Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen"

Transcriptie

1 Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter Kremers Natascha Sewnandan Dorrie Tattersall Arnoud Thüss Lucas Zandberg eindredactie Nienke Marinus Noordhoff Uitgevers bv 1

2 Chapter 1 Stone 1 Asking about someone's appearance or character How does a con artist come across? How does your teacher appear? What's your friend like? What's the director like? How would you describe the actor? What did you think of the applicant? How would you describe his appearance? What did you think of her? Hoe komt een oplichter over? Hoe lijkt jouw leraar te zijn? Hoe is jouw vriend? Hoe is de regisseur? Hoe zou je de acteur beschrijven? Wat vond je van de sollicitant? Hoe zou je zijn uiterlijk beschrijven? Wat vond je van haar?... and describing someone He looks quite self-assured. I think she's rather convincing. She is really generous. He seems quite arrogant. She has great qualifications. He has a pleasant personality. He looked nervous. He looked a bit pale. He wore a three-piece suit. He wore worn-out jeans. Hij ziet er vrij zelfverzekerd uit. Ik vind haar nogal overtuigend. Zij is echt gul. Hij lijkt nogal arrogant. Zij heeft geweldige kwalificaties. Hij heeft een aangenaam karakter. Hij zag er nerveus uit. Hij zag een beetje bleek. Hij droeg een driedelig pak. Hij droeg een versleten spijkerbroek. Stone 2 Saying what impressions you get from someone or something That salesman seems reliable. Die verkoper / vertegenwoordiger lijkt betrouwbaar. That official comes across as trustworthy. Die functionaris / ambtenaar komt betrouwbaar over. That candidate appears to be insecure. Die kandidaat lijkt onzeker te zijn. The trailer doesn't appeal to me at all. De trailer spreekt me helemaal niet aan. This doesn't impress me at all. Dit maakt totaal geen indruk op mij. Your behaviour gives me the creeps. Jouw gedrag geeft mij de rillingen. His attitude gave us the wrong impression. Zijn houding gaf ons de verkeerde indruk. I'm very disappointed by your performance. Ik ben erg teleurgesteld in jouw optreden. I'm pleasantly surprised about these results. Ik ben aangenaam verrast door deze resultaten. The film was not as exciting as they had led us to believe. De film is niet zo interessant als ze ons verteld hadden. It was just as interesting as we thought it would be. Het was net zo interessant als we dachten dat het zou zijn. Noordhoff Uitgevers bv 2

3 Stone 3 Showing irritation You're always showing off. They're always gossiping. You're always insulting people. They're always ignoring her. I've had more than enough. We've all had it up to here. I'm absolutely fed up. She's sick and tired of this. Stop harassing me! Stop behaving like that. Jij bent je altijd aan het uitsloven. Zij zijn altijd aan het roddelen. Jij bent altijd mensen aan het beledigen. Zij negeren haar altijd. Ik heb er meer dan genoeg van. Het zit ons allemaal tot hier. Ik ben het helemaal zat. Ze is het spuugzat. Hou op me lastig te vallen! Hou op je zo te gedragen. Stone 4 Saying what you do or don't want I want you to stop talking about me that Ik wil dat je niet meer zo over mij praat. way. I would like him to stop bossing me around. Ik wil dat hij ophoudt mij te lopen commanderen. I want them to stop blaming me for everything. Ik wil dat ze ophouden mij overal de schuld van te geven. I insist on being taken seriously. Ik sta erop serieus genomen te worden. I want to be treated respectfully. Ik wil respectvol behandeld worden. I expect to be accepted for who I am. Ik verwacht geaccepteerd te worden zoals ik ben. Don't get fresh with me. Haal je geen ideeën in je hoofd. Just leave me alone, will you? Laat me met rust, wil je? Get off my back! Bemoei je niet met me! Noordhoff Uitgevers bv 3

4 Chapter 2 Stone 5 Expressing your feelings Snowboarding makes me feel amazing. Music makes me feel so good. I'm crazy about skunks. I'm mad about collecting stamps. I'm satisfied with his comments. I'm fed up with living in this town. I enjoy my paper round. I dislike solving other people's problems. I feel like celebrating. I don't feel like it. I think it's wrong to do that. I have no desire to pretend everything is all right. Snowboarden doet me geweldig voelen. Muziek zorgt ervoor dat ik me goed voel. Ik ben gek op stinkdieren. Ik ben gek op het verzamelen van postzegels. Ik ben tevreden met zijn commentaar. Ik heb er genoeg van om in deze stad te wonen. Ik geniet van mijn krantenwijk. Ik vind het niet leuk om andermans problemen op te lossen. Ik heb zin om feest te vieren. Ik heb er geen zin in. Ik denk dat het verkeerd is om dat te doen. Ik wil niet doen alsof alles in orde is. Stone 6 Talking about dreams and goals I hope to be rich some day. I expect to become successful before I'm twenty-five. I hope to study Medicine. I expect to study Medicine. I've always dreamt of going to University. I've always dreamt of living abroad. I am hoping to play at the highest level. She is determined to have a career in fashion design. Making the team would be a dream come true. This would be the chance of a lifetime. Ik hoop ooit rijk te zijn. Ik verwacht succesvol te worden voordat ik vijfentwintig ben. Ik hoop geneeskunde te gaan studeren. Ik verwacht geneeskunde te gaan studeren. Ik heb er altijd van gedroomd om naar de universiteit te gaan. Ik heb er altijd van gedroomd om in het buitenland te wonen. Ik hoop op het hoogste niveau te spelen. Zij is vastbesloten om een carrière te hebben in het ontwerpen van mode. Het zou een droom zijn die uitkomt om in het team te komen. Dit zou de kans van mijn leven kunnen zijn. Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Stone 7 Sympathising with someone I feel for him. We feel sorry for those poor children. I know what that must be like. I know how Charles is feeling. I know things didn't go the way you planned. I can relate to that. I can understand why you want to do that. I can imagine that you're angry. If I were you, I would change my mind. If I were you, I wouldn't give up. If I were in your place, I wouldn't feel sad. If I were in her shoes, I would change my mind. If I were in that position, I wouldn't give up. Ik heb medelijden met hem. Wij hebben medelijden met die arme kinderen. Ik weet hoe dat moet zijn. Ik weet hoe Charles zich voelt. Ik weet dat dingen niet volgens plan zijn verlopen. Ik weet hoe dat voelt. Ik kan begrijpen waarom je dat wilt doen. Ik kan me voorstellen dat je kwaad bent. Als ik jou was, zou ik van gedachten veranderen. Als ik jou was, zou ik niet opgeven. Als ik het was / Als het mij overkwam, zou ik me niet verdrietig voelen. Als ik in haar schoenen stond, zou ik van gedachten veranderen. Als ik me in die positie bevond, zou ik niet opgeven. Stone 8 Reassuring someone Cheer up. Forget about it. Never mind. Calm down. Don't worry about it too much. Don't take it so hard. Don't let it get to you. It's not the end of the world. It's not as bad as it seems. It's not your fault. There's a solution to every problem. There's still enough time. There's no rush. Things will be all right. Everything will work out. Things will get better. You will fall in love again. You will get a second chance. You will handle the situation differently next time. Kop op. Vergeet het toch. Het geeft niets. Rustig maar. Maak je er niet te veel zorgen over. Trek het je niet zo erg aan. Laat het je niet van je stuk brengen. Het is niet het eind van de wereld. Het is niet zo erg als het lijkt. Het is niet jouw schuld. Er is een oplossing voor elk probleem. Er is nog steeds genoeg tijd. Er is geen haast. Alles zal goed komen. Alles zal goed komen. Alles zal beter worden. Je zult weer verliefd worden. Je zult een tweede kans krijgen. De volgende keer zul je de situatie anders aanpakken. Noordhoff Uitgevers bv 5

6 Chapter 3 Stone 9 Suggesting help Those mountaineers are desperate for medical assistance. These stuntmen are in need of extra support. The injured climbers are desperate for some reinforcement. They need immediate aid. Those people need dry clothes. That poor kid could do with our help. This victim could do with a hot meal. Die bergbeklimmers wachten wanhopig op medische hulp. Deze stuntmannen hebben extra steun nodig. De gewonde klimmers wachten wanhopig op wat versterking. Zij hebben onmiddellijke hulp nodig. Die mensen hebben droge kleren nodig. Dat arme kind kan onze hulp wel gebruiken. Dit slachtoffer kan wel een warme maaltijd gebruiken. Stone 10 Looking back They should have called an ambulance. Our guide should have informed us about the dangers. The captain should have prepared the trip better. You shouldn't have crossed the river We shouldn't have called 911. Those children shouldn't have left without telling anyone. He could have brought a map. The expedition leader might have instructed us more accurately. The hikers couldn't have known all the risks. The organisation might not have been familiar with the dangers. Ze hadden een ambulance moeten bellen. Onze gids had ons over de gevaren moeten informeren. De leider / kapitein had de reis beter moeten voorbereiden. Je had niet de rivier over moeten steken. We hadden niet 911 / het alarmnummer moeten bellen. Die kinderen hadden niet moeten weggaan zonder het iemand te vertellen. Hij had een kaart mee kunnen brengen. The expeditieleider had ons nauwkeuriger kunnen instrueren. De wandelaars hebben niet alle gevaren kunnen weten. De organisatie is misschien niet bekend geweest met de gevaren. Noordhoff Uitgevers bv 6

7 Stone 11 Warning people Tourists are advised not to travel alone Hikers are warned not to leave the trails. Tourists are informed not to hike at night. This nature reserve is protected by rangers. Grand Canyon National Park is patrolled by police. This nature reserve is safeguarded by volunteers. Trespassers will be prosecuted. Shark fin hunters will be reported to the police. Bungee jumpers are secured by instructors. Swimming in this lake is strictly forbidden. This area is monitored by CCTV cameras 24 hours a day. Toeristen worden geadviseerd niet alleen te reizen. Wandelaars worden gewaarschuwd niet de paden te verlaten. Toeristen worden verteld niet 's nachts te wandelen. Dit natuurreservaat wordt beschermd door boswachters. Het Grand Canyon National Park wordt gepatrouilleerd door politie. Dit natuurreservaat wordt beveiligd door vrijwilligers. Onbevoegden zullen worden vervolgd. Haaienvinnenjagers zullen worden aangegeven bij de politie Bungeejumpers worden stevig vastgemaakt door instructeurs. Zwemmen in dit meer is strikt verboden. Dit gebied wordt 24 uur per dag door CCTV camera's bewaakt. Stone 12 Talking about (im)possibility It's impossible to face all those challenges. Het is onmogelijk om al die uitdagingen / moeilijke taken tegemoet te treden. It's impossible to climb K2 without oxygen. Het is onmogelijk om K2 zonder zuurstof te beklimmen. It's possible to raft the Grand Canyon in Het is mogelijk om in de zomer in de summer. Grand Canyon te raften. It's possible to swim among sharks. Het is mogelijk om tussen haaien te zwemmen. The divers are able to dive to 300 feet. De duikers zijn in staat tot 91 meter te duiken. Those experts were unable to cross the Die experts waren niet in staat de rapids. stroomversnellingen over te steken. They are able give clear instructions. Zij zijn in staat duidelijke instructies te geven. After the training, she will be able to deal Na de training zal ze om kunnen gaan met with stressful situations. stressvolle situaties. After the training, you will be able to cook Na de training zul je boven een kampvuur on a campfire. kunnen koken. We might be able to see a great white We zullen misschien een witte haai shark. kunnen zien. I think he might be able to find the way Ik denk dat hij misschien de weg zal through navigation. kunnen vinden door middel van navigatie. Noordhoff Uitgevers bv 7

8 Chapter 4 Stone 13 Comparing products and services Call charges tend to be higher with this Belkosten zijn vaak hoger met dit payment plan. betaalplan. Call charges can be cheaper than with other Belkosten kunnen goedkoper zijn dan met options. andere opties. This scheme is slightly less expensive than Deze regeling is iets minder duur dan dat theirs. van hun. This mobile contract is considerably more Dit mobiele telefooncontract is aanzienlijk expensive than Julie's. duurder dan dat van Julie. This provider is relatively cheap compared Deze dienstverlener is relatief goedkoop to 2Connect. ten opzichte van 2Connect. The new models are similar to the old ones. De nieuwe modellen lijken op de oude. These cameras don't resemble the previous Deze camera's lijken niet op de vorige versions. versies. They remind me of the ones that came out Ze doen me denken aan degenen die vorig last year. jaar uitkwamen. Stone 14 Saying what you think is or isn't important I believe in giving money to this charity. We see no point in doing something to help others. We don't care about saving money. I'm all for doing something for the environment. I'm all for raising money for worthy causes like these. I think it's important because it's an investment in the future. We believe it's vital as it improves people's quality of life. I think it's unimportant because it's not essential. We believe it's of no importance as there are more important things in life. Ik geloof in het geven van geld aan deze liefdadigheidsinstelling. We zien het nut niet in van anderen helpen. Wij vinden geld sparen niet belangrijk. Ik ben er helemaal voor om iets te doen voor het milieu. Ik ben er helemaal voor om geld in te zamelen voor waardige / belangrijke doelen zoals deze. Ik denk dat het belangrijk is omdat het een investering in de toekomst is. Wij geloven dat het essentieel is omdat het de kwaliteit van het leven van de mensen verbetert. Ik denk dat het onbelangrijk is omdat het niet essentieel is. We geloven dat het onbelangrijk is omdat er belangrijkere dingen in het leven zijn. Noordhoff Uitgevers bv 8

9 Stone 15 Talking about making money You could make money by designing web Je zou geld kunnen verdienen door pages. webpagina's te ontwerpen. You might earn millions by offering Je zou miljoenen kunnen verdienen door computer services. computerdiensten aan te bieden. You may get rich by starting a social Je zou rijk kunnen worden door sociale networking site. netwerksites op te zetten. A lot of money is made by young Er wordt veel geld verdiend door jonge entrepreneurs. ondernemers. A lot of profit was lost by online companies. Er is veel winst verloren door online bedrijven. Many new online businesses were created Veel nieuwe online bedrijven werden tot in recent years. stand gebracht in de laatste jaren. A lot of new products have been developed Veel nieuwe producten zijn in recordtijd in record time. ontwikkeld. Stone 16 Talking about possessions and value SlimJim owns three sports cars. Vicky's mother is the owner of a million dollar mansion. He has a private yacht. I possess some valuable works of art. I am in possession of several shares in my dad's company. This watch is worthless. Their apartment is worth a fortune. Her jewellery is priceless. This watch isn't worth anything. Her jewellery isn't very valuable. Ashley's website brings in between $40,000 and $70,000 a month. The company is worth several millions a year. SlimJim bezit drie sportwagens. Vicky's moeder is de eigenares van een herenhuis dat een miljoen dollar waard is. Hij heeft een privéjacht. Ik bezit enkele waardevolle kunstwerken. Ik ben in het bezit van een aantal aandelen in mijn vaders bedrijf. Dit horloge is waardeloos. Hun flat is een fortuin waard. Haar sieraden zijn onbetaalbaar. Dit horloge is niets waard. Haar sieraden zijn niet erg kostbaar. Ashley's website levert tussen $40,000 en $70,000 per maand op. Het bedrijf is enkele miljoenen per jaar waard. Noordhoff Uitgevers bv 9

10 Chapter 5 Stone 17 Asking questions about a book... What is the book about? What age group is it aimed at? What did you think of the plot? What did you think of the characters? Where does the story take place? When is the story set? Waar gaat het boek over? Op welke leeftijdsgroep is het gericht? Wat vond je van het plot? Wat vond je van de personages? Waar vindt het verhaal plaats? Wanneer speelt het verhaal zich af?...and answering This book is about survival. This book is about finding your identity. This book is aimed at girls from 12 to 16. This book is aimed at young adults. The plot is rather simple. The plot is a little far-fetched. The characters are true to life. The characters are very dull. The book takes place in the future. The story is set in a small town. Dit boek gaat over overleven. Dit boek gaat over het vinden van je eigen identiteit. Dit boek is gericht op meisjes van 12 tot 16. Dit boek is gericht op jong volwassenen. Het plot is nogal simpel. Het plot is een beetje vergezocht. De personages zijn levensecht. De personages zijn erg saai. Het boek vind plaats in de toekomst. Het verhaal speelt zich af in een kleine stad. Stone 18 Recommending or criticizing a book If you are into fantasy, you should read this book. If you love science fiction, you will probably enjoy this book. I can really recommend this novel. It's hilarious. Read this book. It's a real eye-opener. I wouldn't read Airhead. It's not very exciting. Don't bother reading this book. It's a waste of time. Als je van fantasy houdt, moet je dit boek lezen. Als je van science fiction houdt, zul je waarschijnlijk genieten van dit boek. Ik kan dit boek echt aanraden. Het is heel grappig. Lees dit boek. Het is echt een openbaring. Ik zou Airhead niet lezen. Het is niet erg spannend. Doe geen moeite dit boek te lezen. Het is tijdverspilling. Noordhoff Uitgevers bv 10

11 Stone 19 Giving your opinion If you ask me, this book should be on the bestseller list. If you ask me this book should be removed from the reading list. I'm convinced that everyone can learn something from this game. I'm sure this film will appeal to teen viewers. I don't believe this film is going to win any awards. I doubt whether this game will be a hit. I think that is nonsense! What you're saying is very true. I agree with what you are saying. We disagree with his opinion on these games. Als je het mij vraagt, zou dit boek op de bestsellerlijst geplaatst moeten worden. Als je het mij vraagt, zou dit boek van de boekenlijst verwijderd moeten worden. Ik ben er van overtuigd dat iedereen iets kan leren van dit spel. Ik ben er zeker van dat deze film tieners zal aanspreken. Ik geloof niet dat deze film prijzen gaat winnen. Ik betwijfel of dit spel een hit zal worden. Ik denk dat het onzin is! Wat je zegt is helemaal waar. Ik ben het eens met wat je zegt. We zijn het oneens met zijn mening over deze spellen. Stone 20 Reporting what someone said She said film plots were too predictable these days. He mentioned that kids were buying more games than ever. They stated they had read all the books on the list. According to librarians, the quality of books has increased. According to experts, kids should be encouraged to read books for fun. According to her, teens buy more paperbacks than hardcovers. Ze zei dat filmplots te voorspelbaar waren tegenwoordig. Hij zei dat kinderen meer spellen kochten dan ooit. Ze verklaarden dat ze alle boeken op de lijst hadden gelezen. Volgens bibliotheekmedewerkers is de kwaliteit van boeken gestegen. Volgens experts moeten kinderen worden aangemoedigd boeken te lezen voor hun plezier. Volgens haar kopen tieners meer pocketboeken dan gebonden boeken. Noordhoff Uitgevers bv 11

12 Chapter 6 Stone 21 Asking for and giving clarification Could you tell us why this happened to the egg? Could you tell me how your invention works? Could you tell me what this principle means? I'm not sure I follow. Could you explain by giving an example? This happened because the temperature is over 100 degrees centigrade. It means that liquids like oil and water don't mix. It means that what goes up must come down. Teleportation is a way of transporting matter. It entails breaking up matter into particles. When you heat ice, it melts. If you add salt to the oil, it clings to the oil. Well, it works like a magnet. Well, my invention is used to make life easier. Zou u ons kunnen vertellen waarom dit met het ei is gebeurd? Zou je me kunnen vertellen hoe jouw uitvinding werkt? Zouden jullie me kunnen vertellen wat dit principe betekent? Ik weet niet zeker of ik het begrijp. Zou u het kunnen uitleggen door een voorbeeld te geven? Dit is gebeurd, omdat de temperatuur over de 100 graden Celsius is. Het betekent dat vloeistoffen zoals olie en water zich niet met elkaar vermengen. Het betekent dat wat omhoog gaat weer naar beneden moet komen. Teleportatie is een manier om materie te verplaatsen. Het houdt in het opbreken van materie in deeltjes. Wanneer je ijs verhit, smelt het. Als je zout aan de olie toevoegt, hecht het zich vast aan de olie. Nou, het werkt als een magneet. Nou, mijn uitvinding wordt gebruikt om het leven makkelijker te maken. Stone 22 Giving instructions First, you start by collecting the materials. First, make sure you get everything you need. Then, mix everything in a bowl. Next, shake the jar. Finally, give the jar a good twist. To conclude, try it out! Get four eggs and some tape. Take a plastic bag. Fill a glass jar with water. Fill the bottle with the liquid. Add one cup of water. Add some food colouring. Put the lid on the jar. Put some lemon juice in a bowl. Don't use all the paper. Don't try this at home. Je begint eerst door materialen te verzamelen. Zorg er eerst voor dat je alles pakt wat je nodig hebt. Meng dan alles in een kom. Schud daarna de pot. Geef de pot als laatste een goede draai. Probeer het tot slot uit. Neem vier eieren en wat plakband. Pak een plastic zak. Vul een glazen pot met water. Vul de fles met de vloeistof. Voeg een kopje water toe. Voeg wat voedingskleurstof toe. Doe de deksel op de pot. Doe wat citroensap in een kom. Gebruik niet al het papier. Probeer dit thuis niet uit. Noordhoff Uitgevers bv 12

13 Stone 23 Looking ahead Traffic jams will soon be a thing of the past. Files zullen gauw een ding uit het verleden zijn. The crisis will soon be history. De crisis zal gauw geschiedenis zijn. His invention is going to change the world. Zijn uitvinding gaat de wereld veranderen. This medicine is going to save a lot of lives. Dit geneesmiddel gaat vele levens redden. I'm optimistic that we'll find a solution to Ik ben optimistisch/hoopvol gestemd dat the waste problem. we een oplossing voor het afvalprobleem zullen vinden. I'm optimistic about the future. Ik ben optimistisch over de toekomst. It won't be long before we can all travel to Het zal niet lang duren voordat we space. allemaal naar de ruimte kunnen reizen. It won't take long before robots do all the Het zal niet lang duren voordat robots al work around the house. het werk in huis doen. I predict that we'll find a cure for this Ik voorspel dat we een remedie voor deze disease. ziekte zullen vinden. Nobody knows whether we'll run out of natural resources. Niemand weet of we natuurlijke hulpbronnen te kort zullen komen. Stone 24 Talking about things going on in the future I will be presenting my project at the science fair. We won't be teleporting people in the near future. In twenty-five years' time most children will be hoverboarding. Years from now pupils will no longer be cycling to school. I don't believe people will be using nuclear energy. It is unlikely that we will be communicating with our pets. Ik zal mijn project op de wetenschapsbeurs aan het presenteren zijn. We zullen in de nabije toekomst geen mensen teleporteren. Over vijfentwintig jaar zullen de meeste kinderen aan het zweefboarden zijn. Jaren na nu zullen leerlingen niet langer naar school fietsen. Ik geloof niet dat mensen kernenergie zullen gebruiken. Het is onwaarschijnlijk dat we met onze huisdieren zullen communiceren. Noordhoff Uitgevers bv 13

14 Chapter 7 Stone 25 Talking about problems... I've been having difficulties making the right decisions. He has been having problems talking to her about it. It's not easy to stand up to friends. I find it very hard to express my feelings. I don't know what to do. I haven't got a clue who I should ask for help. Ik heb de laatste tijd moeite met het maken van de juiste beslissingen. Hij heeft de laatste tijd problemen met haar erover te praten. Het is niet eenvoudig om je vrienden te trotseren. Ik vind het erg moeilijk om mijn gevoelens uit te drukken. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb geen idee wie ik om hulp moet vragen....and solutions You should follow your heart. All you have to do is tell him the truth. The best thing you can do is make up your mind. Je moet je hart volgen. Het enige wat je moet doen is hem de waarheid vertellen. Het beste dat je kunt doen is een beslissing nemen. Stone 26 Talking about consequences If you listen to your friends, they will convince you to do it. If you talk to them, you'll change your mind. I'll stay at home if it's raining. They will only go if he's coming, too. You'll get into big trouble if you don't tell me the truth. You'll be disappointed if you consider him your friend. As a result, we had a huge row. As a consequence, he became addicted. Als je naar je vrienden luistert zullen zij je overhalen het te doen. Als je met hen praat zul je van gedachten veranderen. Ik blijf thuis als het regent. Zij gaan alleen als hij ook meegaat. Je zult grote problemen krijgen als je me de waarheid niet vertelt. Je zult teleurgesteld zijn als je hem als je vriend beschouwt. Als gevolg kregen we enorme ruzie. Als gevolg raakte hij verslaafd. Noordhoff Uitgevers bv 14

15 Stone 27 Asking and giving information about work and education What sort of work could I do? What sort of person are you looking for? Could you tell me a few things about the qualifications I would need? Can you tell me anything about the subjects I'd have to follow? It's ideal if you are into writing reports. It's the thing for you if you like working with your hands. You have to attend all the classes. You aren't expected to be proficient in French. Wat voor soort werk zou ik kunnen doen? Naar wat voor persoon zijn jullie op zoek? Kunt u me een paar dingen vertellen over de kwalificaties die ik nodig zou hebben? Kun je me iets vertellen over de vakken die ik zou moeten volgen? Het is ideaal als je ervan houdt om verslagen te schrijven. Het is echt iets voor jou als je graag met je handen werkt. Je hoeft niet alle lessen bij te wonen. Er wordt niet van je verwacht dat je bekwaam bent in Frans. Stone 28 Asking questions about important issues Do you know where you are going to be in ten years' time? Can you tell me why so many people choose the wrong career? Have you got any idea who can help me make the right decision? What do you think of your own achievements? What is your opinion about drop-outs? What is your view on cheating in exams? Weet jij waar je zult zijn over tien jaar? Kun je mij vertellen waarom zoveel mensen de verkeerde carrière kiezen? Hebben jullie enig idee wie mij kan helpen bij het nemen van de juiste beslissing? Wat vind jij van je eigen prestaties? Wat is jouw mening over schoolverlaters zonder diploma? Wat is jouw opvatting over spieken tijdens examens?...and reacting I think being happy is more important than making lots of money. I'd say it's impossible to predict what my life will be like in ten years' time. In my opinion students who drop out of school are out of their minds! Ik denk dat gelukkig zijn belangrijker is dan veel geld verdienen. Ik zou zeggen dat het onmogelijk is om te voorspellen hoe mijn leven er over tien jaar uit zal zien. Naar mijn mening zijn studenten die school verlaten zonder een diploma stapelgek! Noordhoff Uitgevers bv 15

Chapter 3. Stone 9. Suggesting help. Those mountaineers are desperate for medical assistance. Die bergbeklimmers wachten wanhopig op medische hulp.

Chapter 3. Stone 9. Suggesting help. Those mountaineers are desperate for medical assistance. Die bergbeklimmers wachten wanhopig op medische hulp. Chapter 3 Stone 9 Suggesting help Those mountaineers are desperate for medical assistance. These stuntmen are in need of extra support. The injured climbers are desperate for some reinforcement. They need

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry,

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry, Hello, it's me I was wondering if after all these years You'd like to meet, to go over everything They say that time's supposed to heal ya But I ain't done much healing Hello, can you hear me I'm in California

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden.

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. 1 read 1 Welke feestartikelen kun je in deze webshop kopen? prijsjes voor spelletjes op een feest kleine cadeautjes voor

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Combinatietraject ipockets groep 1/2 verspreid over twee jaar In het eerste jaar volgt u Traject A. Het tweede jaar start u met Traject B.

Combinatietraject ipockets groep 1/2 verspreid over twee jaar In het eerste jaar volgt u Traject A. Het tweede jaar start u met Traject B. Invoertraject ipockets bij gebruik in combinatiegroepen Lesmethode ipockets kan heel gemakkelijk ingezet worden in combinatiegeroepen. Met behulp van dit document kunt u zien welke lessen u in welk leerjaar

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie