Zzp er / zelfstandig professional. Wet DBA en succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zzp er / zelfstandig professional. Wet DBA en succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever"

Transcriptie

1 Zzp er / zelfstandig professional Wet DBA en succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever

2

3 Inleiding Succesvol samenwerken met je opdrachtgever als zzp er Checklist arbeidsovereenkomst of ondernemerschap? Een arbeidsovereenkomst? Dit zijn de alternatieven Groei aantal Uniforce Professionals Uniforce.nl Werken voor wie je wilt, zolang je wilt

4 Over Uniforce Group Uniforce Group werd in 2000 opgericht. In 2008 is er een vaststellingsovereenkomst gesloten met het UWV en de Belastingdienst. Uniforce Group is de eerste organisatie in Nederland die het mogelijk maakt om als directeur en ondernemer tevens sociaal verzekerd werknemer te zijn van een B.V. Met meer dan 17 jaar ervaring heeft Uniforce Group een diepgaande kennis opgebouwd op het gebied van de sociale en fiscale wet- en regelgeving. De dienstverlening van Uniforce Group richt zich op hoger opgeleide en specialistische professionals door alle branches heen en Uniforce Group dient geen andere belangen dan die van de Uniforce Professionals. Oosteinde DR Harderwijk T

5 Uniforce.nl Werken voor wie je wilt, zolang je wilt STEF WITTEVEEN RAAD VAN ADVIES UNIFORCE Inleiding Het jaar 2017 is een transitiejaar voor zzp ers en hun opdrachtgevers. De VAR is verdwenen en de Wet DBA is ingevoerd. Hoewel de overheid heeft aangegeven dat zij gedurende de implementatiefase van de wet tot ten minste 1 juli 2018 niet zullen handhaven, worden de consequenties van de wet langzaam duidelijk. Ondertussen wil je als zzp ers en zelfstandig professional weten welke risico s er zijn ontstaan voor jou en je opdrachtgevers. In deze whitepaper informeren wij je daarover, zodat je succesvol kunt blijven samenwerken met je opdrachtgever. 1

6 Succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever Per 1 mei 2016 is de opdrachtgever medeverantwoordelijk geworden voor de arbeidsrelatie die hij met jou als zzp er aangaat. In de kern komt het er op neer dat de overeenkomst die je als zzp er sluit met je opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst mag zijn. De Belastingdienst gaat van tevoren overeenkomsten goedkeuren die zich niet kwalificeren als arbeidsovereenkomst. Door gebruik te maken van zo n goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst wordt de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen en sociale verzekeringspremies. Het is wel zaak dat de feitelijke situatie overeenkomt met de omschrijving in de voorbeeld- of modelovereenkomst omdat anders bij controle alsnog een arbeidsovereenkomst kan worden geconstateerd en naheffingen kunnen volgen. Zzp er met een eenmanszaak Voor de zzp er die werkt vanuit een eenmanszaak houdt zo n goedgekeurde overeenkomst van opdracht alleen in dat er geen arbeidsovereenkomst is, maar het zegt verder niets over je ondernemerschap. Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet daarnaast blijken dat je voldoet aan de ondernemerscriteria om recht te hebben op de fiscale voordelen van de eenmanszaak. Zzp er met een B.V. Voor de zzp er die werkt vanuit een eigen B.V. geeft het werken met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst alle zekerheid voor wat betreft het ondernemerschap maar niet over de kwalificatie van de werkrelatie met de opdrachtgever. Die werkrelatie kan bij controle door de Belastingdienst als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd omdat je wordt ingehuurd als persoon met specifieke competenties en niet je B.V. Het is daarom ook voor zzp ers met een B.V. raadzaam om te werken met en volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht. Zzp ers die werken met een Declarabele Uren B.V. (DUBV), volgens het Uniforce-concept, hebben dat probleem niet. Met deze ondernemersvorm kan de zzp er alle risico s voor zichzelf en de opdrachtgever wegnemen en hoeft hij zelfs niet met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst te werken. 2

7 Uniforce.nl Werken voor wie je wilt, zolang je wilt Ontstaan van een arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst ontstaat als er in de feitelijke werksituatie sprake is van de elementen werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon. Werkgeversgezag Werkgeversgezag wordt vaak vertaald als leiding en toezicht. In het kort komt het erop neer dat je niet zelf mag bepalen hoe je werkt en wanneer je het werk uitvoert. Als je bijvoorbeeld hetzelfde werk doet als een werknemer van je opdrachtgever, zal er al snel sprake zijn van werkgeversgezag. Indien je opdrachtgever niet alleen bepaalt wat je moet doen maar ook hoe en wanneer, dan zal dit ook gezien worden als indicatie voor een arbeidsovereenkomst. Persoonlijke arbeid Persoonlijke arbeid is eigenlijk eenvoudig. Als de opdrachtgever per se jou inhuurt om jouw persoonlijke kennis en je mag niet zelf beslissen dat iemand anders (een deel van) het werk invult, dan is er sprake van het element persoonlijke arbeid. Loon Indien er geen loon is dan is er sprake van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Persoonlijk arbeid Dienst verband Werkgevers gezag Geen Persoonlijk arbeid Zzp er Geen werkgevers gezag Opdrachtgever Loon Loon 3

8 Checklist arbeidsovereenkomst of ondernemerschap? Controleer eerst je ondernemersstatus Als je werkt vanuit een eenmanszaak is het van het grootste belang dat je je ondernemersstatus kunt behouden en daarmee het recht op de fiscale faciliteiten. Daarom is het belangrijk om te weten of je recht hebt op deze faciliteiten. De Belastingdienst heeft hiervoor criteria opgesteld die te vinden zijn op de website van de Belastingdienst. Daarnaast wordt de ondernemersstatus van de zzp er ook belangrijk voor de opdrachtgever wanneer er gewerkt wordt in een situatie van fictieve dienstbetrekking. Controleer of er sprake is van een arbeidsovereenkomst Wanneer er sprake is van persoonlijke inhuur kun je via dit schema controleren of er sprake is van een arbeids- of uitzendovereenkomst of van ondernemerschap. Er is zeker geen arbeidsovereenkomst Als het voor je opdrachtgever en voor jezelf duidelijk is dat er geen sprake is van werkgeversgezag of persoonlijke arbeid dan sluit je een overeenkomst van opdracht of overeenkomst aanneming van werk met je opdrachtgever. Het is namelijk niet verplicht om gebruik te maken van goedgekeurde modelovereenkomsten. Er is misschien een arbeidsovereenkomst (fictieve dienstbetrekking) Als er getwijfeld wordt of er toch sprake zou kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst is het raadzaam om te werken met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst omdat dan van tevoren voor beide partijen vaststaat dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Hiervoor dient wel de feitelijke werksituatie overeen te komen met de omschrijving in de model- of voorbeeldovereenkomst. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst Als vaststaat dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan zou je in loondienst kunnen gaan bij je opdrachtgever. Je kunt ook kiezen uit andere flexibele arbeidsvormen. 4

9 Uniforce.nl Werken voor wie je wilt, zolang je wilt Tabel: Rangorde in wetgeving in de feitelijke arbeidssituatie bij persoonlijke inhuur Is er sprake van beloning (loon)? Nee Vrijwilligerswerk of stage Ja Ja Uitzendovereenkomst Tussenbureau is werkgever (uitzending, detachering of payroll) Is er sprake van gezag in de feitelijke werksituatie? Ja Inhuur via een tussenbureau? Nee Nee Arbeidsovereenkomst Opdrachtgever is werkgever Is er sprake van arbeid van stoffelijke aard? Ja Overeenkomst aanneming van werk Nee Overeenkomst van opdracht Voldaan aan criteria ondernemerschap? Nee Resultaatgenieter Ja Ondernemer 5

10 Is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Dit zijn de alternatieven Het kan voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Je zou dan in loondienst kunnen bij de opdrachtgever. Wil je graag zelfstandig blijven werken, dan kun je ook kiezen voor de volgende opties: Uitzenden, detacheren of payrollen Geen zzp er maar wel zelfstandig ondernemer Als de optie van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever er niet is kun je je laten verlonen vanuit een detacheringsbureau, uitzendbureau of payroll organisatie. In een dergelijke situatie heb je namelijk een arbeidsovereenkomst met de intermediair. Als je als zzp er toch zelfstandig en onafhankelijk wilt blijven kun je kiezen voor het werken vanuit een Declarabele Uren B.V. (DUBV), volgens het Uniforce-concept. De DUBV is een ondernemersvorm voor zelfstandig professionals die Uniforce Group samen met jou opricht. Die DUBV is als werkgever de contractpartij richting de opdrachtgever. Vanuit de DUBV kun je gedetacheerd worden én werken met alle overeenkomsten (van opdracht). Hierdoor kan je de opdrachtgever volledig vrijwaren van werkgeversverplichtingen zelfs als je een langdurige opdracht accepteert en/of onder leiding en toezicht van je opdrachtgever werkt. Bovendien ben je sociaal verzekerd. 6

11 Uniforce.nl Werken voor wie je wilt, zolang je wilt Voordelen DUBV voor zelfstandig professional/ zzp er Vrijheid in opdrachtkeuze en duur opdracht Geen beperkingen in opdrachtovereenkomsten Sociale zekerheid: zekerheid van het sociale vangnet voor zowel werkloosheid (ww) als arbeidsongeschiktheid (wia) Loondoorbetaling vanuit de DUBV bij ziekte en zwangerschap Erkenning Belastingdienst en UWV door Vaststellingsovereenkomst (vso) Opdrachtgever volledig gevrijwaard van loonheffingen Meer dan 17 jaar een stabiele en betrouwbare ondernemersvorm voor zelfstandigen Overzicht van beschikbare arbeidsvormen ONDERNEMER / ZZP ER UNIFORCE PROFFESIONAL FLEX WERKNEMER WERKNEMER Eenmanszaak (IB ondernemer) of B.V. Geen arbeidsovereenkomst. Declarabele Uren B.V. (DUBV). Arbeidsovereenkomst met DUBV. Arbeidsovereenkomst met payroll-, detachering- of uitzendbureau. Arbeidsovereenkomst met opdrachtgever/werkgever. Geen persoonlijke arbeid en/of werkgeversgezag in feitelijke werksituatie mogelijk. Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen. Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen. Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen. Raadzaam om te werken met goedgekeurde modelovereenkomsten. Modelovereenkomst mogelijk, maar niet nodig. Onbeperkt inzetbaar. Altijd voor inlener inzetbaar binnen beperkingen van Wet Werk en Zekerheid en Flexwet. Altijd inzetbaar binnen de beperkingen van de Arbeidswet, Wet Werk en Zekerheid, CAO, etc. Toegenomen risico op werkgeverschap voor de opdrachtgever/intermediair. Geen risico s voor de opdrachtgever. Volledige vrijwaring van werkgeversverplichtingen. Geen risico s voor opdrachtgever/inlener. Geen risico i.v.m. de feitelijke werksituatie voor opdrachtgever/werkgever. Belastingdienst kan de feitelijke werksituatie controleren op criteria arbeidsovereenkomst. Geen risico s bij controle van feitelijke werksituatie voor Uniforce professional, intermediair en opdrachtgever. De professional is werknemer. Intermediair is werkgever. Opdrachtgever is inlener. De professional is werknemer. De opdrachtgever is werkgever. Geen sociaal vangnet. Sociaal stelsel als vangnet. Hierdoor verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (wia/ww). Sociaal stelsel als vangnet. Ontslagbescherming. Sociaal stelsel als vangnet. Ontslagbescherming. IB ondernemer geniet belastingvoordelen. Zzp er kan gecontroleerd worden op ondernemerschap. Hogere kosten dan zzp er met eenmanszaak. Vergelijkbaar met B.V. Belastingdruk als werknemer. Verplicht pensioen STIPP e.d. (zie uitzend CAO). Belastingdruk als werknemer. CAO verplichtingen. 7

12 Wet DBA: handhaving en uitstel 8

13 Uniforce.nl Werken voor wie je wilt, zolang je wilt Met ingang van 1 mei 2016 heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) zijn intrede gedaan. Inmiddels heeft de overheid besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot ten minste 1 juli Het fiscale risico voor de opdrachtgever lijkt daarmee voorlopig geweken, maar opdrachtgevers en intermediairs zijn daarmee niet gerustgesteld. Sinds de introductie van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is het namelijk veel gemakkelijker geworden voor zzp ers om een dienstverband te claimen bij de opdrachtgever. Dat zou een zzp er kunnen uitkomen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Behalve zzp ers kunnen ook andere belanghebbenden een dergelijk dienstverband namens de zzp er claimen. Naast de Belastingdienst valt daarbij te denken aan pensioenfondsen, het UWV, verzekeraars, vakbonden of anderen. Omdat opdrachtgevers en intermediairs zich bewuster worden van deze arbeidsrechtelijke risico s, komen er steeds minder opdrachten op de markt voor zelfstandigen. Voor Uniforce Professionals zijn daarentegen steeds meer opdrachten beschikbaar. Grote opdrachtgevers / werkgevers zijn in het huidige klimaat van onduidelijkheid en onzekerheid ook beducht voor reputatieverlies. Ze willen niet te boek staan als organisatie die werkgeversverplichtingen ontduikt. De verwarring leidt ertoe dat gedurende 2017 veel onzekerheden zullen blijven bestaan omtrent de inhuur van zzp ers. Voor veel zzp ers zal daarom een loondienstverband nog de enige manier zijn om aan het werk te blijven. Voor een aantal zzp ers zal het Uniforce-concept uitkomst bieden. 9

14 Groei aantal Uniforce Professionals Het aantal Uniforce Professionals neemt nu al enkele jaren flink toe. Deze groei heeft veel met de hierboven genoemde risico s te maken. Zzp ers merken dat lang niet alle opdrachten in de markt voor hen beschikbaar komen. Veel zzp ers krijgen er vroeger of later mee te maken dat ze een opdracht die ze graag zouden willen doen, niet kunnen doen omdat de werksituatie zich kwalificeert als arbeidsovereenkomst en de opdrachtgever of intermediair geen risico wil lopen. Daarmee ontstaat een zeer instabiele situatie voor veel zzp ers die de ene keer als zzp er aan de slag kunnen maar de volgende keer weer voor een payroll constructie moeten kiezen. Als je voortdurend van arbeidsvorm moet switchen heeft dat behalve de rompslomp ook vele andere nadelen. Fiscale faciliteiten zoals de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling komen in gevaar omdat het steeds onzeker is of je de minimaal vereiste 1225 uur per jaar wel zult halen. Het kan immers goed zijn dat je een flink deel van het jaar in een loondienstverband (bijvoorbeeld met een payroll-organisatie) moet werken. Een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioenverzekering die je als zzp er hebt afgesloten, komt ook telkens weer stil te vallen als je in een payroll situatie stapt. Met payroll val je tenslotte in het sociaal stelsel en participeer je verplicht in het Stipp pensioenfonds voor uitzendkrachten. Er ontstaat zodoende een zeer instabiele (en vaak dure) situatie. Een loondienstverband bij de intermediair kent ten opzichte van het zzp-schap als nadeel dat de bedrijfskosten niet aftrekbaar zijn van de omzet. Alles wat wordt verdiend, moet ook worden verloond en daarover moeten natuurlijk loonheffingen worden ingehouden en afgedragen. Daarnaast zijn het bijna altijd arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd die in dergelijke situaties worden aangeboden en dat betekent dat er een tijdslimiet zit aan dergelijke loondienstverbanden. Vaak worden de opdrachten gestopt als de arbeidsovereenkomst niet meer mag worden verlengd en moet worden omgezet in onbepaalde tijd. In de meeste gevallen is dat al na twee jaar. 10

15 Uniforce.nl Werken voor wie je wilt, zolang je wilt Han Veldhuis Uniforce Professional PROJECTMANAGER IT Margit Spronk Uniforce Professional CARRIÈRE COACH Ik bepaal mijn eigen koers en dat geeft mij een enorm gevoel van vrijheid. Omdat ik daarnaast erg gehecht ben aan zekerheid, ben ik businesspartner van Uniforce geworden. Als zelfstandig ondernemer heb je al zoveel verantwoordelijkheden. De DUBV creëert daarin rust waardoor ik me volledig en in vrijheid kan richten op mijn werk. Voor veel zzp ers is deze onzekere en instabiele situatie de reden om te kiezen voor een vast dienstverband bij de opdrachtgever of voor het Uniforce-concept. Op korte termijn betaal je weliswaar wat meer belasting en premies maar de zekerheid dat je elke opdracht kan accepteren en de stabiele verzekeringssituatie, geven wel meer continuïteit. De fiscale voordelen van de éénmanszaak worden immers onzeker en bovendien neemt de kans toe dat je als zzp er regelmatig van rechtsvorm en verzekeringssituatie moet switchen. Het Uniforce-concept geeft bovendien de mogelijkheid om de bedrijfskosten af te trekken en een deel van de omzet niet te verlonen. 11

16 Resumé Als zzp er vanuit de eenmanszaak is het allereerst belangrijk om alle mogelijkheden te onderzoeken of je kunt werken buiten dienstverband, oftewel zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij twijfel altijd eerst proberen of er gewerkt kan worden met een door de Belastingdienst goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst. Als vaststaat dat de opdracht die je wilt aannemen zich kwalificeert als arbeidsovereenkomst, dan kun je nog zelfstandig blijven binnen het sociaal stelsel door te gaan werken vanuit een DUBV volgens het Uniforce-concept. Voor alle andere situaties zal gekozen moeten worden voor een loondienstsituatie bij de opdrachtgever, bij een detacheringsbureau of bij een uitzend- dan wel payroll bureau. 12

17 Uniforce.nl Werken voor wie je wilt, zolang je wilt Advies gesprek Heb je na het lezen van de informatie in de whitepaper interesse in een vrijblijvend advies gesprek met Uniforce? Ga dan naar onze website en plan een intake gesprek. Kijk voor meer informatie over het Uniforce-concept, de DUBV op

18 Copyright 2017 Uniforce Group

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

Professionals inhuren risicovol? Dat hoeft niet. Als opdrachtgever en intermediair succesvol samenwerken met zzp ers.

Professionals inhuren risicovol? Dat hoeft niet. Als opdrachtgever en intermediair succesvol samenwerken met zzp ers. Professionals inhuren risicovol? Dat hoeft niet. Als opdrachtgever en intermediair succesvol samenwerken met zzp ers. Inleiding Wet DBA en de veranderingen voor opdrachtgevers en intermediairs Succesvol

Nadere informatie

De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur?

De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur? De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur? WET DBA EN DE VERANDERINGEN VOOR ZZP ER, ZP ER OPDRACHTGEVERS EN INTERMEDIAIRS

Nadere informatie

De Wet DBA en de toenemende vraag van zelfstandig professionals naar het Uniforce-concept

De Wet DBA en de toenemende vraag van zelfstandig professionals naar het Uniforce-concept uniforce PROFESSIONALS De Wet DBA en de toenemende vraag van zelfstandig professionals naar het Uniforce-concept Wat betekent dit voor de financieel adviseur en accountant? Inleiding Wet DBA en de veranderingen

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) De Wet DBA is per 1 mei 2016 in werking

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties De Wet DBA gaat per 1 mei 2016 in werking. Dit vraagt

Nadere informatie

Rutte III en de toenemende vraag naar het Uniforce-concept. Wat betekent dit voor de financieel adviseur en accountant?

Rutte III en de toenemende vraag naar het Uniforce-concept. Wat betekent dit voor de financieel adviseur en accountant? Rutte III en de toenemende vraag naar het Uniforce-concept Wat betekent dit voor de financieel adviseur en accountant? 1 Inleiding Rutte III en de veranderingen voor zzp ers, opdrachtgevers en intermediairs

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal.

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. Invoering Wet DBA, wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. WDBA - De VAR verdwijnt. Per wanneer? Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics Vrijdag 24 juni 2016 - InJazz - Rotterdam Dick Molenaar Tim Verhoeven VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015)

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Transitieplan invoering DBA Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Fase 1: voorbereidingsfase (tot 1 april 2015) Voorlichting en afstemming modelovereenkomsten Per 1 april

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS JIJ ONDERNEEMT, WIJ ONTZORGEN Freelancen zonder zorgen EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur

Nadere informatie

S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R

S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R 2 0 1 6 Flexibiliteit bij de arbeid een rekbaar begrip Ingeborg de Vries WA A R K O M E N W E VA N D A A N? Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

Beleidsnotitie Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Beleidsnotitie Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Beleidsnotitie Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 1. Inleiding Op 1 mei 2016 wordt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) ingevoerd. Tegelijkertijd wordt de huidige

Nadere informatie

Ledenvergadering Limburg wdba cao. 10 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Ledenvergadering Limburg wdba cao. 10 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Ledenvergadering Limburg wdba cao 10 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Wet DBA Wat staat er in de wet? Dat de VAR wordt afgeschaft Faciliteit Belastingdienst Kan van tevoren een modelovereenkomst

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties #IMD15 Programma: VAR / BGL / DBA Hoe werkt het? Beoordeling overeenkomsten Modelovereenkomsten / voorbeelden Overgangsperiode Veel gestelde vragen 2 VAR / BGL

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN?

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? Dinsdag 24 mei 2016 Dr. Dick Molenaar VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming (wuo) Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Afschaffing VAR per 1 mei 2016 Status VAR / DBA VAR = Verklaring Arbeids Relatie vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 Wet Beoordeling Deregulering arbeidsrelaties

Nadere informatie

De wet DBA in vogelvlucht

De wet DBA in vogelvlucht www.tcpsolutions.com/nl Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Mei 2016 Het inhuren van zzp ers Nieuwe regels, meer verantwoordelijkheid Het aantal zzp ers in Nederland blijft

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Werken met ZZP ers onder de wet DBA. Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016

Werken met ZZP ers onder de wet DBA. Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016 Werken met ZZP ers onder de wet DBA Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 2004 2016 zekerheid vooraf zzp er is ondernemer voor IB opdrachtgever vrijgesteld van loonheffingen

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES Maandag 18 april 2016 Dr. Dick Molenaar READER Te vinden op websites van organisaties + op www.allarts.nl Inhoud: Teksten van Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Afschaffing VAR, wat nu?

Afschaffing VAR, wat nu? Afschaffing VAR, wat nu? Bijeenkomst OV Berlicum 21 april 2016 Lucienne van Rosmalen & Rein Klomp Programma VAR / DBA Kennisquiz (deel 1) Toelichting nieuwe wetgeving / stand van zaken VAR / DBA Kennisquiz

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA 16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant Arbeid en de Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Vrijwilligers overeenkomst

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL)

Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL) We delen kennis en ontwikkelingen met onze leden Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL) Veranderende wetgeving VAR DBA Rob de Laat Directeur Staffing Management Services Voorzitter

Nadere informatie

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht 1 HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), waarbij gewerkt gaat worden met door de Belastingdienst

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen.

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen. Arbeidsrecht in de praktijk Hoofdstuk 1: de arbeidsovereenkomst In dit hoofdstuk wordt de arbeidsovereenkomst besproken, en de verschillen met soortgelijke overeenkomsten, zoals de aanneming van werk en

Nadere informatie

Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers?

Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? Ossendrecht, 19 januari 2017 Jos van Calsteren Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waar gaat het nu eigenlijk om?... 2 Is het echt anders geworden?... 2 3 criteria

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur Inhoud presentatie Vragenrondje Zelf aan het werk

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Verklaring Beoordeling arbeidsrelaties (VAR) De VAR maakte het praktisch mogelijk zelf te bepalen of je als zzp er ging werken Nu de VAR is afgeschaft kan dat niet meer: de Belastingdienst, het UWV en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

Dutch and International Tax Advice

Dutch and International Tax Advice www.langendorff.eu HEAO Fiscale Economie Universiteit: Fiscaal recht 20 jaar in internationale praktijk Sinds 2006 mijn eigen bedrijf Directeur van International Practice Group (www.ipg-online.org Fiscaal

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Uw adviseurs Jan Rutjes Belastingadviseur Jean-Pierre Hubregsen Adviseur Arbeidsrecht Programma Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? De (model)overeenkomst

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Soorten overeenkomsten 1. Overeenkomst van opdracht 2. Arbeidsovereenkomst 3. Overeenkomst tot stand brengen van

Nadere informatie

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexibilisering van de arbeidsmarkt September 2016 Flexibilisering van de arbeidsmarkt De wereld om ons heen verandert. Zo ook de arbeidsmarkt. De tijd waarin werknemers louter voor onbepaalde tijd in dienst werden genomen, ligt (heel) ver

Nadere informatie

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er)

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Onderwerp Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Vervanging VAR door modelovereenkomst (wet DBA) Op 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring

Nadere informatie

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Whitepaper ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Volgens de regels van de nieuwe Wet DBA Techprofs - Zonder zorgen zzp ers inzetten 1 Uitgave: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Welke acties moet

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Bijeenkomst Bouwend Nederland 6 juni 2016 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Zonder zorgen over van VAR naar DBA drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Kwalificatie arbeidsverhouding Arbeidsovereenkomst Aanneming van werk Overeenkomst van opdracht Wanneer arbeidsovereenkomst Uniforme

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Zonder zorgen zzp ers inzetten

Zonder zorgen zzp ers inzetten Whitepaper Zonder zorgen zzp ers inzetten Volgens de regels van de nieuwe Wet DBA Uitgave: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Welke acties moet u ondernemen? 4 Stappenplan 4 Checklist 5 Tips

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair Informatiesessie Wet DBA Wat betekent dit voor u als intermediair Welkom! Programma Bovib Kennismaking Gevolgen wet DBA voor intermediair Deloitte technische kant Pauze Bovib Uitkomst enquête Wat nu Afsluiting

Nadere informatie

POSITION PAPER WET DBA

POSITION PAPER WET DBA POSITION PAPER WET DBA Het uitgangspunt van de wet DBA is prima: opdrachtgevers en zzp'ers zijn samen verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de wet. De toepassing van modelovereenkomsten zou opdrachtgevers

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Zelfstandige zonder personeel Van VAR, BGL naar DBA Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandigheid. Totaal aantal zelfstandigen eind 2013 ruim

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Van VAR naar Modelovereenkomst Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA de nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 DE BELANGRIJKSTE REDEN DAT DE WET DBA NIET WERKT 4 BEDRIJVEN KIEZEN VAKER VOOR EEN FREELANCE PAYROLLER

Nadere informatie

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties Programma Inleiding Arbeidsovereenkomst Huidige systeem VAR Toekomstig systeem Wet DBA Praktische informatie overgang Wet DBA DBA: kritiek Veelgestelde vragen

Nadere informatie

De Zelfstandig Professional

De Zelfstandig Professional De Zelfstandig Professional De zelfstandig professional INHOUDSOPGAVE Inleiding Het aanbieden van werk op de arbeidsmarkt kan op meerdere wijzen plaatsvinden. Met verschillende gevolgen voor de sociale

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

VERDER ZONDER VAR PIERRE SPANINKS

VERDER ZONDER VAR PIERRE SPANINKS F U R T H E R I N G P E O P L E F O R B E T T E R P E R F O R M A N C E VERDER ZONDER VAR PIERRE SPANINKS 21-04-16 2 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Wat is er aan de hand? 3. Welke zzp ers gaat dit aan?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding blz. 2. Arbeidsovereenkomst blz. 3. Opdrachtovereenkomst blz. 3

Inhoudsopgave. Inleiding blz. 2. Arbeidsovereenkomst blz. 3. Opdrachtovereenkomst blz. 3 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Arbeidsovereenkomst blz. 3 Opdrachtovereenkomst blz. 3 Freelance overeenkomst / Resultaat uit overige werkzaamheden blz. 3 VAR blz. 5 Overstap werknemerschap naar zzp-schap

Nadere informatie

Van VAR naar DBA. COTAD 19 mei Van VAR naar DBA. Jorgen Hulsmans

Van VAR naar DBA. COTAD 19 mei Van VAR naar DBA. Jorgen Hulsmans COTAD 19 mei 2016 Van VAR naar DBA Jorgen Hulsmans Waarom sleutelen aan de VAR? Schijnzelfstandigheid en schijnconstructies tegengaan Kwalificatie arbeidsrelatie verhelderen Arbeidsmarkt: aantal zzp-ers

Nadere informatie