5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond"

Transcriptie

1 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

2 DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement (bad en slaapkamer op de b.g.g.) Nog 2 slaapkamers op de verdieping Compacte besloten zonnige tuin (kavels v.a. ca. 350 m 2 ) Ruimte voor de camper of caravan op eigen oprit Vloerverwarming in de hele woning Zeer lage energierekening door toepassing van een warmtepomp Garage

3 HURDEGARYP, GENIETEN VAN DE RUST & RUIMTE MET ALLE GEMAKKEN & VOORZIENINGEN DICHTBIJ! Hurdegaryp ligt in de fraaie Friese gemeente Tytsjerksteradiel tussen Burgum en Leeuwarden. Het dorp telt circa 5000 inwoners. Hurdegaryp is optimaal bereikbaar vanwege haar gunstige ligging aan de spoorlijn en op fietsafstand van Leeuwarden. Hurdegaryp zorgt voor een goede verbinding met Leeuwarden, Drachten en Groningen. Dankzij de aanwezigheid van het treinstation in Hurdegaryp is ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer uitstekend. In het centrum vindt u voldoende winkels en u kunt er uitstekend terecht voor de dagelijkse boodschappen. Het marktplein beschikt over ruim voldoende parkeer gelegenheid. Op het gebied van voorzieningen vind u in Hurdegaryp alles wat u nodig hebt. Alle faciliteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en onderwijs zijn aanwezig. Voor wat u in Hurdegaryp niet vindt, kunt u uiteraard terecht in het op fietsafstand gelegen Leeuwarden. Hurdegaryp is een prettige plek om te wonen. De rust, ruimte, veiligheid en gezelligheid van een dorp met de voorzieningen van de stad Leeuwarden binnen handbereik. Naast een peuterspeelzaal, twee basisscholen, en een middelbare school voor persoonlijk onderwijs biedt het dorp voldoende mogelijkheden voor de actieve sporter. Er wordt flink gevoetbald, gebasketbald en getennist. Ook op het gebied van cultuur en gezondheidszorg heeft Hurdegaryp voldoende te bieden. In het nabijgelegen recreatiegebied De Groene Ster met diverse waterplassen, bos, strand en zonneweiden kan er het hele jaar door gerecreëerd worden. Het bos van Ypey en naastgelegen 18 holes golfbaan liggen eveneens op fietsafstand. Rondom het dorp liggen nog enkele prachtige & idyllische natuurgebieden waar heerlijk gewandeld kan worden met kans om de zeldzame ijsvogel tegen te komen. Kortom; Hurdegaryp is een uitstekende woonlocatie, u kunt er genieten van de rust & ruimte die het dorp u biedt met alle voorzieningen van de stad Leeuwarden binnen handbereik!

4 TYPE STANDAARD

5 BEGANE GROND SCHAAL 1:100

6 VERDIEPING SCHAAL 1:100

7 GEVELS EN DOORSNEDE

8 TYPE EXTRA LARGE (XL)

9 BEGANE GROND SCHAAL 1:100 (XL)

10 VERDIEPING SCHAAL 1:100 (XL)

11 GEVELS EN DOORSNEDE (XL)

12

13 KOPERSINFORMATIE Het (koop)proces De koop begint bij de makelaar die u behalve over de uitgebreide documentatie tevens kan informeren over de diverse opties, toegepaste materialen en mogelijke wijzigingen. Na aankoop van de woning krijgt u een zogenaamde klantenbegeleider (kan ook de makelaar blijven) welke u gedurende de gehele voorbereiding en bouw helpt bij het beantwoorden van vragen en het realiseren van individuele wensen. Voor u is deze persoon gedurende het hele bouwproces het aanspreekpunt. De leverancier van de tegels en het sanitair zal u desgewenst bij de keuze van andere tegels- of sanitair adviseren. V.O.N. De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam. Dit wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven van een woning zijn gemoeid, in de koopprijs zijn inbegrepen: notariskosten, transportakte; kadastraal recht en metingen; BTW 21%. Daarnaast zijn in de koop- en aanneemsom de volgende kosten inbegrepen: grondkosten; bouwkosten; honoraria van architect en constructeur; grondonderzoek; verkoopkosten; makelaarscourtage; gemeentelijke leges; standaard C.A.R. verzekering tijdens bouwperiode; aansluitkosten nutsbedrijven (water, elektra); Niet in de koop- en aanneemsom inbegrepen kosten alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; rente over de termijnen die op het tijdstip van de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst al zijn vervallen; aansluitkosten centrale antenne inrichting (CAI) en telefoon; keukeninrichting, tuininrichting, bestratingen, binneninrichting De Koop De koop van een woning + grond wordt gedaan door middel van ondertekening van de koop en aannemingsovereenkomst (KAO). Bij deze KAO gaan koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) een overeenkomst aan, waardoor de verkrijger zich onder meer verplicht tot de betalingsregeling volgens de KAO. De ondernemer verplicht zich door de KAO tot de bouw van de woning en de levering van de grond met de daarbij horende rechten en plichten. De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de leveringsakte van de grond, nadat, in het geval van financiering, uw hypotheekstukken door uw geldverstrekker in zijn bezit zijn gesteld en aan alle andere voorwaarden in de KAO is voldaan. Termijnen en betalingen De KAO bestaat uit twee delen, te weten: een overeenkomst voor levering van de grond; een aannemingsovereenkomst voor de bouw van het huis. De grondkosten zijn voor aanvang van de bouw verschuldigd. De kosten van de bouw worden in zogenaamde bouwtermijnen aan U berekend en middels een factuur, volgens het schema welke staat vermeld in de KAO, ter betaling aangeboden. Voor de oplevering dient u de gehele koop-/aanneemsom, inclusief het saldo van het meer- en minderwerk, te betalen. Bij de facturering van de laatste termijn kan een schrijven van de notaris zijn bijgesloten, waarin staat vermeld dat de aannemer een bankgarantie heeft afgegeven ter grootte van 5% van de totale aanneemsom (exclusief grondkosten). Deze bankgarantie zal worden vrijgegeven wanneer de eventueel geconstateerde gebreken bij de oplevering zijn hersteld.

14 Rente Rentekosten over de eventueel al vervallen grondkosten en de overige bouwtermijnen zoals aangegeven in KAO, zijn kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen. De rentedatum en het percentage staan omschreven in de KAO, desgewenst kan de makelaar u hier verder over informeren Garantie Aannemingsovereenkomst naar model van Woningborg; een afbouwgarantie indien de aannemer onverhoopt zijn financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen; garantietermijnen; arbitrage bij eventuele verschillen. Een uitgebreide toelichting van deze garantie ontvangt u bij de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst Waarborg, een huis met garantielabel Om de zekerheid van de koper te garanderen is de aannemer aangesloten bij Woningborg (voorheen Garantie Instituut Woningbouw). Woningborg heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van koopwoningen in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en ondernemer en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval dat er een gebrek optreedt. Alleen aannemers die voldoen aan de door Woningborg gestelde normen van kredietwaardigheid, organisatie en technische bekwaamheid kunnen tot Woningborg toetreden. Opties Eigen wensen zijn mogelijk en kunt u bespreken met de makelaar. Echter nadat er gestart is met de bouwwerkzaamheden, kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen of geboden opties niet meer mogelijk zijn. Wijzigingen die in strijd zijn met het geldende Bouwbesluit, de installatievoorwaarden (NEN-normen) en/of de eisen van de nutsbedrijven kunnen wij niet voor u uitvoeren. Omzetbelasting De koopsom van de woning is inclusief 21% BTW. Een verhoging of verlaging van deze wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) is van invloed op de koopsom, met dien verstande dat een verhoging aan de koper wordt doorberekend en een verlaging ten goede van de koper komt. Wijzigingen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van beschikbare gegevens en tekeningen. Ondanks het bovenstaande is er een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid, welstandscommissie en/ of nutsbedrijven. Namelijk tijdens het opstellen van deze brochure is nog geen definitieve bouwvergunning aanwezig, eventuele aanpassingen in het ontwerp kunnen daardoor noodzakelijk zijn. Daarnaast is de aannemer gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. Tekeningen, situatie & perspectieven Het bouwproject is op de situatietekening aangegeven conform de ons ter hand gestelde gegevens van de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, straatverlichting, parkeer- voorzieningen en dergelijke kunnen zich voordoen.

15 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze verkoopdocumentatie opgenomen plattegronden, impressie, gevel- en situatietekeningen. Een eventueel verschil tussen de door het kadaster uitgemeten maat en de kavelmaten op de tekening zullen niet worden verrekend. De in deze brochure opgegeven maten zijn circa maten en kunnen iets afwijken van de realiteit. Indien deze maten tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. oplevering als een voorcontrole worden beschouwd en zal een nader tijdstip worden bepaald voor de oplevering. Verzekering Tijdens de bouw heeft de aannemer de woningen verzekerd via een C.A.R. verzekering. Op de dag van de oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening te worden verzekerd door middel van een opstalverzekering. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren, is het verstandig gelijktijdig een inboedelverzekering af te sluiten. Daar waar in de brochure en op tekeningen merknamen zijn vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen. Opleveringsdatum Op het moment van verkoop kan een globale opleveringsdatum worden gegeven, gerekend vanaf start bouw. Daarbij moet de nodige reserve in acht worden genomen omdat tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) de bouwwerkzaamheden kunnen vertragen. Naarmate de bouw vordert kan een steeds preciezere opleveringsdatum worden genoemd. Oplevering / onderhoudsperiode Uw toekomstige woning wordt opgeleverd door een bouwkundige opzichter. Hierdoor bent u verzekerd van een vakkundige oplevering. De aannemer conformeert zich aan de eventuele lijst van onvolkomenheden en zal zorg dragen voor een snelle afhandeling binnen de gestelde onderhoudstermijn. Onder onvolkomenheden wordt niet verstaan: krimpscheurtjes in het stuc- en spackwerk, en witte uitslag op het metselwerk. Indien bij oplevering blijkt, dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die bewoning verhinderen, dan zal deze Voorbehoud doorgang project Zodra er het aantal woningen als genoemd in de KAO is verkocht zal de bouw worden gestart. Een ontbindende voorwaarde hierbij is het verkrijgen van een bouwvergunning of als er een zogenaamd financieringsvoorbehoud door de koper is gemaakt het niet kunnen verkrijgen van een passende financiering. Andere voorwaarden waar aan moet worden (zijn) voldaan: De voorwaarden van Woningborg garantie en waarborgregeling; De geldende voorschriften van de diverse nutsbedrijven; De geldende normbladen (NEN normen); Bouwbesluit 2003 met de meest actuele aanpassingen, uitgangspunt: januari Technische omschrijving Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg.

16 SITUATIETEKENING STRANLJIP EN KAART HURDEGARYP

17 BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING Garantie Ontwikkeling Architect Wonen zoals u al een tijdje wilde In een appartement maar niet met de nadelen van zo n gebouw (v.v.e.). De kenmerken van deze vrijstaande woningen passen naadloos aan bij deze wens. Het karakteristieke voegloze metselwerk geaccentueerd door het donkerdere trasraam en de uitkraging van het metselwerk rond de voordeur zorgen in combinatie met de vooruitstekende kap voor een bijzondere en eigentijdse uitstraling. Hoogwaardige afwerking met unieke details en zeer energiezuinig Zonnige besloten achtertuin Grote vrijstaande garage Ruime woning met alle voorzieningen (slaapkamer, badkamer, bijkeuken) op de begane grond Achterdeur naar de tuin (schuifpui mogelijk) Vloerwerwarming in de slaapkamers apart regelbaar 3 ruime slaapkamers waarvan 1 op de begane grond Vraaggestuurdventilatiesysteem met ventilatieroosters in de spouw Verwarming door een warmtepomp Badkamer en toilet uitgevoerd met luxe sanitair Standaard een zwevend toilet in de wc Technische kenmerken Geisoleerde betonnen begane grond vloer (ca. Rc 5.0 m 2 K/W) Betonnen verdiepingsvloer Dakconstructie: prefab geisoleerde houtskelet elementen (ca. Rc 6,0 m 2 K/W) Buitengevels: metselwerk, isolatie (ca. Rc 5.0 m 2 K/W) Binnenspouwbladen en binnenwanden n.t.b. houtskelet-elementen of cellenbeton Buitenkozijnen: hoogwaardig onderhoudsarm kunststof Hang- en sluitwerk: alle ramen en deuren zijn voorzien van inbraakwerend beslag Beglazing in buitenkozijnen HR ++ beglazing Vensterbanken: Werzalith o.g. Vraaggestuurd (CO 2 meting) ventilatiesysteem met een natuurlijke toevoer door zogenaamde zelf regelende roosters en mechanische afvoer Elektrische installatie volgens de NEN 1010 Vloerverwarming in de hele woning Zeer lage energierekening door toepassing van een warmtepomp Opties mogelijk zoals Extra toilet op de verdieping Zonnepanelen Eigen wensen voor de tegels en het sanitair Uw eigen wensen

18 AFWERKSTAAT EXTERIEUR Onderdeel Materiaal Kleur Gevels Metselwerk Baksteen handvorm (waalformaat) Roodbruin Voegwerk Geen N.v.t. Rabat garage Verduurzaamd vuren fijn bezaagd Naturel Kozijnen, ramen en deuren Kozijnen Kunststof Wit Voordeur Kunststof Dieporanje (Ral 2011) Draaiende delen Kunststof Wit Raamdorpels onder de kozijnen Holonite kunststeen Donkergrijs Kanteldeur in garage Staal gecoat Wit Ventilatieroosters Aluminium Antracietgrijs Dakraam Velux o.g. Antraciet Beglazingen Beglazing algemeen Isolatieglas HR++ Blank Dakbedekkingen Hellend dak Glazuron beton dakpan Donkergrijs/antraciet Platte daken Bitumineuze dakbedekking Zwart Dakrandafwerking woning Zink Naturel Dakrandafwerking garage Aluminium Naturel Hemelwaterafvoeren PVC Grijs Betimmeringen Boeidelen, goten, Rockpanel o.g. Wit Plafonds goot en overstek schuin dak Rockpanel o.g. Wit AFWERKSTAAT INTERIEUR Onderdeel Materiaal Kleur Entree Vloer Cementdekvloer 60mm Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Opmerkingen Meterkast wordt aan binnenzijde niet afgewerkt

19 Toilet Vloer Vloertegels N.t.b. Wanden Tot 1,2 meter hoogte wandtegels N.t.b. Plafond Spuitstructuurwerk Wit Opmerkingen Tegelkeuze n.t.b. door koper (stelpost) Onderdorpel kunststeen Antraciet Woonkamer/keuken Vloer Cementdekvloer 60mm Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Opmerkingen Wand t.p.v. keukenblok wordt niet afgewerkt Garage Vloer Betonvloer van stampbeton Grijs Wanden Houten regelwerk Naturel Plafond Houten balklaag + Naturel houtachtig plaatmateriaal (onafgewerkt) Bijkeuken Vloer Cementdekvloer 60mm Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Overloop Vloer Cementdekvloer 60mm (tot dragend knieschot) Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Slaapkamer b.g.g. Vloer Cementdekvloer 60mm Grijs Wanden Behangklaar Plafond Spuitstructuurwerk Wit Badkamer Vloer Vloertegels N.t.b. Wanden Wandtegels tot plafond betegeld N.t.b. Plafond Spuitstructuur Wit Opmerkingen Tegelkeuze n.t.b. door koper (stelpost) Onderdorpel kunststeen Antraciet Slaapkamers verdieping Vloer Cementdekvloer 60mm (tot dragend knieschot) Grijs Plafond Spuitstructuurverf Wit Wanden Behangklaar Knieschot/kapconstructie Spaanplaat Groen

20 Informatie: Markt JR Burgum Telefoon:

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN EN COMMANDEURSWONINGEN AAN DE STRANLJIP (IT SUD) TE HURDEGARYP

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN EN COMMANDEURSWONINGEN AAN DE STRANLJIP (IT SUD) TE HURDEGARYP 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN EN COMMANDEURSWONINGEN AAN DE STRANLJIP (IT SUD) TE HURDEGARYP DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement (bad

Nadere informatie

8 Vrijstaande Kapiteinsappartementen aan de Amberbeam te Burgum. (terrein van het voormalig politiebureau) Volwaardig wonen op de begane grond

8 Vrijstaande Kapiteinsappartementen aan de Amberbeam te Burgum. (terrein van het voormalig politiebureau) Volwaardig wonen op de begane grond 8 Vrijstaande Kapiteinsappartementen aan de Amberbeam te Burgum (terrein van het voormalig politiebureau) Volwaardig wonen op de begane grond De kapiteinsappartementen hebben o.a. de volgende positieve

Nadere informatie

9 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE KOPPELPAARDEN TE MARUM (HOLTEN III) Volwaardig wonen op de begane grond

9 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE KOPPELPAARDEN TE MARUM (HOLTEN III) Volwaardig wonen op de begane grond 9 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE KOPPELPAARDEN TE MARUM (HOLTEN III) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Koopsom

Nadere informatie

Prijzen vanaf ,= V.O.N.

Prijzen vanaf ,= V.O.N. HURDEGARYP, EASTER OMWEI Prijzen vanaf 246.000,= V.O.N. Telefoon: 0511 469 048 Telefoon: 0511 469 048 8 RIANTE 2-ONDER-1-KAPWONINGEN MET GARAGE AAN DE EASTER OMWEI TE HURDEGARYP VOLWAARDIG WONEN OP EEN

Nadere informatie

Energiezuinige Twee-onder-een-kapwoningen Tramdyk-Oost te Lemmer. Type Romte. Brochure v5

Energiezuinige Twee-onder-een-kapwoningen Tramdyk-Oost te Lemmer. Type Romte. Brochure v5 Energiezuinige Twee-onder-een-kapwoningen Tramdyk-Oost te Lemmer Type Romte Brochure v5 De woningen hebben de volgende positieve kenmerken: - Royale woning - Goede isolatie - Geen gas-aansluiting - Nul-op-de-meter

Nadere informatie

Welkom in. 8 geschakelde woningen. deelgebied 5. Wonen in jaren 30 stijl anno nú. te leeuwarden

Welkom in. 8 geschakelde woningen. deelgebied 5. Wonen in jaren 30 stijl anno nú. te leeuwarden Welkom in Wonen in jaren 0 stijl anno nú te leeuwarden 8 geschakelde woningen deelgebied 5 Inhoudsopgave Hoe wil je wonen? Zeg het maar! Wonen in jaren 0 stijl anno nú te leeuwarden 2 4 5 6 7 Nieuw Vossepark

Nadere informatie

Type Romte. Royale en energiezuinige Twee-onder-één-kapwoningen Tramdyk-Oost te Lemmer

Type Romte. Royale en energiezuinige Twee-onder-één-kapwoningen Tramdyk-Oost te Lemmer Type Romte Royale en energiezuinige Twee-onder-één-kapwoningen Tramdyk-Oost te Lemmer De woningen hebben de volgende positieve kenmerken: - Zeer royale woning - Goede isolatie - Geen gas-aansluiting -

Nadere informatie

Kamille ("Commandeurswoning") 0 ong - Drachten

Kamille (Commandeurswoning) 0 ong - Drachten Kamille ("Commandeurswoning") 0 ong - Drachten Koopsom: 224.500,-- v.o.n. Omschrijving NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE GEZINSWONINGEN ("Commandeurswoning" ) AAN DE KAMILLE TE DRACHTEN. Deze woning kenmerkt

Nadere informatie

TYPE Batavia ruime huizen met jaren-dertig architectuur

TYPE Batavia ruime huizen met jaren-dertig architectuur x x TYPE Batavia ruime huizen met jaren-dertig architectuur vorstelijk wonen in een royale wijk met eeuwenoud groen FRANEKER - KENINGSPARK INLEIDING x Keningspark - vorstelijk wonen in een royale wijk

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Welkom in. 20 geschakelde woningen. fase 3 - deelgebied 6. Wonen in jaren 30 stijl anno nú. te leeuwarden

Welkom in. 20 geschakelde woningen. fase 3 - deelgebied 6. Wonen in jaren 30 stijl anno nú. te leeuwarden Welkom in Wonen in jaren 0 stijl anno nú te leeuwarden 20 geschakelde woningen fase - deelgebied 6 Colofon Concept en vormgeving - de Bey communicatie & vormgeving bv, Franeker Fotografie - Anne van der

Nadere informatie

Vrijburgh wonen om te leven Drachten Kamille

Vrijburgh wonen om te leven Drachten Kamille Vrijburgh wonen om te leven Drachten Kamille Dumas wonen 2 Heerlijk wonen in Vrijburgh Optimale locatie In Vrijburgh woon je heerlijk vrij en rustig en toch op loopafstand van de winkelvoorzieningen en

Nadere informatie

Laan Wonen. 10 twee-onder-één-kapwoningen Bedum, Groningen

Laan Wonen. 10 twee-onder-één-kapwoningen Bedum, Groningen Laan Wonen 10 twee-onder-één-kapwoningen Bedum, Groningen _ Genieten van het dorpsleven op steenworp afstand van de binnenstad van Groningen. Wonen in Bedum Op zo n 10 minuten boven de dynamische studentenstad

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Jabikswoude - Aukjeslân

Jabikswoude - Aukjeslân Jabikswoude - Aukjeslân zes ruime huizen met bijzondere architectuur dorps wonen nabij de stad LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN Leeuwarden - Zuidlanden - Jabikswoude - Aukjeslân. De locatie van dit bouwproject

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

Op zo n 10 minuten boven de dynamische studentenstad Groningen ligt Bedum. Een rustig dorp, omgeven door groene weilanden, aan de spoorlijn tussen

Op zo n 10 minuten boven de dynamische studentenstad Groningen ligt Bedum. Een rustig dorp, omgeven door groene weilanden, aan de spoorlijn tussen Meerkoet Bedum Op zo n 10 minuten boven de dynamische studentenstad Groningen ligt Bedum. Een rustig dorp, omgeven door groene weilanden, aan de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl. En niet te vergeten:

Nadere informatie

Plan Sylroede fase III, te Blauwhuis

Plan Sylroede fase III, te Blauwhuis Plan Sylroede fase III, te Blauwhuis Nieuwbouw van 2 x 2 onder 1 kap woningen in plan De Sylroede III te Blauwhuis. bouwplan voor 4 ruim opgezette 2 onder 1 kap woningen, de woningen hebben een ruime woonkamer

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Bromo

Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Bromo Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Bromo De informatiebrochure kent de volgende inhoud: Presentatie Plattegronden Straatbeeld Bouwbestek Borger, Maalsteen Type Bromo: - Woning 144.000,00

Nadere informatie

1 vrijstaande en 4 half vrijstaande, onderhoudsarme, hoogwaardig geïsoleerde woningen in het centrum van watersportdorp Grou

1 vrijstaande en 4 half vrijstaande, onderhoudsarme, hoogwaardig geïsoleerde woningen in het centrum van watersportdorp Grou TE KOOP AANGEBODEN: 1 vrijstaande en 4 half vrijstaande, onderhoudsarme, hoogwaardig geïsoleerde woningen in het centrum van watersportdorp Grou met standaard een slaap- en badkamer op de begane grond

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE 2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE AAN DE TENTWEG TE STOLWIJK Nieuwbouw Ruime garage Royale kavels 700 m2 Nabij centrum gelegen Vrij uitzicht Veel privacy, Verkoop documentatie Tentweg 27

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

: Bedum, Ter Laan, fase 2a2, 6 2-onder-kap-woningen : Type A, bouwnummer 1 en 2 : 15 november 2011

: Bedum, Ter Laan, fase 2a2, 6 2-onder-kap-woningen : Type A, bouwnummer 1 en 2 : 15 november 2011 pagina 1 van 6 Projectomschrijving Bloknummer Datum : Bedum, Ter Laan, fase 2a2, 6 2-onder-kap-woningen : Type A, bouwnummer 1 en 2 : 15 november 2011 Onderdeel Materiaal / omschrijving Kleur Woning (buitenzijde)

Nadere informatie

Geffen... appartementen

Geffen... appartementen Geffen... Uw eigen nieuwbouwwoning in het centrum van Geffen kan nu werkelijkheid worden. Het project is gelegen aan de Dorpstraat. Deze straat leidt u direct naar een compact centrum met een volwaardig

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H KRIJTENBERG (Half)vrijstaand geschakelde woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraaie stukje

Nadere informatie

SUSTEREN WILHELMINALAAN 39

SUSTEREN WILHELMINALAAN 39 SUSTEREN WILHELMINALAAN 39 Moderne vrijstaand geschakelde nieuwbouwwoning, gelegen in de kern van Susteren. Alle centrumvoorzieningen liggen op een steenworp afstand, de omgeving heeft veel te bieden op

Nadere informatie

Vossepark. 6 luxe vrijstaande woningen, type E

Vossepark. 6 luxe vrijstaande woningen, type E Vossepark 6 luxe vrijstaande woningen, type E Vestada Ontwikkeling houdt zich bezig met de ontwikkeling van plangebieden. In het plangebied Vossepark is Vestada bezig met het realiseren van 6 vrijstaande

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

De Koppel Paarden, 9363 LP Marum Koopsom vanaf ,00 vrij op naam

De Koppel Paarden, 9363 LP Marum Koopsom vanaf ,00 vrij op naam De Koppel Paarden, 9363 LP Marum Koopsom vanaf 224.000,00 vrij op naam Riant Makelaars Leonard Springerlaan 1 9727 KB, GRONINGEN Tel: 050-3188474 E-mail: info@riantmakelaars.nl Omschrijving De Koppel Paarden,

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

De Blokken Westzone. Woningstichting Hellendoorn realiseert 28 levensloopbestendige huurwoningen

De Blokken Westzone. Woningstichting Hellendoorn realiseert 28 levensloopbestendige huurwoningen De Blokken Westzone Woningstichting Hellendoorn realiseert 28 levensloopbestendige huurwoningen Levensloopbestendig: de naam zegt het al. Deze woningen zijn geschikt om tijdens elke fase van iemands leven

Nadere informatie

KRIJTENBERG. Landhuizen. Exclusief wonen in een natuur- en waterrijke omgeving

KRIJTENBERG. Landhuizen. Exclusief wonen in een natuur- en waterrijke omgeving KRIJTENBERG Landhuizen Exclusief wonen in een natuur- en waterrijke omgeving In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 245.000,= K.K.

VRAAGPRIJS 245.000,= K.K. FEANWÂLDEN, ANTHONY FOKKERLOANE 5 VRAAGPRIJS 245.000,= K.K. Telefoon: 0511 469 048 Telefoon: 0511 469 048 Op zeer fraaie en privacy volle locatie in het boomrijke villapark De Tichelkamp, gelegen vrijstaande

Nadere informatie

Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Helgafell

Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Helgafell Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Helgafell De informatiebrochure kent de volgende inhoud: Presentatie Plattegronden Straatbeeld Bouwbestek Borger, Maalsteen Type Helgafell: Fase

Nadere informatie

Wemeweg, 8423 TL Makkinga Koopsom ,- v.o.n.

Wemeweg, 8423 TL Makkinga Koopsom ,- v.o.n. Wemeweg, 8423 TL Makkinga Koopsom 115.000,- v.o.n. Wolvegasterweg 2 a 8421 PB, Oldeberkoop 0516-76 40 00 www.snoekmakelaars.nl Omschrijving GOEDKOPER DAN HUREN! Voor een netto hypotheek- bedrag onder de

Nadere informatie

42 woningen Molenbeek Oost

42 woningen Molenbeek Oost 42 woningen Molenbeek Oost Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. Wij streven ernaar om voor u een zo goed mogelijke

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Vrij wonen. Twee-onder-één-kapwoningen - Plataan +

Vrij wonen. Twee-onder-één-kapwoningen - Plataan + Vrij wonen Twee-onder-één-kapwoningen - Plataan + Speels wonen Woningen die bewondering oogsten. Stijlvol, met een knipoog naar het verleden. Een bijzonder speelse architectuur, die ruimte combineert met

Nadere informatie

N I E U W B O U W. 6 halfvrijstaande woningen Damwâld. Inclusief: garage en bijkeuken. Kavel: ca. 480 m 2 Koopsom vanaf , - v.o.n.

N I E U W B O U W. 6 halfvrijstaande woningen Damwâld. Inclusief: garage en bijkeuken. Kavel: ca. 480 m 2 Koopsom vanaf , - v.o.n. N I E U W B O U W Inclusief: garage en bijkeuken 6 halfvrijstaande woningen Damwâld Kavel: ca. 480 m 2 Koopsom vanaf 228.780, - v.o.n. M A K E L A A R S E N T A X A T E U R S A L G E M E N E I N F O R

Nadere informatie

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen KRIJTENBERG Vrijstaande woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraai stukje Limburg. Het

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN

PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 PRINS CLAUSSTRAAT 72, GENEMUIDEN Ruime hoekwoning met garage en op het zuiden

Nadere informatie

Korenwolfstraat 3 Eindhoven

Korenwolfstraat 3 Eindhoven swmakelaars.nl Korenwolfstraat 3 Eindhoven Algemeen Type woning Stadswoning, tussenwoning Bouwjaar: 2003 Woonoppervlakte 117 m² Overige inpandige ruimte 8 m² Gebouwgebonden buitenruimte 14 m² Inhoud 350

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

PARKWONINGEN VERKOOPBROCHURE. Wonen op een unieke locatie met vele historische elementen, een groene omgeving en alle voorzieningen om de hoek...

PARKWONINGEN VERKOOPBROCHURE. Wonen op een unieke locatie met vele historische elementen, een groene omgeving en alle voorzieningen om de hoek... Wonen op een unieke locatie met vele historische elementen, een groene omgeving en alle voorzieningen om de hoek......dat is Park Wijhezicht! PARKWONINGEN VERKOOPBROCHURE LIGGING Een (t)huis met historie,

Nadere informatie

TE KOOP. De Reumer fase 2 Soerendonk. Koopprijs: v.o.n. Perceel: Inhoud: 169m² 467m³

TE KOOP. De Reumer fase 2 Soerendonk. Koopprijs: v.o.n. Perceel: Inhoud: 169m² 467m³ TE KOOP De Reumer fase 2 Soerendonk Koopprijs: 233.425 v.o.n. Perceel: Inhoud: 169m² 467m³ KENMERKEN Hoofdkenmerken Koopprijs 233.425 v.o.n. Type woning Eengezinswoning Hoofdtype Helft van dubbel Bouwjaar

Nadere informatie

Ljurk, 8731 DJ Wommels

Ljurk, 8731 DJ Wommels Ljurk, 8731 DJ Wommels Koopsom vanaf 212.000,00 vrij op naam Boonstra Makelaardij Snekerpoort 8 8701 HL, BOLSWARD Tel: 0515-575925 E-mail: info@boonstramakelaardij.nl Omschrijving 8 RIANTE 2-ONDER-1-KAPWONINGEN

Nadere informatie

7 bedrijfsruimten De Stadterij in Hoogeveen. Te Koop / Te Huur -1-

7 bedrijfsruimten De Stadterij in Hoogeveen. Te Koop / Te Huur -1- -1- Informatie algemeen Object Een representatief nieuwbouwproject totaal bestaande uit 7 bedrijfsruimten, gelegen op bedrijventerrein "De Stadterij" in Hoogeveen. Dit bedrijventerrein ligt direct aan

Nadere informatie

12 eengezinswoningen

12 eengezinswoningen De Bolst Erp 12 eengezinswoningen 15 t/m 37 oneven 1. Inhoudsopgave 2 2. Wonen in De Bolst, Erp 3 3. Kenmerken + situatietekening 4 4. Plattegronden + gevels 6 5. Technische beschrijving 12 E info@areawonen.nl

Nadere informatie

Ljurk, 8731 DJ Wommels

Ljurk, 8731 DJ Wommels Ljurk, 8731 DJ Wommels Koopsom 214.500,00 vrij op naam Boonstra Makelaardij Snekerpoort 8 8701 HL, BOLSWARD Tel: 0515-575925 E-mail: info@boonstramakelaardij.nl Omschrijving 6 RIANTE 2-ONDER-1-KAPWONINGEN

Nadere informatie

Helmond, Singravendreef 16

Helmond, Singravendreef 16 Helmond, Singravendreef 16 Omschrijving Singravendreef 16 479.000,- kosten koper, aanvaarding in overleg. Op een ruim perceel van ca 550 m 2 staat, in de gewilde woonwijk Dierdonk, deze mooie en degelijk

Nadere informatie

karakteristieke herenhuizen.

karakteristieke herenhuizen. Van de Ven Architekten Mierloseweg 3a, 5707 AA Helmond Tel. 0492-663537 Fax. 0492-664405 Email: info@vdvenarchitekten.nl Taks & Brouwer Postbus 124, 5540 AC Reusel Tel. 013-5904534 Fax. 013-5904441 Email:

Nadere informatie

IJSSELWONINGEN...dat is Park Wijhezicht!

IJSSELWONINGEN...dat is Park Wijhezicht! Wonen op een unieke locatie met vele historische elementen, een groene omgeving en alle voorzieningen om de hoek... IJSSELWONINGEN VE RK OO PB RO C HU RE...dat is Park Wijhezicht! LIGGING Een (t)huis met

Nadere informatie

Kroonjuweel 13 Oost-Souburg Twee-onder-een-kap woning

Kroonjuweel 13 Oost-Souburg Twee-onder-een-kap woning Kroonjuweel 13 Oost-Souburg Twee-onder-een-kap woning DUURZAME TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING Karakteristiek wonen in Oost-Souburg Het vriendelijke Oost-Souburg (gemeente Vlissingen) ligt op Walcheren, op korte

Nadere informatie

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B)

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) kavel m² land m² water m² totaal bijdrage stichting per maand 1 6 7 8 9 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TYPE

Nadere informatie

2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen

2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen een plek voor uw droomwoning? 2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen Hogenkampseweg te Renkum Geniet van de vrijheid! Hogenkampseweg Kavel 1 857 m2 Kavel 2 800 m2 Nieuwbouwlocatie nabij Hogenkampseweg 87 te

Nadere informatie

TE KOOP. Wetering 12 5422 AP Gemert Vraagprijs: 179.000 k.k.

TE KOOP. Wetering 12 5422 AP Gemert Vraagprijs: 179.000 k.k. TE KOOP Wetering 12 5422 AP Gemert Vraagprijs: 179.000 k.k. Omschrijving WETERING 12 GEMERT Deze twee onder-een kapwoning met garage en carport is gelegen aan een rustige woonstraat in de wijk Paashoef

Nadere informatie

TE KOOP. Prelaat van Dinterstraat 67 5421 VJ Gemert Vraagprijs: 164.000 k.k.

TE KOOP. Prelaat van Dinterstraat 67 5421 VJ Gemert Vraagprijs: 164.000 k.k. TE KOOP Prelaat van Dinterstraat 67 5421 VJ Gemert Vraagprijs: 164.000 k.k. Omschrijving PRELAAT VAN DINTERSTRAAT 67 GEMERT. Deze tussenwoning met aanbouw en berging is gelegen in een rustige woonomgeving

Nadere informatie

interieursuggestie Horstakker 26 Erp Rijwoning

interieursuggestie Horstakker 26 Erp Rijwoning interieursuggestie Horstakker 26 Erp Rijwoning Wonen in Erp Erp, behorende bij de gemeente Veghel, telt zo n 4800 inwoners. Het is een typisch Brabants Dorp met een ruime mate aan eigen voorzieningen en

Nadere informatie

TE KOOP. Domein 63 5421 AP GEMERT Vraagprijs: 260.000 k.k.

TE KOOP. Domein 63 5421 AP GEMERT Vraagprijs: 260.000 k.k. TE KOOP Domein 63 5421 AP GEMERT Vraagprijs: 260.000 k.k. Omschrijving TE KOOP DOMEIN 63 GEMERT Deze royaal uitgebouwde tweekapper is gelegen in rustige parkachtige omgeving. De woning is de laatste jaren

Nadere informatie

PRINS MAURITSSTRAAT 2 8281 CV GENEMUIDEN

PRINS MAURITSSTRAAT 2 8281 CV GENEMUIDEN PRINS MAURITSSTRAAT 2 8281 CV GENEMUIDEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 PRINS MAURITSSTRAAT 2, GENEMUIDEN Gelegen aan de Prins Mauritsstraat staat

Nadere informatie

Te koop. Complex Buiten Staete. Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem. Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland

Te koop. Complex Buiten Staete. Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem. Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland Te koop Complex Buiten Staete Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland Wilt u centraal, vrij en luxueus wonen? Dan biedt deze woning

Nadere informatie

TE KOOP. Dorpsakkers 9 woningen 1 Soerendonk. Koopprijs: v.o.n.

TE KOOP. Dorpsakkers 9 woningen 1 Soerendonk. Koopprijs: v.o.n. TE KOOP Dorpsakkers 9 woningen 1 Soerendonk Koopprijs: 174.900 v.o.n. Perceel: 156m² KENMERKEN Hoofdkenmerken Koopprijs 174.900 v.o.n. Type woning Eengezinswoning Hoofdtype Hoekwoning Bouwjaar 2017 Algemene

Nadere informatie

Kleur- en materiaalstaat

Kleur- en materiaalstaat Utrecht Kleur- en materiaalstaat Datum: 27-06-2016 1. Kleur- en materiaalstaat exterieur Onderdeel Materiaal Kleur Woning: Bestrating achtertuin Parkeerplaats in achtertuin Bestrating naast parkeerplaats

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

DONGEN Vaartweg 4. Perceel : 820 m² Inhoud : circa 530 m³ Bouwjaar : k.k.

DONGEN Vaartweg 4. Perceel : 820 m² Inhoud : circa 530 m³ Bouwjaar : k.k. DONGEN Vaartweg 4 Uitstekend onderhouden en luxe afgewerkt vrijstaand woonhuis met 3 ruime slaapkamers, 2 badkamers, middels schuifdeuren af te sluiten eetkamer, bijkeuken en grote vrijstaande garage met

Nadere informatie

Comfortabel wonen in het inspirerende Julianadorp. Johan Friso Twee-onder-één-kap (J)

Comfortabel wonen in het inspirerende Julianadorp. Johan Friso Twee-onder-één-kap (J) Comfortabel wonen in het inspirerende Julianadorp Johan Friso Twee-onder-één-kap (J) Twee-onder-één-kapwoning Johan Friso Dit type twee-onder-één-kapwoning is uitgevoerd met een mansarde kap (gebroken

Nadere informatie

TE KOOP. Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n.

TE KOOP. Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n. TE KOOP Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n. Omschrijving Deze nieuwbouw woning met tuin is gelegen op een prachtige locatie aan een brede doorgaande straat nabij het centrum. De woning

Nadere informatie

Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap.

Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap. Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap. Prachtig wonen in een, onder architectuur ontworpen, VRIJSTAANDE SCHUURWONING op uw eigen bouwkavel. Hoog afwerkingsniveau en energiezuinig d.m.v.

Nadere informatie

WOLFS. merum BERG. Eucalyptus. Type

WOLFS. merum BERG. Eucalyptus. Type WOLS merum ype BERG Eucalyptus 7 woningen type eucalyptus Uitgangspunt voor het ontwerp is geweest, een basis platte grond met toevoegingen. Al naar de ligging in de situatie is er een verbijzondering

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

Diepven 11 te Berlicum

Diepven 11 te Berlicum Diepven 11 te Fraai gelegen vrijstaande woning grenzend aan weilanden en het buitengebied. De woning verkeert in een zeer goede staat van onderhoud en biedt een luxe, moderne inrichting. Door de 6 slaapkamers

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND. Dit project is een ontwikkeling van:

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND. Dit project is een ontwikkeling van: BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DE LEEUW FASE 1 ZUID-BEIJERLAND OMSCHRIJVING Representatieve multifunctionele bedrijfsunits, onder architectuur gebouwd op het bedrijventerrein De Leeuw 4 te Zuid-Beijerland. Bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k.

Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k. Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k. Omschrijving Zenostraat 87 - Rotterdam In de kindvriendelijke wijk Lombardijen bieden wij u een keurig bewoonde en goed afgewerkte 4 (voorheen 5) kamer

Nadere informatie

Verkoopbrochure. Nieuwedijk 59 Lemmer. zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden. 234.000,- v.o.

Verkoopbrochure. Nieuwedijk 59 Lemmer. zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden. 234.000,- v.o. Verkoopbrochure zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden 234.000,- v.o.n Nieuwedijk 59 Lemmer Omschrijving In centrum van Lemmer gelegen ruime woning (circa 620 m³)

Nadere informatie

8 Vrijstaande Kapiteinsappartementen aan de Amberbeam te Burgum. (terrein voormalig politiebureau) Technische informatielijst

8 Vrijstaande Kapiteinsappartementen aan de Amberbeam te Burgum. (terrein voormalig politiebureau) Technische informatielijst 8 Vrijstaande Kapiteinsappartementen aan de Amberbeam te Burgum (terrein voormalig politiebureau) Technische informatielijst 2 Markt 55 9251 JR Burgum Telefoonnummer: 0511-469048 e-mail: info@linkmakelaars.nl

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNISCHE INFORMATIE 5 Woningen aan de De Stranljip te Hurdegaryp (uitbreidingsplan It Sud april 2015 Technische informatie 0 TECHNISCHE OMSCHRIJVING 5 vrijstaande woningen Deze technische omschrijving

Nadere informatie

Woningbrochure. Succes in Wonen VRAAGPRIJS ,- KOSTEN KOPER. De Waard LB Lopikerkapel

Woningbrochure. Succes in Wonen VRAAGPRIJS ,- KOSTEN KOPER. De Waard LB Lopikerkapel Woningbrochure De Waard 1 3412 LB Lopikerkapel VRAAGPRIJS 379.000,- KOSTEN KOPER Succes in Wonen Omschrijving DE WAARD 1 - LOPIKERKAPEL In een zeer fraaie en rustige woonomgeving gelegen, perfect onderhouden

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

De inpandige garage is voorzien van een tegelvloer, stalen loop-/kanteldeur, elektra, water en verwarming. Keuken

De inpandige garage is voorzien van een tegelvloer, stalen loop-/kanteldeur, elektra, water en verwarming. Keuken Uitgebouwde 2-onder-1-kapwoning met 5 slaapkamers, royale woonkeuken, oprit, garage en fijne achtertuin. Een echt ruime woning! Gelegen in het gezellige dorp Esch nabij een speelveldje, basisschool, supermarkt

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Octave van Rijsselberghestraat 35

TE KOOP. Breda Octave van Rijsselberghestraat 35 TE KOOP Breda Octave van Rijsselberghestraat 35 Op rustige en gunstige locatie gelegen zéér royale hoekwoning met aangebouwde serre, vrijstaande stenen garage en diepe achtertuin met voldoende privacy

Nadere informatie

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per kavel m² land m² water m² totaal maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B 11 1 1.004 m² 33 m² 1.037 m² 78 TYPE

Nadere informatie

Te Koop. Vraagprijs K.K. Pronsebroekweg 11 Heerlen

Te Koop. Vraagprijs K.K. Pronsebroekweg 11 Heerlen Te Koop Pronsebroekweg 11 Heerlen Vraagprijs 215.000 K.K. Animo Makelaars Ruys de Beerenbroucklaan 1, 6417 CC Heerlen 045-5211640 info@animomakelaars.nl www.animomakelaars.nl Omschrijving Nabij het (winkel-)centrum

Nadere informatie

Te koop. Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage. Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland

Te koop. Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage. Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland Te koop Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland Deze onder architectuur gebouwde villa is in 1996 opgeleverd. De stijl van de woning is afgeleid van de

Nadere informatie