VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt"

Transcriptie

1 EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL IQNAVIGATOR NÉTIVE ONESTOPSOURCING PEOPLEFLUENT PEOPLEXCHANGE SAFE COMPUTING ZEROCHAOS Mark Bassie Marleen Deleu

2 EDITIE Over Mark Bassie Mark Bassie is werkzaam als ondernemer en zelfstandig adviseur in Nederland sinds 98. Tot jaar geleden werkte hij voornamelijk als interim-manager en trainer in diverse branches in vele rollen. Specialiseerde zich daarna in de flexbranche onder zijn eigen label Flex-Beheer. Adviseert, onderzoekt en schrijft op het snijvlak van Inkoop, HRM en Bedrijfsvoering. Is onafhankelijk, objectief, flexibel en creatief qua denken met een vleugje zelfspot en sarcasme. Mark is o.a. een van de auteurs van het vorige VMS-onderzoek uit. Voor meer info en contact zie p.7 Over Marleen Deleu Marleen Deleu legt meer dan jaar ervaring voor in adviesverlening aan Belgische en Nederlandse bedrijven over talent management en de optimalisering van hun interne en externe flexibiliteit in arbeid, waarvan jaar in de MSP-business. Einde richtte ze haar eigen bedrijf The Flex Academy op. The Flex Academy kijkt objectief en onafhankelijk naar de uitdagingen waar u als organisatie voor staat en helpt u om uw arbeid voor te bereiden op een flexibele toekomst. In het bijzonder helpt The Flex Academy u om uw strategie voor externe inhuur van medewerkers te optimaliseren én professionaliseren. Dit vergelijkend marktonderzoek naar ondersteunende VMS systemen komt tegemoet aan de vraag naar een overzicht met systemen die deze gekozen strategie ondersteunen.

3 EDITIE Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Management-samenvatting/summary. Beschrijving van de marktontwikkelingen in Nederland en België. Beschrijving functionaliteiten. Bedrijfsinformatie 7. Conclusies en aanbevelingen 9 7. U overweegt een VMS aan te schaffen 8. Kieswijzers 9. Afkortingen en begrippenlijst 8

4 EDITIE. Voorwoord VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het onderzoek naar leveranciers van Vendor Management Systemen (VMS), software voor de ondersteuning van alle inhuurprocessen en soortgelijke tooling voor externe inhuur voor de Nederlandse en Belgische markt. In en verschenen eerdere versies van dit rapport. De ontwikkelingen gaan snel in deze markt. Bestaande aanbieders breiden hun software uit en ook komen er nieuwe aanbieders op de markt. Hoog tijd dus voor een nieuw onderzoek! Dit is de eerste keer dat we ook specifiek hebben gekeken naar systemen die voor België beschikbaar zijn. Meestal gaat het om systemen die voor meerdere landen beschikbaar zijn. VMS aanbieders werden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, waarvan bedrijven bereid en in staat waren om op tijd onze online-vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst geven deze bedrijven aan welke functionaliteit hun tool(s) hebben en hoe deze in de praktijk worden gebruikt. Ook verstrekken zij algemene en specifieke informatie over hun eigen bedrijf. Hiervoor zijn wij hen erkentelijk. Gebruikers van de VMS systemen hebben wij niet benaderd om bijvoorbeeld hun klanttevredenheid te onderzoeken en te vergelijken. Dit behoorde niet tot de onderzoekscope. We hechten er aan om te benadrukken dat dit onderzoek onafhankelijk en objectief is uitgevoerd onder toeziend oog van de begeleidingscommissie. Ondanks de sponsoring en de contacten die wij hebben met alle leveranciers, heeft het al dan niet sponsoren geen enkele invloed gehad op de infoverstrekking over en weer. Iedere deelnemer, sponsor of niet, heeft op hetzelfde ogenblik beschikt over dezelfde informatie en is door de onderzoekers op dezelfde manier beoordeeld en behandeld. Deelname aan het onderzoek was voor alle bedrijven gratis. Het onderzoek en het rapport zijn in het Nederlands geschreven, maar sommige deelnemers gaven er de voorkeur om zich in het Engels te presenteren. Het rapport is voor iedere geïnteresseerde gratis beschikbaar. Dat was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, die ervoor hebben gezorgd dat de kosten van het onderzoek werden gedekt. Workforce Management System Powered by Al deze informatie is door ons nader bekeken, zo goed mogelijk gecontroleerd, vergeleken en in het rapport inzichtelijk gemaakt. De opzet van het onderzoek is niet om goede en slechte tools aan te wijzen, maar om de verschillen en overeenkomsten scherp te krijgen. We hopen wel bij te dragen aan het meer transparant maken van deze in Nederland en België nog jonge en onbekende markt. Wie levert er wat in Nederland en België op het gebied van VMS en en inhuursystemen?. Op deze vraag willen we u als lezer van dit rapport een antwoord geven. Wij hopen dat veel organisaties (en hun adviseurs) die op zoek zijn naar voor hen geschikte oplossingen, baat zullen hebben bij dit rapport.

5 EDITIE VOORWOORD Een onafhankelijke en deskundige begeleidingscommissie heeft gedurende het hele onderzoek kritisch meegelezen en -gedacht met het maken van de enquête en het bekijken van de antwoorden en de conclusies. Een onderzoek en rapport als dit is nooit compleet en altijd voor verbetering vatbaar. Ons streven is om elke versie weer beter te laten zijn dan de vorige. Uw feedback, kritiek en suggesties zijn daarom altijd welkom! Een woord van dank is op zijn plaats voor hen:. Arjan van den Born, Professor Creative Entrepreneurship bij Tilburg University, o.a. auteur van het boek : The Fuzzy Firm.. Michel Badeaux, Freelance Flexibele workforce specialist o.a. werkzaam voor universiteiten, zorginstellingen en zakelijke dienstverleners. Voormalig Global Technology solutions director bij Randstad Holding.. Suzy Costers, Directeur De Lijn-West Vlaanderen, voormalig Director Purchasing & Supply bij o.a. Euroclear, Bpost, Sabena, e.a.; voormalig docent Masterclass Inkoop en Overheidsopdrachten at Antwerp Management School; Board Member van PICS Belgium. Maart Marleen Deleu (België) Mark Bassie (Nederland) Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ons betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en rapportage zijn verwerkt. Noch de auteurs noch de begeleidingscommissie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden, onvolledigheden of het niet actueel zijn van de gegevens. De weergegeven opvattingen en verwachtingen houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de auteurs. The Flex Academy & Flex-Beheer, maart

6 EDITIE deelnemers leveren een VMS deelnemers leveren een ATS deelnemer levert een inkoopplatform deelnemers afkomstig uit: 8 Nederland België UK US x Ja x Nee Ondersteunt overheidsaanbestedingen 7 Aantal functionaliteiten x Ja x Ja > j x met workarounds 9x Nee 7 - j x Nee Ondersteunt SOW Ondersteunt Total Talent Management Maturiteit van VMS - j

7 EDITIE MANAGEMENT-SAMENVATTING. Management-samenvatting NEDERLANDS verschillende leveranciers van Vendor Management Systemen voor de Nederlandse en Belgische markt zijn door ons onderzocht en met elkaar vergeleken. Deze bedrijven leveren een goed beeld op wat er op de markt in beide landen wordt aangeboden. Niet een compleet beeld omdat grote spelers op deze beide markten (Beeline en SAP/Fieldglass) niet in staat waren om tijdig de gevraagde informatie aan te leveren. Ook kozen enkele kleinere leveranciers om uiteenlopende redenen er voor om niet mee te doen aan het onderzoek. Dit onderzoek laat de grote verschillen zien tussen de deelnemende leveranciers van VMSsoftware. Van zeer klein en op één markt werkzaam, tot partijen die de wereldwijde top vijf bepalen, spelers met kantoren en opdrachtgevers over de hele wereld. Sommige van de deelnemende bedrijven leveren een vrijwel compleet VMS met veel mogelijkheden, terwijl anderen juist kiezen voor beperkte functionaliteit, of het betreft nieuwkomers op de markt. De opkomst van voorheen zuiver ATS- leveranciers in de flexwereld komt goed tot uiting in de onderzoeksresultaten. ATS staat voor Applicant Tracking Systems, software voor Recruitment-processen. De onderlinge verschillen qua functionaliteit, maturiteit en dienstverlening zijn dus groot. Er valt door potentiële klanten daardoor het nodige te overwegen en kiezen. Niet enkel de eerder vernoemde verschillen zijn groot, ook de prijs- en tariefmodellen verschillen behoorlijk per leverancier. Ook hier valt bijgevolg het nodige te vergelijken en te kiezen. Het is daarom belangrijk om als opdrachtgever vooraf goed te inventariseren wat u precies aan wensen en eisen heeft. Welke systeemeisen zijn need to have voor u en welke meer nice to have? Aan welke voorwaarden moet de systeemleverancier voldoen? Kiest u voor één compleet systeem of liever voor meerdere losse systemen? Gaat u zelf het VMS beheren of besteedt u het liever uit aan een MSP, met óf zonder eigen VMS? Is het belangrijk met welke landen en talen de leverancier ervaring heeft? Aan de hand van de vele tabellen in dit onderzoeksrapport kunt u per onderdeel van het inhuurproces vergelijken welke leverancier op dit specifiek item al dan niet goed scoort. Alle informatie samen levert u zo een bruikbaar en objectief inzicht op in de verschillen tussen de bedrijven, hun ervaring en hun oplossingen. Om de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse aanbieders nog wat uit te vergroten, hebben we in het rapport Kieswijzers opgenomen. Zo kunt u vanuit verschillende invalshoeken naar deze aanbiedende partijen kijken en weloverwogen besluiten met wie u waarom al dan niet in gesprek wenst te gaan. Tenslotte hebben we de nodige adviezen en aanbevelingen opgenomen die ook belangrijk zijn, naast de keuze welke VMS van welke leverancier. talen leveranciers functionaliteiten NEDERLAND vendor management systemen BELGIË VMS landen

8 EDITIE. Management summary MANAGEMENT-SAMENVATTING ENGLISH different providers of Vendor Management Systems active on the Dutch and Belgian market have been thoroughly examined and compared with each other. Together they represent a comprehensive sample of the entire offer on the market in both countries. Comprehensive, yet not complete as unfortunately of the main players, Beeline and SAP/Fieldglass were not able to provide us the required information on time. Moreover, some minor providers chose for various reasons not to participate in the inquiry. This market survey reveals quite substantial differences between the participants as they vary from small local companies which focus on a niche market up to global players, part of the world top providers with offices and clients on all continents. Some providers support the Endto-End (EE) procurement process with full VMS functionalities, others only support parts of the buying process. We notice a growing number of ATS providers (Applicant Tracking System) entering the world of temporary labor now also offering VMS functionalities, and VMS providers developing ATS functionalities. Since not only the look and feel but also functionalities, maturity and service of the participants show mutual divergences this implies there is a lot to take into consideration for the potential clients! Next to the previously mentioned elements, and equally important, there is the price element which also varies from one provider to the other. For you, as a potential customer, it therefore is recommended to first make a profound inventory of all desired needs and requirements. Make a clear list of system functionalities need to have and others nice to have. Decide on which objective criteria will further determine the selection of potential providers. Will you go for one fully integrated system or do you prefer a modular solution? Will you self manage the VMS system or do you consider outsourcing this to a third party, e.g. an MSP? How important is service and help desk support in the local language for the end users of your prefered VMS? This report offers you a clear insight of the functionalities of all providers in each step of the flex worker and HR services procurement process. This comparison together with the detailed information of each individual provider should give you a comprehensive view on the market and support you in your decision which party to invite for further acquaintance. Finally, at the end of this report you find some additional critical points for success to consider seperately from choosing the best suited VMS provider. languages providers functionalities THE NETHERLANDS vendor management systems BELGIUM VMS countries 7

9 EDITIE CONNEXYS RESOURCE MANAGER Inhuur, Recruitment en Mobiliteit vanuit één webbased oplossing: Connexys Resource Manager Indien jouw organisatie te maken heeft met grote aantallen externe inhuur, dan is Resource Management dé oplossing. Onze visie is dat inhuur en recruitment naar elkaar toegroeien en veranderen in resource management. Wat is dan de beste manier om een klus, project of vacature in te vullen? Uitgangspunt is de beste kandidaat voor de beste prijs inzetten. Het verschil tussen vaste en flexibele contracten zal daarom langzaam verdwijnen. Welke voordelen biedt Resource Management Of je nu de Resource Manager gebruikt VMS voor jouw organisatie als het gaat om het beheren van complexe inhuurprocessen, recruitment en mobiliteit? Voordelen zijn: vanaf jouw tablet, mobiele telefoon of computer: de interface past zich automatisch aan. De manager wordt zelf Verstuur vactures naar voorkeursleveranciers en niet voorkeursleveranciers Vacatures, klussen én projecten in systeem Eén geïntegreerde oplossing en rapportage aangemoedigd zijn openstaande taken snel uit te voeren en wordt van alle gemakken voorzien om resources goed te beoordelen. Manage tariefovereenkomsten Work order administratie Kosten besparend op inhuur Controle over het inhuurproces Gemak staat voorop in de Resource Manager. In samenwerking met de Goedkeuringsproces voor nieuwe vacatures Optimalisatie van de administratieve processen gebruikers zijn slimme functionaliteiten ontwikkeld waarmee de managers optimaal Goedkeuringsproces voor work orders Borging van de contractafspraken Inzicht in de leverancier performance Integratie met het ICT landschap In Resource Manager is het volledige proces van recruitment, mobiliteit en inhuur geïntegreerd in één oplossing. Daarmee kun je alle resources managen en matchen op openstaande aanvragen en vacatures worden ondersteund. Modules Recruitment Campus recruitment Mobiliteit Meet de kwaliteit van leveranciers en kandidaten Tijd- & kostenregistratie Onboarding & offboarding Statement of Work Rapportages volgens jouw eigen proces. Bij een match kun je in één dashboard sollicitanten, eigen medewerkers en externen vergelijken. Managersportal Leveranciersportal Meer weten over Resource Management? Bel of mail Resource Manager is bestemd voor organisaties die centraal vanuit één resourcecenter (inhuur, recruitment en HR) of recruitment afdeling werken aan Vendor Management Onderdeel van Resource Manager is een Joram Timmerman, Sales Manager, via () 7 / of () 9. het zo optimaal mogelijk invullen van marktplaats en een Vendor Management openstaande posities. De oplossing is Systeem (VMS). De aanpasbaarheid en uitermate geschikt voor organisaties die direct overzicht willen van alle interne en externe beschikbare kandidaten voor configuratie is enorm wat zich vertaald in sluitende recruitment-, mobiliteits- en inhuurprocessen en een uitstekende Vraag een demo aan op connexys.com! zowel vaste als tijdelijke posities. rapportagetoolbox. 8

10 EDITIE CONNEXYS RESOURCE MANAGER De mogelijkheden van Resource Manager Klantcase GVB Hieronder wordt een beknopte klantcase van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) beschreven over Connexys Resource Manager. Het partnership focust zich op het aansturen van recruitment en inhuur van extern personeel onder meer via een marktplaats. Recruitment Kostenreductie, procesversnelling en voldoen aan wet- en regelgeving zijn enkele redenen om voor inhuur en een marktplaats te kiezen. Ook als jouw organisatie niet aanbesteding plichtig is, maar wel met grote aantallen externe inhuur te maken heeft, geeft deze oplossing meer grip op je inhuurprocessen. Campus Recruitment Mobiliteit GVB kiest voor Resource Manager GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. De organisatie telt circa.7 medewerkers. Het is een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Verschillende beroepsgroepen vinden hier werk, studenten van diverse studies lopen stage en jongeren nemen deel aan projecten voor lerend werken. Managersportal Het doel dat GVB nastreeft is zo min mogelijk barrières op te werpen en een gebruiksvriendelijke aanmeldmethode aan te bieden voor leveranciers, zoals ZZP ers of bemiddelaars. De Connexys marktplaats is een laagdrempelige oplossing hiervoor. Leveranciersportal Voordat er naar een oplossing gekeken werd is als eerste het bestaande proces kritisch onder de loep genomen. Moet het recruitmentproces aangepast worden als gevolg van de koppeling met externe inhuur? Welke informatie is nodig en welke niet? Hoe willen we met selectiecriteria omgaan? Toen de eisen duidelijk waren, kon met de tweede stap gestart worden: ontwikkeling en implementatie. Marktplaats (Community) GVB was al gebruiker van het Connexys ATS voor recruitment en wilde de inhuur daarmee integreren. GVB koos daarom voor een upgrade naar de Resource Manager; één geïntegreerde oplossing voor inhuur, recruitment en mobiliteit en mét vendor management. Vendor management Breng de inkoop van jouw flexibele schil op een hoger plan, houd grip op inhuur via voorkeursleveranciers en voldoe volledig aan alle wet- & regelgeving. GVB wordt daarmee voorzien in: Integrale ondersteuning van de processen rondom recruitment en inhuur; Integrale rapportage en dashboard mogelijkheden over recruitment en inhuur; Een loket voor de manager voor zowel recruitment als inhuur; Een ERP koppeling voor een efficiënte registratie van gegevens in SAP; Optimale compliancy en grip op kosten rondom de inhuur van extern personeel; De meest innovatieve search en match technologie. Urenregistratie GVB en Connexys zijn trots op het uiteindelijke resutaat. Techniek is één, een dergelijk project tot een goed einde brengen is twee. De belangrijkste succesfactor is daarom misschien wel de samenwerking in het team. Zo ontstond een mooi partnership! ERP integratie 9

11 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING VAN DE MARKTONTWIKKELINGEN IN NL EN BELGIE. Beschrijving van de marktontwikkelingen in Nederland en België De veranderingen op gebied van inhuur van externe medewerkers gaan zeer snel! En dus ook de ontwikkelingen op het brede gebied van ondersteunende software voor inhuur-processen van extern personeel en HR-diensten. Dit komt niet alleen tot uiting in een grote variëteit van gevestigde aanbieders, die allemaal regelmatig updates en uitbreidingen van hun tooling op de markt brengen. Ook zijn er regelmatig nieuwe toetreders die met een geheel nieuw VMS of inhuurtooling de markt betreden, zoals o.a. PeopleXchange, Inhuurdesk.nl en Easycontract deden in. Een vijftal aanbieders actief in Nederland en/of België, (in alfabetische volgorde) Beeline, Hays, IQ Navigator, SAP-Fieldglass en ZeroChaos domineren de top wereldwijd gezien. Daarnaast is in Nederland Nétive dominant als VMS-leverancier, en in België is dat Connecting-Expertise. De wereld van flex en vast personeel groeit steeds meer naar elkaar toe. Leveranciers van traditionele ATS-systemen (Applicant Tracking System) voor het rekruteren van personeel in loondienst, hebben flinke stappen gezet om modules te ontwikkelen waarmee grote delen van het inhuurproces worden ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse bedrijven Carerix en Connexys, maar ook het Amerikaanse PeopleFluent en het Engelse Safe Computing. Esize, van oorsprong een Nederlandse leverancier van een systeem en modules voor inkoopondersteuning, heeft modules ontwikkeld voor externe inhuur en HRdiensten. Weer een ander vertrekpunt dus. Ook het Nederlandse OneStopSourcing is al een flink aantal jaren actief in Nederland. Zowel Esize als OneStopSourcing geven aan hun scope te (willen) verbreden naar het buitenland. In België is Connecting-Expertise het bedrijf dat van start gegaan is om na België ook de rest van Europa te veroveren. Een van de meest vergaande ontwikkelingen bij de VMS-aanbieders die we zien, heet Total Talent Management of Total Resource Solution. Hiermee geeft men aan dat het gebruik van dit soort systemen uiteindelijk vooral moet opleveren dat elke organisatie steeds kan beschikken over de juiste hoeveelheid talent en competenties en dit onafhankelijk van de contractvorm. Thema s zoals kostenbesparing, efficient en compliant zijn, beheersbaarheid en transparantie bij externe inhuur zijn in elk geval -volgens deze bedrijven- niet langer het hoofddoel om met een VMS-systeem te werken. Het gegeven dat VMS-systemen zich ontwikkelen richting de ondersteuning van ATS-processen en omgekeerd, impliceert dat Inkoop en HR in bedrijven elkaar steeds meer (moeten) vinden. Een even belangrijke tendens die vanuit Amerika en Engeland hierheen komt, is de ondersteuning van SOW-projecten. SOW staat voor Statement of Work, in Nederland en België ook wel Aanneming van werk of Contracting genaamd. Omdat het bij SOW-projecten veel meer om meting van resultaten gaat (output) dan om gewerkte uren (input), vereist dit andere functionaliteiten. Diverse VMS-leveranciers bieden hiervoor nu ook de nodige ondersteuning. Op de markt verschijnen ook zogenaamde VMSplugins, waarmee leveranciers van flexkrachten een verbinding kunnen maken met het VMS van hun opdrachtgevers, zodat ze sneller en beter kunnen aanbieden. HR-dashboards waarmee alle HRprocessen inzichtelijk worden gemaakt voor vaste en flexkrachten, duiken ook steeds meer op. Deze laatste ontwikkelingen hebben we in deze studie niet onderzocht en worden ook verder niet besproken in het rapport. Als laatste kenmerk van een dynamische markt wijzen we op de samenwerkingsconstructies en overnames in deze branche. Zo hadden Connexys en Nétive in ons vorige onderzoek in nog een samenwerking via een joint-venture, en werkte Akyla samen met JobsRepublic, nu zijn beide samenwerkingen stopgezet. Fieldglass werd in overgenomen door SAP, en tijdens de voorbereidingen van dit onderzoek einde werd Connecting-Expertise voor % van de aandelen overgenomen door USG. IQN Navigator kondigde recent een alliantie aan met Work Market, een Amerikaans management-platform voor de inhuur van freelancers. In het rapport VMS and MSP supplier Competitive Landscape van SIA (Staffing Industrial

12 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING VAN DE MARKTONTWIKKELINGEN IN NL EN BELGIE Analysts) quote total VMS spend to have risen by %, and expect growth to continue. (Alle cijfers geven de groeicijfers voor de wereldmarkt aan). Een andere quote van oktober van hezelfde SIA: Employer contingent staffing spend through Vendor Management Systems (VMS) and Managed Service Providers (MSP) is the fastest growing segment of the contingent market (annual growth of % and 9% respectively). The market size of each is estimated as follows: VMS (USD$ billion) MSP (USD$8 billion) Statement of Work (SOW) is the fastest growing part of each of these markets with growth of 9% in VMS and % in MSP between and. Er is geen indicatie dat deze groei in Europa anders is. Veel van de deelnemende bedrijven zijn duidelijk aan het nadenken over en het investeren in hun marktpositie, groei en aanbod. Wij gaven in ons vorige onderzoek deze eenvoudige definitie van een VMS: Een VMS is een complete inhuurtool voor de ondersteuning van alle inhuurprocessen van extern personeel en HRdiensten. Op de volgende pagina vindt u een schema waarin het hele inhuurproces wordt beschreven in stappen. Aan de hand van de beschikbare functionaliteiten van elke VMS tool per processtap, krijgt u in dit rapport een beeld van wat elk inhuursysteem te bieden heeft. Met in totaal deelnemers aan dit onderzoek kunnen we een goed beeld schetsen van het aanbod in Nederland en België. Niet alle van de door ons onderzochte systemen zijn een full play -VMS in de zin dat zij niet elke processtap ondersteunen. Ten eerste zijn er -zoals aangegeven- leveranciers van ATS en inkoopsystemen die soms nog beperkt zijn in het aantal inhuurmodules dat zij aanbieden. Daarnaast zijn er een aantal niche-spelers op de markt die er bewust voor hebben gekozen om niet het hele inhuurproces te ondersteunen. Deze mogen dan misschien geen compleet VMS worden genoemd, toch kunnen zij een interessant alternatief zijn. Niet ieder bedrijf heeft dezelfde inhuurprocessen en -behoeften en dus wellicht ook andere behoeften qua tooling. Vandaar dat we dit soort aanbieders ook opnemen in het onderzoek. Met de hierboven geschetste ontwikkelingen is het de vraag hoe lang we onze definitie van VMS nog ongewijzigd kunnen laten. Alvast voer voor overweging in ons volgende rapport.! Veel leesplezier gewenst! MSP talen externe medewerkers functionaliteiten inhuur NEDERLAND vendor management systemen BELGIË SOW landen

13 EDITIE STEP INTO THE FUTURE Workforce Management Dé oplossing voor het invullen en beheren van elke vorm van arbeid Meer informatie op

14 EDITIE Uitdagingen waar oplossingen voor gevonden zijn en innovaties waar toekomstmuziek in doorklinkt We hebben nu de juiste persoon op de juiste plaats voor een marktconform tarief - Staffing MS / Equens Nu ontvangt men geconsolideerde digitale facturen per week. Het foutpercentage is % - Myflex Betrouwbaarheid van de gegevens en tijdwinst zijn enorme voordelen - Het Flexhuis Managers krijgen overzicht en inzicht in hun eigen inhuur en kunnen hun eigen rapportages maken - Tata Steel Marcel den Ouden, Senior Purchaser Equens (l) en Wouter Waaijenberg, Directeur Staffing MS (r) Hierdoor wordt op één en hetzelfde platform het hele inhuurproces van aanvraag op de Marktplaats tot en met de urenregistratie en de facturatie door de winnaar digitaal afgehandeld - Regio West-Brabant De meeste opdrachten zijn gegund aan leveranciers die voldeden aan alle selectiecriteria - Nederlandse Spoorwegen Sinds de tool zijn we van een middenmootpositie nu soms top van de eredivisie - UWV Alle Best Practices zijn terug te vinden in onze boeken x inhuurcases, x anders, x resultaat. U kunt ze nu gratis aanvragen op onze website,

15 EDITIE Professioneel inhuren van flexibele arbeid? Eindelijk grip op inhuur. Betere kwaliteit tegen lagere kosten. Staffing MS is uw inhuurregisseur. Lees meer over onze aanpak in het boek Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid. Mensen, Markt, Mechanismen.

16 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN. Beschrijving functionaliteiten In dit hoofdstuk geven we de functionaliteiten weer, die elk systeem te bieden heeft. We gebruiken hiervoor de volgorde van het inhuurproces in stappen. Het inhuurproces in stappen Registreren van leveranciers 8 Contracteren / Inkopen Flexpool Community Dbase opzetten/beheren 9 Onboarden kandidaten Opdrachten aanmaken/uitzoeken Plannen / Uren registreren / Declareren Kandidaten zoeken Factureren Shortlisten / Controleren / Screenen Offboarden kandidaten Matchen Rapporteren / Evalueren 7 Interviewen / Selecteren In de tabellen betekent een : deze functionaliteit is niet aanwezig. Een betekent deze functionaliteit is wel aanwezig. In elke tabel maken we totaaltellingen: een horizontaal om te kijken hoe vaak deze functionaliteit door alle leveranciers samen wordt aangeboden. En een verticale totaaltelling om te kijken hoeveel van de door ons genoemde functionaliteiten de leveranciers aanbieden bij elke van de processtappen. We laten eerst de branche-ervaring zien van de deelnemende bedrijven. In welke branches (of sectoren) in Nederland en België wordt hun VMS gebruikt? NEDERLAND Carerix Connecting-Expertise Connexys EasyContract Esize Hays Inhuurproces.nl IQNavigator Nétive OneStopSourcing PeopleFluent PeopleXchange Safe Computing ZeroChaos TOTAAL Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Automotive sector Voedingsindustrie Metaalnijverheid Farmaceutische industrie Technologische industrie Petrochemie Chemie Productie en distributie van en handel in energie Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Bouwnijverheid Vervoer en logistiek Informatie en communicatie Financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg en welzijnszorg Overige dienstverlening Alle branches Geen activiteit in betrokken land Totaal 9

17 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN BELGIË Carerix Connecting-Expertise Connexys EasyContract Esize Hays Inhuurproces.nl IQNavigator Nétive OneStopSourcing PeopleFluent PeopleXchange Safe Computing ZeroChaos TOTAAL Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Automotive sector Voedingsindustrie Metaalnijverheid Farmaceutische industrie Technologische industrie Petrochemie Chemie Productie en distributie van en handel in energie Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Bouwnijverheid Vervoer en logistiek Informatie en communicatie Financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg en welzijnszorg Overige dienstverlening Alle branches Geen activiteit in betrokken land Totaal 7 8 Aantal Aantal actieve actieve VMS VMS aanbieders per branche per per land land Geen activiteit in betrokken land Alle branches Overige dienstverlening Gezondheidszorg en welzijnszorg Onderwijs Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Zakelijke dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Financiële instellingen Informatie en communicatie Vervoer en logistiek Bouwnijverheid Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Productie en distributie van en handel in energie Chemie Petrochemie Technologische industrie Farmaceutische industrie Metaalnijverheid Voedingsindustrie Automotive sector Winning van delfstoffen Landbouw, bosbouw en visserij Nederland België 7 8 9

18 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN In Nederland zijn VMS bedrijven, Carerix en Connexys, actief in alle branches en partijen, m.n. Nétive, ZeroChaos en Esize in een groot aantal zeer uiteenlopende branches actief. Evenzeer stellen we vast dat / van de deelnemers (nog) geen VMS activiteit heeft in Nederland. De branches Zakelijke dienstverlening, Financiële instellingen en Informatica en communicatie zijn in Nederland echt early adopters, met in tweede lijn de energiesector, de technologische industrie en het onderwijs waar ook meerdere VMSleveranciers actief zijn. Een ander beeld krijgen we in België. Er zijn heel wat sectoren in België waar nog geen enkele VMS aanbieder actief is: de primaire sector, de metaalnijverheid, de bouwsector, het onderwijs en de immobiliën sector. Meer dan de helft van de deelnemers heeft (nog) geen activiteit in België. Aan de andere kant vind je toch partijen die in België wel in een groot aantal sectoren actief zijn, met name Carrerix, Connecting-Expertise, IQNavigator en ZeroChaos. Hierbij is het opvallend dat IQN in België in meer dan maal zo veel sectoren actief is dan in Nederland. Zakelijke dienstverlening en de Technologische industrie zijn in België de sectoren waar het grootste aantal VMS-bedrijven actief is. Er zijn sectoren waar reeds een -tal aanbieders actief zijn: Vervoer & logistiek, ICT, Financiële instellingen en het Openbaar bestuur. In de volgende tabel krijgt u een beeld van de grootte van het klantenbestand en de omvang van de spend aan externe inhuur, die via het VMS wordt afgehandeld, wereldwijd en vervolgens voor Nederland en België apart. Carerix Connecting-Expertise Connexys EasyContract Esize Hays Inhuurproces.nl IQNavigator Nétive OneStopSourcing PeopleFluent PeopleXchange Safe Computing ZeroChaos Hoeveel organisaties (opdrachtgevers) maakten gebruik van uw VMS in? (Dochter- en zusterbedrijven niet apart meegeteld). Wereldwijd wv. in Ne wv. in Be * * > - - Hoeveel bedraagt de managed spend van alleen uw VMS over heel (in Euro s)? Wereldwijd wv. in Ne - mio - mio mio - mld - mio - mio - mio * * - >mld mio - - mio mio - mio >mld >mld >mld >mld * * >mld * - mio - mio - mio >mld - mio wv. in Be - mio mio - mld * - mio - mio mio - mio * - mio * Dat zeg ik liever niet 7

19 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN Totaal functionaliteiten Carerix Connecting-Expertise Connexys EasyContract Esize Hays Inhuurproces.nl IQNavigator Nétive OneStopSourcing PeopleFluent PeopleXchange Safe Computing ZeroChaos TOTAAL Registreren van leveranciers Opzetten en beheren van een flexpool, community of dbase Opdrachten aanmaken & uitzetten Shortlisten, Controleren & Screenen Matchen 9 Welke vormen van externe inhuur 9 Contracteren en Inkopen Onboarden van kandidaten 7 Plannen, Uren registreren en Kosten declareren Factureren Offboarden Rapporteren en evalueren 7 Totaal van opgesomde functionaliteiten

20 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN Als we de functionaliteiten voor elke processtap uit het inhuurproces in tabellen plaatsen, zien we het best dat de onderlinge verschillen tussen de diverse aanbieders erg groot kunnen zijn. Uiteraard zijn deze functionaliteiten direct afhankelijk van de keuzes die een leverancier heeft gemaakt. Bijvoorbeeld leveranciers zoals Easycontract, Esize en PeopleXchange hebben ervoor gekozen om niet het hele inhuurproces te ondersteunen. Dat betekent dan geen functionaliteit op die stap(pen) van het inhuurproces. Als alle functionaliteiten bij elkaar worden opgeteld, dan zijn er bedrijven die bij elke processtap bijna alle van de genoemde functionaliteit aanbieden. Het zijn dus vrij complete systemen. Deze zijn Carerix, Hays, IQNavigator, Nétive en ZeroChaos. Allen hebben meer dan van de door ons in de enquête genoemde functionaliteiten. Het is interessant te zien dat van oorsprong ATSleveranciers zoals Connexys, Carerix en PeopleFluent nauwelijks minder VMS-functionaliteit bieden dan veel van de van origine VMS-leveranciers. Opvallend is ook dat Inhuurproces.nl direct is gebaseerd op Nétive maar minder functionaliteit biedt dan het moeder-vms. Aan de onderkant van deze optelsom vallen Easycontract en PeopleXchange op met resp. en van de gevraagde functionaliteiten. Dit is te verklaren door de focus van beide aanbieders op een bepaald onderdeel van het hele inhuurproces. Easycontract vult de beperkte functionaliteit aan met haar eigen dienstverlening. PeopleXchange is op de markt gebracht om te worden verkocht aan een organisatie die de functionaliteit naar eigen inzicht wenst uit te breiden. Bij bijna elke processtap is er wel een leverancier te vinden, die op dit specifieke onderdeel minder functionaliteit te bieden heeft. Hierbij dient echter bedacht te worden dat:. dit een momentopname is. De leverancier kan nu druk zijn met een ontwikkeltraject, en binnenkort komt deze leverancier dan met een update waarmee de ontbrekende functionaliteit wordt toegevoegd;. u als gebruiker eerst zelf de overweging moet maken hoe uw ideale inhuurproces er uit ziet en welke stappen u al dan niet ondersteund wenst te zien;. kwantiteit is wat anders dan kwaliteit. Hoe meer functionaliteit er wordt geboden, zegt niets over de kwaliteit van het systeem in zijn geheel en ook niets over de kwaliteit van deze functionaliteit. Hoe makkelijk en bruikbaar een bepaalde functionaliteit is, moet altijd apart worden onderzocht. Hierna vindt u in tabellen per processtap de functionaliteiten van de deelnemende VMS-systemen. Zie p. voor een interessante infographic! 9

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Studie naar succes- en faalfactoren. van complexe ICT projecten

Studie naar succes- en faalfactoren. van complexe ICT projecten Studie naar succes- en faalfactoren van complexe ICT projecten Tegenpolen trekken elkaar aan. Zo ook problemen... (Onbekend) definitieve versie 1.0 10 mei 2004 PDOMC Groep 13 Ordina Business Solutions

Nadere informatie

INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN

INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Magazine voor Informatiemanagement INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Jaargang 10 - Editie 2 -

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie