Schoolklimaat Zo zijn onze afspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolklimaat Zo zijn onze afspraken"

Transcriptie

1 M.12i.0560 Schoolklimaat Zo zijn onze afspraken Versie januari 2013 V Instemming MT: Instemming MR:

2 Inhoudsopgave 1. Het gewenste schoolklimaat 1 2. Mondriaan-aanvulling 2 3. Een duidelijke en compacte omschrijving van afspraken over het gewenst leerlinggedrag en gewenst docentgedrag 3 Afspraken gewenst leerlingen gedrag 3 Afspraken gewenst docentengedrag 4

3 1. Het gewenste schoolklimaat Wij zijn een openbare school met een onderwijsaanbod van mavo tot atheneum. Hieronder staan de zes kernwaarden voor het openbaar onderwijs die ook voor ons richtinggevend zijn: Kernwaarde 1 Iedereen is welkom De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Kernwaarde 2 Iedereen is benoembaar Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Kernwaarde 3 Wederzijds respect De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Kernwaarde 4 Waarden en normen De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Kernwaarde 5 Democratische organisatie De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden. Kernwaarde 6 Godsdienst en levensbeschouwing De openbare school biedt de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen. Schoolklimaat \ Zo zijn onze afspraken 1

4 2. Mondriaan-aanvulling Goede verhoudingen tussen leerlingen en alle medewerkers, gebaseerd op wederzijdse belangstelling en wederzijds respect, is ons doel. Een belangrijke rol hierin speelt een veilig en inspirerend schoolklimaat: geborgenheid en een optimale leer- en werksfeer, géén pestcultuur en intimidatie. We zijn emancipatorisch (wegwerken van achterstandssituaties), coöperatief (delen verantwoordelijkheden met leerlingen en ouders en bieden ouders en leerlingen de mogelijkheid actief bij de school betrokken te zijn) en hebben oog voor de wereld buiten de school (buitenschoolse activiteiten, internationalisering). In de klas zijn onze docenten én leerlingen verantwoordelijk voor een positieve en stimulerende werksfeer. Zij zijn bereid tot nadenken over het eigen functioneren en ze zijn daarop aanspreekbaar. Onze medewerkers en leerlingen bewaken wederzijds de omgangsvormen, hebben begrip voor uiteenlopende persoonlijkheden en achtergronden, zijn bereid hun besluiten te motiveren en streven naar een goede, vriendelijke, open communicatie en samenwerking. De docent voelt zorg voor de leerling, is toegewijd en heeft verantwoordelijkheidsbesef. Daarbij horen vriendelijkheid, tact, flexibiliteit, eerlijkheid en een opbouwende instelling. De Mondriaandocent kan goed luisteren en hij/zij probeert niet te werken op basis van autoritair gezag, maar op basis van wederzijds respect, vertrouwen en waardering. Problemen worden uitgepraat op basis van de schooleigen mediation en het model van herstelgericht werken. Ons schoolklimaat is zodanig dat leerlingen zich werkelijk welkom weten, zich veilig voelen en zich serieus genomen voelen. Binnen die positieve cultuur verwachten we van de leerlingen dat ze interesse en initiatief tonen, verantwoord omgaan met vrijheden die worden geboden worden en rekening houden met de gevoelens en belangen van medeleerlingen. Uiteraard hebben leerlingen recht op een eigen mening en kunnen ze die vrij uiten, zonder iemand anders te kwetsen. Onze hoofdopdracht is en blijft: het aanbieden van goed, uitdagend en modern onderwijs met een optimale begeleiding die elke leerling een kansrijk en tegelijk realistisch uitzicht biedt op het behalen van het diploma dat bij zijn/haar mogelijkheden past. Een diploma dat borg staat voor een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Schoolklimaat \ Zo zijn onze afspraken 2

5 3. Een duidelijke en compacte omschrijving van afspraken over het gewenst leerling-gedrag en gewenst docentgedrag De werkgroep pedagogisch klimaat heeft het voorstel gedaan het document Zo zijn de regels aan te passen en voortaan te werken op basis van een set van hoofdregels die afgeleid zijn van de kernwaarden van het openbaar onderwijs en worden uitgewerkt in gewenst leerlinggedrag en gewenst docentgedrag. Deze hoofdregels luiden als volgt: IK TOON RESPECT IK HEB ZORG VOOR MIJN OMGEVING IK HOUD ME AAN AFSPRAKEN IK WERK MEE AAN GOED ONDERWIJS IK HELP ANDEREN Doelstelling is om een compact en duidelijk instrument te hebben. Het zijn derhalve geen uitgebreide regels die bij iedere denkbare situatie toegepast kunnen worden. Een aantal onderwerpen wordt in aparte documenten uitgewerkt (pestprotocol, protocol social media e.d.) Belangrijk is hierbij dat: - De regels door alle medewerkers consequent en voorspelbaar worden toegepast, zodat er een eenheid in strategie ontstaat. In kernteams wordt afgesproken hoe een aantal concrete kwesties wordt gehanteerd en/of met bepaalde gedragingen wordt omgegaan. Die concretisering hangt af van de niveau en mogelijkheden van de leerlingen. - Medewerkers spreken elkaar aan op het naleven van deze regels en vertonen voorbeeldgedrag. - In het tien regel document van gewenst leerlinggedrag en docentengedrag worden de regels vanuit een positieve formulering geschreven. Afspraken gewenst leerlingen gedrag 1. De docent laat je binnen. Je neemt plaats en zet alles klaar om te kunnen starten met de les. 2. Je levert een positieve en constructieve bijdrage aan de les. 3. Je ruimt op wanneer de docent de les heeft beëindigd en verlaat het lokaal bij de zoemer als de docent daar toestemming voor heeft gegeven. 4. We gaan er van uit dat ieder het opgegeven werk naar beste vermogen maakt. Het in de elo opgegeven werk heb je af. Als er een probleem ontstaat met je huiswerk, meld dat dan zo snel mogelijk (b.v. per mail) aan de docent. 5. Iedereen wil graag een fijne klas hebben daarom behandel je anderen met respect. 6. We gaan er vanuit dat iedereen zich houdt aan de werkafspraken van de het kernteam. Hierdoor ontstaat er een prettige en veilige (werk)sfeer. 7. Er zijn geen kledingvoorschriften maar we gaan er vanuit dat iedereen kleding draagt die geen aanstoot geeft. Jas, hoofddeksel, gymspullen e.d. berg je op in de garderobe of jouw kluisje. Schoolklimaat \ Zo zijn onze afspraken 3

6 8. Je bent niet alleen zuinig op jouw eigen spullen maar op die van school en die van klasgenoten. 9. Gebruik de pauze om in de aula wat te eten of te drinken. In de les mag je alleen water drinken. 10. Je mag je mobiel of een ander device op school gebruiken. In de les gebruik je jouw device voor lesdoeleinden. Buiten de les veroorzaak je geen overlast (b.v. oortjes in doen). Afspraken gewenst docentengedrag 1. De docent staat op tijd bij de ingang van het lokaal, verwelkomt de leerlingen en zorgt voor een rustige entree. 2. De docent gebruikt zijn lokaal en de lesruimten als een goed huisvader en zorgt dat zijn collega zonder problemen een volgende les kan starten. Bij de laatste les van die dag zorgt de docent ervoor dat de PC wordt afgesloten, het bord is schoongemaakt, de ramen worden gesloten en de zonwering omhoog wordt gedraaid. 3. De docent zorgt voor een rustige werksfeer tijdens de les, zodat alle leerlingen in staat worden gesteld optimaal te werken en geen overlast voor anderen wordt veroorzaakt. 4. De docent zorgt ervoor dat de feitelijke lestijd optimaal wordt besteed. Leerlingen ruimen op en/of verlaten het lokaal wanneer de docent daarvoor toestemming geeft. 5. Huiswerk wordt opgegeven in de elo. Zorg voor positieve feedback. In het kernteam kunnen nadere afspraken worden gemaakt over het huiswerkbeleid. 6. De docent is een voorbeeld in doen en laten en leeft de kernwaarden voor ons onderwijs voor. Hierbij hoort ook het aanspreken van leerlingen, collegae en anderen bij het niet in acht nemen van onze kernwaarden. 7. Er zijn geen kledingvoorschriften maar we gaan ervanuit dat iedereen kleding draagt die geen aanstoot geeft. Jas, hoofddeksel, gymspullen e.d. worden in beginsel in de garderobe of kluisje opgeborgen. 8. Drinken, snoepen en eten doen we alleen in de aula of op het schoolplein. Water drinken tijdens de les is toegestaan. 9. De docent accepteert alle devices (conform voorschriften ict) in de les en maakt daar conform het geldende beleid ook gebruik van. Overlast voor anderen moet worden vermeden, waardoor het dragen van oortjes kan worden toegestaan. 10. Leerlingen blijven tijdens de les in beginsel het lokaal. De docent is verantwoordelijk voor het gedrag van de leerling als die met zijn toestemming tijdens de les in het schoolgebouw is. De andere documenten (bijvoorbeeld leerlingenstatuut ) staan als aparte documenten op de website. Schoolklimaat \ Zo zijn onze afspraken 4

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie