Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen"

Transcriptie

1 Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter Kremers Natascha Sewnandan Dorrie Tattersall Arnoud Thüss Lucas Zandberg eindredactie Nienke Marinus Noordhoff Uitgevers bv 1

2 Chapter 1 Stone 1 Asking about someone's appearance or character How does a con artist come across? How does your teacher appear? What's your friend like? What's the director like? How would you describe the actor? What did you think of the applicant? How would you describe his appearance? What did you think of her? Hoe komt een oplichter over? Hoe lijkt jouw leraar te zijn? Hoe is jouw vriend? Hoe is de regisseur? Hoe zou je de acteur beschrijven? Wat vond je van de sollicitant? Hoe zou je zijn uiterlijk beschrijven? Wat vond je van haar?... and describing someone He looks quite self-assured. I think she's rather convincing. She is really generous. He seems quite arrogant. She has great qualifications. He has a pleasant personality. He looked nervous. He looked a bit pale. He wore a three-piece suit. He wore worn-out jeans. Hij ziet er vrij zelfverzekerd uit. Ik vind haar nogal overtuigend. Zij is echt gul. Hij lijkt nogal arrogant. Zij heeft geweldige kwalificaties. Hij heeft een aangenaam karakter. Hij zag er nerveus uit. Hij zag een beetje bleek. Hij droeg een driedelig pak. Hij droeg een versleten spijkerbroek. Stone 2 Saying what impressions you get from someone or something That salesman seems reliable. Die verkoper / vertegenwoordiger lijkt betrouwbaar. That official comes across as trustworthy. Die functionaris / ambtenaar komt betrouwbaar over. That candidate appears to be insecure. Die kandidaat lijkt onzeker te zijn. The trailer doesn't appeal to me at all. De trailer spreekt me helemaal niet aan. This doesn't impress me at all. Dit maakt totaal geen indruk op mij. Your behaviour gives me the creeps. Jouw gedrag geeft mij de rillingen. His attitude gave us the wrong impression. Zijn houding gaf ons de verkeerde indruk. I'm very disappointed by your performance. Ik ben erg teleurgesteld in jouw optreden. I'm pleasantly surprised about these results. Ik ben aangenaam verrast door deze resultaten. The film was not as exciting as they had led us to believe. De film is niet zo interessant als ze ons verteld hadden. It was just as interesting as we thought it would be. Het was net zo interessant als we dachten dat het zou zijn. Noordhoff Uitgevers bv 2

3 Stone 3 Showing irritation You're always showing off. They're always gossiping. You're always insulting people. They're always ignoring her. I've had more than enough. We've all had it up to here. I'm absolutely fed up. She's sick and tired of this. Stop harassing me! Stop behaving like that. Jij bent je altijd aan het uitsloven. Zij zijn altijd aan het roddelen. Jij bent altijd mensen aan het beledigen. Zij negeren haar altijd. Ik heb er meer dan genoeg van. Het zit ons allemaal tot hier. Ik ben het helemaal zat. Ze is het spuugzat. Hou op me lastig te vallen! Hou op je zo te gedragen. Stone 4 Saying what you do or don't want I want you to stop talking about me that Ik wil dat je niet meer zo over mij praat. way. I would like him to stop bossing me around. Ik wil dat hij ophoudt mij te lopen commanderen. I want them to stop blaming me for everything. Ik wil dat ze ophouden mij overal de schuld van te geven. I insist on being taken seriously. Ik sta erop serieus genomen te worden. I want to be treated respectfully. Ik wil respectvol behandeld worden. I expect to be accepted for who I am. Ik verwacht geaccepteerd te worden zoals ik ben. Don't get fresh with me. Haal je geen ideeën in je hoofd. Just leave me alone, will you? Laat me met rust, wil je? Get off my back! Bemoei je niet met me! Noordhoff Uitgevers bv 3

4 Chapter 2 Stone 5 Expressing your feelings Snowboarding makes me feel amazing. Music makes me feel so good. I'm crazy about skunks. I'm mad about collecting stamps. I'm satisfied with his comments. I'm fed up with living in this town. I enjoy my paper round. I dislike solving other people's problems. I feel like celebrating. I don't feel like it. I think it's wrong to do that. I have no desire to pretend everything is all right. Snowboarden doet me geweldig voelen. Muziek zorgt ervoor dat ik me goed voel. Ik ben gek op stinkdieren. Ik ben gek op het verzamelen van postzegels. Ik ben tevreden met zijn commentaar. Ik heb er genoeg van om in deze stad te wonen. Ik geniet van mijn krantenwijk. Ik vind het niet leuk om andermans problemen op te lossen. Ik heb zin om feest te vieren. Ik heb er geen zin in. Ik denk dat het verkeerd is om dat te doen. Ik wil niet doen alsof alles in orde is. Stone 6 Talking about dreams and goals I hope to be rich some day. I expect to become successful before I'm twenty-five. I hope to study Medicine. I expect to study Medicine. I've always dreamt of going to University. I've always dreamt of living abroad. I am hoping to play at the highest level. She is determined to have a career in fashion design. Making the team would be a dream come true. This would be the chance of a lifetime. Ik hoop ooit rijk te zijn. Ik verwacht succesvol te worden voordat ik vijfentwintig ben. Ik hoop geneeskunde te gaan studeren. Ik verwacht geneeskunde te gaan studeren. Ik heb er altijd van gedroomd om naar de universiteit te gaan. Ik heb er altijd van gedroomd om in het buitenland te wonen. Ik hoop op het hoogste niveau te spelen. Zij is vastbesloten om een carrière te hebben in het ontwerpen van mode. Het zou een droom zijn die uitkomt om in het team te komen. Dit zou de kans van mijn leven kunnen zijn. Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Stone 7 Sympathising with someone I feel for him. We feel sorry for those poor children. I know what that must be like. I know how Charles is feeling. I know things didn't go the way you planned. I can relate to that. I can understand why you want to do that. I can imagine that you're angry. If I were you, I would change my mind. If I were you, I wouldn't give up. If I were in your place, I wouldn't feel sad. If I were in her shoes, I would change my mind. If I were in that position, I wouldn't give up. Ik heb medelijden met hem. Wij hebben medelijden met die arme kinderen. Ik weet hoe dat moet zijn. Ik weet hoe Charles zich voelt. Ik weet dat dingen niet volgens plan zijn verlopen. Ik weet hoe dat voelt. Ik kan begrijpen waarom je dat wilt doen. Ik kan me voorstellen dat je kwaad bent. Als ik jou was, zou ik van gedachten veranderen. Als ik jou was, zou ik niet opgeven. Als ik het was / Als het mij overkwam, zou ik me niet verdrietig voelen. Als ik in haar schoenen stond, zou ik van gedachten veranderen. Als ik me in die positie bevond, zou ik niet opgeven. Stone 8 Reassuring someone Cheer up. Forget about it. Never mind. Calm down. Don't worry about it too much. Don't take it so hard. Don't let it get to you. It's not the end of the world. It's not as bad as it seems. It's not your fault. There's a solution to every problem. There's still enough time. There's no rush. Things will be all right. Everything will work out. Things will get better. You will fall in love again. You will get a second chance. You will handle the situation differently next time. Kop op. Vergeet het toch. Het geeft niets. Rustig maar. Maak je er niet te veel zorgen over. Trek het je niet zo erg aan. Laat het je niet van je stuk brengen. Het is niet het eind van de wereld. Het is niet zo erg als het lijkt. Het is niet jouw schuld. Er is een oplossing voor elk probleem. Er is nog steeds genoeg tijd. Er is geen haast. Alles zal goed komen. Alles zal goed komen. Alles zal beter worden. Je zult weer verliefd worden. Je zult een tweede kans krijgen. De volgende keer zul je de situatie anders aanpakken. Noordhoff Uitgevers bv 5

6 Chapter 3 Stone 9 Suggesting help Those mountaineers are desperate for medical assistance. These stuntmen are in need of extra support. The injured climbers are desperate for some reinforcement. They need immediate aid. Those people need dry clothes. That poor kid could do with our help. This victim could do with a hot meal. Die bergbeklimmers wachten wanhopig op medische hulp. Deze stuntmannen hebben extra steun nodig. De gewonde klimmers wachten wanhopig op wat versterking. Zij hebben onmiddellijke hulp nodig. Die mensen hebben droge kleren nodig. Dat arme kind kan onze hulp wel gebruiken. Dit slachtoffer kan wel een warme maaltijd gebruiken. Stone 10 Looking back They should have called an ambulance. Our guide should have informed us about the dangers. The captain should have prepared the trip better. You shouldn't have crossed the river We shouldn't have called 911. Those children shouldn't have left without telling anyone. He could have brought a map. The expedition leader might have instructed us more accurately. The hikers couldn't have known all the risks. The organisation might not have been familiar with the dangers. Ze hadden een ambulance moeten bellen. Onze gids had ons over de gevaren moeten informeren. De leider / kapitein had de reis beter moeten voorbereiden. Je had niet de rivier over moeten steken. We hadden niet 911 / het alarmnummer moeten bellen. Die kinderen hadden niet moeten weggaan zonder het iemand te vertellen. Hij had een kaart mee kunnen brengen. The expeditieleider had ons nauwkeuriger kunnen instrueren. De wandelaars hebben niet alle gevaren kunnen weten. De organisatie is misschien niet bekend geweest met de gevaren. Noordhoff Uitgevers bv 6

7 Stone 11 Warning people Tourists are advised not to travel alone Hikers are warned not to leave the trails. Tourists are informed not to hike at night. This nature reserve is protected by rangers. Grand Canyon National Park is patrolled by police. This nature reserve is safeguarded by volunteers. Trespassers will be prosecuted. Shark fin hunters will be reported to the police. Bungee jumpers are secured by instructors. Swimming in this lake is strictly forbidden. This area is monitored by CCTV cameras 24 hours a day. Toeristen worden geadviseerd niet alleen te reizen. Wandelaars worden gewaarschuwd niet de paden te verlaten. Toeristen worden verteld niet 's nachts te wandelen. Dit natuurreservaat wordt beschermd door boswachters. Het Grand Canyon National Park wordt gepatrouilleerd door politie. Dit natuurreservaat wordt beveiligd door vrijwilligers. Onbevoegden zullen worden vervolgd. Haaienvinnenjagers zullen worden aangegeven bij de politie Bungeejumpers worden stevig vastgemaakt door instructeurs. Zwemmen in dit meer is strikt verboden. Dit gebied wordt 24 uur per dag door CCTV camera's bewaakt. Stone 12 Talking about (im)possibility It's impossible to face all those challenges. Het is onmogelijk om al die uitdagingen / moeilijke taken tegemoet te treden. It's impossible to climb K2 without oxygen. Het is onmogelijk om K2 zonder zuurstof te beklimmen. It's possible to raft the Grand Canyon in Het is mogelijk om in de zomer in de summer. Grand Canyon te raften. It's possible to swim among sharks. Het is mogelijk om tussen haaien te zwemmen. The divers are able to dive to 300 feet. De duikers zijn in staat tot 91 meter te duiken. Those experts were unable to cross the Die experts waren niet in staat de rapids. stroomversnellingen over te steken. They are able give clear instructions. Zij zijn in staat duidelijke instructies te geven. After the training, she will be able to deal Na de training zal ze om kunnen gaan met with stressful situations. stressvolle situaties. After the training, you will be able to cook Na de training zul je boven een kampvuur on a campfire. kunnen koken. We might be able to see a great white We zullen misschien een witte haai shark. kunnen zien. I think he might be able to find the way Ik denk dat hij misschien de weg zal through navigation. kunnen vinden door middel van navigatie. Noordhoff Uitgevers bv 7

8 Chapter 4 Stone 13 Comparing products and services Call charges tend to be higher with this Belkosten zijn vaak hoger met dit payment plan. betaalplan. Call charges can be cheaper than with other Belkosten kunnen goedkoper zijn dan met options. andere opties. This scheme is slightly less expensive than Deze regeling is iets minder duur dan dat theirs. van hun. This mobile contract is considerably more Dit mobiele telefooncontract is aanzienlijk expensive than Julie's. duurder dan dat van Julie. This provider is relatively cheap compared Deze dienstverlener is relatief goedkoop to 2Connect. ten opzichte van 2Connect. The new models are similar to the old ones. De nieuwe modellen lijken op de oude. These cameras don't resemble the previous Deze camera's lijken niet op de vorige versions. versies. They remind me of the ones that came out Ze doen me denken aan degenen die vorig last year. jaar uitkwamen. Stone 14 Saying what you think is or isn't important I believe in giving money to this charity. We see no point in doing something to help others. We don't care about saving money. I'm all for doing something for the environment. I'm all for raising money for worthy causes like these. I think it's important because it's an investment in the future. We believe it's vital as it improves people's quality of life. I think it's unimportant because it's not essential. We believe it's of no importance as there are more important things in life. Ik geloof in het geven van geld aan deze liefdadigheidsinstelling. We zien het nut niet in van anderen helpen. Wij vinden geld sparen niet belangrijk. Ik ben er helemaal voor om iets te doen voor het milieu. Ik ben er helemaal voor om geld in te zamelen voor waardige / belangrijke doelen zoals deze. Ik denk dat het belangrijk is omdat het een investering in de toekomst is. Wij geloven dat het essentieel is omdat het de kwaliteit van het leven van de mensen verbetert. Ik denk dat het onbelangrijk is omdat het niet essentieel is. We geloven dat het onbelangrijk is omdat er belangrijkere dingen in het leven zijn. Noordhoff Uitgevers bv 8

9 Stone 15 Talking about making money You could make money by designing web Je zou geld kunnen verdienen door pages. webpagina's te ontwerpen. You might earn millions by offering Je zou miljoenen kunnen verdienen door computer services. computerdiensten aan te bieden. You may get rich by starting a social Je zou rijk kunnen worden door sociale networking site. netwerksites op te zetten. A lot of money is made by young Er wordt veel geld verdiend door jonge entrepreneurs. ondernemers. A lot of profit was lost by online companies. Er is veel winst verloren door online bedrijven. Many new online businesses were created Veel nieuwe online bedrijven werden tot in recent years. stand gebracht in de laatste jaren. A lot of new products have been developed Veel nieuwe producten zijn in recordtijd in record time. ontwikkeld. Stone 16 Talking about possessions and value SlimJim owns three sports cars. Vicky's mother is the owner of a million dollar mansion. He has a private yacht. I possess some valuable works of art. I am in possession of several shares in my dad's company. This watch is worthless. Their apartment is worth a fortune. Her jewellery is priceless. This watch isn't worth anything. Her jewellery isn't very valuable. Ashley's website brings in between $40,000 and $70,000 a month. The company is worth several millions a year. SlimJim bezit drie sportwagens. Vicky's moeder is de eigenares van een herenhuis dat een miljoen dollar waard is. Hij heeft een privéjacht. Ik bezit enkele waardevolle kunstwerken. Ik ben in het bezit van een aantal aandelen in mijn vaders bedrijf. Dit horloge is waardeloos. Hun flat is een fortuin waard. Haar sieraden zijn onbetaalbaar. Dit horloge is niets waard. Haar sieraden zijn niet erg kostbaar. Ashley's website levert tussen $40,000 en $70,000 per maand op. Het bedrijf is enkele miljoenen per jaar waard. Noordhoff Uitgevers bv 9

10 Chapter 5 Stone 17 Asking questions about a book... What is the book about? What age group is it aimed at? What did you think of the plot? What did you think of the characters? Where does the story take place? When is the story set? Waar gaat het boek over? Op welke leeftijdsgroep is het gericht? Wat vond je van het plot? Wat vond je van de personages? Waar vindt het verhaal plaats? Wanneer speelt het verhaal zich af?...and answering This book is about survival. This book is about finding your identity. This book is aimed at girls from 12 to 16. This book is aimed at young adults. The plot is rather simple. The plot is a little far-fetched. The characters are true to life. The characters are very dull. The book takes place in the future. The story is set in a small town. Dit boek gaat over overleven. Dit boek gaat over het vinden van je eigen identiteit. Dit boek is gericht op meisjes van 12 tot 16. Dit boek is gericht op jong volwassenen. Het plot is nogal simpel. Het plot is een beetje vergezocht. De personages zijn levensecht. De personages zijn erg saai. Het boek vind plaats in de toekomst. Het verhaal speelt zich af in een kleine stad. Stone 18 Recommending or criticizing a book If you are into fantasy, you should read this book. If you love science fiction, you will probably enjoy this book. I can really recommend this novel. It's hilarious. Read this book. It's a real eye-opener. I wouldn't read Airhead. It's not very exciting. Don't bother reading this book. It's a waste of time. Als je van fantasy houdt, moet je dit boek lezen. Als je van science fiction houdt, zul je waarschijnlijk genieten van dit boek. Ik kan dit boek echt aanraden. Het is heel grappig. Lees dit boek. Het is echt een openbaring. Ik zou Airhead niet lezen. Het is niet erg spannend. Doe geen moeite dit boek te lezen. Het is tijdverspilling. Noordhoff Uitgevers bv 10

11 Stone 19 Giving your opinion If you ask me, this book should be on the bestseller list. If you ask me this book should be removed from the reading list. I'm convinced that everyone can learn something from this game. I'm sure this film will appeal to teen viewers. I don't believe this film is going to win any awards. I doubt whether this game will be a hit. I think that is nonsense! What you're saying is very true. I agree with what you are saying. We disagree with his opinion on these games. Als je het mij vraagt, zou dit boek op de bestsellerlijst geplaatst moeten worden. Als je het mij vraagt, zou dit boek van de boekenlijst verwijderd moeten worden. Ik ben er van overtuigd dat iedereen iets kan leren van dit spel. Ik ben er zeker van dat deze film tieners zal aanspreken. Ik geloof niet dat deze film prijzen gaat winnen. Ik betwijfel of dit spel een hit zal worden. Ik denk dat het onzin is! Wat je zegt is helemaal waar. Ik ben het eens met wat je zegt. We zijn het oneens met zijn mening over deze spellen. Stone 20 Reporting what someone said She said film plots were too predictable these days. He mentioned that kids were buying more games than ever. They stated they had read all the books on the list. According to librarians, the quality of books has increased. According to experts, kids should be encouraged to read books for fun. According to her, teens buy more paperbacks than hardcovers. Ze zei dat filmplots te voorspelbaar waren tegenwoordig. Hij zei dat kinderen meer spellen kochten dan ooit. Ze verklaarden dat ze alle boeken op de lijst hadden gelezen. Volgens bibliotheekmedewerkers is de kwaliteit van boeken gestegen. Volgens experts moeten kinderen worden aangemoedigd boeken te lezen voor hun plezier. Volgens haar kopen tieners meer pocketboeken dan gebonden boeken. Noordhoff Uitgevers bv 11

12 Chapter 6 Stone 21 Asking for and giving clarification Could you tell us why this happened to the egg? Could you tell me how your invention works? Could you tell me what this principle means? I'm not sure I follow. Could you explain by giving an example? This happened because the temperature is over 100 degrees centigrade. It means that liquids like oil and water don't mix. It means that what goes up must come down. Teleportation is a way of transporting matter. It entails breaking up matter into particles. When you heat ice, it melts. If you add salt to the oil, it clings to the oil. Well, it works like a magnet. Well, my invention is used to make life easier. Zou u ons kunnen vertellen waarom dit met het ei is gebeurd? Zou je me kunnen vertellen hoe jouw uitvinding werkt? Zouden jullie me kunnen vertellen wat dit principe betekent? Ik weet niet zeker of ik het begrijp. Zou u het kunnen uitleggen door een voorbeeld te geven? Dit is gebeurd, omdat de temperatuur over de 100 graden Celsius is. Het betekent dat vloeistoffen zoals olie en water zich niet met elkaar vermengen. Het betekent dat wat omhoog gaat weer naar beneden moet komen. Teleportatie is een manier om materie te verplaatsen. Het houdt in het opbreken van materie in deeltjes. Wanneer je ijs verhit, smelt het. Als je zout aan de olie toevoegt, hecht het zich vast aan de olie. Nou, het werkt als een magneet. Nou, mijn uitvinding wordt gebruikt om het leven makkelijker te maken. Stone 22 Giving instructions First, you start by collecting the materials. First, make sure you get everything you need. Then, mix everything in a bowl. Next, shake the jar. Finally, give the jar a good twist. To conclude, try it out! Get four eggs and some tape. Take a plastic bag. Fill a glass jar with water. Fill the bottle with the liquid. Add one cup of water. Add some food colouring. Put the lid on the jar. Put some lemon juice in a bowl. Don't use all the paper. Don't try this at home. Je begint eerst door materialen te verzamelen. Zorg er eerst voor dat je alles pakt wat je nodig hebt. Meng dan alles in een kom. Schud daarna de pot. Geef de pot als laatste een goede draai. Probeer het tot slot uit. Neem vier eieren en wat plakband. Pak een plastic zak. Vul een glazen pot met water. Vul de fles met de vloeistof. Voeg een kopje water toe. Voeg wat voedingskleurstof toe. Doe de deksel op de pot. Doe wat citroensap in een kom. Gebruik niet al het papier. Probeer dit thuis niet uit. Noordhoff Uitgevers bv 12

13 Stone 23 Looking ahead Traffic jams will soon be a thing of the past. Files zullen gauw een ding uit het verleden zijn. The crisis will soon be history. De crisis zal gauw geschiedenis zijn. His invention is going to change the world. Zijn uitvinding gaat de wereld veranderen. This medicine is going to save a lot of lives. Dit geneesmiddel gaat vele levens redden. I'm optimistic that we'll find a solution to Ik ben optimistisch/hoopvol gestemd dat the waste problem. we een oplossing voor het afvalprobleem zullen vinden. I'm optimistic about the future. Ik ben optimistisch over de toekomst. It won't be long before we can all travel to Het zal niet lang duren voordat we space. allemaal naar de ruimte kunnen reizen. It won't take long before robots do all the Het zal niet lang duren voordat robots al work around the house. het werk in huis doen. I predict that we'll find a cure for this Ik voorspel dat we een remedie voor deze disease. ziekte zullen vinden. Nobody knows whether we'll run out of natural resources. Niemand weet of we natuurlijke hulpbronnen te kort zullen komen. Stone 24 Talking about things going on in the future I will be presenting my project at the science fair. We won't be teleporting people in the near future. In twenty-five years' time most children will be hoverboarding. Years from now pupils will no longer be cycling to school. I don't believe people will be using nuclear energy. It is unlikely that we will be communicating with our pets. Ik zal mijn project op de wetenschapsbeurs aan het presenteren zijn. We zullen in de nabije toekomst geen mensen teleporteren. Over vijfentwintig jaar zullen de meeste kinderen aan het zweefboarden zijn. Jaren na nu zullen leerlingen niet langer naar school fietsen. Ik geloof niet dat mensen kernenergie zullen gebruiken. Het is onwaarschijnlijk dat we met onze huisdieren zullen communiceren. Noordhoff Uitgevers bv 13

14 Chapter 7 Stone 25 Talking about problems... I've been having difficulties making the right decisions. He has been having problems talking to her about it. It's not easy to stand up to friends. I find it very hard to express my feelings. I don't know what to do. I haven't got a clue who I should ask for help. Ik heb de laatste tijd moeite met het maken van de juiste beslissingen. Hij heeft de laatste tijd problemen met haar erover te praten. Het is niet eenvoudig om je vrienden te trotseren. Ik vind het erg moeilijk om mijn gevoelens uit te drukken. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb geen idee wie ik om hulp moet vragen....and solutions You should follow your heart. All you have to do is tell him the truth. The best thing you can do is make up your mind. Je moet je hart volgen. Het enige wat je moet doen is hem de waarheid vertellen. Het beste dat je kunt doen is een beslissing nemen. Stone 26 Talking about consequences If you listen to your friends, they will convince you to do it. If you talk to them, you'll change your mind. I'll stay at home if it's raining. They will only go if he's coming, too. You'll get into big trouble if you don't tell me the truth. You'll be disappointed if you consider him your friend. As a result, we had a huge row. As a consequence, he became addicted. Als je naar je vrienden luistert zullen zij je overhalen het te doen. Als je met hen praat zul je van gedachten veranderen. Ik blijf thuis als het regent. Zij gaan alleen als hij ook meegaat. Je zult grote problemen krijgen als je me de waarheid niet vertelt. Je zult teleurgesteld zijn als je hem als je vriend beschouwt. Als gevolg kregen we enorme ruzie. Als gevolg raakte hij verslaafd. Noordhoff Uitgevers bv 14

15 Stone 27 Asking and giving information about work and education What sort of work could I do? What sort of person are you looking for? Could you tell me a few things about the qualifications I would need? Can you tell me anything about the subjects I'd have to follow? It's ideal if you are into writing reports. It's the thing for you if you like working with your hands. You have to attend all the classes. You aren't expected to be proficient in French. Wat voor soort werk zou ik kunnen doen? Naar wat voor persoon zijn jullie op zoek? Kunt u me een paar dingen vertellen over de kwalificaties die ik nodig zou hebben? Kun je me iets vertellen over de vakken die ik zou moeten volgen? Het is ideaal als je ervan houdt om verslagen te schrijven. Het is echt iets voor jou als je graag met je handen werkt. Je hoeft niet alle lessen bij te wonen. Er wordt niet van je verwacht dat je bekwaam bent in Frans. Stone 28 Asking questions about important issues Do you know where you are going to be in ten years' time? Can you tell me why so many people choose the wrong career? Have you got any idea who can help me make the right decision? What do you think of your own achievements? What is your opinion about drop-outs? What is your view on cheating in exams? Weet jij waar je zult zijn over tien jaar? Kun je mij vertellen waarom zoveel mensen de verkeerde carrière kiezen? Hebben jullie enig idee wie mij kan helpen bij het nemen van de juiste beslissing? Wat vind jij van je eigen prestaties? Wat is jouw mening over schoolverlaters zonder diploma? Wat is jouw opvatting over spieken tijdens examens?...and reacting I think being happy is more important than making lots of money. I'd say it's impossible to predict what my life will be like in ten years' time. In my opinion students who drop out of school are out of their minds! Ik denk dat gelukkig zijn belangrijker is dan veel geld verdienen. Ik zou zeggen dat het onmogelijk is om te voorspellen hoe mijn leven er over tien jaar uit zal zien. Naar mijn mening zijn studenten die school verlaten zonder een diploma stapelgek! Noordhoff Uitgevers bv 15

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Pekudei ydewqp Numbered Shemot/Exodus 38:21-40:38 As the book of Shemot comes to an end, the construction of the Tabernacle and its vessels

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 4, 10-04-2015

jaargang 2, nr. 4, 10-04-2015 Beste ouders, Een nieuwe TTO nieuwsbrief. Zoals eerder vermeld kunt u de nieuwsbrieven ook terugvinden op de schoolsite onder TTO. Hier vindt u ook andere informatie! We kunnen weer terugkijken op een

Nadere informatie

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014

Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Onder invloed Wijsgerig festival Drift 2014 Channa van Dijk Voorwoord Deze publicatie is een verslag van het festival dat op 12 april 2014 in LAB111 heeft plaatsgevonden Na vorig jaar de kans te hebben

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw.

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Janneke Ambagts 12 IJssel HAVO Vrijeschool Zutphen December 2012. En de verschillen tussen man en vrouw. 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4

Nadere informatie

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom

Nadere informatie

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild Time-based architecture in Mildam De Ecokathedraal (ca. 1970-3000) van Louis leroy Piet Vollaard Foto's van I Photos by PeterWouda Time-Based Architecture in Mildam The Ecocathedral (ca. 1970-3000) by

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

The heritage of World War II in the Netherlands

The heritage of World War II in the Netherlands The heritage of World War II in the Netherlands The development of new criteria to value the traces of World War II in the Netherlands L. Elemans (s1187759) Figure 1: The ladder, symbol for comfort and

Nadere informatie

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 museum cultuur strombeek gent About WAVes een concept over schilderkunst DEEL deel III ii VIA RE-FIGURATIE HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 publieksboekje The Insanity of the Virtual

Nadere informatie

Wie zit er nou op mij te wachten?

Wie zit er nou op mij te wachten? Dit is e-book is een geschenk van Happiness School aan Busy Mama Bees die willen leren hoe ze door Ondernemen & Marketing de wereld kunnen veranderen Dit boekje is opgedragen aan jou: slimme, bijzondere

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

De zwarte kant van sociale media

De zwarte kant van sociale media De zwarte kant van sociale media Alarmbellen, analyse en de way-out Sander Duivestein & Jaap Bloem Vision Inspiration Navigation Trends vint.sogeti.com vint@sogeti.nl II Inhoud Inhoud 1 The Dark Side of

Nadere informatie

Social media en de kansen voor het onderwijs

Social media en de kansen voor het onderwijs Social media en de kansen voor het onderwijs Auteur: Mark Schoondorp (Winkwaves) Versie 1 12-03-2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Social media en de humanisten 4

Nadere informatie