Werken binnen de EU/EER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken binnen de EU/EER"

Transcriptie

1 Werken binnen de EU/EER

2 Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt in een EU/EER-lidstaat? 13 Wat gebeurt er als u werkloos wordt in een EU/EER-lidstaat? 16 Vrijwillige verzekeringen 18 Nieuwe afspraken binnen de EU 24 Meer informatie: formulieren, brochures, websites en adressen 25 Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV tijdelijk inkomen op basis van wettelijke regelingen als WW, WIA, WAO, Wajong en Ziektewet. uwv.nl werk.nl

3 Inleiding U werkt of bent van plan in een land van de Europese Unie (EU), van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland te gaan werken. Dit heeft meestal gevolgen voor uw sociale verzekeringen. U krijgt dan te maken met afspraken en regels die binnen de EU/EUR en Zwitserland* zijn gemaakt over de sociale verzekeringen. Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER Wanneer u van plan bent om te gaan werken in een EU/EER-lidstaat is het van belang om te weten of en waar u verzekerd bent. Voor wie gelden de regels? Afspraken tussen de EU/EER-lidstaten over sociale verzekeringen zijn vastgelegd in de EG Verordeningen 1408/71 en 574/72. Hierin staat onder meer voor wie deze regels gelden: 1. U werkt in een EU-land en heeft de nationaliteit van een EU-land Voor een opsomming van de EU/EER-landen en Zwitserland zie het overzicht hiernaast. Meer informatie vindt u op 2. U werkt in een EU-land en heeft niet de nationaliteit van een EU-land Voorwaarde is dat u tijdens uw werkzaamheden een werk- en verblijfsvergunning heeft. Meer informatie vindt u op Uitzonderingen Denemarken, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland passen de afspraken en regels die er gemaakt zijn niét toe op werknemers die niet de nationaliteit hebben van een EU-land. Noorwegen heeft voor deze groep een verdrag met Nederland afgesloten. In welke landen gelden de regels? De landen in het overzicht houden zich aan de afspraken en regels die zij met elkaar hebben gemaakt over de sociale verzekeringen. België Bulgarije* (Grieks) Cyprus Denemarken** Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland Italië Letland Liechtenstein** Litouwen Luxemburg Malta Nederland Noorwegen** Oostenrijk Polen Portugal Roemenië* Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk IJsland** Zweden Zwitserland** * Bij deze landen zijn er beperkende maatregelen voor het vrije verkeer van werknemers. ** Deze landen passen de afspraken van de EU niet toe op werknemers die niet de nationaliteit hebben van een EU-land. *Wanneer er in de brochure staat EU-landen of lidstaten bedoelen we de lidstaten van de EU/EER en Zwitserland. 2 3

4 Voor welke onderdelen van de sociale verzekeringen gelden de EU-regels? Sociale verzekering Ziekte en moederschap Arbeidsongevallen Beroepsziekten Invaliditeitsuitkeringen Ouderdomspensioenen Uitkeringen aan nabestaanden Uitkeringen bij overlijden Werkloosheidsuitkeringen Gezinsbijslagen Nederlandse wetten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Ziektewet Zorgverzekeringswet (ZVW) Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) WIA WIA WIA WAO AOW Algemene Nabestaandenwet (ANW) WW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 4 5

5 In welk land bent u verzekerd? Meestal geldt de wetgeving van uw werkland Gaat u in een EU-land werken? Dan geldt meestal voor u de wetgeving van het land waar u werkt. De wetgeving van dit land bepaalt of u verzekerd bent of niet. Maar er zijn uitzonderingen. Dan blijft u in Nederland verzekerd. De Nederlandse wetgeving blijft voor u gelden. Bij zo n uitzondering moet u in het bezit zijn van formulier E101. Welke uitzonderingen dit zijn leest u na de uitleg over formulier E101. Formulier E101 Met dit formulier toont u aan dat de wetgeving van een ander land dan uw werkland voor u blijft gelden. Op dit formulier staat: dat de Nederlandse wetgeving voor u geldt; waarom de Nederlandse wetgeving voor u geldt (op grond van welk artikel); de termijn waarvoor deze afspraak geldt; de plaats waar u gaat werken. Het formulier E101 kunt u of uw werkgever opvragen bij de afdeling Internationale Detachering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze SVB-afdeling kan u ook meer vertellen over dit formulier. Wanneer geldt de wetgeving van uw werkland niet? Als u in een lidstaat gaat werken geldt voor u meestal de wetgeving van dit werkland. Er zijn uitzonderingen waarin toch de Nederlandse wetgeving voor u geldt: U werkt tijdelijk in het buitenland voor een Nederlandse werkgever (detachering) Als u voor een bepaalde periode in het buitenland gaat werken, kunt u toch in Nederland verzekerd blijven. U mag dan niet langer dan twaalf maanden in het buitenland werken. Duren de werkzaamheden onvoorzien langer? Dan kan deze periode met maximaal twaalf maanden verlengd worden. Vraag hiervoor een formulier E102 aan in het land waar u werkt. Weet u van tevoren dat u langer dan twaalf maanden in het buitenland werkt? Dan kunt u ook in Nederland verzekerd blijven. Dan moet er voor u een aparte overeenkomst worden afgesloten door de SVB (zie pagina 8). U werkt als Nederlands ambtenaar in het buitenland Als u als Nederlands ambtenaar in een land van de EU gaat werken, dan blijft de Nederlandse wetgeving voor u gelden en bent u dus in Nederland verzekerd. Doet u naast uw ambtelijke functie nog ander werk? Dan gelden voor u dezelfde regels als voor werknemers die in verschillende lidstaten werken (zie pagina 8). U vaart op een zeeschip Werkt u op een zeeschip dat vaart onder de vlag van een lidstaat van de EU/EER of Zwitserland? Dan is de wetgeving van dat land op u van toepassing. Dus vaart u onder Nederlandse vlag, dan bent u in Nederland verzekerd. Vaart u onder Engelse vlag, dan bent u in Engeland verzekerd. U werkt in het internationaal vervoer Onder het begrip internationaal vervoer vallen chauffeurs en bijrijders van internationale transportbedrijven, maar ook het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappijen of binnenvaartmatrozen. Als u werkt in het internationaal vervoer dan geldt de wetgeving van het land waar de transportonderneming is gevestigd. Is de transportonderneming in Nederland gevestigd, dan bent u in Nederland verzekerd. Is de transportonderneming in bijvoorbeeld België gevestigd? Dan bent u in België verzekerd. Op deze regel zijn twee uitzonderingen: U werkt bij een filiaal dat in een andere lidstaat is gevestigd. U bent dan verzekerd in het land waar dat filiaal is gevestigd. U werkt hoofdzakelijk in de lidstaat waar u woont. Dan blijft u daar verzekerd. Dat geldt alleen als u meer dan 70% van uw werkzaamheden in deze lidstaat uitvoert. 6 7

6 U werkt als werknemer in verschillende lidstaten Als u in verschillende lidstaten tegelijk werkt en u verricht een deel van uw werkzaamheden in uw woonland, dan geldt de wetgeving van uw woonland. Werkt u in meer lidstaten, maar niet in uw woonland? Dan geldt de wetgeving van het land waar uw werkgever gevestigd is. Zijn uw werkgevers in verschillende lidstaten gevestigd? Dan geldt de wetgeving van uw woonland. U werkt als werknemer en als zelfstandige in verschillende landen Als u werkzaam bent als werknemer én als zelfstandige, dan geldt voor u de wetgeving van het land waar u uw werkzaamheden als werknemer verricht. Het kan ook zijn dat voor u de wetgeving van twee landen geldt. Gaat u als zelfstandige en als werknemer werken in verschillende landen? De SVB kan u hierover meer informatie geven. Als u zelfstandige bent in het buitenland, maar in Nederland als werknemer gaat werken, bent u in Nederland verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA, WW en Ziektewet). U werkt bij een diplomatieke missie of consulaat Als u werkt bij een diplomatieke missie of consulaat geldt de wetgeving van uw werkland. Hierop is de volgende uitzondering: heeft u de nationaliteit van de door de missie of consulaat vertegenwoordigde EU/EER-lidstaat? Dan heeft u een keuzerecht. U kunt er dan voor kiezen dat de wetgeving van het land van missie of consulaat van toepassing is. U kunt daarvoor formulier E103 aanvragen. Voor u wordt een aparte overeenkomst afgesloten In een aparte overeenkomst wordt vastgelegd dat de Nederlandse wetgeving voor u blijft gelden. Deze overeenkomst kan voor u bijvoorbeeld interessant zijn als u na uw dienstbetrekking weer in Nederland wilt wonen. U kunt de afdeling Internationale Detachering van de SVB vragen zo n overeenkomst af te sluiten met het land waar u gaat werken. Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? Als u ziek wordt terwijl u werkt in een EU-land, zijn er twee situaties mogelijk: U heeft formulier E101: dan geldt de Nederlandse wetgeving voor u. U heeft formulier E101 niet: dan gelden de regels van het land waar u verzekerd bent. U heeft een formulier E101 Wordt u ziek in het buitenland en heeft u een formulier E101? Dan geldt de Nederlandse wetgeving voor u en is uw werkgever verplicht minimaal 70% van uw loon door te betalen. Dit geldt ook als u in dienst bent bij een buitenlandse werkgever. U moet zelf uw werkgever van uw ziekte op de hoogte stellen. Heeft u een Nederlandse werkgever? Dan moet u zich binnen drie dagen na het begin van uw ziekte melden bij de instelling die in het land waar u werkt ziekengeld betaalt (zie het overzicht hieronder). De Nederlandse arbodienst of uw werkgever krijgt van deze instelling informatie over het verloop van uw ziekte. Instellingen waar u zich ziek moet melden, per EU-land en Zwitserland Land Instelling waar u zich ziek moet melden België RIZIV Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Mutualiteit Bulgarije Cyprus Nationalen osiguritelen institut - National Social Security Institute) Regionale diensten voor de sociale zekerheid The social insurance services Denemarken Duitsland Engeland Estland Dagpengeudvalget (commissie voor ziekengeld) AOK - Allgemeine Ortskrankenkasse Departement of Social Security Eesti Haigekassa 8 9

7 Land Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland IJsland Italië Letland Liechtenstein Litouwen Luxemburg Malta Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Zweden Zwitserland Instelling waar u zich ziek moet melden KELA Kansaneläkelaitos CNAMTS - Caisse nationale d l assurance maladie des travailleurs salaries IKA - Idryma Koinonikon Asphaliseon ONYF - Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Department of Social, Community and Family Affairs Tryggingastofnun risikins (nationaal instituut voor sociale zekerheid) INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nationaal instituut voor sociale voorzieningen) Labkläjïas ministrija (ministerie van welzijn) AG - Amt für Gesundheit SODRA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Association Luxembourgoise des organismes de sécurité Sociale Dipartimenttas Sigurtà Socjali (ministerie van sociale zekerheid) Folketrygdkontoret for utenlandersaker (nationaal sociaal verzekeringsinstituut) Gebietskrankenkasse ZUS - Zak ad Ubezpiecze n Spo ecznuych Administraçoes Regional de Saude - Centros de Saude CAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - National House for Pension and other Social Insurance Rights ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ziekteverzekeringsinstituut van Slovenië) Sociálna Poistóvna (sociaal verzekeringsinstituut) INSS - Instituto Nacional de la Seguridad Social (nationaal sociaal verzekeringsinstituut) CSSA - Ceská správa sociálního zabezpecení (Tsjechisch sociaal zekerheidsinstituut) Forsakringskassa Bundesamt für Sozialversicherung (of bij beroepsziekten/ongevallen: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) 10 11

8 Bent u in dienst bij een buitenlandse werkgever en wordt u in Nederland ziek? Dan meldt u zich bij UWV. Wij voeren de controle uit namens uw buitenlandse werkgever en houden uw werkgever op de hoogte van uw ziekte en herstel. U heeft geen formulier E101 Als u ziek wordt en u heeft geen formulier E101, dan gelden de regels van het land waar u verzekerd bent. Is de maximale ziektetermijn verstreken? Dan kunt u in aanmerking komen voor een invaliditeitsregeling. In de ziekteverzekering van het land waar u verzekerd bent, staat hoe en binnen welke termijn u zich daarvoor kunt aanmelden. Wordt u in Nederland ziek? Meld u dan bij UWV. Wij voeren de controle uit namens uw buitenlandse werkgever. Wij houden ook de instellingen in het buitenland waar u zich ziek moet melden, op de hoogte van het verloop van uw ziekte. Werkt u voor een Nederlandse werkgever, dan kunt u mogelijk uw loon tijdens uw ziekte doorbetaald krijgen. Uw werkgever mag dan uw buitenlandse uitkering bij ziekte van uw loon aftrekken. Het kan zijn dat u pas ziektekosten vergoed of ziekengeld krijgt als u een bepaalde periode verzekerd bent geweest. In de regels van de EU/EER is vastgelegd dat verzekerde tijdvakken in verschillende lidstaten bij elkaar opgeteld mogen worden. Zo komt u eerder aan de minimale periode dat u verzekerd moet zijn. Formulier E104 Met formulier E104 toont u aan dat u ergens anders verzekerd bent geweest. U kunt formulier E104 opvragen bij de instellingen die ziekengeld uitbetalen of ziektekosten vergoeden in de landen waar u verzekerd bent geweest. In Nederland kunt u dit formulier bij UWV telefonisch aanvragen: Uw ziekengeld krijgt u volgens de wetgeving van het land waar u verzekerd bent. Uw woonplaats heeft daar dus niet mee te maken. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt in een EU/EER-lidstaat? Werkt u in het buitenland als u arbeidsongeschikt wordt? Dan is het van belang of u wél of géén formulier E101 heeft. U heeft een formulier E101 Als u het formulier E101 heeft, geldt de Nederlandse wetgeving voor u. Bent u 104 weken (2 jaar) ziek geweest? Dan kunt u mogelijk een WIA-uitkering krijgen. U wordt in uw woonland opgeroepen en medisch onderzocht. Als u in het buitenland woont, stuurt uw buitenlandse arts de resultaten van dit onderzoek naar UWV. De arts van UWV zal samen met de arbeidsdeskundige aan de hand van deze resultaten beoordelen in hoeverre u volgens de Nederlandse wetgeving nog arbeidsgeschikt bent. Opbouwstelsel of risicostelsel? Als u arbeidsongeschikt wordt in het buitenland, is het verder van belang of u in een land heeft gewerkt met een opbouwstelsel of een risicostelsel. Voor een overzicht van de landen die een opbouwstelsel of risicostelsel hebben: zie het kader hieronder. In landen met een opbouwstelsel is de hoogte van uw invaliditeitsuitkering afhankelijk van de duur van de verzekering. Hoe langer u verzekerd bent geweest, hoe hoger uw uitkering. Werkte u in een land met een risicostelsel, dan heeft de duur van uw verzekering geen invloed op de hoogte van uw uitkering. Landen met een opbouwstelsel Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland. Landen met een risicostelsel België, Frankrijk, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

9 UWV en landen met een risicostelsel Heeft u in het verleden gewerkt èn bent u verzekerd geweest in landen met een risicostelsel? Dan heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het laatste land waar u gewerkt heeft. Omdat u het formulier E101 heeft waarop staat dat de Nederlandse wetgeving voor u geldt, kunt u een Nederlandse WIA-uitkering aanvragen. UWV en landen met een opbouwstelsel Heeft u in het verleden gewerkt én bent u verzekerd geweest in landen met een opbouwstelsel? Dan heeft u bepaalde rechten waarmee UWV rekening houdt. Hebben uw werkzaamheden in het land met een opbouwstelsel korter dan een jaar geduurd? Dan heeft u deze rechten niet. Volgens de afspraken binnen de EU/EER zijn er twee rekenmethodes: 1. Uw Nederlandse uitkering wordt gewoon vastgesteld, maar wij verlagen dit met uw uitkering van het opbouwstelsel (anticumulatieberekening). Bijvoorbeeld: U heeft volgens UWV recht op een uitkering van 80,- per dag. U heeft in Duitsland recht op 60,- per dag. U ontvangt uit uw Duitse verzekering 60,- en uit uw Nederlandse verzekering 20,-. 2. UWV houdt rekening met de verhouding van de verzekerde tijdvakken in de verschillende lidstaten (prorata-berekening). Bijvoorbeeld: U bent de laatste twee jaar in Nederland en daarvoor zes jaar in Duitsland verzekerd geweest. Nederland betaalt dan een kwart van uw normale Nederlandse uitkering (twee jaar is een kwart van het totale verzekeringsverleden: acht jaar) en Duitsland betaalt wat u daar heeft opgebouwd. U heeft bijvoorbeeld recht op 80,- per dag. Duitsland betaalt het opgebouwde recht over zes jaar, Nederland betaalt een kwart van de totale uitkering. UWV past de voor u meest voordelige rekenmethode toe. U heeft geen formulier E101 Als u arbeidsongeschikt wordt in het buitenland, dan gelden de regels van het land waar u verzekerd bent. Verder is het van belang of u in een land heeft gewerkt met een opbouwstelsel of een risicostelsel (zie hiervoor het kader op pagina 13). In landen met een opbouwstelsel is de hoogte van uw invaliditeitsuitkering afhankelijk van de duur van de verzekering. Hoe langer u verzekerd bent geweest, hoe hoger uw uitkering. Werkte u in een land met een risicostelsel, dan heeft de duur van uw verzekering geen invloed op de hoogte van uw uitkering. U werkte als laatste in een land dat een opbouwstelsel heeft Als u als laatste in een land met een opbouwstelsel heeft gewerkt, passen de landen waar u gewerkt heeft in een risicostelsel, dezelfde regels toe. Dan is ook het aantal jaar dat u verzekerd was in het land met een risicostelsel bepalend voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijvoorbeeld: U heeft twee jaar in België (risicostelsel) gewerkt, twee jaar in Nederland (risicostelsel) en als laatste vier jaar in Duitsland (opbouwstelsel). Dit is in totaal acht jaar. U krijgt dan een uitkering uit deze drie landen: uit België 2/8 e deel van een normale Belgische uitkering; uit Nederland 2/8 e van een normale Nederlandse uitkering; uit Duitsland een uitkering gebaseerd op uw Duitse verzekeringsverleden. U werkte alleen in landen met een risicostelsel Heeft u alleen in landen met een risicostelsel gewerkt en wordt u arbeidsongeschikt? Dan betaalt het laatste land waar u gewerkt heeft uw arbeidsongeschiktheidsuitkering of invaliditeitsuitkering. Bijvoorbeeld: U heeft twee jaar in Frankrijk gewerkt, twee jaar in Nederland en vier jaar in België. Deze landen hebben een risicostelsel. U wordt arbeidsongeschikt. U ontvangt vanuit België uw uitkering, omdat u daar arbeidsongeschikt bent geworden. U werkte als laatste in een land met een risicostelsel, maar daarvoor in een land met een opbouwstelsel Werkte u toen u arbeidsongeschikt werd in een land dat een risicostelsel heeft, maar daarvoor in een land met een opbouwstelsel? Dan passen de landen met een risicostelsel dezelfde regels toe als een land met een opbouwstelsel. Het aantal jaar dat u verzekerd was in het land met een risicostelsel is dan ook bepalend voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijvoorbeeld: U heeft twee jaar in Duitsland (opbouwstelsel) gewerkt, twee jaar in Nederland (risicostelsel) en vier jaar in België (risicostelsel). Totaal acht jaar. U ontvangt dan uw uitkering uit drie landen: uit Duitsland ontvangt u een uitkering gebaseerd op uw verzekeringsverleden daar; uit Nederland 2/8 e deel van een normale Nederlandse uitkering; uit België 2/8 e van een normale Belgische uitkering

10 Wat gebeurt er als u werkloos wordt in een EU/EER-lidstaat? werkland, of wordt uw arbeidscontract tijdelijk opgeschort door onvoorziene omstandigheden zoals brand, vorst of economische teruggang? Dan vraagt u uw werkloosheidsuitkering aan in uw werkland. Werkte u in een EU/EER-lidstaat of in Zwitserland, maar verliest u uw baan? Dan is het van belang of u wel of geen formulier E101 heeft. U heeft een formulier E101 Heeft u het E101 formulier aangevraagd toen u in het buitenland ging werken? Dan blijft de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving voor u geldig. Als u meteen terugkeert naar Nederland, kunt u een WW-uitkering aanvragen. Meld u binnen zeven kalenderdagen bij UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) om een WW-uitkering aan te vragen. U heeft geen formulier E101 Heeft u geen formulier E101 en verliest u uw baan bij een buitenlandse werkgever? Dan is het van belang hoe vaak u heen en weer reisde tussen uw woon- en werkland als u wilt weten waar u uw werkloosheidsuitkering kunt aanvragen. U reisde minstens één keer per week tussen uw woonland en uw werkland Dan vraagt u uw uitkering aan in uw woonland. Woont u in Nederland? Dan meldt u zich zo snel mogelijk bij UWV WERKbedrijf. UWV telt de verzekerde tijdvakken in het buitenland en de Nederlandse verzekerde tijdvakken bij elkaar op. U heeft daarvoor het formulier E301 nodig. Dit formulier vraagt u aan bij de werkloosheidsinstellingen van de andere landen waar u gewerkt heeft. Blijft u gedeeltelijk werken in uw werkland, of wordt uw arbeidscontract tijdelijk opgeschort door onvoorziene omstandigheden zoals brand, vorst of economische teruggang? Dan moet u een werkloosheidsuitkering in uw werkland aanvragen. U reisde minder dan één keer per week tussen uw woonland en uw werkland Als u volledig werkloos wordt, kunt u kiezen waar u uw uitkering aanvraagt. U kunt een uitkering aanvragen in uw werkland, maar ook in uw woonland. Als u in Nederland WW wil aanvragen meldt u zich binnen zeven kalenderdagen bij UWV WERKbedrijf. Wilt u in uw werkland een werkloosheidsuitkering aanvragen? Dan meldt u zich zo snel mogelijk bij een buitenlands arbeidsbureau. In de periode dat u werkloos bent moet u in het land zijn waar u uw uitkering heeft aangevraagd, zodat u direct weer aan het werk kunt wanneer dat mogelijk is. Blijft u gedeeltelijk werken in uw 16 17

11 Vrijwillige verzekeringen Binnen de EU/EER en Zwitserland kunt u geen vrijwillige verzekering WW of Ziektewet afsluiten. U kunt zich alleen vrijwillig verzekeren voor de WIA. Daarmee bent u verzekerd tegen verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Wanneer heeft het zin u vrijwillig te verzekeren? Een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten is zinvol als: U niet in Nederland verzekerd blijft Als u in een EU-land werkt kunt u toch in Nederland verzekerd blijven. U heeft dan een formulier E101 nodig. Uw buitenlandse werkgever moet zich hiervoor aansluiten bij het Nederlandse stelsel van sociale wetgeving. Wil uw werkgever zich niet aansluiten? Dan kunt u bij UWV een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten. Dan bent u toch tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd. U betaalt premie in uw werkland en u betaalt premie voor uw vrijwillige WIA-verzekering. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan wordt uw buitenlandse uitkering van uw Nederlandse uitkering afgetrokken. U niet verzekerd bent in het land waar u gaat werken In sommige EU-landen bent u voor werkzaamheden niet verzekerd, waarvoor u in Nederland wel verzekerd zou zijn. Als u in uw werkland niet verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid, kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten. Omdat u nergens verzekerd bent (niet verzekerd in Nederland en niet in uw werkland) kunt u zich ook tegen ziekte en werkloosheid verzekeren. U betaalt alleen premie voor uw vrijwillige verzekering. Meer informatie vindt u in de brochure Werken in een niet-verdragsland. Het uitkeringspercentage samen met het uitkeringsbedrag in het buitenland ongunstig voor u uitvalt In Nederland krijgt u een WIA-uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van minimaal 35%. In sommige EU-landen krijgt u pas een uitkering als iemand minimaal 66% arbeidsongeschikt is. Daarnaast kan de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering per land flink verschillen. Het kan dus gunstig voor u zijn een vrijwillige WIA-verzekering af te sluiten. Als u zich vrijwillig verzekert betaalt u premie in uw werkland en voor uw vrijwillige verzekering. Bij arbeidsongeschiktheid wordt uw buitenlandse uitkering van uw Nederlandse uitkering afgetrokken. In andere situaties heeft het meestal geen zin om een vrijwillige verzekering af te sluiten. Als u een beslissing neemt is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de sociale verzekeringswetgeving in uw werkland, bijvoorbeeld bij uw (toekomstige) werkgever of bij wetgevingsorganisaties in uw werkland. Toelatingsvoorwaarden voor de vrijwillige verzekeringen U kunt een vrijwillige verzekering afsluiten als u aan één van de volgende toelatingsvoorwaarden voldoet: U woont in Nederland en werkt in een andere lidstaat voor een buitenlandse werkgever Als u in Nederland woont en in het buitenland werkt kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten. Volgens de afspraken binnen de EU wordt het wonen in een andere EU/EER-lidstaat gelijkgesteld met het wonen in Nederland. Voorwaarde: u bent in het verleden als werknemer in Nederland verzekerd geweest. Heeft u niet de nationaliteit van een EU-land en werkt u in een EU-land? Dan geldt deze gelijkstelling ook, behalve als u woont in: Denemarken, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Woont u in Nederland of wordt u hieraan gelijkgesteld en gaat u voor een buitenlandse werkgever in een andere lidstaat werken? Meld u dan binnen dertien weken na uw eerste werkdag bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. Een verplichte periode van verzekering is niet vereist. Uw verzekering gaat in vanaf uw eerste werkdag in het buitenland. Er is geen maximum aan hoe lang u vrijwillig verzekerd mag zijn

12 U werkt en woont in het buitenland voor een Nederlandse werkgever U kunt zich ook vrijwillig verzekeren als u in een andere lidstaat gaat werken én wonen. Meld u dan binnen dertien weken na beëindiging van uw verplichte verzekering bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. U moet wel minimaal één jaar verplicht verzekerd zijn geweest voordat u een vrijwillige verzekering kunt aanvragen. Als u in een andere lidstaat verzekerd bent geweest, telt dat ook mee. Voorwaarde is dat u de nationaliteit heeft van een van de EU-lidstaten. Heeft u deze nationaliteit niet? Dan geldt deze gelijkstelling ook, behalve als u woonde of werkte in: Denemarken, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. De duur van de vrijwillige verzekering is maximaal vijf jaar. Uw verzekering begint op de dag waarop uw verplichte verzekering is beëindigd. Wat kunt u verwachten van een vrijwillige verzekering? Het verzekerde bedrag Als u zich aanmeldt voor een vrijwillige verzekering, dan geeft u aan welke verzekeringen u wilt afsluiten en voor welk dagloon u zich wilt verzekeren. Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per werkdag verdiende in een bepaalde periode. UWV adviseert u het dagloon te baseren op uw (gemiddelde) loon. Deze periode is meestal een jaar, maar kan ook een maand of vier weken zijn. Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan het maximumloon of het inkomen dat u kwijtraakt als u arbeidsongeschikt bent. Op het aanvraagformulier kunt u ook aangeven of UWV het dagloon van uw verzekering moet indexeren. UWV past het verzekerde bedrag dan ieder jaar aan de gemiddelde stijging van de lonen aan. De premie Als u een vrijwillige verzekering heeft afgesloten, betaalt u de premie per maand vooruit. De premie voor de WIA is een percentage van het dagloon dat u heeft opgegeven. UWV berekent de premie over het aantal werkdagen per maand. Uw premie kan per maand verschillen, doordat de werkdagen per maand verschillen. Een rekenvoorbeeld vindt u op uwv.nl. Als u arbeidsongeschikt wordt Als u langer dan 104 weken (twee jaar) door problemen met uw gezondheid niet meer (volledig) kunt werken, kunt u mogelijk een WIA-uitkering krijgen. Tijdens uw ziekteperiode krijgt u meer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. UWV bekijkt of u recht heeft op een WIA-uitkering. De hoogte van een WIA-uitkering is afhankelijk van wat u nog kunt verdienen. UWV kijkt wat u met uw ziekte of handicap nog wel kunt en wat u daarmee kunt verdienen. U krijgt een WIA-uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent en minder dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezond iemand met soortgelijke ervaring en opleiding kan verdienen. Woont u in een andere lidstaat of heeft u in het verleden in een andere lidstaat gewerkt? Dan gebeurt de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid en de berekening van uw WIA-uitkering op dezelfde manier alsof u in Nederland verplicht verzekerd was, zie pagina Als u komt te overlijden Als u een WIA-uitkering ontvangt en u komt te overlijden, dan kunnen uw nabestaanden een overlijdensuitkering krijgen. De hoogte van de overlijdensuitkering is gelijk aan het bruto maandbedrag van uw WIA-uitkering. Meer informatie over de WIA Wilt u meer informatie over de WIA? Kijk dan op uwv.nl. U kunt daar ook brochures downloaden over dit onderwerp. Verzekering aanvragen, wijzigen of beëindigen Aanvragen Met het formulier Aanmelding vrijwillige verzekering buitenland kunt u de verzekering aanvragen. U kunt dit formulier downloaden van uwv.nl of telefonisch aanvragen bij UWV Vrijwillige Verzekeringen via (020) Als u zich op tijd meldt, gaat de verzekering meestal aansluitend op uw verplichte verzekering in. U betaalt geen WIA-premie over de volledige werkweek waarin u ziek bent. U meldt zich dan uiterlijk in de dertiende week ziek bij UWV. Vanuit Nederland kunt u UWV Telefoon Werknemers bellen via (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen via Meldt u zich na de dertiende week ziek? Dan blijft u vanaf de eerste ziektedag tot aan de dag van uw ziekmelding WIA-premie betalen. Zorg voor een verklaring van uw arts en stuur deze naar UWV

13 Wijzigen Gaat u meer of minder verdienen? Dan kunt u het verzekerde bedrag laten aanpassen. Geef wijzigingen jaarlijks vóór 1 oktober aan UWV door. Gebruik hiervoor het formulier Wijziging vrijwillige verzekering buitenland. U kunt dit formulier downloaden van uwv.nl of telefonisch aanvragen bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. De wijziging kan dan ingaan op 1 januari van het jaar dat daarop volgt. Gaat u veel meer verdienen? Als uw inkomen meer dan 25% stijgt, kunt u ook op een ander moment in het jaar een hogere verzekering afsluiten. UWV vraagt u dan om bewijs van uw nieuwe loon, bijvoorbeeld een kopie van uw loonstrook of arbeidscontract. Beëindigen U kunt uw verzekering beëindigen wanneer u wilt. Maar dit kan niet met terugwerkende kracht. Voor het beëindigen gebruikt u het formulier Wijziging vrijwillige verzekering buitenland. U kunt dit formulier downloaden van uwv.nl of telefonisch aanvragen bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. Uw verzekering wordt beëindigd op de dag dat wij uw wijzigingsformulier ontvangen. UWV beëindigt de uitkering: als de maximumperiode voorbij is; als de buitenlandse werkzaamheden zijn beëindigd; als u weer verplicht verzekerd bent; als u 65 jaar wordt; als u een premieachterstand heeft van twee maanden of langer

Werken in een niet-verdragsland

Werken in een niet-verdragsland uwv.nl werk.nl Werken in een niet-verdragsland Wat u moet weten over uw sociale verzekeringen Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/internationaal.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever Omgaan met verzuim Verzuimprotocol Samen de beste werkgever Inhoud 1. Algemeen 3 2. Ziek- en herstelmeldingen 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 6 4. Verzuimbegeleiding en controle door Persoonality en de

Nadere informatie

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever Omgaan met verzuim Verzuimprotocol Samen de beste werkgever Inhoud 1. Algemeen 3 2. Ziek- en herstelmeldingen 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 7 4. Verzuimbegeleiding en controle door Persoonality Payrolling

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol In Person Payroll T

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol In Person Payroll T Verzuimprotocol 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan In Person Payroll en aan uw leidinggevende en wel zo vroeg

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Prokx Payroll Professionals

Verzuimprotocol. Prokx Payroll Professionals Verzuimprotocol Prokx Payroll Professionals 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Ziek- en hersteld melden 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 7 4. Verzuimbegeleiding en controle door Prokx en Bedrijfsarts 8 5. Sancties

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12 VERZUIMPROTOCOL 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan Human Capital XS, verder te noemen: HCXS, en aan uw leidinggevende

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING SVB, november 2011 Het doel van dit document Dit document is een handreiking van SVB aan academische werkgevers om hen te helpen bepalen welke sociale zekerheidswetgeving

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland John Budde, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken 30 november 2017 Programma Wie zijn wij? Europese

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40860 19 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2015, kenmerk 862829-143414-Z,

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61016 17 november 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2016, kenmerk 1040302-157680-Z,

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

Personeel zoeken in Europa. Informatie voor werkgevers

Personeel zoeken in Europa. Informatie voor werkgevers Personeel zoeken in Europa Informatie voor werkgevers Personeel zoeken in Europa Bent u regelmatig op zoek naar geschikt personeel? Heeft uw organisatie ieder jaar weer een piek in de behoefte aan arbeidskrachten?

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21588 30 november 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2011, nr. Z/VV-3093314,

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1086 232 28 28november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2008, nr.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Personeel zoeken in Europa

Personeel zoeken in Europa uwv.nl werk.nl Personeel zoeken in Europa Informatie voor werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een Individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Wijziging Regeling zorgverzekering

Wijziging Regeling zorgverzekering VWS Wijziging Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november, nr. Z/VV-2814306, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Zorgeloos verzekerd.

Zorgeloos verzekerd. Zorgeloos verzekerd. 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

www.zorgzaamverzekerd.nl

www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgeloos verzekerd 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66088 20 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2017, kenmerk 1241265-168333-Z,

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

CZ helpt u met kiezen

CZ helpt u met kiezen Verdragspolis 2017 1 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland John Budde Voorlichter Bureau voor Duitse Zaken 4 april 2017 Programma Wie zijn wij? Europese wetgeving Grensarbeider Zvw / Krankenversicherung Ziekte

Nadere informatie

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Informatiekaart ONVZ HR-adviseur 1 2 Inhoudsopgave Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Algemeen 4 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers 6 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 18022 27 november 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2009, nr. Z/VV-2969218,

Nadere informatie