Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs"

Transcriptie

1 Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs

2 VOORWOORD - oktober 2014 Silofabrikant Jansens & Dieperink: Lasrobots die exact de lasnaad blijven volgen Om aluminium segmenten exact te kunnen lassen en achteraf kunnen te walsen, investeerde silofabrikant Jansens & Dieperink in een lasrobotinstallatie met een Arc-Eye lasersensor: De Arc-Eye laser-sensor heeft als enige lasnaadvolgsysteem geen last van reflecties die bij aluminium optreden. Daardoor kan de lasrobot de lasnaad exact blijven volgen, zodat de segmenten met een minimale A-hoogte voldoende sterkte hebben voor de walsbewerking. Stuurt de lasrobot langs de meest complexe lasnaden Enige systeem dat lasnaden realtime volgt Geen verstoring door reflecties Colofon Uitgave ISSN Lastechniek wordt uitgegeven in opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL). Redactie Bert de Jong, Fleur Maas, Rolf Mul, Leo Vermeulen, Bart Verstraeten, Margriet Wennekes Eindredactie Margriet Wennekes, Leo Vermeulen (techniek) Uitgever Bert de Jong Advertentie-exploitatie Con-Sell, Rolf Mul T E Redactieadviesraad Paul Barendse, Ruud van Bezooijen, Tim Blok, Leen Dezillie, Rob Helmich, Marcel Hermans, Michel van t Hof, Piet van der Horst, Michael Jak, Pieter Keultjes, Marco Kraaijeveld, Maurice Mol, Ed Mulder, Johan Schelfhorst, Frank Smit, Wil van der Stap, Erik Steenkist, Gregor Tokarenko, Fred Vasquez, Adriaan Visser Adressen Nederlands Instituut voor Lastechniek Postbus AD Zoetermeer T E - Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw Technologiepark B-9052 Zwijnaarde, België T F , E - OPUS communicatie-ontwerp Fruitweg 24 j GK Leiden, T F E Voor het verzenden van grote bestanden kunt u gebruik maken van: https://vakbladlastechniek.wetransfer.com Abonnementen Voor particulieren in Nederland 62,50 op privé-adres, voor bedrijven in Nederland per abonnement. Voor studenten en senioren geldt in Nederland een speciaal tarief. Voor abonnementen in België kunt u contact opnemen met Prijzen zijn excl. BTW. Lastechniek verschijnt tien keer per jaar en wordt toegezonden aan deelnemers van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) en andere geïnteresseerden en belanghebbenden in de verbindingstechniek. Voor vragen over abonnementen kunt u terecht bij het NIL of het BIL voor België. Het abonnement geldt voor een geheel jaar. Opzeggingen per aangetekend schrijven vóór 1 oktober van het lopende jaar. Verzendadres wijzigen? Stuur dan het etiket met verbeterd adres retour. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de regels voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Ontwerp en lay-out OPUS communicatie-ontwerp, Leiden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens Overname van artikelen is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever. NIL Verbindingsweek 2014 Nog ruim een week en dan is het weer zover: op 4 november aanstaande zal Fried Kaanen, de kersverse voorzitter van Koninklijke Metaalunie, de officiële opening verrichten van de tweede NIL Verbindingsweek. Deze specialistische en vakgerichte beurs voor het verbinden, lijmen en snijden van materialen belooft weer een daverend succes te worden, met voor ieder wat wils. Kijk maar eens naar het mooie programma van het NIL/BIL Lassymposium: een groot aantal interessante en leerzame lezingen rond diverse onderwerpen, met een duidelijke link naar de praktijk. Ook de laswedstrijden ontbreken niet: jonge lassers uit Nederland en België zullen in wedstrijdverband strijden om de titel Beste jonge lasprofessional van de Lage Landen. Nieuw tijdens deze Verbindingsweek is de docentenmiddag die op 5 november wordt gehouden en waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan interessante onderwerpen voor lasdocenten. We hebben onlangs al vernomen van minister Asscher van SZW dat de robot in de industriële productie niet meer weg te denken is. Sterker nog: op termijn zullen er meer robots komen voor productiedoeleinden. Ook het NIL ziet deze ontwikkeling in de lasindustrie. Daarom wordt op 6 november een speciale Robotdag georganiseerd. In een uitgebreid lezingenprogramma wordt hierbij ingegaan op vele praktijksituaties en de nieuwste technologische ontwikkelingen. Op de NIL-stand kunt u ook nader kennis maken met het LAC, het Laser Applicatie Centrum, dat begin 2014 een integrale samenwerking is aangegaan met het NIL. Want laserlassen is een moderne techniek die in de Nederlandse maakindustrie moeizaam zijn intrede doet in vergelijking met andere Europese landen. Kortom, de NIL Verbindingsweek is een vakbeurs die u als las- en/of lijmspecialist zeker niet mag missen! We verwelkomen u graag op onze NIL-stand om u nader te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de las- en lijmopleidingen. Met vriendelijke (las)groet, Levert exacte offset en daarmee optimale laskwaliteit Ook inzetbaar voor snij-, kit- en lijmtoepassingen Valk Welding tel Volg op Ing. Henk Zandvliet directeur Nederlands Instituut voor Lastechniek

3 Inhoud #10 oktober 2014 In deze speciale beurseditie van Lastechniek hebben de exposanten van de Verbindingsweek volop de ruimte om hun allernieuwste producten en diensten te presenteren. Maar er is ook ruimte voor nostalgie: aan de hand van historische foto s laten we zien waar het allemaal mee begon. De huidige stand der techniek is immers mede te danken aan de inspanningen van de pioniers van het eerste uur. Denk maar aan de ontwikkeling van de allereerste lastransformator of de ontwikkeling van beklede elektroden. En wat is er niet allemaal veranderd in het lassersvak en in de lasopleidingen. wordt uitgegeven door OPUS communicatie-ontwerp in opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek De keuze om juist in deze beurseditie terug te blikken naar het verleden is niet helemaal toevallig. Dit jaar vierde het NIL haar tachtigjarig jubileum, en ook de eerste editie van vakblad Lastechniek verscheen tachtig jaar geleden. Dat stemt toch een beetje weemoedig. Verspreid door het blad vindt u daarom oud beeldmateriaal, voorzien van een korte toelichting. We zijn veel dank verschuldigd aan de mensen die ons geholpen hebben met het verzamelen van dit materiaal, met name Fred Neessen, Harm Meelker, Michael Jak, Maurice Mol en Erik Steenkist. 04 Vanuit de verbindingswereld 06 Van de redactie 08 Acht dealers presenteren zich gezamenlijk 09 Onderpoederlasboog met lasnaadvolgen 10 Duurzaam concept lasrookafzuiging 12 Historie 1 14 Nieuw applicatie-, opleidings en demonstratiecentum 15 Alles op één locatie Historie 2 16 Lashistorie: de beklede elektrode 20 Tijdelijke verbinding via magneten 22 Een vijftienjarig bestaan 23 Met de demonstratietruck naar de klant 24 Er is heel wat verbeterd in opleidingen 28 Nieuwe MIG/MAG technologie Historie 3 29 Geavanceerde zuurstofmonitor Flexibel inzetbare freesringen Ergonomische lastoorts 32 Praktijkgerichte opleidingen Historie 4 33 Nieuwe epoxylijm bestand tegen hoge temperaturen 34 Innovatieve lastoorts 36 Lasinspectie-opleidingen 37 Nieuwe lasrobotgeneratie 38 Intelligent puntlasapparaat 39 Historie 5 40 Nieuw concept in lasmechanisatie Mobiele servicedienst 41 Hybride lijm Historie 6 42 Compacte lasrobotcel 43 Gebruiksvriendelijk snijden 44 Gemechaniseerd lassen en snijden 46 Historie 7 47 Willem de Welder 48 Vaktrots 39 Tegenwoordig is het allemaal veel compacter en eenvoudiger te bedienen. Afzuiging was er ook nog niet; we zetten af en toe de deuren tegen foto: Heidi Borgart elkaar open toen Cover: OPUS co foto: Jos Rikkerink

4 BERICHTEN - oktober 2014 oktober 2014 Laserlassen vraagt om een integrale aanpak Nieuws NIL Handvaardigheidopleidingen Hoe ziet de zakelijke kant van de laserlastechnologie er uit? Laserlassen: Business Insights, een bijeenkomst voor bedrijfsleiders en hoger management, trachtte zo goed mogelijk deze vraag te beantwoorden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Stuurgroep Versnelling Laserlassen. De meeste mensen zijn vaag bekend met de mogelijkheden en de consequenties, maar op basis van verkeerde informatie ontstaan vaak vooroordelen. De examinatoren van de NIL Handvaardigheidopleidingen (HVO) werden tijdens de jaarlijkse examinatorendag op 26 september jl. bijgepraat over de laatste stand van zaken ten aanzien van het HVO-opleidingsprogramma niveau 1 tot en met 4. De examencommissie presenteerde nieuwe werkstukken en lesprogramma s, zoals een pilot voor de opleiding MAG-lassen van roestvast staal. Verder was er aandacht voor de nieuwe norm voor lasaanduidingen. Taken examinatoren Ook de praktijkexamenprogramma s voor de opleiding Het College van Examinatoren van de NIL Handvaar- TIG-lassen niveau 1 en 2 zijn aangepast. Op deze ni- digheidopleidingen bestaat uit ongeveer veertig vrijwil- veaus kan nu gekozen worden voor staal, roestvast staal Hoger niveau Subsidie ligers. Zij houden toezicht op de uitvoering van examens of aluminium. Na de opening door William Smit (DBSC consulting, Dat laatste is waar de provincie Gelderland op inhaakt. en signaleren eventuele knelpunten; ze beoordelen de voorheen PwC) en Menko Eisma (Trumpf Nederland) RCT s (Regionaal Centrum voor Technologie) onder- praktijkexamenresultaten en ze houden de ontwikkelin- presenteerde Ard Hofmeijer (bedrijfsleider LAC en pro- steunen namens de provincie Gelderland laserlaspro- gen bij op technisch en onderwijskundig gebied. Soms jectleider van de Stuurgroep Versnelling Laserlassen) jecten. Subsidie is geen doel op zich, maar het helpt je houden de examinatoren ook toezicht bij certificering. zijn visie op het laserlassen. Een integrale aanpak is wel om hordes te nemen, aldus Wicha Benus van RCT Als blijk van waardering voor hun werkzaamheden or- hierbij het sleutelwoord. Je koopt geen 54 inch smart-tv De Vallei. Ook in Overijssel bestaan subsidiemogelijk- ganiseert het NIL jaarlijks een examinatorendag, waarbij om vervolgens naar oude videobanden te gaan kijken. heden, vertelt Ard Hofmeijer. Dit biedt mogelijkheden om er naast een formeel gedeelte ook voldoende ruimte is Een integrale aanpak betekent dat je je hele bedrijf naar een keer te proeven aan laserlassen. Thijs Wegge- voor ontspanning en gezelligheid. Dit jaar kwam de een hoger niveau tilt. mans, stagemedewerker bij het LAC woonde de bijeen- groep bij elkaar in attractiepark De Efteling. Daarna sloeg Hofmeijer een brug naar de Laser Com- komst bij en concludeert: Wie de overstap maakt naar munity, een kennisplatform voor en door medewerkers laserlassen speelt een ander spel en daar horen andere Nieuwe praktijkexamenprogramma s Lasnaadaanduidingen van bedrijven die de stap richting het laserlassen heb- kosten en baten bij. Voorlopers Oreel B.V. en Thalens Bedrijven die alleen roestvast stalen producten maken, Leo Vermeulen van het Nederlands Instituut voor Las- ben gezet. PPS waagden de sprong en hebben nu een voor- vragen om een opleiding die uitsluitend gericht is op dit techniek gaf uitleg over de nieuwe norm voor lasaan- sprong. Thalens PPS heeft al negen jaar laserlaserva- materiaal. Naar aanleiding van deze vraag zijn werk- duidingen op tekening, de NEN-EN-ISO 2553:2014. Ervaringen ring en heeft onlangs een tweede laserlasinstallatie stukken in roestvast staal ontwikkeld voor het opleiden Deze nieuwe norm is niet alleen belangrijk voor het be- Sytse Oreel van Oreel B.V. en Peter de Roo van Thalens kunnen kopen. Zij zijn blij dat ze destijds de kans met van MAG-lassers in roestvast staal, niveau 1 tot en met drijfsleven, maar ook voor alle lasopleidingen. In Las- PPS vertellen over hun ervaringen in de aanloop naar, beide handen hebben gegrepen. 3. Er is een pilot gestart, die moet uitwijzen of deze spe- techniek # 4 van dit jaar is hierover al een uitgebreid en de praktijk van, het laserlassen. Opvallend is dat bei- Het LAC is ook vertegenwoordigd tijdens de NIL Ver- cialisatie binnen de MAG-lasopleiding in de toekomst artikel gepubliceerd. Het boek Tekeninglezen van de den vooraf geen diepgaande economische berekenin- bindingsweek. De medewerkers zijn te vinden op de overal aangeboden kan worden. Opleidingsinstituten HVO-opleidingen zal worden aangepast aan deze gen hebben gemaakt, om daar niet op te blijven steken. stand van het NIL, standnummer: 332 die ook een pilot met het nieuwe programma MAG- nieuwe norm. Laserlassen bood een onderscheidende factor in de roestvast staal willen starten, kunnen dit bij het NIL aan- markt en een voorbereiding op de toekomst. vragen. 4 5

5 NIL VERBINDINGSWEEK - oktober 2014 Veel te beleven tijdens de NIL Verbindingsweek In vervolg op de succesvolle eerste editie in 2012, staat de NIL Verbindingsweek 2014 opnieuw bol van de activiteiten. Naast het NILBIL Lassymposium, de Lage Landen Laswedstrijden en natuurlijk de vakbeurs in combinatie met de METAVAK, zijn de activiteiten verder uitgebreid met een docentenmiddag en een lasrobotdag. De NIL Verbindingsweek 2014 wordt gehouden van 4 tot en met 6 november in de Evenementenhal te Gorinchem. door de redactie Het bijzondere aan de Verbindingsweek is dat dit evenement uitsluitend en volledig gericht is op de verbindingstechniek. Een vakgebied dat niet alleen lassen omvat, maar ook solderen, lijmen en bijvoorbeeld clinchen. Ook de thermische snijprocessen worden onder de verbindingstechniek gerekend, omdat ze gebruik maken van dezelfde soort technologie. Denk hierbij aan autogeen snijden, plasma- en lasersnijden. Om de kwaliteit van de verbindingen te borgen is ook het destructief en niet-destructief onderzoek van belang. Lassymposium en vakbeurs De Verbindingsweek gaat van start met het NILBIL Lassymposium. Dit begint op 4 november om 9.00 uur met een openingsceremonie voor de symposiumdeelnemers, waarbij een aantal personen met bijzondere verdiensten op het gebied van de lastechniek zal worden onderscheiden. jonge lasprofessional van de Lage Landen. Voor het publiek zijn deze wedstrijden nu nog aantrekkelijker gemaakt: de wedstrijdlassers kunnen vanaf een tribune worden gevolgd via tv-schermen die de verrichtingen in de lasbox laten zien. Verder zal de vereniging KINT (Kwaliteitstoezicht, Inspectie en Niet-destructieve Technieken) bij deze wedstrijden aanwezig zijn met demonstraties en voorlichting op het gebied van niet-destructief onderzoek. Docentenmiddag en Robotdag Ook het onderwijs krijgt speciale aandacht. In navolging van de eerste docentennamiddag die in 2013 in Antwerpen werd georganiseerd door het BIL, biedt het NIL nu ook een middag aan met informatieve lezingen voor docenten in het lastechnisch onderwijs. Tijdens de laatste beursdag, op 6 november, verzorgen de verschillende lasrobotspecialisten een Robotdag met diverse lezingen. Miglassen met de kwaliteit van tiglassen Dat kan vanaf nu dankzij: BEZOEK ONS TIJDENS Verbindingsweek 4, 5 en 6 november 2014 Evenementenhal Gorinchem Symposium 6 november Onderwerp: Extra mogelijkheden aan lasparameters bij gerobotiseerd lassen OTC demotruck Standnummer 329 De vakbeurs wordt op 4 november om uur officieel geopend door Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie. Iedereen die na voorregistratie in het bezit is van een geldig entreebewijs, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wie de Verbindingsweek bezoekt, heeft eveneens toegang tot de METAVAK. De ruim veertig exposanten van de Verbindingsweek zijn gegroepeerd rond verschillende thema's. Naast alles omtrent lasapparatuur en lasbenodigdheden is er aandacht voor opleidingen, lijmen, snijden, onderzoek, lasrobots, mechanisatie en onderhoudsservice. Lasinterland met publiekstribune Een gedeelte van de beursvloer is ingericht voor de Lage Landen Laswedstrijden. Jonge lastalenten gaan in de lasinterland België-Nederland strijden om de titel Beste Inschrijven Een bezoek brengen aan de NIL Verbindingsweek of deelnemen aan het lassymposium, de docentenmiddag of de robotdag? Regel uw inschrijving op tijd. Voor deelname aan het NILBIL Lassymposium, de docentenmiddag en de robotdag: ga naar het digitale inschrijfformulier op Voor bezoek aan de NIL Verbindingsweek en de METAVAK: ga voor twee gratis entreebewijzen naar en voer de code in, of regel uw entreebewijs via uitnodiging van een exposant. Eén uitgeprint entreebewijs geeft recht op gratis entree, gratis parkeren en vrij gebruik van consumpties en hapjes voor één persoon. T De Welbee next generation lasmachines van OTC - - De servogestuurde lastoorts - I 6

6 VERBINDINGSWEEKBERICHTEN - oktober 2014 oktober 2014 Acht dealers presenteren nieuwe EWM-apparatuur Onderpoederlasboog met lasnaadvolgen Acht Nederlandse dealers van lasapparatuur en andere lasbenodigdheden zullen op een gezamenlijke stand tijdens de NIL Verbindingsweek het nieuwste productassortiment van EWM presenteren. Op de EWM-stand zal de nadruk liggen op drie nieuwe producten: een MIG/MAG-draadaanvoerunit, een TIG-draadaanvoersysteem en nieuwe software voor het monitoren en opslaan van lasparameters. Innovatie EWM, de bekende fabrikant van lasapparatuur, is sinds zijn oprichting in 1957 uitgegroeid van een kleine onderneming in Duitsland tot een wereldwijd opererend bedrijf met 600 medewerkers. EWM investeert veel in innovatie. Zo wordt twee derde van de omzet behaald uit producten die in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld zijn. Een aantal van die producten wordt tijdens de NIL Verbindingsweek gezamenlijk gepresenteerd door acht Nederlandse vertegenwoordigers van het merk (Elektrolas, Hatek Wateringen, IPS, Jennekens Lastechniek, Kumoweld, Lastechniek Europa, Pomweld en TeHaBe). Drive 4X De Drive4X draadaanvoerunit voor MultiMatrix TigSpeed hotwire en coldwire MIG/MAG-apparatuur is een lichtgewicht en compact EWM TigSpeed is een dynamisch draadaanvoersysteem dat kan worden aangesloten op ieder merk en systeem dat gemakkelijk te transporten is door mangaten. De unit is voorzien van een zeer eenvoudig bedieningssysteem met duidelijke display en kleurenondergere neersmelt en grotere lassnelheid en daarmee voor type TIG-lasapparaat. Het systeem zorgt voor een hoscheiding voor de diverse lasdraaddiameters. Het systeem zorgt voor automatisch draaddoorvoertransport bij verschillende manieren in te stellen, namelijk door het een verlaging van de laskosten. De draadtoevoer is op het wisselen van lasdraad en is voorzien van MIG LiftArc regelen van draadsnelheid, amplitude en frequentie. voor spatloos ontsteken van de boog. Ook kan de lasdraad worden voorverwarmd met een maximale stroom van 180 ampère. De hoge en zuivere neersmelt met bijzonder weinig lasrook maken dit product interessant voor veel toepassingen. Tijdens de NIL Verbindingsweek zal lasrobotspecialist RobWelding zich presenteren als totaalleverancier op lasrobotgebied. Karel van Vlastuin: Wij verkopen en verhuren lasrobots, maken lasontwerpen, ontwikkelen lasprogramma s, ontwerpen mallen, verkopen snelspanklemmen en nemen bedrijven het laswerk uit handen. Project bij Nemag op een track van 6,7 meter. De installatie is verder uitgerust met de Safe Move-optie en de optie AWC, licht Een voorbeeld van het werk van RobWelding is het opgeleverde project bij Nemag in Zierikzee. Nemag ontwerpt en bouwt grijpers voor de overslag van RobWelding-eigenaar Karel van Vlastuin toe. bulkgoederen. Voor de grijperonderdelen wilde het bedrijf grote plaatdiktes in één keer kunnen lassen. Rob- Op de installatie worden plaatdelen tot 5 meter lengte Vervorming Welding leverde een lasrobotinstallatie met een speciale gelast. Tijdens het lassen is vervorming onvermijdelijk kop voor het onderpoederlassen, inclusief een uniek lasnaadvolgsysteem. Nu kunnen wij de grote plaatdiktes derpoederlasboog voor het lasnaadvolgen is echter en daarom is een lasnaadvolgsysteem vereist. Een on- in één keer en volautomatisch lassen, aldus Michel uniek. Corbeau, General Manager van Nemag. Het ontwikkelen van dit lasnaadvolgen heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Onze robotleverancier heeft Contouren er veel tijd in gestopt, maar wij zijn nu heel tevreden met Achter de speciale robotinstallatie schuilt een 1000 ampère lasmachine van Kjellberg. De talloze contouren in het resultaat, aldus Michel Corbeau. de Nemag-producten zijn goed met een lasrobot af te Standnummer 348 lopen. De robot heeft een bereik van 3,2 meter en staat Xnet voor kwaliteitsbewaking Met de Xnet-software kunnen alle gelaste gegevens eenvoudig worden gevisualiseerd en gedocumenteerd. De software is te gebruiken in combinatie met MultiMatrix lasapparatuur. Zowel door middel van een USB-stick of via een LAN/WLAN-netwerk kan de software worden gebruikt om standalone of in een netwerk de kwaliteit te controleren en archiveren. Zo wordt het mogelijk om op afstand de lastijd, de warmte-inbreng, de hoeveelheid lasdraad en het gasverbruik direct te monitoren en te analyseren. Standnummer

7 VERBINDINGSWEEKBERICHTEN - oktober 2014 oktober 2014 Duurzaam totaalconcept lasrookafzuiging De primaire taak van een installatie voor lasrookafzuiging is om met een minimaal verbruik zorg te dragen voor een achtergrondconcentratie lasrook die onder de wettelijke grenswaarde ligt. Mede dankzij een nieuw energiezuinig filtersysteem biedt Lutec Luchttechniek een duurzaam totaalconcept om lasrook te bestrijden. Tijdens de NIL Verbindingsweek zal dit worden toegelicht aan de hand van een complete installatie die gebouwd is bij de Vlastuin Groep te Kesteren. Nieuw filtertype Het nieuwe filtertype FM is een filter dat geheel anders gebouwd wordt dan een traditioneel filter. Het filter maakt onderdeel uit van een complete luchtbehandelingsmodule en werkt volgens het zogenoemde down-flowconcept. Binnen een down-flowfilter is de luchtstroom van boven naar beneden gericht. Dit heeft niet alleen een energetisch voordeel; de verticale luchtstroom zorgt dat de lasrookdeeltjes mee naar beneden bewegen, waardoor een goede online reiniging mogelijk is. Ook hebben de filterelementen daardoor een lagere vervuilingsgraad. Om ook gedurende de zomerperiode een aangenaam productieklimaat te bieden is een energiezuinige koeling aan de installatie toegevoegd. Dit koelsysteem maakt gebruik van het diep gelegen waterpakket, waarmee koude uit de grond wordt gehaald. Het koude water wordt opgepompt en zorgt via een warmtewisselaar voor het koelen van de ventilatiestroom, zodat koele lucht de productiehal ingebracht wordt. Het inbrengen van koele lucht in combinatie met verdringingsventilatie resulteert in een zeer effectieve koeling. De lucht wordt daar ingebracht waar de mensen aan het werk zijn, gelijkmatig verdeeld en zonder tochtklachten. Debietregeling De benodigde capaciteit van een installatie wordt bepaald aan de hand van de te verwachten piekbelasting. Onder deze omstandigheden moet de achtergrond-concentratie in een lashal nog steeds beneden de wettelijke grenswaarde van 1 mg per m 3 per 8 uur blijven. Deze maximale capaciteit is echter slechts incidenteel noodzakelijk. Met de zogenaamde debietregeling wordt de capaciteit aangepast aan de werkelijke behoefte. Dit gebeurt door het toepassen van een speciale sensor die de vervuilingsgraad van de afgezogen lucht continu meet. Op basis van die metingen wordt de capaciteit geregeld. Het terugregelen van de capaciteit geeft een aanzienlijke energiebesparing, doordat de luchtweerstand over de filterelementen kwadratisch afneemt. Verwarming en koeling Bij de installatie die gebouwd is bij de Vlastuin Groep in Kesteren wordt de productiehal op temperatuur gehouden door gebruik te maken van de restwarmte van twee verderop opgestelde laserinstallaties. De overtollige warmte van de lasers wordt automatisch gebruikt op het moment dat deze beschikbaar en nodig is. Nieuwe stationaire filterunit Op de beurs presenteert Lutec ook een nieuwe werfunit voor lasrookafzuiging. Deze is speciaal ontwikkeld voor het werken in besloten ruimtes, zoals in de scheepsbouw. De unit is robuust uitgevoerd en eenvoudig verplaatsbaar op de werf. Standnummer

8 LASHISTORIE - oktober 2014 Deze foto van de lasafdeling van Smit Las in Nijmegen, met op de voorgrond de L.T. 1 en de L.T. 2, is een van de vele historische foto s die te bekijken zijn op de website Op deze site is de geschiedenis van Willem Smit & Co s Transformatorenfabriek tot op heden (Lincoln Smitweld) in kaart gebracht, met een uitgebreide verzameling historisch beeldmateriaal en teksten. Grondlegger van de website is Rudo Hermsen (medewerker Smit Draad), die de site in 2008 oprichtte. Inmiddels wordt de website beheerd door de in 2013 opgerichte Stichting Willem Smit Historie Nijmegen. Lorch MicorMIG. De nieuwe standaard. Trafo was gisteren. Inverter is vandaag. Nieuw in 1928: de laschtransformator Type L.T. 1 de transformator afgedekt met een simpel deksel en Zeker de ouderen herkennen hem wel: de vrijwel onverwoestbare lastransformator in de houten behuizing, die daardoor gemakkelijk toegankelijk. Afhankelijk van de klem waarmee de secondaire kabel verbonden was, was de transformator regelbaar tussen 45 en 95 A, of tussen Live tijdens de NIL verbindingsweek in vele fabrieken en werkplaatsen in Nederland dienst heeft gedaan. Regelmatig kom je oude lastransformatoren ook nu nog tegen bij lasbedrijven, weliswaar niet om ermee te lassen, maar vanwege de emotionele waarde. De L.T. 1 was de eerste lastransformator die in de jaren 90 en 200 A. De transformator werd gebouwd voor alle spanningen tot 550 V. De lasstroom was continu regelbaar tussen de 45 en 200 ampère dankzij de verstelbare kern in de transformator, en de keuzemogelijkheid om de kabel van de elektrodehouder op klem 1 of op klem Lorch Lastechniek B.V. T E 20 ontwikkeld werd door Smit Las in Nijmegen. Het was 2 aan te sluiten. dankzij de stalen wielen en de handvaten een gemakkelijk te verplaatsen apparaat. De keuze voor de teakhouten behuizing had te maken met de nogal ruwe omgang met apparatuur in die tijd. De regeling gebeurde door Dat een lastransformator als de L.T. 1 geliefd was in de markt, kwam doordat de transformator veel goedkoper was dan de tot dan toe alleen maar verkrijgbare lasgelijk- NEED FOR SPEED? middel van het draaien van een kruk op het deksel. Vei- richters. Verder had de populariteit te maken met het ligheid was in die dagen van een totaal andere orde dan feit dat beklede elektroden ook goed lasbaar waren op nu. Zo waren de primaire en secondaire klemmen van wisselstroom. Willem Benjamin Smit uit Slikkerveer ging in 1885 naar Nijmegen met de opdracht van de burgemeester om de stad te voorzien van elektrische verlichting. Na veel opstartproblemen werd dit in 1891 een succes. Nijmegen had als eerste stad in Nederland elektrisch licht en daarmee ook de eerste gemeentelijke elektriciteitscentrale van het land. Vanwege ruimtegebrek in Slikkerveer, richtte Willem Smit in 1913 aan de Groenestraat in Nijmegen een nieuwe fabriek op: Willem Smit Elektrotechnische Industrie. Deze fabriek startte als producent van transformatoren voor elektriciteitscentrales en elektriciteitstransport. In dezelfde periode werd het elektrisch booglassen ontwikkeld en ging het bedrijf zich ook richten op het ontwikkelen van lastransformatoren. Tussen 1923 en 1924 ontwikkelde Thomas Rosskopf voor Smit Las de eerste elektrische lastransformator van Nederland. Het eerste uitontwikkelde model, de L.T. 1, was in 1924 klaar voor productie. In 1927 werd een aparte afdeling opgericht voor de fabricage van elektroden. De nieuwe DX200 robotbesturing. Total System Solutions van YASKAWA De nieuwe DX200 robotgeneratie biedt belangrijke voordelen. Hogere snelheden, meer werkbereik, en uitgebreide mogelijkheden van de safety controller maken nieuwe productie concepten mogelijk. Overtuig uzelf en neem contact met ons op: Met dank aan Fred Neessen voor tekst en beeldmateriaal: foto s LT 1, afbeelding Willem Smit YASKAWA Benelux BV Science Park Eindhoven EB Son (NL) Tel. +31 (0) Masters of Robotics and Motion Control 12

9 VERBINDINGSWEEKBERICHTEN - oktober 2014 oktober 2014 Nieuw applicatie-, opleidingsen demonstratiecentrum Tijdens de jaarlijkse klantendag werd in het Duitse Buseck een nieuw applicatie-, opleidings- en demonstratiecentrum van Abicor Binzel officieel geopend. Het centrum is er volledig op ingericht om zoveel mogelijk producten in werking te zien en te testen. Op de vakbeurs van de NIL Verbindingsweek zal Binzel Benelux een aantal van zijn nieuwste producten tonen. Van lasapparatuur tot lasschool: alles op één locatie Hatek Lastechniek B.V. is een gespecialiseerde groothandel voor lastechnische artikelen, waaronder lasapparatuur, lastoevoegmaterialen, lasgereedschap, lasdampafzuiging, snijtechniek en technische gassen, met een eigen reparatie- en onderhoudsdienst. Daarnaast adviseert en begeleidt Hatek bij ingewikkelde laswerkzaamheden en projecten en beschikt het over een eigen lasschool. Scala aan producten en merken Tijdens de NIL Verbindingsweek presenteert deze exposant een heel scala aan producten van verschillende merken, zoals de Promotech draagbare las- en snijmachines, Sorex gevulde lasdraden en de nieuwe Hypertherm plasma-snijapparatuur. Zo kan de bezoeker Erkende opleidingen kennismaken met de Powermax 30XP, de kleinste plas- Hatek verzorgt niet alleen de opleiding en praktische masnijmachine van Hypertherm, die werkt op 230 V training van lassers, maar is ook erkend voor het geven voor plaatdikten tot 10 mm. Ook toont Hatek de groot- van diverse theoretische cursussen, zoals de lascoördi- ste Hypertherm hand-plasmasnijmachine: de Powermax natorcursus (RWC) en de cursus voor Visuele Inspec- Demonstratie en training Producten op de beurs 125, die snijdt tot ca. 50 mm dikte. Als dealer van EWM- tie. Het nieuw opgerichte centrum omvat een grote modu- Tijdens de Verbindingsweek zullen naast de irob, een lasapparatuur is er ook een vertegenwoordiger van laire trainingsruimte waar opleidingen, workshops en stroombron specifiek voor het robotlassen, onder an- Hatek aanwezig op de gezamenlijke EWM-stand van de Standnummer 342 andere bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Deze dere de lasernaadsensor TH6D, het gasspaarsysteem Nederlandse dealers. ruimte biedt plaats aan 80 personen. Verder is het cen- EWR PRO en de programmeerhulp ABIDOT te zien zijn. trum ingericht met vijf werkstations voor manuele lasprocessen en drie werkstations met lasrobots. Bezoekers kunnen daar de meest recente producten in actie zien of zelf testen. Er staat ook een volledig team ter beschikking van (potentiële) klanten voor het uitvoeren van lastesten, aldus een trotse woordvoerder van Abicor Binzel. Verder wordt de nieuwe MIG-serie ABIMIG AT gepresenteerd. Dit zijn luchtgekoelde pistolen, met een grote keuze aan snel wisselbare zwanenhalzen, die ontwikkeld zijn met aandacht voor ergonomie. Unimate de eerste industriële robot Enkele nieuwe TIG-toortsen zoals de ABITIG GRIP 500W - voor het allerzwaarste laswerk - en de ABITIG GRIP Little 90/180W - voor laswerk met minimale toegankelijkheid - zullen eveneens op de stand te zien zijn, evenals de korte aangeslepen wolfraamelektroden E3. Standnummer 352 De eerste industriële robot, de Unimate, werd in 1961 opgenomen in de productielijn van General Motors in New Jersey. De zware robotarm zorgde voor de handling van spuitgietstukken en het lassen van deze onderdelen aan auto s. Daarmee nam deze robot een gevaarlijke taak over van handlassers. De Unimate was gebaseerd op een patent van de uitvinder George Devol. Samen met Joseph Engelberger richtte hij Unimation op, s werelds eerste fabrikant van industriële robots. Dit gebeurde in 1956 in Danbury, Connecticut. Het duurde tot 1966 voordat de productie van robots op grotere schaal plaatsvond. De eerste robots waren vooral handlingrobots, gevolgd door lasrobots en robots voor andere toepassingen. Op de foto is de eerste hydraulische Unimate robot te zien die in 1979 door de Las Verkoopmaatschappij uit Den Haag (later Valk Welding) geleverd werd aan Kemi (Kempische Metaalwaren Industrie B.V.) in Riethoven. Het betreft een robot voor lastoepassingen. Met dank aan Erik Steenkist voor het beeldmateriaal 14 15

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management april 2008: editie 9 www.siemens.com/plm 24 Binnenkort: Siemens PLM Connection Benelux 2008 28 mei Eindhoven 29 mei Mechelen DAF Trucks De meerwaarde

Nadere informatie

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN ADRESSEN CNV BedrijvenBond Postbus 327 3990 GC HOUTEN T 030 634 83 48 www.cnv.net FNV Bondgenoten Afdeling arbeidsomstandigheden en milieu Postbus 9208 3506 GE UTRECHT T 030 27 38 967 www.bondgenoten.fnv.nl

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders De impact van de Wet Incassokosten (WIK) Forum: Financieren en investeren. Special: Green & Fun cars

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders De impact van de Wet Incassokosten (WIK) Forum: Financieren en investeren. Special: Green & Fun cars Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen vallei regionaal zakenmagazine Jaargang

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender o n d e r n e m e r s f e d e r a t i e s c h a g e n Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender nr 05 december 2014 Dit magazine is een uitgave van ondernemers

Nadere informatie

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 18 e jaargang, nummer 01, januari 2015 ondernemend voor ondernemers Dolfijn culinair

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Macaw magazine IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Najaar 2013 02 03 Colofon Inhoud De andere kant van internet Macaw Magazine is een uitgave van Macaw. Vormgeving

Nadere informatie

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 01 2015 RUIMTEVAARTTECHNIEK OP DE BODEM VAN DE OCEAAN AIRBORNE OIL & GAS OVER DE OPKOMST VAN DE COMPOSIETBUIS DE STAND VAN ENERGIELAND DE NATIONALE ENERGIE-

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

stabulletin Grootste zoekmachine voor bouwend Nederland online Brochures regelgeving up to date!

stabulletin Grootste zoekmachine voor bouwend Nederland online Brochures regelgeving up to date! stabulletin ja a r g a n g 24 n u m m e r 04 D e c e m b e r 2009» pagina 8» pagina 10» pagina 26 Eurocode-normen in de STABU-systematiek Onder Ede Cursusaanbod STABU 2010 Grootste zoekmachine voor bouwend

Nadere informatie

ambities waar laten maken Iedere ondernemer zijn het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI een economie van gemiste kansen

ambities waar laten maken Iedere ondernemer zijn het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI een economie van gemiste kansen NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI B E L A N G Iedere ondernemer zijn ambities waar laten maken Bouwen aan de toekomst IBN werkt. Ook voor u Vooraf in gesprek scheelt in kosten Zonder vrije concurrentie

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs Het Verzekeringsblad 97e jaargang 15 maart 2007 nr. 6 Verwarring bij aanmelden KiFiD Klant wil keuze bij hypotheek Guido Witpen en Hans Wilkes (NIA) Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs www.vbnet.nl

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Zakelijk online waar u wilt!

Zakelijk online waar u wilt! 17 e jaargang, nummer 03, maart 2014 Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk ondernemend voor ondernemers 1 06-2013 Beursspecial

Nadere informatie

of toch in 2013? Investeren in 2012

of toch in 2013? Investeren in 2012 magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken 0.a in dit nummer: Internationaal ondernemen Assurantiebelasting 21% Advocaat geeft raad ZakenMerk digitaal December 2012 Nummer 5

Nadere informatie