VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 STUK 671 ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, de heer Stefan Cornelis, mevrouw Hannelore Goeman, mevrouw Annemie Maes, de heer Johan Van den Driessche Andere leden: de heer Paul Delva, mevrouw Liesbet Dhaene, mevrouw Cieltje Van Achter Verontschuldigd: de heer Arnaud Verstraete 1488

2 - 2 - INHOUD 1. Interpellatie (R.v.O., art.62) - Interpellatie van de heer Johan Van den Driessche tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende het jaarverslag 2016 van de VGC-financiën

3 Interpellatie (R.v.O., art.62) Interpellatie van de heer Johan Van den Driessche tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende het jaarverslag 2016 van de VGC-financiën De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Mijn interpellatie betreft een aangelegenheid waarop ik ook al tijdens de begrotingsbespreking heb gewezen. Het jaarverslag 2016 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft een goed overzicht van de activiteiten. Het document mag gezien worden, maar ik stoor me aan de wijze waarop op blz. 34 een overzicht van de financieringsbronnen van de VGC wordt gegeven. Het komt over alsof het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de grootste financierder van de VGC is. In realiteit gaat het om middelen die het Gewest krijgt van de Federale overheid. 95% van deze middelen moeten worden doorgestort aan de VGC en de Cocof, volgens de regels vervat in de bijzondere wet. In het jaarverslag staat: middelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Waarom maakt men er bv. niet van: door het gewest doorgestorte middelen afkomstig van de Federale overheid? Ik denk dat we op deze manier meer transparantie geven aan de lezer. Zoals het er nu staat, lijkt het alsof het Gewest zelf beslist heeft hoeveel middelen er aan de VGC wordt gegeven. In realiteit zijn het louter middelen die zij doorstorten. Ziet de collegevoorzitter dit op dezelfde manier? Overweegt hij, in overleg met de administratie, deze communicatie aan te passen? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Sinds 1989, het geboortejaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VGC en Cocof, ontvangt de VGC middelen van zowel de Vlaamse Gemeenschap als van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Vlaamse Gemeenschap financiert de VGC via een dotatie, via specifieke decreten per beleidsdomein en via onderwijs, omdat de VGC ook inrichtende macht is van Kasterlinden en Zaveldal. Daarnaast wordt de VGC ook gefinancierd via de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, volgens een verdeelsleutel van 80% Cocof 20% VGC en tenslotte is er de financiering door de Federale overheid. Sinds 1989 zijn de financiële middelen van de VGC stelselmatig toegenomen, via voornamelijk verhoogde bijdragen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid. Deze middelen zijn alsmaar gegroeid. De middelen van de Vlaamse Gemeenschap (dotatie, onderwijs en decreten), die aanvankelijk het leeuwendeel van de ontvangsten uitmaakten, vormen in de begroting van 2016 nog 34,61% voor de gewone dienst. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert 39,37%. De federale middelen bedragen 9,42%. Daarnaast genereert de VGC ook, weliswaar in beperkte mate, eigen inkomsten uit eigen activiteiten. Indien er een beweging is van een procentuele toename van de middelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dit te maken met de Financieringswet en met de herfinanciering die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op vele vlakken wordt georganiseerd naar de 2 Gemeenschapscommissies toe. De Gemeenschapscommissies hebben immers noden die verder reiken dan dat de Gemeenschappen hen middelen geven om aan de noden tegemoet te komen.

4 - 4 - Brussel staat immers niet stil. De uitdagingen voor onze stad zijn groot en de VGC ontwikkelt dan ook tal van voorzieningen en projecten, dankzij middelen van Vlaanderen, maar ook steeds meer dankzij de verhogingen van de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de steun van de Federale overheid. De middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groeien onder zeer gunstige indexatie voorwaarden. Dit maakt dat er meer dan 2% bijkomt per jaar. De dotatie vanuit Vlaanderen is tot nu toe amper geïndexeerd. Zoals de interpellant het stelt, komen alle middelen altijd van de Federale overheid. Initieel is dit ook zo en worden ze pas nadien uitgesplitst. Men kan bv. zeggen dat het geld voor onderwijs van de BTW komt en wordt betaald in functie van de leerlingenaantallen die worden geregistreerd in beide Gemeenschappen. Zeggen dat men met Vlaamse middelen Brusselse kinderen onderwijst, is niet helemaal juist. De kinderen worden onderwezen in functie van de middelen die zij zelf genereren. Gaan kinderen naar het Franstalig onderwijs, dan gaan de middelen daarheen. En voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs geldt net hetzelfde. De extra kosten voor het feit dat kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs gaan, liggen in de investeringskosten. In Brussel worden deze kosten voor het grootste deel gedragen door de VGC die hiervoor het Lambertmontfonds heeft opgericht. Dit fonds wordt gespijsd door de extra middelen die van het Gewest komen. 80% van de middelen is voor de Cocof en 20% voor de VGC. Dit is een bedrag dat bovenop hetgene in de Bijzondere Financieringswet wordt voorzien. Volgens mij is het in het jaarverslag correct weergegeven. Men kan opmerkingen in alle richtingen maken. Er wordt getracht het jaarverslag zo leesbaar en eenvoudig mogelijk te houden voor iedereen. De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Er is wel een verschil met de regeling van de verdeling. Het Gewest neemt op dit vlak geen eigen beslissing. Volgens de Financieringswet is het Gewest verplicht, wanneer er een beroep wordt gedaan op de trekkingsrechten, de fondsen naar de Gemeenschapscommissies door te storten volgens de verhouding. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dat laatste is juist. Een doorstorting aan de Gemeenschapscommissies kan alleen via de verdeling. Het bedrag dat bovenop het in de Financieringswet voorziene bedrag wordt doorgestort, is een autonome beslissing van het Gewest. De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Dit geldt inderdaad voor het deel van het Gewest, maar niet voor het bedrag voorzien in de Financieringswet. Politiek gesproken is dat wel een groot verschil. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Het bedrag uit de Financieringswet kent dezelfde oorsprong. Dat zijn middelen die Vlaanderen krijgt van de Federale overheid. Die komen niet uit eigen fiscaal vermogen.

5 - 5 - De Bijzondere Financieringswet bepaalt hoeveel er aan de VGC moet worden doorgestort. Dat is een verplichting. Net zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een minimale verplichting heeft. De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Als dat zo is, waarom verwijt u dan Vlaanderen dat het de VGC te weinig financiert? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Omdat het in de VGC over gemeenschapsbevoegdheden gaat. Nu geeft het Gewest geld uit aan gemeenschapsbevoegdheden. Als voorbeeld uit het verleden kan ik het kijk-en luistergeld aanhalen. De heer Johan Van den Driessche (N-VA): De collegevoorzitter haalt er één en ander bij, maar dat neemt niet weg dat de niet geïnformeerde lezer op het verkeerde been wordt gezet als het VGC-jaarverslag doorneemt. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Volgens mij is dit helemaal niet in het geval. Men kan toch niet in detail schrijven hoeveel iedereen geeft. De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Dat is niet het punt. Het gaat er om of het Gewest een autonome beslissing neemt, dan wel of dat het om een gewone doorstorting gaat. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dat is overal hetzelfde. Vlaanderen kan niet autonoom beslissen de financiering voor de VGC af te schaffen. Alles ligt vast in de Financieringswet. Alleen voorziet deze wet geen indexatie van het bedrag. Terwijl de middelen die via de trekkingsrechten worden ontvangen, wel worden geïndexeerd. De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Er wordt wél geïndexeerd op het federale niveau. Wat de VGC krijgt van de Federale overheid is wel degelijk geïndexeerd. - Het incident is gesloten.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 580 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 16 JUNI 2015 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 16 juni 2015 INTEGRAAL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7A (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 SAMENVATTEND VERSLAG

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 575 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JUNI 2015 Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 juni 2015 Begrotingsfondsen VGC

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2017-2018) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 3 OKTOBER 2017 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND VERSLAG namens

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 536 (2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014 3 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 3 oktober 2014 Hebben aan de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 9A (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 4 JULI 2017 Rekening 2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds SAMENVATTEND

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 21 OKTOBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2012 VERSLAG namens de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 687 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 7 NOVEMBER 2017 HOORZITTING over de publieksmeting, georganiseerd door BRUZZ SAMENVATTEND VERSLAG uitgebracht namens de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 537 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 14 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 14 oktober 2014 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 565 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 31 MAART 2015 INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 31 maart 2015 INTEGRAAL

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 5 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken VERGADERING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 521 (2013-2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 4 NOVEMBER 2013 INTERPELLATIE en VRAAG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van maandag 4 november

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 592 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 14 OKTOBER 2015 INTERPELLATIE Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 14 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING van vrijdag 30 juni 2017 na afloop van punt 3 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof Stuk 20-A (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 30 maart 2004 VERSLAG van het Rekenhof van het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de Vlaamse

Nadere informatie

TER VERVANGING VAN DE EERDER RONDGEDEELDE AGENDA

TER VERVANGING VAN DE EERDER RONDGEDEELDE AGENDA TER VERVANGING VAN DE EERDER RONDGEDEELDE AGENDA VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN van donderdag 26 oktober 2017 om 11.00 uur en

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 604 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 15 DECEMBER 2015 INTERPELLATIE EN VRAAG OM UITLEG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 Nr. 6 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 16 december 2016 Ochtendvergadering INHOUD BERICHTEN VAN VERHINDERING... 3 BEGROTINGSSTUKKEN VAN

Nadere informatie

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling Het onderwijs is in ons land sinds de staatshervorming van 1988-89 een bevoegdheid van de pen. De pen krijgen hun middelen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 672 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 3 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 3 mei 2017 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2015-2016) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 1 DECEMBER 2015 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND VERSLAG namens

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 Nr. 12 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 10 juli 2015 Ochtendvergadering INHOUD REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN... 3 VRAGEN OM UITLEG (R.v.O.,

Nadere informatie

L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel

L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel L' école wordt nieuwe Vlaamse methodeschool in hartje Brussel 1. De eerste VGC-renovatiegolf (1999-2004). Bij aanvang van de vorige legislatuur, in 1999, stuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 685 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 11 OKTOBER 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 11 oktober 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 544 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 25 NOVEMBER 2014 INTERPELLATIES EN VRAGEN Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 25 november 2014 Hebben aan

Nadere informatie

De zesde staatshervorming en de

De zesde staatshervorming en de ITINERA INSTITUTE Samenvatting De zesde staatshervorming en de financiering van de deelstaten in België 2012/01 13 11 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Huidige principes van de financieringswet Op dit moment

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 6 (2016-2017) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 6 DECEMBER 2016 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 613 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 24 FEBRUARI 2016 VRAGEN OM UITLEG - VRAGEN Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 24 februari 2016 INTEGRAAL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

VOORLOPIG VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VOORLOPIG VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VOORLOPIG VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 Nr. 13 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 9 juni 2017 Ochtendvergadering INHOUD BERICHTEN VAN VERHINDERING... VOORSTEL VAN

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de sociale zaken VERGADERING VAN WOENSDAG 6 FEBRUARI 2002 Verenigde

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr. 10 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 25 maart 2016 Ochtendvergadering INHOUD MEDEDELING VAN DE VOORZITTER... 4 REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( )

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( ) VIVES BRIEFING 2016/04 De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie (2001-2016) Wouter Wolfs Jef Smulders 1 DE EVOLUTIE VAN DE PARTIJFINANCIERING ROPESE UNIE (2001-2016) Wouter

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 686 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 26 OKTOBER 2017 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 656 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 25 JANUARI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 25 januari 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie

De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie Seminarie 4 december 2013 De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie André Decoster & Willem Sas (*) CES - KULeuven (*) met dank aan Koen Algoed, Benoît Bayenet, Anton Delbarre,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 657 (2016-2017-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 1 FEBRUARI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 1 februari 2017 INTEGRAAL VERSLAG

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 4 mei 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr. 13 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 3 juni 2016 Ochtendvergadering INHOUD BERICHTEN VAN VERHINDERING... 3 WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr.8 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 22 januari 2016 Ochtendvergadering INHOUD REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN... 3 MOTIE VAN ORDE (R.v.O.,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 587 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 8 juli 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN TOEKOMST Barbara Coppens Master in de economische wetenschappen Eindverhandeling ingediend met het oog op een benoeming tot attaché (A21) Economisch Advies bij

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 623 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 27 APRIL 2016 VRAGEN OM UITLEG EN VRAAG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 27 april 2016 INTEGRAAL VERSLAG

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 577 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 9 JUNI 2015 STUDIEBEZOEK JES vzw SAMENVATTEND VERSLAG uitgebracht namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport door

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad JAARVERSLAG 2014 / 2014-2015

Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad JAARVERSLAG 2014 / 2014-2015 Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad JAARVERSLAG 2014 / 2014-2015 INHOUD Woord vooraf... 2 HOOFDSTUK I SAMENSTELLING EN STRUCTUUR 1. Samenstelling... 4 Zetelverdeling... 4 Raad... 5 College... 7 2. Structuur...

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 566 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 1 APRIL 2015 INTERPELLATIE, VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van woensdag 1 april 2015

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0727 22-06-2017 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de goedkeuring van de meerwerken nr. 2 voor de fase 2 van de renovatie van Brede School

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 DECEMBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015 VERSLAG namens de Commissie

Nadere informatie

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 26 februari 2016 IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 Het RIZIV stuurde vorige week de facturatietoestemmingen 2016 aan alle voorzieningen. Merk op dat de forfaits van Brusselse, Waalse

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 AMENDEMENTEN

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 AMENDEMENTEN Stuk 15 (BZ 1992) - Nr. 5 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZO~~GEN VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 11 MEI 1992 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 11 - A (1980-1981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 21 OKTOBER 1980 ONTWERP VAN DECREET waarbij nieuwe voorlopige kredieten worden geopend die in mindering komen van de begroting van de Vlaamse

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 Nr. 12 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 12 mei 2017 Ochtendvergadering INHOUD MOTIE VAN ORDE... 3 ONTWERP VAN VERORDENING (R.v.O., art.42,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 551 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 10 FEBRUARI 2015 INTEGRAAL VERSLAG VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 10 februari 2015

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 649 (2016-2017) Nr. 4 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 22 MAART 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van de heer Bruno DE LILLE, mevrouw Annemie MAES, - de heer Arnaud VERSTRAETE en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 Nr. 10 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 31 maart 2017 Ochtendvergadering INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING... 3 VOORSTEL VAN RESOLUTIE (R.v.O.,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr. 11 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 22 april 2016 Ochtendvergadering INHOUD BERICHTEN VAN VERHINDERING... 3 REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA Maandag 26 oktober 2015 om 14.30 uur (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 201) COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 564 (2014-2015) Nr.1 Voorlopig Verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 31 MAART 2015 INTERPELLATIE, VRAGEN OM UITLEG EN VRAAG Commissie voor Onderwijs en Vorming van dinsdag

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad JAARVERSLAG

Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad JAARVERSLAG Vlaamse Gemeenschapscommissie De Raad INHOUD Woord vooraf... 2 HOOFDSTUK I SAMENSTELLING EN STRUCTUUR 1. Samenstelling... 4 Zetelverdeling... 4 Raad... 5 College... 7 2. Structuur... 8 Voorzitter... 8

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr. 2 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 9 oktober 2015 Ochtendvergadering INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING... 3 MEDEDELINGEN... 3 SAMENGEVOEGDE

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 531 (2013-2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 24 FEBRUARI 2014 VRAAG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van maandag 24 februari 2014 Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 676 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 31 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 31 mei 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VGC-leerlingentelling

VGC-leerlingentelling VGC-leerlingentelling Septembertelling 2014 Deze pagina's bieden een kort overzicht van de leerlingentelling op 1 september 2014. Aan het begin van het schooljaar wordt via de leerlingentelling een eerste

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. DE RAAD ZITTING Nr. 14

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. DE RAAD ZITTING Nr. 14 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 Nr. 14 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 7 juli 2017 Ochtendvergadering INHOUD ONTVANKELIJKHEID VOORSTEL VAN RESOLUTIE (R.v.O., art. 46,2)...

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 684 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 11 OKTOBER 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 11 oktober 2017 INTEGRAAL VERSLAG

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Voorlopig Verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr. 14 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 1 juli 2016 Ochtendvergadering INHOUD REKENING VAN DE RAAD (R.v.O., art. 54,4)...

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

Lijst Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Lijst Brussels Hoofdstedelijk Parlement Persconferentie N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6 februari 2014 lijstvoorstelling Lijst Brussels Hoofdstedelijk Parlement Lijsttrekker: Johan Van den Driessche Na een internationale carrière (KPMG)

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 Nr. 9 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van dinsdag 12 mei 2015 Namiddagvergadering INHOUD BERICHTEN VAN VERHINDERING... 3 REGELING WERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 Nr. 3 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 28 oktober 2016 Ochtendvergadering INHOUD BERICHTEN VAN VERHINDERING... 3 REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie