Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum"

Transcriptie

1 124 Tl: Editi: Aalsmr 6 cmbr DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation. Chris Boss wint bokswdstrijd voor Bart Graaff foundation op K.O. Opbrgst lifst uro. Zondag divrs activitit rond vogls bij Kinrborrij Borvrugd voor jugd. Laatst wkd xpositi Flowrs into Art in ht Ou Raadhuis. Krstspl D Binding Doopsgzin Gmt: Vanaf dinsdag kaart bstll. IDYLLISCH WONEN 2 DROOMVILLA S MET BOOTHUIS tw royal villa s t Aalsmr Voor mr informati zi advrtti lrs in z krant. Of ga naar ADVERTEREN? IN DE INfoRmATIE: meerbode.nl Uw Bovag-garag in: KUDELSTAART Sinds 1928!! Autobdrijf P. du Pau VrkooP all mrk niuw gbruikt Airco-srVic GodkooP onrhoud, rparati APK HoofdwG 176 tl Onz OccAsiOns OP: G krant OntVanG? Bl vrijdag vóór uur naar z wordt dan nabzorgd. Fractis zi nits in hidstarif Vraagtks bij voors tgs Onrnmrsfonds Ctrum Aalsmr - Tijns braadsvrgaring donrdag 29 novmbr war politik fractis ht bij bhanling ht onrwrp Vaststll Vrorning Rclamblasting 2013 voor onrnmrsfonds Aalsmr Ctrum ht ovr één ding s dat was dat r fonds komt, want dat btkt dat fi nanciël midl vrij kom om via doorontwikkling Aalsmr Ctrum aantrkklijkr winklctrum t mak. In ht voorjaar had Winklirsvriging Aalsmr Ctrum (WVAC) al aanggv dat oprichting onrnmrsfonds cruciaal blang was. Ht was wzlijk onrl zo zr gwst stimulringsplan ir onrnmr in ht winklgbid zou r via zogaam rclamblasting aan mbtal. Als r g fonds komt, dan zijn plann gdomd om t mislukk, zo wrd door WVAC aanggv ook insprkr Jro Kuin baam dit nadrukklijk. E glijk bdrag pr onrnmr is ht mst simpl minst kostbaar. E vast bijdrag zstig uro pr maand wordt rlijk gvonn in vrglijking mt bijvoorbld winklgbi als Ophlialaan Hoofddorp volgs Jro Kuin staat grot mrrhid onrnmrs achtr ht gom bdrag. Ht gbid tlt 111 onrnmrs in onrzok naar ht draagvlak hbb 61 onrnmrs aanggv voorstanr t zijn plann. Tgstmmrs zijn r ook dat blk r vijfti t zijn. D inning vindt ovrigs plaats via gmt. Wthour Grtjan r Hov houdt alvast zijn lpas klaar zodat hij onr ht tozid oog Corri Bor allrrst uitling kan vrricht. Hirm wrd bibliothk offi cil gopd. Fstlijk hroping bibliothk Marktstraat Aalsmr - Op zatrdag 1 cmbr hft wthour Grtjan r Hov vrniuw bibliothk in Marktstraat gopd. D hl maand novmbr is r mt man macht gwrkt om bibliothk niuw uitrlijk t gv collcti dist aan t pass aan tijd. E niuw vlor hlr aanduiding op fris gklur mur gv bibliothk morn, maar toch hrkbar uitstraling. Dirct bij binnkomst valt niuw-mdia afling op. Op apart plctrumvormig mubls kunn hir databank graadplgd worn komt m alls t wt ovr -books. Prss Display bidt togang tot mr dan krant tijdschrift uit 92 lann, t lz in 48 tal. Muzikwbluistr t slott bidt moglijkhid om t luistr naar mr dan 4,5 miljo muziktracks. Hl blangrijk is ook dat w nu prachtig ruimt hbb voor ht gv instructis aan ht basisonrwijs, zoals bijvoorbld voor mdiawijshid plzir in lz. s Morgs voor ht onrwijs tijns opingsur kunn bzokrs z ruimt mt twmaal zs computrs gbruik mak, vrtlt hoofd bibliothk Corri Bor trots. Vrantwoorlijk wthour Grtjan r Hov: Ik sta hir mt gpast trots. Mt z gmornisr bibliothk kunn w wr vl jar vooruit. Ht aanbod digital mdia is orm vrrijkt. Ook ralisati ruimt voor ht basisonrwijs is prcis zoals wij ht voor og hadn. Maar trots is gpast, omdat w ook hbb mot bsluit om bibliothkfi lial in Oost Kulstaart t sluit. Ik wt dat nit ir daar blij m is, maar sprk hoop uit dat z gmornisr bibliothk in Marktstraat zovl xtra s t bi hft dat ht voor all Aalsmrrs Kulstaartrs moit loont om r wat vrr voor t riz. Wat vrr opvalt is apart wand waar nu bok dvd s inglvrd worn, grsrvr matrial uit kast ghaald kunn worn hrlijk kopj koffi of th gtapt mag worn. Voor ht l luistrbok of dvd s hoft nit mr naar bali ggaan t worn. In uitlapparat worn ontgrlaars gplaatst om doosjs t op. D opingstijn vrniuw bibliothk zijn nit vranrd trug t vinn op wbsit www. bibliothkamstlland.nl natuurlijk ook op vrniuw tr bibliothk. Ir is hart uitgodigd om vrniuw bibliothk t kom (hr)ontkk mt ig og t zi dat w klaar zijn voor tokomst, bsluit Corri Bor. Vraagtks Nico Dams sprak vs in. Hij kwam tot anr gtall plaatst dan ook vraagtks bij gom stun. Volgs hm zijn r mr tgstmmrs dan WVAC dot vrmo. Zlf had hij in tw dag tijd zo n 48 onrnmrs achtr zijn standpunt wt t krijg. D boodschap was voudig: géén gdwong rclamblasting, g dwang ovrhid. Ht winklctrum stapj omhoog brg kan wl op zijn bijval rk dan gaat ht volgs hm vooral om hét krn-itm parkrplaats. E likj vrf hir vlaggtj daar, schit nit op. In rst trmijn wrd wl duilijk dat r ook bij politik fractis nogal wat kritik was op ht glijk tarif voor ir onrnmr. Volgs VVD-fracti is vrling nit rlijk, want grot klin bdrijv worn ovr één kam gschor dat is onrchtvaardig. D CDA-fracti was duilijk in haar uitspraak: Als ir vvl btaalt, is fracti tg ht voorstl. Ook AB gaf voorkur aan mr diffrtiati in tariv. D PACT-fracti was r nog nit uit. Ht is tot slot wl plan voor onrnmrs. Wthour Ad Vrburg zi positiv rgi t vol, maar dit gold all bij aantal winklirs, want fractis ln zijn ming nit. Op donrdag 20 cmbr aanstaan staat ht onrwrp wrom op agda ht braad raad in tussligg prio zull divrs cijfrs ongtwijfld nog s gcontrolrd gaan worn om t achtrhal wlk juist wlk nit juist zijn. Ht is nu nog btj schimmig. Door: Jan Ptrs Succsvoll ranimati Aalsmr - Op donrdag 29 novmbr om kwart ovr ng in ochtd hft mt succs ranimati plaatsgvonn in winkl in Zijdstraat. E 57-jarig vrouw uit Kulstaart wrd plots onwl. Door god hanl ht prsonl, snll aanwzighid l ht ranimatitam tovallig aanwzig ambulancbror is zij wr op b gholp. Haar hartslag was trug to zij mt spod naar ht VU-zikhuis is vrvord. Inmidls is Kulstaarts buit lvsgvaar. Watr door dijk! Kulstaart - Op dinsdag 4 cmbr rond kwart voor ti in ochtd zijn brandwr politi naar Kulstaartswg gsnld wg mlding ovr dijkdoorbraak op hok bij Hrwg. Ook hlikoptr politi kwam naar Kulstaart om poolshoogt t nm. Er blk watr door dijk t lkk, maar nit in alarmr hovlhid. Uitraard is r nu alrthid bij ht watrschap. Taflzilvr uit woning wg Aalsmr - In nacht dinsdag 27 op wosdag 28 novmbr is ingbrok in vrijstaan woning aan Machinwg. Via raampj bijkuk aan achtrzij hbb div zich togang tot ht huis vrschaft. D ghl woning is doorzocht. D inbrkrs zijn r door ggaan mt siran taflzilvr. EUROGARANT Op zok naar baan? Wij hlp jou raan! Difstal togangsurtjs lantaarnpal lvsgvaarlijk C1000 Kostr Elk zondag gopd uur Aalsmr Niuw-Vnp Alph a/d Rijn Amstrdam Worn uitzn wrving & slcti hr advis & coaching payrolling Zonnpanl? Bzok onz informatidag op 15 cmbr a.s tot uur SERVICELIJN GEMEENTE AALSMEER: Onrnmingswg 45 Uithoorn Tl Op wo vr uur donrdag all op afspraak zatrdag uur Kunstwrk klin tot groot lammrs autoscha BV Taxati Scha Spuit ht adrs Voor allrisk autoscha w.a. rparati Voor schrp prijs Hrwg 51 Tl.: GV Kulstaart ophffings uitvrkoop Trui vst 70% KOrTing Dorpsstraat 4, Aalsmr. Tl Op: Wosdag t/m Zatrdag. Koopavond gslot. Aalsmr - Vorig wk is in tw strat bij groot aantal lantaarnpal togangsurtjs gstol. Er zijn lifst 26 togangsurtjs lichtmast vrdw, 20 in Bthovlaan 6 aan Midnwg. Wthour Ad Vrburg: Dit kan zr gvaarlijk situatis oplvr. D gmt wil daarom ook inwonrs waarschuw hirvoor. Kinr of volwass kunn in contact kom mt lktricitit. D lktrisch aansluiting hbb nog xtra bschrming tg aanraking, maar ht is nit onnkbaar dat z bschrming bijvoorbld als gvolg dalism fct raakt. D div is ht t do om ht aluminium. D gmt hft aangift difstal gdaan bij politi. D gmt hoopt dat gtuig zich t mln via bij politi via

2 02 Niuw Mrbo 6 cmbr 2012 INFORMATIEF Doktrs Wkd-, avond- nachtdist: Huisartspost Amstlland, Laan v.d. Hl Mstrs 8, Amstlv, tl Erst bll voor afspraak. nl. Voor patiënt in Haarlmmrmr, tl: ApotHk Buit normal opingstijn kan m trcht bij Distapothk Amstlland (zijvlugl Zikhuis Amstlland) Laan Hl Mstrs 8 Amstlv, tl: , ma t/m vr u. za., zo., fstdag u. Van u. ctral nachtapothk Amstrdam, tl Apothk Gro Dorp Van Clfka 2, tl: ma. t/m vr u.; za u. Apothk Gro Niuw oostin Polrmstrplin 16-18, tl: , ma. t/m vr u.; Apothk Gro kulstaart Einstinstraat 95, tl: ma. t/m vr u. Apothk v.d. Moor Ophlialaan 162, tl: ma. t/m vr u.; za u. tandarts In gval klacht buit praktijkur raadplg mling op ht antwoordapp. uw ig tandarts. slachtoffrhulp Slachtoffrhulp bidt gratis praktisch, juridisch motionl onrstuning aan slachtoffrs btrokk misdrijv vrkrsongvall. U kunt bij ons trcht op vrschil. sprkur in rgio, zonr wachtlijst. Bl voor afspraak of voor mr info: KERKDIENSTEN Zondag 9 cmbr Aalsmrs Cama Gmt Wllantcollg, Thijsslaan 18. Zondag 10u. dist mt Erik Bakkr. Tvs crèch, putrdist mtamorfos. Alphakrk Amstlland Dist in Dorpshuis Kulstaart om 10u. Sprkr Gordon Vl. Tvs spcial dist voor kinr. Christlijk Grf. Krk Lijnbaan. Zondag dist om 10u u. Doopsgzin Gmt Zijdstraat 55. Zondag om 10u. dist mt br. Lo Bakkr. Collct voor advtprojct. Opg allrklinst zondagsschool. Grf. Gmt Nrland Chrysantstraat 1a. Zondag dist om 10u u. Protstants Gm. Nrland Op Hof Krk, Ophlialaan 247. Zondag dist om 10u. mt ds. T.H.P. Prins. Tvs C4U. Hrvorm Gmt Aalsmr Dorp: Dorpskrk, Kanaalstraat. Zondag dist om 10u. dist. Tvs 10r dist. Oost: Oostrkrk, Oostinrwg 372. Zondag 10u. dist A. Blomdal uit Nunspt. Organist: R. Kooning. Lvd Egli Gmt Kruiswg 55, Aalsmrrbrug. Zondag samkomst mt dovvrtolking vrtaling in Engls. Apart bijkomst voor kinr. Om 10u. dist, sprkr Daniël Rgr. Nd. Grf. Krk Ht Lichtbak, Aalsmrrwg 751, Rijshout. Zondag dist om 10u. mt ds. K. Mullr 16.30u., ds. J. Mud uit Haarlm. RK Karmlparochi Karmlkrk, Stommrwg. Vrijdag in zorgctrum Alsmr 10u. ucharistiviring mt L. Sboldt. Zatrdag in Kloostrhof om 17u. woord communiviring, M. Zol. Zondag om 10.30u. in krk ucharistiviring mt L. Sboldt DirNArts Wkdroostr: Dirartspraktijk uithoorn-aalsmr Ramaulaantj 20 Aalsmr, tl: Voor spodgvall buit opingstijn, tl Dirartspraktijk Wstinr Hadlystraat 48 Aalsmr Hrwg 9 C Kustaart, tl: ; Nokwg 12 Limuin, tl: ranzijn dirarts Aalsmrrwg 436 Aalsmr, tl: , olga ovrlg lichamlijk Ghandicapt Amstlland Uw partnr in toganklijkhid. Scr.: Brtha von Suttnrlaan 98, 1187 SX Amstlv, tl: , HulpDiNst Vrijwillig Hulpdist rijshout ma. t/m vr u., tl: Maatschapplijk wrk Vita Wlzijn Advis Parklaan 26a Aalsmr. Sprkuur lk wrkdag u, op afspraak, tl: Ouradvisur sprkuur di., do., vr u., tl: klachtn GluiDsHiNDr schiphol Tl: Miliuklacht, tl: VrloskuNDiGN Polrmstrplin Aalsmr, tl: brandwr & politi Brandwr, tl Politi, tl: AlArMNuMMr mmv Karmlkoor. Zondag om 14u. Pools dist mt Christoff. Oud Katholik Krk Oostinrwg 394. G dist. Protstants Gm. Rijshout Ontmotingskrk, Wrf, Rijshout. Zondag 10u. dist mt ds. F. Praamsma. Sam Op Wg Kulstaart D Spil, Spilstraat, Kulstaart. Zondag 10u. dist, 2 advtszondag. RK St. Jan Gboort Kulstaart RK krk, Kulstaartswg. Zondag 10.30u. viring. Bgra Bijblstudi Maandag 10 cmbr in Hliomar, 98 om 20u. mt br. Willm Ouwl. Eglisatikring Bijblstudi in gbouw Sringhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 18 cmbr Christus onz hoop mt br. H.B. Slagtr uit Wijk bij Duurst. Radio-uitzding D krk gmt vrzorg voor Radio Aalsmr wklijks uitzding. Zondag 10 tot 11u. En dinsdag 18 tot 21u. Kabl 99.0 thr Song of Joy zingt in krkdist Aalsmr - In maand cmbr vrlt Intrkrklijk koor Song of Joy uit Kulstaart tw maal mwrking aan spcial krkdist. Op 9 cmbr, tw advtszondag, zingt Song of Joy advtslir tijns dist in Ophof krk aan Ophlialaan. Ht koor staat onr liding Hilbrt Kamphuis wordt muzikaal bglid door Jaap Muyn. D dist bgint om uur. En op 24 cmbr wrkt ht koor m aan fstlijk krstnachtdist in D Spil in Kulstaart. Aang uur. In z dist zull trompttist L Borst, drummr Wilko Roonburg fluitist Josfi Wij ht koor muzikaal onrstun. D piano bgliding wordt vrzorgd door Frrik Kamphuis. Jan Sikkma bsplt in z dist ht orgl. D alghl liding is in hann dirigt Hilbrt Kamphuis. Informatimiddag Brijr ovr 55+ alcohol Aalsmr - Ht aantal 55-plussrs dat tvl drinkt stijgt fors. Eén op vir di gbruik maakt vrslavingszorg is 55-plussr, ti jaar gl was dat één op zv. D grop 55-plus is grati babyboomrs na tw wrldoorlog. Gzondhid, rlatis zlfstandighid zijn blangrijk thma s voor 55-plussrs. Op ht momt dat kwalitit lv uit balans gaat door vranring in wrk- of privésituati is m xtra kwtsbaar. In z lvsfas ovrmatig alcohol drink kan imand nog mr uit balans brg, dat kan zlfs lttrlijk druppl zijn. Vrantwoord alcoholgbruik btkt voor gzon mann nit mr dan tw standaardglaz alcohol pr dag voor vrouw maximaal één standaardglas pr dag. Om gwning t voorkom nit mr dan 5 dag pr wk. Vrogtijdig (h)rkning ovrmatig alcoholgbruik is blangrijk voor hrstl mtal fithid. Daarom gft Brijr lzing voorlichting ovr 55+ alcohol. Wannr drinkt imand t vl? Kun j wl alcohol drink als j mdicati gbruikt? Wat do j als j partnr t vl drinkt? Waarom zijn 55-plussrs di drink kwtsbaarr dan ms di jongr zijn alcohol drink? Donrdag 13 cmbr vrzorgt Brijr voorlichtingsmiddag in ht Parochihuis aan Grbrastraat tot uur. Aan z middag zijn g kost vrbonn. Wilt u aanwzig zijn? Nm dan contact op mt Estr Tun via of Projctwk D infomiddag voor 55+rs is nit ig activitit di Brijr organisrt in ht kar alcoholgbruik. Op maandag 10 wosdag 12 cmbr worn skundighidsbvorring gorganisrd voor ir in gmt di mt jongr wrkt. D bijkomst maandag is tot uur vindt plaats in ht gmthuis. D infoavond op wosdag wordt ghoun in N201 aan tot uur. Op donrdag 13 cmbr wordt tvs ouravond ovr vilig uitgaan gorganisrd tot uur in N201 Brijr houdt vrijdag 14 cmbr ludik acti mt onr anr alcoholvrij cocktails op krstmarkt in Zijdstraat tot uur. Krstconcrt An English Christmas Bindingkoor Aalsmr - Zondagmiddag 9 cmbr gft Ht Bindingkoor krstconcrt in Doopsgzin Krk in Zijdstraat 55. Onr nomr An English Christmas zingt Ht Bindingkoor dit krstconcrt Engls krstmuzik uit divrs stijl prion. Lidraad voor ht programma zijn gburtiss voor tijns gboort Jzus in Bthlhm. Ht Bindingkoor zingt lir waarin aankondiging, gl, hrrs gboort ctraal staan. Er zijn bk Christmas carols bij, maar ook lid uit zsti uw nummr uit gospl-traditi.tho Grikspoor bglidt ht koor bij kl nummrs op ht krkorgl. Grda Postma zal op trompt intrmzzo s voor haar rking nm. Aang uur. D ur is op af uur. Togang 8 uro ( inclusif drankj) 5 uro voor jongr tot mt 18 jaar. Niuw initiatif Rotaryclub AMU Santa Run: In Krstmanpak mlop voor god dol! Aalsmr - Op zatrdag 22 cmbr prstrt Rotaryclub AMU niuw, sportif vmt voor ht go dol. Om uur wordt z dag ht startsin ggv voor rst Aalsmrs Santa Run. Ir kan lnm, ht is namlijk ludik krstloop voor jong oud. Voor z tocht, di ongvr 3,5 kilomtr lang is, hft Rotary 500 Krstpakk ingkocht. All lnmrs krijg namlijk complt Krstmanpak (jas, brok, rim, baard muts) di in z outfit aan start t vrschijn. All lnmrs mog wl zlf bpal op wlk wijz zij rout aflgg. Z mog rn, lop, wanl, sjokk zlfs gzllig kuird tocht volbrg. Ht is cht gzllighidsloop voor zowl individu als grop, familis, clubs, tams, collga s schoolklass. Om half ti z dag gaat inschrijfbali bij ht Crown Thatr aan Van Clffka op. Dlnmrs worn ook vrzocht in parkrgarag ht studiocomplx hun auto s t stall. Om half lf vrtrkt stot mt Krstmann -vrouw mt voorop dwilorkst Drost naar ht Dri Kolommplin, alwaar dj Ks Markman muzik aan zal ztt voor swing warming-up. Vijf voor lf lf uur mog lnmrs start. D rout gaat via brug ht Stokkland naar Kas Baanvak, ovr N201 door Spoorlaan Ophlialaan in trug via Graniumstraat naar ht Baanvak ht Ctrum, door hl Zijdstraat via Dorpsstraat Rozstraat richting ht trrin ht studiocomplx. Bij ht Crown Thatr volgt ruz ontgst krijg all lnmrs originl Santa Run mdaill omghang. Na huldiging staan rwtsop chocolamlk klaar. Rond half tw indigt dit luk vooralsnog unik vmt. Dlnam aan z fun run kost voor volwass 15 uro pr prsoon voor kinr tot mt 12 jaar 10 uro. Ht Krstmanpak mog all lnmrs houn. Vrr zijn tw bijzonr prijz t winn, waaronr midwk Ctr Parcs. D opbrgst Krstloop gbruikt Rotaryclub om stichting Opkikkr Mor vrwdag t onrstun. Mor kind staan ctraal, aldus initiatifnmrs. Do m loop gzllig m voor mooi opbrgst. Misschi wl mt 500 anr Krstmann -vrouw! Inschrijv kan via Voor lat bslissrs wordt inschrijflokt gopd in ht Crown Thatr. Na inschrijving zijn Krstpakktt af t hal bij Ht Bokhuis in Zijdstraat giftshop Espago in Ophlialaan. Krstki bij Voglvriging Aalsmr - Voglvriging Aalsmr organisrt op donrdag 13 cmbr haar jaarlijks krstki, waarin vl mooi prijz t winn zijn. In totaal worn vir rons gkid. Tussdoor is r grot lotrij waarm ook luk prijz zijn t winn, waaronr fraai hoofdprijs. Brg vrin kniss m naar z gzllig krstki in ht Wllantcollg MBO in Linnauslaan 2, aangstijd is uur. Voor inlichting: G. Goijbir, tl Thologistunt in Jongrdist Aalsmr - Jaspr Kncht is 20 jaar sturt thologi. Dz jong Aalsmrr zal tijns laagdrmplig jugdbijkomst aanstaan zondag 9 cmbr in t Bak aan Sportlaan 86 ophartig vrtll ovr zijn opliding waarna hij moglijk prdikant wordt. Jaspr sturt aan Eglisch Thologisch Facultit (ETF) t Luv in Blgië. Wat is zijn driv, wlk studivakk hft hij, wat is zijn tokomstiaal ho zit hij tokomst krk ht gloof onr jongr? All jongr tuss jaar zijn wlkom r is zlfsprkd glghid vrag t stll. D C4U jongrdist bgint om uur. Voor mr informati: Ocumisch avondviring Aalsmr - Elk tw wosdag maand wordt in kapl zorgctrum Kloostrhof in Clmatisstraat 16 ocumisch viring ghoun onr auspiciën Raad Krk Aalsmr. D bijkomst bgint om uur duurt half uurtj. Op wosdag 12 cmbr zal pastor Ans Crmr-Allard in viring voorgaan kort ovrnking houn naar aanliding ht jaarthma Bijbls drom visio. Bijbls proft vrtll ovr hun visio drom. Vandaar dat proft soms zirs wrn gomd, nit zonr r. Visio ontg j trwijl j waakt drom trwijl j slaapt. Ir is hart wlkom! Lkrstmiddag Aalsmr - Op wosdag 12 cm br is r wr lmiddag PCOB. Dz middag zal in ht tk staan krst. Domin Pim Hogbirk, zal mditati houn hr H. Vrstg uit Uithoorn zal ht vrij krstvrhaal vrtll. Ht ghl wordt opgluistrd door kl l ht mannkoor Con Amor. Ht zou fijn zijn als u ht krstfst komt mvir. D lmiddag bgint om uur wordt ghoun in grot zaal Zorgctrum Alsmr aan ht Molpad. Is uw huisdir zok? Blangrijk tlfoonnummrs: Infolijn Dirbschrming Noord-Holland Zuid: Voor vrmist/gvonn huisdir, klacht dirmishanling informati ovr honnschool op ma. t/m vr uur. Buit z ur kunt u voicmail insprk. Dirambulanc: Voor informati ovr vrmist of gvonn dir, spodgvalll gvonn honn: Intrnt: Vrmist. - Ann Frankstraat: Grijs-zwart cyprs pos mt wit bfj witt sokjs voor achtr. Zij hft chip ht Whoopi. - Rijshout, Aalsmrrwg: Tw poz. Zwart-witt pos 3 jaar cyprs katr. - Kulstaartswg: Egaal lichtbruin hangoor konijn. Babbl is 7 maann oud. - Omgving Julianalaan: Ro katr mt witt vlkk witt votjs. Hft zwart bandj om waaraan naamkokrtjs is bvstigd. Ht Kwibus. - Stommrka: Grijs cyprs langharig pos 13 jaar oud. Z ht Nits. Gvonn: - Linnauslaan: Cyprs pos mt wit bfj, tw witt achtrpot, voorpot t wit, vrij groot. - Sportlaan: Zwart-witt katr mt witt bf onrbuik - Fuutlaan: Rood mt witt pos, Zij hft witt snuit, bf, voorpootjs achtr pootjs. Zij draagt zwart bandj. Kwibus wordt vrmist. D ro katr mt witt vlkk witt votjs hoort thuis in Julianalaan. Wi Kwibus hft gzi wordt vrzocht t bll naar dirbschrming: Krst voor ht go dol Rijshout - D Protstants krk uit Rijshout gaat wr krstbom vrkop. Grot, midlgrot klin ofwl in all mat uitstk kwalitit. D bom kunn worn uitgzocht bij krk aan Wrf als gwst thuis gbracht bij niuw igaar. D vrkoopdag zijn 8, 12, cmbr. Op zatrdag vrijdag tot uur, op wosdag tuss uur. Op zatrdag 15 cmbr wordt tvs jaarlijks krstmarkt in krk ghoun. Prachtig krststukjs, blom, plant als azala s krststrr, maar ook hyacint worn t koop aangbon. Koffi rwtsop zull klaar staan voor bzokrs. D opbrgst vrkoop krststukjs krstbom is bstmd voor naschools opg voor Roma kinr in Romië voor still armo in Rijshout. COLOFON sinds 1888 Vrschijnt donrdag EDITIE 1: AAlsmEEr, AAlsmEErDErbrug, KuDElsTAArT, rijsenhout Advrttis, rdacti ctral administrati: Vissrstraat GJ Aalsmr Tl Fax Aanlvr advrtti Advrttivrkoop: Brigitt Wls Mobil Advrtti-tariv: op aanvraag Aanlvr kopij rdacti: Jacqulin Kristlijn mobil Jok r Z mobil Jan Ptrs mobil Druk: Janss/Prs Rotatidruk Vrspriding bzorgklacht: Tl uitgav : GOUW Uitgvrs B.V. Haarlm-Aalsmr-Mijdrcht 125 jaargang oplage: Ingzonn briv: Eir staat ht vrij t ragr op artikl of zijn ming t gv op ontwikkling di spl binn gmt. Uw ingzonn brif dit chtr onrtkd t zijn mt naam adrs, tlfoon of -mailadrs. D rdacti bhoudt ht rcht briv in t kort of t wigr. lt op: Nadrukklijk mak wij u r op attt, dat door ons in z krant gproducrd advrtti-, foto-, /of tkstmatriaal nit bschikbaar wordt gstld aan rn. Dus ook nit pr -mail, fotokopi of anrszins zonr uitdrukklijk, schriftlijk tostmming uitgvr!

3 6 cmbr 2012 Officiël Mling GEMEENTE AALSMEER Dri Kolommplin 1 Postbus AG Aalsmr Tl fax Wbsit: Opingstijn afling Distvrling: Ma. t/m vr uur: vrij inloop. Op wosdag is afling Distvrling op uur. Tuss uur is z afling all op voor risdocumt, rijbwijz, vrhuizing uittrksls. Voor inschrijving uit ht buitland planning onrtrouw huwlijkdata dit altijd in prsoon afspraak t worn gmaakt. Ht gmthuis is op wrkdag tlfonisch brikbaar uur. Opingstijn clustr Vrgunning: Di do uur: op afspraak. Wijkinformati Hft u vrag of wilt u informati ovr ovrlgvorm voor bwonrs in uw wijk? In ir wijk in Aalsmr bstaat zogaamd wijkovrlg voor door bwonrs. Mr informati ovr z wijkovrlgg vindt u op onr button Mijn Wijk of op gzamlijk wbsit wijkovrlgg AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Wilt u afspraak mak mt burgmstr of mt wthours, dan kunt u dit do via ht bstuursscrtariaat. Voor afspraak mt burgmstr kunt u bll naar tl Voor afspraak mt wthours: tl Raadplg voor portfuillvrling of uw gmtgids. FRACTIESPREEKUUR Tw kr pr maand is ht moglijk om fractis gzamlijk t sprk tijns fractisprkuur, dat voorafgaand aan fractivrgaring plaatsvindt op dinsdag. Dit gsprk zal maximaal 15 minut dur. Voor afspraak dit u minimaal één wk voorafgaand aan ht sprkuur contact op t nm mt griffi via of via D volg fractisprkur vinn plaats op 11 cmbr januari GEMEENTE-INFO OP WEBSITE D gmt-info kunt u ook op vinn. Kijk op hompag onr ht kopj actul vrvolgs gmt-info. Tvs kunt u daar gmt-info s afglop maann raadplg. OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE Vrmlinglokt: tl Opingstijn clustr wrk Inkom G2: di. vr uur, vrij inloop. wo uur, vrij inloop. ma. t/m do uur, op afspraak. Tl. sprkuur, ma. t/m vr uur Opingstijn Lokt Won, Wlzijn & Zorg G2: ma. t/m vr uur, vrij inloop. ma. t/m do uur, op afspraak. Tl. sprkuur, ma. t/m vr uur Budgtbgliding Schuldhulpvrling Gmt Uithoorn: Tl ,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn Brg ophal afval: Afvalbdrijf Mrlann Tl of SERVICELIJN Voor al uw klacht mlding. Srviclijn: of mail naar: All klacht /of mlding worn door gmt Aalsmr binn 7 wrkdag afghanld. Mocht ht zo zijn dat w dat strv nit waar kunn mak krijgt u daarovr nar bricht. Indi u nits ons hft ghoord, kunt u r uitgaan dat uw klacht of mlding is opglost. CALAMITEITENTELEFOON Brikbaar buit opingstijn in ht wkd. Brikbaar via ht hoofdnummr: SCHIPHOL Voor vrag ovr ht gbruik luchthav Schiphol voor ht doorgv miliu- gluidklacht ovr ht vligvld kunt u contact opnm mt ht bwonrs aansprkpunt Schiphol (BAS), BAS is brikbaar op all dag uur: tl of via of wbsit SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND Voor al uw klacht ovr provincial wg brugg: tl of mail naar: Dfinitiv Bschikking E finitiv bschikking mt daarop btrkking hbb stukk ligt zs wk na dag vrzding tijns opingstijn of op afspraak tr inzag bij afling distvrling. Op grond artikl 7:1 Algm wt bstuursrcht kan blanghbb binn zs wk, na dag vrzding ht bsluit, schriftlijk gmotivrd bzwaarschrift indi bij ht bvog bstuursorgaan. E bzwaarschrift hft g schors wrking. Wl bstaat moglijkhid om voorzittr sctor bstuursrcht arrondissmtsrchtbank (voorziingrchtr) Postbus 75850, 1070 AW Amstrdam, voorlopig voorziing t vrag. Voor bhanling vrzokschrift worn door rchtbank kost in rking gbracht. Standplaatsvrgunning Op grond artikl 2:10 APV is vrgunning vrld aan Lunchroom Marcon voor ht plaats partytt 27 tot 29 cmbr 2012 voor lunchroom Marcon. Datum vrzding vrgunning 7 cmbr 2012 Evmtvrgunning Op grond artikl 2.25 Algm Plaatslijk Vrorning is vrgunning vrld voor: - Krmis op Drf 5 t/m 10 maart uur; Datum vrzding vrgunning 7 cmbr 2012 Onthffing sluitingstijd Burgmstr gmt Aalsmr maakt bkd dat op grond artikl 2:29 APV onthffing sluitingstijd is vrld aan: - D Ou Viling voor 31 cmbr 2012 op 1 januari 2013 tot uur Datum vrzding onthffing: 4 cmbr Knisgving onthffing APV Wt miliubhr vrbrann ritafval in op lucht Op 26 novmbr 2012 hbb wij hr N.A.M. Kockhov uit Hoofddorp aanvraag ontg om onthffing zoals bdold in art , lid 2 Wt miliubhr art. 5:34 lid 3 APV 2010 voor ht vrbrann ritafval in ht kar landschapsbhr in ht Wstinrplassgbid. Wij hbb aanvraag gtotst aan blidsrgls t aanzi ht stok vuur in op lucht buit inrichting zoals z op 16 maart 2004 door ons collg zijn vastgstld. Wij kom tot conclusi dat ht vrzok btrkking hft op situati waarvoor door ons collg onr voorschrift onthffing ht stookvrbod kan worn vrld (ritbrann in ht kar landschapsbhr). Glt op ht vorstaan hbb wij op 28 novmbr 2012 aan hr Kockhov onthffing ingvolg art , tw lid Wt miliubhr onthffing ingvolg art. 5:34 lid 3 APV vrld voor ht vrbrann ritafval op prcl kadastraal bkd gmt Aalsmr, scti E nrs t/m 1252, 1254 t/m 1257, 1259, 1260, 1266, 1268 t/m 1270, 1278, 1280, 1282 t/m 1285, Aan z onthffing is aantal voorschrift vrbonn tr voorkoming of bprking nalig gvolg voor ht miliu in ht kar opbar or vilighid. Tg dit bsluit kunn blanghbbn bzwaarschrift indi. D trmijn voor ht indi bzwaarschrift bdraagt, op grond artikl 6:7 Algm wt bstuursrcht, zs wk. Dz trmijn gt aan mt ingang dag na di waarop ht bsluit is vrzonn naar gadrssr ht bsluit. Ht bzwaarschrift dit t worn gricht aan Burgmstr wthours Aalsmr, tr attti Bzwaarschriftcommissi, Postbus 253, 1430 AG Aalsmr. Ht bzwaarschrift mot zijn onrtkd. Ht bvat tminst naam ht adrs indir, dagtking, omschrijving ht bsluit waartg ht bzwaar is gricht gronn ht bzwaar. Indi bzwaarschrift is ingdid gdur gom prio, kan - indi r sprak is spoisd blang - vrzok worn gdaan tot ht trff voorlopig voorziing. Dit vrzok dit t worn gricht aan Voorziingrchtr Rchtbank t Amstrdam, Postbus 75850, 1070 AW Amstrdam. Voor ht indi vrzok om voorlopig voorziing is griffircht vrschuldigd. Knisgving mlding Bsluit loz buit inrichting Burgmstr wthours gmt Aalsmr mak bkd dat zij volg instanti mlding op grond ht Bsluit loz buit inrichting hbb ontg. Dit btrft lozing grondwatr op gmtlijk riolring di onr Algm Maatrgl Bstuur valt, waardoor vrgunningplicht op grond Wt miliubhr Watrwt nit topassing is. In plaats daar gln voor z lozing algm rgls voorschrift uit ht gom Bsluit. Bsluit loz buit inrichting Naam : Innax Duurzam Enrgi Adrs : Borhaavhof 1a Plaats : 1433 JJ Kulstaart Datum : 26 novmbr 2012 D Algm wt bstuursrcht bidt g moglijkhid tot ht inbrg bking of ht instll brop tg ingdi mlding. Nar inlichting kunn worn vrkrg bij afling vrgunning, handhaving distvrling (tl ). Wt algm bpaling omgvingsrcht Ht collg burgmstr wthours maakt bkd dat volg aanvrag voor omgvingsvrgunning zijn ontg: - Aalsmrrwg 247, ht hrbouw aanbouw; - Aalsmrrwg 249, ht aanlgg kabls liding; - Hrwg 47, ht aanlgg kabls liding; - Kulstaartswg naast 153, ht bouw woning; - Kulstaartswg 224, ht aanlgg kabls liding; - Lunalaan 5, ht plaats dakkapl ht vrgrot woning; - Oostinrwg 82B, ht aanlgg kabls liding; - Spoorlaan, ht aanlgg kabls liding. Vrl omgvingsvrgunning, rgulir procdur E omgvingsvrgunning, mt daarop btrkking hbb stukk, ligt zs wk na dag vrzding tr inzag bij afling vrgunning, handhaving distvrling, bali 9, tl , opingstijn zijn op dinsdag donrdag tuss 8:30 14:00 uur. U kunt afspraak mak voor gsprk binn z tijn mt mwrkr afling vrgunning voor uw vrag ovr bouw vrgunning. Op grond artikl 7:1 Algm wt bstuursrcht kan blanghbb binn zs wk, na dag vrzding ht bsluit, schriftlijk gmotivrd bzwaarschrift indi bij ht bvog bstuursorgaan. Ht collg burgmstr wthours maakt bkd dat op grond artikl 3.9 Wabo bslot is volg omgvingsvrgunning t vrl: - Aalsmrrwg 249, ht aanlgg kabls liding; - Machinwg, ht aanlgg kabls liding; - Jac. P. Thijsslaan, ht aanlgg kabls liding; - Jac. P. Thijsslaan 15B, ht aanlgg kabls liding; - Oostinrwg 82B, ht aanlgg kabls liding; - Stvinhof, ht aanlgg kabls liding; - Willm-Alxanrstraat 33, ht kapp brk. Vrzddatum omgvingsvrgunning: 6 cmbr Vrl omgvingsvrgunning, uitgbri procdur Ht collg burgmstr wthours maakt bkd dat zij ht ontwrpbsluit hogr grswaar ongwijzigd hbb vastgstld voor ht bouw woning aan Uitrwg 158 t Aalsmr. Tvs maakt ht collg bkd dat zij in ht kar Wt algm bpaling omgvingsrcht omgvingsvrgunning hbb vrld voor ht slop ht bouw woning aan Uitrwg 158 Aalsmr. Ht collg burgmstr wthours maakt bkd dat zij ht ontwrpbsluit hogr grswaar ongwijzigd hbb vastgstld voor ht bouw woning aan Aalsmrrwg 377a t Aalsmr. Tvs maakt ht collg bkd dat zij in ht kar Wt algm bpaling omgvingsrcht omgvingsvrgunning hbb vrld voor ht bouw woning aan Aalsmrrwg 377a t Aalsmr. Ht collg burgmstr wthours maakt bkd dat zij in ht kar Wt algm bpaling omgvingsrcht omgvingsvrgunning hbb vrld voor ht wijzig ht (brandvilig) gbruik t bhov kinrdagvrblijf aan Machinwg 12 t Aalsmr. D aanvraag, bschikking bijbhor stukk ligg mt ingang vrijdag 7 cmbr 2012 gdur zs wk tr inzag in ht gmthuis t Aalsmr, bali 9. Op grond artikl 8:1 Algm wt bstuursrcht kan blanghbb binn zs wk, na dag vrzding ht bsluit, schriftlijk gmotivrd bropschrift indi bij Rchtbank Amstrdam. Wlstandscommissi D agda vrgaring wlstandscommissi ligt tr inzag bij afling vrgunning, handhaving distvrling, bali 9, opingstijn zijn op dinsdag donrdag tuss 8:30 14:00 uur. U kunt afspraak mak voor gsprk binn z tijn mt mwrkr afling vrgunning voor uw vrag ovr bouw vrgunning, tl Op agda staan binngkom aanvrag omgvingsvrgunning, activitit bouw, afglop 2 wk. Knisgving Ex Artikl 6.24 WET Ruimtlijk orning antriur ovrkomst Gronxploitati Burgmstr wthours hbb op vrijdag 30 novmbr 2012 antriur xploitatiovrkomst gslot voor ralisati woning aan Aalsmrrwg t Aalsmr. Ht woningbouwprojct bstaat uit vijf vrijstaan woning. E zaklijk bschrijving inhoud gslot antriur xploitatiovrkomst ligt, ovrkomstig artikl ht Bsluit ruimtlijk orning (Bro), gdur zs wk tr inzag in ht gmthuis. D zaklijk bschrijving xploitatiovrkomst omvat naam xploitant, datum waarop ovrkomst is gslot, plaatsaanduiding, kadastral prcl, aanduiding ht bouwplanpro- gramma vrplichting contractspartij op hoofdlijn. D zaklijk bschrijving inhoud gslot antriur xploitatiovrkomst is vs t raadplg op gmtlijk wbsit, Tg gslot ovrkomst zaklijk bschrijving kunn g ziswijz of bzwar worn ingdid. Knisgving Ex Artikl 6.24 WET Ruimtlijk Orning antriur ovr Gronxploitati Burgmstr wthours hbb op vrijdag 30 novmbr 2012 antriur xploitatiovrkomst gslot voor ralisati woning aan Aalsmrrwg tuss t Aalsmr. Ht bouwinitiatif btrft vrijstaan woning mt garag aanhorigh. E zaklijk bschrijving inhoud gslot antriur xploitatiovrkomst ligt, ovrkomstig artikl ht Bsluit ruimtlijk orning (Bro), gdur zs wk tr inzag in ht gmthuis. D zaklijk bschrijving xploitatiovrkomst omvat naam xploitant, datum waarop ovrkomst is gslot, plaatsaanduiding, kadastral prcl, aanduiding ht bouwplanprogramma vrplichting contractspartij op hoofdlijn. D zaklijk bschrijving inhoud gslot antriur xploitatiovrkomst is vs t raadplg op gmtlijk wbsit, Tg gslot ovrkomst zaklijk bschrijving kunn g ziswijz of bzwar worn ingdid. Knisgving Ontiging onror zaak in gmt Aalsmr bstmmingsplan Oostinrwg.o ht uitwrkingsplan Dorpshav D burgmstr Aalsmr maakt bkd, dat ingvolg artikl 78, zv lid, ontigingswt, in ht gmthuis Aalsmr 7 cmbr 2012 t/m 17 januari 2013 tr inzag ligt afschrift ht koninklijk bsluit 13 oktobr 2012, nr Ht vrzok gmt Aalsmr tot aanwijzing onror zaak tr ontiging wordt in ht koninklijk bsluit afgwz. Ht koninklijk bsluit is gplaatst in Staatscourant 14 novmbr 2012, nr Tg ht bsluit staat g brop op. E afschrift ht koninklijk bsluit ligt tr inzag op volg locatis: - Publiksbali Gmt Aalsmr, Dri Kolommplin 1, Aalsmr, maandag tot mt vrijdag 8.30 uur tot uur op wosdag tot uur; - Rijkswatrstaat Corporat Dist, Griffiolaan 2 t Utrcht maandag tot mt vrijdag 9.00 uur tot uur. Bij rcpti kunt u vrag naar afling BJV, tam Publikrcht, tostlnr of Tr inzag bij afling Distvrling, bali 5 (Wk 49) t/m Concpt- Wijzigingsvrorning Wrk Inkom Aalsmr 2012 vastgstld; t/m Gmtlijk monumt; t/m APV Evmtvrgunning: ht houn prmièr Jams Bond, Skyfall, op 31 oktobr uur, in Crown Businss Studio s aan Van Clffka 15; t/m Knisgving Ex Artikl 6.24 Wt Ruimtlijk Orning Antriur ovrkomst ovr gronxploitati; t/m Inspraak voorontwrp bstmmingsplan Schinklpolr ; t/m afsluit ht fitspad Aalsmrrwg tr hoogt N201-tunnl (Watrwolftunnl) 12 novmbr t/m 2 cmbr 2012; t/m Knisgving bsluit Wt algm bpaling omgvingsrcht A-Z-HZ_WABO ; t/m APV vrgunning: vrkoop oliboll, op cmbr 2012 op hok Pontwg/Oostinrwg; 2013 t/m Ht tijlijk strmm ht Robd tuss Albrchtstraat Edisonstraat op 7 cmbr 2012 tuss uur; t/m APV Evmtvrgunning: Krul draaiorgls, voor ht mak muzik mt draaiorgl op opbar wg in z gmt; W.U.N. Hgi, voor ht mak muzik mt draaiorgl op opbar wg in z gmt; t/m APV Collctvrgunning voor ht houn kldinginzamlingsacti in ht 1, 2, 3 4 kwartaal; t/m Rgling vrwrking vrspridbar baggr; t/m Tr inzag lgging Ontwrp bstmmingsplan Stommr ; t/m Bschrm dorpsgzicht; t/m APV onthffing sluitingstijd: D Ou Viling voor 31 cmbr 2012 op 1 januari 2013 tot uur; t/m Ontiging onror zaak in gmt Aalsmr bstmmingsplan Oostinrwg.o ht uitwrkingsplan Dorpshav ; t/m APV Standplaatsvrgunning: voor ht plaats partytt 27 tot 29 cmbr 2012 voor lunchroom Marcon; t/m APV Evmtvrgunning: Krmis op Drf 5 t/m 10 maart uur; t/m Rgling op ambtlijk commissi voor bzwaarschrift Aalsmr. Voor mr informati:

4 08 Niuw Mrbo 6 cmbr 2012 Wërldbänd, Snip & Snap Zalpijn Krst in Crown mt Margrit Eshuijs Kozakk koor Aalsmr - D Wërldbänd nrt avond donrdag 6 cmbr af uur ovr ht podium ht Crown Thatr. D muzik humor z acrobatisch band is vrrassd aanstklijk. D volg dag, vrijdag 7 cmbr, prstrt ht Crown Thatr Snip&Snap - Ja, dit is Rvu!. E luk muzikthatrvoorstlling ovr rvukomik Snip Snap acturs rachtr, Willy Waln Pit Muyslaar. D voorstlling bgint om uur. Op wosdag 12 cmbr prstrt ht Crown Thatr af uur: Zalpijn 2: Ht vrw nst. E voorstlling mt alls rop raan: cast om t smull, lach, traan lkkr mzinglidjs. A warm & whit Christmas Op donrdag 20 cmbr zing Margrit Eshuijs Maart Ptr mt lukst krst kids onr bgliding ht filmorkst Timbrs Divrs strr hml tijns ht familiconcrt A warm & whit Christmas. Spcial gast in show is Jan Llivld. D Aalsmrr zingt mrr krstnummrs in z famili show. E fst r hrkning voor ir grati! Blf z ris door tijd mt spann muzik uit Harry Pottr -films, uit musical Anni, Michal Bublé zlfs krstlidj uit tokomst. Natuurlijk ontbrk ook Draming of a Whit Christmas, Lt it snow, Wintrwonrland vl anr klassikrs nit. Tussdoor is krstbingo wordt ht Krstpakkt in r hrstld. En naar voorbld Scroog is r imand di mt grot kalko naar huis gaat. Ht wordt warm groots krstfst in ht Crown thatr. Mis ht nit bstl snl kaart. Via sprintprijz kost togangskaart 26,50 uro, rgulir prijs is 32,50 uro. Bij aankoop 6 kaart, 1 gratis togangsbwijs. Aang is uur. Ultim krstsfr En ook ht mst sfrvoll krstconcrt blf j in ht Crown Thatr. D Wolga Kozakk zorg voor ultim krstsfr mt ht Russisch koor virtuoz solist op dinsdag 25 cmbr. Ht rprtoir Wolga Kozakk bstaat nit all uit Russisch krstlir, maar ook uit populair nummrs als onr anr Kalinka, Wolga Bootsman Stka Rasin. Bovdi hbb zij ht rprtoir uitgbrid mt s wrlds mst glif intrnational krstmlodiën waaronr Whit Christmas Amazing Grac. Ht Russisch koor splt onr liding Alxandr Ptrow, opvolgr lgdarisch oprichtr Tripolitow. D traditi hun muzik zang, zónr ig gluidsvrstrking, brgt sfr zoals krstviring bdold is. Ht concrt bgint om uur via sprintprijs is togang 24,50 uro, rgulir 29 uro pr stuk. Ook voor dit concrt gldt: Zs kaart kop, één togangsbwijs gratis. Bstll kan via wbsit of bl Kaart kunn ook aan zaal gkocht worn af uur op avond voorstlling. Binnkort in Crown Thatr: D Wolga Kozakk. Foto: Roy Buskr Southsi Blus Rvu mt Jay Boan in Th Shack Blus- Flamco-muzik dit wkd in Bacchus Aalsmr - Vrijdagavond 7 cmbr is culturl café Bacchus ht hom of th blus mt optr formati Jabba! D zskoppig blusband Jabba uit Amrsfoort staat al ruim 14 jaar garant voor hun igtijds blus. D Jabba stijl, aangvuld mt tkst ovr ht daglijks lv, uit hand gitarist Johan Corb, mak blus z band complt: Songs ovr filld, adolsct dochtr di voor ht rst all op vakanti gaat, als toppr, in ht Nrlands: D Spruitjs Blus. Kortom lkkr blusy avond mt bror Bacchus man Cs r V op trombon! Jabba bstaat uit Lx Wijntjs op zang prcussi, Johan Corb op gitaar, Jan r Put op piano, Marcl Trffrs op drums trompt Hrman r V op trombon. Zaal op: uur. Aang concrt: uur. Entr: Uw gift. Ou Mr - D Southsi Blus Rvu mt zangr Jay Boan vrzorgt zondag 9 cmbr optr in Th Shack. Southsi Blus Rvu hft zich in rst 7 jaar haar bstaan in Nrlands blussc bwz als Rvu band volgs Amrikaans princip: E strak in pak gstok bglidingsband di op één avond mrr faturs bracht, mt ambiti om afwissl, avondvull blusshow t brg. Muzikaal onrstund door zowl pianist als Hammond B3 organist, wrd afglop jar mig succs gvird. D band is lang op zok gwst naar gschikt zangr. Nit zonr trots prstrt band niuw zangr Jay Boan. Jay Boan is in businss sinds half jar zvtig hft alls gdaan: Van ht in 1978 opricht Nrlands hardrockband Bodin, tot ht inzing commrcials, tot final Sound Mix Show. Zijn hart ligt bij rock, soul blus ht vrtolk rglijk grs is aan Jay wl tovrtrouwd. D band inst r nit voor trug om soul-, funk- of rock and roll nummrs t spl. Th Shack is zondagmiddag af uur gopd ht optr Southsi Blus Rvu start rond klok uur. Entr is 5 uro. Info: info. Adrs is Schipholdijk 253b. Una noch Espanola En zatrdagavond 8 cmbr prstrt Bacchus: Una noch Española, Flamco mt Yorgos Valiris. Dri jaar gl was gitarist Yorgos ook t zi in ht culturl café in Grbrastraat, sam mt zangrs Curra Suarz dansrs Silvia Cabza. E onvrgtlijk avond! Yorgos komt nu naar Bacchus mt jong zangrs Erminia Frnánz Córdoba dansrs Kika. Zaal op uur. Aang concrt uur. Entr 10 uro. Rsrvr moglijk via Bacchus wbsit. Jazz filmavond Alvast notr: Zatrdagavond 15 cmbr Old school funk fusion jazz mt gitarist Folkr Tttro glijknamig band. Tttro crërt sound di funk jar zvtig als basis hft. D musici gv lkaar ruimt vrijhid om ig stmpl t drukk op muzik. En zatrdagavond 22 cmbr is ht tijd voor go bklmm film om alvast in krststmming t kom. Burgmstr Tho Eijk mt gmtmwrkstr Btty r Vaart. Laatst wkd klurrijk xpositi Burgmstr Tho Eijk bzokt Flowrs into Art Aalsmr - E ttoonstlling mt 150 kunstwrk ovr blom was 3 cmbr go glghid voor burgmstr Tho Eijk om Ht Ou Raadhuis t bzok. D blom hft altijd aantrkkingskracht uitgofd op kunstaars in vlhid aan stijl komt dat in Flowrs into Art god aan bod. D ttoonstlling vort bzokr m langs orchiën uit Borno, xprssiv gladiol uit Noord-Holland sringstruik aardbiplant uit Aalsmr. En pinst u nog ovr originl krstcaau? In Ht Ou Raadhuis worn vijftig unik kunstwrk af 60 uro t koop aangbon. Zondagmiddag 9 cmbr is laatst dag z klurrijk ttoonstlling gft Annfi Ittrzon om uur rondliding mt uitlg bij wrk. D togang is gratis. Adrs: Dorpsstraat 9. Grafikttoonstlling Vanaf 13 cmbr prstrt stichting KCA niuw xpositi in Ht Ou Raadhuis. E grafikttoonstlling mt wrk Bob Bonis, Frank Stlla Max Bill. D oping is volg wk zatrdag 15 cmbr om uur door Hl Haaft. Ht Ou Raadhuis is ir donrdag tot mt zondag gopd tuss uur. Ed Rakt Flugl après ski-night Wintrfst in Praam Aalsmr - Kom wk is ht wr wintrfst in café Praam mt vrschill thmafst. Dit wkd start op vrijdag Praam s wintr party night mt DJ Hk. Aang uur togang is gratis. Op zatrdagmiddag 8 cmbr bgint om uur staftt middag mt gastdj s Bink Luuk. Zij draai gzllig après ski-muzik op vrzok nodig al hun vrin kniss uit voor z gzllig middag. Ook zal kidsbotclub gopd zijn. D zatrdagavond staat in ht tk Ed Rakt Flugl après ski-night mt niuw DJ. D togang is wr ghl gratis is toganklijk voor ir 16 jaar our. Nog paar wk dan is ht wr Laatst wrkdag in Praam. Dz jaarlijks traditi wordt ook wl ht fst r fst of party ht jaar gomd wordt dit jaar ghoun op vrijdagmiddag -avond 28 cmbr af uur. Voorrangskaart zijn gratis af 14 cmbr vrkrijgbaar in Praam. Ws r snl bij, want vol is vol. STAGE MUSIC SHOP NIEUW: TIP: Compact statif inklapbaar Lssaar voor voor gitaar 15,95 Ld lampjs 12,95 AANBIEDING: Elktrisch gitaar voor Jim Harly muzik(ls)bok 125, 00 Groot assortimt DÉ VIOOLSPECIALIST Winkl: Schoolstraat 7 Aalsmr Tl: INFO: Krst mzingfst in Bacchus Aalsmr - D hrrtjs lag bij nacht, Rudolf, So this is x- mas, Santa Baby, jingl Blls, Still nacht, Away in a mangr, klassik, jazz, pop, traditionl. Er zijn zovl bk krstlir op of anr manir blijv z altijd in j ghug. Dit jaar organisrt Lisa Kaaijk ht grot mzingkrst Vrlicht kram op 14 cmbr Dcmbrmarkt in Ctrum Aalsmr - D jaarlijks cmbrmarkt in Aalsmr Ctrum vindt dit jaar plaats op vrijdag 14 cmbr. Tuss uur staan r vrlicht kram mt krstspull luk caaus aan wrskant in Zijdstraat. Bij vrlicht kraampjs winklirs uit ht dorp anr kraamhours kunn bzokrs trcht voor luk krstcaaus, zoals siran, parfums, bok, cd s dvd s, hobbymatrial, sfrvrlichting krstvrsiring. Bhalv winklirs is ook aantal go dol vriging aanwzig. Tijns cmbrmarkt kan ook got worn vrschill wintrs grcht, hapjs drankjs fst in culturl caf Bacchus in Grbrastraat. Lokaal talt kan zich lat hor zangrs/ zangrss worn bglid door bassist Ehus Loudar, drummr Goos Kaaijk pianist Lisa Kaaijk. Dg di m will zing, krijg tkstbokj. Ht mzingfst vindt plaats op zatrdag 16 cmbr bgint om uur. D zaal Bacchus in Grbrastraat is op af uur. Entr: uw gift. zoals oliboll, glühwin warm chocolamlk. D cmbrmarkt wordt gorganisrd door organisatiburau Natural Solutions in samwrking mt Winklirs Vriging Aalsmr Ctrum. Er hbb zich al hl wat winklirs standhours ingschrv, maar r zijn nog aantal plaats bschikbaar. Inschrijv Inschrijv voor cmbrmarkt is nog moglijk tot mt zatrdag 8 cmbr, via Voor mr informati vrag kan z wbsit bzocht worn of nm contact op mt Tho r Hok via AGENDA Muzik/cabart Donrdag 6 cmbr: * Concrt Wërldbänd in Crown Thatr Aalsmr, Van Clffka. Aang: 20u. Vrijdag 7 cmbr: * Snip & Snap: Ja, dit is rvu. Tonl in Crown Thatr. Aang: 20u. * Party Tim in café Praam, Zijdstraat af 22u. mt Marco Koorn. * Bacchus da Musica mt optr band Jabba in Bacchus, Grbrastraat. Op v/a 21u. Zatrdag 8 cmbr: * Estafttmiddag v/a 17u. fst mt dj in café Praam, Zijdstraat v/a 22u. * Muzikthatr Una Noch Espanola in Bacchus, Grbrastraat, 21u. Zondag 9 cmbr: * KCA klassik mt Art Duo in Oud Katholik krk, Oostinrwg 394. Aang: 15.30u. * Zangr Jay Boan mt band in Th Shack, Schipholdijk 253b in Ou Mr. Aang: 16u. * Krstconcrt An English Christmas Bindingkoor in Doopsgzin krk, Zijdstraat 55. Aang: 16u. * Pianoconcrt lrling Adri Grovld in Ou Viling, Marktstraat. Aang: 15u. Wosdag 12 cmbr: * Komdi Zalpijn 2: Ht vrw nst in Crown Thatr v/a 20u. Zatrdag 15 cmbr: * Jazz Folkr Tttro kwartt in Bacchus, Grbrastraat v/a 21u. Zondag 16 cmbr: * Krstmzingmiddag in Bacchus, Grbrastraat af 16u. Donrdag 20 cmbr: * Muzik A warm and whit christmas mt Margrit Eshuijs Jan Llivld in Crown Thatr v/a 20u. Expositis 6 t/m 8 cmbr: * Galri Artlin, Uitrwg 184 op. Ir donrdag tot mt zatrdag 12 tot 17u. Zatrdag 8 cmbr: * Crash musum in fort Aalsmr, Aalsmrrbrug op, 11-16u. 8 9 cmbr: * Expositi mt bln, schilrij glaskunst in galri Sous-Trr, Kulstaartswg. Zatrdag zondag op 13 tot 17u. Tot mt 13 januari. Tot mt 9 cmbr: * Ttoonstlling schilrij tking Flowrs into Art in Ou Raadhuis, Dorpstraat. Op donrdag tot mt zondag 14-17u. Zondag 15u. rondliding door Annfi Ittrzon. Vanaf 13 cmbr grafikttoonstlling mt Bob Bonis, Frank Stlla Max Bill. Tot mt 24 fbruari: * Vrkoopttoonstlling kinrtking uit Wit-Rusland in Ht Ou Raadhuis, Dorpsstraat. Prmièr Hotl Transsylië Aalsmr - Ook komd wkd bidt Crown Cinma wr gzllig uitjs naar bioscoop aan. Koop zak popcorn git zatrdag 8 of zondag 9 cmbr om uur Sky Fall mt Jams Bond of om uur, ook bi dag, Alls is Famili. Zatrdag om uur is Alls is Famili nogmaals t zi om uur opniuw Sky Fall mt Jams Bond. Zondag anrsom, om uur Sky Fall uur Alls is Famili. In ht wkd g tijd? Op maandag 10 Divrs. Donrdag 6 cmbr: * Sjolcomptiti in D R, Rijshout af 20u. * Splavond BV Oostd in Midlpunt, Wilhlminastraat v/a 20u. Vrijdag 7 cmbr: * Kaart BV Hornmr in buurthuis Rordomplaan v/a 20u. Zondag 9 cmbr: * Voglburs Rijsvogl bij SCW, Konntlaantj 9.30 tot 13.30u. * Activitit rond vogls in kinrborrij Borvrugd, Hornmr 11 tot 14u. Maandag 10 cmbr: * Kopplkaart BV Oostd in Midlpunt, Wilhlminastraat, 20u. * Viling bingo postzglvriging Aalsmr in Parochihuis, Grbrastraat af 20u. * Filmclub San op bzok bij F&VA in t Ankr, Oostinrwg 372a af 20u. Dinsdag 11 cmbr: * Dartcomptiti in t Midlpunt, Wilhlminastraat v/a 20u. Wosdag 12 cmbr: * Inloop Oost-Inn in D Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. Tvs putrinstuif. * OVAK-soos in Parochihuis, Grbrastraat af 14u. * Lmiddag PCOB, viring krst, in grot zaal zorgctrum Alsmr, Molpad af 14.30u. * Mad Scicshow voor kids 8-12jr. bij Binding, Zijdstraat v/a 15u. * Klavrjass bij Gluksvogls in Dorpshuis Kulstaart v/a 20u. * Poolcafé in N201, 15 tot 22.30u. Ir wosdag, donrdag vrijdag. * Bingo-avond bij BV D Pomp in t Bak, Sportlaan v/a 20u. Op 17 cmbr splavond. Donrdag 13 cmbr: * Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kulstaart, u. * Krstki Voglvriging in Wllant Collg, Linnauslaan 2 v/a 20u Vrijdag 14 cmbr: * Dcmbrmarkt in Zijdstraat, Ctrum 14 tot 21u. * Krstki V.V.A. in kantin, Drf 1. Aang: 20u. Zatrdag 15 cmbr: * Krstmarkt in Prot.krk Rijshout, Wrf tot 17u. * Krstmarkt in D Spil Kulstaart 10 tot 15u. Zondag 16 cmbr: * Krstconcrt -markt in bij RK krk St. Jan Kulstaart, 14-17u. Vrgaring Donrdag 6 cmbr: * Raadsvrgaring in gmthuis af 20u. Dinsdag 11 cmbr: * Publiksavond gmt ovr inbraak- brandprvti in Horticoop, Lakblkrstraat 24. Donrdag 13 cmbr: * Infobijkomst Brijr ovr alcohol 55+ in Parochihuis, Grbrastraat. Aang: 13.30u. cmbr gaat ht licht Crown Cinma om uur uit voor Alls is Famili. Op donrdag 13 cmbr draait niuw film Hobbit (3D): Unxpctd Journy voor ht rst in bioscoop aan Van Clffka af uur. Ook t zi op vrijdag 14 zatrdag 15 cmbr om uur zondag 16 cmbr om om uur. En op zatrdag 15 cmbr is om uur national prmièr familifilm Hotl Transsylië, hotl vol monstrs in 3D. Kaartjs voor prmièr anr voorstlling zijn t koop via of Zondag in Oudkatholik krk Klassik concrt Art Duo Aalsmr - KCA prstrt zondag 9 cmbr klassik concrt ht Art Duo bstaan uit Aubry Snll op saxofoon Link Lvr op piano in Oudkatholik krk. Klassik saxofoon piano, is nit zo voor hand ligg combinati. Aubry Snll Link Lvr mak di combinati nu al mr dan ti jaar actul springlvd. Hun vlzijdighid ht oprop uitlop sfr is its wat ht Art Duo in ht blod zit. Ht duo splt muzik di zowl, lyrisch, thatraal of morn is. Aubry Link sturn bi cum lau af. Link aan ht Utrchts Consrvatorium, Aubry aan ht Koninklijk Consrvatorium in D Haag. In 2011 nam ht Art Duo haar rst CD op mt slcti hun favorit compositis afglop ti jaar onr mr Schumann, Milhaud, Rachmaninoff, Mijring Badings. Inmidls spl ht Art Duo op all blangrijk concrtpodia ht land. D ongwon combinati waarvoor Art Duo koos, hft ook vrrass gvolg. Inmidls zijn r spciaal voor ht Art Duo namlijk mr dan twintig stukk gschrv, waar zij wrldprmièr op hun naam hbb staan. Zondagmiddag staan compositis op ht programma onr mr Poulc, Milhaud, Mijring Rachmaninov. Ht KCA concrt bgint zondag om uur in Oudkatholik krk aan Oostinrwg 394. Loss kaart kost 15 uro zijn voor nit-abonnmthours t rsrvr bij Nico Groot, tl

5 10 Niuw Mrbo 6 cmbr 2012 Lions chqu 8.000,- voor Guusj Nrhorst Foundation Jan Maan, Daphn Schrur Lia Garnir (r). Zatrdag acti Amnsty Rijshout - Zatrdag 8 cmbr staan vrijwilligrs wr mt Amnsty kraam voor supr op Wrf. Er wordt acti gvord voor Nasrin Sotouh in Iran Als Bialiatski in Wit Rusland. Nasrin Als hadn mod om t do wat winig ms durv: trouw blijv aan hun ial, trwijl brut ovrhid zich tg h krt. Ht zijn tw dappr msrchtvrdigrs, Nasrin advocat di zich mt nam inzt voor strijd tg doodstraf voor kinr Als di msrchtorganisati Vjasna (=lt) lidt opkomt voor ms di door schding msrcht in gvaar kom dat is vaak nodig in Aalsmr - Op wosdag 28 novmbr hbb bi Lionsclubs, LC Aalsmr Ophlia LC Aalsmr, chqu 8000 uro ovrhandigd aan Guusj Nrhorst Foundation. Ht bdrag op chqu gaf ntto opbrgst aan succsvoll r Lions Golfdag, di bgin oktobr wrd ghoun. D chqu wrd in ht Wap Aalsmr ovrhandigd door Lia Garnir Jan Maan nams bi Lionsclubs aan Daphn Schrur Joost Rotms Guusj Nrhorst Foundation. Uitraard war zij blij vrrast mt dit grot bdrag. Hun stichting zt zich in voor vrgt kinr di om wlk r dan ook uit huis zijn gplaatst in thuiz won. D Guusj Nrhorst Foundation hlpt onr anr mt ht aanlgg tovrtuin in thuiz. In Nrland won zo n vrgt kinr. Zij won in allrli opgctra door ht hl land. Soms zlfs op ghim locatis om hun vilighid t kunn garanr. D bwgingsvrijhid binnsplmoglijkh zijn schaars waardoor ht g prttig omgving is voor z kinr. Eind januari start wk ht vrgt kind. Dol daar is om z kinr uit vrgtlhid t hal problmatik ht vrborg kinrld onr aandacht t brg in hl Nrland. Onr anr ook Ministr Opstlt zal hiraan zijn mwrking vrl. Op 4 fbruari - vrjaardag Guusj - zal z wk afgslot worn mt groot fst op lf locatis in ht hl land. Ht is bdoling om di dag zo n 1500 kinr gwldig dag t bzorg. D bijdrag Aalsmrs Lionsclubs zal aan dit fantastisch dol worn bstd. Voor mr informati: Erpning voor hr Wijkhuiz Totaal 526 vogls t zi tijns ttoonstlling Rijshout - Op vrijdagavond 30 novmbr op voorzittr Adri Waal voglvriging Rijsvogl om prcis acht uur achttwintigst onrling ttoonstlling di ghoun is in dorpshuis R aan Schouwstraat in Rijshout. Na kort tospraak, waarin hij winnaars ttoonstlling bkd maakt, wrd ht woord ggv aan districtsvoorzittr Nrlands Bond Vogllifhbbrs, hr Kristl. Hij ovrhandig r-lgpning NBvV aan hr Wijkhuiz omdat hij rds 50 jaar lid is z bond. Hirna kon ir door l zlf gkwkt vogls in al hun pracht bwonr. En dat war r gog, want 43 ingschrv l hadn in ht totaal 526 vogls ingbracht di allmaal door kurmstrs NBvV gkurd zijn. Vl variëtit war t zi tijns ttoonstlling. Er war bijvoorbld zv ara s ingzonn mtr groot, maar ook tropisch goudbuikj kl ctimtrs, daar tussin kanaris, dwrg papagaaitjs, klin grot parkit. Vanaf ht bgin show was ht gzllig druk wrd got all mooi vogls di l na jaar kwk go vrzorging op z show hadn gbracht. Glukkig zijn binn vriging vl vrijwilligrs actif waardoor ht moglijk ir jaar wr grot show nr t ztt. Ht bstuur l kunn trugkijk op hl gslaagd wkd. Klin xpositi originl tking Polbokj Aalsmr - Mt klin xpositi originl zwart/wit tking ovr bijzonr plkk op Wstinrplass, bi blnd kunstaar Karin Borgman schrijvr Jan Daalman nog kr hun xclusiv Polbokj aan. Ht Polbokj is wrslag zomr lang var, schrijv schilr op Grot Klin pol. D mooist plkjs god bwaar ghim vonn zo hun wg naar dit bokj. En nit all dat, want mt ht Polbokj in hand, is r pracht rout t rvar Grot Brug tot mt ritlann bij Burgrv. D rout vort langs unik locatis dit bijzonr polprojct. D xprssiv tking Borgman sfrvoll tkst Daalman vog its xtra s to aan ht bijzonr landschap dat u onrwg tgkomt. D tking tkst zijn op locatis zlf gmaakt. Gwoon uit boot of af akkr. D originl zwart/wit schts tking zijn af dit wkd t zi t koop in ht Bokhuis aan ht in Zijdstraat. D laatst xmplar ht xclusiv Aalsmrs Polbokj zijn ook t koop als bijzonr krstcaautj. ht land dat ook wl laatst dictatuur in Europa wordt gomd. Bin zitt nu in ggis waar z, om ht zacht uit t drukk, nit god worn bhanld. Nasrin is vroorld tot 6 jaar ggisstraf Als tot 4 jaar. Voor bin wordt op vl vrschill manir in hl Nrland gdur 4 wk acti gvord mt ht dol om z vrij t krijg. Zi hirvoor ook wbsit 4wksforfrdom.nl. U kunt voor bin ptiti tk bij kraam zondag ook na dist. Vrr worn zatrdag ook prachtig kaars, krstkaart krstvrsiring voor ht go dol vrkocht. Foto: Yvonn Doorn ingzonn Do its aan viaduct Hornwg Ht was wr s kr zovr. Op 1 cmbr zat r wr s auto klm onr ht viaduct ovr Hornwg. D politi, brandwr afslpdist konn wr s hun zatrdag avond opoffr. Ik bgrijp nog stds nit dat ht gmtbstuur Aalsmr nit inzit om wat aan dat gdrocht t do, zodat ht vrkr r op normal manir onr door kan, inclusif brandwr anr hulpdist, zonr onthoofd t Sintrklaas bij Amstlring Aalsmr - Wosdag 28 novmbr rond half dri war jong oud bij Amstlring in Gloxiniastraat in afwachting Sint. Ir kon zuw nog maar nt baas! Zou Sintrklaas nog wl kom? D wgwijs Pit wist nit waar hij was, dus most hij nog maar v gaan zwmm naar boot. Maar to Sint r inlijk was, kon ht fst bginn. worn. Ik wt ht wl, j mot opltt vrkrsborn god lz, maar automobilist is ook maar ms, di ht hlaas nit altijd god bkijkt. Dus maak onrdoorgang bij dit viaduct, zodat dit vrl tijd is ir r op normal manir onr door kan kunn. T.H. Nap, Willm Alxanrstraat HM Aalsmr Wthour: Zilschool blijft Vl vrag bwonrs ovr Mastrplan Vrouwtroost Winkldivggs Aalsmr - Op donrdag 29 novmbr zijn tw winkldivggs r door ggaan mt tw jurk, rokj, trui shirt uit zaak in Zijdstraat. Rond vir uur in middag hft difstal plaatsgvonn. To tw winkl hadn vrlat, ontkt igarss vrmissing klding. Ht gaat om misj mt lang haar, di fl gklur tas mt hirin doos bij zich had, vrouw mt donkr haar, ongvr 1.70 mtr lang zij drog bruin-big poncho. Aalsmr - Vrouwtroost is bijzonr gbid tuss ht Fort ht Wstinrpaviljo gbid waar ms graag will won om t kunn git. Ht is al jar bkd dat op ht trrin Pannbar woning gbouwd gaan worn in ht Braad donrdag 29 novmbr kwam ht Mastrplan Vrouwtroost aan or. Divrs bwonrs uit omgving maakt gbruik moglijkhid om in t sprk. Ptr Wit is igaar Zilschool Aalsmr gft aan dat school 43 jaar op huidig plk is gsiturd, waarbij zilschool prima functionrt. In ht plan wordt g kl rking ghoun mt zilschool, rgr nog, zilschool wordt in ht plan nit gomd daar maakt hij bzwaar tg. Evtul tokomstig ws zilschool t aanzi uitbriding of vrbouwing zijn nu volgs bstmming in ht Mastrplan bij voorbaat onmoglijk. Mocht r bouw woning op ht naastligg trrin plaatsvinn, dan dit r rking t worn ghoun mt bdrijfsvoring zilschool. D afstand zilschool tot t bouw woning dit in vrband mt gluidsovrlast minimaal 50 mtr t zijn. Ptr Wit vrst dat vilighid tokomstig bwonrs watrwoning in ht gding komt, Ht door PACT goppr i om zilschp naar ht fort t vrplaats vond g ga in og VVD, omdat op di plaats anr plann zijn losglat. Privacy woongot Nams bwonrs sprak hr Salman in. Hij twijflt aan vrkoopbaarhid gplan woning di vooral morn zijn mt vl glas staal. Landschapplijk bouw past naar zijn i btr in ht gbid woning di onvrkoopbaar zijn kom al gog voor. E aantal bwonrs vrst dat hun privacy woongot bhoorlijk wordt bprkt omdat 30 mtr grs uit ovr nit wordt grspctrd. Kritik was r ook op vrkrssituati volgs ht CDA is r nit god gcommunicrd mt burgrs. Ht collg mot mt btr plan kom maar dit voorstl krg g stun anr fractis. Ho plan j nu 50 woning in ht gbid is r wl of nit sprak bouw achtr ht lint ho ga j om mt 30 mtr grs? Wthour Grtjan r Hov gaf aan dat zilschool blijft ligg waar hij ligt. In raadsvrgaring 20 cmbr komt dit onrwrp opniuw aan or. Zakkrollr in dorp actif Aalsmr - Op vrijdag 30 novmbr is in ochtd zakkrollr actif gwst in ht dorp. Tuss kwart ovr lf half twaalf in ochtd ontkt inwoonstr vrmissing haar portmonn. D vrouw was af ht Dri Kolommplin naar Zijdstraat glop. To zij in winkl wil btal, ontkt zij difstal. Vrmolijk is zij bstol op ht Dri Kolommplin. Er wordt onrzok ghoun door politi. D bwonrs Amstlring Gloxiniastraat got sam mt famili, klin kinr prsonl rst tonlstukj ht kinrthatr daarna maakt Sint dri pit hun tr. Vooral intracti tuss psychogriatrisch bwonrs kinr war luk om t zi. D bwonrs bloin hlmaal op. E fijn middag dankzij Sint! Jazzknr Pirr Tuning cum lau gslaagd Aalsmr - Zs lss lang, ggv op wosdagavond in culturl café Bacchus, nam jazzknr Pirr Tuning zijn cursist m op vrrukklijk jazzris. Mt ht door hm samgstl programma toon Pirr ht ontstaan jazz. D gspl ou films cd s gav mooi bld wr ook togvog ankdots maakt avond tot intrssant lrzam avond. Jazz is stroming binn muzik di gdisciplinr ruimt laat voor ig intrprtati. Dat maakt jazz intrssant! D not ligg nit zo stringt vast zoals bij klassik muzik, maar gv musici zovl ruimt dat ir compositi ig toon krijgt. Vloid, harmonius, ht akkoord in ht anr grijpd hrlijk vrrass sfrbpal wding. Filmclub San op bzok Aalsmr - Maandagavond 10 cmbr komt Filmclub San op bzok bij Film- Vioclub Aalsmr. Dz bvri film- vioclub uit Zaandam zal viofilmavond bij F&VA gaan vrzorg. D club staat r om bkd dat zij zr go vioproductis maakt. Ht blooft dus intrssant clubavond t worn. Wi gïntrssrd is in ht film mt viocamra dit z avond bslist bij won. U krijgt dan vioproductis t zi mt vl thousiasm door clubl San gmaakt zijn. D F&VA is nog stds op zok naar niuw l. Ms Bingo vrzamling bij Postzglvriging Aalsmr - Op maandagavond 10 cmbr houdt Postzglvriging Aalsmr haar maanlijks vrigingsavond in Ht Parochihuis in Grbrastraat 6. Zoals gbruiklijk wordt in fstmaand cmbr klin viling 150 kavls ghoun, gvolgd door traditionl bingo mt divrs mooi prijz. D l kunn uitraard ook introducés mm. Dz avond bgint om uur. D zaal is al om uur op om t kijk wat r op viling aan postzgls wordt aangbon. Op wbsit zijn vl afblding t zi wlk zgls of sris z avond worn gvild. Zgls Wst Duitsland, Nrlands Antill Nrland kom in ir Rijshout - Voglvriging D Rijsvogl organisrt aanstaan zondag 9 cmbr wr haar bk gzllig voglburs. E kur aan vogls wordt door l t koop aangbon btrouwbar hanlar zijn uitgodigd nm kanaris, grasparkit, agapornin, tropisch vogls vl soort grot parkit m naar Rijshout. Ook nit l wordt moglijkhid gbon om hun vogls t vr- Pirr lit ht allmaal hor zi ho dit is ontstaan. D bsprok tkst vil na t lz ht gkopir tijdsplan gaf duilijk invlo klassik muzik, volksmuzik muzik afkomstig uit Afrika aan. Mooi om t zi ho al di lijn uitinlijk sam vall. Dat op avond ghoor muzik ook nog s CD voor habbkrats t koop was, zorg r voor dat ht jazzavontuur nit bprkt blf tot één cursus. Pirr maakt zijn bloft waar, hij bloof cursist m t nm op ris, waar hij gschiis jazz wil ontvouw uitlgg. Daarin is hij cum lau gslaagd. Op vrzok cursist ANBO zal Pirr ook volgd jaar sptmbr wr cursus sam stll. Daarovr latr mr. Janna Zon di gïntrssrd zijn in ht film mt viocamra zijn hart wlkom op kom clubavonn. Vooral ht tovog muzik of titl tijns ht montr op PC vioopnam di gmaakt zijn mt niuwst HD camra s gv nog wl s wat problm. Op vioclub kan m altijd t ra gaan bij skundig clubl. D clubavonn Film- Vioclub Aalsmr worn om vrti dag op maandagavond ghoun in ht gbouw t Ankr aan Oostinrwg 372a bginn om uur. Informati ovr F&VA via tl of www. vioclubaalsmr.nl. gval onr hamr. Ook zijn r divrs 5 ct stokbok aanwzig waarin lkkr gsnuffld kan worn r is minipostzglvrzamling t bzichtig Cor Murs ovr Ballonn Zpplins. Zoals gbruiklijk zijn niuwtjs uit binn buitland, tg grducr prijz, bij vriging t bstll, vals albumblan, catalogus, tc. D niuwtjs Nrland worn vrzorgd door William Bosdam. Hij hft nog rlijk voorraad zgls dat alls tg loktprijs. D niuwtjs buitland vrr all bodigdh worn vrzorgd door Joop Tun. Voor mr informati: Caautj voor Pit Kulstaart D afglop dag hbb Zwart Pit ht druk ghad mt ht langsbrg caautjs Sint Nicolaas. Maar Zwart Pit mt wijk in Kulstaart krg onlangs zlf caautj. Allmaal krg z Prtpurrs niuw pitpak aangmt. Dz carnavalsvriging had (onr mr) daarvoor bdrag uro gkrg Kulstaart voor Kulstaart. Dat was 14 bdrag di organisati uit opbrgst viling dit jaar aan Kulstaarts clubs vriging uitkr. Ook voor komd jaar staat r wr Kulstaart voor Kulstaart-viling op ht programma. Notr maar vast avond zatrdag 11 mi. Voglburs in Rijshout kop. En r is firma mt divrs voglzan allrli accssoirs. En voor wi vrag hft ovr vogls of wil start mt z hobby, staan l D Rijsvogl klaar. D burs wordt ghoun in ht gbouw votbalvriging SCW aan ht Konntlaantj 9.30 tot uur. D togang bdraagt 50 uroct pr prsoon, kinr tot twaalf jaar mt bgliding hbb gratis togang. Vrr informati is t vinn op www. rijsvogl.nl.

6 ld Niuw voor wsbld Burgmstr voor Burgm Kastlin n ht woord: Door niuw 1 1 iligr N201 1 doorstroming 3 t gval is. D lf btr omdat r D Vork 3 tuig (waaronr rijn. Vrachtwa- Wthour Rik Rik Rollman aan aan ht ht woord: woord: 2 2 straks Onz Onz opgav opgav is is hling hling 2 Aalsmr. via Aalsmr. Door Door niuw niuw niuw. D vrwachting Stationswg Van Clffka Stommrwg Oostinrwg Burgmstr Kastlinwg J.C. Msinglaan Hortsialaan Stommrka Noordvork Ophlialaan Wittwg Stationswg Linnauslaan Van Clffka Van Clffka Jac. P. Thijsslaan Stationswg Aalsmrrwg Stommrwg Stommrwg Oostinrwg Oostinrwg Burgmstr Kastlinwg Burgmstr Kastlinwg J.C. Msinglaan J.C. Msinglaan Hortsialaan Stommrka Stommrka Noordvork Noordvork Ophlialaan Ophlialaan Wittwg Wittwg Jac. P. Thijsslaan Linnauslaan Linnauslaan Aalsmrrwg Aalsmrrw D zogaam Vork is ontsluitingswg rond woonwijk Stommr. Door aansluiting wg via Midnwg op niuw N201 hf vorm Vork. D noordzij Vor niuw wg ( Noordvork). D zuidzij v oming N201 N201 krijgt krijgt Aalsmr Aalsmr snllr snllr viligr viligr doorstroming Vork zijn bstaan wg: M.000 zonr zonr vl stoplicht, vl stoplicht, zoals motorvortuik niuw 4 Spoorlaan 4 Spoorlaan Molvlitwg. nit langr nit langr daglijks daglijks motorvortuig 4 Spoorlaan zoals nu wl nu ht wl gval ht gval is. D is. baarhid Gmthuis baarhid vilighid vilighid in Aalsmr in Aalsmr worn worn btr btr omdat omdat r r r D lf- Gmthuis Gmthuis vlitwg. D Noordvork krijgt zlf inrichtin (waaronr (waaronr ar. zo n zo n vrachtwags) door door ons dorp ons dorp rijn. rijn. Vrachtwaggs af af blomviling brik brik straks straks via via niuw niuw N201 Vrachtwa- N201 N201 A4 A4 A9 binn A9 binn vijf minut. vijf minut. D D vrwachting mstr Kastiug rijn. g rijn. D kom D kom jar jar gaan gaan stukk wsbld Vrkrsdruk is dat is ovr 10 dat ovr niuw niuw N201 N201 daglijks daglijks motorvortui- stukk niuw niuw N201 N201 op, op, maar maar pas in pas 2015 in 2015 is alls is alls klaar. klaar. 9 9 Tabl motorvortui lsmr, di nu nog 9 AVVP = Aalsmrs r Kastlinwg, Na Na 2015 wordt wordt ou ou N201 N201 ( ( Burgmstr Kastlinwglinwg) aangpakt. aangpakt. Hirvoor ld Hirvoor is nu is nu niuw niuw wsbld wsbld Langs Plaatslijk hoofdrout Kast A groi r gmaakt gmaakt waarm waarm ongvr tw tw l l Aalsmr, Aalsmr, di nu di nu nog 400 D Noordvork, Molvlitwg, Midnwg zijn niuw g, gschin gschin worn worn door door Burgmstr Kastlinwg, naam: D Tuin 5 5 hoofdrouts tuss ou niuw 3 n.v.t. op op go go manir s manir aan lkaar aan lkaar kunn kunn groi. groi. Langs Langs 5 N201 (zi kaart). Mt z routs worn Kastlinwg worn worn kom kom jar jar ongvr ongvr 400 Aalsmr Oostin vrbonn gvarir gvarir woning woning gbouwd gbouwd onr onr naam: naam: D Tuin D Tuin Aalsmr. Aalsmr Wstinrplass a Ophlia Wstinrplass Aalsmr Brikbaarhid Zijdstraat Winklctra Ophlia Ophlia Aalsmr Ctrum Ctrum blijft via Statio rukkr trum Ht Ht winklctrum Aalsmr Aalsmr Ctrum dan Ctrum in in Zijdstraat Zijdstraat blijft blijft via nu. via Stationswg Stationswg Van Clffka Clf-fka god god brikbaar. brikbaar. Ht wordt Ht wordt nit drukkr nit drukkr dan nu. dan nu. Van Clf- t g Van 7 A Ht Ht winklctrum Ophlia Ophlia aan aan Ophlialaan Ophlialaan wordt wordt btr btr brikbaar brikbaar voor voor lokaal lokaal vrkr, vrkr, kaal vrkr, 2omdat omdat zowl zowl J.C. Ophlialaan Ophlialaan als als 1 Msinglaan 12 J.C. 2 J.C. twrichtingsvrkr worn. worn. twrichting Ovr inrichting woningbouwp kr worn. Vanuit Vanuit busbaan, Haarlmmrmr rijdt u rijdt langs u langs via via Spoorlaan Spoorlaan naar via naar Ophlialaan. Ophlialaan. Spoorlaan hof / Polrzoom na Spoorlaan zull Ophlialaan. Vanuit Vanuit Uithoorn Uithoorn hft hft u tw u tw kuzs: kuzs: via via - J.P. Thijsslaan - J.P. Thijsslaan - - J. k worn. Ovr inrichting d a - J.P. Thijsslaan Ophlialaan Ophlialaan of via of via laan. - Hortsialaan - Ophlialaan. - Ophlialaan. kruising mt Baanvak, Ophlialaan alaan - Ophlialaan. participati in loop 2013 plaa Sportpark Hornmr Lakblkrstraat lialaan wordt btr brikbaar Participati vo Molvlitwg Midnwg Hortsialaan Lgmrdijk 3 Jac. P. Thijsslaan Sportpark Hornmr Sportpark Hornmr Waarom gaan Aalsmr Amstlv samwrk? Wat mrk inwonrs samwrking? Vanaf januari 2013 wrk ambtlijk organisatis Aalsmr Amstlv sam uit ht raadhuis in Amstlv. In voglvlucht blangrijkst voorl op rij. 1. SAMEN STERKER Mt één gmtlijk organisati in totaal 900 ambtar is gzamlijk spankracht knis grotr dan bij klin organisati mt 160 ambtar. Mt ht vrschuiv vl rijkstak naar gmtlijk nivau is di gzamlijk kracht gwoonwg noodzaak. 2. DIENSTVERLENING OP NIVEAU D samwrking waarborgt kwalitit go distvrling aan burgrs bdrijv in tokomst. 3. ZELFSTANDIG AALSMEER Door ambtar Amstlv Aalsmr voor bi gmt t lat wrk, wordt Aalsmr als zlfstandig gmt strkr. D ig gmtraad collg wrk in Aalsmr bstur daaruit ig gmt. 4. FINANCIEEL VOORDEEL Pr jaar bspar bi gmt af 2014 in totaal 2,8 miljo uro. Zo kan gmt Aalsmr ir jaar 1,4 miljo uro aan anr zak bst. Samwrk is nuttig noodzaklijk. Gaan inwonrs Aalsmr daar nou wl of nit its mrk? In vir blokk blangrijkst plann grangschikt. 1. VERZEKERD VAN GOEDE DIENSTVERLENING D ruim Aalsmrrs blijv tot in vrr tokomst vrzkrd go srvic distvrling. 2. PUBLIEKSBALIES GEOPEND D publiksbalis voor bwonrs bdrijv waar inwonrs trcht kunn voor paspoort, rijbwijs, wrk, zorg tal administrativ zak, blijv gwoon gopd in Aalsmr. 3. TELEFOON, POST- EN ADRES All in Amstlv wrkzam ambtar mak af januari 2013 gbruik prsoonlijk Amstlvs -mailadrs, zoals: Hun tlfoonnummr bgint in ir gval mt (020) nít mt (0297). Fysik adrs = ongwijzigd: Dri Kolommplin 1, 1431 LA Aalsmr. Postadrs = ongwijzigd: Postbus 253, 1430 AG Aalsmr. Tlfoonnummr gmt Aalsmr = ongwijzigd: (0297) Wbsit = ongwijzigd: 4. BEREIKBARE GEMEENTE Voor gsprkk mt ambtar blijft r voor Aalsmrrs volop glghid om op afspraak op ht gmthuis t ovrlgg.

7 str str Kastlinwg Kastlinwg nwg d a k f f l C n Va g w N201 N201 D Vork D Vork Gmthuis ti Sta D zogaam D zogaam Vork Vork is is ontsluitingswg ontsluitingswg rond rond g g d woonwijk woonwijk Stommr. Stommr. Door Door aansluiting aansluiting z z nw nw d d Busbaan mt bomrij z wg via wgvia Midnwg Midnwg op op niuw niuw N201N201 hfthft ht ht Mi Mi D Kastlinwg Vork Noordvork ft ht vorm vorm zal Vork. tuss Vork. D noordzij D noordzij Vork is is (niuw wg in buurt rk is niuw niuw wg ( wgstommrka) Noordvork). ( Noordvork). D zuidzij D busbaan zuidzij worn mt vir rij bom. Hirdoor gaat wg r uit zi als mooi laan Vork Vork zijn zijn bstaan bstaan wg: wg: MolMolg mt op sommig aan krijgt zijkant inrichting busbaan Molvlitwg. vlitwg. D Noordvork Dplkk Noordvork krijgt zlf zlf inrichting als als fitspad plkk ng als op anr Molvlitwg. vtwg. Molvlitwg. g w ons g tw vli g l Mo litw v l Mo D ovrstkplkk busbaan worn: Van Clffka N201 N201. viaduct - Ophlialaan J.C. Msinglaan 1 w Er kom 3 bushalts, 1 nabij Van Clffka, 1 nabij Ophlialaan 1 nabij (niuw busstation). Vrkrsdrukt Vrkrsdrukt op op wg wg ikt op wg Tabl Tabl motorvortuig motorvortuig pr tmaal pr tmaal ig pr tmaal AVVPAVVP = Aalsmrs = Aalsmrs Vrkr- Vrkr- Vrvorsplan Vrvorsplan Planning voor ht kom jaar Vrkr- Vrvorsplan 2020 Wsbld 2008 AVVP AVVP 2020 Wsbld Op hoofdrout dit momt is planning dat op cmbr ht niuw wsplaatslijk Plaatslijk hoofdrout AVVP 2020 Wsbld 1 informatif bld bsprok in ht braad op januari 2013 D Noordvork, D Noordvork, Molvlitwg, Molvlitwg, wordt Mid Mid ht braad opniuw 14 fbruari ligt ht plan tr bsluitvorming nwg nwg in zijn zijn niuw N201 N in gmtraad. In rst n.v.t zal7200 participati 3 3hlft n.v.t hoofdrouts tuss tuss ou ou niuw niuw N201 hoofdrouts ovr ht ontwrp hrinrichting Burgmstr Kast N201N201 (zi kaart). (zi kaart). Mt z Mt z routsrouts worn worn linwg plaatsvinn Aalsmr Aalsmr Oostin Oostin vrbonn. vrbonn Busbaan Busbaan mtmt bomrij bomrij D Kastlinwg D Kastlinwg zal tuss zal tuss Noordvork Noordvork (niuw (niuw wg in wg in buurt buurt Stommrka) Stommrka) busbaan busbaan worn worn mt vir mt vir rij rij bom. bom. Hirdoor Hirdoor gaat gaat wg r wg uitrzi uit als zi alsmooi mooi laan laan mt op mtsommig op sommig plkk plkk aan aan zijkant zijkant busbaan busbaan fitspad fitspad 10 opanr op anr plkk plkk vtwg. vtwg. D ovrstkplkk D ovrstkplkk busbaan busbaan worn: worn: Van Clffka Van Clffka J.C.2Msinglaan J.C. Msinglaan.. viaduct viaduct - Ophlialaan - Ophlialaan Er kom Er kom 3 bushalts, 3 bushalts, 1 nabij 1 nabij Van Clffka, Van Clffka, 1 nabij 1 nabij Ophlia Ophlialaan laan1 nabij 1 nabij (niuw (niuw busstation). busstation). Planning Planning voorvoor ht ht kom kom jaarjaar Op ditopmomt dit momt is is planning planning dat op dat13op cmbr 13 cmbr ht niuw ht niuw ws-wsbldbld bsprok bsprok wordtwordt in htininformatif ht informatif braad braad op 24opjanuari 24 januari in htinbraad ht braad op14op fbruari 14 fbruari ligt ht ligtplan ht tr planbsluitvorming tr bsluitvorming in in gmtraad. gmtraad. In In rst rst hlft hlft zal zal participati participati ovr ht ovrontwrp ht ontwrp hrinrichting hrinrichting Burgmstr Burgmstr Kast-Kastlinwg linwg plaatsvinn. plaatsvinn. D forml D forml inspraakprocdur inspraakprocdur mt trvisilgging mt trvisilgging wordt vrwacht vrwacht in in Wwordt stin D forml inspraakprocdur mt trvisilgging wordt vrwacht in ht 3ht kwartaal 3 kwartaal Eind Eind stll stll vrantwoorlijk vrantwoorlijk partij partij ht 3 kwartaal Eind 2013 stll vrantwoorlijk partij ht ontwrp ht ontwrp vast. vast ht ontwrp vast onswg V an Clf Aals Mr Mr informati informati t via d n 6 6 st r st r lk nb lk nb k La k La Ctrum at ra at ra Mr informati Op Op kunt kunt Op kunt u mr u mr informati informati vinn. vinn. Hir staan Hir staan ht vrkrsht vrkrsparticipati Participati oor bri lokaal, u mr informati Hir staan vrkrskundig rapport rapport uitwrkingsschts uitwrkingsschts mt mt Ovr Ovr vinn. inrichting vrkr inrichting woningbouwprojct ht woningbouwprojct / Ophlia/ Ophlia- kundig kundig rapport / worn. uitwrkingsschts mt projct / Ophliatolichting. Vrschill Vrschill tking tking kunt kunt u ooku ook hof /hof Polrzoom Polrzoom Spoorlaan Spoorlaan zullzull inwonrs inwonrs intsif intsif btrokbtrok- tolichting. gsvrkr n tw tolichting. Vrschill tking kunt u ook inwonrs intsif btrok- Ophlialaan. informatiruimt informatiruimt bij bij publiksbali publiksbali in htin ht worn. k worn. Ovr Ovr inrichting inrichting busbaan, busbaan, 3 bushalts 3 bushalts in in Spoor jk jkk aar rdi rdi in informatiruimt bij publiksbali in ht busbaan, 3 bushalts..p Thij gmthuis gmthuis bkijk. bkijk. Tlfonisch Tlfonisch contact contact kan kan kruising kruising mt Baanvak, mt Baanvak, Ophlialaan, Ophlialaan, Msinglaan Msinglaan zal zal gm Lgm L. gmthuis bkijk. contact kan plaatsvinn. n, Msinglaan zal ook, bl ook,0297 bl participati participati intlfonisch in loop loop plaatsvinn. ook, bl atsvinn. LOVE 5 ZITPLAATSEN GROWING UP IS COOL. DAAROM IS ER NU DE 500L. FIAT 500L EASY is o.a. voorzi : 6 Airbags ABS mt rmkrachtvrling Stabilititscontrol mt hill holr Cruis Control co:driv Liv, tot wl 16% minr brandstofvrbruik missis 1500 Vrschill stolconfiguratis 360 Wraparound bglazing Handbdibar airconditioning Stootstrips mt chroomafwrking 5 Carrossriklur 16" Lichtmtal vlg D niuw Fiat 500L is lvrbaar v.a. w ,-* Gm. brandstofvrbruik: 4,2-6,2 l/100 km (1 op 16,1-23,8). CO2: g/km. Fiat. D laagst gmidl CO2-uitstoot Europa.** Prijs incl. BTW, xcl. kost rijklaar mak vrwijringsbijdrag. *Gom afprijs o.b.v. 500L Pop uitvoring. Vraag naar voorwaarn. **Bron: Jato Dynamics. Gbasrd op volumgrlatr gmidl CO2-uitstoot (g/km) bst vrkocht Europs automrk in rst 6 maann AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B.V. AALSMEER, WITTEWEG 6, TEL

8 14 Niuw Mrbo 6 cmbr 2012 Krstprov C1000 Kostr Aalsmr - Op dinsdag 11 cmbr organisrt C1000 Kostr in Ophlialaan zs krstprofavond op rij. Mr dan rtig provrij, muzikal hoogstandjs topkok di hrlijkst grcht monstrrt. En dit allmaal in winkl in btovr krstsfr. D voorgaan jar war r mr dan 400 bzokrs di inspirati op kwam do voor krstdag. Volgs onrnmr Ks Jan Kostr staan r voor dit jaar mr dan 30 monstratis provrij gpland. Ht tam suprmarkt hft alls uit kast ghaald om klant t kunn inspirr voor ht aankom krstmu. In ht hart winkl staat prachtig krsttafl mt allrli grcht di brid zijn door profssionl horcakok. Dz staat hl avond klaar om vrag klant t bantwoorn. Dit jaar wordt avond muzikaal opgluistrd door ht muzikal duo Flagoltts. Ook prstr divrs go dol zichzlf op krstprofavond: Dorcas Ro Kruis vrkop artikl waar opbrgst naar hun go dol gaat. Ook vrmlnswaard is grot uitstalling prachtig krststukjs. Op dinsdag 11 cmbr sluit winkl om uur. Vanaf uur zijn bzokrs hart wlkom voor provrij, di tot uur duurt. Er is g gwon vrkoop, bhalv krststukjs product go dol. Mad Scic bij Binding Bov Aalsmr - In 2013 stopp hlaas kinractivitit bij Binding Bov daarom wordt spctaculair indactivitit voor kinr 8 tot mt 12 jaar gorganisrd. D Mad Scic Show is onwijs gav show ovr wtschap. D wtschapprs z show lat j allrli gav xprimt zi lgg prcis uit wat r gburt. D show ht Vuur IJs. J zult dus allrli xprimt t zi krijg mt lucht, vuur ijs! Bijvoorbld papir dat 120 kr snllr brandt dan gwoon papir droog Prijsuitriking kluracti Kulstaart - Zatrdag 1 cmbr was prijsuitriking klurplaatacti ht winklctrum Kulstaart. Door vl af t lgg bzok, was Sint ovrbzt, maar hij had zijn klurpit gstuurd. D kinr hbb allmaal wr hun uitrst bst gdaan. D klurpit was dan ook hl tvr. Hij had ook dit jaar wr luk caaus mgom. Ondanks ht slcht wr war toch vl kinr mt hun ours naar ht winklctrum gkom. Sint had aan Family gvraagd of ir daar binn mocht staan tijns prijsuitriking. Ht was krap, maar wl hl gzllig. Niuw portrtt Monic Aalsmr - Lz kun j bijna ovral. Op bank of in bd. In tuin. Op ht strand. In trin, op boot zlfs op wc. Zo uitlopd als plaats waar ms l- Marnl Haan-Tas lst in ig tuin uit haar favorit bok: D ovrgav Arthur Japin. ijs dat bijna 80 gran onr nul is! En kun jij douch zonr watr? B jij suprgod in natuur- of schikun of wil j wtschappr worn als j latr groot bt? Kom dan op wosdag 12 cmbr naar Mad Scic Show in Binding in Zijdstraat 53. Vanaf uur gaat ur op om uur start show. Om uur krijg j workshop waarbij j zlf aan slag mag! Kost 2 uro pr prsoon. Gf j snl op via binding.nl want vol is vol! Er kunn maximaal 75 kinr mdo. Inbraak opsporing ctraal bij publiksavond gmt Aalsmr - Echt C.S.I. in Aalsmr is ht nit hlmaal, maar volg wk dinsdag wordt in Horticoop spcial publiksavond blgd ovr inbraakprvti, sporonrzok brandprvti door politi brandwr. Hirovr wordt ht publik di avond (nit in ht gmthuis) maar in bovzaal Horticoop in Lakblkrstraat uitgbrid bijgpraat. Op dinsdagavond 11 cmbr organisrt gmt Aalsmr sam mt politi brandwr z opbar publiksavond ovr sporonrzok, inbraakprvti, brandprvti burgrnt. D politi gft tips om inbraak t voorkom, brandwr vrtlt ovr brandprvti wat t do mocht ht wl tot bginn brand kom. Ovr Burgrnt wordt vrtld wlk achtrliggd dol dit digital systm hft. Burgrnt is unik samwrkingsvrband tuss burgrs, gmt politi om vilighid in woon- wrkomgving t bvorr. Hirbij wordt gbruik gmaakt tlfonisch ntwrk inwonrs mwrkrs bdrijv uit gmt. All inwonrs Aalsmr zijn hart wlkom bij z publiksavond aanstaan dinsdag 11 cmbr tot uur bij Horticoop in Lakblkrstraat 24. Blangstlln worn mt klm gvraagd zich vooraf aan t mln. Dit kan pr -mail via aalsmr.nl of tlfonisch via Bij ovrintking wordt in januari moglijk tw avond gorganisrd. Aalsmr - Op zatrdag 1 cmbr is tuss half s middags lf uur in avond ingbrok in woning in Karprstraat. Ht is inbrkrs glukt om binn t koz zijn bok di glz worn. Dat is mooi. Di vrschinhid maakt ms intrssant. En Aalsmrrs di lz houn kom bij ht Bokhuis. Aalsmr lst! is doorlopd projct Bokhuis Aalsmr in samwrking mt Aalsmrs fotograf Monic Prsoon. Elk kwartaal portrttrt Monic vijf Aalsmrrs Kulstaartrs mt hun favorit bok. E o aan lz ms ook btj aan Aalsmr. Vanaf h zijn r in bokwinkl aan Zijdstraat 12 wr niuw foto s Monic t zi. Op grot portrtt staan dit kr Ptr Boogaard, Karin Borgman, Marnl Haan-Tas, Josin Erp Yani, Mina Anna Karpathios. U bt hart wlkom om t kom kijk wlk bok z Aalsmrrs graag lz. Zo moglijk worn btrff bok bij foto s gprstrd. Wilt u ook kr worn gportrttrd mt uw favorit bok? Gf dan uw naam door aan ht Bokhuis. Dmonstratidag gslaagd Hoofdtlfoon Hartlust voor mvrouw M. Pijpr Aalsmr - D monstratidag op zatrdag 1 cmbr Bos VioWav II trtainmt-systm Svrin S2 On Touch Volldig automatisch koffimachin bij Hartlust aan Oostinrwg 279 is druk bzocht. Er is z dag ook Bos prijs uitgrikt. Mvrouw M. Pijpr uit Aalsmr is winnaar Bos AE2 audio-hoofdtlfoon tr waar 149,95 uro. D prijs krg zij uit hann Harold Ofman Hartlust. Mr wt ovr ht VioWav systm? Kijk op Niuw lid Blomzgls Aalsmr - Sinds ig tijd hft Vriging Aalsmrs Blomzglwinklirs r niuw lid bij: Smit Bond Voldammr Vishanl, gvstigd op hok Wtringstraat Zijdstraat. Wrnr Smit Grard Bond zijn ig zaak in Aalsmr gstart na t hbb samgwrkt mt var hr Smit in dis vishanl in Amstrdam. D hr Smit sr. is ook vaak aan ht wrk in Aalsmr. D thousiast onrnmrs uit Voldam war wl t vinn voor ht lidmaatschap vriging, mt nam om ht kop in Aalsmr t bvorr. Bij aankoop allrli visproduct krijgt u dus ook nog blomzgls. Vraag r om, u hft r rcht op! Aalsmr prijst zich uit markt Hog watrtoristblasting schit in vrkr klgat Oprop gtuig Auto bschadigd Aalsmr - Op zondag 25 novmbr is donkrgrijz Ford Focus btrokk graakt bij zijdig ongval op ht parkrtrrin bij sportschool tnisbaan op Bthovlaan. D auto is tuss uur aangr aan rchtr voorzij door onbk bstuurr, want dar hft g brifj achtr glat. Dz botsing op ht parkrtrrin op zondagochtd gzi? D gduprn hor graag mr via Siran laptop wg Aalsmr - Bij ht onrwrp gricht op ht vaststll blastingvrorning voor ht blastingjaar 2013 stond donrdag 29 novmbr ook watrtoristblasting in schijnwrprs. Voorafgaan aan bhanling maakt Grdina Krijgr, rgiomanagr bij HISWA Vriging gbruik moglijkhid om in t sprk. Zij gaf aan dat ht voorstl ht collg om blasting t vrhog mt 32 proct hard is aangkom bij igar jachthavs. Eiglijk zijn z gschokt tlurgstld. Volgs haar btkt dit doodstk voor sctor. Lijdzaam tozi dat kip mt goun ir wordt gslacht is r nit bij watrsportrs will acti onrnm door gratis bij ilann aan t lgg in plaats ligplaats t zok in jachthavs. Aalsmr hft twijflachtig r om één hoogst tariv t hantr in rgio. D Kaag Brasm kn hlmaal g watrtoristblatsing in Noordwijk is ht onlangs zlfs afgschaft. Volgd VVD loont ht om in Aalsmr boot buit hav t stall ht zijn nu juist di ms di nit in hav vrblijv di ovrlast vroorzak door illgaal gbruik t mak aangbon dist. D VVD fracti gaat nit akkoord mt voorgstl blastingvrhoging. Wat PACT btrft zit ht hl anrs in lkaar. D voorziing di gbruikt worn mot onrhoun worn ht kan bst zijn dat Aalsmr onvrdig in pas loopt als j ht vrglijkt mt omgving, maar dan klopt omgving nit volgs PACT. D fracti gft aan ht hl normaal t vinn dat torist bijdrag lvr voor got voorziing. Ht mag duilijk zijn dat watrsportbdrijv hop dat gmt afzit blastingvrhoging, want mt z vrhoging prijst Aalsmr zichzlf all maar uit markt. Inbrkr in huis Aalsmr - Op vrijdag 30 novmbr is in middag is ingbrok in woning in 2 J.C. Msinglaan. Om kwart ovr vijf kwam bwonrs thuis in bijkuk stond h plots oog in oog mt inbrkr. Via ht achtrpad vluchtt dif. Ht gaat om man mt licht gtint huid, donkr lang krulld haar ongvr 1.80 mtr lang. Hij drog big jas. Waarschijnlijk is door mrr prson ingbrok. Er zijn door gtuig dri, voor h, onbk mann gzi. E mt stvig postuur, anr tw hbb normaal postuur. All zijn rond 25 jaar. Uit woning zijn siran, gld paspoort gstol. m door cilinrslot in achtrur op t brk. All ruimts in woning zijn doorzocht. D div hbb siran gstol zijn r door ggaan mt laptop. Vanaf dinsdag kaart bstll Krstspl Binding DGA Brood Hullman Voogs voor 3FM Srious Rqust Aalsmr - D bakkrs Voogs Hullman bakk kom wk bijzonr broodj: ht 3FM Srious Rqust broodj. E cranbrrymuslibroodj, rijk gvuld mt cranbrris rozijn, afgwrkt mt abrikozmos suikr. Hét 3FM Srious Rqust broodj is t koop voor 5 uro pr stuk, waar 1 uro t go komt aan ht go dol. Dit jaar is dit ht trugdring babystrft in Afrika Zuidoost Azië. E still ramp di jaarlijks 5,5 miljo slachtoffrtjs maakt. Wist u dat lk Aalsmr - Ht is altijd wr bijzonr rvaring om door bos hrlijk gur krstbom Blomsirkunst Ptr Marian Stokman op Hornwg 87 binn t stapp. E hl winkl mt luk bijzonr krstvrsiring, urkrans in allrli vorm. Bom vol krstball hangrs. Vrrop in winkl staan krstarrangmt kant klaar, Hk Wollswinkl liv bij tuinctrum ht Oost 6 sconn rgs tr wrld baby strft? Vl Nrlands ambachtlijk bakkrs do dit najaar m mt z acti gzamlijk probr z zovl moglijk gld bij t brg voor ht Go Dol. Op 24 cmbr staat lgati lnm bakkrs bij ht Glaz Huis in Ensch om chqu mt daarop hoplijk mooi bdrag aan t bi aan 3FM DJ s. Vanaf 7 cmbr is ht Srious Rqust broodj vrkrijgbaar bij Bakkrij Voogs bakkrij Hullman. Lrling pianist Adri Grovld voor votlicht Aalsmr - Zondag 9 cmbr is af uur in bovzaal D Ou Viling in Marktstraat optr kl gtaltr lrling pianodoct Adri Grovld t bluistr. Brtus Buijs, Michl Schnabl, Tijn Rooij, Hanna Lgwatr Sbastiaan Grovld spl wrk Bach, Chopin, Mozart, Carroll, Thompson, Clmti, Burgmüllr, Hänl Schubrt. Ook zal doct, di gvarir middag voorsplt, naast inliding uitlg zlf achtr piano plaats nm. Ht zou mooi zijn als hij ook z kr wr ig compositi t ghor brgt. Optr voor publik vindt Grovld blangrijk voor zijn lrling. Hij traint h in ht ovrwinn podiumangst. Ws nit bang, houdt hij h voor. Bld j thuis in dat j splt voor zaal mt publik wannr j op ht podium staat, nk dan Aalsmr - Al in augustus zijn rst thousiast vrijwilligrs bgonn mt ht schrijv ht krstspl 2012 Binding Doopsgzin Gmt. E i was rds gbor op ht Doopsgzind wkd voor jongr, dat afglop mi op Txl plaatsvond. Ht krstspl zou zich gaan afspl in ht zikhuis. Bovdi gaat ht stuk mt titl G Mdicijn trug in tijd, naar jar vijftig zstig. Ovr ht vrhaal kan m nog nit t vl uitwin, daarvoor zult u naar ht krstspl mot kom kijk! Inmidls is ht script gschrv zijn tonlsplrs muzikant bgonn mt of. Mr dan 60 thousiast jongr ( paar our jongr) zijn sinds half novmbr druk bzig om ook dit krstspl tot succs t mak. Ht krstspl wordt muzikaal bglid door liv band. D muzik badrukt volks sfr jar vijftig zstig mt klassikrs als Ja, zustr, N, zustr mr cht mzingrs. Wilt u dit spktakl kom bwonr? Kaart zijn af dinsdag 11 cmbr uur t bstll, all via Aanvrag vóór gomd tijdstip worn nit in bhanling gom. Ws r op tijd bij, want ht aantal plaats is bprkt! D kaart zijn gratis, maar na afloop ht krstspl wordt collct ghoun waar hlft bstmd is voor nog nar t bpal god dol. D anr hlft komt t go ht wrk Binding. D voorstlling bginn om om uur. E half uur voor aang gaat zaal op. luistraars wg. Grovld lrt h nooit gdachtloos t spl. Stur do j mt voll conctrati xprssi uit rspct voor componist ht instrumt. Wannr j bgint aan stuk staat ht tijdstip laatst noot vast. Daarop mot j j god conctrr dat valt t lr. Mijn lrling zijn gtaltrd har wrkrs. Ht publik kan nit all knis nm dit talt, maar komt ook ht anr t wt ovr componist, tijd waarin zij lfn, wat sonat is wat invtis zijn. Hrlijk om t hor zijn onrling vrstandhouding componist rol ht hof. Ht zijn wtswaardigh waardoor lrling muzik btr bgrijp kunn vrtolk voor luistraars di zij als vodsl voor gst. D lrlingmiddag is gratis toganklijk! Janna Zon Blomsirkunst Stokman zondag xtra op! maar ht is ook moglijk its hlmaal naar ig smaak t lat opmak. Ht Tam Stokman staat klaar om U mt raad daad bij t staan. Aanstaan zondag 9 cmbr is winkl tuss uur gopd, dan staat r voor ir lkkr kopj koffi drankj klaar. Echt winkl di U in z krstprio nit mag miss! Aalsmr - Zatrdag 8 zondag 9 cmbr tot uur zorgt Aalsmrs muzikant Hk Wollswinkl voor muzikal omlijsting krstmarkt bij tuinctrum Ht Oost. Tijns ht winkl kunn bzokrs git liv gzong krstkrakrs als Last Christmas Driving Hom For Christmas. Ht optr Hk Wollswinkl zorgt altijd voor vl gzllighid in ht tuinctrum aan Aalsmrrwg. Zlfs ms di all boom kom kop, lop toch vaak - gtrokk door muzik - ook nog gzllig krstmarkt op! Komt u ook langs? U bt hart wlkom bij tuinctrum Ht Oost aan Aalsmrrwg.

9 16 Niuw Mrbo 6 cmbr 2012 kinr- jugdkrant Activitit rond vogls zondag in kinrborrij Aalsmr - Op zondag 9 cmbr bruist ht wr activitit op kinrborrij Borvrugd. Tuss uur kunn bzokrtjs allrli ding do di t mak hbb mt vogls in wintr. Ho (ovr)lv vogls, waar vinn z t, mot j z hlp ho dan? Bij knutslclub in vrwarm activitittt, kunn kinr ovrkt vorbakj mak mlkpak, nnappl pindakaas mt voglzaad. Kinr wordt gvraagd zlf schoongspol mlkpakk m t nm naar kinrborrij. Bij ht Wib-ik -spl mot vogls gran worn door midl aanwijzing tgsplr. Er wordt lrzam spurtocht uitgzt Sint bzokt Sam E Aalsmr - Ht Sintrklaasfst is afglop dinsdag gvird op OBS Sam E. Sintrklaas kon daar glukkig zlf bij aanwzig zijn r war natuurlijk ook Pit mgkom. D hl school was gzllig vrsird mt hl vl Sint knutsls. Daar zijn kinr m bzig gwst in wk voorafgaand aan zijn bzok. Ook zijn r vl pprnot gbakk zijn r pitspll gdaan tijns pitochtn. Lidjs war ingsturd stukjs gofd. En kinr bovbouw zijn druk bzig gwst om surpris t mak voor klasgoot. D Sint wrd op ochtd ht Sintrklaasfst door school opgwacht op ht schoolplin. Nadat hij wlkom was ght door dirctric basisschool, kon ht fst bginn! Pit op atltikbaan wi z volbrgt krijgt aardig attti. D mini-ttoonstlling, di nu nog in ht tk staat gl, wordt omgtovrd in informatihok ovr vlrmuis. Borvrugd in Bthovlaan in Hornmr is volop in voorbriding op ht jubilumjaar Dan bstaat kinrborrij 20 jaar. Voor mr informati ovr jubilumactivitit, zi Lvd krstvrhaal bij Kidzzzclub Aalsmr Oost Aalsmr - Op zatrdagmiddag 15 cmbr organisrt Kidzzzclub Aalsmr oost voor kinr lvd krstvrhaal in rond Buurthuis t Midlpunt. D kinr mog ris mak door ht krstvrhaal gaan op zok naar str di bov vrblijfplaats Jozf Maria ht krstkindj t vinn is. Jozf Maria mt ht krstkindj, koning hrrs, gl, hrbrgir kizr ht Romijns rijk, z zull r allmaal bij zijn. Voor ir kind is r krstcaautj na afloop is r its lkkrs. D Kidzzzclub Aalsmr Oost is voor kinr grop 3 tot mt 6 basisschool. D kidzzzclub op 15 cmbr is tot uur in buurthuis t Midlpunt in Wilhlminastraat 55. D daaropvolg Kidzzzclubs zijn op 26 januari 23 fbruari zijn uur tot uur. Dlnam aan kidzzzclub is altijd gratis vooraf aanmln is nit nodig. Voor mr informati kan mail gstuurd worn naar gmail.com Aalsmr - Op donrdag 29 novmbr kwam r tw Pit langs bij atltikbaan bij Atltik Vriging Aalsmr. All kinr war mt thousiast to z ook ging mdon aan ht circuitj wat door trainrs was uitgzt. Ovr ht trapptj, zo snl moglijk ovr hkjs, langs pionn, trap op spring wr rn! Op ht dak klimm af jurytribun op niuw hoogspringmat lann is natuurlijk gwldig! Sommig kinr konn nit wacht haaln lkaar in, zo blv z lkkr warm. E luk afwissl ofing voor kinr, trwijl r gzllig Sintrklaasmuzik uit luidsprkrs kwam. Na afloop wrd r hl hard gzong, zlfs in canon. Als afsluiting war r voor ir pprnot caautj. Ht wrd gzllig bol atltjs hop dat Pit volgd jaar wr langskom! Sint t gast bij C1000 Kostr Aalsmr - Sintrklaas had 28 novmbr v tijd om langs kinr bij C1000 Kostr t kom. Vl kinr kwam naar C1000 om daar t knutsl glimp Sintrklaas op t g. D kinr wrn onr bgliding juffrouw Carola aantal C1000 mwrkrs gholp bij hun kunstwrkjs. Prachtig vrsir irkok pitmuts wrn r gcrërd. Vol vrwachting wrn r Sintrklaaslidjs gzong to Sintrklaas r uitinlijk was mocht vl op foto mt Sint /of Zwart Pit. Tot slot wrn kinr ook nog vrrast mt klin caautj dat tijns Sintrklaas bingo wrd gwonn. D middag mt Sintrklaas zijn Pit wrd daarm zr gslaagd. Voor mr foto`s kan ir kijk in ht album Sintrklaas. D Grostrook haalt ruim 8000 uro op voor Danc4Lif Aalsmr - Zatrdag 1 cmbr vond in Ahoy Rottrdam ht afsluit vmt scholiracti Danc4Lif plaats. Wllantcollg vmbo Grostrook was voor vir kr op rij partij. Nadat in oktobr dit jaar scholtour Danc- 4Lif Grostrook, ging ruim 160 lrling onr bgliding aantal thousiast doct, ghl in ht wit gkld, naar Ahoy in Rottrdam. In ruim tw maann tijd hadn lrling onr bgliding ht doctorganisatitam ruim uro opghaald voor ht go dol Stop Aids Now, organisati di zich inzt voor bstrijding ht HIV Aids-virus. D Danc4Lif scholacti is unik midl om jongr t brik z aan t spor zich in t ztt voor ht go dol. Voor jongr is zikt god dol zo nit langr vr hun bd show. Om vrijkaart voor ht invmt t bmachtig most lrling pr prsoon 50 uro ophal mt ht do vrijwilligrswrk, bijvoorbld cupcaks bakk, auto s wass anr karwitjs. Bovdi had school zlf wskaartacti, tassacti dansmarathon gorganisrd. Sam mt groot aantal anr midlbar schol kwam Wllantcollg vmbo Grostrook op bwust zatrdag aan bij Ahoy, waar vlak na binnkomst grot hal mt podium, muzik licht wrd aangtroff r bij vrschill stands activitit t do war r daarnaast voldo ttjs war waar t drink kon worn gkocht. Er war vrschin optrs, zoals Grs Pardol, Nilson, dansgzlschapp ISH Th Invincibls, dansrs ht tlvisiprogramma So You Think You Can Danc Th Partysquad. D prstati was in hann Nikki Plss, Barry Paf Anic Damm Danc- 4lif. Tg ht in avond danst all bzokrs officiël Danc4Lif drill maakt Doutz Kros bkd dat lnm schol in totaal uro op hadn ghaald. D avond wrd afgslot mt spttrd optr DJ Don Diablo. Al mt al was ht onvrgtlijk avond voor all aanwzig! Gslaagd vrjaardagsfst voor DJ Pit bij SV Omnia Aalsmr - Wosdag 28 novmbr war kinr SV Omnia 2000 uitgodigd voor ht vrjaardagsfst DJ Pit. Voor zs kr vir DJ Pit zijn vrjaardag mt kinr SV Omnia 2000 opniuw was ht groot succs. Managr Pit was ook wr partij om zaakjs t rgl, maar zoals altijd gaat r juist alls mis. Hij stuur DJ Pit brif pr mail én pr post mt uitnodiging voor zijn fstj mt daarbij routbschrijving naar ht Dorpshuis Kulstaart. Waar managr Pit all nit aan gdacht had, was dat DJ pit hlmaal nit kan lz. Hij vrsch dus vl t laat achtrstvor in ht Dorpshuis. Glukkig war dans- turnpit aanwzig om ht fst op gang t brg. Ook kukpit was dit jaar partij op zijn niuw nummr ging votjs vlor. Spciaal voor jarig DJ kwam Sintrklaas ook nog v langs. Hij had topasslijk caau voor hm. E rugzak di hij m kan nm naar pitschool, waar hij toch maar s mot gaan lr lz. Er wrd nog flink gdanst in zaal op ht nummr pit styl kon zlfs Sintrklaas ht nit lat om ook v m t dans. Maar daarna was voor hm hoogst tijd om vrr t gaan. All kinr ging tvr mt caautj naar huis. Joy Nap kampio BMX Aalsmr -Op 18 novmbr was laatst wdstrijd Noord Holland Cup BMX. Joy Nap kon kampio worn, maar dan most hij winn mocht g punt vrspl in manchs. Nadat hij tw in ht kampioschap afling wst was gworn, wil crossr uit Aalsmr nu rst worn Noord-Holland. In dri manchs ging ht uitstkd, dri kr rst, halv final daarna wist Joy ook t winn. In final most hij ht opnm tg Handboogschit Jugd HBV Targt succsvol op rayonkampioschap Kulstaart - Zatrdag 17 novmbr wrd zv afsluit wdstrijd vrschot door jugdschuttrs rayon Noord-Holland. D wdstrijn worn vrschot bij vrschill vriging in provinci, waaronr ook Kulstaart. Bij jugdwdstrijn worn pr wdstrijd ti kr dri pijl gschot op 18 mtr. Totaal worn r dus 210 pijl gschot waarbij hoogst scor pr pijl 10 is. In compoundklass wrn Brandon Vijzlaar rst mt gmidl 9,14 Sil Obijn tw mt gmidl 7,91. Bij aspirant rcurvklass wrd Jonah Wilthag r mt gmidl 7,94 bij catt kon Raynor England r plaats op zijn naam schrijv (gmidld 7,27) Etin n Hlr wrd in z klass twaalf mt gmidl Van links naar rchts: Sil, Brandon, Etin Jonah. zijn dirct concurrt Bart, di ook nog rst kon worn. Bart was bij start als rst wg mt Joy in zijn wil. Na tw bocht lag Joy nog stds tw, maar ging in aanval. Hij ztt nog v xtra aan in laatst bocht kwam mt mr snlhid ht laatst stuk op. Bij finish kon Joy nt zijn wil voor Bart ovr strp h duw. Ht was mooi laatst wdstrijd Joy Nap is trcht kampio BMX boys 12 Noord- Holland 2012 gworn. 4,44. Tijns comptiti hbb jugdschuttrs xtra training ontg Hans Wilthag (var Jonah) Brigitt V, di tvs jugd bglidt gdur comptiti. M door z xtra aandacht hbb jugdschuttrs handboogvriging Targt mt z scors prima visitkaartj afggv in rgio. Na zijn gwldig prstati op zatrdag wist Brandon Vijzlaar, jugdtalt HBV Targt, zich op zondag 18 novmbr op A-status FITA wdstrijd mt gmidl 9,37 moglijk t kwalificr voor ht Nrlands kampioschap Indoor, wat in fbruari 2013 zal plaatsvinn. HBV Targt hft haar accommodati op sportpark Calslag clubavonn zijn op dinsdag donrdag. Tvs is r wbsit: Sint op bzok bij JAU Aalsmr - Afglop 28 novmbr bracht Sintrklaas bzok aan jugdl Jong Aalsmr Unitd. D kantin was vrsird kinr uitgodigd. Er was chtr wl één klin problmpj: Ht strooigod was nog op boot di onrwg was Spanj naar Nrland. Glukkig wist pprnot-pit waar hij strooigod kon kop in Aalsmr. Ht fst kon dus toch bginn. Om uur war votballrtjs Champion Lagu als rst aan burt om Sint zijn vrjaardag t vir. Trwijl Sint klin gropjs in bstuurskamr ontving voor prsoonlijk gsprk, vrmaakt trtainr- Pit Dnis anr kinr in kantin. Er wrd gdanst, splltjs gdaan zlfs mopp vrtld. Nadat all kinr bij Sint war gwst zij hun caau hadn ontg, was ht tijd om wr naar huis t gaan. Om was vrvolgs ontgst F-pupill. Ook zij wrn pr tam bij Sint grop om prsoonlijk t worn togsprok. Trwijl Sint tams tosprak got anr kinr intuss ht fst in kantin. Favorit was toch wl ht lidj dansj Pit Gangnam styl. Nadat all F-pupill bij Sint war gwst ir caau had ontg was ht tijd voor Sint om vrr t gaan. Ht was wr fantastisch fst!

10 20 Niuw Mrbo 6 cmbr 2012 Bstuurswissl bij VZOD Zaalkorfbalcomptiti VZOD laat tann zi Kulstaart - Na dri vrlispartij was ht Kulstaarts korfballrs VZOD r alls aanglg om tg strkgoot KI- OS rst punt in wacht t slp. Ht tam trainr/coach Frits Vissr was nagog complt, all Nils Os was afwzig, voor hm spl Martijn Vrvark puik partij. Na vals start stond ht al rap 0-2 voor KIOS. VZOD wrd wakkr gschud, kwam trug m door mooi doorloopbal Bart Vrhul na voortrfflijk samspl mt Woutr Vrmul stond al snl glijk: 2-2. Nit lang daarna nam ht zuivr schit KIOS alwr afstand waardoor VZOD opniuw in achtrvolging most. Ht vrkrachtig Kulstaart - Tijns jaarlijks algm lvrgaring korfbalvriging VZOD hft Sitz Fokkma ht voorzittrschap vriging na ng jaar ovrgdrag aan Ari Vos. D Vos zal ht komd jaar z functi adintrim vrvull. Sitz Fokkma krg all aanwzig staan ovati als dank voor ht vl wrk dat hij afglop jar voor VZOD hft vrricht. Fokkma ontving ng jaar gl hamr uit hann dizlf Ari Vos. D Vos ovrbrugt hirm ovrgangsjaar voor ht VZODbstuur. Volgd jaar zal ht voorzittrschap ovrgdrag worn aan Anja Vrmul, di dan haar studi zal hbb afgrond. Anja Vrmul zal dan rst vrouwlijk voorzittr zijn Kulstaarts vriging. Tijns z lvrgaring is ook Gradus Limpt na acht jaar afgtr als bstuurslid voorzittr Tchnisch Commissi. Marcl Sost volgt hm op. Na bijna ng jaar hft Ptr t Ril, na ovrgangsprio, nu all tak als bstuurslid (voor Mdia- Sponsorzak) ovrgdrag aan Kristian Hmskrk. D rst acti voorzittr a.i. Ari Vos was bkd mak dat ht bstuur zowl Gradus Limpt als Sitz Fokkma hft bomd als l vrdist. Dz titl vrrast hr duilijk btj, maar aanwzig war ht r unanim ovr s; bin hbb zij dit dubbldik vrdid. Sitz Fokkma hft in zijn motionl afschidsspch vooral ook zijn vrouw dochtr bdankt voor stun di zij hm afglop jar hbb ggv. Daarnaast hft hij all commissis hun vrtgwoordigrs nogmaals individul bomd bdankt. Glukkig hoft vriging ht in tokomst nit zonr afgtr bstuursl t do, all zull functis binn vriging blijv bkl. Kandidaat voorzittr Anja Vrmul naast afgtr voorzittr Sitz Fokkma (m) niuw voorzittr a.i. Ari Vos. Uitstk rsultat voor IJsclub D Blauw Bugl Rijshout - D afglop wk zijn r vl wdstrijn gr door schaatsrs IJsclub D Blauw Bugl mt daarin mr dan uitstk rsultat. E aantal rijrs club had zich ingschrv voor puntwdstrijd in Thialf Hrv, wdstrijd di wrd gorganisrd door STG Tr Aar. In z wdstrijd all al wrn maar lifst 90 prsoonlijk rcords gr, door zowl l organisr ijsclub als lnmrs omring ijsclubs waaronr D Blauw Bugl. Mooi prsoonlijk rcords war r voor Erik Kramr, Mno Kramr Tamara Goos op mtr, Olaf Smit op mtr voor Mirt r Eyn op 500, mtr. Ht baankampioschap Haarlm wrd op zatrdagavond 1 cmbr voor pupill A Junior C op zondag 2 cmbr af junior B vrr. Ook hir uitstk prstatis voor D Blauw Bugl rijrs: Junior C: Erik Kramr 5, William Kool 10, Junior A: Olaf Smit 1, Mno Kramr 2, Natasja Wijk 2,Tamara Goos 8 Mirt r Eyn 10 (hlaas door val). Tslott nog kortbaanwdstrijd in Haarlm op 30 novmbr, waar Igor Baars maar lifst dri kr prsoonlijk rcord wist t rijn op 100 mtr. Om all uitslag in tail t bkijk of om mr informati ovr IJsclub D Blauw Bugl t vinn wordt vrr vrwz naar wbsit club: D podiumplaats ht baankampioschap in Haarlm, links naar rchts: Mno Kramr, Natasja Wijk Olaf Smit in witt jass ht Challg schaatstam. VZOD rchtt rug zo stond r in 22 minuut knap bvocht glijk stand op ht bord: 5-5. VZOD had uit z fas vrtrouw gtankt Vrmul ws ht tam juist wg naar voorsprong: 6-5. E strafworp Vrhul afstandschot Josin Vrburg btk comfortabl 8-5 ruststand. Ht gaatj lk gslag, maar na rust was ht KIOS dat als rst dol trof. Ht door ht talrijk publik aangmodig tam coach Vissr drukt chtr wr snl op juist knop via trffrs Dink Wstrhof wr Vrmul stond ht spodig D marg vir blf ghandhaafd E tvr Frd (links) naast winnaar Robrtino. Dartcomptiti in Dorpshuis Frd Wil jr. git topformul bij Pol s Ey Kulstaart - Zoals gwoonlijk bij dartclub Pol s Ey war r ook op afglop splavond vir nivaus. Aan ht ind splavond war dus ook vir finals. Danny Zorn was wr ht A buitcatgori nivau. Van vir avonn di hij dit sizo md, won hij dri kr ht hoogst nivau. Ook Tim Pol (op afglop splavond in final), Erik Jan Glkrk Jro n Hlr (zij strann in halv final) konn dat nit voorkom. Ht zal nimand dan ook vrbaz dat naam Danny Zorn in stand bovaan prijkt. Ilona Bak Erik Jan Glkrk zijn z n naast blagrs. Erik Jan Glkrk pakt op afglop splavond zijn punt door A Vrlizrron (ht tw nivau) t winn. Nit ir is chtr gïntrssrd in punt stand, bijvoorbld niuwkomrs Harold Hosman B Zalm. Harold had uitstk avond door final t hal in A Vrlizrron, trwijl B tot halv final rikt. D anr halv finalist, Albrt Glijn, kon punt wl wr god gbruik op jacht naar Top Ti notring. Op dit momt staat Albrt op lf plaats, op glijk hoogt mt Marco Cornliss. Marco haal punt juist wr door B Winnaarron, ht r nivau, t winn. Finalist Danny Hartog blf ook in rac voor Top Ti notring (vrti). In B Vrlizrron (ht vir nivau) daartg war splrs nit gïntrssrd in punt. Frd Wil jr. goot naar ig zgg gzllighid moglijkhid om zlfs na ig vrlispartij toch t kunn blijv dart. Ondanks grot tvrhid Frd ging ovrwinning in B Vrlizrron uitinlijk naar Robrtino Zonnvld. Ht was rst final ovrwinning ooit voor Robrtino, tw sizo gl vrloor hij tomalig E Ron (ht r nivau). Nadat blom, chocolaatjs punt war uitgld was avond tot zijn ind gkom. Glukkig is volg splavond alwr morg, vrijdag 7 cmbr, in ht Dorpshuis Kulstaart. D inschrijving sluit om uur, lnam kost vir uro minimum lftijd is 15 jaar. Chris Boss wint op K.O. tot 13-9, waarna Kulstaartrs op jammrlijk strafworp mist. Vrvolgs trdt dan onvrmijlijk sportwt wr in wrking. KIOS rook zijn kans kwam acht minut vóór tijd trug tot Aangmodigd door ht thuispublik scoor Vrburg, di vorig wk no gmist wrd, afstand schijnbaar vrloss Echtr, gast scoorn in blodstoll slotfas nog twmaal nadat VZOD grot kans gmist had: Aalsmr - D maann lang voorbriding Chris Boss mt Sanr Thonhausr Mik s gym voor bokswdstrijd voor ht go dol hft positif rsultaat opglvrd. D Aalsmrs onrnmr hft wdstrijd gwonn op K.O. Ht boksprojct wrd gorganisrd voor Bart Graaf foundation. Dz stichting zt zich in voor onrnmrs in sp mt bprking, di graag ig zaak will bginn. Chris anr sportiv lnmrs hbb ruim uro bij lkaar gbokst voor dit dol. In laatst minuut was ht Vrburg di strafworp vrdi waarna Eric Spaargar zijn zuw voldo in bdwang had om winn trffr t mak: E vrdi ovrwinning ht tam coach Frits Vissr di nit zonr slag of stoot tot stand kwam, maar zkr wl één di vrtrouw gft voor uitwdstrijd naar Dijkvogls aanstaan zatrdag. Trainr/coach Frits Vissr na afloop: W zull nog mot lr op juist ogblikk door t drukk om nit onnodig in problm t kom. Voor mr informati uitslag zi Bart Vrhul, prima gspld. Blomlust 2 handhaaft zich, gradati tams 3 4 Aalsmr - Ondanks 6-4 nrlaag in laatst wdstrijd tg Tmpo Tam 6, hft Blomlust 2 zich ghandhaafd in r klass. Blomlust kwam zlfs op 3-1 voorsprong door ovrwinning Ed Couwbrg Bart Spaargar in hun rst klspl. Waarna door Ed sam mt afschid nm Hrvé Pantgnis ook ht dubblspl ovrtuigd wrd gwonn. In ht vrvolg avond wist hlaas all Ed nog klsplpartij t winn blf Blomlust op 4 punt stk. Ht al ggrar Blomlust 3 spl thuis tg Kampioskandidaat D Volwijckrs 1, di aan 5-5 gog hadn om kampio t worn. Blomlust 3 nam waardig afschid vir klass door nog voor spann avond t zorg. D Volwijkrs kwam zlfs mt 5-4 achtr pas in laatst wdstrijd wrd ht kampioschap viliggstld. Blomlust 3 gaat mt vl rvaring rijkr trug naar vijf klass. Blomlust 4 had nog klin kansj om gradati t ontlop, maar dan most wl mt groot vrschil bij tgstanr DOKO (V) 7 worn gwonn r gradatikandidaat Tmpo Tam 14 zou in uitwdstrijd tg koplopr TSO g punt mog mak. Tmp Tam maakt uitinlijk 4 punt, maar ook aan rst voorwaar wrd al hlmaal nit voldaan. Blomlust 4 (Willm Vissr, Wim Aardwg Rob Fabr) vrloor mt 7-3 is dus ggrard. Volgd sizo in zs klass mot r mr moglijk zijn. Inschrijving voor café Kulstaart vall tg Kluis gstol Votbal Strijnd RKDES pakt punt Kulstaart - Trwijl wrgon ht in Kulstaart lit afwt, kon r in Bussum bij SDO op prima grasmat uitstkd gspld worn. SDO dat ook matig startt in z comptiti, maar wl laatst dri wdstrijn 7 punt haal, blk prima plog t zijn. RKDES most ht do zonr Stf Hoogwrf Kroom, op zijn plaats spl Justin Haan vrdistlijk wdstrijd. D rst bst dolpoging RKDES was glijk raak: 0-1. Mt mooi lob dichtbij wist Lorzo Zorn kpr t vrschalk. In 40st minuut kwam RKDES tg vrhouding in zlfs op 0-2. Justin Haan vocht zich op links door zijn voorzt wrd door Richard Vris binn gfrommld. SDO ztt laatst minut voor rust nog mr druk op ht RKDES goal. Ht wrd nog 1-2, strak laag schot was voor R Jonkr onhoudbaar. Na rust nog onstuimigr aanvalld SDO RKDES vocht zich t plttr om Bussummrs bij goal daan t houn, nit onfortuinlijk blf ht Z.O.B. tg Aalsmr glijk! Aalsmr - Braad in voglvlucht Aalsmr - D bhanling ht onrwrp gricht op ht pr dirct bom hr A. Vlrs als bstuurslid stichting Auro (Aalsmr Uithoorn D Ron V) voor Opbaar Onrwijs rip winig vrag op bsluitvorming hof nit t wacht tot Raad 20 cmbr, maar kan rds in Raad 6 cmbr plaatsvinn. D bhanling gricht op ht akkoord t gaan mt onttrkking 80 duizd uro aan rsrv Kulstaartswg t bhov vrhuis- sloopkost lvr ook winig stof tot discussi op. Op vraag ho ht mt inschrijving stond voor ht t op café kon wthour Ad Vrburg ml dat dit tgvalt. D tijd is natuurlijk ook nit gunstig, maar m is wl bzig. Bij ou schuur mot nog onrzok plaatsvinn naar hovlhid aangtroff asbst. D bsluitvorming hof vmin t wacht tot 20 cmbr, maar kan al avond, donrdag 6 cmbr, plaatsvinn. D tostmming voor ht wijzig gmschapplijk Rgling Samwrkingsvrband Aalsmr-Uithoorn om tak mt btrkking tot WOZ-blasting t hal z tak onr t brg in Ctrumrgling ambtlijk samwrking Aalsmr Amstlv vond g kl wrstand. Ht is logisch bsluit op 20 cmbr kan dit bkrachtigd worn. Gzi vl insprkrs lip agda bhoorlijk uit dat btk dat agdapunt ovr gmschapplijk Rgling omgvingsdist Noordzkanaalgbid Krditaanvraag gmthuis vrplaatst worn naar vrgaring 6 cmbr. Cultuurnota Burgriniatif D raadsvrgaring avond bgint om uur is opbaar. Inwonrs zijn wlkom in raadzaal ht gmthuis. Ook op agda: Cultuurnota , karnota Jugd Gzin vrorning Burgriniatif. Aalsmr - Op zatrdag 1 cmbr is tuss half acht half ti in avond ingbrok in woning in Graniumstraat. Aan achtrzij ht huis hbb div ruit schuifpui ing gooid. All kast zijn doorzocht. D inbrkrs hbb zwart kluis gstol mt siran, paspoort, gld ktkbwijs. voorlopig nog 1-2 ondanks schot op lat ondanks vrij kopbal di ovr ging omdat R Jonkr bijna onpassrbaar lk, hij ransl lttrlijk alls uit zijn dol. D hl RKDES briga wrkt als paarn. Na uur spl kwam toch 2-2 op ht door jugdsplrs bdi scorbord. D laatst 10 minut ontspon zich nog waar spktakl op sportpart Kuil in Bussum. Edwin Maris had zomaar man wdstrijd kunn worn. Hij ging all op ht SDO dol af, maar zijn inzt was t bsluitloos kpr kon rdding brg. Aan anr kant prachtig aanval SDO, di doltrffd wrd afgrond, maar Sjaak stond fir mt zijn vlag omhoog, dus jongs bij ht scorbord konn blijv zitt. Na ruim 90 minut floot schidsrchtr af, SDO btr plog maar Kulstaarts plog di voor lk mtr hft gstr vooral lit zi g gog wst t nm mt onrst rgion mt uitblink R Jonkr. Eppo Aalsmr - D wdstrijd in Zuid- Oost Bmstr was nt zo slcht als ht wr. Schidsrchtr Grt r Myn was uit Frisland gkom om dit dul t lin. Hijzlf vond wdstrijd ht aanzi nog wl waard, maar ming, vooral aan kant Aalsmr, klonk anrs. D rst hlft bstond uit tw hoogtpunt. E go diptpass Ptr Nuvl in 12 minuut op Calvin Kostr, di uit kking John Haan lip vrij voor dolman Erik Slaaf g fout maakt, 0 1. Ht tw hoogtpunt was in 15 minuut to Z.O.B. kon juich. E krachtloos kopballtj kon dolman Ray Smidt rustig oprap, maar als ht aardappl lit hij tot vrbijstring ir bal onr zich doorstuitr was stand wr glijk. Tot aan rust krg Aalsmr onr nrguts rg tg wind optornd nog wl kl kansjs, vals Z.O.B. via Marcl Thomas Patrick Laffra. Zowl publik als splrs war blij to ht rustsignaal klonk. D tw hlft had Aalsmr wind in rug, maar daar was ook alls m gzgd. D ig man mt voldo bij Aalsmr, Dirk Jan r Mr, schoot in 61 minuut raklings naast. D Aalsmr voorho had offday z middag. D kans di r kwam wrn één voor één om zp gholp. All Ptr Nuvl vil op door zijn grot inzt. Ht afmak was r z middag bij hm ook nit bij. 61 minuut wissl: Noud Bruchnr voor Stfan r Duss. 78 minuut wissl: Mark Russink voor Vinct Krabbdam. Op ht momt dat Burak Sitil naar vor trok kwam r wat gvaar. E kopbal hm wrd dollijn ghaald. Op induitslag 1 1 was nit op af t ding. Mt z inzt splwijz is m knapp midnmotr. Jack Muijn

11 22 Niuw Mrbo 6 cmbr 2012 Kopplkaart BV Oostd Aalsmr - Buurtvriging Oostd houdt voor lifhbbrs wr kopplsplavond wl op maandag 10 cmbr af uur in Ht Midlpunt in Wilhlminastraat. D zaal gaat op om uur. Ht klavrjass voor koppls op 26 novmbr is gwonn door ht chtpaar Könst mt 5726 punt, gvolgd door E. Schuit T. Buwalda mt 5432 punt C. Balr K. Mkl mt 5338 punt. Bij ht jokr bhaal mvrouw L. Schuit hoogst r mt 290 punt. Bridgclub Strijd Vridschap Aalsmr - Uitslag splavond bridgclub Strijd Vridschap op dinsdag 27 novmbr A lijn: 1 Jan Til Evls 62,20 2 Tho Blom Ko Es 55,95 3 Jan Dov Ritj vd Zwaard 55,65 4 André Lansr J vd Zwaard 54,46 5 Coby Blom Pit Hok 52,98 B lijn: 1 Martha Tho Tun 57,44 2 Gonny Pim r Zwaard 55,65-3 Maart Mary Jongkind 54,46-3 Gré Aarts Jaspr Blom 54,46 5 Wil Groot Trudy Stokkl 54,17 C lijn: 1 Anni Sima Vissr 60,42 2 Jan Mi Korwinr 59,82-3 Jok Dlfos Alx Pannkok 58,93-3 Hans Lia Vrswijk 58,93 5 Klaas Maars Adri Otto 58,33 Klavrjas marathon bij BV Oostd Aalsmr - Op zatrdag 12 januari staat jaarlijks niuwjaarsmarathon buurtvriging Oostd wr op ht programma. Ir lifhbbr klavrjass is wlkom in buurthuis t Midlpunt in Wilhlminastraat. Er wordt gkaart tot uur, uitraard mt tusspauzs, waarin got kan worn vrsnapring drankj. D kost bdrag 10 uro pr prsoon, in z prijs is koffi of th (maximaal 2) broodjs inbgrp. Opgv kan bij Maart r Vaart tot uitrlijk 10 januari via of Wacht nit t lang, vol is vol. Klavrjass bij D Gluksvogls Kulstaart- Ht hl jaar door wordt r op wosdagavonn gzllig gkaart in ht Dorpshuis. Ook zin om t kom klavrjass? Ir is hart wlkom. Vanaf uur worn kaart vrld. Ht klavrjass op 28 novmbr is gwonn door Ari Zthof mt 5512 punt, gvolgd door Ptr r Bunt mt 5509 punt B Voort mt 5447 punt. Spanning stijgt in schaakcomptiti Aalsmr - In rti ron schaakcomptiti schaakclubs t Kal Pionntj Aalsmr is spanning wr gstg. Waar Ptr Vrschur 12 rons ongslag blf straatlgt voorlag op concurrti, wist Rik Könst hm afglop donrdag t vrschalk. Rik klimt hirdoor op naar r plaats. Dat is nt achtr Huup Joost di wist t winn Mlan Cick. Chocolalttr voor sjolrs Aalsmr - Er gaat wr gsjold worn bij buurtvriging Oostd wl op donrdag 13 cmbr af uur in buurthuis Ht Midlpunt. Ht sjol afglop 29 novmbr stond in ht tk pakjsavond. All prijz in vrloting war ingpakt voor prijs most w wl lidj zing. All sjolrs vil in prijz ging mt wlbk chocolalttr naar huis. Houd j sjol vind j ht luk om dit in gzlschap t do mt anr all lftijn? Kom dan volg wk donrdag naar ht buurthuis in Wilhlminastraat. D zaal gaat op om uur. Winst vrlis voor Basktballrs Aalsmr Aalsmr - Afglop wkd vonn r wr divrs wdstrijn plaats in Proosdijhal één r was spann wdstrijd tuss BV Aalsmr BV Hillgom, omdat bin op gl plaats op ranglijst stonn. Ht bgin wdstrijd lip vrdigd nit zo god, waardoor Hillgom makklijk kon scor. Na rst pauz kwam Aalsmr op schot door gwldig actis onr baskt stond scor al gauw in ht voorl Aalsmr. Dit blf vrr hl wdstrijd ht gval na prachtig uitgspl kans paar dripuntrs slpt Aalsmr winst binn. Bij ht tam U16 ( mixtam Bachvollybal Druk bzt maandtornooi Biljart Dirk Duyndam winnaar 10 ovr rood tornooi Aalsmr - Zatrdag 24 novmbr wrd 10 ovr rood biljarttornooi gorganisrd in café Sportzicht. Er n in totaal 12 lnmrs m, 6 mann uit Noordwijk 6 mann café Sportzicht. Ht tornooi bgon om uur was om uur afglop. Elk kr spl prsoon Noordwijk tg prsoon mt daarin jongs misjs) ging ht minr god. In ht bgin wrd r wl snl gscoord door onr anr Shanic Umans, maar bij ht vorr wdstrijd wrd tgpartij strkr ondanks paar mooi actis Aaron Vinc stonn z toch halvrwg wdstrijd achtr mt In tw hlft kwam Aalsmr toch nog btj trug door rbounds t pakk daaruit t scor, maar ook door individul actis rr gom splrs. Hlaas ging wdstrijd uitinlijk m vrlor Intrss om t basktball bij BV Aalsmr: of bl scrtaris via Aalsmr - Zlfs tijns ht sintrklaas wkd wrd ht maandtornooi zondag 2 cmbr wr god bzocht! In ht 2x2 hoog tornooi ging r 16 tams start! In apart dams poul wist Dis Nooi r mt titl door t gaan. Nt zoals winnaars futur: Pppi Kokki winnaars pro: Brgland, krg zij VIP tickts voor final dag ht NK Bachvollybal Aalsmr 2013 als prijs! Op vrijdag 4 januari gaat dit unik vmt start zal afsluit mt finals op zondag 6 januari. Er wrd hard gstr om t vrl VIP tickts. D grot vrrassing ht tornooi was ht tam tokomst. Dri jong talt aangvuld mt tw oud-nrlands kampio bachvollybal wist ht anr tams knap lastig t mak. Uitinlijk wrn zij tw in pro poul achtr Opa s. D futur poul wrd gwonn door ht tam No Worris in fun poul ging prijs naar Zandhapprs! Ht 2x2 laag tornooi zat zoals gwoonlijk wr hlmaal vol! In dri catgoriën wrd r wr gstr om prijz! Uitinlijk ging Gio Arunas r mt hoofdprijs door in pro poul. Ook zij mog naar final dag ht NK Bach, vals ht dams koppl Nt Mari ht mix koppl Fluffy Bachrs di futur fun poul wist t winn! Ht volg maandtornooi vindt plaats op ongbruiklijk datum. Nit rst zondag januari, maar laatst cmbr. Zondag 30 cmbr om prcis t zijn gaat ht oliboll maandtornooi plaats vinn! Schrijf j snl in door mail t stur naar bach.nl. Kijk voor mr informati ovr ht maandtornooi ht NK Bach op Sportzicht. Ht was bdoling om zovl moglijk carambols t mak. Tussdoor wrn r naast drankjs, hapjs gsrvrd s avonds konn lnmrs git vrs gmaakt snrt kok B Koff. Dirk Duyndam uit Noordwijk mag zich winnaar ht tornooi nom. Bingoavond bij BV Pomp Aalsmr - Op wosdag 12 cmbr is maanlijks bingo wr bij buurtvriging Pomp in t Bak in Sportlaan 86. Vanaf uur is ir hart wlkom, lid of g lid, jong of oud, gzllighid spanning staan voorop. Er worn ti rons gspld mt gvarir prijz één hoofdprijzron mt tw waarvoll hoofdprijz. Om ht gld hoft u ht nit t lat, want ht rmt is altijd hogr dan uw inlg, is ht nit qua prijz, dan wl qua gzllighid! Vast prik is ook splavond Pomp, zlf tijd, zlf locati, z avond start altijd op r maandag maand, dit kr op 17 cmbr. Er worn dri splrons gspld mt hartjag, klavrjass sjol bij gog animo ook rummicub. Tussdoor wordt prachtig vrloting ghoun mt vl luk handig prijz. Tlfonisch informati kan vrkrg worn bij scrtarss vriging, Carolin Ramp via Sjolclub in D R Rijshout Vanavond, donrdag 6 cmbr, wordt wr gzllig sjolavond ghoun in dorpshuis D R aan Schouwstraat. Ir lifhbbr is wlkom. Om uur wordt plaats gom achtr bakk. D zaal is op af uur. Kopplkaart BV Hornmr Aalsmr - Kom vrijdag 7 cmbr is r wr kopplkaart bij buurtvriging Hornmr in ht buurthuis aan Rordomplaan 3. D aang is uur zaal gaat op om uur. Ir is hart wlkom. D th koffi staan klaar. Ht klavrjass op 30 novmbr is gwonn door Ks Mkl mt 6295 punt, gvolgd door Cor Knol mt 5915 punt L Bmml mt 5532 punt. Bij ht jokr bhaal Corri Zaal hoogst r mt 407 punt. Hk wint bij oursoos Kulstaart - Ir donrdagmiddag is r voor 55+rs gzllig kaartmiddag in ht Dorpshuis tot uur. Klavrjass, jokr, rummicub hartjag staan op ht programma. Op donrdag 29 novmbr is ht klavrjass gwonn door Hk Wich mt 5585 punt, gvolgd door Marry Aks mt 5191 punt Ef Mourik mt 5039 punt. D hoogst r bij ht jokr is bhaald door Bts Tun mt 139 punt. Dart mt Sint Aalsmr - D splavond dartclub in Oost stond afglop dinsdagavond in ht tk Sintrklaas. D godhiligman kwam zlf langs arrivr mt zijn dartpit. Franklin Dolk won wdstrijd, gvolgd door Ks Lang Sbastiaan. D volg dartavond is dinsdag 13 cmbr af uur in ht Midlpunt in Wilhlminastraat. D zaal gaat om uur op. Ir is hart wlkom. Krstki bij V.V. Aalsmr Aalsmr - Sintrklaas is pas nt vrtrokk, maar Votbal Vriging Aalsmr wil u alvast uitnodig voor haar krstki op vrijdag 14 cmbr. Naast ht gwil potj ki zal r ook vrloting plaatsvinn waarm mooi LED-tlvisi gwonn kan worn. Dus hft u zin in gzllig avondj ki, bakj koffi of borrltj? Kom dan naar ht clubhuis V.V. Aalsmr aan Drf 1. D krstki bgint om uur! Handbal rdivisi Aalsmr komt nt tkort Aalsmr - D wdstrijd FIQAS Aalsmr tg OCI Lions was rst tw comptitihlft. D Lions, sinds vorig wk koplopr, vrlor tot nu to slchts één kr wl FIQAS Aalsmr. Na tw vrlor wdstrijn wil FIQAS Aalsmr voor ig publik natuurlijk graag lat zi dat ht btr kan. D plog wist vooraf dat ht moilijk zou worn tg ht strkt Limburgs tam most ht bovdi zlf do zonr gblssr Wai Wong Gaby Birjou. Toch stond r gdrv strk spld FIQAS Aalsmr, dat hl anr gzicht lit zi dan wk rr ook mt liding nam: 2-0. Lions kwam trug tot 4-4, maar daarna lag ht initiatif bij Aalsmrrs: ht baltmpo lag hoog was vl inzt vchtlust. Dustin Ligthart was bijzonr god op drf rst hlft zorg voor 7-4. Daarna war ht Djordj Stovic Rodrigo Huttinga di ht vrschil maakt. Rodrigo af cirkl in brak out Djordj uit opbouw. FIQAS Aalsmr kwam zlfs op marg zs: Vrvolgs profitr Lions optimaal ovrtal situati wist trug t kom tot vlak voor rust zlfs (t gmakklijk) tot via tw tgbraks na mislukt schot mislukt aansplbal naar cirkl. Na rust wist Iso Sluijtr (trug uit Spaans comptiti) mt dri fraai dolpunt op rij Lions mt op voorsprong t ztt: Maar FIQAS Aalsmr blf knokk: Rmco Dam, Dustin Ligthart Robin Boomhouwr (snll brak out) wist stand wr in vwicht t brg: Ev latr ging Boomhouwr r opniuw snl door aan rchtrkant, maar wrd aan ht shirt gtrokk. D schidsrchtrs boorln situati vrkrd (zull dat achtraf ook togv) gav tijdstraf voor schwalb. Ht lvr Lions balbzit én voorsprong op: Ht lk gaklap, maar vijf minut voor tijd wrd ht toch wr glijk: Lions won in slotfas alsnog door brr bank : plog hft mr wisslmoglijkh zonr dat aan kwalitit ingbot wordt. Dat wrd juist nu duilijk, want Dustin Rmco zat r hlmaal doorh. Ht wordt uitinlijk Toch is Ré Romijn na afloop nit ontvr: Er is wl als plog gspld gknokt. D splrs hbb alls ggv, maar wdstrijd duur nt its t lang. Kom zatrdag 8 cmbr wacht Aalsmrr opniuw strk tgstanr: mann mot uit naar Voldam. Dz wdstrijd bgint om uur. Bkrwdstrijn Op dinsdag 11 cmbr spl dams in rdivisi inhaalwdstrijd tg Quintus, thuis in D Blomhof af uur. In tw ron ht NHV bkrtornooi splt dams 2 op donrdag 13 cmbr vs om uur thuis tg ht tw tam Wstfrisland SEW. Dams 1 nmt ht op dinsdag 18 cmbr om uur op tg t Fortuin/VVW in Wrvrshoof hr 2 splt op zlf avond om uur thuis in Blomhof tg Voldam 2. Hr 1 stroomt latr in, in achtst finals. Wosdag baanloop bij AVA Aalsmr - Wosdag 12 cmbr kan ir mdo mt 5 kilomtr Florimx baanloop. Dz baanloop wordt al jarlang op lk tw wosdag maand ghoun bij AVA. All dams hr, jongs misjs natuurlijk ook vtran zijn hart wlkom. Tst j conditi door s op rcrativ wijz 5 kilomtr t lop op baan Atltik Vriging Aalsmr. Probr 12 halv ronn t volbrg mt lkkr hardlop in j ig tmpo. Bij finishlijn staan rvar juryl om juist tijn t controlr. Ht startschot wordt ggv om xact uur. Err kom is raadzaam, bijvoorbld om alvast warm t lop of kopj koffi t drink in gzllig kantin AVA. Ht sportcomplx is gopd af uur. D kost bdrag 2 uro voor nit-l AVA. D atltikbaan is t vinn aan Sportlaan 43a kldkamrs mt douchs zijn aanwzig. Na afloop wordt r gratis groot aantal plant vrloot onr lnmrs aan hand inschrijving. Voor mr informati: Funny Hors wint clinic bij Anky Grunsv Aalsmr - Omdat Funny Hors bhoor tot top-10 lotvrkoprs Hippisch vriging wrn zij uitgodigd mt vijfti prson op wosdag 28 novmbr op ht stallcomplx Anky Grunsv. Dri bglirs twaalf kinr, di mst lot vrkocht hadn, vrtrokk richting Erp. Bij aankomst krg ir its t drink mt wat lkkrs rbij. To all vriging aanwzig war volg monstrati ls wlk wrd ggv door Anky aan lrling op Grand-Prix nivau. Ir mocht vrag stll r wrd vl vrtld. Daarna volg rondliding ovr ht trrin. Bonfir Sallinro, paarn waarm Anky dri kr md aan Olympisch spl stonn in wi. Er zijn mooi niuw stall gbouwd, daar stonn all paarn di Anky, stalhulp lsklant zijn. Ook haar wstrnpony pony s haar kinr stonn r. D buitbaan zag r suprmooi uit grot binnhal was cht hl strak. Ook kwam z op ht trrin nog aquatrainr, sollarium, stapmol ovrkt longrbaan tg. Aan ht in ht bzok was r mt grt mt Anky. Erst krg all kinr handtking foto. Ir mocht z ook nog mt haar op foto r wrd gzllig gkltst. Om half 5 was ht tijd om naar huis t gaan. Onrwg wrd nog wat ggt. Mo maar voldaan kon ir om half 8 bij mang worn opghaald. Op 11 cmbr kan ht bstuur Funny Hors chqu mt ht vrdi gld lotvrkoop in ontgst nm. Ongvr 1100 lot zijn vrkocht. Dank aan all lot(vr)koprs! D opbrgst zal worn gbruikt voor xtra activitit in 2013, want dan bstaan Funny Hors maar lifst 25 jaar!

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 5 fbruari 2015 vrgadring : Aanwzig: Ing R.M.M.J. Duijm, A. Fas, H. Gluk, P.J.A. Gluk-d Englsman, K.'t Hart-Tkamp, drs. J.P.M. Hsh, J.J. van t H,

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen!

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen! ati: Klas: 5 klas gymnasium Dolstlling g 5 klas gymnasium kn rzuiling` hbb voor dz ls d rst an d radr ovr d kmrk nd zuil (d katholik, protstants, ch libral zuil) mot doornm g voor is bij g g n d n nd ch

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers)

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers) Antwoorla Hoofstuk 2 Dansn oor uwn hn 2.1 D ans 03 Maat 36, 44 (vanaf tw tl), 64 (vanaf tw tl). 04 a In maat 5 n 7: tw ahtst van tw n vir tl. Maathakn (maat 12, 13): rst kr spl j tot n mt rst maathaak,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Juryrapport mr. K.P. van der Mandele Penning 6e editie

Juryrapport mr. K.P. van der Mandele Penning 6e editie Jury mr. K.P. van dr Mandlpnning 23 novmbr 2015 Juryrapport mr. K.P. van dr Mandl Pnning 6 diti D jury van d Mr. K.P. van dr Mandl Pnning 6 diti hft, alls afwgnd, bslotn d mr. K.P. van dr Mandl Pnning

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Vanaf nú ook. Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

Vanaf nú ook. Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Uithoorn 11 augustus 2010 3 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur OOK VOOR AL UW WITGODRPARATIS N NIUW T LVRN APPARATUUR! www.bij.nl Mtrkastn Schaklmatriaal

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindamn wiskund B vwo 008-I Boordlingsmodl Vraag Antwoord Scors Landing maimumscor 4 y' 4,8 0 3 + 4,8 0 5 y '(0) 0 (dus in (0, 8) hft ht vligtuig n horizontal bwgingsrichting) y '(00) 0,48+ 0,48 0 (dus

Nadere informatie

Guy Daniëls schooljaar

Guy Daniëls schooljaar Wij mak kindrdrom waar D lukst prtbok voor thuis in j klas van Guy Daniëls schooljaar 2014-2015 schoolvoorstlling: Mstr Guy s vrtltt voor klutrs 1st GraaD auturslzing voor 2D 3D GraaD Slchts 3,30 / kind

Nadere informatie

Gemeten geluidniveaus in db(a) op een hoogte

Gemeten geluidniveaus in db(a) op een hoogte Tabl A Voorjaarskrmis Mtdatum Gmtn gluidsnivaus in db(a) op n hoogt Van 1.5 mtr tr plaats van: Attractis op d kop van d markt afzondrlijk op 2 m afstand (norm / 83 db(a)) Dstroyr (3) Brakdanc (4) Autoscootr

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Sterke merken op de kaart, toppers in uw verkoop

Sterke merken op de kaart, toppers in uw verkoop Strk mrkn op d kaart, toppr in uw vrkoop Waarom Cécéml op uw dranknkaart mot taan Authntik D gchidni van chocolad gaat trug tot in d tijd van d Aztkn, n oud Mxicaan bchaving. Ht woord chocolad i afkomtig

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie