Hondenbeleid in de Gemeente Soest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hondenbeleid in de Gemeente Soest"

Transcriptie

1 Hondenbeleid in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Hondenbeleid 3 Onderzoeksverantwoording 4 5 Steekproefspecificatie Contact 2

3 1. Samenvatting 3

4 Samenvatting: Hondenbeleid (1/2) Mening hondenkwesties Twee derde van de inwoners vindt dat honden binnen de bebouwde kom moeten worden aangelijnd en alleen mogen loslopen op losloopterreinen. Over de grootte van het losloopgebied in De Lange Duinen zijn de meningen verdeeld. Negen van de tien inwoners vindt dat hondenbezitters rekening moeten houden met mensen die bang zijn voor honden en vier op de vijf vindt dat zij altijd een opruimmiddel bij zich moeten hebben. Duidelijkheid markering uitlaatgebied Ongeveer de helft van de inwoners vindt dat uitlaatgebieden duidelijk zijn gemarkeerd, vooral in Smitsveen en Soesterberg. De inwoners van Klaarwater zijn hierover het minst tevreden. In Soest-Zuid heeft men hier geen duidelijke mening over. Overlast van honden Hondenpoep wordt door de inwoners als belangrijkste overlast van honden ervaren. Ongeveer vier op de vijf inwoners heeft vaak of soms overlast van hondenpoep, vooral in de wijk Soesterberg. Twee op de vijf van de inwoners heeft vaak of soms overlast van loslopende honden. In t Hart-Soestdijk en Smitsveen wordt het minst overlast van ervaren. Van aangelijnde honden heeft men bijna nooit overlast. Locatie overlast hondenpoep Het meeste overlast van hondenpoep wordt ervaren op het trottoir, het gras en in de beplanting. Een kwart ervaart overlast op speelplekken en uitlaatterreinen. Verder worden de (Soester)duinen en de bossen regelmatig door inwoners zelf genoemd. Handhaving Het merendeel van de inwoners vindt dat er onvoldoende handhaving is op overtredingen door hondenbezitters. 4

5 Samenvatting: Hondenbeleid (2/2) Hondenbezit Gebruik uitlaatterreinen Gebruik afvalbakken Opruimen hondenpoep Eén op de vijf inwoners van Soest geeft aan één of meer honden te hebben. Terreinen waar honden zijn aangelijnd, worden vaker gebruikt dan terreinen waar honden mogen loslopen. Over de locatie van de uitlaatterreinen is men meer tevreden dan over hoe vaak deze worden schoongemaakt. De meeste hondenbezitters maken dan ook geen/minder gebruik van de terreinen indien deze minder worden schoongemaakt. Ruim de helft van de hondenbezitters maakt gebruik van de reguliere afvalbakken in de openbare ruimte. Echter, de meeste hondenbezitters bij t Hart- Soestdijk en Soest-Zuid gebruiken de speciale afvalbakken met zakjes niet. De meningen over het al dan niet aanwezig zijn van voldoende speciale afvalbakken zijn verdeeld. Wel geeft een kwart van de hondenbezitters aan de hondenpoep zelf te gaan opruimen als er meer speciale afvalbakken komen te staan. Ongeveer de helft van de hondenbezitters ruimt zelf hun hondenpoep op. Indien er strenger wordt gehandhaafd, zal slechts 4% van de hondenbezitters hun hondenpoep eerder opruimen. Het plaatsen van meer speciale afvalbakken zal dus sterker effect hebben op het opruimen van hondenpoep. Tips omtrent uitlaatterreinen Hondenbezitters geven zelf aan dat uitlaatterreinen beter onderhouden dienen te worden, waarbij vooral het goed schoonmaken en het verbeteren van een looppad worden genoemd. Ook geven hondenbezitters aan dat de uitlaatroutes beter gemarkeerd dienen te worden, met meer speciale afvalbakken langs de routes. Tips omtrent hondenbeleid Hondenbezitters geven aan dat er een betere handhaving moet komen, waarbij ze voorstellen om het opruimen van hondenpoep verplicht te maken. Ze stellen ook een beter toezicht op uitlaatservices voor. Verder willen zij dat de gemeente de hoeveelheid poep in de duinen aanpakt. 5

6 2. Onderzoeksresultaten 6

7 Eén op de vijf inwoners van Soest geeft aan één of meerdere honden te hebben Hondenbezit Ja 19% Nee 81% Vrouwen hebben relatief vaker één of meerdere honden. En er zijn relatief meer hondenbezitters onder de 40- tot 64-jarigen. C11. Heeft u één of meerdere honden? Basis: Inwoners van Soest (n = 628) 7

8 Inwoners hebben meer last van hondenpoep dan van loslopende honden Overlast van honden 100% 80% 60% 40% 41% 38% 100% 80% 60% 40% 6% 13% 81% 100% 80% 60% 40% 20% 22% Vaak, minstens 1 keer per maand Soms, een paar keer per jaar 20% 0% 22% Hondenpoep 20% 0% Aangelijnde honden 20% 0% 58% Loslopende honden Nooit of bijna nooit Ongeveer 8 op de 10 inwoners van Soest heeft vaak of soms overlast van hondenpoep. In de wijk Soesterberg wordt relatief het meeste overlast door hondenpoep ervaren en in Smitsveen het minste. Van aangelijnde honden heeft 8 op de 10 nooit of bijna nooit overlast. Daarentegen heeft 4 op de 10 van de inwoners vaak of soms overlast van loslopende honden. In t Hart-Soestdijk en Smitsveen komt overlast van loslopende honden het minst voor. C12. In welke mate ervaart u overlast van onderstaande zaken? Basis: Inwoners van Soest (n = 628) 8

9 Op het trottoir en het gras wordt de meeste overlast van hondenpoep ervaren Plaatsen waar men overlast van hondenpoep ervaart Op het trottoir 79% Op het gras 62% In de beplanting 44% Bijna 8 op de 10 inwoners van Soest ervaart overlast van hondenpoep op het trottoir. Ook op het gras wordt door de meerderheid overlast ervaren. In de beplanting is daarna de meest aangegeven locatie waar men overlast van hondenpoep heeft. Ongeveer een kwart van de inwoners ervaart overlast bij speelplekken en hondenuitlaatplekken. Het minste overlast wordt ervaren in schoolzones, winkelcentra en op de rijweg. Op speelvelden/trapvelden 29% Op speelplekken 25% Bij hondenuitlaatplekken 24% Op de rijweg In winkelcentra 14% 12% Op mijn oprit In mijn tuin In schoolzones Ergens anders 11% 16% Bossen en (Soester)duinen C13. Waar ervaart u overlast van hondenpoep? Basis: Inwoners van Soest, die overlast van hondenpoep ervaren (n = 492) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 Overlast aangelijnde honden Mensen hebben de lijn te los waardoor honden nog kunnen opspringen Sommige mensen lopen met hun hond op het fietspad Uitwerpselen van honden worden vaak niet opgeruimd (Hard) blaffen, bijten en opspringen en dan vooral in het bos In de Soesterduinen kun je niet meer rustig lopen Aangelijnde honden die vaak te ver van hun fietsend baasje lopen C14. Kunt u beschrijven wat voor overlast u ervaart van aangelijnde honden en op welke plekken? Basis: Inwoners van Soest, die overlast van aangelijnde honden ervaren 10

11 Overlast loslopende honden Blaffen, tegen je aan springen, hondenpoep op speelvelden en trottoirs Rondom de vijvers Op het fietspad of de trimbaan in de bossen Honden die op je afkomen, is niet prettig voor (kleine) kinderen Eigenaren hebben de loslopende hond(en) niet altijd (goed) onder controle Loslopen honden die plotseling de weg opkomen en soms vlak voor je fiets of naar je toe komen lopen C15. Kunt u beschrijven wat voor overlast u ervaart van loslopende honden en op welke plekken? Basis: Inwoners van Soest, die overlast van loslopende honden ervaren 11

12 Ruim twee op de vijf inwoners vindt dat er onvoldoende handhaving is op overtredingen door hondenbezitters Voldoende handhaving op overtredingen Zelf aanspreken van hondenbezitters bij overlast 45% 11% Ja Nee 100% 80% 60% 7% 39% Vaak (minstens eens per maand) Soms (een paar keer per jaar) 44% Weet ik niet 40% 20% 54% Nooit of vrijwel nooit 0% 44% van de inwoners vindt dat er onvoldoende handhaving op overtredingen door hondenbezitters is. Slechts 11% vindt dat er voldoende handhaving is. 46% van de inwoners die overlast ervaren, spreekt de hondenbezitters (vaak of soms) zelf aan. C19. Vindt u dat er voldoende handhaving is op overtredingen door hondenbezitters (op het opruimen van hondenpoep en aanlijnen van de hond)? Basis: Inwoners van Soest (n = 628) C16. Spreekt u hondenbezitters wel eens aan als u overlast ervaart? Basis: Inwoners van Soest, die in een bepaalde vorm overlast van honden ervaren (n = 510) 12

13 Ongeveer de helft van de inwoners vindt dat uitlaatgebieden duidelijk zijn gemarkeerd Duidelijkheid markering uitlaatgebieden 100% 80% 35% Geen mening Grotere en duidelijkere borden 60% 40% 16% Nee. Een betere manier van aanduiden is: Mogelijkheid om vuil te deponeren 20% 49% Ja Borden plaatsen 0% Totaal (n=628) Slechts 16% van de inwoners van Soest vindt dat uitlaatgebieden onduidelijk zijn gemarkeerd. Vooral in Smitsveen en Soesterberg vindt men de verschillende uitlaatgebieden duidelijk gemarkeerd. De inwoners van Klaarwater zijn hierover het minst tevreden. In Soest-Zuid heeft men hier niet echt een duidelijke mening over. C17. Vindt u de verschillende uitlaatgebieden duidelijk gemarkeerd? Basis: Inwoners van Soest (n = 628) 13

14 Twee derde vindt dat honden binnen de bebouwde kom moeten worden aangelijnd en alleen mogen loslopen op losloopterreinen Mening hondenkwesties (1/2) Loslopen/aanlijnen van honden Honden moeten overal binnen de bebouwde kom worden aangelijnd 5% 13% 14% 28% 40% % (helemaal) niet mee eens 18% % (helemaal) mee eens 68% Honden mogen alleen loslopen op losloopterreinen 6% 13% 13% 30% 37% 20% 67% Honden moeten ook in natuurgebieden worden aangelijnd om overlast voor wilde dieren te voorkomen 12% 15% 23% 22% 28% 27% 50% Honden moeten ook in de polder / buitengebied worden aangelijnd om overlast voor vee te voorkomen 9% 17% 24% 21% 29% 26% 50% Het losloopgebied in recreatiegebied De Lange Duinen moet kleiner worden 21% 16% 29% 14% 20% 37% 34% Honden mogen overal loslopen als de baas ze maar onder controle heeft 33% 33% 13% 12% 9% 66% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal niet mee eens Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens Vooral in Klaarwater en Overhees wil men dat honden overal binnen de bebouwde kom moeten worden aangelijnd. 65-plussers zijn het relatief vaker eens dat honden alleen mogen loslopen op losloopterreinen. De helft van de inwoners van Soest vindt dat honden ook in natuurgebieden, in de polder of buitengebied moeten worden aangelijnd; het eerste betreft met name de inwoners van Klaarwater en de Eng-Soest Midden. Over de grootte van het losloopgebied in De Lange Duinen zijn de meningen verdeeld. Vooral in Klaarwater en Soest-Zuid vindt men dat het gebied kleiner moet worden. C18. In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken? Basis: Inwoners van Soest (n = 628) 14

15 Negen van de tien inwoners vindt dat hondenbezitters rekening moeten houden met mensen die bang zijn voor honden Mening hondenkwesties (2/2) Hondenbezitters/hondenpoep % (helemaal) niet mee eens % (helemaal) mee eens Hondenbezitters moeten rekening houden met mensen die bang zijn voor honden 2% 7% 1% 33% 57% 3% 91% Hondeneigenaren moeten altijd een opruimmiddel bij zich hebben 5% 4% 7% 27% 57% 8% 84% Hondeneigenaren moeten altijd de poep van hun hond opruimen 5% 9% 14% 23% 49% 14% 72% De gemeente moet zorgen voor uitlaatterreinen waar hondenbezitters de poep niet hoeven op te ruimen 14% 17% 27% 25% 17% 31% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal niet mee eens Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens 9 op de 10 inwoners van Soest is van mening dat hondenbezitters rekening moeten houden met mensen die bang zijn voor honden. Ruim 8 op de 10 inwoners vindt dat hondeneigenaren altijd een opruimmiddel bij zich moeten hebben. 7 op de 10 vindt dat hondeneigenaren altijd de poep van hun hond moeten opruimen, met name 65-plussers. Met de uitspraak dat de gemeente moet zorgen voor uitlaatterreinen waar hondenbezitters de poep niet hoeven op te ruimen zijn meer inwoners het (helemaal) eens dan (helemaal) oneens. C18. In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken? Basis: Inwoners van Soest (n = 628) 15

16 Terreinen waar honden zijn aangelijnd, worden vaker gebruikt dan terreinen waar honden mogen loslopen Gebruik van uitlaatterreinen 100% 100% 80% 25% Altijd 80% 38% Altijd 60% 19% Regelmatig 60% Regelmatig 40% 20% 17% 39% Soms (Bijna) nooit 40% 20% 28% 9% 26% Soms (Bijna) nooit 0% Terreinen waar mijn hond los mag lopen 0% Terreinen waar mijn hond aangelijnd is Ruim 4 op de 10 hondenbezitters gebruikt bij het uitlaten van zijn/haar hond altijd of regelmatig een terrein waar honden mogen loslopen. Iets minder dan 40% gebruikt deze terreinen (bijna) nooit. Twee derde van de hondenbezitters gebruikt altijd of regelmatig terreinen waar hun honden zijn aangelijnd. Slechts een kwart doet dit (bijna) nooit. C20. Hoe vaak gebruikt u bij het uitlaten van uw hond de verschillende uitlaatterreinen? Basis: Hondenbezitters (n = 121) 16

17 Een derde van de hondenbezitters is (heel) ontevreden over hoe vaak de uitlaatterreinen worden schoongemaakt Tevredenheid uitlaatterreinen % (heel) ontevreden % (heel) tevreden De locatie van de uitlaatterreinen 9% 7% 41% 35% 7% 16% 43% Het aantal terreinen waar ik hondenpoep niet op hoef te ruimen 8% 16% 38% 31% 7% 24% 38% Het aantal terreinen waar ik hondenpoep niet op hoef te ruimen en mijn hond ook los mag lopen 17% 12% 37% 29% 5% 28% 34% Hoe vaak de terreinen worden schoongemaakt 16% 17% 39% 26% 4% 32% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Heel ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Heel tevreden Ongeveer 4 op de 10 hondenbezitters is (heel) tevreden met de locatie van de uitlaatterreinen, en er zijn meer hondenbezitters (heel) tevreden met de locatie dan (heel) ontevreden. Hetzelfde geldt voor het aantal terreinen waar de hondenpoep niet hoeft worden opgeruimd. Over het aantal terreinen waar honden ook mogen loslopen en het aantal keren dat de terreinen worden schoongemaakt, zijn de meningen verdeeld. Opvallend is dat een relatief hoog percentage (ongeveer 40%) geen uitgesproken mening heeft over alle zaken omtrent uitlaatterreinen. C21. In welke mate bent u tevreden of ontevreden over onderstaande zaken? Basis: Hondenbezitters (n = 121) 17

18 Indien uitlaatvoorzieningen minder worden schoongemaakt, gaat twee derde hier minder of zelfs geen gebruik meer van maken Schoonmaak uitlaatvoorzieningen Als de uitlaatvoorzieningen minder vaak worden schoongemaakt, dan 100% Als de uitlaatvoorzieningen minder vaak worden schoongemaakt, dan zijn de meningen onder de hondenbezitters ongeveer gelijk verdeeld: 34% gaat geen gebruik meer maken, 31% minder en 35% blijft gewoon gebruik maken. Echter de meerderheid gaat geen of minder gebruik maken van de voorzieningen. 80% 34% Maak ik helemaal geen gebruik meer van de voorzieningen 60% 40% 31% Ga ik minder gebruik maken van de uitlaatvoorzieningen 20% 0% 35% Totaal (n=130) Blijf ik gewoon gebruik maken van de uitlaatvoorzieningen C22. Welke van onderstaande uitspraken is op u van toepassing? Basis: Hondenbezitters (n = 121) 18

19 Tips omtrent uitlaatterreinen Honden uitlaatservices in Lange Duinen begint een plaag te worden Betere markering van terreinen Zorgen voor meer handhaving bij de terreinen Uitlaatterreinen vaker schoonmaken vooral in de zomermaanden Meer zakjes verstrekken en meer vuilnisbakken langs de uitlaat routes Vaker schoonmaken, inclusief dichtgooien gaten en een betonnen tegelpad waar mensen kunnen lopen C23. Heeft u nog tips als het gaat om de uitlaatterreinen? Basis: Hondenbezitters 19

20 Ruim de helft van de hondenbezitters maakt gebruik van afvalbakken in openbare ruimte Gebruik van afvalbakken in de openbare ruimte 100% 80% 30% Nee Er zijn geen afvalbakken 60% 14% Nee, ik neem het mee naar huis Ik kom daar nooit 40% 26% Ja, soms 20% 30% Ja, altijd 0% Totaal (n=130) 44% van de hondenbezitters maakt geen gebruik van de afvalbakken voor hondenpoep, waarvan 14% zegt de hondenpoep zelf mee naar huis te nemen. 3 op de 10 hondenbezitters maakt altijd gebruik van de afvalbakken, en ongeveer een kwart van de hondenbezitters maakt er soms gebruik van. C24. Maakt u gebruik van de afvalbakken in de openbare ruimte voor het opruimen van uw hondenpoep? Basis: Hondenbezitters (n = 121) 20

21 Tips omtrent hondenbeleid Meer handhaving op loslopende honden in bosgebied. Vaker schoonmaken uitlaat-terreinen Pak de problemen bij de duinen aan, er ligt daar veel poep Overal permanente opruimplicht invoeren en mogelijkheden om de hond vrij te laten rennen vergroten. Nu is alles in de Lange duinen De eigenaren moeten veel meer bekeurd worden met hoge boetes Zorgen dat er geen misverstanden zijn. Dus altijd aanlijnen en altijd ontlasting opruimen Beter toezicht op uitlaatservices, er lopen vaak veel honden bij 1 persoon, die niet alle honden onder controle kan hebben C28. Heeft u nog opmerkingen of tips voor het hondenbeleid? Basis: Hondenbezitters 21

22 Meerderheid hondenbezitters bij t Hart-Soestdijk en Soest- Zuid gebruikt speciale afvalbakken niet Gebruik speciale afvalbakken Voldoende speciale afvalbakken Ik neem eigen zakjes mee Zit niet in mijn buurt Ja 37% Nee 63% Ja 44% Nee 56% Ruim 60% van de hondenbezitters bij t Hart-Soestdijk en Soest-Zuid maakt geen gebruik van speciale afvalbakken. De meningen over het al dan niet aanwezig zijn van voldoende afvalbakken zijn verdeeld. C25. Maakt u wel eens gebruik van de speciale afvalbakken met zakjes voor hondenpoep? C26. Vindt u dat er genoeg speciale afvalbakken met zakjes voor hondenpoep staan? Basis: Hondenbezitters bij t Hart-Soestdijk en Soest-Zuid (n = 43) 22

23 Een kwart van de hondenbezitters zou de hondenpoep zelf opruimen als er (meer) afvalbakken met zakjes staan Niet van toepassing, ik ruim het al op Bereidheid tot opruimen van de hondenpoep 49% Ongeveer de helft van de hondenbezitters ruimt zelf hun hondenpoep op, slechts 4% zegt nooit bereid te zijn hondenpoep op te ruimen. Een kwart ruimt het eerder op als er meer afvalbakken met zakjes komen te staan en 4% als er strenger wordt gehandhaafd op het niet opruimen (dit wordt ook aangegeven als andere optie). Als er (meer) afvalbakken met zakjes voor hondenpoep staan 24% Nooit 4% Als er strenger wordt gehandhaafd op het niet opruimen Anders, namelijk: 4% 19% Als ik het moet opruimen (hoeft nu niet) C27. Als u de poep nu niet opruimt, wanneer zou u dat dan wel doen? Basis: Hondenbezitters (n = 121) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23

24 3. Onderzoeksverantwoording 24

25 Onderzoeksverantwoording Methode Online vragenlijst (pc, tablet, mobile) 18 vragen (waarvan 3 open vragen) 15 minuten invultijd (onderdeel van vragenlijst met meerderen onderwerpen) Thema: Hondenbeleid gemeente Soest Veldwerk Donderdag 31 maart t/m zondag 17 april panelleden vanuit inwonerpanel uitgenodigd en via een flyer respondenten geworven in het winkelgebied 628 ingevulde vragenlijsten, waarvan 459 vanuit het inwonerpanel en 169 via de open link Rapportage Doel: Onderzoeken of mensen in de gemeente overlast van honden ervaren, wat zij vinden van de uitlaatterreinen en het opruimen van hondenpoep, handhaving en toezicht Doelgroep: inwoners van gemeente Soest De inwoners van de gemeente zijn representatief naar de verdeling van leeftijd, geslacht en wijk op basis van de GBA van Gemeente Soest (2015) In de tabellenrapportages worden de resultaten per antwoordcategorie van de analysevariabele onderling vergeleken; Als er significante verschillen bestaan tussen twee subdoelgroepen dan wordt dit zichtbaar gemaakt door in de kolom met de hoogste waarde de letter te laten zien van de kolom met de laagste waarde. Er wordt getoetst met een berouwbaarheid van 95%. Dat wil zeggen dat we met 95% betrouwbaarheid weten dat er een verschil bestaat. In het tabellenrapport worden de resultaten geanalyseerd naar geslacht, leeftijd en wijk. Respons binnen panel: 53% 25

26 4. Steekproefspecificatie 26

27 Steekproefspecificatie Demografische kenmerken Hondenbeleid (ongewogen) Man Vrouw 48% 52% t/m 29 jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 4% 6% 20% 32% 38% `t Hart-Soestdijk Boerenstreek de Eng-Soest Midden Klaarwater Overhees Smitsveen Soest-Zuid Soesterberg 6% 8% 10% 13% 19% Over de groep t/m 29 jaar kunnen we in dit rapport geen betrouwbare uitspraken doen vanwege een te kleine steekproefgrootte (<30 waarnemingen). 9% 14% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 27

28 5. Contact 28

29 Contact Stephan Dijcks Jolanda van Oirschot Research Consultant Research Manager Esther Denekamp Research Manager

Onderzoek Houten Hondenbeleid

Onderzoek Houten Hondenbeleid Onderzoek Houten Hondenbeleid September 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Dit onderzoek gaat in op het nieuwe hondenbeleid en de effecten hiervan in de gemeente Houten

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Colofon. Uitgave. Gemeente Zeist. Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl. januari 2008. Oplage 1.000 ex.

Gemeente Zeist. Colofon. Uitgave. Gemeente Zeist. Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl. januari 2008. Oplage 1.000 ex. Gemeente Zeist Colofon Uitgave Gemeente Zeist Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl januari 2008 Adressen Publiekshal Gemeente Zeist Slotlaan 20, Zeist-Centrum Wijkwinkel Noord Joh. Van Oldenbarneveltlaan

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Hondenbeleid

Onderzoek Hondenbeleid Onderzoek Hondenbeleid Maart 2011 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k H o n d e n b e l e i d P a g i n a 1 Inleiding In april 2010 heeft de gemeenteraad van Schiedam een nieuw hondenbeleid

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Hondenbeleid Loon op Zand Gemeente Loon op Zand Vastgesteld februari 2016 Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Inhoud Hondenbeleid Loon op Zand... 1 Gemeente Loon op Zand... 1 september 2015... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Stadjers over het aangepaste hondenbeleid

Stadjers over het aangepaste hondenbeleid Stadjers over het aangepaste hondenbeleid 2013 Stadjers over het aangepaste hondenbeleid 2013 Mayan van Teerns M.m.v. Marcel Daalman Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving. Hondenbeleid

Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving. Hondenbeleid Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving Hondenbeleid Inhoud Nieuw hondenbeleid Regels Wijkkaarten Besoyen Baardwijk - De Hoef Bloemenoord Capelle Centrum - Laageinde Landgoed Driessen Meerdijk

Nadere informatie

Hond aanlijnen? Poep opruimen? Gewoon Doen!

Hond aanlijnen? Poep opruimen? Gewoon Doen! Hond aanlijnen? Poep opruimen? Gewoon Doen! De beleving van inwoners over het Dordtse hondenbeleid Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Overlast 3. Afhandeling meldingen 4. Bekendheid regels van het

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Enquête hondenbeleid gemeente Heusden

Enquête hondenbeleid gemeente Heusden Enquête hondenbeleid gemeente Heusden Algemeen 1 In welke kern woont u? Doeveren Drunen Elshout Giersbergen Haarsteeg Hedikhuizen Heesbeen Herpt Heusden Nieuwkuijk Oudheusden Vlijmen Buitengebied 2 Heeft

Nadere informatie

meeste mensen in de omgeving ruimen wel op Ja Ja Ja Weet niet soms ergens anders

meeste mensen in de omgeving ruimen wel op Ja Ja Ja Weet niet soms ergens anders NALEEF AANLIJN OPMERKING1 OPRUIM NALEEFOPR OPMERKING2 UITRENVELD UITREN VOLDOET OPMERKING3 CONTAINER KERN HOND AANLIJN OPMERKING4 WAAR POEP Haarsteeg veel mensen houden zich er wel Vlijmen nee aan Beetje

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsplan honden

Uitvoeringsplan honden Uitvoeringsplan honden Gemeente Alkmaar, juli 2013 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Alkmaar: een hondvriendelijke stad 2 Voorzieningen voor honden 5 Bestrijden van overlast 6 De hondenpenning 8 Financieel

Nadere informatie

Hondenbeleid in Oud-West

Hondenbeleid in Oud-West Hondenbeleid in Oud-West Van 5 maart tot en met 9 maart 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het hondenbeleid in Oud-West. Ook werden er enkele vragen gesteld naar aanleiding

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid LEEF Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid 1 2 Pilot Hondenbeleid Hondenbeleid > 10 jaar Vastgelegd in APV Evaluatie in afgelopen 3 jaar Projectgroep van Wijkkerngroep In kaart brengen Klachten (mail; Social

Nadere informatie

Hondenbeleid en Fietstransferia

Hondenbeleid en Fietstransferia Hondenbeleid en Fietstransferia Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20205 December 2015 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)

ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) Gemeente Hulst GfK I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek MFA gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Mening over MFA

Nadere informatie

het nieuwe hondenbeleid

het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Mayan van Teerns Age Stinissen M.m.v. Marcel Daalman Onderzoek en Statistiek Groningen November 2011 Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Samen prettig buiten. U woont met uw hond(en) in gemeente Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat u de ruimte krijgt om samen te genieten

Nadere informatie

Concept hondenbeleid. Gemeente Dordrecht

Concept hondenbeleid. Gemeente Dordrecht Concept hondenbeleid 2016 2020 Gemeente Dordrecht Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Regelgeving... 3 2.1 Bebouwde kom: opruimplicht... 3 2.3 Buiten de bebouwde kom... 3 2.4 APV... 4 2.5 Honden

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 11% een hond. Om de overlast van hondenpoep te minimaliseren heeft Leiden een hondenbeleid gebaseerd op drie pijlers: voorzieningen, regels

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Voorstel: 1. Kennisnemen van de evaluatie hondenbeleid. 2. Het nieuwe modernere hondenbeleid vaststellen. 3. Het nieuwe

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het hondenbeleid

Veel gestelde vragen over het hondenbeleid Veel gestelde vragen over het hondenbeleid A. Vragen over hondenpoep 1. Moet ik de poep opruimen? Ja, op openbare plaatsen geldt een opruimplicht. Onder een openbare plaats wordt verstaan: een voor het

Nadere informatie

Binnen de bebouwde kom in de gemeente Beesel geldt de opruimplicht; hondenbezitters moeten zelf de uitwerpselen van hun hond(en) opruimen.

Binnen de bebouwde kom in de gemeente Beesel geldt de opruimplicht; hondenbezitters moeten zelf de uitwerpselen van hun hond(en) opruimen. Hondenpoep, de grootste kleine ergernis Als eigenaar van een hond weet u hoeveel plezier een hond kan geven. Helaas staan veel mensen minder positief tegenover honden. Soms omdat mensen niet vertrouwd

Nadere informatie

Gemeente Deventer Team Kennis & Verkenning Daan Harmsen 19 mei Tussenevaluatie hondenbeleid

Gemeente Deventer Team Kennis & Verkenning Daan Harmsen 19 mei Tussenevaluatie hondenbeleid Gemeente Deventer Team Kennis & Verkenning Daan Harmsen 19 mei Tussenevaluatie hondenbeleid Inhoud 1. INLEIDING 3 2. BEKENDHEID HONDENBELEID 5 3. GEDRAG (NIET-)HONDENBEZITTERS T.A.V. (VOORKOMEN) OVERLAST

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Over honden, voor baasjes

Over honden, voor baasjes Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe U woont met uw hond(en) in gemeente Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat u de ruimte krijgt om samen te genieten van het wandelen en spelen

Nadere informatie

1. Inleiding Evaluatie maatregelenpakket Eigen verantwoordelijkheid, aanspreken/communicatie... 2

1. Inleiding Evaluatie maatregelenpakket Eigen verantwoordelijkheid, aanspreken/communicatie... 2 Evaluatie Hondenbeleid Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Evaluatie maatregelenpakket... 2 2.1. Eigen verantwoordelijkheid, aanspreken/communicatie... 2 2.2. Opruimplicht instellen in de hele gemeente, m.u.v.

Nadere informatie

BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP

BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP NOTULEN BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP Donderdag 30 oktober 2014 Aanwezig 19 bewoners 3 raadsleden 1 wethouder 6 medewerkers gemeente Gennep 1 medewerker odbn (openbare dienst brabant

Nadere informatie

Gemeente Schagen Gemeentelijke regels voor hondenbezitters

Gemeente Schagen Gemeentelijke regels voor hondenbezitters Gemeente Schagen Gemeentelijke regels voor hondenbezitters In dit document staat informatie over de plaatsen waar honden moeten zijn aangelijnd of helemaal niet mogen komen. Ook is informatie opgenomen

Nadere informatie

Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving

Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving Inhoudsopgave Alg. info honden Ontwikkelingen < 2007 Pilots Nieuw beleid Onderzoek gedrag hondenbezitters Klachten en meldingen

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Een beetje baas ruimt op

Een beetje baas ruimt op Een beetje baas ruimt op uitleg over het hondenpoepplan Hondenpoep is een grote ergernis in Culemborg. Om daar wat tegen te doen is een hondenpoepplan opgesteld. Het hondenpoepplan is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hondenbeleid. Gemeente Waalwijk. Opgeruimd uitlaten

Hondenbeleid. Gemeente Waalwijk. Opgeruimd uitlaten Hondenbeleid Gemeente Waalwijk Opgeruimd uitlaten Gemeente Waalwijk 1 P a g i n a 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4 2 Huidige situatie 5 2.1 Hondenbezit 5 2.2 Juridisch kader

Nadere informatie

Honden in Helmond. De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering

Honden in Helmond. De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering Logo in Grijs: PA Rood: P Honden in Helmond De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering HONDEN IN HELMOND 2013 De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering Onderzoek

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Notitie Hondenbeleid Schouwen-Duiveland

Notitie Hondenbeleid Schouwen-Duiveland Notitie Hondenbeleid Schouwen-Duiveland 1. Inleiding 1.1. Achtergrond 1.2. Aanleiding 1.3. Doel 2. Huidige situatie 2.1. Aantal geregistreerde honden 2.2. Juridisch kader 3. Beleid 3.1. Faciliteren 3.2.

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

HONDENKAART. schone stad iedereen uitgelaten!

HONDENKAART. schone stad iedereen uitgelaten! HONDENKAART Uitgave 2009 schone stad iedereen uitgelaten! Honden horen erbij in Den Haag! Opruimmiddelen voor hondenpoep Honden spelen al eeuwen een belangrijke rol in onze samenleving. Vooral als gezelschapsdier,

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Inleiding 2. Resultaten 1. Wat doet men? 2. Gebruikersconflicten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

Hondenpoepbeleid. Paragraaf Beleid

Hondenpoepbeleid. Paragraaf Beleid Hondenpoepbeleid Paragraaf Beleid INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 2. BELEID 3 2.1 Checklist 3 2.2 Toelichting 4 2.2.1 Honden(poep)beleidplan 4 2.2.2 Heffing hondenbelasting 4 2.2.3 APV 5 2.2.4 Zonering hondenvoorzieningen

Nadere informatie

Aanpak hondenpoepproblematiek

Aanpak hondenpoepproblematiek Aanpak hondenpoepproblematiek 1. Samenvatting De overlast die hondenpoep veroorzaakt staat al geruime tijd in de top 10 van ergernissen van inwoners in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit kan afgeleid

Nadere informatie

Hondenoverlast de baas

Hondenoverlast de baas Hondenoverlast de baas Hondenbeleid, Gemeente Helmond, Augustus 2008 Hondenoverlast de baas Hondenbeleid, Gemeente Helmond, Augustus 2008 Status: Besproken in MO dienst SB: 28 oktober 2008 Vastgesteld

Nadere informatie

HONDENPOEPBELEID 2012

HONDENPOEPBELEID 2012 HONDENPOEPBELEID 2012 NAAR EEN BEHEERSBARE SITUATIE HONDENPOEPBELEID 2012 NAAR EEN BEHEERSBARE SITUATIE Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Grondgebied J. Boertjes Datum: 28 augustus

Nadere informatie

Hondenbeleid gemeente IJsselstein. Maart 2015

Hondenbeleid gemeente IJsselstein. Maart 2015 Hondenbeleid gemeente IJsselstein Maart 2015 1 Voorwoord Veel inwoners van de gemeente IJsselstein hebben een hond. Honden horen bij onze gemeenschap en bieden de bezitters veel plezier. Honden kunnen

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hondenpoepbeleid. Paragraaf APV en Handhaving

Hondenpoepbeleid. Paragraaf APV en Handhaving Hondenpoepbeleid Paragraaf APV en Handhaving INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 2. APV EN HANDHAVING 3 2.1 Checklist 3 2.2 Toelichting - APV 4 2.2.1 Aanlijnplicht 4 2.2.2 Opruimplicht 4 2.2.3 Opruimmiddel 4

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

1 Ervaar je wel eens overlast door huisdieren?

1 Ervaar je wel eens overlast door huisdieren? Huisdieren 6 5 1 Ervaar je wel eens overlast door huisdieren? 56% 4 44% 3 2 Ja Nee Toelichting 1: Eigenlijk eerder overlast door de hondenbezitters 1: Er worden veel honden in het buiten gebied uitgelaten,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

2. Motivering Problematiek geschetst: - De zandput aan de Beelaertsweg is geen eigendom van de gemeente, maar van Beheersmaatschappij Jac. Caron BV.

2. Motivering Problematiek geschetst: - De zandput aan de Beelaertsweg is geen eigendom van de gemeente, maar van Beheersmaatschappij Jac. Caron BV. Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : * Agendanummer : * Datum collegebesluit : 3 december 2013 Onderwerp : Wijziging artikelen 2:57 en 2:58 van de APV naar aanleiding van hondenoverlast

Nadere informatie

Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011. De mening van de bevolking

Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011. De mening van de bevolking Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011 De mening van de bevolking Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011 De mening van de bevolking Titel: Aanpassingen hondenvoorzieningen in Brouwhuis:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp 1^23

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp 1^23 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 250 230 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein Hoofddorp Telefoon 0900 852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Hondenpoep verplicht opruimen

Hondenpoep verplicht opruimen Hondenpoep verplicht opruimen In de gemeente Terneuzen hebben zo'n 4000 huishoudens een hond. Wat is er fijner dan lekker een ommetje te maken met de hond! Tijdens dat ommetje kan de hond dan meteen zijn

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID

UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID Blankenborch Inhoud 1. Doel 2. Huidige voorzieningen 3. Voorzieningen/maatregelen volgens nota hondenbeleid. 4. Algemene afwegingen en keuzes in de wijk Blankenborch 5. Voorstel

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hondenpoepplan Naar een schone stad. 2 februari 2009

Hondenpoepplan Naar een schone stad. 2 februari 2009 Hondenpoepplan Naar een schone stad 2 februari 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Wat is de stand van zaken?... 4 3. Wat is het doel?... 5 4. Hoe gaan we het aanpakken?... 6 5. Welke voorzieningen

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

1 Ervaar je wel eens overlast door huisdieren?

1 Ervaar je wel eens overlast door huisdieren? Huisdieren 60% 1 Ervaar je wel eens overlast door huisdieren? 50% 49% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nee Weet niet 1% Toelichting Ben een dierenliefhebber en dus tolerant al vind ik wel dat huisdierenbezitters

Nadere informatie

honden aangelijnd uitwerpselen opruimen speelplaatsen + strandje Hoge Maasdijk (Andel) verboden voor honden

honden aangelijnd uitwerpselen opruimen speelplaatsen + strandje Hoge Maasdijk (Andel) verboden voor honden VOORSTEL COMMISSIE PRODUCTEN probleemstelling De inwoners van Woudrichem ervaren de aanwezigheid van hondenpoep in de openbare ruimte als een groot probleem, waarvoor een oplossing wordt gevraagd. Er is

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Hondenbeleid gemeente IJsselstein (CONCEPT) november 2015

Hondenbeleid gemeente IJsselstein (CONCEPT) november 2015 Hondenbeleid gemeente IJsselstein (CONCEPT) november 2015 1 Voorwoord In de openbare ruimte van de gemeente IJsselstein moet iedereen zich prettig voelen en iedereen moet die openbare ruimte kunnen gebruiken.

Nadere informatie

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal, 12 juni 2014 K Van de leden van het AmersfoortPanel die in Amersfoort-Zuid of centrum wonen, bezoekt een derde

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Hondenwijzer. Alles over regels, routes, rennen en nog veel meer

Hondenwijzer. Alles over regels, routes, rennen en nog veel meer Hondenwijzer Alles over regels, routes, rennen en nog veel meer Inhoudsopgave Honden: van leuk tot overlast...3 Regels voor baas en hond...4 Honden aan de lijn...5 Hondenuitlaatrennen...5 Rennen in het

Nadere informatie

UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK

UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK Uw hond uitlaten in Rijswijk Honden zijn welkom in Rijswijk. U heeft in Rijswijk talloze mogelijkheden om met uw hond een blokje om te gaan of om een lange wandeling te maken.

Nadere informatie

Onderdelen van het hondenpoepbeleid zijn Communicatie, Voorzieningen, Handhaving, Participatie en Reiniging.

Onderdelen van het hondenpoepbeleid zijn Communicatie, Voorzieningen, Handhaving, Participatie en Reiniging. Concept hondenpoepbeleid gemeente Oldambt. Hondenpoep: lastig maar niet ernstig De aanleiding voor het opstellen van beleid t.a.v. hondenpoep komt voort uit vragen en klachten van burgers en verenigingen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Ruimte voor honden. Uitrenterrein Honden mogen hier los lopen. Verboden-voor-hondenterrein Honden mogen hier niet komen

Ruimte voor honden. Uitrenterrein Honden mogen hier los lopen. Verboden-voor-hondenterrein Honden mogen hier niet komen Ruimte voor honden Ruimte voor honden Honden: voor de één een maatje en voor de ander een ergernis. Deze ergernis heeft vaak te maken met het niet opruimen van hondenpoep. Daarnaast laat niet iedereen

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID AMALIASTEIN MOLENWIJK

UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID AMALIASTEIN MOLENWIJK UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID AMALIASTEIN MOLENWIJK 1 Inhoud 1. Doel. 2. Huidige voorzieningen. 3. Voorzieningen/maatregelen volgens nota hondenbeleid. 4. Algemene afwegingen en keuzes in de wijken Amaliastein/Molenwijk.

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie