VROM Burgerplatform Klimaat en Energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VROM Burgerplatform Klimaat en Energie"

Transcriptie

1 Rijnstraat 8 Postbus EZ Den Haag VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Aanbevelingen

2 Voorwoord Op 9 maart, 8 april en 22 april kwam het VROM Burgerplatform bijeen om te praten over energiezuinig wonen. Het Burgerplatform richtte zich met name op (fiscale en financiële) prikkels die energiebesparende maatregelen stimuleren en op flankerend beleid om het effect van het energieprestatiecertificaat, hierna ook wel energielabel genoemd, te vergroten. Daarbij ging het niet over energiezuiniger gedrag, maar over energiezuiniger woningen. Isolatie, dubbele beglazing, tochtstrips, HR-ketels, hoe kunnen burgers worden aangemoedigd dergelijke verbeteringen aan hun woning uit te voeren? Het VROM Burgerplatform heeft 36 aanbevelingen geformuleerd. Veel aanbevelingen hebben een relatie met het energielabel. Het label daagde het Burgerplatform uit om mee te denken over de mogelijkheden van dit instrument. Daarnaast kan het label dienen als bewijs voor de mate waarin een huis energiezuinig(er) is. Dit biedt volgens het Burgerplatform extra mogelijkheden voor stimuleringsmaatregelen. Voorwaarde voor succes van het energielabel is volgens het Burgerplatform dat het een zelfstandige rol gaat spelen op de onroerend goedmarkt. Deze marktwerking betekent dat woonconsumenten hun keuzes mede baseren op het label en dat marktpartijen, zoals woningcorporaties, installateurs en makelaars, daarop inspelen met een interessant aanbod. Marktwerking komt alleen van de grond als het product, het label, voor alle partijen aantrekkelijk is. De overheid speelt derhalve een belangrijke rol bij de introductie ervan, de marketing: het op de kaart zetten van het label en de betrouwbaarheid waarborgen. Volgens het Burgerplatform is het voor de positionering belangrijk dat na invoering een fors percentage woningen binnen afzienbare tijd van een label wordt voorzien en dat de certificering goed geregeld is (beperkte lasten, gemakkelijk te regelen, waarborg voor objectiviteit). Na een goede introductie moet het label vooral de markt in beweging krijgen. Het Burgerplatform dicht de overheid daarin de verantwoordelijkheid toe voor de waarborging van de kwaliteit van het label. Voorts behoudt de overheid volgens het VROM Burgerplatform haar taak om de bewustwording van burgers over het nut van goede energetische prestatie van woningen te vergroten. Dit komt voort uit de verantwoordelijkheid van de overheid voor het collectieve goed klimaat. Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 2/11

3 Tot slot is een effectief beleidsinstrument van de overheid om gedrag - in dit geval energiezuinig wonen (en dan vooral verbouwen) - te stimuleren met fiscale en financiële maatregelen. Aangezien VROM het Burgerplatform daarnaar specifiek heeft gevraagd, ontvangt zij hierover ook aanbevelingen. Kortom: marktwerking, bewustwording en fiscale/financiële maatregelen zijn de belangrijkste elementen waarover het VROM Burgerplatform zich heeft uitgesproken. Onderstaand staan de aanbevelingen van het VROM Burgerplatform Klimaat en Energie volgens bovenstaande driedeling gerangschikt. Deze indeling doet niet geheel recht aan de besprekingen van het Burgerplatform aangezien de burgers de aanbevelingen doorgaans in relatie met elkaar bespraken: goede voorlichting over een fiscale maatregel draagt bij aan effectieve marktwerking. Desalniettemin geeft deze indeling in onze ogen de adviezen van het VROM Burgerplatform op de beste wijze weer. Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 3/11

4 1 Marktwerking 5 2 Bewustwording 8 3 Fiscale en financiele maatregelen 9 Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 4/11

5 1 Marktwerking Om de markt in beweging te krijgen zijn volgens het Burgerplatform het gedrag van marktpartijen (woonconsumenten, woningcorporaties, aannemers, installateurs), de positionering en marketing van het energielabel en de betrouwbaarheid van groot belang. 1. Het Burgerplatform heeft vertrouwen in marktwerking: commerciële consortia die duurzame energiemaatregelen aanbieden. Sommige leden van het Burgerplatform prefereren dit boven overheidsregelingen. Zij zien liever dat bijvoorbeeld de installateur, de ketelleverancier en de woningcorporatie samen met een goed aanbod komen. 2. Het Burgerplatform pleit voor ondersteuning van woningeigenaren (particulier of institutioneel) die gezamenlijk willen inkopen en investeren in duurdere (innovatieve) energiebesparende maatregelen. 3. Het Burgerplatform ziet veel in het energielabel ( als ik mijn C-huis te koop zet tussen allemaal F- huizen, weet ik wel welk huis het eerste verkocht wordt ). 4. Desalniettemin vindt het Burgerplatform dat commerciële partijen door (wettelijke) maatregelen van de overheid gestimuleerd moeten worden om met het energielabel te gaan werken. Marktpartijen over de streep trekken Stimuleringsmaatregelen moeten gericht te zijn op alle partijen die energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Het VROM Burgerplatform is ervan overtuigd dat de overheid specifiek afspraken dient te maken met professionele partijen als woningcorporaties en makelaars om de doelstellingen te bereiken. 5. Het VROM Burgerplatform adviseert om subsidiemaatregelen voor burgers alleen in te voeren als deze langere tijd in stand blijven. Bovendien dient de subsidieverlener te zorgen voor goede voorlichting en eenvoudige deelname aan de subsidie. 6. Het Burgerplatform adviseert om doelgroepen apart te benaderen, zowel in de communicatie als in de stimuleringsmaatregelen. Daarbij dient, naast eigenaren/bewoners, bijzondere aandacht te zijn voor sociaal zwakkere groepen (die vaak in sociale woningbouw wonen). Ook bij deze groep moet bewustwording gekweekt worden, bijvoorbeeld door hen over de streep te trekken om kleine investeringen zelf te doen. Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 5/11

6 7. Er dient een koppeling te komen tussen de energieprestatie van woningen en het woningwaarderingstelsel. 8. Burgers zijn bezorgd over de keuzevrijheid van huurders. Als er weinig huurwoningen zijn, kunnen burgers een goede of slechte score op het energielabel niet meewegen in hun keuze voor een woning. Laat staan dat het label invloed heeft op zoiets als de huurprijs. 9. Het Burgerplatform stelt daarom voor om naast opnemen van het energielabel in het woningwaarderingstelsel afspraken te maken over het percentage slechtere woningen in de woningportefeuille van corporaties. 10. Als tweede specifieke doelgroep noemt het Burgerplatform de professionele verhuurders, grotendeels woningcorporaties. Zij hebben een sleutelrol in het uitvoeren van veel energiebesparende maatregelen en kunnen het belang ervan richting bepaalde doelgroepen onderstrepen. 11. Indien de verhuurder energiebesparende maatregelen neemt, mag hij structureel de huur verhogen tot maximaal 75 procent van de besparing die de huurder heeft op zijn energierekening. Het Burgerplatform is ervan overtuigd dat in veel gevallen beide partijen hier (na enkele jaren) van profiteren. 12. Volgens het Burgerplatform mogen woningcorporaties alleen woningen verkopen indien zij deze eerst één categorie upgraden. 13. Gemeenten dienen contingenten voor de bouw van nieuwe woningen mede afhankelijk te stellen van verbeteringen in de energieprestaties van reeds bestaande woningen van de betreffende verhuurder. 14. De energieprestatie zou bij iedere woning vermeld moet worden op verkoopsites zoals Funda. Het energielabel als marketinginstrument Het VROM Burgerplatform sprak al tijdens de startbijeenkomst over een systeem om de energiewaarde van woningen te bepalen. Het Burgerplatform ziet veel in een energielabel, het energieprestatiecertificaat. Op zichzelf kan het energielabel volgens het Burgerplatform uitgroeien tot marketinginstrument voor huisverkopers, en aankoopcriterium voor huiskopers. Het Burgerplatform vraagt zich af of het instrument zonder druk vanuit de overheid in de huursector deze potentie ook bezit. Het Burgerplatform vindt het belangrijk dat het energielabel breed wordt ingebed in de samenleving. Om de effectiviteit van het energielabel te optimaliseren, bepleit het Burgerplatform na de introductie een snelle verspreiding. Dit kan door bijvoorbeeld voor het segment van de koopwoningen meer prikkels in te voeren dan alleen het voordeel op transactiemomenten. De overheid moet bijdragen aan de juiste positionering van het energielabel zodat veel woningeigenaren het energielabel aanvragen en marktwerking een kans krijgt. Daarnaast dient de overheid actief het vertrouwen in het energielabel te waarborgen. 15. Een goede score op het energielabel moet status krijgen. Dit kan volgens het Burgerplatform door het te koppelen aan huizen van bekende Nederlanders ( Linda de mol ging van D naar B ) en door prestige te verbinden aan een goede score. Vooral doe-het-zelvers moeten hiervoor gevoelig worden Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 6/11

7 gemaakt ( met mijn eigen handen heb ik mijn woning van een F naar een D gebracht ). Twee certificaten (eerst F, dan D) bewijzen dat. 16. Het Burgerplatform suggereert dat de overheid aansluiting zoekt bij klus- en woonprogramma s of zelf een programma realiseert. Het doel daarvan is om het energielabel een begeerd object te maken onder doe-het-zelvers in Nederland. 17. Een andere suggestie is een Energiepostcodeloterij. Bewoners van de straat waarop het lot is gevallen krijgen een prijs als zij hun energieprestatiecertificaat kunnen laten zien. De Energiepostcodeloterij sluit aan bij de boodschap dat energiebesparende maatregelen iets (geld, status) opleveren. 18. Het Burgerplatform ziet graag dat in alle communicatie-uitingen rond de (ver)koop van een huis de energiescore wordt vermeld. 19. Het VROM Burgerplatform adviseert een website voor een do-it-yourself -raming van het energielabel, inclusief globale adviezen voor verbetering. 20. Daarnaast geeft het platform de voorkeur aan lokale en objectieve communicatiemiddelen: de website van de gemeente, brochures in de bouwmarkt, aandacht in de lokale krant en voorlichting via wijkcentra. Een label om op te vertrouwen Het VROM Burgerplatform ziet de overheid als aangewezen partij om ervoor te zorgen dat certificerende organisaties, installateurs en onderhoudstechnici voldoende kennis hebben om welwillende huiseigenaren en woningcorporaties niet in de kou te laten staan. 21. De overheid dient opleiding/bijscholing van certificerende organisaties te stimuleren en de kwaliteit van de certificering te waarborgen. 22. De overheid dient bij te dragen aan de ontwikkeling van een keurmerk voor groene installateurs. Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 7/11

8 2 Bewustwording Een effectief label ontslaat de overheid niet van de plicht om burgers bewust te maken van het belang van energiebesparing. 23. Het Burgerplatform vraagt om beknopte en gerichte informatie over bestaande en nieuwe maatregelen. Centraal daarin moeten de vragen wat kan ik nu doen? en wat bespaar ik daarmee? staan. 24. Nederland bekent kleur: bij een relatief zuinig energieverbruik drukken energiebedrijven het gebruikersoverzicht af in groen, bij gemiddeld verbruik in zwart en bij relatief hoog verbruik in rood. 25. Een energiemeter in de gang (in plaats van de meterkast) zet bewoners sneller aan tot besparen. 26. Het Burgerplatform bepleit een benchmark voor de energieprestatie van de woningen van woningcorporaties. 27. Het is belangrijk om via het onderwijs aandacht te besteden aan klimaat en energiebesparing. Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 8/11

9 3 Fiscale en financiële maatregelen Het VROM Burgerplatform is expliciet gevraagd om mee te denken over fiscale en financiële prikkels die bewoners over de streep trekken om energiebesparende maatregelen te nemen. De burgers hebben gesproken over de gewenste terugverdientermijn van energiebesparende maatregelen. Gezamenlijk (n = 20) vulden zij onderstaande tabel in. Per globaal investeringsbedrag ( 500 tot ) bepaalden zij welk bedrag zij snel (direct, binnen 1 jaar), op termijn (3 tot 10 jaar of bij verkoop) of nooit terug hoefden verdienen. Terugverdienen kan door besparingen op de energiekosten, door waardevermeerdering van de woning (verkoop, verhuur) of door fiscale en financiële tegemoetkomingen. Terugverdientermijn Investeringscategorie Snel Op termijn Nooit (direct, 1 jr) (3-10 jr, bij verkoop) % 34% 28% ,8% 60% 13,2% ,5% 71% 7,5% % 72,4% 7,6% Percentage van het bedrag dat snel, op termijn of nooit terugverdiend hoeft te worden Het grootste deel van de investering willen burgers op termijn terugverdienen. Dat lijkt haalbaar aangezien bij relatief veel energiebesparende maatregelen de lagere energielasten een terugverdientijd in tien jaar opleveren. Het aandeel dat burgers nooit terug hoeven te verdienen, is relatief laag: immateriële opbrengsten zoals comfortabeler wonen en minder milieubelasting dragen volgens het Burgerplatform nauwelijks bij aan de bereidheid van burgers om actie te ondernemen. Het oordeel van het Burgerplatform: burgers zijn wel bereid tot actie, mede vanwege de reële terugverdientijd van veel energiebesparende maatregelen door een lagere energierekening en de waardevermeerdering van de woning. Een financieel duwtje in de rug van 20% bij grote investeringen tot 38% bij kleine investeringen - helpt om mensen over de streep te krijgen. Het VROM Burgerplatform komt met onderstaande aanbevelingen voor fiscale en financiële maatregelen. Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 9/11

10 28. Het burgerplatform ziet de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente graag voor energiebesparende maatregelen gehandhaafd. 29. Lagere rentetarieven voor dat deel van de hypotheek dat gebruikt wordt ter financiering van energiebesparende maatregelen ( groene hypotheken). 30. Eigenaar/bewoners worden gestimuleerd om het label aan te vragen door de 2 e gratis : zij betalen zelf voor de eerste certificering (stel: 125). Als zij binnen 3 jaar een sprong maken naar een hogere categorie krijgen zij de tweede certificering gratis. Voor de verbetering van hun woning kunnen zij de adviezen gebruiken die bij de eerste certificering waren gevoegd. 31. Het Burgerplatform bepleit differentiatie in de energiebelasting afhankelijk van de verbeteringen die aangebracht worden in de woning. Gaat het huis 1 stap omhoog in de energieprestatie (bijvoorbeeld van F naar E), dan wordt 1 jaar geen energiebelasting berekend. Gaat het huis 2 stappen omhoog (van F naar D), dan hoeft de bewoner 2 jaar lang geen energiebelasting te betalen. Bewoners van A-huizen kunnen vrijgesteld worden van energiebelasting. 32. Om het belang van het energielabel te onderstrepen en de invoering ervan te stimuleren, dient bij de verkoop van woningen het energielabel overlegd te worden. 33. Het Burgerplatform bepleit korting op de overdrachtsbelasting bij een gunstige energieprestatie van de woning. 34. Wanneer burgers (een deel van) hun vakantiegeld investeren in energiebesparende maatregelen, hoeven zij daarover geen inkomstenbelasting te betalen. Deze actie dient uiteraard bij voorkeur tussen januari en juni plaats te vinden. 35. Fiscale tegemoetkoming wanneer mensen familieleden geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen (tante Agaath-lening). 36. Burgers moeten gestimuleerd worden om het advies bij het energielabel over te nemen (hoe wordt uw huis van een F een D?). Daarom biedt het certificerende bedrijf bij de labelling kortingsbonnen waarmee de betreffende materialen en diensten tegen 6% BTW kunnen worden aangeschaft. 37. Het Burgerplatform adviseert een bonus-malussysteem op basis van het energieverbruik. Belonen/straffen kan volgens het Burgerplatform via de energiebelasting, via de energietarieven (bij goed presteren betaalt men een lagere prijs per eenheid energie) of via een persoonlijk energieplafond. Als burgers daaronder blijven, worden ze beloond. In de loop der jaren zijn vele instrumenten ontwikkeld om eigenaren en/of bewoners aan te sporen tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Het Burgerplatform merkt op dat veel maatregelen, zoals subsidies, benut worden door zogenoemde voorlopers: mensen die welwillend staan tegenover bijvoorbeeld energiebesparing en het milieu (en die in de loop der jaren wellicht toch wel waren overgestapt op het energiebesparende alternatief). Tegen de tijd dat de volgers voornemens zijn om deze maatregelen te benutten, worden ze soms vanwege doorslaand succes afgeschaft. Deze groep is nu juist het grootst en bestaat voor een deel uit mensen die zonder stimuleringsmaatregel niet overgaan tot een extra investering omwille van energiebesparing. Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 10/11

11 Het VROM Burgerplatform roept marktpartijen en de overheid op om inspanningen te leveren die bewoners en eigenaren stimuleren woningen in Nederland energiezuiniger te maken. Ministerie van VROM 7 juni 2006 VROM Burgerplatform Klimaat en Energie Pagina 11/11

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 03 1. Waarom deze brochure? Gaat u een huis verkopen of verhuren? Dan

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Hoe zuinig is uw nieuwe woning?

Hoe zuinig is uw nieuwe woning? Hoe zuinig is uw nieuwe woning? verhuisplannen? een initiatief van: Warm welkom in Rivierenland Verhuist u binnenkort naar een koopwoning in Rivierenland? Tijd misschien voor een nieuwe keuken of badkamer?

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

: Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid

: Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid Memo Aan : Van : Rienk Sijbrandij Bureau : Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu Datum : 29 november 2011 Onderwerp : Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid De gemeenteraad van Strijen

Nadere informatie

EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen.

EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen. 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen. Samenvatting Eén van de actiepunten uit BEN 2040 is het is ondersteuning

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren 2 BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren Inleiding 3 Over enige tijd gaat de

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening O P I N I E S T U K Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening Bijna iedereen is het er wel over eens dat een significante vermindering van het energieverbruik

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals Voor van uw klanten of huurders Breng de mogelijkheden voor energiebesparing snel en gemakkelijk in beeld energiebesparingsverkenner.rvo.nl Wilt

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL. Energieadviezen woningen particuliere verhuurders

OFFERTEVOORSTEL. Energieadviezen woningen particuliere verhuurders OFFERTEVOORSTEL Energieadviezen woningen particuliere verhuurders OFFERTEVOORSTEL VOOR ENERGIEADVIEZEN WONINGEN PARTICULIERE VERHUURDERS T.a.v. Leden van Vastgoed Belang de Jonge Milieu Advies, 27 oktober

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

Bijlage 1: beoordeling fiscale instrumenten energiebesparing in de gebouwde omgeving

Bijlage 1: beoordeling fiscale instrumenten energiebesparing in de gebouwde omgeving Bijlage 1: beoordeling fiscale instrumenten energiebesparing in de gebouwde omgeving 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn door verschillende belanghebbenden en deskundigen fiscale instrumenten voorgesteld

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Nationaal Energiebesparingsplan

Nationaal Energiebesparingsplan Nationaal Energiebesparingsplan van energieleveranciers en organisaties actief in de gebouwde omgeving Projectbeschrijving Bedrijfsleven en overheid geven mega impuls aan energiebesparing in gebouwen 23

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag www.vrom.nl Betreft Aanbieding

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Comfortabel huis Groene investering

Comfortabel huis Groene investering Comfortabel huis Groene investering Heel Nederland een warm huis met een lage energierekening D66 wil dat mensen in een comfortabel huis wonen, met lage maandlasten. Dat krijgen we voor elkaar door bestaande

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Energie: meerwaarde op de woningmarkt

Energie: meerwaarde op de woningmarkt Energie: meerwaarde op de woningmarkt Dirk Brounen (RSM Erasmus, dbrounen@rsm.nl) Nils Kok (UC Berkeley & Universiteit Maastricht, n.kok@maastrichtuniversity.nl) Op 26 november liet minister van der Hoeven

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Casper Tigchelaar Marijke Menkveld Den Haag, SER 2 oktober 2013 www.ecn.nl Instrumenten gericht op eigenaar-bewoners Bewustwording en informatie

Nadere informatie

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES WONINGCORPORATIES EN EUROPA WAT ZIJN WONINGCORPORATIES? Een woningcorporatie richt zich zonder winstoogmerk op het bouwen, beheren

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Meer met Minder. Het Nationale Energiebesparingsplan voor de gebouwde omgeving

Meer met Minder. Het Nationale Energiebesparingsplan voor de gebouwde omgeving Het Nationale Energiebesparingsplan voor de gebouwde omgeving EnergieNed, federatie PeGO, Platform Energietransitie Aedes vereniging van van energiebedrijven Gebouwde Omgeving woningcorporaties in Nederland

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016

Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016 Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016 Energiebesparende voorzieningen zijn in meerdere opzichten interessant: Structurele besparing tot 30% op

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Energielabel voor woningen

Energielabel voor woningen Energielabel voor woningen Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo! Energielabel voor woningen Inhoud 1. Hoe energiezuinig is uw huis 05 2. Enkele feiten op een rij 06 3. Een energielabel

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 1 WAT IS DE SHAERE-MONITOR? In de afgelopen jaren zijn allerlei initiatieven ontplooid om

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid"

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid" Inleiding! Wat zijn de plannen van de politieke partijen op gebied van duurzaamheid en wat betekent het voor de bouw?" Dit document zet de verschillende

Nadere informatie

Duurzaam Gebouwbeheer

Duurzaam Gebouwbeheer 2-daagse cursus Duurzaam Gebouwbeheer Gemeenten hebben verschillende gebouwen in beheer, zoals gemeentehuizen, kantoren en brandweerkazernes. Ook zijn er gebouwen eigendom van de gemeente, maar worden

Nadere informatie

Onderwerpen presentatie

Onderwerpen presentatie Community of Prac/ce LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN Onderwerpen presentatie - Welke kaders geeft het Energieakkoord voor energiebesparing en efficiency? Welke doelen zijn gesteld en welke instrumenten/regelingen

Nadere informatie

Mini-seminar EPA. EPA hoe zit het?

Mini-seminar EPA. EPA hoe zit het? Mini-seminar EPA EPA hoe zit het? Even voorstellen www.tognederland.nl Remko Weggeman: projectleider EPA E-mail: rweggeman@tognederland.nl Opdrachten vanaf 2009: Epa-W: Woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING Dilemma s en (on)mogelijkheden Henk Heeger (Havensteder en OTB, TU DELFT) 12 november 2014 13-11-2014 1 INLEIDING Voorstellen Henk Heeger: werkt zowel bij het OTB (TU-Delft)

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EPC. Voor energiezuiniger wonen. Meer info: Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17-1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Intentieverklaring van het. Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen. Inspanningen voor Schoon en Zuinig. in afstemming met Meer met Minder

Intentieverklaring van het. Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen. Inspanningen voor Schoon en Zuinig. in afstemming met Meer met Minder Intentieverklaring van het Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen Inspanningen voor Schoon en Zuinig in afstemming met Meer met Minder De platformorganisaties: 1. Vereniging Eigen Huis, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Uw woning op een betaalbare wijze verbeteren

Uw woning op een betaalbare wijze verbeteren Uw woning op een betaalbare wijze verbeteren kies uit kant en klare pakketten voor meer woonplezier, lagere energiekosten, een beter milieu en een grotere verkoopbaarheid van uw woning Inleiding e informatieavond

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Energie besparen met uw huurders

Energie besparen met uw huurders Energie besparen met uw huurders Mijn e-loket helpt u: uw energiebeleid te communiceren energielabels inzichtelijk te maken CO2 uitstoot met uw huurder te verminderen Mijn e-loket helpt uw huurders: bewust

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Meteren, 15 januari 2014 Inleiding Coöperatieve vereniging 11duurzaam heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor duurzaamheid

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens

Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens Subtitel >> Als Cover het voetregel gaat om energie en klimaat De kosten voor gas en elektriciteit drukken steeds zwaarder op het besteedbare

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Energielabel. Van letters naar cijfers. Van energielabel naar energie index; Wat wijzigt en wat merkt u er van?

Energielabel. Van letters naar cijfers. Van energielabel naar energie index; Wat wijzigt en wat merkt u er van? Energielabel Van letters naar cijfers Van energielabel naar energie index; Wat wijzigt en wat merkt u er van? Een korte terugblik. 2008: energielabel verplicht bij verkoop en verhuur 2010: verbeterd energielabel;

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Bijlage uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam 2 juni 2017 Pagina 1

Bijlage uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam 2 juni 2017 Pagina 1 Energiebesparing en duurzame opwekking Het is om meerdere redenen aantrekkelijk om je huis te verduurzamen en energiezuinig te maken. Het zorgt voor meer comfort, het levert flinke besparingen op en het

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Meer maatwerk in het energieadvies

Meer maatwerk in het energieadvies Meer maatwerk in het energieadvies Notitie Tweede Kamerfractie Cynthia Ortega-Martijn 1 december 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Zet gemeenten in 4 2. Toon meer pakketten 5 3. Isolatieinformatie 6 4.

Nadere informatie

Graag willen we hierover met u in gesprek.

Graag willen we hierover met u in gesprek. JNJ-Projecten Van Steenbergenlaan 28 3931 WR Woudenberg Tel: 06-53833841 KvK: 32129240 IBAN: NL29KNAB0283505745 www.jnjprojecten.com JNJ-Projecten portfolio producten en diensten. Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder.

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder. Verslag bijeenkomst 21 januari 2015 van Stichting Bewonersbelangen Habeko Wonen (SBHW) in samenwerking met Habeko wonen en gastspreekster Antoinette Vunderink van Het Energiehuis over Hoe houd ik mijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

energiebesparing gebouwde omgeving Geachte

energiebesparing gebouwde omgeving Geachte Zilverstraat 69 Postbus 340 2700 AH Zoetermeer t +31 (0)79 3 252 252 f +31 (0)79 3 252 290 e info@bouwendnederland.nl i www.bouwendnederland.nl Datum: 9 mei 2016 Behandeld door: Helen Visser Ons kenmerk:

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Regelingen energiebesparing woningen

Regelingen energiebesparing woningen Regelingen energiebesparing woningen Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord-Holland (Nationale) Energiebespaarlening Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) Fonds energiebesparing

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie