identificeert de betekenis van woorden en de verbanden ertussen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "identificeert de betekenis van woorden en de verbanden ertussen."

Transcriptie

1 1 Geschreven boodschappen verwerken neemt geschreven boodschappen door om inzicht te krijgen in de structuur en de inhoud. Hij identificeert de tekstsoort en vertaalproblemen zodat hij zijn vertaalstrategie kan bepalen. Wanneer de gebruikte woordenschat of achterliggende boodschap niet begrepen wordt, gebruikt de vertaler een geschikte zoekstrategie om de boodschap te achterhalen. achterhaalt de structuur van de geschreven boodschap. identificeert specifieke kenmerken van de tekstsoort. identificeert de betekenis van woorden en de verbanden ertussen. achterhaalt onderliggende boodschappen. onderscheidt logisch samenhangende tekstdelen. onderscheidt kerngedachten en details in de boodschap. identificeert vertaalproblemen en cultuurspecifieke referenties. past een geschikte zoekstrategie toe om de volledige boodschap te achterhalen. Onderliggende kennis: het Europese C1- niveau 1 voor het Nederlands of een vreemde taal (afhankelijk van de brontaal): lezen cultuurspecifieke referenties 2 sociale context 3 tekstsoorten informatiebronnen nauwkeurigheid analytisch vermogen 1 Meer informatie over deze Europese niveaus vind je op: 2 Cultuurspecifieke referenties zijn woorden die verwijzen naar elementen die typisch zijn voor een bepaald land of cultuur van de brontaal en niet gekend zijn door de gebruikers van de doeltaal. Hierdoor hebben ze ook geen equivalent in de doeltaal. Het kan gaan om elementen uit kunst en cultuur (bijv. ikebana), dagelijks bestaan (bijv. iglo), territoriale indeling (bijv. arrondissement), militaire wereld (bijv. SS), aardrijkskunde (bijv. steppe) of fauna en flora (bijv. kiwi). 3 Het gaat hier om de sociale werkvelden: OCMW, CAW en psychologische hulpverlening, verblijfstatuten en asielgerelateerde onderwerpen, inburgering, onderwijs, gezondheid en de sociale aspecten ervan, Kind en Gezin enz Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 1

2 strategisch inzicht 2 Geschreven boodschappen reproduceren zet geschreven boodschappen om in de doeltaal. De vertaler reconstrueert de inhoud van de boodschap zo volledig, getrouw en correct mogelijk. Hij past hierbij een geschikte vertaal- en zoekstrategie toe. produceert een vertaling die leest alsof die oorspronkelijk in de doeltaal werd geschreven. Hij controleert de doeltekst om een kwaliteitsvolle vertaling af te leveren. zorgt ervoor dat vertaalde boodschap bij de originele boodschap blijft. hanteert de schrijfstijl die hetzelfde effect heeft als bij de lezer van de brontekst. past een geschikte vertaalstrategie toe zodat de originele boodschap correct en volledig wordt weergegeven. kiest voor een oplossing voor de vertaalproblemen die de originele boodschap het best weergeeft. zet taalspecifieke uitdrukkingen en constructies van de brontaal om in uitdrukkingen en constructie die als natuurlijk en correct aanvoelen door de gebruikers van de doeltaal. controleert of de boodschap volledig, getrouw en correct overgebracht is en brengt nodige wijzigingen aan. Onderliggende kennis: het Europese C1- niveau 4 voor het Nederlands en een vreemde taal: schrijven (afhankelijk van de doeltaal) vertaalstrategieën nauwkeurigheid probleemoplossend denken besluitvaardigheid doorzettingsvermogen 4 Meer informatie over deze Europese niveaus vind je op: Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 2

3 3 Handelen volgens deontologische code handelt steeds volgens de regels van de deontologische code die rechten en plichten van een sociaal vertaler beschrijft en die handelingsprincipes aanreikt. Deontologische code bevat ook werkafspraken die de sociaal vertaler steeds naleeft om een optimale samenwerking te garanderen. kan tijdens zijn carrière terechtkomen in situaties waarbij hij de deontologische code moeilijk kan naleven. In die situaties grijpt de sociaal vertaler in en lost hij het conflict op. Hij houdt rekening met zijn rechten en plichten als sociaal vertaler en voert zijn opdracht uit volgens de geldende werkafspraken en procedures. In alle situaties streeft hij er in de eerste plaats naar om een kwaliteitsvolle vertaling af te leveren. treedt op als een loyale en verantwoordelijke partner die problemen tijdig aan de organisatie meldt. vertaalt getrouw en volledig, zonder iets toe te voegen, weg te laten of te veranderen in de boodschap. neemt een strikte geheimhouding in acht voor alle informatie die hij verwerft tijdens de vertaalopdracht. aanvaardt enkel vertaalopdrachten waarvan hij de kwaliteitsvolle en tijdige afwerking kan garanderen. weigert een vertaalopdracht in het geval van een gewetensconflict, belangenvermenging en/of andere reden als de kwaliteit en de neutraliteit van de vertaling in gedrang komt. vraagt of aanvaardt geen giften of tegenprestaties van de betrokken partijen. respecteert de gemaakte werkafspraken. brengt de sociaal vertaaldienst onmiddellijk op de hoogte als hij tijdens het vertalen merkt dat hij de vertaalopdracht niet tijdig of kwaliteitsvol kan uitvoeren. houdt zich aan de vertaalopdracht en is niet behulpzaam bij andere taken. vertoont correct en respectvol gedrag in zijn omgang met de medewerkers van de organisatie. Onderliggende kennis : de deontologische code van het sociaal vertalen het Europese C1- niveau 5 voor het Nederlands en een vreemde taal: lezen en schrijven discretie 5 Meer informatie over deze Europese niveaus vind je op: Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 3

4 loyaliteit verantwoordelijkheidszin assertiviteit kwaliteitsbewustzijn besluitvaardigheid probleemoplossend denken betrouwbaarheid doorzettingsvermogen Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 4

5 4 Werken met relevante software en Internet. hanteert geschikte vertaalsoftware en online informatiebronnen. Hij maakt gebruik van een tekstverwerkingsprogramma om de opmaak van de brontekst te benaderen. De sociaal vertaler is in staat om de vertaling in een digitaal formaat te bezorgen. maakt vertaling in een tekstverwerkingsprogramma en benadert de opmaak van de brontekst. is in staat om een vertaling in een digitaal formaat te leveren. gebruikt geschikte vertaaltechnologieën. gebruikt geschikte online informatiebronnen. Onderliggende kennis: tekstverwerkingsprogramma online informatiebronnen vertaaltechnologieën strategisch inzicht Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 5

6 5 Plannen en organiseren bepaalt wat haalbaar en prioritair is en plant zijn werk realistisch in om een kwaliteitsvolle vertaling tijdig te leveren. Hij gaat gestructureerd te werk. Hij verzamelt bij de aanvraag van de opdracht informatie over de bron- en de doeltaal, het doelpubliek en het onderwerp om de gewenste vertaling te leveren. selecteert en beheert relevante informatiebronnen. informeert zich bij de aanvraag van de opdracht over de taal, het doelpubliek, het onderwerp om de gewenste vertaling te leveren. houdt een agenda bij om verschillende vertaalopdrachten in te plannen. schat in hoeveel tijd hij nodig heeft voor de vertaalopdracht. houdt zich aan deadlines. selecteert en beheert relevante informatiebronnen. houdt zijn administratie bij. Onderliggende kennis : agendabeheer informatiebronnen ICT organisatievermogen timemanagement zelfstandigheid assertiviteit stressbestendigheid Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 6

7 6 Eigen deskundigheid opbouwen werkt aan zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderhoudt en verruimt voortdurend zijn kennis, attitudes en vaardigheden die nodig zijn bij het vertalen. Op deze manier levert hij kwaliteitsvolle vertalingen en oefent hij zijn beroep steeds beter uit. evalueert zijn functioneren, zijn vertaling en het vertaalproces. stuurt zijn strategieën voor gebruik van relevante informatiebronnen bij. actualiseert zijn cultuurspecifieke, taalkundige kennis en kennis van de sociale context in de bron- en doeltaal. verzamelt relevante informatie en bewaart ze op een gestructureerde manier. stelt terminologielijsten op en werkt ze regelmatig bij. wisselt tips en ervaringen uit met andere vertalers. neemt, indien mogelijk, actief deel aan team- en stafvergaderingen, intervisiemomenten en vormingsactiviteiten. maakt gebruik van de feedback van de revisoren en andere relevante actoren. blijft op de hoogte van wetten en voorschriften die de uitoefening van het beroep regelen. blijft op de hoogte van technologische ontwikkelingen. Onderliggende kennis : het Europese C1- niveau 6 voor het Nederlands en een vreemde taal (lezen en schrijven) cultuurspecifieke referenties sociale context vertaalstrategieën informatiebronnen vertaaltechnologieën tekstverwerkingsprogramma 6 Meer informatie over deze Europese niveaus vind je op: Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 7

8 zelfreflectie strategisch inzicht leergierigheid nauwkeurigheid openheid voor feedback ondernemendheid Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 8

9 7 Eigen administratie en financiën opvolgen. kiest een passend statuut en stelt zich in orde met de vigerende wetgeving, conform zijn statuut. staat in voor het financieel en administratief beheer. informeert zich over verschillende statuten. kiest een passend statuut. informeert zich over en stelt zich in regel met de vigerende arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke en fiscale wetgeving. Onderliggende kennis : vigerende arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke en fiscale reglementeringen nauwkeurigheid discipline verantwoordelijkheidszin Beroepscompetentieprofiel Sociaal Vertaler, februari 2013 Pagina 9

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 1 Inleiding Ieder mens heeft zich aan een reeks van wetten en regels te houden. Zo bestaan er Wereldwijde Wetten,

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Competentieprofiel LOB er

Competentieprofiel LOB er Competentieprofiel LOB er 1 De LOB er is coachend; sensitief en communicatief; betrouwbaar en integer; vakkundig en deskundig; praktijkgericht; r toegankelijk en laagdrempelig; creatief en oplossingsgericht;

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Het belang van een goed beoordelingsmodel Door Aniek Geelen en Karen Heij Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet? Het belang van een goed beoordelingsmodel Een

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie