Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs"

Transcriptie

1 Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs

2 VOORWOORD - oktober 2014 Silofabrikant Jansens & Dieperink: Lasrobots die exact de lasnaad blijven volgen Om aluminium segmenten exact te kunnen lassen en achteraf kunnen te walsen, investeerde silofabrikant Jansens & Dieperink in een lasrobotinstallatie met een Arc-Eye lasersensor: De Arc-Eye laser-sensor heeft als enige lasnaadvolgsysteem geen last van reflecties die bij aluminium optreden. Daardoor kan de lasrobot de lasnaad exact blijven volgen, zodat de segmenten met een minimale A-hoogte voldoende sterkte hebben voor de walsbewerking. Stuurt de lasrobot langs de meest complexe lasnaden Enige systeem dat lasnaden realtime volgt Geen verstoring door reflecties Colofon Uitgave ISSN Lastechniek wordt uitgegeven in opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL). Redactie Bert de Jong, Fleur Maas, Rolf Mul, Leo Vermeulen, Bart Verstraeten, Margriet Wennekes Eindredactie Margriet Wennekes, Leo Vermeulen (techniek) Uitgever Bert de Jong Advertentie-exploitatie Con-Sell, Rolf Mul T E Redactieadviesraad Paul Barendse, Ruud van Bezooijen, Tim Blok, Leen Dezillie, Rob Helmich, Marcel Hermans, Michel van t Hof, Piet van der Horst, Michael Jak, Pieter Keultjes, Marco Kraaijeveld, Maurice Mol, Ed Mulder, Johan Schelfhorst, Frank Smit, Wil van der Stap, Erik Steenkist, Gregor Tokarenko, Fred Vasquez, Adriaan Visser Adressen Nederlands Instituut voor Lastechniek Postbus AD Zoetermeer T E - Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw Technologiepark B-9052 Zwijnaarde, België T F , E - OPUS communicatie-ontwerp Fruitweg 24 j GK Leiden, T F E Voor het verzenden van grote bestanden kunt u gebruik maken van: Abonnementen Voor particulieren in Nederland 62,50 op privé-adres, voor bedrijven in Nederland per abonnement. Voor studenten en senioren geldt in Nederland een speciaal tarief. Voor abonnementen in België kunt u contact opnemen met Prijzen zijn excl. BTW. Lastechniek verschijnt tien keer per jaar en wordt toegezonden aan deelnemers van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) en andere geïnteresseerden en belanghebbenden in de verbindingstechniek. Voor vragen over abonnementen kunt u terecht bij het NIL of het BIL voor België. Het abonnement geldt voor een geheel jaar. Opzeggingen per aangetekend schrijven vóór 1 oktober van het lopende jaar. Verzendadres wijzigen? Stuur dan het etiket met verbeterd adres retour. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de regels voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Ontwerp en lay-out OPUS communicatie-ontwerp, Leiden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens Overname van artikelen is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever. NIL Verbindingsweek 2014 Nog ruim een week en dan is het weer zover: op 4 november aanstaande zal Fried Kaanen, de kersverse voorzitter van Koninklijke Metaalunie, de officiële opening verrichten van de tweede NIL Verbindingsweek. Deze specialistische en vakgerichte beurs voor het verbinden, lijmen en snijden van materialen belooft weer een daverend succes te worden, met voor ieder wat wils. Kijk maar eens naar het mooie programma van het NIL/BIL Lassymposium: een groot aantal interessante en leerzame lezingen rond diverse onderwerpen, met een duidelijke link naar de praktijk. Ook de laswedstrijden ontbreken niet: jonge lassers uit Nederland en België zullen in wedstrijdverband strijden om de titel Beste jonge lasprofessional van de Lage Landen. Nieuw tijdens deze Verbindingsweek is de docentenmiddag die op 5 november wordt gehouden en waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan interessante onderwerpen voor lasdocenten. We hebben onlangs al vernomen van minister Asscher van SZW dat de robot in de industriële productie niet meer weg te denken is. Sterker nog: op termijn zullen er meer robots komen voor productiedoeleinden. Ook het NIL ziet deze ontwikkeling in de lasindustrie. Daarom wordt op 6 november een speciale Robotdag georganiseerd. In een uitgebreid lezingenprogramma wordt hierbij ingegaan op vele praktijksituaties en de nieuwste technologische ontwikkelingen. Op de NIL-stand kunt u ook nader kennis maken met het LAC, het Laser Applicatie Centrum, dat begin 2014 een integrale samenwerking is aangegaan met het NIL. Want laserlassen is een moderne techniek die in de Nederlandse maakindustrie moeizaam zijn intrede doet in vergelijking met andere Europese landen. Kortom, de NIL Verbindingsweek is een vakbeurs die u als las- en/of lijmspecialist zeker niet mag missen! We verwelkomen u graag op onze NIL-stand om u nader te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de las- en lijmopleidingen. Met vriendelijke (las)groet, Levert exacte offset en daarmee optimale laskwaliteit Ook inzetbaar voor snij-, kit- en lijmtoepassingen Valk Welding tel Volg op Ing. Henk Zandvliet directeur Nederlands Instituut voor Lastechniek

3 Inhoud #10 oktober 2014 In deze speciale beurseditie van Lastechniek hebben de exposanten van de Verbindingsweek volop de ruimte om hun allernieuwste producten en diensten te presenteren. Maar er is ook ruimte voor nostalgie: aan de hand van historische foto s laten we zien waar het allemaal mee begon. De huidige stand der techniek is immers mede te danken aan de inspanningen van de pioniers van het eerste uur. Denk maar aan de ontwikkeling van de allereerste lastransformator of de ontwikkeling van beklede elektroden. En wat is er niet allemaal veranderd in het lassersvak en in de lasopleidingen. wordt uitgegeven door OPUS communicatie-ontwerp in opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek De keuze om juist in deze beurseditie terug te blikken naar het verleden is niet helemaal toevallig. Dit jaar vierde het NIL haar tachtigjarig jubileum, en ook de eerste editie van vakblad Lastechniek verscheen tachtig jaar geleden. Dat stemt toch een beetje weemoedig. Verspreid door het blad vindt u daarom oud beeldmateriaal, voorzien van een korte toelichting. We zijn veel dank verschuldigd aan de mensen die ons geholpen hebben met het verzamelen van dit materiaal, met name Fred Neessen, Harm Meelker, Michael Jak, Maurice Mol en Erik Steenkist Vanuit de verbindingswereld 06 Van de redactie 08 Acht dealers presenteren zich gezamenlijk 09 Onderpoederlasboog met lasnaadvolgen 10 Duurzaam concept lasrookafzuiging 12 Historie 1 14 Nieuw applicatie-, opleidings en demonstratiecentum 15 Alles op één locatie Historie 2 16 Lashistorie: de beklede elektrode 20 Tijdelijke verbinding via magneten 22 Een vijftienjarig bestaan 23 Met de demonstratietruck naar de klant 24 Er is heel wat verbeterd in opleidingen 28 Nieuwe MIG/MAG technologie Historie 3 29 Geavanceerde zuurstofmonitor Flexibel inzetbare freesringen Ergonomische lastoorts 32 Praktijkgerichte opleidingen Historie 4 33 Nieuwe epoxylijm bestand tegen hoge temperaturen 34 Innovatieve lastoorts 36 Lasinspectie-opleidingen 37 Nieuwe lasrobotgeneratie 38 Intelligent puntlasapparaat 39 Historie 5 40 Nieuw concept in lasmechanisatie Mobiele servicedienst 41 Hybride lijm Historie 6 42 Compacte lasrobotcel 43 Gebruiksvriendelijk snijden 44 Gemechaniseerd lassen en snijden 46 Historie 7 47 Willem de Welder 48 Vaktrots 39 Tegenwoordig is het allemaal veel compacter en eenvoudiger te bedienen. Afzuiging was er ook nog niet; we zetten af en toe de deuren tegen foto: Heidi Borgart elkaar open toen Cover: OPUS co foto: Jos Rikkerink

4 BERICHTEN - oktober 2014 oktober 2014 Laserlassen vraagt om een integrale aanpak Nieuws NIL Handvaardigheidopleidingen Hoe ziet de zakelijke kant van de laserlastechnologie er uit? Laserlassen: Business Insights, een bijeenkomst voor bedrijfsleiders en hoger management, trachtte zo goed mogelijk deze vraag te beantwoorden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Stuurgroep Versnelling Laserlassen. De meeste mensen zijn vaag bekend met de mogelijkheden en de consequenties, maar op basis van verkeerde informatie ontstaan vaak vooroordelen. De examinatoren van de NIL Handvaardigheidopleidingen (HVO) werden tijdens de jaarlijkse examinatorendag op 26 september jl. bijgepraat over de laatste stand van zaken ten aanzien van het HVO-opleidingsprogramma niveau 1 tot en met 4. De examencommissie presenteerde nieuwe werkstukken en lesprogramma s, zoals een pilot voor de opleiding MAG-lassen van roestvast staal. Verder was er aandacht voor de nieuwe norm voor lasaanduidingen. Taken examinatoren Ook de praktijkexamenprogramma s voor de opleiding Het College van Examinatoren van de NIL Handvaar- TIG-lassen niveau 1 en 2 zijn aangepast. Op deze ni- digheidopleidingen bestaat uit ongeveer veertig vrijwil- veaus kan nu gekozen worden voor staal, roestvast staal Hoger niveau Subsidie ligers. Zij houden toezicht op de uitvoering van examens of aluminium. Na de opening door William Smit (DBSC consulting, Dat laatste is waar de provincie Gelderland op inhaakt. en signaleren eventuele knelpunten; ze beoordelen de voorheen PwC) en Menko Eisma (Trumpf Nederland) RCT s (Regionaal Centrum voor Technologie) onder- praktijkexamenresultaten en ze houden de ontwikkelin- presenteerde Ard Hofmeijer (bedrijfsleider LAC en pro- steunen namens de provincie Gelderland laserlaspro- gen bij op technisch en onderwijskundig gebied. Soms jectleider van de Stuurgroep Versnelling Laserlassen) jecten. Subsidie is geen doel op zich, maar het helpt je houden de examinatoren ook toezicht bij certificering. zijn visie op het laserlassen. Een integrale aanpak is wel om hordes te nemen, aldus Wicha Benus van RCT Als blijk van waardering voor hun werkzaamheden or- hierbij het sleutelwoord. Je koopt geen 54 inch smart-tv De Vallei. Ook in Overijssel bestaan subsidiemogelijk- ganiseert het NIL jaarlijks een examinatorendag, waarbij om vervolgens naar oude videobanden te gaan kijken. heden, vertelt Ard Hofmeijer. Dit biedt mogelijkheden om er naast een formeel gedeelte ook voldoende ruimte is Een integrale aanpak betekent dat je je hele bedrijf naar een keer te proeven aan laserlassen. Thijs Wegge- voor ontspanning en gezelligheid. Dit jaar kwam de een hoger niveau tilt. mans, stagemedewerker bij het LAC woonde de bijeen- groep bij elkaar in attractiepark De Efteling. Daarna sloeg Hofmeijer een brug naar de Laser Com- komst bij en concludeert: Wie de overstap maakt naar munity, een kennisplatform voor en door medewerkers laserlassen speelt een ander spel en daar horen andere Nieuwe praktijkexamenprogramma s Lasnaadaanduidingen van bedrijven die de stap richting het laserlassen heb- kosten en baten bij. Voorlopers Oreel B.V. en Thalens Bedrijven die alleen roestvast stalen producten maken, Leo Vermeulen van het Nederlands Instituut voor Las- ben gezet. PPS waagden de sprong en hebben nu een voor- vragen om een opleiding die uitsluitend gericht is op dit techniek gaf uitleg over de nieuwe norm voor lasaan- sprong. Thalens PPS heeft al negen jaar laserlaserva- materiaal. Naar aanleiding van deze vraag zijn werk- duidingen op tekening, de NEN-EN-ISO 2553:2014. Ervaringen ring en heeft onlangs een tweede laserlasinstallatie stukken in roestvast staal ontwikkeld voor het opleiden Deze nieuwe norm is niet alleen belangrijk voor het be- Sytse Oreel van Oreel B.V. en Peter de Roo van Thalens kunnen kopen. Zij zijn blij dat ze destijds de kans met van MAG-lassers in roestvast staal, niveau 1 tot en met drijfsleven, maar ook voor alle lasopleidingen. In Las- PPS vertellen over hun ervaringen in de aanloop naar, beide handen hebben gegrepen. 3. Er is een pilot gestart, die moet uitwijzen of deze spe- techniek # 4 van dit jaar is hierover al een uitgebreid en de praktijk van, het laserlassen. Opvallend is dat bei- Het LAC is ook vertegenwoordigd tijdens de NIL Ver- cialisatie binnen de MAG-lasopleiding in de toekomst artikel gepubliceerd. Het boek Tekeninglezen van de den vooraf geen diepgaande economische berekenin- bindingsweek. De medewerkers zijn te vinden op de overal aangeboden kan worden. Opleidingsinstituten HVO-opleidingen zal worden aangepast aan deze gen hebben gemaakt, om daar niet op te blijven steken. stand van het NIL, standnummer: 332 die ook een pilot met het nieuwe programma MAG- nieuwe norm. Laserlassen bood een onderscheidende factor in de roestvast staal willen starten, kunnen dit bij het NIL aan- markt en een voorbereiding op de toekomst. vragen

5 NIL VERBINDINGSWEEK - oktober 2014 Veel te beleven tijdens de NIL Verbindingsweek In vervolg op de succesvolle eerste editie in 2012, staat de NIL Verbindingsweek 2014 opnieuw bol van de activiteiten. Naast het NILBIL Lassymposium, de Lage Landen Laswedstrijden en natuurlijk de vakbeurs in combinatie met de METAVAK, zijn de activiteiten verder uitgebreid met een docentenmiddag en een lasrobotdag. De NIL Verbindingsweek 2014 wordt gehouden van 4 tot en met 6 november in de Evenementenhal te Gorinchem. door de redactie Het bijzondere aan de Verbindingsweek is dat dit evenement uitsluitend en volledig gericht is op de verbindingstechniek. Een vakgebied dat niet alleen lassen omvat, maar ook solderen, lijmen en bijvoorbeeld clinchen. Ook de thermische snijprocessen worden onder de verbindingstechniek gerekend, omdat ze gebruik maken van dezelfde soort technologie. Denk hierbij aan autogeen snijden, plasma- en lasersnijden. Om de kwaliteit van de verbindingen te borgen is ook het destructief en niet-destructief onderzoek van belang. Lassymposium en vakbeurs De Verbindingsweek gaat van start met het NILBIL Lassymposium. Dit begint op 4 november om 9.00 uur met een openingsceremonie voor de symposiumdeelnemers, waarbij een aantal personen met bijzondere verdiensten op het gebied van de lastechniek zal worden onderscheiden. jonge lasprofessional van de Lage Landen. Voor het publiek zijn deze wedstrijden nu nog aantrekkelijker gemaakt: de wedstrijdlassers kunnen vanaf een tribune worden gevolgd via tv-schermen die de verrichtingen in de lasbox laten zien. Verder zal de vereniging KINT (Kwaliteitstoezicht, Inspectie en Niet-destructieve Technieken) bij deze wedstrijden aanwezig zijn met demonstraties en voorlichting op het gebied van niet-destructief onderzoek. Docentenmiddag en Robotdag Ook het onderwijs krijgt speciale aandacht. In navolging van de eerste docentennamiddag die in 2013 in Antwerpen werd georganiseerd door het BIL, biedt het NIL nu ook een middag aan met informatieve lezingen voor docenten in het lastechnisch onderwijs. Tijdens de laatste beursdag, op 6 november, verzorgen de verschillende lasrobotspecialisten een Robotdag met diverse lezingen. Miglassen met de kwaliteit van tiglassen Dat kan vanaf nu dankzij: BEZOEK ONS TIJDENS Verbindingsweek 4, 5 en 6 november 2014 Evenementenhal Gorinchem Symposium 6 november Onderwerp: Extra mogelijkheden aan lasparameters bij gerobotiseerd lassen OTC demotruck Standnummer 329 De vakbeurs wordt op 4 november om uur officieel geopend door Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie. Iedereen die na voorregistratie in het bezit is van een geldig entreebewijs, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wie de Verbindingsweek bezoekt, heeft eveneens toegang tot de METAVAK. De ruim veertig exposanten van de Verbindingsweek zijn gegroepeerd rond verschillende thema's. Naast alles omtrent lasapparatuur en lasbenodigdheden is er aandacht voor opleidingen, lijmen, snijden, onderzoek, lasrobots, mechanisatie en onderhoudsservice. Lasinterland met publiekstribune Een gedeelte van de beursvloer is ingericht voor de Lage Landen Laswedstrijden. Jonge lastalenten gaan in de lasinterland België-Nederland strijden om de titel Beste Inschrijven Een bezoek brengen aan de NIL Verbindingsweek of deelnemen aan het lassymposium, de docentenmiddag of de robotdag? Regel uw inschrijving op tijd. Voor deelname aan het NILBIL Lassymposium, de docentenmiddag en de robotdag: ga naar het digitale inschrijfformulier op Voor bezoek aan de NIL Verbindingsweek en de METAVAK: ga voor twee gratis entreebewijzen naar en voer de code in, of regel uw entreebewijs via uitnodiging van een exposant. Eén uitgeprint entreebewijs geeft recht op gratis entree, gratis parkeren en vrij gebruik van consumpties en hapjes voor één persoon. T De Welbee next generation lasmachines van OTC - - De servogestuurde lastoorts - I 6

6 VERBINDINGSWEEKBERICHTEN - oktober 2014 oktober 2014 Acht dealers presenteren nieuwe EWM-apparatuur Onderpoederlasboog met lasnaadvolgen Acht Nederlandse dealers van lasapparatuur en andere lasbenodigdheden zullen op een gezamenlijke stand tijdens de NIL Verbindingsweek het nieuwste productassortiment van EWM presenteren. Op de EWM-stand zal de nadruk liggen op drie nieuwe producten: een MIG/MAG-draadaanvoerunit, een TIG-draadaanvoersysteem en nieuwe software voor het monitoren en opslaan van lasparameters. Innovatie EWM, de bekende fabrikant van lasapparatuur, is sinds zijn oprichting in 1957 uitgegroeid van een kleine onderneming in Duitsland tot een wereldwijd opererend bedrijf met 600 medewerkers. EWM investeert veel in innovatie. Zo wordt twee derde van de omzet behaald uit producten die in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld zijn. Een aantal van die producten wordt tijdens de NIL Verbindingsweek gezamenlijk gepresenteerd door acht Nederlandse vertegenwoordigers van het merk (Elektrolas, Hatek Wateringen, IPS, Jennekens Lastechniek, Kumoweld, Lastechniek Europa, Pomweld en TeHaBe). Drive 4X De Drive4X draadaanvoerunit voor MultiMatrix TigSpeed hotwire en coldwire MIG/MAG-apparatuur is een lichtgewicht en compact EWM TigSpeed is een dynamisch draadaanvoersysteem dat kan worden aangesloten op ieder merk en systeem dat gemakkelijk te transporten is door mangaten. De unit is voorzien van een zeer eenvoudig bedieningssysteem met duidelijke display en kleurenondergere neersmelt en grotere lassnelheid en daarmee voor type TIG-lasapparaat. Het systeem zorgt voor een hoscheiding voor de diverse lasdraaddiameters. Het systeem zorgt voor automatisch draaddoorvoertransport bij verschillende manieren in te stellen, namelijk door het een verlaging van de laskosten. De draadtoevoer is op het wisselen van lasdraad en is voorzien van MIG LiftArc regelen van draadsnelheid, amplitude en frequentie. voor spatloos ontsteken van de boog. Ook kan de lasdraad worden voorverwarmd met een maximale stroom van 180 ampère. De hoge en zuivere neersmelt met bijzonder weinig lasrook maken dit product interessant voor veel toepassingen. Tijdens de NIL Verbindingsweek zal lasrobotspecialist RobWelding zich presenteren als totaalleverancier op lasrobotgebied. Karel van Vlastuin: Wij verkopen en verhuren lasrobots, maken lasontwerpen, ontwikkelen lasprogramma s, ontwerpen mallen, verkopen snelspanklemmen en nemen bedrijven het laswerk uit handen. Project bij Nemag op een track van 6,7 meter. De installatie is verder uitgerust met de Safe Move-optie en de optie AWC, licht Een voorbeeld van het werk van RobWelding is het opgeleverde project bij Nemag in Zierikzee. Nemag ontwerpt en bouwt grijpers voor de overslag van RobWelding-eigenaar Karel van Vlastuin toe. bulkgoederen. Voor de grijperonderdelen wilde het bedrijf grote plaatdiktes in één keer kunnen lassen. Rob- Op de installatie worden plaatdelen tot 5 meter lengte Vervorming Welding leverde een lasrobotinstallatie met een speciale gelast. Tijdens het lassen is vervorming onvermijdelijk kop voor het onderpoederlassen, inclusief een uniek lasnaadvolgsysteem. Nu kunnen wij de grote plaatdiktes derpoederlasboog voor het lasnaadvolgen is echter en daarom is een lasnaadvolgsysteem vereist. Een on- in één keer en volautomatisch lassen, aldus Michel uniek. Corbeau, General Manager van Nemag. Het ontwikkelen van dit lasnaadvolgen heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Onze robotleverancier heeft Contouren er veel tijd in gestopt, maar wij zijn nu heel tevreden met Achter de speciale robotinstallatie schuilt een 1000 ampère lasmachine van Kjellberg. De talloze contouren in het resultaat, aldus Michel Corbeau. de Nemag-producten zijn goed met een lasrobot af te Standnummer 348 lopen. De robot heeft een bereik van 3,2 meter en staat Xnet voor kwaliteitsbewaking Met de Xnet-software kunnen alle gelaste gegevens eenvoudig worden gevisualiseerd en gedocumenteerd. De software is te gebruiken in combinatie met MultiMatrix lasapparatuur. Zowel door middel van een USB-stick of via een LAN/WLAN-netwerk kan de software worden gebruikt om standalone of in een netwerk de kwaliteit te controleren en archiveren. Zo wordt het mogelijk om op afstand de lastijd, de warmte-inbreng, de hoeveelheid lasdraad en het gasverbruik direct te monitoren en te analyseren. Standnummer

7 VERBINDINGSWEEKBERICHTEN - oktober 2014 oktober 2014 Duurzaam totaalconcept lasrookafzuiging De primaire taak van een installatie voor lasrookafzuiging is om met een minimaal verbruik zorg te dragen voor een achtergrondconcentratie lasrook die onder de wettelijke grenswaarde ligt. Mede dankzij een nieuw energiezuinig filtersysteem biedt Lutec Luchttechniek een duurzaam totaalconcept om lasrook te bestrijden. Tijdens de NIL Verbindingsweek zal dit worden toegelicht aan de hand van een complete installatie die gebouwd is bij de Vlastuin Groep te Kesteren. Nieuw filtertype Het nieuwe filtertype FM is een filter dat geheel anders gebouwd wordt dan een traditioneel filter. Het filter maakt onderdeel uit van een complete luchtbehandelingsmodule en werkt volgens het zogenoemde down-flowconcept. Binnen een down-flowfilter is de luchtstroom van boven naar beneden gericht. Dit heeft niet alleen een energetisch voordeel; de verticale luchtstroom zorgt dat de lasrookdeeltjes mee naar beneden bewegen, waardoor een goede online reiniging mogelijk is. Ook hebben de filterelementen daardoor een lagere vervuilingsgraad. Om ook gedurende de zomerperiode een aangenaam productieklimaat te bieden is een energiezuinige koeling aan de installatie toegevoegd. Dit koelsysteem maakt gebruik van het diep gelegen waterpakket, waarmee koude uit de grond wordt gehaald. Het koude water wordt opgepompt en zorgt via een warmtewisselaar voor het koelen van de ventilatiestroom, zodat koele lucht de productiehal ingebracht wordt. Het inbrengen van koele lucht in combinatie met verdringingsventilatie resulteert in een zeer effectieve koeling. De lucht wordt daar ingebracht waar de mensen aan het werk zijn, gelijkmatig verdeeld en zonder tochtklachten. Debietregeling De benodigde capaciteit van een installatie wordt bepaald aan de hand van de te verwachten piekbelasting. Onder deze omstandigheden moet de achtergrond-concentratie in een lashal nog steeds beneden de wettelijke grenswaarde van 1 mg per m 3 per 8 uur blijven. Deze maximale capaciteit is echter slechts incidenteel noodzakelijk. Met de zogenaamde debietregeling wordt de capaciteit aangepast aan de werkelijke behoefte. Dit gebeurt door het toepassen van een speciale sensor die de vervuilingsgraad van de afgezogen lucht continu meet. Op basis van die metingen wordt de capaciteit geregeld. Het terugregelen van de capaciteit geeft een aanzienlijke energiebesparing, doordat de luchtweerstand over de filterelementen kwadratisch afneemt. Verwarming en koeling Bij de installatie die gebouwd is bij de Vlastuin Groep in Kesteren wordt de productiehal op temperatuur gehouden door gebruik te maken van de restwarmte van twee verderop opgestelde laserinstallaties. De overtollige warmte van de lasers wordt automatisch gebruikt op het moment dat deze beschikbaar en nodig is. Nieuwe stationaire filterunit Op de beurs presenteert Lutec ook een nieuwe werfunit voor lasrookafzuiging. Deze is speciaal ontwikkeld voor het werken in besloten ruimtes, zoals in de scheepsbouw. De unit is robuust uitgevoerd en eenvoudig verplaatsbaar op de werf. Standnummer

8 LASHISTORIE - oktober 2014 Deze foto van de lasafdeling van Smit Las in Nijmegen, met op de voorgrond de L.T. 1 en de L.T. 2, is een van de vele historische foto s die te bekijken zijn op de website Op deze site is de geschiedenis van Willem Smit & Co s Transformatorenfabriek tot op heden (Lincoln Smitweld) in kaart gebracht, met een uitgebreide verzameling historisch beeldmateriaal en teksten. Grondlegger van de website is Rudo Hermsen (medewerker Smit Draad), die de site in 2008 oprichtte. Inmiddels wordt de website beheerd door de in 2013 opgerichte Stichting Willem Smit Historie Nijmegen. Lorch MicorMIG. De nieuwe standaard. Trafo was gisteren. Inverter is vandaag. Nieuw in 1928: de laschtransformator Type L.T. 1 de transformator afgedekt met een simpel deksel en Zeker de ouderen herkennen hem wel: de vrijwel onverwoestbare lastransformator in de houten behuizing, die daardoor gemakkelijk toegankelijk. Afhankelijk van de klem waarmee de secondaire kabel verbonden was, was de transformator regelbaar tussen 45 en 95 A, of tussen Live tijdens de NIL verbindingsweek in vele fabrieken en werkplaatsen in Nederland dienst heeft gedaan. Regelmatig kom je oude lastransformatoren ook nu nog tegen bij lasbedrijven, weliswaar niet om ermee te lassen, maar vanwege de emotionele waarde. De L.T. 1 was de eerste lastransformator die in de jaren 90 en 200 A. De transformator werd gebouwd voor alle spanningen tot 550 V. De lasstroom was continu regelbaar tussen de 45 en 200 ampère dankzij de verstelbare kern in de transformator, en de keuzemogelijkheid om de kabel van de elektrodehouder op klem 1 of op klem Lorch Lastechniek B.V. T E 20 ontwikkeld werd door Smit Las in Nijmegen. Het was 2 aan te sluiten. dankzij de stalen wielen en de handvaten een gemakkelijk te verplaatsen apparaat. De keuze voor de teakhouten behuizing had te maken met de nogal ruwe omgang met apparatuur in die tijd. De regeling gebeurde door Dat een lastransformator als de L.T. 1 geliefd was in de markt, kwam doordat de transformator veel goedkoper was dan de tot dan toe alleen maar verkrijgbare lasgelijk- NEED FOR SPEED? middel van het draaien van een kruk op het deksel. Vei- richters. Verder had de populariteit te maken met het ligheid was in die dagen van een totaal andere orde dan feit dat beklede elektroden ook goed lasbaar waren op nu. Zo waren de primaire en secondaire klemmen van wisselstroom. Willem Benjamin Smit uit Slikkerveer ging in 1885 naar Nijmegen met de opdracht van de burgemeester om de stad te voorzien van elektrische verlichting. Na veel opstartproblemen werd dit in 1891 een succes. Nijmegen had als eerste stad in Nederland elektrisch licht en daarmee ook de eerste gemeentelijke elektriciteitscentrale van het land. Vanwege ruimtegebrek in Slikkerveer, richtte Willem Smit in 1913 aan de Groenestraat in Nijmegen een nieuwe fabriek op: Willem Smit Elektrotechnische Industrie. Deze fabriek startte als producent van transformatoren voor elektriciteitscentrales en elektriciteitstransport. In dezelfde periode werd het elektrisch booglassen ontwikkeld en ging het bedrijf zich ook richten op het ontwikkelen van lastransformatoren. Tussen 1923 en 1924 ontwikkelde Thomas Rosskopf voor Smit Las de eerste elektrische lastransformator van Nederland. Het eerste uitontwikkelde model, de L.T. 1, was in 1924 klaar voor productie. In 1927 werd een aparte afdeling opgericht voor de fabricage van elektroden. De nieuwe DX200 robotbesturing. Total System Solutions van YASKAWA De nieuwe DX200 robotgeneratie biedt belangrijke voordelen. Hogere snelheden, meer werkbereik, en uitgebreide mogelijkheden van de safety controller maken nieuwe productie concepten mogelijk. Overtuig uzelf en neem contact met ons op: Met dank aan Fred Neessen voor tekst en beeldmateriaal: foto s LT 1, afbeelding Willem Smit YASKAWA Benelux BV Science Park Eindhoven EB Son (NL) Tel. +31 (0) Masters of Robotics and Motion Control 12

9 VERBINDINGSWEEKBERICHTEN - oktober 2014 oktober 2014 Nieuw applicatie-, opleidingsen demonstratiecentrum Tijdens de jaarlijkse klantendag werd in het Duitse Buseck een nieuw applicatie-, opleidings- en demonstratiecentrum van Abicor Binzel officieel geopend. Het centrum is er volledig op ingericht om zoveel mogelijk producten in werking te zien en te testen. Op de vakbeurs van de NIL Verbindingsweek zal Binzel Benelux een aantal van zijn nieuwste producten tonen. Van lasapparatuur tot lasschool: alles op één locatie Hatek Lastechniek B.V. is een gespecialiseerde groothandel voor lastechnische artikelen, waaronder lasapparatuur, lastoevoegmaterialen, lasgereedschap, lasdampafzuiging, snijtechniek en technische gassen, met een eigen reparatie- en onderhoudsdienst. Daarnaast adviseert en begeleidt Hatek bij ingewikkelde laswerkzaamheden en projecten en beschikt het over een eigen lasschool. Scala aan producten en merken Tijdens de NIL Verbindingsweek presenteert deze exposant een heel scala aan producten van verschillende merken, zoals de Promotech draagbare las- en snijmachines, Sorex gevulde lasdraden en de nieuwe Hypertherm plasma-snijapparatuur. Zo kan de bezoeker Erkende opleidingen kennismaken met de Powermax 30XP, de kleinste plas- Hatek verzorgt niet alleen de opleiding en praktische masnijmachine van Hypertherm, die werkt op 230 V training van lassers, maar is ook erkend voor het geven voor plaatdikten tot 10 mm. Ook toont Hatek de groot- van diverse theoretische cursussen, zoals de lascoördi- ste Hypertherm hand-plasmasnijmachine: de Powermax natorcursus (RWC) en de cursus voor Visuele Inspec- Demonstratie en training Producten op de beurs 125, die snijdt tot ca. 50 mm dikte. Als dealer van EWM- tie. Het nieuw opgerichte centrum omvat een grote modu- Tijdens de Verbindingsweek zullen naast de irob, een lasapparatuur is er ook een vertegenwoordiger van laire trainingsruimte waar opleidingen, workshops en stroombron specifiek voor het robotlassen, onder an- Hatek aanwezig op de gezamenlijke EWM-stand van de Standnummer 342 andere bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Deze dere de lasernaadsensor TH6D, het gasspaarsysteem Nederlandse dealers. ruimte biedt plaats aan 80 personen. Verder is het cen- EWR PRO en de programmeerhulp ABIDOT te zien zijn. trum ingericht met vijf werkstations voor manuele lasprocessen en drie werkstations met lasrobots. Bezoekers kunnen daar de meest recente producten in actie zien of zelf testen. Er staat ook een volledig team ter beschikking van (potentiële) klanten voor het uitvoeren van lastesten, aldus een trotse woordvoerder van Abicor Binzel. Verder wordt de nieuwe MIG-serie ABIMIG AT gepresenteerd. Dit zijn luchtgekoelde pistolen, met een grote keuze aan snel wisselbare zwanenhalzen, die ontwikkeld zijn met aandacht voor ergonomie. Unimate de eerste industriële robot Enkele nieuwe TIG-toortsen zoals de ABITIG GRIP 500W - voor het allerzwaarste laswerk - en de ABITIG GRIP Little 90/180W - voor laswerk met minimale toegankelijkheid - zullen eveneens op de stand te zien zijn, evenals de korte aangeslepen wolfraamelektroden E3. Standnummer De eerste industriële robot, de Unimate, werd in 1961 opgenomen in de productielijn van General Motors in New Jersey. De zware robotarm zorgde voor de handling van spuitgietstukken en het lassen van deze onderdelen aan auto s. Daarmee nam deze robot een gevaarlijke taak over van handlassers. De Unimate was gebaseerd op een patent van de uitvinder George Devol. Samen met Joseph Engelberger richtte hij Unimation op, s werelds eerste fabrikant van industriële robots. Dit gebeurde in 1956 in Danbury, Connecticut. Het duurde tot 1966 voordat de productie van robots op grotere schaal plaatsvond. De eerste robots waren vooral handlingrobots, gevolgd door lasrobots en robots voor andere toepassingen. Op de foto is de eerste hydraulische Unimate robot te zien die in 1979 door de Las Verkoopmaatschappij uit Den Haag (later Valk Welding) geleverd werd aan Kemi (Kempische Metaalwaren Industrie B.V.) in Riethoven. Het betreft een robot voor lastoepassingen. Met dank aan Erik Steenkist voor het beeldmateriaal 14 15

Opleidingscatalogus: Lassen

Opleidingscatalogus: Lassen Opleidingscatalogus: Lassen t WEB Opleidingen, Adviezen & Subsidies Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 foto's Harm Noor Presentaties Website: www.tweb.nl

Nadere informatie

Het lassen met beklede elektroden

Het lassen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 26) Het lassen met beklede elektroden Het lassen met een elektrische boog is voor het eerst ontdekt door Sir Humphrey Davy in 1801. Het eerst patent werd verleend aan de Engelsman

Nadere informatie

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen Optimale spleetoverbrugging en smeltbadcontrole met MIG-MAG Lorch laat op de WeldingWeek via de SpeedRoot zijn nieuwe lasproces voor het MIG-MAG-grondnaadlassen

Nadere informatie

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters Laskennis opgefrist (nr. 15) Onder poeder lassen Het eerste patent op het onder poeder lasproces werd verleend in 1935 en omvatte het lassen met een elektrische vlamboog onder een deken van korrelige flux.

Nadere informatie

Cursus & Trainingsprogramma 2015

Cursus & Trainingsprogramma 2015 Cursus & Trainingsprogramma 2015 Geachte relatie, Een gedegen productkennis is 80% van het verkopen. Daarom bieden wij u het nieuwe Cursus & Trainingsprogramma 2015 van Lincoln Smitweld B.V. met betrekking

Nadere informatie

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig Lasmechanisatie complex of toch nog eenvoudig BIL / NIL Lassymposium, 24 en 25 november 2009, Gent, België Product Informatie Bulletin Ongeacht het lasproces dat men kiest, is de hoogste productiviteit

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Lastechnieken en voorschriften. Leo Vermeulen (iwe) Lastechnische consultant. Nederlands Instituut voor Lastechniek

Ontwikkelingen. Lastechnieken en voorschriften. Leo Vermeulen (iwe) Lastechnische consultant. Nederlands Instituut voor Lastechniek Ontwikkelingen Lastechnieken en voorschriften Leo Vermeulen (iwe) Lastechnische consultant Nederlands Instituut voor Lastechniek Collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die

Nadere informatie

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2]

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2] ALGEMEEN Bij dit algemeen verspreid en zeer flexibel lasproces worden beklede elektroden gebruikt. Dit proces kan worden toegepast voor alle lasbare roestvaste staalsoorten en dit in een breed toepassingsgebied.

Nadere informatie

Autogeen snijden in de praktijk

Autogeen snijden in de praktijk Laskennis opgefrist (nr. 37) Autogeen snijden in de praktijk Het autogeen snijden is een van de meest toegepaste snijprocessen met de volgende kenmerken: Apparatuur vereist geen hoge investering Apparatuur

Nadere informatie

TARIEVEN RWC B & S OPLEIDING

TARIEVEN RWC B & S OPLEIDING Lascoördinator hoe en wat Doordat wij tientallen bedrijven intensief hebben begeleid bij het behalen van een bedrijfscertificaat ISO-3834 en EN-1090, signaleerden wij al in een vroeg stadium een tekort

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - gietijzer

Lasbaarheid van materialen - gietijzer Laskennis opgefrist (nr. 3) Lasbaarheid van materialen - gietijzer In deze aflevering van de rubriek Laskennis Opgefrist aandacht voor gietijzer. Gietijzer is een ijzerlegering met meer dan 2 % koolstof,

Nadere informatie

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T Vandaag lassen met technologie van morgen Arc DYNAMIC ARC MULTITACK Q-Spot Rowig 220 T Rowig 220 T: Applications Dankzij zijn afmetingen en de verhouding gewicht-power/duty cyclus is de 220T de beste optie

Nadere informatie

allround metaalbewerking op topniveau

allround metaalbewerking op topniveau allround metaalbewerking op topniveau Laseren (FMT) is een betrouwbare toeleverancier in de metaalindustrie. Al meer dan vijftig jaar zijn wij in staat kwaliteit te leveren met een grote flexibiliteit

Nadere informatie

Autogeen snijden. Het proces en de gassen

Autogeen snijden. Het proces en de gassen Laskennis opgefrist (nr. 36) Autogeen snijden. Het proces en de gassen Het autogeensnijden is in de metaalindustrie nog altijd het meest toegepaste thermische snijproces. Deze populariteit ontleent het

Nadere informatie

Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur)

Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur) Laskennis opgefrist (nr. 38) Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur) Sinds het ontstaan van plasma snijden wordt het gezien als een alternatief voor het autogene snijden. In deze "Laskennis

Nadere informatie

Stuurgroep: Versnelling Laserlassen. Ard Hofmeijer Bedrijfsleider: LAC Projectleider: Stuurgroep Versnelling Laserlassen

Stuurgroep: Versnelling Laserlassen. Ard Hofmeijer Bedrijfsleider: LAC Projectleider: Stuurgroep Versnelling Laserlassen Stuurgroep: Versnelling Laserlassen Ard Hofmeijer Bedrijfsleider: LAC Projectleider: Stuurgroep Versnelling Laserlassen Wie en wat is de stuurgroep: De stuurgroep is samengesteld door een combinatie van:

Nadere informatie

Koolboog Gutsen. Laskennis opgefrist (nr. 21)

Koolboog Gutsen. Laskennis opgefrist (nr. 21) Laskennis opgefrist (nr. 21) Koolboog Gutsen Het grote verschil tussen deze gutstechniek en de andere technieken is dat een aparte luchtstroom wordt gebruikt om het gesmolten metaal uit de gevormde groef

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN "WiseRoot+ is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en doet wat er wordt beloofd. Hiermee kunnen wij op eenvoudige wijze omgaan met een breed scala aan afwijkingen

Nadere informatie

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2]

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2] TOPTIG Principe Vandaag worden de meeste gerobotiseerde lastoepassingen gerealiseerd met het MIG/MAGprocedé. Dit lasproces is hiervoor uitstekend geschikt, maar heeft wel één groot nadeel, namelijk de

Nadere informatie

MIG/MAG-lassen met massieve draad

MIG/MAG-lassen met massieve draad Laskennis opgefrist (nr. 24) MIG/MAG-lassen met massieve draad Het eerste patent voor het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode, die gemechaniseerd werd aangevoerd, stamt uit de Verenigde Staten

Nadere informatie

Maximale productiviteit

Maximale productiviteit Wat u ook last, dankzij Air Products nieuwe reeks las- en snijgassen bent u zeker van het allerbeste resultaat. De speciale samenstelling van elk gas zorgt voor een hogere productiviteit. Gemakkelijk in

Nadere informatie

Techniek. Avondopleidingen Techniek cursussen. www.rocrivor.nl

Techniek. Avondopleidingen Techniek cursussen. www.rocrivor.nl Avondopleidingen Techniek cursussen Lassen ROC Rivor biedt meer dan 20 lascursussen op verschillende niveaus aan. Alle lascursussen voldoen aan de voorwaarden die het Nederlands Instituut Lastechniek hieraan

Nadere informatie

Even voorstellen...! Jan Gerrits! Directeur / Eigenaar! Saffir, Designers for Manufacturing! Bestuurslid Lasgroep Zuid!

Even voorstellen...! Jan Gerrits! Directeur / Eigenaar! Saffir, Designers for Manufacturing! Bestuurslid Lasgroep Zuid! Even voorstellen...! Jan Gerrits! Directeur / Eigenaar! Saffir, Designers for Manufacturing! Bestuurslid Lasgroep Zuid! Hoogwaardig Ontwerpen! door Kennis van Produceren! - Kennis van de Technologie! -

Nadere informatie

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Een prima eindresultaat in beider belang. De technologische vorderingen op het gebied van RVS-processen nemen alsmaar toe.

Nadere informatie

professionals in lastechniek en industriële gassen

professionals in lastechniek en industriële gassen professionals in lastechniek en industriële gassen LASSEN EN GASSEN IN GOEDE HANDEN Welkom bij Lastraga-Cryogas Sinds 1976 uw partner in lastechniek en industriële gassen, die dagelijks klaar staat om

Nadere informatie

Een las wordt ook wel lassnoer of lasrups genoemd, omdat de las de vorm van een snoer of rups kan hebben.

Een las wordt ook wel lassnoer of lasrups genoemd, omdat de las de vorm van een snoer of rups kan hebben. Lassen Een las is een verbinding. Lassen betekent dan ook niets anders dan verbinden of samenvoegen. Maar in de techniek wordt er een heel specifieke manier van samenvoegen mee bedoeld, namelijk het laten

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN 16.12.2017 WiseRoot+ PRODUCTIEF EN KWALITATIEF HOOGWAARDIG MIG- LASPROCES WiseRoot+ is een geoptimaliseerd kortsluitbooglasproces voor het lassen van grondlagen

Nadere informatie

Gutsen met beklede elektroden

Gutsen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 18) Gutsen met beklede elektroden Het grote voordeel van het gutsen met beklede elektroden is dat het de lasser mogelijk maakt heel eenvoudig van het lassen over te stappen op

Nadere informatie

Hoeklassen. overzicht en praktische tips

Hoeklassen. overzicht en praktische tips Laskennis opgefrist (nr. 58) Hoeklassen overzicht en praktische tips Hoeklassen vormen het merendeel van alle lasverbindingen.vaak worden de problemen die kunnen voorkomen bij het vervaardigen ervan onderschat.

Nadere informatie

Lastechnische theorie trainingen

Lastechnische theorie trainingen Lastechnische theorie trainingen Algemene informatie Problemen kosten onnodig veel tijd en geld. Daarom bieden wij een pakket lastechnische trainingen aan. Deze trainingen dragen bij aan het verbeteren

Nadere informatie

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Laskennis opgefrist (nr. 43) Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Het MIG/MAG proces is een veelzijdig proces dat toepasbaar is voor het lassen van zowel dunne plaat als dikwandige werkstukken. Er zijn diverse

Nadere informatie

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector.

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. 2 Inzet lichtboogprojector verheldert het inzicht in uw lasboogsystemen. De lichtboogprojector maakt de gevolgen van diverse invloedsfactoren op het

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN "WiseRoot+ is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en doet wat er wordt beloofd. Hiermee kunnen wij op eenvoudige wijze omgaan met een breed scala aan afwijkingen

Nadere informatie

Zetrobot: Eind mei 2005 hebben wij een zetrobot, die in staat is vanaf een seriegrootte van 50 stuks bedrijfseconomisch te functioneren.

Zetrobot: Eind mei 2005 hebben wij een zetrobot, die in staat is vanaf een seriegrootte van 50 stuks bedrijfseconomisch te functioneren. Automatisering Zetrobot: Eind mei 2005 hebben wij een zetrobot, die in staat is vanaf een seriegrootte van 50 stuks bedrijfseconomisch te functioneren. Doelstelling van ons is om een hogere zetnauwkeurigheid

Nadere informatie

Snijprocessen laser snijden proces varianten

Snijprocessen laser snijden proces varianten Laskennis opgefrist (nr. 40) Snijprocessen laser snijden proces varianten De laser biedt een hoogst nauwkeurig CNC gestuurde methode voor het snijden van metalen, kunststoffen en keramische materialen.

Nadere informatie

TANERA. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. LASSEN

TANERA. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. LASSEN TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. LASSEN LASSEN Iedereen kan starten in de basiscursussen, en voor een echte beginner raden we de basis Gassmeltlassen aan. Met voldoende voorkennis

Nadere informatie

STERK IN CONSTRUCTIE!

STERK IN CONSTRUCTIE! STERK IN CONSTRUCTIE! INSTALLATIES & CONSTRUCTIES VAN VAN SCHETS SCHETS TOT TOT INSTALLATIE INSTALLATIE EN EN NAZORG NAZORG Van Wijk voert complete ontwerptrajecten uit van machines, metaal- en constructie

Nadere informatie

Wartsila en Air Products

Wartsila en Air Products Wartsila en Air Products Ons gezamenlijke werk Door onze samenwerking met Air Products beschikken we over de nodige expertise om onze doelstelling te bereiken: zo veel mogelijk lasmateriaal smelten in

Nadere informatie

Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie

Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie 26/01/2012 Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be Benelux Laserevent 2012,

Nadere informatie

Smart Welding Factory. Ard Hofmeijer Innovatie Manager NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek) Projectleider: Smart Welding Factory

Smart Welding Factory. Ard Hofmeijer Innovatie Manager NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek) Projectleider: Smart Welding Factory Smart Welding Factory Ard Hofmeijer Innovatie Manager NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek) Projectleider: Smart Welding Factory Ard Hofmeijer Hoofd innovatie NIL is een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

transmissionnews EEN UITGAVE VAN ZUIDBERG transmissions NR. 7 maart 2014 Zuidberg Transmissions levert transmissies voor Hybrid PTO systeem

transmissionnews EEN UITGAVE VAN ZUIDBERG transmissions NR. 7 maart 2014 Zuidberg Transmissions levert transmissies voor Hybrid PTO systeem EEN UITGAVE VAN ZUIDBERG transmissions NR. 7 maart 2014 In deze editie Blz. 2 Zuidberg Transmissions levert transmissies voor 2 Hybrid PTO systeem Blz. 3 Zuidberg opent eigen vestiging in USA Zuidberg

Nadere informatie

Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium

Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium Leo Vermeulen (IWE) 1 Workshop MIG/MAG-lassen Procesprincipe MIG/MAG lassen, procesaanduidingen Stroombronnen en boogtypen Beschermgassoorten Toevoegmaterialen

Nadere informatie

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel?

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 2 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 3 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen. Kan dat allemaal wel? en Harm Meelker, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Inleiding Het

Nadere informatie

DEALER WORKSHOPS 2014

DEALER WORKSHOPS 2014 Geachte relatie, Een gedegen productkennis is 80% van het verkopen. Daarom bieden wij u het nieuwe Cursus & Trainingsprogramma 2014 van Lincoln Smitweld B.V. aan op het gebied van 1-daagse dealer workshops.

Nadere informatie

De Wit Continu las- & snijtechniek

De Wit Continu las- & snijtechniek De Wit Continu las- & snijtechniek De Wit Las- en Snijtechniek maakt onderdeel uit van Abird Tools & Welding Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit

Nadere informatie

Hygiënische lassen. Leo Vermeulen / Michel Voorhout. Hygiënische lassen 4 oktober

Hygiënische lassen. Leo Vermeulen / Michel Voorhout. Hygiënische lassen 4 oktober Hygiënische lassen Leo Vermeulen / Michel Voorhout 1 Hygiënische lassen Om de kwaliteit van laswerk te borgen is er uitgebreid stelsel aan maatregelen en normen voorhanden. In deze presentatie wordt een

Nadere informatie

Lasopleidingen. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.

Lasopleidingen. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda. Lasopleidingen Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.nl Algemene informatie: SBB Gouda De las opleidingen van de SBB zijn al meer

Nadere informatie

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag Dag 2 MTB-technics Dinsdag Vandaag heb ik gewerkt aan een omheining voor een klant. Gisteren heb ik de 21 palen gezaagd op juiste maat die dan in de grond komen. vandaag heb ik alle kanten van de palen

Nadere informatie

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Laskennis opgefrist (nr. 22) Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Toepassingsnormen en praktijkrichtlijnen moeten verzekeren dat een constructie of een component een acceptabel kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

Zin én Onzin over Laskostenbeheersing

Zin én Onzin over Laskostenbeheersing Zin én Onzin over Laskostenbeheersing Inleiding Sinds er gelast wordt is er al veel geschreven en gezegd over laskosten en de beheersing daarvan. Ook bestaan er vele overzichten van de zogenaamde kosten

Nadere informatie

De schakel tussen mens en techniek

De schakel tussen mens en techniek 3, 4 en 5 november 2015 Venray De schakel tussen mens en techniek voor Midden- en Zuidoost-Nederland Schrijf u nu online in! Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Evenementenhal Venray De Voorde

Nadere informatie

Proceseigenschappen laserprocessen

Proceseigenschappen laserprocessen Proceseigenschappen laserprocessen Paul Hartgers, Laser Applicatie Centrum 1. Even voorstellen 2. Materiaalbewerking met laser 3. Laserlassen, proces 4. Lasersnijden, proces 5. Voorbeelden laserproces

Nadere informatie

Materialen. Introductie over Metaal:

Materialen. Introductie over Metaal: Introductie over Metaal: Wat is metaal Winning Structuur Eigenschappen Soorten metaal Methoden van bewerken Methoden van behandelen Metaalproducten Voordelen/nadelen Zuivere metalen IJzer Aluminium Koper

Nadere informatie

Allround service voor afmetingen buiten de normale standaard

Allround service voor afmetingen buiten de normale standaard Plaatbewerking Profiel Toen Wilhelm Göcke in 1988 zijn onderneming oprichtte, wist hij dat de verwerking van stalen platen meestal in massaproductie wordt uitgevoerd zodat er geen ruimte is voor individuele

Nadere informatie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie De TRUMPF 3D laser systemen STAP IN DE 3D WERELD VAN TRUMPF: Van applicatie ontwikkeling tot en met productie Met de TRUMPF TruLaser Robot en de TRUMPF TruLaser Cell bieden wij u op het gebied van lasersnijden

Nadere informatie

Apparatuur voor het Onderpoeder lassen

Apparatuur voor het Onderpoeder lassen Laskennis opgefrist (nr. 16) Apparatuur voor het Onderpoeder lassen Het onderpoederlassen kan vergeleken worden met het MIG-lassen: er wordt een boog onderhouden tussen een continue aangevoerde draadelektrode

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

ROESTVRIJ STALEN SLANGEN

ROESTVRIJ STALEN SLANGEN ROESTVRIJ STALEN SLANGEN roestvrij stalen slangen Roestvrij stalen slangen worden binnen de gehele industrie ingezet voor een breed gamma aan applicaties. Daarom hebben we ons diep gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Normpakket: Lassen A-Z

Normpakket: Lassen A-Z CEN ISO/TR 15608 Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system /TR 15608:2013) CEN ISO/TR 20172 Lassen - Groepsindelingen voor materialen - Europese materialen /TR 20172:2009) CEN ISO/TR

Nadere informatie

persinformatie Persluchtmotor met inbouwhoogte van slechts 150 mm

persinformatie Persluchtmotor met inbouwhoogte van slechts 150 mm persinformatie Industriele techniek: perslucht- & elektrische gereedschappen Atlas Copco Tools Nederland, Merwedeweg 7, NL -, Tel. 078-6230230, Fax 078-6104702, tools.nl@nl.atlascopco.com, www.atlascopco.nl

Nadere informatie

Solderen en lassen. Nummer 31

Solderen en lassen. Nummer 31 Nummer 31 Art.nr. 691488 In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als gaat solderen of lassen. We leggen u eerst het verschil uit tussen solderen en lassen. Vervolgens

Nadere informatie

Benelux l 172. Onderdeel van een internationaal bedrijf l 173. Ondersteuning l 174. Reparaties l 175. Garantiesysteem l 176

Benelux l 172. Onderdeel van een internationaal bedrijf l 173. Ondersteuning l 174. Reparaties l 175. Garantiesysteem l 176 170 9 SERVICES Benelux l 172 Onderdeel van een internationaal bedrijf l 173 Ondersteuning l 174 Reparaties l 175 Garantiesysteem l 176 Technische ondersteuning l 177 11 171 Benelux ITW Benelux vertegenwoordigt

Nadere informatie

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014 Leo Vermeulen (IWE) 17 maart 2015 1 Onafhankelijke stichting Opgericht in 1934 (81 jaar!) Behartiging van collectieve belangen

Nadere informatie

Geen stress met Ruukki Laser

Geen stress met Ruukki Laser Geen stress met Ruukki Laser www.ruukki.com Meer dan 15 jaar expertise Géén spanning met Ruukki Laser Ruukki was de eerste staalproducent in Europa die de uitdaging aanging om plaatstaal te ontwikkelen

Nadere informatie

Kemppi K3 Lasapparatuur

Kemppi K3 Lasapparatuur MagTrac F 61 VERBETERDE LASPRODUCTIVITEIT EN ERGONOMIE Kemppi K3 Lasapparatuur 1(9) MAGNETISCHE WAGEN VOOR DE LICHTE MECHANISATIE VAN MIG/MAG-LASSEN Lichte mechanisatie is de meest efficiënte manier om

Nadere informatie

Geometrische afwijkingen - deel 1

Geometrische afwijkingen - deel 1 Laskennis opgefrist (nr. 56) Geometrische afwijkingen - deel 1 In deze aflevering bespreken we: Bovenmatig lasmetaal Randinkarteling Overbloezing Uitlijnigheid Onvolledige lasnaadvulling Dergelijke onvolkomenheden

Nadere informatie

Oktober. Werkvoorbereider in de metaalbewerking 1/10 Eindhoven Inl.: Mikrocentrum, tel.: 040-296.99.33. www.mikrocentrum.nl

Oktober. Werkvoorbereider in de metaalbewerking 1/10 Eindhoven Inl.: Mikrocentrum, tel.: 040-296.99.33. www.mikrocentrum.nl Oktober Werkvoorbereider in de metaalbewerking 1/10 Eindhoven AWS D1.1 en D1.6 1/10 t Harde Inl.: Nederlands Instituut voor Lastechniek, tel.: 088-017.60.00, www.nil.nl Kalibreren van geometrische meetmiddelen

Nadere informatie

3.3 Lassen. Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen.

3.3 Lassen. Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen. 3.3 Lassen Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen. lassen Lassen is één van de methoden om onderdelen aan elkaar te verbinden.

Nadere informatie

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring Alles Over Verbranding KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring 100 JAAR ERVARING Verbranden mag dan eenvoudig lijken, maar thermische conversie van biomassa is een complex proces. Voor een optimale

Nadere informatie

Het startsein voor elk podiumevent! feiten & cijfers 2016

Het startsein voor elk podiumevent! feiten & cijfers 2016 6 Het startsein voor elk podiumevent! feiten & cijfers 2016 CUE2016 - HÉT STARTSEIN VOOR ELK PODIUMEVENT Van 18 t/m 20 januari 2016 vond in Rotterdam Ahoy de 15 e editie plaats van CUE, de tweejaarlijkse

Nadere informatie

``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M.

``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M. ``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M. E. Engindeniz, Altleiningen; P. Giorgi, Padova-Italien Om de Lagune van Venetië tegen hoog water te beschermen heeft het Waterschap

Nadere informatie

Certificatie: wat en waarom. Soorten certificaten

Certificatie: wat en waarom. Soorten certificaten Certificatie: wat en waarom Weten dat u kwaliteit levert is één ding, maar hoe toont u dit aan? In de lastechniek geldt dat u pas zeker weet dat een las goed is, als deze destructief is onderzocht. Om

Nadere informatie

Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape

Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape Door gebruik te maken van een metalen strip tussen een puntlaselektrode en het werkstuk is men erin geslaagd het weerstandlassen op een hoger kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Abird Continu lastechniek & gereedschap

Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal van dienst te zijn. We hechten waarde aan de specialistische

Nadere informatie

Kemppi K3 Lasapparatuur

Kemppi K3 Lasapparatuur Master S 400 EEN MEESTER OP LOCATIES Kemppi K3 Lasapparatuur 1(6) EEN KRACHTIGE, DRAAGBARE EN EENVOUDIGE ELEKTRODELASSER (MMA) VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN De Master S 400 is ontworpen voor elektrodelassen

Nadere informatie

Mechanische beproeving

Mechanische beproeving Laskennis opgefrist (nr. 66) Mechanische beproeving Hardheidsbeproeving Deel 2 - Micro-hardheidsmetingen en methoden met draagbare apparatuur. In de vorige aflevering van Laskennis Opgefrist zijn de conventionele

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen -

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen - Laskennis opgefrist (nr. 47) Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen - gezondheidsrisico's ten gevolge van rook en gassen gedurende het lassen De hoeveelheid en de samenstelling van de lasrook

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil Airconditioners comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil FTX-JV WAndModeL ftx-jv Het uitgebreide productgamma van Daikin biedt voor elke toepassing de juiste airconditioner. Wandmodellen worden

Nadere informatie

Theorie internationaal lasser

Theorie internationaal lasser Theorie internationaal lasser In het kader van de diploma s internationaal lasser, wordt de systematisch opgebouwd van hoeknaad naar pijplasser. Tegelijkertijd zijn er specifieke, procesgebonden en materiaalgebonden

Nadere informatie

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen Bert van Beek 1 Waar hebben we het over? markering van staalconstructies 2 1 3 Waar komt het vandaan? Richtlijn bouwproducten CPD (Construction

Nadere informatie

TIG 101 201 221 301 321 401 451

TIG 101 201 221 301 321 401 451 TIG 101 201 221 301 321 401 451 Migatronic TIG ERGO - nieuwe ergonomisch ontworpen lastoortsen Instelbare regeling Met de trappenloze regeling van de lasstroom met één vinger op de regelknop kunnen essentiële

Nadere informatie

Programma. Dinsdag 27 november 2012. Voorwoord Presentatie ProduLAS Rondleiding ProduLAS Presentatie BalkenLasMachine Demo BalkenLasMachine

Programma. Dinsdag 27 november 2012. Voorwoord Presentatie ProduLAS Rondleiding ProduLAS Presentatie BalkenLasMachine Demo BalkenLasMachine WELKOM Programma Dinsdag 27 november 2012 Voorwoord Presentatie ProduLAS Rondleiding ProduLAS Presentatie BalkenLasMachine Demo BalkenLasMachine Het bedrijf ProduLAS Robotica Productie Engineering Service

Nadere informatie

Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be

Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be 26/01/2012 Lasercladden, een duurzaam proces voor het produceren en herstellen van componenten Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be Lasercentrum Vlaanderen

Nadere informatie

11. Lastoevoegmateriaal

11. Lastoevoegmateriaal Er zijn ontelbaar veel verschillende soorten lasdraden, elektrode en overig toevoegmateriaal. In dit productboek staan de meest voorkomende en gangbare artikelen opgenomen. Staat uw toevoegmateriaal er

Nadere informatie

Abird Continu energie & verlichting

Abird Continu energie & verlichting Abird Continu energie & verlichting Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal van dienst te zijn. We hechten waarde aan de specialistische

Nadere informatie

HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN.» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture

HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN.» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture HERSTELLEN EN VERBETEREN VAN ONDERDELEN D.M.V. LASERCLADDEN» J. Lambrecht» Laser Cladding Venture LASERCLADDEN Beschrijving Karakteristieken Toepassingen Ontwikkelingen Slotwoord & vragen WAT IS LASERCLADDEN?

Nadere informatie

De expert in duurzame oplossingen

De expert in duurzame oplossingen CIAT Nederland BV Annie M.G. Schmidtweg 229 1321 NA Almere, Nederland T +31 (0) 36 53 32 587 F +31 (0) 36 53 32 597 E info@ciat.nl W www.ciat.nl COMFORT AIR QUALITY ENERGY OPTIMALISATION De expert in duurzame

Nadere informatie

Wat is Hardmetaal? Wij produceren ons hardmetaal dus milieuvriendelijk!

Wat is Hardmetaal? Wij produceren ons hardmetaal dus milieuvriendelijk! Wat is Hardmetaal? Wat is Hardmetaal? Hardmetaal is een composiet wat bestaat uit een combinatie van harde, slijtvaste carbidedie zijn opgenomen in een bindmiddel. Hardmetaal ontstaat na een zorgvuldig

Nadere informatie

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen Laskennis opgefrist (nr. 31) Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen Slakinsluitingen in lasverbindingen komen voornamelijk voor bij die lasprocessen waarbij op de één of andere

Nadere informatie

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. WOLFRAM elektroden Abicor BINZEL. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden

Nadere informatie

VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT. www.clima-industries.com

VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT. www.clima-industries.com VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT ventilatiesystemen voor utiliteitsbouw: school, kantoor, hotel, appartement, rusthuis www.clima-industries.com SNELLE INTERVENTIE/FLEXIBILITEIT De belangrijkste

Nadere informatie

Uw projecten kunnen niet wachten, daarom zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Uw projecten kunnen niet wachten, daarom zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Uw projecten kunnen niet wachten, daarom zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Burki Lastechniek maakt onderdeel uit van Abird Tools & Welding Abird is georganiseerd naar specialisme

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

ONTWERP, FABRICAGE & MONTAGE

ONTWERP, FABRICAGE & MONTAGE ONTWERP, FABRICAGE & MONTAGE Een totaalconcept voor elk constructiewerk www.lammerinkconstructiewerken.nl LAMMERINK CONSTRUCTIEWERKEN CERTIFICERING & VEILIGHEID Lammerink Constructiewerken bestaat uit

Nadere informatie

EEN NETTERE WERKPLEK VERBETERDE WERKOMGEVING VERHOOGDE WINST

EEN NETTERE WERKPLEK VERBETERDE WERKOMGEVING VERHOOGDE WINST EEN NETTERE WERKPLEK VERBETERDE WERKOMGEVING VERHOOGDE WINST Efficiënte pallettenstroom - niet handmatig pallets optillen Uw voordelen met PALOMAT Besparen van ruimte en een nette werkplek Geoptimaliseerde

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Samsung ERV 800 Bij het goed ventileren van een verblijfsruimte

Nadere informatie

LASOPLEIDINGEN. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus BD Gouda - tel. (0182)

LASOPLEIDINGEN. Winterdijk 4a - Gouda - Postbus BD Gouda - tel. (0182) LASOPLEIDINGEN Winterdijk 4a - Gouda - Postbus 2011-2800 BD Gouda - tel. (0182) 51 52 74 1 e-mail info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.nl De lasopleiding van de SBB Gouda heeft in de zomer van 2010 de oude

Nadere informatie