stijging (toeslag) ontvangt. Het bestuur besluit elk jaar of de achtergelaten en ingegane pensioen worden verhoogd. In- en uit dienst Elke pensioenregeling is weer anders. Op het moment dat u van werkgever wisselt, is het belangrijk dat u bekijkt of er iets verandert in uw nabestaandenpensioen. Mocht u overlijden dan ontvangt uw partner automatisch een nabestaandenpensioen van Chevron. Neemt u uw pensioen van uw vorige werkgever mee? Dan hoeft u niets te doen want wij verzekeren automatisch een nabestaandenpensioen voor u. Laat u uw pensioen staan bij uw vorige werkgever? Dan moet u verder lezen. Als u bij uw vorige werkgever verzekerd was voor een nabestaandenpensioen op risicobasis, dan hebt u op dit moment wellicht een te laag nabestaandenpensioen. Het is mogelijk dat uw vorige pensioenuitvoerder automatisch het nabestaandenpensioen bijvulde door uw eigen pensioen te verlagen (uitruilen), maar dat hoeft niet zo te zijn. Als uw vorige pensioenuitvoerder uw pensioen niet heeft uitgeruild, dan hebt u nu waarschijnlijk een te laag nabestaandenpensioen. Neem contact op met het pensioenfonds om uw situatie te bespreken. Bij Chevron bent u verzekerd voor een goed nabestaandenpensioen. Dus als u Chevron verlaat dan is uw nabestaandenpensioen goed geregeld. 25

26 5. MEER INFORMATIE 26

27 Wij informeren u door middel van deze pensioengids zo goed mogelijk over uw pensioen bij Chevron. In het pensioenreglement vindt u deze informatie in meer juridische taal. U kunt het reglement opvragen bij het pensioenfonds. Een keer per jaar krijgt u van het pensioenfonds uw pensioenoverzicht thuisgestuurd. Hierop vindt u alle financiële informatie over uw eigen pensioen. geschillenregeling van het pensioenfonds. U kunt de klachtenprocedure opvragen bij het pensioenfonds. Chevron Pensioenfonds Leon Betzel (010) Wijzigingen doorgeven Het is belangrijk dat het pensioenfonds op de hoogte is van wijzigingen die te maken hebben met uw pensioensituatie, bijvoorbeeld als u verhuist in of naar het buitenland, of als u een samenlevingsovereenkomst aangaat of deze juist beëindigt. Geef deze wijzigingen tijdig door aan Chevron Pensioenfonds. Contactgegevens Voor al uw vragen over uw pensioenregeling of uw pensioenoverzicht kunt u terecht bij Leon Betzel van het pensioenfonds. Hij helpt u graag verder. Leon is op werkdagen te bereiken van 9.00 tot uur op telefoonnummer (010) Klachtenregeling Chevron Pensioenfonds verzorgt de uitvoering van uw pensioenregeling. Heeft u klachten over de uitvoering van de regeling, dan kunt u gebruik maken van de klachten- en 27

Pensioengids. Coop pensioenregeling

Pensioengids. Coop pensioenregeling Pensioengids Coop pensioenregeling 2015 Pensioen Wie Wat Waar Waarom Over uw pensioen Pensioen is belangrijk. Gemiddeld werkt u één dag per week voor uw pensioen. Uw pensioen is uw financiële rugzak voor

Nadere informatie

Pensioengids. Co-op pensioenregeling

Pensioengids. Co-op pensioenregeling Pensioengids Co-op pensioenregeling 2014 Pensioen Wie? Wat? Waar? Waarom? Over uw pensioen Pensioen is belangrijk. Gemiddeld werkt u één dag per week voor uw pensioen. Uw pensioen is uw financiële rugzak

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

NU even de tijd voor later

NU even de tijd voor later NU even de tijd voor later Over uw pensioen Pensioen is belangrijk. Gemiddeld werkt u één dag per week voor uw pensioen. Eenmaal opgebouwd pensi oen is en blijft van u. Uw pensi oen is uw financiële rugzak

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

delta lloyd pensioenfonds

delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1 De pensioenregeling in vijf minuten biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Uw pensioenregeling

vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Uw pensioenregeling vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Uw pensioenregeling 2014 Inhoud 01 Waarom een pensioenregeling? 03 02 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie