VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt"

Transcriptie

1 EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL IQNAVIGATOR NÉTIVE ONESTOPSOURCING PEOPLEFLUENT PEOPLEXCHANGE SAFE COMPUTING ZEROCHAOS Mark Bassie Marleen Deleu

2 EDITIE Over Mark Bassie Mark Bassie is werkzaam als ondernemer en zelfstandig adviseur in Nederland sinds 98. Tot jaar geleden werkte hij voornamelijk als interim-manager en trainer in diverse branches in vele rollen. Specialiseerde zich daarna in de flexbranche onder zijn eigen label Flex-Beheer. Adviseert, onderzoekt en schrijft op het snijvlak van Inkoop, HRM en Bedrijfsvoering. Is onafhankelijk, objectief, flexibel en creatief qua denken met een vleugje zelfspot en sarcasme. Mark is o.a. een van de auteurs van het vorige VMS-onderzoek uit. Voor meer info en contact zie p.7 Over Marleen Deleu Marleen Deleu legt meer dan jaar ervaring voor in adviesverlening aan Belgische en Nederlandse bedrijven over talent management en de optimalisering van hun interne en externe flexibiliteit in arbeid, waarvan jaar in de MSP-business. Einde richtte ze haar eigen bedrijf The Flex Academy op. The Flex Academy kijkt objectief en onafhankelijk naar de uitdagingen waar u als organisatie voor staat en helpt u om uw arbeid voor te bereiden op een flexibele toekomst. In het bijzonder helpt The Flex Academy u om uw strategie voor externe inhuur van medewerkers te optimaliseren én professionaliseren. Dit vergelijkend marktonderzoek naar ondersteunende VMS systemen komt tegemoet aan de vraag naar een overzicht met systemen die deze gekozen strategie ondersteunen.

3 EDITIE Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Management-samenvatting/summary. Beschrijving van de marktontwikkelingen in Nederland en België. Beschrijving functionaliteiten. Bedrijfsinformatie 7. Conclusies en aanbevelingen 9 7. U overweegt een VMS aan te schaffen 8. Kieswijzers 9. Afkortingen en begrippenlijst 8

4 EDITIE. Voorwoord VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het onderzoek naar leveranciers van Vendor Management Systemen (VMS), software voor de ondersteuning van alle inhuurprocessen en soortgelijke tooling voor externe inhuur voor de Nederlandse en Belgische markt. In en verschenen eerdere versies van dit rapport. De ontwikkelingen gaan snel in deze markt. Bestaande aanbieders breiden hun software uit en ook komen er nieuwe aanbieders op de markt. Hoog tijd dus voor een nieuw onderzoek! Dit is de eerste keer dat we ook specifiek hebben gekeken naar systemen die voor België beschikbaar zijn. Meestal gaat het om systemen die voor meerdere landen beschikbaar zijn. VMS aanbieders werden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, waarvan bedrijven bereid en in staat waren om op tijd onze online-vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst geven deze bedrijven aan welke functionaliteit hun tool(s) hebben en hoe deze in de praktijk worden gebruikt. Ook verstrekken zij algemene en specifieke informatie over hun eigen bedrijf. Hiervoor zijn wij hen erkentelijk. Gebruikers van de VMS systemen hebben wij niet benaderd om bijvoorbeeld hun klanttevredenheid te onderzoeken en te vergelijken. Dit behoorde niet tot de onderzoekscope. We hechten er aan om te benadrukken dat dit onderzoek onafhankelijk en objectief is uitgevoerd onder toeziend oog van de begeleidingscommissie. Ondanks de sponsoring en de contacten die wij hebben met alle leveranciers, heeft het al dan niet sponsoren geen enkele invloed gehad op de infoverstrekking over en weer. Iedere deelnemer, sponsor of niet, heeft op hetzelfde ogenblik beschikt over dezelfde informatie en is door de onderzoekers op dezelfde manier beoordeeld en behandeld. Deelname aan het onderzoek was voor alle bedrijven gratis. Het onderzoek en het rapport zijn in het Nederlands geschreven, maar sommige deelnemers gaven er de voorkeur om zich in het Engels te presenteren. Het rapport is voor iedere geïnteresseerde gratis beschikbaar. Dat was niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, die ervoor hebben gezorgd dat de kosten van het onderzoek werden gedekt. Workforce Management System Powered by Al deze informatie is door ons nader bekeken, zo goed mogelijk gecontroleerd, vergeleken en in het rapport inzichtelijk gemaakt. De opzet van het onderzoek is niet om goede en slechte tools aan te wijzen, maar om de verschillen en overeenkomsten scherp te krijgen. We hopen wel bij te dragen aan het meer transparant maken van deze in Nederland en België nog jonge en onbekende markt. Wie levert er wat in Nederland en België op het gebied van VMS en en inhuursystemen?. Op deze vraag willen we u als lezer van dit rapport een antwoord geven. Wij hopen dat veel organisaties (en hun adviseurs) die op zoek zijn naar voor hen geschikte oplossingen, baat zullen hebben bij dit rapport.

5 EDITIE VOORWOORD Een onafhankelijke en deskundige begeleidingscommissie heeft gedurende het hele onderzoek kritisch meegelezen en -gedacht met het maken van de enquête en het bekijken van de antwoorden en de conclusies. Een onderzoek en rapport als dit is nooit compleet en altijd voor verbetering vatbaar. Ons streven is om elke versie weer beter te laten zijn dan de vorige. Uw feedback, kritiek en suggesties zijn daarom altijd welkom! Een woord van dank is op zijn plaats voor hen:. Arjan van den Born, Professor Creative Entrepreneurship bij Tilburg University, o.a. auteur van het boek : The Fuzzy Firm.. Michel Badeaux, Freelance Flexibele workforce specialist o.a. werkzaam voor universiteiten, zorginstellingen en zakelijke dienstverleners. Voormalig Global Technology solutions director bij Randstad Holding.. Suzy Costers, Directeur De Lijn-West Vlaanderen, voormalig Director Purchasing & Supply bij o.a. Euroclear, Bpost, Sabena, e.a.; voormalig docent Masterclass Inkoop en Overheidsopdrachten at Antwerp Management School; Board Member van PICS Belgium. Maart Marleen Deleu (België) Mark Bassie (Nederland) Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ons betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en rapportage zijn verwerkt. Noch de auteurs noch de begeleidingscommissie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden, onvolledigheden of het niet actueel zijn van de gegevens. De weergegeven opvattingen en verwachtingen houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de auteurs. The Flex Academy & Flex-Beheer, maart

6 EDITIE deelnemers leveren een VMS deelnemers leveren een ATS deelnemer levert een inkoopplatform deelnemers afkomstig uit: 8 Nederland België UK US x Ja x Nee Ondersteunt overheidsaanbestedingen 7 Aantal functionaliteiten x Ja x Ja > j x met workarounds 9x Nee 7 - j x Nee Ondersteunt SOW Ondersteunt Total Talent Management Maturiteit van VMS - j

7 EDITIE MANAGEMENT-SAMENVATTING. Management-samenvatting NEDERLANDS verschillende leveranciers van Vendor Management Systemen voor de Nederlandse en Belgische markt zijn door ons onderzocht en met elkaar vergeleken. Deze bedrijven leveren een goed beeld op wat er op de markt in beide landen wordt aangeboden. Niet een compleet beeld omdat grote spelers op deze beide markten (Beeline en SAP/Fieldglass) niet in staat waren om tijdig de gevraagde informatie aan te leveren. Ook kozen enkele kleinere leveranciers om uiteenlopende redenen er voor om niet mee te doen aan het onderzoek. Dit onderzoek laat de grote verschillen zien tussen de deelnemende leveranciers van VMSsoftware. Van zeer klein en op één markt werkzaam, tot partijen die de wereldwijde top vijf bepalen, spelers met kantoren en opdrachtgevers over de hele wereld. Sommige van de deelnemende bedrijven leveren een vrijwel compleet VMS met veel mogelijkheden, terwijl anderen juist kiezen voor beperkte functionaliteit, of het betreft nieuwkomers op de markt. De opkomst van voorheen zuiver ATS- leveranciers in de flexwereld komt goed tot uiting in de onderzoeksresultaten. ATS staat voor Applicant Tracking Systems, software voor Recruitment-processen. De onderlinge verschillen qua functionaliteit, maturiteit en dienstverlening zijn dus groot. Er valt door potentiële klanten daardoor het nodige te overwegen en kiezen. Niet enkel de eerder vernoemde verschillen zijn groot, ook de prijs- en tariefmodellen verschillen behoorlijk per leverancier. Ook hier valt bijgevolg het nodige te vergelijken en te kiezen. Het is daarom belangrijk om als opdrachtgever vooraf goed te inventariseren wat u precies aan wensen en eisen heeft. Welke systeemeisen zijn need to have voor u en welke meer nice to have? Aan welke voorwaarden moet de systeemleverancier voldoen? Kiest u voor één compleet systeem of liever voor meerdere losse systemen? Gaat u zelf het VMS beheren of besteedt u het liever uit aan een MSP, met óf zonder eigen VMS? Is het belangrijk met welke landen en talen de leverancier ervaring heeft? Aan de hand van de vele tabellen in dit onderzoeksrapport kunt u per onderdeel van het inhuurproces vergelijken welke leverancier op dit specifiek item al dan niet goed scoort. Alle informatie samen levert u zo een bruikbaar en objectief inzicht op in de verschillen tussen de bedrijven, hun ervaring en hun oplossingen. Om de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse aanbieders nog wat uit te vergroten, hebben we in het rapport Kieswijzers opgenomen. Zo kunt u vanuit verschillende invalshoeken naar deze aanbiedende partijen kijken en weloverwogen besluiten met wie u waarom al dan niet in gesprek wenst te gaan. Tenslotte hebben we de nodige adviezen en aanbevelingen opgenomen die ook belangrijk zijn, naast de keuze welke VMS van welke leverancier. talen leveranciers functionaliteiten NEDERLAND vendor management systemen BELGIË VMS landen

8 EDITIE. Management summary MANAGEMENT-SAMENVATTING ENGLISH different providers of Vendor Management Systems active on the Dutch and Belgian market have been thoroughly examined and compared with each other. Together they represent a comprehensive sample of the entire offer on the market in both countries. Comprehensive, yet not complete as unfortunately of the main players, Beeline and SAP/Fieldglass were not able to provide us the required information on time. Moreover, some minor providers chose for various reasons not to participate in the inquiry. This market survey reveals quite substantial differences between the participants as they vary from small local companies which focus on a niche market up to global players, part of the world top providers with offices and clients on all continents. Some providers support the Endto-End (EE) procurement process with full VMS functionalities, others only support parts of the buying process. We notice a growing number of ATS providers (Applicant Tracking System) entering the world of temporary labor now also offering VMS functionalities, and VMS providers developing ATS functionalities. Since not only the look and feel but also functionalities, maturity and service of the participants show mutual divergences this implies there is a lot to take into consideration for the potential clients! Next to the previously mentioned elements, and equally important, there is the price element which also varies from one provider to the other. For you, as a potential customer, it therefore is recommended to first make a profound inventory of all desired needs and requirements. Make a clear list of system functionalities need to have and others nice to have. Decide on which objective criteria will further determine the selection of potential providers. Will you go for one fully integrated system or do you prefer a modular solution? Will you self manage the VMS system or do you consider outsourcing this to a third party, e.g. an MSP? How important is service and help desk support in the local language for the end users of your prefered VMS? This report offers you a clear insight of the functionalities of all providers in each step of the flex worker and HR services procurement process. This comparison together with the detailed information of each individual provider should give you a comprehensive view on the market and support you in your decision which party to invite for further acquaintance. Finally, at the end of this report you find some additional critical points for success to consider seperately from choosing the best suited VMS provider. languages providers functionalities THE NETHERLANDS vendor management systems BELGIUM VMS countries 7

9 EDITIE CONNEXYS RESOURCE MANAGER Inhuur, Recruitment en Mobiliteit vanuit één webbased oplossing: Connexys Resource Manager Indien jouw organisatie te maken heeft met grote aantallen externe inhuur, dan is Resource Management dé oplossing. Onze visie is dat inhuur en recruitment naar elkaar toegroeien en veranderen in resource management. Wat is dan de beste manier om een klus, project of vacature in te vullen? Uitgangspunt is de beste kandidaat voor de beste prijs inzetten. Het verschil tussen vaste en flexibele contracten zal daarom langzaam verdwijnen. Welke voordelen biedt Resource Management Of je nu de Resource Manager gebruikt VMS voor jouw organisatie als het gaat om het beheren van complexe inhuurprocessen, recruitment en mobiliteit? Voordelen zijn: vanaf jouw tablet, mobiele telefoon of computer: de interface past zich automatisch aan. De manager wordt zelf Verstuur vactures naar voorkeursleveranciers en niet voorkeursleveranciers Vacatures, klussen én projecten in systeem Eén geïntegreerde oplossing en rapportage aangemoedigd zijn openstaande taken snel uit te voeren en wordt van alle gemakken voorzien om resources goed te beoordelen. Manage tariefovereenkomsten Work order administratie Kosten besparend op inhuur Controle over het inhuurproces Gemak staat voorop in de Resource Manager. In samenwerking met de Goedkeuringsproces voor nieuwe vacatures Optimalisatie van de administratieve processen gebruikers zijn slimme functionaliteiten ontwikkeld waarmee de managers optimaal Goedkeuringsproces voor work orders Borging van de contractafspraken Inzicht in de leverancier performance Integratie met het ICT landschap In Resource Manager is het volledige proces van recruitment, mobiliteit en inhuur geïntegreerd in één oplossing. Daarmee kun je alle resources managen en matchen op openstaande aanvragen en vacatures worden ondersteund. Modules Recruitment Campus recruitment Mobiliteit Meet de kwaliteit van leveranciers en kandidaten Tijd- & kostenregistratie Onboarding & offboarding Statement of Work Rapportages volgens jouw eigen proces. Bij een match kun je in één dashboard sollicitanten, eigen medewerkers en externen vergelijken. Managersportal Leveranciersportal Meer weten over Resource Management? Bel of mail Resource Manager is bestemd voor organisaties die centraal vanuit één resourcecenter (inhuur, recruitment en HR) of recruitment afdeling werken aan Vendor Management Onderdeel van Resource Manager is een Joram Timmerman, Sales Manager, via () 7 / of () 9. het zo optimaal mogelijk invullen van marktplaats en een Vendor Management openstaande posities. De oplossing is Systeem (VMS). De aanpasbaarheid en uitermate geschikt voor organisaties die direct overzicht willen van alle interne en externe beschikbare kandidaten voor configuratie is enorm wat zich vertaald in sluitende recruitment-, mobiliteits- en inhuurprocessen en een uitstekende Vraag een demo aan op connexys.com! zowel vaste als tijdelijke posities. rapportagetoolbox. 8

10 EDITIE CONNEXYS RESOURCE MANAGER De mogelijkheden van Resource Manager Klantcase GVB Hieronder wordt een beknopte klantcase van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) beschreven over Connexys Resource Manager. Het partnership focust zich op het aansturen van recruitment en inhuur van extern personeel onder meer via een marktplaats. Recruitment Kostenreductie, procesversnelling en voldoen aan wet- en regelgeving zijn enkele redenen om voor inhuur en een marktplaats te kiezen. Ook als jouw organisatie niet aanbesteding plichtig is, maar wel met grote aantallen externe inhuur te maken heeft, geeft deze oplossing meer grip op je inhuurprocessen. Campus Recruitment Mobiliteit GVB kiest voor Resource Manager GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. De organisatie telt circa.7 medewerkers. Het is een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Verschillende beroepsgroepen vinden hier werk, studenten van diverse studies lopen stage en jongeren nemen deel aan projecten voor lerend werken. Managersportal Het doel dat GVB nastreeft is zo min mogelijk barrières op te werpen en een gebruiksvriendelijke aanmeldmethode aan te bieden voor leveranciers, zoals ZZP ers of bemiddelaars. De Connexys marktplaats is een laagdrempelige oplossing hiervoor. Leveranciersportal Voordat er naar een oplossing gekeken werd is als eerste het bestaande proces kritisch onder de loep genomen. Moet het recruitmentproces aangepast worden als gevolg van de koppeling met externe inhuur? Welke informatie is nodig en welke niet? Hoe willen we met selectiecriteria omgaan? Toen de eisen duidelijk waren, kon met de tweede stap gestart worden: ontwikkeling en implementatie. Marktplaats (Community) GVB was al gebruiker van het Connexys ATS voor recruitment en wilde de inhuur daarmee integreren. GVB koos daarom voor een upgrade naar de Resource Manager; één geïntegreerde oplossing voor inhuur, recruitment en mobiliteit en mét vendor management. Vendor management Breng de inkoop van jouw flexibele schil op een hoger plan, houd grip op inhuur via voorkeursleveranciers en voldoe volledig aan alle wet- & regelgeving. GVB wordt daarmee voorzien in: Integrale ondersteuning van de processen rondom recruitment en inhuur; Integrale rapportage en dashboard mogelijkheden over recruitment en inhuur; Een loket voor de manager voor zowel recruitment als inhuur; Een ERP koppeling voor een efficiënte registratie van gegevens in SAP; Optimale compliancy en grip op kosten rondom de inhuur van extern personeel; De meest innovatieve search en match technologie. Urenregistratie GVB en Connexys zijn trots op het uiteindelijke resutaat. Techniek is één, een dergelijk project tot een goed einde brengen is twee. De belangrijkste succesfactor is daarom misschien wel de samenwerking in het team. Zo ontstond een mooi partnership! ERP integratie 9

11 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING VAN DE MARKTONTWIKKELINGEN IN NL EN BELGIE. Beschrijving van de marktontwikkelingen in Nederland en België De veranderingen op gebied van inhuur van externe medewerkers gaan zeer snel! En dus ook de ontwikkelingen op het brede gebied van ondersteunende software voor inhuur-processen van extern personeel en HR-diensten. Dit komt niet alleen tot uiting in een grote variëteit van gevestigde aanbieders, die allemaal regelmatig updates en uitbreidingen van hun tooling op de markt brengen. Ook zijn er regelmatig nieuwe toetreders die met een geheel nieuw VMS of inhuurtooling de markt betreden, zoals o.a. PeopleXchange, Inhuurdesk.nl en Easycontract deden in. Een vijftal aanbieders actief in Nederland en/of België, (in alfabetische volgorde) Beeline, Hays, IQ Navigator, SAP-Fieldglass en ZeroChaos domineren de top wereldwijd gezien. Daarnaast is in Nederland Nétive dominant als VMS-leverancier, en in België is dat Connecting-Expertise. De wereld van flex en vast personeel groeit steeds meer naar elkaar toe. Leveranciers van traditionele ATS-systemen (Applicant Tracking System) voor het rekruteren van personeel in loondienst, hebben flinke stappen gezet om modules te ontwikkelen waarmee grote delen van het inhuurproces worden ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse bedrijven Carerix en Connexys, maar ook het Amerikaanse PeopleFluent en het Engelse Safe Computing. Esize, van oorsprong een Nederlandse leverancier van een systeem en modules voor inkoopondersteuning, heeft modules ontwikkeld voor externe inhuur en HRdiensten. Weer een ander vertrekpunt dus. Ook het Nederlandse OneStopSourcing is al een flink aantal jaren actief in Nederland. Zowel Esize als OneStopSourcing geven aan hun scope te (willen) verbreden naar het buitenland. In België is Connecting-Expertise het bedrijf dat van start gegaan is om na België ook de rest van Europa te veroveren. Een van de meest vergaande ontwikkelingen bij de VMS-aanbieders die we zien, heet Total Talent Management of Total Resource Solution. Hiermee geeft men aan dat het gebruik van dit soort systemen uiteindelijk vooral moet opleveren dat elke organisatie steeds kan beschikken over de juiste hoeveelheid talent en competenties en dit onafhankelijk van de contractvorm. Thema s zoals kostenbesparing, efficient en compliant zijn, beheersbaarheid en transparantie bij externe inhuur zijn in elk geval -volgens deze bedrijven- niet langer het hoofddoel om met een VMS-systeem te werken. Het gegeven dat VMS-systemen zich ontwikkelen richting de ondersteuning van ATS-processen en omgekeerd, impliceert dat Inkoop en HR in bedrijven elkaar steeds meer (moeten) vinden. Een even belangrijke tendens die vanuit Amerika en Engeland hierheen komt, is de ondersteuning van SOW-projecten. SOW staat voor Statement of Work, in Nederland en België ook wel Aanneming van werk of Contracting genaamd. Omdat het bij SOW-projecten veel meer om meting van resultaten gaat (output) dan om gewerkte uren (input), vereist dit andere functionaliteiten. Diverse VMS-leveranciers bieden hiervoor nu ook de nodige ondersteuning. Op de markt verschijnen ook zogenaamde VMSplugins, waarmee leveranciers van flexkrachten een verbinding kunnen maken met het VMS van hun opdrachtgevers, zodat ze sneller en beter kunnen aanbieden. HR-dashboards waarmee alle HRprocessen inzichtelijk worden gemaakt voor vaste en flexkrachten, duiken ook steeds meer op. Deze laatste ontwikkelingen hebben we in deze studie niet onderzocht en worden ook verder niet besproken in het rapport. Als laatste kenmerk van een dynamische markt wijzen we op de samenwerkingsconstructies en overnames in deze branche. Zo hadden Connexys en Nétive in ons vorige onderzoek in nog een samenwerking via een joint-venture, en werkte Akyla samen met JobsRepublic, nu zijn beide samenwerkingen stopgezet. Fieldglass werd in overgenomen door SAP, en tijdens de voorbereidingen van dit onderzoek einde werd Connecting-Expertise voor % van de aandelen overgenomen door USG. IQN Navigator kondigde recent een alliantie aan met Work Market, een Amerikaans management-platform voor de inhuur van freelancers. In het rapport VMS and MSP supplier Competitive Landscape van SIA (Staffing Industrial

12 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING VAN DE MARKTONTWIKKELINGEN IN NL EN BELGIE Analysts) quote total VMS spend to have risen by %, and expect growth to continue. (Alle cijfers geven de groeicijfers voor de wereldmarkt aan). Een andere quote van oktober van hezelfde SIA: Employer contingent staffing spend through Vendor Management Systems (VMS) and Managed Service Providers (MSP) is the fastest growing segment of the contingent market (annual growth of % and 9% respectively). The market size of each is estimated as follows: VMS (USD$ billion) MSP (USD$8 billion) Statement of Work (SOW) is the fastest growing part of each of these markets with growth of 9% in VMS and % in MSP between and. Er is geen indicatie dat deze groei in Europa anders is. Veel van de deelnemende bedrijven zijn duidelijk aan het nadenken over en het investeren in hun marktpositie, groei en aanbod. Wij gaven in ons vorige onderzoek deze eenvoudige definitie van een VMS: Een VMS is een complete inhuurtool voor de ondersteuning van alle inhuurprocessen van extern personeel en HRdiensten. Op de volgende pagina vindt u een schema waarin het hele inhuurproces wordt beschreven in stappen. Aan de hand van de beschikbare functionaliteiten van elke VMS tool per processtap, krijgt u in dit rapport een beeld van wat elk inhuursysteem te bieden heeft. Met in totaal deelnemers aan dit onderzoek kunnen we een goed beeld schetsen van het aanbod in Nederland en België. Niet alle van de door ons onderzochte systemen zijn een full play -VMS in de zin dat zij niet elke processtap ondersteunen. Ten eerste zijn er -zoals aangegeven- leveranciers van ATS en inkoopsystemen die soms nog beperkt zijn in het aantal inhuurmodules dat zij aanbieden. Daarnaast zijn er een aantal niche-spelers op de markt die er bewust voor hebben gekozen om niet het hele inhuurproces te ondersteunen. Deze mogen dan misschien geen compleet VMS worden genoemd, toch kunnen zij een interessant alternatief zijn. Niet ieder bedrijf heeft dezelfde inhuurprocessen en -behoeften en dus wellicht ook andere behoeften qua tooling. Vandaar dat we dit soort aanbieders ook opnemen in het onderzoek. Met de hierboven geschetste ontwikkelingen is het de vraag hoe lang we onze definitie van VMS nog ongewijzigd kunnen laten. Alvast voer voor overweging in ons volgende rapport.! Veel leesplezier gewenst! MSP talen externe medewerkers functionaliteiten inhuur NEDERLAND vendor management systemen BELGIË SOW landen

13 EDITIE STEP INTO THE FUTURE Workforce Management Dé oplossing voor het invullen en beheren van elke vorm van arbeid Meer informatie op

14 EDITIE Uitdagingen waar oplossingen voor gevonden zijn en innovaties waar toekomstmuziek in doorklinkt We hebben nu de juiste persoon op de juiste plaats voor een marktconform tarief - Staffing MS / Equens Nu ontvangt men geconsolideerde digitale facturen per week. Het foutpercentage is % - Myflex Betrouwbaarheid van de gegevens en tijdwinst zijn enorme voordelen - Het Flexhuis Managers krijgen overzicht en inzicht in hun eigen inhuur en kunnen hun eigen rapportages maken - Tata Steel Marcel den Ouden, Senior Purchaser Equens (l) en Wouter Waaijenberg, Directeur Staffing MS (r) Hierdoor wordt op één en hetzelfde platform het hele inhuurproces van aanvraag op de Marktplaats tot en met de urenregistratie en de facturatie door de winnaar digitaal afgehandeld - Regio West-Brabant De meeste opdrachten zijn gegund aan leveranciers die voldeden aan alle selectiecriteria - Nederlandse Spoorwegen Sinds de tool zijn we van een middenmootpositie nu soms top van de eredivisie - UWV Alle Best Practices zijn terug te vinden in onze boeken x inhuurcases, x anders, x resultaat. U kunt ze nu gratis aanvragen op onze website,

15 EDITIE Professioneel inhuren van flexibele arbeid? Eindelijk grip op inhuur. Betere kwaliteit tegen lagere kosten. Staffing MS is uw inhuurregisseur. Lees meer over onze aanpak in het boek Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid. Mensen, Markt, Mechanismen.

16 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN. Beschrijving functionaliteiten In dit hoofdstuk geven we de functionaliteiten weer, die elk systeem te bieden heeft. We gebruiken hiervoor de volgorde van het inhuurproces in stappen. Het inhuurproces in stappen Registreren van leveranciers 8 Contracteren / Inkopen Flexpool Community Dbase opzetten/beheren 9 Onboarden kandidaten Opdrachten aanmaken/uitzoeken Plannen / Uren registreren / Declareren Kandidaten zoeken Factureren Shortlisten / Controleren / Screenen Offboarden kandidaten Matchen Rapporteren / Evalueren 7 Interviewen / Selecteren In de tabellen betekent een : deze functionaliteit is niet aanwezig. Een betekent deze functionaliteit is wel aanwezig. In elke tabel maken we totaaltellingen: een horizontaal om te kijken hoe vaak deze functionaliteit door alle leveranciers samen wordt aangeboden. En een verticale totaaltelling om te kijken hoeveel van de door ons genoemde functionaliteiten de leveranciers aanbieden bij elke van de processtappen. We laten eerst de branche-ervaring zien van de deelnemende bedrijven. In welke branches (of sectoren) in Nederland en België wordt hun VMS gebruikt? NEDERLAND Carerix Connecting-Expertise Connexys EasyContract Esize Hays Inhuurproces.nl IQNavigator Nétive OneStopSourcing PeopleFluent PeopleXchange Safe Computing ZeroChaos TOTAAL Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Automotive sector Voedingsindustrie Metaalnijverheid Farmaceutische industrie Technologische industrie Petrochemie Chemie Productie en distributie van en handel in energie Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Bouwnijverheid Vervoer en logistiek Informatie en communicatie Financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg en welzijnszorg Overige dienstverlening Alle branches Geen activiteit in betrokken land Totaal 9

17 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN BELGIË Carerix Connecting-Expertise Connexys EasyContract Esize Hays Inhuurproces.nl IQNavigator Nétive OneStopSourcing PeopleFluent PeopleXchange Safe Computing ZeroChaos TOTAAL Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Automotive sector Voedingsindustrie Metaalnijverheid Farmaceutische industrie Technologische industrie Petrochemie Chemie Productie en distributie van en handel in energie Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Bouwnijverheid Vervoer en logistiek Informatie en communicatie Financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg en welzijnszorg Overige dienstverlening Alle branches Geen activiteit in betrokken land Totaal 7 8 Aantal Aantal actieve actieve VMS VMS aanbieders per branche per per land land Geen activiteit in betrokken land Alle branches Overige dienstverlening Gezondheidszorg en welzijnszorg Onderwijs Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Zakelijke dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Financiële instellingen Informatie en communicatie Vervoer en logistiek Bouwnijverheid Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Productie en distributie van en handel in energie Chemie Petrochemie Technologische industrie Farmaceutische industrie Metaalnijverheid Voedingsindustrie Automotive sector Winning van delfstoffen Landbouw, bosbouw en visserij Nederland België 7 8 9

18 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN In Nederland zijn VMS bedrijven, Carerix en Connexys, actief in alle branches en partijen, m.n. Nétive, ZeroChaos en Esize in een groot aantal zeer uiteenlopende branches actief. Evenzeer stellen we vast dat / van de deelnemers (nog) geen VMS activiteit heeft in Nederland. De branches Zakelijke dienstverlening, Financiële instellingen en Informatica en communicatie zijn in Nederland echt early adopters, met in tweede lijn de energiesector, de technologische industrie en het onderwijs waar ook meerdere VMSleveranciers actief zijn. Een ander beeld krijgen we in België. Er zijn heel wat sectoren in België waar nog geen enkele VMS aanbieder actief is: de primaire sector, de metaalnijverheid, de bouwsector, het onderwijs en de immobiliën sector. Meer dan de helft van de deelnemers heeft (nog) geen activiteit in België. Aan de andere kant vind je toch partijen die in België wel in een groot aantal sectoren actief zijn, met name Carrerix, Connecting-Expertise, IQNavigator en ZeroChaos. Hierbij is het opvallend dat IQN in België in meer dan maal zo veel sectoren actief is dan in Nederland. Zakelijke dienstverlening en de Technologische industrie zijn in België de sectoren waar het grootste aantal VMS-bedrijven actief is. Er zijn sectoren waar reeds een -tal aanbieders actief zijn: Vervoer & logistiek, ICT, Financiële instellingen en het Openbaar bestuur. In de volgende tabel krijgt u een beeld van de grootte van het klantenbestand en de omvang van de spend aan externe inhuur, die via het VMS wordt afgehandeld, wereldwijd en vervolgens voor Nederland en België apart. Carerix Connecting-Expertise Connexys EasyContract Esize Hays Inhuurproces.nl IQNavigator Nétive OneStopSourcing PeopleFluent PeopleXchange Safe Computing ZeroChaos Hoeveel organisaties (opdrachtgevers) maakten gebruik van uw VMS in? (Dochter- en zusterbedrijven niet apart meegeteld). Wereldwijd wv. in Ne wv. in Be * * > - - Hoeveel bedraagt de managed spend van alleen uw VMS over heel (in Euro s)? Wereldwijd wv. in Ne - mio - mio mio - mld - mio - mio - mio * * - >mld mio - - mio mio - mio >mld >mld >mld >mld * * >mld * - mio - mio - mio >mld - mio wv. in Be - mio mio - mld * - mio - mio mio - mio * - mio * Dat zeg ik liever niet 7

19 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN Totaal functionaliteiten Carerix Connecting-Expertise Connexys EasyContract Esize Hays Inhuurproces.nl IQNavigator Nétive OneStopSourcing PeopleFluent PeopleXchange Safe Computing ZeroChaos TOTAAL Registreren van leveranciers Opzetten en beheren van een flexpool, community of dbase Opdrachten aanmaken & uitzetten Shortlisten, Controleren & Screenen Matchen 9 Welke vormen van externe inhuur 9 Contracteren en Inkopen Onboarden van kandidaten 7 Plannen, Uren registreren en Kosten declareren Factureren Offboarden Rapporteren en evalueren 7 Totaal van opgesomde functionaliteiten

20 EDITIE HOOFDSTUK - BESCHRIJVING FUNCTIONALITEITEN Als we de functionaliteiten voor elke processtap uit het inhuurproces in tabellen plaatsen, zien we het best dat de onderlinge verschillen tussen de diverse aanbieders erg groot kunnen zijn. Uiteraard zijn deze functionaliteiten direct afhankelijk van de keuzes die een leverancier heeft gemaakt. Bijvoorbeeld leveranciers zoals Easycontract, Esize en PeopleXchange hebben ervoor gekozen om niet het hele inhuurproces te ondersteunen. Dat betekent dan geen functionaliteit op die stap(pen) van het inhuurproces. Als alle functionaliteiten bij elkaar worden opgeteld, dan zijn er bedrijven die bij elke processtap bijna alle van de genoemde functionaliteit aanbieden. Het zijn dus vrij complete systemen. Deze zijn Carerix, Hays, IQNavigator, Nétive en ZeroChaos. Allen hebben meer dan van de door ons in de enquête genoemde functionaliteiten. Het is interessant te zien dat van oorsprong ATSleveranciers zoals Connexys, Carerix en PeopleFluent nauwelijks minder VMS-functionaliteit bieden dan veel van de van origine VMS-leveranciers. Opvallend is ook dat Inhuurproces.nl direct is gebaseerd op Nétive maar minder functionaliteit biedt dan het moeder-vms. Aan de onderkant van deze optelsom vallen Easycontract en PeopleXchange op met resp. en van de gevraagde functionaliteiten. Dit is te verklaren door de focus van beide aanbieders op een bepaald onderdeel van het hele inhuurproces. Easycontract vult de beperkte functionaliteit aan met haar eigen dienstverlening. PeopleXchange is op de markt gebracht om te worden verkocht aan een organisatie die de functionaliteit naar eigen inzicht wenst uit te breiden. Bij bijna elke processtap is er wel een leverancier te vinden, die op dit specifieke onderdeel minder functionaliteit te bieden heeft. Hierbij dient echter bedacht te worden dat:. dit een momentopname is. De leverancier kan nu druk zijn met een ontwikkeltraject, en binnenkort komt deze leverancier dan met een update waarmee de ontbrekende functionaliteit wordt toegevoegd;. u als gebruiker eerst zelf de overweging moet maken hoe uw ideale inhuurproces er uit ziet en welke stappen u al dan niet ondersteund wenst te zien;. kwantiteit is wat anders dan kwaliteit. Hoe meer functionaliteit er wordt geboden, zegt niets over de kwaliteit van het systeem in zijn geheel en ook niets over de kwaliteit van deze functionaliteit. Hoe makkelijk en bruikbaar een bepaalde functionaliteit is, moet altijd apart worden onderzocht. Hierna vindt u in tabellen per processtap de functionaliteiten van de deelnemende VMS-systemen. Zie p. voor een interessante infographic! 9

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Connexys Resource Manager. Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit

Connexys Resource Manager. Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit Connexys Resource Manager Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit Over Connexys Connexys is marktleider op het gebied van recruitment-, mobiliteit- en inhuuroplossingen. Met onze oplossingen

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT. Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012

WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT. Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012 WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012 EVEN VOORSTELLEN Walter Schramowski Branche director Michel Verdoold Competence director Yacht HRM groep @YachtHRM DE

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment voor Recruiters United June 30th, 2015 De agenda Introductie Beeld van de markt en de spelers RPO Services in Nederland. Wat drijft de klant en wat wil de supplier?

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

AGENDA WELKOMSTWOORD. o SALESFORCE VOOR HR EN PAYROLL - ANDY VERSTELLE. o SALESFORCE EN RECRUITMENT - JAN VAN GOCH

AGENDA WELKOMSTWOORD. o SALESFORCE VOOR HR EN PAYROLL - ANDY VERSTELLE. o SALESFORCE EN RECRUITMENT - JAN VAN GOCH AGENDA o WELKOMSTWOORD o SALESFORCE VOOR HR EN PAYROLL - ANDY VERSTELLE o SALESFORCE EN RECRUITMENT - JAN VAN GOCH o BEST PRACTICE INTERFACE EN EXACT - BIANCA PERFORS Geïntegreerde HR & Payroll 100% Cloud

Nadere informatie

Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur

Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur Whitepaper 'De moderne inhuurmarkt' Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur Netwerkbijeenkomst van Het NIC Staffing gehouden

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Tom. Next year, I ll need the same expertise.. How hard can it be to find...

Tom. Next year, I ll need the same expertise.. How hard can it be to find... How hard can it be to find... Next year, I ll need the same expertise.. FastFlex investeert in con/nu onderzoek. Dit doen wij onder de ZZPers, maar ook onder hiring managers en inkopers. Hierdoor leren

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten Beheer zelf uw wervingsactiviteiten > Recruitment Technologie > Applicant Tracking > Webbased HR Software EEN COMPLEET E-RECRUITMENT SYSTEEM HR Organizer by Echoweb Spoorwegstraat 5 bus 3 1933 Zaventem

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten

Beheer zelf uw wervingsactiviteiten Beheer zelf uw wervingsactiviteiten > Recruitment Technologie > Applicant Tracking > Webbased HR Software EEN COMPLEET E-RECRUITMENT SYSTEEM HR Organizer by Echoweb Moorselsteenweg 83 1933 Zaventem 02

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

50 Onderzoeksvragen over Managed Service Provider (MSP)

50 Onderzoeksvragen over Managed Service Provider (MSP) 50 Onderzoeksvragen over Managed Service Provider (MSP) wa De Managed Service Provider (MSP) Inzicht in de achtergrond van een onderneming, de levensvatbaarheid, marktpositie en de algemene strategie is

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Resource Manager van Connexys

Resource Manager van Connexys Resource Manager van Connexys De totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit SNEL GEBRUIKERS- VRIENDELIJK MOBIEL FLEXIBEL BETROUWBAAR 2 CONNEXYS RESOURCE MANAGER Connexys Resource Manager de

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Media Pack. Over ons. Gemiddelde statistieken. Waarom kiezen voor IT Job Board? Referenties

Media Pack. Over ons. Gemiddelde statistieken. Waarom kiezen voor IT Job Board? Referenties Media Pack Over ons IT Job Board werd in 2002 opgericht in Engeland en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende specialisten in de werving en selectie van IT-personeel in Europa. Met gemiddeld ruim

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

AVOND COLLEGE. Belemmering voor student

AVOND COLLEGE. Belemmering voor student AVOND COLLEGE Belemmering voor student 10-04-2017 English summary Soft Skills and personal development become more and more important these days. Companies expect students to differentiate themselves from

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt ALLES WORDT ANDERS De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt 1 MIJN ACHTERGROND 2 ALLES WORDT STEEDS SNELLER ANDERS - Ontwikkelingen volgen zich in een steeds hoger tempo op - Studenten

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Bart Vink & Djim Zeijpveld 2010 Exact Agenda Nieuwe productontwikkelingen: Exact Globe Exact Synergy Enterprise Exact Online 2010

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

The Next Step in Infrastructure

The Next Step in Infrastructure The Next Step in Infrastructure Uitdagingen op weg naar een toekomstgerichte IT infrastructuur 24 november 2016 Ruud Alaerds Dutch Hosting Provider Association Introductie DHPA: Onze deelnemers DHPA: Het

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

private label recruitment

private label recruitment private label recruitment Uw eigen recruitment afdeling voor 1 vacature of uw volledige wervingsproces. Investeer uw wervingsbudget in uw eigen organisatie! Innovatie maakt succesvolle organisaties nóg

Nadere informatie

Grip op inhuur van professionals en mobiliteit

Grip op inhuur van professionals en mobiliteit Grip op inhuur van professionals en mobiliteit p-ourdesk Inleiding Organisaties zijn vaak afhankelijk van externe professionals. Deze professionals zijn hard nodig om wendbaar te worden en te blijven.

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen

Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen 2010, AMC Media. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMC Media de inhoud

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

1/ 8 BE001 08/06/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL Oproep tot aanvraag tot deelneming - Total Talent Management-oplossing

1/ 8 BE001 08/06/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL Oproep tot aanvraag tot deelneming - Total Talent Management-oplossing 1/ 8 BE001 08/06/2017 - BDA nummer: 2017-517821 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie