JAARVERSLAG Jaarverslag EcoWerf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG Jaarverslag EcoWerf"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2015 Jaarverslag EcoWerf

2 INHOUD VOORWOORD... AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN... PERMANENT WERKEN AAN KLANTENTEVREDENHEID... EEN WERKGEVER DIE BEGAAN IS MET ZIJN PERSONEEL... EEN BEDRIJF DAT IN DE MAATSCHAPPIJ STAAT... ALGEMENE GEGEVENS ECOWERF... ACTIVITEITEN ECOWERF Dit jaarverslag is een beknopt overzicht en heeft niet de intentie volledig te zijn. Raadpleeg de website voor meer informatie over EcoWerf: W Dit symbool geeft aan wanneer er specifieke informatie te vinden is op de website Jaarverslag EcoWerf 2015

3 VOORWOORD Quo vadis Ondertussen is 2015 zoals de voorgangers bij de geschiedenis ingedeeld. EcoWerf timmerde verder aan de realisatie van haar ondernemingsplan. Het aantal DifTar-gemeenten breidde uit en de stad Tienen besliste om de uitvoering van het huishoudelijk afvalbeleid volledig toe te vertrouwen aan EcoWerf. De overdracht verliep verre van onopgemerkt, maar was wel succesvol dankzij de goede samenwerking van alle EcoWerf-diensten en de stad Tienen. Zowel politiek als administratief waren er personeelswissels, maar in totaliteit kwamen er toch wel wat timmerlieden bij. U voelt het al een beetje in uw duim: soms slaat men spijkers met koppen, maar af en toe klopt men er eens naast. Naast de spijker, maar dus wel op de duim. Dat is onverwacht, wellicht ook onbedoeld, maar laat zich toch voelen. Het voorbije jaar sloegen we zo twee keer op onze duim, maar de pijn is inmiddels wat verzacht en een reeks van maatregelen zou herhaling moeten voorkomen. Toch blijft het opletten geblazen, want in 2021 breekt voor EcoWerf het uur van de waarheid aan: dan besluiten de gemeenten om er nog wat jaren bij te doen of elders te gaan. Op zo n moment kunnen we al onze vingers goed gebruiken. Ook in 2016 wordt er verder getimmerd; figuurlijk, maar ook letterlijk. Met steeds concreter wordende dossiers zoals het transport over het water en de voorvergisting zit de intercommunale in de spits van het peloton. Met het inruilen van theorie voor praktijk wordt de vooruitgang in de realisatie van de masterplannen rond de bedrijfssite en de containerparken alsmaar meer duidelijk. De weg daarnaartoe is belangrijk, maar aan het einde van de rit tellen voor eenieder de resultaten. Lees verder en u zult zelf vaststellen dat het jaar beter was dan het voorwoord. De voorzitter Rudi Beeken Jaarverslag EcoWerf

4 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN Als intergemeentelijk milieubedrijf beheert EcoWerf het huishoudelijk afval voor de 27 aangesloten gemeenten. Via een uitgebreid wagenpark en een netwerk van 26 containerparken zamelt EcoWerf meer dan 20 verschillende afvalsoorten in. Dit is echter slechts het begin: EcoWerf slaagt erin om 73% van het ingezamelde afval te recycleren. Daarnaast krijgt 27% van het ingezamelde afval een nuttige toepassing door het te verbranden met recuperatie van energie. Afvalbeheer in Tienen In januari 2015 startte EcoWerf met de afvalinzameling in Tienen. Zo kreeg EcoWerf er in één klap klanten bij. Dit vertaalde zich concreet in de uitbating van een extra containerpark, een 40-tal extra rondes voor de afvalinzameling, extra infocampagnes over vermijden en sorteren van afval en een toename van het te verwerken afval. Een nieuwe activiteit voor EcoWerf is het leegmaken van de straatvuilbakjes. Voor de afvalinzameling in Tienen nam EcoWerf onder meer extra parkwachters in dienst en besteedde een deel van de afvalinzameling in Tienen uit aan de firma Van Gansewinkel. Afvalpreventie en communicatie zijn de basis 73% van het ingezamelde huishoudelijke afval werd gerecycleerd tot grondstof (groene pijl) 27% kreeg een nuttige toepassing (verbranding met energierecuperatie) (rode pijl) Via de afvalkalender, het Kringloopnieuws, de app Recycle! en tal van campagnes, wedstrijden en acties informeert EcoWerf de inwoners over hoe ze afval kunnen vermijden en sorteren. Ook in 2015 scoorden de EcoWerf-gemeenten goed met hun afvalcijfers. Met gemiddeld 108 kg restafval per inwoner bleven we netjes onder de Vlaamse doelstelling van max. 150 kg restafval per inwoner. W Meer weten over de restafvalcijfers in jouw gemeente? Deze vind je terug in het Kringloopnieuws. 4 - Jaarverslag EcoWerf 2015

5 Afval ondergronds? EcoWerf ledigt anno 2015 al elf ondergrondse glasbolsites. We willen echter nog een stapje verder en zullen samen met enkele gemeenten en bouwpromotoren ondergrondse afvalinzamelsystemen installeren als alternatief op de huis-aan-huis-inzameling. De Raad van Bestuur keurde in 2015 het voorstel goed voor de plaatsing en het beheer van dergelijke ondergrondse systemen. Dit project krijgt in 2016 meer vorm. Concreet zijn er al plannen om afvalstraatjes aan te leggen in een ondergronds systeem in Boortmeerbeek, Herent, Kortenberg, Landen, Leuven en Tienen. Ondergrondse afvalinzamelsystemen voor glas, pmd en restafval Vernieuwing en uitbreiding van het wagenpark Tussen eind 2014 en begin 2016 nam EcoWerf achttien nieuwe ophaalwagens, vijf nieuwe containerwagens en één nieuwe glaswagen in gebruik. Twaalf oudere vrachtwagens (zes ophaalwagens en zes containerwagens) gingen in deze periode uit dienst. Alle nieuwe wagens zijn voorzien van een Euro 6-motor. Hierdoor voldoet nu ongeveer 37% van de vloot van EcoWerf aan de meest recente Euro 6-wetgeving met strenge eisen wat betreft de uitstoot van roet en stikstofdeeltjes (NOx). EcoWerf koos bij de nieuwe ophaalwagens ook bewust voor een semiautomatische versnelling en elektrische belading. Deze manier van werken zorgt voor minder CO 2 -uitstoot en een lager brandstofverbruik. Bovendien werkt de elektrische belading een stuk stiller, wat aangenaam is voor de inzamelaar én de burger. Ook aan de veiligheid is gedacht: alle nieuwe ophaalwagens zijn uitgerust met een 360 -camerasysteem. Zo heeft de chauffeur een volledig zicht rond de vrachtwagen. Enkele nieuwe ophaalwagens met Euro 6-motor Alle chauffeurs ontvangen een gepaste opleiding voor het gebruik van de nieuwe wagens. Jaarverslag EcoWerf

6 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN Masterplan containerparken Met het Masterplan containerparken werkte EcoWerf in 2015 een nieuw investeringsplan uit voor de containerparken in haar werkingsgebied. Hiermee wil EcoWerf het gebruiksgemak vergroten voor de inwoners, de toegang tot een containerpark versnellen, uniforme tarieven hanteren en de kostenefficiëntie vergroten. Het huidige scenario voorziet 19 goed uitgeruste, moderne recyclageparken die mooi verspreid liggen over het werkingsgebied van EcoWerf en toegankelijk zijn voor alle inwoners. Een aantal bestaande parken verdwijnen en er komen vijf tot zes nieuwe parken op nieuwe locaties. Het huidige personeelsbestand blijft behouden. Elke laatste zaterdag van mei tot oktober 2015 konden de inwoners van Huldenberg terecht in het plaatselijk pop-up containerpark. Primeur: pop-up containerpark in Huldenberg De inwoners van Huldenberg hebben toegang tot het containerpark in Bertem, maar dit ligt voor velen te ver. Op vraag van de gemeente Huldenberg werd op zes zaterdagen een pop-up containerpark georganiseerd op het Gemeenteplein. De inwoners konden een beperkt aantal fracties aanleveren. In totaal brachten 597 bezoekers 37 ton afval. Het project wordt verdergezet en verbeterd in Zo staan de inzameldagen voortaan ook op de afvalkalender en worden beter aangepaste recipiënten ingezet. W Wie verwerkt jouw afval? In december 2015 organiseerde EcoWerf een infosessie over het masterplan voor de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, secretarissen, ontvangers en milieuambtenaren van alle aangesloten gemeenten. Er was ruimte voor discussie en inbreng van de afzonderlijke gemeenten. Het plan wordt nu verder gefinaliseerd in overleg met de gemeenten en zal in 2016 normalerwijze voorgelegd worden aan de Algemene vergadering. De uitrol is voorzien vanaf Nieuw containerpark Tienen In 2016 bouwt EcoWerf in Tienen een gloednieuw containerpark met elektronische registratie, weegbruggen, verzonken containers en een meer selectieve inzameling voor recyclage. Alle voorbereidingen, inclusief de keuze van de aannemer, gebeurden in Jaarverslag EcoWerf 2015

7 GEGEVENS NUTTIG INZETTEN EcoWerf bestudeert haar databestand om de dienstverlening verder te optimaliseren en te personaliseren. Het gaat over informatie over EcoWerfs interne processen, over de klanten die ze bedient en over de verwerkers, dienstverleners en leveranciers waar ze mee samenwerkt. Concrete voorbeelden zijn de hoeveelheid ingezameld afval per gezin, de kwaliteit en omvang van afval-, materiaal en grondstoffenstromen, het aantal containerparkbezoeken per gezin en het energie en waterverbruik van EcoWerfs activiteiten. Afvalstoffenregister Het afvalstoffenregister bevat alle informatie over het afval dat EcoWerf per gemeente inzamelt, onderverdeeld in 45 soorten. Ook in 2015 verzamelde EcoWerf alle nodige gegevens voor het invullen van de online afvalstoffenenquête van OVAM en deed ze de upload van alle gewichten voor de aangesloten gemeenten. De dienst Veiligheid, milieu en kwaliteit informeerde de gemeentelijke milieudiensten over het invullen van de enquête en vroeg de ontbrekende gegevens bij hen op. Car Track en Mobility EcoWerf gebruikte haar databestand in 2015 ook om de inzamelrondes te optimaliseren. Zo werd de routeplanning afgestemd op het effectief in te zamelen gewicht. Door de rondes evenwichtiger in te delen worden er voortaan gemiddeld 300 tot 500 containers per ronde leeggemaakt. Een ronde van meer dan 600 containers bleek immers te belastend voor de laders. Hiervoor deed EcoWerf beroep op de software Car Track, Mobility en Aorta. Herkomst, vervoerders, verwerkers, overslaglocaties, type verwerking, datum en uur worden gedetailleerd geregistreerd. EcoWerf wordt een GPBV-bedrijf Sinds juli 2015 valt EcoWerf onder de GPBV-richtlijn: Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. Dit omdat EcoWerf meer dan 75 ton afval per dag composteert. EcoWerf moet hierdoor voldoen aan de nieuwe VLAREM III en wordt verplicht volgens de BREF* afvalbehandeling te werken. In 2015 werkte EcoWerf ook aan het verplichte geïntegreerd milieuzorgsysteem voor de dienst Compostering en Afvallijnen. EcoWerf krijgt eveneens meer overheidscontroles. De audit lucht en water verliep alvast goed. *BREF = BAT Referentiedocument dat de meest milieuvriendelijke technieken beschrijft die een bedrijf kan toepassen. Het aantal geledigde containers wordt geregistreerd per lader om de inzamelrondes te optimaliseren. Jaarverslag EcoWerf

8 DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN Respect voor het milieu is een kernwaarde voor EcoWerf. In haar klimaatactieplan werkte EcoWerf enkele doelstellingen uit op korte, middellange en lange termijn om haar milieu-impact jaar na jaar te verminderen. Zo bouwt EcoWerf mee aan de ambitie van de stad Leuven om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Met enkele voorbeelden illustreren we de stappen die EcoWerf hiervoor zette in Besparen op transport voor minder verbruik Proefproject gemeenteclusters EcoWerf startte in 2015 met een proefproject om over de gemeentegrenzen heen afval in te zamelen. Zo zamelde EcoWerf in Linter en Zoutleeuw met één ophaalwagen de gft in op dezelfde inzameldag. Hetzelfde gebeurde voor pmd in Rotselaar en Kessel-Lo. Na een positieve evaluatie van het proefproject werkt EcoWerf volop verder aan het Masterplan Transport 2017 dat nog meer gemeenteclusters voorziet. Masterplan Transport 2017 Met het project Masterplan Transport 2017 wil EcoWerf de planning van de ophaalroutes optimaliseren met behulp van nieuwe software. Zo zullen vanaf 2017 huisvuil en gft om de twee weken op dezelfde dag op de afvalkalender staan, terwijl papier-karton en pmd driewekelijks gelijktijdig worden opgehaald. EcoWerf herbekijkt alle routes per cluster van gemeenten en zet duowagens in om gelijktijdig twee verschillende afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Zo moeten de ophaalwagens minder kilometers afleggen, wat zorgt voor minder verbruik. Het voorstel en doel van het Masterplan Transport 2017 werd in 2015 goedgekeurd door het Directiecomité en begin 2016 door de Raad van Bestuur. In 2016 zal EcoWerf de nodige software (routing, jaar- en dagplanning) aankopen en de nieuwe routes uittekenen. De effectieve implementatie van de nieuwe routes is voorzien voor EcoWerf kocht in 2015 zes duowagens aan. Zo is het mogelijk om met één voertuig twee afvalsoorten gelijktijdig en toch gescheiden in te zamelen. Dit is vooral interessant voor meer landelijk gebied. 8 - Jaarverslag EcoWerf 2015

9 Masterplan site EcoWerf Voor de aanvoer, afvoer en verwerking van materialen heeft EcoWerf de juiste infrastructuur nodig. De site is de laatste jaren dan ook gegroeid en om zelf haar energie op te wekken, heeft EcoWerf grootse plannen voor de bouw van een vergistingsinstallatie. Het masterplan (zie figuur) brengt dit allemaal in rekening. In de aanloop hiernaar kocht EcoWerf in 2015 reeds het oude gebouw van IGO en de schietstand. In 2016 neemt EcoWerf ook nog een stuk grond van Aquafin over. Masterplan EcoWerf-site met de vergistingsinstallatie, nieuwe stortbunkers, uitgebreide parking, aandacht voor veilige aan en afvoer en optimale doorstroming van het verkeer op de site. Jaarverslag EcoWerf

10 DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN Daling verbruik Verbetering kantoorgebouw In 2015 werd ook de renovatie van het kantoorgebouw voorbereid. De renovatie zelf start in 2016 en zal onder meer zorgen voor een betere isolatie van het gebouw, zonneboilers voor warm water en een groene gevel. Handschoenen Om de eigen afvalberg te verkleinen, startte EcoWerf in 2015 met de aparte inzameling van gebruikte handschoenen. Laders leveren de handschoenen die in aanmerking komen voor hergebruik in, waarna deze gewassen en gesorteerd worden. Zo wordt het grootste deel van de handschoenen nu hergebruikt. Testen optimale vulling afzetcontainers containerparken Door de containers op de containerparken zo goed mogelijk te vullen vooraleer ze naar de verwerker gaan, is er minder transport nodig. In 2015 schakelde EcoWerf bij wijze van test rolcompactors in op acht containerparken om grofvuil, sloophout en oude metalen aan te duwen in de containers. De test wees alvast uit dat het belangrijk is om steeds een reservecontainer op het park te voorzien om voldoende opslagcapaciteit te garanderen. In 2016 test EcoWerf nog enkele andere systemen uit. Samenwerking Aquafin EcoWerf kwam met buurbedrijf Aquafin tot een akkoord voor de bouw van een leiding voor gezuiverd afvalwater van Aquafin naar de composteerinstallatie van EcoWerf. Het effluentwater vervangt het drinkwater waarmee de biofilters en de compost bevochtigd worden en het terrein gereinigd. Zo bespaart EcoWerf m³ leidingwater of kg CO 2 per jaar. De uitvoering is gepland voor De biofilters worden vanaf 2016 bevochtigd met gezuiverd afvalwater van buurbedrijf Aquafin. Energie uit vergisting Met de vergistingsinstallatie wil EcoWerf jaarlijks ton gft verwerken. De warmte en energie die bij het proces vrijkomen, kan EcoWerf zelf nuttig gebruiken én verkopen aan naburige partners. Om technische ondersteuning en begeleiding te bieden bij de keuze van een kandidaat-bouwer voor de vergistingsinstallatie, ging Eco- Werf op zoek naar een studiebureau. Dit studiebureau wordt begin 2016 aangeduid Jaarverslag EcoWerf 2015

11 PERMANENT WERKEN AAN KLANTENTEVREDENHEID EcoWerf kreeg er in 2015 heel wat nieuwe klanten bij. Sinds 1 januari 2015 nam EcoWerf immers het huishoudelijk afvalbeheer van de stad Tienen op zich. Daarnaast schakelden vijf gemeenten in 2015 over naar DifTar voor de gft en huisvuilinzameling of gingen de voorbereidingen hiervoor van start. Zorgen voor tevreden klanten was ook in 2015 een prioriteit voor EcoWerf. Versterking van de diensten Klantenonthaal en secretariaat De reorganisatie en versterking van de dienst Klantenonthaal en secretariaat zette zich verder in Er kwam een extra medewerker bij en de portier kreeg een belangrijkere rol bij het onthaal van bezoekers op de site. Uitbreiding Transportdienst Vanaf 2016 neemt EcoWerf de inzameling van huisvuil in zakken opnieuw over van Van Gansewinkel en start met de inzameling van huisvuil, gft, snoeihout en grofvuil in Scherpenheuvel-Zichem. Door de inzameling in eigen beheer uit te voeren kan EcoWerf de beste kwaliteit garanderen. Hiervoor wierf EcoWerf eind 2015 zes chauffeurs en elf laders aan. Bij de Groene Lijn kunnen klanten van maandag tot vrijdag terecht met al hun vragen. Financiële optimalisaties De dienst Administratie maakt jaarlijks een kosten-batenanalyse om de afvalbegroting te optimaliseren. De gemeenten en de inwoners betalen hierdoor een zo correct mogelijke prijs voor het afvalbeheer. Zo werd de aankoopprijs van de pmd-zak verlaagd van 25 naar 15 cent per zak en werd de minderopbrengst via Fost Plus gerecupereerd. Optimalisatie verzekeringen EcoWerf nam een extern gespecialiseerd bedrijf onder de arm voor een audit van de risico s en verzekeringen voor brand, aansprakelijkheid en voertuigen. Dankzij de overheidsopdracht die het extern bedrijf vervolgens uitschreef, bespaart EcoWerf jaarlijks ongeveer euro. Vennootschapsbelasting Sinds 1 januari 2015 zijn intercommunales onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De overheid wil hiermee een gelijk speelveld creëren voor overheidsbedrijven en de privésector. EcoWerf gaat hier echter niet mee akkoord. Andere verschillen tussen privé- en overheidsbedrijven wijzigen immers niet. Zo moeten overheidsbedrijven voldoen aan de wet op overheidsopdrachten, privébedrijven niet. Bovendien is het niet logisch dat gemeenten die samen hun afvalbeleid organiseren, hiervoor belast worden, terwijl een gemeente die zelf haar afvalbeleid organiseert geen belastingen betaalt. EcoWerf vroeg een ruling aan en verkreeg de uitzondering eind 2015 omwille van de aard van haar activiteiten en het feit dat EcoWerf uitsluitend voor haar vennoten in de openbare sector werkt. Dat EcoWerf niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, is goed nieuws. Dit zou immers een negatieve impact hebben op de gemeentelijke financiën. Jaarverslag EcoWerf

12 PERMANENT WERKEN AAN KLANTENTEVREDENHEID Voorjaarsactie compost Klanten genoten tijdens de voorjaarsactie in maart een korting van 25% op aangekochte compost. EcoWerf verkocht die maand ton compost. Nieuwe opstart DifTar in vijf gemeenten In april 2015 startte de stad Landen met het DifTar-systeem aan huis, gevolgd door de gemeente Herent in mei Hiermee verloopt de inzameling van huisvuil en gft in 18 van de 27 EcoWerf-gemeenten via DifTar. Concreet betekent dit adressen met een DifTar-container. In 2016 volgen ook Scherpenheuvel-Zichem, Oud-Heverlee en Huldenberg. De voorbereidingen hiervoor gingen van start in juni DifTar-dienstverlening DifTar staat voor gedifferentieerde Tarieven en is een eerlijke manier om de afvalkosten te verdelen. De ophaalwagen weegt het aangeboden afval en op basis van het gewicht wordt de prijs berekend. Wie goed sorteert en afval vermijdt, betaalt dus minder! Tien jaar DifTar Op 14 maart 2005 vond de allereerste huis-aan-huisinzameling via het DifTar-weegsysteem plaats in de gemeente Boutersem. Datzelfde jaar startten ook Lubbeek, Bertem, Hoegaarden en Kortenaken met de inzameling van huisvuil en gft via DifTar-containers. Bron: Het Nieuwsblad, 11 februari 2015 De vijf eerste DifTar-gemeenten en de DifTar-dienst van EcoWerf vierden tien jaar EcoWerf met een feestelijke taart. W Ook 19 van de 26 EcoWerf-containerparken zijn uitgerust met een geautomatiseerd DifTar-systeem voor de verrekening Jaarverslag EcoWerf 2015

13 EEN WERKGEVER DIE BEGAAN IS MET ZIJN PERSONEEL Respectvol, sociaal, betrouwbaar, gelijkheid bevorderend: dit zijn enkele waarden van EcoWerf. In totaal definieerde EcoWerf twaalf waarden in haar ondernemingsplan. EcoWerf als waarde(n)vol bedrijf, dat is enkel mogelijk indien alle medewerkers deze doelstelling ondersteunen. Het management startte hiervoor in 2015 een traject op om met alle medewerkers te werken rond waarden en normen aan de hand van een aantal workshops met externe begeleiding. Onthaalbrochure voor nieuwe werknemers De Personeelsdienst ontwierp een nieuwe onthaalbrochure die duidelijk, kort en bondig de belangrijkste info samenvat voor nieuwe EcoWerf-werknemers. Teambuilding Transport en Compostering Bouwen aan normen en waarden: alle werknemers nemen verdeeld over twintig groepen deel aan vier workshops gespreid over zes maanden. Overleggroep Transport en Containerparken Elke week zoeken enkele chauffeurs en laders samen met de dienstverantwoordelijken naar concrete oplossingen voor dagelijkse ergernissen. Problemen met de voertuigen, de ophaalrondes en de werkplanning komen op constructieve wijze aan bod. De overleggroep draagt ook bij tot een betere communicatie van de diensthoofden naar de laders en chauffeurs. De dienst Transport ging op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober op teambuilding in Adventure Durbuy. Mede door het mooie weer waren het zeer geslaagde dagen. Door de teambuilding te spreiden over twee dagen bleef de dienstverlening voor de gemeenten verzekerd. De dienst Compostering koos voor een toertje op een felgekleurde Vespa doorheen het Hageland. De collega s konden elkaar beter leren kennen op een ontspannen manier door samen kilometers af te leggen langs kleine wegen door boomgaarden op een stralende zomerdag. Zou er op deze prachtige velden ook compost gebruikt zijn? Werken aan interne communicatie Sinds oktober 2015 kunnen de ophaalploegen hun planning raadplegen via een digitaal infoscherm in de refter. Het scherm leent zich ook voor de aankondiging van nieuwtjes en afspraken. Dienst Transport (boven) en Compostering (onder) op teambuilding Jaarverslag EcoWerf

14 EEN BEDRIJF DAT IN DE MAATSCHAPPIJ STAAT EcoWerf is een betrokken partner. In haar dagelijkse beslissingen en activiteiten tracht EcoWerf milieuverantwoord, duurzaam en humanitair te handelen. EcoWerf zet ook sterk in op sensibilisatie over duurzaam gedrag en steunt daarnaast ook jaarlijks een aantal duurzame initiatieven. Ben jij een pmd-sorteerkampioen? In de zomer van 2015 organiseerde EcoWerf opnieuw een grote pmdwedstrijd. Maandelijks was er één fiets en wekelijks één recyclagepakket te winnen. In totaal namen zo n inwoners deel via het wedstrijdformulier in het Kringloopnieuws, de online vragenlijst of rechtstreeks bij de projectmedewerker aanwezig op de containerparken. De Transportdienst maakte tijdens de wedstrijdperiode gebruik van speciale weigeringsstickers voor slecht gesorteerde pmd. Een link op deze sticker moedigde mensen ook aan om deel te nemen aan de wedstrijd. Kringlooptuinieren In 2015 organiseerde EcoWerf in samenwerking met Vlaco en een aantal gemeenten acht infosessies voor inwoners over voedselverlies, m²-tuinieren en vaste planten. Daarnaast verzorgde Compostkracht op vraag van EcoWerf vier infostanden en drie workshops in Hoegaarden, Tienen, Diest, Oud-heverlee en Wakkerzeel. Glasbollen: u mag mij zomaar proper houden Aan verschillende glasbolsites doken in het najaar van 2015 detectives en sensibiliserende banners op om sluikstorters erop te wijzen dat afval achterlaten aan de glasbollen niet gewenst én strafbaar is. Een projectmedewerker voerde ook extra controles en opruimacties uit. Bezoekers aan het containerpark nemen deel aan de wedstrijd. W In 2015 volgden bezoekers een rondleiding op het milieubedrijf, een containerpark of de kringlooptuin. Lees meer over het gratis aanbod voor scholen en verenigingen. De glasboldetectives hielden een oogje in het zeil Jaarverslag EcoWerf 2015

15 Duurzame initiatieven dicht bij huis Jaarlijks organiseert EcoWerf zelf acties of werkt samen met partnerorganisaties om een duurzame maatschappij tot stand te brengen. EcoWerf sponsort het Ecochallenge Team en haar energie-efficiënte boot. Het project wil alternatieve ecologische aandrijftechnologiën ontwikkelen. Europese week van de afvalvermindering in november. 280 inwoners namen deel aan diverse activiteiten bij EcoWerf. Recupel on Tour trok dit jaar naar Tienen. Een 100-tal inwoners leverden samen kg afgedankte elektro in aan EcoWerf en De Kringwinkel Hageland. De actie Vergroot de Hoop bracht in euro op. EcoWerf schonk dit bedrag integraal aan het Kinderkankerfonds van UZ Leuven. Het Kinderkankerfonds verzorgt de begeleiding en ondersteuning van kinderen met kanker en hun familie. EcoWerf sponsorde het upcycling festival TRASH Deluxe en was op 24 en 25 januari ook zelf aanwezig met een interactieve infostand. TRASH Deluxe draait helemaal rond duurzaam, uniek, betaalbaar en creatief hergebruik en is een initiatief van Reused vzw. Jaarverslag EcoWerf

16 ALGEMENE GEGEVENS ECOWERF Opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging Oprichting: 15 december 2003 na afsplitsing uit Interleuven, voor 18 jaar Vennoten: 27 gemeenten, provincie Vlaams-Brabant, Interrand, Interza, IOK en Limburg.net Vennoot van: Interleuven en Limburg.net Uitvoering afvalbeleid voor inwoners Omzet: 34 miljoen euro in 2015 Doelstelling: duurzaam en integraal afval- en materialenbeleid Bestuur EcoWerf Het Directiecomité Het Directiecomité telt zeven leden die ervoor zorgen dat EcoWerf op een vlotte en verantwoorde wijze haar opdrachten kan uitvoeren. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het intergemeentelijk milieubedrijf. Op 16 december 2015 besliste de raad van Bestuur tot een bestuurswissel. Voortaan is Rudi Beeken voorzitter en met de verkiezing van Elke Allard tot ondervoorzitter zijn beide genders vertegenwoordigd in het Directiecomité. Hiermee voldoet EcoWerf aan de genderclausule die ze opnam in de statutenwijziging in december Het Directiecomité omvat volgende leden: Voor 16/12/2015 Michel Baert (Boortmeerbeek) - voorzitter Benny Reviers (Bekkevoort) - ondervoorzitter Rudi Beeken (Tielt-Winge) Mark Cardoen (Bierbeek) Johan Geleyns (Leuven) Stephan Boogaerts (provincie Vlaams-Brabant) Peter Standaert - algemeen directeur en secretaris Na 16/12/2015 Rudi Beeken (Tielt-Winge) - voorzitter Elke Allard (Geetbets) - ondervoorzitter Michel Baert (Boortmeerbeek) Mark Cardoen (Bierbeek) Johan Geleyns (Leuven) Stephan Boogaerts (provincie Vlaams-Brabant) Peter Standaert - algemeen directeur en secretaris De Raad van Bestuur en Algemene vergadering 38 leden van de Raad van Bestuur keuren budgetten en nieuwe projecten goed en volgen ze nauwgezet op. Zij keuren het organigram goed en zetten de nodige stappen om de doelstellingen die door de Algemene vergadering zijn vastgelegd, te realiseren. In juni komt de Algemene vergadering samen voor de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de bespreking van de activiteiten van het voorbije jaar. In december vindt een Buitengewone algemene vergadering plaats voor de bespreking van de begroting en de te ontwikkelen activiteiten voor het komende jaar. W Leden Raad van Bestuur en Algemene vergadering Verslag van de commissarisrevisor en jaarrekening EcoWerf per 31/12/ Jaarverslag EcoWerf 2015

17 Lidmaatschap Vlaco Vlaco behartigt al meer dan 20 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (de OVAM en intercommunales) als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken. In totaal zijn zo n 70 bedrijven aangesloten. In de professionele kringloop zorgt Vlaco voor de kwaliteitscontrole en integrale ketenbewaking. Vlaco levert keuringsattesten af voor de verwerkte eindproducten. Die krijgen dan het statuut van grondstof. Dit is een verplichting door de Vlarema-wetgeving, maar geldt ook in een ruimer Europees kader. De vzw onderzoekt de gebruiksmogelijkheden van de eindproducten en voert onderzoek naar de bodemverbeterende en erosieremmende eigenschappen, landbouwkundige meerwaarde en ziektewerende kwaliteiten. Vlaco ondersteunt de afzet van kwaliteitsvolle eindproducten via onderzoek, demonstratieprojecten, communicatiemateriaal en overkoepelende marketingcampagnes. Vlaco vzw begeleidt gemeentes en intergemeentelijke afvalverenigingen bij de promotie van kringlooptechnieken bij hun burgers. Ook particulieren kunnen thuis de biologische kringloop sluiten met hulp van Vlaco. Samen met de intercommunales leidt Vlaco vrijwilligers op. Martina Kinders, diensthoofd Veiligheid, milieu en kwaliteit, is bestuurslid in de Raad van Bestuur van Vlaco. Interafval In 1996 richtte de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) samen met verschillende Vlaamse afvalintercommunales het samenwerkingsverband Interafval op om het afvalbeleid nog intenser te kunnen opvolgen. Het doel was de leden zo goed mogelijk te informeren over alle aspecten van het afvalbeleid en als gesprekspartner te fungeren voor alle betrokkenen. Interafval is sindsdien de spreekbuis voor iedereen die begaan is met het gemeentelijke afval- en materialenbeleid. Zo proberen de VVSG en de intercommunales de stem van de lokale besturen, die dagelijks te maken krijgen met het afvalprobleem, luider en eensgezinder te laten klinken. Zo kunnen ze beter hun stempel drukken op het Vlaamse afval- en materialenbeleid. Constructieve samenwerking in een open geest, gebaseerd op wederzijdse solidariteit, is voor alle betrokkenen de enige garantie voor een goed en duurzaam lokaal afvalbeleid. Alle Vlaamse afvalintercommunales ontmoeten elkaar regelmatig binnen Interafval. De Plenaire vergadering van Interafval is het forum waar beleidsdossiers 8 maal per jaar worden besproken. Daarnaast zien gespecialiseerde medewerkers elkaar binnen werkgroepen rond communicatie, inzameling of afvalverbranding. Peter Standaert, algemeen directeur, vertegenwoordigt EcoWerf op de Plenaire vergadering en is eveneens lid van het Bureau, dat instaat voor de dagelijkse werking van Interafval. Leuven Klimaatneutraal 2030 In november 2013 werd de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 opgericht. De stad Leuven, de KU Leuven, bedrijven, organisaties en burgers slaan de handen in elkaar op het vlak van energie, wonen, mobiliteit, natuur Samen proberen ze de hoeveelheid CO 2 die ze elke dag uitstoten, tegen het jaar 2030 te herleiden tot nul. Elk lid wordt op de hoogte gehouden van acties, premies en subsidies, activiteiten, nieuws, praktijkvoorbeelden en wedstrijden. De leden kunnen ook mee in discussie treden en beslissingen mee vorm geven. Daarnaast vertelt de vzw ook wat concreet te doen om van Leuven een klimaatneutrale, leefbare, gezonde en solidaire stad te maken. Katrien Vermijlen, lid van de Raad van Bestuur van EcoWerf, vertegenwoordigt EcoWerf in de Raad van Bestuur van Leuven Klimaatneutraal Jaarverslag EcoWerf

18 ACTIVITEITEN ECOWERF Afvalpreventie Team van 3 medewerkers Jaarlijks > 25 afvalpreventie-initiatieven: ondersteuning thuiscomposteren en kringlooptuinieren, educatieve materialen voor scholen en verenigingen, wedstrijden, acties Interne en externe communicatie Afvalinzameling Containerpark Elk park is jaarlijks gemiddeld uren open Dagelijks tussen 45 en 60 parkwachters paraat 26 containerparken 20 verschillende afvalfracties Huis-aan-huisinzameling EcoWerf komt minstens 96 keer per jaar langs aan huis Dagelijks meer dan 100 laders en chauffeurs op de baan Uitgebreid wagenpark met ophaalwagens voor huis-aan-huisinzameling, bestelwagens, vrachtwagens voor containertransport, vrachtwagens met een laadkraan 338 glasbolsites DifTar-dienstverlening Team van 8 medewerkers Digitaal loket Mijn EcoWerf met gepersonaliseerde berichten en s Huis aan huis (inzameling gft en huisvuil): 18 gemeenten Containerparken: - 10 volumeparken - 9 gewichtsparken Afvalverwerking Eigen composteerinstallatie Team van 9 medewerkers Van gft naar compost in 10 weken Verkoop compost met Vlaco-kwaliteitslabel Overslag en afvalverwerking (uitgez. gft) Overslag huisvuil, pmd, papier-karton, sloophout en aeea 8 medewerkers Verwerking uitbesteed aan onderaannemers Slibontwatering Overslag en ontwatering van gemeentelijk veegvuil en kolkenslib Verwerking uitbesteed aan onderaannemer Ondersteunende diensten: Technische dienst, dienst Afvallijnen, Juridische dienst, dienst Boekhouding, dienst Klantenonthaal en secretariaat, Personeelsdienst, Informaticadienst, dienst Veiligheid, milieu en kwaliteit Totaal aantal werknemers op 31 december 2015: 293 personeelsleden 18 - Jaarverslag EcoWerf 2015

19 ECOWERF-DIENSTVERLENING PER GEMEENTE TOT 31 DECEMBER 2015 Jaarverslag EcoWerf

20 20 - Jaarverslag EcoWerf 2015 Verantwoordelijke uitgever: Peter Standaert, algemeen directeur EcoWerf, Laathofstraat 21, 2800 Mechelen / Redactie en lay-out: Afvalpreventiedienst Gedrukt op 100% gerecycleerd papier

Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur

Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur Alleen een langetermijnaanpak maakt een duurzaam afvalbeheer mogelijk EcoWerf heeft een duidelijke opdracht: het voeren van een duurzaam en integraal

Nadere informatie

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Programma 13.30 uur: Verwelkoming 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan 2013-2018

Nadere informatie

Uitleenreglement afvalstraten

Uitleenreglement afvalstraten Uitleenreglement afvalstraten De organisator van het evenement tekent dit uitleenreglement met afspraken voor het gebruik van de afvalstraten. 1. Algemene bepalingen 1.1. Rechthebbenden Alle gemeenten

Nadere informatie

Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL

Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL Er worden vier reeksen aandelen uitgegeven : Reeks A : toegekend aan de gemeenten : het bedrag van het kapitaal dat door de gemeenten

Nadere informatie

Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag EcoWerf 2013 -

Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag EcoWerf 2013 - Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag EcoWerf 2013 - 2 - Jaarverslag EcoWerf 2013 INHOUD VOORWOORD... 4 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... 6 GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... 8 DUURZAAM

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 SAMEN VOOR AFVAL MET TOEKOMST!

JAARVERSLAG 2016 SAMEN VOOR AFVAL MET TOEKOMST! JAARVERSLAG 2016 SAMEN VOOR AFVAL MET TOEKOMST! Jaarverslag EcoWerf 2016 - INHOUD VOORWOORD... 3 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN...

Nadere informatie

Raad van Bestuur 19/10/2016 Verslag nr.: 79 10/2016

Raad van Bestuur 19/10/2016 Verslag nr.: 79 10/2016 Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 19/10/2016 Verslag nr.: 79 10/2016 Verslaggever: Marielle Hallez Datum: 07/11/2016 PRESENTIEOVERZICHT Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldig d/afwezig Naam

Nadere informatie

Raad van Bestuur 18/11/2015

Raad van Bestuur 18/11/2015 Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 18/11/2015 Verslag nr.: 70 11/2015 Verslaggever: Marielle Hallez Datum: 07/11/2015 PRESENTIEOVERZICHT Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldig d/afwezig Naam

Nadere informatie

Raad van Bestuur 21/09/2016 Verslag nr.: 78 09/2016

Raad van Bestuur 21/09/2016 Verslag nr.: 78 09/2016 Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 21/09/2016 Verslag nr.: 78 09/2016 Verslaggever: Peter Standaert Datum: 22/09/2016 PRESENTIEOVERZICHT Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldig d/afwezig Naam

Nadere informatie

Raad van Bestuur 16/09/2015

Raad van Bestuur 16/09/2015 Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 16/09/2015 Verslag nr.: 69 09/2015 Verslaggever: Peter Standaert Datum: 07/10/2015 PRESENTIEOVERZICHT Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldig d/afwezig Naam

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016 Deze vragenlijst peilt naar de kwalitatieve gegevens van uw gemeentelijk afval- en materialenbeleid. De informatie uit deze vragenlijst willen we gebruiken om het Vlaams afval- en materialenbeleid verder

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Dames en heren, Beste aanwezigen, Vandaag voelen we niet

Nadere informatie

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 1. Inleiding De intercommunale IGEAN cv werd in 1969 opgericht door een aantal gemeenten in het noorden van het arrondissement

Nadere informatie

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen:

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen: Da' s proper Wat is Da s proper!? Da s proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie en

Nadere informatie

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL Kinderen bewust leren omgaan met afval Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een educatieve workshop die leerlingen uit de tweede en derde

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

Wij werken. vandaag. aan een. proper morgen

Wij werken. vandaag. aan een. proper morgen Wij werken vandaag aan een proper morgen Voorwoord Een primeur voor Vlaanderen! Limburg.net is uniek. Limburg.net is de grootste afvalintercommunale van Vlaanderen, met de volledige provincie Limburg en

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 6. Jaarrekening... 61

INHOUDSTAFEL. 6. Jaarrekening... 61 Jaarverslag 2012 INHOUDSTAFEL Jaarverslag 2012... 1 1. Voorwoord van de voorzitter.. 3 2. Vennoten en kapitaal.. 5 3. Bestuursorganen toezicht secretariaat... 7 4. Stip aan de horizon, ondernemingsplan

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

Kringloop. nieuws WEEK VAN DE AFVALOPHALER: NOVEMBER PMD-artiesten VALLEN IN DE PRIJZEN WEDSTRIJD! ZACHTE PLASTICS doe je in de roze zak

Kringloop. nieuws WEEK VAN DE AFVALOPHALER: NOVEMBER PMD-artiesten VALLEN IN DE PRIJZEN WEDSTRIJD! ZACHTE PLASTICS doe je in de roze zak Kringloop nieuws November 2016 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes ZACHTE PLASTICS doe je in de roze zak WEDSTRIJD! WEEK VAN DE AFVALOPHALER: 21-25 NOVEMBER 2016 PMD-artiesten VALLEN IN DE PRIJZEN

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 07012015 (210) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Kringloop. nieuws. Trashed, no place for waste. Filmavond: Win. Waar naartoe met. een knallend goed sorteerspel! zonnepanelen?

Kringloop. nieuws. Trashed, no place for waste. Filmavond: Win. Waar naartoe met. een knallend goed sorteerspel! zonnepanelen? Kringloop nieuws November 2013 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes Filmavond: Trashed, no place for waste Je vertrouwde Kringloopnieuws in een sprankelende lay-out! Win een bigbag compost! Afvalknaller:

Nadere informatie

Raad van Bestuur 26/08/2015

Raad van Bestuur 26/08/2015 Verslag Raad van Bestuur 26/08/2015 Verslag nr.: 68 07/2015 Verslaggever: Peter Standaert Datum: 26/08/2015 PRESENTIEOVERZICHT N aam & vo o rnaam A anwezig Vero ntschuldig d/ afwezig N aam & vo o rnaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 3 1. VENNOTEN EN KAPITAAL 4 - EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant

Nadere informatie

EcoWerf voorgesteld. EcoWerf is actief op drie domeinen:

EcoWerf voorgesteld. EcoWerf is actief op drie domeinen: EcoWerf voorgesteld EcoWerf, het intergemeentelijk milieubedrijf van Oost-Brabant, werd opgericht op 15 december 2003 na afsplitsing van de intercommunale Interleuven. Alle taken rond afval uit deze regio

Nadere informatie

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk?

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder Piet Coopman Stafmedewerker afvalbeleid VVSG 1 - 2 - Gemeentelijke

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van de allerkleinsten,

Nadere informatie

infodag over de inzameling van afval in ondergrondse containers Afval gaat ondergronds

infodag over de inzameling van afval in ondergrondse containers Afval gaat ondergronds infodag over de inzameling van afval in ondergrondse containers Afval gaat ondergronds ANTWERPEN, dinsdag 11 maart 2014 infodag over de inzameling van afval in ondergrondse containers Afval gaat ondergronds

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 04-10-2013 (185 ste ) De notulen van

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60

Jaarverslag 2010. AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60 Jaarverslag 2010 AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 4 1. VENNOTEN EN KAPITAAL 5 - EcoWerf, Intergemeentelijk

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 februari 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 1. Situering De Openbare Vlaamse

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Uw nieuw recyclagepark is open! Welkom Dinsdag 12 juni 2012 opent het nieuwe en volledig geautomatiseerde recyclagepark zijn slagbomen in Diest. Het park

Nadere informatie

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Welkom op het recyclagepark Dinsdag 6 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

Verkoop compost - productdifferentiatie. Griet Bossaerts IOK Afvalbeheer

Verkoop compost - productdifferentiatie. Griet Bossaerts IOK Afvalbeheer Verkoop compost - productdifferentiatie Griet Bossaerts IOK Afvalbeheer IOK Afvalbeheer IOK Afvalbeheer regio Kempen opdrachthoudende vereniging voor 29 Kempense gemeenten 514.000 inwoners 1 IOK Afvalbeheer

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 2 INHOUD 1. Voorwoord van de Voorzitter 2. Vennoten en kapitaal p. 4 3. Bestuursorganen toezicht secretariaat p. 6 4. Afvalpreventie algemeen p. 7 compostmeesterwerking p.

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd?

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Ronde van Vlaanderen VVSG Wat is het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval Geldt als uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09-09-2015 (222) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 13-08-2014 (203) De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

Kringloop. nieuws GLASBOLLEN IN HET VIZIER. GFT-AFVAL geurloos en hygiënisch bewaren. RECYCLEER je frituurolie tot BIODIESEL

Kringloop. nieuws GLASBOLLEN IN HET VIZIER. GFT-AFVAL geurloos en hygiënisch bewaren. RECYCLEER je frituurolie tot BIODIESEL Kringloop nieuws Najaar 2014 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes GLASBOLLEN IN HET VIZIER Volg een afvalontwenningskuur Win een GLAZEN KARAF GFT-AFVAL geurloos en hygiënisch bewaren RECYCLEER

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kringloop. nieuws PMD SORTEREN IS KINDERSPEL! TOON JE CREATIVITEIT & WIN MOOIE PRIJZEN. Breng vanaf juli je plastics naar het containerpark!

Kringloop. nieuws PMD SORTEREN IS KINDERSPEL! TOON JE CREATIVITEIT & WIN MOOIE PRIJZEN. Breng vanaf juli je plastics naar het containerpark! Kringloop nieuws Juni 2016 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes Breng vanaf juli je plastics naar het containerpark! PMD SORTEREN IS KINDERSPEL! TOON JE CREATIVITEIT & WIN MOOIE PRIJZEN. Activiteitenkalender

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Kringloop. nieuws BESPAAR OP AFVAL, KOM NAAR DE AFVALPREVENTIEWEEK! Win een bigbag compost! KNALLEND het nieuwe jaar in.

Kringloop. nieuws BESPAAR OP AFVAL, KOM NAAR DE AFVALPREVENTIEWEEK! Win een bigbag compost! KNALLEND het nieuwe jaar in. Kringloop nieuws November 2015 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes Win een bigbag compost! BESPAAR OP AFVAL, KOM NAAR DE AFVALPREVENTIEWEEK! GEEN BROL ROND DE GLASBOL EcoWerf WERFT AAN KNALLEND

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 06052015 (217) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Inzameling en verwerking van vlakglas

Inzameling en verwerking van vlakglas Inzameling en verwerking van vlakglas Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 9 augustus 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Met deze brochure wil de NVRD, de Koninklijke vereniging van gemeentelijke afval- en reinigingsdiensten, u als (nieuw) raadslid

Nadere informatie

Gft en groenafval: waardevolle grondstoffen. Kristel Vandenbroek Studiedag VVSG

Gft en groenafval: waardevolle grondstoffen. Kristel Vandenbroek Studiedag VVSG Gft en groenafval: waardevolle grondstoffen Kristel Vandenbroek Studiedag VVSG 19.06.2012 Vlarema Afdeling 4.3. Afzonderlijke inzameling van afvalstoffen Art. 4.3.1. Ten minste de volgende huishoudelijke

Nadere informatie

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons.

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons. Veelgestelde vragen nieuwe afvalinzameling Algemeen Waarom is er een nieuwe afvalinzameling? Momenteel zamelen we in Krimpen aan den IJssel 41% van het totale afval als gesorteerde grondstoffen in. Ons

Nadere informatie

Composteren op kantoor

Composteren op kantoor Composteren op kantoor Principe: starten met composteren en zo organisch afval verminderen op kantoor Deze actie promoot het composteren en beperken van organisch afval. Composteren is het belangrijkste

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

Raad van Bestuur 17/02/2015 Verslag nr.: 72 01/2016

Raad van Bestuur 17/02/2015 Verslag nr.: 72 01/2016 Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 17/02/2015 Verslag nr.: 72 01/2016 Verslaggever: Marielle Hallez Datum: 24/02/2016 PRESENTIEOVERZICHT Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldig d/afwezig Naam

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Toekomst van bermgrasvergisting in Vlaanderen Studie- en demodag Bermg(r)as

Toekomst van bermgrasvergisting in Vlaanderen Studie- en demodag Bermg(r)as Toekomst van bermgrasvergisting in Vlaanderen Studie- en demodag Bermg(r)as Nico Vanaken OVAM Inhoud Algemeen Bermmaaisel in het bestaande afval- en materialenbeleid Enkele aandachtspunten Bermmaaisel

Nadere informatie

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 Inzameling van verpakkingsafval RVB 2015_32 Overzicht van een aantal recente evoluties Dit document werd goedgekeurd op Het betreft VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 een overzicht van heel wat evoluties

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

nieuws Juni 2015 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes Ontwar de wie hoort waar -wirwar!

nieuws Juni 2015 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes Ontwar de wie hoort waar -wirwar! Kringloop nieuws Juni 2015 WIN een fiets! Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes Ontwar de wie hoort waar -wirwar! In de knoop met pmd? Speel mee met Ali Minium en co, fris je sorteerkennis op

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 16 december 2015 Opgesteld door : M. van Ham en A. van der Schalk Documenthistorie: Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Vernieuwde containerpark Lummen is open! Ontdek hoe het werkt! Welkom Vrijdag 16 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde containerpark

Nadere informatie

EcoWerf spant zich in voor een doordacht afvalbeleid, waarin men 3 grote taken onderscheidt, nl.

EcoWerf spant zich in voor een doordacht afvalbeleid, waarin men 3 grote taken onderscheidt, nl. EcoWerf spant zich in voor een doordacht afvalbeleid, waarin men 3 grote taken onderscheidt, nl. * Afvalpreventie * Afvalinzameling * Afvalverwerking & overslag EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf

Nadere informatie

TRANSPARANTIE OVER VERGOEDINGEN DIRECTIECOMITÉ EN RAAD VAN BESTUUR

TRANSPARANTIE OVER VERGOEDINGEN DIRECTIECOMITÉ EN RAAD VAN BESTUUR Kan je deze nieuwsbrief niet correct lezen? Bekijk hem dan via de volgende link http://www.haviland.be/newsletterpreview/mediastorm-rond-vergoedingen-bij-intercommunales-haviland-reageert-transparant-nl-75/

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09032016 (230) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Mechelen, 11 juni 214 74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Nieuwe studie zet economisch effect en belang van de afval- en materialensector in de verf De Vlaamse bedrijven produceerden

Nadere informatie

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning VVSG-Ronde van Vlaanderen Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG-Interafval Structuur Algemeen kader Mogelijkheid

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 april 2014 (197) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 12-03-2014 (195 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

De milieu. krant. Inhoud. Onze afvalberg Rarara, is t KGA? Word haagdonor. Nr. 2 - Juni 2014 - Driemaandelijks

De milieu. krant. Inhoud. Onze afvalberg Rarara, is t KGA? Word haagdonor. Nr. 2 - Juni 2014 - Driemaandelijks De milieu krant Nr. 2 - Juni 2014 - Driemaandelijks Inhoud Onze afvalberg Rarara, is t KGA? Word haagdonor 2 Onze Voorwoord De afvalcijfers van 2013 zijn bekend. Daaruit blijkt opnieuw dat we het bij ILvA

Nadere informatie

In de installatievergadering werden volgende beslissingen genomen:

In de installatievergadering werden volgende beslissingen genomen: Beste personeelsleden, In de installatievergadering van dinsdag 6 januari 2015 is de hulpverleningszone Oost van de provincie Vlaams-Brabant officieel in dienst gesteld. Dit betekent het einde van de historisch

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie