Voorwoord. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten bijna met pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten bijna met pensioen"

Transcriptie

1 Bijna met pensioen

2 Voorwoord Misschien wilt u verre reizen maken of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan ook zijn dat u nog helemaal niet wilt stoppen met werken. Voordat u met pensioen gaat, zijn er keuzes die u moet maken. U kunt ervoor kiezen meer ouderdomspensioen te ontvangen, in plaats van een pensioen voor uw nabestaanden of andersom. Ook de ingangsdatum van uw pensioen bepaalt u zelf. Ook kunt u een voorschot nemen op de toekomstige verhogingen in de vorm van een hoger aanvangspensioen. Bij SPMS valt er dus nog veel te kiezen als u met pensioen gaat. Deze keuzes maakt u kort voordat u met pensioen gaat. Wilt u direct zien wat alle keuzes voor de hoogte van uw pensioen betekenen, ga naar en kijk bij Mijn Pensioen OK. Deze brochure is bedoeld voor deelnemers van SPMS die bijna met pensioen gaan en geeft de mogelijkheden aan waaruit u kunt kiezen voor u met pensioen gaat. Wij raden u aan de brochure goed door te lezen.

3 Uitruil partnerpensioen in extra ouderdomspensioen en vice versa Rechten opgebouwd voor 1 januari 2007 Een vrouwelijke deelnemer krijgt bij uitruil van 1,- ouderdomspensioen een extra partnerpensioen van 7,24. En bij uitruil van 1,- partnerpensioen een extra ouderdomspensioen van 0,14. Een mannelijke deelnemer krijgt bij uitruil voor 1,- ouderdomspensioen een extra partnerpensioen van 2,97. En bij uitruil van 1,- partnerpensioen een extra ouderdomspensioen van 0,34. Rechten opgebouwd vanaf 1 januari 2007 Een deelnemer krijgt bij uitruil van 1,- ouderdomspensioen een extra partnerpensioen van 3,28. Een deelnemer krijgt bij uitruil van 1,- partner- pensioen een extra ouderdomspensioen van 0,31. De eerste keuze die u moet maken gaat over het partnerpensioen: de pensioenuitkering die uw eventuele partner levenslang krijgt van SPMS als u komt te overlijden. Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor een hoger pensioen voor uzelf. Deze keuze ligt voor de hand als u bij ingang van uw pensioen geen partner heeft. Heeft u wel een partner, dan moet deze hier wel mee instemmen en uw aanvraag ook ondertekenen. Als u gescheiden bent, kunt u het partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft niet inruilen voor een extra ouderdomspensioen. Andersom kan het ook: u kunt uw ouderdomspensioen gedeeltelijk inruilen voor meer partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na uitruilen van ouderdomspensioen niet meer bedragen dan 70% van het resterende ouderdomspensioen. SPMS gaat verder dan de wettelijke verplichting door ook uitruil mogelijk te maken voor aanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2007 (de datum waarop uitruil in het pensioenreglement is opgenomen). Hiervoor gelden wel aparte omrekenfactoren. Voorbeeld Stel, u bent een man en u heeft tot 1 januari 2007 een SPMS-ouderdomspensioen opgebouwd van ,- per jaar. Het partnerpensioen bedraagt ,-. U gaat op de standaardleeftijd van 65 jaar met pensioen en kiest ervoor het partnerpensioen in te ruilen, dan wordt uw partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen voor een bedrag van ,15 x 0,34 = 6.977,87. Uw ouderdomspensioen wordt dan (zonder conversie) , ,87 = ,87 per jaar. Uitruilen? Wilt u uitruilen? Dien uw verzoek dan tussen zes en drie maanden vóór de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen in bij het pensioenfonds. Uit het verzoek moet eveneens blijken dat uw partner met de omzetting instemt. Uitruilen van aanspraken opgebouwd bij keuzeverzekeraars kan alleen met instemming van de desbetreffende verzekeraar Let op! De keuze die u maakt is definitief. Als u eenmaal voor uitruil heeft gekozen, is dit later niet terug te draaien. Het is dus belangrijk de gevolgen van uw keuze vooraf zorgvuldig af te wegen. Vroeger of later met pensioen Het is mogelijk uw pensioen eerder of later te laten ingaan dan op de standaardpensioenleeftijd van 65 jaar. Maar niet voor uw 60 e of na uw 70 e jaar. Uiteraard heeft een eerdere of latere ingang van uw pensioen effect op de hoogte van de pensioenuitkering. Vervroegen U heeft de mogelijkheid om de ingang van het pensioen maximaal vijf jaar te vervroegen. Hoe eerder u het pensioen laat ingaan, hoe lager uw pensioenuitkering per

4 jaar wordt. Uw pensioen moet dan immers langer worden uitbetaald, en omdat u eerder stopt met werken heeft u ook nog eens minder pensioen opgebouwd. Als u eerder met pensioen wilt, kan uw pensioenuitkering daardoor aanzienlijk lager uitvallen. Bovendien moet u er rekening mee houden dat u tot uw 65 e nog geen AOW ontvangt. Vervroeging van het ouderdomspensioen is mogelijk als u: - vanaf de ingangsdatum van uw pensioen niet langer werkt als medisch specialist; - of in elk geval uw werkzame leven beëindigt voor dat deel van uw werkzaamheden waarvoor u deelneemt in SPMS; - een verklaring ondertekent waarin u dit aan SPMS bevestigt. Uitstellen Als u op uw 65 e verjaardag nog niet met pensioen wilt gaan, heeft u ook de mogelijkheid om de ingangsdatum van het pensioen maximaal vijf jaar uit te stellen. Omdat uw pensioen later ingaat en de verwachte uitkeringsduur korter wordt, zal uw ouderdomspensioen hoger zijn. Bij uitstel van uw pensioen geldt als voorwaarde dat u na de pensioendatum het beroep van medisch specialist blijft uitoefenen en dit aan SPMS met een ondertekende verklaring bevestigt. Het ouderdomspensioen moet uiterlijk op de eerste dag van het kalenderkwartaal volgend op uw 70 e verjaardag ingaan. Gedurende de uitstelperiode na 65 jaar wordt de pensioenopbouw niet voortgezet. U bent dan ook geen premie meer verschuldigd. Vervroeging of uitstel aanvragen? Als u eerder met pensioen wilt gaan, moet u dit zes tot drie maanden vóór de gewenste ingangsdatum melden bij SPMS. Voor het uitstellen van de pensioendatum, moet u zes tot drie maanden vóór de reglementaire pensioendatum (de eerste dag van het kwartaal volgend op uw 65 e verjaardag) een verzoek aan SPMS doen. Let op! U kunt een eenmaal gekozen pensioendatum nog tot een maand vóór die datum wijzigen. Voorwaarde is wel dat ook de nieuwe ingangsdatum tenminste één maand in de toekomst ligt. Een hoger aanvangspensioen? Vanaf de ingangsdatum van uw pensioen ontvangt u elke maand een pensioenuitkering. SPMS hecht eraan dat uw pensioen welvaartsvast blijft. Daarom gaat SPMS er van uit dat de reguliere SPMS-pensioenen jaarlijks met ten minste 3% worden verhoogd (zie ook Hoe blijft uw pensioen op peil? op pagina 6). U kunt echter de hoogte van uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke situatie door middel van conversie. Conversie houdt in dat (een deel van) de toekomstige toeslagen worden omgezet in direct ingaand extra pensioen. Een gevolg van conversie is dan wel dat er minder kapitaal beschikbaar is om uw pensioen in de toekomst jaarlijks aan te passen. U kunt kiezen uit drie varianten: - Geen conversie Dan wordt uw pensioen ieder jaar met tenminste de onvoorwaardelijke toeslag van 3% verhoogd. - Lage conversie Uw aanvangspensioen wordt belangrijk hoger. Dit wordt gefinancierd uit een voorschot van 1,75% dat u neemt op de toekomstige jaarlijkse verhogingen. Daartegenover staat dat de jaarlijkse indexatie van uw ouderdomspensioen in de toekomst 1,75% lager wordt dan de indexatie voor deelnemers die niet hebben gekozen voor conversie. De jaarlijkse verhogingen bedragen daarmee nog tenminste 1,25% (de vaste 3% minus het voorschot van 1,75%). - Hoge conversie Hierbij wordt uw aanvangspensioen het sterkst verhoogd. Dit wordt gefinancierd uit een voorschot van 3% dat u neemt op de toekomstige jaarlijkse verhogingen. Daartegenover staat dat de jaarlijkse toeslagverlening van uw ouderdomspensioen in de toekomst 3% lager wordt dan de toeslagverlening voor deelnemers die niet hebben gekozen voor conversie. Uw pensioen blijft dan jaarlijks tenminste gelijk (de vaste 3% minus het voorschot van 3%). Conversie kan ook toegepast worden bij ingang van het partnerpensioen. Uw partner heeft dus een eigen keuze en is niet afhankelijk van uw keuze bij ingang van uw ouderdomspensioen.

5 Omslagpunt hoogte jaarlijkse pensioen Een pensioen zonder conversie stijgt sterker dan een pensioen met conversie. Zoals uit de volgende grafiek blijkt, bereikt het pensioen bij de verschillende keuzes na ongeveer tien jaar uitkering een omslagpunt: de pensioenuitkering zonder conversie stijgt dan uit boven de pensioenuitkeringen met conversie. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Cumulatief inkomensverloop Uitkeringen Leeftijd Geen conversie Hoge conversie Lage conversie Omslagpunt cumulatief pensioen Overigens is uw keuze niet van invloed op het totaal van de pensioenuitkeringen die u van SPMS rond uw 83 e zult hebben ontvangen: dat totaalbedrag is op die leeftijd bij elke keuze gelijk. gegarandeerde 3%. Echter, de prijzen stijgen normaal gesproken wel, bijvoorbeeld met 2%. De koopkracht van het hogere pensioen gaat in die situatie dus in zo n jaar achteruit. Een ander nadeel is dat u in het geval van een lang leven (langer dan 83 jaar) in totaal minder pensioenkapitaal zult ontvangen dan wanneer u niet voor conversie had gekozen. Een voordeel van conversie is dat u vanaf de pensioeningangsdatum een hoger pensioen ontvangt en bij overlijden vóór 83 jaar in totaal het hoogst mogelijke pensioenkapitaal heeft ontvangen. Bovendien vererft pensioen niet: er gaat bij conversie dus niet meer vermogen over op de erfgenamen. Daarentegen heeft u misschien dankzij het hoger pensioen wel meer bij elkaar kunnen sparen. Conversie aanvragen? Wilt u conversie aanvragen, zorgt u dan dat uw verzoek uiterlijk twee maanden vóór de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen bij het pensioenfonds binnen is. Ruim 60% van de deelnemers koos de afgelopen jaren voor hoge conversie. Een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden herzien. Maakt u geen keuze, dan gaat SPMS reglementair uit van hoge conversie. De leeftijd van 83 komt overeen met de gemiddelde levensverwachting van een 65-jarige deelnemer. Bij vrouwen ligt het cumulatieve omslagpunt enkele maanden later dan bij mannen. Wordt u ouder dan circa 83, dan maakt u bij elke keuze winst op het pensioenfonds. Deze winst is het grootste als u niet voor conversie heeft gekozen. Deze uitkeringen worden immers met ten minste 3% verhoogd. Voor- en nadelen van conversie Conversie heeft zowel voor- als nadelen. Een nadeel is dat de uitkering bij hoge conversie gelijk blijft in een jaar waarin de jaarlijkse toeslagverlening niet hoger is dan de

6 Hoe blijft uw pensioen op peil? Vanaf 1 juli 2007 geldt dat pensioenen (ook na ingang) jaarlijks met 3% worden verhoogd. Echter, SPMS heeft de ambitie om jaarlijks pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te passen aan de loonontwikkeling. Dit houdt in dat wij een toeslag proberen te verlenen die (maximaal) gelijk is aan de procentuele stijging van het loonindexcijfer voor ambtenaren, zoals vastgesteld door het CBS. Indien deze stijging hoger is dan 3% en het ligt in de lijn van de ontwikkeling van het honorarium van de medisch specialist in Nederland, dan kan het bestuur, indien de financiële middelen van het fonds voldoende zijn, besluiten de pensioenen te verhogen in de lijn van deze CBS-index. Dit betekent dat een stijging boven 3% een voorwaardelijke toeslag is. Leest u over toeslagverlening en het toeslagenlabel ook pagina 7. Indien de financiële positie van het fonds het toelaat, kan het bestuur tevens besluiten tot een extra toeslag. Vanaf de start van de regeling in 1973 tot 2009 bedraagt de gemiddelde verhoging van zowel de ingegane als de nietingegane pensioenen bijna 7% per jaar. Meer informatie mogelijkheden die u heeft als u met pensioen gaat. Daarnaast gaan we in op uw overige oudedagsvoorzieningen, zoals lijfrente en goodwill en op welke manier u die het beste kunt inzetten. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Voor specifieke c.q. persoonsgebonden vragen kunt u tijdens deze avond ook terecht bij onze financieel planners. In de nieuwsbrief Pensioen- Inzicht worden deze workshops aangekondigd. Vragen? Heeft u vragen over deze brochure of wilt u meer informatie over de SPMS-regeling? Neem dan contact op met de Adviesgroep SPMS. U bereikt de Adviesgroep SPMS telefonisch (030) op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. U kunt ook schrijven of en: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten Adviesgroep SPMS Postbus AH Utrecht Mijn Pensioen OK Op kunt u op elk gewenst moment direct inzicht krijgen in uw persoonlijke pensioensituatie via de pensioenplanner, genaamd Mijn Pensioen OK. Hier vindt u in een beveiligde omgeving uw individuele pensioengegevens en kunt u direct zien welke gevolgen bepaalde keuzes voor uw pensioen hebben. Deze online planner is op dit moment alleen beschikbaar voor premiebetalende deelnemers. In de toekomst kunnen ook deelnemers die niet meer opbouwen en gepensioneerden de planner raadplegen. Workshop Bijna met Pensioen Ook organiseert SPMS regelmatig workshops Bijna met pensioen. Tijdens deze avonden wordt u geïnformeerd over de SPMS-pensioenregeling en de

7 Toeslagenlabel Disclaimer toeslagverlening Uw pensioenfonds verhoogt ieder jaar uw (opgebouwde) pensioen met 3%*. U heeft recht op een jaarlijkse verhoging van uw (opgebouwde) pensioen (het onvoorwaardelijke deel van de toeslagverlening). Daarbovenop probeert SPMS uw (opgebouwde) pensioen jaarlijks extra te verhogen (het voorwaardelijke deel van de toeslagverlening). Het toeslagenlabel van SPMS per december 2008 Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre het pensioen naar verwachting meestijgt met de stijging van de prijzen. Met andere woorden: of uw pensioen qua koopkracht op peil blijft. SPMS scoort een toeslagenlabel met vijf muntjes. In vergelijking met andere fondsen is dat veel. Dat komt omdat SPMS als een van de weinige pensioenfondsen een onvoorwaardelijke toeslagverlening kent van 3%*. Het label zegt alleen iets over het onderdeel toeslagverlening en niets over de kwaliteit van de pensioenregeling als geheel. Uw pensioenfonds heeft uw (opgebouwde) pensioen de voorgaande jaren als volgt verhoogd: - Over het jaar 2008 met 3,0%*. De prijzen gingen toen met 2,5% omhoog. - Over het jaar 2007 met 3,6%*. De prijzen gingen toen met 1,6% omhoog. - Over het jaar 2006 met 5,0%*. De prijzen gingen toen met 1,2% omhoog. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw (opgebouwde) pensioen uit reserves van het pensioenfonds (ten aanzien van het voorwaardelijke deel van de toeslagverlening). U heeft door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. * De hierboven genoemde percentages kunnen anders zijn indien u pensioen heeft opgebouwd bij een keuzeverzekeraar. 7

8 Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten Postbus AA Driebergen T (030) SPMS.bmp Bezoekadres SPMS Koetshuis De Breul Driebergseweg JA Zeist Adviesgroep SPMS Postbus AH Utrecht T (030) F (030) Colofon Deze brochure geeft algemene informatie over de pensioenregeling van SPMS. U kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen. Uw rechten zijn vastgelegd in het pensioenreglement van SPMS. Uitgave: september 2009 Tekst: Doctors Pension Funds Services Vormgeving: Bridgevest Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten Uw pensioen. Ons specialisme.

De gevolgen van een scheiding voor het partnerpensioen

De gevolgen van een scheiding voor het partnerpensioen Scheiden Voorwoord Veranderingen in uw privéleven, zoals een scheiding, kunnen grote gevolgen hebben voor uw partner- en ouderdomspensioen. Als u en uw partner uit elkaar gaan, kunt u ten aanzien van zowel

Nadere informatie

Bijna met pensioen Uitgave 2015

Bijna met pensioen Uitgave 2015 Bijna met pensioen Uitgave 2015 Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld voor

Nadere informatie

Bijna met pensioen. spms.nl. Uitgave Amsterdam New York Tokyo

Bijna met pensioen. spms.nl. Uitgave Amsterdam New York Tokyo Bijna met pensioen Uitgave 2017 Amsterdam New York Tokyo spms.nl Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling

Nadere informatie

Bijna met pensioen Uitgave 2016

Bijna met pensioen Uitgave 2016 Bijna met pensioen Uitgave 2016 Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld voor

Nadere informatie

Zorg voor partner en kind

Zorg voor partner en kind Zorg voor partner en kind Uitgave 2015 Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld

Nadere informatie

Uitgave 2015. Scheiden

Uitgave 2015. Scheiden Uitgave 2015 Scheiden Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld voor en door

Nadere informatie

De Financiële Scan Uitgave 2016

De Financiële Scan Uitgave 2016 De Financiële Scan Uitgave 2016 Voorwoord Als medisch specialist bent u druk bezig met de uitoefening van uw praktijk, met de zorg voor uw gezin en met het onderhouden van uw sociale contacten. Hierdoor

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen Pagina Bijna met pensioen Voorwoord Misschien droomt u van verre reizen of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan

Nadere informatie

Uitgave 2016. Scheiden

Uitgave 2016. Scheiden Uitgave 2016 Scheiden Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld voor en door

Nadere informatie

Bijna met pensioen. Bijna met pensioen 1

Bijna met pensioen. Bijna met pensioen 1 Bijna met pensioen Bijna met pensioen 1 Bijna met pensioen! Wat nu? Heeft u plannen voor als u gestopt bent met werken? Een verre reis of wilt u eindelijk die oude hobby weer oppakken? Misschien wilt u

Nadere informatie

De Financiële Scan Uitgave 2016

De Financiële Scan Uitgave 2016 De Financiële Scan Uitgave 2016 Voorwoord Als medisch specialist bent u druk bezig met de uitoefening van uw praktijk, met de zorg voor uw gezin en met het onderhouden van uw sociale contacten. Hierdoor

Nadere informatie

Zorg voor partner en kind

Zorg voor partner en kind Zorg voor partner en kind Uitgave 2016 Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Uitgave 2015 Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave 2015

Waardeoverdracht Uitgave 2015 Waardeoverdracht Uitgave 2015 Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld voor

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen. Uitkeringsovereenkomst: middelloon- of eindloonregeling

Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen. Uitkeringsovereenkomst: middelloon- of eindloonregeling Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen Uitkeringsovereenkomst: middelloon- of eindloonregeling Hoe is uw pensioen opgebouwd? Pensioen: uw keuze telt Het

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave 2016

Waardeoverdracht Uitgave 2016 Waardeoverdracht Uitgave 2016 Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld voor

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Als u met pensioen gaat

Als u met pensioen gaat Deel VI Hoofdstuk 8 Als u met pensioen gaat Keuzemogelijkheden Als u bijna met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken. In de eerste plaats kunt u in overleg met uw werkgever kiezen op welk moment

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen. Premie- en kapitaalovereenkomst

Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen. Premie- en kapitaalovereenkomst Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen Premie- en kapitaalovereenkomst Hoe is uw pensioen opgebouwd? Pensioen: uw keuze telt Het pensioen bestaat in Nederland

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen?

Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Pensioenfonds Vooraf 2 Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat ook gevolgen voor uw pensioen en voor het pensioen van uw ex-partner. Wat zijn die gevolgen?

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy.

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy. In balans Waardeoverdracht 05 Kiezen voor waardeoverdracht? 07 Wat u verder moet weten 06 03 Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Een nieuwe baan Meer weten? www.pfaccountancy.nl Uw opgebouwde pensioen meenemen

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder GEFELICITEERD! EEN NIEUWE BAAN Een nieuwe baan, andere collega s en misschien wel andere werkzaamheden. Een nieuwe

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld Uit elkaar Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Uit elkaar 2 Ouderdomspensioen: rechten en plichten 3 Wat te doen bij een scheiding? 5 Wat gebeurt er als ik of de ander komt te overlijden? 8 Wat u verder

Nadere informatie